You are on page 1of 9

1. Introducere.

In România clasificarea, etichetarea si ambalarea produselor este
aprobata prin Legea nr. 106/2002.
Scopul etichetării produselor alimentare este de a garanta accesul consumatorilor la informaţii
complete cu privire la conţinutul şi compoziţia produselor, pentru a proteja sănătatea şi interesele
acestora. Alte informaţii pot oferi detalii despre o caracteristică specifică a produsului, cum ar fi
originea sau procedeul de fabricaţie. Unele produse alimentare, cum ar fi organismele modificate
genetic, alimentele alergenice, alimentele destinate sugarilor sau chiar diverse băuturi fac, de
asemenea, obiectul unor reglementări specifice.
Uniunea Europeană (UE) îşi îmbunătăţeşte reglementările referitoare la etichetarea produselor
alimentare, astfel încât consumatorul să dispună de informaţii esenţiale, lizibile şi uşor de înţeles
pentru a cumpăra produse în cunoştinţă de cauză. Din considerente de sănătate publică, noile
reglementări consolidează protecţia împotriva alergenilor.
Domeniu de aplicare
Acest regulament se aplică operatorilor din sectorul alimentar în toate etapele lanţului alimentar.
Acesta se aplică tuturor produselor alimentare destinate consumatorului final, inclusiv produselor
alimentare livrate de unităţile de restauraţie colectivă şi produselor alimentare destinate a fi
furnizate acestora.
Acest regulament se aplică fără a aduce atingere cerinţelor de etichetare prevăzute în dispoziţiile
specifice ale Uniunii Europene (UE) aplicabile anumitor produse alimentare.

2. Cerinţe generale

Nici etichetarea şi prezentarea produselor alimentare, nici publicitatea făcută acestora nu este de
natură:
- să inducă în eroare cumpărătorul cu privire la caracteristici, proprietăţi sau efecte;

- să atribuie unui produs alimentar proprietăţi de prevenire, de tratament sau de vindecare a unei
boli umane (cu excepţia apelor minerale naturale şi a produselor alimentare cu destinaţie
nutriţională specială pentru care există dispoziţii specifice).

Informaţiile despre produsele alimentare trebuie să fie precise, clare şi uşor de înţeles de către
consummator.

3. Responsabilităţile operatorului.

Operatorul sub a cărui denumire sau denumire comercială se comercializează produsul alimentar
sau importatorul (dacă operatorul în cauză nu are sediul în UE) este cel căruia îi revine
răspunderea pentru informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare. Acesta trebuie

cantitatea netă de produs alimentar. În cazul în care produsele alimentare nu sunt preambalate. atunci când este necesar. muştar. În cazul în care produsele alimentare sunt preambalate. . in principal. Menţiuni obligatorii Menţiunile obligatorii trebuie să fie uşor de înţeles şi vizibile. informaţiile obligatorii trebuie menţionate pe preambalaj sau pe o etichetă ataşată acestuia. depozitarea si transportul produselor. . lapte.data durabilităţii minimale sau data-limită de consum.lista ingredientelor. în cazul în care omiterea lor ar îngreuna utilizarea corectă a produsului alimentar. -numele sau denumirea comercială şi adresa operatorului sau a importatorului. Productia de produse alimentare destinate comercializarii se desfasoara in conditiile prevazute de prezenta ordonanta. pentru ca acesta din urmă. Înălţimea «x» caracterelor trebuie să fie de cel puţin 1. sanatatii populatiei si a mediului inconjurator. informaţiile alimentare trebuie să fie transmise operatorului care recepţionează produsele alimentare respective. . să fie în măsură să le furnizeze consumatorului final. urmarind.cantitatea anumitor ingrediente sau categorii de ingrediente.condiţiile speciale de păstrare şi/sau condiţiile de utilizare. cereale ce conţin gluten etc. după caz. persoane juridice.instrucţiuni de utilizare.substanţele are provoacă alergii sau intoleranţă (arahide. peşte.). satisfacerea necesitatilor de consum ale tuturor categoriilor de consumatori si respectarea conditiilor de igiena si de mediu la fabricarea. Menţiunile obligatorii sunt: .ţara de origine sau locul de provenienţă pentru anumite tipuri de carne. indestructibile. . .să asigure existenţa şi acurateţea acestor informaţii în conformitate cu legislaţia europeană privind produsele alimentare şi cu cerinţele dispoziţiilor de drept intern relevante. . . Prevederile prezentei ordonante sunt obligatorii pentru toti operatorii economici. . lizibile şi.denumirea.2 mm (exceptând ambalajele sau recipientele de mici dimensiuni). indiferent de forma de organizare si tipul de proprietate. protectia vietii. manipularea. pentru lapte sau în cazurile în care omiterea acestui tip de informaţii ar putea induce cumpărătorul în eroare. Operatorii economici care desfasoara activitati in domeniul productiei de produse alimentare destinate comercializarii au obligatia sa ia masurile necesare pentru a elimina riscul de . asociatii familiale sau persoane fizice autorizate sa desfasoare o activitate economica independenta.

