You are on page 1of 4

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE PENTRU EXAMENUL DE

FINALIZARE A STUDIILOR

Programul de studii universitare de licență

ADMINISTRAREA AFACERILOR

Sesiunea iunie 2018
Disciplina - MICROECONOMIE

1 Bazele generale ale economiei (paginile 36 - 47)
1.1. Factorii de producţie: munca, pământul şi capitalul
1.2. Premisa economică fundamentală
1.3. Curba posibilităţilor de producţie

2. Combinarea factorilor de producţie şi eficienţa economică (paginile 78 - 100)
2.1. Conţinutul şi factorii combinării
2.2. Definiţia şi indicatorii eficienţei economice
2.3. Productivitatea şi rolul ei
2.4. Costul de producţie, punct de sprijin pentru pentru analiza eficienţei economice
2.5. Obiectivele activităţii întreprinderii

3. Cererea şi oferta. Legea cererii şi ofertei. (paginile 139 - 160)
3.1. Cererea. Legea cererii.
3.2. Oferta. Legea ofertei.
3.3. Echilibrul pieţei. Interacţiunea ofertei cu cererea.

4. Concurenţa şi formele ei. (paginile 161 - 169)
4.1. Conceptul. Modalităţi şi direcţii de desfăşurare.
4.2. Tipuri de concurenţă.
4.3. Strategii concurenţiale.

5. Preţurile şi formarea acestora. (paginile 170 - 181)
5.1. Conţinutul conceptului de preţ
5.2. Funcţiile preţului.
5.3. Tipuri de preţuri.
5.4. Formarea preţurilor.

BIBLIOGRAFIE
Gheorghe Creţoiu, Viorel Cornescu, Ion Bucur, “Economie” Ediţia a III-a, Ed. CH
Beck, Bucureşti, 2011

9.4. tipuri 5. Strategii de promovare Bibliografie obligatorie 1. 4.3. Gary ARMSTRONG.78-123) 2. Bucureşti. 13. 2002. Virgil BALAURE (coordonator) . 2002. Piața: conținut.1.3. 13.1. Informația de marketing 2. ISBN 973-9021-75-1.2. Disciplina . Study Guide to accompany Marketing. Ediția a II – a revăzută și adăugită. Piața și cercetarea pieței 2. Teorie și aplicații. 4. pp. Strategii de distribuție 6. Eleonora BABAN – Marketing. Magdalena PLATIS – Marketing. 2001.MARKETING 1.2.69-74. 16) 2. Produsul și produsul nou 3. Ediția a II – a revăzută și adăugită. 2. originea și evoluția sa 1. Editura Universității din București. 12. 2002.2. 14.2. (pp. Strategii de preț 5.2) BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARĂ (paginaţia corespunzătoare temelor anunţate) 1. IRWIN 1989 4. Introducere în marketing 1. 7. 10. Strategia de piață și mixul de marketing 3.3. 2013.2. Veronica WONG – Principiile marketingului – ediția europeană. Canale de marketing : coordonate. 8. ISBN 978–606–16–0320-6 (pp. 13-103) . Politica de distribuție 5. Editura Credis. 21) 3.2.3. ISBN 973-9021-75-1. ISBN 973-8336-52-x. 3. 15.4. Magdalena PLATIS. Virgil BALAURE (coordonator) . Politica de produs 3. 5. Erica MICHAELS. București. (Cap. Editura Uranus. 20. John SAUNDERS. 1. 17. dimensiuni. Bucuresti.2. Politica de preț 4. participanți.Marketing.Marketing. ISBN 973-601-399-5. Semnificații ale produsului în optica de marketing 3. 2.15.2. dinamică 2. 12. Politica de promovare 6.1. Funcţiile marketingului 2. în Management și marketing.. 1. sferă. Philip KOTLER. Rolul și componentele politicii promoționale 6.1. dimensiuni. (Cap. 13.1. Ciclul de viață a produsului 3. Conținutul și rolul distribuției 5.1. Prețul și tipurile de preț 4. Structura activității promoționale 6. Conceptul de marketing. Second edition. Bucuresti. Editura Uranus. 4. 16. suport curs. Studierea consumului 2. 19. (Cap. Strategii de produs 4.

