You are on page 1of 17

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

,
Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice
Splaiul Independenţei Nr. 313, corp D Bucureşti, Sector 6, Cod 060042, România
Telefon: +4021 4029648; Fax: +4021 3181018; www.isb.upb.ro

CUPRINS

Pag.

Secţiunea I – Informaţii privind unitatea parteneră de practică 3
Secţiunea II – Informaţii privind activitățile prestate de către student 8
Secţiunea III – Memoriul tehnic privind tema de practică 10
Secţiunea IV – Informaţii privind abilităţile personale 17
BIBLIOGRAFIE 18

ro Sediul INMA București este situată în partea de nord a orașului Bucuresti. 6. Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice Splaiul Independenţei Nr.isb.upb.32.32. Sector 6. corp D Bucureşti.73 E-mail: icsit@inma.55 Fax: 021/269. Registrul Comertului: J40/190/1997 CAEN: 7219 Cercetare . înreg. www. Cod 060042.dezvoltare in alte științe naturale și inginerie Tel: 021/269. 313. in imediata vecinătate a aeroportului București– Băneasa. respectiv B-dul Ion Ionescu de la Brad.inma. Nr. București. România Telefon: +4021 4029648.ro Secţiunea I Informaţii privind unitatea parteneră de practică Nume complet INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE . Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti.DEZVOLTARE PENTRU MAȘINI SI INSTALAȚII DESTINATE AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE . 2 . Sector 1.ro http://www. Fax: +4021 3181018.INMA Date de indentificare ale unității Codul de identificare fiscală: 2795310 Nr.

 Efectuarea de inspecţii tehnice pentru tractoare.  Incercarea în condiţii de laborator şi în exploatare a maşinilor şi instalaţiilor destinate agriculturii şi industriei alimentare. 3 . Activităţi de formare şi specializare profesională în domeniul propriu de activitate. Activităţi de editare şi tipărire a publicaţiilor de specialitate. corp D Bucureşti. specializare profesională şi certificare de personal în domeniul tehnologiilor de mecanizare. 313. tehnologiilor şi echipamentelor tehnice de mecanizare şi automatizare a lucrărilor din agricultură şi industrie alimentară în contextul armonizării întregii activităţi a institutului la politicile aplicate de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică din România. autocamioane.dezvoltării . prognoze şi strategii în domeniul tehnologiilor şi echipamentelor tehnice destinate agriculturii şi industriei alimentare. diseminare şi transfer tehnologic al rezultatelor cercetărilor din domeniul tehnologiilor de mecanizare şi echipamente tehnice pentru agricultură şi industrie alimentară.dezvoltării şi inovării în domeniul propriu de activitate.  Execuţia de modele experimentale şi prototipuri. Obiectivele strategice ale INMA 1.  Standardizarea în domeniul echipamentelor tehnice.  Transfer tehnologic şi afaceri inovative prin incubatorul tehnologic acreditat INMA-ITA. www.dezvoltare. de inovare în domeniul proceselor. în contextul armonizării întregii activităţi la politicile ANCS si ale Uniunii Europene. 7.  Elaborarea de diagnoze.  Activităţi de formare.dezvoltare . 2. tehnologiilor şi echipamentelor tehnice de mecanizare şi automatizare a lucrărilor din agricultură şi industria alimentară. în conformitate cu procedurile. Domeniul de activitate Elaborarea de strategii. Activităţi de valorificare a rezultatelor cercetării . Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice Splaiul Independenţei Nr. normele şi directivele U. Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti.ro Descriere companie Misiunea institutului este de a desfăşura activităţi de cercetare ştiinţifică (fundamentală şi aplicativă).inovare în domeniul proceselor. Activităţi pentru susţinerea cercetării . 5. 3.upb. 4. Activităţi de cercetare . Conform HG 1308/1996: 1. România Telefon: +4021 4029648.  Certificarea conformităţii produselor. Activităţi de demonstrare. instrumente şi echipamente tehnice compatibile şi competitive cu aria europeană de cercetare specifică conceptelor de AGRICULTURĂ DURABILĂ şi SECURITATE ALIMENTARĂ. tehnologiilor de mecanizare şi a echipamentelor tehnice pentru agricultură şi industria alimentară.E.  Cercetarea şi dezvoltarea proceselor. 6. remorci şi automobile.inovării în domeniul tehnologiilor de mecanizare şi echipamentelor tehnice pentru agricultură şi industrie alimentară. industrie alimentară şi crearea de noi tehnologii de mecanizare. Sector 6. Fax: +4021 3181018.isb. Cod 060042. Activităţi conexe activităţii de cercetare .  Incercarea echipamentelor tehnice. diagnoze si prognoze privind dezvoltarea mașinilor si instalațiilor din agricultura si industria alimentara. Fundamentarea ştiinţifică a proceselor din agricultură.

