You are on page 1of 25

Quant Overledger Business Paper (Dutch) - Release V0.

Quant Overledger ®

Business Paper (Dutch)


Release V0.1 (alpha), 21 april 2018

(contact@quant.network)
Quant Overledger Business Paper (Dutch) - Release V0.1

1. Managementsamenvatting 3
2. Het Probleem van Single-chain DApps 5
3. Een OS voor Multi-chain DApps (MApps) 7
4. Bedrijfsmodel 12
4.1 Quant App Store 12
4.2 Quant SaaS Producten 13
4.3 Zakelijke - en Middleware Producten 15
4.4 Patent 16
5. Tokenomics 16
5.1 Quant Token (QNT) 18
5.2 Token Verkoop Voorwaarden 18
5.3 QNT Token Verdeling 19
6. Roadmap 21
Appendix - Algemene Voorwaarden 22

Page 2 of 25
Quant Overledger Business Paper (Dutch) - Release V0.1

1. Managementsamenvatting

Overledger is de blockchain Operating System (OS) voor de toekomst. Het maakt applicaties in staat om
te functioneren op verschillende blockchains. De Overledger verwijderd op een veilige manier de
barrières wat het onmogelijk maakte om te communiceren via verschillende blockchains en dat biedt
eindeloze mogelijkheden voor uw data en applicaties.

De mogelijkheden van blockchain lijkt schijnbaar eindeloos. De ‘Smart Cities’ in de wereld, de nieuwe
industrie 4.0 en tech startups maken allemaal gebruik van blockchain van wereldwijde betalingen tot het
delen van muziek. De voorspelling is dat in de komende jaren veel van onze digitale comsumpie en
footprint via een blockchain zal gaan zonder dat we ons daar bewust van zijn. In 2027 zal volgens de WEF
10 procent van de wereldwijde BBP-waarde gebouwd zijn via blockchain applicaties.1 Desalniettemin, om
de eindeloze functie aan de blockchain technologie 2 te geven, moeten we:

┼ Applicaties de mogelijkheid geven om te functioneren op meerdere blockchains (multi-chain


applicaties);
┼ Niet gelimiteerd tot een enkele leverancier van de technologie; en
┼ Toestaan van datauitwisseling tussen meerdere blockchains, herkenning van transacties met
betrekking tot verandering van eigendom (van off/on-chain activa) en obligaties/rechten
(voortvloeiend uit smart contracts) over verschillende blockchains.

Overledger is het besturingssysteem op de blockchain die het mogelijk maakt van distrubutie van zowel
waarde als applicaties tussen de huidige en toekomstige blockchains zonder beperkingen van een enkele
technologie of methode.

Overledger is een agnostisch platform welk een connectie maakt tussen de huidige en toekomstige
blockchain netwerken wereldwijd. De overledger werkt bovenop de huidige en toekomstige blockchains
en biedt een meta-gateway voor bestaande netwerken voor een verbinding met blockchain en vice-versa.

1World Economic Forum (2015) “Deep shift technology tipping points and societal impact”, beschikbaar via: http://
www3.weforum.org/docs/WEF_GAC15_Technological_Tipping_Points_report_2015.pdf (beschikbaar 1st March,
2018).

2Alhoewel er een significant ontologisch verschil is tussen een blockchain en distributed ledger technology (DLT),
gebruiken we voor eenvoudigheidshalve, tenzij anders vermeld, beide termen instinctief in dit document.
Page 3 of 25
Quant Overledger Business Paper (Dutch) - Release V0.1

1.1 Visie

Voor de eerste keer, kunnen we de orginele visie van het Internet eren, waarbij een open,
interoperabel en vertrouwd netwerk voor mensen, machines en data op kan opereren, echter zonder
de orginele tekortkoming waarbij men iedereen moet kennen binnen het netwerk.

We kunnen het netwerk vertrouwen zonder de behoefte van het kennen en vertrouwen van elkaar.
Overledger verbind netwerken met blockchains wereldwijd.

Wij zochten inspiratie bij het TCP/IP geïntroduceerd in 1972, en vonden dat het voor het eerst grip kreeg
in een single-use case; de basis voor e-mail onder de onderzoekers op het ARPAnet. De originele visie
van het ARPAnet was een gesloten netwerk waar elk lid (node) exact wist wie de andere partij was. Eind
1980 en 1990, maakten bedrijven zoals Sun, NeXT en Hewlett-Packerd gebruik van een TCP/IP, deels om
private netwerken binnen de organisatie te creëren. Echter met de immense uitbreiding van het Internet,
begonnen steeds meer netwerken en mensen contact te leggen; met als logisch gevolg dat het steeds
complexer werd. Tot vandaag de dag werd en blijft het Internet onbetrouwbaar.

1.2 Onze Doelen

┼ Mogelijk maken van interoperabiliteit tussen verschillende DLT frameworks, als tussen DLT en
bestaande netwerken en bedrijfssystemen.
┼ Ontwerpen van een ecosysteem voor community- en bedrijfsgestuurde multi-chain applicaties en
gebruikers.
┼ Verbinden van het Internet en Blockchain via de Overledger. Dit staat direct routing van TCP/IP naar
Blockchain adressen toe.
┼ Creëren van Blockchain adressen in de vorm van Quant IP om zo het Internet of Trust te
ontwikkelen.
┼ Ontwikkelen van fundamentele Internet applicaties op de Overledger.
┼ Creëren van Quant ID’s bovenop Quant IP’s voor transacties tussen mensen.
┼ Door middel van samenwerking het bevorderen van mass-adoptie van blockchain technologie

Door ons te richten op de volgende drie doelen willen we hier een begin mee maken:

1. Ontwikkelen van een interface om netwerken met verschillende blockchains te verbinden.


2. Overbruggen van bestaande netwerken met nieuwe blockchains (bijvoorbeeld de financiële
diensten)
3. Ontwikkelen van een nieuw blockchain-besturingssysteem met een protocol en een platform wat
het mogelijk maakt voor ontwikkelers om eenvouding volgende generatie, multi-chain applicaties te
maken.

Page 4 of 25
Quant Overledger Business Paper (Dutch) - Release V0.1

2. Het Probleem van Single-chain DApps


Blockchains hebben traditioneel gezien een relatief ingewikkelde manier tot het implementeren binnen bedrijven en
overheden. Sinds de introductie van de blockchain technologie, zijn organisaties aan het experimenteren met de
mogelijkheden van blockchain om het vermogen beter te begrijpen. Het is niet eenvoudig om binnen een bedrijf, een
nieuwe technologie te implementeren met een bestaande backend van een volwassen bedrijf. De meest
voorkomende (en verkeerde) vraag van executives is “waarom zou ik blockchain gebruiken?”. Een andere belangrijke
vraag door aandeelhouders is of de implementatie van de blockchain technologie wel haalbaar is vanwege de
implementatie kosten. Blockchain beloofd erg effecient te zijn in het stroomlijnen van meerdere processen, zoals
afwikkelingen, comliance, etc. Echter, spelen deze geschatte voordelen geen factor in het tijdskader, de onbekende
implementatiekosten en risico’s op korte termijn. De implementatiekosten hangen sterk af van het gedistribueerde
type ledger welk een onderneming kiest om te gebruiken en dat kan varieren aan de hand van de volgende factoren:
schaal, beveiliging, consensusmechanisme type, etc. De totale implementatiekosten zijn moeilijk in te schatten,
vanwege het feit dat op korte termijn de indirecte kosten veel invloed zullen hebben op processen van een
desbetreffend bedrijf. Daarnaast zijn kosten afhankelijk van het bedrijfstype en organisatie (grootte, volwassenheid,
etc.)

Zelfs bij afwezigheid van een multi-party project dat coördinatie tussen verschillende partijen vereist, staan de
visonairs binnen de onderneming voor een grote uitdaging. Zij moeten hun ideeën verkopen aan verschillende
aandeelhouders (van het hoogste niveau) om hun businesscase voor te kunnen leggen welk de nieuwe
gedistribueerde netwerk technologie toestaat. Daar komt bij dat ze ook de risico- en beveiligingsunits moeten
overtuigen dat blockchain experimenten of pilot projecten de omgeving niet in gevaar brengt of mogelijk niet in
overeenstemming zijn met eventuele naleving van regelgeving.

Enkele early adopters en visionairs van deze technologie waren er al binnen de financiële diensten sector. Op dat
moment wilde sommige banken gebruik maken van een gedistribueerde ledger voor efficientie, het vereenvoudigen
van processen en zakelijke, technische en regelgevende uitdagingen te identificeren.

Afbeelding 1: Representatie van de huidige blockchain architectuur.

