You are on page 1of 2

Tema 7

În această temă este prezentat un scenariu didactic dintr-un plan de lecție de dirigenție care are ca obiectiv Îmbunătățirea abilităților de
comunicare prin identificarea comportamentelor specifice ascultării eficiente. În acest scenariu este inclus jocul de rol ca metodă didactică
utilizată în vederea atingerii obiectivelor propuse. Am ales să prezint intreg scenariul pentru a arăta cum se poate integra jocul de rol în cadrul unei lecții de
dirigenție.

Cum pot arăta că ascult pe cineva?

Scenariul didactic

ETAPELE LECŢIEI OB. ACTIVITATEA METODE EVALUARE

Op. PROFESORULUI ELEVILOR DIDACTICE

1. Pregătirea pentru Notează absenţele. Răspund cerinţelor profesorului. Conversaţia


activitatea de Realizează un climat afectiv propice
învățare /3 min desfăşurării lecţiei.
2. Spargerea gheții/ Prezintă elevilor jocul „Culorile Se gândesc la culoarea preferată, iar la Joc didactic Observația
3 min preferate”. semnalul profesorului (1,2, 3, gata!) o Sistematică
Oferă indicații.Adresează întrebări. Pe rostesc cât mai tare. Precizează
baza răspunsurilor subliniază rolul culoarea preferată a unui anumit
ascultării în comunicare. coleg, dacă au reușit să îl asculte.
Răspund la întrebări.
3. Anunțarea temei și Anunţă tema lecţiei Ascultă ceea ce Urmăresc expunerea. Expunerea
a obiectivelor/ 2 min spun şi obiectivele ei. Conversația
Notează titlul pe tablă.
4. Desfășurarea O1 Împarte elevilor fișa Ascultă ceea ce Urmăresc expunerea folosind fișele. Expunerea
activității /15 min spun (Anexa 1) și prezintă importanța Citesc caracteristicile ascultării eficiente Conversația
ascultării în procesul de comunicare și și exemple. euristică
comportamentele care transmit acest Răspund la întrebări. Explicaţia
mesaj. Adresează întrebări. didactică
Notează pe tablă aspecte cheie.
O2 Organizează elevii pe echipe de câte 4 Se organizează conform cerințelor. Munca în
și împarte fișe de lucru (Anexa 2). Discută în grup, identifică exemple și echipă
Cere elevilor să dea exemple de completează fișele de lucru.
comportamente prin care arătăm cuiva
că ascultăm ceea ce spune și exemple
de comportamente prin care
transmitem că nu ascultăm ceea ce ni
se spune.
Sugerează elevilor să facă referire la Observația
telefon, ca element care perturbă sistematică
ascultarea activă, în exemplele de Analiza
nonascultare. răspunsurilor
5. Asigurarea O3 Solicită elevilor să prezinte exemplele Se aleg elevii pentru cele două roluri. Joc de rol
feedback-ului. O4 indentificate printr-un joc de rol: Elevul povestitor relatează o
Intensificarea povestitor și ascultător. întâmplare, descrie un eveniment iar Conversația
retenției și a Cere elevilor să identifice consecințe ale elevul ascultător manifestă euristică
transferului / 20 min ascultării/ nonascultării asupra relațiilor comportamente de ascultare sau de
cu ceilalți. nonascultare identificate împreună cu
echipa.
Răspund la întrebări.
6. Evaluarea Apreciază răspunsurile date de elevi. Completează fișa de feedback. Conversaţia Fișa de
activității /5 min Solicită aprecierile elevilor legate de feedback
modalitatea de desfăşurare a lecţiei prin
fișa de feedback (Anexa 3).