You are on page 1of 5

Bài 1.

Sáng 19/7/2017 chị Vũ Thanh Hoa đến trụ UBND phường Văn Miếu làm thủ
tục khai tử cho bố. Bộ phận một cửa của UBND tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả
vào đầu giờ chiều cùng ngày. Đúng hẹn, chị Hoa đến UBND phường nhưng lãnh
đạo phường đi vắng nên chưa giấy có người kí trích lục hộ tịch. Sau vài lần đi lại
vẫn không nhận được trích lục hộ tịch, chị Hoa rất bức xúc. Trong khi đối thoại với
chị Hoa, bà Nguyễn Thị Thúy Hà, Phó chủ tịch UBND phường Văn Miếu có nói với
ông Nguyễn Lê Hiếu (người trực tiếp tiếp nhận hồ sơ) “Trả nhanh cho người ta, kiểu
người này, trả cho thật nhanh. Để gọi điện cho tổ trưởng tổ dân phố xem gia đình
đấy như thế nào mà có loại người vô văn hóa như thế?”. Buổi tối cùng ngày, Chủ
tịch phường, Phó Chủ tịch phường và ông Nguyễn Lê Hiếu đã đến gia đình xin lỗi.
Chiều 26/7 ông Nguyễn Song Hào, Chủ tịch UBND quận Đống Đa đã kí quyết định
đình chỉ công tác đối với bà Nguyễn Thị Thúy Hà.
Hãy:
1. Nêu qui định của pháp luật về văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức
liên quan đến vụ việc trên;
2. Văn bản pháp luật hiện hành nào qui định tập trung về thủ tục hành
chính theo cơ chế một cửa? Khái quát nội dung cơ bản của văn bản đó.
3. Bằng kiến thức về luật hành chính, bình luận về vụ việc nói trên.
4. Đề xuất các giải pháp để hạn chế tình trạng cán bộ, công chức cấp xã
vi phạm qui định về văn hóa giao tiếp với nhân dân.