Page 5 of 25
Quant Overledger Business Paper (Dutch) - Release V0.1

Als de interne aandeelhoudhouders overtuigd zijn, dan verschuift het probleem naar het kiezen van de juiste
technologie en welk experiment het bedrijf verder moet gaan. Dit is een lastige keuze, zeker als de blockchain
gebaseerde oplossing geïntegreerd met andere blockchains of met de complexe businesslijnen of legacy-systemen
moet worden. De uitdaging zit hem in of deze compatibel zijn met elkaar. Dit is voornamelijk een technisch probleem
vanwege het feit dat de huidige blockchain omgeving gefragmenteerd in concurrerende (nog steeds ontwikkelende)
blockchain alternatieven, wat het voor bedrijven, door complexity en gebrek aan interoperabiliteit3 , het bijna
onmogelijk maakt om een unieke blockchain uit te kiezen en daar voor altijd op te kunnen vertrouwen. Vanuit een
praktisch oogpunt resulteerd het gebrek aan compatibiliteit ertoe dat decentralised applicaties (DApps) afhankelijk
zijn van single-ledgers. Het bedrijf zit gevangen wanneer men eenmaal gekozen heeft voor een blockchain oplossing.
Onder deze omstandigheden is er geen ‘lust’ meer om met een substantiële hoeveelheid middelen, tijd en moeite in
bepaalde blockchain technologien te investeren. Alleen dan kan men mitigeren met een ander platform want anders
zit men klemvast aan die bepaalde versie. Het feit dat DApps alleen kunnen draaien op een blockchain netwerk of op
één protocol tegelijk, brengt ook zakelijke en juridische consequenties met zich mee. Dat betekend dat elke
juridische consquentie gerelateerd aan de geïmplementeerde bedrijfslogica, uitgevoerd moet worden op één
gegeven netwerk (of protocol) en alleen effectief kan zijn wanneer de community deelneemt binnen dit netwerk. In
een vereenvoudigd voorbeeld betekend dat, de verandering van eigendom (van gebruiker A naar gebruiker B) van
een gedigitaliseerde activa X in het Bitcoin netwerk, niet effectief is en herkend wordt door gebruikers van andere
netwerken (zoals Ripple). Dit voorbeeld is van toepassing op legio businesscases.

Om het probleem van een single-ledger DApps beter te begrijpen, geeft Afbeelding 1 de belangrijkste buckets van
een blockchainsysteem weer: het protocol, het netwerk en de applicatie. Het protocol wordt gekarakteriseerd door
de software-archtectuur welk een set rules en codes definieert die gevolgd moeten worden om zo het systeem te
kunnen laten werken (bijvoorbeeld, consensus rules, data structuur, cryptografische hashfuncties, etc.). In plaats
daarvan is het netwerk gerelateerd tot een peer-to-peer layer welk de set nodes en connectie regels definieert die de
gebruikers moeten volgen om zo het protocol uit te kunnen voeren. Het netwerk kan open of na toestemming
toegankelijk zijn, waarbij verschillende read/writing rules van toepassing zijn. Het is belangrijk te weten dat er meer
dan één blockchain netwerk bovenop het zelfde protocol kan werken. Een voorbeeld is het Ethereum testnet en main
net netwerk waarbij beide op hetzelfde Ethereum protocol werken. De laatste laag is degene die de businesslogica
definieert: de applicatielaag. In de toekomst zal de gebruiker van een blockchain gebaseerde service zich volledig
focussen op deze laag en hoeft zich geen zorgen te maken over het blockchain systeem welk de service gebruikt.

Het probleem van single-chain DApps, van zowel het gebrek aan interoperabiliteit tussen blockchains, als tussen
blockchain en bestaande netwerken en enterprise-systemen, is het grootste pijnpunt van de huidige blockchain
ontwikkelingen en adoptie. Hoewel er rond deze cases een enorme vooruitgang is geboekt binnen het blockchain
ecosysteem, blijft, ook voor pilot projecten en nieuwe opkomende platformen, de interoperabiliteit tussen
applicaties, platformen en infrastructuur nogsteeds ongrijpbaar. Als de interoperabiliteit tussen applicaties welk
werken met verschillende netwerken maar op het zelfde protocol werken (cross-applicatie interoperabiliteit) moeilijk
te ontwikkelen is, dan blijft de interoperabiliteit tussen applicaties werkend op verschillende protocollen (cross-
platform interoperabiliteit) een illusie. In feite zullen toonaagevende open source platformen (zoals Bitcoin, Ripple,
Ethereum, Quorum, Corda of Hyperledger Fabric) waar de meeste applicaties op werken, een drastische verandering
toepassen voor het bouwen van hun building blocks (consensus, transactie capaciteit, tokenisatie, mogelijkheden
voor uitbreiding, beveiliging en privacy, codebase, identiteitsbeheer, laad- en beloningssystemen) 4

3Onder de term “interoperabiliteit” verstaan we, tenzij anders vermeld, de volgende twee hoofd categorien 1) cross-
chain interoperabiliteit gerelateerd tot interoperabiliteit tussen twee verschillende DLT-gebaseerde systemen; en 2)
bedrijfssysteem interoperabiliteit gerelateerd tot de integratie van DLT netwerken en - applicaties met betrekking tot
de legacy bedrijfssystemen.

4 Paolo Tasca,Thayabaran Thanabalasingham, Claudio J.Tessone. “Ontology of Blockchain Technologies. Principles of


Identification and Classification.” https://arxiv.org/abs/1708.04872
Page 6 of 25
Quant Overledger Business Paper (Dutch) - Release V0.1

3. Een OS voor Multi-chain DApps (MApps)


Een van de meest relevante voorbeelden wat betreft de fundamentele technologie zoals blockchain is de
gedistribueerde computer netwerk technologie, waarbij de basis is gelegd voor de ontwikkeling van het
Internet aan de hand van de acceptatie van TCP/IP. De adoptie van deze technologie zien wij als
katalysator voor de uitbreiding van mogelijkheden en groei van het internet die wij hedendaags kennen.
Onze oplossing voor de afhankelijkheid aan de single-ledger wordt de Overledger genoemd, deze is
geïnspireerd op beste van zowel de OSI - als TCP/IP gelaagdheidmodellen.

De Overledger is een blockchain Operating System (OS) met een patent aanvraag5 welk in staat is om
data te sturen en verwerken van/naar elk type blockchain welk DApps toestaat om informatie uit te
wisselen welk is opgeslagen in verschillende DLT’s en deze uitgewisselde informatie wederzijds te
gebruiken. Om een algemeen niveau van interoperabiliteit te breiken en om een horizontale - en verticale
schaling te bieden, split de Overledger de blockchain architecturen op in een “transaction layer”,
“messaging layer”, “filtering and ordering layer” en een “application layer”. Onze architectuur volgt
verschillende principes geïnspireerd op de OSI en TCP/IP modellen voor communicatie netwerken, door
taken over vier verschillende layers te verdelen. Deze zijn gebouwd op de transport layer, omdat de
meeste blockchain technologieën gebouwd zijn op het Internet. Door dit te doen maakt de Overledger
het mogelijk voor developers om, de door ons genoemde, multi-chain applicatie (MApps) te bouwen:
DApps welk naadloos samenwerken met de zelfde bedrijfslogica op verschillende blockchain netwerken
en protocollen. Zie Afbeelding 2.

Afbeelding 2: Representatie van de huidige blockchain architectuur en de rol van de Overledger met MApps

Transaction Layer. Deze layer slaat transacties op die zijn toegevoegd, opgeslagen of in de wachtrij staan
op de ledgers. Inclusief alle operaties benodigd voor het bereiken van consensus tussen verschillende
blockchain domeinen (in dit geval is het vereenvoudigd door alle bewerkingen in één laag te plaatsen).
Desondanks hebben alle uitgevoerde transacties in een specifieke blockchain alleen bereik binnen dat domein, het is

5 “Blockchain Communications and Ordering” Patent number: 17425121.5-1217.


Page 7 of 25
Quant Overledger Business Paper (Dutch) - Release V0.1

bijvoorbeeld niet mogelijk om deze ook geldig te maken in andere ledgers. Dat is de reden waarom deze laag door
verschillende en geïsoleerde ledgers vertegenwoordigd wordt.

Messaging Layer. Dit is een logical layer omdat alle relevantie informatie uit de ledgers wordt gehaald. Dit kan
transactie data, smart contract or metadata bevatten (als de onderliggende ledgers willekeurige reeksen op
transacties kunnen toevoegen). In het specifieke geval van metadata, zijn de toegevoegde reeksen meestal een
typische samenvatting van de out-of-chain messages, welk geïnterpreteerd kunnen worden als de payload in deze
logical layer. Deze logical layer slaat alle transactiegegevens op en verwerkt de berichten van verschillende
applicaties, dit op dezezelfde manier als een gedeeld kanaal welk meerdere pakketten heeft van verschillende
applicaties. Een van de belangrijkste uitdagingen is het maken van een schaalbaar, interoperabel DLT-systeem welk
flexibel genoeg is ter adoptie voor verschillende technologische toepassingen en het verwerken van grote
hoeveelheden data aan kan. Daarvoor hebben we een aanpasbaar messaging systeem ontwikkeld welk de grote
hoeveelheden data over meerdere nodes kan verwerken. Het messaging systeem welk wij ontwikkeld hebben maakt
gebruik van standaard technologieën welk eenvoudig geïntegreerd kan worden in de bestaande systemen. Dit zal de
standaardisatie zijn van de back-end technologie benodigd voor het bouwen van betere schaalbare internet
applicaties.

