You are on page 1of 2

RECAPITULARE FINALĂ

FIŞA 2

1. Citeşte textul: ( Legenda rândunicii)

Odată, e mult de atunci, pe când erau multe poveşti, în lume trăia un împărat care avea
o fată pe nume Rândunica. Rândunica rămase fără mamă încă de mică, iar tatăl ei era un om
supărăcios şi tăcut. Biata fată creştea singurică, fără dragoste, fără mângâiere. Avea ochii mari,
albaştri la culoare, părul auriu ca spicul grâului copt şi faţa mai albă ca laptele, iar trupul ei era
atât de subţire, că-l puteai cuprinde cu mâna.
Când fata se făcu mare, tatăl ei a vrut s-o mărite cu un fecior împărătesc. Rândunica însă
nu voia în niciun chip.
Ca să scape de cicălelile tatălui, ea se rugă la Dumnezeu s-o schimbe într-o pasăre, ca să
zboare de la curtea părintească. Când tocmai se împodobea cu pene de pasăre, iată că intră pe
uşă şi părintele ei. Speriat, Rândunica zbură pe fereastră, afară. Atunci, împăratul repede a
apucat-o de coadă, ca s-o ţie în loc. Dar rândunica se aruncă aşa tare, că împăratul rămase cu
penele de la mijlocul cozii în mână. De aceea rândunica are coada în două părţi, ca o foarfecă
deschisă.
Ce a făcut Rândunica după ce a zburat de acasă ?
Rândunica apoi zbura,
Către mare se lăsa,
Ea cu ciocul s-apuca,
Apă în gură căra,
Apoi iute că zbura
Pe setoşi îi adăpa.
În odaia ei i-a rămas doar rochia, care îndată s-a prefăcut într-o floare albă de câmp, în
forma unei rochiţe de păpuşă, căreia lumea îi zice rochiţa rândunicii.

2. Răspunde la întrebări:
 Cine era Rândunica ?
 Ce s-a rugat Rândunica la Dumnezeu ?
 De ce s-a rugat Rândunica la Dumnezeu ?
 De ce are rândunica coada în două părţi, ca o foarfecă ?
 În ce s-a prefăcut rochiţa Rândunicii ?

3. Găseşte cuvinte cu înţeles asemănător pentru:
mângâiere, poveşti, împărat, chip, împodobea, supărăcios, fecior.

4. Găseşte cuvinte cu înţeles opus pentru:

.... Selectează din text 5 substantive ..  Puteam să scriu . ccvc. 7. întâlnit şi . mai bine un costum.... acoperit de zăpadă pădurile...  . din text. Dezvoltă propoziţiile alcătuite.... mult. dintr-o. copt.. părul auriu ca spicul grâului şi faţa albă ca laptele... asigurat la traversare şi .. vcvc. 14.. Formulează câte două enunţuri în care să foloseşti: într-o. a cuprinde........... într-un.. să desnez altceva. repede. Completează enunţurile cu sau ori s-au:  ..Formulează cinci propoziţii în care cuvântul ochi să aibă sensuri diferite.... Selectează. 10. Alcătuiţi o compunere folosind imginile: 12.. . semnul întrebării.. semnul exclamării.. accidenta grav.deschisă............... vcc. dragoste... îmi cumpăr o jachetă.. subţire.... transcrie şi desparte în silabe cuvintele ce conţin grupuri de litere..  Nu . .Analizează părţile de vorbire învăţate din propoziţia: Rândunica avea ochii mari... 8.. la sfârşitul căreia să foloseşti punct... 11..  ... cvcvc.. 9. albaştri.. Formulează câte o propoziţie despre rândunică.... Transcrie fragmentul care descrie trăsăturile fizice ale Rândunicii. 11. iute...Alcătuieşte două propoziţii simple despre rândunică. 6..... 5.. aşezat la masă fără poftă. dintr-un...... împăcat. Precizează vocalele şi consoanele care le alcătuiesc..  . 13. Scrie câte trei cuvinte după următoarea componenţă sonoră: cvv.