Sự việc chị Vũ Thị Thanh Hoa (ngụ phố Trần Quý Cáp) phải mất 6 lần lên
UBND phường Văn Miếu (quận Đống Đa, Hà Nội) mới xin được giấy chứng tử cho
cha đang khiến dư luận phẫn nộ.Cụ thể là bà Nguyễn Thị Thúy Hà, Phó chủ tịch
UBND phường Văn Miếu, đã có những ứng xử không tốt vi phạm đạo đức, văn hóa
ứng xử với chị Vũ Thanh Hoa. Trong khi đối thoại với chị Hoa, Bà Nguyễn Thị
Thúy Hà đã phát ngôn “Trả nhanh cho người ta, kiểu người này, trả cho thật nhanh.
Để gọi điện cho tổ trưởng tổ dân phố xem gia đình đấy như thế nào mà có loại người
vô văn hóa như thế”. Phát ngôn này thể hiện sự thiếu văn hóa trong giao tiếp của bà
Hà, thái độ thiếu tôn trọng người dân của một cán bộ, công chức. Trong luật cán bộ
công chức có quy định về nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với nhân dân.
Đồng thời, cán bộ, công chức không được: Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác
nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc hoặc tham gia đình
công; Sử dụng tài sản của Nhà nước và của nhân dân trái pháp luật; Lợi dụng, lạm
dụng nhiệm vụ, quyền hạn; sử dụng thông tin liên quan đến công vụ để vụ lợi; Phân
biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình
thức.
Liên quan đến đạo đức công vụ, cán bộ, công chức phải thực hiện cần, kiệm, liêm,
chính, chí công vô tư trong hoạt động công vụ và phải tuân thủ các quy định về văn
hóa giao tiếp ở công sở và văn hóa giao tiếp với nhân dân như: phải gần gũi với
nhân dân; có tác phong, thái độ lịch sự, nghiêm túc, khiêm tốn; ngôn ngữ giao tiếp
phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc; không được hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn,
phiền hà cho nhân dân khi thi hành công vụ.
Điều 8. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân
1. Trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia.
2. Tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân.
3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân
dân.
Điều 9. Giao tiếp và ứng xử với nhân dân
Trong giao tiếp và ứng xử với nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức phải nhã nhặn,
lắng nghe ý kiến, giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể về các quy định liên quan đến
giải quyết công việc.
Cán bộ, công chức, viên chức không được có thái độ hách dịch, nhũng nhiễu, gây
khó khăn, phiền hà khi thực hiện nhiệm vụ.
Rõ ràng, không phải ngẫu nhiên mà văn hoá ứng xử trong giao tiếp là một
trong những vấn đề cơ bản được quy định trong Quy chế văn hoá công sở do Thủ
tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg và cũng là một
trong những nội dung được đề cập đến của chương trình cải cách hành chính. Đặc
biệt, khi Luật Cán bộ, công chức có hiệu lực (ngày 1/1/2010), thì vấn đề văn hóa
giao tiếp của cán bộ công chức cũng được đề cập một cách rõ ràng, toàn diện hơn ở
mục 13 với 3 điều (từ điều 15 đến điều 17). Luật quy định: “Trong giao tiếp ở công
sở, cán bộ, công chức phải có thái độ lịch sự, tôn trọng đồng nghiệp; ngôn ngữ giao
tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc. Cán bộ, công chức phải lắng nghe ý kiến
của đồng nghiệp; công bằng, vô tư, khách quan khi nhận xét, đánh giá, thực hiện dân
chủ và đoàn kết nội bộ. Khi thi hành công vụ, cán bộ, công chức phải mang phù
hiệu, thẻ công chức; có tác phong lịch sự, giữ gìn uy tín cho cơ quan, tổ chức, đơn
vị và đồng nghiệp. Khi giao tiếp với dân, cán bộ, công chức phải gần gũi với nhân
dân, có tác phong, thái độ lịch sự, nghiêm túc, khiêm tốn; không được hách dịch,
cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân khi thi hành công vụ…”. Quy định
là vậy song thực tế, hiện tượng cán bộ, công chức hướng dẫn, giải thích công việc
một cách lòng vòng, khó hiểu, thái độ làm việc miễn cưỡng, chưa thật sự nhiệt tình,
phiền hà, sách nhiễu khiến cho người dân có cảm tưởng như phải qụy lụy, xin xỏ.
Trong vụ việc này còn liên quan đến vấn đề tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho
người dân. Ông Nguyễn Lê Hiếu là người trực tiếp tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết
quả cho chị Vũ Thanh Hoa nhưng đến hẹn chị không được trả kết quả. Sau vài lần
đi lại vẫn không nhận được trích lục hộ tịch điều này gây cho chị nhiều bức xúc.
Điều này là lỗi của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ.
Bộ phận một cửa của UBND phường Văn Miếu tiếp nhận hồ sơ của chị Hoa
và hẹn trả kết quả vào đầu giờ chiều cùng ngày. Cơ chế một cửa là cách thức giải
quyết công việc của cá nhân, tổ chức thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của một cơ
