Perealisasian Item Sejarah STPM 2010

“Kepercayaan dan agama ialah salah satu ciri penting dalam Tamadun Mesopotamia dan Tamadun India”. Ulaskan pernyataan tersebut. A. PENGENALAN a. Definisi agama b. Definisi kepercayaan. c. Tamadun Mesopotamia dan India tidak terkecuali daripada ciri agama dan kepercayaan. d. Tamadun Mesopotamia berkembang pada 3000 S.M . e. Tamadun Mesopotamia bermaksud tanah di antara dua sungai. f. Tamadun Mesopotamia muncul di lembah Sungai Tigris – Euphrates manakala Tamadun India di lembah Sungai Indus. B. ISI-ISI PENTING 1. Kepercayaan dan agama Mesopotamia.

1.

a. Setiap Bandar Mesopotamia mempunyai set legenda yang tersendiri dan dilindungi oleh tuhan masing-masing. b. Terdapat beratus-ratus di syurga dan masing-masing mempunyai tugas dan tanggungjawab. c. Tuhan-tuhan di Mesopotamia mempunyai status dan kepentingan tersendiri. Ada tuhan yang bersifat nasional, Bandar, mukim dan kampong. d. Contoh – tuhan bulan dan tuhan matahari. e. Tuhan Mesopotamia mempunyai ciri-ciri seperti manusia. f. Terdapat 3 tuhan utama iaitu An, Enlil dan Enki. g. Terdapat juga beberapa peringkat hubungan manusia dengan tuhan. 2. Kepercayaan dan agama India a. Mengamalkan kepercayaan polytheistic – menyembah banyak dewa-dewi yang mewakili fenomena alam seperti langit dan bumi. b. Terdapat 3 bentuk kepercayaan yang popular iaitu i. Penyembahan dewa ibu ii. Penyembahan dewa Shiva ( Dewa berkepala Tiga ) iii. Penyembahan Lingam dan Yoni. c. Amalan penyembahan pokok seperti Acacia dan Pipal juga popular. d. Pokok Pipal – Pokok paling suci dan melambangkan ilmu pengetahuan. Pokok Acacia – Jiwa. e. Tarian ritual juga wujud berikutan penemuan patung gangsa wanita menari. f. Amalan mandi ritual turut dipraktikkan di bawah pengawasan golongan pendeta dengan wujudnya kolam mandi di Mohenjo-Daro. KESIMPULAN a. Agama dan kepercayaan berkait rapat dengan alam sekitar dan tempat tinggal mereka. b. Setiap amalan yang dijalankan bertujuan untuk kesejahteraan, keselamatan dan kepentingan hidup.
Panitia Sejarah Maktab Sabah 1

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010

2.

Apakah yang anda faham dengan konsep Huraikan ciri ciri bandar dalam tamadun Rom. Pendahuluan[3markah]

perbandaran?.

1.Salah satu ciri tamadun ialah kemunculan petempatan kekal-dari kg ke pekan ke bandar kesan migrasi penduduk dari tempat lain 2.Latar belakang kemnculan tamadun Rom A.Isi[6 markah] a. Perkataan civilization berasal daripada perkataan Rom, civitas bermaksud bandar,iaitu elemen penting dalam perkembangan tamadun manusia b. Definisi bandar meliputi semua elemen semulajadi, sosial dan buatan manusia yang berkelompok dalam kawasan-kawasan yang mempunyai penduduk. c. Aktiviti utama penduduk bandar ialah perdagangan. Bandar juga sebagai tempat perlindungan rakyat dan pusat pentadbiran dan ibu kota diraja. d. Proses perbandaran pulaialah proses migrasi penduduk yang membawa kepada perkembangan bandar dari segi pertambahan penduduk dan kemasan ruang. B. Isi Faktor faktor yang mempengaruhi kemunculan bandar a. faktor ekologi yang sesuai amat penting untuk membolehkan penghasilan bahan makanan yang cukup. b. faktor kemajuan dalam bidang teknologi penting dalam meningkatkan hasil pengeluaran pertanian. c. faktor ketiga iaitu pertambahan penduduk yang membawa kepada kemunculan organisasi sosial yang kompleks. C.Ciri-ciri bandar Kerajaan Rom[5 isi x 3 = 15 ] a. Bandar bandar yang wujud dalam empayar Rom dilengkapi dengan pelbagai bentuk kemudahan untuk memenuhi sifat praktikal masyarakat Rom tersebut. b. Bagunan-bangunan dibina daripada bahan-bahan yang tidak mudah terbakar, disepenjang jalan yang lebar Pentadbiran Majlis Perbandaran menjadi badan pentadbir yang bebas daripada campur tangan kerajaan pusat.
Panitia Sejarah Maktab Sabah 2

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010

c.

Kemudahan yang disediakan seperti rumah berhala, teater, sarkas, forum, kawasan pemendian dan istana,gerbang d. Kemudahan jalan lebar, lurus dan berturap. Terdapat lebih kurang 20 batang jalan besar menyambungkan seluruh empayar dengan Rom untuk semua aktiviti kehidupan. Jalan-jalan dibina dengan menggunakan satu peralatan “groma” untuk membuat satu garis lurus. e. Longkang juga dibuat bagi mengelakkan takungan air di atas jalan raya. Jambatan juga dibina untuk menyambung sesuatu jalan.

f.

Kemudahan sistem bekalan air juga menjadi satu ciri penting kerajaan Rom. Bandar-bandar ini dilengkapi dengan saluran najis yang baik contohnya saluran najis terbesar di Rom disambungkan ke Sungai Tiber.Bekalan air datang dari saluran bawah tanah. Terdapat 2 “aqueduets”sebagai punca bekalan air. g. Bandar-bandar dalam Empayar Rom juga mempunyai dewan awam yang digunakan untuk pelbagai aktiviti seperti pejabat, mahkamah, perpustakaan dll.Semua bandar menyediakan tempat mandi, panggung dan amphitheatre sebagai gelanggang pertandingan ‘gladiator’. Contoh bandar terkenal ialah bandar Pompei. Penduduk bandar ini berjumlah 201 000 orang. House of Sallust merupakan bentuk rumah yang dibina daripada batu kapur. Terdapat tempat mandi atau “Public Bath” di Pompei. Kesimpulan Jelas disini,perkembangan bandar merupakan satu elemen penting perkembangan sesuatu tamadun. Bandar Rom telah menjadi pengukur kepada perkembangan bandar dalam tamadun awal, indah hingga ke hari ini.

Panitia Sejarah Maktab Sabah

3

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010

3. HURAIKAN CIRI-CIRI MASYARAKAT BERTAMADUN BERDASARKAN PANDANGAN SARJANA BARAT DAN SARJANA ISLAM DENGAN MEMBERIKAN CONTOH-CONTOH YANG SESUAI. A. Pendahuluan. a. Tamadun secara ringkas difahami sebagai peningkatan kebudayaan ssesebuah bangsa. b. Menurut ahli sejarah tamadun merupakan” keadaan sejarah dimana keadaan masyarakat yang mengalami perubahan dan kemajuan dari pelbagai bidang dgn kecenderungan terhadap urbanisasi. c. Menurut Prof M.A.J. Beg tamadun ialah pencapaian manusia dlm btk kota,skrip, kesenian, seni bina, agama undang-undang dan politik iaitu satu proses yang berlaku secara berperingkat mengikut tahap kemajuan yang dalam oleh masyarakat. d. Perspektif Islam memaksudkan tamadun sbg pembangunan material dan spiritual dgn prinsip yg berperanan memenuhi tuntutan fitrah manusia yang mempunyai jasad dan roh. Dlm Islam tamadun mempunyai konsep yg universal. e. Sayyid Quttubmengatakan tamadun itu merupakan segala bentuk kemajuan oleh sekumpulan masyarakat dlm segala bidang yg berteraskan syariat Islam. f. Terdapat bbrp asas tam. Islam spt akidah,akhlak dan ilmu. Selain itu kemajuan yg dicapai oleh umat Islam haruslah disusuli dgn akhlak yg baik. B. Isi. Ciri-ciri masyarakat bertamadun menurut sarjana Barat. a. Manusia mula tinggal menetap dlm sebuah komuniti di sebuah kawasan. b. Pengkhususan kerja-setiap kumpulan dan lapis masyarakat mempunyai tugas yg berlainan yg tlh ditentukan. c. Organisasi sosial yg lengkap d. Wujud sistem politik dan pemerintahan atau sebuah kerajaan. e. Wujud tulisan dan bahasa. f. Aktiviti perdagangan dan pertanian. g. Kemajuan sains dan teknologi utk memudahkan kehidupan seharian serta perkembangan ilmu pengetahuan.
Panitia Sejarah Maktab Sabah 4

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010

h. Agama dan kepercayaan (memadai jika wujudnya kepercayaankepercayaan yg berkaitan animisme atau penyembahan dewa-dewa) Ciri-ciri masyarakat bertamadun mengikut sarjana Islam. 1. Bersumberkan al-Quran dan as-Sunnah.

a.

Tidak shj berasaskan pembangunan material tapi merangkumi kerohanian dan moral b. Menurut Ibnu Khaldun, ajaran Islam itu sendiri melahirkan manusia bertamadun c. Islam menekankan konsep akidah dan pengabdian diri kpd Allah sbg asas tamadun. d. Akhlak dan moral Islam berjaya meningkatkan tam. 2. Mempunyai bentuk yg tetap dan tdk dipengaruhi hawa nafsu.

a. b.

Bentuk – betuk tamadun Islam bersandarkan kpd Allah . Tamadun Islam tdk menolak segala btk yg tdk bertentangan dgn Islam ttp nilai-nilai yg buruk diketepikan. c. Contohnya aktiviti ekonomi,Islam mengiktiraf pencapaian ekonomi yg maju. d. Islam menggalakkan aktiviti perdagangan, penggunaan matawang, cukai dll. 3. Sikap terbuka kpd semua tamadun. a. Perkembangan tam Islam bertaut dgn perkembangan tam lain b. Contohnya dalam bidang seni bina tam Islam mengambil budaya Parsi, Yunani dan Rom. c. Kubah berasal drpd seni bina Graceo Rom d. Sistem diwan (jabatan) zmn Khalifah Umar al-Khattab ditiru drpd sistem pemerintahan Parsi. e. Ini menunjukkan unsur-unsur yg tdk baik drpd tam. lain ditolak. Cth: seni muzik yg melalaikan, ukiran patung dll. 4. Pendidikan dan ilmu. a. Islam menekankan ilmu dan pendidikan. b. Wahyu pertama konsep baca (Iqra’) menekankan pendidikan . c. Rasulullah pernah memberi tawaran kpd tawanan prg Badar supaya mengajar membaca dan menulis 10 org kanak-kanak Islam d. Masjid dijadikan tpt dakwah dan pendidikan. e. Universiti pertama yg pernah dibina ialah Jami’ah al-Qurawin di kota Fars, Maghribi. f. Lahir intelektual Islam yg terkenal dlm pelbagai bidang spt Ibnu Sina, al-Biruni dll

Panitia Sejarah Maktab Sabah

5

b. Tam barat lbh mementingkan ciri-ciri luaran spt seni bina. Sayyid Qutub menganggap kepimpinan adalah penggerak utama tam Islam. c. Tamadun Islam dpt dilihat melalui keperibadian pemimpin Islam itu sendiri. pertahanan dll. C. Cth: keperibadian Rasulullah. Kerajaan dan perbandaran. Kufah dll.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 5. Berdasarkan pendapat tokoh sarjana Islam terdpt perbezaan di antara tam barat dgn tam Islam. a. Bandar merupakan pusat pemerintahan di samping pusat pendidikan. Kesimpulan. Tamadun Islam tdk mengiktiraf kehebatan zmn pemerintahan Bani Umaiyyah. Tamadun Islam juga tdk menolak corak kepimpinan yg lain asalkan tdk bertentangan dgn Islam. Panitia Sejarah Maktab Sabah 6 . Kepimpinan a. Abbasiah dan Uthmaniah sbg zmn gemilang tam Islam krn pemimpim kurang menepati kehendak Islam spt mengamalkan sistem monarki. 6. d. c. Manakala tam Islam meliputi kedua-dua aspek iaitu material dan akidah. Khalifah Umar al-Khattab membina Bandar-bandar di wilayah baru spt Basrah. b. Bandar Madinah dan Mekah menjadi pusat penyebaran Islam. para sahabat dll. tugu dll.

Keadaan yg sama berlaku pd tam Mesopotamia dimana sg digunakan sbg jln perhubungan. A. B.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 4. makanan dan memudahkan perjalanan. Tam Yunani tlh menjadikan laut Mediterranean sbg medium perhubungan. Pengenalan. Pd zmn Neolitik. Sungai dan laut berkait rapat dgn kehidupan manusia. SUNGAI DAN LAUT ADALAH PENTING DALAAM PEMBENTUKAN SESUATU TAMADUN. Lembah-lembah sg mula dijadikan petempatan kekal manusia.Mrk tdk lagi hidup secara nomad dan ini mendorong kemunculan tamadun. Sg dan laut juga memudahkan perjalanan manusia dr satu tpt ke tpt yg lain.Tam. perahu dan kapal layar utk dijadikan alat pengangkutan dan membolehkan mrk bergerak dgn mudah 2.Manusia mula mencipta rakit. Sungai dan laut sbg sumber bekalan air. b.Cth: masyarakt Yunani menggunakan kelebihan laut sbg pengangkutan dan perhubungan mrk. BERDASARKAN CONTOHCONTOH YANG SESUAI. Mesir semakin maju dr segi pertanian disbbkan kesuburan tanah di Lembah Sg Nil. BINCANGKAN PERNYATAAN TERSEBUT. Sungai dan laut merupakan sumber air dan sumber pencarian makanan kpd manusia. 3. Sungai dan laut berperanan sbg sumber perhubungan dan pengangkutan yg penting. Peranan sg dan laut tlh membawa kpd kemunculan tamaduntamadun awal. Panitia Sejarah Maktab Sabah 7 . a. manusia mula hidup menetap di lembah-lembah sg bagi memudahkan kegiatan harian mrk. Isi-isi penting 1. c.

Cth: Athens mengimport 75% gandum yg digunakan.Tanah lanar yang dihasilkan dr kelodak-kelodak sg sesuai utk penanaman bijirin dan jagung. Sungai dan laut sbg jln perhubungan tlh menggalakkan perkembangan aktiviti perdagangan. Perkembangan pusat perbandaran tlh mybbkan permintaan utk bhn makanan. Kesimpulan. Jelas di sini sg dan laut merupakan elemen yg sgt penting dlm pembentukan tamadun.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 4. Demi memenuhi permintaan ini. Peranan sg dan laut tlh byk menyumbang kpd corak kehidupan manusia sehingga membawa kpd kemunculan tamadun yg unggul. 8. Ini mengukuhkan kedudukan sesebuah tamadun. 7.Kebolehan manusia mengendalikan sistem pelayaran membantu mrk menjelajah dan meneroka. memperluaskan benteng dan terusan. politik dan artistic. Lembah sungai yg luas membolehkan aktiviti pertanian dijlnkan. Keadaan Mesopotamia tlh memperlihatkan kepentingan sg khususnya di kawasan hulu yg berkeupayaan mendorong masyarakatnya memajukan sistem pengairan. Selain itu tam Mesopotamia menjalankan perdagangan dgn Mesir dan India. Populasi manusia semakin bertambah secara langsung di lembah sg. agama. 6. Panitia Sejarah Maktab Sabah 8 . Sistem saliran yg baik sentiasa mengekalkan kesuburan tanah pertanian dan mengelakkannya drpd kekeringan. Bekalan tenaga buruh dpt dipenuhi utk projek-projek pembinaan bangunan. . 5. pengimportan perlu dijlnkan. Cth: Tamadun Mesopotamia dan Mesir yg mengusahakan tanaman bijirin. Kemunculan negara kota atau bandar yg menjadi pusat aktiviti ekonomi.

4. iaitu Zaman Prasejarah awal (Paleolitik dan Mesolitik) dan Prasejarah Akhir (Neolitik).M.M hingga 35 000 S. Manusia yang wujud pada zamanPaleolitik dan Mesolitik dikenali sebagai Pithercanthropus Eructus yang mampu untuk berkomiunikasi dan menurunkan ilmu yang dipelajari secara turun temurun. Zaman Prasejarah berlainan antara satu kawasan dengan satu kawasan yang lain mengikut perkembangan tamadun manusia di kawasan tersebut. A. 3. PENDAHULUAN 1.Neolitik wujud antara 7000 S. c. iaitu zaman sebelum penciptaan tulisan. Panitia Sejarah Maktab Sabah 9 . Maksud prasejarah ialah zaman belum ada tulisan atau rekod bertulis tentang sejarah manusia. Jelaskan Pengertian Prasejarah Dan Terangkan Ciri-Ciri Masyarakat Prasejarah Dengan Merujuk Ketiga-Tiga Zaman. B. 5. Mesolitik Dan Neolitik. Peralatan diperbuat daripada batu seperti kapak dan panah dan buatannya kasar. Zaman Prasejarah Merujuk Zaman Paleolitik. Peralatan digunakan untuk memburu dan mengumpul hasil hutan.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 5. 2. a. Dikenali sebagai preliterate. Paleolitik wujud antara tahun 500 000 SM hingga10 000 SM. Mesolitik wujud antara 10 000. Zaman Prasejarah terbahagi kepada dua. ISI-ISI PENTING 1. b. Zaman Prasejarah awal.

Terdapat juga peralatan diperbuat daripada tulang. Mereka menggunakan tulang untuk membuat jarum. Zaman Paleolitik Awal a. e. 5. Masyarakat ini tinggal di dalam gua dan hidup dalam kelompok kecil serta mempunyai struktur sosial yang teratur. a. k. 3. Kayu yang ditutupi dengan rumput. babi. menangkap ikan dan mengumpul hasil hutan. e. Zaman ini revolusi pertanian telah berlaku dan mereka mulai mendapatkan sumber makanan daripada hasil pertanian. h. pesisiran pantai dan sungai. mereka mempunyai kemahiran melukis dan mengukir.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 2. Perancis. Terdapat juga yang berlindung di dlm lubang tanah yang digali. Mereka tinggal di dalam gua. Pertanian dijalankan dengan menggunakan tajak dan alat bajak. Mereka memburu binatang dan hasil yang diperoleh dibahagikan sama rata. d. c. penemuan rangka manusia di gua Cro Magnon di Dorgogne. j.gambar binatang yang dianggap dapat membantu mereka mem b. g. b. Gigi binatang dan cengkerang di gunakan sebagai alat perhiasan seperti subang. tanduk atau gading binatang. Zaman Paleolitik Akhir Wujud antara tahun 30 000 SM hingga 10 000 SM Manusia yang wujud pada zaman ini dikenali sebagai Cro Magnon berdasarka c. Zaman Mesolitik a. f. Masyarakat Paleolitik hidup berpindah randah. Penternakan yang dijalankan adalah untuk kulit yang dijadikan pakaian dan alat pengangkutan. Mereka menggunakan sistem terusan dan tali air seperti yang terdapat di Mesir dan Mesopotamia. Aktiviti Zaman Paleolitik Awal ialah memburu. 4. d. ZamanNeolitik Panitia Sejarah Maktab Sabah 10 . i. f. b. unta dll g. Zaman ini ialah zaman peralihan antara Zaman Paleolitik kepada Zaman Neolitik dan wujud sekitar 10 000 SM hingga 7 000 SM. c. Mereka juga menternakbinatang seperti anjing. Lukisan dan mural yang dihasilkan terdiri daripada gambar. Tempat tinggal mereka di dalam gua dan berlindung dibawah ranting d. f. Peralatan batu yang digunakan mempunyai kesenian berukiran halus. e. Ahli arkeologi juga menemui peralayan dan barangbarang yang menunjukkan wujud upacara pengebumian dan kepercayaan masyarakat zaman ini selepas kematian. Pada zaman ini.

artisan dan tukang-tukang mahir yang melahirkan struktur susun lapis masyarakat yang kompleks. b. C. f. Manusia zaman ini mula mencipta tembikar. KESIMPULAN a.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 a. c. terdpt bbrp perubahan kesan drpd percubaan manusia untuk menyesuaikan diri dgn persekitaran mrk. Pd zmn Neolitik. Wujud di kalangan mereka yang bekerja sebagai petani. undang-undang. perahu dan rakit yang membolehkan mereka berhijrah dari satu tempat ke satu tempat. d. tam ialah pencapaian lahiriah dlm hal pentadbiran . Panitia Sejarah Maktab Sabah 11 . b. penulisan. Takrifkan Konsep Tamadun Dan Bincangkan Faktor-Faktor Utama Yg Mewujudkan Tamadun-Tamadun Awal . perbandaran. Perkembangan pertanian merupakan asas penting dalam mewujudkan masyarakat yang lebih bertamadun. kebudayaan serta kerohanian yg berlainan. kepercayaan. Pengenalan a. c. e. Kemunculan tamadun manusia berpunca drpd kemajuan teknologi dan perkembangan pengetahuan manusia pd tahap Neolitik. b. Pertambahan hasil pertanian. d. Mereka menjalankan upacara pemujaan supaya dapat mengelakkan malapetaka yang akan mengganggu aktiviti pertanian dan kehidupan seharian. Keadaan ini tlh membtk satu asas perkembangan corak kehidupan masyarakat yg lbh kompleks drpd sebelumnya. A. g. Bagi masyarakat barat. sebelum kemunculan tamadun. Dari segi keagamaan mereka percaya kepada kuasa ghaib dan luar biasa serta menjalankan menjalankan upacara ritual dan amalan korban. sistem tulisan dan adat resam. pertambahan penduduk dan penempatan kekal telah mewujudkan pengkhususan kerja dalam masyarakat mereka. manusia hidup secara nomad dan mengamalkan a. Terdapat perbezaan antara Zaman Prasejarah Awal dengan Zaman Prasejarah Awal terutama kewujudan Revolusi Pertanian dan penempatan. Lebihan pertanian telah diperdagangkan dengan menggunakan kaedah sistem barter antara satu tamadun dengan tamadun yang lain. Perkembangan pertanian telah melahirkan masyarakat yang bergantung pada sumber makanan utama dan mengubah corak hidup manusia. 6. alat tenunan.

gangsa dan besi. tamadun yang dimaksudkan ialah suatu proses yg berlaku secara berperingkat mengikut tahap kemajuan yg dialami oleh masyarakat. d. seni bina. b. Kelengkapan kebendaan dan kerohanian manusia tlh mencapai satu peringkat yg membolehkan manusia memperbaiki kehidupan. kesenian. 2.Dengan itu perdangan dapat digalakkan. Ia juga mempercepatkan industri kerja tangan bagi memenuhi permintaan agama dan sosial. Kegiatan pertanian. Agama digunakan sbg kuasa untuk mengawasi golongan rakyat dan perkembangan corak ekonomi. Proses pengairan yg terdapat di Mesopotamia dan Mesir memudahkan manusia utk mengawal air sg bagi tujuan pertanian secara besar-besaran. b. tpt ibadat. Menurut seorg ahli kaji purba.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 e. B. Beg tamadun ialah pencapaian manusia dlm bentuk kota. a. Isi – isi penting. Terdpt 3 ciri yg menjadi pemangkin kpd kelahiran tamadun iaitu kemunculan bandar. Ciptaan-ciptaan tersebut berjaya meningkatkan keluaran ekonomi dan menampung kehidupan masyarakat. Tamadun-tamadun awal dikatakan muncul pd thn 3000 SM. penternakan mybbkan manusia berkumpul dan membina perkampungan. g. Interaksi yg berlaku. konsep tamadun. 1. tamadun melambangkan satu tahap pencapaian manusia dlm proses penyesuaian diri dgn persekitaran. Pembinaan bangunan berlaku di samping penciptaan tulisan utk merekodkan pengalaman hidup. Penciptaan roda membawa perubahan kpd corak pengangkutan. skrip.Penciptaan roda ini juga menyebabkan barangan dapat dihasilkan secara seragam yang kemudian nya dapat dieksport. dan sistem tulisan. M. c. f. menambahkan pengetahuan dan pengalaman utk kehidupan yg lbh sempurna. d. kemajuan teknologi juga merupakan faktor yg membawa kpd kemunculan tamadun. Pengkhususan kerja berlaku dgn pengeluaran berlebihan seterusnya terbentuknya kerajaan dan muncul golongan paderi sbg pelindung. Panitia Sejarah Maktab Sabah 12 .A. c.J. Tahap ini merupakan tahap yg penting dlm evolusi masyarakat manusia krn tahap ini melambangkan peringkat permulaan di dlm peradapan Neolitik. Faktor utama kemunculan tamadun a. penenunan. Menurut Prof. Tidak ada satu takrifan yg muktamad. Kemunculan tamadun awal di Mesir dan Mesopotamia tlh mempelihatkan penggunaan logam spt tembaga. agama. Logam-logam ini dibuat bajak dan alat kegiatan pertanian. undang-undang dan politik. e.

zaman bermulanya tamadun awal manusia yang memperlihatkan 4. 2. Definisi zaman prasejarah ialah zaman yang tidak merekodkan secara bertulis mengenai kehidupan manusia. 7. C. Zaman Neolitik dan Zaman Logam.Ciri-ciri kebudayaan pembinaan bangunan. sesuatu tamadun wujud dlm bentuk formal dan organisasi. ialah sesuatu hierarki masyarakat telah terbentuk berdasarkan kekuasaan dan kekayaan harta benda seseorang indvidu tersebut. Kesan drpd urbanisasi yg berlaku di tamadun awal ini. dan ekonomi sesebuah kerajaan dapat diperkayakan dengan pertukaran fikiran dan teknik perindustrian. Kehidupan manusia dapat dikesan menerusi bukti-bukti yang diwarisi seperti binaan-binaan.perdagangan jarak jauh dapat direalisasikan untuk memperoleh bahanbahan mentah bagi keperluan pelbagai bidang. f. 3.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 e. Kesimpulan Secara keseluruhan.Zaman sejarah. Bincangkan A. agama. Tenaga angin diperlukan sebagai corak pengangkutan baru .serpihan tulang manusia. Zaman Mesolitik. Hal ini disebabkan oleh tulisan adalah asas kpd penambahan pengetahuan dan melicinkan pengrusan ekonomi. Urbanisasi telah mengurangkan kebebasan seseorang individu dan mereka tertakluk dalam satu rangka kawalan. Dengan adanya tulisan. Alam sekitar telah mempengaruhi budaya hidup masyarakat zaman pra sejarah.adanya catatan rekod sejarah kehidupan manusia Panitia Sejarah Maktab Sabah 13 . Zaman ini terbahagi kepada 3 peringkat-zaman Paleolitik. kebanyakan perkara dpt direkodkan. Penciptaan sistem tulisan juga merupakan satu faktor yg penting dlm pembentukan sesebuah tamadun awal. Pendahuluan 1. tembikar.

5. Ini membolehkan manusia berpindah randah dalam lingkungan yang luas.Dalam masa yang sama kewujudan gua-gua dan sungai-sungai turut mempengaruhi pembinaan petempatan. Alam mempengaruhi lahirnya satu bentuk kepercayaan dalam diri manusia. Pengaruh dalam sistem perhubungan. 3. Kehidupan berlegar di sekeliling alam sekitar bergantung kepada sumber tersebut menyebabkan percaya benda di sekeliling mereka mempunyai semangat yang harus dihormati. 4. Pengaruh alam sekitar dalam aktiviti ekonomi. Jika sebaliknya kehidupan mereka akan menjadi sukar atau ditimpa bencana. Pengaruh fenomena alam -suhu yang sejuk mempengaruhi pembuatan pakaian dengan menggunakan kulit/bulu haiwan -Pengalaman kebakaran dari kejadian petir mendorong penciptaan alat untuk menghasilkan api. Pada zaman Paleolitik manusia memperoleh bahan-bahan makanan berdasarkan sumber alam semata-mata seperti menerusi kegiatan berburu. Lahirlah upacara-upacara pemujaan. Kesimpulan Apa sahaja yang berkaitan Panitia Sejarah Maktab Sabah 14 .Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 B. menangkap ikan dan memungut hasil hasil hutan. Apabila berlaku pencairan air batu. laut angin dan sebagainya mempunyai semngat atau penjaga yang harus dihormati dan dipelihara agar tidak merasa marah. Isi jawapan. 6. Pengaruh alam sekitar kepada petempatan masyarakat Paleolitik. Cara hidup nomad juga disebabkan oleh keperluan mencari bahan makanan. beberapa kawasan daratan telah ditenggelami air. Hutan. 2. tarian atau persembahan agar semangat baik kekal melindungi mereka. Mereka berpindah randah/ nomad disebabkan pada tahap Plestosen dimana muka bumi dilitupi ais/air batu. Pada zaman logam mereka mula menggunakan logam untuk membuat senjata. Pada zaman Neolitik manusia mula membina petempatan yang tetap dan seterusnya wujud kampung-kampung sebagai petempatan awal.pokok gunung matahari. Pemilihan tempat tinggal yang berdekatan dengan sungai dan laut dipengaruhi oleh keperluan perhubungan. Pada zaman paleolitik manusia menggunakan batu-batu dan tulang-tulang haiwan sebagai peralatan seharian. 1. Pada zaman neolitik manusia mula menghasilkan bahan-bahan makanan menerusi kegiatan pertanian dan penternakan. Perkembangan dalam bidang pertanian pula membawa kepada penciptaan teknologi pertanian seperti cangkul. Pengaruh alam sekitar dalam menghasilkan peralatan seharian.

Bandingkan sistem organisasi sosial tamadun Mesopotamia dengan tamadun Mesir.500s.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 8.TigrisEupharates. Pendahuluan a. Panitia Sejarah Maktab Sabah 15 . Tamadun Mesir bermula sekitar tahun 3. Organisasi sosial-ciri masyarakat bertamadun. Organisasi sosial merupakan salah satu ciri sebuah masyarakat bertamadun. b. A.m di lembah Sg.

Terdiri daripada pegawai tinggi yang dilantik raja. Hairaki kedua tertinggi selepas raja . e. kuil. Kedua tertinggi selepas raja . Mesopotamia-raja berkuasa dan berkedudukan tertinggi. b. Raja Mesir. e. Masyarakat Mesopotamia dibahagikan kepada empat lapis manakala masyarakat Mesir terdiri daripada golongan pemerintah dan golongan diperintah. c. Juga memegang jawatan sebagai wazir dalam pentadbiran. 2. tentera dan agama. Contoh pendeta. g. B. b. Isi – isi penting. Merupakan ketua pentadbir. f. Sumber kekayaan mereka daripada rampasan perang dan cukai daripada rakyat. Bergelar Firaun yang dianggap jelmaan tuhan Horus dan anak tuhan matahari. f. 3. Berperanan dalam perlantikan raja dan kedudukan pendeta sangat penting dalam masyarakat. b. c.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 c. mengutip cukai dan penulis salasilah raja. Merupakan wakil tuhan dan harus mentadbir dengan adil dan saksama. f. ketua pentadbir dan ketua hakim. iaitu akan membantu raja dalam pentadbir. Turut memegang jawatan pendeta yang menjaga rumah ibadat. Dikenali sebagai marbanuti. d. c. Mereka tinggal di rumah sendiri dan memiliki ramai pekerja. Terdiri daripada pegawai kerajaan seperti panglima tentera. Orang Mesir percaya hanya pendeta yang boleh mententeramkan tuhan yang menguasai alam sekitar. Peranan raja sebagai ketua pendeta. d. Gabenor yang dilantik oleh raja. Berkuasa memilih pewaris tahta. dianggap sebagai tuhan yang melindungi rakyat. d. a. Memegang jawatan sebagai wazir dalam pentadbiran. g. Golongan professional/tentera Panitia Sejarah Maktab Sabah 16 .kedudukan tertinggi. Tamadun Mesir a. g. Institusi beraja barasal daripada jawatan ensi(gabnor) dan ingal/raja yang dianggap mendapat mandat daripada tuhan. h. Raja –lapisan/hairaki sosial tertinggi bagi Mesopotamia. penguasa dan pentadbir. ketua pendeta dan e. MesopotamiaGolongan bangsawan a.

4. Mesopotamia Hiraki terbawah rakyat biasa dan hamba. Rakyat biasa dikenali sebagai Hupsi. c. Golongan petani ditindas dan terikat dengan tuan tanah. kelas sosial mushkennum ialah rakyat biasa yang miskin yang yang tiada keistimewaan. Berperanan penting dalam ekonomi kerajaan dan mewariskan pekerjaan kepada anak masing-masing. d. pekerja binaan. kuari. Golongan ketiga terdiri daripada kalangan tentera. hamba.terdiri daripada petani. Panitia Sejarah Maktab Sabah 17 . pangkat dan tanah daripada estet di raja. Susunan organisasi sosial adalah petunjuk kemajuan tamadun tersebut. d. Mesir a. tawanan perang dan or d. b. Semasa Babylon. terdiri daripada tawanan perang. e. membina piramid dan istana raja/firaun. harta rampasan perang. Golongan professional merupakan hairaki yang ketiga. doctor. ganjaran. tukang-tukang. Dikenali sebagai ummane yang terdiri daripada pengusaha bank. artis dan jurutulis. Mempunyai persatuan menjaga kepentingan mereka. Golongan hamba tiada kebebasan. Bekerja di ladang raja dan rumah berhala/kuil. c. b. a. Tiada kebebasan dan menjadi buruh paksa dalam pembinaan candi. c. a. Kesimpulan Jelaslah di sini organisasi sosial ialah kemajuan masyarakat yang terdiri daripada peringkat-peringkat tertentu. membuat tembikar. Buruh raja terdiri daripada pelombong emas. Rakyat biasa dan hamba merupakan hairaki terbawah. Mesir Dilayan baik dan mempelajari kemahiran serta memiliki harta. c. pedagang. petani dan artisan. b. askar Hamba terdiri daripada mereka yang boleh dijual.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 Mesopotamia a. berhutang. b. Tentera yang berjaya dalam peperangan boleh memiliki pembantu rumah. Zaman Ramses 11 tawanan perang dari Syria yang dipaksa kerja di sekitar pembinaan.

sementara kepercayaan adat lebih merupakan kepercayaan tahyul dan tradisi lama yang diwarisi. Kepercayaan masyarakat Jahiliah terbahagi kepada 2 iaitu. Kepercayaan agama ialah bentuk-bentuk agama yang diamalkan oleh bangsa Arab. Kepercayaan adat tidak mempunyai konsep penyembahan sebaliknya membentuk sebahagian daripada budaya hidup mereka. Isi-isi penting Kepercayaan agama terbahagi dua iaitu Agama Samawi (Agama langit) yang diturunkan oleh Allah melalui nabi-nabi dan mempunyai kitab. Agama Hanif Agama yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim.a. Walau bagaimanapun golongan Bani Israel telah mengubah kandungan kitab ini demi kepentingan peribadi sehingga agama ini dianggap syirik kerana menduakan Allah. Sesetengah Arab percaya berhala dapat memberikan manafaat dan mudarat. Agama Wathani Majoriti masyarakat Jahiliah menganut agama wathani. 4.a. Antara tokoh yang menganut agama ini ialah Waraqah bin Naufal dan Nabi Muhammad s. 2. B. d. Agama ini dibawa oleh Nabi Musa serta mempunyai kitab suci. Bincangkan Bentuk Agama Dan Kepercayaan Masyarakat Arab Sebelum Kedatangan Islam. Nabi Muhammad s. iaitu bermula dari tempoh keruntuhan empangan maarib sehingga zaman kedatangan Islam ( 610 M) b. iaitu kitab Taurat. iaitu agama sembah berhala yang diperbuat daripada batu. Agama Yahudi Agama yang dianuti oleh masyarakat arab sebelum Islam. kayu atau emas. Meskipun Allah telah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa. dan agama ardhi (agama ciptaan) yang direka oleh manusia sendiri. c.w menerima wahyu yang pertama pad 610 M. Pengenalan a. Zaman sebelum kedatangan Islam dikenali sebagai zaman Jahiliah. kepercayaan agama dan kepercayaan adat. 1. A. Agama ini tidak mempunyai kitab tetapi suhuf.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 9.w sendiri. Agama Nasrani Agama ini juga telah diselewengkan oleh golongan pendeta agama tersebut. Penganut agama asal agama Nasrani dikenali dengan gelaran ahli kitab. Agama ini mentauhidkan Allah sebagai Tuhan yang Esa. Ciri-ciri masyarakat Jahiliah ini –tidak mempunyai nabi dan rasul serta kitab suci sebagai panduan. 3. e. namun penganut agama ini telah mengubah kandungan asalnya. Perkataan Jahiliah yang bererti bodoh menepati ciri-ciri masyarakat pada tempoh masa tersebut dalam semua aspek kehidupan. Penganutnya digelar Hunafa”. mempunyai Panitia Sejarah Maktab Sabah 18 .

ini bermakna isterinya telah berlaku curang. dan Al-Hubal. Kepercayaan tangkal azimat Roh orang mati menjadi burung. Mereka menyembah matahari dan api. 5. 9. b. d. 7. Kepercayaan tahyul a. Jin. f. g. h. roh nenek moyang dan sebagainya. Percaya kepada binatang yang melintas di tengah-tengah perjalanan.Jika ke kiri membawa kepada keburukan. Amalan mereka membawa api pada waktu malam dan berjalan-jalan di tengah padang pasir sambil menyanyi. Mereka percaya bahawa padang pasir wujud tetapi tidak pernah ditemui. Mengorbankan anak perempuan merupakan perbuatan yang mulia. Agama penyembahan Cekarawala Mereka menyembah matahari. mereka percaya air dan pokok merupakan sumber kehidupan dan padang pasir yang kering sebagai tempat kediaman tuhan yang jahat. Percaya kepada ahli nujum. Antara yang popular ialah Al-Uzza. Agama Penyembahan Makhluk Halus ( Polydemonisme) Mereka menyembah malaikat. Agama Majusi Agama ini juga digelar Zoroaster dan berasal dari Farsi. Percaya kepada ahli sihir. Pendeta-pendeta Majusi menyembah matahari 4 kali dalam satu hari. Penyembahan Tuhan Padang Pasir. 10. dan menjamin keselamatan mereka. Makhluk makhluk ini dianggap mempunyai kuasa ghaib dan boleh menjadi perantaraan dengan Tuhan. 6. Al-Manat. Membuat keputusan melalui anak panah. c. Kesimpulan Panitia Sejarah Maktab Sabah 19 . bulan dan bintang serta beranggapan semua cekarawala merupakan sumber tenaga dan kekuatan.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 keberkatan dan sebagainya. jika ikatan terlerai sekembalinya suami dari perantauan. e. Mengikat tali pada mana-mana pokok. Agama ini banyak mengandungi cerita khayal dan turut menghalalkan perkahwinan ibu dengan anak serta adik beradik. manakala ke kanan akan membawa kebaikan. Agama Animisme Mereka menyembah objek-objek alam sekeliling seperti pokok. 8. Terdapat 360 buah berhala disekeliling kaabah. Penganutnya digelar Ahl-al-Saf ( ‘ahlil-saf’ ).

kebudayaan dan peradaban. Muwalladun. Terdiri daripada golongan yang kecil. Berlaku perkahwinan campur antara orang Arab dengan golongan Muwalladun yang secara langsung merapatkan jurang antara mereka sehingga perbezaan antara bangsa Arab dan Muwalladun tidak dapat dikenali lagi. 4. 10. Bilangan mereka adalah melebihi orang Arab. Kaum Barbar a.kaum Mozarab. Bandar-bandar di Sepanyol menjadi pusat pentadbiran kerajaan Islam selama 8 abad dan juga menjadi pusat perkembangan Tamadun Islam 2.Isi-isi penting. e. Golongan Mozarab Panitia Sejarah Maktab Sabah 20 3. Melibatkan diri dalam bidang pertukangan. sebaliknya menurut hawa nafsu sematamata. dan memiliki ladang-ladang yang besar serta hasil yang lumayan. terdapat pelbagai kaum di Sepanyol. c. Merupakan penduduk tempatan bangsa Sepanyol yang memeluk agama Islam. Golongan Muwalladun a. 3. Setelah bergabung dengan kaum muslimin yang lain. B. kaum yang terbesar ialah kaum Barbar dan diikuti dengan bangsa Arab. 2. Merupakan golongan pemerintah Andalusia yang berketurunan Bani Umaiyyah.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 Gambaran kehidupan masyarakat Jahiliah di atas menunjukkan mereka tidak mempunyai peraturan hidup yang jelas. Kebanyakan tinggal di desa. Bincangkan struktur masyarakat Sepanyol pada zaman pemerintahan Islam. Berasal daripada keturunan pejuang-pejuang Islam yang membuka negeri Sepanyol. Mempunyai pengaruh dalam bidang politik. Masyarakat Islam di Sepanyol merupakan masyarakat Islam di Eropah kerana bilangan majoritinya merupakan penganut agama Islam di Eropah. b. d. d. Pada zaman pemerintahan kerajaan Bani Umayyah. Masyarakat yang hidup menetap. 1. c. Pengaruh mereka kuat kerana mempunyai hubungan dengan pemerintah Bani Umayyah di Damsyik. b. . pertanian dan sebilangannya bertugas sebagai buruh. Kaum Arab a. Amat berbangga dengan agama yang mereka anuti. masyarakat Yahudi dan golongan hamba. 1. A. c.(golongan penduduk tempatan). Pengenalan. d. b. Mereka juga berpengaruh dalam bidang ekonomi di Sepanyol. mereka mula menghadapi penentangan daripada puak kristian.

Golongan Yahudi tidak ramai tetapi mereka banyak menyubang dalam bidang intelektual. Kesimpulan a. Panitia Sejarah Maktab Sabah 21 . Keadaan ini merupakan punca kepada kejatuhan Islam di bumi Sepanyol. b. Membayar jizyah kepada kerajaan Islam. Golongan Yahudi dan Hamba. di bawah pemerintahan kerajaan Umayyah di Damsyik. Mereka akhirnya diberi kebebasan dan memeluk Islam serta berpenagaruh dalam bidang politik. Pada abad ke. b. mereka boleh bertutur dan menulis bahasa Arab dengan baik. Golongan hamba terbahagi kepada 2 puak. c.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 a. Bagi golongan terpelajar. d. d. iaitu: Puak Negro dan puak Saqalibah. golongan ini merupakan salah satu daripada golongan yang penting di Sepanyol. menikmati kebebasan beragama dan tidak dipaksa menganut agama Islam. f. 5. Kewujudan pelbagai puak di Sepanyol telah menjadi masalah yang besar kepada pemerintahan Islam di sana. Faktor perpecahan di kalangan pemimpin Islam di Sepanyol telah memberi peluang kepada orang Kristian di bahagian utara untuk mengukuhkan kedudukan mereka. a. e. c. Boleh disamakan dengan golongan Zimmi. Golongan Saqalibah amat berpengaruh dan mempunyai bilangan yang ramai pada zaman pemerintahan Abdul Rahman III. c. e. Hidup dengan aman di bawah naugan kerajaan Islam dan membayar jizyah. Menetap di bandar dan di luar Bandar serta bertutur dalam loghat Rom. C.11. b. Merupakan orang kristian yang tinggal di Sepanyol dan bernaung di bawah pemerintahan Islam.

Latar belakang Nabi Muhammad s. menipu. Pengenalan.a. 5. Latar belakang masyarakat Mekah dan Madinah.W 1. 2.Dakwah secara terang Panitia Sejarah Maktab Sabah 22 . Kemudian nama kota itu diubah kepada nama Bakkah dan Makkah. Keluarga sepupu dan juag teman-teman yang rapat. Dakwah yang disampaikan oleh baginda adalh secara lemah-lembut dan penuh hikmah. Isi-isi penting.w – Nabi Muhammad s. iaitu terletak ditengahtengah perjalanan di antara Syam di Selatan dan Mekah di bahagian utara. Baginda juga mengajak mereka melakukan kebaikan dan kebajikan serta meninggalkan perkara / perbuatan yang mungkar seperti judi. A. 3. 4. 2.A. 1. tetapi mendapat tentangan daripada kaum Quraish. pertanian dapat dijalankan sepanjang tahun. rumah tersebut terletak di Bukit Safa.a. Madinah terletak berhampiran lembah yang subur. Penentangan ini telah membawa kepada penghijrahan Nabi Muhammad s. Baginda menyeru mereka supaya beriamn kepada Allah dan rasulnya serta meninggalkan ibadat menyembah berhala.Kesuburan tanahnya menjadi pusat tumpuan ramai. Kedudukannya sangat strategic. Huraikan Usaha-Usaha Nabi Muhammad Dalam Pembentukan Masyarakat Islam Di Mekah Dan Madinah.Nama asal Makkah ialah Makoraba. lahir pada 12 Rabbiulawal. S. membunuh anak dan sebagainya. bermakna kota yang bercahaya. Kota Madinah dikenali sebagai Yathrib.w berketurunan Bani Hashim. A.a. baginda beruasa ha membina masyarakat Islam di Mekah melalui aktiviti dakwah. Setelah menerima wahyu . Dalam Al Quran Makkah disebut sebagai Bakkah yang telah didiami manusia sejak 2400 tahun dahulu. merompak. berzina. B.w dan para sahabat baginda ke Madinah. Rumah al-Arqam dijadikan markas pertama dakwah islamiyah. minum arak. Pembinaan masyarakat Islam di Mekah Dakwah Secara sulit Berlangsung selama 3 tahun – berusaha membina masyarakat Islam melalui aktiviti dakwah – Secara sulit baginda menyampaikan dakwah kepada kaum keluarganya yang terdakat iaitu bapa saudaranya. Setelah mendapat wahyu daripada Allah yang memerintah baginda menyampaikan dakwah secara terang-terangan. tahun gajah. Baginda meneruskan usaha dakwahnya di Madinah dan dipilih sebagai pemimpin di Negara Kota tersebut. hanya beberapa orang sahaja yang memeluk Islamantaranya Siti Khadijah iaitu isteri baginda serta sahabatnya Abu Bakar.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 11.

(huraikan). Hubungan sosial b. • • • • c.w telah mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar. d. penghinaan dan pemulauan.a.a.a. • Nabi menggalakkan umat Islam bergiat dalam bidang perniagaan.w telah menyatukan orang-orang Aus dan Khazraj yang saling bermusuhan sebelum ini. • Golongan Muhajirin bergiat dalam bidang pertanian. persaudaraan. Pembentukan masyarakat Islam di Madinah. • Masjid terawal dibina ialah masjid Nabawi. Kesimpulan • • Nabi Muhammad telah berjaya mewujudkan sebuah masyarakat Islam yang bersatupadu dan kuat .w adalah bukan sahaja seorang Nabi dan Rasul tetapi juga seorang tokoh negarawan yang unggul. tanggungjawab sosial. • Fungsi masjid –Tempat perhimpunan umat Islam untuk mengadakan perbincangan.a. pusat pengajian.w di Madinah. Kesemua teknik ini tidak berjaya melemahkan semangat Nabi Muhammad s. Pemulihan ekonomi • Penyatuan masyarakat yang berlaku telah mewujudkan semangat saling membantu sehingga meliputi segenap bidang. Mendapat penentangan daripada kaum Kafir Quraisy dalam bentuk siksaan. 3. • Pembinaan masjid telah melipatgandakan usaha-usaha dakwah. dan Ijmak Baginda juga telah memperkenalkan konsep persamaan antara manusia. Perundangan Islam bersumberkan Al-Quran. • Baginda berusaha menghilangkan rasa kesepian orang Muhajirin yang berjauhan dengan keluara dan sanggup meninggalkan saudara mara di Mekah. • Nabi Muhammad s. a. hak-hak manusia.-Merupakan usaha pertama Nabi Muhammad s. cacian. Kandungan piagam ini mencatatkan tanggungjawa pemerintah dengan golongan yang diperintah. ejekan. ekonomi dan sebaginya. pusat pentadbiran dan berurusniaga. bapa saudara Nabi Muhammad yang ketika itu merupakan pembesar Quraisy dan teknik tawaran iaitu menawarkan pangkat dan harta kpd Nabi Muhammad.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 Berlangsung selama 10 tahun. Pembinaan masjid • Pembinaan masjid.Keselamatan. Orang Kafir Quraisy juga menggunakan teknik pujukan melalui Abu Talib. Panitia Sejarah Maktab Sabah 23 . Kepimpinan Nabi Muhammad menunjukkan bahawa Nabi Muhammad s.aw untuk terus menyebarkan Islam. Hadith. Qias. pusat ibadat. • Nabi Muhammad s. Piagam Madinah Dipernalkan untuk menyatupadukan masyarakat di Madinah.

Golongan ilmu terdiri daripada khalifah dan pembesar-pembesar Arab berbeza dengan pemerintahan khulafa’ al-Rasyidin . c. 3. -sanak saudara dan kaum kerabat. kerajaan Bani Umayyah menggunakan b. Masyarakat yang terdapat pada Zaman Bani Umayyah terdiri daripada pelbagai golongan. keturunan Umayyah pula menjadi kelompok Bangsawan dan mempunyai beberapa kelebihan sosial dan politik. a. Zaman Kemakmuran/Pembangunan dan Zaman kehancuran.dianggap sebagai masyarakat kelas kedua. Pendahuluan 1. Kerajaan tidak menjalankan dasar paksaan dalam agama. Golongan ini juga menikmati hak-hak kerakyatan umat Islam yang lain. Tidak boleh solat jemaah dengan orang Arab. yang membuka ruang kepada Bani Umayyah memerintah Negara Islam. Golongan Mawali Hamba yang telah memeluk Islam. Huraikan.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 12. -Zaman pemerintahan bani Umayyah boleh dibahagikan kepada Zaman Kelahiran. Panitia Sejarah Maktab Sabah 24 . Isi 1.Pemecatan membawa kepada perang Siffin seterusnya ditamatkan dengan Majlis Tahkim. 4. Mereka tidak perlu membayar zakat tetapi perlu membayar jizyah. 3. Golongan pemerintah. Golongan Zimmi Golongan bukan Islam yang tinggal di Negara Islam dan hidup aman damai seperti golongan islam yang lain. Amalan ini telah melahirkan masyarakat pemerintah. B. Sistem pewarisan dalam perlantikan khalifah-khalifah baru . -perlantikan Saidina Uthman bin Affan merupakan permulaan pengasasan kerajaan Bani Umayyah.tidak dibenarkan berkahwin dengan orang Arab. Kerajaan bani Umayyah memerintah selepas zaman khulafa’ alRasyidin.Nama Bani Umayyah 2. A. bersempena dengan nama pemimpin Quraisy terkenal pada zaman Jahiliyah iaitu Umayyah bin Abd. jawatan khalifah telah menjadi hak milik keturunan Umayyah dari keluarga Abu Sufyan dan Marwan.Syam binAbd.Manaf. Namun begitu ada beberapa orang golongan Mawali berjaya menjawat jawatan tinggi dalam kerajaan bani Umayyah seperti maymun bin Mihran(Pengarah Jabatan Cukai di Mesopotamia)hanya layak bekerja sebagai buruh kasar dan petani.

Mereka berpendapat orang yang menyokong pihak lain akan melakukan dosa besar.asalkan komuniti mematuhi ajaran Al-Quran. Kaum Syiah Ingin menuntut bela atas pembunuhan Hussain putera kepada Saidina Ali di Karbala. tidak boleh dihukum kafir tetapi hanya bertaraf munafik.Siffin. Mereka ingin menebus dosa kerana tidak menjaga keselamatan Hussain sehingga dibunuh oleh tentera Bani Umayyah. Mereka juga telah mengkafirkan Saidina Uthman. Monggol dan Goth dari Eropah. Golongan Najdiyah Mereka berpusat di Yamamah juga berjuang untuk menjatuhkan bani Umayyah.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 4. 7. Panitia Sejarah Maktab Sabah 25 . Bagi mereka orang Islam yang melakukan dosa besar seperti berzina dianggap kafir dan kekal dalam neraka. Kesimpulan. Mereka menganggap pemerintah yang zalim seperti Kerajaan umayyah perlu ditentang. Apa-apa sahaja yang berkaitan. 6. Golongan Azariqah Berpusat di Iraq mempunyai kepercayaan agama yang berbeza. Golongan Hamba Perubahan taraf sosial dan corak kehidupan keluarga bangsawan dan pemerintah Umayyah yang hidup mewah telah menyebabkan mereka memerlukan ramai hamba. gologan hamba ini terdiri daripada pelbagai bangsa seperti orang Afrika.Banyak terbabit dalam bidang politik dan tentera daripada bidang agama. 5. C. Golongan ini tidak mewajibkan adanya khalifah.Ali dan sesiapa yang menyertai perang jamal/P.

malaikat. malaikat. Definisi Ummah. Perkataan ummah disebut 40 kali dlm al-Quran. Setiap diutuskan seorang rasul untuk memberi petunjuk. Dalam kontek ummah padazaman Nabi Muhammad s. tanggungjawab terhadap terhadap negara Madinah. Bertujuan untuk saling membantu . Diperkenalkan untuk tujuan menyatupadukan masyarakat Madinah yang majmuk. Usaha pertama Nabi Muhammad s. 2. Masjid terawal yang dibina ialah masjid Nabawi d. Fungsi masjid ialah tempat perhimpunan umat Islam untuk mengadakan perbincangan. Panitia Sejarah Maktab Sabah 26 . b. Isi-isi penting.w. manusia dan makhluk lain. manusia dan makhluk lain. Cara Rasulullah s.a. Golongan ini sudah lama bermusuhan di Madinah kerana kegiatan orang Yahudi yang sering melaga-lagakan golongan ini untuk kepentingan mereka. tanggungjawab orang Islam sesama Islam. Pembinaan masjid telah melipat gandakan usaha-usaha dakwah.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 13. 4. Kandungan Piagam ini mencatatkan hak dan tanggunjawab pemerintah dengan golongan yang diperintah.bererti masyarakat atau umat manusia. Mereka dikeluarkan dari kota Madinah dan sekaligus terkeluar dari lingkungan ummah Nabi Muhammad s. di Madinah b. 5. Mempersaudarakan Muhajirin dengan Ansar. b. b. 1. Bertujuan menamatkan permusuhan tradisi. 3. hak orang-orang bukan Islam. c. a. Huraikan peranan Rasulullah s. Dlm al-Quran ummah Merujuk semua makhluk termasuk jin.w. tempat beribadat. Contohnya Nabi mempersaudara Hamzah dengan Zaid bin Harithah. Latar belakang masyarakat Madinah. pusat pengajian. Pembinaan masjid a. 2. Piagam Madinah / Perjanjian politik. Dlm al-Quran ummah merujuk semua makhluk termasuk jin. membentuk ummah 1. 3.a. Menyatupadukan Aus dan Khazraj a. A. ia tidak sahaja terhad kepada umat Islam sahaja tetapi juga termasuk umat bukan Islam seperti Yahudi yang berada di Madinah.aw.w apabila mereka enggan mematuhi piagam Madinah. dalam usaha membentuk ummah pelbagai bangsa di Madinah. Orang Islam dengan orang bukan Islam. Pengenalan. pusat pentadbiran dan berurusniaga. B.a. 4. a.a.w di Madinah. dan Abu Bakar dengan Kharijah.

Panitia Sejarah Maktab Sabah 27 . Langkah yg dijlnkan oleh Nabi Muhammad menjanjikan kota Madinah kuat dan dpt meluaskan empayar. Nabi Muhammad pemikir dan pemimpin yg bijak.diusir kerana mempersenda-senda kemenangan umat Islam dalam perang Badar. 5.Sebaliknya lebih kepada ikatan kepaercayaan dan akidah. maka konsep ummah kini hanyalah umat Islam sahaja. manakala golongan wanita dan kanak-kanak diusir dari Madinah. a.perkampungan mereka dikepung seterusnya mereka diusir keluar dari Madinah. Kesimpulan. Konsep persaudaraan ini tidak melewati batas persaudaraan yang mempunyai darah keturunan dan mereka dilarang mewarisi harta. Memperkenalkan sistem ekonomi yang adil serta menghapuskan sebarang bentuk penindasan khususnya amalan riba. d. Bani Qainuqa’.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 c. serta a. d. Implikasi pengusiran golongan Yahudi ini. 6. b. Persaudaraan yang ditanam oleh Nabi Muhammad s. harta dirampas. Mengambil tindakan memerangi serta menghalau menghukum golongan Yahudi yang melanggar Piagam Madinah. b. Bani Quraizah – Dikenakan hukuman yang lebih keras. Bani Nadhir. iaitu semua lelaki dewasa dibunuh.dihalau kerana menyokong kaum Quraisy dalam perang Uhud dan membuat pakatan untuk membunuh Nabi.a.w telah berjaya membentuk satu ikatan yang kukuh di kalangan umat Islam. dan secara tidak langsung negara menjadi aman dan stabil. Nabi menggalakkan kegiatan pertanian dan perdagangan. c.

B.berpindah dari Mekah ke Madinah. Penubuhan negara Islam a. Dalam sejarah Islam. b. Umat Islam semakin kukuh. Merupakan titik tolak kepada penyebaran Islam secara meluas. Perubahan kedudukan Nabi Muhammad s. Peringkat ketiga Nabi Muhammad dan Saidina Abu Bakar berhijrah selepas bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari dan berhijrah ke Madinah pada bulan Rabiulawal 622M. Ajaran Islam semakin pesat berkembang. A. g. 5. 3. b. Piagam Madinah menepati ciri-ciri sebuah perlembagaan. Bincangkan kepentingan hijrah dalam sejarah Islam. Quraisy. 4. Kegiatan dakwah Islam berkembang bebas b.a. Tidak diancam atau didera fizikal dan mental oleh kaum Nabi menjadi pemimpin utama di Madinah Pertumbuhan umat Islam a. Hijrah dari Mekah ke Madinah b. Islam disebarkan tanpa ugutan dan halangan daripada kaum Quraisy. dimulakan oleh Umar al Khattab. Pengenalan.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 14. Perubahan kehidupan masyarakat Madinah Panitia Sejarah Maktab Sabah 28 . Peringkat awal orang Islam hijrah secara bersembunyi. Peringkat kedua berhijrah secara terang-terangan. Isi-isi Penting Kepentingan hijrah 1. Penyebaran Islam semakin meluas a. a. b. f.w a. d. b. Nabi Muhammad menghantar utusan ke negara-negara lain untuk menyeru rajanya memeluk Islam contoh Byzantine dan Habsyah. c. e. 6. Dalam konteks lain – berhijrah dari alam jahiliah kepada Islam dan berhijrah dari perkara yang buruk kepada yang baik. Pusat gerakan Islam berpindah ke Madinah a. Madinah menjadi negara Islam pertama di dunia apabila Nabi membentuk sebuah Perlembagaan Madinah. Melepasi sempadan Mekah Madinah 2. h. Hijrah daripada istilah hajara – bermakna pindah c. Wujud sebuah ummah Islamiah iaitu Ansar dan Muhajirin.

Menamatkan permusuhan tradisi golongan Ansar a. Tarikh penghijrahan merupakan titik terawal bagi pengiraan sistem kalendar Islam (hijrah) pada 634 M oleh Khalifah Umar al Khattab. 7. Kehidupan umat Islam semakin baik dan proses perkembangan Islam semakin lancar. Sistem perundangan yang teratur di bentuk meliputi semua bidang. Permulaan kalendar Hijrah a. C. Umat Islam dibenarkan bertindak lebih agrasif – berperang menentang kekerasan.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 a. Panitia Sejarah Maktab Sabah 29 . KESIMPULAN Hijrah membawa banyak perubahan kepada kehidupan umat Islam. Perubahan dasar politik a. Konflik tradisi antara Aus dan Khazraj telah berjaya dilenyapkan apabila Nabi Muhammad berjaya menyatukan dengan ikatan semangat ukhuwah Islamiah. 8. 9.

PENDAHULUAN a. Suasana di Mekah itu menggambarkan bahawa lama kelamaan keadaan Islam semakin tertekan. Dalam ikrar itu mereka berjanji untuk berjuang bersam-sama Nabi dan mempertahankan Nabi.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 15. Mereka dilarang berurusan dengan masyarakat Mekah kecuali musim haji. Peringkat awal hijrah secara senyap-senyap tanpa pengetahuan kaum Quraisy. Malah Nabi sendiri sering menjadi mangsa penyeksaan mereka. Peristiwa ini merupakan titik tolak kepada perkembangan Islam lebih meluas. Tekanan yang semakin meningkat di Mekah Keadaan di Kota Mekah tidak lagi dianggap sebagai kawasan yang sesuai untuk perkembangan Islam kerana setelah 13 tahun baginda berdakwah pelbagai penentangan yang diterima. ISI-ISI PENTING Faktor-faktorPenghijrahan 1. Umat Islam mengalami penderitaan dan ujian yang sangat getir. Dalam konteks lain bermaksud hijrah daripada zaman Jahiliah kepada Islam. Dalam sejarah Islamiah merujuk kepada perpindahan Nabi Muhammad dan umat Islam dari Mekah ke Madinah pada 622 M.W Berhijrah Ke Madinah Pada Tahun 622 M. Peringkat ketiga bila Nabi Muhammad bersama Abu Bakar berhijrah selepas bersembunyi di Gua Thur seterusnya sampai di Madinah pada 12 Rabiulawal 622 M. Bincangkan Faktor-Faktor Yang Mendorong Nabi Muhammad S. Tindakan kaumQuraisy semakin hebat. B. e. Kegagalan seruan ke Taif Panitia Sejarah Maktab Sabah 30 . Peringkat kedua hijrah secara terang-terangan oleh Umar Al Khattab. Pada 617 hingga 620 M seluruh umat Islam dan Bani Hashim telah dipulaukan daripada segi sosial. Hijrah berasal dari istilah hajara yang bermaksud pindah. Faktor asas yang memulakan hijrah kerana dalam Aqabah 2 terdapat jemputan dari pemimpin Madinah agar Nabi datang menjadi pemimpin mereka. f. 4. Penyeksaan keatas golongan hamba semakin berleluasa. Nabi merasakan masanya telah tiba bagi umat Islam untuk keluar dari Mekah. Bai’ah Al Aqabah. Umat Islam semakin menderita.A. c. A. ekonomi dan politik. d. b. 2. 3.

6. 8. Ini menyebabkan kedudukan Nabi tidak lagi selamat sekiranya terus di Mekah Panitia Sejarah Maktab Sabah 31 . Pemimpin Bani Thaqif mempunyai hubungan baik dengan pemimpin Quraisy Mekah. 9. Pemimpin Quraisy telah mengadakan perbincangan di Darul Nadwah dan mengambil tidakan nekad agar Nabi tidak sempat berhijrah. Kedudukan ini membolehkan Madinah menyaingi Kota Mekah sebagai pusat perdagangan yang baru. Ini disebabkan masyarakat Hasyah dan Madinah lebih hampir kepada agama langit dan telah biasa dengan soal-soal ketuhanan dosa dan pahala. Kejayaan di Habsyah Sebelum Saidina Umar memeluk Islam umat Islam pernah menuju ke Habsyah untuk berlindung atas saranan Nabi sendiri.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 Nabi Muhammad dan hambanya iaitu Zaid bin Harithah pernah cuba menyampaikan Islam ke Taif namun dihina dan diejek dan dilontar dengan batu. Kaum Quraisy Mekah menjadi semakin berani untuk bertindak ke atas Nabi. Ini kerana mereka lebih hampir dengan agama Samawi. Malah kabilahkabilah Quraisy terpaksa melalui Madinah jika ingin berurusan dengan Palestin atau Syam. Komplot pembunuhan ke atas Nabi Antara faktor penghijrahan yang paling penting ialah terdapat pakatan bunuh yang dirancang oleh kaum Quraisy keatas Nabi bila mereka mendapati umat Islam semakin berkurangan di Mekah. Ini kerana Habsyah digelar sebagai bumi kebenaran yang diperintah oleh Raja Najashi yang terkenal adil. Ini ekoran peristiwa Aqabah dimana orang-orang Madinah telah berikrar dengan Nabi dan menyebarkan Islam di kalangan keluarga mereka. Umat Islam telah ramai di Madinah Kota Madinah sendiri memang sesuai untuk dijadikan markas gerakan Islam yang baru. Oleh itu Nabi Muhammmad perlu mencari destinasi lain. 7. Penduduk Madinah lebih mudah menerima Islam Penduduk Madinah sendiri lebih mudah menerima Islam berbanding peduduk Mekah. 10. Pada tahun ke-10 menjadi rasul. 5. Kejayaan ini memberi harapan kepada Nabi bahawa kejayaan yang sama akan dicapai di Madinah. Kedudukan Madinah yang strategik Madinah mempunyai kedudukan ditengah-tengah jalan perdagangan antara Yaman di Selatan dan Syam diutara. Kematian dua tokoh. Selain dari itu di Madinah terdapat keluarga Nabi Muhammmad melalui pihak ibu kepada datuk Nabi iaitu Abdul Muttalib dari Bani Najjar. Ini menyebabkan kedudukan Nabi makin terancam dan terdedah kepada tindakan jahat Quraisy. Nabi kehilangan 2 orang penyokongnya yang paling setia iaitu isterinya Khadijah dan bapa saudaranya Abu Talib.Kegagalan Nabi memberikan gambaran yang pengaruh Quraisy sangat kuat di Taif.

Panitia Sejarah Maktab Sabah 32 .Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 11. Penghijrahan ini membawa kepada kemenangan umat Islam dalam semua bidang. Wahyu dari Allah Faktor segera yang mendorong Nabi berhijrah keluar dari Mekah ialah wahyu yang diturunkan Allah dan Surah al Anfal ayat 30 yang memberi peringatan kepada Nabi tentang pakatan Quraisy dan sebagai satu gesaan supaya Nabi berhijrah. Ia merupakan titik peralihan yang amat penting bagi Nabi dan agama Islam. KESIMPULAN Hijrah Nabi adalah satu peristiwa yang mempunyai signifikasi yang sangat besar dalam sejarah perjuangan Islam.Ia jelas telah membawa banyak pembaharuan dalam perkembangan Islam.

d. b. B. Mereka menyeru kepada kaum keluarga. PENDAHULUAN a. Mereka sanggup menghadapi segala rintangan dan penentangan oleh kaum Musyrikin Mekah keimanan mereka sukar digugat dan tetap tabah bagi memastikan Islam terus berkembang contohnya keluarga Ammar b Yassir dan Bilal b Rabah. c. Umat Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad di Madinah terdiri daripada 2 golongan iaitu golongan Muhajirin dan golongan Ansar. ISI-ISI PENTING 1. c. Semasa berada di Mekah merekalah golongan umat Islam yang mempertahankan keutuhan agama Islam yang baru disampaikan oleh Nabi melalui kekuatan iman.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 16. b. Mereka banyak menyumbang harta benda dalam membantu perjuangan Nabi seperti sahabat-sahabat Nabi yang kaya contohnya Abu Bakar. Golongan Muhajirin atau penghijrah adalah kaum Quraisy yang memeluk Islam dan mengikut Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah manakala golongan Ansar atau pembantu terdiri daripada Suku Aus dan Khazraj. Dimana mereka banyak membeli hamba-hamba Islam yang diseksa supaya dapat dibebaskan. Panitia Sejarah Maktab Sabah 33 . Sahabat-sahabat Nabi turut membantu mengembangkan Islam secara sembunyi dan terbuka sepanjang zaman makkiah. Golongan Muhajirin merupakan golongan awal memeluk Islam dan mereka layak menjadi pemimpin kerana telah sanggup berkorban demi Nabi dan Islam. Peranan Golongan Muhajirin Peranan mereka di Mekah a. Umar dan Uthman. Terangkan Peranan Yang Telah Dimainkan Oleh Orang-Orang Muhajirin Dan Ansar Dalam Menyebarkan Dan Mempertahankan Agama Islam Pada Zaman Nabi. sahabat handai dan penduduk Mekah yang lain kearah agama yang benar. Merekalah yang sentiasa menyokong perjuangan Nabi dan membantu baginda untuk mempertahankan dan mengembangkan ajaran Islam sepanjang zaman baginda. Arqam sanggup menyediakan rumahnya sebagai markas dakwah. Merekalah yang mula-mula melafazkan kesetiaan terhadap Islam dan bersama-sama berjuang dengan Nabi Muhammad. A.

Talhah. b. Golongan ini merupakan pembantu Nabi dalam usaha baginda memimpin umat Islam Madinah dalam soal-soal keagamaan dan pemerintahan contohnya selepas peristiwa Aqabah Nabi mengutus Mus’ab b Umair untuk membantu penduduk Madinah untuk mendalami Islam. Tokoh-tokoh tersebut seperti Umar al Khattab. keselamatan. Hamzah b Abdul Muttalib. Ali b Abi Talib dan lain-lain. Pada peringkat awal seruan Islam Abu Bakar berjaya mengislamkan Abdul Rahman. makanan. Mereka menyumbang pelbagai bantuan sosioekonomi seperti menyediakan tempat tinggal. Ini ternyata satu pengorbanan yang amat besar keatas nilai keamanan umat Islam di Mekah. Mereka sanggup menerima dan membantu golongan Muhajirin yang datang ke Madinah dari Mekah dalam keadaan sehelai sepinggang sahaja. Peranan mereka di Madinah a. modal untuk berniaga malah ada yang sanggup menceraikan isterinya untuk golongan Muhajirin ini. Mereka berikrar untuk berjuang bersamasama Nabi dan mengajak Nabi meninggalkan Kota Mekah yang penuh penentangan untuk menuju Madinah.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 e. Abu Ubaidah dan Arqam b Abi Arqam. c. Peranan Golongan Ansar Peranan mereka di Mekah a. Hanya terhad dalam peristiwa Aqabah 1 dan 2. b. 2. Setelah berhijrah ke Madinah golongan Muhajirin telah membekalkan sebahagian besar daripada tokoh-tokoh pahlawan terbilang yang menjadi tunggak kekuatan tentera Islam dalam menghadapi serangan musuh. Sebagai penduduk tempatan mereka turut menyumbangkan harta benda dan buah fikiran dalam menjayakan perjuangan dan perkembangan Islam terutama semasa menghadapi peperangan contohnya Salman b al Farisi. Mereka sanggup meninggalkan Mekah dan segala kekayaan yang dimiliki semata-mata mengikut Nabi berhijrah ke Madinah. Mereka sanggup menerima Islam dalam keadaan dimana orang-orang Mekah menentangnya dengan hebat. Mereka sanggup mengangkat baginda menjadi pemimpin mereka di Madinah kelak. Panitia Sejarah Maktab Sabah 34 . f. Peranan mereka di Madinah a. Saad Abi Waqas. Sesungguhnya ikrar Aqabah 1 dan 2 merintis jalan kepada peristiwa Hijrah yang amat bersejarah. Uhud dan Khandak. Golongan Ansar juga menyumbangkan banyak harta benda dalam menghadapi serangan musuh Islam dalam perang Badar. Uthman. b. Zubair.

