You are on page 1of 1

Muhammad Ammar bin Rosli

C49- Kampung Bukit Choras

06800 Kota Sarang Semut

Alor Setar Kedah

HUMAN RESOURCE DEPARTMENT

SAFE GUARDS G4S SDN BHD

Lot 4&6 Jalan 225, Section 51A

46100 Petaling Jaya

Tuan,

PERMOHONAN KEMUDAHAN CUTI TANPA GAJI

Adalah dimaklumkan saya MUHAMMAD AMMAR BIN ROSLI No.K/P 950522-02-5619 ingin
memohon kemudahan cuti tanpa gaji selama 5 hari bermula 11/03/2018 hingga 15/03/2018.

2. Saya ingin memohon kemudahan cuti tanpa gaji kerana ingin menjaga ibu saya berada di hospital
dan memerlukan penjagaan yang rapi. Beliau sekarang sedang koma di Hospital Sultanah Bahiyah
kerana mengalami minor stroke. Sehubungan dengan itu, pihak hospital amat menggalakkan
kami menjaganya sendiri sambil di pantau oleh mereka.

3. Bersama-sama ini saya sertakan surat pengesahan kesihatan dari pegawai perubatan untuk
tindakan pihak tuan selanjutnya.

Kerjasama dan keperihatinan pihak tuan saya dahului dengan ucapan terima kasih

Yang benar,

……………………………………………..

(MUHAMMAD AMMAR BIN ROSLI)