You are on page 1of 66

Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

Dr. NAGY-GYÖRGY Tamás


Profesor

E-mail:
tamas.nagy-gyorgy@upt.ro

Tel:
+40 256 403 935

Web:
http://www.ct.upt.ro/users/TamasNagyGyorgy/index.htm

Office:
A219

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

2.1 INTRODUCERE

2.2 COMPORTAREA LA TORSIUNE

2.3 MODELUL DE CALCUL

2.4 CALCULUL LA TORSIUNE

2.5 DETALIEREA ARMĂTURILOR

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 2


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

SOLICITĂRI SIMPLE ÎN SECȚIUNI DE B.A.

FORȚE AXIALE FORȚE TANGENȚIALE

EFORTURI NORMALE EFORTURI TANGENȚIALE


𝜎 [𝑁Τ𝑚𝑚2 ] 𝜏 [𝑁Τ𝑚𝑚2 ]

COMPRESIUNE/ÎNTINDERE FORȚĂ TĂIETOARE


CENTRICĂ 𝑉 [𝑘𝑁]
𝑁 [𝑘𝑁] TORSIUNE
MOMENT ÎNCOVOIETOR 𝑇 [𝑘𝑁𝑚]
𝑀 [𝑘𝑁𝑚]

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 3


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

SOLICITĂRI COMPLEXE ÎN SECȚIUNI DE B.A.

FORȚE AXIALE FORȚE TANGENȚIALE

COMPRESIUNE/ÎNTINDERE CU FORȚĂ TĂIETOARE COMBINATĂ


EXCENTRICITATE CU TORSIUNE
𝑀 𝑘𝑁𝑚 ± 𝑁 𝑘𝑁 𝑉 𝑘𝑁 + 𝑇 [𝑘𝑁𝑚]

Cauzele torsiunii a) continuitate structurală


b) configurația spațială ale structurilor

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 4


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

Exemple când apare torsiunea

→ GRINDA DE RULARE LA PODURI RULANTE

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 5


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

Exemple când apare torsiunea

→ GRINDA DE RULARE LA PODURI RULANTE

P
H P
H
e

P
H
Torsiunea aplicată = H x e
(cuplu)

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 6


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

Exemple când apare torsiunea

→ GRINZI MARGINALE MONOLITE (PLANȘEUL AMFITEATRULUI)


grinzi monolite

grinzi prefabricate
Secțiune
Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 7
Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

Exemple când apare torsiunea

→ GRINZI CU PLANȘEE

Direcții de descărcare Rezultanta încărcărilor

Grindă torsionată

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 8


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

Exemple când apare torsiunea

→ GRINZI CU PLANȘEE ÎN CONSOLĂ

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 9


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

Exemple când apare torsiunea

→ GRINZI CURBATE → REZERVORUL DE APĂ INTZE

Doar forțe verticale se (1843 – 1902)


transmit spre turn

grinzi circulare

Linia reazemelor

Excentricitat
ea maximă

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 10


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

TORSIUNEA DE ECHILIBRU (PRIMAR)

- Echilibrul static al unei structuri depinde de rezistența la torsiune


- Este necesară calculul la torsiune

Acoperiș

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 11


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

TORSIUNEA DE COMPATIBILITATE (SECUNDAR)

- torsiunea apare din considerente de compatibilitate


- structura nu este dependentă de rezistența la torsiune
- În cazurile obișnuite nu este necesar considerarea torsiunii în stările limite ultime
- Trebuie prevăzute armări minime

𝑇
Torsiunea de calcul pentru rigla TORSIUNEA DE
marginala poate fi redusă deoarece COMPATIBILITATE
este posibilă redistribuirea momentelor
𝑚𝑡

𝑇
Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 12
Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

TORSIUNEA DE COMPATIBILITATE (SECUNDAR)


