You are on page 1of 14

LOSY ABSOLWENTÓW

TECHNIKUM NR 8 IM. JANA KARSKIEGO


W ZESPOLE SZKÓŁ NR 42 W WARSZAWIE

ROK SZKOLNY 2016/2017

Liczba Liczba Liczba Liczba absolwentów, którzy podjęli studia Liczba Liczba Brak informacji
absolwentów absolwentów absolwentów wyższe absolwentów, którzy absolwentów, którzy
klasa 4 Tot Klasa 4 Ti kontynuują naukę podjęli pracę
5 (18,50%)
w szkołach zawodową
Stacjonarne Zaoczne policealnych
27 18 9 - 5 brak informacji 27 -
- - - - 18,50% - 100% -

Wnioski z przeprowadzonej analizy:


Technikum nr 8 im. Jana Karskiego w roku szkolnym 2016/2017 ukończyło 27 osób
Liczba absolwentów, którzy podjęli studia wyższe: 5 osób (18,50%)
27 absolwentów podjęło pracę zawodową (100%)
Klasa: 4 Tot
Profil kształcenia – Technik obsługi turystycznej
Wychowawca – Anna Dąbrowska

Liczba absolwentów Liczba absolwentów, którzy podjęli studia wyższe Liczba absolwentów, Liczba absolwentów, Brak informacji
którzy kontynuują naukę którzy podjęli pracę
4 (22,22%)
w szkołach policealnych zawodową
Stacjonarne Zaoczne
18 - 4 brak informacji 18 -
- - 22,22 % - 100% -

Wnioski z przeprowadzonej analizy:


Technikum nr 8 im. Jana Karskiego w roku szkolnym 2016/2017 ukończyły 18 osób
Liczba absolwentów, którzy podjęli studia wyższe: 4 osoby (22,22%)
Uczelnie i szkoły, w których kontynuują naukę absolwenci:
Wszechnica Polska Wyższa Szkoła w Warszawie – 1 osoba
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w warszawie– 1 osoba
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie – 1 osoba
Grupa uczelni Vistula – 1 osoba
18 absolwentów podjęło pracę zawodową (100,00%)
Klasa: 4 Ti
Profil kształcenia – Technik informatyk
Wychowawca – Anna Dąbrowska

Liczba absolwentów Liczba absolwentów, którzy podjęli studia wyższe Liczba absolwentów, Liczba absolwentów, Brak informacji
którzy kontynuują naukę którzy podjęli pracę
1 (11,11%)
w szkołach policealnych zawodową
Stacjonarne Zaoczne
9 - 1 - 9 -
- - 11,11% - 100% -

Wnioski z przeprowadzonej analizy:


Technikum nr 8 im. Jana Karskiego w roku szkolnym 2016/2017 ukończyło 9 osób
Liczba absolwentów, którzy podjęli studia wyższe: 1 osoba (11,11%)
Uczelnie i szkoły, w których kontynuują naukę absolwenci:
Europejska Uczelnia w Warszawie – 1 osoba
9 absolwentów podjęło pracę zawodową (100%)
ROK SZKOLNY 2015/2016

Liczba Liczba Liczba Liczba absolwentów, którzy podjęli studia Liczba Liczba Brak informacji
absolwentów absolwentów absolwentów wyższe absolwentów, którzy absolwentów, którzy
klasa 4 Tot Klasa 4 Ti kontynuują naukę podjęli pracę
5 (19,2%)
w szkołach zawodową
Stacjonarne Zaoczne policealnych
26 11 15 3 2 6 13 -
- - - 11,50% 7,70% 23,07% 50,00% -

Wnioski z przeprowadzonej analizy:


Technikum nr 8 im. Jana Karskiego w roku szkolnym 2015/2016 ukończyło 26 osób
Liczba absolwentów, którzy podjęli studia wyższe: 5 osób (19,2%)
13 absolwentów podjęło pracę zawodową (50%)
Klasa: 4 Tot
Profil kształcenia – Technik obsługi turystycznej
Wychowawca - Emila Walczak
Liczba absolwentów Liczba absolwentów, którzy podjęli studia wyższe Liczba absolwentów, Liczba absolwentów, Brak informacji
którzy kontynuują naukę którzy podjęli pracę
2 (18,20%)
w szkołach policealnych zawodową
Stacjonarne Zaoczne
11 2 - 6 8 -
18,20% - 54,50% 72,72% -

Wnioski z przeprowadzonej analizy:


Technikum nr 8 im. Jana Karskiego w roku szkolnym 2015/2016 ukończyło 11 osób
Liczba absolwentów, którzy podjęli studia wyższe: 2 osoby (18,2%)
Uczelnie i szkoły, w których kontynuują naukę absolwenci:
Uniwersytet Warszawski – 2 osoby
Szkoły policealne – 6 osób
8 absolwentów podjęło pracę zawodową (72,72%)
Klasa: 4 Ti
Profil kształcenia – Technik informatyk
Wychowawca – Kinga Pokojska
Liczba absolwentów Liczba absolwentów, którzy podjęli studia wyższe Liczba absolwentów, Liczba absolwentów, Brak informacji
którzy kontynuują naukę którzy podjęli pracę
3 (30%)
w szkołach policealnych zawodową
Stacjonarne Zaoczne
15 1 2 - 5 -
6,66% 13,33% - 33.33% -

Wnioski z przeprowadzonej analizy:


