You are on page 1of 2

Blog Bimbingan Dan Kaunseling Search

UTAMA PERUTUSAN PENGARAH » TAJUK » GALERI » JABATAN DAN UNIT MUAT TURUN »

TERAPI BERMAIN Popular Tags Blog Archives
1:34 PG      No comments

TN. HJ MOHD ZAIN BIN BADUI

PENGARAH IPG KAMPUS TAWAU
Terapi bermain menggunakan model­model teori untuk mencipta satu proses interpersonal di
mana  para  terapi  menggunakan  kuasa  terapi  bermain  untuk  membantui  klien  menghindar
DR. NAJAMUDDIN BACHORA
atau menyelesaikan cabaran psikososial dan mencapai pertumbuhan secara optimum.
TIMBALAN PENGARAH
Terapi  bermain  berpeluang  untuk  mendiagnosis  seseorang  terapi  ini  dapat  diperhatikan
melalui  aktiviti  bermain  dengan  menggunakan  alat  permainan.  Alat  permainan  digunakan BIMBINGAN DAN KAUNSELING
untuk  mengenalpasti  gangguan  tingkah  yang  dialami  oleh  klien  khususnya  kanak­kanak.
Melalui  terapi  bermain,  kaunselor  akan  mengenalpasti  apa  sebenarnya  yang  dirasai  oleh 29,057
kanak­kanak,  ia  lebih  berkesan  dibandingkan  dengan  meminta  kanak­kanak  meluahkan
dalam bentuk kata­kata.
PENGENALAN
Kaunseling adalah satu proses pertolongan yang
profesional bertujuan membantu individu untuk
Terdapat pelbagai jenis terapi bermain ini bergantung kepada kreativiti dan kesesuaian klien memahami diri dan dunia persekitarannya. K...
dan  masalah  yang  dihadapi  oleh  klien.  Aktiviti  bermain  akan  tidak  memerlukan  kos  yang
tinggi.  Contoh  alat  daan  jenis  permainan  yang  boleh  digunakan  ialah  permainan  video, PENGENALAN KAUNSELING INDIVIDU
patung­patung binatang atau manusia dalam saiz yang kecil, alat­alat permainan plastik dan Kaunseling ialah satu proses pertolongan yang
professional yang bertujuan membantu individu
pelbagai lagi yang difikirkan sesuai. Alat permainan ini tidaklah seberapa penting, apa yang memahami dirinya dan alam sekelilingnya.
akan  diberi  tumpuan  ialah  mentafsir  dan  meneroka  serta  mendiagnosis  masalah  yang Prose...
dihadapi  oleh  kanak­kanak.  Oleh  itu  kaunselor  perlu  menguasai  kemahiran  yang  tinggi
apabila ingin menggunakan aktiviti bermain sebagai satu terapi. TEORI KERJAYA HOLLAND
TEORI PEMILIHAN KERJAYA HOLLAND Teori
Syorkannya di Google Pemilihan Kerjaya Holland memberi fokus kepada
trait personaliti dan banyak dipengaruhi oleh
Teor...
Catatan Terbaru Laman utama Catatan Lama

DEFINISI DAN KONSEP BULI
PENGENALAN Terdapat banyak tafsiran dan
0 ulasan: definisi menjelaskan tentang tingkahlaku buli.
Tafsiran salahlaku buli ditafsir dari pelbagai s...
Catat Ulasan
PERANAN GURU BIASA SEBAGAI
PEMBIMBING
               Pendahuluan Era modenisasi berlaku
Masukkan ulasan anda... secara global di seluruh dunia. Lonjakan
perkembangan teknologi yang canggih berl...

ETIKA DALAM KAUNSELING
Ulas sebagai:  Etika Kaunseling Perkhidmatan kaunseling telah
Akaun Google
mendapat perhatian dan diberi pengiktirafan   oleh
masyarakat. Pengiktirafan terhadap p...

Terbitkan
  Pratonton
TERAPI BERMAIN
Terapi bermain menggunakan model­model teori
untuk mencipta satu proses interpersonal di mana
para terapi menggunakan kuasa terapi berm...

MEKANISMA HELAH BELA DIRI
Mekanisme bela diri berlaku bagi menjaga
pembentukan ego yang sedia ada dalam
pengalaman seorang individu. Mekanisme bela
diri berpandukan k...

TEORI DALAM KAUNSELING
Teori adalah sangat penting di dalam proses
kaunseling. Teori merupakan satu kerangka
konsep yang akan       memandu manusia melihat
dan me...
Langgan: Catat Ulasan (Atom)

MENGENALPASTI MASALAH

..   ARKIB BLOG MENGENAI DIRI SAYA PHOTO-PHOTO November (3) D R M OH D H AN I F F H J H ASSAN Ikut 21 LI H A T P R O FI L LENG K A P S A Y A Copyright © 2017 Blog Bimbingan Dan Kaunseling | IPG TAWAU Design by FThemes | Blogger Theme by Lasantha ­ Premium Blogger Themes Thanks NewBloggerThemes. Pendahuluan Amatlah sukar sekiranya guru tidak mempunyai ilmu dan kemahiran  yang tinggi untuk mengenalpasti apakah masalah sebenar yan.com . Dikuasakan oleh Blogger.