𝜃

RIGLA
nervură

𝑀𝐸𝑑 𝜃
RIGLA

𝑇𝐸𝑑

𝑇𝐸𝑑 = 𝑀𝐸𝑑

𝑇𝐸𝑑 - moment de torsiune în grinda principală


𝑀𝐸𝑑 - momentul încovoietor în grinda secundară

Rigiditate la torsiune a riglei este foarte mică comparativ cu nervura → Redistribuirea


eforturilor
Grinda secundară (nervura):
- Rigiditatea la torsiune se poate neglija
- Calculul in SLU nu este necesară
- Armăturile suplimentare longitudinale se vor așeza în zonele cu moment negativ

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 13


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

TORSIUNEA DE ECHILIBRU & COMPATIBILITATE

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 14


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

TORSIUNEA BETONULUI SIMPLU

Modul de cedare al betonului simplu


𝑇𝑥
𝜏𝑚𝑎𝑥 < 𝑓𝑡 𝜏𝑚𝑎𝑥 = 𝑓𝑡 𝜏𝑚𝑎𝑥 = 𝑓𝑡

𝑇𝑥

Stadiul elastic Stadiul plastic


Secțiunea de
Secțiunea
rupere
de rupere
fisuri

fisuri
𝑇𝑥
𝑇𝑥 Prismă de beton
Cilindru de beton

Secțiunile transversale înainte și după torsiune rămân Datorită torsiunii, secțiunile transversale nu rămân
plane → este valabilă principiul secțiunii plane plane → nu se poate aplica principiul secțiunilor
plane, nu sunt valabile
(Prof. Clipii T.)

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 15


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

TORSIUNEA BETONULUI SIMPLU

𝜎𝑥 𝜎𝑥 2
2
𝜎1,2 = ± + 𝜏𝑥𝑦 → 𝑙𝑎 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑢𝑙 𝑎𝑥𝑒𝑖 𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑒 𝜎1 = 𝜏0
2 2
2

Traiectoriile eforturilor unitare

1

45

1 45
2 45

Secțiune strâmbă (Prof. Clipii T.)

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 16


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

TORSIUNEA BETONULUI SIMPLU

Dacă se acceptă ca în momentul cedării betonul este plasticizat în întregime:

𝑇
𝜎1 = 𝜏𝑚𝑎𝑥 = → 𝑓𝑐𝑡
𝑊𝑡

and

1 2 𝑏
𝑊𝑡 = 𝑏 ℎ 3 −
6 ℎ

unde
𝑊𝑡 - modulul la torsiune
𝑏 - dimensiunea mai mică a secțiunii Indiferent de orientarea secțiunii
ℎ - dimensiunea mai mare a secțiunii

(Prof. Clipii T.)

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 17


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

2.1 INTRODUCERE

2.2 COMPORTAREA LA TORSIUNE

2.3 MODELUL DE CALCUL

2.4 CALCULUL LA TORSIUNE

2.5 DETALIEREA ARMĂTURILOR

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 18


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

CEDAREA LA TORSIUNE

a) BETON SIMPLU
𝑇𝑐𝑟𝑎𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 = 𝑇𝑅

b) BETON ARMAT
→ Armăturile longitudinale în colțurile secțiunii + etrieri închiși

𝑇𝑐𝑟𝑎𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 < 𝑇𝑅

Cedarea elementelor supuse la 𝑀𝐸𝑑 + 𝑉𝐸𝑑 + 𝑇𝐸𝑑


→ curgerea armăturilor în secțiunile strâmbe (longitudinale și/sau
transversale) urmate de zdrobirea betonului comprimat

SAU

→ zdrobirea betonului comprimat (pt secțiuni supraarmate) ↔


Cedare casantă → trebuie evitată

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 19


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

RELAȚIA 𝑻 − 𝜽

Eforturi Eforturi unitare


tangențiale principale
𝑇 (kNm) fisura
Rigiditatea la torsiune
înainte de fisurare
Traseul
C fisurii

A
B

Rigiditatea la torsiune
după fisurare

0 𝜃 (grade)
Unghiul de răsucire
În funcție de relația între 𝑀𝐸𝑑 ,
𝑉𝐸𝑑 , 𝑇𝐸𝑑 poziția betonului
comprimat poate fi diferită.

