You are on page 1of 2

FIŞĂ DE OBSERVARE

NUMELE COPILULUI OBSERVAT:__________________________________
CLASA I an şcolar 2003 – 2004
ŞCOALA PÎNCEŞTI
ÎNVĂŢĂTOR: NĂSTASĂ NADIA

Obiectul Indicatori observaţionali F.b. B. S. I.
Tema lecţiei
Matematică
„Adunarea şi scăderea • aflarea sumei şi a diferenţei
numerelor naturale în dintre două numere mai mici
concentrul 0 – 10” decât 10;
• operarea cu terminologia
matematică specifică;
• aflarea unui termen
necunoscut;
• rezolvarea de probleme cu o
singură operaţie;
• compunerea de probleme
după ilustraţii.

Matematică
„Numerele naturale de la • scrierea corectă a numerelor;
10 la 100” • ordonarea, crescător şi
descrescător, a numerelor
cuprinse în concentrul 0 – 100;
• compararea numerelor, cu
folosirea corectă a semnelor de
relaţie;
• recunoaşterea numerelor
pare/impare;
• completarea şirurilor cu
numerele care lipsesc.

Matematică „Adunarea şi scăderea • calcularea mintală a numerelor naturale în exerciţiilor şi problemelor concentrul 0 – 30” propuse. • compararea figurilor geometrice. masă. Matematică „Forme plane” • identificarea figurilor geometrice (triunghi. dreptunghi. cerc). • rezolvarea de exerciţii şi probleme cu unităţi de măsură nestandard. • aflarea unui termen necunoscut. • rezolvarea şi crearea de probleme cu o singură operaţie. masă. capacitate. Matematică „Unităţi de măsură • cunoaşterea instrumentelor de nestandard pentru măsură nestandard pentru lungime. . capacitate. • cunoaşterea şi folosirea limbajului matematic. lungime. măsurarea timpului” • recunoaşterea şi indicarea corectă a orelor pe ceas. • efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0 – 30. cu sesizarea asemănărilor şi deosebirilor dintre ele. • reprezentarea prin desen a formelor plane. pătrat.