You are on page 1of 10

Structura portofoliului de credite pe sectorul bancar al RM (pe ramuri

)
(tipul prezentarii: în dinamică, perioada: 2015-2018 , În moneda naţională ,Anual)

BC „MOLDOVA - AGROINDBANK”
Nr. d/o Ramura creditelor
Informaţia este dezvăluită, conform cerinţelor expuse în Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către băncile din R. M
15 îmbină
Creditele care Credite
forme acordate pentruplasări
de acord REPO, procurarea/construcţia imobilului
– garanţii, leasing financiar, angajament de credite sunt clasificate c
* sumele creditelor în valută străină se recalculează la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data gestionară.
Total
** credite acordate persoanelor fizice care nu practică activitate
*** creditele acordate persoanelor fizice cu excepţia persoanelor fizice care practică activitate, sunt clasificate la „Alte c

sursa de date : BNM
data : 22.05.2018
ora :21:01

A. 68 ament de credite sunt clasificate 1 conform caracteristicilor grupelor de conturi8menţionate în anexa 7 nesc valabil la data gestionară.614 32 103 639 ctivitate. „ENERGBANK” S. perioada creditelor luniiacordate gestionare**** înNr.A. perioada creditelor luniiacordate gestionare**** în perioada lunii gestionare**** zvăluirea de către băncile din R. 7.AGROINDBANK” B. S.MOLDOVA . sunt clasificate la „Alte credite acordate – conform caracteristicilor grupei de conturi .A. perioada creditelor luniiacordate gestionare**** înNr.C. or acordate înNr.A.C. „COMERTBANK” S. Moldova a informaţiei aferente activităţilor lor. B. BC „EuroCreditBank” S.

BC „MOBIASBANCA S. or acordate înNr. perioada creditelor luniiacordate gestionare**** în perioada lunii gestionare**** 10 9 52 45 55 715 2.A. perioada creditelor luniiacordate gestionare**** înNr.002 .A.A.A. 2017 XIMBANK . S. perioada creditelor luniiacordate gestionare**** înNr.Groupe Societe BCGenerale” „Moldindconbank” S.Gruppo Veneto Banca” „FinComBank” S. .253 2.

„ProCredit Bank” S. .A.B.A. perioada creditelor luniiacordate gestionare**** înNr.C. perioada creditelor luniiacordate gestionare**** înNr.A. BCR Chisinau S.AGROINDBANK” S. „VICTORIABANK” BC „MOLDOVA S.C. perioada creditelor luniiacordate gestionare**** în perioada lunii gestionare**** 1 6 12 63 126 26 499 10. B. or acordate înNr.A.285 .

C.Gruppo Veneto Banca” S. B.A.A. perioada creditelor luniiacordate gestionare**** înNr. .A.A. „EXIMBANK S.C. „COMERTBANK” S. 2016 B. or acordate înNr. perioada creditelor luniiacordate gestionare**** înNr. BC „EuroCreditBank” S. perioada creditelor luniiacordate gestionare**** în perioada lunii gestionare**** 0 7 8 9 21 86 639 55 . „ENERGBANK” B.C.

perioada creditelor luniiacordate gestionare**** în perioada lunii gestionare**** 2 56 21 0 491 2. perioada creditelor luniiacordate gestionare**** înNr. B. S.C.A.A.Groupe Societe BCGenerale” „Moldindconbank” S.A. perioada creditelor luniiacordate gestionare**** înNr.526 2. . 2016 „FinComBank” BC „MOBIASBANCA S. or acordate înNr.368 134 .A. „ProCredit Bank” S.

B. perioada creditelor luniiacordate gestionare**** înNr. perioada creditelor luniiacordate gestionare**** în perioada lunii gestionare**** 4 11 17 1 17 739 4.A. or acordate înNr.A.C.A.AGROINDBANK” B. BCR Chisinau S.280 23 .C. S. „VICTORIABANK” BC „MOLDOVA S. perioada creditelor luniiacordate gestionare**** înNr. . „COMERTBANK” S.A.

„EXIMBANK S. perioada creditelor luniiacordate gestionare**** înNr. perioada creditelor luniiacordate gestionare**** înNr. 2015 BC „EuroCreditBank” S. perioada creditelor luniiacordate gestionare**** în perioada lunii gestionare**** 22 6 6 4 62 217 58 249 .A. or acordate înNr.A.C. .Gruppo Veneto Banca” „FinComBank” S. S.A.C. „ENERGBANK” B.A. B.

A. „ProCredit Bank” S. perioada creditelor luniiacordate gestionare**** înNr. perioada creditelor luniiacordate gestionare**** în perioada lunii gestionare**** 31 11 0 1 2. B. or acordate înNr.071 1.ASBANCA .Groupe Societe BCGenerale” „Moldindconbank” S.A.310 207 8 . S.A. BCR Chisinau S.A. perioada creditelor luniiacordate gestionare**** înNr.C.

or acordate în perioada lunii gestionare**** 7 440 . „VICTORIABANK” S.B.A.C.