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 20


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

Testele experimentale efectuate pe elemente de BA au demonstrat că:

→ diferențele de capacitate portantă la torsiune cu secțiuni transversale


rectangulare solide și tubulare nu sunt importante, astfel aportul miezului de beton
simplu poate fi neglijată în calculul la torsiune.
𝑇 (kNm)

𝜃 (grade)
Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 21
Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

Testele experimentale efectuate pe elemente de BA au demonstrat că:

→ Modul de fisurare unui element de BA supus la torsiune este foarte similar cu cea
a unui element supus la forță tăietoare

(Prof. Kovács I, DE)

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 22


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

Testele experimentale efectuate pe elemente de BA au demonstrat că:

→ Fisurile de torsiune formează un distribuție de fisuri coerente și continue


perimetral la element

Manta depliată

(Prof. Kovács I, DE)

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 23


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

Testele experimentale efectuate pe elemente de BA au demonstrat că:

→ Zonele de beton dintre fisurile de torsiune pot fi considerate bare comprimate de


beton

Manta depliată

(Prof. Kovács I, DE)

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 24


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

→ Eforturile de întindere perpendiculare la fisurile de torsiune sunt preluate de


armăturile longitudinale și transversale din secțiunea de rupere
Manta depliată cu armăturile
longitudinale și transversale

unfolded mantle
Etrier - brațul
vertical
Etrier – barțul
orizontal
Bara
longitudinală

Modelul de echilibru limită

(Prof. Kovács I, DE)

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 25


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

→ Eforturile de întindere perpendiculare la fisurile de torsiune sunt preluate de


armăturile longitudinale și transversale din secțiunea de rupere

Beton Torsiunea

Fisuri diagonale

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 26


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

2.1 INTRODUCERE

2.2 COMPORTAREA LA TORSIUNE

2.3 MODELUL DE CALCUL

2.4 CALCULUL LA TORSIUNE

2.5 DETALIEREA ARMĂTURILOR

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 27


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

→ Modelul grinzii cu zăbrele spațiale se bazează pe echilibrul forţelor în barele unei


grinzi cu zăbrele spațiale care înlocuiește grinda din beton armat

𝐴𝑠𝑙
𝐴𝑠𝑤

Modelul grinzii cu zăbrele spațiale

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 28


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

→ Modelul grinzii cu zăbrele spațiale se bazează pe echilibrul forţelor în barele unei


grinzi cu zăbrele spațiale care înlocuiește grinda din beton armat

𝐴𝑠𝑙
𝐴𝑠𝑤

Modelul grinzii cu zăbrele spațiale

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 29


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

Rezistența la torsiune a unei secțiuni poate fi calculată pe baza unei secțiuni închise
cu pereți subțiri. Secțiunile pline pot fi modelate direct prin secțiuni închise cu pereți
subțiri echivalente.

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 30


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

Rezistența la torsiune a unei secțiuni poate fi calculată pe baza unei secțiuni închise
cu pereți subțiri. Secțiunile pline pot fi modelate direct prin secțiuni închise cu pereți
subțiri echivalente. 𝑡𝑒𝑓 – grosimea peretelui secțiunii fictive

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 31


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

Rezistența la torsiune a unei secțiuni poate fi calculată pe baza unei secțiuni închise
cu pereți subțiri. Secțiunile pline pot fi modelate direct prin secțiuni închise cu pereți
subțiri echivalente. 𝑡𝑒𝑓 – grosimea peretelui secțiunii fictive
𝜏𝑡 – efort unitar tangențial din torsiune

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 32


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

Rezistența la torsiune a unei secțiuni poate fi calculată pe baza unei secțiuni închise
cu pereți subțiri. Secțiunile pline pot fi modelate direct prin secțiuni închise cu pereți
subțiri echivalente. 𝑡𝑒𝑓 – grosimea peretelui secțiunii fictive
𝜏𝑡 – efort unitar tangențial din torsiune