Technikum nr 8 im. Jana Karskiego w roku szkolnym 2015/2016 ukończyło 15 osób
Liczba absolwentów, którzy podjęli studia wyższe: 3 osoby (20%)
Uczelnie i szkoły, w których kontynuują naukę absolwenci:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 1 osoba
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie– 1 osoba
Warszawska Szkoła Informatyki – 1 osoba
5 absolwentów podjęło pracę zawodową (33,33%)
ROK SZKOLNY 2014/2015

Liczba Liczba Liczba Liczba absolwentów, którzy podjęli studia Liczba Liczba Brak informacji
absolwentów absolwentów absolwentów wyższe absolwentów, którzy absolwentów, którzy
klasa 4 Tot Klasa 4 Ti kontynują naukę podjęli pracę
11 (28,94%)
w szkołach zawodową
Stacjonarne Zaoczne policealnych
38 20 18 3 8 2 34 -
7.89% 21,05% 5,26 89,47% -

Wnioski z przeprowadzonej analizy:


Technikum nr 8 im. Jana Karskiego w roku szkolnym 2014/2015 ukończyło 38 osób
Liczba absolwentów, którzy podjęli studia wyższe: 11 osób (28,94%)
34 absolwentów podjęło pracę zawodową (89,47%)
Klasa 4 Tot
Profil kształcenia: Technik obsługi turystycznej
Wychowawca: Katarzyna Konczewska

Liczba absolwentów Liczba absolwentów, którzy podjęli studia wyższe Liczba absolwentów, Liczba absolwentów, Brak informacji
którzy kontynuują naukę którzy podjęli pracę
5 (25%)
w szkołach policealnych zawodową
Stacjonarne Zaoczne
20 1 4 2 17 -
5,00% 20,00% 10,00% 85,00%

Wnioski z przeprowadzonej analizy:


Technikum nr 8 im. Jana Karskiego w roku szkolnym 2014/2015 ukończyło 20 osób
Liczba absolwentów, którzy podjęli studia wyższe: 5 osób (25%)
Uczelnie i szkoły, w których kontynuują naukę absolwenci:
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie – 1 osoba
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie - 2 osoby
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie – 1 osoba
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie– 1 osoba
NOVA Centrum Edukacyjne – 2 osoby
17 absolwentów podjęło pracę zawodową (85%)
Klasa 4 Ti
Profil kształcenia: Technik informatyk
Wychowawca: Anna Dąbrowska

Liczba absolwentów Liczba absolwentów, którzy podjęli studia wyższe Liczba absolwentów, Liczba absolwentów, Brak informacji
którzy kontynuują naukę którzy podjęli pracę
6 (33,33%)
w szkołach policealnych zawodową
Stacjonarne Zaoczne
18 2 4 - 17 -
11,11% 22,22% - 94,44% -

Wnioski z przeprowadzonej analizy:


Technikum nr 8 im. Jana Karskiego w roku szkolnym 2014/2015 ukończyło 18 osób
Liczba absolwentów, którzy podjęli studia wyższe: 6 osób (33,33%)
Uczelnie i szkoły, w których kontynuują naukę absolwenci:
Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie – 1 osoba
Europejski Uniwersytet Informatyczno – Ekonomiczny w Warszawie– 2 osoby
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie– 1 osoba
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie - 1osoba
17 absolwentów podjęło pracę zawodową (94,44%)
ROK SZKOLNY 2013/2014

Liczba Liczba Liczba Liczba absolwentów, którzy podjęli Liczba Liczba Brak informacji
absolwentów absolwentów absolwentów studia wyższe absolwentów, którzy absolwentów, którzy
klasa 4 Tot Klasa 4 Ti kontynuują naukę podjęli pracę
3 (16,66%)
w szkołach zawodową
Stacjonarne Zaoczne policealnych
18 10 8 - 3 1 18 -
- 16,66% 5,55% 100,00% -

Wnioski z przeprowadzonej analizy:


Technikum nr 8 w roku szkolnym 2013/2014 ukończyło 18 osób
Liczba absolwentów, którzy podjęli studia wyższe: 3 osoby (16,66%)
18 absolwentów podjęło pracę zawodową (100%)
Klasa 4 Tot
Profil kształcenia: Technik obsługi turystycznej
Wychowawca: Anna Dąbrowska

Liczba absolwentów Liczba absolwentów, którzy podjęli studia wyższe Liczba absolwentów, Liczba absolwentów, Brak informacji
którzy kontynuują naukę którzy podjęli pracę
3 (30%)
w szkołach policealnych zawodową
Stacjonarne Zaoczne
10 - 3 1 10 -
- - 30,00% 10,00% 100,00% -

Wnioski z przeprowadzonej analizy:


Technikum nr 8 w roku szkolnym 2013/2014 ukończyło 10 osób
Liczba absolwentów, którzy podjęli studia wyższe: 3 osoby (30%)
Uczelnie i szkoły, w których kontynuują naukę absolwenci:
Uniwersytet Warszawski – 1 osoba
Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej Curie– 1 osoba
10 absolwentów podjęło pracę zawodową (100%)
Klasa 4 Ti
Profil kształcenia: Technik informatyk
Wychowawca: Anna Dąbrowska

Liczba absolwentów Liczba absolwentów, którzy podjęli studia wyższe Liczba absolwentów, Liczba absolwentów, Brak informacji
którzy kontynuują naukę którzy podjęli pracę
-
w szkołach policealnych zawodową
Stacjonarne Zaoczne
8 - - - 8 -
- - - - 100,00% -

Wnioski z przeprowadzonej analizy:


Technikum nr 8 w roku szkolnym 2013/2014 ukończyło 8 osób
Liczba absolwentów, którzy podjęli studia wyższe: -
10 absolwentów podjęło pracę zawodową (100%)