You are on page 1of 3

Test

-Clasa a-VII-a

I. Să se stabilească valoarea de adevăr a următoarelor afirmaţii.

1. Pătratul unui număr raţional este totdeauna pozitiv sau zero.

2. Două drepte din acelaşi plan care nu au nici un punct comun se numesc
drepte perpendiculare.

3. Doua drepte concurente sunt perpendiculare daca unul din unghiurile
care se formează ı̂n jurul punctului lor comun este un unghi drept.

4. Mediana unui triunghi este mediatoarea uneia din laturile sale.

5. Un pătrat este un dreptunghi cu două laturi consecutive congruente.

II. Incercuiţi răspunsul corect.

1. Rezultatul expresiei [(−4) : 2] · [(−6) : 3] este:

a) 4

b) -4

c) 6

d) 10

2. Paralelogramul cu un unghi drept este:

a) trapez dreptunghic

b) pătrat

c) dreptunghi

d) romb

1

. Un dreptunghi cu două laturi consecutive congruente se numeste: a) romb b) trapez c) pătrat d) paralelogram III. Dacă A = {2.. Rezultatul calculului 10 + 100 : 2 + 15 · 3 este egal cu .. V. 3. 3.. A B a+b arie patrat √2 media aritmetică ab media geometrica l2 bh arie dreptunghi 2 lL IV. Fie triunghiul ABC..... 1... cm.} 4........ Pătratul ABCD cu latura de 5cm. atunci mulţimea A ∩ B este egal cu {. [AB bisectoarea unghiului A .. 2}... lei. Demonstraţi că AFDE este romb şi dacă ı̂n plus EF k BC ... atunci 4 ABC este isoscel.... Completaţi... Aria pătratului ABCD este egală cu .... 2... 3. 1. DE k AC (E ∈ AB) şi DF k AB (F ∈ AC).. 4.... 2 ... 5} şi B = {0... Opt astfel de pixuri costă . Patru pixuri de acelaşi fel costă 20 lei. Realizaţi corespondenţa elementelor din coloana A cu cele din coloana B...

b) Demonstraţi că 4 ADC este isoscel. 3 . diago- nala [AC] are lungimea de 80mm şi este bisectoarea unghiului BCD. (m(ACB)=90 o ). In trapezul dreptunghic ABCD (m(B̂)=90o ). a) Calculaţi lungimea lui [AB]. ˆ VI.