You are on page 1of 590

EXPORTACIONES PERUANAS POR PARTIDAS ARANCELARIAS, ENE/DIC 2

MES EMBARQ PARTIDA EXPORTADOR RUC ADU FECHA EMBARQ ADUANA GUIA

201304 804400000 AGRICOLA CHAPI S.A. 20372081831 118 20130426 MARITIMA DEL SUDUB33651723028
CALLAO
201305 804400000 AGRICOLA CHAPI S.A. 20372081831 118 20130503 MARITIMA DEL SUDUB33651724032
CALLAO
201305 804400000 AGRICOLA CHAPI S.A. 20372081831 118 20130510 MARITIMA DEL SUDUB33651725036
CALLAO
201305 804400000 AGRICOLA CHAPI S.A. 20372081831 118 20130516 MARITIMA DEL SUDUB33651726024
CALLAO
201305 804400000 AGRICOLA CHAPI S.A. 20372081831 118 20130518 MARITIMA DEL SUDUB33651835012
CALLAO
201306 804400000 AGRICOLA CHAPI S.A. 20372081831 118 20130608 MARITIMA DEL SUDUB33651838002
CALLAO
201306 804400000 AGRICOLA CHAPI S.A. 20372081831 118 20130614 MARITIMA DEL SUDUB33651850030
CALLAO
201306 804400000 AGRICOLA CHAPI S.A. 20372081831 118 20130615 MARITIMA DEL SUDUB33651839023
CALLAO
201307 804400000 AGRICOLA CHAPI S.A. 20372081831 118 20130706 MARITIMA DEL SUDUB33651924008
CALLAO
201307 804400000 AGRICOLA CHAPI S.A. 20372081831 118 20130706 MARITIMA DEL SUDUB33651924009
CALLAO
201307 804400000 AGRICOLA CHAPI S.A. 20372081831 118 20130713 MARITIMA DEL SUDUB33651965018
CALLAO
201308 804400000 AGRICOLA CHAPI S.A. 20372081831 118 20130809 MARITIMA DEL SUDUB33651976056
CALLAO
201308 804400000 AGRICOLA CHAPI S.A. 20372081831 118 20130816 MARITIMA DEL SUDUB33651977038
CALLAO
201308 804400000 AGRICOLA CHAPI S.A. 20372081831 118 20130824 MARITIMA DEL MAEU866125398
CALLAO
201308 804400000 AGRICOLA CHAPI S.A. 20372081831 118 20130826 MARITIMA DEL MAEU866125411
CALLAO
201308 804400000 AGRICOLA CHAPI S.A. 20372081831 118 20130831 MARITIMA DEL MAEU866155786
CALLAO
201309 804400000 AGRICOLA CHAPI S.A. 20372081831 118 20130907 MARITIMA DEL MAEU866136639
CALLAO
201309 804400000 AGRICOLA CHAPI S.A. 20372081831 118 20130907 MARITIMA DEL MAEU866136641
CALLAO
201309 804400000 AGRICOLA CHAPI S.A. 20372081831 118 20130907 MARITIMA DEL MAEU866136648
CALLAO
201309 804400000 AGRICOLA CHAPI S.A. 20372081831 118 20130914 MARITIMA DEL MAEU866739998
CALLAO
201309 804400000 AGRICOLA CHAPI S.A. 20372081831 118 20130914 MARITIMA DEL MAEU866748415
CALLAO
201309 804400000 AGRICOLA CHAPI S.A. 20372081831 118 20130914 MARITIMA DEL MAEU866748425
CALLAO
201309 804400000 AGRICOLA CHAPI S.A. 20372081831 118 20130921 MARITIMA DEL MAEU866734898
CALLAO
201309 804400000 AGRICOLA CHAPI S.A. 20372081831 118 20130921 MARITIMA DEL MAEU866742945
CALLAO
201305 804400000 AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 20293718220 118 20130525 MARITIMA DEL HLCULI3130507973
CALLAO
201305 804400000 AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 20293718220 118 20130527 MARITIMA DEL MOLU27801696094
CALLAO
201305 804400000 AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 20293718220 118 20130527 MARITIMA DEL MOLU27801696113
CALLAO
201306 804400000 AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 20293718220 118 20130624 MARITIMA DEL MSCUL3128133
CALLAO
201306 804400000 AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 20293718220 118 20130624 MARITIMA DEL MOLU27801743703
CALLAO
201307 804400000 AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 20293718220 118 20130702 MARITIMA DEL MOLU27801749996
CALLAO
201307 804400000 AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 20293718220 118 20130703 MARITIMA DEL MAEU866383354
CALLAO
201307 804400000 AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 20293718220 118 20130709 MARITIMA DEL MOLU27801761883
CALLAO
201307 804400000 AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 20293718220 118 20130712 MARITIMA DEL MAEU866357966
CALLAO
201307 804400000 AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 20293718220 118 20130712 MARITIMA DEL HLCULI3130704218
CALLAO
201307 804400000 AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 20293718220 118 20130716 MARITIMA DEL MOLU27801772316
CALLAO

201307 804400000 AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 20293718220 118 20130717 MARITIMA DEL MAEU866840240
CALLAO
201307 804400000 AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 20293718220 118 20130724 MARITIMA DEL MAEU866882800
CALLAO
201307 804400000 AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 20293718220 118 20130727 MARITIMA DEL 24ABHGQ00
CALLAO
201307 804400000 AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 20293718220 118 20130730 MARITIMA DEL MOLU27801804476
CALLAO
201308 804400000 AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 20293718220 118 20130803 MARITIMA DEL 24ABHV200
CALLAO
201308 804400000 AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 20293718220 118 20130805 MARITIMA DEL 24ABHRV00
CALLAO
201308 804400000 AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 20293718220 118 20130806 MARITIMA DEL MOLU27801814263
CALLAO
201308 804400000 AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 20293718220 118 20130812 MARITIMA DEL MOLU27801827580
CALLAO
201308 804400000 AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 20293718220 118 20130813 MARITIMA DEL MSCUL3152398
CALLAO
201308 804400000 AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 20293718220 118 20130816 MARITIMA DEL HLCULI3130806394
CALLAO
201308 804400000 AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 20293718220 118 20130820 MARITIMA DEL 24ABJ6Q00
CALLAO
201308 804400000 AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 20293718220 118 20130820 MARITIMA DEL 24ABJ6M00
CALLAO
201308 804400000 AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 20293718220 118 20130823 MARITIMA DEL HLCULI3130810730
CALLAO
201308 804400000 AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 20293718220 118 20130823 MARITIMA DEL PE1299131
CALLAO
201308 804400000 AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 20293718220 118 20130824 MARITIMA DEL MAEU866097920
CALLAO
201308 804400000 AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 20293718220 118 20130827 MARITIMA DEL MSCUL3157868
CALLAO
201308 804400000 AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 20293718220 118 20130828 MARITIMA DEL 24ABJK100
CALLAO
201308 804400000 AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 20293718220 118 20130830 MARITIMA DEL HLCULI3130814106
CALLAO
201308 804400000 AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 20293718220 118 20130831 MARITIMA DEL MAEU866152396
CALLAO
201309 804400000 AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 20293718220 118 20130906 MARITIMA DEL PE1299530
CALLAO
201309 804400000 AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 20293718220 118 20130906 MARITIMA DEL HLCULI3130900721
CALLAO
201309 804400000 AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 20293718220 118 20130907 MARITIMA DEL MAEU866132554
CALLAO
201309 804400000 AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 20293718220 118 20130910 MARITIMA DEL MOLU27801857692
CALLAO
201309 804400000 AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 20293718220 118 20130910 MARITIMA DEL 24ABJWN00
CALLAO
201309 804400000 AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 20293718220 118 20130913 MARITIMA DEL HLCULI3130903836
CALLAO
201309 804400000 AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 20293718220 118 20130913 MARITIMA DEL PE1299711
CALLAO
201309 804400000 AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 20293718220 118 20130914 MARITIMA DEL MAEU866755436
CALLAO
201309 804400000 AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 20293718220 118 20130920 MARITIMA DEL HLCULI3130906739
CALLAO
201309 804400000 AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 20293718220 118 20130920 MARITIMA DEL HLCULI3130906929
CALLAO
201304 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130412 MARITIMA DEL SUDUB33651712057
CALLAO
201304 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130412 MARITIMA DEL SUDUB33651712057
CALLAO
201304 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130412 MARITIMA DEL SUDUB33651712056
CALLAO
201304 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130412 MARITIMA DEL SUDUB33651712056
CALLAO
201304 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130419 MARITIMA DEL SUDUB33651722048
CALLAO
201304 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130419 MARITIMA DEL SUDUB33651722048
CALLAO
201304 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130419 MARITIMA DEL SUDUB33651722078
CALLAO
201304 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130419 MARITIMA DEL SUDUB33651722078
CALLAO
201304 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130419 MARITIMA DEL SUDUB33651722081
CALLAO

201304 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130419 MARITIMA DEL SUDUB33651722081
CALLAO
201304 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130419 MARITIMA DEL SUDUB33651722080
CALLAO
201304 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130419 MARITIMA DEL SUDUB33651722080
CALLAO
201304 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130426 MARITIMA DEL SUDUB33651723041
CALLAO
201304 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130426 MARITIMA DEL SUDUB33651723041
CALLAO
201304 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130426 MARITIMA DEL SUDUB33651723041
CALLAO
201304 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130426 MARITIMA DEL SUDUB33651723054
CALLAO
201304 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130426 MARITIMA DEL SUDUB33651723054
CALLAO
201304 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130426 MARITIMA DEL SUDUB33651723054
CALLAO
201305 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130510 MARITIMA DEL SUDUB33651725043
CALLAO
201305 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130510 MARITIMA DEL SUDUB33651725042
CALLAO
201305 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130510 MARITIMA DEL SUDUB33651725042
CALLAO
201305 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130510 MARITIMA DEL SUDUB33651725056
CALLAO
201305 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130510 MARITIMA DEL SUDUB33651725041
CALLAO
201305 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130513 MARITIMA DEL APLU902265521
CALLAO
201305 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130513 MARITIMA DEL APLU902265521
CALLAO
201305 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130513 MARITIMA DEL APLU902265522
CALLAO
201305 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130513 MARITIMA DEL APLU902265522
CALLAO
201305 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130516 MARITIMA DEL SUDUB33651726045
CALLAO
201305 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130516 MARITIMA DEL SUDUB33651726052
CALLAO
201305 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130516 MARITIMA DEL SUDUB33651726034
CALLAO
201305 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130516 MARITIMA DEL SUDUB33651726047
CALLAO
201305 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130527 MARITIMA DEL APLU902265721
CALLAO
201305 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130527 MARITIMA DEL APLU902265720
CALLAO
201305 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130531 MARITIMA DEL SUDUB33651849071
CALLAO
201305 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130531 MARITIMA DEL SUDUB33651849072
CALLAO
201305 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130531 MARITIMA DEL SUDUB33651849074
CALLAO
201305 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130531 MARITIMA DEL SUDUB33651849075
CALLAO
201305 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130531 MARITIMA DEL SUDUB33651849086
CALLAO
201306 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130603 MARITIMA DEL APLU902266199
CALLAO
201306 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130607 MARITIMA DEL SUDUB33651852038
CALLAO
201306 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130607 MARITIMA DEL SUDUB33651852037
CALLAO
201306 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130607 MARITIMA DEL SUDUB33651852039
CALLAO
201306 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130607 MARITIMA DEL SUDUB33651852053
CALLAO
201306 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130610 MARITIMA DEL APLU902266329
CALLAO
201306 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130610 MARITIMA DEL APLU902266328
CALLAO
201306 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130610 MARITIMA DEL APLU902266327
CALLAO
201306 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130614 MARITIMA DEL SUDUB33651850037
CALLAO

201306 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130614 MARITIMA DEL SUDUB33651850028
CALLAO
201306 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130614 MARITIMA DEL SUDUB33651850031
CALLAO
201306 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130614 MARITIMA DEL SUDUB33651850038
CALLAO
201306 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130614 MARITIMA DEL SUDUB33651850033
CALLAO
201306 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130618 MARITIMA DEL APLU902266562
CALLAO
201306 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130618 MARITIMA DEL APLU902266561
CALLAO
201306 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130621 MARITIMA DEL SUDUB33651853048
CALLAO
201306 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130621 MARITIMA DEL SUDUB33651853046
CALLAO
201306 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130621 MARITIMA DEL SUDUB33651853038
CALLAO
201306 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130621 MARITIMA DEL SUDUB33651853044
CALLAO
201306 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130621 MARITIMA DEL SUDUB33651853054
CALLAO
201306 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130621 MARITIMA DEL SUDUB33651853055
CALLAO
201306 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130628 MARITIMA DEL SUDUB33651917021
CALLAO
201306 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130628 MARITIMA DEL SUDUB33651917052
CALLAO
201307 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130702 MARITIMA DEL APLU902266971
CALLAO
201307 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130702 MARITIMA DEL APLU902267044
CALLAO
201307 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130702 MARITIMA DEL APLU902267043
CALLAO
201307 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130703 MARITIMA DEL MAEU866371796
CALLAO
201307 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130705 MARITIMA DEL SUDUB33651918027
CALLAO
201307 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130705 MARITIMA DEL SUDUB33651918026
CALLAO
201307 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130705 MARITIMA DEL SUDUB33651918023
CALLAO
201307 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130705 MARITIMA DEL SUDUB33651918028
CALLAO
201307 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130705 MARITIMA DEL SUDUB33651918029
CALLAO
201307 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130705 MARITIMA DEL SUDUB33651918025
CALLAO
201307 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130709 MARITIMA DEL APLU902267113
CALLAO
201307 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130709 MARITIMA DEL APLU902267112
CALLAO
201307 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130709 MARITIMA DEL APLU902267108
CALLAO
201307 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130709 MARITIMA DEL APLU902267110
CALLAO
201307 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130709 MARITIMA DEL APLU902267114
CALLAO
201307 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130712 MARITIMA DEL SUDUB33651922092
CALLAO
201307 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130712 MARITIMA DEL SUDUB33651922094
CALLAO
201307 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130712 MARITIMA DEL SUDUB33651922043
CALLAO
201307 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130712 MARITIMA DEL SUDUB33651922045
CALLAO
201307 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130712 MARITIMA DEL SUDUB33651922044
CALLAO
201307 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130716 MARITIMA DEL APLU902267363
CALLAO
201307 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130716 MARITIMA DEL APLU902267358
CALLAO
201307 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130716 MARITIMA DEL APLU902267362
CALLAO
201307 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130716 MARITIMA DEL APLU902267357
CALLAO

201307 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130716 MARITIMA DEL APLU902267360
CALLAO
201307 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130716 MARITIMA DEL APLU902267361
CALLAO
201307 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130716 MARITIMA DEL APLU902267359
CALLAO
201307 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130716 MARITIMA DEL APLU902267356
CALLAO
201307 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130719 MARITIMA DEL SUDUB33651973049
CALLAO
201307 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130719 MARITIMA DEL SUDUB33651973072
CALLAO
201307 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130719 MARITIMA DEL SUDUB33651973060
CALLAO
201307 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130719 MARITIMA DEL SUDUB33651973061
CALLAO
201307 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130719 MARITIMA DEL SUDUB33651973056
CALLAO
201307 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130719 MARITIMA DEL SUDUB33651973048
CALLAO
201307 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130723 MARITIMA DEL APLU902267615
CALLAO
201307 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130723 MARITIMA DEL APLU902267612
CALLAO
201307 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130723 MARITIMA DEL APLU902267613
CALLAO
201307 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130723 MARITIMA DEL APLU902267616
CALLAO
201307 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130723 MARITIMA DEL APLU902267618
CALLAO
201307 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130723 MARITIMA DEL APLU902267617
CALLAO
201307 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130723 MARITIMA DEL APLU902267614
CALLAO
201307 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130726 MARITIMA DEL SUDUB33651974067
CALLAO
201307 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130726 MARITIMA DEL SUDUB33651974056
CALLAO
201307 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130726 MARITIMA DEL SUDUB33651974069
CALLAO
201307 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130726 MARITIMA DEL SUDUB33651974066
CALLAO
201307 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130726 MARITIMA DEL SUDUB33651974037
CALLAO
201307 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130727 MARITIMA DEL 24ABHHT00
CALLAO
201307 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130727 MARITIMA DEL 24ABHHR00
CALLAO
201307 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130727 MARITIMA DEL 24ABHHW00
CALLAO
201307 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130727 MARITIMA DEL 24ABHHS00
CALLAO
201307 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130730 MARITIMA DEL APLU902267876
CALLAO
201307 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130730 MARITIMA DEL APLU902267879
CALLAO
201307 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130730 MARITIMA DEL APLU902267877
CALLAO
201307 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130730 MARITIMA DEL APLU902267875
CALLAO
201308 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130802 MARITIMA DEL SUDUB33651975031
CALLAO
201308 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130802 MARITIMA DEL SUDUB33651975029
CALLAO
201308 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130806 MARITIMA DEL APLU902268061
CALLAO
201308 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130806 MARITIMA DEL APLU902268067
CALLAO
201308 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130806 MARITIMA DEL APLU902268065
CALLAO
201308 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130806 MARITIMA DEL APLU902268063
CALLAO
201308 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130806 MARITIMA DEL APLU902268062
CALLAO
201308 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130806 MARITIMA DEL APLU902268064
CALLAO

201308 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130806 MARITIMA DEL APLU902268066
CALLAO
201308 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130809 MARITIMA DEL SUDUB33651976038
CALLAO
201308 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130809 MARITIMA DEL SUDUB33651976052
CALLAO
201308 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130809 MARITIMA DEL SUDUB33651976030
CALLAO
201308 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130809 MARITIMA DEL SUDUB33651976028
CALLAO
201308 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130809 MARITIMA DEL SUDUB33651976036
CALLAO
201308 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130809 MARITIMA DEL SUDUB33651976037
CALLAO
201308 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130809 MARITIMA DEL SUDUB33651976054
CALLAO
201308 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130809 MARITIMA DEL SUDUB33651976039
CALLAO
201308 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130809 MARITIMA DEL SUDUB33651976029
CALLAO
201308 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130809 MARITIMA DEL SUDUB33651976068
CALLAO
201308 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130812 MARITIMA DEL APLU902268356
CALLAO
201308 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130812 MARITIMA DEL APLU902268311
CALLAO
201308 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130812 MARITIMA DEL APLU902268312
CALLAO
201308 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130812 MARITIMA DEL APLU902268355
CALLAO
201308 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130812 MARITIMA DEL APLU902268313
CALLAO
201308 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130812 MARITIMA DEL APLU902268310
CALLAO
201308 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130816 MARITIMA DEL SUDUB33651977020
CALLAO
201308 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130816 MARITIMA DEL SUDUB33651977022
CALLAO
201308 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130816 MARITIMA DEL SUDUB33651977021
CALLAO
201308 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130816 MARITIMA DEL SUDUB33651977025
CALLAO
201308 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130816 MARITIMA DEL SUDUB33651977027
CALLAO
201308 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130816 MARITIMA DEL SUDUB33651977028
CALLAO
201308 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130817 MARITIMA DEL SUDUB33651987067
CALLAO
201308 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130817 MARITIMA DEL SUDUB33651987067
CALLAO
201308 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130823 MARITIMA DEL SUDUB33651978052
CALLAO
201308 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130823 MARITIMA DEL SUDUB33651978053
CALLAO
201308 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130823 MARITIMA DEL SUDUB33651978050
CALLAO
201308 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130823 MARITIMA DEL SUDUB33651978051
CALLAO
201308 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130823 MARITIMA DEL SUDUB33651978055
CALLAO
201308 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130823 MARITIMA DEL SUDUB33651978056
CALLAO
201308 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130823 MARITIMA DEL SUDUB33651978058
CALLAO
201308 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130823 MARITIMA DEL SUDUB33651978057
CALLAO
201308 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130823 MARITIMA DEL SUDUB33651978054
CALLAO
201308 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130830 MARITIMA DEL SUDUB33651979035
CALLAO
201308 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130830 MARITIMA DEL SUDUB33651979055
CALLAO
201308 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130830 MARITIMA DEL SUDUB33651979039
CALLAO
201308 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130830 MARITIMA DEL SUDUB33651979038
CALLAO

201308 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130830 MARITIMA DEL SUDUB33651979050
CALLAO
201308 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130831 MARITIMA DEL MAEU866148022
CALLAO
201308 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130831 MARITIMA DEL MAEU866148019
CALLAO
201309 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130906 MARITIMA DEL SUDUB33651980045
CALLAO
201309 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130906 MARITIMA DEL SUDUB33651980047
CALLAO
201309 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130906 MARITIMA DEL SUDUB33651980046
CALLAO
201309 804400000 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 20325117835 118 20130907 MARITIMA DEL MAEU866169722
CALLAO

201305 804400000 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. 20297939131 118 20130502 MARITIMA DEL MAEU866977126
CALLAO
201305 804400000 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. 20297939131 118 20130509 MARITIMA DEL MAEU866899408
CALLAO
201305 804400000 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. 20297939131 118 20130509 MARITIMA DEL MAEU866977104
CALLAO
201305 804400000 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. 20297939131 118 20130509 MARITIMA DEL MAEU866977113
CALLAO
201305 804400000 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. 20297939131 118 20130509 MARITIMA DEL MAEU866899381
CALLAO
201305 804400000 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. 20297939131 118 20130509 MARITIMA DEL MAEU866899396
CALLAO
201305 804400000 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. 20297939131 118 20130516 MARITIMA DEL MAEU866910641
CALLAO
201305 804400000 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. 20297939131 118 20130518 MARITIMA DEL SUDUB33651835014
CALLAO
201305 804400000 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. 20297939131 118 20130518 MARITIMA DEL SUDUB33651835013
CALLAO
201305 804400000 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. 20297939131 118 20130518 MARITIMA DEL SUDUB33651835028
CALLAO
201305 804400000 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. 20297939131 118 20130523 MARITIMA DEL MAEU866261185
CALLAO
201305 804400000 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. 20297939131 118 20130524 MARITIMA DEL SUDUB33651727045
CALLAO
201305 804400000 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. 20297939131 118 20130524 MARITIMA DEL SUDUB33651727046
CALLAO

201305 804400000 DANPER TRUJILLO S.A.C. 20170040938 118 20130524 MARITIMA DEL SUDUB33651727001
CALLAO

201306 804400000 GREEN PERU S.A 20397680038 046 20130616 PAITA SGNV214PAI306008

201306 804400000 GREEN PERU S.A 20397680038 046 20130616 PAITA SGNV214PAI306007

201306 804400000 GREEN PERU S.A 20397680038 046 20130623 PAITA SGNV425PAI306008

201306 804400000 GREEN PERU S.A 20397680038 046 20130630 PAITA SGNV359PAI307003

201307 804400000 GREEN PERU S.A 20397680038 046 20130707 PAITA SGNV428PAI309013

201307 804400000 GREEN PERU S.A 20397680038 046 20130714 PAITA SGNV213PAI308009

201307 804400000 GREEN PERU S.A 20397680038 046 20130721 PAITA SGNV427PAI307016

201307 804400000 GREEN PERU S.A 20397680038 046 20130723 PAITA SUDUB33651983048

201307 804400000 GREEN PERU S.A 20397680038 046 20130723 PAITA SUDUB33651983049

201307 804400000 GREEN PERU S.A 20397680038 046 20130728 PAITA SGNV214PAI308009

201307 804400000 GREEN PERU S.A 20397680038 046 20130731 PAITA SUDUB33651984039

201307 804400000 GREEN PERU S.A 20397680038 118 20130719 MARITIMA DEL SUDUB33651973073
CALLAO
201307 804400000 GREEN PERU S.A 20397680038 118 20130726 MARITIMA DEL SUDUB33651974005
CALLAO

201308 804400000 GREEN PERU S.A 20397680038 046 20130804 PAITA SGNV357PAI309011

201308 804400000 GREEN PERU S.A 20397680038 046 20130811 PAITA SGNV368PAI308016

201305 804400000 TAL S A 20131565659 046 20130514 PAITA SUDUB33651818072

201305 804400000 TAL S A 20131565659 118 20130514 MARITIMA DEL MSCUL3109141
CALLAO
201305 804400000 TAL S A 20131565659 118 20130518 MARITIMA DEL 24ABFBM00
CALLAO
201306 804400000 TAL S A 20131565659 046 20130618 PAITA OTCS3220PE00001

201306 804400000 TAL S A 20131565659 118 20130628 MARITIMA DEL OTCS3121PE00004
CALLAO
201306 804400000 TAL S A 20131565659 118 20130628 MARITIMA DEL SUDUB33651917023
CALLAO
201307 804400000 TAL S A 20131565659 046 20130701 PAITA MAEU866649104

201307 804400000 TAL S A 20131565659 046 20130709 PAITA SUDUB33651924067

201307 804400000 TAL S A 20131565659 046 20130715 PAITA MAEU866844122

201307 804400000 TAL S A 20131565659 046 20130722 PAITA MAEU866882639

201307 804400000 TAL S A 20131565659 046 20130731 PAITA OTCSPE322600085

201307 804400000 TAL S A 20131565659 118 20130703 MARITIMA DEL MAEU866649089
CALLAO
201307 804400000 TAL S A 20131565659 118 20130712 MARITIMA DEL MAEU866361807
CALLAO
201307 804400000 TAL S A 20131565659 118 20130717 MARITIMA DEL MAEU866869139
CALLAO
201307 804400000 TAL S A 20131565659 118 20130726 MARITIMA DEL OTCSPE312500078
CALLAO
201308 804400000 TAL S A 20131565659 046 20130813 PAITA OTCSPE322800155

201308 804400000 TAL S A 20131565659 118 20130809 MARITIMA DEL OTCSPE312700130
CALLAO
201308 804400000 TAL S A 20131565659 118 20130817 MARITIMA DEL MAEU866016794
CALLAO
201308 804400000 TAL S A 20131565659 118 20130823 MARITIMA DEL OTCSPE312900183
CALLAO
201308 804400000 TAL S A 20131565659 118 20130823 MARITIMA DEL SUDUB33651978023
CALLAO
201308 804400000 TAL S A 20131565659 118 20130824 MARITIMA DEL SUDUB33651988018
CALLAO
201308 804400000 TAL S A 20131565659 118 20130830 MARITIMA DEL SUDUB33651979012
CALLAO
201308 804400000 TAL S A 20131565659 118 20130830 MARITIMA DEL SUDUB33651979013
CALLAO

ARIAS, ENE/DIC 2013
NETHERLANDS PUERTO DESTINO IMPORTADOR DESCRIP_1 DESCRIP_4 FOB FOB_UNIT PESO_NETO

NETHERLANDS ROTTERDAM BARGOSA S.A. PALTAS FRESCAS EN CAJAS 42240.000 8.000 21120.000

NETHERLANDS ROTTERDAM MEHADRIN TNUPORT EXPORT LP. PALTAS FRESCAS 37037.100 8.176 21540.000

NETHERLANDS ROTTERDAM BARGOSA S.A. PALTAS FRESCAS EN 39574.400 7.714 21204.000
CAJAS/VARIEDAD:
NETHERLANDS ROTTERDAM MEHADRIN TNUPORT EXPORT LP. PALTAS FRESCAS HASS
EN CAJAS 46190.400 8.748 21120.000

NETHERLANDS ROTTERDAM BARGOSA S.A. PALTAS FRESCAS EN CAJAS 40684.800 7.931 21204.000

NETHERLANDS ROTTERDAM MEHADRIN TNUPORT EXPORT LP. PALTAS FRESCAS EN CAJAS 30065.000 5.694 21120.000

NETHERLANDS ROTTERDAM MEHADRIN TNUPORT EXPORT LP. PALTAS FRESCAS EN CAJAS 27974.840 5.298 21120.000

NETHERLANDS ROTTERDAM MEHADRIN TNUPORT EXPORT LP. PALTAS FRESCAS EN CAJAS 32040.430 6.257 21114.000

NETHERLANDS ROTTERDAM FRU & VER MADRID S.L. PALTAS FRESCAS EN CAJAS 20646.510 3.910 21120.000

NETHERLANDS ROTTERDAM FRU & VER MADRID S.L. PALTAS FRESCAS EN CAJAS 20646.510 3.910 21120.000

NETHERLANDS ROTTERDAM FRU & VER MADRID S.L. PALTAS FRESCAS EN 20646.510 3.910 21120.000
CAJAS/VARIEDAD:
NETHERLANDS ROTTERDAM MEHADRIN TNUPORT EXPORT LP. PALTAS FRESCAS HASS
EN 33619.160 6.367 21120.000
CAJAS/VARIEDAD:
NETHERLANDS ROTTERDAM MEHADRIN TNUPORT EXPORT LP. PALTAS FRESCAS HASS
EN CAJAS 34637.920 6.560 21120.000

NETHERLANDS ROTTERDAM MEHADRIN TNUPORT EXPORT LP. PALTAS FRESCAS EN CAJAS 47319.760 8.962 21120.000

NETHERLANDS ROTTERDAM FRU & VER MADRID S.L. PALTAS FRESCAS EN CAJAS 41978.440 8.183 21204.000

NETHERLANDS ROTTERDAM MEHADRIN TNUPORT EXPORT LP. PALTAS FRESCAS EN CAJAS 47108.980 8.922 21120.000

NETHERLANDS ROTTERDAM FRU & VER MADRID S.L. PALTAS FRESCAS EN CAJAS 40326.810 8.098 21288.000

NETHERLANDS ROTTERDAM BARGOSA S.A. PALTAS FRESCAS EN 40361.770 8.105 21288.000
CAJAS/VARIEDAD:
NETHERLANDS ROTTERDAM MEHADRIN TNUPORT EXPORT LP. PALTAS FRESCAS HASS
EN CAJAS 44291.330 8.389 21120.000

NETHERLANDS ROTTERDAM MEHADRIN TNUPORT EXPORT LP. PALTAS FRESCAS EN CAJAS 36936.240 6.995 21120.000

NETHERLANDS ROTTERDAM REYES GUTIERREZ PALTAS FRESCAS EN CAJAS 32750.380 6.384 21204.000

NETHERLANDS ROTTERDAM FRU & VER MADRID S.L. PALTAS FRESCAS EN 32656.000 6.366 21204.000
CAJAS/VARIEDAD:
NETHERLANDS ROTTERDAM REYES GUTIERREZ PALTAS FRESCAS HASS
EN CAJAS 21208.800 4.017 21120.000

NETHERLANDS ROTTERDAM FRU & VER MADRID S.L. PALTAS FRESCAS EN 21663.820 4.103 21120.000
CAJAS/VARIEDAD:
NETHERLANDS ROTTERDAM COMMERCIAL FRUITS PALTAS FRESCAS HASS
EN CAJAS 31889.010 7.528 21264.000

NETHERLANDS ROTTERDAM UNIVEG KATOPE FRANCE PALTAS FRESCAS EN 37505.420 7.605 21168.000
CAJAS/VARIEDAD:
NETHERLANDS ROTTERDAM BAKKER CENTRALE INKOOP PALTAS FRESCAS HASS
EN CAJAS 38180.090 7.231 21120.000

NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.V. PALTA FRESCA USO: CONSUMO 31712.948 6.006 21120.000
HASS HUMANO
NETHERLANDS ROTTERDAM BAKKER CENTRALE INKOOP PALTAS FRESCAS EN CAJAS 37616.220 7.124 21120.000

NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.V. PALTA FRESCA USO: CONSUMO 31712.948 6.006 21120.000
HUMANO
NETHERLANDS ROTTERDAM COMMERCIAL FRUITS PALTAS FRESCAS EN CAJAS 30396.950 7.818 21312.000

NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.V. PALTA FRESCA / USO: CONSUMO 31657.975 5.996 21120.000
FRESH AVOCADO HUMANO
NETHERLANDS ROTTERDAM BAKKER CENTRALE INKOOP PALTAS FRESCAS EN CAJAS 37831.290 7.165 21120.000

NETHERLANDS ROTTERDAM COMMERCIAL FRUITS PALTAS FRESCAS EN CAJAS 28571.010 5.793 21168.000

NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.V. PALTA FRESCA USO: PARA 31657.975 5.996 21120.000
CONSUMO
HUMANO

NETHERLANDS ROTTERDAM COMMERCIAL FRUITS PALTAS FRESCAS EN CAJAS 29099.840 5.900 21168.000

NETHERLANDS ROTTERDAM UNIVEG KATOPE FRANCE PALTAS FRESCAS EN CAJAS 34592.440 8.166 21264.000

NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.V. PALTA FRESCA USO: CONSUMO 31657.975 5.996 21120.000
HUMANO
NETHERLANDS ROTTERDAM UNIVEG KATOPE FRANCE PALTAS FRESCAS EN 35926.250 7.551 21192.000
CAJAS/VARIEDAD:
NETHERLANDS ROTTERDAM COMMERCIAL FRUITS PALTA FRESCA HASS
USO: CONSUMO 29737.772 6.743 21240.000
HUMANO
NETHERLANDS AMSTERDAM - PALTA FRESCA USO: PARA 32319.362 6.121 21120.000
CONSUMO
NETHERLANDS ROTTERDAM BAKKER CENTRALE INKOOP PALTA FRESCA HUMANO
USO: CONSUMO 38663.792 7.323 21120.000
HUMANO
NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.V. PALTA FRESCA USO: CONSUMO 35902.595 6.800 21120.000
HUMANO
NETHERLANDS ROTTERDAM COMMERCIAL FRUITS PALTAS FRESCAS EN 34379.560 7.500 21216.000
CAJAS/VARIEDAD:
NETHERLANDS ROTTERDAM BAKKER CENTRALE INKOOP PALTAS FRESCAS HASS
EN CAJAS 37977.680 7.982 21192.000

NETHERLANDS ROTTERDAM BAKKER CENTRALE INKOOP PALTA FRESCA USO: PARA 37177.539 7.814 21192.000
CONSUMO
NETHERLANDS ROTTERDAM - PALTA FRESCA HUMANO
USO: CONSUMO 35832.336 6.786 21120.000
HUMANO
NETHERLANDS ROTTERDAM COMMERCIAL FRUITS PALTAS FRESCAS EN CAJAS 33425.150 7.025 21192.000

NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.V. PALTA FRESCA USO: CONSUMO 35832.336 6.786 21120.000
HUMANO
NETHERLANDS ROTTERDAM COMMERCIAL FRUITS PALTA FRESCA 37134.050 8.101 21216.000

NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.V. PALTAS FRESCAS EN CAJAS 39064.270 7.399 21120.000

NETHERLANDS ROTTERDAM COMMERCIAL FRUITS PALTAS FRESCAS EN 37000.880 7.247 21144.000
CAJAS/VARIEDAD:
NETHERLANDS ROTTERDAM COMMERCIAL FRUITS PALTAS FRESCAS HASS
EN CAJAS 37466.830 7.597 21168.000

NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.V. PALTA FRESCA 39064.272 7.399 21120.000

NETHERLANDS ROTTERDAM COMMERCIAL FRUITS PALTAS FRESCAS EN CAJAS 37282.240 7.559 21168.000

NETHERLANDS ROTTERDAM BAKKER CENTRALE INKOOP PALTAS FRESCAS EN CAJAS 39401.510 7.462 21120.000

NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.V. PALTAS FRESCAS EN 39152.560 7.415 21120.000
CAJAS/VARIEDAD:
NETHERLANDS ROTTERDAM COMMERCIAL FRUITS PALTAS FRESCAS HASS
EN CAJAS 37565.800 7.895 21192.000

NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.V. PALTAS FRESCAS EN CAJAS 39152.560 7.415 21120.000

NETHERLANDS ROTTERDAM COMMERCIAL FRUITS PALTAS FRESCAS EN 36712.830 7.716 21192.000
CAJAS/VARIEDAD:H
NETHERLANDS ROTTERDAM BAKKER CENTRALE INKOOP PALTAS FRESCAS ASS
EN CAJAS 38313.570 7.256 21120.000

NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.V. PALTAS FRESCAS EN CAJAS 39152.560 7.415 21120.000

NETHERLANDS ROTTERDAM BAKKER CENTRALE INKOOP PALTAS FRESCAS EN CAJAS 37760.070 7.936 21192.000

NETHERLANDS ROTTERDAM COMMERCIAL FRUITS PALTAS FRESCAS EN CAJAS 27390.420 7.067 17328.000

NETHERLANDS ROTTERDAM UNIVEG KATOPE FRANCE PALTA FRESCA ETTINGER 14108.623 5.112 11040.000
- EN CAJAS
NETHERLANDS ROTTERDAM UNIVEG KATOPE FRANCE PALTA FRESCA ZUTANO - 14108.623 5.112 11040.000
EN CAJAS
NETHERLANDS ROTTERDAM H.L. HALL INTERNATIONAL LTD. PALTA ETTINGER FRESCA - EN CAJAS 14108.623 5.112 11040.000

NETHERLANDS ROTTERDAM H.L. HALL INTERNATIONAL LTD. PALTA ZUTANO FRESCA - EN CAJAS 14108.623 5.112 11040.000

NETHERLANDS ROTTERDAM UNIVEG KATOPE FRANCE PALTA FRESCA ETTINGER 8465.174 5.112 6624.000
- EN CAJAS
NETHERLANDS ROTTERDAM UNIVEG KATOPE FRANCE PALTA FRESCA ZUTANO - 19752.072 5.112 15456.000
EN CAJAS
NETHERLANDS ROTTERDAM H.L. HALL INTERNATIONAL LTD. PALTA FRESCA ETTINGER 14108.623 5.112 11040.000
- EN CAJAS
NETHERLANDS ROTTERDAM H.L. HALL INTERNATIONAL LTD. PALTA FRESCA ZUTANO - 14108.623 5.112 11040.000
EN CAJAS
NETHERLANDS ROTTERDAM H.L. HALL INTERNATIONAL LTD. PALTA ETTINGER FRESCA - EN CAJAS 4738.657 5.112 3708.000

NETHERLANDS ROTTERDAM H.L. HALL INTERNATIONAL LTD. PALTA ZUTANO FRESCA - EN CAJAS 22353.989 5.112 17492.000

NETHERLANDS ROTTERDAM UNIVEG KATOPE FRANCE PALTA ETTINGER FRESCA - EN CAJAS 12094.566 5.112 9464.000

NETHERLANDS ROTTERDAM UNIVEG KATOPE FRANCE PALTA ZUTANO FRESCA - EN CAJAS 14246.642 5.112 11148.000

NETHERLANDS ROTTERDAM H.L. HALL INTERNATIONAL LTD. PALTA ETTINGER FRESCA - EN CAJAS 11286.900 5.112 8832.000

NETHERLANDS ROTTERDAM H.L. HALL INTERNATIONAL LTD. PALTA ZUTANO FRESCA - EN CAJAS 8465.173 5.112 6624.000

NETHERLANDS ROTTERDAM H.L. HALL INTERNATIONAL LTD. PALTA HASS FRESCA - EN CAJAS 10581.467 6.390 6624.000

NETHERLANDS ROTTERDAM H.L. HALL INTERNATIONAL LTD. PALTAS FRESCA ETTINGER 11353.352 5.112 8884.000
- EN CAJAS
NETHERLANDS ROTTERDAM H.L. HALL INTERNATIONAL LTD. PALTAS FRESCA ZUTANO - 8250.477 5.112 6456.000
EN CAJAS
NETHERLANDS ROTTERDAM H.L. HALL INTERNATIONAL LTD. PALTAS FRESCA HASS - EN 10287.538 6.390 6440.000
CAJAS
NETHERLANDS ROTTERDAM AZ FRANCE PALTA HASS FRESCA - EN CAJAS 33089.172 5.994 22080.000

NETHERLANDS ROTTERDAM H.L. HALL INTERNATIONAL LTD. PALTA HASS FRESCA - EN CAJAS 15487.825 5.925 10456.000

NETHERLANDS ROTTERDAM H.L. HALL INTERNATIONAL LTD. PALTA FUERTE FRESCA - EN CAJAS 16160.912 5.561 11624.000

NETHERLANDS ROTTERDAM COMMERCIAL FRUITS PALTAS FRESCA HASS - EN 22574.594 4.090 22080.000
CAJAS
NETHERLANDS ROTTERDAM COMEXA., PALTA HASS FRESCA - EN CAJAS 32717.335 5.927 22080.000

NETHERLANDS ROTTERDAM H.L. HALL INTERNATIONAL LTD. PALTA ZUTANO FRESCA - EN CAJAS 8500.331 5.267 6456.000

NETHERLANDS ROTTERDAM H.L. HALL INTERNATIONAL LTD. PALTA HASS FRESCA - EN CAJAS 23142.863 5.925 15624.000

NETHERLANDS ROTTERDAM UNIVEG KATOPE FRANCE PALTA ZUTANO FRESCA - EN CAJAS 24963.798 5.267 18960.000

NETHERLANDS ROTTERDAM UNIVEG KATOPE FRANCE PALTA FUERTE FRESCA - EN CAJAS 4107.966 5.267 3120.000

NETHERLANDS ROTTERDAM AZ FRANCE PALTA HASS FRESCA - EN CAJAS 32705.735 5.925 22080.000

NETHERLANDS ROTTERDAM H.L. HALL INTERNATIONAL LTD. PALTAS HASS FRESCA - EN CAJAS 32705.735 5.925 22080.000

NETHERLANDS ROTTERDAM COMMERCIAL FRUITS PALTAS FRESCA HASS - EN 32705.735 5.925 22080.000
CAJAS
NETHERLANDS ROTTERDAM COMEXA., PALTA HASS FRESCA - EN 32705.735 5.925 22080.000
CAJAS
NETHERLANDS ROTTERDAM COMEXA., PALTA HASS FRESCA - EN CAJAS 32705.735 5.925 22080.000

NETHERLANDS ROTTERDAM UNIVEG KATOPE FRANCE PALTA HASS FRESCA - EN CAJAS 32705.735 5.925 22080.000

NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.V. PALTA HASS FRESCA - EN CAJAS 36339.706 6.583 22080.000

NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.V. PALTA HASS FRESCA - EN CAJAS 36339.706 6.583 22080.000

NETHERLANDS ROTTERDAM COMMERCIAL FRUITS PALTA HASS FRESCA - EN CAJAS 32705.735 5.925 22080.000

NETHERLANDS ROTTERDAM AZ FRANCE PALTA HASS FRESCA - EN CAJAS 32705.735 5.925 22080.000

NETHERLANDS ROTTERDAM H.L. HALL INTERNATIONAL LTD. PALTA HASS FRESCA - EN CAJAS 32705.735 5.925 22080.000

NETHERLANDS ROTTERDAM H.L. HALL INTERNATIONAL LTD. PALTA HASS FRESCA - EN CAJAS 32705.735 5.925 22080.000

NETHERLANDS ROTTERDAM AZ FRANCE PALTA HASS FRESCA - EN CAJAS 32705.735 5.925 22080.000

NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.V. PALTA HASS FRESCA - EN CAJAS 36339.706 6.583 22080.000

NETHERLANDS ROTTERDAM COMMERCIAL FRUITS PALTA HASS FRESCA - EN CAJAS 32705.735 5.925 22080.000

NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.V. PALTA HASS FRESCA - EN CAJAS 35881.435 6.500 22080.000

NETHERLANDS ROTTERDAM H.L. HALL INTERNATIONAL LTD. PALTA HASS FRESCA - EN CAJAS 30499.220 5.525 22080.000

NETHERLANDS ROTTERDAM COMEXA., PALTA HASS FRESCA - EN CAJAS 31575.663 5.720 22080.000

NETHERLANDS ROTTERDAM TOTAL EXOTICS EUROPE BV PALTA HASS FRESCA - EN CAJAS 32293.292 5.850 22080.000

NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.V. PALTA HASS FRESCA - EN CAJAS 31755.070 5.753 22080.000

000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM H.EN 28705.200 22080. PALTA HASS FRESCA .214 22080.148 5. HALL INTERNATIONAL LTD.200 22080.148 5.034 5. PALTA HASS FRESCA .000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.214 22080.070 5.000 NETHERLANDS ROTTERDAM TOTAL EXOTICS EUROPE BV PALTA HASS FRESCA .000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B. PALTA HASS FRESCA .V.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM COMMERCIAL FRUITS PALTA HASS FRESCA .977 5.EN 28779.214 22080. PALTA HASS FRESCA .200 22080.EN 28705.148 5.EN CAJAS 31216. PALTA HASS FRESCA .000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM COMEXA.EN 28779.V.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.977 5.200 22080.000 NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.977 5.200 22080.214 22080.148 5.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM H.EN 28705.214 22080.148 5.200 22080.EN CAJAS 28705.148 5. HALL INTERNATIONAL LTD.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM H.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B. HALL INTERNATIONAL LTD.148 5.000 NETHERLANDS ROTTERDAM UNIVEG KATOPE FRANCE PALTA HASS FRESCA .148 5.977 5.V.214 22080.214 22080.V.200 22080.EN 28779.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM UNIVEG KATOPE FRANCE PALTA HASS FRESCA .EN 28779.214 22080.L.EN 28705. PALTA HASS FRESCA .EN 28705.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM AZ FRANCE PALTA HASS FRESCA .148 5.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM COMMERCIAL FRUITS PALTA HASS FRESCA .EN 28705.V.EN 28705.977 5. PALTA HASS FRESCA .EN 28779.200 22080.753 22080.V.590 22080.849 5.200 22080.148 5. PALTA HASS FRESCA .148 5.977 5.200 22080.EN CAJAS 30858.EN 28705.L.EN 28705.EN 28705. PALTA HASS FRESCA . PALTA HASS FRESCA .EN 28779.EN CAJAS 28705.EN 28779.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM COMEXA.V.V.NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.EN 28779.000 NETHERLANDS ROTTERDAM H.V.200 22080.V.EN 28705.200 22080. PALTA HASS FRESCA . PALTA HASS FRESCA .000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM AZ FRANCE PALTA HASS FRESCA .EN 28779. PALTA HASS FRESCA .148 5. PALTA HASS FRESCA .EN CAJAS 31216.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM COMEXA.EN 28705.EN CAJAS 31755.000 NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.V.148 5. PALTA HASS FRESCA .977 5.EN CAJAS 28705.200 22080..977 5.L.977 5.V.200 22080. PALTA HASS FRESCA .000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM TOTAL EXOTICS EUROPE BV PALTA HASS FRESCA .EN CAJAS 28705.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B. HALL INTERNATIONAL LTD.655 22080. PALTA HASS FRESCA .977 5..148 5.V. PALTA HASS FRESCA .148 5.000 NETHERLANDS ROTTERDAM COMMERCIAL FRUITS PALTA HASS FRESCA .200 22080.214 22080.148 5. PALTA HASS FRESCA .148 5.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.EN 28779..849 5.000 NETHERLANDS ROTTERDAM AZ FRANCE PALTA HASS FRESCA .000 NETHERLANDS ROTTERDAM COMMERCIAL FRUITS PALTA HASS FRESCA .200 22080.EN 28779.EN 28705.214 22080.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.977 5.148 5.EN 28779.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM AZ FRANCE PALTA HASS FRESCA .977 5.L.EN 28779.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM TOTAL EXOTICS EUROPE BV PALTA HASS FRESCA .214 22080.148 5.214 22080.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM UNIVEG KATOPE FRANCE PALTA HASS FRESCA .EN 28705.EN 28705.000 NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.200 22080.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.214 22080.655 22080.200 22080.977 5.V.148 5.200 22080.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B. PALTA HASS FRESCA .977 5.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM AZ FRANCE PALTA HASS FRESCA .EN 28779. PALTA HASS FRESCA .000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM UNIVEG KATOPE FRANCE PALTA HASS FRESCA .214 22080.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.V.000 CAJAS . PALTA HASS FRESCA .EN CAJAS 28705.200 22080.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.

000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.L.EN 28779.214 22080.977 5.977 5. PALTA HASS FRESCA .EN 28779. PALTA HASS FRESCA .977 5.V.214 22080.977 5.EN 28779.EN 28779. PALTA HASS FRESCA .EN 28779.977 5.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM H.977 5.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM COMMERCIAL FRUITS PALTA HASS FRESCA .214 22080.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM H.214 22080.214 22080. PALTA HASS FRESCA .000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.977 5. HALL INTERNATIONAL LTD. HALL INTERNATIONAL LTD.977 5.977 5.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B. PALTA HASS FRESCA . PALTA HASS FRESCA .977 5.EN 28779.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.214 22080.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.977 5.EN 28779.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM TOTAL EXOTICS EUROPE BV PALTA HASS FRESCA .214 22080.EN 28779.V.EN 28779. PALTA HASS FRESCA .977 5.EN 28779.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM H.977 5.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM AZ FRANCE PALTA HASS FRESCA .V.000 CAJAS .214 22080.214 22080. HALL INTERNATIONAL LTD.214 22080.214 22080.EN 28779.977 5.214 22080.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM AZ FRANCE PALTA HASS FRESCA .000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM H.214 22080. PALTA HASS FRESCA .EN 28779.L.214 22080.EN 28779. PALTA HASS FRESCA . PALTA HASS FRESCA .000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM TOTAL EXOTICS EUROPE BV PALTA HASS FRESCA ..977 5.977 5.977 5.214 22080.214 22080. PALTA HASS FRESCA .977 5.V.214 22080.214 22080. PALTA HASS FRESCA . HALL INTERNATIONAL LTD.214 22080.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM UNIVEG KATOPE FRANCE PALTA HASS FRESCA .977 5.214 22080.EN 28779.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM TOTAL EXOTICS EUROPE BV PALTA HASS FRESCA .977 5.NETHERLANDS ROTTERDAM COMMERCIAL FRUITS PALTA HASS FRESCA .000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM RG FRANCE PALTA HASS FRESCA .EN 28779.977 5.977 5.214 22080.977 5.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.V. PALTA HASS FRESCA . HALL INTERNATIONAL LTD.977 5.L.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM COMEXA. PALTA HASS FRESCA .977 5.EN 28779.977 5.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM COMEXA.977 5.977 5.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM COMEXA.977 5..977 5.214 22080.214 22080. PALTA HASS FRESCA .EN 28779.EN 28779.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM AZ FRANCE PALTA HASS FRESCA .EN 28779.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM COMEXA.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM H.214 22080..000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM H.L.214 22080.EN 28779. PALTA HASS FRESCA .977 5.977 5.214 22080.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM COMMERCIAL FRUITS PALTA HASS FRESCA .V.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.214 22080.EN 28779.977 5.EN 28779.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.EN 28779.EN 28779. PALTA HASS FRESCA . PALTA HASS FRESCA .214 22080.977 5.977 5.EN 28779.V.214 22080.EN 28779.EN 28779.214 22080.214 22080.EN 28779.EN 28779.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM COMMERCIAL FRUITS PALTA HASS FRESCA .214 22080.977 5.214 22080.L.EN 28779.EN 28779. HALL INTERNATIONAL LTD. PALTA HASS FRESCA .000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM COMEXA.214 22080.214 22080.L.EN 28779.214 22080.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM AZ FRANCE PALTA HASS FRESCA ..V.EN 28779.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM RG FRANCE PALTA HASS FRESCA .EN 28779.214 22080.977 5..EN 28779.977 5.214 22080.EN 28779. PALTA HASS FRESCA .000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM AZ FRANCE PALTA HASS FRESCA .V.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM AZ FRANCE PALTA HASS FRESCA .EN 28779.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM TOTAL EXOTICS EUROPE BV PALTA HASS FRESCA .000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM AZ FRANCE PALTA HASS FRESCA .EN 28779.

238 5.986 22080.000 NETHERLANDS ROTTERDAM COMEXA.000 NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.323 22080.EN CAJAS 29381.323 22080. PALTA HASS FRESCA ..EN CAJAS 29381.000 NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.323 22080.000 NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.000 NETHERLANDS ROTTERDAM COMEXA.EN 1788.202 7.323 22080.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM COMEXA.323 22080.EN 29381.238 5.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM TOTAL EXOTICS EUROPE BV PALTA HASS FRESCA .323 22080.EN 29381.238 5.238 5.EN 20471.L.EN 29381.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM COMEXA.120 7.EN 29381.323 22080.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM TOTAL EXOTICS EUROPE BV PALTA HASS FRESCA . PALTA HASS FRESCA .238 5.EN CAJAS 29381.238 5. PALTA HASS FRESCA .000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM COMMERCIAL FRUITS PALTA HASS FRESCA .000 NETHERLANDS ROTTERDAM TOTAL EXOTICS EUROPE BV PALTA HASS FRESCA .919 22080. PALTA HASS FRESCA .319 20736.609 6.EN CAJAS 29381.977 5. PALTA HASS FRESCA .323 22080. PALTA HASS FRESCA .EN CAJAS 29381.V.000 NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.L.875 6.V. PALTA HASS FRESCA .323 22080.000 NETHERLANDS ROTTERDAM TOTAL EXOTICS EUROPE BV PALTA HASS FRESCA .214 22080. PALTA HASS FRESCA .EN CAJAS 40399.238 5.V.EN CAJAS 29381.NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B. PALTA HASS FRESCA .238 5.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.000 NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B..319 22080.EN CAJAS 38195.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM AZ FRANCE PALTA HASS FRESCA .EN CAJAS 29381. PALTA HASS FRESCA .238 5. PALTA ZUTANO FRESCA .V.000 NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.323 22080.V..323 22080.179 21064.323 22080.EN CAJAS 29381.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM AZ FRANCE PALTA HASS FRESCA .000 NETHERLANDS ROTTERDAM COMEXA.EN 29386.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B. PALTA HASS FRESCA .EN 29381.V.EN CAJAS 38562.EN 29381.V.V.323 22080.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM COMMERCIAL FRUITS PALTA HASS FRESCA ..EN 29381.V.EN 28779.323 22080.238 5.000 NETHERLANDS ROTTERDAM TOTAL EXOTICS EUROPE BV PALTA HASS FRESCA .238 5..V.323 22080.V.EN CAJAS 40399.EN 29381. PALTA HASS FRESCA .238 5.238 5.323 22080.EN 40399.EN 29381.000 NETHERLANDS ROTTERDAM TOTAL EXOTICS EUROPE BV PALTA HASS FRESCA .EN CAJAS 29381.323 22080..202 7.EN CAJAS 29381.323 22080.238 5.238 5.V.000 NETHERLANDS ROTTERDAM TOTAL EXOTICS EUROPE BV PALTA HASS FRESCA .000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM H.423 5.323 22080.000 .EN 29381.238 5. PALTA HASS FRESCA .560 6.323 22080. PALTA HASS FRESCA .323 22080.238 5.202 7.EN 29381.V. PALTA HASS FRESCA .EN CAJAS 38562. PALTA HASS FRESCA . HALL INTERNATIONAL LTD. PALTA HASS FRESCA .323 15384.EN CAJAS 29381.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM AZ FRANCE PALTA HASS FRESCA .323 22080.323 22080.EN CAJAS 29381.323 22080. PALTA HASS FRESCA .000 NETHERLANDS ROTTERDAM COMMERCIAL FRUITS PALTA HASS FRESCA .058 5.323 22080. PALTA HASS FRESCA . HALL INTERNATIONAL LTD.000 NETHERLANDS ROTTERDAM COMEXA.EN 29381.238 5.238 5.319 22080.323 1344.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.000 NETHERLANDS ROTTERDAM TOTAL EXOTICS EUROPE BV PALTA HASS FRESCA .000 NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.609 6.238 5.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM UNIVEG KATOPE FRANCE PALTA ZUTANO FRESCA .000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.V. PALTA HASS FRESCA .238 5.EN CAJAS 38195. PALTA HASS FRESCA .EN 29381.319 22080.875 6.238 5.919 22080.986 22080.EN CAJAS 29381.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM AZ FRANCE PALTA HASS FRESCA .EN 37940.238 5.000 CAJAS NETHERLANDS ROTTERDAM H.238 5.238 5.323 22080.238 5.