quan hành chính nhà nước trong việc công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp
nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là Bộ phận tiếp
nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước. Bộ phận tiếp nhận và trả kết
quả là đầu mối tập trung hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân,
tổ chức để chuyển đến các cơ quan chuyên môn hoặc cấp có thẩm quyền giải quyết
và nhận, trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả là đầu
mối tập trung hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức để
chuyển đến các cơ quan chuyên môn hoặc cấp có thẩm quyền giải quyết và nhận, trả
kết quả cho cá nhân, tổ chức. Vậy trong trường hợp này ông Nguyễn Lê Hiếu là
người trực tiếp nhận hồ sơ của chị Hoa thì ông phải có trách nhiệm trả kết quả đúng
thời hạn cho chị Hoa.
Trong vụ việc trên chị Hoa đến UBND phường Văn Miếu làm thủ tục khai tử
cho bố. Theo Quyết định số869/QĐ-UBNDngày 26/4/2016 thủ tục đăng kí khai tử
sẽ được trả kết quả trong ngày, trường hợp cần xác minh thì không quá 3 ngày.
Tại khoản 1,khoản 2 điều 10, nghị định Số: 09/2015/QĐ-TTg về thực hiện cơ
chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Yêu cầu đội
ngũ công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo đủ về số lượng
và có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp đáp ứng yêu cầu công việc. Có phẩm chất,
đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao. Có tác phong, thái độ
chuẩn mực, có khả năng giao tiếp tốt với cá nhân, tổ chức.Trách nhiệm thực hiện
nghiêm túc, đầy đủ quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Tạo
điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện các giao dịch hành chính. Hướng
dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính đầy đủ, rõ ràng, chính xác đảm
bảo cá nhân, tổ chức chỉ phải bổ sung hồ sơ một lần. Tiếp nhận hồ sơ hành chính
của cá nhân, tổ chức theo quy định. Tại khoản 2 điều 3: Các nguyên tắc thực hiện cơ
chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng,
thuận tiện cho cá nhân, tổ chức; việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được thực hiện không
quá một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ tại một cơ quan chuyên môn.
Nếu như sự ổn định của đời sống xã hội có đươc phần lớn là nhờ các văn bản
quy phạm pháp luật thì sự sống động của đời sống, khả năng thích ứng của nền hành
chính, năng lực hoạt động của cơ quan, cán bộ, công chức chủ yếu thể hiện qua hoạt
động giải quyết các công việc cụ thể. Trong vụ việc này là thủ tục đăng kí khai tử
theo yêu cầu của cá nhân. Thủ tục này liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi
ích của cơ quan, cá nhân nên giải quyết nhanh chóng, kịp thời thủ tục là điều rất
quan trọng.
Có thể nói, vụ việc trên đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến lòng tin của người
dân vào đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ máy cơ quan Đảng, Nhà nước, là bài
học nhắc nhở cán bộ về việc tu dưỡng, học tập, nêu gương đạo đức cách mạng, đạo
đức người cán bộ, đảng viên mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã “bắt bệnh” và “bốc
thuốc”.Vụ việc trên cũng đã nêu ra cho cán bộ, công chức bài học đắt giá về cách
ứng xử với dân. Vị trí của mình là công bộc của dân, là cán bộ được Đảng và nhân
dân tín nhiệm thì phải làm đúng vai trò, vị trí. Cán bộ phải "cần, kiệm, liêm, chính"
như Bác Hồ đã dạy. Nếu ý thức được như vậy, chắc hẳn sẽ không để xảy ra những
chuyện đáng tiếc, phải nói lời “mong thông cảm” mà dư luận chưa chắc đã đồng
tình.
Để hệ thống quản lý hành chính được lành mạnh, hiệu quả; việc thực thi công
vụ theo đúng chuẩn mực, ngoài việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ
công chức thì rất cần sự hỗ trợ hiệu quả từ phía người dân. Thượng tôn pháp luật –
đó chính là đòi hỏi của một xã hội văn minh mà dù là cán bộ công chức hay người
người dân đều phải thực thi.

http://www.kontum.gov.vn/tintuc/Lists/Posts/Post.aspx?List=2fa21aca-fe02-41ba-
bc47-77d530847b32&ID=1495
https://thuvienphapluat.vn/...hanh-chinh/Quyet-dinh-129-2007-QD-TTg-
Quy-che-van-hoa-con
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?item
id=30343
https://nganhangphapluat.thukyluat.vn/tu-van-phap-luat/bo-may-hanh-
chinh/nghia-vu-dao-duc-van-hoa-giao-tiep-va-nhung-viec-cong-chuc-khong-duoc-
197282

Bài này a nghĩ làm ok. Cơ mà dẫn ra cái điều 9 của LCBCC 2008 ra có vẻ bị
lệch. Còn đâu do bài làm 5-7 trang nên chắc phải cắt bớt phần này còn tầm 3 trang
thôi.