Filtering en Ordering Layer. Deze laag is verantwoordelijk voor het maken van connecties tussen verschillende
berichten gebouwd in de Messaging Layer. In deze laag worden berichten geëxtraheerd en gebouwd uit informatie
van de transactie. Alleen de berichten genoemd in de transactie door een hash die uit de keten wordt gewisseld,
worden gefilterd en geordend. In het geval van metadata is deze layer verantwoordelijk voor validatie van out of
chain berichten. Het applicatie schema en zijn vereisten worden gecheckt door middel van de validatie. Applicatie
vereisten kunnen van elk type zijn en mogelijk ook betrekking hebben op bepaalde velden in de transactie data. Een
applicatie kan bijvoorbeeld alleen transacties accepteren van/naar een bepaald adres of heeft een bepaalde
hoeveelheid coins nodig om te verplaatsen. Dit is de reden dat applicaties bestaan die berichten met een bepaalde
hoeveelheid aan coins alleen als geldig beschouwd.

Afbeelding 3: Schema dat de rol van de Verification Block representeerd

Om de blockchain transacties te sorteren welk interessant zijn voor een applicatie, scant de applicatie de betrokken
ledgers en plaatst transactie hashes, welk voldoen aan de Application Blockchain Programming Interface (BPI), in een
Virtual Block, genaamd Verification Block: onze besteloplossing de cross-DLT (zie Afbeelding 3). Onze technologie
lost één van de belangrijkste uitdagingen op voor de ontwikkeling van MApps, het kan namelijk de applicatie laten
bepalen of een Block is geraardpleegd op een andere chain. Neem bijvoorbeeld de situatie dat een applicatie een
block raadpleegd aan de verkeerde kant van een fork en dat een specifieke fork niet geaccepteerd wordt als deel van
het consensus mechanisme, onze Verificatie Block kan dit detecteren en de applicatie actie laten ondernemen.

Page 8 of 25
Quant Overledger Business Paper (Dutch) - Release V0.1

Application Layer. Geldige berichten met respect tot het geldige format en die in het bezit zijn van de geldige
handtekeningen vormen de lijst met berichten van de applicatie. Berichten kunnen de status van de applicatie
updaten. Verschillende applicaties kunnen dezelfde berichten delen of referen naar berichten van een andere
applicatie. Berichtreferenties zijn de unieke hash pointer naar de transactie, welk de samenvatting bevat van de
berichten in de ledger. De hash pointer is in feite een pointer naar de plaats waar sommige (cryptografische) hash van
de informatie is opgeslagen. Het is een identificatie welk gebruikt kan worden om een unieke transactie te selecteren
en te verifiëren dat deze niet is veranderd. 6

3.1 Het Nieuwe van Quant Overledger


Waar de Overledger zich mee onderscheid van bestaande DLT Interoperability platformen is dat het de message layer
loskoppelt van de transactional layer van de betreffende DLT technologie, wat zorgt voor:

┼ Flexibiliteit - De optie en mogelijkheid tot het verplaatsen naar verschillende ledgers indien de
onderliggende ledgers verouderd raken of transactie kosten te hoog worden, wat u beschikbaar-
heid verzekerd en geld bespaard.

┼ Backwards Compatibiliteit - De mogelijkheid om legacy databronnen of externe DLT techno-


logieën te koppelen, zodat u voordeel haalt uit de balngrijkste aspecten van de technologie.

┼ Eenvoud - Eenvoudig te gebruiken van de ontwikkelde interfaces voor productie van zowel de
cross-ledger als de standaard applicaties voor tijdsreductie tot de markt en democratisering van
ontwikkelingen.

De Overledger oplossing addreseert vier parameters van systeem interoperabiliteit (zie Tabel 1):

1. Transport. Dit is gerelateerd aan het type transportinfrastructuur gebruikt door de DLT en legacy systemen.
Als de transportfacetten niet zijn uitgelijnd, dan is er een protocol nodig om te converteren en de signalen
over te brengen.
2. Data Syntactiek. Dit is gerelaard aan de gelijkenis van datasyntax tussen systemen. Indien de syntactiek
facetten niet goed oplijnen, dan is er een vorm van datasyntax conversie benodigd.
3. Data Semantiek. Dit kenmerk is gerelateerd aan de data structuur en zijn betekenis. Als de semantische
facetten tussen systemen niet oplijnen, dan is er een nieuw data model nodig voor implementatie, maar dit
is erg lastig te bereiken.
4. Gedrag Semantiek. Dit is gerelateerd aan de reactie van het systeem wanneer deze wordt uitgewisseld met
een ander systeem.

6 Meer detail over onze technologie is te vinden in de technische White Paper : Quant Overledger - Release V0.1
(alpha), 31 January 2018

Page 9 of 25
Quant Overledger Business Paper (Dutch) - Release V0.1

Tabel 1: De vier facetten van DLT interoperability geadresseerd door Overledger.

We hebben onze kennis gebruikt, waarbij we werkzaam zijn geweest binnen het bedrijfsleven en overheid, om een
technologie te bouwen welk makkelijk geadopteerd kan worden en tegelijktijd voorziet in de enorme voordelen van
schaalbaarheid, veerkracht en flexibiliteit indien men met blockchain werkt.

We hebben een technologie ontworpen voor bedrijven en ontwikkelaars welk naadloos geïmplementeerd kan worden
met de interne en externe veiligheid en regelgevende vereisten. Het benodigd een minimale wijziging in de
bestaande systemen en netwerken om toegang te krijgen tot blockchain netwerken via Overledger.

Wij zijn zeer enthousiast over de mogelijkheden dat Overledger geeft aan de ontwikkelaars, bedrijven, overheden en
gebruikers. Door de mogelijkheden te combineren voor de ontwikkeling van volledig interoperabele applicaties, met
zowel fundamentele Internet tochnologiën als de mogelijkheid van integratie van de Overledger SDK in legacy
systemen, netwerken of externe API’s, biedt het nieuwe platform een ware innovatie en creeërt het de
gedecentraliseerde Internet of Trust. Voor alle type gebruikers, kunnen de voordelen van het gebruik van Overledger
samengevat worden als:

┼ Geen technologisch of verkoper lock-in systeem;


┼ Distributie van applicaties via meerdere blockchains;
┼ Verbeteren van de veerkracht en elimineren/minimaliseren van overvloeden;
┼ Cross-blockchain waarde transities zonder tussenpersonen;
┼ Blockchain-to-Blockchain transfer en Machine-to-Machine transfer;
┼ Technologie agnostiek - werkt met elk bestaand en toekomstige blockchain technologie; en
┼ Onafhankelijk van onderliggende blockchain technologie en code.

We zijn een blockchain program interface (BPI) aan het ontwikkelen: een set van routines, data structuren,
protocollen, en tools voor het bouwen van MApps capabel voor comminucatie met verschillende
blockchains. In feit zal onze BPI het ontwikkelen van applicaties makkelijker maken voor ontwikkelaars die
een type blockchain protocol of netwerk kunnen draaien. Ondersteuning voor ontwikkelaars is
beschikbaar via een software development kit, Overledger SDK, documentatie en hulpmiddelen die
benodigd zijn voor het bouwen van de op software gebasseerde Quant BPI en geassocieerde Overledger
interfaces. Op deze manier maakt Quant Network het mogelijk voor bedrijven om het risico in blockchain
investeringen te beperken, door het eenvoudige gebruik van meerdere blockchains en hun focus volledig
te leggen op de ontwikkeling van de MApps.

Page 10 of 25
Quant Overledger Business Paper (Dutch) - Release V0.1

3.2 Quant SDK en BPI


Om de democratisering van de ontwikkelingen van blockchain applicaties te helpen, onze oplossing is het
produceren van een Blockchain Programming Interface (BPI) en een Overledger Software Development Kit (SDK): een
set van softwareontwikkelingtools welk de ontwikkelaars een makkelijke en standaard manier tot toegang van de
Overledger functionaliteiten geeft.

Deze methodes geeft een mogelijkheid om te communiceren met andere functies van de desbetreffende ledgers op
een lager niveau, zonder dat daar gedetaileerde kennis van de Op-codes of scripting methodes voor benodigd zijn.
Ze geven ook de mogelijk om te opereren met onze architecturale diensten. Deze service geeft een aantal
belangrijke key componenten voor het leveren van een schaalbare single DLT, cross DLT of legacy naar DLT
applicaties. Deze service bevat momenteel:

┼ Blockchain Programming Interface (BPI);


┼ Fingerprinting/verificatie technologie;
┼ Berichtverwerking;
┼ Verification Block Function;
┼ Op Code plugin;
┼ Legacy Data Interfaces.