𝑡𝑒𝑓 𝜏𝑡

Echilibrul este asigurat de un flux închis de eforturi de forfecare 𝑡𝑒𝑓 𝜏𝑡

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 33


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

Rezistența la torsiune a unei secțiuni poate fi calculată pe baza unei secțiuni închise
cu pereți subțiri. Secțiunile pline pot fi modelate direct prin secțiuni închise cu pereți
subțiri echivalente. 𝑡𝑒𝑓 – grosimea peretelui secțiunii fictive
𝜏𝑡 – efort unitar tangențial din torsiune

A – linia centrelor de greutate, care


închide aria 𝐴𝑘
u

𝑡𝑒𝑓 𝜏𝑡

Echilibrul este asigurat de un flux închis de eforturi de forfecare 𝑡𝑒𝑓 𝜏𝑡

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 34


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

Rezistența la torsiune a unei secțiuni poate fi calculată pe baza unei secțiuni închise
cu pereți subțiri. Secțiunile pline pot fi modelate direct prin secțiuni închise cu pereți
subțiri echivalente. 𝑡𝑒𝑓 – grosimea peretelui secțiunii fictive
𝐴𝑘 𝜏𝑡 – efort unitar tangențial din torsiune

A – linia centrelor de greutate, care


închide aria 𝐴𝑘
u
𝐴𝑘 – aria interioară a liniei centrelor de
greutate a pereților, incluzând partea
goală
𝑡𝑒𝑓 𝜏𝑡

Echilibrul este asigurat de un flux închis de eforturi de forfecare 𝑡𝑒𝑓 𝜏𝑡

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 35


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

Rezistența la torsiune a unei secțiuni poate fi calculată pe baza unei secțiuni închise
cu pereți subțiri. Secțiunile pline pot fi modelate direct prin secțiuni închise cu pereți
subțiri echivalente. 𝑡𝑒𝑓 – grosimea peretelui secțiunii fictive
𝐴𝑘 𝜏𝑡 – efort unitar tangențial din torsiune

A – linia centrelor de greutate, care


închide aria 𝐴𝑘
u
𝐴𝑘 – aria interioară a liniei centrelor de
greutate a pereților, incluzând partea
goală
𝑢𝑘 – perimeterul areiei 𝐴𝑘
𝑡𝑒𝑓 𝜏𝑡
𝑢 – perimetrul exterior al secțiunii
𝑢𝑘
𝑧𝑖 – lungimea peretelui i
𝐶 – acoperirea de beton
Echilibrul este asigurat de un flux închis de eforturi de forfecare 𝑡𝑒𝑓 𝜏𝑡

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 36


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

Rezistența la torsiune a unei secțiuni poate fi calculată pe baza unei secțiuni închise
cu pereți subțiri.

𝐴 ℎ

𝑏𝑤

𝐴 = 𝑏𝑤 ℎ
𝑢 = 2(𝑏𝑤 + ℎ)
Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 37
Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

Rezistența la torsiune a unei secțiuni poate fi calculată pe baza unei secțiuni închise
cu pereți subțiri.
Axa centrală

𝐴 ℎ𝑘

Axa centrală

𝑏𝑤 𝑏𝑘

𝐴 = 𝑏𝑤 ℎ 𝐴𝑘 = 𝑏𝑘 ℎ𝑘
𝑢 = 2(𝑏𝑤 + ℎ) 𝑢𝑘 = 2(𝑏𝑘 + ℎ𝑘 )
Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 38
Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

Rezistența la torsiune a unei secțiuni poate fi calculată pe baza unei secțiuni închise
cu pereți subțiri.
Axa centrală

𝐴 𝐴𝑘 ℎ𝑘

𝑡𝑒𝑓 𝑡𝑒𝑓
2

Axa centrală

uk
𝑏𝑤 𝑏𝑘

𝐴 = 𝑏𝑤 ℎ 𝐴𝑘 = 𝑏𝑘 ℎ𝑘
𝑢 = 2(𝑏𝑤 + ℎ) 𝑢𝑘 = 2(𝑏𝑘 + ℎ𝑘 )
Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 39
Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