6. 3.VTR  Maşină de plantat puieţi forestieri .PC 7.MPM 4  Echipament tehnic pentru aplicat inoculanti microbieni . Diseminarea şi transferul tehnologic în economie a rezultatelor cercetării în scopul dezvoltării rurale şi creşterea calităţii vieţii. Fax: +4021 3181018. Creşterea nivelului de pregătire profesională a resursei umane şi îmbunătăţirea structurii. 10.isb. Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti.ELS 4  Semănătoare pentru semănat cereale păioase direct în teren nearat . echipamente de cercetare). Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice Splaiul Independenţei Nr.5  Maşină pentru administrat îngrăşăminte organice solide MG – 5  Maşină pentru administrat îngrăşăminte chimice şi amendamente .PC 13  Echipament tehnic de recoltare a rizomilor de Miscanthus . România Telefon: +4021 4029648.upb. în scopul creşterii capacităţii de difuzare şi dezvoltare în economie a tehnologiilor avansate. 313. fertilizat şi distribuit insecticide . Pregătirea de oferte pentru participarea la Programul Cadru 7 .MPF1  Masina pentru furajare –MF8  Tocator de resturi vegetale -TR-2.SGR  Instalaţia de obţinere uleiuri vegetale.ro 2. sănătăţii şi a mediului.SR 8 4 .SPF6  Instalatie de irigat cu rampa si tun de udare– IIRT  Semănătoare pentru semănat seminţe de legume în sere . Sector 6. 8. 7. Îmbunătăţirea structurii organizatorice a instituţiei pentru a permite realizarea de parteneriate ştiinţifice cu institutele similare din spaţiul european. 4.SLS  Echipament tehnic cu organe de lucru pentru pregătit solul şi semănat cereale păioase . semănat plante prăşitoare. www.MIA 10  Semiremorcă agricolă cu masa utilă de 8 tone. realizarea de încercări interlaboratoare şi parteneriate externe pentru racordarea cercetărilor realizate de INMA la aria de cercetare europeană. Creşterea vizibilităţii activităţilor şi a rezultatelor institutului. Cod 060042. 9. biocombustibili) a tehnologiilor şi echipamentelor tehnice pentru utilizarea acestora în condiţii de eficienţă. Produse reprezentative realizate de catre unitate  Echipament tehnic de lucrat solul în benzi. care să satisfacă exigenţele si reglementările UE în scopul valorificării potenţialului agricol al României. fertilizat şi distribuit insecticide sub formă de microgranule .INOC  Echipament pentru semănat plante prăşitoare. inclusiv integrarea în platformele tehnologice la nivel european. aparatură. 5.ERR  Semănătoarea specializată pentru seminţe mici . protecţia vieţii. Sprijinirea activităţii de C-D din întreprinderile constructoare de tractoare şi maşini agricole şi instruirea utilizatorilor de echipamente tehnice.CTF  Agregat multifuncţional de lucrat solul MATINA  Vindrover tractat cu aparat de tăiere cu elemente rotative . corp D Bucureşti. Creşterea nivelului tehnic şi al performanţelor proceselor. 150 l/h  Combina tractată pentru recoltat furaje .SSM 12  Maşina de plantat MISCANTHUS . Punerea în valoare a surselor regenerabile de energie (biomasă. tehnologiilor şi echipamentelor tehnice destinate agriculturii şi industriei alimentare. Întărirea bazei tehnice de cercetare (logistică.SCN  Cizelul .

