You are on page 1of 2

INSTRUCTIUNI DE APARARE IMPOTRIVA

INCENDIILOR
LA LOCURILE PENTRU FUMAT

Se interzice aruncarea la intamplare a resturilor
de tigari sau chibrituri arse, acestea fiind
depuse doar in recipientul metalic special
amenajat.
Este interzisa aruncarea ambalajelor
combustibile, a resturilor menajere sau a
oricarui tip de deseu in recipientele metalice
pentru colectarea separata a resturilor de tigari,
chibrituri.
La parasirea locului pentru fumat, verificati
stingerea restului de tigara sau a chibritului in
recipintul metalic destinat, completati cu apa
daca se impune.
In cazul in care observati fum sau flacara in
recipientul destinat ambalajelor combustibile,
interveniti cu apa sau cu un stingator cu
pulbere pentru a stinge focul alarmati imediat
conducerea sectiei/sectorului.
Pastrati curatenia la locul pentru fumat, luati
atitudine impotriva celor care nu pastreaza
curatenia, nu petreceti mai mult timp dacat este
strict necesar pentru o tigara.