Axa centrală

𝑡𝑠 𝐴
𝑡𝑒𝑓 = ≥ 𝑡𝑒𝑓,𝑚𝑖𝑛 = 2𝑡𝑠
𝑢

𝐴𝑘 ℎ𝑘 De ce putem calcula cu o secțiune


echivalentă cu pereți subțiri ?
𝑡𝑒𝑓
→ Cele mai mari eforturi de
forfecare sunt pe marginea
secțiunii
Axa centrală

𝑏𝑘
Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 40
Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

Pentru secțiunile de formă complexă:

- pot fi mai întâi descompuse în secțiuni elementare


- fiecare sub-secțiune modelat printr-o secțiune cu pereți subțiri echivalent
- pentru secțiuni chesonate, grosimea pereților secțiunii echivalente nu poate depăși
grosimea reală ale pereților
- fiecare sub-secțiune se dimensionează separat
- distribuția momentului de torsiune care acționează asupra fiecărei sub-secțiuni trebuie să
fie proporțională cu rigiditatea la torsiune nefisurată ale acestora
I ti
TEd,i = TEd
 I ti
I t = hb 3

→ Rezistența la torsiune a ansamblului fiind luată egală cu suma rezistențelor


secțiunilor elementare.
Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 41
Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

Pentru secțiunile de formă complexă:

- pot fi mai întâi descompuse în secțiuni elementare


- fiecare sub-secțiune modelat printr-o secțiune cu pereți subțiri echivalent
- pentru secțiuni chesonate, grosimea pereților secțiunii echivalente nu poate depăși
grosimea reală ale pereților
- fiecare sub-secțiune se dimensionează separat
- distribuția momentului de torsiune care acționează asupra fiecărei sub-secțiuni trebuie să
fie proporțională cu rigiditatea la torsiune nefisurată ale acestora

h1

TEd1 b1

TEd2
TEd h2
(total)
b2

TEd3 b3

h3

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 42


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

Pentru secțiunile de formă complexă:

- pot fi mai întâi descompuse în secțiuni elementare


- fiecare sub-secțiune modelat printr-o secțiune cu pereți subțiri echivalent
- pentru secțiuni chesonate, grosimea pereților secțiunii echivalente nu poate depăși
grosimea reală ale pereților
- fiecare sub-secțiune se dimensionează separat
- distribuția momentului de torsiune care acționează asupra fiecărei sub-secțiuni trebuie să
fie proporțională cu rigiditatea la torsiune nefisurată ale acestora

ASCE Library
Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 43
Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

Fiecare perete include o grindă cu zăbrele → grindă cu zăbrele 3D (spațială)

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 44


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

Fiecare perete include o grindă cu zăbrele → grindă cu zăbrele 3D (spațială)

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 45


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

Fiecare perete include o grindă cu zăbrele → grindă cu zăbrele 3D (spațială)

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 46


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

Fiecare perete include o grindă cu zăbrele → grindă cu zăbrele 3D (spațială)

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 47


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

Fiecare perete include o grindă cu zăbrele → grindă cu zăbrele 3D (spațială)

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 48


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

Condițiile utilizării modelului de calcul:

1) Efectele de torsiune și forfecare pot fi suprapuse, presupunând aceeași înclinație


 pentru diagonale → același unghi  în fiecare perete
2) Distribuția etrierilor este constantă de-a lungul elementului
3) barele longitudinale sunt distribuite în jurul secțiunii; din motive de calcul
armatura longitudinala este concentrată în cele patru colțuri.
4) 𝑇𝐸𝑑 este înlocuit de un flux de eforturi de forfecare 𝑡𝑒𝑓 𝜏𝑡