072 42240.000 5.000 21120.283 22080.590 7.V.000 NETHERLANDS ROTTERDAM TOTAL EXOTICS EUROPE BV PALTA HASS FRESCA .390 5.879 21120.EN CAJAS 29381.000 5.000 21120.440 5. NETHERLANDS ROTTERDAM AZ FRANCE PALTAS FRESCAS EN CAJAS 31680.EN CAJAS 38008.753 21120.285 7.V.V.000 5.410 5.000 6.V.000 S.EN CAJAS 40399.000 NETHERLANDS ROTTERDAM AZ FRANCE PALTAS FRESCAS EN CAJAS 23760.000 21120.908 84480.EN CAJAS 40399.000 NETHERLANDS ROTTERDAM AMS EUROPEAN PALTAS FRESCAS EN CAJAS 29040.000 5.238 5.L. NETHERLANDS ROTTERDAM SPECIAL FRUIT N.500 21120. PALTAS FRESCAS 30909.680 5.000 NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.V.000 NETHERLANDS VLISSINGEN NATURE'S PRIDE B.000 . PALTAS FRESCAS 94850.000 FRESCA NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.A.000 NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.000 4.927 84480.V.285 7. PALTA HASS FRESCA .V.000 NETHERLANDS ROTTERDAM SPECIAL FRUIT N.000 NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.000 5.488 6.840 5.000 NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.500 21120.000 6.000 21120.000 NETHERLANDS ROTTERDAM COOL CONTROL B.610 5.EN CAJAS 40201.V.920 63360..984 42984.690 21177.202 7. PALTAS FRESCAS 31124. PALTA HASS FRESCA .000 NETHERLANDS ROTTERDAM AMS EUROPEAN PALTAS FRESCAS EN CAJAS 29040.V.000 21120. PALTAS FRESCAS 30374.000 6.000 CAJAS/VARIEDAD: NETHERLANDS ROTTERDAM HERMANOS FERNANDEZ LOPEZ PALTAS FRESCAS HASS EN CAJAS 26400.000 21120.000 5.000 S. PALTAS FRESCAS 93776.V.500 21120.430 5.600 NETHERLANDS ROTTERDAM JOSE LUIS MONTOSA S.000 NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B. PALTA HASS FRESCA . PALTAS FRESCAS 124766.000 21120.000 NETHERLANDS ROTTERDAM AZ FRANCE PALTAS FRESCAS EN CAJAS 31680.000 NETHERLANDS VLISSINGEN NATURE'S PRIDE B.200 5.000 CAJAS/VARIEDAD: NETHERLANDS ROTTERDAM AMS EUROPEAN PALTAS FRESCAS HASS EN 29040.000 NETHERLANDS ROTTERDAM COOL CONTROL B. PALTA HASS FRESCA .000 CAJAS/VARIEDAD: NETHERLANDS ROTTERDAM HERMANOS FERNANDEZ LOPEZ PALTAS FRESCAS HASS EN CAJAS 31680.000 NETHERLANDS ROTTERDAM AZ FRANCE PALTAS FRESCAS EN CAJAS 23760. NETHERLANDS ROTTERDAM SPECIAL FRUIT N.000 NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.285 7.000 NETHERLANDS ROTTERDAM .283 22080.A. PALTAS FRESCAS 31043.000 NETHERLANDS ROTTERDAM JOSE LUIS MONTOSA S.V.242 16688.886 22080.500 21120.988 63360. PALTAS FRESCAS 125169. PALTAS FRESCAS 60473.000 NETHERLANDS VLISSINGEN NATURE'S PRIDE B.EN CAJAS 40201.000 NETHERLANDS ROTTERDAM HERMANOS FERNANDEZ LOPEZ PALTAS FRESCAS EN CAJAS 31680. PALTA HASS FRESCA . PALTAS FRESCAS 55088.A.V.500 21120.000 NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.000 S. PALTAS FRESCAS EN CAJAS 26400.000 NETHERLANDS ROTTERDAM AMS EUROPEAN PALTA HASS 30211.000 21120.240 7.283 22080.V.989 7. PALTAS FRESCAS EN 26400.V.V.000 5.000 4.701 43752.830 5.150 6.NETHERLANDS ROTTERDAM COMEXA.000 NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.000 6. PALTAS FRESCAS 28131.323 22080.L.854 21120.930 21120.V. PALTAS FRESCAS EN 26400.000 NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.895 21120. PALTAS FRESCAS 60532.319 22080. PALTA HASS FRESCA .EN CAJAS 40201. PALTAS FRESCAS 31311.319 22080.050 5.V.202 7.V.

V. PALTAS FRESCAS EN CAJAS 34321.500 21120.840 6.517 21120. PALTAS FRESCAS CONSUMO 35129. PALTAS FRESCAS EN CAJAS 27456.177 21108.177 21108.950 6. PALTAS FRESCAS EN CAJAS 34410. PALTAS FRESCAS CONSUMO 29653.780 7.925 21120.840 6.L. PALTAS FRESCAS 31766.500 21120. PALTAS FRESCAS EN 35119.V.V.000 NETHERLANDS ROTTERDAM FRU & VER MADRID S. PALTAS FRESCAS CONSUMO 34410.740 6.000 NETHERLANDS ROTTERDAM COOL CONTROL B.616 21120. PALTAS FRESCAS EN CAJAS 33738. PALTAS FRESCAS 34749.000 HUMANO NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.000 NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.740 6. PALTAS FRESCAS 93508.000 NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.517 21120.000 NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.V.390 21120.840 6.905 21114.905 21114. PALTAS FRESCAS CONSUMO 34410.000 NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.840 6. PALTAS FRESCAS EN CAJAS 34410.V.V.V.000 NETHERLANDS ROTTERDAM MEHADRIN TNUPORT EXPORT LP.760 6.V.653 21120.000 CAJAS/VARIEDAD: NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.500 21120.840 6.010 5.000 NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.517 21120.000 NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.370 6.760 6.780 7.653 21120.517 21120.000 NETHERLANDS ROTTERDAM COOL CONTROL B.211 5.V.V.V.V.653 21120.000 NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.V.370 6.500 21120.V. PALTAS FRESCAS EN CAJAS 35109. PALTAS FRESCAS CONSUMO 34410.370 6.V.000 .000 NETHERLANDS ROTTERDAM COOL CONTROL B.000 NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.840 6.000 HUMANO NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B. PALTAS FRESCAS EN CAJAS 32618.000 NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.000 HUMANO NETHERLANDS ROTTERDAM COOL CONTROL B. PALTAS FRESCAS EN CAJAS 35119. PALTAS FRESCAS CONSUMO 34410.V.V.517 21120.000 HUMANO NETHERLANDS ROTTERDAM .370 6.V. PALTAS FRESCAS EN CAJAS 34321.517 21120.840 6. PALTAS FRESCAS EN CAJAS 34410.000 NETHERLANDS ROTTERDAM .200 21120. PALTAS FRESCAS EN CAJAS 34321. PALTAS FRESCAS EN CAJAS 35129.NETHERLANDS VLISSINGEN NATURE'S PRIDE B.V.010 6.000 HUMANO NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.000 5.100 6. PALTAS FRESCAS 34321.517 21120.740 6.V.000 NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B.192 21204.840 6.V.000 NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B. PALTAS FRESCAS EN CAJAS 35109.832 21114.903 63360.000 HUMANO NETHERLANDS ROTTERDAM NATURE'S PRIDE B. PALTAS FRESCAS HASS EN CAJAS 35129.

000 5280.000 5280.000 CAJ AGENTES DE 050027 1 MAEU866357966 20130722 ADUANA S.000 CAJ 063751 1 MAEU866125411 20130912 23760.000 5280.000 4980.000 5130.000 CAJ 059105 1 SUDUB33651976056 20130831 23810.000 5280.000 5280.000 CAJ 070459 1 MAEU866748425 20130928 23890.000 CAJ 064703 1 MAEU866155786 20130912 24040.000 CAJ 031411 1 SUDUB33651725036 20130524 23540.000 CAJ 034013 1 SUDUB33651835012 20130607 23780.000 5280.000 5280.000 CAJ 050788 1 SUDUB33651965018 20130827 23710.000 5130. .000 5130.000 4530.000 5280.000 4932.000 5280.000 4932.000 CAJ 064044 1 MAEU866125398 20130912 23640.000 5280.000 CAJ 061688 1 SUDUB33651977038 20130831 23590.000 5280.000 4236.A.000 CAJ 070457 1 MAEU866739998 20130928 23990. 23720.PESO_BRUTO CANTIDAD UNIDAD NOM_AG_ADU DUA SERIE BL FECHA 23580.000 4980.A. 23740.000 5130.000 CAJ 070458 1 MAEU866748415 20130928 23970.000 CAJ PALACIOS Y 051975 1 MOLU27801772316 20130823 ASOCIADOS AGENTES DE ADUANA S.000 CAJ 068104 1 MAEU866136639 20130928 23900.000 CAJ 033348 1 SUDUB33651726024 20130527 23540.000 CAJ 050233 1 HLCULI3130704218 20130725 23770.000 5280.000 5121.000 3888.000 CAJ 027969 1 SUDUB33651723028 20130510 24010.A.000 CAJ 036543 1 MOLU27801696094 20130604 23720.000 CAJ PALACIOS Y 047000 1 MOLU27801749996 20130711 ASOCIADOS 23750.000 CAJ 068106 1 MAEU866136648 20130928 24040.000 CAJ PALACIOS Y 049025 1 MOLU27801761883 20130823 ASOCIADOS 23700.000 5280.000 CAJ AGENTES DE 045140 1 MOLU27801743703 20130704 ADUANA S.000 CAJ 048677 1 SUDUB33651924009 20130730 23880.000 CAJ 036544 1 MOLU27801696113 20130604 23820.000 CAJ 072573 1 MAEU866734898 20131009 23780.000 CAJ 035942 1 HLCULI3130507973 20130530 23760.000 CAJ 041172 1 SUDUB33651850030 20130628 23840.000 5280.A.000 5280. 23840.000 5280.000 CAJ 072574 1 MAEU866742945 20131009 23600.000 CAJ 068105 1 MAEU866136641 20130928 23840.000 CAJ AGENTES DE 047657 1 MAEU866383354 20130712 ADUANA S.000 5130.000 CAJ 042008 1 SUDUB33651839023 20130628 23670.000 5280.000 5280.000 CAJ 029786 1 SUDUB33651724032 20130510 23400.000 5280.000 CAJ 048676 1 SUDUB33651924008 20130730 23800.000 5280.000 5280.000 CAJ PALACIOS Y 044171 1 MSCUL3128133 20130711 ASOCIADOS 23770.000 5280.000 CAJ 040119 1 SUDUB33651838002 20130627 23910.

ASOCIADOS 23720.000 CAJ AGENCIAS RANSA 024627 1 SUDUB33651712056 20130424 S.000 2760.000 4236.000 2760.000 CAJ 069381 1 24ABJWN00 20130924 23780.23560.000 4410. 23640.A.000 4932.000 2760. 12340.000 2760.000 CAJ DOGANA S. 12320.000 CAJ AGENCIAS RANSA 024624 2 SUDUB33651712057 20130424 S.000 CAJ 067726 1 HLCULI3130900721 20130918 23800. 17556.000 CAJ 052096 1 MAEU866840240 20130808 23750.000 4758.000 CAJ AFIANZADOS DE 067725 1 PE1299530 20130918 ADUANAS 23780.000 CAJ 072198 1 HLCULI3130906929 20130928 12340.000 5280. 12405.000 5280.A.A.000 CAJ AGENTES DE PALACIOS Y 063019 1 24ABJ6M00 20140102 ADUANA S.000 4584. ASOCIADOS 23720.000 5280.000 2760.000 CAJ 065155 1 24ABJK100 20130906 23780.000 5280.000 4584. 064087 1 MAEU866097920 20130913 ADUANA AGENTESS. ASOCIADOS 23820.000 CAJ AFIANZADOS DE 064711 1 MSCUL3157868 20130912 ADUANAS 23720.000 3876.000 5280.A.000 4758.A.A.000 CAJ AGENCIAS RANSA 025893 1 SUDUB33651722048 20130430 S.000 CAJ AGENCIAS RANSA 025893 2 SUDUB33651722048 20130430 S.000 2760.000 1656. 12320.A.000 4758.000 CAJ 069380 1 MOLU27801857692 20130920 23790.000 5106.A.000 5280.A.A. 7524.000 CAJ AGENTES DE PALACIOS Y 058210 1 24ABHRV00 20130902 ADUANA S.000 CAJ AGENTES PALACIOS DE Y 058570 1 MOLU27801814263 20130828 ADUANA S.000 CAJ 069951 1 PE1299711 20130920 23700.000 CAJ 071830 1 HLCULI3130906739 20130928 19440.000 CAJ AGENTES DE 056187 1 MOLU27801804476 20130817 ADUANA S. .000 5280. 23590.000 CAJ AGENTES DE 063745 1 HLCULI3130810730 20130903 ADUANA S.000 3864.000 CAJ AGENTES DE DOGANA S.A.000 5280.A.000 CAJ PALACIOS Y 064146 1 PE1299131 20130912 ASOCIADOS 23820.000 CAJ PALACIOS Y 062858 1 24ABJ6Q00 20130910 ASOCIADOS 23540.000 CAJ AGENCIAS RANSA 024627 2 SUDUB33651712056 20130424 S.000 CAJ PALACIOS Y 058161 1 24ABHV200 20131115 ASOCIADOS 23570.000 CAJ 061302 1 HLCULI3130806394 20130829 23620.A.A.000 4758. ASOCIADOS 23610.000 4932.000 CAJ AGENCIAS RANSA 024624 1 SUDUB33651712057 20130424 S.000 4758.A.000 CAJ 068405 1 MAEU866132554 20130920 23970.000 CAJ AGENTES DE 060869 1 MSCUL3152398 20130829 ADUANA S.000 5280.000 5280.000 CAJ PALACIOS Y 056032 1 24ABHGQ00 20130819 ASOCIADOS 23820.000 CAJ 070455 1 MAEU866755436 20130920 23780.000 CAJ AGENCIAS RANSA 026088 1 SUDUB33651722081 20130503 S. 4188.000 4758.A.000 CAJ AGENTES DE PALACIOS Y 060795 1 MOLU27801827580 20130830 ADUANA S.A.A.000 4932.000 5280.000 CAJ AGENCIAS RANSA 026087 1 SUDUB33651722078 20130503 S.000 5280.000 5280.A. 066362 1 MAEU866152396 20130912 AGENTES 23670.991 927.000 CAJ 069950 1 HLCULI3130903836 20130920 23740. 23700.000 CAJ 066168 1 HLCULI3130814106 20130913 23790. 23790.000 CAJ 054192 1 MAEU866882800 20130808 23660. 12405.000 CAJ AGENCIAS RANSA 026087 2 SUDUB33651722078 20130503 S.000 4758.

000 CAJ AGENCIAS RANSA 038058 1 SUDUB33651849086 20130614 S.A.000 5520.000 CAJ AGENCIAS RANSA 032611 1 APLU902265521 20130603 S.000 5520.A. . 11682.A. 24650.000 CAJ AGENCIAS RANSA 037725 1 SUDUB33651849072 20130614 S.009 4373. 7419.A.000 CAJ AGENCIAS RANSA 032649 2 APLU902265522 20130529 S.000 CAJ AGENCIAS RANSA 031184 1 SUDUB33651725042 20130522 S.000 CAJ AGENCIAS RANSA 040859 1 SUDUB33651850037 20130626 S.000 CAJ AGENCIAS RANSA 026088 2 SUDUB33651722081 20130503 S.890 2787.000 CAJ AGENCIAS RANSA 040066 1 APLU902266328 20130626 S.A.000 CAJ AGENCIAS RANSA 032649 1 APLU902265522 20130529 S.A.000 CAJ AGENCIAS RANSA 032611 2 APLU902265521 20130603 S.296 2221.000 CAJ AGENCIAS RANSA 027728 2 SUDUB33651723054 20130509 S.000 1656.000 CAJ AGENCIAS RANSA 026089 1 SUDUB33651722080 20130502 S.19761.000 CAJ AGENCIAS RANSA 034091 1 SUDUB33651726052 20130604 S. 24650.435 4740.000 CAJ AGENCIAS RANSA 039507 1 SUDUB33651852037 20130620 S.000 5520.000 CAJ AGENCIAS RANSA 040062 1 APLU902266329 20130625 S.A.000 CAJ AGENCIAS RANSA 036482 1 APLU902265720 20130610 S.A.000 5520.A. 7217. 24870.391 1614.000 5520.000 CAJ AGENCIAS RANSA 034281 1 SUDUB33651726047 20130530 S. 24490.000 5520.504 2906.A.000 5520.000 5520.000 CAJ AGENCIAS RANSA 031182 1 SUDUB33651725043 20130522 S. 24930. 12655.A.000 5520.496 2614.000 5520. 24530.A.A.000 5520.A. 3549.796 1614.A.000 5520.000 CAJ AGENCIAS RANSA 027728 1 SUDUB33651723054 20130509 S.A.000 5520. 24770.A.000 CAJ AGENCIAS RANSA 031184 2 SUDUB33651725042 20130522 S. 10744. 24840.000 5520.000 CAJ AGENCIAS RANSA 034279 1 SUDUB33651726034 20130530 S. 12987.000 5520.000 CAJ AGENCIAS RANSA 037795 1 SUDUB33651849074 20130618 S. 24810.A.A. 17633.000 2208.A. 9892. 24600.000 CAJ AGENCIAS RANSA 040893 1 APLU902266327 20130626 S.A.000 5520.000 5520.000 CAJ AGENCIAS RANSA 031201 1 SUDUB33651725041 20130521 S. 24710. 24840.A.000 CAJ AGENCIAS RANSA 037625 1 SUDUB33651849071 20130614 S.000 CAJ AGENCIAS RANSA 027725 2 SUDUB33651723041 20130511 S.000 5520. 24710. 26620.A. 24490.A.000 CAJ AGENCIAS RANSA 027725 3 SUDUB33651723041 20130511 S.A. 24880. 7199.000 CAJ AGENCIAS RANSA 034090 1 SUDUB33651726045 20130530 S.000 CAJ AGENCIAS RANSA 039648 1 SUDUB33651852053 20130620 S.000 CAJ AGENCIAS RANSA 039509 1 SUDUB33651852039 20130618 S.609 3906.A.A.000 CAJ AGENCIAS RANSA 038434 1 APLU902266199 20130618 S.A.A.000 CAJ AGENCIAS RANSA 031191 1 SUDUB33651725056 20130521 S.110 2366. 24780.000 CAJ AGENCIAS RANSA 027728 3 SUDUB33651723054 20130509 S.A.000 5520. 7286.000 5520.000 CAJ AGENCIAS RANSA 027725 1 SUDUB33651723041 20130511 S.A.000 CAJ AGENCIAS RANSA 026089 2 SUDUB33651722080 20130502 S.000 5520.A.000 5520. 21570.A.A. 24760. 7419.000 CAJ AGENCIAS RANSA 036395 1 APLU902265721 20130607 S. 24850. 24740.000 1656.908 1610.000 5520.000 CAJ AGENCIAS RANSA 039482 1 SUDUB33651852038 20130620 S. 24540.000 CAJ AGENCIAS RANSA 037799 1 SUDUB33651849075 20130617 S.A.565 780. 24760. 24430.A.A.A. 9932.

000 5520.000 CAJ AGENCIAS RANSA 048996 1 APLU902267114 20130723 S.A.A.000 CAJ AGENCIAS RANSA 043363 1 SUDUB33651853046 20130702 S.A.000 CAJ AGENCIAS RANSA 050347 1 SUDUB33651922044 20130731 S.000 5520. 24980.000 5520.000 CAJ AGENCIAS RANSA 051077 1 APLU902267358 20130731 S.000 5520. 24730.000 CAJ AGENCIAS RANSA 050108 1 SUDUB33651922092 20130731 S. 24890. 24890.000 5520. 24710.000 5520. 24820. 24770.000 CAJ AGENCIAS RANSA 041470 1 SUDUB33651850038 20130625 S.000 5520.000 CAJ AGENCIAS RANSA 041068 1 SUDUB33651850028 20130626 S.000 CAJ AGENCIAS RANSA 048907 1 APLU902267112 20130723 S.000 CAJ AGENCIAS RANSA 041828 1 SUDUB33651850033 20130627 S.A.A. 24790.000 5520.000 CAJ AGENCIAS RANSA 043393 1 SUDUB33651853038 20130708 S.000 5520.000 5520.000 5520.A.000 CAJ AGENCIAS RANSA 047927 1 SUDUB33651918025 20130716 S.000 CAJ AGENCIAS RANSA 047882 1 MAEU866371796 20130713 S. 24780. 24530.000 CAJ AGENCIAS RANSA 050110 1 SUDUB33651922094 20130731 S.000 CAJ AGENCIAS RANSA 042417 1 APLU902266562 20130706 S. 24880.A. 24980.A.A.A. 24650.000 CAJ AGENCIAS RANSA 048889 1 APLU902267113 20130723 S. 25040.000 5520.000 5520.000 5520.000 5520.A.A.000 5520.000 5520.000 CAJ AGENCIAS RANSA 051078 1 APLU902267362 20130731 S.000 5520. .A.000 CAJ AGENCIAS RANSA 046937 1 APLU902267044 20130713 S.000 5520.000 5520. 24720.A.000 CAJ AGENCIAS RANSA 045277 1 SUDUB33651917052 20130716 S.000 5520.000 CAJ AGENCIAS RANSA 041455 1 SUDUB33651850031 20130709 S.A. 24740.000 CAJ AGENCIAS RANSA 043394 1 SUDUB33651853044 20130706 S.000 CAJ AGENCIAS RANSA 043356 1 SUDUB33651853048 20130708 S. 25120.000 5520.000 5520.000 5520.000 CAJ AGENCIAS RANSA 047890 1 SUDUB33651918028 20130715 S.000 CAJ AGENCIAS RANSA 043444 1 SUDUB33651853054 20130706 S.A.000 CAJ AGENCIAS RANSA 042539 1 APLU902266561 20130706 S. 25000.A. 24800.000 5520.000 5520.000 5520.A.A.000 CAJ AGENCIAS RANSA 047849 1 SUDUB33651918026 20130713 S.000 CAJ AGENCIAS RANSA 048985 1 APLU902267110 20130725 S.A.000 5520. 24800. 24930.A.A. 24930.000 CAJ AGENCIAS RANSA 047926 1 SUDUB33651918029 20130716 S. 24570.A.000 5520.A.A.000 CAJ AGENCIAS RANSA 046940 1 APLU902267043 20130713 S.000 CAJ AGENCIAS RANSA 051076 1 APLU902267363 20130805 S. 24880.000 5520.000 CAJ AGENCIAS RANSA 043455 1 SUDUB33651853055 20130708 S.A.000 5520.000 CAJ AGENCIAS RANSA 050161 1 SUDUB33651922043 20130731 S. 24750.A.000 5520.000 CAJ AGENCIAS RANSA 045263 1 SUDUB33651917021 20130710 S.A.000 5520. 24790.A.000 CAJ AGENCIAS RANSA 048912 1 APLU902267108 20130725 S.A. 24860. 24910. 24810. 24730.000 5520.A. 24700.000 CAJ AGENCIAS RANSA 051082 1 APLU902267357 20130803 S.000 CAJ AGENCIAS RANSA 047868 1 SUDUB33651918023 20130715 S.000 5520.000 5520.000 5520.000 CAJ AGENCIAS RANSA 050343 1 SUDUB33651922045 20130731 S. 24800.24570.A.A. 24960.000 5520.000 CAJ AGENCIAS RANSA 047834 1 SUDUB33651918027 20130715 S. 24650.A.000 CAJ AGENCIAS RANSA 046882 1 APLU902266971 20130715 S. 24780. 24920.A.A.A. 24990.A.

000 CAJ AGENCIAS RANSA 053311 1 APLU902267613 20130812 S.A. 24740. 24820.000 CAJ AGENCIAS RANSA 052360 1 SUDUB33651973060 20130806 S.000 5520. 25290. 25000.A. . 24930.000 5520.000 CAJ AGENCIAS RANSA 057036 1 SUDUB33651975031 20130815 S.000 5520.A.A.000 CAJ AGENCIAS RANSA 054624 1 SUDUB33651974069 20130812 S.000 5520.000 CAJ AGENCIAS RANSA 053387 1 APLU902267614 20130813 S. 24880.A. 24890.000 5520.A. 24720.000 CAJ AGENCIAS RANSA 053304 1 APLU902267612 20130812 S. 25010.000 5520. 25170. 25050.A.000 5520. 25200.000 5520.000 CAJ AGENCIAS RANSA 057884 1 APLU902268061 20130820 S.A.000 CAJ AGENCIAS RANSA 054756 1 SUDUB33651974037 20130810 S.000 CAJ AGENCIAS RANSA 055868 1 APLU902267879 20130822 S.000 5520.A. 24860.000 CAJ AGENCIAS RANSA 052357 1 SUDUB33651973049 20130805 S.A.000 CAJ AGENCIAS RANSA 057040 1 SUDUB33651975029 20130820 S.A.A. 25030. 25100.000 CAJ AGENCIAS RANSA 052358 1 SUDUB33651973072 20130806 S.A.24950.000 5520.000 5520.000 CAJ AGENCIAS RANSA 057938 1 APLU902268062 20130822 S.000 CAJ AGENCIAS RANSA 054476 1 SUDUB33651974067 20130812 S.000 CAJ AGENCIAS RANSA 051084 1 APLU902267361 20130731 S.A. 25150.A.A.000 CAJ AGENCIAS RANSA 055904 1 APLU902267877 20130815 S. 25520.000 5520.000 CAJ AGENCIAS RANSA 053366 1 APLU902267616 20130812 S.A.000 5520.000 CAJ AGENCIAS RANSA 053385 1 APLU902267617 20130812 S. 24960.000 5520. 25220.000 CAJ AGENCIAS RANSA 054477 1 SUDUB33651974056 20130812 S.A.000 CAJ AGENCIAS RANSA 051083 1 APLU902267360 20130805 S.A.000 5520.A.000 5520.000 5520. 25170.000 5520.000 5520.000 5520. 25260.000 CAJ AGENCIAS RANSA 054627 1 24ABHHW00 20130813 S.000 5520.000 5520.A.000 CAJ AGENCIAS RANSA 054473 1 24ABHHR00 20130812 S.A. 24910.A. 25690.000 CAJ AGENCIAS RANSA 055867 1 APLU902267876 20130815 S.A.A. 24710.000 5520.A. 24790.000 5520.000 5520.000 5520.000 5520. 24820.000 CAJ AGENCIAS RANSA 053300 1 APLU902267615 20130822 S. 25080.000 CAJ AGENCIAS RANSA 051091 1 APLU902267356 20130803 S.000 CAJ AGENCIAS RANSA 051085 1 APLU902267359 20130731 S.000 5520.000 CAJ AGENCIAS RANSA 052444 1 SUDUB33651973056 20130803 S.A.A.A. 25080.000 CAJ AGENCIAS RANSA 057929 1 APLU902268065 20130831 S.A.000 CAJ AGENCIAS RANSA 057960 1 APLU902268064 20130820 S. 24720. 25070.000 CAJ AGENCIAS RANSA 052362 1 SUDUB33651973061 20130803 S.000 CAJ AGENCIAS RANSA 057931 1 APLU902268063 20130823 S. 25180. 24960.000 5520.000 5520.000 5520. 25240.000 CAJ AGENCIAS RANSA 055914 1 APLU902267875 20130815 S.A. 25110.000 5520.000 5520.A.000 5520.000 CAJ AGENCIAS RANSA 054447 1 24ABHHT00 20130812 S.000 CAJ AGENCIAS RANSA 057928 1 APLU902268067 20130820 S.A.000 5520.000 CAJ AGENCIAS RANSA 054696 1 24ABHHS00 20130812 S. 25020.A.000 CAJ AGENCIAS RANSA 053371 1 APLU902267618 20130812 S. 25110.000 5520.A. 24860.A.000 5520.000 CAJ AGENCIAS RANSA 054625 1 SUDUB33651974066 20130812 S.A.000 CAJ AGENCIAS RANSA 052445 1 SUDUB33651973048 20130803 S.000 5520.A.

25250.000 CAJ AGENCIAS RANSA 060136 1 APLU902268312 20130905 S. 24820.000 CAJ AGENCIAS RANSA 065676 1 SUDUB33651979039 20130917 S.A.000 CAJ AGENCIAS RANSA 060167 1 APLU902268355 20130906 S.000 5520.000 5520.A.A.000 CAJ AGENCIAS RANSA 061121 1 SUDUB33651977021 20130913 S.A.A.000 5520. 25050.A.000 CAJ AGENCIAS RANSA 061170 1 SUDUB33651977028 20130913 S.000 CAJ AGENCIAS RANSA 058982 1 SUDUB33651976029 20130823 S. 1516. 24940.000 5520. 25130. 24950.000 CAJ AGENCIAS RANSA 058929 1 SUDUB33651976038 20130829 S. 24690. 23670.A.A.000 5520.130 5184.000 5520.000 5520.000 CAJ AGENCIAS RANSA 061164 1 SUDUB33651977027 20130912 S.000 CAJ AGENCIAS RANSA 058969 1 SUDUB33651976052 20130823 S.000 CAJ AGENCIAS RANSA 058979 1 SUDUB33651976054 20130824 S.A.000 4756.A.A.000 CAJ AGENCIAS RANSA 060085 1 APLU902268356 20130906 S.A.000 CAJ AGENCIAS RANSA 063497 1 SUDUB33651978051 20130916 S.000 5520.000 CAJ AGENCIAS RANSA 061111 1 SUDUB33651977022 20130913 S.000 5520. 24910. 24950.A.000 CAJ AGENCIAS RANSA 058980 1 SUDUB33651976039 20130831 S.A.A. 24800.A.000 5520.A.A.000 CAJ AGENCIAS RANSA 065678 1 SUDUB33651979038 20130914 S.000 CAJ AGENCIAS RANSA 060088 1 APLU902268311 20130906 S.000 CAJ AGENCIAS RANSA 060173 1 APLU902268313 20130905 S.A.A.A.870 336.000 5520.000 CAJ AGENCIAS RANSA 058970 1 SUDUB33651976030 20130831 S.000 3846.000 5520.000 5520.A.A.A.A. 25020.000 CAJ AGENCIAS RANSA 058973 1 SUDUB33651976036 20130824 S.A.000 CAJ AGENCIAS RANSA 063206 1 SUDUB33651978053 20130916 S.A. 24840.000 5520.000 CAJ AGENCIAS RANSA 062359 1 SUDUB33651987067 20130913 S.000 CAJ AGENCIAS RANSA 065654 1 SUDUB33651979055 20130916 S.A. 24750.000 5520.000 5520. 24950.000 CAJ AGENCIAS RANSA 063718 1 SUDUB33651978054 20130914 S.000 5520.000 CAJ AGENCIAS RANSA 063629 1 SUDUB33651978058 20130914 S.000 5520.000 CAJ AGENCIAS RANSA 059048 1 SUDUB33651976068 20130829 S. 25230.A.A.A.A.000 CAJ AGENCIAS RANSA 058972 1 SUDUB33651976028 20130829 S. 23403.000 CAJ AGENCIAS RANSA 061125 1 SUDUB33651977025 20130913 S.000 5520. 24740.25190.000 CAJ AGENCIAS RANSA 058976 1 SUDUB33651976037 20130828 S.A.000 CAJ AGENCIAS RANSA 063205 1 SUDUB33651978052 20130913 S.000 CAJ AGENCIAS RANSA 063717 1 SUDUB33651978057 20130916 S.000 5520. 18110.A. 24850. 25070. 24650.A. 24890.A. 24740.000 CAJ AGENCIAS RANSA 061110 1 SUDUB33651977020 20130912 S. 25380.A. 24950.000 5520. 25410. 25390. 25170.000 CAJ AGENCIAS RANSA 063207 1 SUDUB33651978050 20130913 S.000 5520.000 5520.000 5520.000 5520.A.000 5520.000 CAJ AGENCIAS RANSA 062359 2 SUDUB33651987067 20130913 S.000 5520.000 5520.000 5520.000 5520. 24840. .000 CAJ AGENCIAS RANSA 065616 1 SUDUB33651979035 20130914 S. 25000.000 CAJ AGENCIAS RANSA 063628 1 SUDUB33651978056 20130917 S.000 5520.000 CAJ AGENCIAS RANSA 057969 1 APLU902268066 20130820 S. 25430.000 5520. 24720.000 CAJ AGENCIAS RANSA 063625 1 SUDUB33651978055 20130917 S. 25010.000 5520. 24570.000 5520. 24960.000 CAJ AGENCIAS RANSA 060181 1 APLU902268310 20130905 S.

000 CAJ 035351 1 SUDUB33651727046 20130529 18460.000 5280. 24920.000 CAJ AGENCIAS RANSA 065807 1 SUDUB33651979050 20130914 S.A.000 CAJ 034065 1 SUDUB33651835014 20130530 23920.000 5280.000 5280.A.000 5280.000 CAJ 019372 1 SGNV214PAI308009 20130806 48360.000 6900.000 CAJ 034067 1 SUDUB33651835028 20130528 23930.000 CAJ 017361 1 SGNV359PAI307003 20130711 71280. 24660.000 CAJ 034066 1 SUDUB33651835013 20130527 23810.000 5280.000 CAJ 035214 1 MAEU866261185 20130604 23840.000 CAJ 035043 1 SUDUB33651727001 20130604 23510. 24690.000 5520.000 5520.000 9960.000 5280.000 CAJ AGENCIAS RANSA 067808 1 SUDUB33651980046 20130926 S.000 CAJ 017895 1 SGNV428PAI309013 20130717 71580.000 4944.000 5280.000 CAJ 016066 1 SGNV214PAI306007 20130626 23680.A.24660.000 5280.000 CAJ 030888 1 MAEU866977113 20130529 24010.000 5280.000 CAJ 035350 1 SUDUB33651727045 20130604 23800.000 CAJ 030887 1 MAEU866977104 20130529 23640. 24790.000 5520.000 CAJ 053950 1 SUDUB33651974005 20130824 .000 5280. 23910.000 CAJ 019067 1 SGNV427PAI307016 20130805 47480.000 5280.000 5280.000 CAJ 019070 1 SUDUB33651983048 20130805 23660.000 5280.000 7860.000 5280.000 CAJ 032706 1 MAEU866910641 20130604 23790.000 5280.000 5280.000 15840.A.000 CAJ AGENCIAS RANSA 068261 1 MAEU866169722 20130920 S.000 5520.000 CAJ 052235 1 SUDUB33651973073 20130816 48090.000 CAJ AGENCIAS RANSA 066954 1 MAEU866148019 20130920 S.A.A.000 5520.000 CAJ 031394 1 MAEU866899381 20130529 23800.000 CAJ 019373 1 SUDUB33651984039 20130813 23690.000 CAJ AGENCIAS RANSA 067804 1 SUDUB33651980045 20130920 S.000 21120.000 CAJ 016065 1 SGNV214PAI306008 20130626 23650.000 CAJ 029645 1 MAEU866977126 20130510 24030.000 21120.000 5520.000 CAJ 031396 1 MAEU866899396 20130529 23800.000 CAJ AGENCIAS RANSA 067805 1 SUDUB33651980047 20130926 S.000 CAJ AGENCIAS RANSA 066950 1 MAEU866148022 20130923 S.000 CAJ 030824 1 MAEU866899408 20130529 23720.000 CAJ 019071 1 SUDUB33651983049 20130805 95020.A.000 5520.000 CAJ 016653 1 SGNV425PAI306008 20130705 23780. 24690.000 5280.000 4172.000 CAJ 018276 1 SGNV213PAI308009 20130724 95040.000 15840.000 5280. 24630.

000 4892.000 CAJ 013555 1 SUDUB33651818072 20130613 23290.000 CAJ 019416 1 OTCSPE322600085 20130817 23250.000 CAJ 054263 1 OTCSPE312500078 20130822 23780.000 CAJ 049847 1 MAEU866361807 20130720 23570.000 5130.000 4892.000 5280.000 5280.000 5280.000 CAJ 058627 1 OTCSPE312700130 20130822 23470.000 CAJ 065152 1 SUDUB33651979013 20130913 .000 4710.000 5280.000 CAJ 033354 1 24ABFBM00 20130603 23120.000 5280.000 5280.000 5086.000 5280.71260.000 5280.000 5280.000 CAJ 051825 1 MAEU866869139 20130725 23620.000 5280.000 5086.000 5280.000 CAJ 018563 1 MAEU866844122 20130805 23710.000 CAJ GEMINIS ADUANAS 016110 1 OTCS3220PE00001 20130716 S.000 CAJ 018024 1 SUDUB33651924067 20130730 23560.000 CAJ 063037 1 OTCSPE312900183 20130912 23350.000 5280.000 CAJ 020365 1 OTCSPE322800155 20130905 23470.000 5280.000 15840.000 CAJ 045749 1 SUDUB33651917023 20130705 23290.000 5086.000 5280.000 CAJ 020264 1 SGNV368PAI308016 20130826 23330.000 CAJ 062154 1 SUDUB33651988018 20130920 23600.000 CAJ 017475 1 MAEU866649104 20130717 23330.000 CAJ 045396 1 OTCS3121PE00004 20130706 23390.A 23340.000 CAJ 047665 1 MAEU866649089 20130712 23520.000 CAJ 018982 1 MAEU866882639 20130806 23500.000 CAJ 065151 1 SUDUB33651979012 20130913 21930.000 CAJ 030811 1 MSCUL3109141 20130524 23120.000 CAJ 061687 1 MAEU866016794 20130828 23480.000 5280.000 CAJ 019771 1 SGNV357PAI309011 20130816 23860.000 5280.000 5280.000 CAJ 063348 1 SUDUB33651978023 20130912 23690.

A.A.A.A. MARITIMO Y 201307 LOGISTICA MARITIMO Y INTEGRAL CALLAO 201307 S.A. MARITIMO Y 201305 MAERSK PERU S.A.A. MARITIMO Y 201309 MARITIMO Y 201309 MAERSK PERU S. MARITIMO Y 201306 NEPTUNIA S. MARITIMO Y 201305 MAERSK PERU S.A. MARITIMO Y 201307 MAERSK PERU S.A.A. MARITIMO Y 201306 MARITIMO Y 201306 MARITIMO Y 201306 MARITIMO Y 201306 MARITIMO Y 201307 MARITIMO Y 201307 MARITIMO Y 201308 MARITIMO Y 201308 MARITIMO Y 201308 MARITIMO Y 201309 MARITIMO Y 201309 MAERSK PERU S.A. MARITIMO Y 201307 MARITIMO Y 201307 MARITIMO Y 201308 NEPTUNIA S. MARITIMO Y 201309 MAERSK PERU S.A.A. MARITIMO Y 201309 MAERSK PERU S.A. MARITIMO Y 201307 NEPTUNIA S. MARITIMO Y . NEPTUNIA S.A. MARITIMO Y 201308 NEPTUNIA S. MARITIMO Y 201309 MARITIMO Y 201309 MARITIMO Y 201309 MARITIMO Y 201310 MARITIMO Y 201310 MARITIMO Y 201305 MARITIMO Y 201306 NEPTUNIA S.MES_DUA NOM_ALMACE NOM_VIATRA 201305 MARITIMO Y 201305 MAERSK PERU S.

201308 MARITIMO Y 201308 MAERSK PERU S.A. MARITIMO Y 201304 MAERSK PERU S. MARITIMO Y 201308 LOGISTICA MARITIMO Y INTEGRAL CALLAO 201308 S.A.A. MARITIMO Y 201308 TRABAJOS MARITIMO Y MARITIMOS S.A.A. MARITIMO Y 201309 MARITIMO Y 201309 MARITIMO Y 201309 MARITIMO Y 201309 MARITIMO Y 201309 MARITIMO Y 201309 NEPTUNIA S. MARITIMO Y 201304 MARITIMO Y 201304 MARITIMO Y 201305 MAERSK PERU S.A. MARITIMO Y 201309 TRABAJOS MARITIMO Y MARITIMOS S.A.A.A.A. MARITIMO Y 201305 MARITIMO Y .A. MARITIMO Y 201304 MAERSK PERU S. MARITIMO Y 201308 NEPTUNIA S.A. MARITIMO Y 201305 MAERSK PERU S.A. MARITIMO Y 201311 MARITIMO Y 201309 MARITIMO 201308 NEPTUNIA S. 201309 MARITIMO Y 201309 MARITIMO Y 201309 MARITIMO Y 201309 LOGISTICA MARITIMO Y INTEGRAL CALLAO 201309 S.A. 201401 TRABAJOS MARITIMO MARITIMOS S. MARITIMO Y 201309 MARITIMO Y 201309 MARITIMO Y 201309 MARITIMO Y 201309 MARITIMO Y 201309 MARITIMO Y 201309 MARITIMO Y 201304 MAERSK PERU S. 201308 NEPTUNIA S. MARITIMO Y 201304 MAERSK PERU S.A.A.

A.A. MARITIMO Y 201306 MARITIMO Y 201306 MARITIMO Y 201305 MARITIMO Y 201305 MARITIMO Y 201305 MAERSK PERU S.201305 MARITIMO Y 201305 MARITIMO Y 201305 MARITIMO Y 201305 MARITIMO Y 201305 MARITIMO Y 201305 MARITIMO Y 201305 MARITIMO Y 201305 MARITIMO Y 201305 MARITIMO Y 201305 MAERSK PERU S.A. MARITIMO Y 201306 MARITIMO Y 201306 MARITIMO Y 201306 MARITIMO Y 201306 MAERSK PERU S. MARITIMO Y 201306 MAERSK PERU S.A. MARITIMO Y 201305 MAERSK PERU S. MARITIMO Y 201306 MAERSK PERU S.A. MARITIMO Y 201305 MAERSK PERU S. MARITIMO Y 201306 MAERSK PERU S.A.A. MARITIMO Y 201305 MARITIMO Y 201305 MARITIMO Y 201306 MARITIMO Y 201306 MARITIMO Y 201306 MAERSK PERU S. MARITIMO Y 201305 MAERSK PERU S. MARITIMO Y .A. MARITIMO Y 201305 MAERSK PERU S.A.A.A.A. MARITIMO Y 201306 MARITIMO Y 201306 MARITIMO Y 201306 MARITIMO Y 201306 MARITIMO Y 201306 MAERSK PERU S.A. MARITIMO Y 201306 MAERSK PERU S.A. MARITIMO Y 201306 MAERSK PERU S.

A. MARITIMO Y 201307 MARITIMO Y 201307 MARITIMO Y 201307 MARITIMO Y 201307 MARITIMO Y 201307 MARITIMO Y 201307 MARITIMO Y 201307 MARITIMO Y 201307 MARITIMO Y 201307 MARITIMO Y 201307 MARITIMO Y 201307 MARITIMO Y 201307 MARITIMO Y 201307 MARITIMO Y 201307 MARITIMO Y 201307 MARITIMO Y 201307 MARITIMO Y 201308 MARITIMO Y 201307 MARITIMO Y 201307 MARITIMO Y 201308 MARITIMO Y .201306 MAERSK PERU S.A. MARITIMO Y 201307 MARITIMO Y 201306 MARITIMO Y 201306 MARITIMO Y 201307 MARITIMO Y 201307 MARITIMO Y 201307 MARITIMO Y 201307 MARITIMO Y 201307 MARITIMO Y 201307 MARITIMO Y 201307 MARITIMO Y 201307 MARITIMO Y 201307 MARITIMO Y 201307 MARITIMO Y 201307 MARITIMO Y 201307 MARITIMO Y 201307 MARITIMO Y 201307 MAERSK PERU S.

A.A. 201308 MARITIMO Y 201308 MARITIMO Y 201308 MARITIMO Y 201308 MARITIMO Y 201308 MARITIMO Y 201308 MARITIMO Y 201308 MARITIMO Y 201308 MARITIMO Y 201308 MARITIMO Y 201308 MARITIMO Y 201308 MARITIMO Y 201308 MARITIMO Y . 201308 TRABAJOS MARITIMO Y MARITIMOS S. 201308 TRABAJOS MARITIMO Y MARITIMOS S.A.A.201308 MARITIMO Y 201307 MARITIMO Y 201307 MARITIMO Y 201308 MARITIMO Y 201308 MARITIMO Y 201308 MARITIMO Y 201308 MARITIMO Y 201308 MARITIMO Y 201308 MARITIMO Y 201308 MARITIMO Y 201308 MARITIMO Y 201308 MARITIMO Y 201308 MARITIMO Y 201308 MARITIMO Y 201308 MARITIMO Y 201308 MARITIMO Y 201308 MARITIMO Y 201308 MARITIMO Y 201308 MARITIMO Y 201308 MARITIMO Y 201308 MARITIMO Y 201308 MARITIMO Y 201308 TRABAJOS MARITIMO Y MARITIMOS S. 201308 TRABAJOS MARITIMO Y MARITIMOS S.

MARITIMO Y 201309 MAERSK PERU S. MARITIMO Y 201308 MARITIMO Y 201309 MARITIMO Y 201309 MARITIMO Y 201309 MARITIMO Y 201309 MARITIMO Y 201309 MARITIMO Y 201309 MARITIMO Y 201309 MAERSK PERU S. MARITIMO Y 201308 MAERSK PERU S.A.A.A.A. MARITIMO Y 201309 MAERSK PERU S.A.A.A.A.A.A.A. MARITIMO Y 201309 MAERSK PERU S.A.201308 MARITIMO Y 201308 MAERSK PERU S. MARITIMO Y 201308 MAERSK PERU S.A. MARITIMO Y 201308 MAERSK PERU S.A. MARITIMO Y 201308 MAERSK PERU S. MARITIMO Y 201308 MAERSK PERU S. MARITIMO Y 201308 MAERSK PERU S.A.A. MARITIMO Y 201309 MAERSK PERU S. MARITIMO Y 201309 MARITIMO Y 201309 MARITIMO Y 201309 MAERSK PERU S. MARITIMO Y 201309 MAERSK PERU S. MARITIMO Y 201309 MARITIMO Y 201309 MAERSK PERU S.A.A.A.A. MARITIMO Y 201309 MAERSK PERU S. MARITIMO Y 201309 MAERSK PERU S. MARITIMO Y 201309 MARITIMO Y 201309 MAERSK PERU S. MARITIMO Y 201309 MAERSK PERU S. MARITIMO Y 201309 MARITIMO Y 201309 MAERSK PERU S.A. MARITIMO Y . MARITIMO Y 201309 MAERSK PERU S. MARITIMO Y 201309 MAERSK PERU S.A. MARITIMO Y 201308 MAERSK PERU S.A.A. MARITIMO Y 201309 MAERSK PERU S. MARITIMO Y 201308 MAERSK PERU S.A.

MARITIMO Y NACIONAL DE 201305 PUERTOS S.A. EMPRESA MARITIMO Y NACIONAL DE 201305 PUERTOS EMPRESA S.A.A. MARITIMO Y NACIONAL DE 201305 PUERTOS S.201309 MAERSK PERU S.A. MARITIMO Y NACIONAL DE 201305 PUERTOS S.A. MARITIMO Y 201306 MARITIMO Y 201306 MARITIMO Y 201307 MARITIMO Y 201307 MARITIMO Y 201307 MARITIMO Y 201307 MARITIMO Y 201308 MARITIMO Y 201308 MARITIMO Y 201308 MARITIMO Y 201308 MARITIMO Y 201308 MARITIMO Y 201308 MARITIMO Y 201308 MARITIMO Y .A.A.A. EMPRESA MARITIMO Y NACIONAL DE 201306 PUERTOS EMPRESA S. MARITIMO Y 201309 MARITIMO Y 201309 MARITIMO Y 201309 MAERSK PERU S.A. MARITIMO Y 201305 MARITIMO Y 201305 MARITIMO Y 201306 EMPRESA MARITIMO Y NACIONAL DE 201306 PUERTOS S. MARITIMO Y 201309 MARITIMO Y 201305 EMPRESA MARITIMO Y NACIONAL DE 201305 PUERTOS S.A. EMPRESA MARITIMO Y NACIONAL DE 201305 PUERTOS EMPRESA S. MARITIMO Y 201309 MARITIMO Y 201309 MAERSK PERU S.A.A. MARITIMO Y 201305 MARITIMO Y 201306 MAERSK PERU S.

MARITIMO Y 201307 MARITIMO Y 201307 MARITIMO Y 201307 MAERSK PERU S. 201307 NEPTUNIA S. MARITIMO Y 201308 MAERSK PERU S. MARITIMO Y 201307 MARITIMO Y 201308 MAERSK PERU S. MARITIMO Y 201309 MAERSK PERU S.A. MARITIMO Y 201308 MARITIMO Y 201308 MARITIMO Y 201309 MARITIMO Y 201309 MARITIMO Y 201309 MARITIMO Y 201309 MAERSK PERU S.A.201308 MARITIMO Y 201308 MARITIMO Y 201306 MAERSK PERU S.A. MARITIMO Y 201307 MARITIMO Y 201307 MARITIMO Y 201307 MARITIMO Y 201308 MARITIMO Y 201309 MAERSK PERU S.A.A.A. MARITIMO Y .A.A.A.A. MARITIMO Y 201305 LOGISTICA MARITIMO Y INTEGRAL CALLAO 201306 S. TRABAJOS MARITIMO Y MARITIMOS S. MARITIMO Y 201308 MAERSK PERU S.A.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

CNAN DESCRIP FECHA CAD ADUA_DESC CPAPAIS_DESC 0804400000 20160101 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160102 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160108 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160109 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160109 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160115 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160115 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160115 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160122 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160122 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160122 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160122 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160122 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160123 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160123 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160124 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160129 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160129 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160129 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160129 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160130 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160130 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160202 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160204 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160204 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160206 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160206 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160206 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160206 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160206 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160206 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160206 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160206 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160206 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160206 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160206 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160206 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160206 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160209 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160211 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160211 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160212 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160212 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160212 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS .

0804400000 20160212 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160212 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160212 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160212 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160212 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160212 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160212 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160213 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160213 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160218 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160218 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160218 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160219 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160219 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160219 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160219 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160219 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160219 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160219 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160219 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160219 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160219 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160219 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160219 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160219 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160219 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160219 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160219 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160219 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160220 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160220 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160220 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160220 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160220 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160220 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160220 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160223 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160223 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160223 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160223 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160223 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160223 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160225 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160225 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160225 046 PAITA NL NETHERLANDS .

0804400000 20160226 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160226 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160226 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160226 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160226 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160226 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160226 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160226 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160226 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160226 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160226 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160226 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160226 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160226 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160226 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160226 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160226 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160226 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160227 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160227 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160227 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160227 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160227 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160227 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160227 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160227 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160227 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160227 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160227 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160227 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160227 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160227 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160301 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160301 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160301 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160301 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160301 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160301 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160301 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160301 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160303 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160303 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160303 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160304 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160304 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS .

0804400000 20160304 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160304 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160304 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160304 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160304 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160304 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160304 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160304 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160304 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160304 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160304 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160304 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160304 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160304 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160304 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160304 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160304 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160304 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160304 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160304 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160304 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160304 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160305 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160305 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160305 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160305 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160305 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160305 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160305 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160305 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160305 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160305 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160305 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160305 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160305 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160305 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160305 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160305 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160308 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160308 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160308 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160308 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160308 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160308 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160308 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS .

0804400000 20160308 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160308 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160308 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160308 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160308 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160308 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160310 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160310 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160310 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160310 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160310 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160310 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160311 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160311 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160311 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160311 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160311 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160311 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160311 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160311 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160311 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160311 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160311 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160311 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160311 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160311 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160311 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160311 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160311 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160311 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160311 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160311 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160311 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160311 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160311 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160311 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160311 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160312 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160312 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160312 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160312 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160312 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160312 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160312 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160312 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS .

0804400000 20160312 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160312 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160312 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160312 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160312 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160312 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160312 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160312 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160312 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160312 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160312 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160312 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160312 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160312 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160312 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160312 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160312 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160312 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160314 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160315 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160315 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160315 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160315 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160315 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160315 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160315 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160315 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160315 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160315 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160315 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160315 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160315 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160315 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160315 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160317 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160317 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160317 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160317 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160318 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160318 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160318 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160318 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160318 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160318 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160318 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS .

0804400000 20160318 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160318 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160318 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160318 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160318 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160318 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160318 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160318 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160318 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160318 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160318 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160318 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160318 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160318 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160318 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160318 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160318 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160318 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160318 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160318 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160318 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160318 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160318 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160318 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160318 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160319 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160319 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160319 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160319 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160319 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160319 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160319 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160319 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160319 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160319 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160319 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160319 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160319 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160319 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160319 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160319 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160319 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160319 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160319 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160319 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS .

0804400000 20160319 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160319 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160319 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160319 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160319 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160319 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160319 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160319 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160319 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160319 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160319 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160320 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160321 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160321 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160321 235 AEREA Y POSTAL EX-IAAC NL NETHERLANDS 0804400000 20160322 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160322 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160322 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160322 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160322 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160322 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160322 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160322 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160322 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160322 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160322 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160322 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160322 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160322 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160322 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160324 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160324 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160324 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160324 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160324 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160324 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160324 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160324 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160325 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160325 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160325 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160325 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160325 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160325 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160325 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS .

0804400000 20160325 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160325 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160325 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160325 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160325 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160325 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160325 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160325 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160325 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160325 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160325 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160325 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160325 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160325 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160325 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160325 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160325 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160325 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160325 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160325 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160325 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160325 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160325 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160325 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160325 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160325 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160325 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160325 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160325 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160325 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160325 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160325 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160325 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160325 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160325 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160325 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160325 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160325 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160325 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160325 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160325 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160325 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160325 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160325 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160325 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS .

0804400000 20160325 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160325 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160325 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160325 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160325 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160325 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160325 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160326 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160326 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160326 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160326 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160326 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160326 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160326 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160326 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160326 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160326 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160326 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160326 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160326 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160326 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160326 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160326 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160326 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160326 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160326 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160326 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160326 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160326 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160326 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160326 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160326 235 AEREA Y POSTAL EX-IAAC NL NETHERLANDS 0804400000 20160326 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160326 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160326 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160326 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160326 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160326 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160326 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160327 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160328 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160328 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160328 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160329 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160329 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS .

0804400000 20160329 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160329 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160329 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160331 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160331 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160331 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160331 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160331 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160331 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160331 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160331 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160401 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160401 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160401 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160401 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160401 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160401 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160401 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160401 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160401 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160401 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160401 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160401 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160401 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160401 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160401 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160401 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160401 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160401 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160401 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160401 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160401 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160401 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160401 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160401 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160401 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160401 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160401 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160401 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160401 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160401 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160401 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160401 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160401 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160401 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS .

0804400000 20160401 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160401 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160402 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160402 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160402 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160402 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160402 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160402 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160402 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160402 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160402 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160402 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160402 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160402 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160402 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160402 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160402 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160402 235 AEREA Y POSTAL EX-IAAC NL NETHERLANDS 0804400000 20160402 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160402 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160402 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160402 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160402 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160402 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160402 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160402 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160402 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160402 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160402 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160402 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160402 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160402 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160402 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160402 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160402 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160402 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160402 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160402 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160402 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160402 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160403 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160403 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160403 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160403 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160403 046 PAITA NL NETHERLANDS .

0804400000 20160403 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160403 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160403 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160403 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160404 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160404 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160405 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160405 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160405 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160405 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160405 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160405 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160405 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160405 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160405 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160405 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160405 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160405 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160405 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160405 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160405 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160405 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160405 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160405 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160405 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160405 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160405 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160405 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160405 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160405 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160405 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160405 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160405 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160405 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160405 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160405 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160405 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160405 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160405 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160405 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160405 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160405 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160405 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160405 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160405 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS .

0804400000 20160405 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160405 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160405 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160405 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160405 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160405 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160405 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160407 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160407 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160407 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160407 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160407 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160407 235 AEREA Y POSTAL EX-IAAC NL NETHERLANDS 0804400000 20160407 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160407 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160407 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160407 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160407 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 091 CHIMBOTE NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 091 CHIMBOTE NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 091 CHIMBOTE NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS .

0804400000 20160408 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 235 AEREA Y POSTAL EX-IAAC NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160408 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160409 235 AEREA Y POSTAL EX-IAAC NL NETHERLANDS 0804400000 20160409 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160409 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS .

0804400000 20160409 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160409 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160409 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160409 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160409 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160409 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160409 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160409 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160409 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160409 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160409 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160409 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160409 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160409 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160409 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160409 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160409 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160409 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160409 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160409 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160409 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160409 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160409 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160409 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160409 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160409 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160410 235 AEREA Y POSTAL EX-IAAC NL NETHERLANDS 0804400000 20160410 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160410 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160410 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160410 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160410 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160410 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160410 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160410 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160410 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160410 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160410 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160411 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160411 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160411 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160411 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160411 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160411 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160411 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS .

0804400000 20160411 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160411 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160411 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160411 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160411 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160411 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160411 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160411 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160411 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160411 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160411 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160411 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160411 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160411 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160411 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160411 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160411 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160411 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160411 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160411 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160411 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160411 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160411 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160411 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160411 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160411 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160411 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160411 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160411 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160411 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160411 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160411 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160411 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160412 235 AEREA Y POSTAL EX-IAAC NL NETHERLANDS 0804400000 20160414 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160414 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160414 235 AEREA Y POSTAL EX-IAAC NL NETHERLANDS 0804400000 20160414 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160414 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160414 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160414 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160414 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160414 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160414 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160414 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS .

0804400000 20160414 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160414 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160414 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160414 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160414 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160414 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160414 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160414 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160414 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160414 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160414 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160414 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160414 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160414 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160414 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160414 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160414 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160414 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160414 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160414 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160414 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160415 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160415 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160415 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160415 091 CHIMBOTE NL NETHERLANDS 0804400000 20160415 091 CHIMBOTE NL NETHERLANDS 0804400000 20160415 091 CHIMBOTE NL NETHERLANDS 0804400000 20160415 091 CHIMBOTE NL NETHERLANDS 0804400000 20160415 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160415 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160415 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160415 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160415 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160415 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160415 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160415 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160415 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160415 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160415 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160415 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160415 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160415 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160415 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160415 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160415 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS .

0804400000 20160415 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160415 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160415 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160415 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160415 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160415 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160415 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160415 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160415 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160415 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160415 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160415 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160415 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160415 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160415 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160415 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160415 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160415 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160415 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160415 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160415 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160415 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160415 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160415 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160415 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160415 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160415 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160415 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160415 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160415 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160415 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160415 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160415 235 AEREA Y POSTAL EX-IAAC NL NETHERLANDS 0804400000 20160415 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160415 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160415 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160415 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160416 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160416 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160416 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160416 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160416 091 CHIMBOTE NL NETHERLANDS 0804400000 20160416 091 CHIMBOTE NL NETHERLANDS 0804400000 20160416 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160416 127 PISCO NL NETHERLANDS .