776.591 4.306 3.543.927 383 Grafic evoluție cifra de afaceri Grafic evoluție număr de angajați 5 .721.951. Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice Splaiul Independenţei Nr.isb.201.147.788 8.604 3.386.587 1.508. Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti.160 9.437.477.711.309.109 11.304 747.482 7.904.296.798.936 13.773.748.  SC GEDA PRODEXIM SRL.773.647.729 266 2001 3.595.589 170 2012 10.196.921.020 246 2005 7.914 3.613 2.845 3.721.42 423.788.509.701 10.549.579. corp D Bucureşti.693.375 3.732 5.681.191 1.479.549.484 175 2011 9.266 7.951 1.661 12.032.772.  SC TEHNOFAVORIT SA Bonţida.571 4.370 185 2007 18.566.009 5.700 2.388.961 10.067.459.063.067 916.028 5.107 4.471.519.326 2.818 6.765 19.930.557 10.885.746 10.Otelu Rosu.489 277 2000 2.857 1.196 12.259 1.928 188 2009 11.822 563.741. www.799.Piatra Neamţ.392.686 595.499. România Telefon: +4021 4029648.669 9.714.380.688 3.297 3.165.  SC TEHNOLOGII SERVOPLANT SRL.209.406 1.095 411.  SC MECANICA SA Ceahlău .620 10.231.824 553.210 10.ro Poziţionare în piaţă. Fax: +4021 3181018.172 1.225.213.192.349.317 8.331 248 2003 4.665 10.898 1.  SC MAT SA Craiova.629.932. Sector 6.238 689.775.702 247 2002 3. 313.903 1.upb.092.466 8.256 12.904.303 11. Cluj-Napoca.901.789.831 293 1999 1.624 11.328.094.301.541 160 2013 9.298 1.546.018 745.305 8.811 13. Cod 060042.404.537.839 2.725 11.342 245 2006 12.086 1.241.011.870.395.771 5.052 1.040 247 2004 5.284.527 9.316.281.992 2.912 4.296 186 2010 8.345 13.076.739.504.967 1.  SC INSTIRIG SA Balş.326 5.371 5.  SC PROFILAM EXIM SRL .560.923 2.005. principali clienţi şi furnizori Dintre beneficiarii transferului tehnologic al rezultatelor cercetărilor realizate de INMA se pot evidenţia:  SC AROMET SA Buzău. Bilanțuri contabile An Cifra de Venituri Cheltuieli Capitaluri Active Active Număr afaceri (RON) (RON) total imobilizate circulante mediu (RON) (RON) total (RON) total (RON) angajați 2014 8.283.306 19.655 8.

perfecționare  Tractorist .isb.perfecționare 6 .perfecționare  Specialist in domeniul proiectării asistată de calculator . Cod 060042. Sector 6.inițiere .perfecționare  Manager de inovare . www. Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti.perfecționare  Mecanic mașini agricole . corp D Bucureşti.ro Perspective de angajare / recrutare Centrul de formare profesională din cadrul INMA Bucuresti organizeaza cursuri autorizate pentru ocupațiile:  Formator .perfecționare  Operator în domeniul proiectării asistată de calculator . România Telefon: +4021 4029648.perfecționare  Director departament informatică . 313. Fax: +4021 3181018.upb. Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice Splaiul Independenţei Nr.