Proses ini bermula selepas peristiwa ikrar Aqabah 1 dan 2.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 d. Panitia Sejarah Maktab Sabah 35 . Golongan Ansar juga bertanggungjawab membawa masuk dan menyebarkan Islam di Madinah. e. Masing-masing mempunyai peranan yang berbeza yang menjadi gabungan bagi mamastikan kejayaan perjuangan Nabi Muhammad di Mekah dan Madinah.a. KESIMPULAN Kedua-dua golongan Ansar dan Muhajirin mempunyai peranan yang tersendiri dalam membantu mempertahankan dan mengembangkan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s. Nabi Muhammad telah melantik para nuqabak (9 Khazraj dan 3 Aus) untuk membimbing umat Islam di Madinah bagi membantu menyebarkan agama Islam dengan lebih meluas di Madinah.w.

Pemerintah tertinggi ialah Rasulullah (zaman nabi Muhammad s. d. Madinah. A. Latar belakang Negara kota Athens dan Madinah . BENTUK PENTADBIRAN Dewan Perhimpunan ( Athens ) Panitia Sejarah Maktab Sabah 36 Konsep Negara kota – perkataan Civitas dalam bahasa Latin dan Greek yang bermaksud kota atau bandar Negara kota juga dikenali sebagai Negara Bandar yang berasal dari dua perkataan Negara dan kota. Setiap Negara kota mempunyai beberapa ciri seperti wilayah. mengamalkan sistem pemerintahan republik yang berkonsepkan demokrasi b. Majlis dan Majistret/Juri. mengamalkan pemerintahan demokrasi melalui konsep syura dan musyawarah.a. Wanita dan hamba tidak boleh mengundi dan menjadi pemimpin kerana tidak diiktiraf sebagai warganegara. Semua Negara kota terletak di sebuah kota yang tetap dan mempunyai organisasi yang menguruskan dan menjalankan peraturan dalam sesebuah masyarakat. c. b. Pendahuluan 1 2 3 4 5 Isi 1 SISTEM PEMERINTAHAN Athens : a.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 1. Sistem perundangan dikuatkuasakan melalui penggubalan Sahifah Madinah 2. Apakah yang dimaksudkan dengan Negara kota ? Bandingkan sistem pemerintahan Negara kota Athens di Yunani dan Madinah di Tanah Arab. Sistem pemerintahan dikendalikan oleh tiga buah badan utama iaitu Dewan Perhimpunan. warganegara lelaki boleh mengundi dan menjadi pemimpin bagi tempoh enam hingga setahun. pemerintah. Badan pemerintah tertinggi ialah majlis syura (ditubuhkan secara rasmi semasa zaman Umar al-Khattab) d. a. penduduk.w) dan Khalifah (pada zaman Khulafa’ ar Rasyidin) c. undang –undang dan kedaulatan.

tidak ada tempoh persidangan tetapi mengikut kepentingan Negara dan situasi politik c. Piagam Madinah a. Majlis ( Athens) a. Sumber perundangan Majistret dan Juri ( Athens ) a. b. Panitia Sejarah Maktab Sabah 37 . Khalifah Umar al Khattab telah mengemaskinikan majlis syura dengan mewujudkan dua jenis majlis syura iaitu Majlis Syura Tertinggi dan Majlis Syura Am 3. mempunyai 500 orang ahli dan kebanyakannya terdiri daripada golongan Archon( bangsawan) yang merupakan golongan berada dan melaksanakan pemerintahan bercorak tyrant (mutlak) c. jawatankuasa yang mengendalikan urusan yang telah diputuskan oleh dewan perhimpunan. bertanggungjawab ke atas pentadbiran dan kehakiman di Athens. jabatan kehakiman dipisahkan dari jabatan – jabatan lain dan membentuk mahkamah kadi – kadi khas bagi menguruskan perbicaraan dan peraturan – peraturan kehakiman yang tertentu. terdiri daripada semua umat Islam dan sahabat rasulullah b. ahli dalam badan ini dipilih oleh Dewan Perhimpunan dan mereka terdiri daripada pembanci. perlembagaan bertulis yang pertama didunia juga dikenali Sahifah Madinah atau Perlembagaan Madinah c. qisas dan takzir.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 a. bertanggungjawab melantik pentadbir – pentadbir Negara dan ahli – ahli Majlis. semua rakyat bebas mengemukakan idea dan pandangan untuk kemajuan Negara ( kecuali bidang agama) d. d. Juri merupakan ahli Dewan Perhimpunan dan jumlah juri bagi setiap kes bergantung pada jenis kesalahan. digubal pada satu dan dua Hijrah yang merupakan sumber perundangan di Madinah. hukuman berdasarkan Al Quran iaitu hudud. b. pengutip cukai dan pendidik c. terdiri daripada kakitangan kerajaan dan bertanggungjawab dalam menguatkuasakan dasar yang telah diputuskan oleh Dewan Perhimpunan b. c. d. pada zaman Umar al Khattab.undang dan polisi serta membincangkan hal – hal ekonomi seperti percukaian. mengandungi 47 fasal berkaitan tanggungjawab orang Islam dan Yahudi d. dianggotai oleh warganegara lelaki berumur 21 tahun ke atas dan bersidang tiga kali sebulan b. e. bertanggungjawab membincangkan dan melaksanakan hal – hal seperti polis dan percukaian Majlis Syura ( Madinah) a. juri menjadi pemutus bagi sesuatu kes dan pihak yang bersalah tidak berpeluang untuk merayu. tempat dasar –dasar kerajaan dibincangkan termasuk menggubal undang.

b. b. pemerintahan beraja Negara kota Rom digantikan dengan sistem Republik B. Sistem pemerintahan kota Madinah mempunyai institusi yang dikenali sebagai majlis Syura.Kedua. Dianggotai oleh nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang berpengetahuan tinggi dalam bidang keagamaan tanpa mengira kedudukan atau keturunan. Institusi utama pemerintahan Rom ialah Dewan Senat dan Dewan Perhimpunan. mengamalkan sistem berbentuk teokrasi dan demokrasi Islam Rom a. Sistem pemerintahan Madinah a.a. Isi-isi penting 1. b. b. sistem pemerintahan yang sistematik dan berkesan b. baginda merujuk kepada majlis Syura apabila membuat sesuatu keputusan berkaitan Negara. 2.dua Negara kota ini mempunyai persamaan dalam sistem pentadbiran dan menjadi asas amalan demokrasi sehingga kini. 2.ketua tentera dan pemimpin masyarakat.raja Etruscan yang zalim. Nabi Muhammad s. Sistem pemerintahan yang sistematik dan berkesan. Rom a. Selepas menggulingkan raja.w adalah pemimpin tertinggi bertindak sebagai ketua negara. Sistem pemerintahan kota Madinah diasaskan oleh Nabi Muhammad s. Ketua Negara/ ketua pemerintah Madinah a.a. Institusi pemerintahan Madinah a. Mengamalkan sistem Republik tulen 2.w selepas berlakunya peristiwa Hijrah. Ketua pemerintah Negara kota Rom ialah dua orang Konsul yang dilantik oleh Dewan Senat. Perlantikan dua orang konsul dapat mengimbangi kuasa antara kedua – duanya supaya penyelewengan dapat dikawal.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 Kesimpulan: . ketua agama. Rom a. Rom Bandingkan sistem pemerintahan Negara kota Madinah dan A. 3. Panitia Sejarah Maktab Sabah 38 . ketua hakim . Pendahuluan 1.

Dewan Senat dianggotai oleh golongan bangsawan yang kaya dan mereka digelar senator c.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 b. masjid menjadi institusi terpenting bukan sahaja sebagai pusat pemerintahan tetapi juga pusat kebudayaan . d. Pemerintah memberi perhatian terhadap soal ini agar tidak terdapat jurang status sosisal yang ketara. Nabi Muhammad SAW mengharamkan amalan perhambaan dengan menyeru para sahabat supaya membeli dan membebaskan hamba. Dalam undang – undang Rom.( Masjid Nabawi) b. d. 5.w menggubal perlembagaan madinah yang telah menyatukan orang Muhajiran dan Ansar serta Yahudi. c. b. Sistem perundangan. 6. b. c. Kuasa keagamaan terletak pada gereja yang dikendalikan oleh Paus. Perlembagaan Madinah mengandungi 47 fasal tentang tanggungjawab orang Islam dan bukan Islam. c. d. Sistem perundangan Rom dikenali sebagai Undang – undang Papan Dua Belas yang diletakkan di tempat awam. Nabi Muhammad s. 4. Dewan perhimpunan dianggotai oleh semua warganegara tetapi mempunyai kuasa terhad kerana terpaksa mengikuti arahan konsul dan Dewan Senat. Pemerintah memberi perhatian terhadap soal ini agar tidak terdapat jurang status sosial yang ketara. Rom a. Mengangkat kedudukan/martabat golongan wanita. pertemuan umat Islam dan menyelesaikan sebarang masalah rakyat. Soal agama diuruskan oleh pihak gereja. Memansuhkan kedudukan seseorang berdasarkan keturunan dan warna kulit. Dewan Senat berfungsi melantik ketua Negara. Terdapat pengasinngan yang jelas dalam hal agama dan duniawi. kuasa keagamaan Madinah a. keadilan sosial Madinah a. Ini menunjukkan dalam pentadbiran di kota Madinah agama dan politik tidak dipisahkan. Menekankan konsep persamaan taraf rakyat disisi undang – undang. b. Rom a. Rom a. seseorang itu dianggap tidak bersalah sehingga dibuktikan kesalahannya. Panitia Sejarah Maktab Sabah 39 . Soal pentadbiran pula dibincangkan dalam perhimpunan di Forum dan Dewan Colloseum. Madinah a.a. b. menggubal undang – undang dan melaksanakan pentadbiran negara kota.

Pengenalan Repbulik Yang a. Menurut legenda. Konsul a. penduduk Rom terdiri daripada golongan bangsawan dan tuan tanah (patrician) dan golongan rakyat biasa (plebian) d. satu tahun. c. c.M. Ini menunjukkan pemerintahan kedua – dua Negara kota dilakasanakan seca 3. b. konsul merupakan pemerintah tertinggi dalam sistem pemerintahan republik terdapat dua orang konsul yang dipilih daripada penduduk yang berumur melebihi 40 tahun. Tidak ada sesiapa yang boleh mewarisi hak memegang jawatan politik. Tamadun Rom dipercayai diasaskan oleh sepasang kembar yang dikenali sebagai Romulus dan Remus yang dibesarkan oleh sesekor serigala betina. Pemerintah Rom cuba menghapuskan amalan hamba berhutang dengan meluluskan undang – undang khas. Isi-Isi Penting Definasi a. 1. Raja-raja rom pada masa ini telah memrintah dengan zalim tanpa perkemanusiaan. konsul dilantik oleh Dewan Senat dan mentadbir selama a mempunyai kuasa dalam bidang 40 Panitia Sejarah Maktab Sabah . A.M dan mewarisi ciriciri dan pencapaian Tamadun Yunani.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 b. Jelaskan Tentang Sistem Pemerintahan Diamalkan Dalam Tamadun Rom Pada Zaman Klasik. Kesimpulan : a. Justeru itu orang Rom telah memberontak dan mewujudkan sebuah kerajaan bercorak republik. b. b. Kerajaan Republik boleh dinyatakan sebagai sistem kerajaan di mana rakyat memilih wakil mereka untuk melulus dan melaksanakan undang-undang. b. Ketika itu iaitu sekitar tahun 753 S. Negara yang mengamalkan sistem pemerintahan republik diketuai oleh presiden. Rom dipercayai wujud pada 1000 S. kerajaan Rom juga pernah mengamalkan pemerintahan beraja. Terdapat banyak persamaan dan perbezaan antara kedua – dua Negara kota. Republik juga turut mengamalkan perinsip demokrasi d. Sebelum melaksanakan sistem republik.

ketenteraan. b.badan eksekutif dan badan kehakiman.Dewan senat bertindak menasihati konsul dalam urusan pentadbiran Negara.keadilan. Dewan perhimpunan diwakili oleh semua rakyat Rom. Keagamaan dan kewangan.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 pentadbiran.menggubal undang-undang untuk dibincangkan dalam dewan perhimpunan .terdapat imbangan kuasa antara badan perundangan. 3. pemerintahan republik merupakan warisan kerajaan Rom kepada tamadun dunia.Dalam pemerintahan republik.mengadakan rundingan dengan duta-duta asing. Panitia Sejarah Maktab Sabah 41 . Dewan Senat a.menetapkan rovinsi yang akan diuruskan oleh konsul.Ia juga bertindak meluluskan dan mengesahkan undang-undang yang telah diputuskan oleh Dewan Senat. Dewan ini membantu dewan senat melaksanakan pemerintahan. Dewan Perhimpunan a.Ahli –ahli dewan ini dipilih oleh konsul. Antara tugas dan peranan ahli-ahli senat ialah membincangkan halhal pentadbiran negara. Senat diwakili oleh 300 orang ahli yang dipilih daripada golongan bangsawan.menyelesaikan krisis keagamaan. b. Pemerintahan republik merintis ke arah pemerintahan diktator pada Zaman Julius Caesar.menguruskan hal ehwal kewangan. Ia dikenali Sebagai forum.Julius Caesar menamatkan pemerintahan Republik dan mengistiharkan diri sebagai diktator setelah Mengalahakan Jeneral Pompei.Ia merupakan tempat rakyat berkumpul untuk mendapat laporan tentang perbincangan dengan dewan senat b. 2.Ia berperanan sebagai ketua hakim.ketua Angkatan tentera dan ketua eksekutif. Kesimpulan a.

A.M tamadun ini diambil alih oleh Tamadun Rom. b. Kemunculannya berkait rapat dengan pelbagai kemudahan seperti struktur bangunan seperti istana. empayar dan negara bangsa. beberapa kelompok bangunan dengan undang-undang sendiri. Berasal daripada perkataan Greek. Tamadun Yunani berkembang. Gorinth dan Olympia. Penghuni Negara kota terdiri daripada satu keluarga atau kaum yang dianggap sebagai warganegara f. empayar dan Negara bangsa. 1. sistem pengairan. Definasi Negara kota. e. Sparta. Bincangkan pemerintahan republik yang lahir di Eropah dengan merujuk konsep negara kota.M. Proses perkembangan ini membawa kepada kemunculan beberapa kerajaan seperti Negara kota. c. Negara kota berkembang secara evolusi yang bermula daripada sebuah keluarga. Terdapat juga kemudahan perhubungan seperti jalan raya. Isi-isi penting. a. Merupakan unit politik dan agama c. a. Pada tahin 1400 S. h. iaitu acropolis yang bermaksud sebidang tanah. wilayah yang terhad. sistem sosial yang berasingan dan amalan agama yang berlainan. Setiap Negara kota mempunyai ciri-ciri berlainan dari segi penduduk. d. 42 Panitia Sejarah Maktab Sabah . d. b. Tamadun awal Eropah bermula di Pulau Crete. B. Pendahuluan. sistem politik tersendiri. g. dan sebuah Negara kota. tamadun tersebut meroasot akibat serangan orang Yunani. Perparitan dan lain-lain e. tetapi telah diserang oleh Raja Philips dan anaknya dari Macedonia.tugu dan candi yang dikelilingi oleh kubu pertahahanan. kuil. menjadi kampung. Pada tahun 735 S. Negara kota yang terkenal ialah Athens.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 4.

Muncul berasaskan konsep persekutuan beberapa wilayah di bawah satu Negara.M. b. Tamadun Rom a. keluarga. b. Plato melalui bukunya The Republik b. mengenakan dan memungut cukai. Empayar yang terkenal sekali ialah empayar Rom semasa pemerintahan Maharaja Julius Caesar dan Augustus. bahasa kebangsaan. c. Rom dikuasai oleh raja-raja Etruscan daripada keluarga Tarquin yang memerintah secara zalim. d. b. c. Raja berhak mengisytiharkan perang. Definasi empayar. Seterusnya Rom mencapai kegemilangan sebuah kerajaan republik . Negara yang bebas daripada konsep dunia empayar dan mempunyai pemerintahan sendiri. c. e. 5. a.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 2. d. sempadan wilayah dan hak menggubal undang-undang sendiri. Buku menerangkan tentang struktur kerajaan yang paling baik untuk rakyat Yunani selaras dengan ajaran gurunya. Definasi Negara bangsa a. Setiap wilayah mempunyau pemerintahan sendiri yang dikawal oleh kerajaan pusat yang diketuai oleh seorang raja. Namun cadangannya tidak dapat sambutan di Athens dan Athens mengamalkan pemerintahan demokrasi. Ciri-ciri Pemerintahan Republik Panitia Sejarah Maktab Sabah 43 . melaksanakan pentadbiran dan menguatkuasakan undang-undang yang sama di seluruh Negara.M. Socrates c. Mempunyai wilayah yang luas hasil penaklukan dan pemerintahan yang kuat. Pembentukan Negara bangsa berlaku menjelang abad ke 15 di Eropah melalui kemunculan dinasti. Idea pemerintahan republik diperkenalkan oleh ahli falsafah Yunani. Kelahiran pemerintahan republik Tamadun Yunani a. Menjelang tahun 650 S. 3. Usaha pembentukan empayar ini bermula semasa pemerintahan Raja Philips dan anaknya Iskandar Zulkarnain. 4. perkahwinan raja dan konsep empayar. Pada tahun 509 S. Merujuk kepada kawasan wilayah atau daerah di bawah seorang maharaja yang berkuasa dan berwibawa. golongan aristocrat dengan sokongan rakyat berjaya menjatuhkan penguasaan raja-raja Etruscan yang kejam dan zalim.

keadilan. Konsul konsul merupakan pemerintah tertinggi dalam sistem pemerintahan republic terdapat dua orang konsul yang dipilih daripada penduduk yang berumur melebihi 40 tahun.ketenteraan. Menggantikan Dewan Perhimpunan Cammutia Curiate pada zaman raja monarki b. b. b. Keagamaan dan kewangan.Ahli –ahli dewan ini dipilih oleh konsul.Ia juga bertindak meluluskan dan mengesahkan undangundang yang telah diputuskan oleh Dewan Senat.M. c. Dewan Senat.Ia merupakan tempat rakyat berkumpul untuk mendapatlaporan tentang perbincangan dengan dewan senat.menetapkan provinsi yang akan diuruskan oleh konsul.Dewan senat bertindak menasihati konsul dalam urusan pentadbiran Negara. a. c. Dewan ini membantu dewan senat melaksanakan pemerintahan.mengadakan rundingan dengan duta-duta sing.ketua angkatan tentera dan ketua eksekutif. b. C. kerajaan Republik Rom merosot apabila Julius Caesar mati dibunuh dan digantikan dengan pemerintahan monarki. Kejatunan kerajaan Rom menandakan bermulanya Zaman pertengahan di Eropah yang membawa kepada banyak perubahan di Eropah. Antara tugas dan peranan ahli-ahli senat ialah membincangkan hal-hal Pentadbiran Negara. c. Republik Rom mencapai zaman kegemilangannya semasa pemerintahan Julius Caesar.menyelesaikan krisis keagamaan. Panitia Sejarah Maktab Sabah 44 .Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 Dewan Perhimpunan a. Pada tahun 44 S. Ia mempunyai kuasa dalam bidang pentadbiran. Ia dikenali Sebagai forum. Senat diwakili oleh 300 orang ahli yang dipilih daripada golongan bangsawan. Kesimpulan a. Dewan perhimpunan diwakili oleh semua rakyat Rom. konsul dilantik oleh Dewan Senat dan mentadbir selama satu tahun.menggubal undang-undang untuk dibincangkan dalam Dewan perhimpunan .mengurus kan halehwal kewangan. a.Ia berperanan sebagai ketua hakim.

Tamadun awal Eropah bermula di Pulau Crete. c. Pendahuluan. d. empayar dan Negara bangsa. b. empayar dan negara bangsa.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 5. Proses perkembangan ini membawa kepada kemunculan beberapa kerajaan seperti Negara kota. Pada tahin 1400 S. Definasi Negara kota. a. tetapi telah diserang oleh Raja Philips dan anaknya dari Macedonia. Panitia Sejarah Maktab Sabah 45 . b. Kemunculannya berkait rapat dengan pelbagai kemudahan seperti struktur bangunan seperti istana. e.tugu dan candi yang dikelilingi oleh kubu pertahahanan. tamadun tersebut meroasot akibat serangan orang Yunani. Bincangkan pemerintahan republik yang lahir di Eropah dengan merujuk konsep negara kota. iaitu acropolis yang bermaksud sebidang tanah. B. a.M tamadun ini diambil alih oleh Tamadun Rom. Merupakan unit politik dan agama c. kuil. 3. Tamadun Yunani berkembang. B.M. Berasal daripada perkataan Greek. Pada tahun 735 S. beberapa kelompok bangunan dengan undang-undang sendiri. Isi-isi penting.

3. e. Negara kota yang terkenal ialah Athens. sempadan wilayah dan hak menggubal undang-undang sendiri. Kelahiran pemerintahan republik Tamadun Yunani d. c. Socrates f. g. Pembentukan Negara bangsa berlaku menjelang abad ke 15 di Eropah melalui kemunculan dinasti. Negara kota berkembang secara evolusi yang bermula daripada sebuah keluarga. f. Idea pemerintahan republik diperkenalkan oleh ahli falsafah Yunani. d. Sparta. sistem politik tersendiri. keluarga. Raja berhak mengisytiharkan perang. Setiap Negara kota mempunyai ciri-ciri berlainan dari segi penduduk. Panitia Sejarah Maktab Sabah 46 . sistem sosial yang berasingan dan amalan agama yang berlainan. Namun cadangannya tidak dapat sambutan di Athens dan Athens mengamalkan pemerintahan demokrasi. Usaha pembentukan empayar ini bermula semasa pemerintahan Raja Philips dan anaknya Iskandar Zulkarnain. b. Muncul berasaskan konsep persekutuan beberapa wilayah di bawah satu Negara. mengenakan dan memungut cukai. Plato melalui bukunya The Republik e. Mempunyai wilayah yang luas hasil penaklukan dan pemerintahan yang kuat. Definasi empayar. 5. 4. perkahwinan raja dan konsep empayar. Perparitan dan lain-lain e. Buku menerangkan tentang struktur kerajaan yang paling baik untuk rakyat Yunani selaras dengan ajaran gurunya. h. melaksanakan pentadbiran dan menguatkuasakan undang-undang yang sama di seluruh Negara. Merujuk kepada kawasan wilayah atau daerah di bawah seorang maharaja yang berkuasa dan berwibawa. wilayah yang terhad. Empayar yang terkenal sekali ialah empayar Rom semasa pemerintahan Maharaja Julius Caesar dan Augustus. menjadi kampung. Definasi Negara bangsa a. bahasa kebangsaan. sistem pengairan. h. Terdapat juga kemudahan perhubungan seperti jalan raya. dan sebuah Negara kota. e. Negara yang bebas daripada konsep dunia empayar dan mempunyai pemerintahan sendiri. Setiap wilayah mempunyau pemerintahan sendiri yang dikawal oleh kerajaan pusat yang diketuai oleh seorang raja. Penghuni Negara kota terdiri daripada satu keluarga atau kaum yang dianggap sebagai warganegara f. Gorinth dan Olympia. g.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 d.

Dewan perhimpunan diwakili oleh semua rakyat Rom. Senat diwakili oleh 300 orang ahli yang dipilih daripada golongan bangsawan. Rom dikuasai oleh raja-raja Etruscan daripada keluarga Tarquin yang memerintah secara zalim. d. f.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 Tamadun Rom d.ketenteraan.menyelesaikan krisis keagamaan. e. Pada tahun 509 S. Ia dikenali Sebagai forum.ketua angkatan tentera dan ketua eksekutif.keadilan. Seterusnya Rom mencapai kegemilangan sebuah kerajaan republik . e. c.M. f. Menjelang tahun 650 S. Kesimpulan Panitia Sejarah Maktab Sabah 47 . Antara tugas dan peranan ahli-ahli senat ialah membincangkan hal-hal Pentadbiran Negara. Konsul d. Menggantikan Dewan Perhimpunan Cammutia Curiate pada zaman raja monarki e. Ciri-ciri Pemerintahan Republik Dewan Perhimpunan d. Dewan Senat. konsul merupakan pemerintah tertinggi dalam sistem pemerintahan republic terdapat dua orang konsul yang dipilih daripada penduduk yang berumur melebihi 40 tahun.Ia merupakan tempat rakyat berkumpul untuk mendapatlaporan tentang perbincangan dengan dewan senat.Ia juga bertindak meluluskan dan mengesahkan undangundang yang telah diputuskan oleh Dewan Senat.menggubal undang-undang untuk dibincangkan dalam Dewan perhimpunan . Ia mempunyai kuasa dalam bidang pentadbiran.mengurus kan halehwal kewangan.Ia berperanan sebagai ketua hakim. Keagamaan dan kewangan.Ahli –ahli dewan ini dipilih oleh konsul. C.mengadakan rundingan dengan duta-duta sing.Dewan senat bertindak menasihati konsul dalam urusan pentadbiran Negara. 5. konsul dilantik oleh Dewan Senat dan mentadbir selama satu tahun.M. golongan aristocrat dengan sokongan rakyat berjaya menjatuhkan penguasaan raja-raja Etruscan yang kejam dan zalim. Dewan ini membantu dewan senat melaksanakan pemerintahan. f.menetapkan provinsi yang akan diuruskan oleh konsul.

Mesir. f. kerajaan Republik Rom merosot apabila Julius Caesar mati dibunuh dan digantikan dengan pemerintahan monarki. B. Pendahuluan a. d. Peranan Firaun. Kejatunan kerajaan Rom menandakan bermulanya Zaman pertengahan di Eropah yang membawa kepada banyak perubahan di Eropah. Pentadbiran pusat di Mesir. 6. Pada tahun 44 S. c. b. e. Pentadbiran pusat dan wilayah akan mewujudkan birokrasi yang teratur dalam pentadbiran. Melalui pentadbiran pusat seseorang raja/pemimpin akan mengawal para pembesar dan golongan bangsawan serta melancarkan pentadbiran di seluruh wilayah.M. a. Bincangkan pentadbiran pusat dan wilayah dalam tamadun di A. Menjamin kedaulatan sesebuah kerajaan. Republik Rom mencapai zaman kegemilangannya semasa pemerintahan Julius Caesar. Firaun merupakan ketua Negara yang memiliki kuasa mutlak. Pentadbiran pusat yang cekap akan membantu kerajaan/pemerintah mengawal rakyat dalam sesebuah tamadun. Isi-isi penting 1.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 d. Panitia Sejarah Maktab Sabah 48 .

Contohnya Jabatan . memilih dan melantik kakitangan istana dan ketua hakim. menghantar laporan kepada wazir dan mengadili kes-kes kecil. Normach .Meronda dan mengawal kubur-kubur diraja dan kawasan sempadan Panitia Sejarah Maktab Sabah 49 . . - a. b. memeriksa akaun. . . Setiap nomes ditadbir oleh Nomach. merancang ekspedisi diraja dan mendidik putera/puteri diraja. minuman dan tempat tinggal (Private apartments) Penyelia istana-Menjaga penghuni wanita di istana. 2. b. d.Bertugas mentadbir jajahan takluk Mesir seperti Nubia. Chamberlain-Mengawasi makanan. .Wazir merupakan pegawai yang mempunyai kedudukan tertinggi . Wazir . Pentadbiran wilayah Wilayah di Mesir dikenali sebagai Nomes. Canselor . Pegawai istana (Courtiers) Ketua pengurus firaun( Chief Steward)-mentadbir estet diraja. Wizurai . menguruskan pentadbiran istana. . Datuk Bandar . hakim dan ketua pendeta. mengumpul dan menyimpan hasil cukai.Normach dilantik oleh firaun.Pegawai tinggi di peringkat wilayah pada zaman kerajaan baru.pegawai tinggi di peringkat pusat dan wilayah.Perbendaharaan. Medjay . menentukan gaji pekerja ladang diraja dan membayar gaji anggota tentera. Kerani-Mengawasi kerja-kerja membina dan memulihara bangunanbangunan lama.Kuasa wizurai tertumpu dalam aspek-aspek polisi awam. e.(Ditadbir oleh 2 penyelia yang bertindak sebagai ejen wizurai).Merupakan pegawai yang menguruskan hal ekonomi.Dilantik bagi menyelia jabatan-jabatan kerajaan. c. f.Bertindak sebagai pentadbir. c.Tugas wazir ialah menyimpan dokumen penting kerajaan.Tugas Canselor ialah menetapkan cukai. Penyelia jabatan kerajaan . Jurucakap (spokeman) diraja.Bertugas membuat taksiran cukai. Terdapat 20 nomes di Mesir Utara dan 22 nomes di Selatan.Pegawai penguatkuasa undang-undang.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 - Dalam bidang pentadbiran firaun dibantu oleh pegawai.

Pengenalan Bandingkan sistem pemerintahan pusat dan wilayah di China a. c.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 Penutup Keberkesanan sistem pentadbiran pusat dan wilayah mampu mengekalkan pemerintahan. keamanan serta kemakmuran dalam kerajaan Mesir. Pemerintahan dinasti Chou 50 Panitia Sejarah Maktab Sabah . Isi. Pentadbiran pusat yang cekap akan membantu kedaulatan sesuatu kerajaan. a. dan India A. kelancaran pentadbiran di seluruh wilayahnya B. Konsep pentadbiran pusat dan wilayah b.isi penting 1. 6. Pentadbiran Pusat dan Wilayah di China. Pentadnbiran pusat yang dapat mengawal rakyat dan pembesarnya dapat mewujudkan d.

2. Panitia Sejarah Maktab Sabah 51 . Di bahagikan kepada beberapa wilayah yang dipimpin oleh wizurai. Mereka dikawal oleh pusat pemerintahan maharaja Pemerintahan Dinasti Han  Di bawah maharaja Wu Ti. Sementara pentadbiran di wilayah-wilayah diberikan kepada golongan bangsawan dan putera-putera raja tetapi pemusatan kuasa ini adalah longggar. sistem pemusatan kuasa dan kerajaan pusat menjadi lebih kukuh berbanding dengan pemerintahan Shih Huang Ti.  Penasihat utama maharaja ialah canselor.  Pegawai pentadbir utama di peringkat wilayah ialah wizurai. gabenor general.  Pentadbiran peringkat wilayah turut diawasi oleh kerajaan pusat termasuk soal-soal perlantikan dan pertukaran pegawai-pegawai kerajaan.Kuasa dan pengaruh golongan bangsawan dan pegawaipegawai feudal wilayah dan daerah dihapuskan.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010  Mengmalkan sistem feudal. Pemerintahan Dinasti Chin  Shi Huang Ti menjalankan sistem pemerintahan berpusat di ibu kota Siang Yang.  Shih Huang Ti membahagikan empayarnya kepada 36 buah wilayah dan kemudiannya menjadi 42.  Unit pentadbiran yang lebih kecil diketuai oleh Tao Tai iaitu ketua daerah dan mejestret.  Walau bagaimanapun pemimpin-pemimpin wialayah tidak diberikan kuasa yang terlalu banyak dan mereka tidaka dibenarkan memiliki kuasa dan kekayaaan yang banyak supaya pentadbiran pusat teguh dan tidak dicabar. ketua hakim. a. Raja merupakan ketua pentadbir.  Seorang gabenor awam dan gabenor tentera dilantik di setiap wilayah.  Beliau memperkenalkan ‘Scholar Sistem’ iaitu perlantikan sekumpulan kakitangan awam yang terlatih untuk menjadi gabenor dan pegawai-pegawai yang berkhimat dengan beliau. Raja mempunyai kuasa mutlak. b. Pegawai-pegawai kerajaan di wilayah-wilayah melaksanakan tugas mengikut arahan pusat. Semua kuasa kerajaan adalah di bawah maharaja. Empayar Maurya.  Di setiap wilayah dan daerah diwujudkan sistem birokrasi dengan menubuhkan jabatan-jabatan tertentu.    Pemerintahan puasat dan wilayah di India. penggubal undangundang dan ketua tertinggi angkatan tentera. gabenor dan bendahari.

Chandra Gupta Maurya telah melantik pegawai-pegawai untuk mentadbir wilayah-wilayahnya. Penjelasan konsep empayar 2. Empayar Majapahit berkuasa lebih 200 tahun dari abad ke-13 hingga 14 masihi Panitia Sejarah Maktab Sabah 52 . Beliau melantik pegawainya yang digelar mansabdar yang mempunyai kuasa tentera dan mengutip cukai Pentadbiran awam kerajaan diketuai oleh seorang perdana menteri dikenali sebagai wakkil .Perealisasian Item Sejarah STPM 2010       b. 7. Kesimpulan  Keberkesanan sistem pemerintahan di peringkat pusat dan wilayah mampu memanjangkan usis beberapa kerajaan di China dan India. Jelaskan faktor-faktor yang kemunculan empayar-empayar di Alam Melayu membawa kepada A. Kerajaan Moghul Semasa kerajaan Moghul. barat laut dan Kalinga. Wilayah-wilayah tersebut pula dibahagikan kepada unit pentadbiran daerah yang ditadbir oleh gabenor Daerah dipecahkan kepada kampung-kampung yang diketuai oleh penghulu atau gramini yang dibantu oleh pengutip cukai dan jurukira. Beliau membahagikan wilayahwilayah kepada empat iaitu bahagian barat. Setiap wilayah diketaui oleh wakil pemerintah iaitu subahdar Pentadbiran kawasan Bandar dilakukan Kotwal Hakim atau Kazi menjalankan pentadbiran undang-undang      C. Setiap wilayah diketuai oleh wizurai yang biasanya terdiri daripada putera-putera raja. Empayar Sri Vijaya muncul pada abad ke – 7 hingga 13 masihi berpusat di Palembang . Pemerintah dibantu oleh majlis Menteri dan Mentriprasat yang terdiri daripada menteri-menteri yang diketuai oleh perdana menteri.  Pengubahsuaian dari segi struktur organisasi pentadbiran dilakukan selaras dengan keadaan semasa yang difikirkan sesuai pada waktu itu. Sumatera. tentera dan empayar. selatan . 3. akhbar telah membahagikan pemerintahan kerajaan kepada tiga bahagian iaitu pengurusan istana. Terdapat juga perisik di peringkat daerah. Pengenalan 1.

Sri Vijaya juga dapat mengawal aliran keluar hasil-hasil ekonomi dari kawasan tanah jajahannya. Dasar perluasan kuasa yang diamalkan oleh Negara-negara ini juga telah menguntungkan kerana membolehkannya memungut cukai dan menerima ufti daripada tanah jajahan. 2. Kerajaan-kerajaan ini mempunyai pembesar-pembesar yang berkaliber seperti Patih Gajahmada di Majapahit dan Tun Perak di Melaka turut membantu dalam perluasan kuasa. 3. Ini bermakna Sri Vijaya dapat mengawal politik dan ekonomi kawasan tanah jajahannya. Selat Melaka dan Selat Sunda menyebabkannya menjadi pelabuhan persinggahan bagi pedagang-pedagang dari India. Kedudukan yang strategik iaitu terletak di kawasan pertemuan Laut China Selatan. Peranan dan kebijaksanaan pemerintah seperti Paremeswara. Kebangkitannya selepas kejatuhan Singasari dan kemerosotan Sri Vijaya sebelumnya. Panitia Sejarah Maktab Sabah 53 . 5. 7. 6. Keadaan ini membolehkan kerajaan-kerajaan ini meluaskan pengaruh dan wilayah meraka. Kerajaan-kerajaan ini juga menjadi pusat penyebaran agama seperti Sri Vijaya untuk agama Buddha dan Melaka untuk agama Islam. C.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 4. Namun setiap empayar telah menyumbangkan kepada pembangunan Negara dan bangsanya. China dan Arab. Ini juga telah memantapkan ekonomi negaranegara tersebut. Kesimpulan. C. Kekuatan tentera yang terdiri daripada orang laut dalam tentera Sri Vijya dan Melaka. • • Kemunculan empayar-empayar ini adalah kerana kejatuhan empayarempayar yang lain pada masa itu. 5. Isi-isi penting 1. Perlindungan daripada Negara China yang merupakan kuasa yang terkuat ketika itu telah menjamin keselamatan Sri Vijaya dan Melaka daripada ancaman musuh. Hayam Wuruk (Sri Vijaya) dan Dapunta Hiam (Sri Vijaya) 4. Kerajaan Melaka diasaskan oleh Paremeswara pada abad ke 15 dan menjadi satu empayar yang terunggul di rantau ini semasa Tun Perak menjadi bendaharanya. 8.

Mengamalkan hieraki dalam pentadbiran pentadbiran pusat. • Sri Vijaya sebagai pusat thalassocraty p. Pantai Barat Semenanjung Tanah Melayu hingga ke Ligor. 4.elabuahannya berfungsi sebagai tempat persinggahan. Isi-isi penting 1. ketenteraan dan daerah. Sumatera. yang melibatkan • Mempunyai hubungan diplomatik dengan China dan menghnatar ufti sebagai tanda persahabatan dan menerima ufti daripada kerajaan di bawah taklukannya 54 Panitia Sejarah Maktab Sabah . Peranan Orang Laut. • Dapat memungut cukai daripada kapal dagang yang melalui selat Melaka dan Sunda. Pentadbiran Sri Vijaya terbahagi kepada tiga iaitu pentadbiran diraja . Ulaskan kenyataan tersebut. Dasar Perluasan Kuasa Melalui perkahwinan politik antara anak raja yang boleh dianggap mampu menggugat kekkuasaan kerajaan. • Faktor Ekonomi. 1. pengumpulan dan pengedaran barang. 2. 2. Selat Sunda dan Laut China Selatan. Pentadbiran tentera diketuai oleh seorang panglima atau Pratikawa. Hubungan Luar. Mereka mampu menyelesaikan masalah lanun dan menggalakkan kapal dagang singgah di pelabuhan Sri Vijaya. • 5. ‘Empayar Sri Vijaya berjaya muncul sebagai kuasa politik di nusantara atas beberapa faktor’. Kekuasaan Sri Vijaya meliputi selatan Sumatera. B. Empayar Sri Vijaya muncul antara tahaun607 M hingga 1025 M berpusat di Palembang . Orang laut dilantik sebagai tentera oleh raja Sri Vijaya. • Kekuatan tentera Berjaya menakutkan musuh yang ingin mengugat pentadbirannya.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 8. • Dapat menguasai perairan di laut Nusantara Barat. • • 6. Mempunyai struktur pentadbiran yang baik dan taratur Kerajaan diketuai oleh pemerintah yang bijak. C. Pengenalan. • Menguasai hasil keluaran dari kawasan pedalaman di Sumatera dan Tanah Melayu. mengawal lalu lintas Selat Melaka. wilayah dan daerah.

Muncul sebagai pusat penyebaran agama Buddha bertaraf antara bangsa di Asia Tenggara. 8.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 Sebagai Pusat Pengajian Agama Buddha. Huraikan empat unsur penting pembentukan Negara dan jelaskan tahap-tahap Perkembangan sesebuah Negara dengan memberikan contoh. • Namun begitu akhirnya empayar Sri Vijaya juga mengalami kemerosotan sehingga kuasanya diambil alih oleh Majapahit. Metos • Cerita metos mengenai raja kerajaan ini telah menggerunkan pihak musuh dan berjaya menundukkan kerajaan-kerajaan sekelilingnya. Kesimpulan • Kemunculan empayar Sri Vijaya bergantung kepada beberapa faktor yang saling berkaitan. A. 8. Pengenalan: Panitia Sejarah Maktab Sabah 55 . • Ibu Kotanya Palembang memainkan peranan sebagai pusat kebudayaan dan keagamaan. • 7.

Tahap-Tahap Perkembangan Negara: 2. sifat merangkum segala peraturan dan undang-undang yang digubal adalah untuk semua Rakyat. Kedaulatan: • • • Kedaulatan merupakan kuasa tertinggi untuk membuat undangundang dan melaksanakannya.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 1. • • b.agama. Setiap Negara mempunyai satu badan yang mempunyai kuasa untuk menggubal dan melaksanakan peraturan-peraturan di wilayah0wilayah tersebut. c. 4. Dalam pelaksanaan undang-undang. Pemerintah bertindak atas nama Negara dan memperolehi kuasa daripada Negara. sifat monopoli dalam menetapkan tujuan masyarakat. penduduk sesebuah ini mempunyai cirri-ciri khas yang membezakan daripada bangsa lain seperti kebudayaan. 56 Panitia Sejarah Maktab Sabah .budaya dan bahasa melahirkan semangat Nasionalisme yang tinggi. 3.Negara mempunyai kuasa untuk memaksa Penduduk mematuhi peraturan dan undangundang tersebut. Negara Kota. Isi-isi Penting 1. nilai-nilai politik dan identity nasional persamaan seperti bangsa. Penduduk • • • • penduduk sesebuah Negara meliputi semua penduduk di dalam wilayah tersebut. 2. sifat-sifat Negara iaitu sifat memaksa dengan menggunakan kekerasan fizikal secara sah supaya peraturan-peraturan Negara dipatuhi oleh rakyat. a. negara ialah satu wilayah yang ditadbir oleh beberapa jabatan kerajaan serta memperolehi kepercayaan dan taat setia daripada rakyat dalam peraturan-peraturan dan undang-undang yang ditetapkan. Negara juga turut mempertahankan kedaulatannya daripada serangan luar. Pemerintah. B. Empat unsur penting pembentukan Negara ialah: wilayah • Setiap Negara mempunyai kawasan di muka bumi serta sempadannya. a. • pengaruh sesebuah Negara meliputi seluruh wilayahnya termasuk Laut dan ruang angkasa.

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 • • • • Semua Negara kota terletak di sebuah Negara kota yang tetap dengan satu set Undang-undang dan kerajaan yang telah maju.bangsawan dan raja. • • • Negara Feudal: • Selepas kejatuhan empayar Rom pada tahun 800 M muncul satu institusi politik yang dikenali sebagai feudalisme. Agama Kristian secara langsung mempunyai pengaruh yang besar dalam semua aspek Kehidupan masyarakat. Negara Kristian: Pada zaman pertengahan Negara kurang penting daripada gereja. 57 Panitia Sejarah Maktab Sabah . Rom berjaya sebagai Negara kota penakluk berbanding dengan Negara lain kerana Mengiktiraf reality bahawa ia tidak boleh mengasimilasi sepenuhnya Bangsa Rom membiarkan urusan halehwal pentadbiran negeri yang ditakluk Kepada penduduk negeri tersebut. Antaranya ialah kemunculan Negara bangsa dan kesedaran kebangsaan. • • Empayar muncul apabila empayar Rom meluaskan wilayahnya meliputi tiga benua. • Setiap serf memberi sumpah kesetiaan kepada golongan yang lebih tinggi • Golongan yang lebih tinggi ialah pahlawan. Negara Empayar • • • d. Gereja berkuasa dalam melantik raja dan menyingkirkan puteraputera raja lalu menentukan dasar-dasar awam Kejatuhan Eropah Barat ke tangan orang gasar pada tahun 476M menyaksikan kemunculan agama kristian sebagai institusi yang menjadi penyelamat bagi Eropah. Pada tahun 476-1000M dianggap Negara Kristian. • Feudalisme mewakili satu susunan tanggunggjawab yang kompleks dan obliges dikalangan individu. Empayar ini wujud pada zaman pemerintahan Iskandar Zulkarnain dan Shih Huang Ti Dalam empayar Chin. Penubuhan dan penciptaan empayar sejagat menjadi lebih sukar apabila Negara Bertambah dan menjadi lebih kuat. dari kelas terbawh(serf) hingga kepda raja. Raja-raja dalam Negara kota ini adakalanya memerintah satu kumpulan Negara kota yang lain setelah ditakluki. • • Negara Bangsa Perkembangan Renaisans telah mengubah sikap manusia dan membuka jalan Kepada perubahan besar di Eropah. e. • Setiap golongan bangsawan berjanji untuk memberi perlindungan kepada mereka yang memberi kesetiaan.

C.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 • Pada zaman ini semangat cinta akan Negara begitu ketara berbanding dengan zaman pertengahan kerana mereka memberi kesetiaan kepada tuan tanah. Negara feudal dan Negara moden Panitia Sejarah Maktab Sabah 58 .pemerintah dan kedaulatan. Unsur-unsur inilah akhirnya telah melahirkan Negara kota. Kesimpulan Walaupun apa fahaman dan aliran yang dianuti oleh sesebuah Negara itu tetapi pembentukannya tetap sama iaitu berskisar kepada empat unsur penting iaitu wilayah. empayar. penduduk.

Mesir dan Eropah Timur untuk meneyebarakan agama Buddha. tahun 321 S. Diasakan oleh Chandragupta Maurya. Mengukir Doktrin Buddha di atas batu. Raja Mesir menerusi penubuhan organisasi Philanthropik Sosial 59 5.M Merupakan empayar yang pertama di India bermula pada b. • Menghantar misi-misi keagamaan ke luar Negara. • Melawat tempat suci dan menganjurkan perbincangan keagamaan • Melantik pegawai khas iaitu Dharma Mahamatra untuk menyebarkan nilai-nilai murni di dalam ajaran Buddha • Menganjurkan Majlis Buddha yang ke tiga untuk menyelesaikan perbezaan Mazhab yang berlainan 2. Mubaligh Buddha dihantar ke Sri Lanka.Asia Barat .Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 10. e.tiang dan gua di seluruh jajahan takluk. c. • Mengadakan siri lawatan ke seluruh negara pada tahun ke 11 pemerintahannya. • Berjaya menyatukan seluruh empayarnya menerusi penggunaan bahasa Prakrit. Pengenalan : a. A. Beliau telah menjadikan Empayar Maurya sebagai sebuah empayar yang agung melalui perluasan kuasa. • Sesetengah tanah jajahan diberi kuasa autonomi dan sesetengahnya pula di tadbir oleh wizurai. • Mengamalkan sikap toleransi terhadap agama . 1. • Supaya rakyat dapat mengamalakan nilai-nilai moral seperti mengawal nafsu. 3. Menyebarkan ajaran agama Buddha. 4. Panitia Sejarah Maktab Sabah . Jelaskan sumbangan Asoka dalam mencipta keagungan Empayar Maurya di India. d. Asoka telah menaiki takhta pada tahun 273 S.keagamaan dan pembaharuan sistem politik B. Pentadbiran empayar ini begitu menyerlah semasa pemerintahan rajanya yang ketiga iaitu Asoka. Isi-Isi Penting. Pentadbiran • Empayar yang diasaskan meliputi seluruh bahagian utara India termasuk Afghanistan dan Baluchistan kecuali India selatan. • Hubungan diplomatic dengan beberapa orang raja seperti Ptolemy II .M dengan gelaran Devanampiya Plyadasi.

C. Namun selepas Asoka meninggal dunia pada tahun 232 S.M empayar tersebut mula mengalami keruntuhan dan digantikan dengan Empayar Gupta Panitia Sejarah Maktab Sabah 60 .Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 • Menubuhkan hospital untuk manusia dan haiwan di seluruh empayar serta menghulurkan bantuan dan derma kepada goklongan Brahman dan pengikut agama lain • Membina rumah rehat untuk kemudahan pelancong. Kesimpulan • • Asoka telah berjaya membentuk satu unit pentadbiran yang kukuh dan ini terbukti dengan keluasan Eampayar Maurya.

toleransi. baginda tetap bersabar menghadapi tentangan orang Musyrikin sehinggalah kemuncaknya mereka berkomplot untuk membunuh nabi. c. Baginda berakhlak mengikut ajaran yang diajar dalam al Quran sebagai seorang pendakwah. Baginda melakukan aktiviti dakwah dengan penuh dedikasi dan tidak pernah cuba menunjukkan kuasa – kuasa luar biasa walaupun dianugerahkan pelbagai mukjizat oleh Allah SWT e. d. Baginda telah menjalankan dakwah melalui dua cara iaitu berdakwah secara sulit selama kira-kira tiga tahun dan kemudian dilakukan secara terbuka tetapi mendapat tentangan yang sangat hebat dari orang Musyrikin sehingga baginda berasa sungguh kecewa dan berhijrah ke kota Madinah serta berjaya membina sebuah Negara yang berdaulat dan disegani. Bincangkan A. a. Panitia Sejarah Maktab Sabah 61 . Baginda bukan sahaja seorang nabi dan rasul tetapi juga seorang pemimpin masyarakat dan Negara yang disegani. tegas dan berpegang teguh kepada ajaran yang dibawanya terutama aspek akidah. zakat dan lain-lain). tabligh dan fatanah ( beri contoh untuk setiap sifat terpuji) b. Baginda telah menentukan beberapa bidang disiplin bagi menjamin kesejahteraan masyarakat iaitu ibadat (solat. Pendahuluan: a. d. Sebagai pemimpin politik.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 11. f. Sebagai pemimpin agama. nikah kahwin. puasa. Nabi Muhammad telah menunjukkan contoh teladan yang terbaik dalam kepimpinan baginda. Disifatkan sebagai contoh yang terbaik. Menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia c. Baginda menerima wahyu yang pertama pada 17 Ramadan (16 Ogos 610M) iaitu srah Al Alaq dan dilantik secara rasmi sebagai nabi ketika berusia 40 tahun 6 bulan. berakhlak sebagaimana yang diajar di dalam al Quran. Nabi Muhammad SAW dilahirakan pada 12 Rabiulawal bersamaan 20 April tahun gajah. b. Dalam amanita terakhir baginda berpesan supaya umat manusia berpegang kepada al Quran dan hadis 2. Contohnya. nabi menunjukkan sifat – sifat sebenar iaitu lemah lembut. B. Mempunyai empat sifat terpuji iaitu siddiq. Isi-isi penting Kepemimpinan nabi 1. amanah. jenayah dan ketatanegaraan serta hubungan antarabangsa yang bersumberkan al Quran dan hadis.

. • Berhenti berperang sekiranya musuh minta berdamai. menjadi pemimpin dalam 27 ekspedisi ketenteraan ( Ghazwah) yang disertai oleh baginda c. Baginda bertindak mengikut peraturan yang telah disyariatkan oleh Allah SWt e. Mendamaikan pertelingkahan antara suku Aus dan khazraj Arab Madinah melalui perjanjian Aqabah satu dan dua d.kanak. • Patuh kepada ketua. f. syariat dan akhlak yang mulia menjadi asas dalam kepimpinan baginda dalam bidang ketenteraan. c. • Tidak boleh lari dari medan peperangan. Mengadakan hubungan diplomatic contohnya menghantar perwakilan islam ke Habsyah dan Mesir. • Dibolehkan melakukan tipu muslihat dalam peperangan. Berjaya merangka taktik dan strategi ketenteraan yang membawa kejayaan kepada pasukan tentera Islanm. akidah . g. • Tentera Islam dilarang memerangi kanak. menunjukkan mutu kepimpinan yang tinggi dalam bidang ketenteraan b. Sentiasa adil kepada kawan samada kawan atau musuh. h.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 a. f. Mengamalkan sifat amanah dan tidak mudah lemah semangat dalam menghadapi musuh. • Tentera Islam dilarang memusnahkan harta benda dan tanaman awam. musuh yang telah mati. mengasaskan perlembagaan bertulis yang pertama di dunia iaitu sahifah Madinah. • Tentera Islam dilarang memerangi orang yang sedang beribadat dan orang awam. Sebagai pemimpin tentera a. b. Memperkenalkan etika peperangan dalam Islam iaitu: • Mematuhi perintah Allah serta menuntut keredhaannya • Memberi pilihan sebelum berperang iaitu masuk Islam. Contohnya membahagikan harta rampasan perang secara adil kepada kawan – kawan yang menyertai peperangan dan tidak melakukan pencerobohan terhadap musuh yang sudah lari dari medan perang atau kaum – kaum yang lemah. bayar Jizyah dan berperang • Tentera Islam dilarang bertindak kejam terhadap tawanan perang. • Tentera Islam dilarang mengejar musuh yang telah lari. Diktiraf menjadi ketua Negara Islam Madinah melalui sahifah Madinah e. kaum wanita dan orang tua. Sebagai pemimpin masyarakat Panitia Sejarah Maktab Sabah 62 4. Memperkenalkan sistem Syura ( permesyuaratan) untuk membuat keputusan dalam semua bidang secara kolektif. 3. Kepimpinan baginda telah terserlah sebelum kerasulan baginda lagi apabila berjaya menyelesaikan pertelingkahan antara ketua – ketua suku Arab Mekah yang hampir menumpahkan darah iaitu meletakkan semula batu hitam atau Hajarul aswad dipenjuru Kaabah. d.

ekonomi dan pertahanan. 7. g. Sa’d bin Muadz untuk menetukan hukuman kerana beliau lebih arif mengenai kedudukan bani Quraizah 6. e. ketua suku Khazraj dan Sa’d bin Muadz. b. sebagai perancang ekonomi a. Nabi Muhammad SAW bukan sahaja mempunyai ketokohan dari aspek kepimpinan baginda sebagai nabi dan rasul tetapi baginda juga sangat berkaliber dari aspek politik. Menunjukkan beberapa etika yang perlu dipatuhi oleh mana hakim. c. Kepimpinan nabi Muhammad SAW telah membawa masyarakat Islam kepada kehidupan yang lebih baik dan teratur Panitia Sejarah Maktab Sabah 63 . ketua suku Aus untuk menjalankan penyiasatan. Menaikkan taraf wanita .Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 a. f. b. Contoh ketegasan baginda dipaparkan apabila baginda menegaskan bahawa hukuman memotong tangan terhadap pencuri akan dilaksanakan walaupun pencuri tersebut adalah Fatimah anak yang paling baginda sayangi. Menyatukan umat Islam melalui persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar berdasarkan konsep ukhuwah Islamiyah dan bantu membantu kea rah kebaikan. berjaya menyatukan masyarakat Madinah yang berbilang agama dan keturunan. d. Memperkenalkan dasar ekonomi baru bagi menggantikan dasar ekonomi zaman jahiliyyah dan menggalakkan umat Islam bekerja keras serta bergiat dalam bidang perniagaan dan pertanian. Ketua – ketua suku diberikan peranan masing – masing menyelesaikan masalah anggota suku masing – masing contohnya Sa’d bin Ubadah . Menjalankan kewajipan sebagai ketua hakim yang adil dan saksama. Berusaha membangunkan ekonomi umat Islam yang tergadai kepada orang Yahudi C. b. Persamaan taraf antara lelaki dan perempuan kecuali takwa.Kesimpulan: a. social. b. h. Berjaya mengekalkan perpaduan masyarakat madinah seperti yang terkandung dalam Piagam Madinah. a. Ansar dan Yahudi ( diperingkat awal tetapi akhirnya Yahudi disingkirkan kerana melanggar Sahifah Madinah ). Kebebasan beragama kepada semua penduduk Madinah dan mengamalkan adat masing –masing. c. Menghapuskan batas – batas perbezaan kaum melalui konsep Ummah contohnya menyatukan orang Muhajirin. ketua hakim. Setelah terbukti kesalahan bani Quraizah.

Enam tahun pertama perintahannya. Jelaskan fitnah-fitnah terhadap Khalifah Uthman bin Affan dan huraikan juga kesan-kesan ekoran fitnah itu. Beliau juga melantik beberapa pegawai yang pernah murtad dan mereka yang pernah melakukan kesalahan besar tidak dapat diterima oleh sesetengah pihak.w. Dari segi peribadi.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 12. d. Khalifah Uthman juga dituduh memihak kaum Quraisy akibat tindakan gabenor Kufah Said bin al As mengisytiharkan tanah di Iraq sebagai kepunyaan kaum Quraisy. Fitnah-fitnah. . b. a.Beliau terkenal dengan gelaran ‘Dhu al Nurain’kerana pernah mengahwini puteri dua orang puteri Rasulullah s. A. c.contohnya Uthman telah melantik saudara angkatnya.Baginda memegang teraju pemerinthan bermula tahun 23 H sehingga tahun 35H setelah baginda dibunuh oleh sekumpulan pemberontak yang menyerbu ke rumahnya. e. Isi – isi Penting 1. Panitia Sejarah Maktab Sabah 64 b. Sikapnya yang selalu bersimpati dengan kesusahan orang lain dan sering memaafkan orang yang telah melakukan kesalahan telah memakan dirinya . Khalifah Uthman dituduh mengamalkan dasar nepotisme atau memihak kepada kaum keluarganya dalam soal perlantikan jawatan pegawaipegawai kerajaan. g. Pengenalan a. Tindakan beliau memusnahkan beberapa salinan alquran yang ditulis dalam pelbagai loghat dan menerbitkan satu satu naskah baru yang standart yang ditulis mengikut loghat Quraisy. B. c.a. Khalifah Uthman bin Affan merupakan khalifah yang ketiga selepas khalifah Umar al Khattab.Abdullah bin Saad bagi menggantikan Amru Al As sebagai Gabenor Mesir Khalifah Uthman dituduh sebagai seorang khalifah yang boros kerana membelanjakan wang yang begitu banyak dari Baitulmal Polisi khalifah Uthman yang membenarkan orang-orang Arab berhijrah di daerah-daerah yang baharu dikuasai oleh kerajaan Islam menimbulkan rasa tidak puas hati rakyat khasnya di tanah jajahan yang berkaitan.Beliau juga terkenal dengan sikap seorang dermawan terutamanya pada awal perkembangan Islam. keadaan Negara agak huru-hara disebabkan timbulnya pelbagai masalah dalaman.beliau merupakan sahabat yang terawal menerima Islam. f.Negara Islam telah mencapai kegemilangan dalam pelbagai bidang manakala enam tahun terakhir pemerintahannya .

Sebenarnya fitnah yang timbul ini secara tidak langsung telah mendedahkan kepincangan yang dihadapi oleh masyarakat Islam keranamereka alpa terhadap wasiat Rasulullah supaya kembali kepada ajaran al quran dan Hadis. Panitia Sejarah Maktab Sabah 65 . mereka mendesak Khalifah Uthman memecat pegawai-pegawai yang tidak cekap. Zaman huru-hara ini telah menyebabkan punca berakhirnya perintahan Khulafah ai Rasyidin pada tahun 40 H. munculnya gerakan pemberontakan di Mesir. Fitnah yang timbul pada zaman beliau merupakan titik tolak kepada perpecahan di kalangan umat Islam.yang menpunyai hubungan keluarga dengannya serta mahukan beliau meletak jawatan. d. Kesimpulan a.Pembunuhan Uthman telah dijadikan alas an oleh Muawiyah.Kufah. Peristiwa pembunuhan Khalifah Uthman telah menimbulkan perpecahan yang makin serius di kalangan umat Islam. Pembunuhan Uthman menyebabkan timbulkan semula semangat assabiyyah yang telah dihapuskan oleh Rasulullah.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 2. b. b. C.Gebenor Syam untuk menentang Khalifah Ali. Kesan-kesan fitnah a. c.

• Kota Madinah dijadikan pusat pemerintahan keseluruhan wilayah Islam Perlantikan pegawai wilayah. dan mempunyai siasah politik yang baik. Mesir. ekonomi . warak. c. • Bagi memudahkan pengawasan. Damsyik.w. dan Kufah. terkenal seorang yang berani. Dikenali sebagai Al-Farouk/Amir al-Mukminin . ekonomi. • Majlis syura berperanan sebagai tempat perbincangan masalah yang berhubung dengan politik. A.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 13. c. f. sosial dan Agama g. e. social dan kebajikan serta masalah dalaman/ luar Negara.a. d.23H. Perlantikan sebagai khalifah telah dicalonkan oleh Abu Bakar dan dipersetujui oleh umat Islam. • Memperkenalkan jawatan Wali/ Gabenor sebagai ketua pemerintah peringkat wilayah dan bertindak sebagai panglima tentera. Contoh Mekah. Syria. Meninggal dunia pada 23H. iaitu Majlis Syura Tinggi dan Majlis Syura Am. • Kawasan pengaruh Islam meliputi Hijaz. B. Memerintah selama 10 tahun dari 13. Iran. Huraikan pembaharuan pembaharuan pentadbiran Islam pada zaman Umar Al-Khattab.Sahabat baik Nabi Muhammad s. Latar belakang saidina Umar Al-Khattab-Khalifah ke-2 zaman khulafa AlRashidin b.Pembaharuan yang dilakukan oleh Khalifah Umar Al-Khattab. Pendahuluan dalam sistem a. Zamannya berlaku kegemilangan Islam ( Dalam bidang politik. Iraq. Palestin. pentadbiran wilayah diperkenalkan dan dilengkapi dengan pusat pemerintahan. 66 b. • Keputusan diambil atas persetujuan sebulat suara ahli majlis syura yang terdiri daripada para sahabat. a. Isi 1. • Bagi hal-hal yang kurang penting khalifah Umar mengadakan perbincangan di Masjid Perluasan wilayah Islam • Islam berkembang melalui proses penaklukan / perluasan kuasa. Melakukan banyak pembaharuan dalam pentadbiran Islam dan perluasan wilayah Islam serta mengembangkan dakwah Islamiah. • Membahagikan majlis syura kepada 2 jenis. Sistem Syura. Panitia Sejarah Maktab Sabah .

• Rakyat diberi penerangan tentang tanggungjawab pegawai yang dilantik. e.Di Iraq tanah menjadi hak milik kerajaan contoh: • Tanah yang asalnya dimiliki oleh pemerintahan Parsi. Anggur =10 dirham. Sistem percukaian tanah dan tanaman • Memperkenalkan sistem percukaian tanah berdasarkan jenis tanaman. • Tanah yang pemiliknya melarikan diri apabila kawasannya ditakluk oleh tentera Islam. • Ketua polis (Sahib Al-Ahdath) untuk mengawasi keamanan. • Jawatan Kadi diwujudkan untuk melicinkan sistem kehakiman. • Setiap Wali/ gabenor wilayah wajib memberikan laporan perkembangan di wilayah setiap tahun selepas musim haji. • Hasil pungutan tanah digunakan oleh pemerintah Islam untuk membangunkan wilayah masing-masing. • Undang-undanh pengurusan tanah di Syria dan Mesir memperuntukkan tanah yang dimiliki oleh golongan bangsawan dan pemerintah Rom diserahkan kepada petani. • Tanah yang tiada waris. • Tanah yang dibiarkan tanpa diusahakan dalam tempoh 3 tahun akan menjadi milik kerajaan semula. Contoh: • Gandum dikenakan cukai= 2 dirham. Barli=1dirham. dan berhak untuk membuat pengaduan kepada khalifah. • Tanah yang subur dikenakan cukai yang lebih tinggi berbanding dengan tanah yang kurang subur f. d. 67 Panitia Sejarah Maktab Sabah . • Sahib Al-Kharaj berperanan memungut hasil percukaian wilayah Islam.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 • Melantik Sahib Bait-Al-Mal yang bertanggung jawab atas perbendaharaan wilayah. • Tentera Islam dan orang Islam tidak dibenarkan mengambil tanah di wilayah Islam ini kecuali jika dibeli untuk melindungi kebajikan penduduk asal wilayah Islam yang baru ditakluki. . g. • Khalifah telah menentukan kriteria pemilihan pegawai yang layak memegang jawatan di wilayah. Struktur pentadbiran ketenteraan. Pengurusan tanah. • Surat pelantikan pegawai yang mengandungi garis panduan/ tanggungjawab yang wajib dipatuhi. • Khalifah berhak melantik dan memecat pegawai yang tidak amanah/ tidak cekap melaksanakan tugas. Memajukan sektor pertanian • Memperkenalkan peraturan yang membenarkan rakyat memiliki tanah sekiranya mereka meneroka tanah baru untuk tujuan pertanian. • Bagi menggalakkan pertanian sistem pengairan dan terusan telah dibina –dikenali terusan Amirul-Mukminin di Mesir dan empangan Abu Musa. • Setiap wilayah Islam diperkenalkan undang-undang pengurusan tanah tersendiri.

• Pasukan tentera tetap dibayar gaji. Kesimpulan • Pelaksanaan dan kejayaan dalam pentadbiran yang telah diperkenalkan oleh khalifah Umar berkaitan dengan asas yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan khalifah Abu Bakar. Kufah. • Tentera tetap diberi latihan intensif. • Jabatan kehakiman ditubuhkan dan dipisahkan dari Jabatan lain untuk menjamin keadilan. di Bandar-bandar utama seperti Madinah. dikenali oleh masyarakat. Kehakiman • Menetapkan syarat-syarat perlantikan kadi atau hakim yang ketat.Mereka tidak dibenarkan melibatkan diri dalam kegiatan sampingan seperti bertani bagi mengelakkan gangguan tumpuan terhadap tugas. • Membina kubu-kubu pertahananan sebagai langkah berjaga-jaga. menunggang kuda dan memanah. Seperti berilmu. • Pusat ketenteraan ditubuhkan. Fustat dan Hims. h. • Setiap tentera direkodkan nama dan nombor pendaftaran. Contoh-Berjalan tanpa pengalas kaki. Basrah. Panitia Sejarah Maktab Sabah 68 .Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 • Memperkenalkan pasukan tentera tetap dan sukarela. berperibadi tinggi. • Prinsip kehakiman berlandaskan syariat Islam. • Gaji Kadi/ hakim dibayar tinggi (500 dirham sebulan) untuk mengelakkan berlaku tidak adil. Khalifah Umar telah memperkenalkan sistem pemerintahan Islam secara meluas disamping membentuk empayar Islam. • Kadi/ hakim tidak digalakkan untuk terdedah kepada umum seperti di pasar atau tempat tumpuan ramai bagi menjamin keadilan perundangan.

Khatib al Dewan atau setiausaha peperangan . Bincangkan sistem pentadbiran pusat dan wilayah dalam zaman Khulafah Al Rasyidin. • • • • • • • • Dasar perluasan yang dilaksanakan oleh Khalifah Umar Al khattab telah menyebabkan wilayah Islam menjadi semakin luas Keadan ini menyebabkan satu sistem pentadbiran yang lebih kemas dan tersusun diperlukan dan terdapat dua sistem pentadbiran iaitu pusat dan wilayah. Pengenalan • • • Pemerintahan merupakan institusi yang bertanggungjawab menegakkan keamanan .Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 14. Pentadbiran pusat diketuai oleh khalifah dan majlis Syura yang dianggotai oleh kalangan sahabat yang terdekat dan tokoh-tokoh Islam. B.usyur(cukaiperniagaan) Kesimpulan • Sistem perintahan pusat dan wilayah dilaksanakan dengan baik. Wilayah Islam pula diketuai oleh gabenor yang pelantikannya dilakukan oleh Khalifah dan dipersetujui oleh oleh Majlis Syura.Antaranya cukai yang dikuitp ialah Cukai Kharaj(cukai tanah).. Setiap tahun prestasi setiap penjawat akan dinilai dan setiap aduan akan diteliti. Panitia Sejarah Maktab Sabah 69 .pegawai polis. Khalifah bukan sahaja memastikan pentadbiran di pusat dalam leadaan kukuh tetapi juga pentadbiran di kawasan –kawasan lain berada dalam keadaan yang terkawal.undang-undang dan peraturan serta pentadbiran Negara.Selain itu gabenor akan dibantu oleh Khatib atau ketua setiausaha.Sekiranya terbukti berlaku penyelewengan penjawat akan dijatuhkan hukuman yang ditetapkan.pemungut cukai . Kerajaan pusat dan wilayah ditadbir secara tersusun yang mana birokrasi pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan Islam. Sistem Cukai juga telah disusun diperingkat wilayah .Ini bagi memastikan setiap pegawai yang dilantik memenuhi cita rasa pemerintah Islam. Setiap wilayah dikuatkan dengan pasukan tentera selain daripada bantuan ketenteraan yang boleh diperoleh daripada pusat. Keadaan pentadbiran semakin kompleks pada zaman ini kerana wilayah Islam semakin luas.pegawai perbendaharaan.Hal ini mengelakkan berlakunya kebangkitan dan penentangan terhadap pemerintahan Islam. Isi-isi Penting. A.