0804400000 20160416 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160416 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160416 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160416 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160416 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160416 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160416 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160416 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160416 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160416 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160416 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160416 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160416 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160416 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160416 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160416 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160416 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160416 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160416 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160416 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160416 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160416 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160416 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160416 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160416 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160416 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160416 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160416 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160416 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160416 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160416 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160416 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160416 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160416 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160416 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160416 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160417 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160417 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160417 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160417 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160417 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160417 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160417 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160417 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160417 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS .

0804400000 20160417 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160417 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160417 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160417 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160417 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160417 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160417 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160417 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160417 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160417 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160417 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160417 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160417 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160417 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160417 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160417 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160417 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160417 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160417 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160417 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160417 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160417 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160417 235 AEREA Y POSTAL EX-IAAC NL NETHERLANDS 0804400000 20160417 235 AEREA Y POSTAL EX-IAAC NL NETHERLANDS 0804400000 20160417 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160417 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160417 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160417 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160417 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160417 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160418 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160418 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160418 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160418 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160418 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160418 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160418 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160418 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160418 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160418 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160418 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160418 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160418 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160418 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160418 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS .

0804400000 20160418 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160418 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160418 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160418 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160418 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160418 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160418 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160418 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160418 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160418 235 AEREA Y POSTAL EX-IAAC NL NETHERLANDS 0804400000 20160418 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160418 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160418 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160418 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160419 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160419 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160419 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160419 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160419 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160419 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160419 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160419 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160419 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160419 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160419 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160419 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160419 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160419 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160419 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160419 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160419 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160419 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160419 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160419 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160419 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160419 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160419 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160419 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160419 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160419 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160419 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160419 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160419 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160419 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160419 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS .

0804400000 20160419 235 AEREA Y POSTAL EX-IAAC NL NETHERLANDS 0804400000 20160420 235 AEREA Y POSTAL EX-IAAC NL NETHERLANDS 0804400000 20160420 235 AEREA Y POSTAL EX-IAAC NL NETHERLANDS 0804400000 20160420 235 AEREA Y POSTAL EX-IAAC NL NETHERLANDS 0804400000 20160421 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160421 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160421 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160421 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160421 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160421 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160421 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160421 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160421 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160421 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160421 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160421 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160421 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160421 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160421 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160421 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160421 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160421 235 AEREA Y POSTAL EX-IAAC NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS .

0804400000 20160422 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160422 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160423 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160423 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160423 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160423 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160423 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160423 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS .

0804400000 20160423 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160423 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160423 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160423 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160423 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160423 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160423 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160423 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160423 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160423 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160423 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160423 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160423 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160423 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160423 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160423 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160423 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160423 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160423 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160423 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160423 091 CHIMBOTE NL NETHERLANDS 0804400000 20160423 091 CHIMBOTE NL NETHERLANDS 0804400000 20160423 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160423 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160423 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160423 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160423 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160423 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160423 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160423 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160423 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160423 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160423 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160423 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160423 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160423 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160423 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160423 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160423 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160423 235 AEREA Y POSTAL EX-IAAC NL NETHERLANDS 0804400000 20160423 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160423 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160423 019 TUMBES NL NETHERLANDS 0804400000 20160423 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160423 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS .

0804400000 20160424 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160424 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160424 235 AEREA Y POSTAL EX-IAAC NL NETHERLANDS 0804400000 20160424 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160424 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160424 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160424 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160424 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160424 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160424 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160424 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160424 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160424 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160424 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160424 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160424 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160424 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160425 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 235 AEREA Y POSTAL EX-IAAC NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS .

0804400000 20160426 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS .

0804400000 20160426 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160426 235 AEREA Y POSTAL EX-IAAC NL NETHERLANDS 0804400000 20160427 235 AEREA Y POSTAL EX-IAAC NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 091 CHIMBOTE NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 091 CHIMBOTE NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS .

0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 091 CHIMBOTE NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 091 CHIMBOTE NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 019 TUMBES NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 091 CHIMBOTE NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 091 CHIMBOTE NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 235 AEREA Y POSTAL EX-IAAC NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160429 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160430 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160430 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160430 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS .

0804400000 20160430 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160430 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160430 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160430 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160430 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160430 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160430 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160430 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160430 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160430 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160430 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160430 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160430 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160430 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160430 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160430 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160430 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160430 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160430 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160430 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160430 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160430 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160430 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160430 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160430 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160430 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160430 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160430 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160430 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160501 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160501 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160501 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160501 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160501 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160501 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160501 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160501 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160501 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160501 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160501 235 AEREA Y POSTAL EX-IAAC NL NETHERLANDS 0804400000 20160501 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160501 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160501 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160501 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160501 046 PAITA NL NETHERLANDS .

0804400000 20160501 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160501 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160501 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160501 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160501 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160501 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160501 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160501 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160501 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160501 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160501 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160501 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160501 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160501 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160501 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160501 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160501 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160501 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160501 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160501 235 AEREA Y POSTAL EX-IAAC NL NETHERLANDS 0804400000 20160502 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160502 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160502 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160502 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160502 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160502 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160502 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160502 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160502 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160502 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160502 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160502 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160502 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160502 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160502 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160502 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160502 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160502 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160502 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160502 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160502 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160502 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160502 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160502 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160502 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS .

0804400000 20160502 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160502 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160502 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160502 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160502 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160502 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160502 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160502 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160502 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160502 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160502 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160502 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160502 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160502 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160502 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160503 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160503 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160503 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160503 235 AEREA Y POSTAL EX-IAAC NL NETHERLANDS 0804400000 20160503 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160503 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160503 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160503 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160504 235 AEREA Y POSTAL EX-IAAC NL NETHERLANDS 0804400000 20160505 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160505 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160505 235 AEREA Y POSTAL EX-IAAC NL NETHERLANDS 0804400000 20160505 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160505 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160505 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160505 091 CHIMBOTE NL NETHERLANDS 0804400000 20160505 091 CHIMBOTE NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 235 AEREA Y POSTAL EX-IAAC NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS .

0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS .

0804400000 20160506 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 091 CHIMBOTE NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 091 CHIMBOTE NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160506 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160507 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160507 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160507 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160507 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160507 019 TUMBES NL NETHERLANDS 0804400000 20160507 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160507 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160507 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160507 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160507 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160507 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160507 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160507 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160507 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160507 046 PAITA NL NETHERLANDS .

0804400000 20160507 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160507 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160507 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160507 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160507 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160507 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160507 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160507 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160507 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160507 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160507 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160507 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160507 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160507 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160507 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160507 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160507 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160507 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160507 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160507 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160507 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160507 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160508 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160508 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160508 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160508 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160508 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160508 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160508 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160508 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160508 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160508 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160508 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160508 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160508 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160508 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160508 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160508 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160508 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160508 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160508 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160508 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160508 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160508 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160508 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS .

0804400000 20160508 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160508 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160508 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160508 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160508 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160508 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160508 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160508 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160508 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160508 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160508 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160508 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160508 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160509 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160509 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160509 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160509 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160509 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160509 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160509 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160509 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160509 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160509 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160509 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160509 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160509 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160509 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160509 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160509 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160509 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160509 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160509 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160509 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160509 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160509 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160509 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160509 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160509 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160509 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160509 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160509 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160509 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160509 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160509 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160509 046 PAITA NL NETHERLANDS .

0804400000 20160509 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160509 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160509 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160509 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160509 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160509 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160509 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160509 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160509 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160509 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160509 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160509 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160510 235 AEREA Y POSTAL EX-IAAC NL NETHERLANDS 0804400000 20160510 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160510 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160510 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160511 235 AEREA Y POSTAL EX-IAAC NL NETHERLANDS 0804400000 20160512 091 CHIMBOTE NL NETHERLANDS 0804400000 20160512 091 CHIMBOTE NL NETHERLANDS 0804400000 20160512 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160512 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160512 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160512 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160512 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160512 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160512 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160512 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160512 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160512 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160512 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160512 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160513 091 CHIMBOTE NL NETHERLANDS 0804400000 20160513 091 CHIMBOTE NL NETHERLANDS 0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS .

0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160513 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160513 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160513 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160513 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160513 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160513 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS .

0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160513 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160514 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160514 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160514 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160514 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160514 235 AEREA Y POSTAL EX-IAAC NL NETHERLANDS
0804400000 20160514 235 AEREA Y POSTAL EX-IAAC NL NETHERLANDS
0804400000 20160514 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160514 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160514 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160514 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160514 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160514 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160514 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160514 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160514 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160514 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160514 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160514 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160514 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160514 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160514 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160514 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160514 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160514 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160514 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160514 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160514 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160514 127 PISCO NL NETHERLANDS
0804400000 20160514 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160514 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160514 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS
0804400000 20160514 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160514 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS

0804400000 20160514 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160515 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS
0804400000 20160515 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS
0804400000 20160515 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160515 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160515 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160515 235 AEREA Y POSTAL EX-IAAC NL NETHERLANDS
0804400000 20160516 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160516 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160516 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160516 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160516 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160516 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160516 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160516 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160516 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS
0804400000 20160516 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS
0804400000 20160516 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS
0804400000 20160516 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS
0804400000 20160516 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS
0804400000 20160516 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS
0804400000 20160516 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS
0804400000 20160516 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS
0804400000 20160516 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160516 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160516 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160516 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160516 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160516 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160516 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160516 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160516 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160516 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160516 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160516 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160516 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160516 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160516 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160516 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160516 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160516 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160516 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160516 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160516 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160516 046 PAITA NL NETHERLANDS

0804400000 20160516 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160516 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160516 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160516 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS
0804400000 20160516 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS
0804400000 20160516 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS
0804400000 20160516 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS
0804400000 20160516 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS
0804400000 20160516 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS
0804400000 20160516 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS
0804400000 20160516 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS
0804400000 20160516 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS
0804400000 20160516 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS
0804400000 20160516 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS
0804400000 20160516 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS
0804400000 20160516 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS
0804400000 20160517 235 AEREA Y POSTAL EX-IAAC NL NETHERLANDS
0804400000 20160518 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160518 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160518 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160518 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160519 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160519 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160519 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS
0804400000 20160519 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS
0804400000 20160519 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS
0804400000 20160519 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160519 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160519 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160519 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160519 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160519 127 PISCO NL NETHERLANDS
0804400000 20160519 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160519 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160519 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160519 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160519 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160519 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160519 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160519 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160519 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160519 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160519 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160519 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160519 046 PAITA NL NETHERLANDS

0804400000 20160519 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160519 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160519 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160519 091 CHIMBOTE NL NETHERLANDS
0804400000 20160519 091 CHIMBOTE NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 127 PISCO NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 091 CHIMBOTE NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 091 CHIMBOTE NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS

0804400000 20160520 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160520 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160521 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160521 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160521 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160521 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160521 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160521 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160521 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160521 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160521 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160521 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160521 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160521 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS
0804400000 20160521 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS
0804400000 20160521 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS
0804400000 20160521 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS
0804400000 20160521 127 PISCO NL NETHERLANDS
0804400000 20160521 127 PISCO NL NETHERLANDS
0804400000 20160521 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160521 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160521 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160521 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160521 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS

0804400000 20160521 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160521 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160521 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160521 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160521 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160521 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160521 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160521 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160521 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160521 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160521 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160521 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160521 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160521 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160521 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160521 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160521 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160522 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160522 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160522 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160522 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160522 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160522 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160522 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS
0804400000 20160522 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS
0804400000 20160522 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS
0804400000 20160522 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160522 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160522 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160522 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160523 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160523 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS
0804400000 20160523 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS
0804400000 20160523 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS
0804400000 20160523 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS
0804400000 20160523 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160523 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160523 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160523 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160523 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160523 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160523 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160523 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160523 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160523 046 PAITA NL NETHERLANDS

0804400000 20160523 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS
0804400000 20160523 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS
0804400000 20160523 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160523 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160523 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160523 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160523 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160523 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160523 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160523 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160523 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160523 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160523 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160523 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160523 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160523 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160523 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160523 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160523 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160523 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160523 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160523 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160523 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160523 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160523 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS
0804400000 20160523 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS
0804400000 20160523 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS
0804400000 20160523 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS
0804400000 20160523 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS
0804400000 20160523 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS
0804400000 20160523 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS
0804400000 20160523 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS
0804400000 20160525 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160525 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160525 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160525 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160525 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160525 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160525 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160525 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160525 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160525 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160525 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160525 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160525 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS

0804400000 20160525 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160526 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160526 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160526 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160526 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160526 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160526 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160526 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160526 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160526 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS
0804400000 20160526 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160526 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160526 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160526 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160526 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160526 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160526 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160526 091 CHIMBOTE NL NETHERLANDS
0804400000 20160526 091 CHIMBOTE NL NETHERLANDS
0804400000 20160526 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160526 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160526 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160526 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160526 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS

0804400000 20160527 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 127 PISCO NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS

0804400000 20160527 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160527 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160528 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160528 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160528 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160528 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160528 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160528 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160528 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160528 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS
0804400000 20160528 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS
0804400000 20160528 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS
0804400000 20160528 127 PISCO NL NETHERLANDS
0804400000 20160528 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160528 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160528 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160528 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160528 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160528 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160528 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160528 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160528 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160528 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160528 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160528 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160528 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160528 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160528 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS
0804400000 20160528 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160528 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160528 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160528 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160528 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160528 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160528 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160528 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160528 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160528 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160528 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160528 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160529 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160529 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS
0804400000 20160529 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS
0804400000 20160529 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS

0804400000 20160531 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160531 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160531 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160531 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160531 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160531 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160531 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160531 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160531 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160531 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160531 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160531 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160531 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160531 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160531 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160531 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160531 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160531 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160531 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160531 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160531 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160531 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160531 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS
0804400000 20160531 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160531 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160531 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160531 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160531 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160531 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160531 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160531 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160531 046 PAITA NL NETHERLANDS
0804400000 20160531 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160531 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160531 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160531 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160531 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160531 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160531 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160531 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160531 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160531 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160531 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160531 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS
0804400000 20160531 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS

0804400000 20160531 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160531 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160531 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160531 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160531 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160531 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160531 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160531 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160531 055 CHICLAYO NL NETHERLANDS 0804400000 20160531 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160602 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160602 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160602 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160602 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160602 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160602 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160602 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160602 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160602 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160602 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160602 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160602 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160602 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160602 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160602 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160602 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160602 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160602 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160602 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160602 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160602 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160602 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160602 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160602 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160602 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160602 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160602 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160602 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160602 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160603 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160603 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160603 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160603 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160603 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160603 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS .

0804400000 20160603 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160603 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160603 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160603 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160603 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160603 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160603 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160603 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160603 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160603 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160603 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160603 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160603 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160603 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160603 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160603 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160603 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160603 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160603 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160603 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160603 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160603 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160603 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160603 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160603 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160603 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160603 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160603 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160603 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160603 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160603 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160603 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160603 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160603 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160603 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160603 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160603 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160603 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160603 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160603 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160603 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160603 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160603 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160603 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160603 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS .

0804400000 20160603 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160603 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160603 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160603 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160603 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160603 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160603 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160603 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160603 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160603 091 CHIMBOTE NL NETHERLANDS 0804400000 20160603 091 CHIMBOTE NL NETHERLANDS 0804400000 20160604 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160604 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160604 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160604 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160604 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160604 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160604 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160604 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160604 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160604 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160604 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160604 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160604 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160604 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160604 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160604 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160604 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160604 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160604 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160604 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160604 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160604 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160604 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160604 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160604 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160604 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160604 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160604 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160604 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160604 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160605 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160605 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160605 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160606 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS .

0804400000 20160606 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160606 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160607 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160607 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160607 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160607 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160607 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160607 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160607 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160607 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160607 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160607 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160607 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160607 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160607 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160607 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160607 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160607 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160607 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160607 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160607 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160607 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160607 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160607 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160607 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160607 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160607 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160607 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160607 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160607 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160607 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160607 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160607 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160607 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160607 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160607 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160607 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160607 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160607 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160607 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160607 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160607 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160607 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160607 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160607 046 PAITA NL NETHERLANDS .

0804400000 20160607 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160609 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160609 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160609 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160609 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160609 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160609 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160609 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160609 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160609 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160609 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160609 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160609 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160609 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160609 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 046 PAITA NL NETHERLANDS .

0804400000 20160610 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS .

0804400000 20160610 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160610 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160611 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160611 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160611 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160611 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160611 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160611 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160611 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160611 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160611 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160611 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160611 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160611 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160611 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160611 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160611 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160611 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160611 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160611 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160611 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160611 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160611 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160611 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160611 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160611 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160611 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160611 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160611 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160611 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160611 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160611 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160611 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160611 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160611 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160612 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160612 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160612 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160612 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160614 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160614 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160614 046 PAITA NL NETHERLANDS .

0804400000 20160614 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160614 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160614 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160614 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160614 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160614 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160614 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160614 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160614 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160614 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160614 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160614 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160614 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160614 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160614 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160614 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160614 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160614 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160614 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160614 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160614 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160614 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160614 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160614 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160614 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160614 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160614 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160614 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160614 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160614 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160614 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160614 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160614 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160614 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160614 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160614 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160614 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160614 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160614 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160614 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160614 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160614 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160614 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160614 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160614 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS .

0804400000 20160614 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160614 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160614 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160616 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160616 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160616 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160616 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160616 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160616 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160616 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160616 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160616 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160616 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160616 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160616 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160616 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160616 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160616 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160616 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160616 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160616 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160616 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160616 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160616 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160616 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160616 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160616 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160616 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160616 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160616 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160616 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160616 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160616 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160616 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160616 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160616 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160616 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160616 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160616 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160616 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160616 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160616 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160617 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160617 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160617 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS .

0804400000 20160617 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160617 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160617 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160617 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160617 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160617 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160617 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160617 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160617 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160617 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160617 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160617 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160617 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160617 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160617 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160617 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160617 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160617 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160617 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160617 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160617 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160617 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160617 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160617 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160617 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160617 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160617 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160617 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160617 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160617 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160617 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160617 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160617 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160617 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160617 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160617 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160617 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160617 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160617 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160617 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160617 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160617 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160617 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160617 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160617 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS .

0804400000 20160617 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160617 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160617 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160617 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160617 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160617 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160617 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160617 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160617 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160617 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160617 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160617 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160617 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160618 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160618 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160618 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160618 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160618 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160618 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160618 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160618 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160618 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160618 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160618 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160618 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160618 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160618 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160618 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160618 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160618 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160618 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160618 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160618 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160618 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160618 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160619 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160619 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160619 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160619 235 AEREA Y POSTAL EX-IAAC NL NETHERLANDS 0804400000 20160620 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160620 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160620 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160620 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160620 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160620 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS .

0804400000 20160620 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160620 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160620 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160620 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160620 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160620 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160620 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160620 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160620 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160620 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160620 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160620 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160620 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160620 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160620 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160620 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160620 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160620 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160620 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160620 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160620 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160620 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160620 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160620 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160620 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160620 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160620 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160620 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160620 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160620 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160620 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160620 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160622 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160622 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160622 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160622 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160622 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160622 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160622 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160622 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160622 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160622 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160622 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160622 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160622 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS .

0804400000 20160623 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160623 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160623 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160623 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160623 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160623 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160623 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160623 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160623 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160623 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160623 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160623 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160623 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160623 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160623 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160623 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160624 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160624 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160624 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160624 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160624 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160624 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160624 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160624 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160624 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160624 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160624 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160624 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160624 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160624 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160624 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160624 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160624 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160624 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160624 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160624 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160624 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160624 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160624 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160624 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160624 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160624 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160624 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160624 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160624 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS .

0804400000 20160624 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160624 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160624 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160624 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160624 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160624 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160624 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160624 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160624 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160624 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160624 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160624 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160624 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160624 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160624 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160624 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160624 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160624 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160624 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160624 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160624 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160624 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160625 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160625 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160625 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160625 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160625 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160625 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160625 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160625 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160625 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160625 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160625 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160625 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160625 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160625 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160625 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160625 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160625 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160625 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160625 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160625 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160625 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160625 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160626 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS .

0804400000 20160626 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160627 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160627 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160627 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160627 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160627 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160627 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160627 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160627 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160627 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160627 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160627 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160627 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160627 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160627 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160627 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160628 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160628 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160628 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160628 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160628 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160628 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160628 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160628 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160628 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160628 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160628 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160628 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160628 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160628 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160628 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160628 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160628 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160628 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160628 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160628 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160629 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160630 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160630 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160630 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160630 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160630 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160630 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160630 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160630 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS .

0804400000 20160630 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160630 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160630 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160630 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160630 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160630 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160630 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160630 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160630 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160630 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160630 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160630 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160630 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160630 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160630 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160630 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160630 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160630 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160630 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160630 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160630 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160630 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160630 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160630 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160630 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160630 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160701 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160701 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160701 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160701 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160701 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160701 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160701 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160701 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160701 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160701 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160701 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160701 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160701 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160701 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160701 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160701 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160701 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160701 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160701 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS .

0804400000 20160701 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160701 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160701 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160701 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160701 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160701 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160701 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160701 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160701 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160701 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160701 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160701 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160701 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160701 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160701 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160701 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160701 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160701 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160701 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160701 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160701 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160701 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160701 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160701 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160701 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160701 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160701 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160701 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160701 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160701 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160701 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160701 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160701 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160701 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160701 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160701 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160701 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160701 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160701 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160701 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160701 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160701 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160702 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160702 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160702 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS .

0804400000 20160702 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160702 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160702 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160702 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160702 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160702 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160702 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160702 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160702 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160702 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160702 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160702 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160702 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160702 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160702 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160702 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160702 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160702 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160703 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160703 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160703 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160703 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160705 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160705 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160705 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160705 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160705 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160705 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160705 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160705 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160705 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160705 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160705 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160705 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160705 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160705 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160705 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160705 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160705 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160705 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160706 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160706 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160706 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160706 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160706 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS .

0804400000 20160706 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160707 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160707 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160707 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160707 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160707 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160707 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160707 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160707 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160707 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160707 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160707 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160707 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160707 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160707 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160707 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160707 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160707 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160707 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160707 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160707 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160707 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160707 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160707 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160707 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160707 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160707 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160707 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160707 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160707 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160707 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160707 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160707 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160707 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160707 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160708 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160708 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160708 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160708 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160708 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160708 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160708 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160708 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160708 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160708 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS .

0804400000 20160708 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160708 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160708 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160708 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160708 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160708 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160708 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160708 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160708 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160708 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160708 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160708 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160708 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160708 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160708 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160708 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160708 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160708 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160708 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160708 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160708 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160708 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160708 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160708 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160708 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160708 235 AEREA Y POSTAL EX-IAAC NL NETHERLANDS 0804400000 20160708 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160708 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160708 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160708 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160708 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160708 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160708 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160708 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160708 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160708 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160708 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160708 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160708 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160708 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160708 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160708 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160708 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160708 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160708 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS .

0804400000 20160708 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160709 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160709 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160709 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160709 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160709 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160709 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160709 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160709 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160709 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160709 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160710 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160710 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160710 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160710 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160710 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160710 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160711 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160711 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160711 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160711 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160711 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160711 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160711 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160711 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160711 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160711 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160711 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160712 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160712 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160712 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160712 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160712 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160712 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160712 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160712 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160712 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160712 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160712 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160712 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160712 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160712 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160712 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160714 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160714 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS .

0804400000 20160714 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160714 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160714 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160714 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160714 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160714 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160714 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160714 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160714 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160714 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160714 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160714 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160714 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160714 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160714 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160714 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160714 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160714 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160714 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160714 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160714 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160714 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160714 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160714 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160714 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160714 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160714 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160714 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160714 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160714 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160714 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160714 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160714 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160714 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160714 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160714 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160714 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160714 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS .

0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS .

0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160715 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160716 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160716 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160716 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160716 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160716 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160716 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160716 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160716 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160716 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160716 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160716 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160718 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160718 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160718 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160718 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160718 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160718 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160721 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160721 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160721 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160721 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160721 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160721 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160721 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160721 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160721 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160721 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160721 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160721 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS .

0804400000 20160721 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160721 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160721 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160721 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160721 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160721 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160721 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160721 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160721 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160721 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160722 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160722 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160722 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160722 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160722 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160722 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160722 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160722 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160722 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160722 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160722 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160722 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160722 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160722 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160722 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160722 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160722 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160722 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160722 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160722 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160722 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160722 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160722 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160722 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160722 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160722 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160722 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160722 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160722 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160722 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160722 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160722 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160722 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160722 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160722 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS .

0804400000 20160722 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160722 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160722 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160722 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160722 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160722 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160722 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160722 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160722 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160722 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160722 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160722 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160722 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160722 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160722 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160722 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160722 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160722 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160722 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160722 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160722 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160722 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160722 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160722 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160722 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160723 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160723 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160723 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160723 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160723 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160723 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160723 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160723 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160723 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160723 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160723 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160723 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160723 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160723 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160723 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160723 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160723 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160723 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160723 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160723 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS .

0804400000 20160725 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160725 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160725 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160725 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160725 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160725 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160725 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160725 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160725 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160727 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160727 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160727 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160727 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160727 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160727 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160727 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160728 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160728 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160728 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160728 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160728 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160728 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160728 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160728 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160728 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160728 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160728 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160728 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160728 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160728 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160728 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160728 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160728 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160728 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160728 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160728 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160728 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160728 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160728 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160728 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160728 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160728 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160728 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160728 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160729 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS .

0804400000 20160729 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160729 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160729 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160729 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160729 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160729 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160729 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160729 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160729 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160729 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160729 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160729 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160729 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160729 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160729 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160729 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160729 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160729 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160729 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160729 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160729 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160729 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160729 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160729 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160729 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160729 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160729 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160729 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160729 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160729 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160729 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160729 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160729 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160729 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160729 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160729 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160729 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160729 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160729 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160729 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160729 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160729 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160729 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160729 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160729 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS .

0804400000 20160729 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160729 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160729 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160729 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160729 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160730 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160730 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160730 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160730 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160730 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160730 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160730 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160730 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160730 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160730 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160730 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160730 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160730 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160730 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160730 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160730 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160730 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160730 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160801 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160801 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160801 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160801 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160802 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160802 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160802 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160802 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160802 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160804 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160804 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160804 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160804 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160804 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160804 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160804 046 PAITA NL NETHERLANDS 0804400000 20160805 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160805 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160805 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160805 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160805 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160805 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS .

0804400000 20160805 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160805 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160805 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160805 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160805 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160805 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160805 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160805 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160805 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160805 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160805 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160805 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160805 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160805 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160805 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160805 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160805 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160805 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160805 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160805 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160805 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160805 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160806 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160806 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160806 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160806 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160806 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160806 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160806 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160806 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160806 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160807 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160807 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160807 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160807 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160807 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160807 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160807 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160807 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160807 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160807 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160807 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160809 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160809 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160809 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS .

0804400000 20160809 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160809 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160809 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160809 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160809 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160809 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160809 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160811 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160811 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160811 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160811 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160811 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160811 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160811 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160811 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160811 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160811 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160811 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160811 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160811 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160811 082 SALAVERRY NL NETHERLANDS 0804400000 20160812 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160812 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160812 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160812 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160812 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20160812 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160812 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160812 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160812 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160812 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160812 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160812 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160812 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160812 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160812 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160812 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160812 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160812 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160812 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160812 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160812 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160812 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160812 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160812 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS .

0804400000 20160812 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160812 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160812 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160812 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160812 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160812 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160812 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160812 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160812 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160812 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160812 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160812 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160812 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160812 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160812 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160812 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160812 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160812 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160812 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160812 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160812 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160812 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160812 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160812 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160813 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160813 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160813 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160813 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160813 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160813 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160813 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160813 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160813 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160813 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160813 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160813 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160813 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160813 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160813 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160813 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160814 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160814 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160814 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160814 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160814 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS .

0804400000 20160814 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160814 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160814 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160816 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160817 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160817 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160817 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160817 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160817 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160817 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160817 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160817 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160817 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160817 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160817 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160817 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160817 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160819 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160819 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160819 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160819 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160819 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160819 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160819 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160819 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160819 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160819 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160819 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160819 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160819 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160819 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160819 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160819 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160819 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160819 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160819 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160819 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160819 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160819 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160819 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160819 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160819 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160819 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160819 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160819 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS .

0804400000 20160819 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160819 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160819 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160819 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160819 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160819 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160819 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160819 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160819 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160820 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160820 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160820 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160820 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160820 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160820 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160821 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160821 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160821 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160821 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160821 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160821 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160821 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160821 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160821 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160821 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160821 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160821 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160821 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160821 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160821 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160821 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160821 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160821 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160821 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160821 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160821 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160824 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160824 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160824 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160824 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160824 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160824 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160824 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160824 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160824 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS .

0804400000 20160824 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160824 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160824 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160824 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160826 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160826 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160826 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160826 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160826 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160826 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160826 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160826 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160826 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160826 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160826 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160826 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160826 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160826 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160826 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160826 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160826 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160826 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160826 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160826 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160826 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160826 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160826 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160826 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160826 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160826 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160826 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160826 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160826 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160826 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160826 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160826 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160826 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160826 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160826 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160826 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160826 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160826 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160827 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160827 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160827 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS .

0804400000 20160827 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160827 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160827 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160827 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160827 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160827 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160827 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160827 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160827 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160827 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160827 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160827 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160827 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160827 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160827 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160827 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160827 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160827 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160827 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160827 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160827 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160827 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160827 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160827 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160827 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160828 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160831 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160831 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160831 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160831 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160831 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160831 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160831 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160902 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160902 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160902 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160902 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160902 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160902 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160902 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160902 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160902 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160902 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160902 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160902 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS .

0804400000 20160902 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160902 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160902 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160902 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160902 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160902 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160902 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160902 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160902 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160902 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160902 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160902 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160902 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160903 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160903 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160903 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160903 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160903 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160903 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160903 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160903 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160903 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160903 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160903 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160903 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160903 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160907 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160907 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160909 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160909 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160909 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160909 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160909 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160909 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160909 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160909 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160909 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160909 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160909 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160909 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160909 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160909 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160910 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160910 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160910 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS .

0804400000 20160910 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160910 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160910 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160910 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160910 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160910 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160910 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160910 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160910 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160910 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160916 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160916 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160916 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160916 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160916 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160916 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160916 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160916 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160917 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160917 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160917 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160917 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160922 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160922 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160923 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160923 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20160930 127 PISCO NL NETHERLANDS 0804400000 20161028 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20161223 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS 0804400000 20161231 118 MARITIMA DEL CALLAO NL NETHERLANDS .

FOB_DOLPOL PESO_NETO PESO_BRUTO UNID_FIQTY UNIDTINRO_DOCU PUER_ 51987 21264 23620 21264 KG 4 20386367664 30624 21120 23650 21120 KG 4 20551770151 47067 21264 23610 21264 KG 4 20386367664 45872 21408 23780 21408 KG 4 20386367664 30624 21120 23970 21120 KG 4 20551770151 43470 21408 23730 21408 KG 4 20386367664 31680 21120 23960 21120 KG 4 20551770151 32705 21120 24000 21120 KG 4 20551770151 27456 16896 19239 16896 KG 4 20487773094 8290 4224 4811 4224 KG 4 20487773094 50702 21552 23810 21552 KG 4 20386367664 47692 21120 23750 21120 KG 4 20386367664 38758 21264 23740 21264 KG 4 20386367664 31680 21120 23970 21120 KG 4 20551770151 31680 21120 23810 21120 KG 4 20551770151 36075 21120 24030 21120 KG 4 20481555702 39018 21120 23610 21120 KG 4 20386367664 42249 23184 23184 23184 KG 4 20386367664 40858 21123 23430 21123 KG 4 20386367664 36960 21120 23610 21120 KG 4 20484220710 48049 22400 24380 22400 KG 4 20386367664 31680 21120 23840 21120 KG 4 20551770151 49313 21120 23670 21120 KG 4 20386367664 43032 21120 22760 21120 KG 4 20492896269 45599 21408 23180 21408 KG 4 20492896269 41791 21408 23730 21408 KG 4 20386367664 38016 21120 24000 21120 KG 4 20600876491 36960 21120 23430 21120 KG 4 20484220710 36237 17952 20188 17952 KG 4 20487773094 7491 3168 3562 3168 KG 4 20487773094 36960 21120 23520 21120 KG 4 20484220710 42316 21264 22860 21264 KG 4 20492896269 53744 21408 23620 21408 KG 4 20386367664 41738 21552 23790 21552 KG 4 20386367664 36103 21184 24000 21184 KG 4 20600876491 32208 21120 23730 21120 KG 4 20551770151 29367 19008 21366 19008 KG 4 20551770151 4008 2112 2374 2112 KG 4 20551770151 52800 21120 21720 21120 KG 4 20543931307 43032 21120 22660 21120 KG 4 20492896269 46057 21528 23310 21528 KG 4 20492896269 50280 21552 22152 21552 KG 4 20543931307 35518 21248 24000 21248 KG 4 20600876491 42374 19008 21294 19008 KG 4 20487773094 .

4812 2112 2366 2112 KG 4 20487773094 39149 21636 23030 21636 KG 4 20492896269 44176 21120 23550 21120 KG 4 20386367664 50929 21120 23470 21120 KG 4 20386367664 36960 21120 23300 21120 KG 4 20484220710 36960 21120 23420 21120 KG 4 20484220710 37013 21120 23850 21120 KG 4 20551770151 28980 21408 23184 21408 KG 4 20386367664 32736 21120 23920 21120 KG 4 20551770151 40310 21284 23100 21284 KG 4 20492896269 38893 17952 20170 17952 KG 4 20522308880 8206 3168 3560 3168 KG 4 20522308880 30413 16896 19200 16896 KG 4 20600876491 7325 4224 4800 4224 KG 4 20600876491 39600 21120 23000 21120 KG 4 20600484908 39600 21120 23000 21120 KG 4 20525588913 36960 21120 23380 21120 KG 4 20484220710 30624 21120 24952 21120 KG 4 20600875982 36960 21120 23360 21120 KG 4 20484220710 27298 21120 24000 21120 KG 4 20525973311 30360 21120 24000 21120 KG 4 20525973311 41720 20064 22684 20064 KG 4 20487773094 1758 1040 1176 1040 KG 4 20487773094 38280 21120 23840 21120 KG 4 20487773094 32736 21120 23840 21120 KG 4 20551770151 51486 21984 24020 21984 KG 4 20386367664 52073 21120 23550 21120 KG 4 20386367664 48011 21120 23660 21120 KG 4 20386367664 46873 21120 23000 21120 KG 4 20600483596 36623 21120 24000 21120 KG 4 20600876491 38907 21120 23530 21120 KG 4 20481555702 49440 21696 23630 21696 KG 4 20543931307 29462 19008 21465 19008 KG 4 20551770151 4224 2112 2385 2112 KG 4 20551770151 48869 21120 23640 21120 KG 4 20386367664 47966 22272 24170 22272 KG 4 20386367664 36390 19652 21153 19652 KG 4 20543931307 52800 21120 23760 21120 KG 4 20543931307 41446 21408 23030 21408 KG 4 20492896269 39600 21120 23850 21120 KG 4 20487773094 52073 21120 23490 21120 KG 4 20386367664 34771 21312 24000 21312 KG 4 20600876491 13009 6912 7662 6912 KG 4 20522308880 24713 14784 16388 14784 KG 4 20522308880 38340 21120 23680 21120 KG 4 20481555702 .

39600 21120 23000 21120 KG 4 20600484908 43553 21120 23750 21120 KG 4 20487773094 34320 21120 23690 21120 KG 4 20551770151 34341 21120 23950 21120 KG 4 20551770151 36623 21120 24000 21120 KG 4 20600876491 34771 21312 24000 21312 KG 4 20600876491 42240 21120 23250 21120 KG 4 20484220710 42240 21120 23350 21120 KG 4 20484220710 35904 17952 19814 17952 KG 4 20484220710 7128 3168 3496 3168 KG 4 20484220710 46071 21984 24080 21984 KG 4 20386367664 54484 21840 23900 21840 KG 4 20386367664 42918 21120 23640 21120 KG 4 20386367664 53755 21120 23520 21120 KG 4 20386367664 30360 21120 24000 21120 KG 4 20525973311 27298 21120 24000 21120 KG 4 20525973311 38016 21120 24000 21120 KG 4 20600876491 30360 21120 24000 21120 KG 4 20525973311 30907 19008 21339 19008 KG 4 20551770151 4178 2112 2371 2112 KG 4 20551770151 34320 21120 23650 21120 KG 4 20551770151 34320 21120 23780 21120 KG 4 20551770151 35635 16896 18966 16896 KG 4 20487773094 10420 4288 4814 4288 KG 4 20487773094 50280 21552 23640 21552 KG 4 20543931307 46169 22272 24090 22272 KG 4 20386367664 53970 21408 23660 21408 KG 4 20386367664 49462 21696 23870 21696 KG 4 20386367664 34771 21248 24000 21248 KG 4 20600876491 26568 14760 16640 14760 KG 4 20600876491 9135 6528 7360 6528 KG 4 20600876491 51608 21120 24000 21120 KG 4 20600876491 39600 21120 23680 21120 KG 4 20487773094 31146 21120 22470 21120 KG 4 20526240457 43289 21120 23770 21120 KG 4 20487773094 36623 21120 24000 21120 KG 4 20600876491 36623 21120 24000 21120 KG 4 20600876491 34320 21120 23180 21120 KG 4 20600695909 49808 21372 24000 21372 KG 4 20600876491 51314 21120 24000 21120 KG 4 20600876491 16992 9936 11088 9936 KG 4 20522308880 20328 11616 12962 11616 KG 4 20522308880 42424 21552 23170 21552 KG 4 20492896269 48640 21120 23000 21120 KG 4 20600483596 33317 21120 23190 21120 KG 4 20536421956 .

38597 21120 21960 21120 KG 4 20536421956 46047 21120 23900 21120 KG 4 20386367664 45856 21984 23830 21984 KG 4 20386367664 50115 21552 23710 21552 KG 4 20386367664 30887 15840 17819 15840 KG 4 20487773094 11525 5344 6011 5344 KG 4 20487773094 34320 21120 23770 21120 KG 4 20551770151 52800 21120 23760 21120 KG 4 20543931307 38310 20316 21920 20316 KG 4 20543931307 34320 21120 24000 21120 KG 4 20525973311 30360 21120 24000 21120 KG 4 20525973311 27298 21120 24000 21120 KG 4 20525973311 55485 21408 24000 21408 KG 4 20600876491 34542 20820 23400 20820 KG 4 20600876491 1058 588 600 588 KG 4 20600876491 33792 16896 18641 16896 KG 4 20484220710 7128 3168 3495 3168 KG 4 20484220710 1540 1100 1214 1100 KG 4 20484220710 19081 10848 12000 10848 KG 4 20600876491 17086 10560 12000 10560 KG 4 20600876491 42240 21120 23450 21120 KG 4 20484220710 27588 21542 23320 21542 KG 4 20556442259 52611 21120 24000 21120 KG 4 20600876491 54449 21552 24000 21552 KG 4 20600876491 52563 21120 24000 21120 KG 4 20600876491 53403 21552 23770 21552 KG 4 20386367664 49650 21696 23860 21696 KG 4 20386367664 60593 21408 23670 21408 KG 4 20386367664 37945 21120 23590 21120 KG 4 20386367664 45879 22560 24510 22560 KG 4 20386367664 46561 21984 24110 21984 KG 4 20386367664 40702 21120 23100 21120 KG 4 20554734473 34320 21120 23590 21120 KG 4 20551770151 40639 21120 23740 21120 KG 4 20487773094 34320 21120 23710 21120 KG 4 20551770151 30272 17952 19932 17952 KG 4 20551770151 6721 3168 3518 3168 KG 4 20551770151 42240 21120 23400 21120 KG 4 20484220710 52896 15840 17573 15840 KG 4 20555881801 6129 6000 6657 6000 KG 4 20555881801 40082 15840 17661 15840 KG 4 20555881801 3715 4800 5352 4800 KG 4 20555881801 2672 1056 1177 1056 KG 4 20555881801 46388 16896 18823 16896 KG 4 20555881801 4031 4800 5347 4800 KG 4 20555881801 .

39600 21120 23840 21120 KG 4 20487773094 40375 21120 23620 21120 KG 4 20386367664 38714 21120 23430 21120 KG 4 20386367664 37201 21120 24000 21120 KG 4 20600876491 58584 21696 24000 21696 KG 4 20600876491 35603 21552 24000 21552 KG 4 20600876491 55553 21408 24000 21408 KG 4 20600876491 39923 21306 23300 21306 KG 4 20492896269 17033 10000 10560 10000 KG 4 20522308880 20328 11616 13490 11616 KG 4 20522308880 39594 21024 23770 21024 KG 4 20494586810 23608 18160 20480 18160 KG 4 20494586810 27984 21542 23170 21542 KG 4 20556442259 36619 15840 17494 15840 KG 4 20555881801 4243 6000 6626 6000 KG 4 20555881801 52800 21120 23760 21120 KG 4 20543931307 44430 21876 23841 21876 KG 4 20543931307 39600 21120 23000 21120 KG 4 20525588913 30360 21120 24000 21120 KG 4 20525973311 27298 21120 24000 21120 KG 4 20525973311 34848 21120 23520 21120 KG 4 20551770151 40234 21120 23520 21120 KG 4 20551770151 31363 19008 21204 19008 KG 4 20551770151 4277 2112 2356 2112 KG 4 20551770151 42240 21120 23310 21120 KG 4 20484220710 42240 21120 23360 21120 KG 4 20484220710 42240 21120 23330 21120 KG 4 20484220710 51375 21120 23620 21120 KG 4 20600965345 51619 21696 24060 21696 KG 4 20555881801 46385 22272 24440 22272 KG 4 20386367664 49650 21696 24190 21696 KG 4 20386367664 54485 21408 23950 21408 KG 4 20386367664 31416 21120 22560 21120 KG 4 20526240457 47906 21120 23000 21120 KG 4 20600483596 48567 21120 23000 21120 KG 4 20600483596 42834 21120 23790 21120 KG 4 20487773094 52800 21120 23480 21120 KG 4 20513328495 31680 15840 17463 15840 KG 4 20484220710 4752 2112 2328 2112 KG 4 20484220710 4620 3300 3638 3300 KG 4 20484220710 54961 21552 23810 21552 KG 4 20386367664 45395 22272 24480 22272 KG 4 20386367664 59324 21120 24000 21120 KG 4 20600876491 54259 21120 24000 21120 KG 4 20600876491 24136 15216 17071 15216 KG 4 20600876491 .

12407 6336 7109 6336 KG 4 20600876491 27124 10560 11900 10560 KG 4 20600876491 20679 10560 11900 10560 KG 4 20600876491 53673 21120 23710 21120 KG 4 20600876491 36696 21120 23220 21120 KG 4 20386367664 37055 21120 23410 21120 KG 4 20386367664 51261 21120 23810 21120 KG 4 20386367664 38408 21120 23560 21120 KG 4 20481555702 42504 21120 23100 21120 KG 4 20554734473 34848 21120 23360 21120 KG 4 20551770151 35640 21120 23490 21120 KG 4 20551770151 34848 21120 23480 21120 KG 4 20551770151 12474 7392 8239 7392 KG 4 20551770151 29138 13728 15301 13728 KG 4 20551770151 38597 21120 23250 21120 KG 4 20536421956 35112 21120 23770 21120 KG 4 20487773094 59073 21408 24000 21408 KG 4 20386367664 26478 18696 20500 18696 KG 4 20538803473 27265 21120 23820 21120 KG 4 20461642706 55367 21552 24000 21552 KG 4 20600876491 9328 5280 5906 5280 KG 4 20487773094 38033 15968 17861 15968 KG 4 20487773094 51004 21120 23610 21120 KG 4 20600965345 34465 21120 23370 21120 KG 4 20386367664 34465 21120 23520 21120 KG 4 20386367664 42398 21120 24816 21120 KG 4 20550111251 43332 12784 14206 12784 KG 4 20555881801 8710 8400 9335 8400 KG 4 20555881801 3200 944 1049 944 KG 4 20555881801 35697 21408 24000 21408 KG 4 20600876491 35165 21552 24000 21552 KG 4 20600876491 35697 21408 24000 21408 KG 4 20600876491 51120 21408 23904 21408 KG 4 20543931307 42398 21120 24816 21120 KG 4 20550111251 31680 21120 23580 21120 KG 4 20481555702 16632 9504 10621 9504 KG 4 20522308880 21490 11748 13129 11748 KG 4 20522308880 27952 19488 21930 19488 KG 4 20494586810 43877 21120 23120 21120 KG 4 20536421956 42377 20832 23500 20832 KG 4 20564232221 39600 21120 23000 21120 KG 4 20600484908 17050 9504 10744 9504 KG 4 20487773094 29061 11744 13276 11744 KG 4 20487773094 53300 21696 24060 21696 KG 4 20555881801 48648 21552 23790 21552 KG 4 20386367664 .

49888 21120 23000 21120 KG 4 20600483596 49227 21120 23000 21120 KG 4 20600483596 49227 21120 23000 21120 KG 4 20600483596 61057 21120 23640 21120 KG 4 20386367664 52272 21120 23570 21120 KG 4 20386367664 47119 21120 23370 21120 KG 4 20386367664 31152 21912 23440 21912 KG 4 20556442259 38225 21204 23230 21204 KG 4 20492896269 39966 21696 23690 21696 KG 4 20492896269 8870 7000 7368 7000 KG 4 20525973311 27720 15800 16632 15800 KG 4 20525973311 42240 21120 23170 21120 KG 4 20484220710 42240 21120 23310 21120 KG 4 20484220710 42240 21120 23290 21120 KG 4 20484220710 30360 21120 24000 21120 KG 4 20525973311 47520 21120 22750 21120 KG 4 20566558590 47520 21120 22750 21120 KG 4 20566558590 52848 21408 24000 21408 KG 4 20600876491 28442 16340 18382 16340 KG 4 20600876491 9360 4780 5378 4780 KG 4 20600876491 43945 21248 22677 21248 KG 4 20554734473 45936 21120 23370 21120 KG 4 20551770151 35376 21120 23320 21120 KG 4 20551770151 35640 21120 23340 21120 KG 4 20551770151 34320 21120 23490 21120 KG 4 20551770151 23232 11616 12773 11616 KG 4 20484220710 16632 7392 8128 7392 KG 4 20484220710 3080 2200 2419 2200 KG 4 20484220710 34465 21120 23500 21120 KG 4 20386367664 49982 21248 23740 21248 KG 4 20487773094 50306 21552 23660 21552 KG 4 20386367664 39165 24000 25270 24000 KG 4 20386367664 61497 21120 23610 21120 KG 4 20386367664 47942 21120 23370 21120 KG 4 20386367664 49650 21696 23790 21696 KG 4 20386367664 49733 21695 23750 21695 KG 4 20386367664 40904 22560 24530 22560 KG 4 20386367664 29040 21542 23210 21542 KG 4 20556442259 52800 21120 23760 21120 KG 4 20543931307 43680 22080 23976 22080 KG 4 20543931307 55153 21120 24000 21120 KG 4 20600876491 52465 21408 24000 21408 KG 4 20600876491 52765 21552 24000 21552 KG 4 20600876491 54310 21120 24000 21120 KG 4 20600876491 53605 21552 23790 21552 KG 4 20386367664 .

54160 21120 23840 21120 KG 4 20600876491 46709 21120 23100 21120 KG 4 20554734473 46709 21120 23100 21120 KG 4 20554734473 47520 21120 24130 21120 KG 4 20411808972 33317 21120 22420 21120 KG 4 20536421956 53816 21108 23950 21108 KG 4 20513328495 39034 21888 24060 21888 KG 4 20551770151 44827 21120 23380 21120 KG 4 20551770151 35376 21120 23380 21120 KG 4 20551770151 35119 21184 23530 21184 KG 4 20551770151 35376 21120 23410 21120 KG 4 20551770151 42692 21120 23220 21120 KG 4 20395379233 33623 21120 22470 21120 KG 4 20537677962 38316 21396 23733 21396 KG 4 20480118023 9400 6048 7000 6048 KG 4 20461642706 53447 21696 24000 21696 KG 4 20600876491 53410 21696 24000 21696 KG 4 20600876491 53393 21696 24000 21696 KG 4 20600876491 54056 21248 23810 21248 KG 4 20487773094 51550 21248 23780 21248 KG 4 20487773094 55178 21120 24060 21120 KG 4 20600876491 54561 21120 24000 21120 KG 4 20600876491 33029 22560 24330 22560 KG 4 20386367664 37337 21120 23540 21120 KG 4 20386367664 59283 22128 24580 22128 KG 4 20555881801 45133 21248 23100 21248 KG 4 20554734473 45133 21248 23100 21248 KG 4 20554734473 36102 21120 23500 21120 KG 4 20487773094 39600 21120 23000 21120 KG 4 20525588913 30038 22200 22280 22200 KG 4 20600020626 38424 21978 24220 21978 KG 4 20522308880 44880 21120 24816 21120 KG 4 20550111251 19968 13312 14840 13312 KG 4 20154697650 38630 20352 23070 20352 KG 4 20494586810 10712 7424 8520 7424 KG 4 20494586810 30480 24000 25750 24000 KG 4 20600876491 36417 24000 25860 24000 KG 4 20600876491 39048 25000 25000 25000 KG 4 20537376687 49399 21120 23420 21120 KG 4 20600483596 54023 21248 23890 21248 KG 4 20487773094 51179 21120 23830 21120 KG 4 20487773094 14256 6336 6900 6336 KG 4 20525588913 48567 21120 23000 21120 KG 4 20600483596 33264 14784 16100 14784 KG 4 20525588913 53816 21108 23630 21108 KG 4 20513328495 .

66958 24000 26250 24000 KG 4 20555881801 48567 21120 23000 21120 KG 4 20600483596 49227 21120 23000 21120 KG 4 20600483596 48567 21120 23000 21120 KG 4 20600483596 41184 21120 23760 21120 KG 4 20530042708 44880 21120 24816 21120 KG 4 20550111251 44880 21120 24816 21120 KG 4 20550111251 47520 21120 23000 21120 KG 4 20600484908 47520 21120 23000 21120 KG 4 20600484908 43018 22416 24370 22416 KG 4 20530074227 29568 21120 24000 21120 KG 4 20525973311 47520 21120 22750 21120 KG 4 20566558590 47520 21120 22750 21120 KG 4 20566558590 39072 21120 21648 21120 KG 4 20516791722 73920 21120 23790 21120 KG 4 20600623231 45271 22128 24250 22128 KG 4 20386367664 28721 21120 23530 21120 KG 4 20386367664 47423 21120 23410 21120 KG 4 20386367664 34933 23280 24920 23280 KG 4 20386367664 42620 22128 24390 22128 KG 4 20386367664 5742 3168 3578 3168 KG 4 20525973311 22770 15840 17892 15840 KG 4 20525973311 3360 2240 2530 2240 KG 4 20525973311 51963 21264 24000 21264 KG 4 20600876491 54916 21120 24000 21120 KG 4 20600876491 52473 21120 23810 21120 KG 4 20600876491 60023 21120 23950 21120 KG 4 20386367664 42240 21120 23180 21120 KG 4 20484220710 60698 21120 23710 21120 KG 4 20386367664 47520 21120 24580 21120 KG 4 20411808972 47520 21120 22750 21120 KG 4 20566558590 52647 21120 23670 21120 KG 4 20386367664 33988 21252 23320 21252 KG 4 20492896269 39049 21340 23270 21340 KG 4 20492896269 16896 8448 8648 8448 KG 4 20600185081 19642 12672 12972 12672 KG 4 20600185081 47520 21120 24320 21120 KG 4 20411808972 44176 21296 23390 21296 KG 4 20484220710 47520 21120 22750 21120 KG 4 20566558590 47520 21120 22750 21120 KG 4 20566558590 42240 21120 23250 21120 KG 4 20484220710 29040 21120 22970 21120 KG 4 20429965307 31680 21120 23950 21120 KG 4 20154697650 47520 21120 24280 21120 KG 4 20411808972 44204 21440 23670 21440 KG 4 20551770151 .

35376 21120 23390 21120 KG 4 20551770151 35119 21184 23460 21184 KG 4 20551770151 35640 21120 23480 21120 KG 4 20551770151 28037 21120 23150 21120 KG 4 20536421956 45936 21120 23420 21120 KG 4 20551770151 45160 21120 23470 21120 KG 4 20551770151 44827 21120 23450 21120 KG 4 20551770151 48090 21500 23700 21500 KG 4 20543931307 26400 21542 23090 21542 KG 4 20556442259 29172 21542 22930 21542 KG 4 20556442259 28784 22054 23500 22054 KG 4 20556442259 27558 15840 16852 15840 KG 4 20537677962 13410 5280 5618 5280 KG 4 20537677962 31248 21120 23320 21120 KG 4 20481555702 4752 2112 2314 2112 KG 4 20484220710 9240 6600 7231 6600 KG 4 20484220710 25344 12672 13884 12672 KG 4 20484220710 2882 2112 2358 2112 KG 4 20487773094 46577 19072 21292 19072 KG 4 20487773094 46673 21696 23920 21696 KG 4 20386367664 50962 21552 23980 21552 KG 4 20386367664 50306 21552 23890 21552 KG 4 20386367664 52272 21120 23630 21120 KG 4 20386367664 40880 22416 24320 22416 KG 4 20386367664 51376 21984 24350 21984 KG 4 20600876491 36762 21120 23850 21120 KG 4 20600876491 50710 21840 24330 21840 KG 4 20600876491 47520 21120 24580 21120 KG 4 20411808972 39977 21120 23100 21120 KG 4 20554734473 52219 21120 23610 21120 KG 4 20530184596 42860 21592 23457 21592 KG 4 20543931307 3 12 13 12 KG 4 20530074227 34320 21120 23430 21120 KG 4 20551770151 35376 21120 23400 21120 KG 4 20551770151 47520 21120 23400 21120 KG 4 20551770151 31838 19008 21094 19008 KG 4 20551770151 3584 2240 2486 2240 KG 4 20551770151 38628 22080 24260 22080 KG 4 20551770151 41172 23424 25000 23424 KG 4 20537376687 42240 21120 23390 21120 KG 4 20395379233 49897 21552 22862 21552 KG 4 20537677962 54764 21540 23805 21540 KG 4 20480118023 49755 21840 23810 21840 KG 4 20539701178 34632 21696 24150 21696 KG 4 20600876491 36762 21120 23720 21120 KG 4 20600876491 .

31000 21120 24000 21120 KG 4 20543931307 39600 21120 22800 21120 KG 4 20537945304 62999 22560 24540 22560 KG 4 20555881801 26286 21472 23000 21472 KG 4 20512252282 25611 11616 13040 11616 KG 4 20522308880 15206 9504 10670 9504 KG 4 20522308880 47520 21120 24350 21120 KG 4 20411808972 47520 21120 24530 21120 KG 4 20411808972 44518 21252 23170 21252 KG 4 20492896269 47362 21120 23130 21120 KG 4 20492896269 33541 21408 24000 21408 KG 4 20494586810 42240 21120 23360 21120 KG 4 20484220710 63008 21296 23628 21296 KG 4 20552999194 63008 21296 23628 21296 KG 4 20552999194 40675 22416 24640 22416 KG 4 20494586810 33264 14784 16309 14784 KG 4 20484220710 11880 6600 7281 6600 KG 4 20484220710 42240 21120 23310 21120 KG 4 20484220710 47520 21120 23000 21120 KG 4 20600484908 44000 22000 23000 22000 KG 4 20600484908 45684 20304 23857 20304 KG 4 20550111251 47520 21120 23000 21120 KG 4 20600484908 12010 6528 6681 6528 KG 4 20600185081 24930 14784 15131 14784 KG 4 20600185081 30444 22272 24120 22272 KG 4 20530074227 51380 21090 23700 21090 KG 4 20513328495 47520 21120 24816 21120 KG 4 20550111251 40392 17952 19550 17952 KG 4 20525588913 7128 3168 3450 3168 KG 4 20525588913 54732 21264 23800 21264 KG 4 20386367664 47520 21120 24816 21120 KG 4 20550111251 39976 21428 23220 21428 KG 4 20492896269 41731 21172 22980 21172 KG 4 20492896269 41879 21120 23410 21120 KG 4 20386367664 40749 22560 24410 22560 KG 4 20386367664 50306 21552 23760 21552 KG 4 20386367664 42240 21120 24360 21120 KG 4 20451899881 33132 21542 23000 21542 KG 4 20556442259 47520 21120 22750 21120 KG 4 20566558590 47446 21120 23000 21120 KG 4 20600483596 34320 21120 23440 21120 KG 4 20551770151 47520 21120 23360 21120 KG 4 20551770151 44762 21376 23630 21376 KG 4 20551770151 47520 21120 23380 21120 KG 4 20551770151 34004 21184 23410 21184 KG 4 20551770151 .