22.  de formare profesională și de specialitate (lectori/conferențiari/profesori și formator) în cadrul Centrelor de Formare Profesională și de Evaluare si Certificare Competente Profesionale. câte 8 ore/zi. etc. vindrovere. utilaje şi instalaţii pentru precurăţirea şi curăţirea cerealelor şi plantelor tehnice. grape. nivelatoare. industrială și aplicativă). combinatoare. tractate sau autopropulsate. Sector 6.  Echipamente tehnice şi instalaţii pentru industria alimentară: utilaje pentru măcinarea cerealelor.2018. transport și manipulare. Fax: +4021 3181018.upb. remorci pentru transport. cultivatoare.  de audit în cadrul Organismului de Certificare Produse INMA-CERT. horticultură. România Telefon: +4021 4029648. greble. Cod 060042. 313. zootehnie. freze.  Combine de recoltat cereale şi plante tehnice.  Maşini de recoltat furaje: cositori. prese de balotat tractate sau autopropulsate. Din cadrul acestui departament s-a colaborat cu membrii Laboratorului de Recoltare – Tehnologii și echipamente tehnice pentru recoltare. totalizând un număr de 112 ore de activitate practică efectivă.isb.  Maşini şi utilaje agricole: pluguri. Descrierea detaliată a departamentului în care s-a desfăşurat activitatea Activitatea de practică s-a desfășurat în Departamentul de cercetare – dezvoltare tehnologii de mecanizare și echipamente tehnice și are misiunea de a desfășura activități de cercetare științifică (fundamentală.inovare la nivel național și internațional. maşini de administrat îngrăşăminte şi amendamente. www. utilaje de sortat şi calibrat 7 .  de expertiză și evaluare tehnică a conformităţii maşinilor şi componentelor de securitate (Directiva 2006/42/EC și Directiva 2000/14/EC).  de transfer tehnologic și asistență de specialitate privind proprietatea intelectuală la Incubatorul Tehnologic si de Afaceri INMA-ITA. cernerea şi separarea pe fracţii a produselor măcinate.ro Secţiunea II Informaţii privind activitățile prestate de către student Titlul temei de practică Studiu privind notiunile de Inginerie simultană si concepţie integrată Domeniul în care se încadrează tema de practică Cercetare – Dezvoltare Durata perioadei de practică Pentru rezolvarea temei de practică am efectuat un stagiu de practică în cadrul unităţii gazdă in perioada 28. semănători. Echipamente tehnice dezvoltate în cadrul acestui departament sunt numeroase:  Remorci şi semiremorci agricole.2018 . corp D Bucureşti. Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice Splaiul Independenţei Nr. maşini de plantat şi săpat. Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti.03.02. inovare și dezvoltare tehnologica în domeniul proceselor. tehnologiilor și echipamentelor tehnice de mecanizare și automatizare a lucrărilor din agricultură și industria alimentară. Membrii acestui departament au o experiență vastă în domeniile:  de cercetare – dezvoltare .

amortizoare. Organigrama INMA CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE CONSILIUL DE ȘTIINȚIFIC DIRECTOR GENERAL AUDIT CONTROL FINANCIAR ORGANISM CERTIFICARE PRODUSE - UNITATE CONDUCERE PROGRAME - DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ȘI ORGANISM CERTIFICARE SISTEME ORGANISM DE INSPECȚIE INMA - INCUBATOR TEHNOLOGIC ȘI DE DIRECTOR ȘTIINȚIFIC DIRECTOR ECONOMIC DE MEDIU . România Telefon: +4021 4029648. TEHNICE ALIMENTARĂ ȘI CONDIȚIONAREA TEHNICE PENTRU MECANIZAREA DEPARTAMENT INFORMATICĂ ȘI DEZVOLTARE TEHNOLOGII DE DEPARTAMENT CERCETARE- TEHNOLOGII ȘI ECHIPAMENTE TEHNOLOGII ȘI ECHIPAMENTE TEHNICE PENTRU INDUSTRIA AGRICULTURĂ ALIMENTARĂ SERVICIUL ADMINISTRATIV. maşini pentru ambalat. variatoare.ORGANIZARE -TRANSFER TEHNOLOGIC ECHIPAMENTE TEHNICE INTERNAȚIONALE -STANDARDIZARE -MARKETING 8 . transportoare şi amestecătoare. Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice Splaiul Independenţei Nr. linii tehnologice industria alimentară.ro şi instalaţii. reductoare. bară de tracţiune. malaxoare. Fax: +4021 3181018. cereale şi plante tehnice. furcă.  Repere şi subansamble pentru industria auto: curele. Cod 060042. www. cuplaje de siguranţă. Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti. arbori cardanici.UCP INSP ȘEF ȘEF ȘEF ȘEF DEPARTAMENT DEPARTAMENT DEPARTAMENT DEPARTAMENT ȘEF DEPARTAMENT ȘEF SERVICIU ȘEF FILIALĂ ȘEF FILIALĂ DEPARTAMENT ÎNCERCĂRI TRACTOARE PRODUSELOR AGRICOLE-TIMIȘOARA DEPARTAMENT PROIECTE SI RELAȚII TERENURI ĂN PANTĂ CLUJ-NAPOCA DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ ȘI ECHIPAMENTE TEHNICE PENTRU MECANIZARE SI ECHIP. etc. elevatoare pentru vehicule.isb.upb.  Dispozitive de remorcare tractoare şi remorci agricole.ITA CONSILIERI RELATII MANAGEMENTUL CONTENCIOS CU MASS-MEDIA CALITĂȚII LEGISLATIV INMA . Sector 6.  Repere şi subansamble pentru industria energetică. corp D Bucureşti. şa de cuplare. INGNERIE COMPUTERIZATĂ LUCRĂRILOR AGRICOLE PE DEPARTAMENT EXECUȚIE PERSONAL . cârlig. etc.INMA . 313.  Dispozitivele de legătură ce realizează cuplarea unui vehicul cu vehiculele pe care acesta le remorchează: ochi de remorcare.CERTSC AFACERI . cutii de viteze.INMA .CERT INMA .