Isi-isi • • Beliau menggubal beberapa dasar penting dalam negara bagi mentadbir wilayah-wilayah . Semasa pemerintahan beliau telah berlaku peperangan antara beliau dengan Saidina Ali. Selain itu beliau mengekalkan sistem pentadbiran yang sedia ada bagi mengelakkan penentangan dan perpecahan. Mengubah sistem pemilihan Khalifah secara Syura kepada warisan 70 Panitia Sejarah Maktab Sabah .Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 • Sistem ini membantu perkembangan dan kemakmuran Negara dan seterusnya membawa kepada perkembanagn Islam.India mahupun Byzantine • • • • Beberapa perubahan semasa pmerintahannya antaranya: • • Memindahkan pusat pemerintahan Islam dari Madinah ke Kufah ke Damsyik. Huraikan dasar pemerintahan kerajaan Bani Umaiyyah pada Zaman Khalifah Muawiyah bin Abu Sufian.antara tahun 37 H -38H. 15. memberi layanan yang baik kepada kepada penduduk yang merupakan penyokong kuatnya Di Jazirah (Mesopotamia).Majlis Tahkim telah diadakan untuk mendamaikan mereka tetapi gagal. A. Di Mesir.Peperangan ini dikenali sebagai peperangan Siffin . Beliau berpengalaman dalam politik selama 40 tahun.60H.Beliau merupakan pengasas kerajaan Bani Umaiyyah yang wujud 41 H _ 132 H. Tidak mengadakan hubungan diplomatic dengan Negara-negara asing sama ada Parsi.setiap wilayah mempunyai masalah dan cara tersendiri untuk ditadbir.beliau telah menjalankan dasar berbaik-baik dengan pemimpin Arab yang menjadi penyokong kuat kepada khalifah Ali. beliau berusaha memulihkan keadaan ekonomi yang buruk pada zaman sebelumnya dengan melantik rakan setianya Amru al As sebagai gabenor di Mesir Di Syam.Selepas kewafatan saidina Ali . Pengenalan • • • Muawiyah bin Abu Suffian menjadi Khalifah Bani Umaiyyah selama kira-kira 40 tahun iaitu 41 H. gabenor di Syam selama 20 tahun dan 20 tahun lagi sebagai Khalifah di Bani Umaiyyah. Di Iraq .menjalankan dasar muafakat dan kompromi antara penduduk yang terdiri daripada Qais dan Yaman.Muawiyah telah dilantik menjadi khalifah.

memberi gaji tetap kepada tentera.Khususnya keturunan bani Umaiyyah dalam pelantikan pegawa-pegawai.Tokoh politik dan negarawan yang pintar. Menubuhkan pejabat pendaftaran Menubuhkan pejabat pos Menubuhkan jabatan perisik bagi mengetahui rahsia-rahsia pihak musuh Mengutamakan keturunan Arab. seorang sahabat Nabi Muhammad dan penulis wahyu Seorang muslimin yang taat dan patuh kepada ajaran agama. Kesimpulan • • Meninggal dunia di Damsyik pada Rejab 60H ketika berusia 74 tahun.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 • • • • • • • Meluaskan kuasa politik Khalifah dan pemusatan kuasa kerajaan Bani Umaiyyah. Mengadakan pasukan tentera yang kuat yang terdiri dari orang Syam. Panitia Sejarah Maktab Sabah 71 . Memperkenal atau meniru sistem pentadbiran kerajaan Byzantine dengan mengambil pegawai-pegawai yang beragama kristian untuk berkidmat.Beliau merupakan seorang pemidato Arab yang terkemuka.

Kerajaan Moghul pula diasaskan oleh Baber Babur dan mencapai zaman kegemilangan semasa zaman pemerintahan Babur. • Sistem pentadbiran mempunyai unsure asimilasi antara pengaruh Islam dan India. Pemerintahan i. Lodi dan Suri selama hamper tiga abad dengan pusat pemerintahannya di Delhi d. Bandingkan pemerintahan dan pentadbiran Kesultanan Delhi dengan Kerajaan Moghul di India. • Bentuk pemerintahannya dipengaruhi oleh Kerajaan Abbasiyah. Syeid. Isi: A. Kesultanan Delhi diasaskan oleh Qutbubuddin Aibak/Aibek yang mengandungi enam buah dinasti seperti Dinasti Mamluk. c. Dua buah kerajaan Islam di India yang terkenal ialah Kesultanan Delhi (1206-1526M) dan Kerajaan Moghul (1527-1875M). • Akbar juga menghapuskan bayaran jizyah bagi mewujudkan keadilan dalam pemerintahannya. parsi. Khilji. e. Pendahuluan: a. • Sistem pemerintahan berbentuk teokrasi dan perlembagaan Negara berdasarkan al Quran dan hadis. b. Bentuk Kerajaan Moghul • menjalankan pemusatan kuasa dan pentadbiran wilayah yang dilaksanakan pada zaman Akbar dan Aurangzeb. Panitia Sejarah Maktab Sabah 72 . • Golongan bukan Islam dikenakan jizyah sebagai jaminan perlindungan hak dan kebebasan. Akbar dan Aurangzeb. Turki dan India.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 16. golongan bukan Islam diberi kelonggaran persamaan hak dengan orang Islam untuk mengisi jawatan penting. • pada zaman Akbar . Bentuk Kerajaan Delhi • Berbentuk kerajaan berpusat di Delhi dan pemerintah tertingginya mempunyai kuasa autokrasi atau mutlak dalam pemerintahannya. Tughluq. • Mengamalkan pewarisan takhta. Kerajaan Moghul jatuh ke tangan British selepas kematian Aurangzeb. ii. Pemerintah yang terkenal ialah Alaudin Khilji dan Tughluq bagi Kesultanan Delhi dan Akbar serta Aurangzeb bagi kerajaan Moghul.

Urusan kewangan Mazhab Hanafi dijadi sumber rujukan dalam pengutipan cukai Jizyah dan Kharaj. • Sultan dibantu oleh pegawai untuk melicinkan pemerintahan. Pemerintah Moghul • Bergelar Sultan / Maharaja (Akhbar) Sultan memerintah secara mutlak. a. Terdapat Majlis I-Khalwat dan Bari I-Khas yang bertanggungjawab mengawal jenayah. Seorang Menteri yang berkuasa dalam perbendaharaan Negara dilantik untuk memebantu Amir. • • • • • • b.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 • Manakala pada zaman Aurangzeb. baginda menghadkan orang Hindu dalam jawatan kerajaan termasuk ketenteraan dan kehakiman. iii. • Sultan bertanggungjawab menjalankan hubungan diplomatik dengan kerajaan Islam yang lain seperti kerajaan Bani Abasiyah. Sultan Muhammad Tughluq telah menubuhkan jabatan pertanian bagi menguruskan tanah pertanian. Ketua hakim digelar Qadhi Al-Qudhat yang mengetuai urusan kehakiman berlandaskan syariaat Islam dengan dibantu oleh mufti. Kerajaan Moghul • Akhbar mewujudkan satu sistem pentadbiran yang tersusun yang dikenali sebagai Mansabdar. membuat rekod hasil tanah dan menaikkan cukai untuk menambah pendapatan Negara. • Memiliki kuasa mutlak • Akhbar mengasingkan politik daripada agama dan menghapuskan perbezaan berasaskan agama dan bangsa namun pemerintahan Aurangzeb cuba menjadikan seluruh India sebagai Negara Islanm yang mengamalkan mazhab Ahli Sunnah wal-Jamaah. Panitia Sejarah Maktab Sabah 73 . • Mansabdar bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas pentadbiran awam. menyusun jabatan cukai. • • • Pentadbiran Kerajaan Delhi Sultan adalah pentadbir tertinggi dalam kerajaan Delhi. Baginda dibantu oleh Badan eksekutif yang diketuai oleh Amir di setiap wilayah sebagai wakil Sultan. Wazir ialah menteri kanan kepada Sultan yang mengetuai jabatanjabatan dalam pentadbiran Negara. • Sultan dibantu oleh pegawai-pegawai yang dilantik untuk melicinkan pemerintahan Iv. Pemerintah Delhi • Bergelar Sultan yang memerintah secara mutlak. Terdapat asimilasi sistem pentadbiran antara pengaruh Islam dan kerajaan hindu tempatan. • Takhta kerajaan adalah berasaskan sistem pewarisan. 2.

• Perluasan wilayah telah berlaku sejak zaman Babur. • Zaman Aurangzeb baginda melantik kadi dan mufti untuk menjalankan pengadilan bagi orang Islam dan hindu dengan diawasi oleh hakim besar.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 • Mansabdar juga ditugaskan memerintah dan melengkapkan pasukan tentera diraja yang terdiri daripada 33 batalion tentera. • Mewujudkan jabatan yang membantu Sultan. Tengana. Perluasan empayar Moghul d. Penutup Kerajaan Delhi dan Moghul berjaya mengukuhkan kedudukan kerajaan Islam di India yang meliputi bahagian utara dan tengah India selama hampir 6 abad.Hoysala dan Pandya) • Meletakkan wilayah baru di bawah penguasaan Islam. • Di peringkat daerah pentadbiran diuruskan oleh Faudjar yang bertindak sebagai pemungut cukai. • Untuk memastikan penguaasaan terhadap wilayahnya beliau telah melantik wakil-wakil pemerintah untuk mengelakkan pemberontakan.( Berjaya memerangi kerajaan-kerajaan hindu tempatan) • Maharaja Akhbar membina empayar Moghul yang meliputi bumi Hindustan bermula dari banjaran Himalaya hingga Nawada di bahagian Selatan. Perluasan empayar Delhi • Wilayah kekuasan Islam meliputi 24 wilayah termasuk Deccan. ( 12061875M ) Panitia Sejarah Maktab Sabah 74 . contoh Perdana Menteri (Wakil). (di bahagian tengah India) • Alauddin Khilji berjaya menawan 4 buah kerajaan hindu (dinasti Yadava. Menteri (Wazir). Ketua tentera (Khan qanan). c. mengawal jenayah/ kecurian dan menguasai tentera di daerahnya. Kadi besar (Muhtasib) dll.

Kerajaan melaka diasaskan oleh Parameswara.Bincangkan.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 Soalan 7 17. Isi-isi Penting.larangan cina buta dan sebagainya.begitu juga dengan soal perceraian. Pengaruh Islam dalam sistem perundangan Melaka.ijab Kabul .pinjam meminjam Panitia Sejarah Maktab Sabah 75 . Hukuman zina yang dilakukan di Melaka juga dipengaruhi oleh Islam.dilaksanakan. Undang-undang di Melaka terbahagi kepada dua iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-undang Laut Melaka. Pada 1400. B. 2.maka titah seseorang sultan juga dianggap sebagai undang-undang tidak bertulis taupun undang-undang adat.masihi. 3. A. Pengaruh hukuman Qisas.Penzina dikenakan hukuman sebat atau rotan. Selain itu sesuai dengan adat tradisi masyarakat Melayu yang taat setia kepada pemerintah. c. 1.Terdapat dalam hukum Kanun Melaka yang menyatakan sesiapa yang mengambil nyawa seseorang akan dikenakan hukuman balas bunuh ke atasnya semula kecuali keluarga si mangsa memaafkannya dan langsung dikenakan diat(denda) 4. Kedatangan Islam telah membawa beberapa perubahan yang nyata dalam kerajaan Melaka Selain pentadbiran . bergantung kepada pasangan sama ada telah berkahwin atau sebalik.bidang perundangan juga turut dipengaruhi oleh ajaran Islam b.(hukuman balas). Terdapat juga undang-undang mengenai perdagangan yang sesuai dengan ajaran Islam seperti hukum berjual beli . Walaupun Melaka merupakan sebuah Negara Islam tetapi undang-undang yang diamalkan bukanlah berlandaskan undang-undang dan peraturan Islam sepenuhnya.Undangundang kekeluarga an yang menekankan soal wali .saksi yang selari dengan apa yang dijlaskan dalam mazhab Shafie.nafkah. Pengenalan a.

9. Hukuman yang dilaksanakan adalah berbeza-beza mengikut 10. 13. Undang-undang berkaitan dengan berkabung juga dianggap selari dengan ajaran Islam.undang-undang yang diterima pakai ini seolah-olah hanya ingin melindungi hak-hak kelas atasan sedangkan kelas bawahan dianiayai. 5. Undang-undang pantang derhaka juga bertentangan dengan Islam kerana konsep derhaka yang dikaitkan dngan mereka yang gagal mentaati pmerintah adalah zalim.Sekiranya sultan mangkat rakyat berkabung. 8. 6. Undang-undang melarang rakyat biasa memakai pakaian kuning yang dianggap pakaian diraja serta suci adalah bertentangan dengan Islam kerana Islam menekan persamaan taraf. Perkara-perkara yang bertentangan dengan Islam. Hukum Kanun Melaka ada menyatakan kepentingan ikrar dan Wasiat yang merupakan amalan yang dianjurkan oleh Islam. Panitia Sejarah Maktab Sabah 76 . status 11.namun dalam sistem perundangan masih ada perkara yang bertentangan dengan Syarak. 14. 12. Ketidak seragaman undang-undang terdapat antara hukum kanun Melaka dan Undang-undang laut melaka. Sultan di Melaka juga kebal di sisi undang-undang. Peranan para ulama serta kadi dalam urusan pentadbiran membuktikan adanya pengaruh Islam. 7. Hukum Hudud turut dilaksanakan di Melaka khasnya terhadap para pencuri . Kesimpulan 1. Walaupun melaka merupakan kerajaan bercorak Islam .Contohnya perbezaan dalam hukuman zina C. Selain itu .persamaan hak social serta larangan menyekat kebebasan seseorang. 2.Tidak langsung disabitkan dengan kesalahan berbanding dengan rakyat biasa.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 .keadilan. Undang-undang yang berkaitan dengan adat menyembah raja juga bertentangan dengan ajaran Islam kerana adapt ini sebenarnya berasal daripada kepercayaan Hindu dan bertentangan dengan konsep tauhid.pengharaman amalan riba dan penerangan tentang barang yang boleh serta tidak boleh diniagakan. Dalam bebrapa aspek.individu yang disabitkan dengan kesalahan tersebut serta didapati bersalah akan dikenakan hukuman potong tangan. 15.

Baginda menghidudkan semula konsep musyawarah dalam membuat segala keputusan khasnya hal-hal yang menyentuh dasardasar Negara serta perkara yang berkaitan kepentingan rakyat. Khalifah Umar menjalankan polisi pemerintahan berdasarkan Al Quran dan Hadis. Huraikan bagaimana dasar pemerintahan khalifah Umar Abdul Aziz dapat mengembalikan semula imej kerajaan Bani Umaiyyah. Khalifah Umar Abdul Aziz merupakan Khalifah ke 8. Isi-isi Penting 1. Beliau menghapuskan jawatan pegawai peribadi Khalifah yang diperkenalkan oleh Muawiyah. Kerajaan ini memerintah hampir satu abad.telah mnlahirkan beberapa pemimpin seperti muawiyah.abdul malik bin Marwan. Pengenalan 1.menggunakan kaedah diplomasi unruk meluaskan pengaruh kerajaan Islam 3.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 18. 3.Al Walid bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz.sebelum baginda kerajaan bani Umaiyyah kerap mngadakan eskpedisi ketenteran baginda mean untuk meluaskan empayar dan meluaskan Islam.semasa zaman baginda.kerana baginda menganggap jawatan ini menyukarkan rakyat untuk menemuinya dan membuat sebarang aduan dan mengemukakan pendapat mereka Panitia Sejarah Maktab Sabah 77 . Kerajaan Bani Umaiyyah diasaskan oleh Muawiyah bin Abu Suffian berikutan Saidina Hasan menyerahkan jawatan khalifah kepadanya demi perpaduan umat Islam. A.dari keturunan Umar Al Khattab. 2. 2. B. Baginda mengubah dasar luar Negara.

ilmu dunia tidak diabaikan asalkan tidak bertentangan dengan Syarak. 2.Cacian digantikan dengan seruan agar umat Islam berbaik antara satu sama lain dengan itu dapat menghidupkan semula roh ukhuah Islamiyah yang diasaskan oleh Rasulullah.masjid menjadi pusat perkembangan ilmu.Baginda mengambil balik harta rampasan perang yeng dimiliki oleh keluarga bani Umaiyyah dan diletakkan semula dalam baitulmal. Beliau menggalakan perkembangan ilmu.. Panitia Sejarah Maktab Sabah 78 . Khususnya ilmu-ilmu keagamaan.sistem pengairan untuk pertanian.biasiswa untuk pelajar. 5. tanpa diskriminasi telah mengujudkan suasana yang aman dan harmoni di kalangan rakyat yang berbilang bangsa serta ideologi. Untuk menjaga kebajikan rakyat.melaksanakan kemudahan social iaitu hospital.menaikkan gaji golongan buruh.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 4.selepas kewafatan baginda 720 M keadaan politik kembali seperti sebelumnya yang mana wujud semula gerakan-gerakan anti Umaiyyah yang dipelopori oleh golongan Khawarij dan Syiah. C. Cacian terhadap Khalifah Ali bin Abi Talib dan kaum kelauarganya iaitu bani Hashim di Mimbar-mimbar jumaat telah dihapuskan. Semua gerakan anti bani Umaiyyah telah terhenti kerana golongan ini berpuashati dengan polisi yang diamalkan oleh baginda.baginda telah berusaha membaiki taraf kedudukan dan pendapatan bertujuan untuk menghapuskan jurang social ekonomi di kalangan rakyat.rumah tumpangan.Kadar Cukai Kharaj diturunkan. Dasar pemerintahan beliau yang adil.Sistem pemungutan cukai dikemaskinikan dengan tujuan menghapuskan kegelisahan dan penindasan yang dihadapi oleh rakyat tanpa mengira agama. 7.sehingga tidak ada rakyat yang layak menerima zakat. Dalam bidang ekonomi baginda telah memmulihkan institusi baitulmal.Cukai Jizyah ke atas golongan Mawali di hapuskan. Kerana tindakan ini mencemarkan maruah seseorang dan mendedahkan kelemahan Umat Islam yang berbalah sesama sendiri. Kesimpulan 1.Zaman ini telah melahirkan tokoh-tokoh ulama seperti Imam Maliki dan Imam Haniffa 6.

kerajaan ini bertahan sehingga Khalifah Ali dibunuh pada 40H. Pegenalan 1.khawarij dan sebagainya. 2. Bandingkan antara sistem pemerintahan dan pentadbiran Zaman Khulafah Al Rasyidin dengan sistem pemerintahan dan pentadbiran pada zaman Bani Umaiyyah. • Kerajaan Bani Umaiyyah pusat pemeintahan berpusat di Damsyik dan menjadi kediamanRasmi Khalifah.Kemudian dipindahkan ke Kufah unruk memudahkan pentadbiran yang menghadapi tentangan daripada musuh keluarga bani umaiyyah. Pusat Pemerintahan • Zaman Khulafah al Rasyidin pusat pemerintahan di Madinah. Pemilihan Khalifah 79 Panitia Sejarah Maktab Sabah .Pusat kerajaa di Damsyik.memerintah lebih kurang 92 tahun sehingga khalifah akhirnya Marwan bin Muhammad digulingkan melalui revolusi Abbasiyah C. Kerajaan Khulafah Al Rasyidin terbentuk apabila Abu Bakar al Siddiq dilantik serta diba’aah menjadi khalifah setelah kewafatan rasulullah yang tidak meninggalkan waris dan wasiat. Isi-isi Penting 1. A. 2.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 19. Kerajaan Bani Umaiyyah diasaskan oleh Muawiyah bin Abu Suffian pada tahun 41 H setelah Saidina Hasan bin Ali menyerahkan jawatan Khalifah kepada beliau demi rasmi perpaduan umat.

merupakan badan penasihat dan perunding bagi menggubal dasar-dasar Negara. Zaman Khulafa Al Rasyidin pemilihan berdasarkan kelayakan serta dipilih oleh orang ramai.harta baitulmal dianggap amanah Allah dalam zaman Khalifah Al Rasyidian manakala baitulmal menjadi hak milik kerajaan dan sesetengah khalifah menjadikannya sebagai hak milik peribadi.jawatan khalifah dijadikan hak milik keluarga bani Umaiyyah.sistem pentadbiran telah dipertingkatkan dengan penubuhan beberapa jawatan baru iaitu umat Islam boleh menemui khalifah tanpa halangan.pegawai dipilih berdasarkan pengalaman .Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 • • 3.Ini berbeza dengan zaman Umar al Khattab. • Zaman Bani Umaiyyah peluasan kuasa wilayah. dan menindas golongan yang tidak sehaluan dengannya.berdasarkan sistem Warisan.melalui jalan darat dan jalan laut. • 7. Bani Umaiyyah menghadapi ancaman dalaman dari puak syiah dan khawarij sementara zaman Khulafah Al Rasyidin tentera Isalam lebih kerap berhadapan dengan ancaman luar iaitu Rom dan Parsi.yang mana kadar cukai agak berpatutan.terutama berhubung dengan tindak tanduk pemerintah yang suka bermewahmewah.terdiri daipada bangsa Arab khasnya keluarga bani Umaiyyah sendiri • Berbeza dengan Zaman Khulafah Al Rasyidin. • Sementara zaman Khulafah Al Rasyidin. Panitia Sejarah Maktab Sabah 80 .disebabkan khalifah menggunakan kuasa secara mutlak. Peluasan Kuasa Wilayah 6. C. Pelantikan pegawai • Kerajaan Umaiyyah. • khalifah senantiasa diiringi dan diawasi oleh pegawai peribadi.kelayakan serta mampu menjalankan tugas dengan baik tanpa mengira bangsa Arab atau tidak Majlis Syura • Zaman Khulafah Rasyidin.Kesimpulan • Perubahan yang berlaku pada zaman Umaiyyah banyak meninggalkan kesan negative kepada umat Islam. 5.masih sama dengan zaman sebelumnya tetapi lebih sistematik dengan penubuhan diwan al Kharaj. • Berbeza dengan zaman bani Umaiyyah Majlis Syura tidak begitu berfungsi kecuali zaman Umar Abdul Aziz. Pentadbiran • Kerajaan Bani Umaiyyah telah menerapkan sistem pentadbiran kerajaan Byzantine • Melantik pegawai-pegawai kristian untuk berkhidmat dalam kerajaan. Dasar Ekonomi Kerajaan Umaiyyah. Bani Umaiyyah.

1. iaitu berbaik-baik dengan satu musuh dan menyerang musuh lain. Isi Sumbangan Kautilya 1. B. Idea Tentang Hubungan Dengan Negara Lain Buku Arthasastra menyarankan enam bentuk hubungan antara satu negara dengan negara lain. Antara tokoh-tokoh pemikir ketenteraan yang memberi sumbangan ini ialah Kautilya. Pendahuluan Kautilya dan Pemikir ketenteraan ialah tokoh-tokoh yang memberikan sumbangan kepada pertahanan dan ketahanan sesebuah negara melalui falsafah pemikiran mereka. membiarkan musuh melancarkan serangan pertama. iaitu mementingkan keamanan. Bincangkan sumbangan Niccolo Machiavelli dalam bidang ketenteraan.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 • Kesannya membawa kepada kejatuhan melalui revolusi Abbassiyah. Strategi Memenangi Peperangan Panitia Sejarah Maktab Sabah 81 2. A. melancarkan serangan pertama. bersedia untuk berperang. bersekutu dengan musuh dan mempraktikkan dasar duaan. . Sun Tzu dan Nicollo Machiavelli.

Beliau berpendapat seorang pemerintah harus memberi keutamaan kepada aspek ketenteraan. iaitu melalui undangundang dan ketenteraan. Sumbangan Niccolo Machiavelli 1. 4. Kautilya menyarankan agar taktik kotor digunakan apabila peperangan menemui jalan buntu. 6. Cara Mengekalkan Kuasa Machiavelli menyatakan cara seseorang pemerintah mengekalkan kuasa. Undang-undang dan Tentera Baik Pemerintah harus mewujudkan kerajaan yang membawa penghormatan dan kemegahan supaya ia dapat mengekalkan kekuasaan. Seseorang pemerintah harus bersifat liberal. kemampuan mengatur konspirasi lebih baik daripada kegagahan. Strategi Peperangan Machiavelli menolak pembinaan kubu kerana ia akan membawa kemusnahan. Pemerintahan berteraskan undang-undang semata-mata tidak memadai. . berperikemanusiaan dan mencintai kebenaran. 3. menanam benih perpecahan atau rasuah dan melancarkan peperangan jika usaha tersebut menemui kegagalan. matlamat menghalalkan cara. Raja harus bertindak tanpa ragu-ragu terhadap pengikut yang tidak jujur dan musuh. pemerintah harus melakukan apa sahaja termasuk perbuatan keji dan tidak berperikemanusiaan. Sistem Pentadbiran Machiavelli mengemukakan dua cara pentadbiran. Saranan Kepada pemerintah Pemerintah harus mengkaji kekuatan sendiri dan kelemahan musuh sebelum melancarkan serangan. Sokongan tidak berbelah bahagi akan diperolehi daripada mereka yang berpuas hati dengan pemerintah baru. Panitia Sejarah Maktab Sabah 82 2.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 Langkah yang disarankan oleh Kautilya dalam menghadapi musuh ialah memujuk musuh dengan mengadakan perbincangan. Komplot atau konspirasi membantu memecahbelahkan musuh tanpa melibatkan diri dalam peperangan dan mengorbankan banyak nyawa. Menurut Machiavelli. Beliau menyarankan tentang keperluan undang-undang yang baik dan memiliki pasukan tentera yang berwibawa. 5. 4. memujuk musuh dengan memberi rasuah. Menurut Kautilya. 3. Bantuan Luar Kejayaan dalam peperangan bergantung kepada kekayaan dan bantuan ketenteraan serta kewangan dari luar. Sokongan Rakyat Pemerintah baru harus mendapat sokongan daripada golongan penentang pada peringkat permulaan. Beliau menyarankan agar tentera berpakaian ringan tetapi dilengkapi dengan senjata yang canggih. Penggunaan Kaedah Subversif Pemerintah boleh menggunakan kaedah subversif seperti merasuah dan menghantar perisik bagi menjatuhkan pihak lawan. Bagi mengekalkan kedudukan.

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 C. Lima perkara harus di pertimbangkan dalam sesuatu peperangan iaitu alasan moral. 2. Strategi Anggaran Beliau menyarankan para pemerintah melakukan kajian yang teliti sebelum melancarkan peperangan. 2. A. Art of War dan Discourse (Niccolo Machiavelli). Kesimpulan Kautilya dan Niccolo Machiavelli merupakan antara pemikir ketenteraan yang memberi sumbangan dalam bidang ketenteraan. Pendahuluan Sun Tzu merupakan pemikir ketenteraan terulung dalam tamadun China. Tokoh-tokoh ini mengemukakan idea ketenteraan melalui karya mereka iaitu Arthasastra (Kautilya). bentuk muka bumi. Buku yang dihasilkan Seni Peperangan merupakan buku ketenteraan yang terbaik dan tertua.Buku ini mengandungi 6000 perkataan dan terdiri daripada 13 bab serta mengemukakan 13 taktik dan strategi. kepimpinan dan pengendalian peperangan. Beliau pernah berkhidmat sebagai panglima tentera kerajaan Wu dan pernah menewaskan negeri Chu dan Ying. Melancarkan Peperangan Seorang panglima tentera harus memastikan kemenangan dicapai dalam masa yang singkat. Idea yang disarankan oleh tokoh-tokoh ini membantu pemerintah dalam usaha mengukuhkan kuasa dan melahirkan kerajaan yang mantap. iklim. Isi 1. Jelaskan taktik dan strategi peperangan yang disarankan oleh Sun Tzu dalam buku Seni Peperangan. The Prince. Panitia Sejarah Maktab Sabah 83 .

5. Kesimpulan Idea yang dikemukan oleh Sun Tzu mempengaruhi pemimpin barat dan dikaji oleh pakar-pakar ketenteraan China. 2. A. Jelaskan organisasi ketenteraan tamadun Mesopotamia pada tamadun awal manusia. merebut tanah pertanian yang subur dan meluaskan kuasa dan empayar. Strategi Menyerang Seseorang pakar harus mengatur strategi untuk melawan musuh tanpa peperangan berlarutan. Perkembangan ini meletakkan asas bagi kejayaan orang Mesopotamia membina empayar. Jenis Tentera Pasukan tentera di Mesopotamia diketuai oleh raja dan dibantu oleh dua jenis tentera iaitu tentera professional (Agaush) dan tentera kerahan (Eren). B.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 3. 4. Strategi Menggunakan Tali Barut Musuh dilemahkan dengan menggunakan ejen-ejen perisik. Organisasi ketenteraan merujuk kepada pengendalian atau penyusunan pasukan tentera. 1. Unit tentera wanita yang ditugaskan menyediakan makanan. Matlamat Utama Peperangan Mempertahankan negara kota daripada serangan orang gasar. Panglima perang harus mengetahui kelebihan dan kelemahan diri sendiri dan musuh. Pendahuluan Tamadun Mesopotamia mempunyai organisasi ketenteraan yang sistematik dan terancang. Isi – isi penting. Korea dan Jepun hingga kini. urusan pentadbiran ketenteraan dan mengarah tentera mara ke hadapan atau berundur apabila tidak patut berbuat demikian. Pasukan tentera di peringkat wilayah yang diketuai oleh Gabenor bagi mengawal ibu kota negara. Kekalahan berlaku jika ada tiga kesilapan iaitu jahil dalam ilmu peperangan. Masyarakat Mesopotamia mempunyai kemahiran mengatur strategi serta mengkordinasikan pelbagai unit tentera secara terancang. C. Idea beliau paling penting di Asia dan digunakan selama 200 tahun. istana dan kawasan luar bandar. 3. Komposisi Tentera Panitia Sejarah Maktab Sabah 84 dalam . Strategi Serangan Menggunakan Api Strategi ini hanya digunakan dalam keadaan terdesak. 3.

membakar kubu dan membunuh tawanan perang. peralatan seperti busur. kasut bot bertali. 6. kubu dan tembok pertahanan. Strategi dan Taktik Peperangan Tentera Assyria terkenal kerana kemahiran mereka dalam menghasilkan taktik dan strategi peperangan iaitu membina terowong. tentera infantri dibahagikan kepada infantri berat dan infantri ringan. Pemerintahan Sargon menggunakan peralatan seperti lembing dan panah. Mereka mempunyai kebolehan mewujudkan koordinasi tentera yang cekap melibatkan pelbagai unit tentera.000 askar dan pasukan tentera. 5. perisai dan kereta kuda digunakan. Pada zaman pemerintahan Ashurnasirpal. Panitia Sejarah Maktab Sabah 85 . Selain itu mereka juga memiliki kemahiran merobohkan kubu dan tembok pertahanan musuh. C. Taktik seterusnya ialah menakutkan musuh dengan jeritan perang. tentera kavalri dan tentera kereta kuda. 4. perisai. busur dan topi. pisau cokmar. pasukan tentera tetap terbahagi kepada tiga kategori iaitu tentera infantri. Pada zaman pemerintahan Tiglathpeleser terdapat 50. Pada zaman Tiglathpeleser. panah. Pelbagai Kategori Pada zaman pemerintahan Tiglathpeleser. panah. Jenis Peralatan Perang Pada zaman awal. Ia juga dapat mewujudkan keamanan dan kestabilan politik. pada zaman pemerintahan Sargon terdapat 5400 tentera raja. pedang kecil.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 Pasukan tentera Mesopotamia terdiri daripada ramai askar. Kesimpulan Perkembangan organisasi ketenteraan membantu masyarakat Mesopotamia menubuhkan empayar yang kuat seperti empayar Akkadia dan Sumeria. Kemampuan para pemerintah merekrut askar yang ramai serta mengawal mereka jelas memperlihatkan keunggulan. peralatan seperti tombak panjang. Contoh.

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010

4. Jelaskan struktur organisasi ketenteraan dalam tamadun India pada zaman klasik. Pendahuluan Tamadun India mempunyai organisasi ketenteraan yang sistematik dan teratur pada zaman klasik. Peperangan dianggap sebagai peristiwa bersifat keagamaan. Ketenteraan yang cekap mewujudkan empayar besar seperti empayar Maurya dan Gupta di India. B. Isi – isi penting. 1. Kategori Tentera Tentera terbahagi kepada 4 kategori iaitu tentera bergajah, tentera berkuda, tentera berkereta kuda dan tentera infantri. Kategori lain ialah tentera laut, pengintip, kumpulan perantis dan komisariat (pegawai perbekalan tentera). 2. Komposisi Tentera Unit asas tentera India ialah Patti. Angkatan tentera yang lengkap dikenali sebagai aksauhiri yang terdiri daripada 21,870 Patti. 3. Bilangan Tentera Pemerintah di India pada zaman klasik mempunyai bala tentera yang besar. Contoh, Raja Nanda mempunyai 20,000 kavalri, 2000 kereta kuda, 200,000 tentera infantri dan jumlah gajah yang berbeza iaitu sama ada 1000, 4000 atau 6000 ekor gajah.
Panitia Sejarah Maktab Sabah 86

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010

4.

Struktur Pentadbiran Tentera Raja dibantu oleh Panglima Agung yang dikenali sebagai Mahasenapati. Panglima tentera dibantu oleh kapten yang dikenali sebagai Nayaka atau Pandanayaka.

5.

Perkhidmatan Logistik Terdapat perkhidmatan perubatan, jurutera dan tukang-tukang masak dalam tentera.

6.

Teknologi Ketenteraan Alatan yang digunakan ialah meriam, kayu pelantak, busur, panah beracun, pedang, tombak dan lembing

7.

Kubu dan Tembok Pertahanan

Bandar Rajagraha iaitu ibukota Magadha mempunyai tembok yang panjang.

Kesimpulan Organisasi ketenteraan yang sistematik menyebabkan para pemerintah meluaskan kuasa dan mewujudkan kestabilan dan keamanan dalam empayar. Ia juga meletakkan asas bagi kelahiran empayar besar seperti empayar Maurya dan Gupta di India.

Panitia Sejarah Maktab Sabah

87

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010

5. Dengan Merujuk Tamadun-Tamadun Awal, Jelaskan Strategi Dan Taktik Yang Digunakan Dalam Peperangan. A. Pendahuluan Strategi peperangan asas kepada corak pengendalian peperangan. Objektif atau sasaran dapat digunakan dengan berkesan melalui penggunaan kuasa tentera, alat-alat senjata serta pergerakan logistik tentera. Perubahan strategi penting dalam menentukan keputusan peperangan (keputusan boleh berubah disebabkan faktor geografi, keluasan, saiz tentera, saiz tentera musuh, iklim, objektif, jangka panjang dan jangka pendek). Kejayaan sesuatu strategi bergantung kepada sokongan logistik. Isi 1. Strategi Pertahanan • Bertujuan mengekalkan status quo. Strategi pertahanan diperlihatkan melalui proses pembinaan kubu untuk mempertahankan sesuatu tempat strategik. Contoh, strategi dalam tamadun India pada zaman Maurya ialah terdapat tembok panjang yang dibina di kota Rajagraha, ibu kota Magadha.

Strategi Menjalani Perikatan Tentera Strategi ini merupakan jalinan perikatan tentera dengan kuasa atau negara jiran serta negara-negara lain untuk membendung ancaman dan cabaran musuh. Contohnya, pada zaman Dinasti Han, tenteranya menjalin hubungan rapat dengan Yueh-Chi untuk membendung musuh Hsiung-Nu. Strategi Penyerangan Secara Langsung Terdapat dua perkara penting dalam menjalankan strategi penyerangan secara langsung iaitu memilih masa yang sesuai untuk penyerangan dan kedua pemilihan tempat.
Panitia Sejarah Maktab Sabah 88

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010

Penting dalam usaha meluaskan sempadan empayar mereka atau menjalankan penaklukan demi kepentingan melindungi sempadan. Contohnya, penyerangan membawa kepada peluasan empayar GraecoRom ke Semenanjung Itali dan laut Mediterranean. 4. Strategi Pengepungan Bertujuan menghancurkan semangat dan kekuatan pertahanan musuh di sesuatu tempat yang strategik. Contoh, strategi pengepungan Troy, pengepungan Avaricum dan Alesia pada zaman Julius Caesar dan pengepungan Konstantinople semasa Perang Salib.

Kesimpulan Kejayaan sesuatu peperangan bergantung kepada beberapa strategi yang berbeza berasaskan keadaan semasa.

6.

Bincangkan organisasi ketenteraan di Alam Melayu dengan merujuk kepada kerajaan Serivijaya, Majapahit dan Melaka.

A. Pendahuluan • Kerajaan Melayu awal seperti Srivijaya, Majapahit dan Melaka berjaya meluaskan kuasa kerana mempunyai organisasi ketenteraan yang teratur dan sistematik. Kekuatan ketenteraan menyebabkan mereka meluaskan wilayah dan meramaikan pengikut. Isi 1. Kategori Tentera a. Tentera Majapahit dibahagikan kepada 3 kategori iaitu b. Sapta Dharmaputra c. Bhayangkari d. Tentera Biasa e. Sapta Dharmaputra ialah pasukan tentera elit yang terdiri daripada putera raja yang mempunyai kekuatan fizikal dan mental. f. Bhayangkari terdiri daripada 15 orang anggota bersenjata yang bertanggungjawab menjaga kawasan istana secara bergilir-gilir. g. Tentera Biasa terdiri daripada tentera tetap dan sukarela yang berkhidmat di pusat dan daerah jajahan takluk. Tentera Laut a. Kerajaan Majapahit dan Srivijaya mempunyai tentera laut yang kuat. b. Angkatan laut berperanan menjaga kawasan perairan daripada serangan musuh dan mengawal aktiviti perlanunan.
Panitia Sejarah Maktab Sabah 89

2.

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010

c. Orang Laut merupakan tulang belakang pahlawan tentera laut. d.
3. Mereka berperanan mengawal jalan laut daripada ancaman lanun dan menguasai perairan di Selat Melaka. Armada laut ditempatkan di kawasan strategik di seluruh empayar. Laksamana mengetuai armada laut.

Peralatan Perang a. Peralatan perang yang digunakan dalam peperangan terdiri daripada senjata tradisional seperti keris, parang, badik, tombak, lembing, sumpitan dan sebagainya. b. Mereka juga mahir menggunakan alatan-alatan letupan seperti meriam besi dan tembaga, rentaka, terkul, pemuras dan lotang. c. Alat-alat semboyan seperti gong, tambu dan gendang perang digunakan dalam medan peperangan. Jenis Tentera a. Tentera di Alam Melayu terdiri daripada tentera kerahan dan tentera upahan. b. Tentera kerahan tidak dibayar upah dan berkhidmat atas dasar taat setia kepada raja yang berdaulat. c. Raja dan pembesar mempunyai kuasa untuk mengerah rakyat berkhidmat sebagai tentera. d. Tentera upahan berkhidmat mengikut perjanjian. e. Orang Laut dijadikan tentera upahan. Mereka tinggal di persisiran laut di sepanjang Selat Melaka. f. Terdapat juga tentera terlatih yang berkhidmat di istana dan rumah pembesar. Pentadbiran Tentera • Terdapat organisasi pentadbiran tentera yang mantap. • Tentera Srivijaya di ketuai oleh Raja dan dibantu oleh Parvanda , Senapati (Hulubalang), Pratisara (Komander Tentera) dan Syahbandar. • Tentera Majapahit diketuai oleh Raja dan dibantu oleh Mangkabumi. • Mangkabumi merupakan pegawai kanan tentera yang berperanan memberi arahan kepada tentera. • Pasukan tentera dalam Kesultanan Melayu Melaka diterajui oleh Raja dan dibantu oleh Laksamana, Bendahara, Penghulu Bendahari dan Temenggung. PEGAWAI Bendahara Laksamana Penghulu Bendahari Temenggung TUGAS Ketua turus angkatan tentera darat dan laut Mengetuai armada tentera laut Mahir dalam pertahanan dan peperangan Mengetuai pasukan tentera

4.

5.

Kesimpulan 1. Kerajaan awal di Alam Melayu seperti Melaka dan Majapahit berjaya membina empayar kerana memiliki sistem pertahanan yang kuat.
Panitia Sejarah Maktab Sabah 90

4. A. 3. lelaki miskin tidak menjadi tentera. Pendahuluan 1. Umar al-Khattab – lelaki Muhajirin dan Ansar. Komposisi Tentera (a) Eropah (i) Yunani (Sparta) – lelaki yang sihat. (ii) Rom – lelaki dan perempuan. Terdapat organisasi tentera yang mantap dan cekap diketuai oleh Raja dan dibantu oleh pegawai tentera. 2. Bandingkan Organisasi Ketenteraan Dalam Tamadun Eropah Dan Zaman Islam Di Madinah. Panitia Sejarah Maktab Sabah 91 Latar belakang Tamadun Awal Eropah Latar belakang zaman Islam di Madinah Definisi organisasi ketenteraan Tujuan perang . Isi Perbezaan Organisasi Ketenteraan Dari Sudut: 1. 7. para mujahid Islam (Berperang kerana Allah) – sahabat Nabi Muhammad. contohnya Julius Caesar dan Augustus tentera ialah warganegara yang berkhidmat tanpa gaji. Lelaki yang lemah akan dibunuh. tentera asing (b) Islam (i) Nabi Muhammad – lelaki dan perempuan.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 2.

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010

2.

Gaji (a)

(b)

Eropah (i) Yunani – harta rampasan perang akan diagihkan. (ii) Rom – zaman Raja tiada gaji, - zaman Republik tentera dibayar gaji Islam (i) Nabi Muhammad – tiada gaji. (ii) Umar al-Khattab – elaun dan gaji diuruskan oleh Diwan Tentera. (iii) Umayyah – 1,000 dirham dan elaun. (iv) Abbasiyah – tentera berjalan kaki – harta rampasan perang – tentera berkuda – 906 dirham setahun.

3.

Alat Kelengkapan (a) Eropah (i) Yunani – panah, lembing, pedang panjang, pedang pendek, topi besi, pembalut kaki dan perlindungan dada, kenderaan – chariot. (ii) Graeco-Roman – lembing, baju besi, anak panah. (iii) Rom – javelin, lembing kecil, pedang, perisai, tombak dan kuda. (b) Islam (i) Nabi Muhammad – pedang, tombak, lembing, panah, manjaniq, dabbabah – benteng; parit – kenderaan; kuda, unta dan keldai. (ii) Umayyah – kompas dan peta. (iii) Abbasiyah – manjaniq dan dabbabah. Jenis Tentera (a) Eropah (i) Yunani – tentera elit, tentera psiloi, tentera berjalan kaki, tentera berkuda. (ii) Rom – zaman Raja; tentera laut, tentera darat, tentera berkuda, tentera berjalan kaki. (iii) Zaman Republik – pegawai tentera khas – jurutera, artisan dan Quaestar. (b) Islam (i) Nabi Muhammad – tentera berjalan kaki, tentera berkuda, tentera pemanah. (ii) Umar al-Khattab – tentera berkuda, tentera berjalan kaki, wujud perjalanan laut. (iii) Uthman bin Affan – pasukan tentera laut. (iv) Abbasiyah – tentera berkuda dan berjalan kaki, bola api, penembak dan pembawa senjata. Penyusunan Tentera (a) Eropah (i) Yunani – sistem phalanx
Panitia Sejarah Maktab Sabah 92

4.

5.

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010

(b)

(ii) Islam (i) (ii)

Rom – sistem phalanx diperbaiki – Praetorian Guard Nabi Muhammad – sistem al-saf. Ali bin Abi Talib – sistem kurdus.

6.

Taktik dan Strategi (a) Eropah (i) Yunani – bertempur dekat – kepandaian teknik – Iskandar hanya berperang apabila pasti menang. (ii) Rom – tentera phalanx mengepung kem – tipu muslihat. (b) Islam (i) Nabi Muhammad – taktik menunggu, taktik bertahan, taktik mengepung, taktik tidak mengejar musuh, perjanjian, menguji keimanan tentera, kebijaksanaan, berperang di tempat yang strategik, penyamaran, menyalakan api, taktik gerak serentak, kuasa tabii Umar al-Khattab – bina bandar tentera. Umayyah – Jabatan Perisik, pusat perindustrian kapal, peta, kota tentera, taktik mengepung dan berundur, taktik menyerang dari dekat. Abbasiyah – pengintipan.

(ii) (iii) (iv) 7.

Peranan Wanita (a) Eropah (i) Sokongan moral dan fizikal. (b) Islam (i) Merawat pesakit, sokongan moral, membawa air dan makanan.

Kesimpulan 1. Organisasi ketenteraan Tamadun Awal Eropah dan zaman Islam di Madinah berbeza. 2. Bergantung kepada keadaan geografi dan situasi pada masa itu.

Panitia Sejarah Maktab Sabah

93

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010

8.

Bincangkan sistem ketenteraan dalam Tamadun Rom pada zaman Klasik. A. Pendahuluan 1. Peperangan merupakan kaedah yang digunakan pada tamadun awal untuk mengukuhkan kekuasaan dan memperluaskan empayar. 2. Tamadun Rom yang muncul selepas kejatuhan Yunani berjaya membentuk empayar yang luas kerana mempunyai pasukan tentera yang kuat. 3. Organisasi ketenteraan Rom jelas ketara dalam aspek matlamat ketenteraan, dasar ketenteraan, taktik peperangan, organisasi tentera, penyusunan tentera dan peralatan perang. B. Isi – isi penting. 1. Matlamat Ketenteraan  Pada zaman empayar, peperangan bertujuan meluaskan kekuasaan politik ke benua Asia, Afrika dan Eropah. Bertujuan untuk menguasai kegiatan ekonomi.  Rom berjaya menguasai kegiatan perdagangan setelah menawan wilayah-wilayah di sekitar laut Mediterranean. Dasar Ketenteraan
Panitia Sejarah Maktab Sabah 94

2.

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010

Dalam peperangan, nyawa dan harta benda tidak dihargai. Peperangan menyebabkan kemusnah harta benda dan kematian manusia. 3. Taktik Peperangan • Taktik yang digunakan oleh tentera Rom adalah melakukan kekejaman terhadap musuh untuk meninggalkan kesan psikologi atau menimbulkan perasaan takut atau bimbang di kalangan musuh. • Mereka juga mendirikan kem-kem tentera bagi menghadapi tentera musuh. Organisasi Ketenteraan  Organisasi ketenteraan yang sistematik dan teratur dalam tamadun Rom, tentera disusun berdasarkan sistem sub seksyen maniples. Tentera dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil supaya dapat bergerak bebas di medan peperangan.  Tentera dalam kumpulan maniples dikenali sebagai Legion yang terdiri daripada 4000 hingga 6000 askar. Legion diketuai oleh Legatus dan dibantu oleh pegawai yang dikenali sebagai Tribuni. Askar terdiri daripada tentera infantri yang dibayar gaji tinggi serta dilengkapi senjata seperti lembing. Penyusunan Tentera • Sistem Phalanx telah diperbaiki dengan meningkatkan bilangan askar kepada 16 orang sebaris. Pada zaman Augustus, Praetorian Guard diwujudkan untuk menghadapi serangan orang Gasar di kawasan sempadan. Peralatan Peperangan • Peralatan yang digunakan ialah javelin, lembing, pedang, perisai, tombak dan kuda.

4.

5.

6.

C. Kesimpulan  Tamadun Rom mempunyai sistem ketenteraan yang tersusun.  Organisasi ketenteraan yang mantap membantu orang Rom membina empayar yang kuat.

Panitia Sejarah Maktab Sabah

95

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010

9.

Bincangkan kesan positif yang ditinggalkan oleh Perang Salib ke atas masyarakat Kristian di Eropah. A. Pendahuluan 1. Perang Salib melibatkan masyarakat Eropah Barat dengan orang-orang Islam di Asia Barat. 2. Perang ini bertujuan untuk menguasai Baitulmaqdis daripada orang-orang Islam Turki selama dua abad( 1096-1291 M). 3. Di kenali sebagai Perang Salib kerana orang Kristian menggunakan salib sebagai simbol semasa peperangan. 4. Perang ini diketuai oleh Godfery of Boullon, Count Baldwin, Count Reymond, dan wakil Pope Adhemer of Puy. 5. Dalam Perang salib terakhir, tentera Eropah diketuai oleh Louis IX dari Perancis. 6. Tentera Islam dipimpin oleh Imamauddin Zangi, Nuruddin Zangi dan Salahuddin al-Ayubi. 7. Perang ini mengorbankan nyawa dan harta benda kedua-dua belah pihak. 8. Namun begitu, kesan peperangan ini menyebabkan berlakunya pertembungan kebudayaan Islam dan Eropah dalam politik, ekonomi, sosial dan intelektual kepada kedua-dua belah pihak.
Panitia Sejarah Maktab Sabah 96

pusat membeli belah serta penggunaan lebih banyak pengangkutan laut untuk tujuan perdagangan. 3. perubatan. ilmu alam dsbnya yang digunakan sehingga sekarang. seni bina. matematik. Isi 1. f. Asia dan Timur Tengah Bidang Intelektual a. Orang Eropah juga membawa pertanian mereka dengan mencontohi teknik pertanian orang Islam yang mereka saksikan semasa terlibat dalam perang. halia. Wujudnya hubungan perdagangan antara Eropah dengan Islam.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 B. matematik. d. khasnya istilah-istilah sains seperti kedoktoran. b. Buku-buku bahasa Arab dalam bidang falsafah. Eropah Barat sebelum Perang Salib mengalami kemunduran dari segi pendidikan yang wujud pada zaman Pertengahan. matematik. b. Barangan yang diimport akhirnya ditiru dan mereka jadikan barangan mereka sendiri. 2. cengkih. Latin dan Perancis. Portugal. Banyak perkataan Arab ditiru oleh Eropah. Bidang Politik a. h. g. Perang ini memberikan laluan kepada perkembangan jalan perdagangan. e. Kuasa Eropah mula menjelajah dan menerokai kawasan Timur untuk mencari kekayaan dunia. c. Perkembangan membawa kemunculan zaman Renaissance di Eropah yang bermula pada pertengahan abad ke-14 Masihi hingga pertengahan abad ke-16 Masihi. Keadaan ini menyebabkan perlunya lebih banyak syarikat perkapalan mengendalikan pelayaran di antara negara kuasa Eropah dengan negara-negara sebelah Timur. kolej dan universiti. kesusasteraan dan falsafah. Perang Salib menyedarkan bangsa Eropah tentang kemajuan ilmu pengetahuan di kalangan orang Islam seperti sains. d. b. pembinaan jalan raya. g. Orang Eropah turut mendirikan sekolah. f. Ini dapat dilihat melalui kuasa Perancis. e. muzik dan ilmu alam diterjemahkan ke bahasa Inggeris. Bidang Sains dan Teknologi Panitia Sejarah Maktab Sabah 97 . limau. (ii) Bandar-bandar pelabuhan seperti Genoa dan Venice telah menjadi sibuk dan penting dari segi perdagangan khasnya menjadi pusat pemasaran hasil barangan dari Timur. Bidang Ekonomi a. timun dan melon. Orang Eropah kagum dengan kemajuan orang Islam lalu mempelajari dan memindahkannya ke Eropah. Sepanyol dan Britain yang mula menjajah di benua Afrika. Keadaannya berbeza dengan Sepanyol dan Sicily kerana mereka hidup bertamadun berikutan berlakunya kegiatan ilmiah seperti penulisan dan terjemahan. c. Orang Eropah banyak membawa hasil tanaman orang Arab ke Eropah untuk dijual seperti gula.

b. Latar belakang Nabi Muhammad s.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 a. Buktikan Kepimpinan Yang Ditonjolkan Oleh Rasulullah S. kubu pertahanan. Bidang Agama. iaitu di kawasan orang Islam dan perdagangan orang Islam terbantut. kota. 10.a. Orang Eropah telah mengenali Islam secara lebih dekat dan realistik tentang kehidupan orang Islam yang bersopan santun. Perang Salib membawa perkembangan perdagangan antara Timur dan Barat. Dalam Bidang Ketenteraan.A. Pembaharuan dalam agama Kristian yang kemudiannya dikenali sebagai zaman Reformation kerana mereka mula membantah cara-cara yang digunakan oleh Gereja Katolik. Ketua Negara yang bertanggungjawab mengetuai setiap kali ekspedisi peperangan dengan musuh Islam. Pendahuluan a. Panitia Sejarah Maktab Sabah 98 . beradab. Konsep perang dalam Islam Isi 1. Asas kepimpinan Baginda ialah akidah dan berakhlak mulia. C. b. peralatan senjata serta teknik membuat kertas yang hanya berkembang di Eropah selepas Perang salib. Perkembangan perdagangan lebih menguntungkan orang Eropah kerana Perang Salib ini berlaku di Timur Tengah. c. A. 2. 2.w. a.W. dapat menarik orang Eropah untuk memeluk Islam dan mula menukar cara menyebarkan agama Kristian melalui cara kekerasan kepada cara yang lembut. toleransi dan cintakan perdamaian. Orang Eropah memperoleh cara pembinaan sistem pengairan. Dengan keindahan Islam. 5. Kesimpulan 1.

Ketegasan diri yang ada pada Baginda apabila enggan menarik diri walaupun menghadapi suasana yang getir. Baginda turut menghantar panglima-panglima untuk mengetuai tentera-tentera Islam.a. 4. Baginda seringkali mengetuai angkatan tentera.W. B. 3.A. Panitia Sejarah Maktab Sabah 99 . menjadi asas kepada tentera Islam untuk mengalahkan Rom dan Parsi pada zaman berikutnya. Kehebatan kepimpinan Nabi Muhammad s. Kehebatan serta kepimpinan Baginda menjadi perangsang kepada para pemimpin mujahidin dalam menangani musuh.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 3. Konsep jihad menyemarakkan perjuangan tentera Islam. 2. Kesimpulan 1. 8. Kedatangan Islam telah mengubah semangat asabiyah kepada semangat akidah dan persaudaraan. 11. Baginda berfikiran kritis. A. ini dapat dilihat apabila Baginda menerima Perjanjian Hudaibiyah yang kemudiannya telah membawa keuntungan kepada orang Islam. Baginda berkebolehan merangka strategi untuk menghadapi serangan musuh. 6. Pendahuluan 1. Isi – isi Penting. 7. Jelaskan Struktur Angkatan Tentera Islam Pada Zaman Nabi Muhammad S. Baginda menghidupkan prinsip musyawarah di medan peperangan. 5. C.w.

 Taktik benteng. Berlaku 3 peringkat.  Baginda menjadikan Madinah sebagai bandar atau pusat tentera. Pendahuluan 1. Kemenangan tentera Islam dibantu oleh strategi Nabi Muhammad s.  Unta digunakan sebagai alat pengangkutan.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 1. Dikenali sebagai Perang Salib kerana orang Kristian menggunakan tanda salib sebagai simbol peperangan. Dikenali sebagai The Crusades di benua Eropah. 7. Contoh – Perang Badar 324 orang tentera • Perang Khandak 3000 orang tentera • Perang Hunain 10.Perang Tabuk 30. Panitia Sejarah Maktab Sabah 100 . 5. kepada Perang Salib. Perang Salib berlaku di antara orang Eropah Barat dengan Negara-negara Islam di Asia Barat. B. Tentera Islam semakin meningkat setelah berkembang dengan pesat.  Menggunakan parit sebagai benteng. Huraikan faktor-faktor yang membawa A. Kesimpulan Kewibawaan dan kemampuan tentera Islam. Berlangsung selama 200 tahun (1096 – 1291 M). 6.  Taktik mengepung. Kelengkapan Perang  Dilengkapi dengan pedang. Peperangan ini mengorbankan banyak nyawa dan harta benda. Kedudukan Tentera Baginda menggunakan kaedah saf/barisan sebelum melakukan serangan. 3. tombak dan panah serta beberapa peralatan lain.  Tidak mengejar musuh yang lari dari medan perang. 4. Gaji Tentera  Mereka tidak dibayar gaji kerana mereka ikhlas berjuang semata-mata memenuhi tuntutan agama. 5. Akhirnya dimenangi oleh orang Islam.000 orang tentera Islam semakin 2. Isi – isi Penting. 2. 12.w. Taktik Peperangan  Taktik bertahan. b. Berlaku untuk merebut Baitul Maqdis di Palestin.000 orang tentera • . Jumlah Tentera a.a.  Taktik menunggu.

Golongan hamba dijanjikan kemerdekaan daripada tuannya jika mereka menyertai Perang Salib. disokong oleh Itali. Politik a. c. b. Al-Hakim. g. b. Sesiapa yang mengambil bahagian dalam Perang Salib akan mati suci dan akan ke syurga. e. Keagamaan a. keluarga Saljuk menguasai Palestin dan menutup jalan kepada orang-orang Kristian melalui Asia Kecil ke Baitul Maqdis. Negara kota sering bertelagah sesama sendiri. Menyatupadukan orang Kristian yang berpecahbelah pada ketika itu kerana mazhab yang berlainan iaitu antara Yunani (Greek) dan Rom (Byzantine). Venice. e. d. Panitia Sejarah Maktab Sabah 101 . Genoa dan Pisa. g. Sosial a. Akibatnya gereja besar di bawah Paus Urban II (Perancis) telah mengisytiharkan Perang Salib. Perebutan kota Jurusalem dan Baitul Maqdis yang telah jatuh ke tangan orang Islam sejak pemerintahan khalifah Umar al-Khattab oleh orang Kristian. 3. c. f. h. c. 2. pemerintah kerajaan Fatimiyah Mesir meruntuhkan gereja Holy Sepulcre pada tahun 1009 M.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 Faktor-faktor Yang mempengaruhi Orang Kristian Terlibat Dalam Perang Salib 1.Dengan menyertai Perang Salib rakyat akan melupakan masalah yang wujud di negara mereka. d.Anak-anak raja yang merasakan kedudukan mereka tidak stabil dan masa depan mereka tidak menentu akan menyertai Perang Salib dengan cita-cita untuk menjadi Raja atau pemerintah di wilayah-wilayah Islam yang ditakluki. Penaklukan dan penguasaan wilayahwilayah di sekitar Laut Mediterranean oleh orang Islam mengancam kedudukan orang Kristian. Akibatnya. Perang Salib dianggap boleh menjatuhkan kedudukan mereka kerana semua kaum bersatu menghadapi musuh. Pada 1070M.Negara Eropah mengalami perpecahan politik menjelang abad ke-14M. Mereka memberi layanan buruk kepada penganut Kristian yang menziarahi kota tersebut. b. Kemudiannya dikuasai oleh orang-orang Turki Saljuk.Golongan atasan dan rakyat mendesak pihak berkuasa supaya mengadakan perubahan politik. Ekonomi a. f.Feudalisme dan masyarakatnya menghadapi pelbagai krisis. Gereja Greek meningkatkan pengaruh berbanding gereja Rom berusaha mencari pengaruh. 4.

Politik a. b. Sicily dan Perancis banyak meyumbangkan harta benda untuk peperangan ini. Kesimpulan a. Pada abad ke-11M.A. e.W. Kesan Perang Salib amat mendalam kepada kedua-dua pihak yang terlibat. orang Kristian tiada jalan lain melainkan berperang. e. b. d. a. Raja. Untuk mencapai matlamat menghalau orang Islam keluar. c. Pada masa yang sama orang-orang Kristian pula berada di ambang kebangkitan. Krisis politik dan perpecahan yang dialami oleh orang-orang Islam. b. Pedagang-pedagang Kristian dari Itali. Huraikan Taktik Dan Strategi Peperangan Yang Digunakan Oleh Tentera Islam Pada Zaman Nabi Muhammad S. c. pembesar dan rakyat turut terlibat untuk mendapatkan kekayaan rampasan perang. Kerajaan Abbasiyah yang berada dalam keadaan tenat telah mempengaruhi orang Kristian melancarkan peperangan. Walaupun Perang Salib sudah lama tamat tetapi permusuhan antara Kristian dan Islam masih berterusan sehingga hari ini. c. 13. Peperangan di kalangan umat Islam itu sendiri terus berlarutan seperti keluarga Saljuk dan Sunnah. Orang Kristian menganggap ini sebagai peluang kepada mereka untuk menewaskan orang-orang Islam. d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Orang Islam Terlibat Dalam Perang Salib 1. c. Arahan pengisytiharan Paus Urban II telah menjadikan Perang Salib berlaku dalam jangka masa yang panjang. kerajaan Fatimiyah di Mesir juga mengalami kemerosotan. Baghdad berperang dengan Syiah Fatimiyah di Mesir. C. d. SKEMA JAWAPAN A. Negara-negara Islam di Syria dan Asia Kecil juga tidak bersatu dan banyak kerajaan kecil diperintah oleh Atabeg.Pendahuluan Panitia Sejarah Maktab Sabah 102 Sosial .Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 b. Perpaduan umat Islam semakin terancam dengan munculnya pelbagai mazhab. Aktiviti perdagangan di antara Genoa dan Venice dengan Timur Tengah melalui Halab (Aleppo) dan Baghdad dikuasai oleh orang Saljuk.

B. Taktik Membiarkan Musuh Tanpa Dikejar  Dilaksanakan oleh Nabi Muhammad s.a. Pada tahap ini melibatkan peperangan dalam usaha menegakkan Islam daripada diceroboh dan ditindas oleh musuh.  Cara.000 orang.a. Selepas Perjanjian Aqabah – usaha sebar Islam semakin cerah yang membawa kepada penghijrahan ke Madinah. kemudian secara terbuka. Taktik Menunggu Musuh  Digunakan oleh nabi Muhammad s. Perang Uhud dan Perang Khandak.  Tentera Islam hanya berjumlah 313 orang.  Tentera Islam bertindak melancarkan serangan.000 orang.w.  Parit digali menghalang tentera musuh memasuki kota Madinah.  Cara. Taktik Menggali Parit  Digunakan oleh Nabi Muhammad s.w.000 orang. Isi – isi penting.  Tentera Islam hanya bertahan di dalam kota.a. musuh 3.  Bantuan angin kencang turut melemahkan pihak musuh. tentera dibahagikan kepada 2 barisan.w.dan diikuti oleh Khulafa’ al-Rasyidin.w. tentera Islam seramai 3. c. b. d. 5.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 a. 1. tentera Islam menunggu kedatangan musuh di tengah medan peperangan dan apabila tentera musuh menghampiri tentera Islam menyerang balas. menyebarkan Islam selama 23 tahun.a.  Tentera Islam dilarang mengejar/memburu tentera musuh yang berundur. Antara peperangan yang terkenal ialah Perang Badar. f. Kejayaan dalam setiap peperangan disebabkan Baginda menggunakan beberapa taktik dan merancang strategi sebelum peperangan. dalam Perang Badar. barisan pertama di hadapan bersenjatakan tombak dan perisai manakala barisan kedua bersenjatakan panah dan perisai dan diketuai oleh pemegang bendera.  Tentera Islam mengepung kota ini buat seketika sehingga berjaya memutuskan bekalan makanan. Panitia Sejarah Maktab Sabah 103 2. e. 4. Taktik Kepungan  Digunakan sewaktu tentera Islam menyerang kota Taif. dalam Perang alAhzab. . Tahap awal secara sembunyi.  Tentera musuh seramai 10. 3. Nabi Muhammad s. Taktik al-Saf  Digunakan dalam Perang Badar.

 Nabi menghantar Naim bin Masud untuk bertindak sebagai musuh Islam dan memecahbelahkan pakatan musyrikin Makkah dan Yahudi. Panitia Sejarah Maktab Sabah 104 .  Musuh akhirnya tewas.  Kejayaan tentera Islam menonjolkan kepimpinan Nabi Muhammad s.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010  Alasannya. tentera Islam hanya bersifat mempertahankan diri daripada serangan dan untuk membuktikan tentera Islam tidak agresif serta mengelakkan tentera Islam diperdaya oleh musuh. dalam merencana dan merancang taktik dan strategi peperangan.a.  Tentera Islam mementingkan akidah. C. 6. Kesimpulan  Peperangan dalam Islam bertujuan untuk menegakkan agama Islam. akhlak dan syariat Islam.w. Taktik Penyamaran  Digunakan sewaktu Perang Khandak.

Peperangan Uhud melibatkan 700 orang tentera Islam diketuai oleh Nabi Muhammad s. 3. Selain itu memberi gambaran mengenai sifat-sifat dan bahaya yang ditimbulkan oleh golongan munafik. Kaum Quraisy semakin bersemangat untuk mengalahkan orang Islam kerana percaya kekuatan Islam mula lumpuh. 2. 5. Kabilah-kabilah Arab mula memandang rendah dan serong terhadap umat Islam. Rasulullah telah bertindak menghalau Yahudi Bani Nadir dari kota Madinah kerana mengkhianati Sahifah Madinah dan usaha mereka untuk membunuh Nabi. Perang Uhud membuktikan kaum Quraisy sentiasa berazam untuk menghancurkan Islam. B. 7. Harb. 4. Permusuhan antara orang Islam dengan Quraisy Makkah tidak berakhir selepas Rasulullah berhijrah ke kota Madinah sebaliknya bertambah hebat seperti dalam Perang Badar. Kesimpulan 1. Perang Uhud merupakan pertempuran kedua yang berlaku dalam sejarah Islam pada tahun 3H. b. Bincangkan Kesan-Kesan Perang Uhud Terhadap Masyarakat Islam Di Madinah. 2. Perang Uhud menyebabkan umat islam lebih berhati-hati ketika berhadapan atau berurusan dengan orang munafik. c.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 14.a. C. Pendahuluan a.w. Isi Kesan-Kesan Perang Uhud 1. Kesannya berlaku Perang Khandak pada tahun 5H. A. 6. Orang Quraisy telah ditewaskan kerana kegigihan serta kebijaksanaan Rasulullah. dan 3000 orang tentera Quraisy yang diketuai oleh Abu Sufyan b. Kemenangan pihak musuh mencetuskan keyakinan musuh Islam untuk mencabar umat Islam. Perang Uhud telah menimbulkan krisis keyakinan di kalangan umat Islam yang tipis imannya. Panitia Sejarah Maktab Sabah 105 . Perang Uhud dan Perang Khandak. Perang Uhud memberi pengajaran kepada tentera Islam agar mentaati serta mengikut taktik yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. 3.

Tentera Islam dilarang merosakkan harta benda. Islam tidak menggalakkan peperangan namun setelah turunnya wahyu yang membenarkan umat Islam mempertahankan negara. antaranya ialah tentera tidak boleh mencincang mayat atau musuh yang terbunuh. peperangan yang besar seperti Perang Badar. sewaktu menggempur wilayah Hirah. 2. Pada zaman Rasulullah. Dalam ekspedisi peperangan tentera Islam tidak boleh memerangi orang kafir yang tidak memiliki kekuatan dan daya usaha seperti kanak-kanak. 6. lumpuh. Pendahuluan 1. Berdasarkan siri – siri peperangan yang berlaku dalam Islam.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 15. ketika Perjanjian Hudaibiyah meskipun fasa-fasa dalam perjanjian itu seolah-olah memberikan kelebihan kepada musuh Islam namun Rasulullah mempunyai misi tersendiri. Harus mengajak manusia kepada Islam sebelum memeranginya. Ini membuktikan Islam mementingkan keamanan dan kesejahteraan. berdamai atau berperang. 5. 4. dalam Perang Badar. memotong pokok atau membakar rumah kecuali dalam keadaa darurat. Sebarang perjanjian damai yang dimeterai wajib ditaati. 7. kaum wanita. 3. Contohnya. Contohnya. maruah serta kesucian agama daripada musuh. Panitia Sejarah Maktab Sabah 106 . Khandak dsbnya. orang cacat. huraikan etika-etika peperangan yang dianjurkan dalam Islam. 3. Uhud. Islam hanya membenarkan umatnya berperang seandainya mereka diperangi terlebih dahulu. Contohnya. Islam menetapkan etika peperangan tidak boleh memerangi orang yang sudah menyerah atau kafir dhimmi atau mereka yang sudah mengikat perjanjian damai serta mengaku taat setia kepada pemerintah Islam. Contohnya pada zaman Abu Bakar al-Siddiq. A. Isi Etika-etika Peperangan Dalam Islam 1. paderi atau pendeta. Islam melarang sebarang perbuatan yang boleh mengaibkan musuh. 2. baginda telah memberikan 3 pilihan kepada musuh Islam iaitu menganut Islam. peperangan dalam Islam dapat dibahagikan kepada dua iaitu sariyah dan ghazwah.

2. Panitia Sejarah Maktab Sabah 107 . Contohnya melalui Perang Badar etika-etika yang diamalkan telah menarik ramai musuh menerima agama Islam. Ia merupakan salah satu kaedah berdakwah yang diajar oleh Rasulullah. Baginda menggunakan kaedah diplomasi. Dalam Perang Badar. Selepas kewujudan Baitulmal.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 8. Harta-harta yang diperolehi bukan dibolot oleh Rasulullah sebaliknya diagihkan secara sama rata di kalangan para pejuang. harta-harta berkenaan diuruskan dengan lebih baik dan digunakan untuk pembangunan negara khususnya pada zaman pemerintahan khalifah Umar al-Khattab. Kesimpulan 1. iaitu tawanan perang harus menebus diri dengan ilmu pengetahuan serta sejumlah wang tertentu. Cara pengagihan harta rampasan perang. Etika-etika peperangan dalam Islam bukan sahaja memberikan kesan yang positif kepada tentera-tentera Islam bahkan ia menjadi saluran atau wadah dakwah. Etika terakhir ialah tawanan perang akan dilayan dengan baik. 9.

Peralatan Perang  Senjata yang digunakan terdiri daripada tombak. Organisasi Pendahuluan a. c. Komposisi Tentera  Tentera Turki Uthmaniyyah yang diasaskan oleh Orkhan terdiri daripada 4 pasukan. B.  Tentera Uthmaniyyah berperang di darat kecuali dalam keadaan tertentu mereka berperang di laut. Ketenteraan merupakan aktiviti yang paling penting bagi kerajaan ini.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 14.  Setelah itu diikuti oleh tentera Janissari dan kemudian diikuti tentera berkuda pimpinan Beylerbay. Taktik dan Strategi  Tentera yang menggunakan senjata api dihantar lebih awal untuk menjadi tentera pengesan.  Tentera feudal yang berjaya dikurniakan tanah yang dikendalikan oleh petani.  Sultan Muhammad II memilih 2 buah meriam yang diimport dari Hungary. Terdapat struktur organisasi pentadbiran tentera yang sistematik hingga membolehkan kerajaan ini meluaskan jajahan taklukannya.  Tentera feudal digantikan dengan tentera upahan yang menggunakan senjata yang lebih canggih seperti meriam. Huraikan Struktur Ketenteraan Pada Zaman Pemerintahan Turki Uthmaniyyah.  Penggunaan senjata api dititikberatkan selepas akhir abad ke-16M.  Bilangan askar bertambah hingga 11. pedang. Isi – isi penting.5000 orang bagi setiap skuadron.  Tentera feudal merupakan tentera utama kerajaan Turki Uthmaniyyah. 1. Panitia Sejarah Maktab Sabah 108 . Kerajaan Turki Uthmaniyyah diasaskan oleh Uthman Ertoghrul pada 680H. panah dan perisai. b. Jenis Tentera  Terdapat 2 jenis tentera pada zaman kerajaan Turki Uthmaniyyah iaitu tentera feudal dan tentera upahan.