Het gebruik van de SDK zal de applicatie ontwikkelingscyclus van de DLT bevorderen, in een veilig en voorspelbare
manier, waarbij de DLT technologiën vrij zijn om hun beloofde functie als paradigma veranderende technologie te
leveren.

De BPI functioneerd als sleutel welk de Overledger applicatie helpt tot identificatie van blocks die deel uit maken van
de ontwikkelde applicatie, de regels rondom gebruik van de applicatie en hoe de gepresenteerde data voor het
geïdentificeerde block moet worden geïnterpreteerd.
Multi-ledger applicaties welk gebruik willen maken van de Overledger hebben twee sets (verplichte en optionele)
gedefineerde regels nodig. Deze regels bepalen de wire protocol voor de interactie met het Overledger systeem en
met de andere gebruikers/applicaties. Een niet-uitputbare lijst van regels omvat:

┼ Accepteren van berichten welk gevalideert kunnen worden via een specifiek schema;
┼ Alleen accepteren van berichten die gerespecteerd worden als ze voldoen aan een bepaalde patroonreeks
(bijvoorbeeld in een 2PC waarbij we het “voorstel” voor het “ready” bericht willen ontvangen);
┼ Alleen accepteren van berichten als hun fingerprint (hash) is toegevoegd aan een bepaalde set ledgers;
┼ Alleen accepteren van berichten als hun fingerprint een specifieke bron en ontvangst adres bevat; en
┼ Alleen accepteren van berichten als hun fingerprint op zijn minst een bepaalde hoeveelheid cryptocurrency
uitgeeft.

Deze approach zorgt ervoor dat de Overledger blocks gemakkelijk geïdentificeerd kunnen worden binnen
de betrokken DLT, wat het mogelijk maakt om meerdere applicaties te gebruiken op dezelfde OF tussen
andere DLT’s.

Page 11 of 25
Quant Overledger Business Paper (Dutch) - Release V0.1

4. Bedrijfsmodel
Het Quant Netwerk staat voor de uitdaging om het juiste gebruiksmodel voor zowel de Overledger technologie en
Quant token te ontwikkelen (zie Sectie 5). De uitkomst is gericht op maximale marktpenetratie door middel van de
technologische adoptie via de community terwijl de behoefte voor namaak van de technologie wordt weggenomen.

We hebben de vier belangrijkste inkomstenbronnen geïdentificeerd welk de focus van Quant Network zal krijgen. Wij
kijken naar de volgende manieren voor het genereren van inkomsten:

4.1 Quant App Store


Het optimale financiële bedrijfsresultaat zal behaald worden als de QNT token en de Overledger technologie worden
gelanceerd met behoudt van volledige controle. Echter gaat dit tegen de principes in van de
ontwikkelaarscommunity en het Quant-ecosysteem, waardoor er een gelimiteerde acceptatie van de technologie
ontstaat die niet in lijn is met onze visie.

Ons voorstel is om de innovatie te bevorderen is door ontwikkelaars rechtstreeks een App Store model te laten
ontwikkelen. Door een breed gebruik van de Overledger via een open-source toe te staan, zijn we in staat
ontwikkelaars aan te moedigen voor het delen van inkomsten welk in de applicatie is gegenereerd. Er zijn twee
mogelijkheden welke lijken op die van Apple en Google:

┼ Ontwikkelaars kunnen gratis applicaties lanceren. Voor deze applicaties kunnen de gebruikskosten voor
transacties op nul gezet worden. Echter is het noodzakelijk dat een gebruiker van de applicatie over een
minimaal aantal QNT tokens moet beschikken voor toegang en gebruik van het platform.
┼ Voor de applicaties waarbij de ontwikkelaars de intentie om een inkomsten bron te genereren, zal er een
aparte betaling op het juiste niveau van de ontwikkelaar worden ingesteld met behulp van een betalings-
processor van een 3de partij.

De geplande lanceer data van Quant App Store is in Q1 2019, zodat ontwikkelaars de mogelijkheid hebben om
MApps te creëren en publiceren, en kosten van hun applicatie in rekening te brengen. Wij proberen de mogelijkheid
te bieden om eenmalige -, transatie- of gebruikerskosten in rekening te brengen. Of een abonnementsmodel waarbij
ontwikkelaars maandelijkse inkomsten kunnen genereren. We laten de keuze aan de ontwikkelaars voor de voor hen
beste bedrijfsmodel met de verwachtingen van de markt voor hen MApp.

Page 12 of 25
Quant Overledger Business Paper (Dutch) - Release V0.1

Wij laten onze klanten profiteren van de verdienmodellen, wat de ontwikkelaars aanspoort voor gebruik van onze
technologie voor het bouwen van innovatieve MApps. In ons voorstel ondersteunen wij de volgende vier
verdienmodellen:

┼ Freemium Model. In dit model betalen gebruikers niet voor het downloaden of gebruiken van de MApp.
Maar kunnen ze toegang krijgen tot extra mogelijkheden door middel van betalingen.

┼ Betaal Model. In dit model betalen gebruikers voor het downloaden van de MApp en kunnen ze alle
functies gebruiken. Er zijn geen extra kosten van toepassing.

┼ Abonnement Model. In dit model betalen gebruikers per periode (dagelijks/maandelijks/jaarlijks) voor
gebruik van de MApp.

┼ In-App Model. In dit model kunnen de gebruikers de MApp gratis (of betaald) downloaden en er worden
kosten in rekening gebracht bij In-App functies worden gebruikt.

Ontwikkelaars besluiten onafhankelijk hoeveel zij voor de app in rekening brengen aan de gebruikers. Een separate
betalingsprocessor, zoals PayPal, zal worden gebruikt om betalingen makkelijker te maken. De QNT token wordt
gebruikt voor de toegang tot het netwerk via de Quant App Store, maar ook om de identiteit te binden.

Alle middelen en richtlijnen om ontwikkelaars te helpen voor het publiceren van hun MApps in de Quant App Store
zal door Quant Netwerk worden aangeboden.

Technische Implicaties. De implicatie van het voorgestelde Quant App


Store model is dat we een mechnisme nodig hebben voor het laden van
data die in de Overledger MApp verwerkt wordt. Dit zou aan de vereiste
transactiekosten voor onderliggende blockchains toegevoegd kunnen
worden waarop de transactie plaats vindt. Het wordt ook aangeraden
omm applicaties buiten het Quant netwerk gelanceerd te verder te
reduceren. Hierdoor zullen verschillende bibliotheken of functies
overschaduwd raken op zo’n manier waardoor elke applicatie via het
Quant netwerk voorgelegd moet worden voordat deze gelanceerd kan
worden.

4.2 Quant SaaS Producten


In onze planning hebben wij ook de lancering staan van onze eigen SaaS, Zakelijke- en Middleware-applicaties. Dit op
basis van de behoefte en feedback van onze clienten, en afgestemd op bedrijfsbelangen zoals hieronder omschreven;

Quant zal een sector-specifieke technologie en oplossing produceren, welk uniek zijn in die sector en industrie,
en zal organisaties en overheden helpen om te navigeren door de complexe wereld van de nieuwe
gedistribueerde hyper-connected economie. Met begrip faciliteren wij in de bedrijfsvoordelen en
potentiele winsten op investeringen. Door klantspecifieke en sectorspecifieke blockchain oplossingen te
bieden, streven wij ernaar de uitdagingen van elke klant en in elke sector op te lossen. Wij richten ons
specifiek op het volgende:

Page 13 of 25
Quant Overledger Business Paper (Dutch) - Release V0.1

1. Financiële Diensten (Financial Services) - Wij ontdekken


gebieden in kapitaalmarkten, retail, beurzen, asset
management en regulatorische technologie (RegTech) om
te helpen met het vereenvoudigen van complexe
processen en realiseren van voordelen.

2. Gezondheidszorg (Healthcare) - Ontdekken van


mogelijkheden van interoperabiliteit in gezondheiszorg,
klinische proeven en namaakgeneesmiddelen.

3. Supply chain - Kijkende naar het bieden van inter-


operabiliteit tussen verschillende leveranciers in de
complexe supply chain, besparingen en tracking.

4. Overheid (Government) - Mogelijkheden tot realiseren


van voordelen voor overheden ontdekken, het identificeren
van besparingen en efficiëntie, verminderen van fouten en
verzorgen van transparantie.