Fax: +4021 3181018. În ultima perioadă a apărut însă necesitatea economică de a rezolva ecuaţia calitate – costuri – termene. 313. sisteme de fabricaţie flexibilă) şi cele software (Computer Aided Design / Computer Aided Manufacturing). “Viaţa” unei piese dintr-un produs în procesul de fabricaţie este prezentatǎ în figura 1. Fig. şi eliminarea sa integrând astfel problemele de calitate.. corp D Bucureşti.. Obţinerea succesului scontat au făcut să fie necesare informaţii cu privire la evoluţia viitorare a noului produs.ro Secţiunea III Memoriul tehnic privind tema de practică Teoria « Ingineriei concurente » nu este nouă. O proiectare judicioasǎ a produsului poate conduce la o creştere a performanţelor procesului de fabricaţie. Această ofertă este făcută de ingineria integrată definită ca o metodologie ce permite concepţia integrată şi simultană a produselor şi a proceselor de producţie şi de mentenanţă asociate. În acest mod sunt luate în considerare încă de la concepţie toate fazele ciclului de viaţă al produsului: concepţie. Creşterea productivităţii printr-o nouă “filozofie” metodologică a procesului de concepţie este o metodă disponibilă şi care se impune. costuri. termene. Cod 060042. piesǎ şi timp 9 . 1 Proces de producţie. Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti. concretizată prin activităţi a specialiştilor din mai multe domenii şi printr-o integrare temporală definită prin activităţi desfăşurate în paralel. Evoluţia pozitivă a proceselor de automatizare având ca scop creşterea productivităţii a condus la sisteme tehnologice complexe (roboţi industriali.isb. România Telefon: +4021 4029648. realizare. . www. Sector 6. Concepţia produsului se realizează printr-o integrare spaţială. exigenţele utilizatorului etc..upb. etc. Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice Splaiul Independenţei Nr. Acest obiectiv este de fapt obiectul disciplinei de prognoză tehnologică . Mereu au existat legături între compartimentele de proiectare şi cele de fabricaţie.