Ambalajele folosite pentru produsele alimentare trebuie sa asigure mentinerea calitatii si cantitatii acestora. pana la obtinerea produselor finite. caiete de sarcini. . in vigoare. pe toate fazele de fabricatie. Produsele alimentare realizate in tara sau cele importate. chimic. numai dupa avizarea acestora de catre Ministerul Sanatatii Publice ca sunt apte pentru consum uman si cu respectarea conditiilor de calitate si tehnice prevazute in standarde. Acordarea licentelor de fabricatie a produselor alimentare destinate comercializarii se efectueaza de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. specificatii tehnice. dupa experimentari prealabile. sau prin colaborare cu unitati de cercetare si laboratoare specializate. supuse unui proces tehnologic. La etichetarea si marcarea produselor alimentare se vor mentiona in mod obligatoriu elementele de identificare a produsului. se realizeaza prin organele de control tehnic ale operatorilor economici. Operatorii economici care desfasoara activitati in domeniul productiei de produse alimentare destinate comercializarii pot desfasura aceste activitati numai in baza unor licente de fabricatie. toxicologic. specificatii tehnice. Materialele de ambalare si ambalajele utilizate pentru produsele alimentare trebuie sa fie avizate din punct de vedere sanitar de catre Ministerul Sanatatii Publice. norme sanitare si sanitar-veterinare. sa fie realizate din materiale reciclabile sau sa aiba asigurate conditiile de valorificare sau eliminare ecologica. incepand cu materiile prime. Produsele alimentare pot fi fabricate de catre operatorii economici care desfasoara activitati in domeniul productiei de bunuri alimentare. Verificarea calitatii produselor alimentare. incat sa nu constituie un pericol pentru organismul uman. microbiologic. Obligatii ale operatorilor economici care desfasoara activitati in domeniul productiei de produse alimentare. din punct de vedere fizic. Operatorii economici care produc produse alimentare sunt obligati ca. sa utilizeze numai materii prime si materiale care sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in standarde. conform prevederilor din standarde sau alte reglementari in vigoare. parazitologic sau al nivelului de radioactivitate. La fabricarea produselor alimentare se vor utiliza numai aditivi alimentari aprobati de catre organismele specializate ale Ministerului Sanatatii Publice. caiete de sarcini. in vigoare. trebuie sa aiba o asemenea compozitie si calitate.contaminare sau degradare a produselor si transformarea acestora in produse improprii consumului uman. La receptia materiilor prime conditiile de calitate se verifica prin analize de laborator. cat si pe timpul depozitarii acestora. precum si normelor de protectie a mediului. pe raspunderea acestuia. norme sanitare si sanitare veterinare. Stabilirea termenului de valabilitate pentru produsele alimentare se face de catre producator. cu precizarea tarii in care acesta a fost fabricat si ambalat. In cadrul unitatilor producatoare se pot organiza laboratoare proprii autorizate. la fabricarea acestora.