SaaS producten live en in productie:

┼ AI gedreven, fraude detectie en patroon herkenning (TrustTag). We zijn bezig geweest met het ontwikkelen van
een vingerafdruk verificatie technologie. We hebben deze vingerafdruk en verificatie technologie (genaamd
TrustTagTM) ontworpen, ontwikkeld en gepatenteerd. Hiermee kunnen onze ontwerpers de digitale
vingerafdrukken op een veilige en fatsoenlijke manier toewijzen aan ‘s werelds echte IP, documenten, fysieke
goederen, etc. Deze technologie is volledig aanpasbaar zodat het voldoet aan onze eisen tot creëren van
vingerafdrukken welk gebruikt kunnen worden op onderliggende DLT’s zoals uiteengezet in onze whitepaper.
Deze technologie zal het gebruik van de blockchain over verschillende sectoren revolutioneren. Met daarbij de
mogelijkheid om een echte identiteit van een fysiek item toe te wijzen, zoals een contract, farmaceutische
producten, designer producten of data assets wat zal leiden tot mass adoptie van DLT technologiën en het op
het juiste pad zet om zijn volledig potentieel te realiseren. Om onze commitment naar de community te laten
zien en om dat te bereiken, zullen we deze technologie eerst gratis lanceren aan de community via het
onderliggende framework.

SaaS producten in ontwikkeling:

┼ Legacy Data Interfaces. Het is ons doel om de data structuur in interfaces te standaardiseren, te beginnen met
een vereenvoudigde bestandsinterface maar voldoende om te voldoen aan de standaard database
standaarden. Door creatie van deze plugins voor verschillende data bronnen, zijn we in staat om het proces
voor het creëren van geintegreerde DLT applicaties te vereenvoudigen. Waardoor de use cases voor bestaande
en legacy data assets worden geopend.

┼ Op Code Plugins. Het woord Op Code staat laag op de lijst van alle Script woorden, ook wel bekend als
opcodes, commands of functies gebruikt voor interactie met de besbetreffende DLT’s. Alhoewel sommige
opcodes vergelijkbaar zijn, zijn niet alle opcodes aanwezig in de ledgers. Het is onze intentie om deze opcodes
in kaart te brengen en een methode beschikbaar te maken (waar mogelijk) voor ontwikkelaars op de standaard
manier. Wij voelen ons hiertoe genoodzaakt om de ontwikkeling rond DLT’s te vereenvoudigen en zodat
ontwikkelaars standaard interfaces kunnen gebruiken over meerder blockchains, wat scheelt in tijd en kosten
van ontwikkelingen.
SaaS producten in de pijplijn:

Page 14 of 25
Quant Overledger Business Paper (Dutch) - Release V0.1

┼ Transactie Monitoring;
┼ Quant Risico Score (QRS)

4.3 Zakelijke en Middleware Producten


Wij zullen blockchain producten en oplossing bieden met de focus op de DLT’s en smart contracten voor klanten die
gebruik maken of overwegen om gebruik te maken van de blockchain technologie en:

┼ Een zakelijke uitdaging hebben wat opgelost kan worden door blockchain;
┼ Een zakelijk uitdaging hebben maar niet weten wat de voordelen van blockchain zijn of hoe de
technologie hen kan helpen;

Quant zal smart blockchain oplossingen bieden die transparantie, efficiëntie, levensduur en vertrouwen in
bedrijfsprocessen verbeteren via de consulting tak van het bedrijf. Het door de Quant platform gehoste
professionele bedrijfs-blochchain frameworks zullen worden aangeboden aan bedrijven om hen te helpen bij het
toepassen van de multi-chain verkoop-agnostische oplossingen.

Quant blockchain consultants zullen organisations helpen met het plannen van hun blockchain strategie om zo de
mogelijkheden te benutten en ontwrichting te voorkomen. Ons team zorgt voor een exceptionele ontwikkelaar
service om zo verschillende robuste Quant multi-chain applicaties te bouwen.

Momenteel zitten wij in het proces van use-cases ontwikkelingen om zo bedrijfsapplicaties te bouwen die volledig
gedecentraliseerd zijn en opereren over verschillende blockchains.

Dit zijn de gebieden die wij onderzoeken:

┼ Gedecentraliseerde beurs van waarde;


┼ Elektronische Gezondheidsdossiers;
┼ Gedecentraliseerd Messaging Systeem.

Wat betreft Middleware producten onderzoeken wij:

┼ Verdragscontracten (Treaty Contracts) 7;


┼ Identity Broker voor authenticatie en authorisatie van gebruikers voor toegang tot de blockchain;
┼ Fiat currency gateway.

7Uitvoering van smart contracts over verschillende blockchains is een complexe uitdaging dat een geëvolueerde
vorm van de “smart contracts” vereist, waar het Quant team “Treaty Contracts” voor gebruikt. Quant zal niet alleen
het framework van de cross-chain ontwikkelen, Treaty Contracts zullen deel uitmaken van de Overledger maar zal
blockchains in staat stellen om met een grondwettelijke constitutie die in lijn zijn met de juridische kaders de
contractuele overeenkomsten ondersteunen. Zie “Quant Network announced new cross-chain treaty contracts
partnership with HAW Hamburg University” Unlock 2018, Dubai. Zie https://www.unlock-bc.com/news/2018- 01-22/
Page 15 of 25
Quant Overledger Business Paper (Dutch) - Release V0.1

4.4 Patent
Ons bedrijfsmodel zal profiteren van de orginaliteit van de Overledger OS door de aanpak van de
problemen tussen de interoperabiliteit en de blockchains. In feite zijn de bestaande technologische
oplossingen, die proberen het probleem van interoperabiliteit tussen blockchains en besturingsmodellen,
gelimiteerd zijn in scope en ontwerp. Het unieke van de Overledger OS is dat het geen nieuwe
blockchains overlapt om andere blockchains te verbinden of door hen te verbinden via andere legacy
systemen. 8

In December hebben we een EU Patent ingediend om zo het intellectuele eigendomsrecht van het bedrijf
en de investeerders achter Overledger te beschermen. Om het patent en IP strategie om de kern van
onze technologie te beschermen, werken we samen met de Rogers and Withers LLP uit Londen.
Onze roadmap en strategie bestaat uit uitbreiding van de scope van het patent naar andere
rechtsgebieden om zo de verschillende aspecten van onze technologie te dekken.

5. Tokenomics
Quant zal enkele inkomsten stromen lanceren gericht om de balans te vinden tussen beschikbaar stellen van fondsen
welk helpen voor toekomstige ontwikkelingen van onze technologie terwijl we een open platform houden waar de
gehele community van kan profiteren. Wij geloven dat dit bedrijfsmodel zal leiden tot een brede adoptie van ons
framework (zie Sectie 4). We zullen het volgende doen om dat doel te bereiken:

┼ Produceren van een Quant Token (ticker: QNT) welk toegang geeft tot onze Quant Overledger
platform voor zowel de ontwikkelaar als gebruikers van verschillende (toekomstige) MApps;
┼ Ontwikkelen van een transactiemechnisme waar de ontwikkelaar kan kiezen om een gratis applicatie, maar
met de mogelijkheid voor om transactiekosten in rekening te brengen voor elke applicatie;
┼ Ontwikkelaars een markt geven voor presentatie en verkoop van hun applicatie.

Om onze doelen te bereiken, hebben we gewerkt al voor meer dan een jaar aan het digitale platform project gewerkt
met al enkele reeds geïmplementeerde modules (zie Sectie 6).

De QNT token wordt uitgegeven door middel van een crowd sale campagne of Token Generation Evenement (TGE)
bestaande uit drie fasen:

1. De Voorverkoop is een private mogelijkheid om QNT tokens tegen een gereduceerd vastgesteld tarief per
QNT token te kopen;
2. De Voorverkoop is opengesteld voor het publiek (op basis van reservering) waarbij een maximum van
15,000,000 QNT tokens verkocht worden voor een vastegestelde prijs van $1.00 USD per QNT token.
3. De TGE is de openbare token verkoop waarbij er een maximum van 16,000,000 QNT tokens verkocht
worden voor een vastgestelde prijs van $1.60 USD per QNT token.

