You are on page 1of 3

Dositej Obradović - Život i priključenije (prvi dio

)

I

Mjesto njegovog rođenja bilo je u Čakovu u Banatskom Temišvaru. Otac mu se zvao
Đurađ Obradović, a mati Kruna. Bila je rodom iz sela Semartona nedaleko od Čakova, kći Ranka
Paunkića. Oca je slabo zapamtio, jer je vrlo rano ostao bez njega. Njegova mati ostala je udovica
sa četvoro malene djece, a poslije dvije godine se preudala, ali je u tom drugom braku bila
nesrećna. I tako je godinu i po u tom drugom braku proživjela i umrla posle porođaja. Dimitriju je
tada bilo 9 ili 10 godina. Po smrti majke dva brata, stariji Ilija i mlađi Luka, vratili su se stricu
Grujici. Njegova strina Bosiljka bila im je kao majka, isto kao njenim dvjema kćerkama Sinđi i
Solomiji. Dositejeva sestra Julijana ostala je bila kod djede u Semartonu, gdje je posle nekoliko
mjeseci umrla. Tuga za sestrom i majkom biće predmet u „Životu i Priključeniju“ i posle toliko
godina. Mali dječak je baš zbog toga što nikoga nije imao počeo je u tom uzrastu da svoje rodno
mjesto smatra stranim. Posle smrti majke malog Dimitrija je uzeo njegov tetak Nikola Parčanin. U
školu je počeo ići još dok mu je majka bila živa, i škola mu je išla sasvim dobro. Samo mu je bilo
žao što mu je Bukvar bio izderan, jer je iz njega učio brat Ilija. Starac Dobra, prvi učitelj, upravo
zato što je vidio da on dobro uči bio mu je obećao novi bukvar. Učitelje je i ispunio obećanje
prema malom dječaku. No mjesto učitelja Dobre ubrzo je u Čakovo stigao novi učitelj Stefan
Mikašinović. I tako je Dimitrije pored bukvara počeo učiti i Katihisis, a sa tim imajući neku
prirodnu sklonost ka učenju ubrzo je naučio i vlaški čitati. I tako se iz tih prvih knjiga u njegovoj
glavi rodila misao da se posveti i da ode prvo u neki od manastira u blizini Čakova, a zatim da
nađe neku pešteru ili pustinju u kojoj bi proveo život. Dječak Dimitrije navodi i svoje prve
raspravke koje je imao sa svojim tetkom Nikolom Parčaninom, koji mu je govorio da je to vrijeme
posvećivanja prošlo, no on kao mali dječak nije mogao povjerovati u to i pa je i dalje čvrsto
vjerovao. No nekoliko dana posle ovog razgovora sa tetkom bio je namjerio da sa jednim
igumanom Dečancem ode u Tursku. Činilo mu se da je tog igumana sami Bog poslao. I tako je
pošao sa igumanom i bio je stigao do Senđurđa, ali tetak koji ga je tražio stigne ih i zatekne u
manastiru. Tetak Nikola je počeo u početku vikati no ubrzo ga je iguman tog manastira smirio.
Tada jedječak Dimitrije vjerovao u to da Bog na njega šalje iskušenja. Dositej na ovom mjestu
govori o uticaju tih prvih učenja na ljudsku ličnost, i o tome kako je to prvo učenja imalo uticaja
na tu njegovu odluku da se posveti.

II Početak grečeske knjige

Tada se on školovao u Čakovu se nalazio neki starac Dima koji je bio Grk i Dositej je
slušajući grčki jezik na večernjim molitvama odlučio da krene u grčku školu. Tetka Nikole tada nije

