You are on page 1of 2

Paiporta Setembre 2010

PEL TEU TREBALL, PELS TEUS DRETS
TUTELA JUDICIAL

DESPIDOS SUBVENCIONADOS En empresas con menos de 25 trabajadores/as el FOGASA pagará el 40% CON DINERO PÚBLICO de los despidos y para los nuevos contratos jos pagará 8 días por año (independientemente del nº de trabajadores/as) Las empresas ya no tienen que probar con documentos las razones del

La recent aprovació de la Reforma Laboral, l’anunciada revisió del sistedespido objetivo (20 días por año) ma de pensions per a augmentar l’edat de jubilació fins PREAVISO POR DESPIDO Se reduce de 30 a 15 días el plazo de preaviso al trabajador/a als 67 anys i el número d’anys de cotització, la CONVENIO COLECTIVO y Las empresas pueden congelació de les pensions per als pròxims anys, dejar de aplicar las condiciones de trabajo DESCUELGUE SALARIAL pactadas incluso de el retall de les prestacions socials i aela Llei pagar un salario inferior al del Convenio si aluden a la Dependència, són algunesque les mesures pro-la situación actual o futura de la empresa de con ello mejorará posades pel govern del PSOECon la el vistiplau del en la mano se podría aplicar el despido amb nueva legislación DESPIDO COLECTIVO PERSONAL LABORAL DELsocials, laborals i econòcolectivo u objetivo al personal laboral jo de las administraciones PP, que retallen drets SECTOR majoria públicas, mics a laPÚBLICO de la població. con la consiguiente degradación de los servicios públicos

EMBRE ET 29 DE S ERAL AGA GEN V

CONSEQÜÈNCIES DE LA REFORMA LABORAL,ET CALEN MÉS RAONS?
PODRAN TIRAR-TE AL CARRER PER RAONS ECONÒMIQUES O PER CAUSES TÈCNIQUES O PRODUCTIVES Una empresa que tinga pèrdues (dóna igual la quantitat) podrà fer-te fora automàticament amb una indemnització de 20 dies per any i màxim d’una anualitat. Una empresa podrà fer fora els treballadors que vulga argumentant que gràcies a això millorarà l’empresa, amb una indemnització amb 20 dies per any . Una empresa sense problemes econòmics podrà fer fora els treballadors que vulga amb una indemnització de 20 dies per any argumentant que gràcies a això evitarà problemes futurs L’empresa s’estalvia els salaris de tramitació,tindrà una rebaixa de la indemnització amb una subvenció amb diner públic, (o siga de tots) Per a empreses amb menys de 25 treballadors el FOGASA pagarà el 40% dels acomiadaments i per als nous contractes inde nits pagarà 8 dies per any (independentment del nombre de treballadors). Les empreses ja no han de provar amb documents les raons de l’acomiadament objectiu(20 dies per any) Es redueix de 30 a 15 dies el termini de preavís quan volen-fer te fora.

Grup Municipal d’esquerres, verd i valencianista.

PER SI DE CAS, TAMBÉ PODRAN TIRAR-TE AL CARRER, (PREVENTIVAMENT) ACOMIADAMENT EXPRESS PER TIRAR -TE AL CARRER L’EMPRESA REBRÀ SUBVENCIONS TUTELA JUDICIAL PREAVÍS PER ACOMIADAMENT

EL CONVENI COL·LECTIU SERÀ Les empreses podran deixar d’aplicar les condicions de treball pactades PAPER MULLAT i inclús pagar un salari inferior al del Conveni si s’acullen a que amb això la situació actual o futura de la empresa millorarà. ACOMIADAMENT COL·LECTIU Amb la nova legislació legislació es podria aplicar l’acomiadament PERSONAL LABORAL DEL col·lectiu o objectiu al personal laboral xe de le s administracions SECTOR PÚBLIC públiques, amb la possible degradació dels serveis públics .

