You are on page 1of 1

6.

Un reprezentant al Camerei de Comerţ locale pretinde că nivelul mediu al preţurilor de
vânzare al caselor din acea zonă este de 90.000 $. Pentru a verifica această afirmaţie, un agent
imobiliar înregistrează preţul de vânzare practicat în cazul a opt tranzacţii imobiliare recent
efectuate: 75000$; 102000 $; 80000 $; 85000 $; 79000 $; 95000 $; 98000 $; 62000 $.
Există dovezi în sprijinul acceptării afirmaţiei reprezentantului Camerei de Comerţ pentru un
nivel de semnificaţie de 5%? Dar pentru un nivel de semnificaţie de 10%?

7. În urma tratamentelor clasice aplicate pacienţilor operaţi chirurgical în vederea recuperării
lor, se ştie că aceştia petrec în medie 2 ore în salonul de recuperare. Un medic susţine, însă, că
aplicarea unui nou tratament va conduce la micşorarea timpului de recuperare. Pentru a
verifica această ipoteză, este efectuat un studiu pe 17 pacienţi operaţi chirurgical, pentru care
se măsoară timpul petrecut în salonul de recuperare, în urma aplicării noului tratament
 
postoperator (xi). S-au obţinut următoarele rezultate:  xi  35,7 ;  xi  x  0,096 .
2

Există suficiente dovezi pentru a susţine afirmaţia medicului, la un nivel de încredere de 90%?
8. Un articol dintr-o revistă susţine că adolescenţii se uită în medie 2 ore pe zi la televizor. Un
sociolog crede însă că cifra reală este mai mare şi intervievează 18 adolscenţi, înregistrând
răspunsul la întrebarea: „Câte ore priviţi în medie pe zi la televizor?” S-au obţinut rezultatele:
 xi  50,4 ;  xi2  163,8 . Cine are dreptate, la un nivel de semnificaţie de 1%?
9. O companie producătoare de avioane trebuie să se aprovizioneze cu foi (folii) de aluminiu
de 0,05 inch grosime. Foliile mai subţiri nu au duritatea necesară, iar cele mai groase de 0,05
inch au o greutate prea mare. O firmă producătoare de folii de aluminiu susţine că foliile
fabricate de el întrunesc condiţia de grosime cerută. Pentru a verifica această ipoteză,
compania de avioane face un studiu pe 100 de folii de aluminiu selectate aleator şi găseşte o
grosime medie de 0,048 inch, cu o deviaţie standard a grosimii de 0,01 inch. Ar trebui
compania de avioane să se aprovizioneze cu folii de aluminiu de la acel producător? (nivel de
semnificaţie de 5%).

10. Un producător susţine că un nou tip de aparat de aer condiţionat consumă doar 6,5 KW pe
zi. Reprezentantul unei agenţii de consum crede că valoarea reală a consumului zilnic este mai
mare şi efectuează un studiu pe un eşantion de 50 de aparate. Dacă pe baza datelor din
eşantion a reieşit că un aparat de aer condiţionat consumă în medie 7 KW pe zi, cu o deviaţie
standard de 1,4 KW, există suficiente dovezi că ar trebui să respingem afirmaţia
producătorului pentru un nivel de semnificaţie de 5%? Dar de 1%?

11. O companie farmaceutică susţine că un medicament va produce efectul dorit după un timp
mediu de 58,4 minute. Un cercetător efectuează un test de verificare a acestei ipoteze, pe un
eşantion de 250 de pacienţi cărora li s-a administrat medicamentul respectiv şi înregistrează
timpul după care el şi-a făcut efectul. Se cunosc rezultatele preliminare:  xi  14875 ;

 x 
2
i x  17155 . Există suficiente dovezi pentru respingerea ipotezei companiei
farmaceutice pentru un nivel de semnificaţie de 10%? Dar de 2%?