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 49


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

2.1 INTRODUCERE

2.2 COMPORTAREA LA TORSIUNE

2.3 MODELUL DE CALCUL

2.4 CALCULUL LA TORSIUNE

2.5 DETALIEREA ARMĂTURILOR

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 50


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

𝜏𝑡 𝑡𝑒𝑓 Σ𝑇 = 0
𝑏𝑘 ℎ𝑘
𝑇𝐸𝑑 = 𝜏𝑡 𝑡𝑒𝑓 ∙ ℎ𝑘 ∙ ∙ 2 + 𝜏𝑡 𝑡𝑒𝑓 ∙ 𝑏𝑘 ∙ ∙2
2 2

Forța tăietoare Forța tăietoare


pt peretele “ℎ𝑘 ” pt peretele “𝑏𝑘 ”
ℎ𝑘 ≈ 𝑧

𝜏𝑡 𝑡𝑒𝑓
𝑇𝐸𝑑 = 2(𝜏𝑡 𝑡𝑒𝑓 )𝐴𝑘

𝑇𝐸𝑑
𝑏𝑘 𝜏𝑡 𝑡𝑒𝑓 =
2𝐴𝑘

𝑇𝐸𝑑
→ Forța tăietoare pt un peretele : 𝑉𝐸𝑑 = 𝜏𝑡 𝑡𝑒𝑓 𝑧 = 𝑧
2𝐴𝑘

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 51


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

CAPACITATEA BIELELOR COMPRIMATE


Elementele structurale sunt supuse la 𝑀𝐸𝑑 + 𝑽𝑬𝒅 + 𝑻𝑬𝒅

→ sunt induse eforturi de forfecare

→ Trebuie considerate suprapunerea efectelor de torsiune și de forță tăietoare

𝜏𝑉 𝜏𝑇

𝑉𝐸𝑑 𝑇𝐸𝑑 M+ T

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 52


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

CAPACITATEA BIELELOR COMPRIMATE


PENTRU SECȚIUNILE SOLIDE DE FORMĂ APROXIMATIV RECTANGULARĂ

este necesară calculul 𝑇𝐸𝑑 𝑉𝐸𝑑


 NO + ≤1 YES → Nu este necesară
combinat pentru torsiune și 𝑇𝑅𝑑,𝑐 𝑉𝑅𝑑,𝑐 calculul armăturilor
forță tăietoare
unde
𝑇𝑅𝑑,𝑐 = 2𝐴𝑘 𝑡𝑒𝑓 𝑓𝑐𝑡𝑑 - momentul de torsiune de fisurare, with 𝜏𝑡 = 𝑓𝑐𝑡𝑑

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 53


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

CAPACITATEA BIELELOR COMPRIMATE


REZISTENȚA MAXIMĂ A UNUI ELEMENT SUPUS LA TORSIUNII ȘI FORȚĂ TĂIETOARE ESTE
LIMITATĂ DE CAPACITATEA BIELELOR COMPRIMATE DE BETON

Redimensionarea 𝑇𝐸𝑑 𝑉𝐸𝑑


secțiunii  NO + ≤1 YES → Pasul următor = calculul
𝑇𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 armăturilor
transversale

Note despre 𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥


- în secțiuni transversale solide se va folosi lățimea întreagă a secțiunii
- Pentru secțiuni chesonate 𝑏𝑤 se va înlocui cu 𝑡𝑒𝑓

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 54


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

CAPACITATEA BIELELOR COMPRIMATE


REZISTENȚA MAXIMĂ A UNUI ELEMENT SUPUS LA TORSIUNII ȘI FORȚĂ TĂIETOARE ESTE
LIMITATĂ DE CAPACITATEA BIELELOR COMPRIMATE DE BETON
Σ𝐹𝐴 = 0
𝑉𝐸𝑑 = 𝐹𝑐𝑤 𝑠𝑖𝑛𝜃 →
𝐹𝑐𝑤 = 𝑉𝐸𝑑 /𝑠𝑖𝑛𝜃
𝑇𝐸𝑑
𝑉𝐸𝑑 = 𝜏𝑡 𝑡𝑒𝑓 𝑧 = 𝑧
2𝐴𝑘
𝑇𝐸𝑑
𝐹𝑐𝑤 = 𝜎𝑐 𝑡𝑒𝑓 𝑧 𝑐𝑜𝑠𝜃 𝜎𝑐 𝑡𝑒𝑓 𝑧 𝑐𝑜𝑠𝜃 = 𝑧
2𝐴𝑘 𝑠𝑖𝑛𝜃