LA REFORMA LABORAL APROVADA PEL PSOE, AMB LA COMPLICITAT DEL PP, GENERARÀ MÉS DESOCUPACIÓ I PRECARIETAT, PER AIXÓ: VOS ANIMEM A SUMAR-VOS A LA VAGA GENERAL DEL 29 DE SETEMBRE I A ACUDIR A LA MANIFESTACIÓ CONVOCADA A LES 19 HORES PLAÇA SANT AGUSTÍ DE VALÈNCIA
www.blocpaiporta.com blocpaiporta@gmail.com
96 397 40 46 - 96 397 12 22

Açò és un Projecte Obert

www.isabelmartingomez.blogspot.com isabelmartin@aytopaiporta.es

Paiporta Setembre 2010

POR TU TRABAJO, POR TUS DERECHOS
La reciente aprobación de la Reforma Laboral, la anunciada revisión del sistema de pensiones para aumentar la edad de jubilación a los 67 años y el número de años de cotización, la congelación de las pensiones para los próximos años, el recorte de prestaciones sociales y de aplicación de la Ley de Dependencia, … son algunas de las medidas propiciadas por el gobierno del PSOE, con el aplauso de la derecha, que recortan derechos sociales, laborales y económicos para la mayoría de la población.

EMBRE I DE SEPT RAL 29 A GENE HUELG

CONSECUENCIAS D LA REFORMA LABORAL Y RAZONES PARA E SUMARSE A LA HUELGA DEL 29S
DESPIDO POR CAUSAS ECONÓMICAS Una empresa que sufra pérdidas (sin importar cantidad) podrá despedir automáticamente a los/las trabajadores/as que quiera con una indemnización de 20 días por año y máximo una anualidad Una empresa podrá despedir a los/las trabajadores/as que quiera con una indemnización de 20 días por año argumentando que gracias a los despidos mejorará la empresa Una empresa sin problemas económicos podrá despedir a los/las trabajadores/as que quiera con una indemnización de 20 días por año argumentando que gracias a los despidos evitará problemas futuros La empresa se ahorra los salarios de tramitación y consigue una rebaja de la indemnización a modo de subvención con dinero público

Grup Municipal d’esquerres, verd i valencianista.

DESPIDO POR CAUSAS TÉCNICAS O PRODUCTIVAS DESPIDO PREVENTIVO

DESPIDO EXPRESS

DESPIDOS SUBVENCIONADOS En empresas con menos de 25 trabajadores/as el FOGASA pagará el 40% CON DINERO PÚBLICO de los despidos y para los nuevos contratos jos pagará 8 días por año (independientemente del nº de trabajadores/as) TUTELA JUDICIAL PREAVISO POR DESPIDO CONVENIO COLECTIVO y DESCUELGUE SALARIAL DESPIDO COLECTIVO PERSONAL LABORAL DEL SECTOR PÚBLICO Las empresas ya no tienen que probar con documentos las razones del despido objetivo (20 días por año) Se reduce de 30 a 15 días el plazo de preaviso al trabajador/a Las empresas pueden dejar de aplicar las condiciones de trabajo pactadas e incluso pagar un salario inferior al del Convenio si aluden a que con ello mejorará la situación actual o futura de la empresa Con la nueva legislación en la mano se podría aplicar el despido colectivo u objetivo al personal laboral jo de las administraciones públicas, con la consiguiente degradación de los servicios públicos

CONSEQÜÈNCIES DE LA REFORMA LABORAL,ET CALEN MÉS LA REFORMA LABORAL APROBADA POR EL PSOE, CON LA COMPLICIDAD DEL PP, RAONS? GENERARÁ MÁS DESEMPLEO Y PRECARIEDAD, POR ELLO
Açò és un Projecte Obert
PODRAN TIRAR-TE AL A SUMAROS A LA HUELGA GENERALigual 29quantitat) podrà fer-te Una empresa que tinga pèrdues (dóna DE la DE SEPTIEMBRE OS ANIMAMOS CARRER PER RAONS fora automàticament Y A ACUDIR A LA MANIFESTACIÓNamb una indemnització de 20 dies per any i CONVOCADA A LAS 19 HORAS ECONÒMIQUES màxim d’una anualitat. O PER CAUSES TÈCNIQUES O PRODUCTIVES

PLAZA SAN AGUSTÍN DE VALENCIA

-

PER SIblocpaiporta@gmail.com DE CAS, TAMBÉ PODRAN TIRAR-TE AL CARRER, (PREVENTIVAMENT)

www.blocpaiporta.com

Una empresa podrà fer fora els treballadors que vulga argumentant que gràcies a això millorarà l’empresa, amb una indemnització amb 20 dies per any . www.isabelmartingomez.blogspot.com 96 397 40 46 - 96 397 12 22 Una empresa sense problemes econòmics podrà fer fora els isabelmartin@aytopaiporta.es treballadors que vulga amb una indemnització de 20 dies per any argumentant que gràcies a això evitarà problemes futurs