2) [1]. capacitate etc. se pot obţine produse de calitate la preţ de cost mai redus. Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice Splaiul Independenţei Nr. chiar dacă nu simultaneitatea desfăşurării activităţilor. t – timpul. b – coeficienţi care definesc înclinarea logisticii faţă de axa verticală. Sume mari sunt cheltuite pentru asigurarea calităţii şi testarea acestor produse. Ciclul de viaţă al unui produs. numai 5 %) . Evoluţia unei tehnologii urmează întotdeauna aceeaşi traiectorie.) sau a produsului (viteză. 313.upb. Sector 6. Aproximativ 70 % din costurile totale şi calitate sunt determinate în faza de construcţie cu toate că numai resurse reduse sunt utilizate aici (în varianta tradiţională. Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti. fabricaţia / distribuţia şi eliminarea produsului (fig. Evoluţia după logistică este universală. corp D Bucureşti. În acest mod dispar în primul rând frontierele dintre fazele de creaţie a produsului. România Telefon: +4021 4029648.isb.3). cel puţin suprapunerea parţială a acestora (fig. descrisă matematic printr-o funcţie de forma: unde: y – performanţa tehnologiei (up/ut etc. Deosebiri care apar între produse se referă la panta curbei lansare – creştere şi lungimea perioadei de maturitate. Fig.).2 Ciclul de viaţǎ al unui produs Ingineria integrată permite. Caracteristicile produselor pentru toate fazele din perioada de viaţă sunt determinate în perioada de început a dezvoltării.ro O tehnologie. şi implicit un produs nou. Noul produs trebuie lansat doar atunci când sunt îndeplinite toate condiţiile tehnologice şi economice. p – valoarea maximă a lui y. www. în faze de dezvoltare de început. începând de la perceperea necesităţii acestuia şi până la eliminarea sa. Declinul şi eliminarea prodului sunt reprezentabile prin ecuaţia logisticii . 10 . În multe cazuri este mult mai uşor a proiecta produse. fie produsul pe care îl reprezintă. Cod 060042. Gradientul performanţelor (viteza de creştere) impune o atenţie deosebită. pe care variaţiile normale din producţie nu le conduc la erori. mecanică. apare atunci când cunoştinţele ştiinţifice şi tehnice o permit şi se dezvoltă numai dacă produsul ei răspunde unei nevoi sociale şi dispare atunci când o nouă tehnologie mai performantă o elimină fie pe ea ca atare. cuprinde o succesiune de faze care se derulează în trei etape esenţiale: creaţia. Utilizând conceptul de mecatronică. a. Fax: +4021 3181018. Din cauza greşelilor din timpul fazelor de început un număr mare de întreprinderi suferă din cauza “greşelilor şi deviaţiilor” din producţie.

Cod 060042. interactive care să garanteze coerenţa fluxului de informaţii.isb. corp D Bucureşti. Se impun luarea în considerare a diverselor aspecte legate de:  Resursele umane care trebuie să colaboreze fizic şi conceptual la creaţia produsului într-o formă organizatorică multidisciplinară.3 Demersul simultan de fabricaţie al unui produs Organizarea în paralel a activităţilor nu rezolvă în mod automat toate problemele. Fax: +4021 3181018.4 Sistem integrat CAD/CAM 11 . România Telefon: +4021 4029648.  Existenţa unei baze de date comune. Un prim concept rezultat al integrării diverselor aspecte de automatizare a proceselor de producţie este cel de productică.ro Fig. 313. Sector 6.  Integrarea cunoştinţelor despre produs. Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti.upb. Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice Splaiul Independenţei Nr. În figura 4 se prezintă componentele sistemului integrat CAD / CAM Fig. www.

ro În funcţie de principalele modalităţi de abordare ale mecatronicii au fost abordate în capitolul anterior mai multe definiţii ale acesteia.upb.  Reducerea costurilor pentru realizarea sistemului. Fig. ingineria integrată impune modificări esenţiale atât la nivelul organizării echipelor de proiectare. În noul concept mecatronic. www.  Asigurarea fiabilităţii necesare produsului (sistemului).5 Integrarea mecatronică Din cele expuse se poate concluziona că ingineria integrată reprezintă o metodă de proiectare şi o strategie de management a dezvoltării sistemelor cu următoarele avantaje:  Reducerea intervalului de timp de la proiectare până la lansarea pe piaţă / în exploatare a produsului / sistemului. Aşa cum arătam. cât şi la nivelul hardware şi software de asistenţă a activităţilor de analiză – sinteză.isb.  Eliminarea modificărilor de proiectare în fazele finale ale realizării produsului. Sector 6. locul prototipului clasic este luat de “modelul simulat” (echivalent cu un “prototip software”). Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti.  Maximizarea calităţii sistemului / produsului. Un alt element important în realizarea ingineriei integrate este cel al Managementului datelor de produs (PDM – Product Data Management) care urmăreşte realizarea unei baze de informaţii consistentă şi organizată pe scară largă privind întregul produs (sistem) luând în considerare toate etapele de evoluţie ale acestuia. Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice Splaiul Independenţei Nr. comunicare. România Telefon: +4021 4029648. care devin multidisciplinare. corp D Bucureşti. 12 . sinteză. O reprezentare a mecatronicii ca strategie de integrare a domeniilor mecatronicii şi cu obţinerea unei metode optime de proiectare este prezentată în figura 5. Cod 060042. 313.  Reducerea costurilor aferente derulării ciclului de viaţă al produsului / sistemului. Fax: +4021 3181018.