8Wij raden de Quant Network White Paper aan voor de uitleg over de wetenschappelijke doorbraak van onze unieke
oplossing. Zie Quant Overledger - Release V0.1 (alpha), 31 January 2018

Page 16 of 25
Quant Overledger Business Paper (Dutch) - Release V0.1

TOKEN INFO
Type token Standaard ERC20 Ethereum token
Ticker QNT
Decimalen 18
Verstrekker Quant Network AG (Zug - CH)
Voorverkoop
Periode Gesloten
Hoeveelheid QNT in Voorverkoop Hoeveelheid wordt berekend op TGE datum
Prijs QNT tokens in Voorverkoop 1ETH = 687QNT of ander overeengekomen kortingspercentage
PRE TGE
Pre-TGE Start Date 19/03/2018
Pre-TGE End Date 01/04/2018
Hoeveelheid QNT in Pre-TGE 15,000,000 tokens
Prijs QNT in Pre TGE 1ETH = 687QNT (kortingspercentage)
TGE
TGE Start Date 02/04/2018
TGE End Date 30/04/2018
Hoeveelheid QNT tokens voor verkoop 31,000,000 tokens
Hoeveelheid QNT tokens voor
14,467,000 tokens
bedrijfsreserves
5,000,000 USD. Indien dit niet wordt bereikt - wordt het geld teruggestort aan de
Minimale Cap
deelnemers
Prijs QNT in TGE 1ETH = 430QNT
Veilige aankoop methode voor QNT tokens ETH
Aanvullende Info
Crowd sale mechanisme TGE gaat door de native QNT applicatie met behulp van een Ethereum smart contract
Toekomstige token uitgave Nee, een enkele token issue binnen de TGE
Deelname Criteria
Minimale investering 1 ETH
Whitelist / KYC Ja. Alle deelnemers dienen een KYC/AML in leveren voor acceptatie op de whitelist (*)
Deelnemers van de pre-TGE hebben bij aankoop recht op 1ETH=687QNT en tijdens de
Spreiding van QNT tokens voor pre-TGE TGE op 1ETH = 430QNT

deelnemers
Spreiding van QNT tokens: Max 15,000,000 QNT tokens (minus het aantal QNT tokens
verkocht in de private-sale) spreiding volgens FIFO (first in first out)
Deelnemers van de TGE hebben bij aankoop recht op 1ETH = 430QNT tokens
Spreiding van QNT tokens voor TGE
deelnemers Spreiding van QNT tokens: Max 31,000,000 QNT tokens (minus het aantal van QNT
tokens verkocht in pre-TGE en private-sale) spreiding volgens FIFO (first in first out)
Spreiding van QNT tokens aan managers en Managers en staff leden zullen een 12-maandelijkse vesting period ondergaan na afloop
staff van de crowd sale
QNT token transfers zullen worden gelimiteerd voor 2 maanden vanwege veiligheids
Spreiding van QNT tokens aan deelnemers
redenen na afloop van de crowd sale. Alle niet verkochte tokens worden geburned.
(*) Vanwege regelgevende beperkingen over de gehele wereld zal Quant Network geen TGE aanbieden aan of accepteren van fondsen
van Burgers van de Verenigde Staten van Amerika, Instellingen met een geregistreerd adres in de Verenigde Staten van Amerika,
Ingezetenen van China (vasteland) Instellingen met een geregistreerd adres in China (vasteland), de landen met door FATF opgelegde
sancties: Noord Korea, Syrië, Iran, Cuba en de Krim-regio.

Tabel 2: Quant Network Token Generation Event. Overzicht van belangrijke parameters en datums.

De overige relevante informatie gerelateerd aan de TGE is samengevat in tabel 2. FAQ en alle benodigde informatie
aangaande de Quant Network TGE deelname en token aankoop is beschikbaar via de Quant Network web pagina
(https://www.quant.network/) en in de Quant Network social media accounts.

5.1 Quant Token (QNT)


Een Quant Token account is de basis van Quant, en is zo ontwikkeld om flexibiliteit en controle zeker te stellen voor
de toekomstige evolutie van het project. QNT tokens worden gecreeërd gedurende de crowd sale periode. De Total
Page 17 of 25
Quant Overledger Business Paper (Dutch) - Release V0.1

Supply van QNT zal gelimiteerd zijn tot het aantal tokens gecreeërd tijdens de crowdsale periode. Er worden geen
extra tokens gecreeërd na de TGE.

QNT is een ERC20 token uitgegeven op de Ethereum blockchain. Het design volgt de breed
geadopteerd token implementatie standaarden. Dit maakt het mogelijk voor tokenhouders om hun QNT-
tokens op te slaan en te managen door het gebruik van bestaande systemen inclusief ERC20-compatibele
Ethereum Wallets.
De Quant project crowd sale en QNT token creatie zal aan de hand van Ethereum smart contracts plaats
vinden. Deelnemers die bereid zijn om de ontwikkelingen van het Quant Project te supporten, sturen:

┼ ETH naar een gespecificeerd TGE Ethereum adres, waardoor QNT tokens worden gecreeërd door deze
transactie tegen een vastgestelde QNT/ETH wisselkoers; of
┼ XBT naar een gespcificeerd TGE Bitcoin adres. De XBT wordt vervolgens naar een TGE Ethereum adres
gestuurd en QNT tokens gecreeërd door deze transactie tegen een vastgesteld QNT/ETH/XBT wisselkoers.

The tokens hebben een dubbele-functie, initieel gebruikt voor de token offer, daarna worden ze gebruikt
als een toegangstoken voor connectie met en toegang tot het Quant network. We verwachten dat de
token keys worden ingesloten in een specifieke applicatie welk het Quant netwerk gebruikt voor
authenticatie van de gebruiker, autorisatie voor gebruik van aspecten van het netwerk en onderliggende
blockchains. We verheugen ons om te zien wat de mogelijkheden zijn en wat mensen kunnen maken aan
de hand van deze aanpak.

5.2 Token Verkoop Voorwaarde


ETH kan alleen na het begin van de crowd sale periode verstuurd worden naar het QNT crowd sale
Ethereum adres (gespecificeerd als het Ethereum block number). Crowdfunding zal eindigen wanneer het
vastgestelde eind block is gecreeërd of wanneer de ICO hard cap is bereikt. We hebben drie cap niveau’s
gesteld en deze hebben we gelinkt aan drie verschillende mijlpalen van bedrijfsontwikkelingen (zie
Afbeelding 4) welk het bedrijf wilt bereiken wanneer de corresponderende cap wordt gehaald:

┼ Soft Cap. 23.467 miljoen QNT tokens (16 miljoen voor verkoop en 7.467 miljoen niet voor
verkoop). Overledger platform en connectoren naar verschillende DLTs (los van Ethereum en
Bitcoin);
┼ Mid Cap. 35.750 miljoen QNT tokens (24.375 miljoen voor verkoop en 11.375 miljoen niet voor
verkoop). Quant App Store inclusief Middleware en SaaS MApps;
┼ Hard Cap. 45.467 miljoen QNT tokens (31 miljoen voor verkoop en 14.467 miljoen niet voor
verkoop). Enterprise MApps plus Treaty contracts.

Page 18 of 25
Quant Overledger Business Paper (Dutch) - Release V0.1

Afbeelding 4: Representatie van de Quant Network TGE per kapitaalniveau en corresponderende mijlpalen.

De volgende regels zijn van toepassing op de voorwaarden van de Quant TGE:

┼ TGE zal door de native QNT applicatie gaan met gebruik van een Ethereum smart contract.
┼ Geen token creatie, minting of mining beschikbaar na de crowd sale periode (de eind datum is
30 april 2018) aan het einde van de TGE zal creatie van QNT tokens permanent gestopt worden.
┼ QNT token worden, tot 2 maanden na eindigen van de crowd sale, gerestricteerd in verband
met veiligheidsredenen voor transfers. Alle niet ingewisselde tokens worden geburnt.
┼ In het geval de maximale financierslimiet van 31 miljoen tokens niet wordt gehaald, dan zal de distributie
(van bijvoorbeeld bounties, Quant team, ecosysteem reserves) proportioneel zijn aan het aan QNT
gegenereerd gedurende de TGE;
┼ De cut-off voor de verzamelde fondsen gedurende de TGE is $5 miljoen USD, indien dit niet wordt bereikt
zullen de deelnemers een restitutie ontvangen.

5.3 QNT Token Verdeling


Van de totale hoeveelheid QNT dat wordt uitgegeven, zal 68.19 % worden verkocht op de markt en de resterende
31.81% zal worden gehouden door Quant Network, deze zullen worden vest voor 12 maanden vanaf het einde van
de TGE.

Zoals te zien in Afbeelding 6, 13.67% (43% van 31.81%) van de totaal uitgegeven tokens door Quant Network zullen
worden verdeeld onder founders, partners, staff leden, adviseurs en service kosten voorderde partijen en
onderworpen tot een twaalf-maandelijkse aandeel periode. De resterende 18.13% (57% of the 31.81%) van de
totaal uitgegeven tokens door Quant Network zullen komende jaren worden gebruikt als reserve voor dekking van
operationale kosten voor de ontwikkeling van het Quant ecosystem.

Het gebruik van de fondsen met betrekking tot dekking van de kosten zijn weergegeven in afbeelding 7. Uiteraard
geeft deze afbeelding een schatting weer van de toekomstige fondsverdeling, welk onderhevig kan zijn aan
veranderingen aangaande de blockchain sector en de algemene markt condities.

Page 19 of 25
Quant Overledger Business Paper (Dutch) - Release V0.1

Afbeelding 6: Representatie van de QNT token verdeling.

Afbeelding 7: Verdeling van fondsen per Jaar.

