You are on page 1of 1

V år b a

Onsda
g den 30/
z ar
Kl. 13 05-18
-16

Försäl
jning a
från vå v eget
ra olik hantve
Kaffe m a verk rk
ed hem samhe
bakat ter
fikabrö
d
Adress:Plogstigen 3. 135 55 Tyresö
Tel: 073-502 44 50