 Kapal-kapal Turki Uthmaniyyah dilengkapi dengan peralatan senjata api. C.  Tentera Janissari berpengaruh dan dilayan dengan baik oleh istana. tentera laut juga membantu memperkukuhkan kedudukan kerajaan ini. Tentera Janissari  Tentera Janissari pada mulanya lemah tetapi masih dianggap sebagai tentera asas Turki Uthmaniyya.  Kanak-kanak Kristian yang ditawan diserapkan ke dalam tentera ini.  Pada 1456M. 6.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010  Daripada 4 skuadron. Kesimpulan  Struktur organisasi ketenteraan yang mantap membolehkan kerajaan Turki Uthmaniyyah meluaskan kuasa.  Sultan Muhammad II al-Fatih merupakan sultan pertama mencipta nama dengan kemenangan tentera di laut.  Tentera Janissari bertambah dengan begitu ramai iaitu seramai 54. 3 skuadron dianggotai oleh tentera Islam dan 1 lagi dianggotai oleh orang dewasa Kristian yang memeluk Islam.  Mereka juga mempunyai taktik dan strategi yang tepat bagi menghadapi musuh.222 orang pada zaman Murad III.  Mereka yang diserapkan berusia 25 tahun atau lebih muda. baginda menewaskan musuh dengan 180 buah kapal dari Gallipoli.  Kapal perang Turki Uthmaniyyah yang terbesar dibina pada tahun 1575M.  Selain tentera darat. 5. Panitia Sejarah Maktab Sabah 109 . Tentera Laut  Tentera Turki Uthmaniyyah mempunyai angkatan tentera laut yang kuat.

sering berperang. Pertelingkahan telah berlaku dan jalan penyelesaian terakhir ialah perang.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 15.w.a. 4. Konsep Ketahanan dan Pertahanan Secara Umum Ketahanan 1. A. menerima wahyu daripada Allah. Orang tahan ialah orang yang tabah. 3.w. tiada panduan dan peraturan hidup. Prinsip Islam terdiri daripada akidah dan syariah. Zaman Jahiliyah berlaku 300 tahun sebelum kelahiran Islam dan selepas keruntuhan empangan Maarib sehingga Nabi Muhammad s. B. 6. Merangkumi 2 asas utama iaitu rohani dan fizikal. Ketabahan. penyabar dan cekal menghadapi sebarang ancaman musuh. 2. Pertelingkahan pertama berlaku di antara Habil dan Qabil iaitu anak Nabi Adam dan Hawa. Ciri masyarakat Jahiliyah ialah jahil. Isi – isi Penting. Huraikan Konsep Ketahanan Dan Pertahanan Mengikut Perspektif Islam Dan Bandingkan Dengan Konsep Ketahanan Dan Pertahanan Arab Pada Zaman Jahiliyah. 5. Manusia pada zaman ini mempunyai panduan dan matlamat hidup serta undang-undang. kecekalan dan kesabaran.a. menerima wahyu. Panitia Sejarah Maktab Sabah 110 . Masyarakat Arab Jahiliyah terbahagi kepada 2 golongan iaitu Arab Badwi dan Arab Hadari. Zaman Islam bermula apabila Nabi Muhammad s. Pendahuluan 1. bodoh. 3. 2.

kecekapan dan pelaksanaan yang betul. pertahanan.  Fizikal – (ketenteraan) kelengkapan perang dan persiapan alat senjata.  Jumlah dan bilangan ahli kabilah – semakin ramai semakin besar sesuatu kabilah dari segi pengaruh dan kuasa. agama dan negara (wajib dan memerlukan pengorbanan yang besar seperti harta. Setiap tindak-tanduk bagi mempertahankan sesuatu perlu diawasi dan dikawal agar kesilapan tidak berlaku. Panitia Sejarah Maktab Sabah 111 . masyarakat.Contoh. Melalui proses ketahanan dan pertahanan ini telah mendedahkan masyarakat kepada bidang ketenteraan.nyawa) 4. Konsep Pertahanan  Secara umum. jiwa. Arab Jahiliyah:  Semangat asabiyah – kebanggaan bagi kabilah yang menang. keturunan. 7. 3.sehingga berjaya menyebarkan Islam. masa. Asas pembinaan ketahanan ialah ilmu pengetahuan. Rohani (agama dan moral) dan fizikal (pembinaan jasmani dan ketenteraan) 5. Ketahanan diri. harta).  Fizikal – kelengkapan perang dan persiapan peralatan senjata. agama dan negara daripada musuh. Ketahanan fizikal dan spiritual mesti seimbang dan sepadu. masyarakat dan negara adalah persediaan yang wajar dan perlu diambil perhatian yang serius untuk melaksanakan tahap kedua. 6. Mempertahankan diri.  Menangkis kemudaratan bagi menjamin ketenteraman. pertahanan ialah langkah kedua yang berbentuk amali untuk melaksanakan dasar ketahanan masing-masing.  Kerohanian – ilmu pengetahuan dan penghayatan yang mendalam. Membela golongan lemah dan teraniaya serta dizalimi. Arab Jahiliyah: Tujuan : Mendapatkan kemegahan dan nama bagi kabilah  Mendapat keuntungan daripada harta rampasan perang. pengalaman. 2. 5. Mempertahankan hak dan tanggungjawab terhadap diri. Islam: Tujuan : Menegakkan kalimah Allah (akidah dan syariah)  Memelihara maslahat dan kepentingan umat (agama. akal.  Menegakkan keadilan dan mencegah kezaliman dan penindasan. Pertahanan 1. Konsep Ketahanan Islam:  Terletak pada akidah dan kepercayaan kepada Allah .Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 4.

Etika Perang Islam:  Perang utamakan perdamaian.  Tentera tamadun Islam adalah tersusun dan sistematik. tanaman dan binatang. Baginda sendiri mengetuai peperangan  Kemudian.  Dibahagikan kepada 5 kumpulan (al-Khamis) – depan.  Syeikh berada di tengah untuk menjaga keselamatannya.  Zaman Abbasiyah – tentera dibahagikan kepada 6 bahagian – berkuda.  Pemain alat bunyian gendang dan serunai untuk membangkitkan semangat. Arab Jahiliyah: Badwi  Organisasi tidak teratur.  Syeikh diberi keutamaan untuk memilih barang rampasan peran. tentera berkuda sedikit. Organisasi Tentera Islam:  Permulaan : Jumlah tentera kecil.  Kaum wanita dan kanak-kanak dibawa ke medan perang.  Zaman Nabi Muhammad s.  Benteng pertahanan – kota Petra. tentera bola api. berjalan kaki.  Kota pertahanan ialah di Ghundum dan Hadramaut.  Tentera infantri ramai.  Pakar bedah – pisau panas untuk memotong bahagian cedera. . kiri dan kanan. al-Khawarnaq. peninjau. Khalifah sebagai pemimpin tentera dan gabenor-gabenor sebagai panglima tentera.  Wanita akan ditawan dan dijadikan gundik atau hamba yang boleh didagangkan.  Fungsi tentera berbeza-beza – pemanah.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010  Mengelakkan kabilah daripada dihina apabila kalah. contoh Perang Badar(313 orang) tetapi semakin meningkat dari semasa ke semasa. dipengaruhi oleh Rom dan Parsi. menyerang dan lari. wanita dan ahli ibadat. penembak dan pembawa senjata. kumpulan pemanah. perunding dan pembawa bendera.a.  Berdamai apabila musuh meminta berdamai. Hadari  Teratur. contoh pada zaman Abbasiyah (300. tengah. belakang.  Konsep jihad – pengorbanan seorang Islam menegakkan kalimah Allah.000 orang).  Larangan merosakkan harta benda.w. dengan tawaran memeluk Islam atau membayar jizyah  Larangan membunuh kanak-kanak. orang tua.  Mereka hanya boleh ditebus melalui wang tebusan atau peperangan. Panitia Sejarah Maktab Sabah 112 . Arab Jahiliyah:  Tidak beretika.

 Islam meletakkan ketahanan dan pertahanan sebagai wasilah untuk memelihara agama. Pan-Pan dll ii. Nusantara (Alam Melayu) menjadi tumpuan pedaganga-pedagang India. India. b. Qaqullah dan Tiyumah B. Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan perdagangan di Nusantara sebelum abad ke-15 Masihi. membela ummah dan menegakkan agama Islam.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 Kesimpulan  Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.  Bagi orang Arab Jahiliyah ketahanan dan pertahanan hanyalah untuk matlamat duniawi semata-mata dan hasil rasukan jiwa yang keji. Sember-sumber bertulis China. Pengenalan (3m) a. Arab dan China sejak abad pertama lagi.w. c. sumber Arab-Kalah. Kataha. Tambaralinga iv. Kalagam.Arab dan Yunani membuktikan bahawa kegiatan perdagangan di rantau ini berkembang pesat sebelum kebangkitan kerajaan Melayu Melaka. A. Di antara pusat-pusat perdagangan yang muncul di Alam Melayu berdasarkan sumber-sumber berikut iaitu: i. Tan chu-Li. sumber India-Takola. Isi-isi Jawapan (7 Isi x 3 = 21 m) Panitia Sejarah Maktab Sabah 113 . telah menukar persepsi bangsa Arab terhadap ketahanan dan pertahanan. sumber Yunani(Ptolomy)-Takola.a. 1. sumber China Tun-Sun. Kole dan Sabaria iii.

kerang dwi katup. Arab dan kepulauan Melayu sendiri  Angin Monsun Barat Daya dan Timur Laut juga membantu pedagang-pedagang China dan India pergi ke gugusan kepulauan Melayu b) Kekayaan sumber asli  Nusantara kaya dengan hasil hutan seperti kayu gaharu. tempat perniagaan. kapur barus dan rotan  Kekayaan hasil pertania seperti rempah ratus. teh. teratur dan stabil  Kebanyakan kerajaan di Alam Melayu mempunyai sistem pemerintahan dan pentadbiran yang tersusun  Empayar Srivijaya – terdapat sistem pemerintahan kerajaan pusat dan wilayah  Empayar Melaka – wujud sistem Pembesar Empat Lipatan dan sistem perundangan sepeti Undang-undang Laut Melaka  Sistem ini melicinkan serta mengekalkan keamanan dan memajukan perdagangan d) Peranan Orang laut  Orang Laut direkrut untuk bertanggungjawab menjaga keselamatan kawasan perairan untuk membanteras kegiatan perlanunan  Mereka mengawal jalan-jalan laut supaya selamat daripada ancaman dan serangan lanun  Orang Laut juga memaksa kapal-kapal dagang singgah berdagang e) Kemudahan perdagangan dan pentadbiran perniagaan  Pemerintah menyediakan kemudahan-kemudahan di pelabuhan seperti tempat menginap. Syahbandar.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 1. antimony dan lain-lain c) Pemerintahan dan pentadbiran yang cekap. sistem sukatan dan timbangan yang standard. gudang. India. bijih besi. Majapahit dan Melaka dengan China bererti mendapat pengiktirafan dan perlindungan daripada China daripada ancaman musuh  Suasana aman dan damai membolehkan kegiatan perdagangan berjalan dengan lancar 114 Panitia Sejarah Maktab Sabah . tiram mutiara dan lain-lain  Hasil Perlombongan seperti emas. beras dan lainlain  Hasil-hasil laut seperti kowri(mata wang). kemudahan membaiki kapal dan lain-lain  Di Melaka. Nakhoda dan Kiwi mengurus hal-hal perdagangan  Mata wang logam digunakan dalam urusniaga f) Hubungan politik dengan China  Hubungan persahabatan Srivijaya.Faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan perdagangan di Nusantara a) Faktor kedudukan geografi gagasan kepulauan Melayu yang strategik  Terletak di tengah-tengah perjalanan perdagangan Timur dan Barat yang menjadi tumpuan pedagang-pedagang asing seperti China.

1. Isi-isi Jawapan ( 5 Isi x 4 = 20 m ) Panitia Sejarah Maktab Sabah 115 . dapat menarik pedagang Islam C. Bulu biri-biri. Atau apa-apa yang berkaitan 2. Perkembangan perdagangan di Nusantara berlaku kerana kedudukannya di pesisiran pantai dan kepentingannya berasaskan kepada penguasaan lalu lintas perdagangan di antara China dan India. Jalan Sutera telah menghubungi Timur Jauh dengan Mediterranean melalui Asia Tengah. 2. India dan China. Pada abad pertama tahun Masihi. Perdagangan diuruskan oleh beberapa kumpulan saudagar yang berperanan sebagai orang tengah e. Barang-barang Mewah seperti sutera dibawa ke Empayar Rom yang ketika itu merupakan pasaran yang amat baik c. Terdapat faktor politik dan ekonomi yang mewujudkan perdagangan ini yang perlu dikaitkan kepada Rom.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010  Hubungan erat dengan China menggalakkan kemasukan ramai pedagang dari China g) Peranan dan pengaruh agama  Srivijaya dan Majapahit merupakan empayar beragama HinduBuddha di Nusantara  Pusat perkembangan agama Buddha membantu mengmbangkan kegiatan perdagangan dengan India dan China yang seagama  Melaka merupakan empayar Islam. emas dan perak dibawa ke China untuk golongan aristokrat (gentry) d. 2. Kesimpulan (1m) 1. Pengenalan (3m) a. b. raikan faktor yang telah membawa kepada perkembangan perdagangan antarabangsa melalui Jalan Sutera yang menghubungkan antara Timur Jauh dengan Mediterranean.

 Rakyat Rom sendiri bertambah kaya akibat daripada perkembangan industri di wilayah empayar dan perluasan tanaman perladangan besar untuk eksport yang terletak di barat Rom  Cara hidup orang Rom yang kian bertambah mewah telah memberi dorongan kepada kebangkitan perdagangan antarabangsa d. Kestabilan politik  Pada abad 1 masihi terdapat kestabilan politik di seluruh empayar Rom yang terbentang dar Sahara ke Sungai Rhine di Eropah Utara  Laut Mediterranean dikawal rapi oleh Rom sehingga Mesir.  Empayar Kushan yang merangkumi benua India Utara. Jalinan perhubungan perdagangan  Perkembangan satu jalinan perhubungan perdagangan yang baik melalui jalan darat dan jalan laut yang dapat menghubungkan Rom dengan merata-rata tempat di empayar Rom  Semasa pemerintahan Maharaja Octavius Augustus.  Jalan darat dari Asia Tengah ke negeri China Utara terkawal dari serangan puak Hsiung Nu. Afghanistan dan bahagian Asia Tengah menggalakkan perdagangan antara Insia dengan Asia Tengah  Barang-barang China diimport dari negeri China melalui Asia Tengah dan di bawa ke India dan empayar Rom  Di bawah kerajaan Kushan. Perluasan empayar  Di Negara China.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 2. Faktor-faktor antarabangsa yang membawa kepada perluasan perdagangan a. Hubungan perdagangan  Hubungan rapat yang terjalin antara Rom dengan Kerajaan Kushan di India Utara  Saudagar-saudagar India berdagang dengan Rom dan Asia Tengah. Syiria dan Turki  Saudagar Rom mengawal monopoli perdagangan di Mediterranean Timur yang merupakan titik permulaan Jalan Sutera ke China  Barang mewah di bawa ke bandaraya Rom dan dari situ disebarkan ke seluruh empayar b.1. dinasti Han telah memperluaskan empayarnya ke Asia Tengah. Merv dan Kandahar  Saudagar Rom dan India menggunakan angin monsun untuk belayar antara Aden dengan India c. Pasaran yang luas  Empayar Rom telah menjadi suatu pasaran yang luas untuk barangbarang import dari negeri China. saudagar India juga meluaskan perdagangannya melalui jalan laut ke Asia Tenggara e.  Sistem ufti dilaksanakan antara kerajaan Asia Tengah dengan China  Negeri-negeri di Asia Tengah telah dijadikan pusat perdagangan untuk saudagar-saudagar China dan India  Perluasan empayar Han ke Taklamakan (Asia Tengah) membuka buat pertama kalinya Jalan Sutera yang menghubungkan negeri China dengan negeri-negeri Asia Barat Panitia Sejarah Maktab Sabah 116 . India dan Asia Tenggara. para saudagar Rom telah berdagang dengan Teluk Parsi.

Definisi ekonomi: sumber pengeluaran terhad yang digunakan untuk memenuhi kehendak manusia yang tidak terhad c. Isi-isi Jawapan ( 7 isi x 3 = 21 m ) 2. perindustrian dan perlombongan f. India dan China) maka kestabilan politik terjamin dan menggalakkan petmbuhan perdagangan antarabangsa Kejatuhan empayar tersebut menyebabkan perdagangan terputus Kewujudan empayar Mongul membuka semula Jalan Sutera untuk perdagangan antarabangsa 3. Pengenalan (3m) ekonomi dalam a. Kegiatan ekonomi satu unsur penting dalam perkembangan tamadun manusia sejak awal tamadun sehingga sekarang b. Asas perkembangan sesuatu tamadun adalah pertanian e.1 Faktor perkembangan pembangunan ekonomi Panitia Sejarah Maktab Sabah 117 . Ekonomi berkaitan dengan aspek pengeluaran dan pengagihan kekayaan d. Gabungan aktiviti pertanian dengan aktiviti ekonomi yang lain telah mewujudkan suatu tamadun yang stabil dari segi ekonomi dan politik 2. Kesimpulan (2m)      Dengan wujudnya ketiga-tiga empayar (Rom. 1. Aktiviti lain yang menyokong perkembangan tamadun awal seperti perdagangan.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010  Dasar ini bermotifkan ekonomi yang terbukti dengan penubuhan system ufti yang sebenarnya merupakan suatu rangka untuk menguruskan perdagangan antarabangsa D. Bangkan perkembangan pembangunan tamadun manusia sehingga tahun 1800 Masihi.

kereta lembu dan sebagainya  Tamadun Hwang Ho dan Indus memperkenalkan teknologi perkapalan dan dapat menjalankan aktiviti ekonomi kelautan seperti perdagangan dan perkapalan  Melahirkan alat-alat pengangkutan baru dan moden seperti kenderaan. laut Mediterranen menghubungkan Mesir dengan Sumeria dan Semenanjung Tanah Arab  Sistem perhubungan darat terawal ialah jalan darat antara Yunani. Milan dan Florence yang membuka bank secara eksklusif  Perdagangan antarabangsa memerlukan modal besar dan bank tersebut akan membekalkan modal  Institusi bank lengkap ditubuhkan di England (Bank Of England)  Tamadun Mesopotamia. Arab dan India  Sekitar abad 2 Masihi. Institusi Kewangan. Pengangkutan  Perkembangan sains dan teknologi membawa kepada terciptanya sistem pengangkutan yang lebih maju seperti kapal layar.  Perkembangan ekonomi mendorong pembukaan institusi kewangan yang berperanan dalam pinjaman wang. perak) Dinasti Song (Wang Kertas) d. kapal hinggalah penggunaan bahan tenaga c. Perhubungan  Manusia mengubah bentuk ekonomi dari sari diri kepada ekonomi komersil  Sistem perhubungan sangat diperlukan bagi kemudahan perhubungan antara satu tempat ke satu tempat. Mesir. motor bot. Rom. antara kawasan pengeluaran seperti kawasan pertanian ke kilang memproses dan bandar  Sistem perhubungan terawal ialah sungai dan laut – contoh Sungai Ni.Keluarga Egibi di Babylon memberi pinjaman kepada orang ramai dengan kadar bunga 20%-30% atas pinjaman Panitia Sejarah Maktab Sabah 118 .Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 a. jalan laut dan jalan sungai b.  Orang terawal memperkenalkan mata wang ialah orang Sumeria berbetuk ketulan perak dan emas  Wang yang agak standard diperkenalkan oleh orang Yunani dan Parsi  Pedagang Eropah menggunakan mata wang Julius Caesar dan Cleopatra  Tamadun China: Dinasti Chou ( wang tembaga) Dinasti Han ( wang emas . Tamadun Rom dan Yunani memperkanalkan penggunaan jalan raya dan jambatan  Tamadun Mesopotamia menggunakan roda dan kapal layar untuk jalan darat. simpanan dan insurans untuk menjayakan kegiatan perdagangan  Perkhidmatan ini diperkenalkan di Itali sekitar abad ke-14 dengan lahirnya pemodal di Genoa. Penggunaan Mata Wang  Pembangunan ekonomi pesat mendorong penggunaan mata wang sebagai pertukaran menggantikan sistem barter  Kebanyakan mata wang dalam bentuk logam seperti emas dan perak.

tanah ialah milik kerajaan dan raja  Pembahagian tanah ialah mengikut kedudukan individu dalam masyarakat dan sumbangannya kepada tamadun  Tamadun Mesopotamia. Perkembangan Industri dan Penubuhan persatuan  Perkembangan industri mendorong perkembangan ekonomi  Tamadun Mesopotamia-industri tekstil  Tamadun Mesir-industri kapal dan tembikar  Tamadun China-industri sutera.tanah dimiliki golongan raja. Kesimpulan (1m)  Perkembangan ekonomi komersil dan selanjutnya ekonomi kapitalis didorong oleh faktor yang dihuraikan di atas. Pemilikan Tanah dan Cukai  Dalam kebanyakan tamadun. paderi dan pegawai tentera  Cukai menjadi satu sumber pendapatan kerajaan awal  Tamadun Mesopotamia – cukai 20% dikenakan ( dalam bentuk wang @ barangan) g. insurans dan sebagainya  Kemudahan awam disediakan seperti pusat komersil gudang dan sistem pengairan  Tamadun Mesopotamia-pusat komersil dipanggil “Karu” di setiap bandar  Pusat Komersil Gudang ialah tempat tinggal pedagang dan gudang simpan barang)  Sistem pengairan menjadi faktor perkembangan petanian seperti Sungai Nil (Tamadun Mesir) dan sistem pengairan Szechuan (Dinasti Chou) f. kertas dan tembikar  Barangan yang dihasilkan dieksport untuk mendapat barangan lain  Penubuhan persatuan perdagangan penting kearah perkembangan ekonomi E. Kemudahan-kemudahan lain  Pembangunan ekonomi pesat mempengaruhi perubahan prasarana sokongan seperti pelabuhan.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 e. Kesimpulan lain yang sesuai Panitia Sejarah Maktab Sabah 119 . gudang.

Srivijaya dan Melaka mengalami kemajuan dalam perdagangan antarabangsa tetapi faktor yang mendorong fenomena tersebut berbeza. Berjaya mencapai zaman kegemilangan sebagai empayar unggul di Nusantara sebelum Majapahit dan Melaka berperanan sebagai pelabuhan entreport. b. Bandingkan faktor-faktor yang mendorong perkembangan perdagangan antarabangsa antara Kerajaan Srivijaya dengan Kerajaan Melaka 1. Kerajaan Melayu Melaka muncul awal abad ke-15M menjadi empayar kukuh di Nusantara dan menjadi pusat perdagangan antarabangsa c. Panitia Sejarah Maktab Sabah 120 .Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 4. a. Srivijaya diasaskan oleh Dapunta Hiyam muncul abad ke-7 hingga abad ke-13M. Pendahuluan.

 Orang Laut bertanggungjawab memastikan keselamatan di laut dan mengawal keselamatan pelabuhan Melaka d. Faktor-faktor perkembangan perdagangan antarabangsa Srivijaya dan Melaka a. Isi-isi Jawapan 2. Sistem pemerintahan dan pentadbiran yang sistematik Srivijaya  Mempunyai sistem pentadbiran pusat dan wilayah yang teratur  Orang Laut berperanan mengawal keselamatan pelabuhan dan sepanjang perairan Srivijaya supaya bebas dari lanun  Orang Laut berperanan menarik kapal-kapal dagang untuk berdagang di Srivijaya Melaka  Sistem pembesar empat lipatan menjamin pengurusan pentadbiran yang berkesan  Pelaksanaan undang-undang Laut Melaka dan Hukum Kanun Melaka membantu pentadbiran Melaka.1.  Undang-undang Laut Melaka yang menetapkan Bahasa Melayu sebagai Lingua Franca memudahkan interaksi pedagang. Hubungan dengan Negara China Srivijaya  Mendapat perlindungan daripada China menyebabkan lebih banyak pedagang China datang berdagang di Srivijaya  Pedagang lain dari India dan Arab juga berdagang di Srivijaya Melaka  Mendapat perlindungan dari China menyebabkan Melaka diiktiraf sebagai pusat perdagangan penting di Asia Tenggara  Melaka terselamat dari ancaman Siam dan Majapahit  Menggalakkan lebih ramai saudagar China berdagang di Melaka c. Dasar perdagangan Srivijaya  Pedagang asing tidak dibenarkan secara langsung berada di kawasan pedalaman  Pedagang dibenarkan berdagang di pelabuhan yang tertakluk kepada kuasa kerajaan Srivijaya  Tiada paksaan ke atas saudagar yang berdagang di Srivijaya Panitia Sejarah Maktab Sabah 121 . Kedudukan Geografi Srivijaya  Kedudukan strategik kerana menguasai jalan sungai utama dari pelabuhan ke pedalaman  Hasil hutan kawasan pedalaman dapat dibawa ke pelabuhan melalui sungai Batang Hari dan Sungai Musi Melaka  Kedudukan strategik kerana terlindung dari tiupan angin monsun  Perairan Selat Melaka yang terlindung ini membolehkan kapal dagang berlabuh dengan selamat  Bentuk muka bumi Melaka yang berbukit sesuai dijadikan kubu pertahanan yang baik b.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 2.

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010

Melaka  Hal-hal perdagangan diuruskan Syahbandar,Nakhoda dan Kiwi  Syahbandar –orang tengah antara pedagang dan kerajaan dalam pungutan cukai  Nakhoda – mengendali hal-hal perdagangan, penyelarasan dan pelayaran di pelabuhan Melaka  Kiwi –mengikut kapal yang membawa barang dagangan  Sistem cukai berkeutamaan diperkenalkan iaitu 6% ke atas barangan India, Burma, Sri Lanka, 3%ke atas barangan dari kepulauan Melayu  Pedagang mesti dapatkan surat kebenaran sebelum berniaga  Sistem ukuran dan timbangan yang standard digunakan  Sistem tukar barang atau mata wang diamalkan e. Pelbagai jenis barang dan bahan mentah Srivijaya  Memperoleh barangan dan bahan mentah dari kawasan pedalaman Sumatera dan Riau Lingga  Untuk memenuhi permintaan Srivijaya meluaskan pengaruhnya ke Kedah Tua dan Langkasuka  Hasil perdagangan rempah terpenting ialah rempah ratus  Kepelbagaian barang ini menggalakkan kunjungan pedagang Melaka  Barangan import dari barat seperti Coromandel, Persi dan Arab ialah gula, beras, sayuran dan daging  Melaka bertukar barangan dengan China seperti bijih, tembaga dan gaharu  Melaka beroleh barang dagangan seperti rempah, kayu-kayan dan beras dari Burma, Jawa dan Siam. f. Kemudahan-kemudahan Srivijaya  Tempat penginapan, stor dan gudang disediakan  Mempunyai kemudahan membaiki kapal Melaka  Gudang yang disediakan dipagar dan ada penjaga  Gudang untuk menyimpan barangan pedagang  Kemudahan membaiki kapal turut tersedia  Terdapat juga tempat penginapan, bekalan makan dan minuman yang disediakan kepada pedagang g. Peranan keagamaan Srivijaya  Pusat penyebaran agama Hindu-Buddha di Nusantara  Membantu dalam perkembangan perdagangan dengan China dan India yang seagama Melaka  Membentuk sebuah empayar Islam  Pedagang Islam merupakan pedagang utama di Melaka  Pengislaman Parameswara mempengaruhi perpindahan saudagar Islam dari Sumatera Utara ke Melaka
Panitia Sejarah Maktab Sabah 122

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010

h.

Dasar penaklukan Srivijaya  Meluaskan pengaruh dengan menakluk negeri-negeri kecil  Abad ke-7M hingga ke-13M berjaya kuasai kebanyakan Bandar pelabuhan di Alam Melayu  Membentuk sebuah empayar yang kuat Melaka  Meluaskan kuasa di kawasan Tanah Melayu hingga pinggir laut Sumatera  Melaka memperoleh emas dari Siak, lada hitam dan emas dari Rokan dan Kampar  Kawasan jajahan yang luas mengukuhkan kedudukan Melaka sebagai empayar yang unggul

3.

Kesimpulan (2M)  Terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan perdagangan antarabangsa Srivijaya dan Melaka  Faktor-faktor tersebut berbeza namun Srivijaya dan Melaka berjaya menjadi pusat perdagangan antarabangsa yang terkenal suatu ketika dulu.

5. Kemajuan pembangunan ekonomi moden bergantung kepada kemudahan prasarananya. Bincangkan. 1. Pengenalan.

a. Ekonomi – kajian sains sosial tentang bagaimana sumber-sumber ekonomi yang terhad digunakan untuk memenuhi kehendak manusia yang tidak terbatas. b. Sara diri – sistem ekonomi yang terawal untuk menampung keperluan sendiri dan keluarga.

Panitia Sejarah Maktab Sabah

123

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010

c. Hasil pertambahan produktiviti dalam kegiatan sara diri, hasil penggunaan peralatan- peralatan berteknologi tinggi lahir ekonomi moden dan aktiviti-aktiviti tukar barang berkembang menjadi kegiatan perdagangan yang pelbagai seperti import eksport, ekonomi kapitalisme, ekonomi mekantalisme dan perdagangan antarabangsa yang lain. d. Pembangunan ekonomi moden banyak dipengaruhi oleh prasarananya. 2. Isi-isi Jawapan 2.1. a. Kemudahan Prasarana Jalan raya, jalan kereta api dan perkapalan  Jalan-jalan pengangkutan merupakan prasarana yang paling utama dalam pembangunan mana-mana aspek kehidupan sama ada politik, ekonomi atau sosial.  Jalinan jalan raya, jalan kereta api dan jalan laut yang baik mempercepatkan perjalanan dan memendekkan masa perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain.  Revolusi Perindustrian di Eropah contohnya telah membawa perubahan besar dalam bidang pengangkutan.  Jalan-jalan yang baik sama ada jalan raya atau jalan kereta api yang dibina teah mempercepatkan hasil ladang dan hasil lombong di bawa ke bandar dan pelabuhan.  Lebih banyak barangan siap dapat dihantar ke luar negeri.  Jalan raya yang menggunakan batu hancur yang dibina pada tahun 1756 telah berjaya meningkatkan kemajuan ekonomi moden dan memudahkan hasil pertanian dan perkilangan diagihkan dengan cepat dan cekap untuk kegunaan tempatan dan luar negeri  Dalam bidang pengangkutan kereta api, pembinaan lokomotif dan enjin kuasa wap telah meletakkan asas bagi pembangunan ekonomi yang lebih moden bagi tamadun dunia.  Kapal yang menggunakan besi sebagai bahan binaannya telah mula membawa bahan mentah seperti arang batu ke bandar-bandar perusahaan  Kemudahan perkapalan juga telah membantu perpindahan secara besarbesaran penduduk luar bandar ke bandar bagi membantu kegiatan perdagangan yang sedang pesat berkembang  Sistem perdagangan moden masyarakat Arab contohnya telah berkembang pesat kerana adanya sistem pengangkutan dan perhubungan serta jalan darat yang menghubungkan kawasan bandar dengan pedalaman  Sistem terusan yang dibina pada tahun 1761 meningkatkan lagi aktiviti perdagangan b. Mata wang  Mata wang syiling telah mula digunakan dalam urusan perniagaan di Rom  Dasar ekonomi Augustus (Maharaja Rom) bersifat Laissez faire dengan menyusun semula sistem mata wang Rom kepada mata wang emas, perak dan logam  Penggunaan wang juga telah meningkatkan aktiviti perdagangan di Tamadun China dan India  Dinar dan dirham digunakan dalam masyarakat Arab c. Gudang  Pelabuhan biasanya dilengkapi dengan kemudahan gudang
Panitia Sejarah Maktab Sabah 124

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010

 Srivijaya contohnya telah berkembang maju aktiviti ekonominya kerana pemerintah Srivijaya telah berjaya menyediakan pelbagai kemudahan seperti stor, tempat penginapan sementara untuk pedagang dan gudang untuk menyimpan barang d. Institusi Kewangan  Salah satu daripada perkembangan utama dalam bidang ekonomi ialah kemunculan dan perkembangan sistem perbankan  Di Mesopotamia contohnya telah berkembang sistem perbankan persendirian pada akhir abad ke-6SM  Perkembangan ini melahirkan beberapa dynasties of bankers dengan tujuan memberi pinjaman dengan kadar faedah sebanyak 20%-30%  Dengan ini lebih banyak penduduk dapat terlibat dalam ekonomi moden e. Bazar  Makkah berperanan sebagai pusat pertemuan pedagang serta bertindak sebagai bazaar yang dikunjungi oleh pedagang Rom, China dan India  Pasar Campagne di Jerman menjadi pusat pertemuan para pedagang. Bangsawan Campagne mewujudkan pasar-pasar untuk menemukan para pedagang dari kawasan ini  Gerai dibina untuk disewa kepada pedagang f. Kemudahan roda dan kapal layar

g. Kemudahan pelaburan h. Limbungan

3.

Kesimpulan.

Pelbagai usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak berwajib dalam tiap-tiap tamadun bagi membangunkan ekonomi mereka  Antaranya adalah membangunkan kemudahan prasarananya untuk tujuan pembangunan ekonomi moden  Tanpa prasarana yang baik dan mencukupi kegiatan ekonomi terbantut dan masih ditahap tradisional

6.

Terangkan konsep sara diri, komersil dan kapitalis. Huraikan sebab-sebab perkembangan sistem kapitalis di Eropah sehingga abad ke-18. 1. tangga
Panitia Sejarah Maktab Sabah 125

Pendahuluan. a. Ekonomi – perkataan Yunani yang bermaksud peraturan rumah

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010

b. Ekonomi – ilmu yang mengkaji tentang pengeluaran dan pertukaran kewangan dalam aktiviti manusia c. Pendapat Adam Smith – ekonomi sebagai kajian tentang sifat dan sebabsebab kekayaan negara d. Jenis-jenis ekonomi- sara diri, sistem barter, komersil, perdagangan dan kapitalisme 2. Isi-isi Jawapan 2.1 Konsep sara diri, komersil, dan kapitalisme a. Konsep sara diri  Sara diri menyediakan keperluan asas untuk kehidupan seperti makan minum, pakaian dan tempat tinggal melalui penerokaan terhadap sumber alam sekeliling melalui pemburuan dan pemungutan  Petani yang menjalankan kegiatan pertanian berasaskan konsep sara diri adalah untuk keperluan keluarga dan kegunaan seharian  Mereka menghasilkan pelbagai jenis tanaman makanan seperti padi, ubi, keladi, sayuran dan buah-buahn  Kegiatan ekonomi sara diri juga meliputi kegiatan pengutipan dan pengumpulan hasil-hasil hutan seperti damar, rotan dan buah-buahan b. Konsep Komersil  Komersil ialah aktiviti jual beli urus niaga sesuatu barangan dan perkhidmatan  Sistem ekonomi komersil merupakan satu sistem yang menjalankan kegiatan penjualan dan pembelian barangan dan perkhidmatan secara besar-besaran  Pengkhususan melibatkan pertukaran orientasi keuntungan hubungan luar dan pengumpulan modal untuk kepentingan persendirian

c.

Konsep Kapitalisme  Sistem yang menggalakkan pengumpulan modal, kebebasan ekonomi, hak milik persendirian, kebebasan pasaran dan perniagaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan  Membolehkan individu atau kumpulan individu berusaha menambahkan kekayaan dengan melabur semua keuntungan  Melibatkan sistem pembayaran upah kepada kaum buruh berdasarkan prinsip perniagaan untuk mendapatkan peluang pekerjaan  Sistem pengeluaran, pengedaran dan pertukaran secara besar-besaran yang bercorak baru 2.2 Sebab-sebab perkembangan sistem kapitalis di Eropah sehingga abad ke-18 a. Pergerakan Renaissance dan Reformasi  Gerakan Renaissance pada abad ke-14M dan Reformasi telah memperkembangkan sistem kapitalisme  Perkembangan aliran pemikiran individualisme, humanisme, sekularisme dan rasionalisme telah melemahkan peranan agama dalam bidang ekonomi dan melahirkan masyarakat yang mementingkan kebebasan dan kekayaan kebendaan
Panitia Sejarah Maktab Sabah 126

pelaburan dan pertukaran wang b. Dasar Kolonialisme  Perluasan dasar mekantalisme membawa kepada koloni ke atas kawasan di Timur dan Amarika Latin  Ini memperluaskan lagi sistem ekonomi kapitalisme  Kekayaan koloni mengalir ke Eropah f. tuan tanah dan pengusaha lombong  Di samping itu sistem bank juga merupakan satu perniagaan yang menguntungkan Panitia Sejarah Maktab Sabah 127 . undang-undang kemiskinan 1600 dan akta perkapalan 1650 e. Venice dan Florence telah mendorong kepada kelahiran sistem ekonomi kapitalisme melalui aktiviti pinjaman.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010  Masyarakat di bandar Milan. Kemunculan Negara Bangsa  Raja-raja Negara bangsa merupakan penggerak kepada perkembangan sistem kapitalisme  Setiap buah negara bangsa berlumba-lumba untuk mengumpulkan kekayaan  Untuk tujuan tersebut penjelajahan dan penerokaan ke kawasan baru digalakkan  Putera Henry dari Portugal dan Raja Ferdinand dari Sepanyol telah membiayai dan memberi galakan kepada aktiviti tersebut d. Perkembangan Institusi Kewangan  Perkembangan industri bank berlaku setelah amalan riba diterima oleh masyarakat Eropah  Menerusi institusi ini kemudahan pinjaman dan kredit (pembayaran melalui cek) membolehkan pedagang dan pelabur membuat pelaburan modal dengan membesarkan perniagaan mereka  Kesannya lahir golongan kapitalis yang terdiri daripada pemilik kilang. Dasar Mekantalisme  Revolusi perdagangan melalui campurtangan kerajaan negara bangsa pada abad ke-16 dan ke-17 telah menggalakkan pertumbuhan kekayaan dalam negara  Menerusi dasar ini kerajaan berusaha mewujudkan sektor pertanian dan perindustrian yang produktif dan pasaran luar yang luas  Untuk tujuan tersebut kerajaan mengadakan dasar melindungi pelabur dan pedagang tempatan  Ratu Elizabeth (1558-1603) telah memperkenalkan akta seperti akta perantis 1563. Fahaman Calvinisme  Gerakan Reformasi yang dibawa oleh John Calvin dalam pemikiran agama Kristian di Eropah telah mendorong kepada perkembangan ekonomi kapitalisme  Ajaran Calvin membenarkan amalan riba dengan tujuan menggalakkan masyarakat bekerja keras  Fahaman ini menyebabkan negara Protestan mengenepikan Common Law dan membolehkan pedagang membebaskan diri daripada kawalan paderi dan peraturan lama c.

Kesimpulan  Sistem ekonomi kapitalisme semakin penting di Eropah Barat apabila berlakunya  Revolusi Industri yang bermula pada abad ke-18  Menerusi sistem ini Negara Eropah menjadi kaya dan menguasai ekonomi dunia Panitia Sejarah Maktab Sabah 128 . Perubahan dalam organisasi perniagaan  Di zaman pertengahan aktiviti perdagangan dan pengeluaran dimiliki oleh individu dan keluarga  Kesatuan tukang dan kesatuan dagang terikat dengan peraturan adat yang lebih mementingkan kebajikan sosial  Bermula pada abad ke-16 berlaku perubahan dalam organisasi perniagaan dan penubuhan syarikat perniagaan regulated (PR) dan joint stok (JS)  Ahli PR mengeluarkan modal dan menanggung kerugian  JS ialah syarikat yang modalnya disumbangkan oleh pemegang saham awam dan diuruskan oleh badan pengarah  Syarikat Eastland (1576) merupakan syarikat regulated yang berdagang di laut Baltik  Syarikat Hindia Timur Inggeris (1660) merupakan syarikat JS yang terkenal  Dengan modal yang besar dan kedudukan yang kukuh membolehkan syarikat menyediakan kemudahan perdagangan dan mendapatkan perlindungan ketenteraan  Kewujudan organisasi tersebut memperkukuhkan lagi sistem ekonomi kapitalisme di Eropah 3. pelaburan dan pertukaran wang telah melahirkan golongan kapitalis  Keluarga Fuggers dan Ausgurg dan Medici merupakan keluarga yang terkenal dalam perniagaan institusi kewangan di Eropah g.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010  Keuntungan yang diperolehi melalui pinjaman .

4 Cruzedo ( mata wang Belanda). Bernam. gaharu. Kekayaan sumber asli (hutan)  Hasil hutan seperti kayu wangi.1. c.  Kuala Kedah sangat masyhur kepada pedagang-pedagang Arab pada kurun ke-7. 1. Kerajaan Agraria di kawasan pedalaman berteraskan ekonomi pertanian sementara kerajaan Maritim di pesisir pantai tertumpu kepada aktiviti kelautan Isi-isi Jawapan (5 isi x 4 = 20M) B.  Melaka menjadi pelabuhan terpenting di Asia Tenggara pada pertengahan kurun ke-15. Kegiatan Perlombongan  Kegiatan melombong hasil galian yang berharga seperti timah. e.  Antara kegiatan pertukangan yang mereka jalankan ialah pertukangan kayu dan logam. iaitu antara tertinggi di dunia ketika itu. A.Kegiatan Ekonomi di Nusantara yang menyumbang kepada perkembangan perdagangan antarabangsa. memburu dan mengumpul hasil hutan.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 7. Manjung.membuat perahu serta menenun kain dan menyulam. . Kegiatan Pertanian.  Menjelang abad ke 15 usaha melombong dijalankan di sepanjang kawasan dari Kedah ke Kuala Linggi termasuk Beruas. Jelaskan kepelbagaian kegiatan ekonomi di Nusantara yang telah menyumbang kepada perkembangan perdagangan antarabangsa. anggaran hasil pedagangan Melaka  adalah sebanyak 2.  Konsep pertanian ini meliputi kegiatan bercucuk tanam.  Hasil ini dipungut oleh orang asli dan disalurkan kepada orang Melayu yang tinggal di sepanjang sungai dan pantai. Panitia Sejarah Maktab Sabah 129 b. Kuala Selangor. d. Klang dan Jugra Kegiatan Pertukangan dan Kraftangan  Dilakukan sebagai sumber pendapatan tambahan dalam bentuk barangan keperluan. emas dan perak.  Penanaman padi merupakan salah satu kegiatan pertanian utama di Nusantara kerana beras merupakan makanan utama. menurut Tom Pires. a. 2. Pengenalan.  Kegiatan ini berasaskan kepada sistem ekonomi sara diri. Perdagangan. 2. mencipta pelbagai jenis senjata tradisional. Kebanyakan kerajaan-kerajaan awal di Alam Melayu terdiri daripada Kerajaan Agraria dan Kerajaan Maritim. menternak binatang. menangkap ikan. kapur barus dan rotan.  Tertumpu di pusat-pusat pelabuhan.

terdapat juga akar bahar dan tripang yang mendapat pasaran luas di China.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 f.  Kekayaan dari sumber alam telah menjadikan Alam Melayu sungguh istimewa.  Terdapat pelbagai jenis tumbuhan dan hidupan laut yang menjadi barang dagangan penting. Kekayaan Sumber Hasil Laut.  Selain itu. Antaranya siput.  Oleh itu. Kesimpulan. Panitia Sejarah Maktab Sabah 130 . kerang dwikatup dan tiram dan mutiara serta siput kowri. penduduk rantau ini telah turut terlibat dengan aktif dalam ekonomi antarabangsa. C.

. .MenurutRoutedge Dictionary of Economy ialah kaedah umum manusia/individu berkerjasama untuk memenuhi kehendak material manusia. Matlamat • Usaha mencari rezeki dalam Islam adalah untuk mendapat keredaan Allah di dunia dan di akhirat. Agihan kekayaan • Isam mensyaratkan kekayaan yang diperoleh bukan untuk individu semata-mata. Perkataan ekonomi daripada bahasa Greek bermaksud pengurusan rumahtangga.Aktiviti yang memudaratkan seperti judi. Ekonomi yang memudaratkan awam • Isam mensyaratkan aktiviti ekonomi yang dijalankan bagi kesejahteraan awam. 6. • Barat meletakkan keuntungan material semata-mata 2. (3 markah) 1. • Ekonomi barat meletakkan kekayaan yang diperoleh adalah hak individu 5.Ekonomi ialah ilmu mengkaji pertukaran dan penggunaan bahan/barang pelbagai dan terhad. 3. Sistem ekonomi Isam diasaskan oeh Nabi Muhammad SAW di tanah Arab berpandukan wahyu. 4. . • Untuk memaksimakan untung . • Barat mengiktiraf kegiatan ini.pelacur.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 7. 2. 1.riba dan sebagainya diharamkan.malah dikenakan zakat bagi membantu mereka yang kurang bernasib baik.majikan menindas pekerja. Konsep • Islam menekankan usaha mencari rezeki yang halal .bayar gaji yang rendah dan nafikan hak mereka.arak. (5 isi X 4 markah) 1. • Barat – untuk kepuasan individu semata-mata. 7. PENGENALAN. Pemilikan harta • Islam menganggap harta keka yaan adaah miik Allah dan diberikan milik sementara kepada manusia. ISI. Sistem ekonomi kapitalis berasaskan pemilikan harta sendiri serta perniagaan dan perusahaan bermatlamatkan pulangan kebendaan dan kewangan. 3. Kebebasan mencari rezeki • Masyarakat Islam bebas mencari rezeki namun kerajaan berhak campur tangan bagi menjaga kepentingan umum Panitia Sejarah Maktab Sabah 131 2. Barat anggap harta adaah milik individu.tanpa menindas dan kerana Allah. Huraikan perbezaan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis yang diamalkan di barat.

Panitia Sejarah Maktab Sabah 132 . (2 markah) Sistem ekonomi Islam dan system ekonomi kapitalis adalah berbeza kerana ekonomi Islam berdasarkan sunnah dan wahyu sedangkan kapitalis adalah ciptaan manusia. 8. Jelaskan Fungsi Zakat Dan Pelaksanaannya Pada Zaman Bani Umayyah. Kapitalis menuntut agar tidak campur tangan dari kerajaan ‘ laissez faire’ KESIMPULAN.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 • 3.

Pengenalan a. ii. Kemakmuran masyarakat dapat dilihat sehingga tiada seorang pun yang layak menerima zakat pada zamannya. kesucian. Zakat berasal daripada perkataan Arab iaitu daripada kata dasar zaka yang bererti penambahan atau persucian.  Pelaksanaan zakat pada zaman Bani Umaiyah menonjol ketika era pemerintahan khalifah Umar b. Panitia Sejarah Maktab Sabah 133 . B. Aziz. Abd. c. Zakat Emas dan Perak sebanyak 2. Beliau telah memastikan institusi zakat ditadbir dengan baik dan sistematik. Melantik amil Baginda membentuk institusi zakat dan melantik amil untuk memungut zakat dibahagian-bahagian yang berbeza mengikut ukuran nisab tertentu a. • Mensucikan jiwa daripada kekotoran dosa • Mewujudkan kedamaian • Merapatkan jurang kekayaan dalam kalangan masyarakat Islam • Menyemai semangat bertanggungjawab dan tolong menolong • Mengikis sifat-sifat tamat dalam pemilikan harta • Membuktikan sifat mentaati hukum agama • Mendapatkan keberkatan Pelaksanaan zakat zaman Bani 2. • Mendatangkan kesyukuran dan penyuburan pahala. Umaiyah. Fungsi zakat.  b. M enggalakkan umat Islam bekerja keras • Melalui institusi zakat baginda berjaya menggalakkan umat Islam bekerja keras dan bermuafakat sehingga menjadi masyarakat yang makmur. unta dan lembu. Isi – isi Penting 1. Dari segi syarak pula zakat merupakan pembayaran atau cukai ke atas harta apabila sudah sampai nisabnya dan genap setahun (haul) dan ia akan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. keberkatan dan kedamaian.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 A. Membahagikan 5 jenis zakat  Zakat pada zaman Bani Umaiyah dibahagikan kepada 5 jenis iaitu: i. Dari segi bahasa zakat bermaksud kesuburan.5% Zakat binatang ternakan seperti kambing.

jika usaha sendiri 1/20 yang 3. Fakir 2.  Zakat tanaman dan buah-buahan. Amil 4. zakatnya seekor setiap 100 ekor. Jika 100-200. Apabila sampai 60 ekor zakatnya seekor tetapi berumur 2 tahun. setiap 5 hingga 24 ekor. dikenakan zakat jika digunakan untuk tujuan perniagaan. Miskin 3.  Zakat memainkan peranan penting dalam sistem ekonomi Negara Islam.KESIMPULAN. Zakat galian dan harta yang tertanam. Zakat barangan perdagangan dikenakan 2. Mualaf yang dinakkan hatinya 5. Hamba yang hendak memerdekakan dirinya 6. Melalui pelaksanaan zakat jurang perbezaan ekonomi antara umat Islam dapat dikurangkan. Panitia Sejarah Maktab Sabah 134 . Musafir 4. jika di bumi perang zakatnya 1/5.  Lembu/kerbau. Jika 25 ekor zakatnya anak unta betina berumur setahun. setiap 30 ekor zakatnya anak betina umur setahun. Orang berhutang 7. v.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 iii. Setiap 40-100 ekor zakatnya seekor kambing.5%. Orang yang berjihad 8. jika di bumi aman 2.  Kuda.5% mengikut syarat zakat emas dan perak. C. zakatnya seekor kambing. jika guna siraman air hujan 1/10.  Menubuhkan Diwan al Kharaj Sebuah jabatan dinamakan Diwan al Kharaj ditubuhkan untuk melicinkan tugas pungutan cukai (sebahagian besarnya adalah zakat )dan mengeluarkan perbelanjaan negara. iv. Menentukan golongan layak menerima zakat Hasil kutipan zakat disalurkan kepada 8 asnaf yang layak 1.  Bagi unta. Ia merupakan bahan penting dalam sistem percukaian negara.

zakatnya 1/10  Jika diusahakan sendiri 1/20 Binatang ternakan seperti kambing. zakat merupakan pembayaran atau cukai ke atas harta diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat berasal daripada perkataan Arab zaka yang bererti penambahan atau kesucian.   2. Jelaikan jenis-jenis kepentingannya dalam menjana ekonomi Umat Islam zakat dan A. Dari segi syarak pula. Isi-isi Jenis-jenis zakat (8m) 1.  Emas dan perak (bukan perhiasan Panitia Sejarah Maktab Sabah 135 3.Kadar zakat fitrah ialah sebanyak segantang daripada makanan yang mengenyangkan atau makanan asasi penduduk. Hasil tanaman dan buah-buahan  Jika menggunakan siraman air hujan.  zakat fitrah ialah zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam setiap tahun.  Syarat zakat binatang ternakan ialah cukup hisab. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan perkataan zakat disebut sebanyak 58 kali dalam al-Quran.Tempoh mengeluarkan zakat fitrah ialah pada 1 Ramadhan sehingga hari pertama bulan Syawal sebelum solat sunat Hari Raya Aidil Fitri.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 9. 3. Zakat terbahagi 2 iaitu zakat fitrah dan zakat harta. . tidak digunakan sebagai barangan modal dan membiak sendiri. Pengenalan. 2. B. Zakat harta ialah zakat yang dikeluarkan oleh mereka yang mempunyai harta tertentu dengan kadar yang telah ditetapkan oleh syarak. kesucian. Dari segi bahasa. Allah s. Harta-harta yang berwajib dikeluarkan zakat adalah harta-harta yang penting dalam ekonomi seperti.w. 1. unta dan lembu. zakat membawa makna kesuburan. keberkatan dan kedamaian.t telah mewajibkan zakat sejak permulaan Islam.

Kepentingan Zakat.5% 4. Dari segi rohani menebalkan iman kerana pemberian diperoleh tanda-tanda kekuasaan Allah.5% Wang simpanan (bentuk akaun simpanan. melabur dalam industri yang banyak memberi faedah kepada masyarakat seperti industri makanan.       C. Ia merupakan sumber penting dalam sistem percukaian negara Islam dan berfungsi kepada pembangunan sesebuah negara.5% Barang-barang perniagaan-2.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010    Kadar zakat yang dikenakan 2. Panitia Sejarah Maktab Sabah 136 . pakaian dan perumahan dan lain-lain. Menjadi negara dan umat Islam kaya dan makmur. Dari segi jasmani pendapatan zakat dapat menaikan taraf hidupnya. Menguji keimanan dan ketakwaan. Menghampiri diri dengan Allah kerana harta dibelanjakan mengikut cara diredhai Allah dan kesyukuran dan pengagungan kekuasaan Allah dan tanda kesyukuran itu ialah tindakan kerelaan mengambil sebahagian harta bendanya untuk mencari keredhaan-Nya. Zakat yang dikeluarkan mendapat ganjaran besar dan melahirkan umat yang kuat dari segi ekonomi dan negara kaya kerana Baitulmal yang mengumpul zakat menggunakan untuk pembangunan negara dan agama serta kebajikan rakyat. Digunakan untuk menyediakan kemudahan asas (infrastruktur). Penggunaan wang zakat bagi mereka yang berhak dan tidak mampu boleh mengatasi masalah ekonomi dan sosial serta mengurangkan jurang perbezaan di antara golongan kaya dengan miskin.  Membentuk masyarakat adil dan penyayang. simpanan tetap atau simpanan semasa) kadar 2. Memberi kekuatan rohani dan jasmani fakir miskin. Kesimpulan  Zakat memainkan peranan penting dalam sistem ekonomi negara Islam. Hanya manusia yang benarbenar beriman dan bertakwa mengeluarkan zakat dengan ikhlas. Mengeratkan persaudaraan dan tali silaturrahim antara golongan kaya dan miskin.

Pemilikan Harta  Islam menganggap harta kekayaan adalah milik Allah dan diberikan milik sementara kepada manusia. malah dikenakan zakat bagi membantu mereka yang kurang bernasib baik. Konsep  Islam menekankan usaha mencari rezeki yang halal. 4.  Barat meletakkan keuntungan material semata-mata 2. bayar gaji yang rendah dan nafikan hak mereka.  Ekonomi ialah ilmu yang mengkaji pertukaran dan penggunaan bahan/ barang pelbagai dan terhad. Bandingkan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis yang diamalkan di Barat.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 12.  Barat menganggap harta adalah milik individu. Panitia Sejarah Maktab Sabah 137 . B.  Barat.  Barat-untuk memaksimakan untung. tanpa menindas dan kerana Allah. Isi – isi Penting 1. PENGENALAN  Perkataan ekonomi daripada bahasa Greek bermaksud pengurusan rumah tangga./individu bekerjasama untuk memenuhi kehendak material manusia. 3. majikan menindas pekerja. A.untuk kepuasan individu semata-mata.  Menurut Routedge Dictionary of Economy ialah kaedah umum manusia. Agihan Kekayaan  Islam mensyaratkan kekayaan yang diperoleh bukan untuk individu semata-mata.  Ekonomi barat meletakkan kekayaan yang diperoleh adalah hak individu. Matlamat  Usaha mencari rezeki dalam Islam adalah untuk mendapat keredhaan Allah di dunia dan di akhirat.

Kebebasan mencari rezeki  Masyarakat Islam bebas mencari rezeki namun kerajaan berhak campur tangan bagi menjaga kepentingan umum  Kapitalis menuntut agar tidak campur tangan daripada kerajaan ‘laissez faire’ C. Ekonomi yang memudaratkan awam  Islam mensyaratkan aktiviti ekonomi yang dijalankan bagi kesejahteraan awam. Akitiviti yang memudaratkan seperti judi.  Sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis adalah berbeza kerana ekonomi Islam berdasarkan sunnah dan wahyu sedangkan kapitalis adalah ciptaan manusia.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 5. KESIMPULAN.  Barat mengiktirafkan kegiatan ini. 6. riba dan sebagainya diharamkan. pelacuran. arak. Panitia Sejarah Maktab Sabah 138 .

Panitia Sejarah Maktab Sabah 139 . Pengenalan 1. sifat tamak atau mementingkan diri tidak perlu wujud pada diri seseorang.W. di muka bumi ini adalah cukup unuk seluruh makhluk-Nya.W. Jiwa yang bersih dan akhlak yang mulia akan menghindari perkara-perkara tidak baik dalam aktiviti ekonomi. serta hubungan manusia dengan alam sekeliling. manusia sebagai kahlifah dan persaudaraan antara manusia. • Tauhid adalah perkara asas dalam falsafah ekonomi Islam melibatkan hubungan antara manusia dengan dengan tuhan dan manusia dengan manusia. tazkiyyah. Konsep ekonomi Islam adalah bersandarkan kepada pegangan dan keyakinan bahawa rezeki yang dikurniakan oleh Allah S. “Sistem ekonomi Islam dapat memelihara keadilan masyarakat”. A. Bincangkan penyataan ini dengan menghuraikan asas-asas ekonomi Islam khususnya daripada sudut falsafah dan matlamat sistem ekonomi tersebut. sebagai penguasa yang membuat peraturan-peraturan yang bertujuan untuk menjaga dan menampung kehidupan makhluk demi kebahagiaan di dunia dan akhirat. 2. a. mengguna atau mengurus sumber-sumber alam secara kebendaan dan kerohanian untuk kebaikan semua pihak demi mendapat keredhaan Allah S.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 13.T. 3.W. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mengkaji kegiatan manusia yang selaras dengan kehendak syariat dari segi mendapatkan.T.T. B. Isi –isi Jawapan. dan masyarakat seluruhnya. Oleh itu. rububiyyah. • Rububiyyah adalah konsep yang menekankan Allah S. • Tazkiyyah ialah konsep kesucian jiwa dan ketinggian akhlak.T. Ekonomi Islam adalah berteraskan syariah bagi melindungi ketidakadilan dalam pemerolehan dan penggunaan sumber alam dengan memenuhi kepuasan manusia untuk melaksanakan tanggungjawab terhadap Alllah S. Falsafah (6 isix 2m) • Berasaskan pegangan pada ajaran-ajaran Islam dan boleh dilihat dari sudut tauhid.W.

Panitia Sejarah Maktab Sabah 140 . • Ekonomi Islam bermatlamatkan untuk mencapai penggunaan sumber yang optimum. Kekayaan yang dimaksudkan ini termasuklah dari segi pendapatan. 3.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 • • Umat Islam perlu percaya bahawa manusia dicipta oleh S. manusia akan menjalankan amanah dan peranan untuk memakmurkan bumi sesuai dengan peranan mereka sebagai khalifah Allah S. eksploitasi. Matlamat (4 isi x 2m) • Aktiviti ekonomi Islam bertujuan memenuhi keperluan asas setiap manusia. harta benda dan pembangunan. makanan yang mencukupi dan keperluan perubatan.W. cekap. bangsa atau warna kulit. untuk dijdikan sebagai khalifah di muka bumi ini. • Ekonomi Islam juga berhasrat untuk melaksanakan pengagihan kekayaan yang saksama dan adil.W. b. • Ekonomi Islam juga bertujuan untuk menjamin hak dan peluang yang sama untuk semua orang tanpa mengira keturunan.T. Kesimpulan (2 markah) Asas-asas ekonomi Islam jelas menunjukkan keadilan masyarakat dapat dipelihara berasaskan falsafah dan matlamat sistem ekonomi Islam itu sendiri. berkesan dan tidak membazir. tempat tinggal yang selesa. Keperluan asas ini termasuklah mempunyai pakaian yang sesuai.T. Melalui kesedaran ini. Konsep persaudaraan sejagat tanpa batasan keturunan atau warna kulit ini akan mewujudkan suasana kehidupan yang lebih harmoni tanpa sebarang bentuk pemerasan. penindasan atau penyelewengan.

kikir. Isi (7 isi x 3 markah) a. mesti dielakkan sifat boros. Aktiviti-aktiviti ekonomi yang dilarang. Jelaskan penyataan di atas dengan merujuk kepada kegiatan ekonomi yang disarankan dalam Islam. judi. 1. • Larangan ini merangkumi aktiviti-aktiviti pengeluaran dan penggunaan. Ekonomi pula adalah perlakuan muslim dan mukmin dalam menguruskan sumber-sumber bagi mencapai matlamat dan kesejahteraan dunia dan akhirat. pembaziran dan bakhil. b. penganiayaan. dan kebendaan. tanpa penipuan. Oleh itu. Konsep pembangunan ekonomi Islam adalah bersepadu dan menyeluruh. syariah dan akhlak. berhemah dan bantu-membantu dan menggunakan perkara-perkara yang diharuskan sahaja. Barangan pengeluaran mestilah yang diharuskan oleh Islam seperti barangan yang bersih. boros. berguna dan tidak membahayakan. lacur.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 14. Pendahuluan Pembangunan bererti pembangunan manusia dan persekitaran fizikal serta sosio budayanya. 2. penindasan serta menjaga hak dan kebajikan pekerja. suci. proses pembangunan ekonomi Islam digerakkan melalui konsep kesyukuran dan keadilan kerana Islam menentang keras konsep kekufuran dan kezaliman. • Dalam proses penggunaan. membazir. menipu timbangan. Riba. Pembangunan ekonomi Islam bergantung pada aktiviti-aktiviti ekonomi. menipu sukatan. • Pembangunan ekonomi Islam mengkehendaki seseorang muslim supaya menjalankan ekonomi secara yang halal. Konsep pembangunan ekonomi Islam tidak terpisah daripada konsep akidah. Pekerja pula mesti menjaga kualiti pengeluaran dan nama baik syarikat. menyorok barang keperluan. Kegiatan ini melibatkan aktiviti pengeluaran dan penggunaan. kerohanian. menjual beli barang yang belum dimiliki dan Panitia Sejarah Maktab Sabah 141 . Umat Islam digalakkan bersifat berjimatcermat. Proses pembangunan Islam bersifat komprehensif iaitu meliputi aspek-aspek akhlak. Aktiviti-aktiviti ekonomi yang diharuskan. • Proses pengeluaran mestilah betul.

Bidang kuasa pemerintah adalah bidang-bidang di luar kemampuan individu untuk melaksanakannya. Kesimpulan. Pembangunan ekonomi Islam adalah sebahagian daripada keseluruhan system hidup Islam merangkumi aspek kebajikan individu. Kesimpulannya. • Islam mengkehendaki golongan buruh dilindungi dan dibela nasib mereka. Mereka perlu diberi hak asasi. Memerangi riba. syariah dan akhlak serta suatu gabungan yang menyeluruh dan bersepadu. e. d. • Islam menganggap ketiga-tiga amalan ini sebagai jenayah paling buruk dan tidak berperikemanusiaan. menjaga nasib pekerja. • Islam memberikan peluang seluas-luasnya dalam sesuatu perkara kepada yang berhak. menjaga hak golongan berada. masyarakat dan negara. Polisi kerja dan upah buruh. dan agihan. Ini merangkumi aspek-aspek pengurusan. Adalah menjadi kewajipan pihak pemerintah kerajaan Islam melaksanakan ekonomi Islam dan membanteras segala penyelewengan. yakni sesuai dengan kebolehannya. C. pembangunan ekonomi Islam adalah berbeza dengan pembangunan ekonomi barat.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 aktiviti-aktiviti ekonomi yang boleh merosak. • Islam mengharuskan campur tangan pihak berkuasa dalam aktiviti ekonomi. membela nasib golongan susah. mengawal aktiviti majikan. • Islam melarang berlakunya perbezaan pendapatan yang besar di kalangan penduduk bagi mengelakkan permusuhan. Campur tangan pihak berkuasa. mengganggu keselamatan adalah diharamkan. menempatkan seseorang pada tempatnya. mendapat tangga gaji minima. g. tidak terpisah daripada aspek akidah. Perbuatan ini boleh memutuskan hubungan dan menghapuskan sangka baik antara golongan kaya dengan golongan miskin dan menghancurkan konsep keadilan rakyat. membahayakan. Panitia Sejarah Maktab Sabah 142 . disediakan kemudahan hidup dan sebagainya. f. c. Agihan pendapatan. rasuah dan monopoli. Jaminan persamaan peluang. perancangan.

W.T. masyarakat dan negara dari segi rohani dan jasmani bagi mendapatkan keredhaan Allah S. kehormatan dan keselamatan harta serta melarang memperoleh harta secara haram. Ekonomi Islam merupakan sebahagian daripada cara hidup Islam yang menyeluruh merangkumi aspek rohani dan jasmani. Hak milik individu. • Pemegang hak milik sebenar ialah Allah SWT.T. Pendahuluan 1. sebagai pencipta dan penguasa.W. 2. Kerangka pemikiran Islam jelas mengatakan tidak ada pemisahan antara agama dan ekonomi kerana asas ekonomi Islam berbentuk segi tiga iaitu Allah S. • Pemilikan harta individu yang tidak terkawal dan terarah boleh mendatangkan gangguan terhadap orang lain dan kebajikan umum.T.W. Hak milik dalam Islam adalah tidak mutlak tetapi terikat kepada hokum dan peraturan Allah. jiwa. B. Ekonomi menurut pandangan Islam ialah suatu ilmu yang mengkaji kegiatan manusia selaras dengan tuntutan syariah Islam sama ada diperingkat perolehan. manusia sebagai hamba dan harta kekayaan yang mesti dimanfaatkan menurut hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah S. Pada masa yang sama Islam mensyaratkan pemilik harta supaya menjaga dan memelihara agama. A. penggunaan atau pengurusan sumber untuk kebaikan diri. • Islam mengiktiraf pemilikan harta secara individu. aka. Demi kesejahteraan dan keharmonian hidup masyarakat.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 15. Isi-isi penting (7 isi x 3 markah) 1. 3. Manusia hanya diberikan hak mengurus dan mengambil manfaat daripada harta yang dianugerahkan Allah SWT. Dalam agihan harta Panitia Sejarah Maktab Sabah 143 . Islam telah menentukan cara-cara pemilikan harta. Jelaskan prinsip asas ekonomi Islam yang berkaitan dengan pemilikan harta dan aktiviti ekonomi yang diharuskan oleh Islam.

penindasan serta menjaga hak dan kebajikan pekerja. Barangan pengeluaran mestilah yang diharuskan oleh Islam iaitu yang bersih. • Harta yang dikhususkan kepada kepentingan umum atau masyarakat merangkumi harta umum yang sedia ada atau ciptaan tuhan dan harta hasil usaha manusia seperti pembinaan jalan raya. berguna dan tidak membahayakan. talian air paip. • Harta milik umum ini pada kebiasaannya diurus oleh pihak pemerintah dan diagihkan secara adil dan saksama kerana ia merupakan hak milik bersama. 3. • Dalam proses pengeluaran mestilah dengan cara yang betul tanpa sebarang penipuan. Sebaliknya digalakkan sifat berjimat cermat. pembaziran dan bakhil.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 hendaklah dielakkan daripada berlaku jurang pendapatan yang terlalu besar atau melakukan pembaharuan harta sehingga orang lain tidak dapat menikmati hasil daripada pengembangan harta yang banyak. suci. 2. Kesimpulan • Pihak berkuasa atau pemerintah wajib melaksanakan sistem ekonomi yang adil dan membanteras sebarang penyelewengan demi mewujudkan keadilan dan keseimbangan dari segi agihan harta antara individu disatu pihak dan masyarakat dipihak yang lain. • Dalam proses mesti dielakkan sifat boros. tempat rekreasi dan seumpamanya. berhemat dan bantu membantu serta menggunakannya dalam perkara-perkar yang diharuskan sahaja. Hak milik umum. Harta ini perlu dipelihara dan dikongsi bersama. Aktiviti ekonomi yang diharuskan • Melibatkan aktiviti pengeluaran dan penggunaan. Panitia Sejarah Maktab Sabah 144 . penganiayaan. C.

Ini memerlukan pengurusan yang cekap dan tersusun rapi supaya setiap perbelanjaan yang dilakukan tidak membazir dan mengikut apa yang ditentukan oleh undang-undang Islam.Khattab telah melantik Uqail b.  Penubuhan Baitulmal secara rasmi ialah pada masa Umar al-Khattab menjadi khalifah pada tahun 13 Hijrah. Khalid b. Pendahuluan. Isi-isi penting a. Sehubungan itu.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 16.W. al Walid mencadangkan agar khalifah Umar menubuhkan satu institusi kewangan negara bagi menguruskan harta Negara. • • • Huraikan sejarah penubuhan Baitulmal dan pelaksanaannya pada zaman Bani Umayyah.A. Khalifah Umar b. Sejarah Penubuhan Baitulmal.  Sejarah penubuhan institusi ini dipercayai telah wujud sejak zaman Rasulullah S.  Panitia Sejarah Maktab Sabah . Institusi Baitulmal tidak berfungsi dengan aktif pada zaman awal kerajaan Islam kerana perkembangan dan penaklukan Islam belum luas lagi dan sumber pendapatan negara tidak banyak. al. Makhramah b. Abu Talib. Institusi ini juga dikenali dengan istilah perbendaharaan negara. Pada masa ini agama Islam berkembang pesat dan pemerintahannya mendapat harta yang banyak hasil daripada rampasan perang dan juga daripada daerah taklukan yang luas. 145 2. lagi. Mu’tam untuk mengendalikan Baitulmal. Merupakan institusi kewangan yang bertanggungjawab menyelenggara harta umum. Pada peringkat awalnya perbendaharaan ini dikenali dengan Diwan atau Khazanah dan akhirnya diberi nama Baitulmal. Naufal dan Jubair b. namun disebabkan pendapatan negara Islam tatkala itu adalah kecil seperti rampasan perang atau yang didapati melalui perjanjian damai maka hasilnya dibahgikan segera kepada mereka yang berhak menerimanya. 1.