Page 20 of 25
Quant Overledger Business Paper (Dutch) - Release V0.1

6. Roadmap
Onze aanpak zal bestaan uit de volgende mijlpalen:
Datum Roadmap Beschrijving

┼ Interceptie van het Overledger idea geïnspireerd van een real-world casus studie
July 2015
binnen de industrie en overheden

┼ Het proposal (ISO/TS/P 258) ontwikkeld om een Blockchain standaard te


April 2016 October ontwikkelen gebaseerd op het orginele Overledger idee.
2016
┼ Toestemming ontvangen van ISO om de Blockchain ISO Standaard TC307 tot stand
te brengen

December 2016 TM
┼ TrustTag technologie is ontwikkeld en een patent 1621807.5 gearchiveerd

┼ Onderzoek sinds Maart 2017 om het gebrek aan blockchain


March 2017
interoperabiliteit te identificeren. Overledger operatiesystemen zijn
geconceptueerd. See Quant Network Whitepaper.

┼ Onderzoek naar het Overledger concept en design is afgerond


October 2017
┼ Quant Network AG wordt gevestigd in Zug (Switzerland)

November 2017 ┼ Prototype ontwikkeling


December 2017 ┼ Patent archivering. Archivering van een EU Patent “Blockchain Communications
and Ordering” Patent nummer: 17425121.5-1217
December 2017 -
March 2018 ┼ Voorverkoop voor bedrijfsmatige investeerders

March - April 2018 ┼ Pre-TGE en Public TGE


Q2 2018 TM
┼ TrustTag release van eerste versie
┼ Open Source SDK - Released v.01a
Q3 2018 ┼ Quant SaaS Product release
┼ Voortzetten van patent archivering. File ondersteunende EU patenten.
┼ Archiveren van de in totaal 4 patenten in ons rechtsgebied
Q1 2019 ┼ Quant App Store
┼ Open Source SDK - Released v.01b
Q3 2019 ┼ Quant Enterprise MApps
┼ Verdragscontracten ontwikkeld

Page 21 of 25
Quant Overledger Business Paper (Dutch) - Release V0.1

De Algemene Voorwaarden (Terms & Conditions; “T&C”) vice versa. Doormiddel van de Overledger, wordt Internet
zijn van toepassing op de koper van de QNT token verbonden met de Blockchain.
(hierna “QNT of de “QNT Token”) en de gebruiker van
het Quant Netwerk platform (de “Gebruiker” of “User”). 4. Quant Network heeft een token (QNT) uitgebracht,
LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG VOOR welk toegang geeft tot het framework van de Overledger
DEELNAME AAN DE TOKEN VERKOOP. DE T&C HEEFT voor zowel de ontwikkelaars als de Gebruikers van de
BETREKKING TOT UW VERPLICHTINGEN EN applicatie. De QNT wordt ook gebruikt om de Gebruiker
WETTELIJKE RECHTEN, INCLUSIEF, MAAR NIET te verbinden met het Quant Netwerk.
BEPERKT TOT, VERWERPING VAN RECHTEN EN
BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. INDIEN U NIET 5. Zoals de diensten hierboven genoemd, brengt Quant
AKKOORD BENT MET DEZE VERKOOPVOORWAARDE, Network kosten in rekening bij de Gebruikers met een
DIENT U GEEN TOKENS AAN TE KOPEN. fee/inkomsten generatie:
Bij aankoop van de QNT token gedurende de token i voor elke transactie in Quant;
verkoop (soms gebruikt als “token generation event” of ii voor creëren van nieuwe RegTech, FinTech
“TGE” of “crowd sale”) periode (hierna de “Token Sale”), producten (Quant Software als een Dienst);
bent u gebonden volgens het rechtsgebied van iii voor creëren van gedistribeerde bedrijfs-
Zwitserland aan deze T&C, en alle voorwaarden die door producten;
middel van verwijzing zijn opgenomen. Uw QNT Token iv voor licentiëring van Quant IP aan fabrikanten
aankoop is onderworpen aan deze T&C. en Internet Providers/Blockchain providers.

Toepasselijkheid 6. Quant Network staat het niet toe om activa tussen de


Gebruikers te storten, op te nemen of direct uit te
1. De volgende T&C vormen de overeenkomst (de wisselen. Quant is geen marktmaker. Alle aankopen en
“Agreement”) tussen Quant Network AG (in de statuten; verkopen van crypto activa door Quant Network, zullen
hierna “Quant Network” of het “Bedrijf”) een Swiss plaats vinden via het eigen platform.
Company Limited by Shares opgericht in Zug en u met
betrekking tot de aankoop van de QNT Token en het De QNT Token
gebruik van de aangeboden diensten via het Quant
Netwerk platform. Bij gebruik van onze diensten, gaat u 7. QNT Token functioneert als een utility token op het
akkoord gebonden te zijn aan de laatste versie van de Quant Network platform, welk de Gebruikers zal toestaan
T&C. U bent zich ervan bewust dat Quant Network deze om toegang te krijgen tot het Quant Netwerk platform.
T&C kan veranderen naar eer en geweten op ieder Door middel van de Token Sale verwerven de gebruikers
moment. Bij blijvend gebruik van het Quant Network het recht om gebruikt te maken van het Quant Network
Platform of blijvend behouden van de Quant Tokens, Platform.
accepteert u de nieuwe of gewijzigde voorwaarden.
8. QNT Token heeft geen juridische kwalificatie zoals een
Diensten security, omdat het geen recht op dividenden of rente
geeft. QNT token heeft geen juridische kwalificatie als
2. Quant Network stelt applicaties in staat om te betalingstoken, omdat het geen intentie heeft om
fungeren over verschillende blockchains. Quant Network gebruikt te worden als betaal middel voor goederen of
verwijderd op een veilige manier de barrières dat diensten buiten de diensten van Quant Network, of om
communicatie tussen verschillende blockchains verbied. geld/waardeoverdracht mogelijk te maken. QNT Token is
definitief en kan niet worden gerestitueerd. QNT Token is
3. In het bijzonder runt Quant Network een agnostisch geen aandeel en geeft geen recht tot deelname aan de
platform dat netwerken in de wereld verbind met huidige algemene vergaderingen van het Bedrijf. QNT Token kan
en toekomstige blockchains. Quant Network heeft een geen prestatie of bepaalde waarden hebben buiten het
Overledger bovenop de huidige en toekomstige Quant Network platform. De aankoop en het gebruik van
blockchains ontwikeld, welk een meta-gateway biedt aan de QNT token zal daarom niet worden gebruikt voor
bestaande netwerken te verbinden met blockchain en speculatieve doeleinden.
Quant Overledger Business Paper (Dutch) - Release V0.1

Network zich in de toekomst niet verder zou kunnen


9. QNT Token kan direct van het Bedrijf worden ontwikkelen. Daarom moet elke Gebruiker bewust de
aangekocht gedurende de Token Sale of na de Token risico’s, kosten en voordelen voor het verwerven van QNT
Sale bij het Bedrijf. Token gedurende de Token Sale vooraf overwegen. En
indien nodig onafhankelijk advies inwinnen. Elke
10. Elke gebruiker die QNT Token(s) aankoopt benadrukt geïnteresseerde die niet in de positie is om de risico’s te
kennis te hebben en verklaart dat hij/zij zorgvuldig de accepteren of te begrijpen, gerelateerd aan het Quant
T&C heeft doorgenomen en de risico’s, kosten en Network of elk ander risico’s als omschreven in de T&C,
voordelen geassocieerd met de aankoop van deze token zal geen QNT Token moeten verwerven, nu of in de
als omschreven in deze T&C begrijpt. toekomst.