52779 21984 24290 21984 KG 4 20600876491 53783 21408 23970 21408 KG 4 20600876491 42240 21120 23310 21120 KG 4 20484220710 34824 22144 24430 22144 KG 4 20530184596 6082 14638 16270 14638 KG 4 20530184596 46709 21120 23100 21120 KG 4 20554734473 40128 20064 22250 20064 KG 4 20484220710 1650 1100 1220 1100 KG 4 20484220710 73920 21120 23790 21120 KG 4 20600808657 48060 21480 23700 21480 KG 4 20543931307 24061 21800 23000 21800 KG 4 20512252282 47520 21120 22750 21120 KG 4 20566558590 52290 21288 23670 21288 KG 4 20544884329 43873 21312 23790 21312 KG 4 20487773094 47520 21120 24200 21120 KG 4 20411808972 40847 21312 23100 21312 KG 4 20554734473 55160 21120 22900 21120 KG 4 20402805294 1 1 4 1 KG 4 20481065799 53386 21840 23890 21840 KG 4 20539701178 35618 21120 23660 21120 KG 4 20481555702 44433 21120 23760 21120 KG 4 20538970370 52048 21876 23841 21876 KG 4 20480118023 66396 24000 24600 24000 KG 4 20481065799 63708 24000 24600 24000 KG 4 20481065799 55046 21120 23520 21120 KG 4 20386367664 47520 21120 24280 21120 KG 4 20411808972 50261 21120 23000 21120 KG 4 20600483596 58269 21120 23310 21120 KG 4 20176770474 5148 3168 3516 3168 KG 4 20551770151 38270 18144 20134 18144 KG 4 20551770151 38628 22080 24250 22080 KG 4 20551770151 46992 21120 23500 21120 KG 4 20551770151 40560 22248 23640 22248 KG 4 20529823321 34320 21120 23510 21120 KG 4 20551770151 34320 21120 23600 21120 KG 4 20551770151 25818 21712 23000 21712 KG 4 20512252282 46447 21840 24300 21840 KG 4 20600876491 31000 21120 24000 21120 KG 4 20600876491 57151 21120 23580 21120 KG 4 20600876491 58821 21120 23810 21120 KG 4 20600876491 60815 24000 24600 24000 KG 4 20481065799 63267 24000 24600 24000 KG 4 20481065799 41580 21120 23340 21120 KG 4 20395379233 33954 19056 20840 19056 KG 4 20395379233 57037 21120 23700 21120 KG 4 20481555702 .

1789 1056 1179 1056 KG 4 20537677962 44080 17952 20042 17952 KG 4 20537677962 3297 2400 2679 2400 KG 4 20537677962 57723 21120 23760 21120 KG 4 20537677962 16407 20352 22721 20352 KG 4 20537677962 16407 20352 22721 20352 KG 4 20537677962 108209 43248 47330 43248 KG 4 20539701178 40560 22248 23640 22248 KG 4 20529823321 23446 21552 23830 21552 KG 4 20600965345 36762 21120 24100 21120 KG 4 20600876491 35697 21408 24250 21408 KG 4 20600876491 35697 21408 24300 21408 KG 4 20600876491 36762 21120 24000 21120 KG 4 20600876491 35165 21552 24160 21552 KG 4 20600876491 35165 21552 24240 21552 KG 4 20600876491 36762 21120 23890 21120 KG 4 20600876491 49437 21376 23890 21376 KG 4 20487773094 47045 21120 23150 21120 KG 4 20492896269 42351 21340 23170 21340 KG 4 20492896269 43824 21120 23000 21120 KG 4 20525999204 52272 21120 23480 21120 KG 4 20386367664 47491 24000 24600 24000 KG 4 20481065799 55477 24000 24600 24000 KG 4 20481065799 63455 24000 24600 24000 KG 4 20481065799 59541 24000 24600 24000 KG 4 20481065799 21157 24000 24600 24000 KG 4 20481065799 42833 24000 24600 24000 KG 4 20481065799 58698 24000 24600 24000 KG 4 20481065799 66706 24000 24600 24000 KG 4 20481065799 54503 21120 23760 21120 KG 4 20538970370 49061 21120 23760 21120 KG 4 20538970370 47407 21120 23760 21120 KG 4 20538970370 53830 21120 22704 21120 KG 4 20561168939 54530 21120 22704 21120 KG 4 20561168939 31468 22800 23712 22800 KG 4 20561168939 30514 22800 23712 22800 KG 4 20561168939 52957 21120 22704 21120 KG 4 20561168939 30514 22800 23712 22800 KG 4 20561168939 51247 22212 23877 22212 KG 4 20480118023 42510 22272 24460 22272 KG 4 20537677962 43468 22272 24460 22272 KG 4 20537677962 50561 22548 23913 22548 KG 4 20480118023 50468 22464 23904 22464 KG 4 20480118023 52800 21120 23760 21120 KG 4 20170040938 52800 21120 23760 21120 KG 4 20170040938 .

51870 21204 23430 21204 KG 4 20543931307 63184 21208 23570 21208 KG 4 20552999194 60346 24000 25570 24000 KG 4 20555881801 19240 8448 9214 8448 KG 4 20555881801 32803 14400 15706 14400 KG 4 20555881801 53820 21120 23540 21120 KG 4 20176770474 30049 22296 24180 22296 KG 4 20535674010 52800 21120 23100 21120 KG 4 20554734473 47353 21120 23970 21120 KG 4 20600876491 42919 21296 23020 21296 KG 4 20492896269 42919 21296 22990 21296 KG 4 20492896269 41597 21696 22000 21696 KG 4 20537376687 31459 9408 10542 9408 KG 4 20538970370 41597 21696 22000 21696 KG 4 20537376687 1440 1200 1360 1200 KG 4 20522308880 32070 20044 22720 20044 KG 4 20522308880 20490 21780 23000 21780 KG 4 20512252282 33792 21120 23840 21120 KG 4 20522308880 47520 21120 24480 21120 KG 4 20411808972 39600 21120 24000 21120 KG 4 20525973311 30360 21120 24000 21120 KG 4 20525973311 47520 21120 22750 21120 KG 4 20566558590 34320 21542 23020 21542 KG 4 20556442259 44157 20104 22750 20104 KG 4 20410065364 47520 21120 22750 21120 KG 4 20566558590 42240 21120 23780 21120 KG 4 20451899881 47520 21120 22750 21120 KG 4 20566558590 47520 21120 24250 21120 KG 4 20411808972 44000 22000 23000 22000 KG 4 20600484908 61892 21120 23300 21120 KG 4 20176770474 42047 23136 24930 23136 KG 4 20539701178 39549 21120 23100 21120 KG 4 20554734473 33715 22992 24580 22992 KG 4 20386367664 39285 21984 24050 21984 KG 4 20386367664 46778 21120 23330 21120 KG 4 20386367664 38596 21516 22840 21516 KG 4 20492896269 53757 14784 16262 14784 KG 4 20482485511 16470 7200 7488 7200 KG 4 20482485511 0 21120 23232 21120 KG 4 20482485511 51533 22128 23868 22128 KG 4 20480118023 50517 21696 24374 21696 KG 4 20537677962 16407 11136 12230 11136 KG 4 20537677962 16407 11136 12230 11136 KG 4 20537677962 51541 21120 23760 21120 KG 4 20538970370 33176 22000 23100 22000 KG 4 20538970370 .

32301 23280 24820 23280 KG 4 20386367664 34320 21120 23870 21120 KG 4 20487773094 52365 21312 23880 21312 KG 4 20487773094 15444 9504 11228 9504 KG 4 20600875982 26136 11616 13724 11616 KG 4 20600875982 46833 21696 24200 21696 KG 4 20600965345 37337 21120 23280 21120 KG 4 20386367664 29540 24000 25360 24000 KG 4 20386367664 48257 19272 23000 19272 KG 4 20600483596 41569 21452 23020 21452 KG 4 20492896269 47520 21120 23000 21120 KG 4 20600484908 35640 15840 17384 15840 KG 4 20484220710 9900 5500 6036 5500 KG 4 20484220710 22396 22272 24570 22272 KG 4 20530184596 42240 21120 23310 21120 KG 4 20484220710 36193 21760 24100 21760 KG 4 20530184596 37152 21760 24200 21760 KG 4 20530184596 70549 24000 24600 24000 KG 4 20481065799 53927 21120 23730 21120 KG 4 20481555702 42240 21120 23250 21120 KG 4 20484220710 33264 21120 23470 21120 KG 4 20551770151 35840 22400 24530 22400 KG 4 20551770151 46992 21120 23510 21120 KG 4 20551770151 33264 21120 23400 21120 KG 4 20551770151 46886 21120 23520 21120 KG 4 20551770151 53927 21120 23640 21120 KG 4 20481555702 47520 21120 24816 21120 KG 4 20550111251 43127 21120 22690 21120 KG 4 20402805294 16432 10300 11568 10300 KG 4 20502072006 42636 21120 23312 21120 KG 4 20600775716 41230 21120 23525 21120 KG 4 20373860736 41230 20736 23525 20736 KG 4 20373860736 13853 7488 8396 7488 KG 4 20373860736 16529 10820 12152 10820 KG 4 20325346435 47520 21120 22750 21120 KG 4 20566558590 51380 21090 23500 21090 KG 4 20513328495 30098 21120 23810 21120 KG 4 20325346435 31886 22296 24030 22296 KG 4 20535674010 52192 21096 23670 21096 KG 4 20513328495 52147 21408 23960 21408 KG 4 20600876491 4815 2644 2982 2644 KG 4 20600876491 18926 18476 20838 18476 KG 4 20600876491 1 1 4 1 KG 4 20481065799 33948 21697 23070 21697 KG 4 20556442259 47520 21120 22750 21120 KG 4 20566558590 .

48000 21440 23700 21440 KG 4 20543931307 48312 21120 23760 21120 KG 4 20543931307 47040 21504 23688 21504 KG 4 20543931307 45240 21712 23700 21712 KG 4 20543931307 61618 21120 23590 21120 KG 4 20386367664 53316 21408 23720 21408 KG 4 20386367664 73920 21120 23790 21120 KG 4 20600623231 46634 21252 23000 21252 KG 4 20600483596 52385 21120 23830 21120 KG 4 20600876491 51592 21696 24290 21696 KG 4 20600876491 35675 21840 24310 21840 KG 4 20600876491 25618 21120 23840 21120 KG 4 20487773094 43873 21312 23840 21312 KG 4 20487773094 52181 21120 23000 21120 KG 4 20600483596 46464 21120 22820 21120 KG 4 20402805294 42240 21120 23450 21120 KG 4 20484220710 39743 21952 24280 21952 KG 4 20551770151 35840 22400 24530 22400 KG 4 20551770151 53550 20904 23450 20904 KG 4 20544884329 36195 20260 21527 20260 KG 4 20529823321 4365 1988 2113 1988 KG 4 20529823321 47376 21360 23780 21360 KG 4 20544884329 51845 21120 23730 21120 KG 4 20600876491 50111 21120 23900 21120 KG 4 20600876491 51826 21696 24030 21696 KG 4 20600876491 54686 21696 24070 21696 KG 4 20600876491 80640 32256 36081 32256 KG 4 20538970370 47084 21840 24426 21840 KG 4 20537677962 41027 22272 24461 22272 KG 4 20537677962 13932 10920 12213 10920 KG 4 20537677962 13932 10920 12213 10920 KG 4 20537677962 13932 10920 12213 10920 KG 4 20537677962 23820 21120 23940 21120 KG 4 20461642706 62518 24000 24600 24000 KG 4 20481065799 56798 24000 24600 24000 KG 4 20481065799 56070 21120 23820 21120 KG 4 20481555702 27348 21120 23760 21120 KG 4 20481555702 31104 15936 17310 15936 KG 4 20395379233 32386 22000 24850 22000 KG 4 20538970370 32351 21120 23760 21120 KG 4 20538970370 49275 21120 22704 21120 KG 4 20561168939 50205 21120 22704 21120 KG 4 20561168939 26895 22800 23712 22800 KG 4 20561168939 50889 21120 22704 21120 KG 4 20561168939 27612 22800 23712 22800 KG 4 20561168939 .

26655 22800 23712 22800 KG 4 20561168939 48172 21120 22704 21120 KG 4 20561168939 51396 21120 22704 21120 KG 4 20561168939 27373 22800 23712 22800 KG 4 20561168939 27134 22800 23712 22800 KG 4 20561168939 25879 21120 23400 21120 KG 4 20461642706 16016 22880 24600 22880 KG 4 20530323898 29040 21120 24700 21120 KG 4 20530323898 44491 21408 24331 21408 KG 4 20537677962 13932 10920 12213 10920 KG 4 20537677962 36800 22560 24504 22560 KG 4 20537677962 13932 10920 12213 10920 KG 4 20537677962 29040 22880 24700 22880 KG 4 20530323898 22220 21120 24600 21120 KG 4 20530323898 23537 24000 24600 24000 KG 4 20481065799 55441 24000 24600 24000 KG 4 20481065799 51755 24000 24600 24000 KG 4 20481065799 45067 24000 24600 24000 KG 4 20481065799 21373 24000 24600 24000 KG 4 20481065799 58970 24000 24600 24000 KG 4 20481065799 23200 24000 24600 24000 KG 4 20481065799 50750 24000 24600 24000 KG 4 20481065799 39700 24000 24600 24000 KG 4 20481065799 37843 24000 24600 24000 KG 4 20481065799 44297 24000 24600 24000 KG 4 20481065799 45236 24000 24600 24000 KG 4 20481065799 81302 45840 49640 45840 KG 4 20539701178 31157 21120 23840 21120 KG 4 20340584237 31157 21120 23960 21120 KG 4 20340584237 36057 21120 23890 21120 KG 4 20340584237 31157 21120 23990 21120 KG 4 20340584237 31157 21120 23910 21120 KG 4 20340584237 28944 22296 24190 22296 KG 4 20535674010 9734 7488 8383 7488 KG 4 20373860736 43791 21120 23760 21120 KG 4 20538970370 26307 22000 24850 22000 KG 4 20538970370 18029 9408 10376 9408 KG 4 20538970370 48150 21540 23800 21540 KG 4 20543931307 52800 21120 23760 21120 KG 4 20543931307 63018 21120 23540 21120 KG 4 20176770474 44704 21120 23390 21120 KG 4 20176770474 60156 21120 23200 21120 KG 4 20555881801 54768 24000 25470 24000 KG 4 20555881801 39653 22272 23100 22272 KG 4 20554734473 45587 21120 23990 21120 KG 4 20600876491 .

43343 21696 24220 21696 KG 4 20600876491 43523 21552 24100 21552 KG 4 20600876491 47574 21120 23920 21120 KG 4 20600876491 23446 21120 23640 21120 KG 4 20461642706 39600 21648 22800 21648 KG 4 20537945304 27347 22080 24770 22080 KG 4 20325117835 48258 21984 23930 21984 KG 4 20555881801 25297 21120 23470 21120 KG 4 20461642706 19364 21120 23670 21120 KG 4 20461642706 32307 21780 22260 21780 KG 4 20526240457 38097 21516 22900 21516 KG 4 20492896269 23844 22080 24610 22080 KG 4 20325117835 27343 22080 24730 22080 KG 4 20325117835 22425 21120 23630 21120 KG 4 20176770474 21787 21120 23390 21120 KG 4 20176770474 27331 22080 24750 22080 KG 4 20325117835 38152 19100 21510 19100 KG 4 20372081831 54011 21204 24060 21204 KG 4 20372081831 39468 21552 24190 21552 KG 4 20600876491 49489 21120 23890 21120 KG 4 20600876491 40561 21552 24140 21552 KG 4 20600876491 35955 21120 23525 21120 KG 4 20373860736 35955 21120 23525 21120 KG 4 20373860736 39072 21120 23525 21120 KG 4 20373860736 38016 12672 13939 12672 KG 4 20482485511 21000 9600 9984 9600 KG 4 20482485511 41269 11616 12442 11616 KG 4 20482485511 23391 10800 11568 10800 KG 4 20482485511 47809 21248 23300 21248 KG 4 20564232221 44000 22000 23000 22000 KG 4 20600484908 47520 21120 23000 21120 KG 4 20600484908 50488 21120 23710 21120 KG 4 20327739230 56872 21120 23800 21120 KG 4 20327739230 50488 21120 23860 21120 KG 4 20327739230 49770 21120 23930 21120 KG 4 20600876491 50146 21696 24170 21696 KG 4 20600876491 52319 21120 23790 21120 KG 4 20600876491 50427 21696 24170 21696 KG 4 20600876491 66373 18304 20980 18304 KG 4 20445534570 19800 10560 12000 10560 KG 4 20525973311 14784 10560 12000 10560 KG 4 20525973311 30888 13728 15163 13728 KG 4 20484220710 14076 7820 8637 7820 KG 4 20484220710 16632 7392 8119 7392 KG 4 20484220710 14112 7840 8611 7840 KG 4 20484220710 .

12672 6336 6959 6336 KG 4 20484220710 47520 21120 22750 21120 KG 4 20566558590 47520 21120 22750 21120 KG 4 20566558590 42240 21120 23160 21120 KG 4 20484220710 42240 21120 23260 21120 KG 4 20484220710 13640 7480 7762 7480 KG 4 20600185081 21278 13728 14246 13728 KG 4 20600185081 31157 21120 23970 21120 KG 4 20340584237 41143 21696 24050 21696 KG 4 20600965345 32752 23136 24820 23136 KG 4 20386367664 59885 21120 24620 21120 KG 4 20555881801 44000 22000 23000 22000 KG 4 20600484908 74117 21408 23830 21408 KG 4 20522308880 31335 23280 24780 23280 KG 4 20386367664 39062 21120 23310 21120 KG 4 20386367664 25895 22080 24560 22080 KG 4 20325117835 49233 21120 23750 21120 KG 4 20327739230 10014 7260 8137 7260 KG 4 20502072006 31157 21120 24040 21120 KG 4 20340584237 31157 21120 24020 21120 KG 4 20340584237 26087 22080 24620 22080 KG 4 20325117835 59848 22992 24750 22992 KG 4 20555881801 51126 21288 24230 21288 KG 4 20386367664 53004 21102 23740 21102 KG 4 20513328495 28992 21288 23940 21288 KG 4 20386367664 46930 21120 23000 21120 KG 4 20600483596 52343 21120 23000 21120 KG 4 20600483596 36256 18128 20320 18128 KG 4 20451899881 30096 21120 22890 21120 KG 4 20429965307 46327 21120 22970 21120 KG 4 20402805294 22675 13860 15533 13860 KG 4 20325346435 24628 22080 24550 22080 KG 4 20325117835 1 1 3 1 KG 4 20481065799 20032 22000 23800 22000 KG 4 20600483596 31680 21120 23660 21120 KG 4 20487773094 44911 20976 23840 20976 KG 4 20410065364 47374 21376 23890 21376 KG 4 20487773094 39072 21120 23525 21120 KG 4 20373860736 39072 21120 23525 21120 KG 4 20373860736 39072 21120 23525 21120 KG 4 20373860736 39072 21120 23525 21120 KG 4 20373860736 10173 10560 11616 10560 KG 4 20482485511 1773 12000 12480 12000 KG 4 20482485511 46312 21312 23350 21312 KG 4 20564232221 44400 21856 23800 21856 KG 4 20543931307 .

43584 22128 24510 22128 KG 4 20600876491 41129 21120 23860 21120 KG 4 20600876491 59543 21120 23850 21120 KG 4 20600876491 42580 21696 24210 21696 KG 4 20600876491 42138 21840 24260 21840 KG 4 20600876491 49038 21120 23780 21120 KG 4 20600876491 42240 21120 23410 21120 KG 4 20484220710 29120 22400 24500 22400 KG 4 20551770151 52283 21120 23000 21120 KG 4 20600483596 53485 21120 23000 21120 KG 4 20600483596 55900 21120 23950 21120 KG 4 20386367664 43560 21120 23500 21120 KG 4 20529985062 7994 21824 23000 21824 KG 4 20512252282 45421 21376 23890 21376 KG 4 20487773094 39072 21120 23496 21120 KG 4 20516791722 43270 21568 23710 21568 KG 4 20386367664 38425 22272 24250 22272 KG 4 20386367664 53316 21408 23740 21408 KG 4 20386367664 68278 21408 23920 21408 KG 4 20522308880 44000 22000 23000 22000 KG 4 20525588913 16795 21780 23000 21780 KG 4 20512252282 42763 22416 23730 22416 KG 4 20492896269 40981 21384 22820 21384 KG 4 20492896269 47520 21120 22750 21120 KG 4 20566558590 47520 21120 23000 21120 KG 4 20525588913 34746 21120 23840 21120 KG 4 20535674010 31152 21120 23350 21120 KG 4 20551770151 32400 22080 24170 22080 KG 4 20551770151 46886 21120 23420 21120 KG 4 20551770151 47520 21120 24816 21120 KG 4 20550111251 50507 21120 23360 21120 KG 4 20176770474 58358 21120 23150 21120 KG 4 20176770474 34555 22560 24410 22560 KG 4 20386367664 44131 21264 24070 21264 KG 4 20494586810 44774 21120 23930 21120 KG 4 20494586810 41184 21120 23760 21120 KG 4 20530042708 54479 21624 23814 21624 KG 4 20480118023 13932 10920 12213 10920 KG 4 20537677962 42461 22128 24481 22128 KG 4 20537677962 13932 10920 12213 10920 KG 4 20537677962 13932 10920 12213 10920 KG 4 20537677962 31774 22848 24547 22848 KG 4 20537677962 13932 10920 12213 10920 KG 4 20537677962 31774 22848 24547 22848 KG 4 20537677962 13932 10920 12213 10920 KG 4 20537677962 .

47474 21120 22704 21120 KG 4 20561168939 22302 22800 23712 22800 KG 4 20561168939 22302 22800 23712 22800 KG 4 20561168939 22539 22800 23712 22800 KG 4 20561168939 38092 23136 25190 23136 KG 4 20539701178 51101 21120 23660 21120 KG 4 20481555702 60839 21120 23820 21120 KG 4 20461642706 60972 21120 23870 21120 KG 4 20461642706 51101 21120 23640 21120 KG 4 20481555702 51101 21120 23550 21120 KG 4 20481555702 51101 21120 23800 21120 KG 4 20481555702 51101 21120 23730 21120 KG 4 20481555702 51101 21120 23810 21120 KG 4 20481555702 29095 21888 24170 21888 KG 4 20530184596 25855 22016 24250 22016 KG 4 20530184596 24240 24000 24600 24000 KG 4 20481065799 40050 24000 24600 24000 KG 4 20481065799 26395 21888 24270 21888 KG 4 20530184596 22881 22016 24180 22016 KG 4 20530184596 20781 21120 23870 21120 KG 4 20461642706 28762 15216 16650 15216 KG 4 20395379233 47520 21120 23496 21120 KG 4 20553266573 34003 14784 16889 14784 KG 4 20461642706 34003 14784 16889 14784 KG 4 20461642706 46290 21708 24250 21708 KG 4 20479813877 65166 21120 23940 21120 KG 4 20461642706 45064 21252 21252 21252 KG 4 20547533497 30764 21840 24380 21840 KG 4 20550858461 52884 21120 23650 21120 KG 4 20600483596 52884 21120 23670 21120 KG 4 20600483596 26576 20744 23159 20744 KG 4 20530323898 29040 21120 24700 21120 KG 4 20530323898 16016 21120 24600 21120 KG 4 20530323898 24169 22000 23100 22000 KG 4 20538970370 19341 22000 23100 22000 KG 4 20538970370 33121 21120 23760 21120 KG 4 20538970370 40083 21120 22704 21120 KG 4 20561168939 41253 21120 22704 21120 KG 4 20561168939 41823 21120 22704 21120 KG 4 20561168939 24044 22800 23712 22800 KG 4 20561168939 23807 22800 23712 22800 KG 4 20561168939 23807 22800 23712 22800 KG 4 20561168939 22422 22548 24280 22548 KG 4 20535674010 78416 45984 49690 45984 KG 4 20539701178 47904 21235 23800 21235 KG 4 20170040938 .

48684 24000 24600 24000 KG 4 20481065799 50291 24000 24600 24000 KG 4 20481065799 45666 24000 24600 24000 KG 4 20481065799 57864 24000 24600 24000 KG 4 20481065799 57595 24000 24600 24000 KG 4 20481065799 50624 24000 24600 24000 KG 4 20481065799 22317 24000 24600 24000 KG 4 20481065799 42279 24000 24600 24000 KG 4 20481065799 62080 21440 24040 21440 KG 4 20445534570 4992 6240 6980 6240 KG 4 20373860736 23130 21120 23650 21120 KG 4 20461642706 20685 21120 23890 21120 KG 4 20461642706 12837 21120 23670 21120 KG 4 20461642706 42007 21384 21384 21384 KG 4 20547533497 18439 22080 24630 22080 KG 4 20325117835 17552 22080 24740 22080 KG 4 20325117835 44265 21120 23900 21120 KG 4 20600876491 36789 21552 24160 21552 KG 4 20600876491 47660 21120 24080 21120 KG 4 20600876491 50069 21696 24250 21696 KG 4 20600876491 35675 21840 24480 21840 KG 4 20600876491 35675 21840 24380 21840 KG 4 20600876491 38879 21160 22820 21160 KG 4 20392700995 18132 22080 24720 22080 KG 4 20325117835 18100 22080 24880 22080 KG 4 20325117835 26638 22080 24650 22080 KG 4 20325117835 26118 22080 24850 22080 KG 4 20325117835 39600 21648 22800 21648 KG 4 20537945304 39600 21648 22800 21648 KG 4 20537945304 48312 21120 23640 21120 KG 4 20543931307 30048 24000 25350 24000 KG 4 20386367664 46621 21120 23530 21120 KG 4 20176770474 46621 21120 23280 21120 KG 4 20176770474 47239 21312 23790 21312 KG 4 20487773094 12672 8448 9428 8448 KG 4 20487773094 30096 12672 14142 12672 KG 4 20487773094 50940 21288 23600 21288 KG 4 20543931307 64821 21120 23450 21120 KG 4 20176770474 46621 21120 23570 21120 KG 4 20176770474 46621 21120 23270 21120 KG 4 20176770474 42736 22272 23100 22272 KG 4 20554734473 53266 21120 23580 21120 KG 4 20176770474 42701 21120 23250 21120 KG 4 20176770474 43685 21984 23100 21984 KG 4 20554734473 28760 20944 23080 20944 KG 4 20402805294 .

1560 960 1071 960 KG 4 20513328495 34003 14784 16921 14784 KG 4 20461642706 34003 14784 16902 14784 KG 4 20461642706 34003 14784 16717 14784 KG 4 20461642706 52154 21120 23840 21120 KG 4 20600965345 21925 22016 24360 22016 KG 4 20530184596 5900 22016 24260 22016 KG 4 20530184596 26089 21888 24150 21888 KG 4 20530184596 17802 21120 23730 21120 KG 4 20461642706 37920 22464 24740 22464 KG 4 20479813877 40710 22212 24630 22212 KG 4 20479813877 18393 21120 24050 21120 KG 4 20461642706 19784 21120 23860 21120 KG 4 20461642706 31680 21120 23840 21120 KG 4 20461642706 13732 21120 23690 21120 KG 4 20461642706 18594 21120 23930 21120 KG 4 20461642706 14069 21120 23770 21120 KG 4 20461642706 31774 22848 24547 22848 KG 4 20537677962 13932 10920 12213 10920 KG 4 20537677962 13932 10920 12213 10920 KG 4 20537677962 13932 10920 12213 10920 KG 4 20537677962 4992 6240 6981 6240 KG 4 20373860736 43797 21696 24090 21696 KG 4 20386367664 32051 25600 26860 25600 KG 4 20386367664 39062 21120 23500 21120 KG 4 20386367664 29775 21408 23810 21408 KG 4 20386367664 30048 24000 25300 24000 KG 4 20386367664 47520 21120 23000 21120 KG 4 20600484908 53485 21120 23000 21120 KG 4 20600483596 51555 21248 23200 21248 KG 4 20600483596 47520 21120 24816 21120 KG 4 20550111251 48224 21552 23790 21552 KG 4 20555881801 57727 21696 23510 21696 KG 4 20555881801 53052 21840 23720 21840 KG 4 20555881801 50160 21120 22750 21120 KG 4 20566558590 31820 21120 23020 21120 KG 4 20176770474 28503 21120 22920 21120 KG 4 20176770474 36400 21746 23100 21746 KG 4 20556442259 36960 21648 22520 21648 KG 4 20556442259 50160 21120 22750 21120 KG 4 20566558590 44000 22000 23000 22000 KG 4 20600484908 56304 21102 23730 21102 KG 4 20513328495 25605 22080 24770 22080 KG 4 20325117835 31400 22704 24700 22704 KG 4 20530074227 52192 21096 23760 21096 KG 4 20513328495 .

50996 21120 23410 21120 KG 4 20386367664 33264 14784 16277 14784 KG 4 20484220710 11988 6660 7333 6660 KG 4 20484220710 10560 5280 5771 5280 KG 4 20484220710 16632 7392 8079 7392 KG 4 20484220710 15876 8820 9640 8820 KG 4 20484220710 42240 21120 23370 21120 KG 4 20484220710 27456 13728 15090 13728 KG 4 20484220710 13968 7760 8530 7760 KG 4 20484220710 23593 22080 24750 22080 KG 4 20325117835 18492 22080 24770 22080 KG 4 20325117835 29568 21120 24000 21120 KG 4 20525973311 47239 21312 24080 21312 KG 4 20487773094 47088 21254 23880 21254 KG 4 20170040938 39682 21208 23500 21208 KG 4 20529985062 35955 21120 23525 21120 KG 4 20373860736 39072 21120 23525 21120 KG 4 20373860736 35955 21120 23525 21120 KG 4 20373860736 39072 21120 23525 21120 KG 4 20373860736 45379 21376 23400 21376 KG 4 20564232221 46583 21488 23400 21488 KG 4 20564232221 27443 22080 24610 22080 KG 4 20325117835 20573 22080 24760 22080 KG 4 20325117835 42066 21120 23030 21120 KG 4 20176770474 21530 21120 23230 21120 KG 4 20176770474 40190 21120 23190 21120 KG 4 20176770474 44000 22000 23000 22000 KG 4 20525588913 42066 21120 23080 21120 KG 4 20176770474 38810 21516 22720 21516 KG 4 20492896269 38282 22272 23700 22272 KG 4 20492896269 69320 21008 23630 21008 KG 4 20501923428 43293 21700 23060 21700 KG 4 20492896269 52009 21120 23710 21120 KG 4 20372081831 47520 21120 22750 21120 KG 4 20566558590 69557 21120 23730 21120 KG 4 20501923428 47687 21340 23200 21340 KG 4 20600483596 50330 21248 23000 21248 KG 4 20600483596 50160 21120 22750 21120 KG 4 20566558590 42240 21120 23450 21120 KG 4 20451899881 34296 22788 23532 22788 KG 4 20529823321 38461 21120 23730 21120 KG 4 20600876491 36232 21696 24260 21696 KG 4 20600876491 37347 21408 24080 21408 KG 4 20600876491 37347 21408 23990 21408 KG 4 20600876491 38461 21120 23820 21120 KG 4 20600876491 .

38461 21120 23660 21120 KG 4 20600876491 38461 21120 23750 21120 KG 4 20600876491 44880 21120 23040 21120 KG 4 20402805294 50160 21120 22750 21120 KG 4 20566558590 32051 25600 26760 25600 KG 4 20386367664 38461 21120 23670 21120 KG 4 20600876491 35675 21840 24180 21840 KG 4 20600876491 50000 21120 24816 21120 KG 4 20550111251 41885 22272 23100 22272 KG 4 20554734473 49279 21120 23840 21120 KG 4 20522308880 42064 21032 24010 21032 KG 4 20453946038 50280 21552 24480 21552 KG 4 20453946038 52800 21120 23100 21120 KG 4 20554734473 24038 21120 23530 21120 KG 4 20600965345 53069 21756 24120 21756 KG 4 20522308880 54420 22160 24560 22160 KG 4 20522308880 11998 10560 11810 10560 KG 4 20325346435 45905 22000 24230 22000 KG 4 20386367664 49037 21840 24120 21840 KG 4 20555881801 47765 21120 23100 21120 KG 4 20554734473 2336 14400 14976 14400 KG 4 20482485511 3656 8448 9293 8448 KG 4 20482485511 10560 5280 5836 5280 KG 4 20484220710 21384 9504 10505 9504 KG 4 20484220710 12096 6720 7428 6720 KG 4 20484220710 40985 21944 23330 21944 KG 4 20492896269 52800 21120 23760 21120 KG 4 20543931307 38020 21760 23500 21760 KG 4 20529985062 35557 23360 25190 23360 KG 4 20386367664 33056 22016 24090 22016 KG 4 20551770151 46992 21120 23360 21120 KG 4 20551770151 52800 21120 23100 21120 KG 4 20554734473 44000 22000 23000 22000 KG 4 20600484908 97680 21120 23790 21120 KG 4 20600808657 46394 21120 23280 21120 KG 4 20176770474 40143 21120 22790 21120 KG 4 20176770474 42491 20064 22723 20064 KG 4 20327739230 2280 960 1087 960 KG 4 20327739230 49805 21120 24100 21120 KG 4 20522308880 36432 15840 17074 15840 KG 4 20373860736 30461 9984 15308 9984 KG 4 20522308880 6758 5760 8832 5760 KG 4 20522308880 37272 14784 17002 14784 KG 4 20461642706 44125 21120 23980 21120 KG 4 20522308880 42067 21120 23160 21120 KG 4 20176770474 .

36960 21648 22810 21648 KG 4 20556442259 35758 21696 24130 21696 KG 4 20600965345 72864 31680 34190 31680 KG 4 20373860736 35133 22128 24481 22128 KG 4 20537677962 15000 13000 17500 13000 KG 4 20537677962 15000 13000 17500 13000 KG 4 20537677962 5332 21824 23000 21824 KG 4 20512252282 6615 21868 23000 21868 KG 4 20512252282 42900 21120 23180 21120 KG 4 20395379233 42900 21120 23210 21120 KG 4 20395379233 47925 21120 24100 21120 KG 4 20461642706 23466 21120 24080 21120 KG 4 20461642706 25261 21120 23860 21120 KG 4 20461642706 61253 21120 23800 21120 KG 4 20461642706 70242 24000 26340 24000 KG 4 20461642706 71003 24000 26430 24000 KG 4 20461642706 70242 24000 26460 24000 KG 4 20461642706 15000 13000 17500 13000 KG 4 20537677962 1560 960 1095 960 KG 4 20513328495 35131 21760 23650 21760 KG 4 20392700995 37340 21120 23900 21120 KG 4 20340584237 47088 21254 24090 21254 KG 4 20170040938 36232 21696 24510 21696 KG 4 20600876491 36789 21552 25140 21552 KG 4 20600876491 40398 21120 24040 21120 KG 4 20600876491 50164 21120 23880 21120 KG 4 20600876491 38461 21120 23860 21120 KG 4 20600876491 37347 21408 24080 21408 KG 4 20600876491 37347 21408 24160 21408 KG 4 20600876491 31157 21120 23910 21120 KG 4 20340584237 31157 21120 25320 21120 KG 4 20340584237 36057 21120 23780 21120 KG 4 20340584237 48076 21120 23740 21120 KG 4 20340584237 48076 21120 23830 21120 KG 4 20340584237 61297 21840 23550 21840 KG 4 20555881801 60885 21696 23420 21696 KG 4 20555881801 45779 21120 23860 21120 KG 4 20600876491 44150 21120 23970 21120 KG 4 20600876491 43924 21120 23920 21120 KG 4 20600876491 14865 16400 18630 16400 KG 4 20325346435 3702 4720 5360 4720 KG 4 20502072006 45630 21552 23450 21552 KG 4 20555881801 47533 21376 23840 21376 KG 4 20487773094 75060 45696 49540 45696 KG 4 20539701178 18031 22080 24780 22080 KG 4 20325117835 .

51215 21708 23823 21708 KG 4 20480118023 28412 21296 24000 21296 KG 4 20547533497 28682 21696 24374 21696 KG 4 20537677962 47672 21120 23760 21120 KG 4 20538970370 12296 22000 23100 22000 KG 4 20538970370 23633 22464 24000 22464 KG 4 20561168939 21929 22464 24000 22464 KG 4 20561168939 22541 22464 24000 22464 KG 4 20561168939 23867 22464 24000 22464 KG 4 20561168939 22777 22464 24000 22464 KG 4 20561168939 21693 22464 24000 22464 KG 4 20561168939 22269 22464 24000 22464 KG 4 20561168939 21822 22464 24000 22464 KG 4 20561168939 21562 22464 24000 22464 KG 4 20561168939 21599 22464 24000 22464 KG 4 20561168939 53485 21120 23000 21120 KG 4 20600483596 53485 21120 23000 21120 KG 4 20600483596 52800 21120 23760 21120 KG 4 20170040938 52784 21164 23000 21164 KG 4 20600483596 53385 21164 23000 21164 KG 4 20600483596 41325 24000 24600 24000 KG 4 20481065799 46482 21120 23600 21120 KG 4 20481555702 46482 21120 23880 21120 KG 4 20481555702 42240 21120 23770 21120 KG 4 20481555702 32115 23424 25250 23424 KG 4 20539701178 40374 24000 24600 24000 KG 4 20481065799 46482 21120 23720 21120 KG 4 20481555702 46482 21120 23920 21120 KG 4 20481555702 46830 21120 23790 21120 KG 4 20481555702 46830 21120 23850 21120 KG 4 20481555702 33177 24000 24600 24000 KG 4 20481065799 16643 24000 24600 24000 KG 4 20481065799 52447 20800 24600 20800 KG 4 20481065799 22331 22464 24140 22464 KG 4 20535674010 59099 21120 23890 21120 KG 4 20461642706 19052 22080 24860 22080 KG 4 20325117835 34200 22800 23940 22800 KG 4 20543931307 51840 17280 19440 17280 KG 4 20552999194 22959 22080 24860 22080 KG 4 20325117835 17125 22080 24860 22080 KG 4 20325117835 37808 21780 23180 21780 KG 4 20492896269 41743 22272 23100 22272 KG 4 20554734473 65208 21120 24170 21120 KG 4 20461642706 17461 21120 23660 21120 KG 4 20461642706 22768 22800 23712 22800 KG 4 20561168939 .

47815 21120 22704 21120 KG 4 20561168939 45644 21120 22704 21120 KG 4 20561168939 44888 21120 22704 21120 KG 4 20561168939 12288 22000 23100 22000 KG 4 20538970370 16908 22000 23100 22000 KG 4 20538970370 34620 21960 23700 21960 KG 4 20561168939 33112 21960 23700 21960 KG 4 20561168939 36444 21960 23700 21960 KG 4 20561168939 33722 21960 23700 21960 KG 4 20561168939 36432 15840 17033 15840 KG 4 20373860736 72864 31680 33975 31680 KG 4 20373860736 42240 21120 23760 21120 KG 4 20530042708 38461 21120 23710 21120 KG 4 20600876491 52800 21120 23780 21120 KG 4 20170040938 48907 21264 23631 21264 KG 4 20373860736 44254 14784 16262 14784 KG 4 20482485511 57750 21000 23000 21000 KG 4 20600652207 14120 15288 17380 15288 KG 4 20325346435 51081 21120 22680 21120 KG 4 20555881801 30888 13728 15142 13728 KG 4 20484220710 14112 7840 8648 7840 KG 4 20484220710 38461 21120 23740 21120 KG 4 20600876491 59136 21120 23140 21120 KG 4 20551770151 36120 21794 23420 21794 KG 4 20556442259 36960 21648 22850 21648 KG 4 20556442259 38294 21120 23030 21120 KG 4 20176770474 36566 21120 23030 21120 KG 4 20176770474 48076 21120 23850 21120 KG 4 20340584237 40740 21120 23140 21120 KG 4 20176770474 64524 21120 23720 21120 KG 4 20501923428 39024 20912 22940 20912 KG 4 20176770474 50160 21120 22750 21120 KG 4 20566558590 58474 21120 23680 21120 KG 4 20501923428 50160 21120 22750 21120 KG 4 20566558590 27456 21120 23810 21120 KG 4 20325346435 26040 13200 13728 13200 KG 4 20482485511 52800 21120 23100 21120 KG 4 20554734473 46464 21120 22810 21120 KG 4 20402805294 24882 22848 24010 22848 KG 4 20402805294 23351 22080 24880 22080 KG 4 20325117835 24022 22080 24680 22080 KG 4 20325117835 43791 21164 23820 21164 KG 4 20451899881 42240 21120 23770 21120 KG 4 20451899881 39072 21120 23496 21120 KG 4 20516791722 34100 21696 24030 21696 KG 4 20256119006 .

52298 21840 24150 21840 KG 4 20555881801 25023 13200 13728 13200 KG 4 20482485511 15480 7200 7488 7200 KG 4 20482485511 5369 5832 6620 5832 KG 4 20502072006 48907 21264 23631 21264 KG 4 20373860736 48576 21120 23525 21120 KG 4 20373860736 45632 21596 23240 21596 KG 4 20492896269 50990 21480 23760 21480 KG 4 20526218362 17310 22080 24850 22080 KG 4 20325117835 42356 21024 23790 21024 KG 4 20327739230 51898 21114 23870 21114 KG 4 20327739230 42015 21984 23100 21984 KG 4 20554734473 7780 6076 6775 6076 KG 4 20325117835 20492 16004 17845 16004 KG 4 20325117835 11181 15864 17861 15864 KG 4 20325117835 4616 6216 6999 6216 KG 4 20325117835 23597 22080 24780 22080 KG 4 20325117835 40940 21120 23640 21120 KG 4 20501923428 40334 21428 23190 21428 KG 4 20492896269 50000 21120 24816 21120 KG 4 20550111251 37272 14784 17002 14784 KG 4 20461642706 42068 21120 22870 21120 KG 4 20176770474 37811 21696 24070 21696 KG 4 20501923428 42067 21120 23060 21120 KG 4 20176770474 41684 21340 22780 21340 KG 4 20492896269 45041 21376 23400 21376 KG 4 20564232221 28354 9504 10454 9504 KG 4 20482485511 28512 9504 10454 9504 KG 4 20482485511 56401 21408 22480 21408 KG 4 20555881801 43459 21792 23900 21792 KG 4 20386367664 52192 21096 23490 21096 KG 4 20513328495 28181 23360 25040 23360 KG 4 20386367664 48000 21120 23680 21120 KG 4 20600965345 65038 21248 23890 21248 KG 4 20445534570 43824 21120 23000 21120 KG 4 20525999204 10483 14976 16761 14976 KG 4 20373860736 52800 21120 23000 21120 KG 4 20600484908 33053 21120 23120 21120 KG 4 20386367664 32051 25600 26870 25600 KG 4 20386367664 38896 21472 23500 21472 KG 4 20529985062 28181 23360 25120 23360 KG 4 20386367664 44000 22000 23000 22000 KG 4 20525588913 38322 21120 23320 21120 KG 4 20386367664 37004 22464 24550 22464 KG 4 20386367664 43344 22008 23688 22008 KG 4 20529823321 .

15000 13000 17500 13000 KG 4 20537677962 15000 13000 17500 13000 KG 4 20537677962 15000 13000 17500 13000 KG 4 20537677962 53592 21120 23760 21120 KG 4 20480118023 44000 22000 23000 22000 KG 4 20525588913 15889 21120 23860 21120 KG 4 20396260639 28512 12672 14053 12672 KG 4 20484220710 16128 8960 9937 8960 KG 4 20484220710 22458 12048 13570 12048 KG 4 20544884329 36789 21552 24170 21552 KG 4 20600876491 36232 21696 24450 21696 KG 4 20600876491 36789 21552 24260 21552 KG 4 20600876491 38461 21120 23980 21120 KG 4 20600876491 26136 19008 21105 19008 KG 4 20551770151 4118 2112 2345 2112 KG 4 20551770151 42240 21120 23680 21120 KG 4 20451899881 30096 21120 22930 21120 KG 4 20429965307 50160 21120 22750 21120 KG 4 20566558590 50160 21120 22750 21120 KG 4 20566558590 33053 21120 23340 21120 KG 4 20386367664 30048 21120 23730 21120 KG 4 20386367664 29568 14784 16328 14784 KG 4 20484220710 12096 6720 7422 6720 KG 4 20484220710 35047 21288 24120 21288 KG 4 20386367664 44000 22000 23000 22000 KG 4 20600484908 41848 21248 23630 21248 KG 4 20445534570 28181 23360 24970 23360 KG 4 20386367664 54691 21120 24300 21120 KG 4 20410065364 35016 21288 23970 21288 KG 4 20386367664 31157 21120 23670 21120 KG 4 20340584237 43176 21120 23710 21120 KG 4 20340584237 12833 21120 23740 21120 KG 4 20340584237 42076 21120 23550 21120 KG 4 20340584237 13129 21120 23660 21120 KG 4 20340584237 43176 21120 23690 21120 KG 4 20340584237 48076 21120 23610 21120 KG 4 20340584237 43176 21120 23720 21120 KG 4 20340584237 22733 22848 24547 22848 KG 4 20537677962 32144 21576 24251 21576 KG 4 20537677962 18216 7920 8511 7920 KG 4 20373860736 12415 22000 23100 22000 KG 4 20538970370 48806 21120 23760 21120 KG 4 20538970370 12404 22000 23100 22000 KG 4 20538970370 29887 21456 23456 21456 KG 4 20561168939 37175 21120 23610 21120 KG 4 20481555702 .

37175 21120 23730 21120 KG 4 20481555702 40751 21120 23780 21120 KG 4 20481555702 40751 21120 23680 21120 KG 4 20481555702 40751 21120 23930 21120 KG 4 20481555702 40751 21120 23980 21120 KG 4 20481555702 52800 21120 24060 21120 KG 4 20461642706 56400 22560 25390 22560 KG 4 20461642706 37920 22464 24780 22464 KG 4 20479813877 67467 24000 26340 24000 KG 4 20461642706 61131 21984 24770 21984 KG 4 20461642706 37601 20304 22170 20304 KG 4 20395379233 42900 21120 22980 21120 KG 4 20395379233 37920 22464 24830 22464 KG 4 20479813877 21120 14080 15483 14080 KG 4 20530184596 29440 22992 24920 22992 KG 4 20539701178 21202 24000 24600 24000 KG 4 20481065799 49436 20800 24600 20800 KG 4 20481065799 9888 5472 6017 5472 KG 4 20479813877 59622 21984 24740 21984 KG 4 20461642706 36432 15840 16921 15840 KG 4 20373860736 28545 21120 23900 21120 KG 4 20538803473 52800 21120 23760 21120 KG 4 20170040938 52800 21120 23760 21120 KG 4 20170040938 30224 21120 23020 21120 KG 4 20555757469 22592 22212 24090 22212 KG 4 20535674010 17824 22128 24128 22128 KG 4 20561168939 15604 22212 24212 22212 KG 4 20561168939 23842 21792 23792 21792 KG 4 20561168939 17438 22044 24044 22044 KG 4 20561168939 19103 22044 24044 22044 KG 4 20561168939 19893 21960 23960 21960 KG 4 20561168939 18825 22044 24044 22044 KG 4 20561168939 17890 22044 24044 22044 KG 4 20561168939 18052 22044 24044 22044 KG 4 20561168939 20666 21960 23960 21960 KG 4 20561168939 18428 21960 23960 21960 KG 4 20561168939 17262 22212 24212 22212 KG 4 20561168939 12376 22000 23100 22000 KG 4 20538970370 11933 22000 23100 22000 KG 4 20538970370 19704 22212 24000 22212 KG 4 20561168939 16136 22464 24000 22464 KG 4 20561168939 20990 22128 24000 22128 KG 4 20561168939 17302 22296 24000 22296 KG 4 20561168939 22213 21960 24000 21960 KG 4 20561168939 18153 22380 24000 22380 KG 4 20561168939 .

52371 21164 23000 21164 KG 4 20600483596 52371 21164 23000 21164 KG 4 20600483596 51482 21208 23000 21208 KG 4 20600483596 51482 21208 23000 21208 KG 4 20600483596 48076 21120 23810 21120 KG 4 20340584237 43176 21120 23790 21120 KG 4 20340584237 43176 21120 23910 21120 KG 4 20340584237 48076 21120 23740 21120 KG 4 20340584237 43176 21120 23720 21120 KG 4 20340584237 60890 45984 49620 45984 KG 4 20539701178 15889 21120 23760 21120 KG 4 20396260639 65943 24000 26300 24000 KG 4 20461642706 53506 21934 24480 21934 KG 4 20461642706 66536 24000 26280 24000 KG 4 20461642706 66544 24000 26310 24000 KG 4 20461642706 48312 21120 23090 21120 KG 4 20543931307 10627 11616 12960 11616 KG 4 20325346435 8891 9504 10600 9504 KG 4 20502072006 1391 856 956 856 KG 4 20513328495 29085 20808 22800 20808 KG 4 20176770474 36186 20912 22940 20912 KG 4 20176770474 23253 20496 22640 20496 KG 4 20176770474 35804 21760 23650 21760 KG 4 20392700995 36432 15840 17078 15840 KG 4 20373860736 43176 21120 23730 21120 KG 4 20340584237 43176 21120 23760 21120 KG 4 20340584237 14076 5748 6461 5748 KG 4 20372081831 42577 21516 22940 21516 KG 4 20492896269 31157 21120 23770 21120 KG 4 20340584237 31157 21120 23920 21120 KG 4 20340584237 31680 10560 11616 10560 KG 4 20482485511 24360 12000 12480 12000 KG 4 20482485511 32051 27050 27050 27050 KG 4 20386367664 4233 4416 4868 4416 KG 4 20325117835 8473 9284 10234 9284 KG 4 20325117835 7591 8380 9238 8380 KG 4 20325117835 1 1 4 1 KG 4 20481065799 25798 22080 24600 22080 KG 4 20325117835 27456 21120 23570 21120 KG 4 20480943687 46814 20064 23342 20064 KG 4 20327739230 1803 1056 1228 1056 KG 4 20327739230 15127 10560 12005 10560 KG 4 20600876491 15127 10560 12005 10560 KG 4 20600876491 46200 21120 23740 21120 KG 4 20170040938 46200 21120 23700 21120 KG 4 20170040938 .

49653 21208 23810 21208 KG 4 20451899881 42240 21120 23830 21120 KG 4 20451899881 52800 21120 23760 21120 KG 4 20543931307 33990 22660 23790 22660 KG 4 20543931307 52800 21120 23000 21120 KG 4 20600484908 35047 21228 24140 21228 KG 4 20386367664 36834 17952 20276 17952 KG 4 20327739230 5509 1920 2169 1920 KG 4 20327739230 2009 1050 1186 1050 KG 4 20327739230 52800 21120 23000 21120 KG 4 20525588913 52800 21120 23000 21120 KG 4 20525588913 25795 22080 24660 22080 KG 4 20325117835 34551 21184 23990 21184 KG 4 20522308880 52647 20966 23597 20966 KG 4 20513328495 255 136 153 136 KG 4 20513328495 63615 24000 26300 24000 KG 4 20410065364 42130 21616 23270 21616 KG 4 20492896269 40925 21972 23640 21972 KG 4 20492896269 15228 22080 24650 22080 KG 4 20325117835 27456 13728 15233 13728 KG 4 20484220710 4752 2112 2343 2112 KG 4 20484220710 10080 5600 6214 5600 KG 4 20484220710 30652 20064 22740 20064 KG 4 20340584237 43176 21120 24010 21120 KG 4 20340584237 39600 21120 24000 21120 KG 4 20525973311 34914 21120 24000 21120 KG 4 20525973311 36042 21248 23660 21248 KG 4 20600965345 32078 21568 23820 21568 KG 4 20386367664 52800 21120 23100 21120 KG 4 20554734473 39072 21120 23496 21120 KG 4 20516791722 42890 20064 22799 20064 KG 4 20327739230 2788 960 1091 960 KG 4 20327739230 28054 21696 23900 21696 KG 4 20530074227 50000 21120 24816 21120 KG 4 20550111251 27675 19456 21623 19456 KG 4 20522308880 2017 2112 2347 2112 KG 4 20522308880 47197 21120 23360 21120 KG 4 20551770151 48076 21120 23930 21120 KG 4 20340584237 51520 22400 23492 22400 KG 4 20373860736 51520 22400 23492 22400 KG 4 20373860736 48576 21120 23525 21120 KG 4 20373860736 48907 21264 23631 21264 KG 4 20373860736 51520 22400 23492 22400 KG 4 20373860736 42240 21120 23520 21120 KG 4 20373860736 42528 21264 23601 21264 KG 4 20373860736 .

35955 21120 23520 21120 KG 4 20373860736 39072 21120 23525 21120 KG 4 20373860736 31680 10560 11616 10560 KG 4 20482485511 24513 12000 12480 12000 KG 4 20482485511 17551 21120 24190 21120 KG 4 20555757469 44880 21120 21530 21120 KG 4 20530042708 25648 21952 23880 21952 KG 4 20551770151 11708 17280 19990 17280 KG 4 20396260639 31047 22560 24000 22560 KG 4 20402805294 20032 22000 23800 22000 KG 4 20600483596 35735 21552 23930 21552 KG 4 20501923428 38858 21552 24020 21552 KG 4 20501923428 51555 21120 23640 21120 KG 4 20501923428 50160 21120 22750 21120 KG 4 20566558590 50160 21120 22750 21120 KG 4 20566558590 14387 21120 23930 21120 KG 4 20555757469 48653 21120 23660 21120 KG 4 20501923428 43070 22416 24600 22416 KG 4 20501923428 17599 18472 20806 18472 KG 4 20325117835 238 296 333 296 KG 4 20325117835 3386 3312 3730 3312 KG 4 20325117835 32495 21296 24090 21296 KG 4 20256119006 56723 21120 23420 21120 KG 4 20256119006 45647 21120 23680 21120 KG 4 20501923428 36790 21408 23740 21408 KG 4 20501923428 56628 21120 23720 21120 KG 4 20501923428 52932 21120 23670 21120 KG 4 20501923428 25821 21120 24270 21120 KG 4 20555757469 31344 22038 23470 22038 KG 4 20556442259 55588 21120 23000 21120 KG 4 20600483596 20734 22380 24380 22380 KG 4 20561168939 22919 22212 24380 22212 KG 4 20561168939 24784 21472 23496 21472 KG 4 20538970370 41308 21120 24090 21120 KG 4 20410065364 34315 14784 17002 14784 KG 4 20461642706 45922 21984 23100 21984 KG 4 20554734473 15127 10560 11950 10560 KG 4 20600876491 15127 10560 11950 10560 KG 4 20600876491 44226 21400 24080 21400 KG 4 20410065364 35640 15840 17547 15840 KG 4 20484220710 10080 5600 6203 5600 KG 4 20484220710 44000 22000 23000 22000 KG 4 20600484908 34307 21120 23480 21120 KG 4 20481555702 34307 21120 23660 21120 KG 4 20481555702 34307 21120 23720 21120 KG 4 20481555702 .

12514 21120 23670 21120 KG 4 20131565659 39851 21120 23830 21120 KG 4 20481555702 39851 21120 23720 21120 KG 4 20481555702 31475 21000 23420 21000 KG 4 20481555702 34307 21120 23790 21120 KG 4 20481555702 34307 21120 23820 21120 KG 4 20481555702 68946 19008 21570 19008 KG 4 20445534570 36376 21376 23730 21376 KG 4 20445534570 33191 21372 24230 21372 KG 4 20386367664 26853 22688 24640 22688 KG 4 20386367664 25395 23360 25210 23360 KG 4 20386367664 33428 21264 24060 21264 KG 4 20600876491 31146 21984 24520 21984 KG 4 20600876491 2579 21912 23000 21912 KG 4 20512252282 48996 21120 24000 21120 KG 4 20481121966 42341 20468 22310 20468 KG 4 20481121966 31157 21120 23970 21120 KG 4 20340584237 43507 21120 23710 21120 KG 4 20340584237 48407 21120 23670 21120 KG 4 20340584237 44000 22000 23000 22000 KG 4 20525588913 50160 21120 22750 21120 KG 4 20566558590 8154 21784 24584 21784 KG 4 20538803473 20520 22080 24840 22080 KG 4 20325117835 33885 21120 23970 21120 KG 4 20600876491 32972 21408 24200 21408 KG 4 20600876491 33885 21120 24010 21120 KG 4 20600876491 33885 21120 24000 21120 KG 4 20600876491 32972 21408 24300 21408 KG 4 20600876491 63507 24000 26690 24000 KG 4 20461642706 32972 21408 24210 21408 KG 4 20600876491 32059 21696 24420 21696 KG 4 20600876491 39600 21648 22800 21648 KG 4 20537945304 25222 23360 25210 23360 KG 4 20386367664 43419 21472 23280 21472 KG 4 20492896269 28865 23136 24990 23136 KG 4 20386367664 45074 21098 22790 21098 KG 4 20492896269 31584 21120 23440 21120 KG 4 20480943687 30951 12672 13515 12672 KG 4 20555881801 7171 9600 10772 9600 KG 4 20555881801 51432 21120 23580 21120 KG 4 20555881801 43745 22120 23810 22120 KG 4 20555881801 57665 24000 25400 24000 KG 4 20555881801 49518 21552 23130 21552 KG 4 20555881801 55440 21120 23760 21120 KG 4 20480118023 48576 21120 23525 21120 KG 4 20373860736 .