Di setiap cawangan Baitulmal ini dilantik pegawai-pegawai Baitulmal yang menjalankan tugasnya dibawah pentadbiran Baitulmal pusat. Abd. Kerajaan Bani Umayyah juga mempunyai pasukan tentera laut yang kuat. Beliau telah menyerahkan sebahagian besar kekayaan dan barang kemas isterinya dan beberapa bidang tanahnya di Khaibar untuk dijadikan harta Baitulmal. Pada zaman al-Walid pasukan tentera laut Bani Umayyah amat kuat sehngga dapat menguasai Laut Mediteranean. Beliau telah menggalakkan pembangunan industri perusahaan dan pembuatan.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010  Kota Madinah dijadikan pusat pentadbiran Baitulmal. Dengan penubuhan institusi Baitulmal ini khalifah Umar telah mengasaskan penyelarasan pentadbiran kewangan negara dan penggunaan harta awam yang bersesuaian dengan perkembangan pentadbiran social. Bermula pada masa itu. Baki perbelanjaan wilayah-wilayah jajahan takluk kerajaan Bani Umayyah daripada cukai-cukai wilayah tersebut akan dihantar kepada kerajaan pusat untuk disimpan di Baitulmal. 146     Panitia Sejarah Maktab Sabah . Perbelanjaan yang besar dan sumber kewangan persediaan ketenteraan dan usaha penaklukan datangnya dari Baitulmal. Afrika dan sebagainya yang memerlukan pembiayaan yang besar yang sebahagian perbelanjaannya diambil daripada Baitulmal. Pelaksanaan Baitulmal pada zaman Bani Umayyah  Baitulmal telah dijadikan sebagai sebuah daripada institusi penting bagi menyimpan hasil pendapatan negara. Institusi Baitulmal ini kemudiannya ditubuhkan disetiap wilayah Islam sebagai cawangan Baitulmal yang berpusat di Madinah. Seorang pegawai telah dilantik sebagai wakil khalifah untuk mengurus dan mengendalikan institusi ini. Harta Baitulmal ini telah berjaya mewujudkan beberapa projek besar ekonomi bagi faedah rakyat seperti membuka ladang-ladang baru. Mesir. Pelaksanaan Baitulmal juga melibatkan bidang ketenteraan juga. Pada zaman khlifah Umar b. sementara di sebelah Timur hampir ke sempadan China. membina jalan-jalan raya bagi memudahkan penganggkutan dan aktiviti perdagangan. Pada zaman pemerintahan khalifah al-Walid Baitulmal amat penting dalam pembangunan dan perkembangan ekonomi. AlWalid juga telah mendirikan beberapa pusat angkatan laut di Syria. Baitulmal sebagai wakil yang menjalankan pengurusan harta dan membelanjakannya untuk kepentingan rakyat dan negara bersesuaian dengan kehendak undang-undang Islam. ekonomi.  b. Dari segi penaklukan zaman al-Walid dan Hisyam empayar Islam telah luas hingga ke Lautan Atlantik dan Banjaran Gunung Pyreness di Eropah. Aziz masalah kewangan yang dihadapi oleh Baitulmal telah diatasi dengan langkah berjimat-cermat dan tidak melakukan pembaziran. membaiki dan membina saluran air. dan politik Negara pada masa itu.

Penubuhan Negara Islam Madinah pada tahun 622M menandakan bermulanya Tamadun Islam b. Mata wang zaman Bani Abbasiyah  Peringkat pertama dicetak disemua bandar baru seluruh dunia Islam Panitia Sejarah Maktab Sabah 147 .  “Fals” mata wang asing yang diubah suai mengikut Islam.  17. Mencetuskan era baru dalam pelbagai bidang termasuk ekonomi c. Hajjaj Yusof al-Thaqafi mencetak wang perak di Kufah (696M)  Gabenor Mesir.1.  Pelaksanaan Baitulmal pada zaman Bani Umayyah telah membantu ekonomi umat Islam dan pemerintahnya dalam membangunkan negara. Huraikan sejarah perkembangan dan peranan mata wang Islam sehingga abad ke 18.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 4. Kesimpulan. wujudlah mata wang Islam 2. Isi-isi Jawapan 2. c. Mata wang zaman Khulafa Al-Rasyidin  Mula dicipta pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab (634-644M)  Standardasi yang digunakan ialah wang perak  Pada zaman khalifah Ali. a. 1. Mata wang zaman bani Umayyah  Abdul Malik bin Marwan perkenalkan dinar emas (694-695M) pusat pengeluarannya di Damsyik  Gabenor Iraq. Sejarah perkembangan ( 4 isi x 3 = 12M ) a. Sumber-sumber kewangan Negara yang tersimpan di Baitulmal merupakan hasil pelaksanaannya yang diuruskan dengan cekap dan berlandaskan undang-undang syariah. Pengenalan. Selaras dengan perkembangan ekonomi Tamadun Islam. mata wang Islam ditulis dengan Khat Koufi dan pusat pengeluarannya di Kota Basrah b. Abdul Aziz bin Marwan menghasilkan dinar emas bertulis perkataan “Dengan Nama Allah” mulai 697M.

sewaan. Contoh cukai Kharaj ialah 10 dirham bagi setiap unit tanah pertanian c. Mata wang Brunei paling awal bermula pada masa pemerintahan Sultan Nasaruddin 1690-1710M) 2. hutang dan sebagainya mengikut nilaian mata wang bukannya sistem barter d. Peranan Mata Wang a. Urusan perniagaan  Sejak zaman Rasulullah lagi semua urusan perdagangan. peringkat awal mata wang Islam diimport dari Negara Timur Tengah. Lambang Negara Islam  Mata wang menjadi artifak penting sebagai bukti keislaman sesebuah negara.  Di Brunei. Contoh bayaran gaji tentera kerajaan Bani Umayyah dan Bani Abbasiah e. simpanan baitulmal. Pembayaran Zakat  Kewajipan zakat disebutkan dalam al-Quran  Nisab dan kadar zakat ditentukan dalam hadis  Jenis-jenis zakat seperti zakat perniagaan. Mata wang Islam di Asia Tenggara  Kerajaan Samudera pasai telah menghasilkan wang emas yang bertulisan Arab dan bersaiz kecil  Zaman kesultanan Melayu Melaka. Belanjawan  Penentuan belanjawan seperti gaji. Alat perimbangan sosial  Mata wang dapat memelihara keseimbangan sosial masyarakat kerana dapat mengelakkan penipuan dan penindasan yang berlaku dalam sistem barter f. wang emas mula digunakan pada zaman Sultan Muzaffar shah hingga zaman Sultan Ahmad Shah  Di Johor. wang emas dan perak dengan inskripsi Arab mula diedarkan pada 1527M.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010  Cetakan pertama dilakukan pada zaman pentadbiran Khalifah Abu Jaafar Al-Mansor (754-775M)  Pada zaman Al-Ma’mum (813-833M) cetakan wang diselaraskan di Baghdad. Wang perak (Katun) pula diperkenalkan pada 1600M. Pembayaran cukai  Kadar cukai yang dibayar oleh umat Islam dan bukan Islam berdasarkan mata wang dirham. emas. perak dan sebagainya b. jual beli. Mata wang ini diguna pakai dengan meluas  Dinar emas terakhir dicetak pada 1258M selepas kejatuhan Baghdad d. Panitia Sejarah Maktab Sabah 148 . elaun.2. cukai tahunan dan sebagainya berdasarkan mata wang.

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010

 Mata wang menjelaskan agama, sistem pemerintahan dan pentadbiran serta pengaruh yang diterima oleh sesebuah negara. 3. Kesimpulan (2m)  Islam turut mementingkan aktiviti ekonomi  Penggunaan mata wang Islam dengan peranannya yang pelbagai dalam Tamadun  Islam membuktikan bahawa Islam amat memberatkan keadilan dalam ekonomi.

1. Jelaskan Sistem Pendidikan Dalam Tamadun Rom Pada Zaman Klasik . A. Pengenalan 1. Tamadun-tamadun awal mempunyai sistem pendidikan yang membantu manusia meningkatkan tahap intelek 2. Tamadun Rom melahirkan sistem pendidikan yang terancang berdasarkan kehendak politik, ekonomi, dan sosial masyarakat pada zaman tersebut. 3. Sistem pendidikan Rom mempunyai dasar pendidikan, matlamat, serta institusi pendidikan,dan kurikulum yang tersendiri. B. Isi – isi Penting. 1. Matlamat pendidikan o o matlamat utama menanam semangat kebangsaan dalam kalangan rakyat dan menekankan aplikasi ilmu yang praktikal bertujuan melahirkan pentadbir dan negarawan serta menjaga kepentingan negara

2. Dasar pendidikan.

Panitia Sejarah Maktab Sabah

149

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010

Bersifat utilititarian iaitu menekankan nilai-nilai semangat kebangsaan  Penekanan diberikan kepada kesusasteraan, seni ucapan, dan latihan fizikal 3. Institusi pendidikan

institusi keluarga berperanan sebagai institusi pendidikan pada zaman awal. Rumah merupakan pusat pendidikan. Tenaga pengajar terdiri daripada ibu dan bapa. Penekanan kepada latihan fizikal, moral, membaca,menulis, dan menhafal kisah-kisah orang terkenal pada zaman silam. Kanak-kanak daripada golongan patrician mempelajari adat-istiadat dan undang-undang Rom. Kanak-kanak daripada kumpulan Plebian mempelajari pekerjaan daripada ibu bapa  Institusi sekolah muncul pada zaman Republik tekankan latihan fizikal,membaca,pengajian undang-undang papan 12, sejarah kebangsaan – lahirkan pegawai kerajaan/warga negara/tentera yang cekap.  Sekolah nahu dan retorik untuk belia berumur hingga 20 tahun. Tenaga pengajar bebas pilih subjek seperti tatabahasa falsafah, ilmu perundangan kesusasteraan dll. 4. Kurikulum pendidikan Rom

a. Tiga tahap :  Tahap rendah tekankan kemahira menulis,membaca, dan
menghafal

 

Tahap menengah - menekan kemahiran seni bercakap inteprestasi sajak,tatabahasa, dan kesusasteaan Tahap tinggi - menekankan pengajian Seven Liberal Art iaitu tatabahasa, retorik, dialektik,muzik arithmatik, geometric,astronomi. Universiti menawarkan krusus Liberal Art – tatabahasa dan retorik serta kursus bidang professional seperti undang-undang seni bina, dan perubatan.

5. Tenaga pengajar  Institusi keluarga – ibu bapa mengajar adat resam,undang-undang, petanian, dan perniagaan Zaman Empayar – guru-guru – diberi kebebasan dalam P&P. Dibayar gaji bulanan 100,000 dinar pada zaman vespacian

C. Kesimpulan:
Panitia Sejarah Maktab Sabah 150

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010

1. Tamadun Rom mengalami perkembangan pesat dalam sistem pendidikan akibat kemunculan institusi pendidikan. 2. Pada zaman empayar pemerintah mengalakkan system pendidikan. Kesannya dapat melahirkan ahli-ahli falsafah dan sejarawan.

2.

Bincangkan perkembangan institusi pendidikan Tamadun India zaman klasik dan Tamadun Islam. A. Pengenalan (3m) 1. Latar belakang Tamadun India : Terletak di Lembah Sungai Indus dan Sungai Ganges Utara India. Dimulakan pada zazam Dinasti Maurya yang diasaskan oleh Chandra Gupta Maurya diikuti Dinasti Gupta. Agama Hindu dan kitab Veda mempengaruhi system pendidikannya kecuali zaman Asoka.

2.

Latar belakang Tamadun Islam diasaskan oleh Nabi Muhamad SAW diikuti dari zaman Khulafa, Bani Ummaiyah, dan Bani Abbasiyah sehingga berkembang di Alam Melayu. Asas pendidikan Islam ialah AlQuran dan Sunnah 3. Institusi pendidikan merupakan institusi social berperanan mengurus dan mentadbir pendidikan secara sistematik – Tamadun Arab dan India melahirkan banyak institusi-institusi pendidikan yang berperanan melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai sahsiah seimbang dari segi fizikal, mental, emosi dan social.

4.

Institusi pendidikan Tamadun Arab seperti rumah ulama, masjid, madrasah,perpustakaan, sekolah,istana,dan universiti. Di India pula di Agrahara, Parishad, Matha, Pandita, Sabha, Monastri, dan universiti.
Panitia Sejarah Maktab Sabah 151

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010

B. Isi – isi penting. Institusi Pendidikan Arab 1. Masjid - untuk beribadat, berdakwah, dan pusat pembelajaran. Contoh Masjid Jami’al Manshur dan Masjid Jami’ah Amru b’ Ash - subjek fekah. alQuran, Hadis dan bahasa Arab.

2. Madrasah – mengambil alih peranan masjid sebagai pusat pelajaran kerana
berlaku pertambahan pelajar. Contoh madrasah terawal didirikan oleh Nizam al-Muluk di Baghadad dikenali sebagai Madrasah Nizhamiah. Contoh imam yang mengajar ialah imam al-Ghazali, Baha al-Din, dan Salah al-Din. 3. Rumah ulama – rumah Arqam ibn Arqam digunakan pada zaman awal perkembangan Islam. Rumah Nabi Muhamad SAW dan rumah ulama seperti Ibnu Sina dan iman al-Ghazali digunakan untuk pembelajaran. 4. Istana – pada zaman khalifah Muawiyah digunakan untuk pembelajaran syair Islam. Dikenali sebagai Shalunatul Adabiah. Zaman Abbasiyah tempat tersebut digunakan sebagai tempat pertemuan para ulama. 5. Perpustakaan – didirikan pada zaman Abbasiyah. Terdapat 20 perpustakaan di Spanyol yang terkenal antaranya perpustakaan Cordova yang memiliki 600,000 jilid buku pada abad ke-10. Perpustakaan Darul Hikmah di Kaherah dan perpustakaan Tripoli yang berperanan meminjam buku ,penerbitan, penulisan,penterjemahan, dan pendidikan karya ilmiah 6. Sekolah – berperanan menjalankan peyelidikan dan penemuan sains. Ahli akademik meluaskan pembelajaran ilmu silam yang diwarisi tamadun Yunani. 7. Universiti – contoh Nizamiah, Munstansiriah, al-Azhar,Rasyidiah, dan alZaitouna menyebarkan ilmu pengetahuan. Di Spanyol universiti Cordova, Servilla, Madaga, dan Granada menjadi tumpuan pelajar-pelajar dari seluruh Eropah. Institusi pendidikan India 1. Rumah guru (Gurukula) – dikenali Upadhyaya atau Acharya – mengajar pelajar dari kelas atasan yang tinggal di rumah guru.. Mengikut kelas formal. Subjek veda, vedanga, enam aliran metafizik, undang-undang dan sekular serta upacara ritual agama 2. Parishad – dianggotai Brahman. Subjek, veda, logik, kinamsa,vedanga,, dan manu. Menjadikan asas kelahiran universiti klasik seperti universiti Taxila, Benares, dan Nadia.

3. Matha – dikendalikan badan agama dan menerima bantuan dan geran
daripada pemerintah. Ada kemudahan asrama, perpustakaan dan dewan kuliah. Subjek, mimamsa, nahu, dan astronomi. Contoh matha yang terkenal yang didirikan Raja Yasaskara di Kashmir.
Panitia Sejarah Maktab Sabah 152

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010

4. Agragara – koloni yang didiami sarjana Brahman yang memainkan peranan sebagai pusat pengajian pasca ijazah. Sebagai tempat kajian bagi mendalami pelbagai ilmu.

5. Panditha Sabha – tempat persidangan kebangsaan para pemerintah dan
cendikiawan bertemu untuk berbincang tentang teknologi dan falsafah. Lahirkan sarjana terkenal dalam pelbagai lapangan.

6. Monastri – institusi pendidikan penting zaman klasik. Sekolah berasrama
penuh yang mempunyai bilangan pelajar yang ramai. Contoh Varanasi, Valabhi,Pataliputra,Odantapuri, Jagaddala, dan Kanci.

7. Universiti – seperti Taxila, Vikramasila, dan Nalanda. Universiti Nalanda
adalah pusat pengajian Buddha Mahayana dinaungi Raja-raja Guptha. Mempunyai kemudahan seperti asrama, perpustakaan, dewan kuliah. C. Kesimpulan

1. Kewujudan pelbagai institusi pendidikan menunjukkan tamadun India dan
tamadun Arab memberikan sumbangan besar dalam pendidikan. Institusi ini berjaya melahirkan ramai cendikiawan dan memainkan peranan dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

3. A.

Huraikan perkembangan kurikulum pendidikan dalam Tamadun China. Pengenalan 1. Latar belakang Tamadun China – di persekitaran Lembah Sungai Hwang Ho. 2. Kurikulum merujuk apa yang berlaku dalam kelas yang melibatkan pengajaran,penilaian,pembelajaran, dan bahan-bahan. 3. Kurikulum pendidikan di China dipengaruhi ahli falsafah Confusius zaman dinasti Chou dan Dinasti Han dan seterusnya. Tetapi zaman Dinasti Chin, falsafah Legalisme yang diasaskan oleh Han Fei Tsu lebih dominan.

B. Isi – isi penting 1. Tahap pendidikan. a. Peringkat rendah – Kanak-kanak berumur 7 tahun mula bersekolah di kuil, kampung atau persendirian. Guru daripada bekas pegawai kerajaan yang hilang pekerjan atau ahli akademik yang gagal peperiksaan. Pendidikan tertumpu kepada menghafaz tulisan ideogram dan sembilan buah buku suci tanpa memahami makna. b. Peringkat menengah – Tumpuan diberi kepada latihan dalam menghasilkan karangan dan sastera serta pengkajian esei.

Panitia Sejarah Maktab Sabah

153

Semasa zaman pemerintahan Dinasti Shang.memanah. 4. Panitia Sejarah Maktab Sabah 154 . Kurikulum – terdiri daripada 6 bidang seni (muzik. Kurikulum pendidikan golongan terpelajar berusaha untuk melahirkan golongan pelajar yang berani mengkritik dan mengamalkan tradisi menghormati diri sendiri. Berasaskan falsafah legalisme. a. f.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 c.memandu kereta kuda beroda dua dan pelbagai upacara dan adat istiadat) b. c. a. Sisten tulisan dipermudah dan disatukan. e. c. Ahli falsafah sering bertemu untuk berbahas dan bertukar pendapat. b. Chou Timur – perubahan sosial membawa kelahiran “Hundred School of Thought” d. 3. Zaman Dinasti Shang. Terdapat lebih 3. Dinasti Chin 4.matematik. Confucious berpendapat belajar tanpa pemahaman adalah pembaziran. b.000 simbol atau tulisan bergambar yang harus dihafal oleh para pelajar.kurikulum pendidikannya meliputi kemahiran dalam sistem tulisan bergambar atau ideogram. Negeri feudal memberi keutamaan kepada bidang pendidikan dan bersaing untuk menarik golongan intelektual. 100 school of Philosophy berkembang bila wujudnya penyelewengan dalam kerajaan dan peperangan. Zaman Chou a. Sistem pendidikan zaman ini adalah liberal dan menekankan pemahaman dalam menimba ilmu (kaedah menghafal dikutuk). 5. c. Dinasti Han.menjelaskan kandungan buku suci dan penulisan esei. Pemerintah tidak mahu ada sebarang kesan masa lampau khasnya yang berkaitan dengan ajaran confucious. Zaman pemerintahan Chou Barat diwujudkan untuk anak bangsawan di ibu kota dan bandar-bandar lain.penulisan. Terdapat pendidikan asas dan sekolah lanjutan bagi pemerintah dan orang awam. Kurikulum peringkat tinggi-Tumpuan kepada menterjemahkan buku suci ke dalam bahasa China moden. Sekolah untuk orang biasa disediakan di feudal iaitu kampung dan kampung kecil. Mereka yang dapat menguasai sistem tulisan ini dapat menjadi jurutulis.

dan pelukis. a.Kesimpulan. Latar belakang tamadun awal : (Mesopotamia. 2. sekolah yang wujud ialah peringkat kerajaan pusat dan tempatan. Sebuah sekolah khas untuk melatih pegawai kerajaan telah ditubuhkan di wilayah Changan dan sekolah biasa didirikan di seluruh negara.000 pelajar.China. Sejauh manakah Matlamat Pendidikan Dipengaruhi oleh Faktor Agama. 4. Tumpuan utama pendidikan ialah untuk memajukan sensitiviti moral dan rasa tanggungjawab kepada rakyat dan negara. Pendidikan berkembang kerana pertambahan penduduk. Organisasi dan pelaksanaan pendidkan adalah berbeza mengikut tamadun China. d. C. Pendidikan rasmi di China berkembang melalui dikri pemerintah. Peperiksaan awam dijalankan di peringkat daerah.penyajak.kolej dan universiti. kebolehan dan sikap manusia supaya mencapai kesempurnaan jasmani dan rohani.sekolah. diduduki golongan kaya sahaja. Sekolah swasta berkembang dengan pesat terutama dalam bidang kesusasteran klasik. 3.wilayah. dan teks klasik ajaran Confucious. istana. b. Dalam Tamadun Awal A. Universiti pertama ialah Universiti Nasional yang mempunyai 30. Pusat-pusat pendidikan meliputi tempat ibadat. Pengenalan 1.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 a. China danYunani. Peperiksaan terbuka kepada awam tetapi sebenarnya . Rom dan Yunani) lokasi dan masa Definisi pendidikan : satu disiplin yang berurusan dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran di sekolah dan persekitaran sekolah dalam usaha membentuk keupayaan. Hasilnya lahirlah ahli sejarah.India. c.Mesir.India. dan negara.Mesir.rumah gur. sistem pendidikan. Maharaja Han Wu Ti memperkenalkan institusi pengajian tinggi dan mengalakkan pembinaan sekolah di seluruh empayar. Panitia Sejarah Maktab Sabah 155 . Dakwat diperkenalkan. Contoh Su Ma Chien yang mendapat gelaran Bapa Sejarah Negara China.

b. jasmani dan intelektual. Birokrasi a. Pelajar diajar menunggang kuda. Masyarakat yg cemerlang dapat menyumbang kpd diri dan Negara. 5. Pelajar-pelajar China dikehendaki menduduki peperiksaan berasaskan ajaran Confucius untuk memegang jawatan penting dalam kerajaan. 1. Yunani – menekankan falsafah. menghafal retorik(hasilsastera). China. Keintelektualan a. Akibatnya. Mesopotamia dan Mesir –melahirkan golongan pendeta/paderi India. Namun begitu aspek birokrasi.melahirkan golongan sami dan pemimpin agama. B.melahirkan golongan birokrasi dengan tujuan mengukuhkan kerajaan dan mewujudkan keamanan. Rom. bermain panah dan berenang utk jasmani. Kemanusiaan a. Mereka mengganggap manusia sebagai Panitia Sejarah Maktab Sabah 156 . Kaitan dengan soalan agama menjadi matlamat utama pendidikan tamadun awal. kemanusiaan dan keintelektualan turut memainkan peranan penting. Jadi matlamat pendidikan juga turut berubah iatu memelihara dan memperkukuhkan system kasta. Athens – melahirkan manusia yg seimbang dari segi rohani. Isi penting. Mereka diajar untuk berpidato. Keagamaan a. Ajaran dan kefahaman Confucius ditekankan dalam pendidikan di China yg bertujuan menjalin hubungan persaudaraan dan sifat kekeluargaan demi kepentingan masyarakat China. Kedatangan org Aryan ke India telah membawa kepada kemunculan system kasta dan kelas. pendidikan yg diberikan adalah berbeza-beza mengikut kasta supaya dapat mendalamipengetahuan tentang profesyen kasta mereka. Mereka akan terlibat dalam sukan olimpik. China.Mereka juga diajar musik utk keseimbangan emosi. pendidikan di Sparta berkisar kpd ketenteraan kerana golongan peer yg minority sentiasa menghadapi serangan daripad golongan helot. 2. b. Ia bertujuan melahirkan pegawai kerajaan yang bermoral dan bertanggunggjawab. ketenteraaan. membaca. Sparta – untuk melahirkan warganegara yg sedia berkorban utk Negara kota.Mereka dilatih menjadi tentera dgn latihan yg ketat. Ketenteraan a. pentabiran. 4. Athens sangat menghormati golongan intelektual. b. b.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 4. Penekanan pendidikan di India juga adalah untuk menyediakan manusia ke arah menghadapi kehidupan selepas mati.menulis supaya bijak berbicara. Pada keseluruhannya. 3.

kesejahteraan masyarakat dan keagungan Negara. kemudahan pendidikan dikendalikan oleh golongan Sophis.bangunan dan jalan.pendidikan adalah penting utk mengimbangi kedua-dua perkara tadi. Di Athens. urusan surat menyurat. untuk diri sendiri. Dasar dan matlamat pendidikan adalah berbeza mengikut Negara kotaYunani. b. pentadbiran. c. Melahirkan golongan profesionalisme a. Agama bukan semata-mata menjadi matlamat utama pendidikan Tamadun Awal tetapi ada factor lain yg mempengaruhinya seperti jurutulis. 7. jurutulis dikehendaki menghasilkan surat perjanjian. Rom – menekankan aplikasi ilmu yg praktikal melahirkan jurutera yang dapat membina system pengairan. Dari segi pentadbiran dan ketenteraan.Rom. Jadi.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 haiwan yg rasional dan manusia dibahagikan kepada tubuh dan minda. Panitia Sejarah Maktab Sabah 157 . Matlamatnya ialah melahirkan warganegara yang boleh memberi mewujudkan hubungan yg lebih erat antara warganegara. kemanusiaan. perdagangan. India dan China adalah hasil daripada pendidikan yang berjaya menanam semangat patriotisme di kalangan rakyat dan tenteranya. patriotisme. perbendaharaan. Mesopotamia-melatih jurutulis (scribes) yang bertujuan menjalankan pentadbiran dan menguruskan ekonomi ladang2 yang dimiliki oleh rumah berhala dan istana. keagamaan serta harta kuil atau rumah berhala di samping menyimpan rekod tentang kekayaan di ladang-ladang yang dimiliki oleh rumah berhala atau istana. Mesir – melahirkan golongan professional yang bekerja sebagai setiausaha/kerani dalam ketenteraan. Patriotisme a.mengikuti rombongan ketenteraan dan menyenaraikan banduan serta harta rampasan perang. 2. C. Jurutulis yang boleh membantu mereka menyimpan rekod pentadbiran. Oleh itu Rom terkenal dengan penyediaan infrastruktur dan kemudahan awam yang berupaya memberikan kesejahteraan hidup kepada masyarakatnya. 1. b. Penutup. Empayar Yunani. Rom-melahirkan rakyat yg setia kpd negara.

India Dan China. A. Jelaskan Perkembangan Kurikulum Dalam Sistem Pendidikan Di Mesopotamia. Tamadun terawal yg wujud sejak 3500 S. India – terletak di utara India bermula di Sungai Indus dan berkembang ke Sungai Ganges.M dengan 31 dinasti. Mesir . Latar belakang tamadun awal a.terletak di lembah sungai Nil. c.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 5. Bermula dgn Empayar Akkad oleh Raja Sargon b. pertengahan. Panitia Sejarah Maktab Sabah 158 . Wujud sejak 3100 S. Mesopotamia – terletak di antara sungai Tigris dan Euphrates. dibahagikan kepada kerajaan awal. Mesir. Diasaskan oleh Chandragupta Maurya 321M iaitu Dinasti Maurya diikuti oleh Dinasti Gupta.M. Pengenalan 1. empayar dan keruntuhannya dikuasai Rom pada 30 M.

rohani. Terdapat lagu-. Diasaskan oleh Dinasti Chin iaitu maharaja Shih Huang Ti diikuti oleh Dinasti Han 2. e. tidak memakai pakaian kemas dan malas. B. Definisi kurikulum a. Matematik. Isi-isi penting 1. b. Panitia Sejarah Maktab Sabah 159 . Semasa d.pelajar dikehendaki membaca. Asas. b. dan emosi. Disiplin – pelajar-pelajar akan dikenakan hukuman bagi kesalahan2 spt datang lambat ke sekolah.Subjek semi saintifik meliputi biologi. b. Melahirkan pelajar yang mempunyai sahsiah yang seimbang dari segi jasmani. Sastera terdiri daripada mitos dan cerita-cerita epik berbentuk puisi-puisi naratif. c. Dalam bidang linguistik.menghafal karya2 klasik dan menyalinnya. Buku teks digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran.matematik. astronomi. Matlamat pendidikan tamadun awal a. Bidang kurikulum a.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 d.agu suci mengenai tuhan dan raja Sumeria. Akkadia menawan Sumeria. pepatah dan sifir. China – bermula di Sungai Hwang Ho berkembang ke selatan ke Sungai Yang Tze Kiang. mineralogy. f.orang2 Sumeria menyediakan pelbagai sifir Matematik dan banyak soalan Matematik bersama dengan jawapannya. 4. bahasa Sumeria diklasifikasikan kepada beberapa kumpulan perkataan dan frasa yang berkaitan. perubatan dan linguistik. Kesemua tamadun awal tersebut melahirkan kurikulum pendidikan masing2 berasaskan matlamat pendidikan Negara.botani zoology. Aspek penting dalam pembentukan dan pembangunan system pendidikan.aspek sastera dan kreatif dalam kurikulum Sumeria terdapat kegiatan membaca dan menyalin karya-karya sastera berbentuk puisi dan ia meliputi beberapa genre. Terdapat uga himpunan esei. Bidang.geografi.terbahagi kpd subjek semi saintifik dan semi kreatif. Kurikulum dalam tamadun2 awal mencakupi pelbagai bidang termasuk teologi dan secular. 3. Mitos dan cerita-cerita epik ini memuji tuhan dan wira-wira Sumeria. pensyarah2 Sumeria telah menyediakan kamus yang tertua di dunia. Sastera. Kurikulum merujuk kpd aktiviti pembelajaran yang disusun oleh guru untuk membolehkan muridnya mencapai objektif yang dirancang. Kurikulum Mesopotamia a.

Kurikulum India a.matematik. d. politik dan ekonomi. Universiti Nalanda ialah untuk belajar agama Buddha peringkat tertinggi abad ke 4 M.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 Setiap sekolah mempunyai seorang guru disiplin bertindak mengawasi masalah disiplin di sekolah. Vedik : kurikulum vedik awal menekankan pembelajaran kitab suci Veda. e. tinggi serta pendidikan vokasional dan teknikal. Panitia Sejarah Maktab Sabah 160 .Pelajar dikehendaki menghafal huruf yang berlainan. Mata pelajaran – pelajar mempelajari geografi. Seterusnya mereka akan menyalin teks-teks klasik dan adakalanya menteremahkan teks-teks ini ke dalam bahasa vernakular. botani. Agama Hindu dan Buddha asas kurikulum : sehingga lahir Kolej Brahman untuk pelajar Hindu Peringkat tinggi pada abad kedua sebelum masihi. dan bahasa asing. Kurikulum Mesir a. veda. Akhir Vedik : kurikulum zaman vedik akhir dipengaruhi oleh system kasta. Pelajar Vaisya memberi tumpuan terhadap subek ekonomi. pemujaan api. 3. menengah. Pendidikan tinggi : menekankan empat cabang pembelajaran iaitu falsafah. ekonomi dan politik. Pelajar Brahmin menekankan pengajian keagamaan. kesusasteraan undang. subjek spt dan undang- d. veteneri dan astronomi juga dipelajari. ilmu pengangkutan. c. Jika pelajar-pelajar bertindak kasar terhadap guru-guru akan diberhentikan sekolah dan mereka dikehendaki membuat rayuan kepada guru besar. astronomi dan undang-undang. Asas – dalam kurikulum Mesir peringkat permulaan membaca dan menulis. Orientasi Hindu danBuddha : Pendidikan Agama Hindu berasaskan kitab-kitan Veda dan Bahasa Sunskrit sebagai bahasa pengantar. Muncul-muncul sekolah-sekolah khas menekankan pembelajaran subjek nahu. astrologi dan ilmu ketenteraan. seni peperangan. c. Subjek sains dan teknologi seperti perubatan.. f. Kitab Purana menyebut tentang lapan pusat pengajian menekankan pembelajaran vedik. Pelajar-pelajar dilatih menyanyi lagu-lagu suci dengan sebutan dan inrtonasi yang betul. Tahap – kurikulum Mesir terbahagi kepada kurikulum peringkat rendah. Pelajar-pelajar yang malas dikenakan hukuman rotan dan tidak memberikan tumpuant terhadap pelajaran dankerja yang diberikan. b. 2. Pelajar kesatria menekankan ilmu ketenteraan dan sains politik. Pasca Vedik : kurikulum pasca vedik menekankan pembelajaran kitab Vedanta. b. Matlamat utama untuk melahirkan golongan pendeta yang mahir menjalankan upacara pengorbanan.

kerajaan sebelum Islam : Kedah Tua. Pelajar yang menamatkan pendidikan menengah dant inggi akan menduduki peperiksaan awamkeraaan. Langkasuka. c. 6.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 4. Huraikan Pengaruh Agama Dalam Pendidikan Di Alam Melayu Sebelum Dan Selepas Islam. menengah dan tinggi.iaitu kurikulum rendah. Pelajar yang lulus peperiksaan awam kerajaan akan diberikan ijazah. Latar belakang Alam Melayu a. sastera. Pengenalan 1. Ijazah yang diberikan terdiri daripada tiga peringkat iaitu ijazah pertama. Dibahagikan kepada tiga tahap. kesusasteraan dan pengajian essei. sains. ijazah kedua (sarjana). b. teori dan praktikal. Tamadun-tamadun awal melahirkan kurikulum yang menyeluruh meliputi aspek-aspek seperti teologi. C. Penutup a. Perkembangan ini menyebabkan tamadun-tamadun awal melahirkan ramai sarjana yang berwibawa dalam pelbagai lapangan ilmu pengetahuan. secular. Sriviaya yang wujud pada abad 7 hingga 13 M terletak di Panitia Sejarah Maktab Sabah 161 . Majapahit dan Srivijaya. Kurikulum dalam tamadun-tamadun awal mengalami perkembangan pesat mengikut peredaran masa. A. Kurikulum China a. Peringkat menengah diberikan latihan menulis karangan.ijazah ketiga (doctor falsafah). b.

Agama Islam mempengaruhi system pendidikan di Alam Melayu 2. Brunei. b.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 Sungai Musi dan Batanghari di Sumatera Timur. Proses pemindahan ilmu dan budaya sama ada secara formal atau tidak formal B. Melaka wujud pada abad ke15 di Selat Melaka menguasai Tanah Melayu dan Sumatera Timur. Perlak. Mengambil contoh pendidikan yang dijalankan dalam zaman Bani Abasiyah. pemerintah2nya telah menyokong kewujudan sekolah2 agama Buddha aliran Mahayana di Srivijaya sehinggakan kerajaan itu sangat terkenal pemerintahnya telah menyumbang kepada pembinaan pusat pembinaan agama di Nalanda dan China. Pendidikan di Alam Melayu selepas Islam a. Isi-isi penting 1. d. Pendidikan di Alam Melayu sebelum Islam Asas – agama Hindu dan Buddha asas pendidikan b. Agama Hindu dan Buddha mempengaruhi pendidikan kerajaan sebelum Islam. Definisi pendidikan . Sasaran : Pendidikan untuk semua sebagaimana yang dituntut oleh Islam. pendeta mengetuai adat isitiadat seperti istiadat pertabalan dengan pembacaan ciri.Pattani dan Mataram. Institusi Buddha : Pada zaman kerajaan Srivijaya. Aceh wujud pada abad ke 16 di Utara Sumatera. Asas : ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. c. a. Uthmaniyah dan kerajaan Islam di Utara India b. menuntut ilmu wajib kepada semua orang Islam Panitia Sejarah Maktab Sabah 162 . Kerajaan2 kecil seperti Pasai. a. e. Sasaran golongan Brahmin dan atasan untuk menekankan sistem kasta. Kerajaan selepas Islam : Melaka. Maksud Hadis . Aceh. Aceh menggantikan Melaka dan mempunyai pendidikan yang sistematik. pendeta akan mengetuai upacara agama dengan membaca mentera. Golongan bawahan tidak dibenarkan mendapat pendidikan. Institusi Hindu : kerajaan Majapahit menjadikan istana2 maharaja sebagai pusat pembelajaran agama Hindu dengan memanggil guru-guru dari luar atau menghantar pelajar-pelajar ke luar Majapahit dan kembali belajar dan mengajar di Majapahit 2. Matlamat : melahirkan golongan agama/pendeta sebagai pengukuh kedudukan raja. Mindanao.

Tokoh-tokoh Islam seperti Syeikh Nurudin ar Raniri dan Hamzah Fansuri di Aceh. tafsir dan fekah. Pendidikan menengah lebih kepada aktiviti mentafsir Al-Quran dan Sunnah. Panitia Sejarah Maktab Sabah 163 . Penutup 1. 2.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 c. di Aceh dikenali sebagai Serambi Mekah kerana menjadi tumpuan ulama dan pelajar. g. Institusi Formal : penyampaian secara formal dijalankan di sekolahsekolah pondok. Pendidikan tinggi di Jamiah Baiturrahman yang mendalami ilmu agama dan ilmu lain seperti falsafah. Pendidikan di Aceh dibahagi kepada peringkat rendah yang tertumpu kepada aktiviti membaca dan menghafal Al-Quran. Peranan pemerintah : kerajaaan atau pemerintah memainkan peranan dalam pendidikan agama. C. Pendidikan tidak formal : Penyampaian secara tidak formal ialah melalui ceramah-ceramah di masjid-masjid atau surau-surau yang dibina di setiap kampung. Timur Tengah atau dari India ajaran agama inidilakukan secara formal dan tidak formal e. Kurikulum : Pengajian agama Islam meliputi pembelajaran dalam tassawuf. Contohnya. tauhid. pasentren. Tenaga pengajar : ajaran agama Islam disampaikan oleh guru-guru atau alim ulama yang datang dari pelbagai ceruk rantau di Asia Tenggara. sebelum kehadiran agama-agama besar itu telah ada bukti-bukti tertentu yang menunjukkan betapa agama tradisional yang bersifat kepercayaan animisme juga menadi unsur ddalam pendidikan di Alam Melayu 7. Nyatakan Matlamat Pendidikan Islam Dan Huraikan Sejarah Perkembangan Islam Pada Zaman Khulafa ArRasyidin. Berdasarkan Pandangan Islam. madrasah atau pun di isntana-istana raja untuk golongan raja dan bangsawan f. d. sistem pendidikan dirantau ini sememangnya didasari oleh keperluan agama sama ada untuk pemahaman di kalangan penganutnya atau untuk menyebarkan ajaran agama tersebut. tajwid.

Kedudukan Orang Berilmu : dipandang tinggi kerana dapat menguasai ilmu dan meningkatkan iman.tafsir. memahami sumber ilmu yang diakui Islam.khat. Pada zaman Khulafa ar-Rasyidin banyak masjid didirikan untuk dijadikan tempat kegiatan seni (muzik.dan jasad.menengah dan tinggi. a.seni bina dll) b. c. Panitia Sejarah Maktab Sabah 164 .emosi. d. a. dengan c. Pengenalan. dan kemahiran. Keagamaan – menurut Ibnu Khaldun matlamat pendidikan Islam ialah mempersiapkan seseorang dari segi keagamaan.akal. a.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 A. b. Menguasai kemahiran – membekalkan seseorang kemahiran kesenian seperti muzik. c. dan fekah.syair. iaitu mengajarnya syiar-syiar agama menerusi al-Quran dan sunnah. 1.memahami penciptaan manusia dan makhluk lain. Meneruskan tugas Rasullullah s. Ada 3 peringkat pengajian iaitu kuttab.khat. Membimbing akal – mempertingkat daya pemikiran seseorang supaya dapat membuat pelbagai pekerjaan dan menambahkan daya kreavitinya. d. 1. A. Kuttab – menulis. Latar belakang Khalifah ar-Rasyidin Abu Bakar al-Siddiq menjadi khalifah selama 2 tahun (632-634) Umar al-Khattab 634M-644M (10 tahun) Uthman Affan 644M-656M (12 tahun) Ali Abu Talib 656M-661M (5 tahun) 2.a. 4. Peranan Masjid. Isi – Isi Penting. Menengah dan tinggi – pengajian al-Quran.menghafal al-Quran dan asas-asas agama.akal. akhlak. Membaiki akhlak – memperlengkapkan akhlak sosiobudaya dengan asas kemahiran profesional/pekerjaan manusia. Wujud pengajaran dan penyebaran hadis hingga lahir ilmuan hadis. Prinsip Pendidikan Islam. Matlamat Pendidikan Islam. seni bina dll 2.melahirkan insan yang tunduk patuh kepada perintah Allah dan menjauhi larangan melalui bimbingan agama.hadis.w sebagai pendakwah dan guru. b.syair. dan memahami martabat ilmu Islam. Khalifah Abu Bakar – mengumpul al-Quran kerana kramai penghafaz al-Quran meninggal dunia semasa peperangan. d.membaca. Proses Pendidikan – konteks Islam – pembelajaran sepanjang hayat yang berasaskan roh. 3.

Ilmu yang didedahkan kepada peljar hanya ilmu keagamaan dengan berpanduka al-Quran dan Hadis. c. Ali b. Affan – al-Quran dibukukan (Mashaf Uthmani) dan ditulis dalam loghat Quraisy untuk memhentikan perbalahan cara pembacaan sebelum ini yang mengikut dialek masing-masing. mengeluarkan arahan kepada pentadbir supaya memastikan rakyat menunaikan solat Jumaat dan berpuasa.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 e.menghantar guru agama ke tanah jajahan. Kesimpulan. Sistem pendidikan yang ada pada zaman Khulafa al-Rasyidin merupakan lanjutan daripada perkembangan pendidikan pada zaman Rasullullah SAW. Pembaharuannya menyusun kaedah pengajaran ilmu agama untuk golongan mualaf. g. f. Panitia Sejarah Maktab Sabah 165 . Pengaruh Rom dan Yunani tidak mampu mengatasi ilmu Islam meskipun Islam bertapak di bumi kekuasaan kuasa besar tersebut. Menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa rasmi. b. C. Zaman Umar al-Khattab – berlaku perkembangan pendidikan sejajar dengan kejayaan ekspedisi ketenteraan. Abi Talib – Belaku perkembangan ilmu fiqh serta membukukan ilmu nahu Arab. a. Uthman b.

pembersihan jiwa dan hati untuk meningkatkan iman dan takwa. institusi. Fardu kifayah – unyuk memenuhi keperluan umat Islam. Konsep pendidikan – keseimbangan dan intergrasi antara roh. Dasar – madrasah – rendah/menusah Panitia Sejarah Maktab Sabah 166 . Kesepaduan ilmu dan amal/tindakan – tiada pemisahan. B. Dictionary of Education – proses pembelajara baik melalui pembelajaran. rumah ulama. Tahap pendidikan Contoh Acheh ii.tarbiah (membentuk peribadi) ta’alim (pemindahan ilmu) taadif (mendidik manusia supaya beradab) 2. Sistem pendidikan Islam di Timur Tengah yang meliputi aspek matlamat.menusah.w di Mekah dan disebarkan ke Madinah. 3. Institusi Pendidikan – masjid.pondok(pesantren).pendidikan bertujuan menyedia dan membangun manusia ke arah kehidupan yang baik. 3.balai istana. pengetahuan. China termasuklah Alam Melayu 4. Bersifat sarwajagat/univesal – tiada batas geografi (rahmat untuk alam) Hieraki ilmu – ilmu pasti/ilmu lebih tinggi kedudukan berasaskan akal.akhlak. Prinsip Pendidikan Islam – berteraskan al-Quran dan Sunnah.rangkang. 4.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 8. Matlamat pendidikan Islam dapat diuruskan melalui 3 peringkat iatu matlamat akhir.dan matlamat Khas.dan sikap yang dipelajari akan memberi kebaikan kepada pelajar.lelaki dan perempuan tidak mengira kedudukan atau pangkat.kemahiran . Isi – isi Penting : 1. India. 2. tahap. Ibnu Khaldun.jamiah/universit i. Sistem pendidkan Islam : Berkembang bersama penyebaran Islam. Pendidikan sepanjang hayat – tuntutlah ilmu dari buaian sehingga ke liang lahad. Kewajipan untuk mempelajari fardu ain – akidah.dayah/zawiah. jasad untuk fitrah manusia supaya dapat menjalankan tugas sebagai khalifah Allah. Matlamat Pendidikan Islam : Melahirkan individu serba lengkap (rohani dan jasmani) membentuk dan mengembangkan aspek kesempurnaan manusia. Semenanjung Tanah Aran. kurikulum kitab-kitabnya telah mempengaruhi sistem pendidikan Islam di Alam Melayu sjak pertapakannya pada abad ke-13 sehinga sekarang. Pendidikan untuk semua . 5. akal.a. Asia Barat. Pengenalan : 1. surau madrasah. Peyebaran Islam : Islam diwahyukan pada 610M kepada Nabi Muhamad s. lembaga pelaksana pendidikan. matlamat am. Huraikan bagaimana sistem pendidikan Islam di Timur Tengah mempengaruhi sistem pendidikan di Alam Melayu A. Definisi pendidikan : Bahasa. syariah. prinsip.

al-Quran. Kitab/buku rujukan : al Quran & Hadith kitab Arab diterjemah ke Bahasa Melayu spt Darul Al Manzum Ihya Ulumuddin. dan tulisan Jawi.Mesir (Universiti Al Azhar) Cth.tatanegara.ussuluddin.fekah. Kadi Yusuf. Guru – dari Timur Tengah : Bangsa Arab yang sampai ke Melaka – Makhdum Syeikh Abdul Aziz. dan tasawur. 2. Dari India – Syeikh Nurudin Ar-Raniri melahirkan ulama tempatan – Acheh – Syeikh Shamsuddin At Sumatrani.tasauf. Kesimpulan.Maulana Abu Bakar. dan matematik.sejak kanak-kanak. iv. Kadi Munawar.Abu Sahak. 7. Kesan pendidikan Islam membentuk jati diri penduduk di Alam Melayu.Syeikh Ibrahim b. Ilmu lain – sejarah. Tulisan dan bacaan.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 iii. C.mantiq. Bahasa – bahasa Arab.hadis. 9.Abdullah. falsafah.mantik. Tok Kenali menghabiskan masa yang lama menuntut ilmu di Masjid Al Haram.Mekah. Hamzah Fansuri.bahasa Melayu. Menengah – rangkang Tingi – Dayah seperti Dayah kot Kala – menengah Atas/Jam’ah Baiturrahman Masjid – Baiturahman – universiti 6. Panitia Sejarah Maktab Sabah 167 . 1. Gerakan Islam yang kahir awal abad ke-20 adalah juga kesan pendidikan Islam Timur Tengah di Alam Melayu. Kaedah mengajar : Halaqah-duduk dalam bulatan mengdap guru (konsep menadah kitab) Hafazan – al Quran/hadith/kitab . Maulana Shah Jahan.geografi. Kurikulum Ilmu Agama .tauhid. Pelajar tempatan melanjutkan ke Timur Tengah seperti Mekah.menjadi benteng daripada rempuhan penjajah Barat.Madinah. v. Abdul Rauf Singkel 8.Minhaj at Talibin. 10.

Diasaskan oleh Parameswara yang memeluk agama Islam dan bergelar Megat Iskandar Shah. c. Pengajian Islam . B. 2. 2.Kemerosotan zaman Sultan mansur Syah dan Melaka jatuh ke tangan Portugis 1511.Guru yang terkenal ialah Makhdum Sayid Abdul Aziz. Huraikan pendidikan Islam di Melaka dan Acheh. Di istana ilmu sastera dan terjemahan berkembang pesat . Kesusasteraan dan falsafah. Melaka. 168 Panitia Sejarah Maktab Sabah .Melaka menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara.Zaman kegemilangannya semasa pemerintahan Sultan MudzafarSyah dan Mansur Syah. a. d. Mengaji al Quran-pendidikan wajib . Perkembangan sukatan pelajaran Islam di Acheh.Ihya Ulumuddin oleh Imam Ghazali dan Minhaj al Talibin oleh Imam al Nawawi untuk rujukan golongan pentadbir bagi menjalankan Undang-undang Kanun Melaka dan Undang-undang Laut Melaka.Kadi Yusuf.Hikayat Muhammad Ali Hanafiah diajar di istana Melaka. b. Mata pelajaran di Meunasah (madrasah). Pengenalan. A.Untuk menaikkan semangat jihad buku-buku terjemahan seperti Hikayat Amir Hamzah.bidang syariah-mencakupi feqah .Acheh diasaskan oleh Sultan Ali Mughayat Syah.Kegemilangannya –zaman Iskadar Muda Mahkota Alamdan Iskandar Thani sehingga Acheh di gelar Serambi Mekah.Acheh menjadi tumpuan ulama dan pelajar untuk menimba ilmu Islam.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 9.terletak di pantai barat Tanah Melayu di laluan yang paling sempit di Selat Melaka.bahasa Asrab dan Hadis. Pengislaman di Nusantara memberi kesan pendidikan yang bidang mata pelajarannya sama dengan Asia Barat.usuludin dan tassawuf.Antara kitab yang menjadi rujukan ialah al-Dar al-Manzum oleh Abu Ishak al-Shirazi.Ilmu lain yang diajar ialah fiqh. Achehperanan Melaka sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam digiatkan lagi oleh Acheh pada abad ke-16 dan 17. perkembangan kurikulum 1.Dijalankan di rumah ulama. 3.Kadi Munawar Abu Sahak dll.tauhid. Isi – Isi Penting : 1. Pekembangan sukatan pelajaran pada zaman kesultanan Melayu Melaka di Melaka a.

Sejarah dunia . rukun iman.Asyarabul-Asyikin wa zinatuk muwahidin  Sastera – Syair Burung Pinggai C.Acheh telah dikenali Serambi Mekah.jinayat dll.Bahasa Arab dll b.Pada peringkat menengah (rangkang) diajar tauhid .Mata pelajarannya ialah Tauhid.feqah . c.ilmu tata negara. al Quran .falsafah. tasawwuf .bahasa Arab. cara-cara melakukan ibadat . Kitab-kitab perukunan dan risalah Masail al Muhtadin digunakan untuk pengajian Islam. Panitia Sejarah Maktab Sabah 169 . dan diajar bernasyid pada setiap malam Jumaat.geografi.tafsir Quran. Sumbangan ulama tempatan dalam pengajian Islam kesusateraan Islam.Kesimpulan 1.  Tokoh – Hamzah Fansuri Abdul Rauf Singkel dan Syeikh nurudin ar Raniri  Kitab .menengah dan tinggi. Mata pelajaran di institusi pengajian tinggi (dayah) Diajar dalam bahasa Arab dengan menggunakan kitab-kitab Arab.ilmu mantiq.fiqh.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 Pelajar diajar membaca huruf Arab.tasawwuf.rukun Islam .ilmu falak.sejarah. ibadat . akhlak .akhlak. sejarah Islam .muamalat.hadis. Sepanjang zaman kegemilangan Melaka dan Acheh sistem pendidikan dan kurikulum telah bekembang samada dari peringkat rendah.

b.w. berhampiran surau atau madrasah dan rumah tuan guru di sebuah kawasan khas. 2. Di Tanah Melayu tertumpu di Pattani. Lokasi institusi pondok Dikenali sebagai pesantren di Pulau Jawa dan Madura. Dengan pertolongan orang-orang kampung . Dalam konteks institusi pendidikan Islam. Pondok-pondok itu dikenali berdasarkan nama guru yang menjadi pengasasnya atau nama tempat/kampung seperti pondok Tok Kenali dan pondok Pasir Tumbuh di Kelantan Erti pendidikan  3. A.  Proses pemindahan ilmu dan budaya sama ada secara formal atau tidak formal. Trengganu dan Kedah. B. Institusi pendidikan sebegini dikatakan bermula dengan kedatangan seorang guru agama atau ulama dari luar mengajar ilmu agama kepada orang-orang kampung di mana pengajaran dilakukan secara ikhlas atau sukarela kerana Allah s. Isi-isi penting 1. 2. Kelantan.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 13. Perkembangan kewujudan institusi pondok a. Pengenalan 1. surau di Minangkabau dan langgar di pulau-pulau lain. Tempat terdirinya kediaman berkenaan biasanya milik guru berkenaan atau diwakafkan oleh individu2 tertentu. Maksud institusi pondok  perkataan pondok berasal daripada perkataan Arab fuduqun yang bererti rumah tumpangan atau tempat penginap para pengembara. Ilmu agama Panitia Sejarah Maktab Sabah 170 . ia dikaitkan dengan rumah-rumah kecil yang didirikan sebagai tempat tinggal pelajar.t. Institusi pondok adalah sistem pendidikan secara formal dan tinggi. Huraikan Sistem Pendidikan Yang Dijalankan Dalam Institusi Pondok Di Alam Melayu. rumah guru dan pondok didirikan dalam satu kawasan berdekatan.

Untuk menghilangkan rasa jemu di kalangan para pelajar mata pelajaran spt bernasyid. a. Kitab Mujarabad dan lain-lain. Antara kitab yang berkaitan ialah Tashil al Manafi fi al Tibbi wa al Hikmah. 4. soal jawab perdebatan (mujadalah). syarahan (kuliah). hadis. bahkan rasa tanggungjawab guru berkenaan apabila para ibu bapa menyerahkan anak-anak mereka untukdididik oleh guru berkenaan Tempoh belajar a. a. di mana para pelajar akan membuat separa bulatan mengelilingi guru mereka. Antara mata pelajaran yang diajar ialah tauhid. Tenaga pengajar 5.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 a. Dari segi pembelajaran sukatan pembelajaran yang didedahkan kpd para pelajar adalah tidak tersusun. Selain itu guru-guru juga menggunakan kaedah hafalan. ada di kalangan para pelajar berada di institusi ini selama 10 tahun. ia bergantung kpd kemahiran guru. malah ada di kalangan yg berpindah dari satu pondok ke pondok yg lain 8. pengembaraan (rehlah) dan lain-lain 9. doa-doa yang ada kaitan dengan kehidupan seharian. berzanji. Mereka akan menjadi tenaga pengajar di institusi pondok.fekah. Pembelajaran dijalankan dalam bahasa Melayu memandangkan banyak kitab-kitab Arab telah diterjemahkan kedalam bahasa Melayu. tafsir. Para pelajar juga didedahkan dengan kaedah menulis dan menguasai kaedah jawi dan bahasa Arab. Mata pelajaran sampingan a. guru di sekolah pondok hanya mendapat khidmat tenaga anak-anak muridnya yang mengerjakan tanah sawah atau kerja-kerja pertukangan. marhaban dan qasidah turut diajar Bahasa pengantar a. nahu saraf. kemudian Panitia Sejarah Maktab Sabah 171 . 6. Dalam bentuk halaqah. 3. Hubungan antara guru dan anak-anak muridnya amat rapat. Para pelajar diajar secara percuma. Mekah dan Madinah. Lepasan pondok a. buka sahaja kerana kealiman guru berkenaan. Ilmu perubatan Sesetengah institusi pendidikan pondok mendedahkan ilmu perubatan tradisional yang menggunakan bahan-bahan spt akar kayu di samping jampi-jampi yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran. b. Tempoh masa belajar di sekolah pondok tidak terhad. perbincangan(muhadatah). Kaedah pembelajaran a. Ada yang melanjutkan pelajaran ke Aceh.

3. Peranan pemerintah  Perkembangan pendidikan ini turut dimainkan oleh beberapa kerajaan Islam Melayu utama spt Pasai. HURAIKAN PENDIDIKAN TIDAK FORMAL DAN INSTITUSI PENDIDIKAN ISLAM DI ALAM MELAYU A. B. Panitia Sejarah Maktab Sabah 172 . Penutup Kewujudan dan perkembangan institusi pendidikan pondok di Alam Melayu telah meninggalkan pelbagai kesan yang besar. Aceh dan Melaka. pemerhatian dan latihan  Ilmu diturunkan melalui prosespenglaman. Sistem pendidikan tidak formal a. antaranya ialah memartabatkan tulisan jawi dan yang paling penting ialah berjaya melahirkan ilmuan dn cerdik pandai Islam yang diwarisi hingga hari ini. Asas pendidikan Islam  Asas permulaaan pendidikan di Alam Melayu adalah dengan mempelajari Al-Quran dan juga hukum agama.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 apabila kembali mereka mengajar di pondok yang sama atau di tempat lain. lemah-lembut dan persediaan sebagai seorang suri rumah dan ibu. Pengenalan 1. 2. Matlamat pendidikan tidak formal. mengemas rumah dan kerja-kerja kraf tangan.  Alam Melayu pada tahap awal penerimaan Islam masih terikat dengan asas pendidikan tidak formal yg berasaskan pada pola kehidupan tradisonal. C. 4. Mereka juga boleh menjadi pendakwah di surau atau masjid. 14. Pendidikan untuk semua  Setelah kemasukan Islam perkembangan pendididkan Islam mula berkembang dan menimbulkan kesedaran masyarakat Alam Melayu dan pendidikan mula dibuka kpd kaum lelaki dan wanita. Pendidikan lebih ditekankan kepada keperluan kehidupan semasa dan berkembang kepada pendidikan Islam sebagai asas kehidupan. Mereka diasuh dengan pendidikan memasak. Isi-isi penting 1. Pengalaman. Anak lelaki akan mempelajari dengan cara mengikut orang tua dan ilmu dipelajari secara tidak lansung  Seni mempertahankan diri juga dipelajari : anak perempuan diasuh di rumah dengan kerja-kerja berasaskan kepada pembentukan peribadi bersopan. kerja-kerja pertukangan dan pertanian.

kanak-kanak akan mendapat pendidikan AlQuran di Surau atau di rumah guru. lepasan sekolah pondok – belajar di pondok lain untuk menambah ilmu. Terdapat juga di kalangan mereka menjadi tenaga pengaar di pondok Institusi pondok di anggap sekolah berasrama penuh.ilmu tauhid. Aceh dan Pasai dikenali sebagai Dayah Kot Kuala. 2. halal haram turut diberikan perhatian pada tahap awal pendidikan tidak formal Islam di Alam Melayu. Di Jawa pula dikenali sebagai pesantren. Di Tanah Melayu dan Selatan Thai institusi pondok yang dikenali seperti pondok Tok Kenali.  Di Filiphina. akhlak.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 Pendidikan agama (di rumah guru. hadith.  Setelah kedatangan Islam pendidikan tidak formal diteruskan dengan penekanan kepada pelajaran membaca AlQurandan mengenal huruf Arab di samping mempelajar itulisan jawi  Asas sembahyang. 173     Panitia Sejarah Maktab Sabah . pendidikan a. membersihkan rumah guru dan mengerjakan sawah untuk guru. tempat menghadiri sekolah agama. ada yg melanjutkan pelajaran ke Mekah dan Madinah seperti tokoh Tok Kenali. pondok Tokku Pulau Manis di Trengganu. Hal ini terbukti dalam searah Melayu apabila Sultan Mahmud Syah telah mendatangi rumah Maulana Yusof untuk memepelajari agama.tasawufdan mantiq. Di sini pelajar akan diajar dengan ilmu agama secara aktif dan menghafal Al-Quran secara insentif. air.ilmu agama seperti tafsir Al-Quran. Di Minangkabau dikenali sebagai surau. Sistem pendidikan Islam secara formal/institusi Institusi pondok  Sistem sekolah pondok merupakan tempat pelajaran agama berasingan daripada petempatan masyarakat. tempat beribadat. Hubungan erat berlaku antara guru dan murid.rumah tok guru. Pelajar membantu seperti menyediakan kayu api. kurikulum menghafaz Al-Quran. Pelajar tidak dikenakan bayaran. surau)  Ulama turut menadikan rumah mereka sebagai tempat untuk menyampaikan pengajaran agama. Di Indonesia mereka mendapat pendidikan tidak formal di surau dan di Tanah Melayu pendidikan diadakan di surau atau di rumah guru agama. dilengkapi rumah murid.

Pelajart masih dikekalkan dengan sistem pelajaran agama dan teras pendidikan adalah sebagai asas sebelum pelajar melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah. Sultan Mansur pernah menjemput ulama datang ke istana untuk menyampaikan ajaran termasuk tasauf. mempelaari Tafsir.mantik daan sejarah Tiga Balai Pendidikan-Acheh.Sultan Melaka pernah menjadikan istana Melaka sebagai tempat mempelajari agama.  Peranan istana sebagai pusat perbincangan pelbagai ilmu termasuk ilmu agama hanya disentuh dalam kitab sastera Melayu spt Sejarah Melayu. madrasah Iqbal di Singapura. Peranan masjid. madrasah al-Mashur al-Islamiyyah di Pulau Pinang dan madrasah Ma’had Mahmud di Kedah.falfasah.  Balai Setia Ulama untuk pendidikan. Al- Baiturrahman  Acheh-Pendidikan peringkat tinggi Quran. Contoh.  Sultan turut berperanan dalam mengembangkan peranan ilmu pengetahuan Islam di negara mereka.  e. f. d.  Balai Setia Hukum –tempat berkumpul ulama dan cerdik pandai agama untuk membahaskan isu-isu berkaitan agama. Sistem pendidikan madrasah  Perkembangan sistem pendidikan Islam Alam Melayu berkembang dengan wujudnya madrsah.  Sultan Alauddin. Hikayat Muhammad al Hanafiah dan Hikayat Iskandar Zulkarnain. Pengajian Islam di istana  c. Berperanan sebagai pusat kegiatan ilmu di Alam Melayu .  Kerja menyalin sastera asing telah dilakukan terhadap kitab Amir Hamzah. Balai Setia Ulama dan Balai Himpunan Ulama.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 b.seperti sultan Pasai sendiri datang ke masjid untuk mempelajari agama. Panitia Sejarah Maktab Sabah menyelesaikan masalah mengenai 174 . madrasah Muhammadiyah Melayu di Kelantan. Sultan Iskandar Muda telah mendirikan balai-balai pendidikan yang dikenali sebagai Tiga Balai Pendidikan iaitu Balai Setia Hukum. Madrasah terkenal seperti madrasah al-Masriyyah di Bukit Mertajam.

Bincangkan Kurikulum Dan Pelaksanaan Pendidikan Islam Pada Zaman Nabi Muhammad S. Datuknya. kabilah Quraisy telah menguasai pentadbiran Mekah. Penghayatan terhadap Islam telah mendorong pendidikan Islam di Alam Melayu berkembang.w.emosi dan kemahiran 2. Nabi Muhammad sebagai Rasul : 610M wahyu pertama surah Al-Alaq ayat 1-5 yang bermaksud membaca jadi asas pendidikan Islam 3. 5. B. mengadakan ceramah agama dan menyelesaikan masalah agama. C. Qusay bin Kulab. Setiap tahun penduduknya mengunjungi Mekah untuk mengerjakan ibadat haji yang disyariatkan dalam agama Hanif Nabi Allah Ibrahim a. Di situ mereka mendirikan rumah ibadat pertama iaitu Kaabah iaitu 100 tahun sebelum Muhammad dilahirkan.A.akhlak.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010  Balai Jamaah Himpunan Ulama berperanan sebagai tempat para ulama. Matlamat pendidikan Islam : melahirkan insan yang tunduk dan patuh kepada perintah Allah s. Madinah – kawasan oasis yang subur untuk pertanian. Tahap awal pendidikan lebih bersifat tidak formal. Latar belakang Mekah danMadinah : Mekahterletak di Lembah yang kering kontang dan kedudukanMekah strategik iaitu persinggahan jalan perdagangan Syam dengan Yaman. Kedudukan strategic iaitu jalan perdagangan antara Mekah dengan Syam. Isi –isi penting 175 Panitia Sejarah Maktab Sabah . Diasaskan oleh Nabi Allah Ibrahim bersama anaknya Ismail dan ibunya Siti Hajar. Kesimpulan Sistem pendidikan awal Islam di Alam Melayu berkembang mengikut masa. Pengenalan 1.s.W Di Mekah Dan Madinah A.a. ahli fakir bertukar pendapat. 15.akal.t dan menajuhi larangan melalui bimbingan agama.w merupakan mahaguru yang menyampaikan pendidikan Islam bermula di Mekah dan diteruskan di Madinah 4. Sultan yang memerintah turut memainkan peranan mengembangkan sistem pendidikan Islamdi Alam Melayu. Rasulullah s.

sabar dan doa. Ada keluarga yangmenerima dan ada yang menentang terutamanya Abu Lahab bapa saudara baginda. Kurikulum  Akidah : rukun iman mengesakan Allah dan melarang mensyirikkannya dengan berhala dan sebagainya. Nabi sendiri tidak pernah berdusta.Di Bukit Safa dihadiri olehsemua ketua-ketua pentadbir Mekah spt ketua Bani Abdul Mutalib. tolong menolong. mengerjakan puasa. Cara nabi mendidik : menunjukkan contoh teladan dan akhlak yang baik.w.a. Menyampaikan dengan hikmah berbincang lemah lembut. Dakwah terbuka kepada orang ramai : . Bani Tamin. Menanamkan keimanan Kurikulum dan pelaksanaan pendidikan di Madinah    3. Konsep nahi mungkar iaitu larangan berzina. kejiranan. Pelaksanaan pendidikan di Mekah  Secara senyap atau rahsia atau sirriyah : kepada kaum keluarga dan sahabat terdekat seperti isterinya Khadijah.w.t selama 10 tahun. jujur. Beriman kepada hari akhirat.haram. haji. Kenegaraan 1 bulan – kewajipan mendirikan solat Jumaat. Akhlak – akhlak manusia diteruskan dengan kemasyarakatan seperti muamalah. Ditujukan kpd kaum kerabat spt keluarga Abdul Mutalib dengan berceramah di rumah Ali bin AbiTalib.  Peluasan ajaran Islam : Aqidah – diteruskan menanam keimanan. Bani Makhzum dan Bani Asad. kekeluargaan di tambah dengan ibadat sunat 176 Panitia Sejarah Maktab Sabah . Beriman kepada kitabkitab termasuk Al-Quran wahyu daripada Allah s. Bani Zahrah.w.halal. berkata benar.amanah. zakat.Ali bin Abi Talib dan Abu Bakar as Siddiq yang berpusat di rumah Arqam bin Abi Arqam berlangsung selama 3 tahun. harus dalam melaksanakan tanggungawab  Akhlak : Konsep amar maaruf spt hormat-menghormati.t.w .manusia akan dihidupkan semula untuk mendapat pembalasan baik atau sebaliknya  Syariah : Bersolat – hanya Allah sahaja yang disembah Konsep waib sunat. Abu Lahab mengganggu dakwah Nabi Muhammad s.a. Beriman kepada rasul-rasul teramsuk Nabi Muhammad s. Secara terang-terangan : Diperintah oleh Allah s.berdusta dan membunuh anak perempuan 2.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 1.

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010  Institusi pengajian : Masjid Nabawi – pusat pendidikan Islam serambi bersambung dengan masjid disebut al Suffan sebagai tempat Mempelajari bahasa asing : Rasulullah s. Raja Mesir dan Iraq. Panitia Sejarah Maktab Sabah 177 . ini kemudiannya diwarisi oleh para sahabat termasuk pengumpulan dan pembukuan al-Quran dan Hadis yang membawa kepada pengenalan ilmu tafsir. Raja Habsyah menerimanya dengan baik tetapi yang lain memberi layanan yang buruk kepada utusan. Kesimpulan 1. Kurikulum yang digariskan oleh Rasulullah s. Abu Musa Al-Asyaari ke Basrah Pendidikan untuk semua : Rasulullah memberi peluang dan membuka ruang kepada semua orang untuk belajar sejajar dengan tuntutan dalam hadis yang bermaksud “ menuntut ilmu wajib bagi semua umat Islam. 2. Saidatina Aishah menjadi rujukan para muslimat.w menghantar para sahabat belajar bahasa asing untuk sebarkan /pendidikan Islam cth: Muaz bin Jabal ke Yaman. berenang.      C. “otak yang cergas terletak di badan yang sihat” Menulis surat kepada Negara lain : Rasulullah telah mengarahkan sahabat menyeru Islam kpd Raja Habsyah. dan sebagainya. memanah. Rasulullah mengarahkan orang yang boleh membaca dan menulis supaya mengajar orang lain.a. Abdullah bin Mas-ud ke Kufah. usuludin.w. Pendidikan membaca dan menulis : Individu yang boleh membaca dan menulis diarahkan mencatat wahyu. Dapatlah dikatakan kurikulum yang didedahkan oleh Rasulullah sama ada di Mekah atau pun Madinah bertujuan melahirkan insan yang sempurna dari segi fizikal dan spiritual agar memperolehi kebahagian di dunia dan akhirat.a. Pendidikan fizikal : Rasulullah menggalakkan menunggang kuda.” Terdapat satu hari khas untuk mengajar kaum wanita. Contoh: Tawanan perang Badar yang tahu membaca dan menulis dikehendaki mengajar kanak-kanak Islam sehingga pandai untuk membebaskan diri mereka. fiqah.