Vereiste Kennis Belangrijke Disclaimer

11. De Gebruiker die aankoop van QNT Token 16. De T&C zal niet en kan niet worden beschouwd als
onderneemt (met betrekking tot de Token Sale), zou zich een uitnodiging tot investering. Ze vormt of relateert op
moeten verzekeren dat hij/zij dit begrijpt en een geen enkele manier en kan niet worden beschouw als
significante ervaring heeft met cryptocurrencies, een aanbieding van effecten in enig rechtsgebied. De
blockchain systemen en diensten, en dat hij/zij volledig T&C bevat geen informatie of geeft geen indicatie die
begrijpt dat er risico’s verbonden zijn aan de Token Sale kan worden beschouwd als aanbeveling of kan worden
net als het gerelateerde mechanisme voor het gebruik en gebruikt als basis voor een investeringsbesluit. Dit
opslag van de cryptocurrencies. document vormt geen aanbod of uitnodiging tot verkoop
van aandelen, effecten of rechten behorende tot het
12. Quant Network is niet verantwoordelijk voor het Quant Netwerk of elk ander gerelateerd of geassocieerd
verlies van QNT Token of situaties die het onmogelijk bedrijf. QNT Token zal worden gebruikt als Utility token
maken om toegang te krijgen tot de QNT Token, welk en is niet bedoeld om te worden gebruikt als investering.
kan resulteren in acties of nalatigheid van de Gebruiker of
een persoon die zich bezig houdt met het verkrijgen van 17. Alle informatie in de T&C is alleen bedoeld voor het
QNT Token. geven van algemene informatie en relevant tot de dag
dat het is geschreven. Quant Network biedt geen enkele
Vrijwillige Know-your customer (KYC) garantie met betrekking tot accuraatheid en volledigheid
van de informatie nu en in de toekomst.
13. Om deel te kunnen nemen aan de Token Sale zal er
een KYC procedure zijn welk de Gebruikers moeten 18. Het aanbieden van QNT Token op een handels-
uitvoeren binnen het Quant Network en accepteren dat platform gebeurt om toegang te krijgen tot het Quant
Quant Network elke betaling kan wijgeren welk niet Network platform, diensten te kopen exclusief
voldoen. gerelateerd aan het laatst genoemde en niet voor
speculatieve doeleinden.
14. Indien de Gebruiker handeld in naam van een groep
token kopers, dan zal de Gebruiker volledige 19. Quant Network is een operationele entiteit die het
verantwoordelijkheid op zich nemen betreffende Quant Network platform beheert. Quant Network is geen
identificatie en verifiëren van de token kopers in de financieel tussenpersoon volgens de Zwitserse Wet en is
groep en zeker te stellen dat geen van de kopers niet verplicht om autorisatie te geven met als doel Anti
gesanctioneerd zijn door een rechtsgebied of autoriteit. Money Laundering programma’s.
De Gebruiker erkend dat een persoon met een
prominente politieke functie wordt geïdentificeerd en 20. Regulerende autoriteiten houden bedrijven en
met passende ijverigheid behandeld. Quant aanvaard in operaties geassocieerd met de cryptocurrency wereld
deze situatie geen enkele verantwoordelijkheid. nauwlettend in de gaten. Met dien verstande dat
regulerende maatregelen, onderzoeken of acties effect
Risico’s kunnen hebben op de bedrijfsvoering van Quant
Network en mogelijk toekomstige ontwikkelingen kunnen
15. Er gaan risico’s gepaard met het verwerven en limiteren of zelfs weerhouden. Ieder persoon die actie
opslaan van QNT Token, met name dat het Quant onderneemt om QNT Token aan te schaffen moet zich er
Page 23 of 25
Quant Overledger Business Paper (Dutch) - Release V0.1

van bewust zijn dat het Quant Network bedrijfsmodel en 25. Door deelname aan de Token Sale, de Gebruiker
de T&C kunnen veranderen of gemodificeerd moeten komt overeen met de T&C en in het bijzonder,
worden vanwege nieuwe regelgeving en compliance- vertegenwoordigen en garanderen zij dat:
vereisten van de geldende wetten in elk rechtsgebied. In i geautoriseerd zijn en volledige controle
een dergelijk geval erkent elk persoon die zich verbindt hebben over de koop van QNT Token volgens
door middel van QNT Token dat te begrijpen en zowel de wetten die gelden in hun rechtsgebied van
Quant Network als elk ander gelieerde onderneming inwoning;
geen aansprijkheid heeft voor directe of inderect verlies ii geen inwoner van de V.S. zijn, ingezetene of
of schade veroorzaakt door een dergelijke wijziging. entiteit (een Amerikaans Persoon) noch dat zij
een aankoop doen namens een Amerikaans
21. Quant Network zal zich uiterst inspannen om alle Persoon;
operaties te lanceren en doorontwikkelen van het Quant iv zij bekend zijn met alle gerelateerde
Network platform. Elk persoon die actie neemt om QNT regelgeving met in het bijzonder de
Token aan te schaffen begrijpt dat het Quant Network rechtsgebieden waar zij gevestigd zijn en dat
platform zal functioneren en toegang zal bieden bij de aankoop van cryptografische tokens in dat
lancering van de crowd sale. Afhankelijk van toekomstige rechtsgebied niet verboden, beperkt of
ontwikkelingen van het Quant Network platform, andere onderworpen tot aanvullende voorwaarden van
diensten kunnen mogelijk worden gelanceerd en welke aard dan ook is;
aangeboden aan de Gebruiker. v niet handelen voor speculatieve investeringen
vi wonen in een rechtsgebied welk het Quant
22. Aanschaf van QNT Token geeft Gebruikers geen recht Network toestaat om de QNT Token te
of invloed uitoefenen op de Quant Network organisatie verkopen middels een crowd sale zonder locale
en het bestuur. De tokens worden uitgegeven via een autorisatie is vereist;
technisch proces dat wordt aangeduid als “Blockchain”. vii niet wonen in een rechtsgebied waar tokens
Dit is een open source IT protocol waar het Bedrijf geen verkoop middels een crowd sale gekwalificeerd
rechten of aansprakelijk van heeft met betrekking tot de zijn als effecten;
ontwikkeling en werking. De token distributie viii de Token Sale niet gebruiken voor illegale
mechanisme zal gebeuren aan de hand van een Smart activiteiten, inclusief maar niet gelimiteerd tot
Contract; dit betreft een computer programma dat kan witwassen van geld en financiering van
worden uitgevoerd op het Ethereum network of elk terrorisme;
ander blockchain netwerk dat compitabel is met een ix ervoor zorgt dat alle kopers in een groep
Smart Contract programmeertaal. Gebruikers erkennen geïdentificeerd en geverifieerd zijn en zeker
en begrijpen dat het Quant Network (inclusief zijn stellen dat geen enkele koper gesanctioneerd is
organen en werknemers) geen aansprakelijkheid of door een rechtsgebied of autoriteit en dat alle
verantwoordelijkheid aanvaardt voor enig verlies, schade prominente politieke personen worden
die zou voortvloeien uit of gerelateerd is aan het geïdentificeerd en met gepaste zorgvuldigheid
onvermogen voor het gebruik van de QNT Token, worden behandeld;
uitgezonderd opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid x als enige verantwoordelijkheid zijn voor het
bepalen of aankoop van de QNT Token voor hen
23. QNT Token is gebaseerd op het Ethereum protocol. geschikt is;
Daarom kan elke storing, onverwachte functie of xi aankoop van de QNT Token uitsluitend voor
onverwachte operatie van het Ethereum protocol effect gebruik of het Quant Network platform;
hebben op storing van of op een onverwachte werking xii risico’s geassocieerd met de Token Sale
van het Quant Token network. begrijpen (inclusief risico’s gerelateerd aan niet-
ontwikkelingen van het Quant Network platform
24. Werknemers van Quant Network zijn toegestaan om en operaties) en
te werken met QNT Token tegen de marktprijs als zij xiii gebruik van cryptocurrencies en zijn risico’s
geen voorkennis hebben dat de prijs van de QNT Token begrijpen.
zou kunnen beïnvloeden. xiv erkent en accepteerd dat de QNT Token
crowd sale plaats vindt binnen de Zwitserse
Vertegenwoordiging en Garanties wetgeving welk nogsteeds in ontwikkeling is.

Page 24 of 25
Quant Overledger Business Paper (Dutch) - Release V0.1

Intellectuele Eigendomsrechten Zwitserland. De arbitrageprocedure zal in het Engels


plaats vinden.
26. Voor zover auteursrechten of andere intellectuele
eigendomsrechten bestaan binnen het Quant Network
platform, zoals software, know-how, analyse of
programma’s, behoren aan bestaande en toekomstige
auteursrechten en andere intellectuele en industriële
rechten (“IP rights”) behoren uitsluitend aan het Quant
Network en zijn gelieerde bedrijven en u als een koper
geen en zal geen gerelateerde rechten in IP Rights
hebben.

Beperking van Aansprakelijkheid

27. Quant Network, evenals zijn functionarissen,


directeurs, agenten, joint ventures, werknemers,
leveranciers en adviseurs en ieder ander in zijn naam
aanvaard geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid
voor elk verlies ontstaan door de Token sale, die
voortvloeid uit of gerelateerd is aan gebruik van het
Quant Network platform of enig technisch storing of
interruptie van het Quant Network platform.

28. Aansprakelijkheidsberperking, zoals bovenstaand, is


niet van toepassing in het geval dat Quant Network, of
een medewerker van Quant Network, de schade
opzettelijk heeft veroorzaakt door wangedrag of grove
nalatigheid.

29. Als een van de bepalingen van het T&C of de


Overeenkomst ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar
worden geacht, blijven de overige bepalingen volledig
van kracht.

Toepasselijk Recht en Jurisdictie

30. De T&C is onderworpen en wordt beheerst door het


Zwitserse Recht met uitsluiting van het Swiss International
Private Law en eventuele Internationale Verdragen. Elke
Gebruiker en Quant Network komen overeen een
minnelijke schikking te treffen alvorens enige juridische
actie wordt ondernomen. Alle geschillen die voortvloeien
uit of onder deze T&C zullen worden beslecht door
arbitrage in overeenstemming met de Swiss Rules of
International Arbitration van de Swiss Chambers of
Commerce die van kracht zijn op de datum waarop de
Notice of Arbitration wordt ingedient in overeen-
stemming met deze Regels. Het arbitragepanel bestaat
uit slechts één arbiter. De zetel van de arbitrage is Zug,

Page 25 of 25