Mediul antreprenorial: definire.Antreprenoriat și management pentru afaceri mici și mijlocii. tipuri. Cultură și antreprenoriat. București. pag.Note de curs an universitar 2017/2018 (suport fizic distribuit studenților). Sorin-George Toma . pag. Factori care influențează dezvoltarea sistemului antreprenorial. Revoluția antreprenorială. surse. Beck. 2012. 72-87 . Principalii factori care influențează activitatea antreprenorială. 20-22 7. Antreprenoriatul american. Structura generală a planului de afaceri. Oportunitatea economică: definire. Greșeli antreprenoriale.Antreprenoriat și management pentru afaceri mici și mijlocii. caracteristici.Note de curs an universitar 2017/2018 (suport fizic distribuit studenților). Sorin-George Toma . Factorii care influențează și formează capacitatea de întreprinzător. 7-14 3. pag. Editura C. Mediul antreprenorial real și mediul antreprenorial perceput.ANTREPRENORIAT ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR 1. pag. București. Metode de intrare în afaceri. 15-20 4. Sorin-George Toma . H. Hicks. Sorin-George Toma. Ana-Maria Grigore . pag. pag. Sorin-George Toma .Disciplina . Antreprenoriat și clustere. Concepții greșite despre antreprenoriat. caracteristici. Etapele abordării oportunității economice. 15-19 6. Editura C. Antreprenoriat și proprietate privată. Cele două principale categorii de întreprinzători în opinia lui J. evaluare. Oportunitatea economică și planul de afaceri. 23-26 8. determinări. Beck. Editura C.Note de curs an universitar 2017/2018 (suport fizic distribuit studenților). Caracteristici ale culturii antreprenoriale din SUA și Asia de Sud-Est. Școli de gândire în domeniul antreprenoriatului. Concepții referitoare la relația cultură-comportament antreprenorial. H. 2012. Activitatea antreprenorială: definire. Antreprenoriatul: definiție.Antreprenoriat și management pentru afaceri mici și mijlocii.Note de curs an universitar 2017/2018 (suport fizic distribuit studenților). Tipologii ale întreprinzătorilor. Caracteristici ale întreprinzătorilor de succes. Beck. Satisfacțiile și insatisfacțiile activității antreprenoriale. Evoluția istorică a conceptului de întreprinzător. 2012.Note de curs an universitar 2017/2018 (suport fizic distribuit studenților). caracteristici. București. Inovație și antreprenoriat. Antreprenoriatul: o afacere. pag. Dimensiunile afacerilor. pag. 1-6 2. H. Ana-Maria Grigore. Ana-Maria Grigore. 21-23 5.

rata profitului. 2009.88-94.Note de curs an universitar 2017/2018 (suport fizic distribuit studenților).Ana-Maria Grigore. 81-82. pag.Evaluarea rezultatelor p. cotă de piață relativă. 5.MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 1.Politica de stimulare morală p. "Introducere in managementul resurselor umane". 3.43-61. 7.9.Problemele asigurării cu personal p. trezorerie) Sorin-George Toma . cifra de afaceri. Beck. Editura CREDIS. 2012. 2. costuri. prag de rentabilitate.Antreprenoriat și management pentru afaceri mici și mijlocii. București. Universitatea din Bucuresti. Editura C.Sorin-George Toma . cotă de piață.Motivarea materială 65-69. fond de rulment.104-123.Teoriile motivaționale p. Bibliografie: Catalina Bonciu. 4.Note de curs an universitar 2017/2018 Disciplina . punct mort. ISBN 973-8336-09-0 . H. Bucuresti. Calculul unor indicatori specifici planului de afaceri (profit.203-205.Formele concrete de recompensare p. 2. 6.27-42. 27-29 Bibliografie obligatorie 1.Managementul conflictelor p.