Mula bertapak selepas berlakunya gerakan Renaissance. Panitia Sejarah Maktab Sabah 178 . A. Konsep Fahaman individualisme ( 3 markah) a. Huraikan serta bincangkan konsep aliran individualisme dan sekularisme serta sumbangan aliran ini kepada peradaban manusia. c. Selalu disalahtafsirkan dengan mementingkan diri sendiri. Antaranya termasuklah fahaman individualisme dan sekularisme. Gerakan Renaissance telah mencetuskan fahaman baru dalam masyarakat Eropah. Perkembangan intelektual mencapai tahap kemuncak pada zaman Renaissance di Eropah yang memberi kebebasan kepada individu telah menyebabkan timbul pelbagai fahaman. B. Individualisme ialah fahaman untuk memberikan kebebasan kepada individu menjalani kehidupannya. b. 2.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 1. Kedua-dua fahaman ini berkembang dari abad ke-15 dan mempengaruhi pemikiransebahagian masyarakat hinggalah kini. Pendahuluan ( 3 markah) 1. Isi-isi Jawapan 1.

maka peluang untuk mendapatkan pekerjaan semakin bertambah berdasarkan kemahiran. Apabila sistem feudal merosot. c. setiap individu itu akan terikat dengan peraturan berdasarkan keahlian dalam mana-mana pertubuhan. h. a. f. Menerusi kemajuan sains dan teknologi. seorang ahli falsafah Jerman menyatakan sekular bermaksud melenyapkan ketakjuban (agama) daripada kehidupan. Fahaman ini berkembang di Bandar. Sumbangan aliran sekularisme. Kebebasan untuk melakukan apa sahaja asalkan mereka berkeinginan.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 d. f. Fahaman ini menentang semua agama. Salah satu cara untuk mencapai impian adalah melalui pendidikan. Dengan wujudnya fahaman ini persaingan antara individu untuk mengumpulkan kekayaan semakin banyak. Perjuangan ini bertentangan dengan amalan tradisi orang Eropah. Mengikut fahaman feudal. Tokoh yang berpegang teguh dengan fahaman ini ialah Niccolo Machiavelli melalui bukunya The Prince 3. Perkembangan fahaman ini selaras dengan perkembangan bidang ekonomi dan politik yang pesat di Eropah. Sumbangan aliran individualisme ( 7 markah) a. Salah satu contoh ialah lahirnya tokoh-tokohyang terkenal dalam bidang seni lukis dan seni ukir seperti Leonardo da Vinci. d. Mereka lebih mementingkan material. Membahaskan tentang usaha-usaha uindividu untuk memperbaiki taraf hidup diri sendiri dan masyarakat tanpa disekat atau dikawal oleh mana-mana individu atau kesatuan atau pertubuhan seperti dalam zaman feudal. h. Masyarakat tidak lagi mementingkan nilai-nilai keagamaan. bidang seni telah melibatkan golongan rakyat biasa untuk mendapatkan ilmu yang tinggi. Friedrich Schiller pula merujuk kepada Entgotterung yang bermakna menyahkan kekudusan (kesucian) daripada kehidupan. kesatuan atau jawatan tertentu dalam feudal. 4. contohnya Venice dan Lisbon. Masyarakat dianggap lebih bersifat rasional dan materialistik. b. 2. Bagi golongan ini. Manusia lebih mementingkan aspek yang berkaitan dengan manusia iaitu benar-benar menyedari kebolehan dan potensi mereka dalam bidang yang diceburi. c. Golongan ini menganggap bahawa segala sesuatu yang diperolehi adalah dengan usaha sendiri dan bukannya kurniaan tuhan. Perjuangannya adalah untuk membaiki taraf hidup diri dan masyarakat tanpa adanya kongkongan untuk bebas dalam kehidupan. soal agama hendaklah dipisahkan daripada bidang-bidang lain. Penghasilan karya-karya oleh pelukis dan pengukir g. Berlakunya pemujaan terhadap individu yang mempunyai kebolehan dan kepakaran dalam bidang-bidang tertentu. e. Panitia Sejarah Maktab Sabah 179 . Konsep Fahaman sekularisme. e. g. i. Kebebasan yang diperjuangkan ialah kebebasan untuk menentukan corak hidup sendiri tanpa diganggu oleh pihak lain. d. b. Weber.

Latar belakang perkembangan Renaissance 2. sebab itu mereka boleh hidup bahagia di dunia. c. budi pekerti. Pembaharuan dan proses bagaimana munculnya fahaman humanisme. 1. 2. Dari segi politik. Kemunculan fahaman sedemikian akibat gerakan Renaissance 2. B. Apabila segala apa yang dimiliki itu dianggap sebagai hasil usaha mereka sendiri. Mendesak semua lapisan masyarakat menimba ilmu sama ada berbentuk pembelajaran kesusasteraan atau pengetahuan. Fahaman sekularisme menganggap kekayaan dan kemewahan adalah usahanya sendiri dan memisahkan politik dengan agama. Panitia Sejarah Maktab Sabah 180 . Apakah Yang Dimaksudkan Dengan Fahaman Humanisme Dan Tunjukan Bagaimana Aliran Pemikiran Itu Berkembang Di Eropah. Manusia ada upaya untuk menentukan kesejahteraan mereka. g. Sistem pemerintahan mesti bebas daripada agama dan gereja. Fahaman individualisme mementingkan pencapaian individu tanpa memikirkan nasib orang lain dan menggalakkan manusia berusaha untuk mendapatkannya. b. maka pengaruh gereja semakin merosot e. 1. Zaman Pembaharuan Yang Melahirkan Fahaman Humanisme. ISI JAWAPAN ( 21 M ) Maksud Humanisme. f. Golongan konglomeret dan bangsawan paling banyak terpengaruh dengan fahaman ini.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 a. Manusia perlu berusaha untuk mengubah kehidupan mereka dan tidak boleh menerima sahaja nasib malang mereka untuk mengharapkan kebahagiaan di akhirat. 3. d. Masyarakat tidak lagi mementingkan nilai-nilai keagamaan. keintelektualan dalam mengatasi soal – soal yang terdapat di dunia dan perlu mengutamakan kehendak manusia. 1. Masyarakat dianggap lebih bersifat rasional dan materialistik. A. 3. Pengenalan. Bagi mereka kejayaan yang dicapai adalah usaha manusia bukan bantuan Tuhan 2. Latar belakang Reformation. Fahaman ini memberikan tumpuan kepada kepentingan peranan akal – fikiran. Kehidupan di Bandar yang serba mewah menyemarakkan lagi fahaman ini di kalangan masyarakat. Satu corak pemikiran yang mula terbina pada zaman Renaissance dan berkembang pada zaman pembaharuan. fahaman sekularisme menyebabkan agama dipisahkan daripada pemerintahan negera. Kesimpulan. Masyarakat mula mengumpul harta dan kekayaan tanpa had C.

2. pertanian dan perindustrian dalam abad-abad kemudiannya Panitia Sejarah Maktab Sabah 181 . Kesimpulan.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 C. Orentasi keagaman kepada ilmu praktis dengan menumpukan pada sains dan teknologi. Ini dikekalkan melalui pendidikan. Fahaman ini muncul setelah cerdik pandai zaman Renaissance mengkaji sastera Latin dan Yunani. Thomas ( 1418 – 1535 ) Nicolo Michiavelli ( 1467 – 1521 ) dan perkembangan fahaman humanisme. Sesungguhnya fahaman humanisme yang menekankan kepada kehidupan praktis/ realiti manusia dan keyakinan terhadap upaya manusia membawa kesejahteraan kepada kehidupan manusia mereka sendiri merupakan pemikiran yang sangat berpengaruh dan diterima luas di Eropah. Dante. 2. 6. D. Kemunculan idea dan pemikiran baru kesan daripada Renaissance iaitu mencetuskan konflik agama yang membawa kepada pembaharuan. Munculnya tokoh pembaharuan dalam Kristian dan fahaman humanisme kian mendapat tempat berikutan pengaruh kedudukan golongan gereja. fahaman ini. Daripada situlah mereka mendapat gambaran tentang kehidupan yang bebas daripada agama-agama yang telah diwahyukan. Perkembangan Aliran Humanisme. timbul keyakinan baru dikalangan orang – orang Eropah untuk keluar daripada kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru dan berkeyakinan. Inilah yang menggerakkan manusia Eropah kepada Revolusi sains. 3. Justeru . Kurikulum sekolah dan universiti memperolehi autonomi daripada gereja. Thomas Moore. 4. 1. Tokoh-tokoh awal seperti Petrarch. 1. idea-idea agung dan kesenian klasik. Munculnya tokoh – tokoh Humanisme Agung sekitar tahun 1450 – 1550 seperti Erasman (1466 – 1531 ) St. Tokoh-tokoh ekstrim menolak agama Kristian. Mereka berminat mengkaji tentang manusia . 5.

. PENGENALAN: 1. 3. iaitu untuk menyelasaikan masalah dihadapi oleh manusia atau bentuk teoritis seperti pemikiran falsafah yang menegaskan maksud wujudnya manusia dalam dunia. peranan penaungan kerajaan dan Panitia Sejarah Maktab Sabah 182 2. Dikenal pasti beberapa faktor sejarah yang mempercepatkan pertumbuhan. Walaupun begitu haruslah diketahui bahawa jadar pertumbuhan ilmu tidak seragan diantara tamadun tetapi berbeza dari tamadun ke tamadun. pertubuhan literasi akibat daripada penciptaan sistem tulisan yang membolehkan pengumpulan pengalaman manusia dan juga pengkhususan ekonomi yang mendorong segolongan masyarakat beralih kepada pencarian ilmu untuk meningkatkan mutu kehidupan manusia. Kegiatan keintelektualan bermula sejak kemunculan pusat – pusat tamadun manusia di Mesopotamia dan Mesir yang menyaksikan perkembangan organisasi politik yang teratur. hubungannya dengan tuhan atau dengan alam semula jadi. Pencarian ilmu biasanya terdorong oleh tujuan praktikal.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 3. iaitu pertembungan tamadun – tamadun. Bincangkan faktor yang mencetuskan perkembangan dan peningkatan kegiatan intelektual dalam Zaman Graeco-Roman A.

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 perubahan orde sosio – ekonomi dan politik yang memberikan suatu suasana yang subur untuk pembinaan ilmu. Penaung Kerajaan Rome Kerajaan Rom yang berkait rapat dengan golongan patrician juga menggalakkan kegiatan intelektual dengan penubuhan bayak pusat pengajian dan institusi penyelidikan serta membiayai pembinaan projek – projek besar untuk mertabatkan tamadun. Pax Romana. Fenomena ini berpunca daripada penaklukan negara kota Yunani berikutan Perang Punic pada kurun ke – 3 Sebelum Masihi dan perluasan politik dan ekonomi ke seluruh semenanjung Yunani. Penaungan Golongan Patrician. Dalam sejarah tamadun manusia adalah ironis bahawa pergolakkan politik dan perebutan kuasa seringkali mendorong para intelktual untuk memikirkan semula institusi politik dan sosial yang sedia wujud. Mereka bersedia menjadi penaung kepada ramai sarjana untuk meningkatkan kegiatan intelektual dalam pelbagai bidang ilmu. 2. 3. Para sarjana juga dilantik sebagai Senate dan gebenor wilayah – wilayah Empayar. Panitia Sejarah Maktab Sabah 183 . Kemerosotan Sistem Kerajaan Republik. Mereka terlibat dalam pelbagai bidang intelektual seperti falsafah dan inovatif kepada latin sehingga orang Rom menghasilkan karya – karyanya dalam bahasa Yunani. Kesan penaklukan terbayang dalam pandangan ahli sejarah Rom bahawa Rome conquereal Greece But captured Rom ini bermaksud kebudayaan Yunani tersebar luas ke empayar Rom melalui perpindahan ramai sarjana Yunani ke Rom. pentadbiran dan pelbagai instititusi kerajaan mulai hidup dalam keadaan yang mewah. 4. 1. geografi dan seni. Maka kebudayaan Rom mulai kurun ke –3 lebih dikenali sebagai budaya Graeco – Rom. persejarahan. budaya dan imej kerajaan Rom. Tetapi berbeza dengan tahap awal kegiatan intelektual adalah dipengaruhi oleh pemikiran baru telah menjadi suatu asas yang kukuh untuk tahap keintelektualan pada zaman empayar yang bermula dengan pemerintahan Maharaja Octaviers Augustus. 5. Dengan munculnya empayar yang berpusat di Rom. budaya Graeco – Roman tersebar luas ke seluruh empayar. ISI – ISI PENTING. Pertentangan Tamadun Rom Dengan Tamadun Yunani. Proses inkuri berjaya menjaga idea – idea baru tentang masyarakat Rom dan institusi politik yang terbayang dalam pelbagai bidang ilmu seperti undang – undang. kekayaan dari keseluruhan empayar telah mengalir ke bandar Rom. Maka melalui saluran – saluran pentadbiran. Di Rom golongan intelektual seperti Livy juga mula mempersoalkan realiti politik pada kahir zaman republik. Golongan Patrician yang terlibat dalam Senat. B.

4. A. Ilmu kuno bergantung kepada pancaindera manakala ilmu moden bergantung kepada penyelidikan ilmiah Panitia Sejarah Maktab Sabah 184 . pax Romana merupakan faktor utama yang memberi sumbangan kepada pencapaian puncak kecermerlangan budaya dan kegiatan intelektual Rom iaiatu zaman klasik. Latar belakang tamadun Eropah iaitu tamadun Yunani dan tamadun Rom B. sisten pentadbiran yang licin dan wilayah – wilayah empayar tertakluk kepada pengawalan rapi. 2. Istilah ilmu seerti dengan perkataan science dalam bahasa Inggeris. perebutan kuasa dan serangan orang – orang gasar walaupun berlaku tetapi tidak berjaya dibendung. Dari segi ekonomi. Rom memasuki era yang makmur dengan perkembangan perdagangan di dalam empayar dan juga perdagangan antarabangsa. Konsep Ilmu a. Istilah science berasal dari perkataan Latin scio. scire yang bermaksud tahu . Apakah yang anda faham dengan konsep ilmu. Pengenalan 1.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 Suasana politik dan ekonomi telah berubah dengan permulaan pemerintahan empayar pada kurun ke – 1 masihi. Selama dua kurun kestabilan politik terjamin dengan penetapan sempadan empayar. Intergerasi Rakyat Empayar. Rakyat empayar yang terdiri daripada pelbagai bangsa. Huraikan perkembangan ilmu dalam tamadun Eropah sebelum Zaman Gelap. KESIMPULAN: Apa – apa sahaja yang berkaitan. Isi Jawapan 1. bahasa. Istilah ilmu dalam bahasa Arab alima juga bermaksud tahu. Pada keseluruhannya. Mempunyai sistem dan kaedah tertentu dan dihasilkan melalui kajian atau penyelidikan. Proses intergrasi membawa kepada sintesis pelbagai unsur budaya dan pengalaman yang menjadi suasana lebih subur untuk peningkatan kegaiatan intelektual di empayar Rom C. Di bawah Pax Romana perbezaan antara rakyat Rom dengan bukan Rom kian menjadi lenyap. b. Ilmu terdiri daripada ilmu kuno dan ilmu moden. Pemberontakan. 6. budaya dan adat telah menjadi lebih homogenous dengan pemberian kewarganegaraan kepada rakyat bukan rom dan perlaksanaan undang – undang antarabangsa.

3. Nehr dan Wehr yang berdasarkan bakat dan kebolehan masing-masing. Socrates. Aristotle memperkenalkan konsep pemikiran secara teratur. Sumber ilmu bagi ahli falsafah Yunani ialah akhlak. e. Dalam tamadun Rom pula mereka mementingkan konsep keadilan. keberanian dan nilai-nilai mewah dan menekankan kesederhanaan dalam hidup serta menolak cara hidup mewah. Organisasi pendidikan dibahagikan kepada 3 iaitu rendah. Logika menjadi adalah pemikiran analitis yang menjadi asas bagi ilmu pengetahuan. memasukkan unsur agama dalam setiap unsure nombor dan dapat membersihkan jiwa dan untuk mendapatkan ketenangan. Perkembangan Ilmu dalam tamadun Eropah sebelum Zaman Gelap. Ilmu bagi Prf Syed Muhammad Naquib Al-Attas ditafsirkan sebagai ketibaan makna mengenai sesuatu dalam diri seseorang dan sumber ilmu adalah dari Allah dan manusia sebagai makhluk Allah harus berusaha memperoleh ilmu dan memanfaatkan dalam kehidupan. Ilmu bagi orang Cina ialah asas bagi perkembangan teknologi f. Mamakala dalam tamadun Rom pula terdapat Penulisan karya matematik dan geometri oleh Boethius dan Alccuin dijemput oleh Maharaja Charlemagne untuk menasihati baginda dalam projek pendidikan. Bidang Matematik dalam tamadun Yunani 1. 5. Pandangan Fadzullah Haji Shuaib mengatakan terdapat dua jenis ilmu iaitu ilmu naqli yang dianugerahkan oleh Allah dan ilmu aqliyyah yang diperolehi melalui penggunaan akal fikiran dan pancaindera. Bidang Perubatan Panitia Sejarah Maktab Sabah 185 . 4. Formula untuk mengukur isipadu dan seolah-olah sama dengan kalkulus iaitu teknik pengiraan dengan meluas dalam bidang sains dan metematik. partisipasi politik dan alam idea. g. menengah dan tinggi pendidikan harus menghasilkan 3 golongan manusia iaitu Lehr. kepentingan geometri dan bulatan yang dapat digunalan untuk mengukur saiz kapal di laut 3. d. Konsep kosmopolis stoicsm digunakan terhadap penjajahan Rom ke atas bangsa-bangsa lain.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 c. 5. Pencapaian bidang Falsafah 1. 4.menekankan budi pekerti dan mementingkan fikiran atau ilmu pengetahuan Kebenaran diperolehi dengan cara menyoal dan pengetahuan beliau menumpu ke arah pembentukan perwatakan manusia Bukunya Republic menerangkan golongan pentadbir yang baik untuk sesebuah negara adalah ahli falsafah yang mempunyai keperibadian yang baik dan cinta akan kebenaran 2. Dalam tamadun Yunani. 2. tepat dan berdasarkan hubungan sebab dan akibat menghasilkan buku Politics yang menyarankan manusia mengamalkan sifat sederhana dalam kehidupan. Menggunakan dua sistem nombor iaitu Herodualic dan Ionic.

Semua manusia adalah sama di sisi undang-undang ii. harbeas carpus. Dalam Tamadun Yunani Amalan pembedahan secara saintifik dipelopori oleh Alcamaeon. matematik dan perubatan. iv.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 1. 8. Sumbangan mereka sungguh bermakna kerana masih diguna sehingga sekarang. Terdapat Dewi kesihatan yang mengawasi kesihatan rakyat dari kuil di Qurinal 6. Lebih menekankan kawalan kebersihan dan kesihatan awam dengan membina cloacae( parit bawah tanah) dan sistem saluran air. Kedua-dua tamadun ini memberi penekanan kepada ilmu dan berkembang dalam semua aspek seperti falsafah. Hakim akan menjatuhkan hukuman berasaskan bukti yang cukup dan sahih. 3. Galen pula telah memberi sumbangan yang besar dalam bidang anatomi dan fisiologi dengan mengenali 7 pasang saraf kranial. 4. Doktor-doktor Yunani telah mngetahui fungsi-fungsi saraf dan otak dengan cara memotong binatang dan membedah mayat 2. Bidang perundangan 1. Dalam tamadun Yunani lebih mementingkan demokrasi melalui Dewan 2. Istilah-istilah perundangan Rome masih digunakan sehingga sekarang seperti prima facie. iii. Mereka sudah mempunyai peraturan-peraturan tentang yang harus diikuti oleh doktor yang dikenali sebagai ‘Sumpah Hipposrates’ 3. 6. Tuhan Memhitis untuk bau busuk. Penutup. Manakala dalam tamadun Rom pula merekaMengaitkan perubatan dengan konsep ketuhanan dan mengaitkan penyakit-penyakit dengan tuhan-tuhan tertentu seperti Dewi Febris untuk demam. C. injap jantung dan dapat membezakan antara urat yang membawa darah ke arteri. 5. Undang-undang Rom telah disatukan dan semua rakyat tertakluk kepada undang-undang yang sama tanpa pilih kasih dan tidak ada diskriminasi ke atas pesalah. 5. Setiap individu diberikan perbicaraan yang adil. tuhan Uterine untuk peranakan wanita dan sebagainya. Seseorang yang didakwa bersalah hanya dianggap bersalah sehingga kesalahannya dapat dibuktikan. Panitia Sejarah Maktab Sabah 186 . perundangan. 4. Membuat dasar dan menjatuhkan hukuman ditentukan oleh pendapat dan suara ramai kerana tidak ada undang-undang bertulis yang khusus. bonatide. perhimpunan yang merupakan badan perundangan yang mempunyai kawalan penuh ke atas pentadbiran Majlis pula membincangkan hal-hal penting dan melaksanakan keputusan Dewan Perhimpunan Majistret dan juri pula badan yang melaksanakan dasar-dasar kerajaan yang diputuskan oleh majlis. 7. Bagi Tamadun Rom pula perundangan mereka lebih jelas dan dianggap sebagai sumbangan yang besar terhadap dunia Prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang Rom yang digunapakai sehingga hari ini ialah i. alibi dan sebagainya.

Penciptaan kalender lunar dan solar b. Astronomi adalah cabang ilmu tertua dalam ilmu sains tabii. Isi – isi penting 1. Sumbangan Mesopotamia a. Jelaskan sumbangan tamadun Mesopotamia dan Mesir dalam bidang tersebut.Penulisan venus. Panitia Sejarah Maktab Sabah 187 Latar belakang Tamadun Mesopotamia dan Mesir Maksud astronomi Fungsi astronomi dalam kehidupan . Pendahuluan: 1.catalog-katalog bintang dan ramalan tentang gerhana bulan dan matahari. 2. B.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 5. A. 3.

Sumbangan tamadun Mesir a.Berdasarkan kalendar lunar. hari dan seterusnya mencipta kalendar.Kajian astronomi telah dilakukan di rumahrumah berhala yang lengkap dengan perpustakaan dan peralatan.Sebagai pusat kajian ahli-ahli astronomi Mesopotamia telah membina Ziggurat.Mesopotamia menggunakan kaedah matematik dalam mengkaji fenomena alam seperti pergerakan planet. Sistem kalender lunar dan solar d.Orang Mesir percaya bintang-bintang Panitia Sejarah Maktab Sabah 188 .Sistem kalendar terbahagi kepada dua iaitu kalender lunar dan kalender solar. Selain itu merka telah membahagikan laluan matahari dan planet kepada 12 seksyen dan setiap seksyen dibahagikan kepada 30 darjah.pergerakan dan cirri bintang dan cakerawala. Orang Mesopotamia juga telah mencipta kalender lunar dan solar yang mempengaruhi sistem kalendar pada masa kini.tokoh astronomi Mesir Perkataan ‘astro ‘ adalah perkatan Yunani yang bermaksud perihal bintang.Langit pula dipercayai mempunyai lapisan biru yang terbentuk daripada batu permata berwarna biru.Astronomi merupakan cabang ilmu sains tabii iaitu ilmu yang tertua di dunia. Oleh kerana golongan pendita terlibat dalam kajian astronomi .golongan pendita Mesir memberi sumbangan mengembangkan ilmu astronomi .Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 c. Astronomi ditakrifkan sebagai ilmu mengenai agihan.Bulan membalikkan cahaya matahari dan tidak mengeluarkan cahaya sendiri.Ahli-ahli astronomi Mesopotamia juga telah menulis tentang Venus.Menghasilkan katolog-katolog mengenai bintang dan meramalkan bintang gerhana bulan dan matahari. Bumi bagi ahli-ahli astronomi Mesopotamia berbentuk leper dan ditutupi oleh langit.bulan.bulan dan perubahan dalam jangka waktu siang dan malam kerana mereka percaya bahawa perubahan dalam alam semester menyebabkan berlakunya rencana dan mempengaruhi kehidupan manusia. 2. Kajian tentang bentuk bumi yang leper dan ditutupi langit.Pengaruh keagamaan c. manakala bulan bergerak pada waktu malam.maka terdapat pengaruh keagamaan di sini. Perkembangan dalam bidang astronomi bermula di selatan Mesopotamia selepas pertengahan abad pertama sebelum Masehi. Peta kedudukan bintang dan zodiak pula digunakan untuk mengetahui waktu. ilmu astronomi digunakan untuk mengira tahun.Maklumatmaklumat tentang pergerakan matahari dan bintang diukir pada dinding rumah berhala.Antara ahli astronomi yang utama dikenali sebagai Great Seer yang bertugas untuk memerhati dan merekodkan pergerakan matahari dan bintang yang telah menghasilkan kalendar.Penglibatan golongan pendeta b.Pada peringkat awalnya. setiap tahun terdiri daripada 12 bulan dan setiap bulan mengandungi 29 atau 30 hari. Kejayaan ahli-ahli astronomi Mesopotamia menetapkan tarikh dan masa dengan menjalankan pemerhatian yang tepat dan penggunaan matematik dalam merumuskan data . Dalam Tamadun Mesir .Mereka menggunakan peralatan-peralatan seperti ghomon dan elipsydra.Matahari bergerak pada waktu siang.

bulan. Pendahuluan 1. Kedua-dua tamadun ternyata memerlukan ahli-ahli astronomi untuk mengira tahun tahun.hari untuk mencipta kalendar. Ilmu matematik China berkembang lebih pesat berbanding dengan Eropah. 189 Panitia Sejarah Maktab Sabah . Tamadun China telah memberi sumbangan besar dalam perkembangan intelektual termasuklah bidang matematik. • Penulisan kitab-kitab matematik Chou Pei Suan King dan Chiu Chang Suan Shu. 3. B. Ramai tokoh matematik telah dilahirkan. 2. Terdapat 36 bintang ditetapkan yang menerajui salah-satu daripada 36 hari dalam setahun. uraikan perkembangan ilmu matematik di China A. 2.Satu hari dikira daripada permulaan naik matahari pada pagi hingga naiknya matahari keesokan harinya. Isi-isi Jawapan 5. Kesimpulan: ( 2 markah) 1.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 imperishable (tidak mudah dimusnah) dan The Unwerried. menuai dan sebagainya.Manakala waktu malam dibahagikan kepada 12 jam mengikut edaran bintang dan waktu siang dibahagikan kepada 12 jam mengikut perjalanan matahri.Kalendar diperlukan dalam sistem pentadbiran Negara untuk menentukan musim menanam. Kepentingan ilmu astronomi Keperluan kalender dalam sistem pentadbiran Negara.

Panduan taksiran cukai. persamaan tak tentu dan penggunaan aljabar dalan trignometri. Membincangkan tentang kalendar dan masa bayangCara-cara mengukur keluasan tanah. Perkembangan ilmu matematik mengalami kemalapan selepas Chu Shi Kie 2. • • • 7. • Chieh • Kitab yang ditulis Ssu Yuan Yu Chieu dan Suan Hsueh Chi Meng. A. Beberapa kaedah matematik tamadun China masih digunakan hingga ke hari ini. • Menulis kitab : Introduction to Mathematical Studies dan The Precious Mirror of Four Elements. • Perkembangan ini melampaui pencapaian matematik tamadun Eropah. Mencari sisi segiempat tepat. Bandingkan sumbangan Socrates dan Al-Kindi dalam bidang falsafah. Mengira peratus dan kadar bijirin. Ahli falsafah Yunani seperti Socrates lahir disebabkan sistem demokrasi. 9. pilih atur dan gabungan Segi tiga pascal dihuraikan oleh Chia Hsien dan Chu Shih- 8. Siri matematik. Pendahuluan 1. Kaedah pengiraan Menggunakan lidi buluh Mengenal angka positif dan negatif Mengenal angka sifar dan sistem perpuluhan Aljabar • Tokohnya Chin Chiu Shao – kitabnya Shu-Shu ChiuChang.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 • bayang. • • • • • 6. Kesimpulan 1. Mencari isipadu. Aljabar Tinggi • Diteruskan oleh Chu Shi Kie. Panitia Sejarah Maktab Sabah 190 . • Membicarakan tentang persamaan berangka tinggi. C.

2. Masyarakat hari ini mengiktiraf sumbangan kedua-dua tokoh sebagai ahli falsafah ulung. • Al-Kindi : Kitab Falsafah Ula. • Al-Kindi : untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan itu harus memperkembangkan kekuatan akalnya dengan jalan ilmu ketuhanan (akidah) dan ilmu tentang alam semesta (syarak dan akhlak) • 2. Beliau mengajar muda-mudi berfikir secara kritikal tentang diri mereka. Al-Kindi – nama sebenar – Abu Yusuf Yaqub Ibn Ishaq. Beliau tidak menerima sebarang pandangan tanpa menyoal. Kehidupan bernegara • Socrates : mengajarkan konsep demokrasi dan peranan pemerintah dalam memelihara kebajikan rakyat. Kesimpulan. Pemikiran Kritikal Socrates : Ilmu pengetahuan dapat diperolehi melalui soal jawab (kaedah dialektik). Kemerdekaan yang kekal hanya dapat dicapai dalam dunia akal budi (keamanan dan ketaqwaan kepada Allah swt) 2. Ilmu Akhlak. • Al-Kindi : Manusia bersifat dualisme. 1. hak individu serta penyertaan rakyat dalam memberi pendapat. Budaya intelektual • Socrates : Mengasaskan cara berfikir kritikal dan kaedah dialektik. 3. An Nafsu Jauharun Basithun.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 2. Karya • Socrates : Tidak menulis ideanya tetapi dibukukan kemudian oleh pengikutnya. • Al-Kindi : menekankan konsep keadilan. merupakan orang yang pertama mendapat gelaran filosof dalam Islam Isi-isi Jawapan (20 markah: 5 isi x 4 markah) Manusia dan ketuhanan • Socrates : Menyentuh kehidupan manusia dan menanam nilai individualisme di jiwa masyarakat Athens. AlManazhirul Falaqiyah. Madkhalul Manthiq. • Al-Kindi : Menterjemah dan menghuraikan karya-karya klasik Yunani termasuklah falsafah Socrates. 5. Perkembangan falsafah skolastik Islam telah melahirkan ramai ahli falsafah termasuk al-Kindi. Socrates – dikenal sebagai Bapa Falsafah 4. C. Al-Ghizda Wad Dawa Al-Muhlik. Panitia Sejarah Maktab Sabah 191 .

8.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 2. Panitia Sejarah Maktab Sabah 192 . Jelaskan perbezaan sumber ilmu menurut tamadun Islam dengan tamadun Barat. Hasil pemikiran mereka menjadi sumber rujukan dan asas kepada perkembangan peradaban manusia hari ini.

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 A. Spinoza dan Leibniz. • Aliran ini dikembangkan oleh Descartes. Ilmu dikaitkan dengan alima dari bahasa Arab yang bermakna tahu. tetapi masih menyanjung peranan akal. Ilmu adalah pengetahuan yang diperolehi melalui kaedahkaedah dan syarat-syarat tertentu. 2. • Menurut al-Ghazali. • Ilmu Allah dan ilmu manusia tidak dapat dibezakan. Alam • Ibn Rusyd mengaitkan sumber ilmu dengan hukum dan peraturan alam nyata yang dicipta dan dipelihara oleh Allah serta membezakan antara alam ghaib atau fungsinya. Pendahuluan 1. 3. Isi-isi Jawapan Al-Quran • Semua ilmu yang sebenar datang daripada Allah. Istilah science berasal dari perkataan Latin scio. Ilmu sama erti dengan perkataan science dalam bahasa Inggeris. • Beliau meletakkan akal di bawah martabat roh. Empirikal • Pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman pancaindera yang menjadi sumber pengetahuan yang utama dan sebenar. Pandangan Barat • Menurut Plato : Alam bentuk kekal menjadi objek ilmu manakala ilmu yang unggul ialah bentuk kebaikan. • Sumber-sumber itu wujud secara langsung melalui wahyu ataupun secara tidak langsung melalui tanda-tanda alam. Panitia Sejarah Maktab Sabah 193 . akal adalah ‘dacing kebenaran (Tuhan)’ (mizan al-haq) Rasionalisme • Tokoh Aristotle : Menekankan bahawa akal fikiran adalah sumber utama untuk memperoleh pengetahuan hakiki. akal terbahagi kepada dua: aqli dan fikri. • Tokoh yang mendukung – Demokritos dari Yunani. • Tokoh zaman moden – John Locke dan Aguste Comte Akal • Menurut Imam al-Ghazali. • Kebaikan yang dimaksudkan disebut sebagai akhlak. • Menurut beliau ilmu bertolak daripada usaha-usaha akal yang membawa kepada rumusan yang bersifat deduktif. B. scire yang bermaksud tahu.

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 C. ilmu hanya dibatasi oleh kemampuan akal dan fikiran manusia semata-mata. 6. Panitia Sejarah Maktab Sabah 194 . 5. manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mencapai tahap pengetahuan melebihi wahyu. Menurut sarjana Islam. Sumber berasaskan wahyu adalah mutlak kerana ia daripada ilham yang diberikan oleh Allah.Kesimpulan 4. Bagi sarjana Barat.

Nilai-nilai individualisme dapat diperhatikan di bandar Itali zaman Renaisance. d. Tokoh terkenal ialah Petrarch (1304-1374) dan Dante(1265-1321). Individualisme a. Masyarakat Greek dan Rom mementingkan dunia nyata. Idea utama memungkinkan Eropah mencapai pelbagai aliran politik.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 9. Pendahuluan: 1. Bincangkan pelbagai jenis aliran pemikiran baru yang muncul di Eropah kesan daripada perkembangan intelektual sehingga abad ke18M. Penulis-penulis Humanisme seperti Eremus melalui karya Prasie of Fully mendedahkan hipokrasi pemerintah dan gerejadan mengkritik kehidupan berpura-pura paderi dan Thomas More melalui Etopia menganjurkan kesamaan pada semua. ekonomi dan sosial. Aliran ini manusia mementingkan perkara-perkara berkaitan manusia di Itali. Idea-idea individu zaman ini adalah individu menyedari potensi dan berjaya dalam segala yang diceburi. c. b. 3. Ahli akademik mengkaji tentang manusia. garis zaman lama dan moden. 2. Penekanan ke atas ukuran emprisi serta ukuran yang berkaitan dengan kecekapan duniawi . B. idea-idea agung dan kesenian klasik yang mementingkan kehidupan di bumi nyata. A. Humanisme a.Gerakan Renaisance membuka kepada kelahiran aliran pemikiran baru. b. Isi – isi penting 1. Perkembangan intelektual mencapai kemuncak di Eropah pada zaman Renaisance. c. 2. b. Kehilangan atau kekurangan pengaruh agama dan pentadbiran atau perkembangan pengaruh kebendaan yang bertapak di bandar Itali pada zaman Renaisance apabila nilai-nilai kesederhanaan mempengaruhi masyarakat zaman itu. Sekularisme a. Sekularisme adalah kecenderungan mengejar keseronokan dan kebahagiaan dan kebebasan bertambah dari segi sains.ilmu pengetahuan dan nilai. d. c. Usaha-usah individu membaiki taraf hidup sendiri yang bertentangan dengan falsafah zaman pertengahan di mana status sosial seseorang bergantung kepada keahlian dalam pertubuhan atau jawatan tertentu dlam sistem feudal.kesedaran mengenai kebolehan dan kuasa menerusi terhadap alam Panitia Sejarah Maktab Sabah 195 .

Sistem pemerintahan mutlak dapat dilihat di England di bawah pemerintahan James II (1685-1688) dan di Perancis di bawah Louis X1V(1643-1715M) C. c.dalam negara dibentuk kedaulatan terletak di tangan rakyat dan kesetiaan utama rakyat kepada negara bangsa. Lahir dari Revolusi Sains abad ke-15M yang menekankan segala kegiatan di dunia boleh dianalisis dan diubah melalui tindakan manusia.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 d. Rasionalisme a. Kepercayaan kepada akal fikiran membawa penemuan baru seperti Hukum Graviti oleh Issac Newton (1665M). sekitar dan masyarakatnya. 4. Absolutisme a. Penutup 1. c. Tiga ciri utama ialah manusia terbahagi kepada bangsa berlainan yang berhak membentuk negara sendiri. e. Pemerintah mendapat mandat daripada tuhan (Divine Origin) mendukung prinsip Tuhan mencipta negara adalah tugasnya menyelamat manusia dari kemusnahan dan menghantar pembantu untuk memerintah manusia dan pemerintah agen Tuhan di mana rakyat harus tunduk. d. Penyelidikan kini berasaskan percubaan.Satu keadaan kesetiaan keseluruhan adalah kepada negara bangsa . berkurangnya kuasa dan pengaruh badan agama terhadap kehidupan manusia dan pemisahan agama dari segi politik dan agama. 6.Zaman absolutisme (pemerintah mutlak) yang dipengaruhi gerakan Renaisance yang menyemai nilai individualisme sekularisme dan humanisme membawa kemunculan negara bangsa dan pengurangan kuasa gereja.Keupayaan manusia memulakan Zaman Kewarasan (Age of Reason) untuk abad ke-18M.Pada abad yang ke-17 dan ke-18M. b. Percaya bahawa alam semulajadi harus dikuasai dan tunduk kepada tujuan manusia. Max Beloff. b. Boleh diertikan kaedah teknikal yang cuba mencari jawapan kepada masalah manusia melalui kaedah observasi. Berkurangnya kuasa dan pengaruh badan-badan agama terhadap kehidupan manusia. Wujud pada abad yang ke-15M setelah Revolusi Perancis. logik dan ilmu matematik. Nasionalisme a. b.Pemisahan agama dari politik dan kerajaan. d. satu kesusasteraan dan kesedaran kebangsaan. raja-raja Eropah memperalatkan agama untuk Panitia Sejarah Maktab Sabah 196 . 5.klasifikasi dan percubaan. Kebanyakan aliran ini tidak dapat bertahan lama .satu bahasa. Umumnya bermaksud cinta kepada negara dengan objektif kebenaran politik dan kemajuan ekonomi. c. Negara bangsa di Eropah abad ke-15M mewakili ciri-ciri kebangsaan iaitu berasaskan satu bangsa.

2.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 kedudukan istimewa untuk mereka dalam upacara-upacara agama yang didukung oleh kerajaan. Reusseau mendokong falsafah kedaulatan rakyat dan suara rakyat mengganti suara tuhan Panitia Sejarah Maktab Sabah 197 . Teori Kontrak Sosial. Pada abad yang ke-18 .

A. Hubungan antara doktor India dengan doktor Helinestik juga menggalakkan perkembangan dalam bidang perubatan. berlaku perkembangan dalam penggunaan ubatubatan seperti candu dan sarsaparila yang diperkenalkan oleh doktordoktor Arab. Ilmu perubatan India berasaskan doktrin Humor yang menekankan keseimbangan 3 bendalir asas dalam badan iaitu angin. Selepas abad ke-4M. Sumbangan kedua-dua tamadun dalam bidang ini telah memanfaatkan manusia dan juga memberi kesan perubatan moden pada hari ini. 6. 10. B. Isi jawapan Perubatan India 1. Pengetahuan mengenai pembedahan bermulasejak zaman Gupta dan pembedahan dijalankan bagi pembedahan mata. 11. Terdapat 5 angin (vayu) yang menentukan badan berfungsi dengan baik iaitu a) Udana. Teks-teks awal ini mempunyai persamaan dengan teks-teks perubatan Yunani yang dikarang oleh Hippocrates dan Galen. 1.udara yang membantu menghadamkan makanan dalam perut c) Apana. d) Vyana. Ilmu perubatan adalah amat penting untuk pembangunan tamadun manusia. Selain 3 bendalir tersebut darah dianggap humor ke-4. 2. Ahli-ahli perubatan India klasik mahir dalam caesarean dan mengetahui tentang sistem saraf iaitu saraf tunjang.udara di bahagian kerongkong yang berperanan dalam pernafasan dan menelan makanan b) Samana. Pendahuluan.terletak dalam abdomen dan membantu dalam pengumuhan dan pembiakan. duktus hempedu dan mukus 8. terdapat 3 faktor yang menggalakkan perkembangan ilmu perubatan iaitu peningkatan minat dalam fisiologi menerusi yoga. 9.membantu peredaran darah. 5. Dalam beberapa aspek. tulang dan hidung Panitia Sejarah Maktab Sabah 198 . 3. pengalaman mistik dan ajaran Buddhisme. Teks-teks ilmu perubatan India terdiri daripada ikhtisar yang dikarang oleh Carvaka dalam abad pertama dan ke-2 M dan Susrata pada abad ke-4M 2. 7. ilmu perubatan India mencapai kemajuan yang tinggi berbanding ilmu perubatan Yunani. uraikan sumbangan tamadun India dengan tamadun China dalam bidang perubatan yang memberikan kesan kepada perubatan moden hari ini.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 10. 4. Bidang perubatan telah pun wujud pada zaman kemunculan tamadun awal seperti tamadun India dan China.

tumbuh-tunbuhan dan bahan mineral 14. penyakit campak. 2. Gangguan pada peredaran angin dapat dibetulkan melalui kaedah akupunktur yang dipraktikkan sejak tahun 600SM. Doktor-doktor di India juga mengamalkan tanaman cacar untuk mencegah penyakit campak yang diamalkan sejak 550M. 6. Orang Cina menggunakan 3 cara untuk merawat penyakit iaitu materia medica. Dokumen terawal yang mengandungi maklumat mengenai perubatan tradisional China adalah Huang-ti Nei-Ching yang ditulis pada abad ke-3M. 4. Walaupun kaedah perubatan yang diamalkan oleh kedua-dua tamadun ini adalah berbeza tetapi mereka mempunyai kaedah rawatan tersendiri untuk menyembuhkan pelbagai penyakit Panitia Sejarah Maktab Sabah 199 . Perubatan China menggunakan konsep Yin(Kuasa pasif) dan Yang (kuasa aktif). Li Shih Chen ialah ahli farmakologi yang menyumbang kepada penghasilan 5 trisis berkaitan dengan cara-cara diagnosis. Terdapat 760 jenis tumbuh-tumbuhan yang berguna sebagai penawar racun atau makjun 15. telinga dan bibir juga dijalankan pada zaman klasik 13. 17. 2. Keseimbangan kedua-dua kuasa yang bertentangan menandakan seseorang itu adalah sihat 3. Kewibawaan perubatan India dibuktikan melalui penulisan 4 buah kitab iaitu Charvaka. tidak dinafikan bahawa tamadun India dan China mempunyai ilmu pengetahuan dalam bidang perubatan masing-masing. 16. botani dan zoologi. Dalam bidang anatomi orang India mempunyai ilmu tentang organ seperti buah pinggang. Manusia dianggap sebagai mikrokosmos yang mempunyai sistem peredaran angin. jantung dan perut. Kewujudan idea tentang sistem peredaran darah muncul pada abad pertama Masehi semasa Dinasti Han. Berdasarkan huraian di atas. 5. Atriya. Kesimpulan 1. walau bagaimanapun kaedah tersebut telah diperbaiki untuk menyesuaikan kegunaannya.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 12. Buku-buku yang dikarang oleh beliau yang berjudul Pen-TsaoKong-Mu atau Farmakopoei Bersistem merupakan ensiklopedia tentang mineralogi. ubat ginseng. terdapat 2 sistem peredaran dalam tubuh manusia iaitu sistem peredaran darah dan sistem peredaran angin. Susrata dan Vagbhata Perubatan China 1. Pembedahan plastik bagi memulihkan kecacatan pada hidung. moksibusi dan akupunktur 8. Ubat-ubatan dihasilkan daripada produk haiwan. 7. udara. panas dan sejuk yang tersendiri. artimesia dan stigmologi. sesetengah kaedah rawatan seperti teknik pembedahan yang dilakukan oleh doktor-doktor India masih diamalkan oleh para doktor moden pada hari ini. kaji logam. 9.

Pembersihan pengaruh pemikiran Yahudi-benteras syirik. Latar belakang Ibnu Taimiyah 2.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 11. membayar niat-ditentang gol tasawuf Mesir-dipenjara b. b. C. c. Kehebatan beliau diminta memberi fatwa supaya Islam dikecualikan berpuasa dalam perang Panitia Sejarah Maktab Sabah 200 . Perjuangan Ibnu Taimiyah a. Perjuangan dan kelantangan kritikan Ibnu Taimiyah menyebabkan beliau dianggap sebagai imam mujtahid dan reformasi Islam yang unggul. kecam gol Wujudiyah teori tuhan dan alam termasuk manusia satu. 2.tidak hadir e. d. Kemunduran umat Islam.punca lupa al-Quran dan Hadith-leka kemewahan hasil sikap pemerintah-munculnya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun betul keadaan. Idea dan perjuangan –pengaruhi gol reformasi Islam dan tokohtokoh Islam h. Hasilkan kitab. b. kesan ekonomi dan politik-kesan psikologi dan pemikiran.nyatakan kitab-kitabnya. Dipenjara-kali kelima-meneruskan perjuangan dalam penjara dengan mengarang buku f. Muncul mazhab-mazhab – taksub kpd mazhab – zaman taklid. Mengkritik dan bidasan gol Tasawuf-diadili oleh ulama-sebar ajaran bertentangan Ahli Sunnah. Meninggal dalam penjara pada tahun 726 Hijrah-usia 67 tahun g. Isi (20 markah) 1.menjawab permasalahan dan tentangan terhadapnya. Penutup a. Nilaikan faktor-faktor kemunculan dan perjuangannya pada abad ke-8H A. Pendahuluan (3 markah) 1.ketandusan ilmu dan pemikiran c. Mengecam amalan bidaah-menziarahi kubur. Syeikh al-Islam Ibnu Tamiyah tokoh reformasi Islam yang terkemuka. Serangan tentera Mongol di Timur dan Perang Salib – Ketamadunan Islam Baghdad jatuh. Lahirnya tokoh Islam di Mesir dan Tanah Melayu serta alam Nusantara.pemujaan gol wali. Peranan beliau dalam mengerakkan reformasi B. Faktor-faktor kemunculan a.

Pertembungan antara keintelektualan Islam dengan tamadun Eropah telah memberikan sumbangan yang besar dalam pencapaian tamadun dunia.penjajahan. Ketenteraan-teknik peperangan zaman Rasullah C.Karya 7.Ibu Rushd-konsep diguna di Barat. 2. Saluran spt perniagaan. Perubatan-Al-Razi-rujukan-kimia 5. 6.Botani-kincir angin 8. Pelayaran. Astronomi. Isi – isi penting 1.diplomatik. Kesimpulan Banyak intelektual Islam-Eropah-nilai murni-dimanfaatkan di Baratkelahiran era penjajahan-kapatalisme dan imperialisme Panitia Sejarah Maktab Sabah 201 . Huraikan pernyataan di atas.tokoh pelayaran 10. Falsafah dan pemikiran-bebas pemikiran oarang Eropah-doktrin Kristian-fahamn Humanisme-adab ke-13-tokoh Islam-al-Farabi. Ekonomi-pekilangan-pedagangan-perindustrian-muamalat-tokoh Ibu Baytar dan al-Ghafiqi 4. 3. Agama Islam-akidah. Bahasa dan kesusasteraan-karya arah terjemah-bahasa EropahIstilah 9.China dll 2. pembentukan akhlak dari segi kejujuran dan keikhlasan-undang-undang syariah-asas keamanan iman dan amalpembentukan ihsan-pengaruh Islam ke Eropah.Eropah. 3. Sebelum kelahiran Nabi-wujud tamadun seperti Mesopotamia.kebudayaan dan pusat pengajian B. 1. Matematik-Eropah ke Andalusia-cari kepakaran-Adelard-terjemah karya al-Khawarizmi-teori gemotri. Pendahuluan (3 markah) A. Pengaruh Islam tersebar ke China pada zaman Bani Umaiyyah dan Bani Abbasiyah dan berlaku pertembungan. Pertanian.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 12.

Bidang perubatan. tokoh perubatan Islam yang termasyhur menghasilkan karyanya berjudul al-Qanun f. Dalam bidang falsafah kelahiran Ibn Sina. Bidang yang diteroka ialah ilmu sains tulen. Piri Re’is ialah pakar kedudukan geografi kawasan pantai Laut Mediterranean. Sumbangan ilmu a. 4. b. Zaman keemasan Bani Abbasiyah ialah apabila Kota Baghdad dijadikan pusat penyebaran ilmu pengetahuan yang penting.Kegiatan ilmiah berkembang dengan pesat dengan kegiatan penulisan dan terjemahan.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 13. Nilaikan sumbangan kota Baghdad yang memainkan peranan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan ketamadunan Islam A. Pendahuluan 1. d. Hubungan diplomatik dan perdagangan merancakkan lagi perkembangan intelektual dengan dunia luar seperti Eropah. karya-karya al-Razi seperti al-Hawi telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. c.Bukunya al-Asrar dijadikan rujukan di Eropah dalam bidang kimia. Manakala Haji Khalifah menyumbang dalam penghasilan satu kosmografi yang berjudul World Survey tetapi tidak disiapkan. Perkembangan ilmu pengetahuan semasa zaman pemerintahan Bani Abbasiyah lebih maju ditambah lagi peranan Kota Baghdad yang menjadi pusat penyebaran ilmu dan tamadun Islam. Isi – isi penting 1. al-Farabi dan al-Khindi telah mengharmonikan falsafah Yunani dan falsafah Islam. China dan India.Hasilan beliau yang terkenal ialah kalender dan astrologi. Panitia Sejarah Maktab Sabah 202 . Tokoh dalam bidang geografi ialah Re’is dan Haji Khalifah bekas laksamana tentera laut. Intelektual bererti golongan cerdik padai atau golongan terpelajar 2. 3.sains sosial dan lainlain lagi.Ibn Sina. Tokoh intelektual seperti Umar Khayyam menyumbang dalam bidang astronomi. Daya pemikiran golongan intelektual melahirkan pelbagai ilmu dan teori yang mengubah ketamadunan manusia. B. e.

Pengaruh Politik. Semangat Assabiyah Yang Masih Wujud.W. khususnya penduduk luar Madinash yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. api assabiyah semakin 203 Panitia Sejarah Maktab Sabah . C.A.a. Pada zaman Khalifah Uthman pula. Trtapi akhirnya falsafah Yunani yang banyak menggunakan akal fikiran menyebabkan kelahiran mazhab Muktazilah yang juga menggunakan akal fikiran dalam mengintrestasi hukum dan akidah Islam. Nabi Muhammad s. Apabila semakin jauh daripada zaman Rasulullah maka perselisihan dan perbezaan itu semakin ketara. c. Tujuan asalnya adalah untuk menimba ilmu pengetahuan sesuai tuntutan agama Islam. al-Mu’tazim dan al-Watia. h. Hal ini telah menimbulkan perbezaan pendapat antara mereka. Perselisihan berlaku di antara golongan Ansar. Kesannya ialah berlakunya Perang Jamal dan Perang Siffin yang membawa kepada kelahiran mazhab Khawarij dan mazhab Syiah. A. Bincangkan faktor-faktor yang membawa kepada kemunculan pelbagai mazhab dalam Islam. Perbezaan ilmu pengetahuan. Beberapa tokoh Barat yang terpengaruh dengan karya Khawarizmi ialah Master Jacob. Muhajirin dan penyokong Ali. Pengertian mazhab 2. Faktor Perkembangan Mazhab a. Disamping itu tidak semua umat Islam yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad S. Penutup Apa-apa sahaja yang berkaitan 14. Leonardo dan Fibonanci. Pengenalan 1. aktiviti penterjemahan buku-buku falsafah Yunani begitu giat dijalankan. Pengaruh Ideologi dan Budaya Asing berlaku semasa zaman Khalifah alMa’mum. kebolehan dan pengalaman di kalangan mereka. dapat bertemu baginda dan mendengar semua hadis daripada baginda. Aliran-aliran mazhab yang penting 1. al-Jabar wa al-Muqabalah telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan diajar di universiti-universiti di Eropah. Karyanya.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 g. Berlaku perselisihan di antara Bani Hasyim dan Bani Umaiyah telah sampai ke kemuncaknya sehingga berlaku pergeseran politik di kalangan penyokong Khalifah Uthman dan Saidina Ali.w telah menggantikan semangat assabiyah dengan semangat akidah untuk menyatukan umat Ioslam Walau bagaimanapun semangat Assabiyah timbul semula ketika perlantikan pengganti Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam. b. Khawarizmi terkenal dalam bidang matematik dan algebra. d.

Antaranya mereka memasukkan dalam akidah Islam perbahasan ilmu Kalam tentang konsep ikhtiar. Perselisihan terhadap ayat-ayat ini memuncak hingga tahap kafir menkafirkan antara satu sama lain. Kaum Ansar dan Muhajirin pada mulanya masingmasing berasa berhak menggantikan kepimpinan Rasulullah selepas kewafatan Baginda. Pengaruh Daripada Penganut Agama Lain Yang memeluk Islam. g. al-Jabr dan sifat-sifat Allah. Dalam hal ini umat Islam juga berselisih faham tentang siapakah yang lebih berhak menjadi khalifah Ayat-ayat Mustyabihat yang telah membawa kepada perselisihan ulamak dalam mentafsirkannya. C.Kemunculan pelbagai mazhab ini jyga telah memberikan kesan positif dan negatif terhadap perkembangan Islam secara keseluruhannya.w .Kesimpulan Perselisihan umat Islam dan kemunculan pelbagai mazhab bermula setelah kewafatan Nabi Muhammad s. f.a. e. Dengan membahaskan persoalan yang seumpama ini telah membuka pintu perselisihan yang luas kepada ummah. Panitia Sejarah Maktab Sabah 204 . ramai penganut agama lain memeluk agama Islam yang terdiri daripada Yunan. h. Selepas pembukaan jajahan baru oleh orang Islam. Membincangkan Persoalan di Luar Jangkaan Akal setelah tersebarnya pemikiran falsafah di kalangan umat Islam dalam pengajian akidah telah menjerumuskan mereka dalam perbahasan persoalan-persoalan yang berada di luar jangkaan akal manusia seperti masalah mengikhtibatkann sifat-sifat Allah dan menafikannya persoalan kekuatan hamba di samping kekuatan Tuhan. Mereka memeluk agama Islam dengan membawa ajaran dan amalan keagamaan mereka. Nasrani dan Majusi.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 menyala yang menyebabkan berlaku perpecahan dan perselisihan di anatara Bani Umaiyah dan Bani Hasyim. Perebutan jawatan Khalifah yang merupakan sebab perselisihan ummah daripada segi politik.

Sosial : Semua manusia berasal dari Nabi Adam dan sama di sisi Allah. Ukhwah Islamiah.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 15. bernilah dan sebagainya. tolong menolong . penggunaan kalendar tahun hijrah. Akidah. Latar belakang masyarakat rantau Asia Tenggara sebelum dan selepas Islam. kepercayaan dan ibadat : unsur-unsur rasionalisme menghapuskan fahaman animisme dalam (hindu). Teori kedatangan Islam 3. Hukum fardhu ain dan fardhu kifayah. Keesaan Allah sebagai pencipta dan manusia makhluk ciptaannya. harta pusaka. 2. Ekonomi   rajin bekerja mencari rezeki yang halal dan haram larangan mengemis 205 Panitia Sejarah Maktab Sabah . Perundangan  seperti Hukum Kanun Melaka dan Undang-undang laut Melaka  Hukum kesalahan mencuri. 3. peraturan perkahwinan. Politik :  konsep raja bayangan Tuhan digantikan dengan konsep Sultan sebagai ketua negara. membunuh. B. 5. berkhatan. penggunaan nama Islam.  Islam sebagai agama rasmi  Semangat jihad dan kesepaduan ummah 4. Isi Jawapan 1. Pengenalan 1. Pengenalan tentang Islam 2. Jelaskan sumbangan Islam terhadap ketamadunan masyarakat Alam Melayu. menjaga maruah. Amalan nilai akhlak mulia. berzina. A.menutup aurat.

Hikayat Nabi Muhammad. nikmat. guru adab di dalam masjid. Kesimpulan Apa-apa sahaja yang berlkaitan Panitia Sejarah Maktab Sabah 206 . Shamsudin dll 10. Hikayat Amir Hamzah. Bahasa  Memperkayakan perbendaharaan kata Melayu dengan istilah Arab seperti zalim. Hikayat Hang Tuah dan lain-lain  Lahirnya tokoh tempatan dengan hasil karya seperti :  Nuruddin al-Raniri – Bustan al-Salatin  Shamsudin al-Sumaterani – Kitab Mir’at al-Muhhaqqiqin dll  Abdul Rauf Singkel – Kifayat al. zakat.tulisan al-Quran 12. Lahirnya pusat-pusat pengajian tinggi  di Melaka. dewa.Muhtajin dll  Syeikh Ismail Fatani – Kifayat al. alim ulama dll  Tulisan jawi . berdoa dan bertawakkal sedekah. pertanian dan lain-lain 6. pemikiran dan rasionalisme Tiada membincangkan alam mitos. madrasah. Ilmu pengetahuan  kewajiban menuntut ilmu seperti dalam al-Quran dan alhadis  jenis-jenis ilmu  tokoh intelektual –ibnu –Taimiyah/ ibnu Khaldun 7.Muhtadi dll 9.dewi Tokoh – Hamzah Fansuri. seni bina dan seni ukir C. Falsafah dan tasawuf    Bidang aqliyah. wakaf dan lain-lain perdagangan. lingkungan keluarga. Tokoh/ sastera  Kitab sastera Melayu berunsurkan Islam seperti Hikayat Acheh.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010    konsep berusaha . Estetika / Moral  Moral dan akhlak. ihsan kepada haiwan dan tanaman dll 11. Kesenian  Tulisan khat. Achen dan Pulau Jawa  Tahap-tahap pendidikan  Pondok/ surau/masjid/ pasenteran 8.

2. Latarbelakang Al – Makmum. B. A. 1. Berpengalaman luas dalam bidang pentadbiran. Putera HAR. b. Usia 13 tahun dilantik menjadi Putera Mahkota. Membina Pusat cerap bintang di Damsyik dan Baghdad.. Bincangkan peryataan ini. ISI – ISI PENTING. Khalifah Harun al-Rasyid dan anaknya al-Makmun adalah antara khalifah kerajaan Abbasiyyah yang sangat terkenal dalam bidang perkembangan ilmu pengetahuan.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 16. Amat mencintai ilmu pengetahuan terutamanya falsafah bertaraf Sarjana. 2. d. d. dan membina Baitul Hikmah – Perpustakaan yang dimuatkan dengan beribu-ribu buku karya penulis tempatan dan luar negeri. sekolah. HAR membina . Pintar. b. c. a. Memerintah pada tahun 198 H hingga 218 Hijrah. 1. Dilahirkan pada 145 Hijrah di Al – Ray. c.. Memerintah dari tahun 170 H hingga 193 H ( 786 – 808 Masihi ). PENDAHULUAN. mencintai ilmu pengetahuan. a. Panitia Sejarah Maktab Sabah 207 . Latar belakang Harun Al – Rashid.

Ciri – ciri ada kehalusan dan Kecantikan dengan karya sebelum zaman mereka . Dinanugi oleh Harun Al – Rashid. Falsafah : Karya Aristotle. 5. kisah raja. 8 Muzik : Ishak bin Ibrahim “Bapa Muzil Klasik Arab. Di Baghdad atas daya usaha al – Fadzil Ibny Yahya iaitu Wazir. Hunain bin Ishak ( bukan Islam ) menterjemah buku – buku muzik karya Galen dan Eucled. Istana menjadi pusat himpunan pemuzik. Ilmu Feqah : menghurai kepada penilaian sumber bukan batas – batas penggunaan akal dan hadis serta pemakaian Istilah bahasa. Terdapat syair – syair aliran baru karya Abu Nuwas yang bertemakan ‘Cinta’ dan ‘Perjuangan Islam’ 11. KESIMPULAN. karya – karya penulisan ilmu pengetahuan dipergiatkan lagi. feqah dan syair – syair. Penulisan Khat : Al – Rayhani adalah pengasas ilmu khat.. Sastera : Karya Plato telah diterjemahkan dalam bahasa Parsi dan Arab. Ilmu Hadis : ilmu yang membicaran tentang hadis dan sunnah Nabi tentang hokum islam 6. 10.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 3. C. tafsir. (2m) Apa – apa yang berkaitan. hadis. 12. Sains : fizik. kimia karya Aristottle dan Galen diterjemah ke dalam bahasa Arab dan Parsi. Penubuhan kilang – kilang kertas pertama oleh Harun Al – rashid pada tahun 794 masihi. 8. Ilmu tafsir membuat kepada aspek tatabahasa. Ilmu kalam : berlaku perdebatan tentang dosa besar yang dibangkitkan oleh Kaum Khawarij akhirnya melahirkan aliran Murjiah dan Muktazilah. Panitia Sejarah Maktab Sabah 208 . Ilmu – ilmu agama. 4. Al – Makmum mengambil sikap sederhana dengan mengisytiharkan alran Murjiah sebagai agama raja – raja dan mengisytiharkan sebagai mazhab negara. sifat – sifat Allah. 13. 7. 9. Astronomi dan astrologi : Karya Yunani dan India diterjemahkan kedalam bahasa Parsi dan Arab.

perkembangan ilmu di Baghdad semasa Harun Al – Rashid telah mencapai tahap kecemerlangan berasaskan kemakmuran ekonomi di seluruh empayar islam dan juga kestabilan politik. Akibatnya semua kegiatan ilmu dan Panitia Sejarah Maktab Sabah 209 . ISI JAWAPAN 1. berjaya mengembangkan Aachen sebagai pusat intelektual sehingga ahli sejarah pernah menyifatkan The Carolingiu Renaissance. B. Inisiatif pemerintahnya tidak mencukupi. Zaman Charlemagne tidak mempunyai warisan literasi dan keilmuan. 2. Usahanya haruslah disokong oleh latar belakang politik. Tahap pencapaian ilmu dan kegiatan intelektual adalah bergantung banyak kepada suasana politik. semasa pemerintahannya. Sebalinya. A. Walaupun begitu. perkembangannya adalah terhad dan terkongkong oleh halangan ekonomi dan kadar literasi yang rendah. Latarbelakang Khalifah Harun Al – Rashid. Warisan ilmu a. Charlemagne. Literasi dan pendidikan pada masa itu terhad kepada Gereja dan golongan paderi – paderi sahaja.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 17. ekonomi dan sosial yang subur dan sesuai untuk peningkatan ilmu dan aras keintelektualan sesuatu negara/empayar. Jelaskan mengapa kegiatan dan perkembangan ilmu pada zaman Harun Al-Rasyid adalah lebih jauh maju dari zaman Charlemagne di Eropah Barat. PENDAHULUAN : 1. ekonomi dan sosial yang wujud pada sesuatu titik atau zaman.

falsafah dan teologi tertakluk kepada kepentingan agama Kristian dan gereja. Kemudahan – kemudahan kewangan telah disediakan untuk menggalakkan pertumbuhan perdagangan antarabangsa. Pasaran – pasaran di bandar tidak wujud oleh kerana kemerosotan bandar akibat peperangan di antara mereka. pertanian dan perdagangan di dalam dan luar empayar. Sebahagian besar penduduk bertaraf serf: mereka terikat kepada tanah dan tidak dibenarkan bergerak secara bebas. Euclid. Penterjemahan Karya a. Maka Cosmopolitanisme memang menjadi satu faktor meningkatkan perkembangan ilmu semasa harun Al Rashid. Pengajian ilmu sekular langsung diabaikan. sumber tenaga manusia yang besar. Kristian dan yahudi. Sekolah dan pusat pengajian tinggi diwujudkan di seluruh empayar. Zaman Abbasiyyah menyaksikan penterjemahan karya – karya Plato. Tamadun Islam dari Arabia dan Levant ke baghdad agama Islam yang dapat menampung pelbagai kebudayaan asing – Hellenistik.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 pengetahuan berkait dengan hal ehwal agama Kristian sahaja. b. Pemerintah – pemerintah Abbasiyyah menikmati kekayaan dan kemakmuran yang berpunca daripada cukai tanah. Ekonomi a. 4. Galen dan lain – lain ke dalam bahasa Arab yang pada masa itu dijadikan bahasa perantara atau lingua franca di seluruh Asia barat. Kegiatan perdagangan di kawasan Mediterranean dikuasai oleh saudagar – saudagar Arab. 2. 3. b. Ekonomi pertanian berasaskan hidup sara diri atau perkhidmatan untuk keepntingan tuan tanah feudal sahaja. Keadaan ini hanya berubah selepas pemulihan perdagangan dan berlaku perbendaharaan. Parsi. Baghdad pada kurun ke – 9 Masihi telah mewarisi satu tradisi literasi dalam bahasa Arab dan pertumbuhan ilmu sejak pemerintahan Khalifah Umaiyyah. Baghdad ialah fokus ekonomi yang dapat menarik para pedagang dari seluruh dunia. Pemerintah Panitia Sejarah Maktab Sabah 210 . b. Ilmu sejarah. Berbanding dengan zaman Charlemagne. Eropah barat sebaliknya terkongkong oleh pihak politik feudalisme dengan wujudnya ekonomi tertutup. Berbanding dengan isu literasi di Eropah barat. Bahasa Latin dianggap kepunyaan gereja dan Padri – padri dan tidak digunakan meluas dikalangan rakyat bawahan. Aristotale.

b.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 a. Jadi usaha – usaha Charlemagne tidak membayangkan hasrat meningkatkan aras keintelektualan dalam berbagai bidang keilmuan tetapi cuma mementingkan usaha ke arah melatih segolongan padri untuk memperkuatkan Gereja Frankishs. Faktor agama a. 3. mengharungi dan menghadapi. Kesimpulan Apa sahaja yang berkaitan ilmu. sebalinya menganggap dirinya sebagai pelindung Gereja dan penyebar agama Kristian ke tanah – tanah di bahagian timur Francia. Penjelajahan membawa maksud mengelilingi atau berjalan ke meratarata tempat atau daerah. C. Penerokaan bermaksud menyelidiki. Harun sebagai ketua pemerintah Kerajaan Abbasiyah dan juga Islam bukan sahaja hendak mengukuhkan peranan Islam tetapi juga hendak mementingkan kecemerlangan Abbasiyah di seluruh empayar dan mewujudkan Baghdad dan istananya sebagai pusat kesarjanaan di seluruh dunia. 2. Perbezaan juga terpulang kepada objektif yang berlainan di antara Charlemagne dan Harun Al – Rashid. 1. menjelajah. Kegiatan penerokaan dan penjelajahan bangsa Eropah dikesan sejak zaman Yunani dan Rom. 5. Pengenalan 1. Agama Islam : Islam menggalakkan perkembangan b. menjalani. Chalemagne. Agama Kristian – menutup peluang rakyat menimba ilmu – ilmu dunia. A. Bincangkan faktor-faktor yang mendorong kuasa Barat melakukan penerokaan dan penjelajahan pada abad ke 15 dan 16. Panitia Sejarah Maktab Sabah 211 . Objektif bukan kecemerlangan kerajaan Franks tetapi kecemerlangan Gereja Frankish.

3. Menyebarkan agama Kristian a. Afrika dan Amerika. Perang Salib Panitia Sejarah Maktab Sabah 212 . B. Institusi gereja yang mengongkong pemikiran masyarakt Eropah hilang pengaruhnya dan muncul zaman baru yang menekankan kepentingan sains dan teknologi. Perdagangan rempah dikuasai oleh pedagang-pedagang Islam dan Itali yang mengaut keuntungan besar dengan menjual barang-barang tersebut pada harga yang tinggi. Kepercayaan mengenai Prestor John. Memecahkan monopili perdagangan saudagar-saudagar Islam. ubat-ubatan dan kapas. Gerakan Renaisans a. Matlamat utama kuasa Barat berlumba-lumba untuk melancarkan ekspedisi penjelajahan dan penerokaan adalah untuk mendapat kekayaan (gold). b. Menggalakkan kegiatan pengumpulan modal hak milik persendirian dan persaingan dalam perniagaan. Orang Eropah memerlukan barang-barang dari Timur seperti rempah ratus.individualisme. b. Memecahkan monopoli saudagar-saudagar a. Raja-raja negara bangsa mempelopori perkembangan kapitalisme dengan tujuan mengaut kekayaan dan mengukuhkan kedudukan mereka. Perkembangan kapitalisme dan Merkantalisme.sekularisme. 2. kemegahan (glory) dan keagamaan (gospel). Keadaan ini mendorong negara-negara Eropah khususnya Portugal dan Sepanyol mencari jalan laut ke Timur untuk mendapatkan barangbarang tersebut pada harga yang murah. Perkembangan ini menyebabkan negara-negara bangsa mengamalkan dasar ekonomi merkantalisme yang menekankan dasar mengumpul kekayaan dan mengaut keuntungan melalui pelaburan di kawasan-kawasan baru.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 4. Para pendakwah Kristian bersama-sama dengan saudagar-saudagar ingin meneroka wilayah-wilayah baru di Asia. Islam. b. 4. b. gerakan ini merubah cita-cita dan bangsa Eropah serta menyemai ciri-ciri humanisme. Isi Penting 1. pemikiran kritis dan rasionalisme. a. Mereka juga mahu c. seorang tokoh lagenda Kristian yang dipercayai mengasaskan kerajaan Kristian di Asia atau Afrika telah menguatkan keinginan orang Eropah untuk mencari kerajaan tersebut. Raja-raja Eropah dan golongan Mubaligh Kristian bercita-cita untuk mengembangkan agama Kristian di luar benua Eropah.

Pengetahuan tentang dunia luar. Mereka mahu menguasai perdagangan rempah di Timur daripada saudagar Arab.Sepanyol. Panitia Sejarah Maktab Sabah 213 .England dan Perancis merupakan negara bangsa yang bersaing diantara satu sama lain. Kesimpulan 1. a. 2. Pertugis. bangsa. sains dan perubatan dari dunia Islam. matematik. b. Perang salib memberi peluang kepada orang Eropah mempelajari ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang seperti astronomi.Kemajuan dalam teknologi pelayaran. b. Catatan pengalaman Marco Polo dan John Monte corvino yang berkhidmat di Parsi. Maklumat yang terkandung dalam buku-buku yang dihasilkan oleh pengembara tentang India dan Cina menarik minat Christopher Columbus melancarkan ekspedisi mengelilingi dunia. Alat seperti kompas magnetik dan asrtolab dicipta untuk memudahkan pelayaran. Terdapat banyak faktor yang mendorong bangsa Eropah melakukan aktiviti penerokaan dan penjelajahan pada abad ke15 dan 16M. Aktiviti penerokaan ini telah mewujudkan tanah jajahan dan empayar yang laus.mengawal jalan perdagangan di seluruh dunia dan membentuk empayar perdagangan. Keadaan ini melahirkan bangsa Eropah yang berfikiran terbuka dan mengamalkan gaya hidup baru iaitu suka bersiar-siar dan belayar.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 a. 6. Perang salib juga membuka Eropah kepada dunia Timur. 7. Bangsa Eropah memiliki peta-peta yang lengkap tentang benua Eropah dan laut Mediteranean pada abad ke15. 8. Perlumbaan diantara negara-negara a. Pengetahuan teknikal tentang geografi dan pelayaran mengiatkan lagi penerokaan ke seberang laut. a.Ia bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan mentah dan pasaran baru bagi barang-barang mereka. geometri. b. C. India dan Cina mendorong masyarakat Eropah melakukan pengembaraan.

