You are on page 1of 1

Nama Latihan Tarikh / Tempoh Tempat

1. Sistem peningkatan 25/2/2012 Dewan Sekolah SXI,


tanggungjawab dalam P.Pinang
kalangan pelajar

2. Cabaran Mendidik 24/3/2012 Dewan Sekolah SXI,


Generasi Y P.Pinang

3. Sambutan ulangtahun 31/3/2012 Dewan Sekolah SXI,


160 tahun La Salle Asia P.Pinang
SXI

4.Sistem pentafsiran 23/4/2012 Dewan Sekolah SXI,


STPM Baharu 2012 30/4/2012 P.Pinang

5. Membantu pelajar 19/5/2012 Kolej KDU, P.Pinang


masalah pendengaran
dan gerak kerja
kumpulan

6Taklimat Sukatan 26/4/2012 hingga SEAMEO RESCAM


Pelajaran Sistem 28/6/2012 P.Pinang.
Pentaksiran Baru STPM

7. Pengurusan 13/8/2012 Dewan Sekolah SXI,


memperkasakan panitia P.Pinang