Cod 060042. Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice Splaiul Independenţei Nr. Inginerul chimist. Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti. 13 . Proiectarea nu este completă sau este nereuşită dacă nu satisface necesităţile preconizate. Este dificil de a găsi o definiţie generală care să cuprindă toţi parametrii definitorii şi în acelaşi timp să fie valabilă pentru toate profesiile. corp D Bucureşti. www. Prin termenul proiectare se desemneazǎ în totalitate activitatea de proiect. Acest lucru presupune însă prezentarea unor aspecte esenţiale legate de activităţile inginereşti.isb. Sector 6. România Telefon: +4021 4029648. Fax: +4021 3181018. Este un termen extrem de controversat. 313.upb. O serie de autori au definit la diverse momente de timp acest concept. Proiectarea inginerească necesită astfel o definiţie. Proiectantul este obligat însă a găsi o cale de satisfacere a necesităţilor prin utilizarea informaţiilor disponibile şi a datelor în intervalul de timp permis pentru problema de proiectare practică. cel mecanic sau cel din construcţii au concepte diferite referitoare la proiectare în funcţie de câmpul de interes al fiecăruia. Bineînţeles o proiectare perfectă nu se realizează în general în intervalul practic de timp.ro Conceptul de proiectare Este o practică comună a multor autori de a dezvolta la începutul unei lucrări o serie de definiţii sau concepte. este posibil să găsim concepte comune. Deşi definiţiile verbale sunt uzual diferite.

 o rezolvare de problemǎ practicǎ.6 Reprezentare sistemicǎ a proiectǎrii Se poate concluziona că activitatea de proiectare este definită. preferinţe personale ale proiectantului restricţiile de care trebuie să ţină cont:  Etapa şi nivelul de industrializare a unei societăţi este un factor important.  desen şi calcul.  o cǎutare euristicǎ. • o colecatre şi procesare de date. Protecţia. mai elegant şi mai selectiv 14 . Sector 6. www. Fax: +4021 3181018. Proiectarea inginerească este preocupată de dezvoltarea de noi produse. Tipice sunt expresiile de forma. un produs frumos – estetic. dar nu o ştiinţǎ.  Se conformează cu limitările impuse de mediu.  execuţia unei decizii. factori economici. putere. factori religioşi. “proiectarea este”:  o artǎ.şi structură – stil. Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice Splaiul Independenţei Nr. 1985) este construit pe o structură de forma:  Satisfacerea unor specificaţii funcţionale date.. Populaţia unei societăţi cu un grad înalt de industrializare poate să nu fie mulţumită de produse simple. cost etc.  o aplicare a ştiinţei. Proiectarea inginerească este unica activitate. în general. Scopul proiectării (Mostow. Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti.  creativitate şi imaginaţie. În rest se consideră concludente trăsăturile ingineriei:  proiectarea inginerească este creativă. abilitatea proiectantului. Cod 060042.  Complexitatea produsului este determinată de utilizator. morale sau artistice în scopul unei necesităţi reale. corp D Bucureşti. Natura proiectǎrii se reflectǎ şi sub alte forme de exprimare. Fig. după literatura de specialitate. deprinderile zilnice sunt exemple elocvente. claritate etc. 313. unde un lucru făcut de om este creat după imaginaţie.isb. Aceast aspect trebuie avu t în vedere la lansarea proiectului.  Tradiţiile sociale nu se înving uşor. România Telefon: +4021 4029648.  transferǎ şi transformǎ cunoştinţe. Din acest motiv creativitatea este inevitabilă în orice activitate de proiectare inginerească.upb.  Satisfacrea unor restricţii impuse de procesul de proiectare însuşi.ro O reprezentare sistemicǎ a noţiunii de proiectare este dată în figura 6. Utilizatorul – bărbat sau femeie – este un factor hotărâtor. Femeile au forţă redusă. Printre factorii importanţi cu efect de creativitate se pot preciza: experienţa proiectantului. mentale. ca o strategie creativă pentru realizarea unor sarcini fizice.  Presupune implicit sau explicit cerinţe de performanţă – timp.  proiectarea inginerească este iterativă.  proiectarea inginerească este metodologică. spaţiu.