indicatiile si precautiile de folosire a acestora. transportarea si depozitarea produselor alimentare se vor asigura fiecarui produs conditiile specifice de pastrare. La manipularea. prin reetichetare sau reambalare. f) condiţiile de depozitare sau de folosire. j) concentraţia alcoolică pentru băuturile la care aceasta este mai mare de 1. data limită de consum. in plus fata de cele prevazute la art. k) o menţiune care să permită identificarea lotului. l) menţiuni suplimentare de etichetare pe grupe de produse. de conservare şi de folosire: Pe eticheta sau pe ambalajul alimentelor se înscrie de către producător data durabilităţii minimale.2% în volum. 8. boli sau alte motive. Etichetele alimentelor trebuie să cuprindă în mod obligatoriu: a) denumirea sub care este vândut alimentul.Se interzice prelungirea termenului de valabilitate expirat. h) locul de origine sau de provenienţă a alimentului. . atunci când lipsa acestora poate determina o utilizare necorespunzătoare a alimentelor. Data durabilităţii minimale/termenul de valabilitate. d) cantitatea netă pentru alimentele preambalate. atunci când acestea necesită indicaţii speciale. 4. b) lista cuprinzând ingredientele. g) denumirea sau denumirea comercială şi sediul producătorului sau ale ambalatorului sau ale distribuitorului înregistrat în Uniunea Europeană. i) instrucţiuni de utilizare. conform prevederilor din standarde sau alte reglementari in vigoare. 12. Pe ambalajele produselor alimentare destinate persoanelor carora le sunt necesare diete speciale pentru varsta. conform art. condiţii de păstrare. în cazul alimentelor care din punct de vedere microbiologic au un grad înalt de perisabilitate. se vor mentiona. de catre producator. în cazul produselor provenite din ţări din afara Uniunii Europene se înscriu denumirea şi sediul importatorului sau ale distribuitorului înregistrat în România. dacă omiterea acestuia ar fi de natură să creeze confuzii în gândirea consumatorilor cu privire la originea sau provenienţa reală a alimentului. Operatorii economici care produc produse alimentare au obligatia executarii verificarilor metrologice impuse de legislatia in vigoare. e) data durabilităţii minimale sau. c) cantitatea din anumite ingrediente sau categorii de ingrediente. respectiv data până la care acestea îşi păstrează caracteristicile specifice în condiţii de depozitare corespunzătoare.

fie de indicarea locului în care aceasta este înscrisă pe etichetă sau ambalaj. .importanta ambalajului este evidentiata de functiile acestuia: . pentru produse nealimentare. butelii.ambalaje rigide.facilitarea operatiilor de manipulare. .promovarea produselor prin crearea unei atitudini pozitive fata de produs. lunii şi a anului. (2) sunt însoţite fie de dată. chimic si biologic în scopul mentinerii calitatii si integritatii acestuia în deul manipularii.". . . transportului. cu indicarea condiţiilor de păstrare şi conservare ce trebuie respectate pe perioada durabilităţii minimale.dupa tip . Menţiunile sunt completate. într-o formă cronologică necodificată. de desfacere. 102] clasificarea ambalajelor se face dupa mai multe criterii. materiale textile. . semirigide.ambalaje hârtie si carton. canistre. din care prezentam câteva în continuare: . pâna la consumator ..dupa sistemul de confectionare . în componente ale produsului (membrane naturale. .dupa destinatie . tavi. ambalaje pentru produse periculoase. de preferinţă. .chimic cu functii complexe.pâna la consumator sau pâna la expirarea termenului de garantie" Conform literaturii de specialitate [101. biologici: .dupa materialele constituente . borcane. suple. ambalaje individuale sau colective. ca si în cazul calitatii.Data va fi precedată de menţiunea: .dupa specificul produsului ambalat . de preferinţă. este suficient să se indice ziua şi luna. depozitarii si desfacerii . stelaje.de la producator.dupa durata de utilizare si tipul circulatiei . (4) Data se compune din indicarea clară a zilei. înlocuitori din lemn si împletituri. distribuitor.a căror durabilitate este mai mare de 3 luni.ambalaje recuperabile (reciclabile. 5. este suficient să se indice luna şi anul. dacă se indică luna şi anul sau numai anul. dar mai mică de 18 luni.dupa gradul de rigiditate .". numeroase. metal. ambalaje din lemn. dacă în dată este inclusă ziua."A se consuma.plicuri.ambalaje fixe. . până la sfârşitul . chimici. demontabile. materiale plastice. refolosibile). (3) Menţiunile prevăzute la alin.a căror durabilitate este mai mare de 18 luni. este suficient să se indice anul. retea comerciala.ambalaje pentru produse alimentare. pliabile. . sticla.1. în cazul alimentelor: . Definitiile date conceptului de ambalare sunt. bidoane. vafe.conservarea si protectia proprietatilor produselor împotriva factorilor fizici. ambalaje nerecuperabile. ."A se consuma. Pe întregul circuit strabatut de produs . damigene. materiale complexe..ambalaje de transport. amidon gelatinizat).. de prezentare. destinat sa asigure protectia temporara a produselor din punct de vedere fizic.. 5. . după caz. dupa cum urmeaza: " un sistem fizico . înainte de . depozitare si transport a produselor.a căror durabilitate este mai mică de 3 luni. sacose. Ambalarea Din punct de vedere etimologic ambalare provine din prefixul "en" si cuvântul "balla" (fr: emballage) cu sensul de a strânge în balot. Tipuri de ambalaje In România ambalajul este definit conform STAS 5845/1-86 si Ordonanta Guvernului 39/1995. informarea sau chiar schimbarea mentalitatii consumatorului.