51520 22400 23492 22400 KG 4 20373860736 51520 22400 23492 22400 KG 4 20373860736 21348 22080 24980 22080 KG 4 20325117835 53592 21120 23760 21120 KG 4 20480118023 21113 19872 22482 19872 KG 4 20325117835 2195 2208 2498 2208 KG 4 20325117835 58571 21984 23640 21984 KG 4 20555881801 54107 22128 23780 22128 KG 4 20555881801 42240 21648 22900 21648 KG 4 20556442259 32515 21552 24460 21552 KG 4 20600876491 62261 21120 23940 21120 KG 4 20461642706 24483 21456 24150 21456 KG 4 20537677962 51520 22400 23492 22400 KG 4 20373860736 12062 21120 23760 21120 KG 4 20538970370 53354 21208 23000 21208 KG 4 20600483596 53354 21208 23000 21208 KG 4 20600483596 44798 20928 23314 20928 KG 4 20373860736 51520 22400 23492 22400 KG 4 20373860736 52461 21120 23000 21120 KG 4 20600483596 52461 21120 23000 21120 KG 4 20600483596 52749 21208 23000 21208 KG 4 20600483596 52749 21208 23000 21208 KG 4 20600483596 40062 16896 17500 16896 KG 4 20600483596 10892 4224 5500 4224 KG 4 20600483596 48576 21120 23525 21120 KG 4 20373860736 100617 69120 74570 69120 KG 4 20539701178 43507 21120 23860 21120 KG 4 20340584237 43507 21120 23930 21120 KG 4 20340584237 48576 21120 23520 21120 KG 4 20373860736 48576 21120 23525 21120 KG 4 20373860736 31498 21120 23660 21120 KG 4 20480943687 59932 21120 24020 21120 KG 4 20461642706 45822 21120 23760 21120 KG 4 20170040938 50197 24000 26370 24000 KG 4 20461642706 48702 24000 26300 24000 KG 4 20461642706 4462 24000 26290 24000 KG 4 20461642706 39416 24000 26370 24000 KG 4 20461642706 41974 24000 26440 24000 KG 4 20461642706 41159 24000 26550 24000 KG 4 20461642706 53188 24000 26330 24000 KG 4 20461642706 48145 21120 23810 21120 KG 4 20461642706 49724 21120 23730 21120 KG 4 20461642706 53433 22992 25530 22992 KG 4 20461642706 16198 21120 23760 21120 KG 4 20461642706 17775 21120 24350 21120 KG 4 20461642706 .

22867 21120 23730 21120 KG 4 20461642706 60360 24000 25560 24000 KG 4 20396260639 60149 24000 25660 24000 KG 4 20396260639 39401 21120 23021 21120 KG 4 20555757469 40850 21120 23021 21120 KG 4 20555757469 35518 24000 26160 24000 KG 4 20555757469 45822 21120 23760 21120 KG 4 20170040938 49640 21120 23021 21120 KG 4 20555757469 46951 21120 23021 21120 KG 4 20555757469 40801 21120 23021 21120 KG 4 20555757469 9449 21120 23021 21120 KG 4 20555757469 40585 21120 23021 21120 KG 4 20555757469 1560 960 1067 960 KG 4 20513328495 33885 21120 24200 21120 KG 4 20600876491 29568 21120 23630 21120 KG 4 20494586810 34609 21248 23510 21248 KG 4 20600965345 72864 31680 34204 31680 KG 4 20373860736 4465 9504 10454 9504 KG 4 20482485511 30360 13200 13728 13200 KG 4 20482485511 47904 20864 22590 20864 KG 4 20106728055 56892 21120 23470 21120 KG 4 20501923428 39783 22272 24390 22272 KG 4 20501923428 56892 21120 23610 21120 KG 4 20501923428 45936 21120 23900 21120 KG 4 20325346435 57499 21120 24816 21120 KG 4 20550111251 39071 21120 23870 21120 KG 4 20522308880 43824 21120 23950 21120 KG 4 20522308880 47309 21120 23980 21120 KG 4 20325346435 25550 22272 24540 22272 KG 4 20501923428 52800 21120 23100 21120 KG 4 20554734473 25337 21632 24230 21632 KG 4 20600876491 31680 10560 11616 10560 KG 4 20482485511 23280 12000 12480 12000 KG 4 20482485511 52800 21120 23100 21120 KG 4 20554734473 37147 21604 23500 21604 KG 4 20529985062 27834 21120 23140 21120 KG 4 20551770151 1392 1056 1156 1056 KG 4 20551770151 30138 13728 15022 13728 KG 4 20551770151 7256 6336 6933 6336 KG 4 20551770151 28375 16896 19202 16896 KG 4 20327739230 5227 1920 2182 1920 KG 4 20327739230 2882 1976 2246 1976 KG 4 20327739230 33885 21120 23980 21120 KG 4 20600876491 40512 21584 23290 21584 KG 4 20556442259 43507 21120 23860 21120 KG 4 20340584237 .

60192 21120 24190 21120 KG 4 20445534570 28512 12672 13930 12672 KG 4 20484220710 16128 8960 9850 8960 KG 4 20484220710 23232 11616 12785 11616 KG 4 20484220710 18144 10080 11095 10080 KG 4 20484220710 28512 12672 13913 12672 KG 4 20484220710 16128 8960 9837 8960 KG 4 20484220710 16324 14784 16572 14784 KG 4 20327739230 9617 3840 4304 3840 KG 4 20327739230 3506 2100 2354 2100 KG 4 20327739230 10224 12672 14302 12672 KG 4 20327739230 18321 7680 8668 7680 KG 4 20327739230 43215 21120 24050 21120 KG 4 20410065364 42722 21120 24050 21120 KG 4 20410065364 61442 24000 26100 24000 KG 4 20410065364 40561 21120 23120 21120 KG 4 20481121966 37474 21120 23120 21120 KG 4 20481121966 44880 21120 22180 21120 KG 4 20530042708 41670 21408 24180 21408 KG 4 20410065364 97680 21120 23790 21120 KG 4 20600808657 48407 21120 23900 21120 KG 4 20340584237 43507 21120 23910 21120 KG 4 20340584237 48407 21120 23890 21120 KG 4 20340584237 43507 21120 24030 21120 KG 4 20340584237 43562 21208 23790 21208 KG 4 20451899881 42240 21120 23710 21120 KG 4 20451899881 48407 21120 23980 21120 KG 4 20340584237 43507 21120 24050 21120 KG 4 20340584237 43507 21120 24170 21120 KG 4 20340584237 52800 21120 23000 21120 KG 4 20600484908 52800 21120 23000 21120 KG 4 20600484908 37280 21120 23640 21120 KG 4 20600965345 25395 23360 25130 23360 KG 4 20386367664 30254 21120 24250 21120 KG 4 20386367664 46620 21840 23320 21840 KG 4 20600652207 55044 21120 23990 21120 KG 4 20513328495 48407 21120 23680 21120 KG 4 20340584237 50568 21084 23850 21084 KG 4 20513328495 53784 24000 26120 24000 KG 4 20480943687 29237 21792 24210 21792 KG 4 20386367664 30254 21120 23280 21120 KG 4 20386367664 25344 20928 23525 20928 KG 4 20373860736 21965 21120 23525 21120 KG 4 20373860736 42240 21120 23525 21120 KG 4 20373860736 48576 21120 23525 21120 KG 4 20373860736 .

31763 21408 23900 21408 KG 4 20494586810 41210 21120 23580 21120 KG 4 20501923428 44364 21120 23490 21120 KG 4 20501923428 40926 21528 23000 21528 KG 4 20492896269 39664 21120 23680 21120 KG 4 20501923428 50160 21120 22750 21120 KG 4 20566558590 57772 21120 23620 21120 KG 4 20501923428 50727 22272 24450 22272 KG 4 20501923428 32942 21552 23750 21552 KG 4 20501923428 52800 21120 23000 21120 KG 4 20525588913 52800 21120 23000 21120 KG 4 20525588913 52800 21120 23000 21120 KG 4 20525588913 27732 23136 24780 23136 KG 4 20555881801 44000 22000 23000 22000 KG 4 20600484908 53301 21120 23000 21120 KG 4 20600483596 34954 21632 23970 21632 KG 4 20487773094 36432 15840 17035 15840 KG 4 20373860736 36432 15840 17077 15840 KG 4 20373860736 33885 21120 23850 21120 KG 4 20600876491 39072 21120 23496 21120 KG 4 20516791722 48048 21120 23200 21120 KG 4 20555881801 54576 24000 25290 24000 KG 4 20555881801 51638 22704 24460 22704 KG 4 20555881801 50933 21120 23100 21120 KG 4 20554734473 37354 21120 23510 21120 KG 4 20481555702 44000 22000 23000 22000 KG 4 20525588913 43507 21120 23740 21120 KG 4 20340584237 31341 23568 25410 23568 KG 4 20539701178 28110 21120 23210 21120 KG 4 20481555702 28110 21120 23220 21120 KG 4 20481555702 28110 21120 23370 21120 KG 4 20481555702 26334 21000 23150 21000 KG 4 20481555702 32059 21696 24380 21696 KG 4 20600876491 33428 21264 24180 21264 KG 4 20600876491 33885 21120 23990 21120 KG 4 20600876491 33885 21120 24020 21120 KG 4 20600876491 33885 21120 24090 21120 KG 4 20600876491 54576 24000 25420 24000 KG 4 20555881801 39277 24000 25400 24000 KG 4 20555881801 37740 22344 23832 22344 KG 4 20543931307 29230 19008 21526 19008 KG 4 20327739230 5142 1920 2174 1920 KG 4 20327739230 25073 22416 25250 22416 KG 4 20538803473 37023 21648 23140 21648 KG 4 20492896269 40557 21296 22730 21296 KG 4 20492896269 .

44076 21120 23990 21120 KG 4 20555757469 42240 21120 22990 21120 KG 4 20395379233 51520 22400 23492 22400 KG 4 20373860736 25154 21120 24080 21120 KG 4 20461642706 25154 21120 24110 21120 KG 4 20461642706 25154 21120 23990 21120 KG 4 20461642706 36340 15800 17062 15800 KG 4 20373860736 43507 21120 23880 21120 KG 4 20340584237 43507 21120 23960 21120 KG 4 20340584237 43507 21120 23860 21120 KG 4 20340584237 53763 24000 26030 24000 KG 4 20480943687 54504 24000 26170 24000 KG 4 20480943687 43507 21120 23730 21120 KG 4 20340584237 43507 21120 23900 21120 KG 4 20340584237 43507 21120 23720 21120 KG 4 20340584237 17936 21516 24130 21516 KG 4 20547533497 51520 22400 23492 22400 KG 4 20373860736 25344 21120 23525 21120 KG 4 20373860736 36580 21120 23021 21120 KG 4 20555757469 31806 21120 23021 21120 KG 4 20555757469 48987 21120 23021 21120 KG 4 20555757469 47770 21552 23763 21552 KG 4 20373860736 37133 21120 23021 21120 KG 4 20555757469 41136 21120 23910 21120 KG 4 20461642706 42760 21840 24730 21840 KG 4 20461642706 44944 22992 25630 22992 KG 4 20461642706 39656 21408 23990 21408 KG 4 20461642706 44155 21120 23980 21120 KG 4 20461642706 43630 21120 24140 21120 KG 4 20461642706 41133 21120 24050 21120 KG 4 20461642706 40357 21120 24000 21120 KG 4 20461642706 40937 21120 24000 21120 KG 4 20461642706 42271 22704 25150 22704 KG 4 20461642706 42139 22704 25260 22704 KG 4 20461642706 43892 21120 24060 21120 KG 4 20461642706 45074 21120 24120 21120 KG 4 20461642706 43132 21120 23380 21120 KG 4 20461642706 44204 21120 23390 21120 KG 4 20461642706 44313 21120 23590 21120 KG 4 20461642706 54112 24000 26040 24000 KG 4 20480943687 46950 23712 25370 23712 KG 4 20396260639 14914 24000 26180 24000 KG 4 20461642706 43273 21120 23950 21120 KG 4 20461642706 50996 24000 26950 24000 KG 4 20461642706 50251 24000 26520 24000 KG 4 20461642706 .

41085 23136 25650 23136 KG 4 20461642706 35220 22848 25390 22848 KG 4 20461642706 65652 46272 50120 46272 KG 4 20539701178 47770 21120 23021 21120 KG 4 20555757469 45682 21120 23021 21120 KG 4 20555757469 38886 21120 23021 21120 KG 4 20555757469 48642 24000 26160 24000 KG 4 20555757469 55895 21120 23000 21120 KG 4 20600483596 53059 21252 23000 21252 KG 4 20600483596 54852 22000 23500 22000 KG 4 20600483596 18821 21208 24000 21208 KG 4 20547533497 29669 21472 24160 21472 KG 4 20547533497 46881 20064 22660 20064 KG 4 20561349640 53429 21208 23000 21208 KG 4 20600483596 53505 21208 23000 21208 KG 4 20600483596 41132 21120 23021 21120 KG 4 20555757469 1560 960 1069 960 KG 4 20513328495 33885 21120 24120 21120 KG 4 20600876491 50659 22272 24110 22272 KG 4 20555881801 49680 21840 23480 21840 KG 4 20555881801 49680 21840 23750 21840 KG 4 20555881801 41899 21120 23750 21120 KG 4 20501923428 50094 21120 23600 21120 KG 4 20501923428 32894 21384 24220 21384 KG 4 20547533497 33460 21296 24260 21296 KG 4 20547533497 32854 21296 24300 21296 KG 4 20547533497 40783 21120 23770 21120 KG 4 20501923428 48407 21120 23770 21120 KG 4 20340584237 45904 22430 23700 22430 KG 4 20492896269 55460 21120 23630 21120 KG 4 20501923428 47520 21120 24700 21120 KG 4 20411808972 42240 21120 23680 21120 KG 4 20534946768 48407 21120 23770 21120 KG 4 20340584237 47747 20832 23690 20832 KG 4 20340584237 44741 23000 24250 23000 KG 4 20492896269 46454 23000 24090 23000 KG 4 20492896269 45884 23000 24340 23000 KG 4 20492896269 33885 21120 23780 21120 KG 4 20600876491 46647 20352 23090 20352 KG 4 20340584237 38336 21264 24000 21264 KG 4 20501923428 41404 21120 23870 21120 KG 4 20501923428 42627 20736 23220 20736 KG 4 20340584237 48407 21120 23860 21120 KG 4 20340584237 45107 19680 22450 19680 KG 4 20340584237 30185 21120 23320 21120 KG 4 20481555702 .

30185 21120 23210 21120 KG 4 20481555702 30185 21120 23320 21120 KG 4 20481555702 33978 21120 23240 21120 KG 4 20481555702 2338 9504 10454 9504 KG 4 20482485511 19931 13200 13728 13200 KG 4 20482485511 52218 22128 24590 22128 KG 4 20501923428 40760 21120 23700 21120 KG 4 20501923428 21425 15840 17887 15840 KG 4 20327739230 7499 2880 3252 2880 KG 4 20327739230 3629 2100 2371 2100 KG 4 20327739230 39600 21120 24000 21120 KG 4 20525973311 37218 19008 21513 19008 KG 4 20327739230 3984 2100 2377 2100 KG 4 20327739230 22302 15840 17825 15840 KG 4 20327739230 5042 1920 2161 1920 KG 4 20327739230 5515 3150 3545 3150 KG 4 20327739230 38280 21120 24000 21120 KG 4 20525973311 37787 21604 22770 21604 KG 4 20492896269 50220 21120 23560 21120 KG 4 20501923428 54215 21956 23500 21956 KG 4 20600483596 48105 24000 26010 24000 KG 4 20410065364 48094 24000 26040 24000 KG 4 20410065364 38514 21408 23750 21408 KG 4 20501923428 26164 21296 24000 21296 KG 4 20304261855 47520 21120 24520 21120 KG 4 20411808972 32028 21696 23890 21696 KG 4 20501923428 42883 21120 23590 21120 KG 4 20501923428 42240 21120 23770 21120 KG 4 20451899881 48038 21408 23682 21408 KG 4 20373860736 42240 21120 23525 21120 KG 4 20373860736 51520 22400 23492 22400 KG 4 20373860736 42240 21120 23525 21120 KG 4 20373860736 34599 21264 23264 21264 KG 4 20481121966 6926 9504 10454 9504 KG 4 20482485511 26256 13200 13728 13200 KG 4 20482485511 43137 20962 23180 20962 KG 4 20529823321 34553 15210 17330 15210 KG 4 20325346435 13546 6054 6540 6054 KG 4 20502072006 48944 21072 23460 21072 KG 4 20513328495 41912 23000 23870 23000 KG 4 20492896269 43785 23000 23910 23000 KG 4 20492896269 50791 24000 26260 24000 KG 4 20131565659 33885 21120 23890 21120 KG 4 20600876491 33885 21120 23950 21120 KG 4 20600876491 33885 21120 23900 21120 KG 4 20600876491 .

33885 21120 23980 21120 KG 4 20600876491 52800 21120 23000 21120 KG 4 20600484908 48105 24000 26120 24000 KG 4 20410065364 41409 21120 24090 21120 KG 4 20410065364 38038 21120 24260 21120 KG 4 20410065364 43447 21208 23750 21208 KG 4 20451899881 43396 21208 23820 21208 KG 4 20451899881 34487 21120 23800 21120 KG 4 20600965345 36694 21120 23700 21120 KG 4 20600965345 52800 21120 23000 21120 KG 4 20600484908 27456 13728 15143 13728 KG 4 20484220710 4752 2112 2330 2112 KG 4 20484220710 10080 5600 6177 5600 KG 4 20484220710 57499 21120 24816 21120 KG 4 20550111251 52800 21120 23000 21120 KG 4 20525588913 56941 24000 26420 24000 KG 4 20131565659 42240 21648 22440 21648 KG 4 20530042708 25861 21984 23400 21984 KG 4 20402805294 27825 22240 24380 22240 KG 4 20386367664 27825 22240 24360 22240 KG 4 20386367664 21844 20592 22820 20592 KG 4 20386367664 52800 21120 23000 21120 KG 4 20525588913 57499 21120 24816 21120 KG 4 20550111251 44000 22000 23000 22000 KG 4 20600484908 36423 21484 23100 21484 KG 4 20492896269 47414 21120 22740 21120 KG 4 20492896269 44696 21120 24130 21120 KG 4 20555757469 39006 21120 23910 21120 KG 4 20555757469 55422 21824 23810 21824 KG 4 20445534570 30260 21604 23000 21604 KG 4 20492896269 25348 20812 23050 20812 KG 4 20386367664 47520 21120 24360 21120 KG 4 20411808972 46352 21056 24250 21056 KG 4 20411808972 31736 21120 24340 21120 KG 4 20453946038 38238 21264 23300 21264 KG 4 20481121966 51520 22400 23492 22400 KG 4 20373860736 48576 21120 23525 21120 KG 4 20373860736 48075 21120 23021 21120 KG 4 20481121966 34807 21120 23920 21120 KG 4 20538803473 28635 21632 24432 21632 KG 4 20538803473 49949 21120 24029 21120 KG 4 20325346435 42240 21120 24030 21120 KG 4 20451899881 32515 21552 24230 21552 KG 4 20600876491 33428 21264 24130 21264 KG 4 20600876491 33885 21120 24160 21120 KG 4 20600876491 .

34535 21384 22880 21384 KG 4 20492896269 46399 21552 23790 21552 KG 4 20555881801 39367 21504 24440 21504 KG 4 20571552729 33885 21120 24030 21120 KG 4 20600876491 33885 21120 23880 21120 KG 4 20600876491 33885 21120 23940 21120 KG 4 20600876491 47520 21120 24370 21120 KG 4 20411808972 47520 21120 24380 21120 KG 4 20411808972 30298 21568 23940 21568 KG 4 20487773094 44168 21696 23810 21696 KG 4 20555881801 44000 22000 23000 22000 KG 4 20525588913 34584 21120 24160 21120 KG 4 20410065364 31831 22272 24910 22272 KG 4 20410065364 33885 21120 23990 21120 KG 4 20600876491 46513 24000 25840 24000 KG 4 20396260639 46864 24000 25680 24000 KG 4 20396260639 33885 21120 24020 21120 KG 4 20600876491 38105 19958 22640 19958 KG 4 20461642706 38105 19958 22690 19958 KG 4 20461642706 38105 19958 22650 19958 KG 4 20461642706 46180 23280 26000 23280 KG 4 20461642706 38757 22128 24910 22128 KG 4 20461642706 36382 19958 22570 19958 KG 4 20461642706 51005 22176 23276 22176 KG 4 20373860736 51520 22400 23492 22400 KG 4 20373860736 48576 21120 23525 21120 KG 4 20373860736 41800 21120 23850 21120 KG 4 20461642706 41537 21120 23710 21120 KG 4 20461642706 30888 39182 44380 39182 KG 4 20525545866 40260 21120 23050 21120 KG 4 20395379233 49553 24000 26070 24000 KG 4 20131565659 48307 21264 23601 21264 KG 4 20373860736 42240 21120 23525 21120 KG 4 20373860736 51005 22176 23276 22176 KG 4 20373860736 49743 21120 23021 21120 KG 4 20555757469 47793 24000 25820 24000 KG 4 20396260639 53234 46272 49910 46272 KG 4 20539701178 43830 24000 25780 24000 KG 4 20396260639 27433 21120 23350 21120 KG 4 20481555702 52986 46416 50110 46416 KG 4 20539701178 27433 21120 23430 21120 KG 4 20481555702 43507 21120 23930 21120 KG 4 20340584237 43507 21120 23840 21120 KG 4 20340584237 43507 21120 23920 21120 KG 4 20340584237 43507 21120 23940 21120 KG 4 20340584237 .

42999 21120 23021 21120 KG 4 20555757469 45206 21120 23021 21120 KG 4 20555757469 43507 21120 23790 21120 KG 4 20340584237 43507 21120 23850 21120 KG 4 20340584237 55489 21120 23680 21120 KG 4 20461642706 55489 21120 23800 21120 KG 4 20461642706 55489 21120 23760 21120 KG 4 20461642706 13894 24000 26240 24000 KG 4 20461642706 42146 21120 23680 21120 KG 4 20461642706 41100 21120 23640 21120 KG 4 20461642706 55529 21120 23570 21120 KG 4 20461642706 35983 24000 26240 24000 KG 4 20461642706 45962 24000 26230 24000 KG 4 20461642706 43996 22992 25400 22992 KG 4 20461642706 42139 21120 23760 21120 KG 4 20461642706 41363 21120 24120 21120 KG 4 20461642706 37933 21120 23620 21120 KG 4 20461642706 43060 24000 25820 24000 KG 4 20461642706 38954 21120 23820 21120 KG 4 20461642706 37954 22848 25410 22848 KG 4 20461642706 38373 24000 26380 24000 KG 4 20461642706 28702 24000 26310 24000 KG 4 20461642706 43433 24000 26270 24000 KG 4 20461642706 34332 21120 24050 21120 KG 4 20461642706 52510 21736 23500 21736 KG 4 20600483596 49948 21164 23000 21164 KG 4 20600483596 51023 24000 27000 24000 KG 4 20480943687 50099 21120 23021 21120 KG 4 20555757469 42367 21120 23021 21120 KG 4 20555757469 42907 24000 26160 24000 KG 4 20555757469 36432 19008 21010 19008 KG 4 20538803473 2750 2200 3000 2200 KG 4 20538803473 40320 22080 24810 22080 KG 4 20325117835 19165 17664 20296 17664 KG 4 20325117835 5082 4416 5074 4416 KG 4 20325117835 18242 16560 18758 16560 KG 4 20325117835 6314 5520 6252 5520 KG 4 20325117835 27904 23636 24000 23636 KG 4 20554734473 48039 24000 25910 24000 KG 4 20325117835 48302 24000 25940 24000 KG 4 20325117835 33885 21120 24000 21120 KG 4 20600876491 33885 21120 24000 21120 KG 4 20600876491 40252 22080 24870 22080 KG 4 20325117835 41610 22080 24770 22080 KG 4 20325117835 42238 22080 24670 22080 KG 4 20325117835 .

37899 22080 24810 22080 KG 4 20325117835 42923 21120 24060 21120 KG 4 20501923428 41703 21120 24020 21120 KG 4 20501923428 52571 21120 23860 21120 KG 4 20501923428 50545 21120 23930 21120 KG 4 20501923428 47520 21120 24600 21120 KG 4 20411808972 47520 21120 24460 21120 KG 4 20411808972 36168 22128 24560 22128 KG 4 20293718220 36402 21840 24330 21840 KG 4 20293718220 37437 21264 23300 21264 KG 4 20481121966 46647 20352 22890 20352 KG 4 20340584237 46867 20448 23050 20448 KG 4 20340584237 39546 19392 22180 19392 KG 4 20340584237 56474 21120 23690 21120 KG 4 20501923428 56474 21120 23660 21120 KG 4 20501923428 31502 22272 24500 22272 KG 4 20501923428 33885 21120 24180 21120 KG 4 20600876491 10256 10560 11616 10560 KG 4 20482485511 3176 12000 12480 12000 KG 4 20482485511 34414 21824 23370 21824 KG 4 20492896269 36501 21648 23010 21648 KG 4 20492896269 41175 21472 23310 21472 KG 4 20492896269 50688 21120 23100 21120 KG 4 20554734473 43780 24000 26170 24000 KG 4 20325117835 33885 21120 23930 21120 KG 4 20600876491 33885 21120 23820 21120 KG 4 20600876491 40575 21120 24210 21120 KG 4 20555757469 38827 21120 24140 21120 KG 4 20555757469 43213 24000 25800 24000 KG 4 20555757469 23484 21120 23740 21120 KG 4 20501923428 26750 20900 23120 20900 KG 4 20386367664 22579 14664 16677 14664 KG 4 20327739230 5143 1920 2184 1920 KG 4 20327739230 6107 3420 3889 3420 KG 4 20327739230 21120 10560 11540 10560 KG 4 20484220710 11880 5280 5770 5280 KG 4 20484220710 9900 5500 6010 5500 KG 4 20484220710 36676 24000 26110 24000 KG 4 20480943687 52697 24000 26060 24000 KG 4 20480943687 27463 22848 24910 22848 KG 4 20539701178 40599 21120 23790 21120 KG 4 20501923428 41961 21120 23840 21120 KG 4 20501923428 26920 20880 23170 20880 KG 4 20481555702 30472 21120 23340 21120 KG 4 20481555702 46508 21054 23540 21054 KG 4 20513328495 .

35384 21696 23950 21696 KG 4 20293718220 44478 21120 23600 21120 KG 4 20256119006 47520 21120 24390 21120 KG 4 20411808972 41194 21120 24130 21120 KG 4 20555757469 17459 24000 25630 24000 KG 4 20410065364 68946 19008 21560 19008 KG 4 20445534570 31575 21120 23210 21120 KG 4 20481555702 30472 21120 23320 21120 KG 4 20481555702 30472 21120 23250 21120 KG 4 20481555702 42768 18282 23910 18282 KG 4 20451899881 51262 22288 23492 22288 KG 4 20373860736 51262 22288 23388 22288 KG 4 20373860736 37460 21120 23120 21120 KG 4 20481121966 35881 21120 23120 21120 KG 4 20481121966 576 576 636 576 KG 4 20551770151 1284 1284 1418 1284 KG 4 20551770151 19260 19260 21275 19260 KG 4 20551770151 52800 21120 23000 21120 KG 4 20525588913 49397 24000 25780 24000 KG 4 20325117835 11436 10248 11506 10248 KG 4 20325117835 14950 11832 13284 11832 KG 4 20325117835 7909 11040 12410 11040 KG 4 20325117835 7993 11040 12410 11040 KG 4 20325117835 52800 21120 23000 21120 KG 4 20600484908 48840 21120 23100 21120 KG 4 20554734473 52800 21120 23000 21120 KG 4 20600484908 40450 22080 24760 22080 KG 4 20325117835 25506 22080 25040 22080 KG 4 20325117835 35425 22080 24660 22080 KG 4 20325117835 53006 24000 27000 24000 KG 4 20480943687 19268 20636 23600 20636 KG 4 20304261855 52800 21120 23000 21120 KG 4 20525588913 59242 21312 23790 21312 KG 4 20445534570 58891 21312 23830 21312 KG 4 20445534570 35152 21992 22990 21992 KG 4 20492896269 43465 23000 23860 23000 KG 4 20492896269 30254 21120 24220 21120 KG 4 20386367664 23843 22080 25240 22080 KG 4 20325117835 41421 22080 24570 22080 KG 4 20325117835 41205 22080 24650 22080 KG 4 20325117835 35879 21120 23840 21120 KG 4 20410065364 35607 21120 24090 21120 KG 4 20410065364 38088 21120 24000 21120 KG 4 20410065364 49185 24000 25780 24000 KG 4 20325117835 48566 24000 25700 24000 KG 4 20325117835 .

42230 21340 22970 21340 KG 4 20492896269 47520 21120 24550 21120 KG 4 20411808972 39600 21120 24640 21120 KG 4 20411808972 48747 21264 23760 21264 KG 4 20555881801 33885 21120 23960 21120 KG 4 20600876491 33885 21120 23980 21120 KG 4 20600876491 33885 21120 23910 21120 KG 4 20600876491 44005 23000 24080 23000 KG 4 20492896269 44352 21120 24540 21120 KG 4 20411808972 47520 21120 24750 21120 KG 4 20411808972 42078 21150 24200 21150 KG 4 20170040938 51005 22176 23276 22176 KG 4 20373860736 51005 22176 23276 22176 KG 4 20373860736 29065 21120 23920 21120 KG 4 20538803473 44061 24000 25500 24000 KG 4 20396260639 47558 21408 23920 21408 KG 4 20325346435 47372 21264 23620 21264 KG 4 20555881801 43044 21840 23770 21840 KG 4 20555881801 32210 22560 24430 22560 KG 4 20555881801 45389 21120 23100 21120 KG 4 20554734473 33086 21120 23530 21120 KG 4 20600965345 24204 21120 23550 21120 KG 4 20600965345 33000 22000 23000 22000 KG 4 20525588913 56868 20888 24487 20888 KG 4 20550111251 46773 21296 23000 21296 KG 4 20600483596 46718 21120 25050 21120 KG 4 20571552729 45304 24000 25460 24000 KG 4 20396260639 38974 21560 23270 21560 KG 4 20492896269 43694 21062 23000 21062 KG 4 20481121966 44765 24000 26360 24000 KG 4 20410065364 44765 24000 26190 24000 KG 4 20410065364 29466 22560 25120 22560 KG 4 20410065364 44797 24000 26300 24000 KG 4 20410065364 35243 21356 22930 21356 KG 4 20492896269 41923 22930 23900 22930 KG 4 20492896269 45610 21696 23670 21696 KG 4 20555881801 44212 24000 26130 24000 KG 4 20410065364 36482 21120 24210 21120 KG 4 20410065364 37774 21120 24190 21120 KG 4 20410065364 44121 22848 24470 22848 KG 4 20555881801 44178 22272 23890 22272 KG 4 20555881801 41214 21120 23920 21120 KG 4 20461642706 40260 21120 23180 21120 KG 4 20395379233 42240 21120 23525 21120 KG 4 20373860736 51005 22176 23276 22176 KG 4 20373860736 .

18747 24000 26080 24000 KG 4 20461642706 53506 21120 23870 21120 KG 4 20461642706 42280 22848 25470 22848 KG 4 20461642706 26493 19958 22390 19958 KG 4 20461642706 47178 24000 26170 24000 KG 4 20461642706 38347 19958 22250 19958 KG 4 20461642706 40483 23280 25490 23280 KG 4 20461642706 38347 19958 22190 19958 KG 4 20461642706 32723 19958 22280 19958 KG 4 20461642706 39779 24000 26100 24000 KG 4 20461642706 48576 21120 23750 21120 KG 4 20461642706 43186 21120 23930 21120 KG 4 20461642706 43186 21120 23770 21120 KG 4 20461642706 41237 24000 25690 24000 KG 4 20461642706 43266 24000 26210 24000 KG 4 20461642706 31570 19958 22320 19958 KG 4 20461642706 45240 24000 26220 24000 KG 4 20461642706 45626 24000 26260 24000 KG 4 20461642706 44572 24000 26180 24000 KG 4 20461642706 35857 21094 24620 21094 KG 4 20461642706 45493 24000 25990 24000 KG 4 20325117835 37182 22080 24840 22080 KG 4 20325117835 19763 18672 21090 18672 KG 4 20547533497 26147 21000 23250 21000 KG 4 20481555702 64250 69984 75820 69984 KG 4 20539701178 41094 22992 25180 22992 KG 4 20461642706 39564 21120 24000 21120 KG 4 20461642706 39240 21120 24080 21120 KG 4 20461642706 43684 24000 25660 24000 KG 4 20396260639 44512 24000 25510 24000 KG 4 20396260639 43507 21120 23780 21120 KG 4 20340584237 43507 21120 23750 21120 KG 4 20340584237 33885 21120 24070 21120 KG 4 20600876491 33885 21120 24040 21120 KG 4 20600876491 33885 21120 24080 21120 KG 4 20600876491 51100 24000 26050 24000 KG 4 20480943687 51237 24000 25810 24000 KG 4 20480943687 37277 22080 24880 22080 KG 4 20325117835 40499 22080 24810 22080 KG 4 20325117835 45403 24000 26130 24000 KG 4 20325117835 41146 22080 24720 22080 KG 4 20325117835 40848 22080 24800 22080 KG 4 20325117835 45500 24000 26160 24000 KG 4 20325117835 40749 22080 24790 22080 KG 4 20325117835 38011 22272 24060 22272 KG 4 20555881801 .

42240 21120 24140 21120 KG 4 20453946038 38686 21340 23970 21340 KG 4 20547533497 48315 24000 26500 24000 KG 4 20480943687 47851 24000 26500 24000 KG 4 20480943687 44619 21120 23021 21120 KG 4 20555757469 51690 21120 23021 21120 KG 4 20555757469 51908 21120 23021 21120 KG 4 20555757469 51262 22288 23276 22288 KG 4 20373860736 41056 21340 24110 21340 KG 4 20547533497 45687 21120 23021 21120 KG 4 20555757469 43507 21120 23610 21120 KG 4 20340584237 41789 22560 24760 22560 KG 4 20501923428 32824 21780 23140 21780 KG 4 20492896269 47203 21120 22720 21120 KG 4 20492896269 35767 22272 24610 22272 KG 4 20501923428 20462 22080 24830 22080 KG 4 20325117835 42682 21024 23430 21024 KG 4 20340584237 42290 22080 24700 22080 KG 4 20325117835 48187 21024 23760 21024 KG 4 20340584237 48407 21120 23620 21120 KG 4 20340584237 44226 19296 22180 19296 KG 4 20340584237 36070 21120 23340 21120 KG 4 20481555702 33744 21000 23340 21000 KG 4 20481555702 33744 21120 23740 21120 KG 4 20481555702 33744 21120 23540 21120 KG 4 20481555702 33744 21120 23420 21120 KG 4 20481555702 33885 21120 23850 21120 KG 4 20600876491 33885 21120 23720 21120 KG 4 20600876491 23983 22080 24520 22080 KG 4 20600876491 48794 24000 26110 24000 KG 4 20555757469 24204 21120 24270 21120 KG 4 20600876491 33699 21840 24310 21840 KG 4 20501923428 3158 9504 10373 9504 KG 4 20482485511 30360 13200 14407 13200 KG 4 20482485511 36880 21120 23910 21120 KG 4 20481121966 51722 21120 23670 21120 KG 4 20136222725 35838 21696 24130 21696 KG 4 20293718220 41665 21120 23910 21120 KG 4 20555757469 43497 21120 23910 21120 KG 4 20555757469 42504 22080 24800 22080 KG 4 20325117835 41646 21252 24000 21252 KG 4 20451899881 41540 22920 23730 22920 KG 4 20492896269 23946 20724 22900 20724 KG 4 20386367664 58458 21376 23910 21376 KG 4 20445534570 40128 21120 24120 21120 KG 4 20453946038 .

40825 22080 24600 22080 KG 4 20325117835 42452 24000 24630 24000 KG 4 20325117835 45574 24000 25830 24000 KG 4 20325117835 26221 23568 24870 23568 KG 4 20555881801 30244 22080 24790 22080 KG 4 20325117835 46048 21120 24070 21120 KG 4 20555757469 25348 20812 22970 20812 KG 4 20386367664 42613 22080 24720 22080 KG 4 20325117835 14677 10008 11309 10008 KG 4 20325117835 1538 1032 1166 1032 KG 4 20325117835 18376 11040 12475 11040 KG 4 20325117835 28933 21952 24974 21952 KG 4 20325117835 176 128 146 128 KG 4 20325117835 47145 24000 25980 24000 KG 4 20325117835 33885 21120 23870 21120 KG 4 20600876491 36147 21120 23920 21120 KG 4 20410065364 45389 21120 23100 21120 KG 4 20554734473 31386 21824 23390 21824 KG 4 20492896269 49510 24000 26020 24000 KG 4 20131565659 50060 24000 25960 24000 KG 4 20131565659 51436 24000 25990 24000 KG 4 20480943687 52954 21120 23890 21120 KG 4 20501923428 37983 21120 23810 21120 KG 4 20136222725 57506 21120 23610 21120 KG 4 20136222725 57506 21120 23690 21120 KG 4 20136222725 42240 21120 23210 21120 KG 4 20484220710 39600 21120 24000 21120 KG 4 20525973311 33875 21120 23650 21120 KG 4 20501923428 48132 21066 23470 21066 KG 4 20513328495 49235 24000 25860 24000 KG 4 20131565659 48960 24000 25990 24000 KG 4 20131565659 38290 21120 23760 21120 KG 4 20136222725 32394 21696 24240 21696 KG 4 20501923428 0 21120 23600 21120 KG 4 20501923428 41601 21120 23860 21120 KG 4 20501923428 45181 21120 23830 21120 KG 4 20501923428 17778 22560 24720 22560 KG 4 20501923428 43750 24000 25780 24000 KG 4 20396260639 45365 24000 26120 24000 KG 4 20410065364 45103 24000 26000 24000 KG 4 20410065364 40964 21984 24340 21984 KG 4 20501923428 42240 21120 23000 21120 KG 4 20378668574 52800 21120 23000 21120 KG 4 20600484908 52800 21120 23000 21120 KG 4 20600484908 55308 21120 23670 21120 KG 4 20501923428 .

41652 22080 24700 22080 KG 4 20325117835 34271 22080 24910 22080 KG 4 20325117835 26063 22080 24830 22080 KG 4 20325117835 46217 24000 25910 24000 KG 4 20325117835 55968 21120 23570 21120 KG 4 20513328495 42613 22080 24660 22080 KG 4 20325117835 37277 21120 23120 21120 KG 4 20481121966 44201 21120 23120 21120 KG 4 20481121966 36410 21062 23802 21062 KG 4 20481121966 15216 5280 5808 5280 KG 4 20482485511 4495 18000 18720 18000 KG 4 20482485511 51832 24000 25530 24000 KG 4 20555881801 32905 21120 24160 21120 KG 4 20600876491 47320 21060 23560 21060 KG 4 20513328495 40118 22288 23388 22288 KG 4 20373860736 40118 22288 23388 22288 KG 4 20373860736 5206 7392 9000 7392 KG 4 20304261855 10071 14300 14700 14300 KG 4 20304261855 33885 21120 23920 21120 KG 4 20600876491 32905 21120 24010 21120 KG 4 20600876491 32905 21120 24010 21120 KG 4 20600876491 32905 21120 23990 21120 KG 4 20600876491 35351 21120 23580 21120 KG 4 20600965345 39270 22800 23680 22800 KG 4 20492896269 43679 22920 23890 22920 KG 4 20492896269 47312 21984 24150 21984 KG 4 20555881801 45698 21264 23520 21264 KG 4 20555881801 26843 21672 23110 21672 KG 4 20492896269 36778 21120 24060 21120 KG 4 20410065364 35626 21120 24200 21120 KG 4 20410065364 35828 21120 24160 21120 KG 4 20410065364 25383 24000 26040 24000 KG 4 20410065364 36778 21120 24100 21120 KG 4 20410065364 37301 21560 23270 21560 KG 4 20492896269 44005 21120 24380 21120 KG 4 20555757469 43308 21120 24250 21120 KG 4 20555757469 26283 22992 24990 22992 KG 4 20501923428 43374 21120 24310 21120 KG 4 20555757469 45674 21120 23910 21120 KG 4 20481121966 37838 21120 24370 21120 KG 4 20555757469 42240 21120 23740 21120 KG 4 20451899881 42240 21120 23525 21120 KG 4 20373860736 40320 22400 23492 22400 KG 4 20373860736 44352 21120 23260 21120 KG 4 20395379233 39917 22176 23276 22176 KG 4 20373860736 .

39917 22176 23276 22176 KG 4 20373860736 42240 21120 23525 21120 KG 4 20373860736 32905 21120 23920 21120 KG 4 20600876491 46841 24000 26130 24000 KG 4 20325117835 41363 22080 24730 22080 KG 4 20325117835 40978 22080 24720 22080 KG 4 20325117835 40388 22080 24910 22080 KG 4 20325117835 44233 22080 24770 22080 KG 4 20325117835 32905 21120 23950 21120 KG 4 20600876491 46461 21120 23910 21120 KG 4 20481121966 43507 21120 23790 21120 KG 4 20340584237 42106 21120 23950 21120 KG 4 20340584237 46464 21120 24210 21120 KG 4 20461642706 38532 21120 24420 21120 KG 4 20461642706 44343 23712 25770 23712 KG 4 20461642706 50596 21984 24576 21984 KG 4 20555757469 50236 21120 23910 21120 KG 4 20555757469 43359 21120 23910 21120 KG 4 20555757469 45049 24000 26500 24000 KG 4 20131565659 46409 24000 25600 24000 KG 4 20461642706 41723 21120 23710 21120 KG 4 20461642706 41890 21120 23740 21120 KG 4 20461642706 49954 24000 26020 24000 KG 4 20131565659 50213 21120 23400 21120 KG 4 20555881801 39063 21120 23420 21120 KG 4 20481555702 36638 23192 25310 23192 KG 4 20461642706 42185 21120 23980 21120 KG 4 20461642706 42053 21120 23880 21120 KG 4 20461642706 43124 22704 24830 22704 KG 4 20461642706 41921 21120 23860 21120 KG 4 20461642706 40925 22128 24510 22128 KG 4 20461642706 42450 21120 23790 21120 KG 4 20461642706 44138 24000 26500 24000 KG 4 20131565659 43161 24000 26500 24000 KG 4 20131565659 42240 21120 24390 21120 KG 4 20453946038 45749 24000 25850 24000 KG 4 20480943687 39939 21120 24640 21120 KG 4 20461642706 38353 21120 24400 21120 KG 4 20461642706 48243 24000 25840 24000 KG 4 20461642706 41921 21120 23920 21120 KG 4 20461642706 39722 21120 24570 21120 KG 4 20461642706 45693 24000 25960 24000 KG 4 20396260639 56811 21120 23880 21120 KG 4 20461642706 36051 23130 25170 23130 KG 4 20461642706 42106 21120 23770 21120 KG 4 20340584237 .

41465 20832 23620 20832 KG 4 20340584237 53458 21120 23780 21120 KG 4 20501923428 42896 22920 23940 22920 KG 4 20492896269 44707 22920 24050 22920 KG 4 20492896269 45987 20064 22670 20064 KG 4 20340584237 45327 19776 22470 19776 KG 4 20340584237 48798 21408 24070 21408 KG 4 20501923428 49279 24000 26000 24000 KG 4 20325117835 49191 24000 25970 24000 KG 4 20325117835 46867 20448 23190 20448 KG 4 20340584237 42653 21120 23850 21120 KG 4 20535674010 758 24000 25990 24000 KG 4 20325117835 43112 21120 24200 21120 KG 4 20136222725 58906 21120 23570 21120 KG 4 20136222725 39313 21840 24210 21840 KG 4 20501923428 38926 21120 23540 21120 KG 4 20600965345 41184 21120 23540 21120 KG 4 20480943687 40128 21120 24090 21120 KG 4 20453946038 42071 22920 23890 22920 KG 4 20492896269 20064 10032 11083 10032 KG 4 20484220710 15444 6864 7583 6864 KG 4 20484220710 7956 4420 4883 4420 KG 4 20484220710 60134 21120 23950 21120 KG 4 20410065364 48568 24000 26210 24000 KG 4 20410065364 39600 21120 24000 21120 KG 4 20525973311 52882 21120 23990 21120 KG 4 20451899881 40539 21120 23950 21120 KG 4 20410065364 56848 21120 23910 21120 KG 4 20555757469 47322 21120 23910 21120 KG 4 20555757469 43224 21120 23910 21120 KG 4 20555757469 36349 21604 23120 21604 KG 4 20492896269 49068 24000 25900 24000 KG 4 20325117835 44493 22080 24580 22080 KG 4 20325117835 42580 21120 23830 21120 KG 4 20501923428 27438 24000 26500 24000 KG 4 20480943687 44283 20655 23048 20655 KG 4 20481121966 35844 21148 23804 21148 KG 4 20481121966 25881 21608 23800 21608 KG 4 20386367664 41804 22080 24700 22080 KG 4 20325117835 45887 21120 23900 21120 KG 4 20410065364 24109 21664 24804 21664 KG 4 20325117835 463 416 476 416 KG 4 20325117835 44493 22080 24630 22080 KG 4 20325117835 31686 21408 23860 21408 KG 4 20501923428 45573 21120 23940 21120 KG 4 20461642706 .

49440 21120 23840 21120 KG 4 20461642706 43930 21120 23790 21120 KG 4 20461642706 43572 22560 24800 22560 KG 4 20461642706 41269 22992 25050 22992 KG 4 20461642706 55842 21120 23950 21120 KG 4 20461642706 55842 21120 23780 21120 KG 4 20461642706 43078 22128 25290 22128 KG 4 20461642706 46502 24000 25920 24000 KG 4 20461642706 32905 21120 23710 21120 KG 4 20600876491 40729 22992 25040 22992 KG 4 20461642706 29640 21984 24180 21984 KG 4 20501923428 44811 21120 23540 21120 KG 4 20136222725 39917 22288 23276 22288 KG 4 20373860736 39917 22176 23276 22176 KG 4 20373860736 45821 24000 25680 24000 KG 4 20396260639 39917 22176 23276 22176 KG 4 20373860736 39917 22176 23276 22176 KG 4 20373860736 53421 21120 23910 21120 KG 4 20555757469 47395 24000 26110 24000 KG 4 20555757469 45823 24000 26500 24000 KG 4 20131565659 49906 24000 25970 24000 KG 4 20325117835 43749 21120 23790 21120 KG 4 20136222725 56690 21120 23740 21120 KG 4 20136222725 54098 21120 23760 21120 KG 4 20136222725 45546 22080 24720 22080 KG 4 20325117835 52215 22080 24644 22080 KG 4 20325117835 25090 16780 18923 16780 KG 4 20325117835 1125 788 889 788 KG 4 20325117835 9268 4512 5088 4512 KG 4 20325117835 39475 22080 24720 22080 KG 4 20325117835 39063 21120 23620 21120 KG 4 20481555702 39063 21120 23510 21120 KG 4 20481555702 39063 21120 23440 21120 KG 4 20481555702 39063 21120 23140 21120 KG 4 20481555702 53669 21120 23760 21120 KG 4 20501923428 36229 22272 24330 22272 KG 4 20293718220 46466 24000 26370 24000 KG 4 20555757469 42240 21120 23000 21120 KG 4 20525588913 42240 21120 23000 21120 KG 4 20378668574 49333 21120 24050 21120 KG 4 20555757469 54006 21120 23780 21120 KG 4 20501923428 47520 22080 24860 22080 KG 4 20325117835 42800 22080 24750 22080 KG 4 20325117835 47630 22080 24890 22080 KG 4 20325117835 50149 24000 25910 24000 KG 4 20325117835 .

42103 22080 24670 22080 KG 4 20325117835 1576 1104 1256 1104 KG 4 20325117835 41324 20976 23864 20976 KG 4 20325117835 44939 22080 24820 22080 KG 4 20325117835 59325 21248 23760 21248 KG 4 20445534570 36338 21560 23070 21560 KG 4 20492896269 42804 21312 24960 21312 KG 4 20601238391 39824 21120 23730 21120 KG 4 20600965345 48830 24000 26420 24000 KG 4 20410065364 47923 24000 26240 24000 KG 4 20410065364 34051 24000 25340 24000 KG 4 20555881801 36472 22920 24010 22920 KG 4 20492896269 46952 22920 23990 22920 KG 4 20492896269 48154 21120 23510 21120 KG 4 20555881801 23716 24000 26040 24000 KG 4 20410065364 23360 24000 26210 24000 KG 4 20410065364 43328 21120 24020 21120 KG 4 20410065364 42514 21120 24040 21120 KG 4 20410065364 49465 21120 24310 21120 KG 4 20555757469 38201 22560 24370 22560 KG 4 20555881801 45156 21552 23370 21552 KG 4 20555881801 15118 12632 14146 12632 KG 4 20304261855 10499 8800 9854 8800 KG 4 20304261855 39917 22176 23276 22176 KG 4 20373860736 44895 22080 24750 22080 KG 4 20325117835 47469 22080 25070 22080 KG 4 20325117835 43260 21120 24140 21120 KG 4 20410065364 53251 21120 23820 21120 KG 4 20256119006 41570 21252 24080 21252 KG 4 20451899881 23760 21120 23810 21120 KG 4 20535674010 26268 21120 23940 21120 KG 4 20600876491 3525 3168 3598 3168 KG 4 20600876491 27969 17952 20392 17952 KG 4 20600876491 32905 21120 23910 21120 KG 4 20600876491 32905 21120 23880 21120 KG 4 20600876491 45810 24000 25970 24000 KG 4 20480943687 40118 22288 23388 22288 KG 4 20373860736 62952 20832 22832 20832 KG 4 20530070078 29406 13392 14890 13392 KG 4 20395379233 42240 21120 23525 21120 KG 4 20373860736 39917 22176 23276 22176 KG 4 20373860736 50656 24000 26050 24000 KG 4 20461642706 46417 24000 25990 24000 KG 4 20480943687 49355 24000 25480 24000 KG 4 20396260639 50232 24000 25590 24000 KG 4 20396260639 .

31680 21120 23010 21120 KG 4 20530042708 45749 24000 25900 24000 KG 4 20480943687 44414 24000 25910 24000 KG 4 20480943687 41008 23424 25210 23424 KG 4 20461642706 42240 21120 24290 21120 KG 4 20453946038 42240 21120 23940 21120 KG 4 20451899881 46628 22080 24850 22080 KG 4 20325117835 51873 22080 25050 22080 KG 4 20325117835 46207 22080 24640 22080 KG 4 20325117835 39542 19968 22640 19968 KG 4 20340584237 42106 21120 23790 21120 KG 4 20340584237 42106 21120 23850 21120 KG 4 20340584237 42106 21120 23880 21120 KG 4 20340584237 42106 21120 23940 21120 KG 4 20340584237 42106 21120 23810 21120 KG 4 20340584237 40611 20448 23140 20448 KG 4 20340584237 42106 21120 23820 21120 KG 4 20340584237 46911 22080 24780 22080 KG 4 20325117835 51091 22080 24560 22080 KG 4 20325117835 58697 21120 23910 21120 KG 4 20555757469 58697 21120 23910 21120 KG 4 20555757469 48343 21120 23910 21120 KG 4 20555757469 51646 21120 23910 21120 KG 4 20555757469 49379 21120 23910 21120 KG 4 20555757469 48480 24000 26040 24000 KG 4 20461642706 52062 24000 25950 24000 KG 4 20461642706 47077 22560 25200 22560 KG 4 20461642706 43239 21120 24610 21120 KG 4 20461642706 41505 21840 24660 21840 KG 4 20461642706 43106 21120 23640 21120 KG 4 20461642706 53838 21120 23760 21120 KG 4 20461642706 46971 21120 23630 21120 KG 4 20461642706 42168 22416 24540 22416 KG 4 20461642706 45950 21120 23670 21120 KG 4 20461642706 43296 21120 24780 21120 KG 4 20461642706 43761 21120 23920 21120 KG 4 20461642706 52987 24000 26010 24000 KG 4 20461642706 52800 24000 26030 24000 KG 4 20461642706 46486 21120 23590 21120 KG 4 20461642706 44449 22128 24350 22128 KG 4 20461642706 48820 24000 26150 24000 KG 4 20461642706 52426 24000 25970 24000 KG 4 20461642706 43761 21120 23870 21120 KG 4 20461642706 39060 21120 23120 21120 KG 4 20481121966 48559 21120 23120 21120 KG 4 20481121966 .

47024 22080 24850 22080 KG 4 20325117835 45358 22080 24870 22080 KG 4 20325117835 32905 21120 24000 21120 KG 4 20600876491 47394 22920 23960 22920 KG 4 20492896269 46253 22920 24130 22920 KG 4 20492896269 32905 21120 23880 21120 KG 4 20600876491 41919 21984 24380 21984 KG 4 20501923428 39063 21120 23570 21120 KG 4 20481555702 47948 21120 23670 21120 KG 4 20136222725 47670 21696 24050 21696 KG 4 20501923428 59236 24000 26000 24000 KG 4 20325117835 59798 24000 25890 24000 KG 4 20325117835 59536 24000 25930 24000 KG 4 20325117835 43986 21120 23950 21120 KG 4 20501923428 48408 21120 24160 21120 KG 4 20297939131 50199 21120 24280 21120 KG 4 20297939131 52043 24000 26050 24000 KG 4 20461642706 51483 24000 26180 24000 KG 4 20461642706 54573 24000 26230 24000 KG 4 20461642706 44628 24000 25720 24000 KG 4 20461642706 44732 21120 24550 21120 KG 4 20461642706 41472 23568 25800 23568 KG 4 20461642706 51664 21840 24720 21840 KG 4 20461642706 51829 21120 23970 21120 KG 4 20461642706 51829 21120 24140 21120 KG 4 20461642706 47416 21120 24080 21120 KG 4 20461642706 46428 21120 24040 21120 KG 4 20461642706 50322 21120 23910 21120 KG 4 20555757469 51172 21120 23910 21120 KG 4 20555757469 50234 21120 23910 21120 KG 4 20555757469 46464 21120 24400 21120 KG 4 20453946038 47006 21120 23073 21120 KG 4 20340584237 40183 20256 22760 20256 KG 4 20340584237 47006 21120 23700 21120 KG 4 20340584237 47006 21120 23650 21120 KG 4 20340584237 51674 21120 23820 21120 KG 4 20501923428 52054 21120 23770 21120 KG 4 20501923428 52000 21408 23860 21408 KG 4 20501923428 48881 21120 23910 21120 KG 4 20555757469 44592 21120 23910 21120 KG 4 20555757469 50010 21120 23910 21120 KG 4 20555757469 48742 24000 26110 24000 KG 4 20555757469 43484 21120 23720 21120 KG 4 20501923428 47842 21408 23900 21408 KG 4 20501923428 40133 21120 23750 21120 KG 4 20501923428 .

53700 21120 23780 21120 KG 4 20501923428 40739 21840 24220 21840 KG 4 20501923428 32905 21120 23950 21120 KG 4 20600876491 32905 21120 23890 21120 KG 4 20600876491 17133 10080 10720 10080 KG 4 20396260639 17654 11760 13279 11760 KG 4 20600876491 10576 9504 10731 9504 KG 4 20600876491 48552 22080 24890 22080 KG 4 20325117835 52300 24000 25730 24000 KG 4 20325117835 46140 22080 24650 22080 KG 4 20325117835 45896 22080 24430 22080 KG 4 20325117835 40416 21408 23498 21408 KG 4 20373860736 45296 21816 24849 21816 KG 4 20325117835 547 264 301 264 KG 4 20325117835 52892 24000 25910 24000 KG 4 20325117835 43200 24000 26250 24000 KG 4 20410065364 49896 24000 26370 24000 KG 4 20410065364 46500 21120 23930 21120 KG 4 20136222725 52800 21120 23000 21120 KG 4 20600484908 43315 21120 23910 21120 KG 4 20410065364 24037 22560 24330 22560 KG 4 20386367664 47934 21120 23600 21120 KG 4 20501923428 40128 21120 24110 21120 KG 4 20453946038 37845 21264 23780 21264 KG 4 20501923428 51381 21120 23820 21120 KG 4 20410065364 40128 21120 24180 21120 KG 4 20453946038 48216 21208 24070 21208 KG 4 20451899881 14448 7224 7942 7224 KG 4 20484220710 17010 7560 8312 7560 KG 4 20484220710 11880 6600 7256 6600 KG 4 20484220710 51621 22080 24680 22080 KG 4 20325117835 52901 24000 25770 24000 KG 4 20325117835 39121 21120 23700 21120 KG 4 20600965345 52140 24000 25600 24000 KG 4 20325117835 53270 22080 24410 22080 KG 4 20325117835 52823 22080 25030 22080 KG 4 20325117835 46720 21120 23560 21120 KG 4 20501923428 41662 21408 23760 21408 KG 4 20501923428 0 21696 23940 21696 KG 4 20501923428 45761 21552 23980 21552 KG 4 20136222725 53308 21120 23600 21120 KG 4 20136222725 46508 21054 23320 21054 KG 4 20513328495 35925 21648 23040 21648 KG 4 20492896269 39724 22920 23930 22920 KG 4 20492896269 61969 21552 24400 21552 KG 4 20410065364 .