→ 𝑇𝐸𝑑 = 2𝐴𝑘 𝜎𝑐 𝑡𝑒𝑓 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑐𝑜𝑠𝜃

Rezistența la torsiune dată de biela


comprimată pentru 𝜎𝑐 = 𝑓𝑐𝑑

EC2: 𝑇𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 2𝛼𝑐𝑤 𝜈𝑓𝑐𝑑 𝐴𝑘 𝑡𝑒𝑓 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑐𝑜𝑠𝜃


Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 55
Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

CALCULUL ARMĂTURII LONGITUDINALE

𝐴𝑘
- armătura longitudinală uniform distribuit pe perimetrul 𝑢𝑘
𝑢𝑘

𝐴𝑠𝑙
𝑧 - armătura longitudinală pentru un perete
𝑢𝑘

𝐴𝑠𝑙
𝑧𝜎𝑠 - forța de întindere corespunzătoare pentru un perete
𝑢𝑘

𝐴𝑠𝑙
𝐹𝑠 = 𝑧𝜎
𝑢𝑘 𝑠

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 56


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

CALCULUL ARMĂTURII LONGITUDINALE

Σ𝐹𝐴 = 0
𝐹𝑠 = 𝐹𝑐𝑤 𝑐𝑜𝑠𝜃

𝐹𝑐𝑤 = 𝑉𝐸𝑑 /𝑠𝑖𝑛𝜃

𝐹𝑠 = 𝑉𝐸𝑑 𝑐𝑜𝑡𝜃

𝑇
dar 𝑉𝐸𝑑 = 2𝐴𝐸𝑑 𝑧
𝑘

𝑇𝐸𝑑
→ 𝐹𝑠 = 𝑧 𝑐𝑜𝑡𝜃
2𝐴𝑘

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 57


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

CALCULUL ARMĂTURII LONGITUDINALE


𝐴𝑠𝑙 𝑇𝐸𝑑
𝐹𝑠 = 𝑧𝜎 și 𝐹𝑠 = 𝑧 𝑐𝑜𝑡𝜃
𝑢𝑘 𝑠 2𝐴𝑘

𝐴𝑠𝑙 𝑇𝐸𝑑
𝑧𝜎 = 𝑧 𝑐𝑜𝑡𝜃
𝑢𝑘 𝑠 2𝐴𝑘

𝐴𝑠𝑙
𝑇𝐸𝑑 = 2𝐴𝑘 𝜎 𝑡𝑎𝑛𝜃
𝑢𝑘 𝑠

Rezistența la torsiune dată de armăturile


longitudinale pentru 𝜎𝑠 = 𝑓𝑦𝑑

𝐴𝑠𝑙
→ 𝑇𝑅𝑑,𝑠𝑙 = 2𝐴𝑘 𝑓 𝑡𝑎𝑛𝜃
𝑢𝑘 𝑦𝑑
Aria necesară ale barelor longitudinale se obține din 𝑇𝑅𝑑,𝑠𝑙 = 𝑇𝐸𝑑

𝑇𝐸𝑑 𝑢𝑘
→ 𝐴𝑠𝑙 = 𝑐𝑜𝑡𝜃
2𝐴𝑘 𝑓𝑦𝑑
Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 58
Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