Aceasta poate fi: -colectiva si portionata. subiective si auxiliare) este utila în realizarea ambalajului potrivit. Consumatorul este în acest fel. mentinerea integritatii calitative a produselor în functie de conditiile de mediu. depozitare presupune adaptarea ambalajului la normele de transport si la conditiile de încarcare-descarcare. Ambalajul asigura conservarea calitatii initiale a produsului în toate etapele circuitului ethnic. ambalaje din mase plastice. ambalaje din sticlă.Se observa faptul ca trebuie studiat. Alegerea unui anumit tip de ambalare depinde de caracteristicile produselor ce urmeaza a fi ambalate. In acelasi timp ambalajul trebuie tratat ca o parte distincta care de multe ori este determinant în adoptarea deciziei de achizitionare a produsului. marca de fabrica sau de comert.în folii contractibile ( blister si alveolara). Textul. Protectia împotriva factorilor biologici consta în mentinerea calitatii igienice si microbiologice. protectia la actiunea luminii. de ordin dimensional privind fixarea sau ancorarea produselor în mijlocul de transport si cerinte privind returnarea ambalajelor (se prefera ambalaje se se pot micsora prin pliere). amenajarea depozitelor a rampelor de încarcare-descarcare si a 5 mijloacelor de transport. imaginea trebuie armonizate cu forma ambalajului si cu materialul de ambalare. -aseptica. Pentru cresterea productivitatii muncii si reducerea costurilor este important de realizat rationalizarea operatiunilor de manipulare. produs- echipament si produs-ambient este deosebit de utila. în cazul produselor noi. de proprietatile materialului din care se face ambalajul. . ambalaje din materiale complexe. ca produsul este fragil. -tip aerosol. Activitatile de acest tip trebuie optimizate. radioactive sau corozive. de asemenea. Functia de conservare si de protectie a marfurilor consta în protejarea de influenta mediului extern. în masura sa stie ca se afla în prezenta unor produse toxice. alaturi de elementele estetice precum si volumul si precizia informatiilor prin care comunica cu clientii. în strânsa corelatie. Ambalajele sunt specifice fiecarui produs. Analiza functiilor produsului (functii obiective. Trebuie realizata dimensionarea corespunzatoare a produselor si ambalajelor. consumatorul fiind avertizat în ceea ce priveste modul de utilizare. culoarea. ca un tot. manevrare si transport al ambalajului. Functia de promovare a vânzarilor este data de modul în care se prezinta produsul folosind în acest scop eticheta.Examinarea sistemului produs-om. mai ales. a factorilor mecanici si chimici.ambalaje din hârtie-carton. optimizarea raportului volum/greutate. ambalaje din metal. . ambalaje din materiale textile. manipulare. Functia de transport. de functiile ambalajului. manipulare si transport pe întreg circuitul tehnico-economic. ca acesta nu trebuie amplasat lânga surse de caldura sau expus radiatiilor ultraviolete deoarece exista pericol de degradare. sa se asigure ambalajul optim de pastrare. ambalaje din lemn. mecanizarea acestora. Alegerea variantei optime de manipulare presupune luarea în considerare a cerintelor de ordin constructive. După natura materialului din care sunt obţinute: .produsul si ambalajul ca un sistem. Dimensionarea ambalajelor trebuie subordonata folosirii judicioase a spatiilor de depozitare si a capacitatii mijloacelor de transport. Aceasta presupune corelarea temperaturii mediului cu cea prescrisa în standarde. -in vid. prin simboluri grafice specifice si prin simboluri ce se refera la protectia mediului înconjurator. Asigurarea conditiilor de pastrare a produselor urmareste.