Panitia Sejarah Maktab Sabah 214 . Bincangkan sumbangan I-Ching dan Cheng Ho dalam bidang penerokaan dan penjelajahan.Pengenalan 1. A.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 2. Bangsa Cina merupakan anatar bangsa terawal melibatkan diri dalam aktiviti penerokaan dan penjelajahan. Tamadun China melahirkan tokohtokoh pelayar yang telah memberi sumbangan besar dalam bidang penjelajahan dan penerokaan.

Sumbangan I-Ching 4. Beliau merekodkan pengalamannya dalam dua buah buku iaitu Nan Hai Chi Kuei dan Ta Tang Si Yu yang mengandungi maklumat Srivijaya dan tempattempat lain yang dilawati oleh I-Ching. sejak kecil untuk mendalami ilmu Buddha. Ka-Cha (Kedah) dan Lo-Jeng-Kuo. I-Ching merupakan seorang rahib Buddha yang dilahirkan pada tahun 635M di Fan Yang. Fa Hsien dan Hsuan Tsang. Menurut I-Ching terdapat lebih kurang seribu sami Buddha di Srivijaya yang mempelajari ilmu dan ajaran Buddha.Tokoh pelayar China yang terkenal pada zaman Ming. politik dan agama.Buku-buku tersebut diterbitkan dalam 230 jilid. Antara tokoh-tokoh pelayar China yang terkenal ialah I-Ching.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 2.menulis catatan tentang Srivijaya.beliau memulakan pengembaraan ke India dengan menaiki sebuah kapal Parsi pada tahun 671M. Selepas menuntut ilmu di Nalanda. Dilahirkan dalam keluarga pelayar terkemuka. Pengembaraan . bahasa sanskrit selama setahun di Tan Mo Li Ti daripada seorang pendita yang bernama Tan-Cheng-Teng. Beliau singgah di Srivijaya dan menetap selama 4 tahun. kerajaan Kedah Tua dan Jambi. Mereka memberisumbangan dalam bidang sosial. beliau kembali ke China pada tahun 605M. . . ekonomi. Sumbangan a. Menulis catatan sejarah. c. B. d. Dalam perjalanan beliau singgah di Fu-Shih (Srivijaya). Sumbangan Cheng Ho 1. Cheng Ho. Mo-LoYue (Melayu). b. Pernah Panitia Sejarah Maktab Sabah 215 . Mempelajari bahasa Sanskrit dan agama Buddha. Mengumpul dan menterjemah kitab-kitab Buddha . 5. 2.Beliau mengumpul 4 ribu naskhah kitab suci agama Buddha yang mengandungi 500 ribu sloka Tripitaka dan menterjemahkan 56 buah kitab suci. beliau mempelajari nahu. Seorang yang beragama Islam dan berasal dari wilayah Yunan. Beliau menerima pendidikan daripada dua orang guru terkenal iaitu San-Yu dan Hui-Hsi dan berminat mengembara ke India. Isi-isi Penting 1. Beliau mendarat di Tamralipti yang terletak di Pantai Timur India pada tahun 673M. Latar belakang I-Ching a. Latar belakang Cheng Ho a. Ayah dan datuk Cheng Ho pernah belayar ke Mekah untuk menunaikan ibadat haji.

Mengiringi utusan. payung kuning dan kain sutera kepada sultan Melaka. c. KESIMPULAN 1. Jawa. Memimpin ekspedisi a. persalinan. mengasaskan koloni wilayah naungan. serta ekspedisi ke kawasan seperti kepulauan Melayu. Tanah arab dan pantai timur Afrika. b. Sri Lanka. Pada tahun 1405 Masihi. Kepulauan Maldives. 2. Hormuz dan Pantai Somalia untuk menjual barang-barang seperti tembikar dan sutera serta membeli barang-barang seperti gading gajah dan tanduk badak dari pedagang-pedagang Arab.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 memegang jawatan sebagai pegawai tinggi kerajaan berkhidmat semasa pemerintahan maharaja Yung Lo. C. 5. Menyertai ekspedisi membawa utusan khas daripada Maharaja China ke negara-negara yang dilawati. Beliau diutus oleh Maharaja Yung Lo untuk mengiringi utusan asing yang kembali ke negara asal.Teluk Parsi. I-Ching dan Cheng Ho merupakan ahli pelayaran China yang memberi sumbangan besar dalam bidang pelayaran. Matlamat Ekspedisi a. Teluk Parsi. Beliau turut menterjemahkan kitab-kitab suci agama Buddha dan menyebarkan agama Buddha di China. Merancang dan membangunkan hubungan perdagangan antara China dengan Barat melalui jalan laut. a. Aden dan Pantai Timur Afrika. Beliau pernah ke Jeddah. beliau memimpin ekspedisi ke Asia Tenggara khususnya Sumatera. I-Ching memberi sumbangan dalam bidang sejarah khususnya mencatatkan rekod-rekod sejarah tentang kawasan yang dilawati. Panitia Sejarah Maktab Sabah 216 . India. 6. menonjolkan kuasa dan pengaruh China ke seluruh pelusuk dunia. Merancang ekspedisi a. Destinasi ekspedisi a. Tanah Melayu dan Borneo. mengemukakan maklumat tentang wilayah asing dan mendapat bantuan bagi mengatasi serangan Monggol 3. iaitu benua Afrika.matlamat utama ekspedisi Cheng Ho ialah meluaskan hubungan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan di Asia. iaitu Parameswara. Pernah belayar ke India. Thailand. Melawat Melaka pada tahun 1409 dan 1411. Sri Lanka. dan menyampaikan hadiah berupa cap mohor. Memimpin tujuh ekspedisi penjelajahan dan penerokaan serta mengetuai ekspedisi perlayaran terbesar pada tahun 1414 melibatkan 63 buah kapal besar dan 100 kapal kecil sebagai pengiring ke Asia Tenggara. dan 2. 4. mengumpul cukai.

PENGENALAN Panitia Sejarah Maktab Sabah 217 . Bincangkan sumbangan Marco Polo dalam bidang penjelajahan dan penerokaan.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 3. 3. A. Laksamana Cheng Ho pula memainkan peranan dalam menjadikan China sebagai kuasa kelautan yang unggul pada abad ke 15 Masihi.

Szechuan. Gujerat. 2.tempat yang dilawati. Hormuz. Menulis kitab pengembaraan  beliau menulis sebuah buku berjudul The travels of Marco Polo ketika berada dalam tahanan di Genoa. Hormuz. Maklumat tentang kemajuan peradaban China mempengaruhi masyarakat Eropah khususnya dalam bidang ekonomi. Tabriz. Tibet dan Burma. Kashgar. pertukangan. beliau melalui negara Parsi . Antaranya ialah Sumatera. Shensi. Pamir. Buku ini ditejermahkan dalam bahasa Latin .Yunan. ISI – ISI PENTING 1.  Marco Polo berpeluang melihat kemajuan yang telah dicapai oleh masyarakat China dan mencatatnya dalam buku The Travels of Marco Polo. Menulis kemajuan peradaban timur. Marco Polo memulakan ekspedisi pertama dengan menyertai bapanya Niccolo Polo dan bapa saudaranya Maffeo Polo ke China pada tahun 1271 M. penduduk dan agama masyarakat China.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 4. pencetakan blok. 5.Parsi.  Marco Polo berkhidmat dengan Maharaj Kublai Khan selama 17 tahun dan dilantik sebagai duta ke kawasan jauh seperti Shansi. 5. Sepanyol dan Inggeris. peleburan arang batu dan pembangunan bandar-bandar besar. Beliau menyertai aktiviti penerokaan dan penjelajahan selama 24 tahun. Sri Lanka. B. Lembah Oxus. Sumatera. mencetak buku dengan menggunakan blok kayu berukir. Marco Polo merupakan seorang pedagang dan pengembara yang berasal dari Venice. Antara kemajuan yang telah dicapai oleh bangsa China ialah penggunaan wang kertas. membuat catatan tentang pertanian. 3. Trebizonid dan Constantinople. Khotan dan Lob Nor ke China. Tibet dan Sri Lanka.  Beliau juga menulis catatan tentang tempat-tempat yang dilawati. Dalam perjalanan. Yarkhand. Koromandel. Lawatan ke China  Beliau menyertai ekspedisi ayahnya. 4. Catatan tempat. penggunaan asbestos.Niccolo Polo ke China ketika berusia 17 tahun. Itali.  Orang China juga menghasilkan serbuk letupan. Mengetuai misi diplomatik ke Tanah Melayu. Berkhidmat sebagai duta. Beliau berasal daripada keluarga Polo yang terkenal kerana penglibatan dalam bidang perdagangan di Timur Tengah. Belkh. rempah ratus.  Marco Polo juga melawat banyak tempat-tempat dalam perjalanan pulang dari China.  Maklumat yang terkandung dalam buku ini mendorong pelayarpelayar Eropah seperti Christopher Columbus mencari jalan laut ke Panitia Sejarah Maktab Sabah 218 . Buku ini menjadi sumber rujukan bagi para pengembara Eropah khusussnya dari negara Portugal dan Sepanyol untuk melakukan ekspedisi menjelajah ke luar. Kermen.

Buku ini menyebabkan para pemerintah mula memberi dorongan kepada pelayar-pelayar untuk melakukan aktiviti penjelajahan dan penerokaan. KESIMPULAN 1. Kejayaan Marco Polo memberi inspirasi kepada pelayar-pelayar Eropah melancarkan ekspedisi penjelajahan dan penerokaan pada abad ke-15 dan 16 M. 2. 6. Mendorong bangsa Eropah melakukan penjelajahan  penulisan Marco Polo telah merubah pemikiran bangsa Eropah terhadap kegiatan penjelajahan dan penerokaan. Pengenalan Panitia Sejarah Maktab Sabah 219 . Sumbangan dalam bidang geografi  maklumat tentang ilmu geogarafi yang terdapat dalam buku beliau membantu pelayar-pelayar Eropah melancarkan ekspedisi dan menghasilkan peta dunia yang lebih tepat daripada peta yang dihasilkan oleh Ptolemy pada abad pertama masihi. Marco Polo telah memberikan sumbangan besar dalam mendedahkan kekayaan peradaban timur kepada masyarakat Eropah. Huraikan faktor – faktor penjelajahan dan penerokaan orang Eropah pada abad ke 15 dan 16 dengan aktiviti penjelajahan orang Mesir. 8. C. 7. Mubaligh-mubaligh Kristian seperto Friar Odoric dan John Monte Corvino tertarik untuk pergi ke China selepas membaca buku tersebut.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 timur. Merapatkan hubungan antara Barat dengan timur  Maklumat tentang dunia timur khususnya negara China oleh Marco Polo telah menyebabkan orang Eropah berlumba-lumba untuk melancarkan ekspedisi ke China. A.  Raja Henry telah mengasaskan satu institusi pelaut untuk menggalakkan orang Portugis terlibat dalam aktiviti penjelajahan dan penerokaan. 4.

Sepanyol. Eropah  memecahkan monopoli perdagangan orang Islam di lau Meditteranean dan lautan Hindi.  Belayar ke Punt untuk dapatkan barangan damar. semangat ingin tahu a. b.  Penemuan jalan laut baru untuk mengurangkan kos import dan mengaut keuntungan. sutera dll dimana bekalannya dimonopoli oleh saudagar Itali. Latar belakang bangsa Mesir B. Eropah  peta –peta yang saintifik dan tepat daripada peta Ptolemy  buku The Travels of Marco Polo telah diterjemahkan ke bahasa Latin. hidrografi dan meterologi  mahir dalam membina kapal – kapal besar dengan menggunakan kayu cedar 3. Eropah    zaman Renainsans menggalakkan semangat ingin tahu tentang dunia luar telah mengubah pandangan dunia (world view) orang – orang Eropah pengetahuan baru tentang China melalui Marco Polo telah mencetuskan semangat baru untuk meluaskan pengaruhnya 220 Panitia Sejarah Maktab Sabah .  Belayar ke Nubia untuk mendapat barangan seperti ebony. galian.konsep penjelajahan dan penerokaan 2. gading serta hamba.Kemajuan sains dan teknologi dalam pelayaran a. 2. Latar belakang Eropah dan tokoh penjelajahan .  Mengaut keuntungan dan kekayaan daripada perdagangan negara Timur. 3.  Keperluan barang dagangan seperti rempah ratus. Mesir  berpengetahuan tinggi dalam ilmu pelayaran  maju dalam ilmu geografi. ISI – ISI PENTING 1. German dan Inggeris bagi menjadi peransang untuk pelayar – pelayar barat menjelajahi lautan Atlantik  teknologi perkapalan yang lebih sesuai dan artileri  kompas dan astrolab menyelesaikan masalah pelayaran jarak jauh b. Venice dan Genoa. Ekonomi perdagangan a. dupa dan minyak wangi  Permaisuri Hapshepsut menghantar lima buah kapal untuk tujuan perdagangan. Mesir  memperoleh barang – barang dagangan dari luar negara.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 1. kulit harimau.

Mesir  pelayaran – pelayaran awal didorong oleh minat untuk mendapakan maklumat menerusi pemerhatian terhadap alam sekitar  ingin mengetahuai keadaan geografi dan sumber ekologi sesebuah kawasan  Firaun Necho menggaji pelajar Phonecia untuk mengkaji keluasan kerajan Mesir.  pada tahun 1415 M.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 b. Galakan pemerintah. Contoh Pyopi Nakht telah dihantar ke Nubia untuk menakluki kawasan tersebu dengan menggunakan kekuatan tentera. 4. orang Portugis berjaya menawan Ceuta daripada orang Islam. Penaklukan Eropah  orang Eropah berjaya menyeberangi Selat Gibraltar dan menakluki pantai barat Afrika pada abad ke 15 .  Pada tahun 1504.  Penaklukan berlaku apabila wujud semangat nasionalisme yang membawa kepada perluasan wilayah hingga ke Syria. Eropah  Kerajaan Sepanyol dan Portugal seperti Prince Henry The Navigator dan Raja John III mendorong peneroka untuk mencari jalan ke Asia Timur dan India  Dorongan daripada pemerintah seperti penubhan akademi laut  Pembiayaan kewangan daripada pemerintah b. angkatan Portugis berjaya menewaskan angkatan Mesir di Diu seterusnya menguasai bahagian timur Mesir  bertujuan menakluki tanah jajahan. Mesir  Inisiatif dan galakan pemerintah  Permaisuri Hatshepsut (320 SM) menggalakkan pelayaran ke seberang laut untuk tujuan perdagangan dan menghantar lima buah kapal ke Punt  Firaun menyokong dan menggalakkan Hannu mengetuai ekspedisi dari Coptos ke Sheba pada tahun1750 SM  Firaun Necho telah menggaji pelayar – pelayar Phonecia untuk menjalankan ekspedisi mengelilingi benua Afrika  Firaun Snefru membawa 40 buah kapal dari Byblos ke Phonecia pada tahun 3200 SM 5. a. Kesimpulan : Panitia Sejarah Maktab Sabah . a. Portugis berjaya menguasai Cochin yang dijadikan sebagai ibu pejabat pentadbiran Portugis di Timur  Pada tahn 1508 M. C. Palestin dan Asia Kecil 221 b.

Selatan Parsi. Menurut Khairuddin Hj Mohamad dalam “Sejarah Islam”menjelaskan bahawa pada abad ke dua hijrah. Al Biruni telah mengarang kitab Kanun Al Mas`udi dengan merujuk sumber-sumber Babylon Yunani India dan Parsi. berdasarkan gabungan perubatan Yunani. 3. Pendahuluan 1. Ibnu Sina telah mengarang Qanun Fi Tibb. Di alam Melayu terdapat pendakwah seperti Syeikh Ismail telah mengislamkan Merah Silu.Mesir.dari tamaduntamadun sebelumnya seperti Babylon. 2. 1. sarjana islam menerima ilmu astronomi Yunani dan Hindu. 4.pemerintah islam telah berjaya menguasai seluruh Afrika utara dari pantai Atlantik ke laut Merah. Sejarah penerokaan dan penjelajahan bangsa arab bermula sejak zaman permulaan sebelum kedatangan agama islam. Jelaskan faktor-faktor yang mendorong orang Arab terlibat dalam penerokaan dan penjelajahan pada zaman tamadun awal Islam. Beliau juga menulis tentang alat astrolab yunani. sehingga sempadan China dan india melaui penakhlukan. kedudukan geografi tanah arab dikelilingi oleh laut di tiga penjuru iaitu Teluk Parsi di sebelah timur. menyebarkan agama islam. Salah satu matlamat penerokaan dan penjelajahan bagi mengukuhkan kedudukan politik dan meneroka kawasan baru.Maulana Malik Ibrahim ke Grisek dan Syiekh Abdul Arif ke Sumatera. mengumpul mutiara dan mengangkut barang dagangan dari satu negara kenegara lain. A. 4. geografi.bidang Astronomi. lautan hindi selatan.India. saudagarsaudagar Islam dari arab telah menjalankan perdagangan dengan pelabuhan Kanfou di China. selepas bangsa arab menerima agama islam. Panitia Sejarah Maktab Sabah 222 . hingga sempadan China dan India. Ramai pendakwah islam menjelajah kemerata dunia untuk menyebarkan ajaran islam.perubatan. Isi Jawapan Faktor-faktor orang Arab melakukan penjelajahan dan penerokaan. (Raja Samudera) Syiekh Abdul Aziz ke Melaka. Semasa pemerintahan dinasti Tang terdapat satu utusan yang dipimpin oleh Saad bin Abi Wakas dihantar ke China untuk menyebarkan islam. 3. Sepanyol. 5. spanyol. mereka menyebarkan islam keseluruh utara afrika. menurut A Said Sulaiman Nadawi dalam bukunya pelayaran bangsa arab menjelaskan bahawa pelayaran bangsa arab bertujuan untuk menangkap ikan.China dan Yunani. kawasan mediteranean. selatan perancis. Menjalankan perdagangan.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 Apa – apa sahaja yang berkaitan. B. Arab dan kajian beliau sendiri. mengukuhkan kedudukan polotik dan meluaskan kuasa.contoh Al-Khawarizmi telah menyiapakan takwim bertajuk Zijal Sindhind berdasarkan Siddatha Hindu. Menuntut ilmu pengetahuan. Pengembara islam telah mempelajari pelbagai Ilmu pengetahuan seperti Astronomi.pada tahun 610 m 2. laut merah di barat.

sosial dan sebagainya. Menerusi penjelajahan dan penerokaan kebudayaan dan peradaban telah disebarkan keseluruh dunia.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 5. Penyebaran kebudayaan islam meliputi perkara-perkara tatacara kehidupan. 6. Ekonomi. Bincangkan kepentingan peristiwa hijrah kepada tamadun Islam. Menyebarkan Kebudayaan Islam. A. Penjelajahan dan penerokaan orang arab ini telah memberikan sumbangan yang besar kepada ketamadunan manusia pada masa kini. C. Kesimpulan Penjelajahan dan penerokaan orang arab telah dipengaruhi oleh pelbagai faktor dalaman dan luaran sebagaimana tamadun-tamadun dunia yang lain. politik. Pengenalan Panitia Sejarah Maktab Sabah 223 .

Pemberian hak dan kebebasan tanpa mengira agama. Mengelakkan berlaku monopoli perdagangan bagi satu-satu pihak sahaja. umat Islam telah berjaya mendirikan sebuah empayar yang besar. Hijrah Nabi saw bukan kerana takut tetapi atas perintah Allah swt. b. c. Lahirnya tokoh-tokoh pelayaran Islam terkemuka seperti Ibn Mas’udi. bidang geografi dan pelayaran dikuasai oleh orang Islam. Isi Penting 1. Ibn Battutah dan lain-lain. Contoh pengislaman penduduk Syam dan Syria. Kepentingan Sosial a. Kepentingan Ekonomi a. 4. d. Kepentingan politik a. 4. B. kaum dan keturunan. b. Peristiwa penting kepada perkembangan Islam serta permulaan kalendar Islam. d. c. Hidup berpuak-puak diganti dengan kehidupan sosial yang lebih bersatu padu menerusi konsep penyatuan ummah. 2. 2. Memudahkan lagi penyebaran Islam melalui kuasa politik. c. Kepentingan Pelayaran dan Geografi a. Berjaya menghasilkan bahan-bahan penyelidikan serta teori berkaitan ilmu geografi dan pelayaran. 3. Hijrah juga dapat menghapuskan sistem kasta yang diamalkan dalam masyarakat pada zaman jahiliah dan diganti dengan nilai murni berasaskan akidah syariah dan akhlak. Contoh. b. Umat Islam bebas menyebarkan dakwah b. 5. Hijrah merupakan titik permulaan tamadun Islam. Berjaya membebaskan masyarakat Madinah dari belenggu penjajahan Rom dan Parsi.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 1. Dalam tempoh tidak sampai satu abad. 3. Masyarakat bebas untuk memeluk Islam tanpa penyeksaan dan gangguan. Menghapuskan ekonomi Barat yang menindas golongan yang lemah. Panitia Sejarah Maktab Sabah 224 . Hijrah merupakan strategi baru dalam penyebaran Islam. d. Mendorong orang Islam meneroka ke kawasan yang lebih jauh merentasi benua dan lautan. mengharamkan amalan riba. Menggalakkan umatnya berusaha dan bekerja untuk mendapatkan rezeki yang halal. c. d. Ekonomi Islam semakin mantap dan kukuh. Maksud hijrah ialah penghijrahan Nabi Muhammmad saw dari Kota Mekah ke Kota Madinah. Pada abad ke 9.

Peristiwa hijrah dapat memberi peluang kepada semua golongan untuk berkerjasama dan berinteraksi. C. b. Panitia Sejarah Maktab Sabah 225 . Kesimpulan 1. Penentuan tahun hijrah dibuat pada zaman Khalifah Umar Al Khattab pada tahun 17 H. Pentingnya Hijrah kepada umat Islam 2. Tahun Hijrah a. Melahirkan tahun hijrah dalam takwim Islam bermula dari tarikh orang Islam berpindah dari Mekah ke Madinah pada 1 Muharram 1 Hijrah bersamaan 16 Julai 622M. Tujuannya untuk mengingati peristiwa hijrah yang penuh pengajaran dan hikmah dan memudahkan urusan pentadbiran berjalan lancar.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 5.

sumbangan yang ketara ialah mendedahkan keadaan Sicily khususnya bandar Palermo yang mempunyai benteng pertahanan utuh yang dilengkapi dengan sebuah istana dan beberapa buah menara. 8. 3. Sumbangan terpenting pelayaran beliau ialah dapat meningkatkan ilmu geografi dan pelayaran itu sendiri. Karya ini dikatakan telah di terbitkan sebanyak 3 kali dengan setiap kali terbitannya penambahbaikan telah dilakukan oleh Ibn Hawqal.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 7. Isi Penting : 1. 3. 2. Kejayaan dalam bidang geografi terserlah apabila beliau menambahbaik dan memperincikan hasil-hasil kerja tokoh lain seperti menjelaskan sempadan. Beliau turut mencatatkan kos hidup di Sepanyol agak rendah dan rakyat hidup dalam suasana aman dan damai. Mencatatkan keadaan geografi India dengan membuat penyelidikan yang rapi di kawasan-kawasan seperti Makran. Hal Panitia Sejarah Maktab Sabah 226 . Sepanyol dan Sicily. 7. Saind dan Pantai Barat India. 1. Beliau juga mencatatkan bumi Sepanyol mempunyai bentuk muka bumi yang subur dan penuh dengan aktiviti pertanian. 4. Bandar ini dicatatkan mempunyai penduduk berjumlah 300 ribu orang yang terdiri daripada pelbagai bangsa. Pengenalan. 4. Nama sebenar Muhammad b Ali. Berjaya menyiapkan sebuah karya yang berjudul al-Masalik wa al-Masalik atau Surah al-Ard yang dimulakan oleh Ibn Khurdzabih pada tahun 367H. Melakar peta yang lebih kemas. Buku atau karya ini merupakan hasil pengolahan semula fakta-fakta yang dilahirkan oleh al-Istakhri. Implikasi dari usaha beliau telah memudahkan pelayar lain. 5. Dilahirkan di Nasibin (Mesopotamia) sekitar tahun 310H dan meninggal dunia pada 385H. Beliau turut memperkemaskan bidang pemetaan. Dikenali juga dengan nama Abu Al-Qassan Al-Mawasihi Al-Nasib. 5. Beliau memulakan pelayaran pada 7 Ramadhan 331H. tepat dan saintifik dengan menggunakan kaedah al-Balkhi sehingga mendapat sanjungan daripada tokoh-tokoh Barat khususnya ahli-ahli kartografi. di mana beliau telah bertindak memperbaiki dan memperbaharui peta-peta yang dihasilkan oleh pelayar-pelayar lebih awal seperti al-Istakhri dan al-Balkhi dengan menambah tulisan yang bersangkutan dengan peta. Bincangkan sumbangan Ibn Hawqal dalam bidang penerokaan dan pelayaran A. B. Dalam bidang pelayaran pula. Turut membuat penyelidikan dalam bidang pertanian khususnya tentang 6. iklim sesuatu daerah seperti Mesir. barangan pengeluaran pertanian. 2. teliti. Bidang ini jarang dilakukan oleh ahli-ahli geografi yang lain.

9. serta Armenia dan Azerbaijan pada tahun 334H.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 ini membuktikan kajian Ibn Hawqal bukan sahaja tertumpu di negaranegara yang dikuasai oleh Islam sahaja sebaliknya bersifat global. Sumbangan tokoh Islam ini sesungguhnya amat besar dalam bidang pelayaran dan geografi. Hal ini memudahkan lagi pelayarpelayar baru. Panitia Sejarah Maktab Sabah 227 . pada tahun 336H. malah telah membuat penyelidikan mendalam khususnya aspek geografi. C. dan sosial masyarakat di sana. Pelayaran di Sicily dimulakan pada tahun 362H. Beliau bukan sahaja berjaya belayar ke Afrika Utara dan Selatan Sahara. Hasil penyelidikan Ibn Hawqal lebih baik dan mendalam daripada tokohtokoh sebelumnya misalnya al-Istakhri. 2. Kesimpulan 1.

Marco Polo anak pengembara. Catatan Ibnu Batuta dalam rehlah dianggap sebagai dokumen sejarah yang mengandingi aspek politik.Moroko. Faedah yang diperolehi daripada wujudnya catatan b.sosial. Pada tahun 1342M wujud kerajaan Teguh di Pasau yang di perintha oleh Raja yang alim dan wara’ dan berpegang teguh pada Islam. b.Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Al-Lawati keturunan Barber. A.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 8. Pemerintahan mengikuti Islam. Ibn Batutah dan Marco Polo merupakan ahli pelayaran yang terkenal. Dengan catatan Marco Polo ia telah mempercepatkan lagi hubungan Eropah dan China. c. Afrika. B. Pengembara dan saudagar menetap di China beberapa tahun. Jelaskan catatan dan penemuan yang dibuat oleh mereka tentang masyarakat Islam di Sumatera. Malik alZahir. 228 Panitia Sejarah Maktab Sabah . Dalam perjalanan pulang singgah di Perlak 1293M dan membuat catatan berkenaan dengan Perlak. Kesimpulan a. Pendahuluan 1. 2.Pemerintahan mematuhi adat dan hukum Islam contoh ulama’ menjadi penasihat. Penduduk Perlak diIslamkan oleh Pedagang Arab contohnya terdapat budaya Arab didalam masyarakat Perlak. Isi-isi jawapan 1.Catatan Marco Polo. Andalus dan Cina. Mencatatkan penduduk Perlak telah memeluk Islam tetapi masih terdapat yang mengamalkan animesme dan ajaran Hindu. C. ini. tanah subur untuk pertanian. Telah membuat tiga kali pengembaraan keluar negara. b. 2. contoh pengeluar rempah ratus dan dikunjungi oleh pedagang asing seperti pedagang Islam Arab dan India. Dalam perjalanan dari China. Meliputi aspek pentadbiran adat istiadat masyarakat Islam Pasai. Islam sampai ke Nusantara sekitar abad ke 13M sewaktu beliau singgah di Perlak pada tahun 1293M. dan ekonomi dunia Islam. a. Ekonomi teguh dan mewah. Catatan Ibnu Batutah. Islam bertapak dengan kukuh menggantikan agama Hindu tahun 1346M. sinhhag di Pasai dan membuat catatan berkenaan dengan Pasai. a. dilahirkan pada 1304M di Tiengie. Latar belakang Ibnu Batutah. Niccolo Polo dilahirkan di Venice. Itali pada 1254M.

Ibn Battutah atau nama sebenarnya Muhammad bin Abdullah al-Lawati dilahirkan pada tahun 1304M di Tanger. Zanzibar. Kejayaan pelayaran Ibnu Battutah selama 28 tahun meletakan beliau setaraf dengan Marco Polo. Menghasilkan karya seperti Tuhfat al-Nazar atau dikenali sebagai Lal Rihlah. Panitia Sejarah Maktab Sabah 229 .Perancis. Di Constantinople. Kejayaan ekspedisi-ekspedisi pelayarannya telah menjadi pendorong kepada pelayar Islam yang lain antarnya Ibn Hawqal. China. Karya Ibnu Battutah telah meningkatkan pengetahuan ilmu geografi dan aspek pensejarahan. Pengenalan a. Mencatatkan pengalaman pelayarannya dalam karyanya yang berjudul Muruj al-Dhahab wa Ma’adin al Jawahir dan Kitab al-Tanbih wa al-Isyraf. 2. ke bahasa 3.Jerman dan lain-lain. Karyanya juga telah mengambarkan negara islam khasnya sejarah Anatolia. 5. Indo China. India sewaktu pemerintahan Muhammad Tughliq. A. Isi-isi jawapan penerokaan Ibn Battutah 1. b.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 14. Afrika Timur dan Barat serta Maldives.Belanda. Madagaskar. Oman dan Lain-lain. Palestin. Al-Mas’udi atau nama sebenarnya Abu alHassan Ali bin Husain bin Ali al-Mas’udi. Pernah singgah di Maghribi. Kepentingan penerokaan Ibnu Battutah ialah karyanya atau catatannya menjadi sumber sejarah abad pertengahan bagi pelbagai negara yang pernah dilawati. B. Maghribi. Jelaskan kepentingan penjelajahan dan penerokaan yang dilakukan oleh Ibn Battutah dan al-Mas’udi. Digelar oleh orang Barat sebagai ‘The Prince of Muslim Travellers’.beliau mencatat keindahan kota tersebut yang dilengkapi dengan pasar atau gudang membeli-belah. Merupakan tokoh pelayar yang berasal daripada Iraq dan dilahirkan pada tahun 895M. Mesir. Memulakan pelayaran antara tahun 914 M hingga 915 M menuju ke Parsi. 4. Karya Ibnu Battutah al-Rihlah diterjemahkan Inggeris.Sulaiman al-Mahri dan sebagainya. Memulakan pengembaraan ketika usianya baru mencecah 21 tahun apabila meninggalkan kampung halaman untuk mengerjakan ibadah haji di Mekah dan mendalami ilmu pengetahuan khususnya hal ehwal agama Islam. Syria dan Madinah. Boleh berkomunikasi dalam bahasa Parsi dan Turki. dan pernah sampai ke India.

iaitu iklim yang dipengaruhi oleh planet mempunyai pengaruh yang rapat dengan sikap manusia.karya beliau yang terkenal Muruj al-Dhahab wa Ma’adin al-Jawahir ensiklopedia geografi yang terawal. 4. 2. Kesimpulan: 1. Manakala al. Ibnu Battutah boleh dikatakan sebagai pelopor kepada kegiatan penjelajahan dan penerokaan umat Islam sedangkan alMas’udi dianggap sebagai tokoh serba boleh samada dalam bidang sejarah geografi. Sumbangan al-Mas’udi juga dalam bidang pelayaran contohnya beliau membetulkan kefahaman pelaut-pelaut yang menyatakan setiap laut adalah berasingan. sehinggakan masyarakat Arab menggelarnya “Herodotus” dan “Plinius”. Panitia Sejarah Maktab Sabah 230 . Sumbangan al-Mas’udi dalam bidang penjelajahan dan penerokaan menjelaskan bahawa jarak antara benua Eropah dengan Cina adalah setengah lingkungan bumi.Mas’udi. Al-Ma’udi menyokong teori Determinisme Alam sekitar. 3. fizik. Beliau juga menamatkan kekeliruan namanama sungai yang direntasi semasa pelayaran dan menerangkan keadaan.lokasi dan aktiviti masyarakat India C. Kedua-dua tokoh memberi sumbangan yang sangat besar kepad dunia pelayaran dan ilmu geografi.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 Kepentingan penerokaan al-Mas’udi 1.

Beliau berusaha mempelajari ajaran Buddha yang tulin dan kemudiannya kembali ke Cina melalui jalan laut. Cina: Tiada dorongan agamaMemperkuatkan pertahanan lemahkan musuh dan menyelamatkan sempadan Cina. Islam: Dorongan agama. Latar belakang tamaddun Cina. China : Pada tahun 399M orang Cina melakukan penerokaan ke India untuk mendalami ajaran Buddha. Firman Allah Taala surah alJumaat ayat 9. Maksud pelayaran dan penerokaan. Ibnu Battutah yang telah merekod pengalaman pelayarannya tentang iklim.a. Pengenalan 1. Islam : Menyebarkan dakwah Islam.Islam dan tokoh. 2. Latar belakang tamaddun Islam dan tokoh. Mubaligh Xuang Zang telah mengembara ke India melalui Samarqand dan berjaya mengumpulkan buku suci Buddha untuk dibawa ke Cina. Persamaan: 1. Agama a. baginda menghantar para pendakwah seperti Muaz bin Jabal ke Yaman. a. Pada zaman Saidina Umar bin Abdul Aziz ramai pendakwah menjelajah ke seluruh dunia untuk menyebarkan Islam. Agama. Pada zaman Rasulullah s. 3. Maharaja Wu Ti menghantar ekspedisi ke Farghanah untuk mencari sejenis baka kuda yang besar dan kuat untuk kegunaan pasukan tentera dan melindungi bahagian Timur dan Barat Cina daripada di serang oleh orang Hsiung –Nu b. 231 Panitia Sejarah Maktab Sabah .w. B.sungai. A. b.angin monsun dan lain-lain. Mubaligh Fa xian telah merentasi gurun Taklamakan dalam perjalanannya ke India. Bandingkan matlamat penjelajahan dan penerokaan antara tamadun Islam dan tamadun Cina.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 9. Surah al-Haj ayat 46 bukti pentingnya penjelajahan dan penerokaan Mendalami ilmu geografi dan pelayaran seperti lahirnya alMas’udi. Isi-isi jawapan Perbezaan 1.

Jeneral Pan Chao dilantik sebagai wizurai. China : Tokoh pelayaran China seperti I-Ching.000 seloka Tripitaka dari India dan diterjemahkan dalam 230 buah buku. 4. Contoh kerajaan Bani Umaiyah zaman Abdul Malik bin Marwan dan Walid bin Abdul Malik seluruh Afrika Utara semenanjung Siberia dan India Utara dikuasai oleh orang Islam.Fa-Hsien berjaya menghasikan buku yang memberi diskripsi lengkap tentang sistem politik. Kapal-kapal dagang Cina telah sampai ke Jawa Timur dan Pulau Maluku.India dan Andalus. Melalui iktiviti ini orang Islam dapat mempelajari ilmu pengetahuan dan tamaddun lain seperti Itali. 3. Kedatangan orang Islam ke Mesir menyebabkan banyak karya intelek Yunani di terjemah ke dalam bahasa Arab dan Parsi. Pedagang Islam terkenal sebagai pedagang yang terawal menguasai jalan perdagangan laut antara barat dan Timur. b. 2. Perdagangan b. Mereka berjaya menguasai perdagangan rempah dan sutera dari Timur. Islam : Pada zaman khalifah Al-Walid para pedagang Islam telah mengadakan hubungan perdagangan hingga ke Cina. Cina : Telah berjaya menemui laluan sutera ke Barat. Cina berjaya menguasai sebahagian Asia Tengah termasuk Lembah Tarim. Islam : Bertujuan mendambah ilmu pengetahuan. Gerisek. Mereka telah menjalinkan hubungan perdagangan di Asia Tenggara.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 Syeikh Ismail menyebarkan Islam ke Aceh. .Jawa.Fahsien mengembara dengan tujuan meningkatkan ilmu pengetahuan terutama berkait dengan bahasa Sanskrit. Melalui jalan ini mereka telah membawa bendela sutera yang berharga ke Eropah dan membawa balik barang dagangan dari Barat seperti bulu binatang dan batu permata. matematik Yunani dan India di pelajari serta mempengaruhi perkembangan intelektual Islam. Meluaskan wilayah Maulana Ibrahim ke a.kashgar dan meluaskan pengaruh hingga ke sempadan Syria. India dan Cina. Semasa pemerintahan Maharaja Yung Lo.Laksamana Cheng Ho mengetuai pelayaran ke Asia Tenggara untuk memperluaskan perdagangan melalui ufti.000 naskhah yang ada 500.budaya dan agama.Astronomi.ekonomi dan sosial masyarakat India.I-Ching berjaya mengumpulkan 4. . Ilmu Pengetahuan a. Pada abad pertama masihi. Panitia Sejarah Maktab Sabah 232 . China : Maharaja Wu Ti menghantar misi ke Yueh Chih bagi mengadakan pakatan menentang puak Hsiung Nu yang mengancam sempadan utara Cina dan misi tersebut telah berjaya. a. Islam : Bagi memperkukuhkan politik Islam banyak penerokaan baru dilakukan oleh pemerintah Islam. Bidang perubatan. b.

Diplomatik a. Islam : Menghantar utusan untuk menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara luar. Ini dapat meluaskan pengaruh dan kekuasaan China. 2. China : Pada abad pertama masihi orang Cina mengembara dengan tujuan misi politik. Zaman nabi Muahmmad s. b.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 5.w. Sultan Aceh. C. Sultan Alauddin Riayat Shah menghantar utusan ke Istanbul melalui Sultan Ahmad 1 sebagai balasan Sultan Turki telah mengirim bintang yang tertinggi kepada Sultan Aceh. Utusan Laksamana Cheng Ho berjaya menjalin an hubungan dengan kesultanan Melayu Melaka.a. menngahantar utusan ke Parsi dan Habsyah. Utusan Cina sampai ke Constantinople dan mengadakan hubungan dengan Empayar Rom. Panitia Sejarah Maktab Sabah 233 . Pada abad ke 15 maharaja Ming menghantar utusan diplomatik ke negara luar. Aktiviti penjelajahan dan penerokaan dalam tamadun Islam telah memberikan nafas baru dalam perkembangan intelektual dan pembangunan kemasyarakatan. Kesimpulan 1. Utusan Nabi diterima dengan baik. Melalui penjelajahan umat Islam kini bukan sahaja terhad kepada bangsa Arab bahkan ia telah diterima oleh pelbagai bangsa sehingga bangsa Eropah.

Panitia Sejarah Maktab Sabah 234 . Pamir. Beliau menyertai aktiviti penerokaan dan penjelajahan selama 24 tahun. Tibet dan Burma. Hormuz. Szechuan. Kashgar. pencetakan blok. Maklumat tentang kemajuan peradaban China mempengaruhi masyarakat Eropah khususnya dalam bidang ekonomi. 3. mencetak buku dengan menggunakan blok kayu berukir. Mengetuai misi diplomatik ke Tanah Melayu. Berkhidmat sebagai duta. peleburan arang batu dan pembangunan bandar-bandar besar. Bincangkan sumbangan Marco Polo dalam bidang penjelajahan dan penerokaan. 2. Marco Polo memulakan ekspedisi pertama dengan menyertai bapanya Niccolo Polo dan bapa saudaranya Maffeo Polo ke China pada tahun 1271 M.Yunan. Belkh.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 10. Dalam perjalanan. Itali.Niccolo Polo ke China ketika berusia 17 tahun. Sumatera. beliau melalui negara Parsi . Beliau berasal daripada keluarga Polo yang terkenal kerana penglibatan dalam bidang perdagangan di Timur Tengah. Shensi. A. ISI – ISI PENTING 1. B. 2. Antara kemajuan yang telah dicapai oleh bangsa China ialah penggunaan wang kertas. Kermen. Khotan dan Lob Nor ke China. Tibet dan Sri Lanka. Yarkhand.  Marco Polo berpeluang melihat kemajuan yang telah dicapai oleh masyarakat China dan mencatatnya dalam buku The Travels of Marco Polo.  Marco Polo berkhidmat dengan Maharaj Kublai Khan selama 17 tahun dan dilantik sebagai duta ke kawasan jauh seperti Shansi. Lembah Oxus. Marco Polo merupakan seorang pedagang dan pengembara yang berasal dari Venice. Lawatan ke China  Beliau menyertai ekspedisi ayahnya.  Orang China juga menghasilkan serbuk letupan. penggunaan asbestos. Menulis kemajuan peradaban timur. PENGENALAN 1.

 Marco Polo juga melawat banyak tempat-tempat dalam perjalanan pulang dari China. Merapatkan hubungan antara Barat dengan timur  Maklumat tentang dunia timur khususnya negara China oleh Marco Polo telah menyebabkan orang Eropah berlumba-lumba untuk melancarkan ekspedisi ke China. pertukangan. Buku ini ditejermahkan dalam bahasa Latin . 5. 8. Hormuz. 6. Antaranya ialah Sumatera. Trebizonid dan Constantinople. Marco Polo telah memberikan sumbangan besar dalam mendedahkan kekayaan peradaban timur kepada masyarakat Eropah. C. Gujerat. Tabriz. KESIMPULAN 1. 7. Sepanyol dan Inggeris. Sumbangan dalam bidang geografi  maklumat tentang ilmu geogarafi yang terdapat dalam buku beliau membantu pelayar-pelayar Eropah melancarkan ekspedisi dan menghasilkan peta dunia yang lebih tepat daripada peta yang dihasilkan oleh Ptolemy pada abad pertama masihi.Parsi. Koromandel. Mendorong bangsa Eropah melakukan penjelajahan  penulisan Marco Polo telah merubah pemikiran bangsa Eropah terhadap kegiatan penjelajahan dan penerokaan. membuat catatan tentang pertanian. rempah ratus.  Beliau juga menulis catatan tentang tempat-tempat yang dilawati. Buku ini menjadi sumber rujukan bagi para pengembara Eropah khusussnya dari negara Portugal dan Sepanyol untuk melakukan ekspedisi menjelajah ke luar.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 4. Panitia Sejarah Maktab Sabah 235 . Catatan tempat. Menulis kitab pengembaraan  beliau menulis sebuah buku berjudul The travels of Marco Polo ketika berada dalam tahanan di Genoa. Sri Lanka. penduduk dan agama masyarakat China.  Raja Henry telah mengasaskan satu institusi pelaut untuk menggalakkan orang Portugis terlibat dalam aktiviti penjelajahan dan penerokaan. Buku ini menyebabkan para pemerintah mula memberi dorongan kepada pelayar-pelayar untuk melakukan aktiviti penjelajahan dan penerokaan. Mubaligh-mubaligh Kristian seperto Friar Odoric dan John Monte Corvino tertarik untuk pergi ke China selepas membaca buku tersebut.tempat yang dilawati.  Maklumat yang terkandung dalam buku ini mendorong pelayarpelayar Eropah seperti Christopher Columbus mencari jalan laut ke timur.

Memulakan pelayaran antara tahun 914 M hingga 915 M menuju ke Parsi. Merupakan tokoh pelayar yang berasal daripada Iraq dan dilahirkan pada tahun 895M. Zanzibar. Ibn Battutah atau nama sebenarnya Muhammad bin Abdullah al-Lawati dilahirkan pada tahun 1304M di Tanger. Boleh berkomunikasi dalam bahasa Parsi dan Turki. Syria dan Madinah. Memulakan pengembaraan ketika usianya baru mencecah 21 tahun apabila meninggalkan kampung halaman untuk mengerjakan ibadah haji di Mekah dan mendalami ilmu pengetahuan khususnya hal ehwal agama Islam. China. Jelaskan kepentingan penjelajahan dan penerokaan yang dilakukan oleh Ibn Battutah dan al-Mas’udi A. Menghasilkan karya seperti Tuhfat al-Nazar atau dikenali sebagai Lal Rihlah. B. Mesir. 11. Pengenalan 1. Kejayaan Marco Polo memberi inspirasi kepada pelayar-pelayar Eropah melancarkan ekspedisi penjelajahan dan penerokaan pada abad ke-15 dan 16 M. Palestin. Maghribi. Karyanya juga telah mengambarkan negara Panitia Sejarah Maktab Sabah 236 . Oman dan Lain-lain. Kepentingan penerokaan Ibnu Battutah ialah karyanya atau catatannya menjadi sumber sejarah abad pertengahan bagi pelbagai negara yang pernah dilawati. Mencatatkan pengalaman pelayarannya dalam karyanya yang berjudul Muruj al-Dhahab wa Ma’adin al Jawahir dan Kitab al-Tanbih wa alIsyraf. Indo China. Pernah singgah di Maghribi. dan pernah sampai ke India. Digelar oleh orang Barat sebagai ‘The Prince of Muslim Travellers’.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 2. Al-Mas’udi atau nama sebenarnya Abu alHassan Ali bin Husain bin Ali al-Mas’udi. 2. Isi-isi jawapan Kepentingan penerokaan Ibn Battutah 1. Madagaskar.

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 islam khasnya sejarah Anatolia. Beliau juga menamatkan kekeliruan namanama sungai yang direntasi semasa pelayaran dan menerangkan keadaan.Sulaiman al-Mahri dan sebagainya.beliau mencatat keindahan kota tersebut yang dilengkapi dengan pasar atau gudang membeli-belah. 4. Sumbangan al-Mas’udi juga dalam bidang pelayaran contohnya beliau membetulkan kefahaman pelaut-pelaut yang menyatakan setiap laut adalah berasingan. Ibnu Battutah boleh dikatakan sebagai pelopor kepada kegiatan penjelajahan dan penerokaan umat Islam sedangkan alMas’udi dianggap sebagai tokoh serba boleh samada dalam bidang sejarah geografi. Al-Ma’udi menyokong teori Determinisme Alam sekitar. 2. iaitu iklim yang dipengaruhi oleh planet mempunyai pengaruh yang rapat dengan sikap manusia. Kesimpulan: 1. Manakala al. Kepentingan penerokaan al-Mas’udi 1. 5.Belanda. Karya Ibnu Battutah telah meningkatkan pengetahuan ilmu geografi dan aspek pensejarahan.Jerman dan lain-lain.Perancis.karya beliau yang terkenal Muruj al-Dhahab wa Ma’adin al-Jawahir ensiklopedia geografi yang terawal. Afrika Timur dan Barat serta Maldives. sehinggakan masyarakat Arab menggelarnya “Herodotus” dan “Plinius”. Sumbangan al-Mas’udi dalam bidang penjelajahan dan penerokaan menjelaskan bahawa jarak antara benua Eropah dengan Cina adalah setengah lingkungan bumi. Kedua-dua tokoh memberi sumbangan yang sangat besar kepad dunia pelayaran dan ilmu geografi. Kejayaan pelayaran Ibnu Battutah selama 28 tahun meletakan beliau setaraf dengan Marco Polo. India sewaktu pemerintahan Muhammad Tughliq. Karya Ibnu Battutah al-Rihlah diterjemahkan ke bahasa Inggeris. Panitia Sejarah Maktab Sabah 237 . 3. fizik.lokasi dan aktiviti masyarakat India C.Mas’udi. 3. 2. Kejayaan ekspedisi-ekspedisi pelayarannya telah menjadi pendorong kepada pelayar Islam yang lain antarnya Ibn Hawqal. Di Constantinople. 4.

Mengagungkan pemerintah c. Antaranya ukiran bertujuan untuk memuji keagungan Tuhan b. 3. Perkataan seniukir berasal daripada istilah Yunani yang bermaksud to carve .Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 1. A PENGENALAN 1. Bidang ini telah mengalami perkembangan pesat dan mencapai kemuncak keagungannya pada zaman awal moden. Contoh seni Panitia Sejarah Maktab Sabah 238 . B ISI (21 markah = 7 isi x 3 markah ) 1. Hasil ukiran tokoh-tokoh ini masih dikagumi masyarakat dunia hingga sekarang. 2. Terdapat pelbagai tujuan ukiran dihasilkan. a. 5. Antara pengukir-pengukir zaman awal moden ialah Michelangelo. Ghiberti. Zaman Yunani : Pengukir-pengukir zaman ini cenderung untuk mengukir tubuh badan manusia dengan kepercayaan tubuh manusia yang menarik adalah anugerah Tuhan dan setiap manusia perlu tubuh badan yang ideal. Tamadun Eropah telah memberi sumbangan besar dalam bidang seni ukir. Semata-mata kesenian 4. Menggambarkan falsafah zaman berkenaan d. Huraikan perkembangan seni ukir dalam tamadun Eropah dari zaman Yunani hingga abad ke 18 Masihi. Donatello dan Verocchio.

Zaman Kemuncak Pertengahan . C. ukiran yang bercirikan realisme dihasilkan seperti Claus Sliter dari Perancis menghasilkan ukiran Nabi Musa. Antara pengukir yang terkenal Berini: menghasilkan tempat pemujaan Gereja St. kiran timbul telah mula dihasilkan di dinding.Peter di Rom dan menghasilkan ukiran terkenal St.Teresa in Estasy. Selepas Zaman Yunani .Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 ukir yang dihasilkan pada zaman ini: ukiran atlet sukan olahraga oleh Myron dihasilkan daripada gangsa. Para pengukir zaman ini mempunyai semangat kebebasan dalam menghasilkan karya dan menentang semua peraturan kesenian yang dianggap mengongkong pemikiran mereka.David dan Moses. London Abad ke 14. antaranya: yang terkenal ialah Imperial Processings. Ghiberti. Perancis dan ukiran Last Judgement du Lincoln Catheral. ntara ukiran potret yang terkenal . Trojan. elemahan yang terdapat pada ukiran ini: ketiadaan luahan perasaan pada wajah manusia. perkembangan dikesan pada zaman Grace-Rom. Zaman Rom memperkenalkan dua jenis seni ukir iaitu ukiran timbul dan ukiran potret. Seni ukir telah memasuki zaman pertengahan awal: seni ukir tidak lagi menjadi keutaamaan. seni ukir berkembang pesat: para pengkaji telah mengkaji hasil-hasil zaman silam dan menerapkannya dalam hasil ukiran. 4. 5.dan kebanyakan ukiran daripada gangsa. Kebanyakan ukiran bertemakan Kristian dan dapat dilihat di Datacomb (Perkuburan bawah tanah) 3. Gaya ukiran yang dikenali sebagai baraque yang menekankan keagungan dan kemewahan dihasilkan menghasilkan ukiran terkenal. 7. Ukiran terkemuka yang dihasilkan pada zaman Grace-Rom ialah Nike of Samothrace yang merupakan ukiran kemenanganan. . Spoils from the Temple in Juruselam and TrojanColumn. iaitu Will of Moses Zaman Awal Moden lahir pengukir yang terkenal Michelangelo. ukiran potret memperlihatkan ciri-ciri fizikal seperti kerut. ketuat dan kedut yang jelas. antaranya di Catheral Amiens. Selepas Zaman Rom . KESIMPULAN 1. Menjelang abad 18 . Objek-objek manusia juga diukir di dinding bangunan . Contohnya ukiran Greeks Bathing Amazons oleh Scopas. Panitia Sejarah Maktab Sabah 239 . Ghiberti pengukir gangsa terkenal menghasilkan dua pintu gangsa di gereja Florenc dan Adoration of the Maggi.Equestrian Statue of Marcus Aurelius dan Constatine The Great. Potrait of Toman. ternyata seni ukir dalam Tamadun Eropah telah berkembang mengikut peredaran masa dan mencapai kemuncak keagungan pada zaman awal moden Kebanyakan hasil-hasil tokoh tersebut masih mendapat perhatian dunia hingga hari ini. Berbanding zaman Yunani . Berdasarkan huraian di atas. Donatello dan Verocchio pengukir zaman ini menghasilkan ukiran bercorak realisme pengukir yang terkenal Michelangelo: hasil ukirannya yang terkenal ialah Pieta. Lahir ukiran yang menggambarkan realisme dan cetusan perasaan serta emosi. 2. 6.

2. Zaman Nabi Muhammad saw : Seni ukir diterapkan dengan prinsip-prinsip Islam contoh : Kubah masjid diukir dengan arabesque. 2. 3. Seni ini boleh didapati di ruangan khas mimbar. Seni ukir dalam tamadun Islam termasuklah seni bina. berperanan untuk menghasilkan sesuatu yang indah dan mempunyai nilai estetika untuk dihayati oleh umat Islam demi meningkatkan ketaqwaan mereka kepada Allah SWT. pedang. Thabit(setiusaha Nabi Muhammad saw) Panitia Sejarah Maktab Sabah 240 . cara atau kaedah yang meliputi hasil ciptaan melalui kemahiran dan mempunyai nilai-nilai estetika. Erti kesenian: kemahiran. seni ukir patung diutamakan. Pada zaman jahiliah. tembikar. th : ukiran patung Puteri Balqis didapati di Ampangan Maa’rib dalam kerajaan Saba’ Ukiran kayu boleh dilihat pada alat-alat rumah. Seni ukir berasal dari perkataan latin yang bermaksud to carve. logam.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 2. seni khat dan seni lukis. kain dan bahan-bahan lain. A PENGENALAN (3 markah) 1. Terangkan perkembangan dan sumbangan seni ukir di Arab. kerusi dan lain-lain. logam dan duit syiling. Seni ukir merupakan sebahagian daripada kesenian. B ISI – ISI PENTING 1. batu. Antara tokoh penulis khat yang terkenal ialah Zaid Ibn. Seni Khat merupakan salah satu seni ukir yang terkenal pada zaman ini. Ia digunakan di atas kertas.

Selepas kedatangan Islam seni ukir yang dihasilkan adalah berdasarkan unsur -unsur keagamaan dan selari dengan perkembangan Islam itu sendiri. para pengukirnya menghasilkan tembikar yang dilukis dengan hiasan indah C. Pada abad ke 8 Masihi. 6. Zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid terdapat kemajuan dalam bidang seramik . 8. tempattempat mandi dan istana seperti Kusayr Amra dan Kasr Al-Hayr dihias dengan ukiran bunga-bungaaan dan bermotif geometri.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 3.Kufah menjadi pusat perkembangan seni khat. Zaman Ali Bin Abi Talib .Seniukir Islam juga mempengaruhi kota-kota Islam di Spanyol seperti Cardova. . Toledo dan Granada. Pada zaman Khulafa’ Ar-Rasyidin. ukiran boleh didapati pada dinding masjid. Zaman Bani Umaiyah: seni ukir bertambah maju. Zaman Khalifah Abdul Malek: Tugu Dome of The Rock diukir dengan ayat-ayat al. barangan besi dan gelas mencapai kemajuan pada zaman ini. tiang menara dan mihrab contoh :Masjid alHaram di Mekah Seni tembikar . 7. Barangan tersebut dipengaruhi oleh kesenian Rom. Zaman Fatimiah.Quran yang menarik pada dinding dan mozek bangunan. 4. Tembikar –tembikar yang diimpot dari China telah mendorong tukang tembikar dunia Islam meniru ukiran dan gaya warna China dalam tembikar Islam. Selain ini pencapaian kemajuan dalam seni ukir seperti seni khat melambangkan peningkatan tamadun masyarakat Islam. kelahiran seni-seni ukir bagai melambangkan seni kerajaan Umaiyah yang mewarisi tradisi sekular. masjid di Kufah Basrah (Iraq) dan Fustat (mesir) diukir melalui seni khat. Ukiran tembikar berkilau merupakan pencapaian pengukir Islam yang terulung dalam zaman ini. KESIMPULAN Seni ukir di Arab secara tidak lansung telah mengembangkan daya kreativiti masyarakat Islam . Pada zaman Abbasiah kebanyakan seni ukir dipengaruhi oleh ukiran Parsi cthnya : bangunan Universiti Nizamiah dan Bait. 5.al-Hikmah di Baghdad mempunyai ukiran tersebut. Panitia Sejarah Maktab Sabah 241 .

ISI 1. seni ukir perak.meja yang dihiasi dengan ukiran yang bertatahkan emas dan perak dihasilkan. B. 242 Panitia Sejarah Maktab Sabah . perkembangannya berlaku zaman perang . PENGENALAN Seni ukir merupakan sebahagian daripada kesenian. 2. 4. amalan pemujaan nenek moyang yang menyebabkan seni ukir keranda berkembang. Seni ukir berasal dari perkataan latin yang bermaksud to carve. Antara bidang seni ukir yang mencapai perkembangan pesat adalah seni ukir batu. Perihalkan sumbangan Tamdun China dalam bidang seni ukir pada zaman Klasik A. Tamadun China memberi sumbangan besar dalam bidang seni ukir pada zaman klasik. Terdapat kemajuan yang pesat dalam bidang seni ukir China sejak zaman Shang lagi. perabut seperti kerusi . seni ukir kayu. 3. pada zaman Tang terdapat ukiran patung-patung Budha yang besar daripada kayu.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 3. Pada peringkat awal bidang ini berkembang di bawah naungan kumpulan kelas pertengahan atas. seni ukir gading dan seni ukir jed. 1.     Seni ukir kayu .

 Pada zaman Shang dan Chou: batu jed digunakan untuk membuat senjata. 4. Zaman Tang .  Ukiran di abad kelapan dan sembilan Masihi memperlihatkan lingkungan asli gading . alat perhiasan dan objek suci. kepala lembu. harimau serta kura-kura.   Seni ukir seramik Pada zaman Shang. pada zaman Han. Panitia Sejarah Maktab Sabah 243 . Seni Ukir batu atau marmar: berkembang sejak zaman Shang. Seni Ukir Batu Jed:  mempunyai kedudukan istimewa dalam masyarakat China. seni inimemperlihatkan ciri-ciri naturalisme seperti bunga. Seni ukir Gading:  Dikesan sejak zaman Shang. KESIMPULAN Tamadun China memberi sumbangan besar dalam bidang seni ukir. Zaman Wei Utara . C. tradisi membuat seramih jenis seledon yang mempunyai lapisan berwarna biru hijau atau kelabu hijau dihasilkan untuk golongan pentadbir. mahkota lencana. penari wanita dan pemuzik di hasilkan. 5. buah dan burung.      pada zaman Ming ukiran bersifat sekular serta dicat atau di warnis. seramik jenis biru-putih dihasilkan daripada tanah liat.  Pada zaman Ching. Ukiran batu nisan . Pengaruh seni ukir Cina terutama sekali dalam bidang pembuatan barangan tembikar tersebar ke luar negara China Barang-barang tembikar buatan China dieksport ke negaranegara di Asia Tenggara. ukiran berbentuk semulajadi seperti objek unta. Antara ukiran batu yang dihasilkan adalah objek binatang .Perealisasian Item Sejarah STPM 2010  2. objek berbentuk kuda dan singa dihasilkan. manusia serta bekas air. 3. Padan zaman Yuan dan Ming. Ukiran batu Buddha di kul-kuil di provinsi Shansi.

2. S Huraikan Pengenalan 1. colleseum serta deretan tiang disepanjang jalan raya. 244 Panitia Sejarah Maktab Sabah . 3. Ia didirikan di sebelah persimpangan jalan-jalan utama untuk kegiatan agama. ٍ eni bina dalam tamadun Rom menekankan sifat utilitarian (kegunaan). Keagungan seni bina Rom dapat diperhatikan pada bangunan agung seperti teater. Seni bina atau architecture didefinasikan sebagai kecekapan merancang dan membuat bangunan yang indah sesuai dengan maksud dan tujuan. Falsafah seni bina Rom yang mementingkan sifat utilitarian mempengaruhi seni bina pada zaman ini. sarkas. sivik dan perdagangan.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 4. Tamadun Rom terkenal kerana keagungannya dalam bidang seni bina. ISI PENTING (21 markah = 7 isi x 3 markah ) 1) Forum Setiap bandar mempunyai kawasan awam yang dikenali sebagai forum. forum.

. Pentas dan tempat duduk penonton disatukan untuk membentuk D.000 – 80 000 orang penonton . sejuk.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 2) Sarkas - Semua bandar-bandar di Rom mempunyai sarkas. - 5) Pantheon - Bangunan Pantheon di bina oleh Maharaja Hadrian pada tahun 125 M. meliputi kawasan yang luas dan dikelilingi dinding dan air dibekalkan oleh akuadek. 245 - Panitia Sejarah Maktab Sabah .M. bilik menyalin pakaian. Perlawanan antara banduan dengan hamba serta pertandingan kereta kuda dijalankan di sini. bersih dan berturap. Deretan tiang didirikan di sepanjang jalan untuk mengasingkan laluan tepi jalan dengan jalan berturap serta memberi perlindungan daripada panas matahari dan hujan. Jalan-jalan ini dibina oleh arkitek-arkitek yang dilatih oleh askar dan diselenggarakan oleh kerajaan. suam dan mandi wap. lapis lindung dan lantai bertatah dalam. orang Rom membina teater daripada batu. lebar. bilik berehat dan tempat khas untuk bersenam. 3) Colleseum - 4) Teater Merupakan binaan bulat tanpa atap yang digunakan untuk pertandingan pahlawan Rom (Gladiator). Pada pertengahan abad pertama S. Pembinaannya dimulakan pada tahun 80 M dan selesai dibina oleh Maharaja Flavian. Bahagian tengah terdapat ruangan berasingan bagi mandi air panas. - 7) Jalan Raya Jalan-jalan didirikan secara lurus. Kawasan ini dilengkapi dengan bilik mesyuarat. 6) - Bangunan mandian awam Bangunan mandian awam yang terkenal ialah Mandian Caracalla yang didirikan oleh oleh Maharaja Caracalla pada abad ke-3 M. merupakan struktur berkubah yang berdiri bebas. Bahagian dalam bangunan ini diperkayakan dengan mozek. Bangunan ini boleh memuatkan 50. Di dalam kawasan mandian terdapat beberapa taman dan dua buah perpustakaan . Teater baru yang pertama didirikan oleh Marcellus pada abad pertama Masihi. Terdapat lebih kurang 20 batang jalan besar yang menghubungkan bandar Rom dengan bahagian-bahagian lain dalam empayar. Ia didirikan oleh Maharaja Maximus digunakan untuk perlumbaan kuda dan kereta kuda.

Kemudahan asas yang secara lansung membawa kemajuan seni bina.Yunani dan Rom tidak terkecuali daripada kemajuan seni bina. 1) Proses urbanisasi.Contoh: tempat mandi awam.Terdapat dua Aduadek yang membekalkan air bagi seluruh penduduk Rom.Mesir. 5. kolam renang.China. aqueduct. dewan orang ramai. 4. India . Bincangkan bentuk-bentuk sastera yang terdapat di tamaduntamadun dunia seperti Mesopotamia .Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 8) Bekalan Air . Panitia Sejarah Maktab Sabah 246 .pejabat. b. 2. Tamadun-tamdun awal meliputi Mesopotamia . Air diperolehi daripada 14 saliran dan disalurkan melalui paip air sepanjang 165km untuk memenuhi keperluan penduduk Rom. kedai. Kemudahan yang disediakan menunjukkan masyarakat Rom hidup dalam kesenangan dan keselesaan. KESIMPULAN ( 1 markah) Dilengkapi dengan segala kemudahan selaras dengan sifat praktikal masyarakat Rom. Ia juga dianggap sebagai semua yang boleh menimbulkan keindahan atau kesedihan sehingga dapat melahirkan kesenangan. Terdapat juga pancutan air di tengah bandar untuk memudahkan orang ramai menyejukkan diri pada hari panas. 3.. . PENGENALAN 1.Kemudahan awam.Mesir dan India.Bandar-bandar dibina secara terancang dan dijaga dengan rapi. Ia terbahagi kepada dua bahagian iaitu seni halus dan seni gunaan.muncul banyak petempatan kediaman awam. rumah ibadat dan perpustakaan.Dilengkapi dengan sistem bekalan air terbaik di dunia.penghijrahan penduduk yang berterusan. . Bandarbandar memperolehi bekalan air dari sistem bawah tanah. . ISI-ISI PENTING Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kemajuan seni bina. Air dialirkan ke rumah-rumah kediaman melalui paip dari tangki pembekal. Kesenian merujuk kepada usaha manusia untuk mencipta sesuatu bentuk yang menyenangkan. . 9) Kemudahan Awam .

.Contoh di India : dibina stupa tempat untuk menyimpab bahan peninggalan simati.Di Mesir : Piramid dan mastaba (sebagai rumah bagi orang yang meninggal dunia) 4) Ancaman musuh dan binatang buas: .Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 2) Keagamaan .pembinaan istana. 7) Perkembangan kegiatan ekonomi: . Walaubagaiamanpun. Kuil Gua di India dan gereja di Rom. . makam. . 3) Organisasi Sosial: Masyarakat tamadun terbahagi kepada golongan perintah dan dan diperintah .Perayaan keagamaan . . rumah berhala dan istanadibina dengan sistematik. PENUTUP Dari huraian di atas jelaslah bahawa terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi kemajuan seni bina tamadun-tamadun awal. .sistem pertahanan seperti kubu dan tembok dibina di sekeliling tempat tinggal. Upacara keagamaan tersendiri – tempat kediaman untuk Tuhan yang dipuja dan disembah. Kemajuan seni bina tamadun awal walaupun banyak merosot dan runtuh tetapi masih ada yang kekal hingga hari ini.Contoh pembinaan Ziggurat di Mesopotamia . rapi ndan kukuh. Piramid di Mesir.pembinaan banyak kemudahan contohnya Tamadun Arab untuk pertanian: dibina Empangan Maarib. candi dan lain-lain . Panitia Sejarah Maktab Sabah 247 . faktor agama lebih menonjol berbanding faktor lain.Contohnya di Rom.Raja dan golongan bangsawan – pemerintah: ada lambang kemegahan sendiri.Dataran awam didirikan sebagai tempat riadah dan aktiviti sukan.Contoh Tamadun China : Tembok Besar 5) Kemunculan tamadun membawa nilai-nilai estetika seperti riadah dan rekreasi. pusara.-terusan uuntuk sistem pengairan dan bengkel untuk mengawal banjir C. pembinaan Colisium 6) Kewujudan negara Kota dan sistem pentadbiran yang teratur: Contoh Firaun Mesir sentiasa mengadakan mesyuarat dengan pegawai-pegawainya serta golongan bangsawan yang datang mengadapnya di sebuah dewan berhampiran istana.

Bincangkan bagaimana dengan senibina dan seni ukirnya .Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 6.Namun begitu tamadun ini telah mencapai kemajuan sini bina dan seni ukir yang bermutu tinggi. A. PENGENALAN Mesopotamia dikatakan terkenal 1. ISI-ISI PENTING (21 markah = 7 isi x 3 markah Seni bina Mesopotamia Panitia Sejarah Maktab Sabah 248 . 2. Perkataan seniukir berasal daripada istilah Yunani yang bermaksud to carve 3. Seni bina atau architecture didefinasikan sebagai kecekapan merancang dan membuat bangunan yang indah sesuai dengan maksud dan tujuan. Tamadun Mesopotamia merupakan tamadun terawal di dunia.

7. Corak-corak yang terdapat pada ukiran ini tidak mempunyai kaitan dengan agama. Pada akhir zaman Dinasti awal terdapat dua gaya seni ukir yang berbeza di Sumeria.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 1. 6. Ziggurat merupakan menara rumah berhala berbentuk piramid – yg terkenal Tower of Baber. Seni Ukir Mesopotamia 1. 2. Pembinaan rumah-rumah berhala mempunyai ciri mengkagumkan – didirikan di atas tapak kukuh dan mempunyai ketinggian yang lebih dari bangunan lain 4. Ia digunakan secara meluas terutama sekali bagi pembinaan laluan pejalan kaki dan juga permukaan bangunan seperti ziggurat. 6. Patung-patung yang diperbuat daripada logam iaitu tembaga turut ditemui. Pembinaan istana raja berasingan daripada rumah berhala spt di Kish dan Eridu – dikelilingi oleh satu kubu pertahanan yang tinggi. Penggunaan batu bakar yang yang diperbuat daripada tanah liat. Pertama patung-patung dari Tell Asmar yang mengandungi bentuk geometri yang mudah kedua dari segi teknik diukir dengan cekap dan mempamerkan ciri-ciri naturalisme dan terdapat ciriciri ke arah membuat potret. 5. Terdapat ukiran timbul yang bermula pada abad ke 9 SM. Ukiran yang paling awal ditemui ialah di istana-istana Ashurnasirpal 11 dan anaknya Shalmaneser 111 di Nimrud. keunggulan pengukir Sumeria dapat diketahui daripada kebolehan mereka dalam membuat patung-patung komposit. 5. Dalam bidang seni ukir. 3. 4. Orang-orang Assyria juga mempunyai pengetahuan dalam Panitia Sejarah Maktab Sabah 249 . Orang Sumeria juga merupakan orang pertama yang membina gerbang melengkung (arca) dan tiang-tiang batu daripada batu bakar. Batu-batu ukiran yang biasa ditemui adalah daripada jenis plak batu yang mempunyai lubang di tengah –tengah untuk menggantungkannya di dinding-dinding rumah berhala.5 m. patung-patung yang dihasilkan adalah untuk tujuan perhiasan dan juga digunakan sebagai alat ritual di rumah-rumah berhala. Dalam bidang ukiran logam. jarak di antara dua tiang adalah tidak melebihi 1. Dalam pembinaan gerbang dan kekubah ini. Ukiran batu timbul juga popular di Sumeria yang terdapat sejak zaman Protolitarate. 3. 2. Istana tertua dan terbesar adalah istana yang terletak di Mari yang mengandungi 300 bilik dan meliputi kawasan 6 ekar.