58884 21120 24120 21120 KG 4 20555757469
59100 21120 24090 21120 KG 4 20555757469
13635 7056 7922 7056 KG 4 20325117835
2754 1432 1608 1432 KG 4 20325117835
29369 13592 15260 13592 KG 4 20325117835
43678 22080 24880 22080 KG 4 20325117835
38016 21120 23525 21120 KG 4 20373860736
39917 22176 23276 22176 KG 4 20373860736
40118 22288 23388 22288 KG 4 20373860736
39917 22176 23276 22176 KG 4 20373860736
46689 22080 24610 22080 KG 4 20325117835
47891 22080 25160 22080 KG 4 20325117835
44488 19788 23000 19788 KG 4 20600483596
41952 21208 24100 21208 KG 4 20451899881
51231 21120 24020 21120 KG 4 20297939131
49889 24000 25800 24000 KG 4 20480943687
39895 21840 23980 21840 KG 4 20555881801
40445 21248 23740 21248 KG 4 20487773094
40118 22288 23388 22288 KG 4 20373860736
36205 22710 23730 22710 KG 4 20492896269
47320 21060 23330 21060 KG 4 20513328495
38924 22750 23740 22750 KG 4 20492896269
27242 21696 24070 21696 KG 4 20386367664
47478 21120 24220 21120 KG 4 20410065364
46318 21120 24130 21120 KG 4 20410065364
24021 24000 26310 24000 KG 4 20410065364
14728 6648 7771 6648 KG 4 20410065364
68946 19008 21490 19008 KG 4 20445534570
56271 21376 23820 21376 KG 4 20445534570
24432 24000 26060 24000 KG 4 20410065364
40366 21120 24070 21120 KG 4 20297939131
26092 14472 16919 14472 KG 4 20410065364
32905 21120 23950 21120 KG 4 20600876491
32905 21120 23980 21120 KG 4 20600876491
46933 21120 24340 21120 KG 4 20410065364
42240 21120 23525 21120 KG 4 20373860736
39744 22080 24816 22080 KG 4 20373860736
47057 24000 26280 24000 KG 4 20461642706
260 80 97 80 KG 4 20600932650
60882 21120 23910 21120 KG 4 20555757469
52024 21120 23910 21120 KG 4 20555757469
60882 21120 23910 21120 KG 4 20555757469
55199 21120 23910 21120 KG 4 20555757469
52694 24000 26500 24000 KG 4 20480943687
52340 24000 26500 24000 KG 4 20480943687

42528 21264 23601 21264 KG 4 20373860736
38256 21206 23206 21206 KG 4 20481121966
46464 21120 23730 21120 KG 4 20461642706
42307 21120 23690 21120 KG 4 20461642706
47285 23136 25090 23136 KG 4 20461642706
51360 24000 25650 24000 KG 4 20461642706
46080 24000 26060 24000 KG 4 20461642706
52236 21120 24370 21120 KG 4 20461642706
51772 21120 24300 21120 KG 4 20461642706
51827 21120 24790 21120 KG 4 20461642706
48893 22560 25290 22560 KG 4 20461642706
52800 24000 26090 24000 KG 4 20461642706
42240 21120 24100 21120 KG 4 20461642706
43613 22272 25040 22272 KG 4 20461642706
52800 24000 25960 24000 KG 4 20461642706
41395 21120 24670 21120 KG 4 20461642706
52800 24000 25950 24000 KG 4 20461642706
52800 24000 25960 24000 KG 4 20461642706
52800 24000 26060 24000 KG 4 20461642706
43930 21120 24260 21120 KG 4 20461642706
41184 21120 23580 21120 KG 4 20480943687
46579 20928 23560 20928 KG 4 20340584237
42106 21120 23810 21120 KG 4 20340584237
46579 20928 23770 20928 KG 4 20340584237
39115 19776 22490 19776 KG 4 20340584237
42106 21120 23940 21120 KG 4 20340584237
42106 21120 23910 21120 KG 4 20340584237
42106 21120 23980 21120 KG 4 20340584237
46464 21120 24420 21120 KG 4 20461642706
41606 22848 25200 22848 KG 4 20461642706
48113 21840 24260 21840 KG 4 20461642706
39000 24000 26000 24000 KG 4 20461642706
49085 22080 24960 22080 KG 4 20325117835
59668 24000 26130 24000 KG 4 20325117835
56793 22080 24900 22080 KG 4 20325117835
59910 24000 26040 24000 KG 4 20325117835
52169 22080 24770 22080 KG 4 20325117835
52821 22080 24900 22080 KG 4 20325117835
51322 22080 24820 22080 KG 4 20325117835
45991 21120 23720 21120 KG 4 20535674010
51625 22080 24930 22080 KG 4 20325117835
53528 22080 24960 22080 KG 4 20325117835
51632 22080 24920 22080 KG 4 20325117835
32905 21120 24120 21120 KG 4 20600876491
32905 21120 24120 21120 KG 4 20600876491

53294 22272 24790 22272 KG 4 20136222725
30223 20400 23150 20400 KG 4 20600876491
46684 21264 23990 21264 KG 4 20501923428
52257 21696 24120 21696 KG 4 20501923428
53121 21120 23890 21120 KG 4 20297939131
45083 20256 22890 20256 KG 4 20340584237
32905 21120 23800 21120 KG 4 20600876491
32905 21120 23790 21120 KG 4 20600876491
61433 24000 26180 24000 KG 4 20325117835
58340 24000 26020 24000 KG 4 20325117835
31680 21120 23910 21120 KG 4 20297939131
51791 21120 23950 21120 KG 4 20297939131
43453 21120 24030 21120 KG 4 20297939131
55712 21120 23870 21120 KG 4 20501923428
51230 21120 23600 21120 KG 4 20501923428
61016 24000 25960 24000 KG 4 20325117835
50492 21120 23910 21120 KG 4 20555757469
40042 21264 23601 21264 KG 4 20373860736
40128 21120 23525 21120 KG 4 20373860736
51256 22080 24690 22080 KG 4 20325117835
32905 21120 24090 21120 KG 4 20600876491
32905 21120 23950 21120 KG 4 20600876491
55091 22080 24680 22080 KG 4 20325117835
51680 22080 24720 22080 KG 4 20325117835
52773 22080 24760 22080 KG 4 20325117835
51654 22080 24810 22080 KG 4 20325117835
61144 24000 25940 24000 KG 4 20325117835
52578 22080 24740 22080 KG 4 20325117835
60844 24000 26010 24000 KG 4 20325117835
62764 24000 25960 24000 KG 4 20325117835
56144 22080 24810 22080 KG 4 20325117835
56177 22080 24650 22080 KG 4 20325117835
49162 24000 25880 24000 KG 4 20131565659
50524 21120 24200 21120 KG 4 20410065364
26969 24000 26120 24000 KG 4 20410065364
52899 24000 26350 24000 KG 4 20480943687
42784 21164 23990 21164 KG 4 20451899881
26969 24000 26020 24000 KG 4 20410065364
48352 21120 24410 21120 KG 4 20410065364
46570 21120 24110 21120 KG 4 20336183791
51506 21120 23730 21120 KG 4 20297939131
47580 21120 23720 21120 KG 4 20501923428
48656 21120 23720 21120 KG 4 20501923428
42704 20640 23560 20640 KG 4 20336183791
46637 20928 23820 20928 KG 4 20336183791

39917 22176 23290 22176 KG 4 20373860736
40118 22288 23276 22288 KG 4 20373860736
57737 24000 25890 24000 KG 4 20325117835
51427 24000 25720 24000 KG 4 20325117835
53065 22080 24720 22080 KG 4 20325117835
48731 22080 24990 22080 KG 4 20325117835
55964 24000 25960 24000 KG 4 20325117835
46790 21120 24180 21120 KG 4 20410065364
48993 21120 23660 21120 KG 4 20136222725
52800 21120 23000 21120 KG 4 20525588913
52800 21120 23000 21120 KG 4 20525588913
53972 21120 23700 21120 KG 4 20136222725
53928 21120 23580 21120 KG 4 20136222725
51401 21120 23550 21120 KG 4 20136222725
49841 21840 24260 21840 KG 4 20501923428
52800 21120 23000 21120 KG 4 20600484908
51380 21090 23850 21090 KG 4 20513328495
57095 21120 23700 21120 KG 4 20501923428
50200 21120 23730 21120 KG 4 20501923428
39933 21120 23580 21120 KG 4 20501923428
40686 21120 23560 21120 KG 4 20600965345
52982 22080 24840 22080 KG 4 20325117835
39917 22176 23276 22176 KG 4 20373860736
42240 21120 23525 21120 KG 4 20373860736
32905 21120 23880 21120 KG 4 20600876491
32905 21120 24040 21120 KG 4 20600876491
32905 21120 23990 21120 KG 4 20600876491
64538 21120 24170 21120 KG 4 20410065364
60805 24000 26330 24000 KG 4 20410065364
60805 24000 26340 24000 KG 4 20410065364
60805 24000 26260 24000 KG 4 20410065364
48864 21773 24470 21773 KG 4 20555757469
47383 22560 24340 22560 KG 4 20555881801
45977 24000 25400 24000 KG 4 20555881801
49575 21120 24330 21120 KG 4 20410065364
40365 21472 22970 21472 KG 4 20492896269
48341 21120 23470 21120 KG 4 20535674010
32161 20964 23750 20964 KG 4 20600876491
848 424 468 424 KG 4 20484220710
31005 13780 15208 13780 KG 4 20484220710
11880 6600 7284 6600 KG 4 20484220710
42240 21120 24510 21120 KG 4 20453946038
36861 21120 23730 21120 KG 4 20501923428
57053 21120 24180 21120 KG 4 20555757469
39715 22064 23164 22064 KG 4 20373860736

39514 21952 23055 21952 KG 4 20373860736
48879 21120 23910 21120 KG 4 20555757469
54525 21120 23910 21120 KG 4 20555757469
35886 18272 22744 18272 KG 4 20555757469
54977 21120 23910 21120 KG 4 20555757469
51415 21120 23910 21120 KG 4 20555757469
35904 21120 24800 21120 KG 4 20461642706
59678 24000 25780 24000 KG 4 20461642706
50486 22272 24570 22272 KG 4 20461642706
48480 24000 26170 24000 KG 4 20461642706
53873 21120 23830 21120 KG 4 20461642706
46187 23712 25590 23712 KG 4 20461642706
44352 21120 23880 21120 KG 4 20461642706
38047 19296 21860 19296 KG 4 20340584237
37066 21120 23980 21120 KG 4 20461642706
52450 21120 24860 21120 KG 4 20461642706
43636 21120 23120 21120 KG 4 20481121966
48973 22080 24950 22080 KG 4 20325117835
57241 22080 24930 22080 KG 4 20325117835
56935 22080 24860 22080 KG 4 20325117835
61278 24000 26150 24000 KG 4 20325117835
51631 22080 24980 22080 KG 4 20325117835
61278 24000 25910 24000 KG 4 20325117835
60752 21120 24170 21120 KG 4 20555757469
62029 21120 24310 21120 KG 4 20555757469
62029 21120 24220 21120 KG 4 20555757469
42106 21120 23910 21120 KG 4 20340584237
42106 21120 23790 21120 KG 4 20340584237
42106 21120 23850 21120 KG 4 20340584237
57671 21120 24180 21120 KG 4 20555757469
60212 21120 24270 21120 KG 4 20555757469
58078 22080 24930 22080 KG 4 20325117835
51608 22080 24900 22080 KG 4 20325117835
55256 24000 26500 24000 KG 4 20131565659
42240 21120 23525 21120 KG 4 20373860736
49760 22080 25110 22080 KG 4 20325117835
67779 21120 23750 21120 KG 4 20600876491
46464 21120 23780 21120 KG 4 20461642706
55484 22416 24730 22416 KG 4 20461642706
51018 21120 24440 21120 KG 4 20461642706
55141 24000 26450 24000 KG 4 20461642706
45566 21120 24120 21120 KG 4 20555757469
55456 24000 26380 24000 KG 4 20555757469
53885 21120 24140 21120 KG 4 20297939131
52800 21120 24350 21120 KG 4 20411808972

52800 21120 24440 21120 KG 4 20411808972
52800 21120 24220 21120 KG 4 20411808972
32905 21120 24010 21120 KG 4 20600876491
52800 24000 25780 24000 KG 4 20461642706
64140 24000 25740 24000 KG 4 20461642706
37355 23280 25500 23280 KG 4 20461642706
54336 21120 24620 21120 KG 4 20461642706
44832 22848 25420 22848 KG 4 20461642706
56171 21120 24100 21120 KG 4 20461642706
50734 21120 23820 21120 KG 4 20501923428
44473 21120 23810 21120 KG 4 20501923428
51932 21408 24110 21408 KG 4 20501923428
63342 24000 25910 24000 KG 4 20325117835
63497 24000 25910 24000 KG 4 20325117835
62891 24000 25910 24000 KG 4 20325117835
47006 21120 23660 21120 KG 4 20340584237
41038 20640 23240 20640 KG 4 20340584237
47006 21120 23710 21120 KG 4 20340584237
38047 19296 21840 19296 KG 4 20340584237
46793 21024 23530 21024 KG 4 20340584237
46793 21024 23610 21024 KG 4 20340584237
42106 21120 23540 21120 KG 4 20340584237
44694 21120 24000 21120 KG 4 20136222725
63191 24000 25880 24000 KG 4 20325117835
41633 22330 24450 22330 KG 4 20461642706
46634 22992 25130 22992 KG 4 20461642706
56312 21120 23620 21120 KG 4 20501923428
49214 21120 24070 21120 KG 4 20410065364
32905 21120 23910 21120 KG 4 20600876491
65277 24000 26190 24000 KG 4 20410065364
60146 24000 26300 24000 KG 4 20410065364
47280 21120 24040 21120 KG 4 20410065364
61237 21120 23880 21120 KG 4 20410065364
37896 24000 26100 24000 KG 4 20410065364
39114 24000 26170 24000 KG 4 20410065364
40105 21120 24140 21120 KG 4 20453946038
57396 21120 23590 21120 KG 4 20501923428
56635 22080 24550 22080 KG 4 20325117835
42386 22080 24800 22080 KG 4 20325117835
56647 22080 24780 22080 KG 4 20325117835
56364 22080 24830 22080 KG 4 20325117835
57487 21120 23780 21120 KG 4 20136222725
52128 22080 24840 22080 KG 4 20325117835
54979 22080 24820 22080 KG 4 20325117835
58564 24000 26050 24000 KG 4 20325117835

51704 22080 24700 22080 KG 4 20325117835
56895 22080 25140 22080 KG 4 20325117835
56612 22080 25070 22080 KG 4 20325117835
52524 22080 24940 22080 KG 4 20325117835
41679 20928 23580 20928 KG 4 20340584237
42106 21120 23750 21120 KG 4 20340584237
48516 24000 25810 24000 KG 4 20340584237
42106 21120 23760 21120 KG 4 20340584237
49225 21120 23940 21120 KG 4 20555757469
56589 21120 23970 21120 KG 4 20555757469
53359 23568 25720 23568 KG 4 20293718220
50452 20832 23890 20832 KG 4 20336183791
45827 21120 23860 21120 KG 4 20501923428
47946 21840 24170 21840 KG 4 20293718220
42550 21384 23100 21384 KG 4 20492896269
43479 21296 23080 21296 KG 4 20492896269
51528 21120 23710 21120 KG 4 20501923428
51242 21120 24180 21120 KG 4 20336183791
50262 21120 23580 21120 KG 4 20501923428
68296 21504 24500 21504 KG 4 20325117835
52382 22080 24770 22080 KG 4 20325117835
47443 21120 24000 21120 KG 4 20304261855
38506 21392 22492 21392 KG 4 20373860736
40128 21120 23525 21120 KG 4 20373860736
21902 16848 18906 16848 KG 4 20372081831
5554 4272 4794 4272 KG 4 20372081831
47320 21060 23420 21060 KG 4 20513328495
37860 20352 23270 20352 KG 4 20336183791
61457 24000 25970 24000 KG 4 20325117835
52800 21120 23000 21120 KG 4 20525588913
52800 21120 23000 21120 KG 4 20525588913
48738 21120 23850 21120 KG 4 20501923428
53363 21120 23600 21120 KG 4 20136222725
53612 21120 23500 21120 KG 4 20136222725
49658 21120 23670 21120 KG 4 20501923428
47006 21120 23670 21120 KG 4 20340584237
42106 21120 23850 21120 KG 4 20340584237
54273 24000 26100 24000 KG 4 20480943687
53558 22080 24690 22080 KG 4 20325117835
58205 24000 26010 24000 KG 4 20325117835
46826 24000 26080 24000 KG 4 20325117835
54111 24000 25860 24000 KG 4 20325117835
44292 24000 25430 24000 KG 4 20555881801
45977 24000 25390 24000 KG 4 20555881801
42111 21208 23890 21208 KG 4 20451899881

43297 22272 25010 22272 KG 4 20410065364
41829 21120 24350 21120 KG 4 20410065364
48247 21120 24340 21120 KG 4 20410065364
30584 17952 20092 17952 KG 4 20372081831
4499 3420 3828 3420 KG 4 20372081831
32905 21120 23960 21120 KG 4 20600876491
52838 21120 23570 21120 KG 4 20501923428
40275 21120 23480 21120 KG 4 20600965345
44753 21184 23620 21184 KG 4 20600965345
58734 21120 24200 21120 KG 4 20555757469
53536 21120 24150 21120 KG 4 20555757469
48036 21773 24900 21773 KG 4 20555757469
50703 21120 24160 21120 KG 4 20555757469
32905 21120 24000 21120 KG 4 20600876491
32905 21120 23970 21120 KG 4 20600876491
38707 21504 22604 21504 KG 4 20373860736
39514 21952 23052 21952 KG 4 20373860736
49919 24000 25370 24000 KG 4 20555881801
39715 22064 23164 22064 KG 4 20373860736
42240 21120 23525 21120 KG 4 20373860736
40320 22400 23500 22400 KG 4 20373860736
48516 24000 25920 24000 KG 4 20340584237
59298 21120 24210 21120 KG 4 20555757469
47006 21120 23710 21120 KG 4 20340584237
58029 24000 26500 24000 KG 4 20480943687
54698 24000 26500 24000 KG 4 20480943687
59421 21120 24110 21120 KG 4 20555757469
61638 21120 24180 21120 KG 4 20555757469
59544 22120 24170 22120 KG 4 20555757469
59839 22120 24260 22120 KG 4 20555757469
42106 21120 23710 21120 KG 4 20340584237
42106 21120 23780 21120 KG 4 20340584237
42240 21120 23525 21120 KG 4 20373860736
35904 21120 23810 21120 KG 4 20461642706
50429 21120 24660 21120 KG 4 20461642706
60969 24000 26040 24000 KG 4 20461642706
52825 21120 23740 21120 KG 4 20461642706
42106 21120 23820 21120 KG 4 20340584237
42106 21120 23820 21120 KG 4 20340584237
42106 21120 23760 21120 KG 4 20340584237
57870 21120 24220 21120 KG 4 20555757469
60654 21120 24260 21120 KG 4 20555757469
59262 21120 24440 21120 KG 4 20555757469
59174 22080 24830 22080 KG 4 20325117835
61253 24000 26040 24000 KG 4 20325117835

43328 21120 23480 21120 KG 4 20535674010
43345 23280 25200 23280 KG 4 20501923428
52892 21120 23740 21120 KG 4 20501923428
32828 21120 23670 21120 KG 4 20600876491
48209 24000 26040 24000 KG 4 20325117835
66992 24000 26020 24000 KG 4 20325117835
68518 24000 25830 24000 KG 4 20325117835
47006 21120 23980 21120 KG 4 20340584237
53001 21120 23730 21120 KG 4 20501923428
55940 21120 23800 21120 KG 4 20501923428
47834 22704 24850 22704 KG 4 20501923428
42416 21208 23610 21208 KG 4 20451899881
48705 21120 24140 21120 KG 4 20297939131
67888 24000 26060 24000 KG 4 20325117835
45657 21120 23910 21120 KG 4 20555757469
44765 20160 22800 20160 KG 4 20340584237
41997 21120 23950 21120 KG 4 20340584237
46044 20736 23310 20736 KG 4 20340584237
41997 21120 23800 21120 KG 4 20340584237
46897 21120 23690 21120 KG 4 20340584237
44765 20160 22740 20160 KG 4 20340584237
48741 21120 23900 21120 KG 4 20136222725
52800 21120 24530 21120 KG 4 20411808972
52800 21120 24660 21120 KG 4 20411808972
52800 21120 24580 21120 KG 4 20411808972
52800 21120 24460 21120 KG 4 20411808972
52800 21120 24370 21120 KG 4 20411808972
44943 21120 23500 21120 KG 4 20136222725
47480 21675 23759 21675 KG 4 20555757469
60266 21120 23910 21120 KG 4 20555757469
56095 21120 23860 21120 KG 4 20293718220
59444 23568 25740 23568 KG 4 20293718220
58168 22128 25020 22128 KG 4 20461642706
57558 21120 23740 21120 KG 4 20501923428
44449 23568 25630 23568 KG 4 20461642706
55724 21120 24310 21120 KG 4 20336183791
54219 21120 24330 21120 KG 4 20336183791
53702 21120 23700 21120 KG 4 20501923428
55008 21552 24020 21552 KG 4 20136222725
45939 21120 23750 21120 KG 4 20136222725
47129 20640 23650 20640 KG 4 20336183791
54223 21120 24320 21120 KG 4 20336183791
49227 21120 23670 21120 KG 4 20136222725
40119 24000 25490 24000 KG 4 20325117835
53540 22080 24910 22080 KG 4 20325117835

55246 22080 25070 22080 KG 4 20325117835
46561 22080 24810 22080 KG 4 20325117835
51835 22080 24770 22080 KG 4 20325117835
53272 22080 24750 22080 KG 4 20325117835
32828 21120 23980 21120 KG 4 20600876491
48142 22080 24710 22080 KG 4 20325117835
52513 22080 24870 22080 KG 4 20325117835
62723 24000 25760 24000 KG 4 20325117835
50724 22080 24820 22080 KG 4 20325117835
56097 22080 24760 22080 KG 4 20325117835
47803 22080 24610 22080 KG 4 20325117835
37916 21408 24060 21408 KG 4 20340584237
49303 21120 24000 21120 KG 4 20410065364
43482 21120 23920 21120 KG 4 20410065364
67527 21120 23890 21120 KG 4 20410065364
45083 21840 24150 21840 KG 4 20501923428
55476 24000 25370 24000 KG 4 20555881801
57393 21120 23740 21120 KG 4 20501923428
46274 21120 23690 21120 KG 4 20501923428
35612 20256 23010 20256 KG 4 20340584237
37322 21120 23700 21120 KG 4 20600965345
52800 21120 24180 21120 KG 4 20411808972
52800 21120 24270 21120 KG 4 20411808972
52800 21120 24160 21120 KG 4 20411808972
45696 21048 23420 21048 KG 4 20513328495
4 8 18 8 KG 4 20555757469
38304 21280 22380 21280 KG 4 20373860736
42240 21120 23525 21120 KG 4 20373860736
40128 21120 23525 21120 KG 4 20373860736
43151 21120 23650 21120 KG 4 20451899881
42240 21120 23960 21120 KG 4 20451899881
42240 21120 24050 21120 KG 4 20451899881
43642 24000 25400 24000 KG 4 20555881801
41142 21472 22980 21472 KG 4 20492896269
42910 21340 22820 21340 KG 4 20492896269
55590 21120 23600 21120 KG 4 20501923428
31299 21560 23160 21560 KG 4 20492896269
40449 21472 23130 21472 KG 4 20492896269
54796 22080 24780 22080 KG 4 20325117835
62715 24000 26000 24000 KG 4 20325117835
54874 22080 25030 22080 KG 4 20325117835
50555 22080 24820 22080 KG 4 20325117835
62168 24000 25960 24000 KG 4 20325117835
55923 22080 24820 22080 KG 4 20325117835
41720 21696 24120 21696 KG 4 20293718220

60207 22430 22430 22430 KG 4 20293718220
32385 21264 24250 21264 KG 4 20600876491
32828 21120 23840 21120 KG 4 20600876491
52800 21120 24190 21120 KG 4 20411808972
50365 21120 24230 21120 KG 4 20410065364
46174 21840 24700 21840 KG 4 20410065364
65387 24000 26310 24000 KG 4 20410065364
58009 21552 24000 21552 KG 4 20256119006
26433 21264 24030 21264 KG 4 20386367664
32828 21120 23930 21120 KG 4 20600876491
36232 21288 23570 21288 KG 4 20372081831
38909 21616 22716 21616 KG 4 20373860736
39312 21840 22940 21840 KG 4 20373860736
39514 21952 23052 21952 KG 4 20373860736
56517 23424 25673 23424 KG 4 20555757469
39514 21952 23052 21952 KG 4 20373860736
42240 21120 23525 21120 KG 4 20373860736
42240 21120 23525 21120 KG 4 20373860736
38853 20256 23330 20256 KG 4 20340584237
46897 21120 23960 21120 KG 4 20340584237
61864 21120 24140 21120 KG 4 20555757469
41997 21120 24060 21120 KG 4 20340584237
48392 24000 26080 24000 KG 4 20340584237
41997 21120 23960 21120 KG 4 20340584237
41997 21120 23800 21120 KG 4 20340584237
41997 21120 23990 21120 KG 4 20340584237
56354 21120 24540 21120 KG 4 20461642706
54017 21362 24410 21362 KG 4 20461642706
50981 22080 24690 22080 KG 4 20325117835
62159 21120 24270 21120 KG 4 20555757469
55440 21120 23100 21120 KG 4 20554734473
45051 18832 22100 18832 KG 4 20555757469
61778 21120 23910 21120 KG 4 20555757469
61778 21120 23910 21120 KG 4 20555757469
32828 21120 24020 21120 KG 4 20600876491
51215 22080 25280 22080 KG 4 20325117835
47596 24000 26090 24000 KG 4 20325117835
60535 22080 24980 22080 KG 4 20325117835
55366 22080 25180 22080 KG 4 20325117835
46717 24000 26090 24000 KG 4 20325117835
50764 22080 25350 22080 KG 4 20325117835
52507 22080 25130 22080 KG 4 20325117835
67614 24000 26150 24000 KG 4 20325117835
46897 21120 23770 21120 KG 4 20340584237
42240 21120 23730 21120 KG 4 20451899881

30533 21120 24550 21120 KG 4 20535674010 46897 21120 23930 21120 KG 4 20340584237 40505 20448 23070 20448 KG 4 20340584237 57754 21120 23910 21120 KG 4 20555757469 45559 21120 23910 21120 KG 4 20555757469 49620 21120 23910 21120 KG 4 20555757469 41997 21120 23690 21120 KG 4 20340584237 51311 21552 24140 21552 KG 4 20293718220 58830 21120 23850 21120 KG 4 20461642706 61108 21120 23840 21120 KG 4 20461642706 61287 21120 23820 21120 KG 4 20461642706 48328 21120 24190 21120 KG 4 20461642706 60661 22992 25450 22992 KG 4 20461642706 48837 24000 25980 24000 KG 4 20461642706 32463 21060 23120 21060 KG 4 20481555702 42064 21060 23010 21060 KG 4 20481555702 57061 21120 23900 21120 KG 4 20501923428 57400 21120 23600 21120 KG 4 20501923428 56432 21120 23820 21120 KG 4 20136222725 46471 20928 23530 20928 KG 4 20340584237 52882 21984 24310 21984 KG 4 20501923428 49832 21552 24110 21552 KG 4 20293718220 47812 21120 23710 21120 KG 4 20501923428 41997 21120 23890 21120 KG 4 20340584237 46044 20736 23510 20736 KG 4 20340584237 60363 21120 24360 21120 KG 4 20555757469 49433 21120 24300 21120 KG 4 20555757469 63052 21120 24440 21120 KG 4 20555757469 49025 22886 24922 22886 KG 4 20555757469 52800 21120 24430 21120 KG 4 20411808972 52800 21120 24360 21120 KG 4 20411808972 47137 24000 26110 24000 KG 4 20325117835 69539 24000 26100 24000 KG 4 20325117835 59574 22080 25050 22080 KG 4 20325117835 47596 24000 26080 24000 KG 4 20325117835 46897 21120 23750 21120 KG 4 20340584237 68544 24000 25980 24000 KG 4 20325117835 55410 22080 24960 22080 KG 4 20325117835 48944 21072 23380 21072 KG 4 20513328495 49756 21078 23450 21078 KG 4 20513328495 32828 21120 23630 21120 KG 4 20600876491 32828 21120 24020 21120 KG 4 20600876491 41443 21384 23060 21384 KG 4 20492896269 57142 21552 23990 21552 KG 4 20386367664 40128 21120 23830 21120 KG 4 20453946038 .

47261 21264 23680 21264 KG 4 20501923428 45742 21024 23720 21024 KG 4 20501923428 54158 21696 23800 21696 KG 4 20386367664 65485 24000 25470 24000 KG 4 20555881801 17586 21120 24340 21120 KG 4 20386367664 42024 22272 24630 22272 KG 4 20410065364 57842 21120 23770 21120 KG 4 20501923428 51767 21120 23780 21120 KG 4 20501923428 61612 21696 24170 21696 KG 4 20410065364 42852 21340 22930 21340 KG 4 20492896269 32150 21164 22450 21164 KG 4 20492896269 42240 21120 23960 21120 KG 4 20451899881 50207 21120 23670 21120 KG 4 20501923428 54563 21120 23690 21120 KG 4 20501923428 17875 14830 15800 14830 KG 4 20555881801 51528 21120 23870 21120 KG 4 20555757469 48472 21264 24130 21264 KG 4 20501923428 51195 20640 23620 20640 KG 4 20336183791 40128 21120 23525 21120 KG 4 20373860736 53186 21120 24250 21120 KG 4 20336183791 47638 22416 24680 22416 KG 4 20136222725 52246 22704 24890 22704 KG 4 20136222725 55260 21120 23770 21120 KG 4 20136222725 43154 22992 25110 22992 KG 4 20293718220 54992 21120 23730 21120 KG 4 20136222725 53749 21120 24290 21120 KG 4 20336183791 40203 22080 24940 22080 KG 4 20325117835 45378 24000 25930 24000 KG 4 20325117835 47284 20736 23780 20736 KG 4 20336183791 66372 24000 26000 24000 KG 4 20325117835 9870 5788 6540 5788 KG 4 20325117835 8034 5256 5939 5256 KG 4 20325117835 24599 11036 12470 11036 KG 4 20325117835 51632 22080 24980 22080 KG 4 20325117835 40092 21120 23730 21120 KG 4 20600965345 39468 22080 24920 22080 KG 4 20325117835 48877 22080 24900 22080 KG 4 20325117835 52654 22080 25170 22080 KG 4 20325117835 51216 22080 24920 22080 KG 4 20325117835 41346 22080 25020 22080 KG 4 20325117835 47384 23232 25470 23232 KG 4 20325117835 52632 22080 25020 22080 KG 4 20325117835 40203 22080 24800 22080 KG 4 20325117835 36320 21288 23730 21288 KG 4 20372081831 69353 24000 26180 24000 KG 4 20325117835 .

27035 17664 20248 17664 KG 4 20325117835 9323 4416 5062 4416 KG 4 20325117835 45531 22080 25630 22080 KG 4 20325117835 52159 22080 25000 22080 KG 4 20325117835 51027 22080 24900 22080 KG 4 20325117835 53550 22080 24890 22080 KG 4 20325117835 44110 22080 24790 22080 KG 4 20325117835 13200 10560 11602 10560 KG 4 20600185081 16896 8448 9281 8448 KG 4 20600185081 2640 2200 2417 2200 KG 4 20600185081 69254 24000 25810 24000 KG 4 20325117835 58221 22080 24910 22080 KG 4 20325117835 52654 22080 24800 22080 KG 4 20325117835 46184 24000 25990 24000 KG 4 20325117835 42240 21120 24150 21120 KG 4 20451899881 42328 21164 24050 21164 KG 4 20451899881 31943 21408 25480 21408 KG 4 20600876491 32828 21120 23920 21120 KG 4 20600876491 52800 21120 24020 21120 KG 4 20411808972 52800 21120 23930 21120 KG 4 20411808972 46436 21696 24390 21696 KG 4 20410065364 69697 24000 26260 24000 KG 4 20410065364 32828 21120 23940 21120 KG 4 20600876491 31501 21552 24210 21552 KG 4 20600876491 32358 21120 23650 21120 KG 4 20372081831 39124 21204 23520 21204 KG 4 20372081831 39511 21120 23470 21120 KG 4 20372081831 61312 21120 24300 21120 KG 4 20555757469 58455 21552 24247 21552 KG 4 20555757469 61667 21552 24247 21552 KG 4 20555757469 45405 20448 23230 20448 KG 4 20340584237 41571 20928 23640 20928 KG 4 20340584237 41997 21120 23830 21120 KG 4 20340584237 47896 21120 23720 21120 KG 4 20501923428 50399 22272 24490 22272 KG 4 20501923428 46897 21120 24000 21120 KG 4 20340584237 44552 20064 22860 20064 KG 4 20340584237 57049 21120 23580 21120 KG 4 20501923428 59805 21120 23770 21120 KG 4 20501923428 55483 20448 22670 20448 KG 4 20461642706 53415 21120 23990 21120 KG 4 20136222725 56846 21120 23910 21120 KG 4 20555757469 54648 21120 23910 21120 KG 4 20555757469 40580 23136 25454 23136 KG 4 20555757469 54990 21120 23710 21120 KG 4 20256119006 .

49355 21120 23910 21120 KG 4 20555757469 52846 21120 23910 21120 KG 4 20555757469 39757 21120 23910 21120 KG 4 20555757469 64976 24000 26130 24000 KG 4 20325117835 64354 24000 26030 24000 KG 4 20325117835 42504 21252 24040 21252 KG 4 20451899881 38465 22560 24820 22560 KG 4 20293718220 39635 22848 25130 22848 KG 4 20293718220 53324 24000 25920 24000 KG 4 20325117835 64953 24000 25800 24000 KG 4 20325117835 56398 21120 23640 21120 KG 4 20501923428 42698 21552 23910 21552 KG 4 20293718220 56080 21696 23910 21696 KG 4 20386367664 60672 21120 23620 21120 KG 4 20501923428 59533 21120 25090 21120 KG 4 20501923428 43854 21296 23050 21296 KG 4 20492896269 51094 21552 23930 21552 KG 4 20501923428 52192 21096 23670 21096 KG 4 20513328495 50625 22080 24960 22080 KG 4 20325117835 17586 21120 24310 21120 KG 4 20386367664 32828 21120 24000 21120 KG 4 20600876491 32828 21120 23920 21120 KG 4 20600876491 49135 22080 25010 22080 KG 4 20325117835 50310 21120 24050 21120 KG 4 20327739230 36019 24000 25560 24000 KG 4 20325117835 52873 22080 24730 22080 KG 4 20325117835 60218 22080 24960 22080 KG 4 20325117835 67015 24000 26020 24000 KG 4 20325117835 46872 22080 25060 22080 KG 4 20325117835 29291 21120 24630 21120 KG 4 20535674010 49356 20448 23380 20448 KG 4 20336183791 47183 22080 25230 22080 KG 4 20325117835 66416 24000 25980 24000 KG 4 20325117835 5380 2116 2428 2116 KG 4 20325117835 28077 13060 14988 13060 KG 4 20325117835 47649 22656 25240 22656 KG 4 20325117835 42240 21120 24000 21120 KG 4 20451899881 64224 24000 25740 24000 KG 4 20325117835 63774 24000 26130 24000 KG 4 20325117835 41688 22560 25220 22560 KG 4 20410065364 58221 22080 25080 22080 KG 4 20325117835 51968 22464 25200 22464 KG 4 20325117835 49500 22656 25430 22656 KG 4 20325117835 7483 6904 7923 6904 KG 4 20325117835 46346 22656 25250 22656 KG 4 20325117835 .

53234 22080 25120 22080 KG 4 20325117835 40086 22464 25310 22464 KG 4 20325117835 50274 22272 25250 22272 KG 4 20325117835 40086 22464 25170 22464 KG 4 20325117835 59133 22080 25050 22080 KG 4 20325117835 54533 21552 23970 21552 KG 4 20501923428 52202 21696 24060 21696 KG 4 20501923428 47895 20736 23830 20736 KG 4 20336183791 47618 21552 24070 21552 KG 4 20501923428 52196 22416 24730 22416 KG 4 20136222725 44263 21120 23760 21120 KG 4 20136222725 56663 21120 23780 21120 KG 4 20136222725 51092 23568 25430 23568 KG 4 20136222725 55275 21296 24000 21296 KG 4 20600483596 57097 24000 26030 24000 KG 4 20325117835 64679 21408 24310 21408 KG 4 20410065364 50301 21120 24130 21120 KG 4 20410065364 47438 22080 24770 22080 KG 4 20325117835 50499 22080 24990 22080 KG 4 20325117835 52757 22080 24970 22080 KG 4 20325117835 51599 22080 25060 22080 KG 4 20325117835 41395 21120 23570 21120 KG 4 20372081831 48770 20832 23830 20832 KG 4 20336183791 41872 21208 23890 21208 KG 4 20451899881 46941 22656 25320 22656 KG 4 20325117835 52800 21120 24060 21120 KG 4 20411808972 52800 21120 24050 21120 KG 4 20411808972 54912 21408 24500 21408 KG 4 20378668574 21504 23712 24500 23712 KG 4 20378668574 19984 21264 24580 21264 KG 4 20386367664 23285 21120 23790 21120 KG 4 20536421956 2976 1725 2180 1725 KG 4 20513328495 29545 19008 21200 19008 KG 4 20600876491 52800 21120 24140 21120 KG 4 20411808972 32828 21120 23990 21120 KG 4 20600876491 41395 21120 23610 21120 KG 4 20372081831 52800 21120 24100 21120 KG 4 20411808972 32828 21120 24080 21120 KG 4 20600876491 32828 21120 23650 21120 KG 4 20600876491 32828 21120 23690 21120 KG 4 20600876491 32828 21120 24070 21120 KG 4 20600876491 70332 24000 26240 24000 KG 4 20410065364 34379 15056 17387 15056 KG 4 20410065364 70 536 619 536 KG 4 20410065364 718 5528 6384 5528 KG 4 20410065364 .

46897 21120 23790 21120 KG 4 20340584237 56360 21408 24138 21408 KG 4 20555757469 60229 21120 24290 21120 KG 4 20555757469 43699 19680 22370 19680 KG 4 20340584237 48392 24000 25770 24000 KG 4 20340584237 46897 21120 23870 21120 KG 4 20340584237 48392 24000 25960 24000 KG 4 20340584237 45618 20544 23570 20544 KG 4 20340584237 46897 21120 23810 21120 KG 4 20340584237 46219 22848 25330 22848 KG 4 20325117835 42787 22080 24750 22080 KG 4 20325117835 46271 22656 25340 22656 KG 4 20325117835 62839 24000 25860 24000 KG 4 20325117835 43743 22080 25200 22080 KG 4 20325117835 39769 24000 26070 24000 KG 4 20325117835 59404 24000 26060 24000 KG 4 20325117835 55606 22128 24686 22128 KG 4 20555757469 44557 21120 23910 21120 KG 4 20555757469 52800 21120 24040 21120 KG 4 20411808972 51258 21120 23910 21120 KG 4 20555757469 58875 21696 24357 21696 KG 4 20555757469 50501 21120 23910 21120 KG 4 20555757469 56931 23280 25520 23280 KG 4 20293718220 42752 15888 21950 15888 KG 4 20494586810 56749 24000 25820 24000 KG 4 20325117835 56122 24000 25870 24000 KG 4 20325117835 2887 1816 2500 1816 KG 4 20502072006 30814 16410 18700 16410 KG 4 20502072006 9849 5174 5590 5174 KG 4 20325346435 48725 23568 25640 23568 KG 4 20293718220 47534 21252 24200 21252 KG 4 20451899881 57246 21120 23660 21120 KG 4 20501923428 46257 20832 23500 20832 KG 4 20340584237 41997 21120 23910 21120 KG 4 20340584237 39652 20064 22760 20064 KG 4 20340584237 52800 21120 24260 21120 KG 4 20411808972 57246 21120 23620 21120 KG 4 20501923428 52800 21120 24110 21120 KG 4 20411808972 45506 21120 23630 21120 KG 4 20501923428 42240 21120 24160 21120 KG 4 20451899881 61028 24000 26060 24000 KG 4 20325117835 55550 24000 25940 24000 KG 4 20325117835 42240 21120 23970 21120 KG 4 20451899881 35180 21120 23730 21120 KG 4 20501923428 61062 24000 25800 24000 KG 4 20325117835 .

50791 22656 25210 22656 KG 4 20325117835 59593 22080 24870 22080 KG 4 20325117835 62367 24000 25810 24000 KG 4 20325117835 52397 22080 24850 22080 KG 4 20325117835 43963 22656 25300 22656 KG 4 20325117835 38690 21120 23580 21120 KG 4 20372081831 36597 21552 24040 21552 KG 4 20293718220 58542 22080 24860 22080 KG 4 20325117835 60490 24000 25830 24000 KG 4 20325117835 60265 21120 23660 21120 KG 4 20501923428 53906 21296 21296 21296 KG 4 20600483596 53140 22272 25130 22272 KG 4 20325117835 61068 24000 25890 24000 KG 4 20325117835 42592 21208 24000 21208 KG 4 20525973311 30315 20532 22940 20532 KG 4 20600876491 32828 21120 23900 21120 KG 4 20600876491 49358 21120 23540 21120 KG 4 20501923428 58626 21120 24030 21120 KG 4 20136222725 53401 21840 24260 21840 KG 4 20501923428 53180 21120 23660 21120 KG 4 20256119006 45529 20352 23170 20352 KG 4 20336183791 52800 21120 23790 21120 KG 4 20411808972 44695 20352 23120 20352 KG 4 20336183791 47607 20352 23140 20352 KG 4 20336183791 52800 21120 24040 21120 KG 4 20411808972 61186 21408 24240 21408 KG 4 20555757469 52800 21120 23870 21120 KG 4 20411808972 52800 21120 23930 21120 KG 4 20411808972 32828 21120 24040 21120 KG 4 20600876491 44527 22656 25280 22656 KG 4 20325117835 58332 24000 25940 24000 KG 4 20325117835 58221 22080 24950 22080 KG 4 20325117835 45330 22656 25300 22656 KG 4 20325117835 58221 22080 24940 22080 KG 4 20325117835 50022 22656 25250 22656 KG 4 20325117835 46855 22272 24990 22272 KG 4 20325117835 53101 22272 25020 22272 KG 4 20325117835 43286 22704 25160 22704 KG 4 20410065364 58214 24000 26020 24000 KG 4 20325117835 44426 22656 25190 22656 KG 4 20325117835 60061 22080 25020 22080 KG 4 20325117835 43926 21120 23540 21120 KG 4 20501923428 14384 4741 5359 4741 KG 4 20410065364 50569 16667 18841 16667 KG 4 20410065364 62367 21120 23580 21120 KG 4 20501923428 .

45211 21120 23620 21120 KG 4 20501923428 51995 22128 24430 22128 KG 4 20501923428 50670 21120 23590 21120 KG 4 20501923428 58162 21120 23530 21120 KG 4 20501923428 57303 22080 25090 22080 KG 4 20325117835 33024 22272 24550 22272 KG 4 20378668574 43824 22416 24550 22416 KG 4 20378668574 43824 22416 24550 22416 KG 4 20378668574 52800 21120 24170 21120 KG 4 20411808972 52800 21120 24260 21120 KG 4 20411808972 52800 21120 24100 21120 KG 4 20411808972 52800 21120 24090 21120 KG 4 20411808972 32242 21120 24580 21120 KG 4 20386367664 19505 21552 24450 21552 KG 4 20386367664 32828 21120 24030 21120 KG 4 20600876491 32828 21120 24100 21120 KG 4 20600876491 31501 21552 24340 21552 KG 4 20600876491 52800 21120 24260 21120 KG 4 20411808972 42240 21120 23920 21120 KG 4 20451899881 42240 21120 24180 21120 KG 4 20451899881 48611 21984 24740 21984 KG 4 20410065364 66321 24000 26420 24000 KG 4 20410065364 68052 24000 26380 24000 KG 4 20410065364 48412 21120 23910 21120 KG 4 20555757469 45405 20448 23120 20448 KG 4 20340584237 46471 20928 23620 20928 KG 4 20340584237 44978 20256 22990 20256 KG 4 20340584237 42049 21552 24200 21552 KG 4 20293718220 55374 22464 25570 22464 KG 4 20325117835 54286 22080 25290 22080 KG 4 20325117835 57274 22464 25210 22464 KG 4 20325117835 53909 22080 25210 22080 KG 4 20325117835 59045 21552 24274 21552 KG 4 20555757469 58827 21208 23960 21208 KG 4 20555757469 61746 21120 23910 21120 KG 4 20555757469 56497 21408 24138 21408 KG 4 20555757469 27680 13840 15500 13840 KG 4 20451899881 40114 20272 22180 20272 KG 4 20340584237 46044 20736 23320 20736 KG 4 20340584237 54576 22080 25080 22080 KG 4 20325117835 57932 22464 25310 22464 KG 4 20325117835 27768 21120 23860 21120 KG 4 20536421956 49398 22656 25370 22656 KG 4 20325117835 60138 24000 26100 24000 KG 4 20325117835 50004 22272 25190 22272 KG 4 20325117835 .

41448 21252 24000 21252 KG 4 20525973311 57656 24000 26040 24000 KG 4 20325117835 58637 24000 26160 24000 KG 4 20325117835 62607 24000 25980 24000 KG 4 20325117835 46770 22848 25360 22848 KG 4 20325117835 58922 24000 25960 24000 KG 4 20325117835 32701 21120 23760 21120 KG 4 20600876491 52962 21120 23560 21120 KG 4 20501923428 57838 21120 23960 21120 KG 4 20501923428 62653 21120 23610 21120 KG 4 20501923428 50070 21552 23890 21552 KG 4 20501923428 56090 21120 23670 21120 KG 4 20501923428 43118 21120 23980 21120 KG 4 20136222725 53001 21840 24380 21840 KG 4 20501923428 59383 24000 26060 24000 KG 4 20325117835 52800 21120 24190 21120 KG 4 20411808972 52800 21120 23960 21120 KG 4 20411808972 52800 21120 24330 21120 KG 4 20411808972 42177 21408 24180 21408 KG 4 20293718220 51395 22656 25070 22656 KG 4 20325117835 1446 2920 3941 2920 KG 4 20410065364 42039 18920 20679 18920 KG 4 20410065364 57996 22080 25030 22080 KG 4 20325117835 31820 21408 24370 21408 KG 4 20600876491 52800 21120 24240 21120 KG 4 20411808972 52800 21120 24200 21120 KG 4 20411808972 52800 21120 24230 21120 KG 4 20411808972 58608 22464 25300 22464 KG 4 20325117835 53431 21120 24180 21120 KG 4 20410065364 53439 21408 24450 21408 KG 4 20410065364 68218 24000 26310 24000 KG 4 20410065364 68090 24000 26160 24000 KG 4 20325117835 59514 21120 23760 21120 KG 4 20501923428 50257 21120 23620 21120 KG 4 20501923428 56516 21552 24100 21552 KG 4 20501923428 67846 24000 26120 24000 KG 4 20325117835 46257 20832 23560 20832 KG 4 20340584237 56071 21120 23640 21120 KG 4 20501923428 68504 24000 26350 24000 KG 4 20325117835 35248 21120 23710 21120 KG 4 20501923428 55617 21120 23650 21120 KG 4 20501923428 49649 23568 25550 23568 KG 4 20293718220 50877 22656 25400 22656 KG 4 20325117835 58413 22080 25210 22080 KG 4 20325117835 59677 24000 26090 24000 KG 4 20325117835 .

37654 21288 23840 21288 KG 4 20372081831 58529 22080 25200 22080 KG 4 20325117835 51649 22656 25540 22656 KG 4 20325117835 61238 22080 25060 22080 KG 4 20325117835 59328 22080 25170 22080 KG 4 20325117835 64471 24000 26180 24000 KG 4 20325117835 59301 22080 25210 22080 KG 4 20325117835 64516 24000 25930 24000 KG 4 20325117835 67095 24000 26090 24000 KG 4 20325117835 69144 24000 26030 24000 KG 4 20325117835 71384 24000 26230 24000 KG 4 20325117835 51360 21158 24320 21158 KG 4 20411808972 52800 21120 24410 21120 KG 4 20411808972 52800 21120 24420 21120 KG 4 20411808972 52080 21139 24360 21139 KG 4 20411808972 52800 21120 24390 21120 KG 4 20411808972 56555 21296 24001 21296 KG 4 20555757469 61074 21164 23939 21164 KG 4 20555757469 58113 21452 24158 21452 KG 4 20555757469 60060 21164 23939 21164 KG 4 20555757469 45544 19196 22540 19196 KG 4 20555757469 62540 24000 26050 24000 KG 4 20325117835 51216 22464 25240 22464 KG 4 20325117835 57996 22080 24870 22080 KG 4 20325117835 56240 22080 24890 22080 KG 4 20325117835 31000 21120 24000 21120 KG 4 20543931307 57899 22080 24990 22080 KG 4 20325117835 57107 22080 25010 22080 KG 4 20325117835 52390 22464 25120 22464 KG 4 20325117835 59680 22272 25210 22272 KG 4 20325117835 58816 22080 24990 22080 KG 4 20325117835 64466 24000 26170 24000 KG 4 20325117835 44647 21840 24090 21840 KG 4 20501923428 59377 21120 24150 21120 KG 4 20555757469 60481 21120 24200 21120 KG 4 20555757469 57001 21648 24530 21648 KG 4 20555757469 59668 21984 24900 21984 KG 4 20555757469 47356 23424 25510 23424 KG 4 20293718220 32701 21120 24180 21120 KG 4 20600876491 21836 12628 14240 12628 KG 4 20555757469 32701 21120 24140 21120 KG 4 20600876491 43805 21120 23690 21120 KG 4 20501923428 65133 24000 26140 24000 KG 4 20325117835 48657 21120 23590 21120 KG 4 20501923428 60232 21120 23560 21120 KG 4 20501923428 .

53517 21552 24120 21552 KG 4 20501923428 53978 21120 24120 21120 KG 4 20327739230 58333 22080 24960 22080 KG 4 20325117835 59084 22080 24980 22080 KG 4 20325117835 60663 22272 25180 22272 KG 4 20325117835 66750 24000 26260 24000 KG 4 20325117835 67601 24000 26100 24000 KG 4 20325117835 55178 22080 24980 22080 KG 4 20325117835 57996 22080 24940 22080 KG 4 20325117835 61111 22080 25010 22080 KG 4 20325117835 63981 24000 26120 24000 KG 4 20325117835 52053 22464 25270 22464 KG 4 20325117835 56421 22080 24940 22080 KG 4 20325117835 54771 23232 25590 23232 KG 4 20325117835 68866 24000 26230 24000 KG 4 20410065364 33869 21120 24610 21120 KG 4 20386367664 51018 22656 25320 22656 KG 4 20325117835 57737 22080 24920 22080 KG 4 20325117835 52755 21984 24610 21984 KG 4 20410065364 56903 21120 23610 21120 KG 4 20501923428 28016 21120 23910 21120 KG 4 20536421956 51914 21120 23600 21120 KG 4 20501923428 9768 21984 24500 21984 KG 4 20600483596 9635 21384 24500 21384 KG 4 20600483596 58592 21120 23710 21120 KG 4 20501923428 53591 23280 25270 23280 KG 4 20501923428 52469 20780 23340 20780 KG 4 20501923428 58167 23280 25340 23280 KG 4 20501923428 42867 22848 24980 22848 KG 4 20501923428 23358 21120 23790 21120 KG 4 20600876491 42177 21408 24090 21408 KG 4 20293718220 57843 21120 23790 21120 KG 4 20501923428 53432 23568 25720 23568 KG 4 20293718220 52123 22416 24680 22416 KG 4 20501923428 60821 23568 26070 23568 KG 4 20293718220 52800 21120 24520 21120 KG 4 20411808972 52800 21120 24530 21120 KG 4 20411808972 52800 21120 24530 21120 KG 4 20411808972 52800 21120 24650 21120 KG 4 20411808972 55506 21120 23640 21120 KG 4 20501923428 38155 21624 23910 21624 KG 4 20372081831 52225 22128 24900 22128 KG 4 20410065364 70754 24000 26360 24000 KG 4 20410065364 30779 21536 24300 21536 KG 4 20600876491 1393 900 1014 900 KG 4 20600876491 .

22190 20064 22606 20064 KG 4 20600876491 32701 21120 23970 21120 KG 4 20600876491 55288 21120 23940 21120 KG 4 20410065364 52800 21120 23980 21120 KG 4 20411808972 55752 22272 25210 22272 KG 4 20325117835 60227 22272 25160 22272 KG 4 20325117835 60885 22464 25040 22464 KG 4 20325117835 54205 22464 25290 22464 KG 4 20325117835 45420 21624 23790 21624 KG 4 20372081831 29568 21120 24030 21120 KG 4 20536421956 61801 22080 25020 22080 KG 4 20325117835 74817 21504 24450 21504 KG 4 20325117835 64104 22080 25110 22080 KG 4 20325117835 66330 24000 26320 24000 KG 4 20325117835 57820 24000 26220 24000 KG 4 20325117835 32117 21120 24520 21120 KG 4 20386367664 44400 24000 26240 24000 KG 4 20325117835 52014 21120 23690 21120 KG 4 20501923428 55241 21408 23780 21408 KG 4 20501923428 56877 21120 23690 21120 KG 4 20501923428 56877 21120 23700 21120 KG 4 20501923428 52800 21120 24310 21120 KG 4 20411808972 52800 21120 24290 21120 KG 4 20411808972 52080 21139 24330 21139 KG 4 20411808972 52800 21120 24330 21120 KG 4 20411808972 42177 21408 24140 21408 KG 4 20293718220 63055 22272 25230 22272 KG 4 20325117835 54493 22272 24930 22272 KG 4 20410065364 52427 22656 25310 22656 KG 4 20325117835 57996 22080 24960 22080 KG 4 20325117835 61755 22080 24880 22080 KG 4 20325117835 39674 21624 23870 21624 KG 4 20372081831 61601 24000 26250 24000 KG 4 20325117835 59914 22080 24970 22080 KG 4 20325117835 59222 22080 24930 22080 KG 4 20325117835 54911 24000 25990 24000 KG 4 20325117835 64139 24000 26480 24000 KG 4 20325117835 51876 22656 25310 22656 KG 4 20325117835 34277 21120 24650 21120 KG 4 20386367664 70604 24000 26310 24000 KG 4 20410065364 61657 22080 25170 22080 KG 4 20325117835 61924 22080 24740 22080 KG 4 20325117835 62877 24000 25980 24000 KG 4 20325117835 58394 24000 26040 24000 KG 4 20325117835 51536 22656 25410 22656 KG 4 20325117835 .

61151 24000 26150 24000 KG 4 20325117835 66827 24000 26300 24000 KG 4 20325117835 57996 22080 24880 22080 KG 4 20325117835 61502 22080 24910 22080 KG 4 20325117835 57791 22080 25070 22080 KG 4 20325117835 60739 22080 24950 22080 KG 4 20325117835 68629 24000 26290 24000 KG 4 20325117835 69818 24000 26140 24000 KG 4 20325117835 63520 24000 26170 24000 KG 4 20325117835 32701 21120 24090 21120 KG 4 20600876491 13080 8448 10390 8448 KG 4 20600876491 13431 12144 13000 12144 KG 4 20600876491 68156 24000 26210 24000 KG 4 20410065364 68603 24000 26230 24000 KG 4 20410065364 31379 21552 24470 21552 KG 4 20600876491 58307 21840 24260 21840 KG 4 20501923428 55586 21696 24150 21696 KG 4 20501923428 53962 22416 24650 22416 KG 4 20501923428 58460 21264 23970 21264 KG 4 20501923428 55831 21120 23830 21120 KG 4 20501923428 58295 21120 23790 21120 KG 4 20501923428 54655 21120 23700 21120 KG 4 20501923428 55766 21408 23860 21408 KG 4 20501923428 58295 21120 23660 21120 KG 4 20501923428 52800 21120 24160 21120 KG 4 20411808972 49200 21216 24340 21216 KG 4 20411808972 52800 21120 24500 21120 KG 4 20411808972 56772 23304 25760 23304 KG 4 20293718220 53455 23232 25350 23232 KG 4 20293718220 62431 23736 26030 23736 KG 4 20293718220 48480 21235 24300 21235 KG 4 20411808972 48480 21235 24320 21235 KG 4 20411808972 52800 21120 24410 21120 KG 4 20411808972 52800 21120 24290 21120 KG 4 20411808972 47040 21274 24230 21274 KG 4 20411808972 48480 21235 24300 21235 KG 4 20411808972 65921 22080 25100 22080 KG 4 20325117835 64798 22080 25160 22080 KG 4 20325117835 36389 21624 24100 21624 KG 4 20372081831 28016 21120 24000 21120 KG 4 20536421956 63374 22080 25070 22080 KG 4 20325117835 64640 22080 24920 22080 KG 4 20325117835 49508 24000 26300 24000 KG 4 20325117835 62663 24000 26340 24000 KG 4 20325117835 59976 24000 26160 24000 KG 4 20325117835 .