inclusiv materiale stratificate). reutilizabil.promovarea ambalajelor standard care pot fi reutilizate. 6PS - polistiren.poletilena de înalta densitate. ambalajul poate fi murdar sau chiar deteriorat ceea ce poate contribui la pierderi cantitative de produs. Starea ambalajului da informatii privind conditiile de transport.limitarea volumului si masei ambalajelor.-in atmosfera modificata (controlata). recuperabil. . Simbolul grafic folosit în mod frecvent.Eticheta produsului . Simboluri pentru protectia mediului înconjurator si a consumatorului. De aceea la constatarea deficientei se examineaza cu atentie starea ambalajului deorece este posibil ca acesta sa fi cauzat pierderile sau degradarile.mediu înconjurator Marcajele existente pentru protectia consumatorilor dar si a mediului indica faptul ca ambalajul este reciclabil. . este bucla lui Möbius. 5 PP . 2 HDPE . Realizarea ambalajelor nu mai trebuie sa fie o problema pentru mediul înconjurator si pentru consumator. 7 OTHER .eliminarea discriminarilor dintre ambalajele noi si ambalaje reciclabile. Sistemul de codificare aplicat pentru materialele plastice este de un real folos pentru cunoasterea materiei prime din care este constituit ambalajul în vederea realizarii cu usurinta a reciclarii acestuia.polietilena de joasa densitate.polietilentereftalat.polipropilena. Daca conditiile de transport au fost insalubre. 7. 3 V .alte materiale plastice. La nivelul UE se prevede: . Ambalaje realizate din materiale neadecvate pentru un anume tip de marfuri poate provoca aparitia unui exces de umiditate si pot duce la mucegairea si putrezirea produselor. Ambalarea marfurilor trebuie tratata cu seriozitate atât de catre expeditor cât si de catre caraus pentru a se asigua o protectie eficienta.vinil. 4 LDPE . Relatia ambalaj . 6. Codificarea consta într-o sageata închisa ce prezinta în centru un numar si abrevierea pentru tipul de material considerat (1 PETE .

