You are on page 1of 2

numele și prenumele elevului …………………………………..

LUCRARE SCRISĂ LA MATTEMATICĂ
pe semestrul al II-lea - an școlar 2017-2018
Clasa a VIII-a

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

SUBIECTUL I - Pe foaia de teză scrieţi numai rezultatele. (30 de puncte)
1. Rezultatul calculului: 15 − 15 : 3 este egal cu ………….
x 4
2. Dacă = , atunci numărul x este egal cu ………
5 10
3. Se consideră mulțimea: A = { x ∈ R 3x ≤ 6} . Mulțimea A este egală cu intervalul …………....
4. Un romb cu perimetrul de 48cm are lungimea unei laturi egală cu .......... cm.
5. Se consideră cubul ALGORITM din Figura 1. Măsura unghiului dintre dreptele AM şi LG este egală cu … o .

6. În tabelul de mai jos este prezentată repartiția elevilor unei clase a VIII-a, în funcție de notele obținute
la teza la matematică, în semestrul al II-lea.
Nota la teză 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Număr de elevi 0 1 1 3 3 4 6 5 5 2
Conform tabelului, numărul elevilor care au obținut la teză cel puțin nota 9 este mai mare decât
numărul elevilor care au obținut la teză cel mult nota 4 cu ……….

SUBIECTUL al II-lea - Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1. Desenaţi, pe foaia de examen, o piramidă patrulateră regulată de vârf V și bază ABCD .
 5   1   3 2  1
2. Arătați că suma numerelor x =  2 + ⋅ 2 − 3 +  ⋅ 3 și
= y  + :
 2  3  2 5 3 5  180
este pătratul unui număr natural.

3. Un produs s-a scumpit cu 10% din prețul pe care l-a avut inițial. După un timp produsul s-a scumpit
din nou cu 10% din noul preț, ajungând astfel să coste 13,31 lei. Calculați prețul inițial al produsului.
1 1
4. Fie numerele = a 3 − 2 și = b 3 + 2 . Aparține numărul + intervalului ( 3; 4 ) ?
a b
x3 + x 2 − 9 x − 9
5. Fie expresia E ( x) = , unde x ∈ R \ {−3; 0;3}
x3 − 9 x
1
a). Arătați că E ( x) = 1 + , pentru orice x ∈ R \ {−3; 0; 3}
x
b). Determinați numerele reale a pentru care E (a )= a + 1 .

Figura 2 a) Arătaţi că AB = 20 3 m. Calculați aria laterală a paralelipipedului. Fie ABCDA ' B ' C ' D ' un paralelipiped dreptunghic în care laturile bazei ABCD sunt AB=30cm și AD =40cm. c). 11. În Figura 2 este reprezentat un dreptunghi ABCD . Calculați distanța de la punctul A' la dreapta BC.2018 . (30 de puncte) 1. 74 .05. cu AD = 20 m şi diagonala BD = 40 m. 73 < 3 < 1.Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. 2. Calculați măsura unghiului determinat de planele (ACD) și (ACD'). c) Arătați că aria suprafeţei locului de joacă este mai mică decât 700 m2. a). b) Verificaţi dacă unghiul dintre diagonalele dreptunghiului ABCD are măsura egală cu 60 .SUBIECTUL al III-lea . b). Se consideră cunoscut faptul că 1. iar înălțimea AA' =24cm.