7. Kesimpulan Jelaslah bahawa Mesopotamia terkenal dengan seni bina dan seni ukir. Dengan adanya kemahiran yang tinggi dalam bidang kesenian telah menunjukkan Mesopotamia merupakan sebuah tamadun yang maju. Bandingkan pencapaian tamadun India dan Tamadun China dalam bidang kesenian. A 1. B PENGENALAN (3 markah) Konsep kesenian Latar belakang tamadun China Latar belakang tamadun India ISI (20 markah = 5 isi x 4 markah ) TAMADUN INDIA 1. Seni ukir Panitia Sejarah Maktab Sabah 250 . 2. 3. C.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 ukiran logam. Contohnya pada zaman Shalmaneser 111 terdapat ukiranukiran menarik pada gangsa.

Pan Piao dan Pan Chao. tembikar dan batu jed. Tulisan kaligrafi juga dibuat di atas kain sutera . epik . pagar menggunakan lumpur sebagai bahan binaan Pembinaan Tembok Besar China sejauh 2410 km Pembinaan dinding panjang utuk benteng perrtahanan Seni Lukis India : Berkembang sejak zaman lampau Dihasilkan oleh golongan kelas menengah dan pelukis-pelukis profesional . tanah iat . Semua hasil sastera membincangkan agama hindu . Hasil sastera India spt syair . bilik mandi dan bekalan air. longkang dan terusan. Pembinaan istana tembok . Ukiran juga terdapat dikubur dan dinding-dinding gua. Karya ’ Chien han Shu atau sejarah Dinasti han yang ditulis Pan Ku . 2. Berasaskan keharmonian antara manusia dan alam. Lukisan yang tertua ditemui di Gua Jogimara Contoh : Lukisan mural dijumpai di Gua Ajanta Bidang seni lukis juga berkembang semasa pemerintahan Moghul di India China : Dipengaruhi oleh agama . Buku Analekta – asas kesusasteraan Cina Ajaran Confucius juga mempengaruhi perkembangan kesusasteraan. Patung diperbuat daripada batu pasir merah dan bahan logam seperti gangsa dan tembaga Contoh Tugu Edik Asoka di Sarnath – kekal hingga sekarang China : Banyak lukisan dan ukiran dibuat di atas kain sutera . Sebuah kamus yang memuatkan 20 ribu perkataan dihasilakn menjelang tahun 100 SM. Rumah-rumah kediaman dilengkap bilik tidur . Kesusasteraan sanskrit terbahagi kpd sastera vedik . Kuil Mahapallipuram kuil termasyhur di India China : Pembinaaan pengairan dan pengawalan banjir – menunjukkan mereka ada pengetahuan hidraulik. Lukisan potret manusia dan gambar-gambar adalah berunsurkan metos dan peristiwa yang berlaku Ukiran dibuat di atas batu jed . Sastera adalah lambang kemegahan masyarakat hindu seluruh dunia.. Tempat mandi awam “ The Great Bath “ menunjukkan kemahiran tinggi dalam seni bina. gangsa . Terdapat Sistem saliran dan pembentungan bawah tanah . etika dan bhakti. Karya buku veda dan epik spt Ramayana dan Mahabharata menjadi ikutan hingga kini China : Berbentuk cerita rakyat dan pepatah. Kesusasteraan Tamil terbahagi kesusasteraan sangam . Ssu Ma Chien di gelar Bapa Sejarah China dan hasil penulisan bukunya ’Shih Ching’ yang mengisahkan peristiwa yang berlaku 2000 tahun yang lalu. buddha dan Jainisme. epik dan sekular.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 India : Pada zaman Indus banyak patung-patung diukir di dinding-dinding gua dan kuil. falsafah dan idea sosial. Kesusasteraan India : Bahasa Sanskrit dan bahasa tamil memainkan peranan penting. Seni bina India : Mohenjo Daro dan Harappa mempunyai struktur binaan yang terancang. tembikar dan sampan. nyanyian dan bentuk cerita Kesusasteraan terbahagi 2 iaitu Kesusasteraan Sanskrit dan kesusasteraan Tamil. Menggambarkan tokoh-tokoh sejarah Panitia Sejarah Maktab Sabah 251 . jalanraya yang lurus . kayu dan batu. Pembinaan kuil tempat pemujaan seperti di gua Ajanta dan Ellora.Tulsan ideogram membantu dalam penghasilan sastera di Cina. Semasa agama Buddha banyak patung Buddha diukir dan dihias dengan cantik. Pada zaman vedik dibina bangunan berbentuk kubah.

2. Panitia Sejarah Maktab Sabah 252 . Memperlihatkan serangan terhadap kubu . Muzik bercorak keagamaan ialah Marga. Perkembangan seni lukis dan seni ukir di Alam Melayu telah bermula semenjak zaman Pra-sejarah lagi. Berlandaskan lukisan confucius dan landskap menggambarkan gunung Seni muzik India : Terbahagi kepada tradisi muzik utara dan selatan India. Zaman Dinasti Chin – Maharaja Shih Huang Ti telah memusnahkan buku dan peralatan muzik. Bukti-bukti arkeologi – masy Asia Tenggara di Alam Melayu telah mempunyai pencapaian seni lukis yang membanggakan – lukisan pada didnding dan syiling gua. KESIMPULAN Apa sahaja yang berkaitan 8. Seni lukis dan seni ukir pada zaman Pra sejarah ini juga merupakan cerminan kepada banyak aspek kehidupan mereka yang merangkum hal-hal kepercayaan dsb. menembak . Zaman dinasti Han ditubuhkan Jabatan Muzik Diraja bertujuan menyelaraskan pitch dan membina arkib muzik C. Bahaskan pernyataan di atas dengan merujuk kepada contoh-contoh tertentu. Lagu-lagu suci kitab veda dinyanyikan dalam upucara pengorbanan pada zaman vedik. Epik-epik agung spt Ramayana . itik-itik liar dan memetik mulberi. Mahabharata dan Badgayadgitadipengaruhi unsur muzik China : System muzik tersendiri.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 dengan peristiwa agama. Terdapat lukisan pada bekas menyimpan air. A PENGENALAN 1.

 Ukiran-ukiran pada keranda kayu merupakan menifestasi hubungan yang rapat antara manusia dengan tumbuhan dan binatang  keranda tersebut mempunyai ukiran berbentuk binatang  ukiran yang bermotifkan tumbuhan juga boleh dikesan sebagaimana lukisan dan tulisan yang terdapat pada tembikar-tembikar tanah.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 B . Lukisan menggunakan arang dan serbuk hematite. Gua Madai Sabah  Lukisan tersebut merupakan lukisan2 Pra sejarah – Zaman Kebudayaan Hoabinhian. corak dan motif tertentu.  Merupakan paparan kepada sistem kepercayaan. Ulu Toman dan kawasan lembah pantai barat di Panitia Sejarah Maktab Sabah 253 . Filipina dan Indonesia. kegiatan ekonomi – memburu binatang.  seni ukir boleh dikesan daripada keranda-keranda kayu dan klirieng-klirieng yang terdapat di Serawak  Keranda kyu terukir telkah pin dikesan di Pantai Timur Sabah. Lukisan Dinding Gua Dikesan – banyak tempat di Alam Melayu seperti Gua Niah Sarawak. Indonesia. Malaysia. Sarawak. Palawan.       Ukiran pada kayu  Boleh dilihat dikebanyakan tempat di Alam Melayu seperti Thailand. Gua Cha Kelantan. roh-roh nenek moyang. Gua Madai Sabah dan Gua Tabun di Filipina dan di Jawa. Bukti-bukti menunjukkan masy di Alam Melayu pada zaman Pra sejarah telah pandai menghias tembikar. Kebudayaan ini juga dikenali sebagai kebudayaan megalitik iaitu kebudayaan batu besar. kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah di Indonesia serta Kanchanaburi di Thailand.  Lukisan-lukisan perahu yang ditemui bersama-sama dengan pengebumian perahu di Gua Niah membuktikan mereka percaya kepada kehidupan selepas mati.isi penting. Lukisan dilukis menggunakan hematite dan kayu getah yang dicampur dengan lemak binatang tertentu mendapat hasil yang baik – satu pencapaian dan tahap pemikiran yang tinggi. Dilihat sebagai satu bentuk ekspresi pemikiran masy Alam Melayu terhadap kehidupan masy mereka yang sangat rapat dengan Alam. Ukiran Batu • Batu boleh dikesan semenjak zaman pra-sejarah. • Benerapa bukti seni ukir batu dijumpai di Jaong dan Tanah Tinggi Kelabit di Serawak. Filipina. Lukisan pada tembikar  seni lukis di Alam Melayu boleh dikesan pada objek tembikar yang dihasilkan umpamanya penemuan tembikar tanah di Gua Niah Sarawak. ISI . Jenis-jenis ukiran itu dikenali dengan pelbagai nama berdasarkan kepada bentuk. Neolitik dan zaman Protosejarah. Gua Niah.

isi penting Panitia Sejarah Maktab Sabah 254 . ISI . Kesimpulan:  seni ukir dan seni lukis di alam melayu pada zaman pra sejarah dan sehingga zaman pra sejarah telah mengalami satu perkeembangan yang maju dan membanggakan. 4. • Pada zaman protosejarah terdapat.Perkembangan seni lukis dalam tamdun manusia telah wujud semenjak zaman pra-sejarah lagi. 3. 5. Pengkalan kempas.Seni-seni yang sama turut ditemui dalam tamadun India dan China B .  9. • Ukiran-ukiran pada batu ini boleh dilihat sma dengan bentuk tulisan mahupun tulisan gambar yang bermotifkan manusia dan binatang. 2. Perkembangannya menjadi satu revolusi daripada budaya tempatan dan hasil pengaruh budaya luar terutamnya kebudayaan India.Selain itu lukisan-lukisan pada batu sama ada berbentuk catatan atau tulisan juga banyak di temui. Huraikan ciri-ciri seni lukis India dan China A PENGENALAN 1.Lukisan-lukisan juga boleh dikesan pada perlatan yang dicipta seperti lukisan pada tembikar tanah. dinding bangunan dsb. seni ukir batu khususnya batu nesan dan juga obejek-objek pemujaan yang bermotifkan agama hindu sebagai pengaruh secara lansung dari India.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 Sabah. melaka di semenanjung Tanah melayu dan di tenggara kalimantan Indonesia.Dibuktikan dengan penemuan lukisan gua di kebanyakan negara.

tuhan dan manusia sejagat.Chiu Ying dan Wen Cheng Ming  telah ditubuh sebuah sekolah yang dikenali sebagai Wen Jen Hua yang berjaya melahirkan seorang tokoh lukisan China iaitu Chi.  Kamasutra telah dihasilkan dan mengandungi maklumat tentang teknik mengadun warna dan mengguna berus dalam lukisan 2. falsafah dan idea sosial  Tujuan:  Berasaskan keharmonian antara manusia dan alam.  Dinasti Tang.  Dihasilkan oleh pelukis-pelukis profesional lelaki dan wanita yang terdiri daripada kelas menengah  Lukisan yang tertua ditemui di Gua Jogimara  Contoh : Lukisan mural dijumpai di Gua Ajanta – dianggap lukisan yang terbaik dan paling bernilai kerana mengisahkan kehidupan penting Buddha dalm bentuk episod atau urutan peristiwa. menembak . orang miskin dan juga tentang binatang dan tumbuhtumbuhan  Penghasilan karya-karya tulisan yang menceritakan melukis dan teknik –tekniknya termasuklah penyusunan warna dan pemilihan cerita-cerita yang hendak dilukis merupakan perkembangan seni lukis yang membanggakan. temanya pemandangan yg dikenali sebagai ShanShui atau lukisan gunung dan air. petani.Tang Yin. Seni lukis China  Dipengaruhi oleh agama .Cheng  China juga menghasilkan manual lukisan yang baik seperti Mustard Sed Garden Book.  Menggambarkan tokoh-tokoh sejarah dengan peristiwa agama  Terdapat lukisan pada bekas menyimpan air  Memperlihatkan serangan terhadap kubu . rumahrumah ibadah  dan rumah-rumah kediaman khususnya di kediaman orang kaya dan istana.  Tokoh pelukis terkenal : Shen Chou.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 1. Seni Lukis India  Berkembang sejak zaman lampau  Dihasilkan oleh golongan kelas menengah dan pelukis-pelukis profesional  dapat dikesan melalui penemuan dinding bangunan yang mempunyai lukisan  Lukisan juga di eksperasikan pada dinding-dinding kuil. itik-itik liar dan memetik mulberi  Berlandaskan lukisan confucius dan landskap menggambarkan gunung  Tema atau kecenderungannya berbeza-beza mengikut dinasti. 255 Panitia Sejarah Maktab Sabah .  Bidang seni lukis juga berkembang semasa pemerintahan Moghul di India  Menceritakan kehidupan harian masyarakat termasuklah golongan raja.

Ia juga dianggap sebagai semua yang boleh menimbulkan keindahan atau kesedihan sehingga dapat melahirkan kesenangan. Bincangkan pengaruh agama Hindu dan Islam dalam perkembangan kesusasteraan Melayu A PENGENALAN 1.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010  Lukisan China tidak mempunyai objektif tertentu. Kesenian merujuk kepada usaha manusia untuk mencipta sesuatu bentuk yang menyenangkan. Perkembangan seni lukis dalam tamadun awal sama ada di India mahupun di China adalah untuk membawa mesej kedamaian dan keharmonian manusia sejagat.aspek warna. 10. cahaya dan perspektif tidak mendapat perhatian C. Panitia Sejarah Maktab Sabah 256 . KESIMPULAN 1. 2.

3. Perkataan kesusasteraan berasal dari[pada perkataan sakrit iaitu shastera yang bermaksud kitab suci. Tutur (kitab agama). Kedatangan Islam secara tidak lansung telah mengubah bahasa Melayu dengan radikal dan menjadikan bahasa yang kaya dengan istilah-istilah yang dipinjam daripada perbendaharaan Arab dan Parsi.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 3. 3. 2. 5. kesusasteraan Jawa tengah abad 15-17 M Gagang Aking. Contoh-contoh karya prosa: Hikayat Nabi Muhammad saw. 2. Bahasa sanskrit dan bahasa Jawa kuno berperanan sebagai bahasa intelektual pada zaman Hindu . ISI . Negeri-negeri di Nusantara juga mempunyai kesusasteraan sendiri yang berkembang di bawah pengaruh agama Hindu dan Islam B . Perkembangan hasil-hasil kesusasteraan bercorak tulisan pada zaman Hindu ialah dalam bentuk kesusasteraan Jawa kuno dalam bahasa sanskrit. Menurut M. Karya-karya kesusasteraan Islam terdiri daripada bentuk prosa dan puisi. Emeis da Zuber Usman . Terdapat tiga tahap perkembangan kesusasteraan yang berpusat di Jawa: kesusasteraan Jawa kuno (abad ke 8 M hingga 14 M) contoh: Nagarakertagama oleh Prapanca. seni cerita atau cerita. Ia juga digunakan dalam bidang penulisan. Kesusasteraan juga merupakan salah satu bentuk seni .isi penting Pengaruh agama Hindu 1. Calon Arang. kesusasteraan Melayu mula berkembang selepas kedatangan islam pada abad ke lima belas. 5. Bahasa Arab mendapat tempat dan jawi digunakan dalam penulisan. kesusasteraan Jawa baru (awal abad ke 18M ). cerita-cerita tentang kelahiran Nabi Muhammad saw dan mukjizatnya seperti hikayat Panitia Sejarah Maktab Sabah 257 . Wiracarita (cerita perwira) Pengaruh Islam 1. 4.G. Bahasa Melayu kuno juga dibuktikan telah digunakan sebagai bahasa perhubungan dalam kerajaan Mekayu Srivijaya pada awal abad ke tujuh Bahasa ini berfungsi sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran sanskrit dan falsafah agama Budha.Pkembangan ini menyebabkan bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar dalam penulisan kitab-kitab agama Islam. Arjunawiwaha oleh Mpu Tantular. 4. Kedatangan Islam telah menyebabkan peranan bahasa sanskrit diambil oleh bahasa Melayu yang menjadi bahasa lingua franca di Nusantara. 4. Penggunaaan Bahasa Melayu kuno agak terbatas dalam bidang persuratan Pada zaman itu tidak terdapat sebarang hasil kesusasteraan kecuali batubatu bersurat sahaja.

Abdul Rauf Singkel : syair Ma’rifat. Kesusasteraan Melayu yang mula berkembang dari zamn kesusaateraan jawa kuno hinggalah ke bahsa Melayu klasik dan akhirnya membentuk bahasa Melayu moden yang diamalkan oada hari ini. Contoh karya berbentuk puisi dan pengarangnya. Hamzah Fansuri: syair perahu.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 Nur Muhammad dan Hikayat Nabi Bercukur. 11. Menurut perbincangan di atas di dapat bahwa agama Hidu dan islam telah banyak mempengaruhi kesusasteraan Melayu. 5. C. PENDAHULUAN Panitia Sejarah Maktab Sabah 258 . syair Burung Bayan. A. Hikayat para Nabi dan Rasul – hasil karya yangmengisahkan tentang nabi-nabi seperti Qisasul Anbiya’. KESIMPULAN 1.Rasyidin. Jelaskan pencapaian masyarakat Islam dalam bidang seni bina dan seni ukir pada zaman Rasulullah dan Khulafa’ al. 2.

pada zaman Uthman bin Affan pula. Panitia Sejarah Maktab Sabah 259 .Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 1. Seni ukir Islam terdiri daripada pelbagai cabang seperti seni bina. bidang seni bina dan seni ukir sentiasa mengalami perubahan. Seni bina masjid ini dibina berasaskan Masjid Quba’ yang berbentuk empat segi. seni khat dan seni lukis. seni bina lebih tertumpu pada pembinaan masjid. pembesaran Masjid Nabawi diteruskan dengan tiang batu dan pintu menjadi tempat yang luas. di kelilingnya berdinding dan di tengah-tengahnya terdapat kawasan terbuka manakala tanda kiblat diperbuat daripada batu. senang ditutur. Masjid kedua ialah Masjid Nabawi dibangunkan oleh Nabi Muhammad bersama-sama kaum Muhajirin dan Ansar secara bergotong-royong. c. sebahagiannya merupakan halaman dan sebahagian lagi berbentuk bangunan yang berbumbung. 3. 4. barat dan utara. lembut. masjid ini diperluas lagi sehingga 140 X 102 hasta. Sepanjang pemerintahan Rasulullah selama 23 tahun dan pemerintahan Khulafa’ al-Rasyidin selama 29 tahun. d. Menurut sarjana Islam Lois Lamya al-Faruqi mengatakan kesenian Islam adalah meliputi semua hasil ciptaan yang dihasilkan melalui kemahiran dan mempunyai nilai estetika dan menyampaikan perutusan Islam sama ada digunakan untuk tujuan agama ataupun tidak. Nabi Muhammmad s.Seni merupakan fitrah manusia untuk mengilhamkan manusia untuk mencipta karya seni yang seterusnya membawa nikmat dan kesenangan.w telah mengarahkan supaya Masjid Nabawi diperluasakan bangunan masjidnya selepas Perang Khaibar (7 Hijrah). ISI –ISI PENTING 1. Manakala. senang mendengarnya dan menerangkannya. senang dilihat. Pencapaian seni bina pada zaman Rasulullah dan Khulafa’ alRasyidin a. Keluasannya mencapai 2 475 meter persegi. Matlamat kesenian untuk melahirkan manusia yang beriman dan beradab. Seni bina merupakan sebahagian daripada kebudayaan yang membawa makna indah. disekelilingnya terdapat bangunan yang berkawasan lapang. halus. Pada Zaman Khulafa’ al-Rasyidin. Masjid pertama ialah Masjid Quba’ yang reka bentuknya terdiri daripada ruang yang bersegi empat. 5. Pada Zaman Khalifah Umar al-Khattab. b. Pada zaman Umar bin al-Khattab. Pada zaman Rasulullah. Masjid Nabawi diperbesarkan. masjid ini diperluaskan lagi ke arah selatan. 2. Aktiviti seni yang dijalankan mestilah berlandaskan batas-batas syariat yang ditetapkan oleh Islam.a. beratap di bahagaian mihrab.

turut memperluaskan Masjid Nabawi. Kufah dan Fustat. Pada Zaman Khalifah Umar al-Khattab. Setiap tinag yang asalnya daripada pohon kurma telah diganti dengan tiang batu. usaha-usaha yang dilakukan pada zaman Khulafa’ al-Rasyidin telah memberikan sumbangan yang besar dalam perkembangan seni bina dan seni ukir pada Zaman Bani Umaiyyah dan Bani Abbasiyyah. Perkembangan seni bina pada zaman Rasulullah sangat perlahan berbanding dengan zaman Khulafa’ al-Rasyidin. b. Pada Zaman Khulafa’ al-Rasyidin. pada waktu yang sama mimbar telah diukir dengan seni khat yang cantik beserta ukiran yang berseni.a. c. f. d. turut dirombak dan dijadikan ruang masjid. Masjidil Haram di Mekah juga turut diperluaskan. Walaubagaimanapun. C.w. Basrah dan Baitul Muqaddis. Pencapaian seni ukir pada Zaman Rasulullah dan Khulafa’ al-Rasyidin. Bukti-bukti menunjukkan seni ukir dan seni bina telah berkembang pada zaman tersebut menerusi peninggalan runtuhan-runtuhan bangunan termasuk Empangan Ma’rib dan sebuah ukiran batu kaum Saba’ serta peralatan pertukangan tangan seperti alat-alat rumah. kerusi dan lampu. e. Khalifah Umar al-Khattab telah membina dan mengukir masjid di Fustat pada 17 Hijrah. Rumah-rumah isteri Nabi Muhammad s. masjid-masjid mula dihias dengan ayat-ayat al-Quran yang diukir dengan indah bagi menjelaskan panduan antara pembangunan fizikal dengan pembangunan kerohanian. Khalifah Uthman bin Affan. Bangsa Arab merupakan ahli pengukir dan pertukangan yang terkenal sejak sebelum kelahiran Nabi Muhammad s. KESIMPULAN 1.w. Seni ukir Islam bermula sejak bangsa Arab memeluk agama Islam. sebuah masjid dibina di kota-kota baru yang dibangunkan seperti Basrah. Contohnya masyarakat Saba’ di Yaman mempunyai ahli yang mahir dalam bidang ukiran dan pertukangan. Jelaskan perkembangan bidang seni lukis pada zaman Bani Umaiyyah dan zaman-zaman selepasnya.a. a.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 e. Wujudnya seni khat yang terdiri ayat-ayat al-Quran yang diukir indah sebagai hiasan dalaman seperti di masjid-masjid di Kufah. Panitia Sejarah Maktab Sabah 260 . 12. 2.

Mikrak dan Qasim bin Ali.Tokoh yang terkenal ialah Muhammad Siyahi Kalam. Pendahuluan 1. 3. Sebelum kedatangan Islam. bentuk dan motif seni lukis Islam telah dipelbagaikan. Panitia Sejarah Maktab Sabah 261 . 1. perkembangan seni lukis tidak berlaku dengan jelas hanya sekadar membantu seni ukir dan seni bina saja. Hanya terdapat dua lukisan yang ditemui di Kaabah pada ketika itu iaitu potret Nabi Ibrahim dan datuk nenek beliau. Semasa zaman pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan 685 – 705 M (65-86 H). Perkembangan seni lukis Islam berlaku dengan pesatnya pada zaman kerajaan Bani Umaiyyah 661-750M (40-132H) dan pada zaman pemerintahan Kerajaan Bani Abbasiyyah 750-1258M. perkembangan seni lukis tidak berlaku lagi kerana tumpuan umat Islam sepenuhnya kepada perkembangan agama Islam dan masalah yang berlaku di kalangan umat Islam. 2. B.India. Lukisan-lukisan lebih tertumpu untuk menggambarkan kekuatan bangsa Timur seperti gambar naga. Rom . Pada zaman Khalifah al-Rasyidin 632-661M (11-40H). Hasil Lukisan telah berubah dan banyak mengambarkan objek-objek hidup seperti manusia dan haiwan. Pada zaman ini pengaruh-pengaruh dan unsur-unsur asing mulai berkembang dalam seni lukis Islam seperti unsur Parsi. (132-650 H).w di Madinah. Pada zaman pemerintahan Khalifah Al Walid bin Abdul Malik 705 – 715 M (86 -96 H). 4. Perkembangan seni lukis Islam di Turki berlaku dengan tertubuhnya sekolah seni lukis di Turki pada tahun 1400M. pemandangan dan lain-lain.a. Banyak lukisan terdapat pada dinding-dinding luar masjid pada bangunan masjid dan pada makam-makam seperti masjid Umawi di Damsyik dan makam Nabi Muhammad s. 3. 4.China dan Turki. Pelukis terkenal pada zaman ini ialah Firdaus (935-1020M) yang terkenal dengan lukisan berjudul Shah Namek. Perkembangan seni lukis Islam semakin pesat berlaku pada zaman pemerintahan bani Abbasiyah. masyarakat Jahiliah kurang mahir dalam melukis kerana lebih menumpukan kepada ukiran patung. yang menyebabkan corak. Pada zaman Nabi Muhammad. Seni lukis Islam di turki banyak dipengaruhi oleh unsur Iran. seni lukis Islam mulai berkembang apabila khalifah membina lukisan bergambar pada batu kubah mulai Juruselem pada tahun 691 M (71 H).Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 A. 2. Perkembangan seni lukis Islam di Parsi dipengaruhi oleh seni lukis Barat. Pelukis lain yang terkenal ialah Bahzab. Isi-isi penting. seni lukis Ilamam semakin berkembang dalam masyarakat Islam seperti di Baghdad dan wilayah-wilayah taklukan Islam. Pelukis terkenal Parsi ialah Sultan Muhammad yang terkenal sebagai pelukis hiasan luar rumah seperti gambaran keindahan alam semula jadi.

Kesimpulan (1 markah) Perkembangan seni lukis Islam berlaku denganpesat selepas zaman Umayyah dan dipengaruhi oleh unsur-unsur dan pengaruh-pengaruh asing. 7. Seni lukis India sampai ke tahap kegemilangannya pada zaman pemerintahan Shah Jehan (1628-1658M). iaitu tema pemandangan mengenai keindahan alam semula jadi.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 5. Cina telah berjaya menghasilkan lukisan yang bermutu tinggi yang diadaptasikan daripada tema-tema yang sama dengan Asia Tengah. 8. Walau bagaimanapun. S. China turut menyumbangkan hasil dalam perkembangan seni lukis Islam. Shah dikatakan seorang raja yang cintakan kesenian yang menyebabkan pada zaman pemerintahannya kesenian berkembang dengan pesat dan mencapai kemajauan dan kecemerlangan . Perkembangan seni lukis India pula berlaku pada masa pemerintahan Kerajaan Moghul 1482-1787M. termasuklah seni lukis. Namun seni lukis telah diubahsuaikan mengikut kehendak Islam agar tidak bercanggah dengan akidah. Seni lukis di India pada mulanya menggunakan kaedah tradisional. M. Seni lukis Islam bertapak di Nusantara selepas berlaku pertapakan agama Islam pada abad ke-13M. Jaafar dalam The Moghul Empire menyatakan pada zaman pemerintahan Akhbar 1556-1605 lagendalagenda telah dikumpulkan dan diilustrasikan dalam bentuk lukisan oleh pelukis-pelukis India untuk diabadikan dan dipamerkan kepada generasi berikutnya. syariat dan akhlak. seni lukis Islam di Nusantara tidak begitu terkenal dan tidak popular dalam kalangan masyarakat Islam. Panitia Sejarah Maktab Sabah 262 . 6.

kepercayaan. Pendapat E. iaitu berpandukan al-Quran dan al-Sunnah. Taylor – kebudayaan adalah sesuatu kesatuan jalinan yang meliputi ilmu pengetahuan. PENDAHULUAN (3 markah) 1. 2. 3. 1. Segala yang ditetapkan dalam kedua-dua sumber ini adalah menjadi pedoman kebudayaan. Menurut Sidi Gazalba – kebudayaan adalah cara berfikir dan cara merasa dalam kehidupan manusia yang membentuk kesatuan sosial dalam suatu ruang dan suatu waktu atau cara hidup. Kebudayaan Islam berdasarkan beberapa faktor. Ciri-ciri kebudayaan Islam mestilah tidak bertentangan dengan hukumhukum yang telah ditetapkan dalam Islam . dan berfikir) serta hasil kegiatan dan penciptaan yang berupa kebendaan atau kerohanian sesuatu masyarakat.B. Pertama ialah budaya akidah iaitu yang meyakini kehidupan adalah milik Allah. sastera. dan dalam bahasa Arab disebut thaqafah. 4. dan sebagainya. Kasih ertinya Panitia Sejarah Maktab Sabah 263 . 2. dalam bahasa Jerman kultur. 1. Isi-isi penting Faktor-faktor yang mencorakkan kebudayaan Islam. Budaya ibadat – terdapat dua unsur penting dalam beribadat iaitu tunduk dan kasih. Mengikut Kamus Dewan. kemajuan akal budi. Tunduk ertinya seorang itu taat dan patuh kepada perintah Allah dan rasu-Nya dengan melaksanakan suruhan-Nya. B. berkelakuan. 2. Antaranya wahyu.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 13. Sesuatu kebudayaan itu diterima oleh Islam sekiranya perbuatan atau tingkah laku itu tidak melalaikan seseorang. kepercayaan. kebudayaan bermaksud keseluruhan cara hidup (yang merangkumi cara bertindak. Pemerintah berkuasa untuk menentukan dasar kebudayaan tetapi hendaklah menutamakan syariat Islam dalam memperkenalkan kebudayaan Islam kepada semua rakyatnya. kesenian. Cara menghidupkan budaya ini dengan menanamkan kepercayaan terhadap Allah dalam hati. Definisi Kebudayaan – bahasa Inggeris disebut sebagai culture. Cara ini dapat menegakkan budaya akidah dan menjauhkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam. Al-Quran dan Sunah mampu mencorakkan kebudayaan. Huraikan faktor-faktor yang mencorakkan kebudayaan Islam dan aspek-aspek kebudayaan yang bercorak keislaman. Kebudayaan yang bercorak keislaman dapat dilihat dalam tiga aspek. dan adat kebiasaan daripada golongan manusia seperti kebudayaan Yunani. Faktor kedua ialah survival iaitu tidak hanya bergantung kepada jumlah umat Islam tetapi ia bergantung kepada ketahanan dan sejauh mana umat Islam bolah mengukuhkan kedudukan mereka dan bertahan daripada pengaruh luar yang boleh meruntuhkannya. Terdapat dua cara Al-Quran mencorakkan kebudayaan iatu dengan cara penyesuaian tanpa ragu-ragu dan penyesuaian dengan menerima cara ijtihad mengikut kesesuaian. Aspek-aspek kebudayaan yang bercorak keislaman. tamadun.

Ibadat umum termasuk segala kegiatan manusia yang patuh kepada hukum-hukum dan nilai-nilai agama.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 melakukan suruhan itu dengan penuh minat dan ikhlas.Seseorang yang mengintegrasikan agama dan budaya itu dalam kehidupan dapat menghindarkan diri nya daripada kemungkaran dan keruntuhan nilai keperibadian manusia. Budaya akhlak – tingkah laku hasil daripada dorongan jiwa yang ditonjolkan dengan senang dan mudah tanpa berfikir. mengeluarkan zakat.Berakhlak sesama manusia ialah melakukan kebaikan kepada orang lain dan mencegah kemungkaran. berakhlak kepada diri sendiri ialah mematuhi segala suruhan agama. Panitia Sejarah Maktab Sabah 264 . Kesimpulan (2 Markah) Kebudayaan menurut Islam merupakan kebudayaan yang menurut segala tuntutan Al-Quran dan al-Sunnah. 3.w. kita perlulah berakhlak dengan Allah. manusia dan diri sendiri. ialah mentaati perintah Allah s. Ibadat lain yang difardukan ialah puasa di bulan Ramadhan. Manakala. Untuk melahirkan cara hidup berbudaya akhlak. menunaikan haji.t dan menjauhi larangan-Nya. Ibadat yang diperintahkan oleh Allah ialah solat lima waktu dengan tujuan supaya kita sentiasa ingat bahawa kita ialah hamba Allah. Cara berakhlak dengan Allah 4. Selain ibadat khusus terdapat juga ibadat umum.

Sekolah-sekolah muzik di Barat juga Panitia Sejarah Maktab Sabah 265 . 3. Al-Farabi  Seorang pencipta dan pengembang seni muzik daripada alat rabah dan Qanun. Seni suara yang buruk ialah nyanyian yang menimbulkan nafsu berahi.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 14. dalam perkembangan seni A. Safi al-Din Abd al-Mukmin  Beliau telah menubuhkan sekolah muzik yang pertama pada abad ke-13 M. Buku-buku yang dikarang oleh beliau diterjemahkan daripada bahasa Arab ke dalam bahasa-bahasa Eropah. Essentials of knowledge in Music dan The Necessary Book in the Composition of Melodies. Definisi muzik – bunyi yang menghasilkan irama yang indah dan menyenangkan. Buku-buku ini menjadi bahan rujukan penting di universiti-universiti di Eropah. melagukan azan. beliau menerangkan bahawa Islam menggalakkan peningkatan dalam seni muzik. Pendahuluan 1. berzanji dan sebagainya. Jelaskan sumbangan tokoh-tokoh muzik muzik Islam. lunak dan syahdu. merosakkan akhlak dan melalaikan mereka daripada beribadat kepada tuhan. Latar belakang Al Farabi . 3. Dalam penulisannya. Karya-karya ini dapat membantu dalam perkembangan muzik Islam. Berpandukan buku-buku tersebut. masyarakat Eropah berusaha membina empayar muzik sehingga menguasai dunia muzik pada hari ini 2. Grand Book on Music. Seni muzik mula berkembang dengan pesat ekoran daripada penubuhan sekolah muzik yang bertambah. B. Al Kindi  Seorang tokoh muzik yang banyak menyumbang kepada penghasilan buku-buku teori muzik. Al Kindi. Seni suara yang baik merangkumi bacaan-bacaan Al-Quran dengan suara yang merdu. Muhyiddin Ibn Arabi. Muhyidin Ibn Arabi  Seorang pelopor falsafah Islam dan juga seorang ahli muzik Islam yang agung. On The Classification of Rhythm. Terkenal dengan karya-karya yang telah diterjemahkan yang berjudul Styles in Music. Safi al-Din dan Sham al-Din. Isi-isi penting 1. 2. Kebanyakan hasil karyanya adalah mengenai alat-alat muzik. 4. Seni muzik Islam boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu seni suara yang baik dan senis suara yang buruk. Antara buku-buku yang diterjemahkan ialah On The Melodies.

Shams al-Din  Beliau merupakan anak kepada Safi al-Din. Shams al-Din juga merupakan ahli muzik yang terulung. Shams al-Din telah meneruskan uasaha ayahnya dalam memperkembangkan seni muzik Islam. antaranya ialah Modus Music dan Syarifiya. Sesetengah ahli muzik Barat menggelar beliau ‘Bapa Muzik’ manakala ahli muzik Islam menggelar beliau sebagai ‘Bapa Muzik Kedua’selepas Phyagoras. Selain itu. C. Selepas kematian ayahnya. 5. beliau juga terkenal dengan hasil karangan beliau yang berjudul The Grand Book of Songs. Safi al-Din turut menghasilkan beberapa karya muzik terkenal. Umat Islam yang telah berjaya memantapkan kedudukan seni muzik Islam secara tidak langsung mewujudkan sebuah identiti yang melambangkan kebudayaan Islam di mata dunia. ahli muzik Yunani.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 bermodelkan sekolah muzik Islam. Panitia Sejarah Maktab Sabah 266 . Beliau menghasilkan karyanya yang berjudul The Jewels of Arrangement in The Knowledge of the Melodies yang telah diterjemahkan. Tokoh-tokoh muzik Islam berjaya memperkembangkan bidang seni muzik Islam sehingga mencapai tahap yang membanggakan. Mereka banyak menyumbang kepada ilmu seni muzik kepada seluruh dunia. Kesimpulan 1. Seperti ayahnya.

Pembinaan kubu Perang Khandak 626M (5H). Madinah. Isi-isi penting A. Bentuk-bentuk seni bina lain yang wujud pada zaman Rasulullah ialah pembinaan bangunan-bangunan rumah di Kota Madinah. Masjid Nabawi di Madinah juga turut dibina daripada batang-batang dan daun-daun tamar dan azan hanya dilakukan dari atas bumbung rumah yang berdekatan dengan masjid tersebut. 1. Seni merupakan fitrah manusia untuk mengilhamkan manusia untuk mencipta karya seni yang seterusnya membawa nikmat dan kesenangan.pada zaman Khalifah Umar al-Khattab. pada zaman Khulafa’ al-Rasyidin. senang ditutur. 3. tiang daripada batang kurma. senang mendengarnya dan menerangkannya. Manakala. bentuk fizikal masjid bukan sahaja telah lengkap tetapi telah diperindahkan dengan seni ukiran yang cantik dan berseni. Seni bina merangkumi segala bentuk bangunan sama ada yang dihasilkan daripada batu. Pembinaannya belum sempurna kerana hanya dibina daripada batang dan daun tamar kurma. marmar dan sebagainya.Perbezaan 1) Aspek fizikal – Struktur binaan Pada zaman Rasulullah. seni bina bermula dengan pembinaan rumah Rasulullah yang dibina atas tanah seluas 100 hasta persegi. Ini dapat dilihat dengan jelas pada zaman Khalifah Umar al-Khattab. senang dilihat. lembut. Masjid Quba’ dan Masjid Nabawi merupakan contoh bentuk binaan yang lain. Latar belakang seni bina Zaman Rasulullah dan Zaman Khulafa’ alRasyidin. halus. pembinaan masjid pertama dalam Islam iaitu Masjid Quba’ pada tahun 622M kira-kira 5 kilometer dari Masjid Nabawi.Manakala. Menurut Ibn Khaldun. Pendahuluan Seni bina merupakan sebahagian daripada kebudayaan yang membawa makna indah. mempunyai serambi dan beratap daun kurma.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 15. Sebanyak lima buah rumah telah diubahsuai kepada bentuk binaan Panitia Sejarah Maktab Sabah 267 . Bandingkan perkembangan bidang seni bina Rasulullah dengan Zaman Khulafa’ al-Rasyidin pada zaman A. seni bina merupakan salah satu ciri ketamadunan yang penting kerana merupakan lambang dan mercu tanda kegemilangan sesuatu bangsa dan negara. Seni bina . Rumah ini merupakan seni bina Islam yang pertama berkonsepkan seni bina. pembinaan masjid-masjid tersebut lebih sempurna. berlaku pembinaan sekolah-sekolah (madrasah) dan masjid-masjid. Rumah ini dibina daripada kepingan-kepingan tanah. 2. 2) Kepelbagaian bentuk seni bina Pada zaman Rasulullah. kayu. 4.

Kufah dan lainlain. pada zaman Khulafa’ al-Rasyidin. Selain itu. pada zaman Rasulullah. Rumah kediaman juga mempunyai ruangan persendirian yang memisahkan kaum lelaki dan wanita. tiada hiasan ukiran dan tulisan pada binaan-binaan bangunan dan masjid-masjid.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 penjara. 3) Hiasan ukiran dan tulisan pada seni bina Pada zaman Rasulullah. 4) Persamaan Tujuan pembinaan .kegiatan pendidikan atau keagamaan dan aktiviti kemasyarakatan. Begitu juga pada zaman Khulafa’ al-Rasyidin. Contohnya masjid-masjid yang dibina mempunyai ruang untuk kemasukan cahaya dan peredaran udara yang selesa untuk beribadat. jasmani dan akidah. tujuan seni bina adalah untuk keseimbangan pembangunan dan akidah. masjid-masjid terus dibina dan diperindahkan untuk tujuan yang sama. Masjid di Baitul Maqdis juga turut dibina. pelbagai ukiran yang indah dan dalam pelbagai bentuk jenis khat. Keadaan ini telah menyebabkan seni bina pada zaman pemerintahan kerajaan Bani Umaiyyah dan pemerintahan selepasnya menampakkan kematangan dan mengalami perkembangan seni bina Islam yang pesat. Masjidil al-Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah turut diperluaskan. Ini disebabkan bentuk bangunannya yang belum sempurna dan masjid-masjid dibina untuk memenuhi fungsi sebagai tempat penyebaran dakwah. pembinaan kota Basrah. 2) Keselesaan – Kedua-dua pemerintahan menekankan keselesaan pada pembinaan ruangan dalam bangunan. syarak serta akhlak. Manakala. Panitia Sejarah Maktab Sabah 268 . Contohnya. Penekanan juga diberi kepada pembangunan rohaniah. masjid-masjid telah dihiasi dengan ayat-ayat al-Quran. C. masjid Nabawi dan masjid Quba’ untuk tujuan penyebaran Islam tetapi tidak mengabaikan aspek seni bina yang dianggap bermutu tinggi. Seni bina Islam mempunyai bentuk yang sederhana dan tertumpu kepada aspek kegunaan. Mimbar masjid yang sememangnya telah wujud pada zaman Rasulullah diperindah dengan pelbagai ukiran seni khat dan berseni sekaligus memaparkan salah satu ciri seni bina Islam. Kesimpulan Seni bina yang telah diasaskan pada zaman Rasulullah telah disempurnakan pada zaman Khulafa’ al-Rasyidin terutama dalam pembinaan masjid.Pada zaman Rasulullah dan Khulafa’ alRasyidin. Penjara-penjara baru turut dibina di wilayah-wilayah taklukan Islam.

Kesenian meliputi bidang-bidang seni seperti kesusasteraan. tidak cantik adalah bidang yang yang termasuk dalam seni dan nilai keindahan dalam kehidupan manusia yang kadang-kadang lebih berpengaruh dalam bidang logic. Pendahuluan 1. seni merupakan usaha untuk mencipta bentuk-bentuk yang menyenangkan. cara atau kaedah’ (skill. B. seni musik. ketika berehat atau ketika tidur. seni ukir. Aspek moral dan akhlak Islam mengkehendaki setiap seni yang diciptakan itu mempunyai nilainilai mulia dan akhlak yang boleh membentuk keperibadian positif manusia. 2. Isi-isi penting Perbezaan 1. Manakala Barat mementingkan aspek keindahan tanpa menekankan aspek moral dan akhlak. setiap perkataan merupakan satu unit yang penting bagi mendukung susunan dan makna ayat. 2. Panitia Sejarah Maktab Sabah 269 . Kesenian berasal daripada perkataan Latin yang membawa maksud ’kemahiran.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 16. Ini sama halnya dengan seseorang individu Islam yang menjadi satu unit dalam kesatuan umat. Ini bermakna agama membentuk akhlak dan akhlak membentuk seni. kaligrafi. Menurut Drs Sidi Gazalba menerusi buku Pandangan Islam tentang Kesenian menjelaskan bahawa seni adalah sebahagian daripada kebudayaan yang dicetuskan oleh sesuatu kelompok manusia kerana setiap kelompok manusia mempunyai fitrah semulajadi dan cinta akan kesenian yang boleh memberi ketenangan kepada hati dan fikiran. seni bina. 4. Bandingkan ciri-ciri kesenian menurut tamadun Islam dengan tamadun Barat. Kepelbagaian dalam kesatuan Kesenian Islam memberi sumbangan kepada kesatuan hidup seseorang umat Islam. Mengikut Herbert Read. way or method). Namun secara lahiriah. Nilai-nilai indah. Dalam al-Quran. seni lukis dan teater. Walaupun bentuk hasil seni Islam berbeza-beza kerana perbezaan latar belakang sejarah dan budaya. Oleh itu. manusia dikatakan sebagai makhluk seni yang cinta akan sesuatu yang dapat memberi kepuasan hati melalui pancaindera rasa. tetapi masih memperlihatkan kesatuan yang melambangkan unsur-unsur akidah dan tauhid. dalam bukunya The Meaning of Art. manusia dikatakan mempunyai kebolehan tersendiri dalam menghasilkan segala bentuk hasil tangan mereka. A. 3. Karya seni Islam dikehendaki memiliki nilai-nilai murni yang melambangkan akhlak atau berbentuk neutral iaitu bebas daripada nilai-nilai negatif. Kesatuan ini berbentuk dalam bidang pekerjaan.

T. kegembiraan dan keselesaan kepada naluri manusia sahaja. Konsep kesenian Mengikut perspektif Islam. Manakala konsep kesenian menurut tamadun Barat. 3. C. Tamadun Barat tidak mempunyai sesuatu idenditi yang mengikat dan menyatukan mereka seperti yang terdapat dalam Tamadun Islam yang menjadikan tulisan Arab sebagai pengikat dalam menyatukan umat Islam. Kesenian Islam dicipta untuk tujuan pengabdian diri kepada Allah S. Panitia Sejarah Maktab Sabah 270 .W. manakala kesenian barat adalah untuk tujuan keindahan dan kepuasan diri semata-mata. elok dan mempunyai nilai-nilai estetika yang tinggi. Seni dibentuk untuk melahirkan manusia yang benar-benar baik dan beradab.W. Kedua-duanya mementingkan ciri kesenian yang boleh dirasai melalui penghayatan dan timbul hasil daripada fitrah manusia yng sukakan keindahan. hanya menekankan nilai-nilai estetika yang tinggi yang mampu memberi kepuasan.T dan mencari keredhaanNya.Kesimpulan 1. melalui kesenian Islam dapat membentuk individu yang bermoral dan seimbang daripada segi jasmani dan rohani. cantik. Persamaan 4. Seni juga merupakan satu proses pendidikan yang bersifat positif dan tidak lari dari batas-batas syariat. konsep kesenian adalah untuk membimbing manusia ke arah konsep tauhid dan pengabdian diri kepada Allah S.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 Manakala tamadun Barat tidak mengambilkira kesatuan dalam penghasilan kesenian mereka. Kedua-dua Tamadun melihat kesenian sebagai sesuatu yang indah. Ini bermakna.

dan orang-orang kaya. Pada zaman awal. 3. senang dilihat. Seni bina masjid disesuaikan dengan alam persekitaran dan dipadankan dengan bahan-bahan tempatan seperti kayu. Matlamat kesenian untuk melahirkan manusia yang beriman dan beradab. Masjid Tengkera di Melaka dihiasi pintu gerbang yang diperbuat daripada kayu atau buluh dan dihiasi dengan kertas atau kain berwarna-warni. Bumbung pusara dihias Panitia Sejarah Maktab Sabah 271 3. seni bina Melayu hanya dapat dilihat pada patung-patung. senang ditutur. Pada zaman Hindu.Seni merupakan fitrah manusia untuk mengilhamkan manusia untuk mencipta karya seni yang seterusnya membawa nikmat dan kesenangan. . 4. Pendahuluan 1. Bagaimanapun pengaruh Hindu Buddha dalam seni bina Melayu tidak dapat dielakkan. bangsawan. Isi-isi penting 1. 5. batu dan saiznya agak kecil. halus. 6. Seni bina terawal di Nusantara dipengaruhi unsur-unsur Hindu Buddha. Seni bina ialah seterusnya ialah rumah. Aktiviti seni yang dijalankan mestilah berlandaskan batas-batas syariat yang ditetapkan oleh Islam. Contohnya. Menurut Ibn Khaldun seni bina merupakan salah satu lambang dan mercu tanda kegemilangan sesuatu bangsa atau negara. 2. Apabila penjajah Barat datang ke Alam Melayu. dapur dan serambi yang tertutup serta berdinding. Turki. senang mendengarnya dan menerangkannya. pembesar. Bincangkan pengaruh seni bina Islam di Nusantara. Dengan kedatangan Islam. Seni bina merupakan sebahagian daripada kebudayaan yang membawa makna indah. India dan China. Seni Bina Melayu di Nusantara berubah-ubah mengikut zaman. lembut. 2. Seni bina Islam muncul apabila Islam bertapak di Alam Melayu. 4. 5. Rumah Melayu Melaka merupakan rumah berbumbung tinggi dengan ruang tamu. Seni bina masjid dipengaruhi oleh seni bina Arab. Pusara atau makam berfungsi sebagai tanda atau ingatan terhadap seseorang yang mati. Pembinaan rumah dipengaruhi oleh unsur agama dan iklim. Di antara seni bina yang menarik ialah masjid. Pusara yang indah dan besar adalah milik raja. Iran. Pintu gerbang berfungsi sebagai pintu masuk ke sesebuah bangunan atau kota bagi mengindahkan kota atau bangunan seperti istana dan masjid. seni binanya dapat dilihat dengan pembinaan candi. simen mula digunakan untuk membina masjid.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 17. seni bina Melayu berubah. Pintu gerbang merupakan salah satu jenis seni bina Alam Melayu.

Walaupun terdapat pengaruh-pengaruh kesenian asing. Bangunan ini dihiasi dengan ukiran pada tiang dan kisi-kisinya.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 dengan seni bina Melayu berunsur keagamaan seperti ukiran ayat-ayat alQuran. pusara. kegiatan seni bina Islam turut berkembang dengan kehadiran Islam. tanah perkuburan dan di tengah perjalanan untuk kegunaan musafir. 7. kubu. pintu gerbang. dan rumah-rumah wakaf telah dipengaruhi oleh kesenian Islam yang datang dari Arab. Pusara atau makam di masjid menempatkan golongan alim ulama’ atau orang yang berjasa terhadap agama. namun seni bina rumah. Kesimpulan Di Nusantara. Panitia Sejarah Maktab Sabah 272 . Iran dan India. kota. Rumah wakaf berfungsi sebagai tempat berehat yang dibina di istana. Turki.

Terdapat tulisan khat yang ditulis pada batu berbentuk empat segi di Keramat. Bincangkan bentuk-bentuk seni khat yang terdapat Nusantara. Terdapat pelbagai jenis khat Arab iaitu Kufi. Terdapat ayat-ayat tersusun dalam petak-petak bersegi yang diukir mengikut bentuk ruang pada batu nesan yang dikenali sebagai Batu Acheh. dan lain-lain. 1. ukiran kayu. Kerajaan Bani Umaiyyah merupakan zaman permulaan perkembangan kesenian Islam di Sepanyol. Sungai Udang yang menandakan tarikh meninggal dunia Syed Ahmad Mokhtar Ibn Martutalani pada 1467M. 2. logam. seni khat diperkembangkan untuk menghasilkan salinan-salinan al-Quran yang cantik dan kemudiannya dikembangkan bagi teks-teks agama serta puisi-puisi. Pada dasarnya. thuluth. Panitia Sejarah Maktab Sabah 273 . muhaqqaq. 2. Tulisan khat di Nusantara. ijazah. Dianggap mulia kerana berkait rapat dengan penjagaan dan pencatatan kalam Tuhan. Andalus Sepanyol. 4. 4. 5. Pendahuluan di Sepanyol dan 1. Barang perhiasan dan tempat menyimpan barang kemas digubah indah dengan tulisan khat. Seni khat merujuk bentuk tulisan Arab. Seni khat terdapat di Masjid Cordova dan Istana al-Hamradi. Seni khat merupakan bidang kesenian yang paling diminati oleh umat Islam yang biasanya diabadikan pada bangunan. Tulisan khat di Sepanyol 1. Pahang terdapat batu nesan seorang wali Allah bertarikh 1028M. 3. istana dan masjid. Khat dalam bentuk ukiran kayu yang diukir secara timbul. 5. riq’ah. Isi-isi penting A. Dapat dikesan pada batu-batu nesan. 3. Tulisan khat di Masjid Cordova menjadi hiasan di siling dan sekeliling bangunan istana. B. 3. 4. Dua jenis tulisan khufi dan naskah telah digunakan yang juga ditulis pada senjata seperti pedang dan alat pinggan mangkuk. Seramik. Surah Yunus ayat 62 serta nasihat. dan sebagainya. Di Pekan. Khat pada mata keris mengandungi ayat-ayat al-Quran. 2. yang tertulis ayat-ayat alQuran dari Surah al-Imran ayat 185. Nasakh. kaca. Kahat pada wang emas yang dikeluarkan oleh kerajaan Johor semasa pemerintahan Sultan Abdul Jalil Shah (1623-1677 M).Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 18. tebukan tembus yang disusun bersegi atau bujur pada dinding rumah.

7. Johor Bharu ditulis khat thuluth dan makam Diraja Langgar Alor Setar ditulis khat khufi. Makam Diraja Mahmodiah. Di Terengganu terdapat prasasti yang mengandungi nasihat dan perintah bagi mentaati hukum-hukum syarak seperti hukum zina dan hutang-piutang. Kesimpulan Seni khat terus berkembang menerima perubahan yang tidak pernah kaku mengikut perubahan zaman. Panitia Sejarah Maktab Sabah 274 .Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 6. Seni khat telah berkembang keseluruh Nusantara dan Sepanyol yang menjadikan kesenian sebagai hiasan di dinding-dinding bangunan.

Pendahuluan 1. tulisan tamadun lain seperti tulisan kaligrafi China. b. d.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 19. Kaligrafi yang telah dihiasi berbeza daripada bentuk tulisan biasa atau asal.Dapat melahirkan aspek keindahan disamping menarik minat umum untuk memahami maksud yang tersembunyi. Khat mempunyai kaitan dengan seni tulisan yang diambil daripada al-Quran. Huraikan kepentingan seni khat dan penjenisannya yang terdapat dalam kaligrafi Islam. Unsur keindahan .Berkembang menjadi seni dalam bidang tulisan yang dikenali sebagai kaligrafi. Panitia Sejarah Maktab Sabah 275 . Seni khat dan kaligrafi dapat disesuaikan berdasarkan khat atau tulisan kaligrafi dalam satu baris atau ruang yang sempit dan dapat diolah dengan pelbagai bentuk sama ada geometri. 2. Khat bermaksud garisan indah dalam bahasa Arab. Menjimatkan ruang – Seni khat yang dihasilkan dapat menjimatkan wang kerana tulisannya merupakan potongan daripada surah dalam al-Quran. Seni ini berkaitan dengan kemahiran penggunaan jari dan seseorang perlu memahami maksud al-Quran atau bahasa Arab sebelum menghasilkan bentuk kaligrafi. Sebagai satu identiti ketamadunan Islam – Kaligrafi merupakan ciri khusus dalam Islam yang menjadi lambang khusus ketamadunan Islam dalam seni tulisan. Seni khat merujuk kepada tulisan al-Quran dan tulisan Arab manakala seni kaligrafi merujuk kepada gaya huruf dan tulisan yang dihasilkan sebagai seni. Asas kemahiran dan pengetahuan sangat penting dalam menghasilkan kaligrafi supaya maksudnya tidak berubah melibatkan potongan ayat al-Quran. Kaligrafi dapat dirumuskan sebagai tulisan yang diwujudkan dalam pelbagai bentuk huruf yang indah serta dikategorikan sebagai unsur seni tulisan. c. Kepentingan a. bulat dan sebagainya. Seni kaligrafi juga merangkumi seni khat kerana berkaitan dengan pengubahsuaian huruf pada bentuk yang indah dan pelbagai tanpa mengubah maksud yang asal. Kemahiran individu – Seni khat dan kaligrafi dapat menjadi asas kepada kemahiran individu. Ianya juga dapat memasukkan pelbagai ayat dalam satu ruang khusus. Ini menjadikan tamadun Islam setaraf dengan gaya kaligrafi. Isi-isi penting 1. Kaligrafi diambil daripada perkataan ‘kalios’ dalam bahasa Latin bermaksud indah dan graph yang bermaksud tulisan. Perbezaan seni khat berbeza dari segi istilah. 3. 4.

bangunan. Mewujudkan persaingan – Menjadikan satu saingan antara individu bangsa dan negara Islam sendiri untuk mengembangkan satu gaya kaligrafi yang berbeza antara satu daerah dengan daerah lainnya. Contohnya seni khat Koufi berasal dan berkembang di Kufah. Khat Diwani atau Diwani Jali : Khat ini berkembang dari Mesir sekitar 1220 H. d. perahu. kubah. dapat mengangkat martabat kaligrafi Islam setanding dengan kaligrafi tamadun lain di dunia. Di samping itu.dan bangunan lain. Jenis-jenis khat dalam Islam a. Khat ini dianggap oleh sarjana sebagai khat untuk tujuan seni yang digunakan dalam perjanjian dan urusan rasmi.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 e. c. e. Pada zaman kebangkitan kerajaan Bani Abbasiyah. Digunakan untuk tulisan biasa dan juga dapat dilihat pada isi kandungan naskah berkaitan dengan ilmu keagamaan zaman perkembangan Islam. Khat Farisi : Khat ini berasal dari Parsi. Khat Koufi :dianggap sebagai seni yang tertua dalam Islam yang berasal dan berkembang dari Kufah. seni khat Koufi telah dijadikan hiasan pada bangunan penting untuk menambahkan keindahan dalaman dan luarannya seperti di masjid. Khat Nasakh : Seni khat ini digunakan dalam dunia penulisan Islam. Seni khat Diwani Jali ini biasanya dihasilkan dalam bentuk perlambangan seperti pokok. Susunan huruf dan tulisan mudah dibaca dan berbeza dengan seni khat seperti seni khat Diwani Jali. b. Seni khat Diwani Jali merupakan khat yang lebih menitikberatkan nilai seni dan amat rumit untuk menghasilkannya serta memerlukan kemahiran tangan tetapi hasilnya sangat indah. Panitia Sejarah Maktab Sabah 276 . masjid dan sebagainya. 2. Khat Thuluth dan Khat Raihani seni khat Thuluth ini hanya digunakan sebagai tulisan untuk bahagian hadapan kulit sama ada untuk buku dan kitab al-Quran seperti naskah al-Quran Mashaf Uthmani. Digunakan secara meluas dalam dunia penulisan Islam terutama untuk nama buku dan judul majalah. seni khat Farisi berasal dan berkembang di Parsi dan seni khat Diwani dan Diwani Jali berasal dan berkembang di Mesir. Kesimpulan (2 markah) Seni khat dapat melahirkan keindahan kaligrafi dalam Islam dan banyak dipengaruhi dengan kutipan potongan al-Quran yang menekankan kepada pengajaran dan pendidikan al-Quran. Seni khat Raihani hampir mempunyai kesamaan dengan khat Thuluth tetapi mempunyai tulisan atau hurufnya lebih lebar dan panjang.

Kaligrafi diambil daripada perkataan ‘kalios’ dalam bahasa Latin bermaksud indah dan graph yang bermaksud tulisan. Isi-isi penting (20 markah) Asal-usul (8 markah : 4 isi x 2 m) 1. talik dan nastaklik. 3. Nasakh. Tulisan yang diperkenalkan itu dikenali dengan tulisan jawi yang kekal digunakan hingga ke hari ini.W.Berkembang menjadi seni dalam bidang tulisan yang dikenali sebagai kaligrafi. Huraikan asal-usul dan perkembangan seni khat di Nusantara. diwan. Pendahuluan 1. Menurut Shuib Panitia Sejarah Maktab Sabah 277 . Kufah berkembang sebagai pusat seni khat. kepada Nabi Adam a. Kemudian tulisan ini dibawa melalui pedagang-pedagang yang berniaga di Syam dan Parsi oleh kaum Quraisy. Ada pendapat yang mengatakan bahawa seni khat adalah anugerah Allah S. Ia bertanggungjawab dalam memperkenalkan tulisan jawi di Tanah Melayu. dalam Sastera Melayu dan Islam menyatakan seni khat sampai ke Tanah Melayu serentak dengan kedatangan agama Islam. Ahli sejarah berpendapat khat ini berasal dari Nabati dan seterusnya sampai ke Hijaz. Menurut Abdul Rahman Al-Ahmadi. Ada pula pendapat yang mengatakan tulisan ini berasal daripada Finiqi yang dikenali huruf Mesir purba dan berkembang luas di Mesir. 4. Khat mempunyai kaitan dengan seni tulisan yang diambil daripada alQuran. 2. tulisan jenis masnah berasal dari Yaman dan seterusnya berkembang pada zaman kerajaan Saba’ dan Himyar dalam bentuk ukiran. 3.T. Dari situ ia terus berkembang ke merata tempat dalam kerajaan umat Islam lain. Menurut Ibn Khaldun. dan diwarisi sehingga zaman Islam. Thuluth. A. Perkembangan khat di Asia Tenggara 1. tuki.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 20.s. rihan. Segelintir orang Arab yang tahu membaca dan menulis kemudian mengajarkan kepada anak-anak tawanan perang Badar. Kaligrafi dapat dirumuskan sebagai tulisan yang diwujudkan dalam pelbagai bentuk huruf yang indah serta dikategorikan sebagai unsur seni tulisan. Antara jenis khat ialah Koufi. Khat bermaksud garisan indah dalam bahasa Arab. Lahir serentak dengan kemunculan Islam. 2. Tulisan khat dijadikan seni khat seni tulis Islam pada zaman pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Talib.

Acheh. Pulau Jawa. seni khat diukir dengan indah pada kayu keras. tulisan jawi telah digunakan kembali dalam persekolahan. Pahang (1420 M). Di Alam Melayu seperti Samudera-Pasai. nga. Johor yang terdapat banyak batu nisan yang mengandungi khat yang diukir dengan ayat-ayat suci al-Quran. 3. Di Malaysia. Ayatayat al-Quran dan Hadis Nabi diukir dengan motif-motif tertentu seperti tumbuh-tumbuhan dan sebagainya yang berpusing-pusing ke kanan ke kiri. batu nisan di Phanrang Kemboja (1039 M) dan batu nisan Teluk Che Munah Pekan. ga. 2. Pada zaman keagungan kerajaan Melayu. Alat-alat senjata seperti pedang. Kedah.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 Ahmad dalam Seni Khat menyatakan tulisan jawi merupakan tulisan abjad Arab yang ditambah empat huruf iaitu nya. Khat juga diabadikan di atas tenunan songket dan hiasan. Tulisan khat juga terdapat pada batu nisan Syeikh Ahmad Mukhtar ibnu Marfu Talani bertarikh 1467 M (872 H) yang dijumpai di Sungai Udang Melaka dan berhampiran dengannya terdapat batu pedang yang bertulis khat kalimah Allah yang menyerupai khat kufi. Kini. Contohnya pada zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Syah (Melaka) 1455 – 1459 M dan Sultan Abdul Jalil Syah (Riau) 1632 – 1677 M. Contohnya pada batu nisan makam sultan-sultan dan mubaligh Islam seperti batu nisan Fatimah binti Maimun di Leran Jawa Timur (1082 M). 6. Islam pada abad ke 15 dan 16. Panitia Sejarah Maktab Sabah 278 . Pahang. Perlis. Kesimpulan Pelbagai langkah telah diambil oleh negara-negara di Nusantara untuk memperkembangkan seni khat. 4. keris dan lain-lain juga diukir dengan ayat-ayat al-Quran dan Hadis. 5. ca untuk memenuhi keperluan sebutan bahasa Melayu. Khat yang tertua sampai ke Malaysia ialah tulisan khat yang ditulis pda batu bersurat yang dijumpai di Kuala Berang Terengganu bertarikh 1303 M (702 H). seni khat diabadikan di atas duit syiling. Langkah ini telah menyebabkan kebangkitan kembali penghayatan dan penghargaan seni khat dan seni ukir Islam ini. ke atas ke bawah.

w. seni ukir Islam belum berkembang dengan luas kerana tumpuan umat Islam pada ketika itu adalah ke arah memperjuang. Istananya diukir dengan ayat-ayat al-Quran. kerusi dan lampu yang ditemui. 4) Pada zaman Nabi Muhammad s. Hadis dan kata-kata hikmah Panitia Sejarah Maktab Sabah 279 .w.. 7) Seni ukir Islam mula berkembang pada zaman kerajaan Bani Umaiyah. Bidang seni ukir berkembang seiring dengan bidang seni yang lain. 2) Kemunculan seni ukir Islam berlaku sejak bangsa Arab memeluk agama Islam. Terdapat juga peralatan pertukangan tangan seperti alat-alat rumah.a. mengembang dan mengamalkan ajaran Islam dari sudut ibadat dan pemikiran. 2) Seni ukir Islam mempunyai nilai yang tinggi yang dapat dilihat dari segi susunan. mimbar masjid diukir dengan seni khat yang cantik beserta ukiran yang berseni. Turki. Jelaskan perkembangannya sehingga abad ke-18 M. masyarakat Saba’ di Yaman mempunyai ramai ahli yang mahir dalam bidang ukiran dan pertukangan. seni khat. 6) Khalifah Umar al-Khattab telah menyumbang kepada pembinaan dan pengukiran masjid di Fustat (17 Hijrah). Seni ukir mendapat tempat istimewa di pentas sejarah kesenian dunia. 3) Banyak bukti seni bina dan seni ukir diperoleh pada zaman Kerajaan Saba’ menerusi peninggalan runtuhan-runtuhan bangunan termasuk Empangan Ma’rib dan ukiran batu kaum Saba’.a. Ramai bangsa Arab merupakan pengukir dan ahli tukang yang terkenal sejak sebelum kelahiran Nabi Muhammad s. Pendahuluan 1) Seni ukir Islam dicipta bertujuan untuk menghasilkan sesuatu yang indah dan menarik untuk dihayati oleh umat Islam. India dan negeri-negeri Melayu di Nusantara. Selain itu. dan seni lukis. Pada tahun 21 Hijrah. seni ukir dapat melahirkan kebudayaan dan unsur-unsur Islam yang bolah difahami oleh penganut-penganutnya demi mempertingkatkan ketakwaan Islam. 5) Pada zaman Khulafa’ al-Rasyidin. masjid telah mula dihiasi dengan ayat-ayat al-Quran yang diukir indah bagi menjelaskan paduan antara pembangunan fizikal dengan pembangunan kerohanian. komposisi. Isi-isi penting 1) Seni ukir mula berkembang di Tanah Arab kemudiannya menular ke Parsi. 3) Seni ukir khat dibahagikan kepada beberapa cabang seni yang lain seperti seni bina. Contohnya. cara pengisisan ruang yang dihiasi ataupun keseragaman motif-motif ukirannya.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 20.

perkembangan seni ukir islam telah mencapai kemuncaknya kerana jajahan takluk Islam yang luas pada zaman tersebut. Bukti-buktinya dapat dilihat pada Universiti Nizamiyah. Corak dan bentuk seni ukir Islam semakin bertambah. Secara ringkasnya seni ukir dapat diterima oleh semua golongan masyarakat Islam kerana nilai dan kualiti seninya yang tinggi. makam dan batu bersurat. Istana ini juga mempunyai patung berbentuk singa yang memancutkan air dari mulutnya selama 600 tahun tanpa henti. akidah. Contohnya di Itali terdapat beberapa buah gereja yang dihias dengan ukiran Islam seperti pada pintu masuk gereja Milano yang terdapat ukuranukiran bertulisan Arab. Perkembangan seni ukir amat pesat sehingga dapat menonjolkan identiti sesebuah negara. 12) Kesenian Islam mengalami kemerosotan apabila kejatuhan kerajaan Abbasiyah ke dalam tangan bangsa Monggol. 9) 10) Pada zaman itu. terdapat juga seni ukir khat yang ditemui pada Batu nisan yang bertuliskan ayat-ayat Al-Quran dan Hadis termasuk makam-makam sultan dan mubaligh Islam . Selain itu. Panitia Sejarah Maktab Sabah 280 . istana ai-Zahab di Bagdad dan Perpustakaan Bait al-Hikmah. 15) Penemuan seni ukir Islam yang tertua ialah Batu Bersurat Terengganu yang bertarikh 702H(1303M).Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 termasuklah di dinding masjid dan menaranya. 8) Pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan . Mesir dan Iran sehingga mempengaruhi seni ukir bangsa-bangsa di Eropah dan Asia. akhlak dan syariah yang sudah sebati dalam jiwa umat Islam. seni ukir Islam telah dipengaruhi dengan unsur-unsur Parsi. istana. 14) Seni ukir Islam juga mempengaruhi seni ukir Melayu di Nusantara. Kebanyakan seni bina dan seni ukir Islam di Kota Bagdad telah dimusnahkan oleh pihak musuh. Kesimpulan (2 markah) Keseluruhan kesenian yang dibawa oleh orang-orang Islam mencerminkan nilai. 13) Namun demikian penghasilan seni ukir Islam masih kaya di negara-negara lain seperti Turki. Contohnya. Perkembangan seni ukir di rantau ini boleh disaksikan menerusi bangunan masjid. 11) Terdapat banyak bangunan seperti masjid dan istana di kota-kota besar Sepanyol. Istana Amrah yang terletak di Timur Laut Mati dan Masjid al-Haram di Makkah. Kesannya dapat dilihat apabila seni ukir Islam yang terjalin dengan tulisan khat telah mempengaruhi para seniman yang beragama Kristian. Tugu ini diukir dan dihias dengan batu permata dan manik-manik yang indah dan beraneka warna untuk membentuk ayat-ayat Al-Quran. Granada dan Toledo yang mempunyai unsurunsur ukiran yang halus yang halus dan indah di samping seni khat dan kaligrafi. Pada zaman Abbasiyah. namun tetap kekal dari segi falsafah dan ciri-ciri keIslamannya. contohnya Cordova.beliau telah membina sebuah tugu yang dikenali sebagai Dome of The Rock (Kubah al-Sakhrah) di Jurusalem.

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 Panitia Sejarah Maktab Sabah 281 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.