conditiile de pastrare. codul Data Matrix. Etichetele dau informatii utile atât pentru agentii economici cât si pentru consumatori. în deplina securitate. între produsele si serviciile oferite si sa fie în masura sa le utilizeze. . care se înscriu la vedere.argumentuil de vânzare: text publicitar. conditiile de instalare. în conformitate cu interesele lor. Consumatorii au dreptul de a fi informati. etichetele se clasifica în: . Elementele mesajului obligatoriu care trebuie sa apara pe eticheta sunt: . în mod obligatoriu. Ea reprezinta orice material scris. astfel încât sa aiba posibilitatea de a face o alegere rationala. . instructiunile de folosire etc. marca umbrela. Elementele mesajului promotional sunt: . . marca produsului.grupa din care face parte produsul.termen de valabilitate sau garantie.mentiunea specifica pentru acele produse care au suferit un anume tratament de modificare a calitatii. dupa caz. depozitare. exploatare. figurala. marca literala. . trofee. dupa caz.lotul de fabricatie. asupra caracteristicilor esentiale ale produselor si serviciilor oferite de catre agentii economici. care contine elemente de identificare a produsului când acesta este prezentat pentru vânzare. eventual clasa de calitate. promovarea unor conuri. . Etichetele nu trebuie sa descrie produsul în mod înselator si sa creeze o imagine falsa referitoare la caracteristicile produsului. . Tipurile de grafica utilizate pentru etichetarea marfurilor sunt grafica umoristica. emblema sau sigla fabricii.marcile sub care se comercializeaza (marca de fabrica. scurt istoric al produsului sau al firmei. eticheta. combinata. definirea etichetei se face într-un sens larg. în mod complet. marca de comert.principalele caracteristici de calitate si masa pe unitatea de ambalaj.restrictii de consum. prin elemente de identificare si caracterizare ale acestora.denumirea produsului si numele producatorului. domeniul de utilizare. avantajele oferite de produs si ambalaj. .codul cu bare. . . .documentul tehnico-normativ (standard sau alt act normativ) .Ca urmare a faptului ca eticheta înglobeaza materiale de prezentare si de publicitate. gravat sau ilustrat sau este aderent pe ambalajul acestuia. Produsele de folosinta îndelungata trebuie însotite de "declaratia de conformitate".etichete de clasificare. jocuri în vederea obtinerii unor câstiguri etc. Corespunzator functiilor pe care le îndeplinesc. pe produs. de "cartea tehnica" ori de "instructiuni de folosire". .etichete de prezentare. redactate în limba româna.etichete de identificare. . litografiat. potrivit destinatiei acestora. tara de origine. . ambalaj de vânzare sau în cartea tehnica. . informatii privind certificarea sistemului calitatii. Informarea consumatorilor în legatura cu produsele oferite se realizeaza. imprimat. grafica comerciala si grafica intelectuala. corect si precis. "certificat de garantie" si. Aplicarea etichetei sau înscrierea elementelor de identificare se poate face direct pe produs sau pe ambalajul de vânzare.etichete de promovare. codul Calra.eticheta ecologica.data fabricatiei. care cuprind principalele caracteristici ale produsului. .

In prezent. tariful.BIBLIOGRAFIE 1. declaratia de conformitate.protectia-consumatorilor. 8. exista o întreaga campanie de protejare care are ca scop recunoasterea de catre consumatori a marfurilor autentice. data fabricatiei.mmediu. dupa caz. sistemul ISOTAG si ISOCODE sau eticheta inteligenta (de radiofrecventa) sau firele textile de siguranta. care au ajuns la un nivel deosebit de perfectiune si anume.întretinere. Informatiile referitoare la serviciile prestate trebuie sa cuprinda categoria calitativa a serviciului. Asigurarea ambalarii si etichetarii corespunzatoare a alimentelor este o cerinta din ce in mai mai stricta care se aplica prin legi special create pentru acest domeniu . termenul de garantie. http://ambalaje. termenul de garantie si eventualele riscuri ce pot aparea în urma nerespectarii instructiunilor. http://www.ro/index.anpc. riscurile previzibile si.net/ 4. ca urmare a gradului crescut de falsificare a produselor.ro/etichetarea-prezentarea- si-publicitatea-produselor-alimentare/ .gov. holograma. timpul de realizare.pdf 3. http://www. Aceasta se realizeaza prin utilizarea unor sisteme de protectie.analizeaza eticheta si modul de ambalare si in functie de infornatiile oferite de acestea decid asupra cumpararii acelui produs.Producatorii sunt nevoiti sa respecte in mare parte toti pasii pentru a resusi sa iasa pe piata cu produse sigure si de calitate.ro/beta/wp-content/uploads/2012/06/2012- 06- 04_biosecuritate_hg106din2002actualizataetichetarealimente. In momentul actual din ce in ce mai multi consumatori sunt mai vigilenti atunci cand cumpara un produs alimentar. http://www.php? option=com_content&view=category&layout=blog&id=31&Itemid =38 2.