CALCULUL ETRIERILOR

𝐴𝑠𝑤 - aria etrierului distribuit pe unitatea de lungime


𝑠

𝐴𝑠𝑤
𝑧 𝑐𝑜𝑡𝜃 - aria tuturor etrierilor pe lungimea 𝑧 𝑐𝑜𝑡𝜃
𝑠

𝐴𝑠𝑤
→ 𝐹𝑠 = 𝑧𝜎𝑠 𝑐𝑜𝑡𝜃
𝑠

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 59


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

CALCULUL ETRIERILOR

Σ𝐹𝐵 = 0
𝐹𝑠𝑤 = 𝐹𝑐𝑤 𝑠𝑖𝑛𝜃
→ 𝑉𝐸𝑑 = 𝐹𝑠𝑤
𝑉𝐸𝑑 = 𝐹𝑐𝑤 𝑠𝑖𝑛𝜃
 
𝑇𝐸𝑑 𝐴𝑠𝑤
𝑧= 𝑧𝜎𝑠 𝑐𝑜𝑡𝜃
2𝐴𝑘 𝑠

Pentru 𝜎𝑠 = 𝑓𝑦𝑤𝑑 se obține rezistența la torsiune


2𝐴𝑠𝑤 𝐴𝑘
𝑇𝑅𝑑,𝑠𝑤 = 𝑓𝑦𝑤𝑑 𝑐𝑜𝑡𝜃
𝑠
Necesarul de etrieri se obține din 𝑇𝑅𝑑,𝑠𝑤 = 𝑇𝐸𝑑

𝐴𝑠𝑤 𝑇𝐸𝑑
→ = 𝑡𝑎𝑛𝜃
𝑠 𝑛𝑒𝑐
2𝐴𝑘 𝑓𝑦𝑤𝑑
Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 60
Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

2.1 INTRODUCERE

2.2 COMPORTAREA LA TORSIUNE

2.3 MODELUL DE CALCUL

2.4 CALCULUL LA TORSIUNE

2.5 DETALIEREA ARMĂTURILOR

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 61


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

Elementele structurale sunt supuse la 𝑀𝐸𝑑 + 𝑉𝐸𝑑 + 𝑇𝐸𝑑


→ Trebuie considerate suprapunerea efectelor de torsiune și de forță tăietoare

𝑀𝐸𝑑 𝑉𝐸𝑑 𝑇𝐸𝑑 


𝐴𝑠 - 𝐴𝑠𝑙 𝐴𝑠 + 𝐴𝑠𝑙
- 𝐴𝑠𝑤 /𝑠 𝑉 𝐴𝑠𝑤 /𝑠 𝑇 𝐴𝑠𝑤 /𝑠 𝑉+𝑇

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 62


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

2𝜙 𝑑𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑒𝑟𝑒 Asw 𝑉
𝑠 𝑉

M+V Asw
𝐴𝑠𝑤 = 𝑛 × 𝐴𝑠 ℎ
𝑛=2 s V
4𝜙𝑀
As𝑙 𝑀
𝑏 𝑠 𝑇
Asw T

4𝜙T Asw
T
𝑛=1 s T

2𝜙 𝑇 As𝑙
𝑠 𝑉 +T 𝑇

2𝜙 𝑇 M+V+T Asw Asw Asw


= +
s s V s T
2 𝜙𝑀 + 𝜙 𝑇
2𝜙M s𝑉 ∙ s 𝑇
𝑠=
s𝑉 + s𝑇

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 63


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

Etrierii de torsiune sunt închiși și ancorați prin suprapuneri sau ciocuri,


perpendiculari pe axa elementului structural

cioc

îndoit

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 64


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

Pentru a ancora barele din colț se vor utiliza armături cu forme speciale (furci)

 l0

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 65


Reinforced Concrete II. / Beton Armat II.

Dr. NAGY-GYÖRGY Tamás


Professor

E-mail: tamas.nagy-gyorgy@upt.ro
Tel: +40 256 403 935
Web: http://www.ct.upt.ro/users/TamasNagyGyorgy/index.htm
𝑃𝐸𝑑 = 400 𝑘𝑁 Office: A219

50 𝑚𝑚

50 𝑚𝑚

Dr.ing. Nagy-György T.  Faculty of Civil Engineering 66

You might also like