 Condiţiile economice. 313. Proiectantul trebuie să considere toate posibilele evenimente în durata de viaţă a produsului. corp D Bucureşti. A proiecta pentru copii sau pentru adulţi este de asemenea important de avut în vedere. Un produs pentru o populaţie cu venit scăzut este diferit faţă de un produs pentru o populaţie cu venit ridicat.  Durata de viaţă.isb. România Telefon: +4021 4029648. Toate produsele proiectate trebuie să aibă o durată de viaţă sigură.upb. De aceea nivelul economic este un important criteriu. Sector 6.  Condiţiile geografice şi climatice 15 . Cineva trebuie să plătească pentru proiect. Cod 060042. Condiţiile ambietale au un rol important în acest aspect. Fax: +4021 3181018. www. Proiectantul trebuie să aleagă şi să proiecteze elementele sistemului astfel încât acesta să funcţioneze propriu-zis acest timp. Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti. Produsul proiectat are ca beneficiar utilizatorul.ro este preferabil. De asemenea proiectantul trebuie să precizeze ce se face cu produsul după acest timp (uzură morală). Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice Splaiul Independenţei Nr.

 înșire de termeni noi folosiți în domeniul ingineresc – domeniul mecanicii agricole și a tractoarelor. acolo unde era cazul. Fax: +4021 3181018. Colaborarea cu tutorele reprezentant al unităţii de practică Relația cu tutorele a fost una foarte bună.  Competențele dobândite pe perioada stagiului de practică.upb. în condiții de aplicare a normelor deontologice și de etică profesională în domeniu. Competenţele şi abilităţile dobândite în perioada de practică Pe parcursul acestei perioade de practică am căptăt și mi-am îmbunatățit următoarele competențe și abilități :  lucrul în echipă  executarea planurilor și respectarea angajamentelor  învațarea de termeni noi inginerești  capacitatea de a sitetiza informații tehnice de specialitate și organizarea lor. am avut suport și din partea membrilor laboratorului. Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice Splaiul Independenţei Nr. www. resurselor disponibile. corp D Bucureşti.ro Secţiunea IV Informaţii privind abilităţile personale Gradul de integrare/acceptare în echipa de lucru Departamentul în care am efectuat stagiul de practică. Cod 060042. timpului necesar de finalizare și a riscurilor. 1 Analiza soluților tehnice Pregatire in domeniul . 313. în specifice specialiștilor din Inginerie Mecanică echipele de asistență tehnică la diferite fdomeniul exploatarii si tipuri de intervenții la instalațiile și echipamentelor din echipamentele din agricultură cu agricultura respectarea responsabilităților și sarcinilor stabilite. Sector 6.isb.Analiza constructiva și functionala a instalațiilor și echipamentelor din agricultura. . România Telefon: +4021 4029648.Analiza tehnologiilor din agricultura utilizate in agricultura Inginerie Mecanica pentru obținerea unor indici calitativi superiori. Modul de pregatire Modul de pregatire Locul de muncă Activități planificate crt. 16 . precum și de securitatea și sănătatea în muncă. de fiecare dată a intervenit pentru o mai bună înțelegere. 2 Deprinderea aptitudinilor Pregatirea în domeniul . evaluare cortectă a volumului de lucru. Nr. Pe lânga colaborarea cu tutorele desemnat. este reprezentat de membri de diferite vârste și pregătiri profesionale. Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti.Participarea sub coordonare. prin explicarea anumitor termeni din acest domeniu de activitate.

*** https://www. 313.05.pdf 17 . corp D Bucureşti.isb.net/profile/Eduard_Laurentiu_Nitu/publication/319358857_Ingineria_si_Managementul_Pro ductiei/links/59a70bbb4585156873cfc8a7/Ingineria-si-Managementul-Productiei. Fax: +4021 3181018. John Deere. Cod 060042. www. Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti.2017).05.ro BIBLIOGRAFIE *** Institutul național de cercetare-dezvoltare pentru mașini și instalații destinate agriculutrii și industriei alimentare - INMA www.ro (10. Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice Splaiul Independenţei Nr.2017) *** Tractoare Seria 7R. România Telefon: +4021 4029648.inma. http://www.upb.ipso.pdf (10. Sector 6.researchgate.ro/wp-content/uploads/2016/12/Tractoare%20Seria%207R.