I zaista se desilo nešto slično. a potom i u Karlovce. Prvo govori episkop. jer spremajući se posle par dana da ide u školu na vratima su se pojavila dva starija đaka koje je magister poslao po njega. Kada je stigao u svoju prvu školu mislio je da će se cijeli svijet srušiti na njega. Sledećeg jutra zaputili su se na Frušku goru. Ovaj dio je dat u obliku dijaloga. a zatim je Dimitrije kada je ovaj otišao da se odmori uzeo čitati Žitija svetih ( Žitije svetog Pajsija. Godinu i po je Dimitrije bio tamo i učio se šiti. Dimitrijev majstor imao je svoj dućan u kućama gospodara Jove Mumla. Zatim se pokrenuo razgovor između prisutnih. upravo zbog ovih stvari. a tetka Marica nije se uopšte miješala u nauku. Ovdje se misli na pozivanje da se monasi ne žene. gdje je Hristos došao u pustinju svetom Pajsiju i starac ga je prepoznao i oprao mu noge. Putovanje koje su njih dvojica preuzeli tog ljeta vodilo ih je pravo u manastir. Kada se iguman opet . to sam i našao Bilo je dva sata posle podne kada su ušli u manastirsku avliju. IV Početak mojega putovanja U ovom dijelu je posebno važna scena dječakovog opraštanja od Semartona i od grobova svoje voljene sestre i majke. a Nika je dao ocu Janićiju. III Kako sam postao kapamadžija i trgovac Videći da iz njegove glave nije bilo moguće ništa od toga izbiti njegov tetak ga je poslao da nauči kako je teško zarađivati hljeb i dao ga je jednom majstoru kapamdžiji i trgovcu. koji je bio dvije ili tri godine stariji od našeg junaka. Iguman je uzeo za đaka Dimitrija. Kada je Dimitrije posle jela došao do igumana. Posle ovoga Dimitrije je počeo zaboravljati svoje namjere.bilo u kući. Nika Putin. Kada je krenuo u grčku školu Dimitrije se osjećao veoma dobro. isti dan njih dvojica došli su u jedno selo u blizini Tise. Ali vidjevši njegovo umjeće pisanja trgovac ga je stavio za pisara. a dječak uopšte kod njega nije primjećivao želji da se vrati kod njega. Jednom prilikom se kod njega našao episkop Georgije Popović i mladi Dimitrije se pomiješao sa domaćinovim slugama i pri kraju jela slušao je episkopov govor. Ubrzo su stali pred igumana i on ih je upitao odakle su i za njihove namjere. ovaj ga je upitao kako čita i dao mu psaltir da vidi. Ali ta radost je bila veoma kratka. Tim razgovorima prisustvovao je i jedan momak iz Čakova. jer je učio grčki alfabet. a u centru svega je razgovor između arhimandrita i episkopa.Mladom Dimitriju je posle toga bilo žao što nije bio najbjedniji sluga svoga kaluđera. jer njoj je bilo milo da se samo ide u školu. Kada su kaluđeri vidjeli dva dječaka odmah su se okupili oko njih. V Evo me među kaluđeri. no to mu se nije umililo i nije mu išlo od ruke. što sam tražio. ali je ipak u tom periodu upoznao jednog molera kalpadžiju koji je došao iz Srema u Temišvar i koji je pričao o manastirima. Zatim su ih odveli u trpezariju i dali im da jedu. Učenik Pajsijev nije htio piti vode i tog sana). Tetak Nikola je često dolazio da ga obiđe. jer postavili su ga na klupu i on je primio dobre batine. Na nekoliko godina posle ovoga jedva se u njegovoj glavi pojavila želja da uči grčki jezik. a njegov govor odnosi se zapravo na to kako se Hristovo učenje tokom vremena promijenilo i kako se razlikuje ono o čemu je govorio apostol Pavle od mnogih stvari koje se dešavaju u hrišćanstvu.

U manastiru sav posao dječaka je bio da čistu ćeliju starca. Iguman je pak doznao za Dimitrijevu želju da se posveti i često bi ga vidio kako se uzdržava od hrane i vode i govorio mu je o tome ne muči svoje tijelo. već da ide i da traži da se obrazuje. Ubrzo je Dimitrije postao đakon. a tom prilikom se sreo i sa novom željom za naukom. ali nagovještava se i njegov odlazak iz manastira. Tetak Nikola nije bio ljut na Dimitrija i pozdravio ga je. U isto vrijeme mitropolit je bio srdit na igumana i zato ga je prebacio u manastir Šišatovac. Iguman je zaista bio u pravu kada se plašio da takva svetost neće potrajati dugo. Dositej ovdje opisuje to sujevjerje kod naroda i daje puke čitatelju. a u okolini manastira zbog njegove predanosti Bogu mnogi su dolazili kod njega da im on čita molitve. Dječaku je bilo stalo da čita žitija i da provodi post kao i svetitelji o kojima je čitao. Poveo ga je u trpezariju da čita žitija. . ali se Niko morao oprostiti od manastira. jedva je dočekao da kaže i ostalima. Narator ovdje daje opraštanje igumana Teodora Milutinovića od Dimitrija i to kako ga jepoučio da su se vremena promijenila i da manastir nije mjesto za njega. ali pitanje je bilo gdje bi se jedan đakon mogao obrazovati. I tako je sa igumanom Dimitrije proveo blizu tri godine. Nekoliko dana posle njih u manastir je tražeći ih došli su Dimitrijev stariji brat Ilija i Nikina majka. Svrha dijaloga je da se ukaže na vrijednosti nauke i obrazovanja. Već tada je počeo da misli na obrazovanje. koja je tražila da joj vrate sina. ali prije toga i sam je ispripovjedao šta se desilo sa njegovim drugom Nikom. Kada se uvjerio u to. VI Zaključak prve čast U ovom dijelu koji nije autobiografski daje se dijalog između Dimitrija i njegovog imaginarnog prijatelja Zilotija. U prvi mah ispred očiju mu je iskrsnula Rusija.pojavio u prostoriji našao je Dimitija nad knjigom i bilo mu je čudno i zapitao ga je da li i iz ostalih knjiga tako čita. Po savjetu Vasilija Osenčanina Dimitrije je uzeo i druge knjige.