52339 22656 25360 22656 KG 4 20325117835 64316 22080 24980 22080 KG 4 20325117835 58010 22080 25110 22080 KG 4 20325117835 45842 21624 24120 21624 KG 4 20372081831 59695 24000 25980 24000 KG 4 20325117835 63299 22080 25130 22080 KG 4 20325117835 56443 21552 24420 21552 KG 4 20293718220 57883 23352 25540 23352 KG 4 20293718220 61206 24000 25990 24000 KG 4 20325117835 60134 22080 24970 22080 KG 4 20325117835 25162 21408 24240 21408 KG 4 20410065364 69260 24000 26160 24000 KG 4 20410065364 53513 21120 23790 21120 KG 4 20501923428 61839 24000 25960 24000 KG 4 20325117835 61450 22080 24950 22080 KG 4 20325117835 52094 22656 25210 22656 KG 4 20325117835 55706 22464 25320 22464 KG 4 20325117835 64797 24000 26210 24000 KG 4 20325117835 60932 22080 25060 22080 KG 4 20325117835 59297 22080 25060 22080 KG 4 20325117835 57984 22272 25070 22272 KG 4 20325117835 54873 22656 25370 22656 KG 4 20325117835 60833 22080 25010 22080 KG 4 20325117835 67629 22080 25060 22080 KG 4 20325117835 66318 24000 26170 24000 KG 4 20325117835 62781 22080 25010 22080 KG 4 20325117835 56886 22656 25430 22656 KG 4 20325117835 31901 24000 25880 24000 KG 4 20325117835 60405 24000 26210 24000 KG 4 20325117835 57001 22464 25130 22464 KG 4 20325117835 63488 22080 25160 22080 KG 4 20325117835 57996 22080 25080 22080 KG 4 20325117835 54265 21120 23630 21120 KG 4 20501923428 58792 21120 23670 21120 KG 4 20501923428 59629 21120 23680 21120 KG 4 20501923428 58770 22464 25100 22464 KG 4 20325117835 65531 24000 26020 24000 KG 4 20325117835 42356 21372 23800 21372 KG 4 20372081831 57996 22080 25040 22080 KG 4 20325117835 58768 21120 23740 21120 KG 4 20501923428 61184 22080 25050 22080 KG 4 20325117835 60889 22080 25060 22080 KG 4 20325117835 56765 23328 25710 23328 KG 4 20293718220 49200 21216 24370 21216 KG 4 20411808972 31379 21552 24120 21552 KG 4 20600876491 .

38506 21624 24010 21624 KG 4 20372081831 73348 24000 26170 24000 KG 4 20410065364 55116 21984 24690 21984 KG 4 20410065364 60576 21264 24140 21264 KG 4 20410065364 66135 24000 26300 24000 KG 4 20325117835 55755 19200 22020 19200 KG 4 20325117835 52198 21120 23800 21120 KG 4 20501923428 43996 21120 23830 21120 KG 4 20501923428 57926 21344 23630 21344 KG 4 20501923428 56936 21264 23810 21264 KG 4 20501923428 51999 21120 23890 21120 KG 4 20501923428 56942 21120 23790 21120 KG 4 20501923428 63438 21264 23760 21264 KG 4 20501923428 52800 21120 24510 21120 KG 4 20411808972 52800 21120 24690 21120 KG 4 20411808972 49920 21197 24500 21197 KG 4 20411808972 50640 21178 24560 21178 KG 4 20411808972 50640 21178 24470 21178 KG 4 20411808972 52800 21120 24550 21120 KG 4 20411808972 59205 21120 23610 21120 KG 4 20501923428 58834 23280 25610 23280 KG 4 20293718220 66163 24000 26070 24000 KG 4 20325117835 63255 24000 26250 24000 KG 4 20325117835 61684 24000 26220 24000 KG 4 20325117835 65437 22080 24910 22080 KG 4 20325117835 42177 21408 24260 21408 KG 4 20293718220 65841 22080 25060 22080 KG 4 20325117835 50834 24000 26220 24000 KG 4 20325117835 53666 24000 26050 24000 KG 4 20325117835 41813 21456 23970 21456 KG 4 20372081831 32472 21120 24090 21120 KG 4 20536421956 65281 22080 25120 22080 KG 4 20325117835 57851 24000 26150 24000 KG 4 20325117835 61804 22464 25000 22464 KG 4 20325117835 57343 24000 25940 24000 KG 4 20325117835 69669 24000 26160 24000 KG 4 20325117835 43862 24000 25820 24000 KG 4 20325117835 64493 24000 26050 24000 KG 4 20325117835 57996 22080 24940 22080 KG 4 20325117835 55315 22656 25210 22656 KG 4 20325117835 39590 22080 24800 22080 KG 4 20325117835 47632 21372 23850 21372 KG 4 20372081831 63137 22080 24890 22080 KG 4 20325117835 56067 24000 26060 24000 KG 4 20325117835 57996 22080 25200 22080 KG 4 20325117835 .

55475 21120 23660 21120 KG 4 20501923428 59366 21120 23670 21120 KG 4 20501923428 59790 21120 23530 21120 KG 4 20501923428 61708 24000 26050 24000 KG 4 20325117835 57771 24000 26000 24000 KG 4 20325117835 52800 21120 24340 21120 KG 4 20411808972 51360 21158 24450 21158 KG 4 20411808972 62828 21120 24140 21120 KG 4 20410065364 74114 24000 26270 24000 KG 4 20410065364 64999 23568 25790 23568 KG 4 20293718220 67376 23712 25910 23712 KG 4 20293718220 59191 21408 24370 21408 KG 4 20410065364 32701 21120 24030 21120 KG 4 20600876491 63354 21120 23710 21120 KG 4 20501923428 56716 21840 24200 21840 KG 4 20501923428 67708 23712 26030 23712 KG 4 20293718220 49200 21216 24650 21216 KG 4 20411808972 60209 21120 23910 21120 KG 4 20501923428 61643 21264 24260 21264 KG 4 20410065364 52800 21120 24570 21120 KG 4 20411808972 52080 21139 24610 21139 KG 4 20411808972 74336 24000 26250 24000 KG 4 20410065364 52531 21120 23640 21120 KG 4 20501923428 70329 23712 25970 23712 KG 4 20293718220 23108 18060 20080 18060 KG 4 20600876491 67750 23856 26080 23856 KG 4 20293718220 39983 21372 23920 21372 KG 4 20372081831 27947 21120 24000 21120 KG 4 20536421956 59387 21120 24150 21120 KG 4 20410065364 73809 24000 26180 24000 KG 4 20410065364 61078 21408 24340 21408 KG 4 20410065364 50033 21120 23700 21120 KG 4 20501923428 52800 21120 24280 21120 KG 4 20411808972 52800 21120 24370 21120 KG 4 20411808972 43440 21120 24170 21120 KG 4 20411808972 47209 21372 23690 21372 KG 4 20372081831 74438 23712 25950 23712 KG 4 20293718220 72968 23568 25810 23568 KG 4 20293718220 66881 23712 25950 23712 KG 4 20293718220 59888 21120 23650 21120 KG 4 20501923428 49820 21120 23670 21120 KG 4 20501923428 56952 21120 23690 21120 KG 4 20501923428 65483 21120 24080 21120 KG 4 20293718220 39198 21456 23910 21456 KG 4 20372081831 52800 21120 24270 21120 KG 4 20411808972 .

47980 21204 23620 21204 KG 4 20372081831 72874 24000 26200 24000 KG 4 20293718220 65247 23856 26040 23856 KG 4 20293718220 44246 21120 23650 21120 KG 4 20372081831 6775 14776 15800 14776 KG 4 20600483596 61436 21408 24060 21408 KG 4 20501923428 49839 21120 23650 21120 KG 4 20501923428 50987 21120 23710 21120 KG 4 20501923428 60109 21408 24010 21408 KG 4 20501923428 61558 21120 23710 21120 KG 4 20501923428 35371 14732 16760 14732 KG 4 20410065364 75613 24000 26130 24000 KG 4 20410065364 60657 21120 23540 21120 KG 4 20501923428 51850 18536 20750 18536 KG 4 20501923428 58062 21120 24030 21120 KG 4 20410065364 74933 24000 26210 24000 KG 4 20410065364 20993 6912 7808 6912 KG 4 20293718220 40845 14784 16702 14784 KG 4 20410065364 27947 21120 24040 21120 KG 4 20536421956 44111 21456 23880 21456 KG 4 20372081831 44811 21372 23950 21372 KG 4 20372081831 43519 21624 23940 21624 KG 4 20372081831 26350 21120 23850 21120 KG 4 20522308880 48302 21456 24030 21456 KG 4 20372081831 40725 21708 23970 21708 KG 4 20372081831 32767 21408 24140 21408 KG 4 20386367664 29396 22242 24480 22242 KG 4 20491940051 18737 13048 14510 13048 KG 4 20600876491 36138 21120 23510 21120 KG 4 20386367664 32400 21696 23670 21696 KG 4 20386367664 .

FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S. NLRTM PALTA FRESCA .A. NLRTM PALTA FRESCA .A. NLRTM PALTA FRESCA .C.FRESH AVOCADOS AGRICOLA CAMPOVERDE S.C.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S.C.A.C.EXPORTADOR PUER_DESC DESC_COM AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS PROYECTOS TORINO S.C.C NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.FRESH AVOCADOS EUROFRESH PERU S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS PROYECTOS TORINO S.C.FRESH AVOCADOS AGRICOLA CAMPOVERDE S.FRESH AVOCADOS AGRICOLA CAMPOVERDE S.A.FRESH AVOCADOS CAMET TRADING S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA .C. NLRTM PALTA FRESCA .C. NLRTM PALTAS FRESCA AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.C.A. NLRTM PALTA FRESCA .FRESH AVOCADOS AGRICOLA CAMPOVERDE S.C.C NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.A.C NLRTM PALTA FRESCA FCE EXPORT FRUIT S.C.C. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTA FRESCA .A.C NLRTM PALTA FRESCA PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS EUROFRESH PERU S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S.C.A.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S. NLRTM PALTAS FRESCAS FCE EXPORT FRUIT S.C.A.A.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A. NLRTM PALTA FRESCA .A.A.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS EUROFRESH PERU S.A.C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.C.A. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTA FRESCA .A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA .C NLRTM PALTAS FRESCAS EUROFRESH PERU S.FRESH AVOCADOS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTA FRESCA AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S. NLRTM PALTA FRESCA .C.C NLRTM PALTA FRESCA AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.C.C. NLRTM PALTA FRESCA .C.A.C NLRTM PALTA FRESCA FCE EXPORT FRUIT S.A.A.FRESH AVOCADOS CAMET TRADING S.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.C.C.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS FCE EXPORT FRUIT S.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS FCE EXPORT FRUIT S.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.C.A.FRESH AVOCADOS AGRICOLA CAMPOVERDE S. NLRTM PALTAS FRESCAS EUROFRESH PERU S.A.C.A.C.A. NLRTM PALTA FRESCA .C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S.C.

FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.C.C.C NLRTM PALTA FRESCA FCE EXPORT FRUIT S. NLRTM PALTAS FRESCAS EUROFRESH PERU S.C NLRTM PALTA FRESCA AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.C NLRTM PALTAS FRESCAS PROCESADORA TORRE BLANCA S. NLRTM PALTAS FRECAS EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS AGR NLRTM PALTAS FRESCAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS TECFRUT PERU EXPORT E. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S. NLRTM PALTA FRESCA .C.A.C.C.A.A.FCE EXPORT FRUIT S.A.C.A. NLRTM PALTA FRESCA .C.C NLRTM PALTA FRESCA FCE EXPORT FRUIT S.I. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S. NLRTM PALTAS FRESCAS PROYECTOS TORINO S.C.C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.C NLRTM PALTA FRESCA EUROFRESH PERU S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S. NLRTM PALTA FRESCA .A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS PROCESADORA TORRE BLANCA S.A.A.A.A.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S. NLRTM PALTAS FRESCAS VALLE INKA PERU S.A.C NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA CAMPOVERDE S. NLRTM PALTA FRESCA PROCESADORA TORRE BLANCA S.C.C. NLRTM PALTA FRESCA .C NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.C. NLRTM PALTA FRESCA PROCESADORA TORRE BLANCA S. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTAS FRESCAS EUROFRESH PERU S.C.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.FRESH AVOCADOS CAMET TRADING S.FRESH AVOCADOS AGRICOLA CAMPOVERDE S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A. NLRTM PALTA FRESCA AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S.C.C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS TROPICAL FRUIT TRADING PERU SOCIEDAD ANONIMANLRTM PALTAS FRESCAS TROPICAL FRUIT TRADING PERU SOCIEDAD ANONIMANLRTM PALTAS FRESCAS FCE EXPORT FRUIT S. NLRTM PALTAS FRESCAS PROYECTOS TORINO S. NLRTM PALTA FRESCA .A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.A.FRESH AVOCADOS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA CAMPOVERDE S.C.A.FRESH AVOCADOS PROYECTOS TORINO S.A.A.A.C.A.L.A.C.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.C NLRTM PALTAS FRESCAS FCE EXPORT FRUIT S.C.FRESH AVOCADOS ASICA FARMS S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA .C.A.A.C.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S.A.R. NLRTM PALTAS FRESCAS .A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S.A. NLRTM PALTA FRESCA .A.A.C.A.A.

A. NLRTM PALTAS FRESCAS ATLANTIC FRUITS PERU BRANCH S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS .FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.C.A.A.A. NLRTM PALTAS FRECAS FCE EXPORT FRUIT S.C.A. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTAS FRESCAS TROPICAL FRUIT TRADING PERU SOCIEDAD ANONIMA NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S.A.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S.FRESH AVOCADOS CAMET TRADING S. NLRTM PALTAS FRESCAS FCE EXPORT FRUIT S.C.A.C.A. NLRTM PALTA FRESCA EUROFRESH PERU S.C NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.VALLE INKA PERU S.C.A.C NLRTM PALTA FRESCA PROYECTOS TORINO S.A.A.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA .C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.C.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTA FRESCA PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTA FRESCA REFRIGERADA PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTA FRESCA REFRIGERADA AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.C. NLRTM PALTA FRESCA .A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA FCE EXPORT FRUIT S.A.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.C NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA CAMPOVERDE S. NLRTM PALTA FRESCA .C. NLRTM PALTAS FRESCAS PROCESADORA TORRE BLANCA S.C.C NLRTM PALTAS FRESCAS ASICA FARMS S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.C. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTA FRESCA .C.A.C NLRTM PALTA FRESCA FCE EXPORT FRUIT S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S.A.C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA MONTE LOMA S.A.C.C NLRTM PALTA FRESCA CAMPOS DEL NORTE F-V S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS FCE EXPORT FRUIT S.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S. NLRTM PALTA FRESCA PROCESADORA TORRE BLANCA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S.A.A.C.A.A.R.FRESH AVOCADOS TROPICAL FRUIT TRADING PERU SOCIEDAD ANONIMA NLRTM PALTAS FRESCAS TROPICAL FRUIT TRADING PERU SOCIEDAD ANONIMA NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.C.A.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.A.C.C.A.L.C.C.A.C. NLRTM PALTA FRESCA .

NLRTM PALTA FRESCA .C. NLRTM PALTAS FRESCAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTA FRESCA PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTA FRESCA PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S. NLRTM PALTAS FRESCAS INCAVO S.A.C NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA CAMPOVERDE S. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA CAMPOVERDE S.A.A.C.C.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S. NLRTM PALTA FRESCA .FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.C.A.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.C.A. NLRTM PALTA FRESCA .A. NLRTM PALTAS FRESCAS INCAVO S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS INCAVO S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS INCAVO S.C.C.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS LUNA VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S. NLRTM PALTA FRESCA .C NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA CAMPOVERDE S.C.A.A.C.ATLANTIC FRUITS PERU BRANCH S. NLRTM PALTA FRESCA .C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS PROYECTOS TORINO S. NLRTM PALTAS FRESCAS INCAVO S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.A.A.C.C.C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS INCAVO S. NLRTM PALTA FRESCA .C.FRESH AVOCADOS FCE EXPORT FRUIT S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS PROYECTOS TORINO S.C NLRTM PALTA FRESCA FCE EXPORT FRUIT S.A.A.C. NLRTM PALTA FRESCA .A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S. NLRTM PALTAS FRESCAS TROPICAL FRUIT TRADING PERU SOCIEDAD ANONIMA NLRTM PALTAS FRESCAS TROPICAL FRUIT TRADING PERU SOCIEDAD ANONIMA NLRTM PALTAS FRESCAS TROPICAL FRUIT TRADING PERU SOCIEDAD ANONIMA NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.FRESH AVOCADOS NATPER S. NLRTM PALTA FRESCA .A.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.C.A.A.C.C.C.C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS INCAVO S.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS .A. NLRTM PALTA FRESCA .A.C.A.C.A.A.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.C.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S. NLRTM PALTAS FRESCAS FCE EXPORT FRUIT S.

A.A.C.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA PROCESADORA TORRE BLANCA S. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S. NLRTM PALTA FRESCA .A.A.FRESH AVOCADOS CAMPOS DEL NORTE F-V S.C.C.C.C.C NLRTM PALTAS FRESCAS PROCESADORA TORRE BLANCA S. NLRTM PALTAS FRESCAS EUROFRESH PERU S.A.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTAS FRESCAS ASICA FARMS S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS FCE EXPORT FRUIT S. NLRTM PALTA FRESCA PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.C.C. NLRTM PALTA FRESCA .C.C.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S.A.C.A.A. NLRTM PALTA FRESCA .C NLRTM PALTA FRESCA AGRONEGOCIOS LA GRAMA S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S. NLRTM PALTA FRESCA AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S. NLRTM PALTAS FRESCAS INCAVO S.FRESH AVOCADOS CAMET TRADING S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS PROYECTOS TORINO S.A. NLRTM PALTA FRESCA .C.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS LUNA VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NLRTM PALTAS FRESCAS INCAVO S.C NLRTM PALTA FRESCA AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S. NLRTM PALTAS FRESCAS PROYECTOS TORINO S. NLRTM PALTA FRESCA .C. NLRTM PALTAS FRESCAS SUN FRUITS EXPORTS S.A. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.A.FCE EXPORT FRUIT S.A.A.C.A.A.FRESH AVOCADOS CAMET TRADING S.L.C. NLRTM PALTA FRESCA ASICA FARMS S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S.C.R. NLRTM PALTA FRESCA SUN FRUITS EXPORTS S.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.C.A. VARIEDAD FUERTE TROPICAL FRUIT TRADING PERU SOCIEDAD ANONIMANLRTM PALTAS FRESCAS TROPICAL FRUIT TRADING PERU SOCIEDAD ANONIMANLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS AGR NLRTM PALTAS FRESCAS.A.A.C.A.A.C.A.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS .FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S. NLRTM PALTAS FRESCAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTA FRESCA PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTA FRESCA PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTA FRESCA ASR TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NLRTM PALTA FRESCA INCAVO S.C.C.A.

A. NLRTM PALTA FRESCA AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.C. NLRTM PALTA FRESCA .FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.FRESH AVOCADOS RTE FRESH S. NLRTM PALTAS FRESCAS INCAVO S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.A.C.C. NLRTM PALTA FRESCA PROYECTOS TORINO S. NLRTM PALTA FRESCA SUN FRUITS EXPORTS S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.C. NLRTM PALTA FRESCA .A.A. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTAS FRESCAS RTE FRESH S. NLRTM PALTA FRESCA FCE EXPORT FRUIT S.A.C.CAMET TRADING S. NLRTM PALTAS FRESCAS FCE EXPORT FRUIT S.FRESH AVOCADOS AGRICOLA LAS MARIAS S. NLRTM PALTAS FRESCAS ATLANTIC FRUITS PERU BRANCH S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S. NLRTM PALTA FRESCA PROCESADORA TORRE BLANCA S.C.A.A.C. NLRTM PALTAS FRECAS FCE EXPORT FRUIT S.C.C.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S.C.C.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS CAMET TRADING S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS ATLANTIC FRUITS PERU BRANCH S. NLRTM PALTAS FRESCAS PRODUCCIONES AGRICOLAS MATILDA EMPRESA INDINLRTM PALTAS FRESCAS VALLE INKA PERU S.C.C.C.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA CAMPOVERDE S.C.A.A.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.A.C NLRTM PALTA FRESCA FCE EXPORT FRUIT S.C.C NLRTM PALTA FRESCA FCE EXPORT FRUIT S.A. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTAS FRESCAS INCAVO S.C.C.C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.A.A.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S.A.A.C.C.C. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTA FRESCA .A.A. NLRTM PALTA FRESCA .C NLRTM PALTA FRESCA INCAVO S.C.FRESH AVOCADOS .C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S. NLRTM UVAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.A.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S.A.A.C.C.C.C.A.A.C.C NLRTM PALTA FRESCA AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS INCAVO S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S. NLRTM PALTAS FRESCAS NATPER S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S. NLRTM PALTAS FRESCAS PROCESADORA TORRE BLANCA S.A.A.A.C NLRTM PALTA FRESCA ASR TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NLRTM PALTA FRESCA AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.C.C.C. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.

A.A.C. NLRTM PALTA FRESCA .C.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.FRESH AVOCADOS . NLRTM PALTA FRESCA .C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.C.C NLRTM PALTA FRESCA AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S. NLRTM PALTAS FRESCAS ASICA FARMS S.C. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTA FRESCA .C.A.A.A.C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S.C. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.C. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA CAMPOVERDE S.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.C.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.FRESH AVOCADOS LUNA VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NLRTM PALTAS FRESCAS EUROFRESH PERU S.A.C.ASICA FARMS S.A.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.C.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.C.A.A. NLRTM PALTA FRESCA .A.A.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.C.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS ASICA FARMS S.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS PACHAMAMA FARMS S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S.C.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.C.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.A.C. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTA FRESCA .C.C.A.C.C NLRTM PALTAS FRESCAS EUROFRESH PERU S.C. NLRTM PALTA FRESCA .A.FRESH AVOCADOS LUNA VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NLRTM PALTAS FRESCAS PROYECTOS TORINO S.C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS NATPER S.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.FRESH AVOCADOS FCE EXPORT FRUIT S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS PROYECTOS TORINO S.A. NLRTM PALTA FRESCA .A.C.A. NLRTM PALTA FRESCA .C NLRTM PALTAS FRESCAS TROPICAL FRUIT TRADING PERU SOCIEDAD ANONIMA NLRTM PALTAS FRESCAS TROPICAL FRUIT TRADING PERU SOCIEDAD ANONIMA NLRTM PALTAS FRESCAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTA FRESCA REFRIGERADA PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTA FRESCA REFRIGERADA TROPICAL FRUIT TRADING PERU SOCIEDAD ANONIMA NLRTM PALTAS FRESCAS PACHAMAMA FARMS S.C.C.A.A.C.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S.

NLRTM PALTA FUERTE PROCESADORA TORRE BLANCA S.A.C.A.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA NATPER S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS TROPICAL FARM S.A. NLRTM PLATAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.C NLRTM PALTA FRESCA EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS AGR NLRTM PALTAS FRESCAS ASICA FARMS S. NLRTM PALTA FRESCA RTE FRESH S.C.A.A. NLRTM PALTA FRESCA FCE EXPORT FRUIT S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA FCE EXPORT FRUIT S.FRESH AVOCADOS INCAVO S.C.C.A.A.C NLRTM PALTA FRESCA EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS AGR NLRTM PALTAS FRESCAS URSULA IMPORT EXPORT S. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA CAMPOVERDE S.C. NLRTM PALTA FRESCA NATPER S.C NLRTM PALTAS FRESCAS SUN FRUITS EXPORTS S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S.A.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA RIACHUELO S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS NATPER S.C.A. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA PAMPA BAJA S. NLRTM PALTAS FRESCAS EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS AGR NLRTM PALTAS FRESCAS AGRONEGOCIOS LA GRAMA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRONEGOCIOS LA GRAMA S.C.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S.C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S. NLRTM PALTA FRESCA NATPER S. NLRTM PALTAS FRESCAS SUN FRUITS EXPORTS S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S. ESALG PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.A.A.A.C NLRTM PALTA FRESCA FCE EXPORT FRUIT S. NLRTM PALTAS FRESCAS SEASONS EXPORT S.C NLRTM PALTA FRESCA FCE EXPORT FRUIT S.C.A.A.A.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS PRONATUR S.A.C.C.C NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA BGS S.C NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.A.C.A.C.C.A. NLRTM PALTA FRESCA .C.C.CAMET TRADING S. NLRTM PALTAS FRESCAS ATLANTIC FRUITS PERU BRANCH S.A.A.A.C.C. NLAMS PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.A.C.A.A.C.C.C. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S. NLRTM PALTAS FRESCAS FCE EXPORT FRUIT S.A.C.C. NLRTM PALTA FRESCA AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S. NLRTM PALTA FRESCA .A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS ASICA FARMS S. NLRTM PALTA FRESCA .A.A.A.C. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.C.C.

NLRTM PALTAS FRESCAS PACHAMAMA FARMS S.C.C.C.C. NLRTM PALTA FRESCA .C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS ASICA FARMS S.C.A.T.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.A.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS RTE FRESH S.A. S. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTA FRESCA .C.I.C. NLRTM PALTAS FRESCAS .C NLRTM PALTAS FRESCAS PROFRUTOS PERU E.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S. NLRTM PALTA FRESCA RTE FRESH S. NLRTM PALTAS FRESCAS PROFRUTOS PERU E.C.C. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.L.C. NLRTM PALTAS FRECAS VALLE INKA PERU S.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.A.A.L.C.C.INCAVO S.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S. NLRTM PALTAS FRESCAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS I.C.C.A. NLRTM PALTA FRESCA .A. NLRTM PALTA FRESCA REFRIGERADA AGRICOLA RIACHUELO S. NLRTM PALTAS FRESCAS KION EXPORT S. NLRTM PALTAS FRESCAS PACHAMAMA FARMS S.A.C.A.C. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTA FRESCA AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S. NLRTM PALTAS FRESCAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS PACHAMAMA FARMS S.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS TROPICAL FRUIT TRADING PERU SOCIEDAD ANONIMA NLRTM PALTAS FRESCAS PACHAMAMA FARMS S.C.C.A.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA ASICA FARMS S.FRESH AVOCADOS EUROFRESH PERU S.A.A.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS VALLE INKA PERU S.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS ASICA FARMS S.A.FRESH AVOCADOS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.A.A.A.FRESH AVOCADOS TROPICAL FRUIT TRADING PERU SOCIEDAD ANONIMA NLRTM PALTAS FRESCAS TROPICAL FRUIT TRADING PERU SOCIEDAD ANONIMA NLRTM PALTAS FRESCAS TROPICAL FRUIT TRADING PERU SOCIEDAD ANONIMA NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.A.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S.C.R.A.C.A.FRESH AVOCADOS AGRICOLA PAMPA BAJA S.C.C.R. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTA FRESCA .A.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS PACHAMAMA FARMS S. NLRTM PALTAS FRECAS AGROCOSTA PERU S.I.C.A.N. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRONEGOCIOS LOS ANGELES S.C.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRO WASI TAMBO S.C NLRTM PALTAS FRESCAS EUROFRESH PERU S.

A. NLRTM PALTAS FRESCAS LUNA VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NLRTM PALTAS FRESCAS LUNA VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NLRTM PALTAS FRESCAS LUNA VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA BGS S.C.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S. NLRTM PALTAS FRESCAS PROYECTOS TORINO S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S.C.A. NLRTM PALTA FRESCA .C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S.C.A. NLRTM PALTA FRESCA .A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S.C.C.C. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.C.C NLRTM PALTA FRESCA AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS NATPER S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S. NLRTM PALTAS FRESCAS SEASONS EXPORT S.C NLRTM PALTA FRESCA FCE EXPORT FRUIT S.C NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA BGS S.A.A.A.C.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA BGS S.C.A.C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS TROPICAL FARM S.C.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS FCE EXPORT FRUIT S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S. NLRTM PALTA FRESCA ECOSAC AGRICOLA S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S.A.FRESH AVOCADOS CAMET TRADING S. NLRTM PALTA FRESCA .C.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.C.C.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S. NLAMS SAMPLE AVOCADO AGRICOLA CAMPOVERDE S.A.A.C.A.A.C.A.A.AGRICOLA CAMPOVERDE S.C.C.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.A.C.C.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S.A.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.A.C.A.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS ATLANTIC FRUITS PERU BRANCH S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROCOSTA PERU S.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S.C.A. NLRTM PALTA FRESCA .A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS PRONATUR S. NLRTM PALTAS FRESCAS PROYECTOS TORINO S.C. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S. NLRTM PALTA FRESCA .C.C.A.A.A.A.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS GREEN FRUITS PERU S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S.

C.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS SUN FRUITS EXPORTS S. NLRTM PALTA FRESCAS INCAVO S.A.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS EUROFRESH PERU S.C NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S. NLRTM PALTAS FRECAS VALLE INKA PERU S.A.C.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS .C.C.C. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTAS FRESCAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTA FRESCA PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTA FRESCA PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS VALLE INKA PERU S.R.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS VALLE INKA PERU S. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTAS FRECAS PROFRUTOS PERU E. NLRTM PALTAS FRESCAS SUN FRUITS EXPORTS S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS EUROFRESH PERU S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S.C.A.A.A.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.C.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S. NLRTM PALTAS FRESCAS HASS AGROFRUITS SAN MIGUEL S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA .C.C.L. NLRTM PALTAS FRESCAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS BIOFRUIT EXPORT S.A.FRESH AVOCADOS PROCESADORA LARAN SAC NLRTM PALTA HASS LUNA VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NLRTM PALTAS FRESCAS PACHAMAMA FARMS S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S.I.C. NLRTM PALTAS FRESCAS BIOFRUIT EXPORT S.A.C.C. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA PAMPA BAJA S.R.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS AGR NLRTM PALTAS FRESCAS EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS AGR NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.C.C.C.A. NLRTM PALTA FRESCA .C. NLRTM PALTA FRESCA RTE FRESH S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRONEGOCIOS LA GRAMA S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS ASICA FARMS S.C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S. NLRTM PALTAS FRESCAS EUROFRESH PERU S.A.A.I.A.FRESH AVOCADOS RTE FRESH S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROCOSTA PERU S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS PROFRUTOS PERU E.A.C.A.A.C.A. NLRTM PALTA HASS PROCESADORA TORRE BLANCA S.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS EUROFRESH PERU S.A.L.A. NLRTM PALTAS FRECAS RTE FRESH S.C.PROYECTOS TORINO S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAS SAN SIMON S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA PROCESADORA TORRE BLANCA S.

A.A.C.A.C NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA PAMPA BAJA S. NLRTM PALTAS FRESCAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS ECOSAC AGRICOLA S.A.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS PRONATUR S.A.C.C NLRTM PALTAS FRESCAS DOMINUS S. NLRTM PALTAS FRESCAS ASICA FARMS S. NLRTM PALTAS FRESCAS NEGOCIACION AGRICOLA YOTITA SA NLRTM PALTAS FRESCAS TROPICAL FARM S.A.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S.C.C NLAMS PALTAS FRESCAS GREEN FRUITS PERU S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS DOMINUS S. NLRTM PALTAS FRESCAS ECOSAC AGRICOLA S. NLRTM PALTAS FRESCAS .C.A.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAS SAN SIMON S.A.A.A.C.A.A.C.C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAS SAN SIMON S. NLRTM PALTAS FRESCAS DOMINUS S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS FCE EXPORT FRUIT S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S. NLRTM PALTA HASS PACHAMAMA FARMS S. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA Y GANADERA CHAVIN DE HUANTAR SA NLRTM PALTAS FRESCAS DOMINUS S.A.C.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS M & C FRUITS COMPANY S.C.C.A. NLRTM PALTA FRESCA PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS HARVEST BUSINESS S.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS PRONATUR S.C NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS NATPER S. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S.A.A.A.A.A.C.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S.C.C.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION AGROLATINA S.C NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.C NLRTM PALTAS FRESCAS DOMINUS S. NLRTM PALTA HASS CAMET TRADING S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S. NLRTM PALTAS FRESCAS ALV TRADING S.FRESH AVOCADOS AGRICOLA PAMPA BAJA S.A.A.C.C.C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS NATPER S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S.A.A.A.A.CAMET TRADING S.C.C. NLRTM PALTA FRESCA PROYECTOS TORINO S.C.C.

NLRTM PALTA FRESCA FCE EXPORT FRUIT S.C.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS TROPICAL FARM S.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA BGS S.C.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA BGS S.C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA BGS S.A.A.C.A.A.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS M & C FRUITS COMPANY S.C NLRTM PALTAS FRESCAS DOMINUS S. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S.C.C.C.A.A.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS DOMINUS S.C. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.A.C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S.A.A.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS DOMINUS S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS DANPER TRUJILLO S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA BGS S. NLRTM PALTAS FRESCAS TROPICAL FARM S.C NLRTM PALTAS FRESCAS NEGOCIACION AGRICOLA YOTITA SA NLRTM PALTAS FRESCAS NEGOCIACION AGRICOLA YOTITA SA NLRTM PALTAS FRESCAS NEGOCIACION AGRICOLA YOTITA SA NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S. 0000 PALTAS FRESCAS AGRICOLA BGS S.C.A.AGRICOLA BGS S.C NLRTM PALTAS FRESCAS DOMINUS S.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS DANPER TRUJILLO S.C.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS DOMINUS S. 0000 PALTAS FRESCAS GREEN FRUITS PERU S.C NLRTM PALTAS FRESCAS DOMINUS S. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S.FRESH AVOCADOS DOMINUS S.C NLRTM PALTAS FRESCAS EUROFRESH PERU S.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS PRIMA FRUTA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CER NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S. NLRTM PALTAS FRESCAS TROPICAL FARM S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS . NLRTM PALTA FRESCA .A.C.A.A.C.C.A.A.A.A.C NLRTM PALTA FRESCA EUROFRESH PERU S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA BGS S. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.C.A.C.A.A.A.A.C.A.C.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA BGS S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS ASR TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.C NLRTM PALTAS FRESCAS DOMINUS S.

A.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS EUROFRESH PERU S.A.A.C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS GREEN FRUITS PERU S.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.C.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS LUNA VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS TROPICAL FARM S. 0000 PALTAS FRESCAS AGRICOLA BGS S.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS PACHAMAMA FARMS S. NLRTM PALTAS FRESCAS BIOFRUIT EXPORT S.C. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA PAMPA BAJA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS EUROFRESH PERU S.C.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.C.C.C.A. 0000 PALTAS FRESCAS NEGOCIACION AGRICOLA YOTITA SA NLRTM PALTAS FRESCAS NEGOCIACION AGRICOLA YOTITA SA NLRTM PALTAS FRESCAS .C.A.FRESH AVOCADOS EUROFRESH PERU S. NLRTM PALTAS FRESCAS INCAVO S.C.A.A.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS FAIRTRASA PERU S.C NLRTM PALTAS FRESCAS SEASONS EXPORT S. NLRTM PALTA FRESCA AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S. NLRTM PALTAS FRESCAS NATPER S. NLRTM PALTAS FRESCAS NEGOCIACION AGRICOLA YOTITA SA NLAMS PALTA FRESCA SEASONS EXPORT S.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS FAIRTRASA PERU S.C. NLRTM PALTA FRESCA AGROINDUSTRIAS SAN SIMON S.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS PROCESADORA TORRE BLANCA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS INCAVO S. NLRTM PALTAS FRESCAS VALLE INKA PERU S. NLRTM PALTA FRESCA PROCESADORA TORRE BLANCA S. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTAS FRESCAS PROCESADORA LARAN SAC NLRTM PALTA HASS PACHAMAMA FARMS S.A. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTAS FRESCAS TROPICAL FRUIT TRADING PERU SOCIEDAD ANONIMA NLRTM PALTAS FRESCAS TROPICAL FRUIT TRADING PERU SOCIEDAD ANONIMA NLRTM PALTAS FRESCAS PACHAMAMA FARMS S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA BGS S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS NATPER S.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA BGS S. NLRTM PALTA HASS PROCESADORA TORRE BLANCA S.C.C.C NLRTM PALTA FRESCA FAIRTRASA PERU S.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS INCAVO S. NLRTM PALTA FRESCA .A.C.A.A.A.C.C.C.A.C. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.A.C. NLRTM PALTAS FRECAS CORPORACION AGROLATINA S.A.C.A.A.PROYECTOS TORINO S.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION AGROLATINA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS SIEMBRA ALTA S.C.A.

C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS ASR TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NLRTM PALTA FRESCA AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S.C NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S. NLRTM PALTA FRESCA VIRU S. NLRTM PALTAS FRESCAS PACHAMAMA FARMS S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S.C.AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S. NLRTM PALTA FRESCA .A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DON LUIS S. NLRTM PALTAS FRESCAS DOMINUS S. NLRTM PALTAS FRESCAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CAMPOVERDE S.R.C.C.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA Y GANADERA CHAVIN DE HUANTAR SA NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIA CAMPO VERDE S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS EUROFRESH PERU S.C NLRTM PALTA FRESCA TECFRUT PERU EXPORT E.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS DOMINUS S.C. NLRTM PALTA FRESCA .A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S.C.A.A.A.C.C.C. NLAMS PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DON LUIS S.I.A. NLRTM PALTAS FRESCAS RTE FRESH S.FRESH AVOCADOS ASICA FARMS S.C. NLRTM PALTAS FRECAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS ECOSAC AGRICOLA S.C.A.A.A.C.A.R.A.C NLAMS PALTAS FRESCAS LUNA VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NLRTM PALTAS FRESCAS PACHAMAMA FARMS S.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS ECOSAC AGRICOLA S.A.C.L.A.FRESH AVOCADOS FCE EXPORT FRUIT S.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRONEGOCIOS LA GRAMA S.A.C.A.I. NLRTM PALTA FRESCA VIRU S. NLRTM PALTAS FRESCAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS ECOSAC AGRICOLA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS FRUTA DEL CIELO S.C.A.C NLRTM PALTA FRESCA FCE EXPORT FRUIT S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S. GBLGP PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S.C.C.A.A.C.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS TECFRUT PERU EXPORT E. NLRTM PALTA FRESCA REFRIGERADA AGRONEGOCIOS LA GRAMA S. NLRTM PALTAS FRESCAS .C. NLRTM PALTAS FRESCAS VIRU S.C NLRTM PALTAS FRESCAS VALLE INKA PERU S.A. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.L.A. NLRTM PALTAS FRESCAS SIEMBRA ALTA S.C.

NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.C.A. 0000 PALTAS FRESCAS AGRICOLA BGS S.C.C NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S. NLRTM PALTAS FRESCAS ALV TRADING S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA ASICA FARMS S.C.C NLRTM PALTAS FRESCAS NEGOCIACION AGRICOLA YOTITA SA NLRTM PALTAS FRESCAS NEGOCIACION AGRICOLA YOTITA SA NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S. NLRTM PALTAS FRESCAS M & C FRUITS COMPANY S.C.C.A.A.C.C.A.C.A.C NLRTM PALTA FRESCA FCE EXPORT FRUIT S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S.C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS PROYECTOS TORINO S.C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S. 0000 PALTAS FRESCAS AGRICOLA BGS S.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS NEGOCIACION AGRICOLA YOTITA SA NLAMS PALTA FRESCA AGRICOLA BGS S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS M & C FRUITS COMPANY S.C.C.A.A.A.C.A.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS DOMINUS S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.C.A.A.C.A.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS FCE EXPORT FRUIT S. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S.A.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA .A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA Y GANADERA CHAVIN DE HUANTAR SA NLRTM PALTAS FRESCAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CAMPOVERDE S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.A.FRESH AVOCADOS AGRO WASI TAMBO S.A.C.A.C. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S. NLRTM PALTAS FRESCAS .A.A.A.C.C. 0000 PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.PROYECTOS TORINO S. NLRTM PALTAS FRESCAS ALV TRADING S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA BGS S.A.C NLRTM PALTA FRESCA ASICA FARMS S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA BGS S.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S. NLRTM PALTAS FRESCAS PROYECTOS TORINO S.A.C.C.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.A.C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS DOMINUS S. NLRTM PALTAS FRESCAS PRONATUR S. NLRTM PALTAS FRESCAS PROYECTOS TORINO S.C.C.

A.A.C.A.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA . 0000 PALTAS FRESCAS FRUTA BONITA S.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS FRUTA BONITA S.C.C.C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS FRUTA BONITA S.C NLRTM PALTAS FRESCAS DOMINUS S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S.A.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS DOMINUS S. NLRTM PALTA FRESCA SIEMBRA ALTA S.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS INCAVO S.C NLRTM PALTAS FRESCAS DOMINUS S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA BGS S. NLRTM PALTAS FRESCAS DOMINUS S. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S.A.A.C.C NLRTM PALTAS FRESCAS DOMINUS S.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS DOMINUS S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION AGROLATINA S. NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION AGROLATINA S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS PROYECTOS TORINO S.CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S.C NLRTM PALTAS FRESCAS GREEN FRUITS PERU S.C. NLAMS PALTAS FRESCAS NEGOCIACION AGRICOLA YOTITA SA NLRTM PALTAS FRESCAS NEGOCIACION AGRICOLA YOTITA SA NLRTM PALTAS FRESCAS NEGOCIACION AGRICOLA YOTITA SA NLAMS PALTA FRESCA PROYECTOS TORINO S.C.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S.C.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA BGS S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS FRUTA BONITA S.A.C.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S. NLRTM PALTAS FRESCAS NATPER S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA BGS S.A.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS DOMINUS S.C.A.A.A.A.A.A.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS DOMINUS S.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS DOMINUS S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA REFRIGERADA VIRU S.C.A.A.A.C.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.C.A.A.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S. NLRTM PALTAS FRESCAS INCAVO S.C NLRTM PALTAS FRESCAS DOMINUS S.A.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS DOMINUS S. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S.C NLRTM PALTAS FRESCAS DOMINUS S.C. 0000 PALTAS FRESCAS AGRICOLA BGS S.C.C.

C NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA EUROFRESH PERU S.C. NLRTM PALTA FRESCA VIRU S. NLRTM PALTA FRESCA FAIRTRASA PERU S. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.A.C. NLRTM PALTAS FRECAS VALLE INKA PERU S.C.A.C. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRECAS AGROINCA PRODUCTOS PERUANOS DE EXP. SA NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINCA PRODUCTOS PERUANOS DE EXP.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S. NLRTM PALTAS FRESCAS VIRU S.C.C.C. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA CHAPI S.A.CAMET TRADING S. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S. NLRTM PALTA FRESCA INCAVO S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS PRODUCCIONES AGRICOLAS MATILDA EMPRESA INDINLRTM PALTAS FRESCAS VALLE INKA PERU S.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA VIRU S.A.A.L.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS FAIRTRASA PERU S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.C.C.A.R. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS FAIRTRASA PERU S.A.A.C.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION AGROLATINA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS FUNDO LOS PALTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NLRTM PALTA FRESCA ORGANICA TROPICAL FRUIT TRADING PERU SOCIEDAD ANONIMA NLRTM PALTAS FRESCAS TROPICAL FRUIT TRADING PERU SOCIEDAD ANONIMA NLRTM PALTAS FRESCAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTA FRESCA PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTA FRESCA PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS .C. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGROFRUITS SAN MIGUEL S.A. SA NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINCA PRODUCTOS PERUANOS DE EXP. NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION AGROLATINA S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS FAIRTRASA PERU S. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.A.A.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. SA NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.A.A.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA CHAPI S.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS CAMPOS DEL NORTE F-V S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.C.

C. NLRTM PALTA FRESCA VALLE INKA PERU S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS FAIRTRASA PERU S. NLRTM PALTAS FRESCAS PROFRUTOS PERU E.L.C.A. NLRTM PALTA FRESCA VIRU S.C.A.C.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S.A.R.C.C NLRTM PALTA FRESCA VIRU S. NLRTM PALTA FRESCA .C NLAMS PALTAS FRESCAS ASICA FARMS S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS PACHAMAMA FARMS S. NLRTM PALTA FRESCA FAIRTRASA PERU S.R.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS PRODUCCIONES AGRICOLAS MATILDA EMPRESA INDINLRTM PALTAS FRESCAS PROYECTOS TORINO S.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA .A.FRESH AVOCADOS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C.A. NLRTM PALTA FRESCA AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S. SA NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIA CAMPO VERDE S. NLRTM PALTAS FRESCAS FCE EXPORT FRUIT S.C.A.A.A.A.A.A.FRESH AVOCADOS INCAVO S. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTA FRESCA VIRU S.A.L. NLRTM PALTA FRESCA ASR TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NLRTM PALTA FRESCA AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S. NLRTM PALTA FRESCA INCAVO S.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS FCE EXPORT FRUIT S.A. NLRTM PALTAS FRECAS PROCESADORA TORRE BLANCA S.A.A.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C.C.A.A.C NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.C.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS ASICA FARMS S. NLRTM PALTAS FRESCAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS PROFRUTOS PERU E.I. NLRTM PALTA FRESCA AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.C. NLRTM PALTA FRESCA DOMINUS S. NLRTM PALTAS FRESCAS PROCESADORA LARAN SAC NLRTM PALTA HASS I. NLRTM PALTA FRESCA VIRU S.T.C. S. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA .A.C.FRESH AVOCADOS ASICA FARMS S. NLRTM PALTA FRESCA .PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS PACHAMAMA FARMS S. NLRTM PALTA FRESCA AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.A.C. NLRTM PALTA FRESCA AGROINCA PRODUCTOS PERUANOS DE EXP.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA Y GANADERA CHAVIN DE HUANTAR SA NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DON LUIS S.FRESH AVOCADOS AGRONEGOCIOS LA GRAMA S.N.I. NLRTM PALTAS FRESCAS .

C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.A.C.C. 0000 PALTAS FRESCAS AGRICOLA BGS S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S. 0000 PALTAS FRESCAS AGRICOLA BGS S. NLRTM PALTA FRESCA .C.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.C.A.A.C.C.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA BGS S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION AGROLATINA S.A.A.A.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S. NLRTM PALTA FRESCA .C. NLRTM PALTA FRESCA .A.C.C.A.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS RTE FRESH S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S.C. 0000 PALTAS FRESCAS AGRICOLA BGS S. NLRTM PALTA FRESCA .A.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS EUROFRESH PERU S.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.FRESH AVOCADOS SUN FRUITS EXPORTS S.A.A.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS SAN SIMON S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.C.FRESH AVOCADOS PERUGLO EXPORT IMPORT S. NLRTM PALTA FRESCA ORGANICA EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS AGR NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAS SAN SIMON S. NLRTM PALTA FRESCA REFRIGERADA AGRICOLA CAMPOVERDE S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S. NLRTM PALTAS FRESCAS EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS AGR NLRTM PALTAS FRESCAS SIEMBRA ALTA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS ASICA FARMS S.C.A.C.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRONEGOCIOS LOS ANGELES S. NLRTM PALTAS FRESCAS SUN FRUITS EXPORTS S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA BGS S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.C.C. NLRTM PALTA FRESCA .C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.CAMET TRADING S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA BGS S.A.C NLRTM PALTA FRESCA KION EXPORT S. NLRTM PALTAS FRESCAS ASICA FARMS S.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CAMPOVERDE S.C. 0000 PALTAS FRESCAS AGRICOLA BGS S. NLRTM PALTA HASS EUROFRESH PERU S. NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION AGROLATINA S. NLRTM PALTA HASS FCE EXPORT FRUIT S. NLRTM PLTA FRESCA TROPICAL FARM S.A.A.C.C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.A.A.C.A.C.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S.A.C.C. 0000 PALTAS FRESCAS .A.A.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA BGS S.FRESH AVOCADOS PROCESADORA TORRE BLANCA S. NLRTM PALTA FRESCA .A.C.C.C.A.A.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS PACHAMAMA FARMS S.

C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S.C.C NLRTM PALTA FRESCA ASICA FARMS S.C.A.C.C.A.A.A.C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S.C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS DANPER TRUJILLO S.C.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S.C.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S.A.A.A.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS NEGOCIACION AGRICOLA YOTITA SA NLRTM PALTAS FRESCAS NEGOCIACION AGRICOLA YOTITA SA NLRTM PALTAS FRESCAS NEGOCIACION AGRICOLA YOTITA SA NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.C NLRTM PALTAS FRESCAS ECOSAC AGRICOLA S.A.CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S. NLRTM PALTA FRESCA PLANTACIONES DEL SOL S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS ASICA FARMS S.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S.C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS FRUTA BONITA S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS PRONATUR S. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S.C.A.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS ECOSAC AGRICOLA S.A.WORLDEX ESALG AGUACATE AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS GREEN FRUITS PERU S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGROKARU S.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS WORLDEX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA .A.A.C.C.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS ECOSAC AGRICOLA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLAMS PALTA FRESCA PROMOTORA Y SERVICIOS LAMBAYEQUE SOCIEDAD NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.C.A.C.A.A.A.C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S. NLRTM PALTAS FRESCAS FRUTA BONITA S.C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS FRUTA BONITA S.C NLRTM PALTAS FRESCAS DOMINUS S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTAS FRESCAS DOMINUS S.A.C. NLAMS PALTA FRESCA AGRICOLA CERRO PRIETO S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS SIEMBRA ALTA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S. NLRTM PALTA FRESCA REFRIGERADA GREEN FRUITS PERU S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS ECOSAC AGRICOLA S.A.A.C.C.A.

NLRTM PALTA FRESCA TUMI FRESH E.C.A.DOMINUS S.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.C.C. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.A.C NLRTM PALTA FRESCA FCE EXPORT FRUIT S.C.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION AGROLATINA S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROFRUITS SAN MIGUEL S.C.A. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION AGROLATINA S.A.A.A.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS DOMINUS S. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA Y GANADERA CHAVIN DE HUANTAR SA NLRTM PALTAS FRESCAS .A.A.A.A.C.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.C.C.C.A.A.A.R.C. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION AGROLATINA S.A.A.A.C.C. NLRTM PALTA FRESCA NATPER S.L.A. NLRTM PALTAS FRESCAS FCE EXPORT FRUIT S.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS PROYECTOS TORINO S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION AGROLATINA S.FRESH AVOCADOS CORPORACION AGROLATINA S.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS DOMINUS S.C NLRTM PALTA FRESCA FCE EXPORT FRUIT S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C.A.C.C NLRTM PALTAS FRESCAS DOMINUS S.C.C.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS FUNDO LOS PALTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NLRTM PALTA FRESCA ORGANICA VIRU S.C.I.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGROKARU S.C.C.C NLRTM PALTAS FRESCAS DOMINUS S. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION AGROLATINA S.C NLRTM PALTAS FRESCAS DOMINUS S.C NLRTM PALTA FRESCA PROYECTOS TORINO S. NLAMS PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.C NLRTM PALTAS FRESCAS DOMINUS S. NLRTM PALTAS FRESCAS NATPER S.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S. NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION AGROLATINA S.C NLRTM PALTAS FRESCAS DOMINUS S.A. NLRTM PALTA FRESCA AGROFRUITS SAN MIGUEL S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.A.

NLRTM PALTAS FRESCAS INCAVO S.C.A.A.C.AGRONEGOCIOS LA GRAMA S. NLRTM PALTA FRESCA .A.C.FRESH AVOCADOS VALLE INKA PERU S. 0000 PALTAS FRESCAS AGRICOLA BGS S.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S. NLAMS PALTA HASS FRESCA ASR TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NLRTM PALTA FRESCA ECOSAC AGRICOLA S.A.C.C.A. NLRTM PALTAS FRECAS ASICA FARMS S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA BGS S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA BGS S.C.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION AGROLATINA S.C. NLAMS PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.C.A. 0000 PALTAS FRESCAS AGRICOLA BGS S.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS VALLE INKA PERU S.C.A. NLAMS PALTA FRESCA VARIEDAD FUERTE AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS LUNA VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NLRTM PALTAS FRESCAS LUNA VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NLRTM PALTAS FRESCAS PACHAMAMA FARMS S.C.A. NLRTM PALTA FRESCA AGROCOSTA PERU S.A.C.A. NLAMS PALTA FRESCA AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION AGROLATINA S.A. NLRTM PALTA FRESCA .C.A.C. NLRTM PALTA FRESCA PACHAMAMA FARMS S.A. NLAMS PALTA FRESCA AGRICOLA CERRO PRIETO S.C.A.C. 0000 PALTAS FRESCAS VIRU S.A.C.A. NLRTM PALTAS FRECAS AGRONEGOCIOS LA GRAMA S.A. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS ECOSAC AGRICOLA S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA .A.C.A.A.C.A.C.A.C.A.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.C.A. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTA FRESCA INCAVO S. NLRTM PALTAS FRESCAS ECOSAC AGRICOLA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRONEGOCIOS LA GRAMA S. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C.C.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS PROMOTORA Y SERVICIOS LAMBAYEQUE SOCIEDAD NLRTM PALTAS FRESCAS PROMOTORA Y SERVICIOS LAMBAYEQUE SOCIEDAD NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS ASICA FARMS S. NLRTM PALTA FRESCA INCAVO S. NLRTM PALTAS FRESCAS RTE FRESH S.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.

A.A. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTA FRESCA VIRU S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.C.C. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION AGROLATINA S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS PROCESADORA LARAN SAC NLRTM PALTA HASS M & C FRUITS COMPANY S. NLRTM PALTAS FRESCAS EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS AGR NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION AGROLATINA S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S. NLRTM PALTA FRESCA VIRU S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S. NLRTM PALTA FRESCA EUROFRESH PERU S. NLRTM PALTA FRESCA PACHAMAMA FARMS S. NLRTM PALTA FRESCA VIRU S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS ASICA FARMS S. NLRTM PALTAS FRESCAS EUROFRESH PERU S. NLRTM PALTA FRESCA .C.C.C.A.C NLRTM PALTA FRESCA EUROFRESH PERU S.A. NLRTM PALTA FRECA ASICA FARMS S. NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION AGROLATINA S. NLRTM PALTA FRESCA PRODUCCIONES AGRICOLAS MATILDA EMPRESA INDINLRTM PALTAS FRESCAS PRODUCCIONES AGRICOLAS MATILDA EMPRESA INDINLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.FRESH AVOCADOS VIRU S.A. NLRTM PALTA FRESCA TROPICAL FRUIT TRADING PERU SOCIEDAD ANONIMANLRTM PALTAS FRESCAS FCE EXPORT FRUIT S.A.C NLRTM PALTA FRESCA DANPER TRUJILLO S.A.C.C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.C.A. NLRTM PALTA FRESCA PERUGLO EXPORT IMPORT S.C.A.A.C. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.C.C.A.C.A.C. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS .A.C NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CHAPI S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS PACHAMAMA FARMS S.A.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION AGROLATINA S.A.A.FRESH AVOCADOS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.C.A.

C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS NATPER S. NLRTM PALTAS FRESCAS GREENLAND PERU S. SA NLRTM PALTAS FRESCAS PROCESADORA TORRE BLANCA S.C.A.CAJA DE 4. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S. NLAMS PALTAS FRESCAS PROCESADORA TORRE BLANCA S.C. NLRTM PALTA FRESCA ASR TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NLRTM PALTA FRESCA PROCESADORA TORRE BLANCA S.A. NLRTM PALTA FRESCA VIRU S.A. ESALG PALTA FRESCA . NLRTM PALTAS FRESCAS NATPER S.A.A.C.A. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION AGROLATINA S. NLRTM PALTAS FRESCAS RTE FRESH S.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA Y GANADERA CHAVIN DE HUANTAR SA NLRTM PALTAS FRESCAS PACHAMAMA FARMS S. NLRTM PALTA FRESCA ORGANICA SOCIEDAD AGRICOLA DON LUIS S.A.A.C.A. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.C. NLRTM PALTA FRESCA PROCESADORA TORRE BLANCA S.C NLRTM PALTAS FRESCAS PROYECTOS TORINO S.A.FRESH AVOCADOS CAMET TRADING S.C.A. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA CERRO PRIETO S.C.A.C.CAMET TRADING S.C.A. NLRTM PALTA FRESCA PROCESADORA TORRE BLANCA S.A.A.A.A.C.A. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION AGROLATINA S. NLRTM PALTAS FRESCAS NATPER S.C.A.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS . NLRTM PALTAS FRECAS HARVEST BUSINESS S. NLRTM PALTA FRESCA FAIRTRASA PERU S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S. NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION AGROLATINA S. ECGYE PALTA HASS CALIBRE 14 .0 KG PROCESADORA TORRE BLANCA S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS FAIRTRASA PERU S.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S. NLRTM PALTA FRESCA GREENLAND PERU S.A.A.A.C. NLRTM PALTA FRESCA VALLE INKA PERU S. NLRTM PALTAS FRESCAS NATPER S. NLRTM PALTA FRESCA .A.C. NLRTM PALTA FRESCA .A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA PROCESADORA TORRE BLANCA S.C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.A.FRESH AVOCADOS INCAVO S.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A. SA NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINCA PRODUCTOS PERUANOS DE EXP.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINCA PRODUCTOS PERUANOS DE EXP.C.A.C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS PERUGLO EXPORT IMPORT S.FRESH AVOCADOS AGRICOLA CAMPOVERDE S.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS EUROFRESH PERU S.A.C.

A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIA CAMPO VERDE S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.C NLRTM PALTA FRESCA GREEN FRUITS PERU S.A.C.A.C. 0000 PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAS SAN SIMON S.C.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A.LUNA VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NLRTM PALTAS FRESCAS ASR TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NLRTM PALTA FRESCA VIRU S. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.C NLRTM PALTAS FRESCAS PRONATUR S.C.C.A.A.A.A.I.A.C. GBLGP PALTA FRESCA DANPER TRUJILLO S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.C.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS INCAVO S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.A.C.L. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.A.R. NLAMS PALTA FRESCA TUMI FRESH E.C.A.A.A.A.A.A.C.C.A.C. NLRTM PALTA FRESCA .C NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.A. 0000 PALTAS FRESCAS AGRICOLA BGS S. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA BGS S.C.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DON LUIS S.C.A.C. NLRTM PALTA FRESCA INCAVO S. NLRTM PALTA HASS AGROINDUSTRIAS SAN SIMON S. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S. NLRTM PALTA HASS PRONATUR S.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S.A.C. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S. NLAMS PALTAS FRESCAS AGRICOLA BGS S.C.C. 0000 PALTAS FRESCAS AGRONEGOCIOS LA GRAMA S. NLRTM PALTA FRESCA FCE EXPORT FRUIT S.A.C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA BGS S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS INCAVO S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.

A. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S.C.C.C.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S.C.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S.A.A.C.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.TROPICAL FARM S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROKARU S. NLRTM PALTAS FRESCAS ASICA FARMS S. NLRTM PALTAS FRESCAS ASICA FARMS S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA BGS S. NLRTM PALTAS FRESCAS DANPER TRUJILLO S.A.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S.C NLRTM PALTAS FRESCAS NATPER S.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS DOMINUS S. NLRTM PALTAS FRESCAS GREEN FRUITS PERU S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S.C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS DOMINUS S.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A.A.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S.C.A.C.C.C NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S.C NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S. NLRTM PALTAS FRESCAS NEGOCIACION AGRICOLA YOTITA SA NLRTM PALTAS FRESCAS NEGOCIACION AGRICOLA YOTITA SA NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S.C.C.A.C. NLRTM PALTA FRESCA REFRIGERADA AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.C. NLRTM PALTA FRESCA PROYECTOS TORINO S.C.C.A.C.A.C.A. NLRTM PLATA FRESCA ASICA FARMS S. NLRTM PALTAS FRESCAS DOMINUS S. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS ASICA FARMS S.C NLRTM PALTAS FRESCAS SIEMBRA ALTA S.A.A.C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS .A.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS DOMINUS S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS DOMINUS S.A.C.C.A. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTA FRESCA EUROFRESH PERU S.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS BIOFRUIT EXPORT S.

C.A. NLAMS PALTAS FRESCAS VIRU S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS LUNA VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NLRTM PALTAS FRESCAS LUNA VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION AGROLATINA S. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DON LUIS S. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA ARONA S.A.A.A.C.A.A.A.A.C.C.A.A. NLAMS PALTAS FRESCAS AGRONEGOCIOS LOS ANGELES S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION AGROLATINA S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION AGROLATINA S. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S.A.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA FAIRTRASA PERU S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS KBA FRUITS S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTAS FRESCAS NEGOCIACION AGRICOLA YOTITA SA NLRTM PALTAS FRESCAS NEGOCIACION AGRICOLA YOTITA SA NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S.A. NLRTM PALTA FRESCA PACHAMAMA FARMS S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S. NLRTM PALTAS FRESCAS VIRU S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS .C. NLRTM PALTAS FRESCAS FAIRTRASA PERU S.A. NLRTM PALTA FRESCAS VIRU S.C.C.C.A.C.A. NLRTM PALTA FRESCA PROCESADORA LARAN SAC NLRTM PALTA FRESCA PROCESADORA LARAN SAC NLRTM PALTA FRESCA KION EXPORT S.C. NLRTM PALTA FRESCA PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTA FRESCA PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS NATPER S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA Y GANADERA CHAVIN DE HUANTAR SA NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA Y GANADERA CHAVIN DE HUANTAR SA NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A.A.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION AGROLATINA S.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS DANPER TRUJILLO S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS PACHAMAMA FARMS S.A.C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S.C.C NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DON LUIS S.C.C.A.CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S. NLRTM PALTAS FRESCAS INCAVO S.

FRESH AVOCADOS PERUGLO EXPORT IMPORT S. NLRTM PALTAS FRESCAS VIRU S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA .0 KG CORPORACION AGROLATINA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS FAIRTRASA PERU S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGROINDUSTRIA CAMPO VERDE S.FRESH AVOCADOS ASR TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NLRTM PALTA FRESCA FUNDO LOS PALTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NLRTM PALTA FRESCA ORGANICA PRIMA FRUTA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CER NLRTM PALTAS FRESCAS VIRU S. NLRTM PALTA FRESCA AGROINCA PRODUCTOS PERUANOS DE EXP.A. NLRTM PALTAS FRESCAS EUROFRESH PERU S. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS FAIRTRASA PERU S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.C.C NLRTM PALTA FRESCA FRUITS FOR YOU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-FRUINLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS FAIRTRASA PERU S.A. NLRTM PALTAS FRECAS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S. NLRTM PALTA FRESCA AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA EUROFRESH PERU S.A.A.C. NLRTM PALTA FRESCA .C.C.A. NLRTM PALTA FRESCA EUROFRESH PERU S.A.C.A. NLRTM PALTA FRESCA . SA NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINCA PRODUCTOS PERUANOS DE EXP.A.A.A.C.C NLRTM PALTA FRESCA PRODUCCIONES AGRICOLAS MATILDA EMPRESA INDINLRTM PALTAS FRESCAS FAIRTRASA PERU S. NLRTM PALTA FRESCA ORGANICA AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.INCAVO S.C. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTA FRESCA .A.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS RTE FRESH S.FRESH AVOCADOS M & C FRUITS COMPANY S.C.A.C. SA NLRTM PALTAS FRESCAS NATPER S.C. ECGYE PALTA HASS CALIBRE 14 CAJA DE 4. NLAMS PALTAS FRESCAS VALLE INKA PERU S.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION AGROLATINA S.C.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTA FRESCA .FRESH AVOCADOS AGRONEGOCIOS LA GRAMA S.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS .C.A. NLRTM PALTA FRESCA VIRU S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS INCAVO S.A.A.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.C.FRESH AVOCADOS EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS AGR NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.C.A.C.

A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S. NLRTM PALTAS FRECAS FUNDO LOS PALTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NLRTM PALTA FRESCA ORGANICA AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S. NLRTM PALTAS FRESCAS PACHAMAMA FARMS S.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA BGS S. 0000 PALTAS FRESCAS AGRICOLA BGS S.A.A.FRESH AVOCADOS CAMPOSOL S. NLRTM PALTAS FRESCAS PROCESADORA LARAN SAC NLRTM PALTA FRESCA I. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S. NLRTM PALTA FRESCA .A. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS .A.A.A.AGRICOLA BGS S.C.A.A.A.A.N.A.C.C.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS AGR NLRTM PALTAS FRESCAS MORAVA S.C.A. 0000 PALTAS FRESCAS AGRICOLA BGS S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.C.FRESH AVOCADOS VALLE INKA PERU S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S.T. S. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.A.C.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS PACHAMAMA FARMS S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.A.C. 0000 PALTAS FRESCAS TROPICAL FARM S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.A.C.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S. NLRTM PALTA FRESCA .FRESH AVOCADOS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.C.C.C.C. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.C.C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS VIRU S.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS ALV TRADING S.A.A.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.A.A.C.FRESH AVOCADOS CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S. NLAMS PALTAS FRESCAS NEGOCIACION AGRICOLA YOTITA SA NLRTM PALTAS FRESCAS NEGOCIACION AGRICOLA YOTITA SA NLRTM PALTAS FRESCAS NEGOCIACION AGRICOLA YOTITA SA NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA BGS S.C.

A.A.A.C.C NLRTM PALTAS FRESCAS DOMINUS S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S.C.A.C.C.AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S. NLRTM PALTAS FRESCAS PROMOTORA Y SERVICIOS LAMBAYEQUE SOCIEDAD NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S.C.A.A.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA REFRIGERADA CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S.A.A. NLAMS PALTAS FRESCAS AGRICOLA LAS MARIAS S.A.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S.A.A.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS PRONATUR S. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS DOMINUS S.C.A.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS PROMOTORA Y SERVICIOS LAMBAYEQUE SOCIEDAD NLRTM PALTAS FRESCAS ECOSAC AGRICOLA S. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS SIEMBRA ALTA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS DANPER TRUJILLO S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS .A.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S.A.A.A.C.C.C.C.C.A.A.A.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS NEGOCIACION AGRICOLA YOTITA SA NLRTM PALTAS FRESCAS NEGOCIACION AGRICOLA YOTITA SA NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.C.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS PRONATUR S. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S.C.C.C NLRTM PALTAS FRESCAS PROMOTORA Y SERVICIOS LAMBAYEQUE SOCIEDAD NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S.C.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS VIRU S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS GREEN FRUITS PERU S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S.C.C.A.C. NLRTM PALTA FRESCA DANPER TRUJILLO S.

A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.C.C.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS ASICA FARMS S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRONEGOCIOS LA GRAMA S.C NLRTM PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S.A.A.ASICA FARMS S.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.C NLAMS CAJAS DE MUESTRA DE PALTA FRESCA.C.A.A. SA NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S. NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION AGROLATINA S.C.A. NLRTM PALTA FRESCA .C. NLRTM PALTA FRESCA GREEN FRUITS PERU S. NLRTM PALTA FRESCA DANPER TRUJILLO S.A.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.R.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.C.C.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S. NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION AGROLATINA S.FRESH AVOCADOS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS ASICA FARMS S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS ASICA FARMS S.I. NLRTM PALTA FRESCA FAIRTRASA PERU S.A.C. SA NLRTM PALTA FRESCA AGROINCA PRODUCTOS PERUANOS DE EXP. NLAMS PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA DOMINUS S.C. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S. NLRTM PALTAS FRESCAS TUMI FRESH E. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS PROYECTOS TORINO S. NLAMS PALTAS FRESCAS EUROFRESH PERU S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIA CAMPO VERDE S.C.A. NLRTM PALTA FRESCA AVO PERU SAC NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINCA PRODUCTOS PERUANOS DE EXP. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DON LUIS S. NLRTM PALTAS FRESCAS DANPER TRUJILLO S. SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS VIRU S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.C.A.A.C. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS FAIRTRASA PERU S.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.A.C.A.A. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA CHAPI S. NLAMS PALTA FRESCA ORGANICA VARIEDAD FUERTE CORPORACION AGROLATINA S. NLRTM PALTAS FRESCAS MORAVA S.L.A.

A. NLRTM PALTAS FRESCAS PROYECTOS TORINO S. NLRTM PALTA FRESCA VIRU S. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA CAMPOVERDE S. NLRTM PALTA FRESCA VIRU S. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.A.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINCA PRODUCTOS PERUANOS DE EXP.A.A.A.C. NLRTM PALTA FRESCA VIRU S.A.C. SA NLRTM PALTAS FRESCAS AGROCOSTA PERU S.A.A.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA VIRU S.A. NLRTM PALTA FRESCA TROPICAL FRUIT TRADING PERU SOCIEDAD ANONIMANLRTM PALTAS FRESCAS TROPICAL FRUIT TRADING PERU SOCIEDAD ANONIMANLRTM PALTAS FRESCAS ASR TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NLRTM PALTA FRESCA AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.C.C. NLRTM PALTA FRESCA .C.C.A. NLRTM PALTA FRESCA KION EXPORT S. NLRTM PALTA FRESCA AGRONEGOCIOS LA GRAMA S. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.C.C.C.A. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTAS FRESCAS VALLE INKA PERU S. NLRTM PALTAS FRESCAS RTE FRESH S. NLRTM PALTA FRESCA PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS CAMPOSOL S.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S.A. NLRTM PALTA FRESCA .C. NLRTM PALTA FRESCA VIRU S. SA NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINCA PRODUCTOS PERUANOS DE EXP. NLRTM PALTAS FRECAS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S. SA NLRTM PALTA FRESCA AGROINCA PRODUCTOS PERUANOS DE EXP.C.PROCESADORA LARAN SAC NLRTM PALTA FRESCA PROCESADORA LARAN SAC NLRTM PALTA FRESCA PROYECTOS TORINO S.A.A. SA NLRTM PALTA FRESCA AGROINCA PRODUCTOS PERUANOS DE EXP. NLRTM PALTA FRESCA VIRU S.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA PROCESADORA TORRE BLANCA S.FRESH AVOCADOS NATPER S. SA NLRTM PALTA FRESCA EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS AGR NLRTM PALTAS FRESCAS EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS AGR NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS EUROFRESH PERU S. NLRTM PALTA FRESCA PROCESADORA TORRE BLANCA S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA VIRU S.A. NLRTM PALTA FRESCA AGRONEGOCIOS LA GRAMA S. NLRTM PALTAS FRESCAS EUROFRESH PERU S. NLRTM PALTAS FRESCAS PROCESADORA TORRE BLANCA S.A.C.FRESH AVOCADOS AGROINCA PRODUCTOS PERUANOS DE EXP.

A. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA ARONA S.A.C. NLRTM PALTA FRESCA FAIRTRASA PERU S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS .C.A. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.C.C.A.C. NLRTM PALTA FRECA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.A.C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AVOCADO PACKING COMPANY S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS PACHAMAMA FARMS S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S.C.A. ECUIO PALTA HASS CALIBRE 14 CAJA DE 4. NLRTM PALTAS FRESCAS MORAVA S. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.VIRU S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRONEGOCIOS LOS ANGELES S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTAS FRESCAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS VALLE INKA PERU S. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.C.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.0 KG NATPER S.C.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA ARONA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA Y GANADERA CHAVIN DE HUANTAR SA NLRTM PALTAS FRESCAS ASICA FARMS S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA PACHAMAMA FARMS S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S.A.A.C.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.A.A.C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS FAIRTRASA PERU S.A.A.C.A. NLRTM PALTAS FRECAS AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS VARIEDAD HASS CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S.A.C.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS NEGOCIACION AGRICOLA YOTITA SA NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C. NLRTM PALTA FRESCA VIRU S. NLRTM PALTAS FRESCAS LUNA VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NLRTM PALTAS FRESCAS ASICA FARMS S.C.A.A.

NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S.C.C.FRESH AVOCADOS EUROFRESH PERU S. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA CERRO PRIETO S.C. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTA HASS HASS PERU S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAS SAN SIMON S. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S. NLRTM PALTAS FRESCAS VIRU S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS INCAVO S. NLRTM PALTAS FRESCAS FUNDO LOS PALTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NLRTM PALTA FRESCA ORGANICA FUNDO LOS PALTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NLRTM PALTA FRESCA ORGANICA AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.A.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.C.C.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.C.A. NLRTM PALTA FRESCAS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA INCAVO S.A.C. NLRTM PALTA FRESCA INCAVO S.C.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA LAS MARIAS S. NLRTM PALTA FRESCA TROPICAL FARM S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROFRUITS SAN MIGUEL S. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS HASS PERU S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS INCAVO S.C.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.A.C. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.A.C. NLRTM PALTA FRESCA .C.A.A. NLRTM PALTA FRESCA .A.A.A.C.A.A.TAL S A NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S.C. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S.C. NLRTM PALTA FRESCA EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS AGR NLRTM PALTAS FRESCAS PACHAMAMA FARMS S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS .A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.C NLRTM PALTAS FRESCAS AVO PERU SAC NLRTM PALTAS FRESCAS INCAVO S.A. NLRTM PALTA FRESCA .FRESH AVOCADOS EUROFRESH PERU S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS INCAVO S.A.A.A.A.C.C.FRESH AVOCADOS CAMET TRADING S.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.C.A.C. NLRTM PALTA FRESCA .C.C.A.C.

NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS ASICA FARMS S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS ASICA FARMS S. NLRTM PALTAS FRESCAS AVO PERU SAC NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS ASICA FARMS S.A.C.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS VIRU S.A.C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS GREEN FRUITS PERU S. NLRTM PALTAS FRESCAS ASICA FARMS S.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS VIRU S.C.C.VIRU S.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS VIRU S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS VIRU S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS DANPER TRUJILLO S.A.A.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S.A. NLRTM PALTA FRESCA INCAVO S.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS ASICA FARMS S. NLRTM PALTA FRESCA VIRU S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS ASICA FARMS S.C.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTA FRESCA NEGOCIACION AGRICOLA YOTITA SA NLRTM PALTAS FRESCAS ASICA FARMS S.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS . NLRTM PALTAS FRESCAS VIRU S.A.A.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.C.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS ASICA FARMS S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C. NLRTM PALTA FRESCA TROPICAL FARM S. NLRTM PALTA FRESCA LUNA VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA BGS S.C. NLRTM PALTA FRESCA INCAVO S. NLRTM PALTAS FRESCAS VIRU S.A.

A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS SUN FRUITS EXPORTS S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S. SA NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS FAIRTRASA PERU S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S. NLRTM PALTAS FRESCAS PROCESADORA TORRE BLANCA S.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DON LUIS S.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S.C.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTAS FRESCAS FAIRTRASA PERU S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINCA PRODUCTOS PERUANOS DE EXP.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DON LUIS S. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS FAIRTRASA PERU S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS LUNA VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NLRTM PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS NATPER S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S.A.A.AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLAMS PALTAS FRESCAS FAIRTRASA PERU S.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS .C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS ASR TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NLRTM PALTA FRESCA VIRU S. NLRTM PALTA FRESCA PERUGLO EXPORT IMPORT S.C.A.C.A.A.A.C.C.A. SA NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINCA PRODUCTOS PERUANOS DE EXP. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTAS FRESCAS DANPER TRUJILLO S.C. NLAMS PALTA FRESCA VARIEDAD FUERTE CAMET TRADING S.C.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS MORAVA S. NLRTM PALTA FRESCA NATPER S.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S. SA NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINCA PRODUCTOS PERUANOS DE EXP. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTA FRESCA AGRONEGOCIOS LA GRAMA S. NLRTM PALTAS FRESCAS MORAVA S.A.A.A.A.C.C. NLRTM PALTA FRESCA PROCESADORA TORRE BLANCA S.C.C.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS NEGOCIOS DE DISTRIBUCION Y EXPORTACION S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S. NLRTM PALTA FRESCA .FRESH AVOCADOS AGRICOLA CAMPOVERDE S.A.A.C.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS RTE FRESH S.C. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.

NLRTM PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S. SA NLRTM PALTA FRESCA AGROINCA PRODUCTOS PERUANOS DE EXP.C. NLRTM PALTA FRESCA .A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA VIRU S.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS HASS PERU S.C.A.FRESH AVOCADOS VIRU S. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRONEGOCIOS LA GRAMA S. NLRTM PALTAS FRESCAS PROCESADORA LARAN SAC NLRTM PALTA FRESCA PROCESADORA LARAN SAC NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S. NLRTM PALTAS FRESCAS HASS PERU S. NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S.FRESH AVOCADOS KBA FRUITS S. SA NLRTM PALTA FRESCA AGROINCA PRODUCTOS PERUANOS DE EXP.A.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS AGRONEGOCIOS LA GRAMA S. NLRTM PALTA FRESCA .A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRONEGOCIOS LOS ANGELES S. NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.C.A.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS HARVEST BUSINESS S.A. NLRTM PALTA FRESCA VIRU S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S.C. SA NLRTM PALTA FRESCA AGROINCA PRODUCTOS PERUANOS DE EXP. SA NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S. NLRTM PALTA FRESCA VIRU S.FUNDO LOS PALTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NLRTM PALTA FRESCA ORGANICA PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGROINCA PRODUCTOS PERUANOS DE EXP. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTAS FRESCAS VALLE INKA PERU S. NLRTM PALTA FRESCA .C.C.A.A.C.A. NLRTM PALTA FRESCA AVO PERU SAC NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.A.A.C. NLRTM PALTAS FRECAS VALLE INKA PERU S.A. SA NLRTM PALTA FRESCA AGROINCA PRODUCTOS PERUANOS DE EXP.A.A.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.C.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A. NLRTM PALTAS FRECAS ASR TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NLRTM PALTA FRESCA AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.

A. NLRTM PALTAS FRESCAS EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS AGR NLRTM PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S.C.C.C.A.A.A.A.A.SUN FRUITS EXPORTS S.C NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTAS FRESCAS INCAVO S. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.C NLRTM PALTA FRESCA VIRU S. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS EUROFRESH PERU S.C.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S. NLRTM PALTAS FRESCAS KION EXPORT S.A.C.C.A.A.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS .A.A.A. NLRTM PALTAS FRECAS ASICA FARMS S. NLRTM PALTAS FRESCAS NATPER S. NLAMS PALTAS FRESCAS VIRU S. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.A.C.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS INCAVO S.A.C. SA NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA LAS MARIAS S.A.C.C.C. NLRTM PALTA FRESCA VALLE INKA PERU S.A.C. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.A. NLRTM PALTA FRESCA INCAVO S. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.A.C. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S. NLRTM PALTA FRESCA EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS AGR NLRTM PALTAS FRESCAS EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS AGR NLRTM PALTAS FRESCAS EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS AGR NLRTM PALTAS FRESCAS INCAVO S.A.A.C.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.C NLRTM PALTAS FRESCAS EUROFRESH PERU S. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. SA NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINCA PRODUCTOS PERUANOS DE EXP. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.A.C. NLRTM PALTA FRESCA REFRIGERADA FCE EXPORT FRUIT S. NLRTM PALTA FRESCA GREEN FRUITS PERU S.C.C.C. NLRTM PALTA FRESCA AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S. NLAMS PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S. NLRTM PALTA FRESCA PROYECTOS TORINO S. NLRTM PALTAS FRESCAS INCAVO S.A. NLRTM PALTA FRESCA INCAVO S.C.C.C.A.A. NLRTM PALTA FRESCA PACHAMAMA FARMS S.C.A.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINCA PRODUCTOS PERUANOS DE EXP. NLRTM PALTA FRESCA EUROFRESH PERU S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S.

A.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS VIRU S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A. NLRTM PALTA FRESCA AGROKARU S. NLRTM PALTAS FRESCAS . NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.AVOCADO PACKING COMPANY S.C.C.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AVO PERU SAC NLRTM PALTAS FRESCAS MORAVA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.A.A.A.A.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS VIRU S.A.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS VIRU S. NLRTM PALTA FRESCA AVO PERU SAC NLRTM PALTAS FRESCAS AVO PERU SAC NLRTM PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.A.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS VIRU S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.C. NLAMS PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S. NLRTM PALTAS FRESCAS PRONATUR S.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S. NLRTM PALTAS FRESCAS VIRU S. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.C.A.A. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.A.

C. NLRTM PALTAS FRESCAS GREEN FRUITS PERU S. NLAMS PALTA FRESCA CAMET TRADING S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROKARU S.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA INCAVO S. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S.A.A.A.A.C.C.C.C.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S. NLRTM PALTAS FRESCAS ASICA FARMS S. NLRTM PALTA FRESCA INCAVO S.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA DE EXPORTACION ASICA FARMS S.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS EUROFRESH PERU S. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS INCAVO S. NLRTM PALTAS FRESCAS COPACABANA TRADE S.A.A.C.C NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRONEGOCIOS LA GRAMA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROKARU S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS MISHKI FRUIT S.C.C.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.A.A.AGRICOLA CERRO PRIETO S.C.C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S.A.C.A.C.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS ASICA FARMS S.A.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.C.A. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S.C.C.C.A. NLRTM PALTA FRESCA EUROFRESH PERU S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROKARU S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S. NLRTM PALTA FRESCA AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S.C NLRTM PALTAS FRESCAS EUROFRESH PERU S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA AGROKARU S. NLRTM PALTA FRESCA EUROFRESH PERU S.C.A.C.A.C. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA PAMPA BAJA S.A. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS ASICA FARMS S. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S. NLRTM PALTAS FRESCAS . NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.C. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S. NLRTM PALTAS FRESCAS ASICA FARMS S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROKARU S.C.

C. NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S. NLRTM PALTA FRESCA AGROEXPORTADORA VIRGEN DEL ROSARIO S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS EUROFRESH PERU S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.C.A. NLRTM PALTA FRESCA ASICA FARMS S.A. SA NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINCA PRODUCTOS PERUANOS DE EXP.A.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.C. NLRTM PALTA FRESCA REFRIGERADA SOCIEDAD AGRICOLA DON LUIS S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS FAIRTRASA PERU S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.A. SA NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINCA PRODUCTOS PERUANOS DE EXP. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.C. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. SA NLRTM PALTAS FRESCAS TROPICAL FRUIT TRADING PERU SOCIEDAD ANONIMA NLRTM PALTAS FRESCAS EUROFRESH PERU S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS FAIRTRASA PERU S. NLRTM PALTAS FRESCAS HASS PERU S.A.C.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS .C.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS M & C FRUITS COMPANY S. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRONEGOCIOS LA GRAMA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS VARIEDAD HASS CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S. NLRTM PALTA FRESCA PROCESADORA LARAN SAC NLRTM PALTA FRESCA VIRU S.A.A.C.C NLRTM PALTAS FRESCAS EUROFRESH PERU S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S.A. SA NLRTM PALTA FRESCA AGROINCA PRODUCTOS PERUANOS DE EXP. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIA CAMPO VERDE S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S.A. NLRTM PALTA FRESCA AGROINCA PRODUCTOS PERUANOS DE EXP. SA NLRTM PALTA FRESCA AGROINCA PRODUCTOS PERUANOS DE EXP. SA NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINCA PRODUCTOS PERUANOS DE EXP.A.A. SA NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINCA PRODUCTOS PERUANOS DE EXP.C. SA NLRTM PALTA FRESCA TROPICAL FRUIT TRADING PERU SOCIEDAD ANONIMA NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINCA PRODUCTOS PERUANOS DE EXP. NLRTM PALTAS FRESCAS VIRU S. NLRTM PALTAS FRESCAS VIRU S. NLRTM PALTAS FRESCAS FAIRTRASA PERU S.A.A.C.C. NLRTM PALTA FRESCA VIRU S.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS TAL S A NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS FAIRTRASA PERU S.A.

A.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA Y GANADERA CHAVIN DE HUANTAR SA NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.A.A.A.C.A.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS EUROFRESH PERU S. NLRTM PALTAS FRESCAS VALLE INKA PERU S.C.A.C.C.A.C.C.C.C.C.A.C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS HASS PERU S.A. NLRTM PALTA FRESCA .A.A. NLRTM PALTAS FRECAS EUROFRESH PERU S. NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A. NLRTM PALTAS FRECAS CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA LAS MARIAS S.C.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS VALLE INKA PERU S.C. NLRTM PALTA FRESCA .FRESH AVOCADOS EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS AGR NLRTM PALTAS FRESCAS RTE FRESH S.C.A. NLRTM PALTA FRESCA HASS PERU S.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS PROCESADORA LARAN SAC NLRTM PALTA FRESCA PROCESADORA LARAN SAC NLRTM PALTA FRESCA ASR TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NLRTM PALTA FRESCA ASR TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NLRTM PALTA FRESCA VALLE INKA PERU S. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS GREENLAND PERU S.C. NLRTM PALTAS FRECAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS RTE FRESH S.FRESH AVOCADOS AGRICOLA PAMPA BAJA S.C. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTAS FRESCAS VIRU S.A. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTAS FRESCAS VIRU S.A.C.CAMET TRADING S. NLRTM PALTAS FRESCAS / FRESH AVOCADOS SOCIEDAD AGRICOLA DON LUIS S. NLRTM PALTAS FRESCAS PROCESADORA LARAN SAC NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.A.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA .C.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S. NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS / FRESH AVOCADOS AGRICOLA LAS MARIAS S. NLRTM PALTAS FRESCAS FUNDO LOS PALTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NLRTM PALTA FRESCA ORGANICA EUROFRESH PERU S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS AGR NLRTM PALTAS FRESCAS TAL S A NLRTM PALTAS FRESCAS AGRONEGOCIOS LOS ANGELES S.A.

A.C.A.A.C NLRTM PALTA FRESCA INCAVO S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS AGR NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.C NLRTM PALTAS FRESCAS TAL S A NLRTM PALTAS FRESCAS VIRU S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S. NLRTM PALTAS FRESCAS MORAVA S. NLRTM PALTAS FRESCAS MORAVA S.A.A.C.A.A.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS VIRU S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S.C.A.C.C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA CERRO PRIETO S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.C.C NLRTM PALTAS FRESCAS INCAVO S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS VIRU S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS GREEN FRUITS PERU S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.C.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S.C.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.C. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS COOPERATIVA AGRARIA APBOSMAM NLRTM BANANAS ORGANICAS VERDES FRESCAS PRONATUR S. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.A.C.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S. NLRTM PALTAS FRESCAS GREEN FRUITS PERU S.A.C.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRILEZA S.A.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS FCE EXPORT FRUIT S. NLRTM PALTA FRESCA MORAVA S.EUROFRESH PERU S. NLRTM PALTAS FRESCAS VIRU S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS VIRU S. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S.A. NLRTM PALTA FRESCA MORAVA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S.A.C.A. NLRTM PALTA FRESCA .A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS VIRU S. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.C.

A. NLRTM PALTAS FRESCAS ASICA FARMS S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.A.C.AVOCADO PACKING COMPANY S. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C. NLRTM PALTA FRESCA NATPER S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.A.C.C.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.C. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS VARIEDAD HASS ASICA FARMS S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.C.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C.C.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA LAS MARIAS S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA LAS MARIAS S.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C.A. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS VARIEDAD HASS AVO PERU SAC NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.C.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.

A. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.C.C.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA .A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA DON RICARDO S.C. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRONEGOCIOS LA GRAMA S. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.C.C.A.C.C. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA DON RICARDO S. NLRTM PALTA FRESCA AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.C.FRESH AVOCADOS AGROINCA PRODUCTOS PERUANOS DE EXP.A. SA NLRTM PALTA FRESCA AGROINCA PRODUCTOS PERUANOS DE EXP. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.A.C.A.C.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. SA NLRTM PALTA FRESCA PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTA FRESCA PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTA FRESCA PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTA FRESCA AVO PERU SAC NLRTM PALTAS FRESCAS AVO PERU SAC NLRTM PALTAS FRESCAS GREEN FRUITS PERU S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS FAIRTRASA PERU S.A. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S.C. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.A.A.A.C.C NLRTM PALTAS FRESCAS EUROFRESH PERU S. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTAS FRESCAS FAIRTRASA PERU S.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S.A.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S.A.A.A.A.A.A.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS EUROFRESH PERU S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS . SA NLRTM PALTA FRESCA AGROINCA PRODUCTOS PERUANOS DE EXP. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.C NLRTM PALTAS FRESCAS NATPER S. NLRTM PALTAS FRESCAS HASS PERU S.A. NLRTM PALTA FRESCA AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA PAMPA BAJA S. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS EUROFRESH PERU S.

A.A.C.C. NLRTM PALTA FRESCA VALLE INKA PERU S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S.C.AGRICOLA DON RICARDO S. NLRTM PALTAS FRECAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.FRESH AVOCADOS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C.C.A.A.C. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS PROCESADORA LARAN SAC NLRTM PALTA FRESCA VIRU S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA ARONA S.A.A.A.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS AGR NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C NLRTM PALTAS FRESCAS EUROFRESH PERU S.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S. NLRTM PALTAS FRESCAS FUNDO LOS PALTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NLRTM PALTA FRESCA ORGANICA AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS HASS PERU S.C. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S.A.C. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S.C.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTAS FRECAS NATPER S.A.A.C. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S.A.C.A. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CAMPOVERDE S.A. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S. NLRTM PALTA FRESCA VIRU S.C. NLRTM PALTA FRESCA AVO PERU SAC NLRTM PALTAS FRESCAS AGROEXPORTADORA VIRGEN DEL ROSARIO S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.C. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C. NLRTM PALTA FRESCA VALLE INKA PERU S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA HASS PERU S. NLRTM PALTAS FRESCAS EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS AGR NLRTM PALTAS FRESCAS FUNDO LOS PALTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NLRTM PALTA FRESCA ORGANICA FUNDO LOS PALTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NLRTM PALTA FRESCA ORGANICA EUROFRESH PERU S.A.

C.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS INCAVO S. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA LAS MARIAS S.EUROFRESH PERU S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS ASICA FARMS S.C. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.A.C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS / FRESH AVOCADOS MORAVA S. NLRTM PALTAS FRESCAS INCAVO S.A.A.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS EUROFRESH PERU S.C.C NLRTM PALTAS FRESCAS INCAVO S.A.A.C.C.C.A. NLRTM PALTA FRESCA EUROFRESH PERU S. NLRTM PALTAS FRESCAS .A.A.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS MORAVA S.C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.C.A.C.A.A.A.A.A.A.A.A.A.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S. NLRTM PALTA FRESCA VIRU S. NLRTM PALTAS FRESCAS INCAVO S.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS PRONATUR S. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.C. NLRTM PALTA FRESCA VIRU S. NLRTM PALTAS FRESCAS DANPER TRUJILLO S.C.C NLRTM PALTAS FRESCAS HASS PERU S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.A.A.C. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DON LUIS S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRILEZA S.C.C. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S.A. NLRTM PALTA FRESCA NATPER S.A.A.C.C.A.A.A.C. NLRTM PALTA FRESCA INCAVO S.C.C. NLRTM PALTA FRESCA EUROFRESH PERU S.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S.C. NLRTM PALTA FRESCA INCAVO S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S. NLRTM PALTA FRESCA ASR TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NLRTM PALTA FRESCA ASR TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NLRTM PALTA FRESCA EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS AGR NLRTM PALTAS FRESCAS RTE FRESH S.C NLRTM PALTAS FRESCAS VIRU S. NLRTM PALTA FRESCA INCAVO S. NLRTM PALTAS FRESCAS VIRU S.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S.C.A. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S. NLRTM PALTAS FRESCAS EUROFRESH PERU S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.

A. NLRTM PALTA FRESCA AGROKARU S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.C.C.A.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS MORAVA S. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS AVO PERU SAC NLRTM PALTAS FRESCAS AVO PERU SAC NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S.A.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.C.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS MORAVA S.A.AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S. NLRTM PALTAS FRESCAS GREEN FRUITS PERU S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTA FRESCA INCAVO S.A.A.A.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS . NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S.A.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.C.A.

C. NLRTM PALTA FRESCA EUROFRESH PERU S.A.A.A.C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.A.GREENLAND PERU S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS HASS PERU S. NLRTM PALTA FRESCA .C.A.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S.A. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S.C.C.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S.C.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.C.C.A. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.C.A.C. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS EUROFRESH PERU S.A.A.A.A.A.C. NLRTM PALTA FRESCA VIRU S.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S. NLRTM PALTA FRESCA PROCESADORA LARAN SAC NLRTM PALTA FRESCA EUROFRESH PERU S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROKARU S. NLRTM PALTA FRESCA FAIRTRASA PERU S.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROKARU S.A.C.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.A.C. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA HOJA REDONDA S. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS FAIRTRASA PERU S.FRESH AVOCADOS FUNDO LOS PALTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NLRTM PALTA FRESCA ORGANICA GREENLAND PERU S.A. NLRTM PALTA FRESCA AVO PERU SAC NLRTM PALTAS FRESCAS AVO PERU SAC NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S.C. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.A.C.A.A.C.C. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.A.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA DON RICARDO S. NLRTM PALTAS FRESCAS .C NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.

A.A.A.C.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS NATPER S. NLRTM PALTA FRESCA MORAVA S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA EUROFRESH PERU S.C. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS VALLE INKA PERU S.A.A.SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S.A.A.A.C.C NLRTM PALTAS FRESCAS TAL S A NLRTM PALTAS FRESCAS TAL S A NLRTM PALTAS FRESCAS AVO PERU SAC NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA HOJA REDONDA S. NLRTM PALTA FRESCA INCAVO S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS TAL S A NLRTM PALTAS FRESCAS TAL S A NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA HOJA REDONDA S. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A. NLRTM PALTA FRESCA AGRONEGOCIOS LA GRAMA S.A.C. NLRTM PALTA FRESCA .C. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.FRESH AVOCADOS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTAS FRECAS VALLE INKA PERU S. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA HOJA REDONDA S. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA HOJA REDONDA S.C.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS . NLRTM PALTAS FRESCAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS TROPICAL FRUIT TRADING PERU SOCIEDAD ANONIMA NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.C.A.A. NLRTM PALTAS FRECAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.A.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S. NLRTM PALTA FRESCA PHOENIX FOODS S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.

C.A.A.C.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS VIRU S.C.C. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.C. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.C.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS PROCESADORA LARAN SAC NLRTM PALTA FRESCA VIRU S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S. NLRTM PALTA FRESCA EUROFRESH PERU S.C.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS HASS PERU S.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS INCAVO S.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA AGROEXPORTADORA VIRGEN DEL ROSARIO S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS INCAVO S. NLRTM PALTAS FRESCAS EUROFRESH PERU S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S. NLRTM PALTAS FRESCAS ASR TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NLRTM PALTA FRESCA EUROFRESH PERU S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS FAIRTRASA PERU S.A. NLRTM PALTA FRESCA AGRONEGOCIOS LA GRAMA S. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S. NLRTM PALTAS FRESCAS HASS PERU S. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROEXPORTADORA VIRGEN DEL ROSARIO S.A.A.C.A.A. NLRTM PALTA FRESCA AGRONEGOCIOS LA GRAMA S.A.A.C.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS INCAVO S.A.A.A.C.C.C.A.A.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS EUROFRESH PERU S.C.C.C NLRTM PALTAS FRESCAS VIRU S.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S. NLRTM PALTAS FRESCAS VIRU S.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S. NLRTM PALTAS FRESCAS FAIRTRASA PERU S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA HASS PERU S.A.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS PRONATUR S.A.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S. NLRTM PALTAS FRESCAS . NLRTM PALTA FRESCA VIRU S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS HASS PERU S.A.C.A.

NLRTM PALTAS FRESCAS HASS PERU S.A. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AVO PERU SAC NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.VIRU S.A.A.A.C.A.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S.A.A.A.C. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.C. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S.C.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.A.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.A.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS TAL S A NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.C.A.A.A.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS TAL S A NLRTM PALTAS FRESCAS INCAVO S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS TAL S A NLRTM PALTAS FRESCAS TAL S A NLRTM PALTAS FRESCAS GREENLAND PERU S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS MORAVA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S. NLRTM PALTAS FRESCAS VIRU S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S.A.

C NLRTM PALTAS FRESCAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.FRESH AVOCADOS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A.C. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS EUROFRESH PERU S.A.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA TROPICAL FRUIT TRADING PERU SOCIEDAD ANONIMA NLRTM PALTAS FRESCAS PROCESADORA LARAN SAC NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTA FRESCA EUROFRESH PERU S.C NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA HOJA REDONDA S.C.C.A.C. NLRTM PALTA FRESCA ASR TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NLRTM PALTA FRESCA AVO PERU SAC NLRTM PALTAS FRESCAS GREENLAND PERU S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS EUROFRESH PERU S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTA FRESCA .A. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA CERRO PRIETO S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS .A.CAMPOSOL S.A.A.A.A.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA HOJA REDONDA S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SIEMBRA ALTA S.A.C. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S. NLRTM PALTA FRESCA REFRIGERADA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C NLRTM PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.A.A.A.C.C.A. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.C. NLRTM PALTA FRESCA AVO PERU SAC NLRTM PALTAS FRESCAS HASS PERU S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS HASS PERU S. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S.C NLRTM PALTAS FRESCAS EUROFRESH PERU S.

NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA DON RICARDO S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA HOJA REDONDA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA HOJA REDONDA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA MORAVA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTA FRESCA VIRU S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS VIRU S.A.A.A.A.C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS CAMET TRADING S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS AGR NLRTM PALTAS FRESCAS PHOENIX FOODS S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA HOJA REDONDA S. NLRTM PALTA FRESCA AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S.A. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA HOJA REDONDA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S. NLRTM PALTAS FRESCAS TAL S A NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S.A.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTA FRESCA .C.AGRICOLA CERRO PRIETO S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.C.C.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA VIRU S.A.A.C. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S. NLRTM PALTA FRESCA VIRU S.

C.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S. NLRTM PALTAS FRESCAS MORAVA S.A.C.C NLRTM PALTAS FRESCAS PRONATUR S.A. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS EUROFRESH PERU S.C NLRTM PALTAS FRESCAS INCAVO S. NLRTM PALTA FRESCA AGROEXPORTADORA VIRGEN DEL ROSARIO S.C. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.C NLRTM PALTAS FRESCAS EUROFRESH PERU S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROEXPORTADORA VIRGEN DEL ROSARIO S.A.C.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.C.A. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S. NLRTM PALTA FRESCA REFRIGERADA CAMET TRADING S.A. NLRTM PALTA FRESCA INCAVO S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA ARONA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS INCAVO S.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS VIRU S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.A.C.C.C NLRTM PALTAS FRESCAS VIRU S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS ASR TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AVO PERU SAC NLRTM PALTAS FRESCAS VIRU S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS PROCESADORA LARAN SAC NLRTM PALTA FRESCA SIEMBRA ALTA S.C.C.C.C.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS AKLLAY PERU S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS VIRU S.A.A. . NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.C.A.AKPERU S. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS INCAVO S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AVO PERU SAC NLRTM PALTAS FRESCAS MORAVA S. NLRTM PALTAS FRESCAS .C.A.C.A.A.A.A.A.A.A.A.C.A.A. NLRTM PALTA FRESCA FUNDO LOS PALTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NLRTM PALTAS FRESCAS EUROFRESH PERU S. NLRTM PALTA FRESCA EXPORTACIONES TAMBO S.

A.C.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS GREENLAND PERU S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS HASS PERU S.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AVO PERU SAC NLRTM PALTAS FRESCAS AVO PERU SAC NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.AGRONEGOCIOS LOS ANGELES S. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.A.A.A.A.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS HASS PERU S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS .C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S.A.C. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S.A. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.A.A.A.C.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.C.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS PROCESADORA LARAN SAC NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A.

A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.C.A. NLRTM PALTA FRESCA GREENLAND PERU S.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.C.A. NLRTM PALTA FRESCA AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA HOJA REDONDA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S.C.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.C.C. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS EUROFRESH PERU S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.C. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S. NLRTM PALTA FRESCA COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A.A.C.A.A.C. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS EUROFRESH PERU S. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S.A. NLRTM PALTA FRESCA COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A.A.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AVOCADO PACKING COMPANY S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTA FRESCA .A. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.A.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S.A.SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.

A.C.C.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.C.C. NLRTM PALTA FRESCA .C. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.A.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTAS FRECAS CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.C NLRTM PALTAS FRESCAS EUROFRESH PERU S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A.A.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.C.A. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA HOJA REDONDA S.C.A.A.A.FRESH AVOCADOS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRONEGOCIOS LA GRAMA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S. NLRTM PALTA FRESCA GREENLAND PERU S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS GREENLAND PERU S.A.C. NLRTM PALTA FRESCA ORGANICA . NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA HOJA REDONDA S.A.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S. NLRTM PALTAS FRESCAS VALLE INKA PERU S. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA HOJA REDONDA S. NLRTM PALTA FRESCA VIRU S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S. NLRTM PALTAS FRESCAS PROCESADORA LARAN SAC NLRTM PALTA FRESCA PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTA FRESCA ASR TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.C.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS MORAVA S.A.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS EUROFRESH PERU S.A.C.C.A.

A.C.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S. NLRTM PALTAS FRESCAS VIRU S.A.A.C. NLRTM PALTA FRESCA COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A. NLRTM PALTA FRESCA AVO PERU SAC NLRTM PALTAS FRESCAS INCAVO S. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S.C.A.A.A.C. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C NLRTM PALTA FRESCA VIRU S. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.AVOCADO PACKING COMPANY S.C.A.C. NLRTM PALTA FRESCA EUROFRESH PERU S. NLRTM PALTA FRESCA VIRU S. NLRTM PALTA FRESCA VIRU S.C NLRTM PALTAS FRESCAS AGRONEGOCIOS LA GRAMA S. NLRTM PALTA FRESCA FUNDO LOS PALTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NLRTM PALTAS FRESCAS FUNDO LOS PALTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.C.A.A.C.C.A. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S. NLRTM PALTA FRESCA VIRU S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.C.A.C.A.A.C. NLRTM PALTA FRESCA VIRU S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS LATINA QUALITY FOODS SOCIEDAD ANONIMA CERR NLAMS PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA ASICA FARMS S. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.C.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA .A.C.C NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.FRESH AVOCADOS CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.A.C. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA PROCESADORA LARAN SAC NLRTM PALTA FRESCA COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.C.A. NLRTM PALTA FRESCA FCE EXPORT FRUIT S.C.A. NLRTM PALTA FRESCA VIRU S. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S. NLRTM PALTAS FRESCAS EUROFRESH PERU S. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S. NLRTM PALTA FRESCA AVO PERU SAC NLRTM PALTA FRESCA AVO PERU SAC NLRTM PALTA FRESCA .A.A.

A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S. NLRTM PALTAS FRESCAS .A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS AVO PERU SAC NLRTM PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.VIRU S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.C. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA SIEMBRA ALTA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A.A.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A. NLRTM PALTA FRESCA REFRIGERADA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS HASS PERU S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.A.A.

NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.A. NLRTM PALTA FRESCA AVO PERU SAC NLRTM PALTAS FRESCAS PROCESADORA LARAN SAC NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S. NLRTM PALTA FRESCA EL PEDREGAL S.A.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C.A.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A NLRTM PALTAS COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S. NLRTM PALTAS FRESCAS COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA EL PEDREGAL S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTAS FRESCAS COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A.A.C. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A NLRTM PALTAS EL PEDREGAL S. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S.C.A. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.C.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA TAL S A NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.C.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.A.A.C.A.A.C.A.C.AGRICOLA HOJA REDONDA S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTA FRESCA VIRU S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C.A. NLRTM PALTA FRESCA COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A.A NLRTM PALTAS . NLRTM PALTA FRESCA COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S. NLRTM PALTAS FRESCAS VIRU S.A.C.

NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA REFRIGERADA CAMET TRADING S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA HOJA REDONDA S.A.C. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S.A. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.C. NLRTM PALTA FRESCA VIRU S.A. GBTIL PALTAS FRESCAS CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S. NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.C.C. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S. NLRTM PALTA ORGANICA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS VIRU S. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.A.A.A.C.A.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S. NLRTM PALTAS FRESCAS .A. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS INCAVO S.C. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C.A.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA VIRU S.C.A. NLRTM PALTAS FRECAS AGRONEGOCIOS LA GRAMA S.A. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA HOJA REDONDA S. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA VIRU S. NLRTM PALTAS FRESCAS INCAVO S.A. NLRTM PALTA FRESCA PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADNLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS GREENLAND PERU S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS AGR NLRTM PALTAS FRESCAS EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS AGR NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA HOJA REDONDA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA HOJA REDONDA S. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTA FRESCA ASR TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS SIEMBRA ALTA S.C. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.A.C.A.A.C.A.A.C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS VALLE INKA PERU S.C.VIRU S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA EUROFRESH PERU S.A.

A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.C.A.A.C.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.C.A.A.A.C.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS HASS PERU S.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.C.A. CNSHA PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS . NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA CERRO PRIETO S.C.A. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA TAL S A NLRTM PALTAS FRESCAS VIRU S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S. NLRTM PALTA FRESCA COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AVOCADO PACKING COMPANY S.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA PAMPA BAJA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.C.C.A.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.VIRU S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.

A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.C.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA HOJA REDONDA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA HOJA REDONDA S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.A.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S.A.A.A.A.C. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.C.C. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.C. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S. NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.AGRICOLA PAMPA BAJA S.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.C.A.C. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS GREENLAND PERU S. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S.C.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.A.A.A.A.C. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTA ORGANICA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.

A.C.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA HOJA REDONDA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.C.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.A NLRTM PALTAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S.C NLRTM PALTAS FRESCAS EUROFRESH PERU S.A.A.C.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA INCAVO S.A.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS PROCESADORA LARAN SAC NLRTM PALTA FRESCA .A.A. NLRTM PALTA FRESCA EL PEDREGAL S.C.C.A.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS EL PEDREGAL S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA AGRONEGOCIOS LA GRAMA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AVO PERU SAC NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA AGROEXPORTADORA VIRGEN DEL ROSARIO S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S. NLRTM PALTAS FRESCAS EUROFRESH PERU S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA DON RICARDO S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS INCAVO S.A.A.A NLRTM PALTAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTAS FRESCAS VIRU S.A. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA CHAPI S. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA CHAPI S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA VIRU S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA DON RICARDO S.A.A NLRTM PALTAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTAS FRESCAS EL PEDREGAL S.A. NLRTM PALTA FRESCA EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS AGR NLRTM PALTAS FRESCAS EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS AGR NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA HOJA REDONDA S.

A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.C.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.C.A. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S. NLRTM PALTA FRESCA VIRU S.A.A.C. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.A. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CHAPI S. NLRTM PALTA FRESCA ASR TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NLRTM PALTA FRESCA ASR TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS CAMPOSOL S.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA INCAVO S. NLRTM PALTA FRESCA VIRU S. NLRTM PALTAS FRESCAS VIRU S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S.A.A.C.C. NLRTM PALTA FRESCA VIRU S.C. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS VIRU S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S.C.A. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.C.A.C.C.C. NLRTM PALTA FRESCA VIRU S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTA FRESCA AVO PERU SAC NLRTM PALTA FRESCA AVO PERU SAC NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.C.A.CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S.C.A.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.A.A.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA CHAPI S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S.C.

A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA HOJA REDONDA S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS EL PEDREGAL S.C.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S. NLRTM PALTAS FRESCAS EL PEDREGAL S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S.A.SIEMBRA ALTA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA DON RICARDO S. NLRTM PALTA FRESCA PROCESADORA LARAN SAC NLRTM PALTA FRESCA COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A NLRTM PALTAS AGRICOLA HOJA REDONDA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA HOJA REDONDA S.A NLRTM PALTAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.A.A.A.C.A.A.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S.C. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S.C. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA HOJA REDONDA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S.A.A.C. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S.A. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA DON RICARDO S. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.A.C.A. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S. NLRTM PALTA FRESCA REFRIGERADA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.C.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S.C.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA HOJA REDONDA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S.A.A.C.A. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S.A NLRTM PALTAS EL PEDREGAL S.A.A NLRTM PALTAS EL PEDREGAL S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.C.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.

A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS ASR TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA PAMPA BAJA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRONEGOCIOS LA GRAMA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S.C. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLAMS PALTA FRESCA VIRU S.A. NLRTM PALTA FRESCA VIRU S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS .SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C.C NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A.A.A.C.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS EUROFRESH PERU S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A.A.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS EUROFRESH PERU S. NLRTM PALTA FRESCA INCAVO S. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.C.A. NLRTM PALTA ORGANICA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A.C. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S. NLRTM PALTAS FRESCAS PROCESADORA LARAN SAC NLRTM PALTA FRESCA PROCESADORA LARAN SAC NLRTM PALTA FRESCA PROCESADORA LARAN SAC NLRTM PALTA FRESCA INCAVO S. NLRTM PALTAS FRESCAS EUROFRESH PERU S.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C.A. NLRTM PALTA FRESCA EUROFRESH PERU S.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS VIRU S.C.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA DON RICARDO S.C.

NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS VIRU S. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S. NLRTM PALTAS FRESCAS VIRU S. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S. NLRTM PALTA FRESCA VIRU S.A.C.A.C.A.A.C.A. GBLGP PALTA FRESCA CAMPOSOL S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS VIRU S.A. NLRTM PALTA FRESCA .A. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA NATPER S.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S.FRESH AVOCADOS CAMET TRADING S.C.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.C.A.C.C.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS VIRU S.C.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA CERRO PRIETO S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA ARONA S.C.A.A. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.C.C. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.C.FRESH AVOCADOS AVOCADO PACKING COMPANY S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CHAPI S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS PROCESADORA LARAN SAC NLRTM PALTA HASS .C.A.AGRICOLA DON RICARDO S.A. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S. NLRTM PALTAS FRESCAS VIRU S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.A.A.

C. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.A.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA HOJA REDONDA S. NLRTM PALTA FRESCA AGRONEGOCIOS LA GRAMA S.C. NLRTM PALTA HASS FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A. NLRTM PALTA FRESCA VARIEDAD HASS AGRONEGOCIOS LA GRAMA S.FRESH AVOCADOS GREENLAND PERU S.C.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS .C.A.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.SIEMBRA ALTA S. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTA HASS FRECA AVOCADO PACKING COMPANY S.A.A.C.A.A.C. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.A.A.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.A.C.A. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTAS FRESCAS EUROFRESH PERU S.A.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S.C.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA PAMPA BAJA S. NLRTM PALTA FRESCA REFRIGERADA CAMPOSOL S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.C.C. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.A.C. NLRTM PALTA FRESCA VARIEDAD HASS CAMET TRADING S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA DON RICARDO S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA .A. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.C. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA DON RICARDO S.

A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTA FRESCA AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA DON RICARDO S.C.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.FRESH AVOCADOS INCAVO S. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A NLRTM PALTA HASS AVOCADO AGRICOLA HOJA REDONDA S.A NLRTM PALTA HASS AVOCADO VIRU S.A.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS EL PEDREGAL S.A.C. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S. NLRTM PALTAS FRESCAS INCAVO S. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA HOJA REDONDA S. NLRTM PALTAS FRESCAS EL PEDREGAL S.CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.C. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA CHAPI S.FRESH AVOCADOS CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA HOJA REDONDA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTA FRESCA EL PEDREGAL S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA HOJA REDONDA S. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S.A NLRTM PALTA HASS AVOCADO SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS PROCESADORA LARAN SAC NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTA ORGANICA FRESCA EUROFRESH PERU S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.C.A. NLRTM PALTA FRESCA EL PEDREGAL S.C.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA ASR TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A NLRTM PALTA HASS AVOCADO SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS EUROFRESH PERU S. NLRTM PALTA FRESCA .A.A.A. GBLGP PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.A.

A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S. NLRTM PALTAS FRESCAS PROFRUTOS PERU E.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S.C.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CHAPI S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S.A.A.C. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA CERRO PRIETO S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA ARONA S.C.R.C. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.C. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S.A.C.A.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S.A.A.R.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.C.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS PROFRUTOS PERU E. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.C. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CHAPI S.I. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA PROCESADORA LARAN SAC NLRTM PALTA FRESCA PROCESADORA LARAN SAC NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S.C.A.L. NLRTM PALTAS FRESCAS REFRIGERADAS AGRICOLA HOJA REDONDA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A.A.I.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.R. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA CHAPI S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS .A.C.L.L. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S. NLRTM PALTA FRESCA PROFRUTOS PERU E.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.I.C.

A. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S.FRESH AVOCADOS CAMET TRADING S.A. NLRTM PALTA FRESCA REFRIGERADA EL PEDREGAL S. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.C. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SIEMBRA ALTA S.C.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA DON RICARDO S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA .A.FRESH AVOCADOS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.AVOCADO PACKING COMPANY S.A NLRTM PALTA HASS AVOCADO SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA PROCESADORA LARAN SAC NLRTM PALTA HASS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. GBLGP PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.C. NLRTM PALTA FRESCA .C. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTA FRESCA AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA AGROINCA PRODUCTOS PERUANOS DE EXP.C. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA AGRONEGOCIOS LA GRAMA S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.C.A.C.A.C NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.C.A.A. SA NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS EUROFRESH PERU S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA PROCESADORA LARAN SAC NLRTM PALTA HASS AGRICOLA DON RICARDO S.A.A.C.A.A.C.

NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA HOJA REDONDA S.C.A.A.A.C.C.A.A NLRTM PALTA HASS AVOCADO CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.C. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A NLRTM PALTA HASS AVOCADO PROCESADORA LARAN SAC NLRTM PALTA HASS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA ORGANICA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CHAPI S.A.A.A.A.SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS ASICA FARMS S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS EL PEDREGAL S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S. NLRTM PALTAS FRESCAS EL PEDREGAL S.C.A.C.A. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS PHOENIX FOODS S.A. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA PAMPA BAJA S. NLRTM PALTA FRESCA AGRONEGOCIOS LA GRAMA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S. NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.C.A.C. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA PAMPA BAJA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA HOJA REDONDA S. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA HOJA REDONDA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S.C.A.C.A.C.C. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A.FRESH AVOCADOS ATLANTIC FRUITS PERU BRANCH S. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.C. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA CHAPI S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA .C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA HOJA REDONDA S.A. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS PHOENIX FOODS S.A.C.A.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C.A. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.

A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA PAMPA BAJA S. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S.A.C.A.A.A.C.A.A.A.C.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA DON RICARDO S. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIA CAMPO VERDE S.A.C. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S.A.C.C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMPOSOL S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DON LUIS S. NLRTM PALTA FRESCA .A.A. NLRTM PALTA FRESCA PROCESADORA LARAN SAC NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A.C.C. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA DON RICARDO S.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.C.C. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.CAMPOSOL S. NLRTM PALTA FRESCA AGROINDUSTRIA CAMPO VERDE S.A.A.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S.A.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.C. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA PROCESADORA LARAN SAC NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA PAMPA BAJA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS PROCESADORA LARAN SAC NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.C. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S. NLRTM PALTAS FRESCAS SUN FRUITS EXPORTS S.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.A.A.A.

A.A. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA HOJA REDONDA S. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.A.C.A. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA CHAPI S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS EL PEDREGAL S. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.C.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS EL PEDREGAL S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S.A.C.A.C.C.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A NLRTM PALTA HASS AVOCADO EL PEDREGAL S.A NLRTM PALTA HASS AVOCADO AGRICOLA PAMPA BAJA S.A.A.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.C.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA ARONA S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A NLRTM PALTA HASS AVOCADO AGRICOLA PAMPA BAJA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.C.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA ASICA FARMS S.A.A. NLRTM PALTA ORGANICA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTA FRESCA TROPICAL FRUIT TRADING PERU SOCIEDAD ANONIMA NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.A.A.C. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA DON RICARDO S.C.A.A.C.C.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.

NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C.CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA .A.A. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.C. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C.C.C.A. NLRTM PALTA FRESCA PHOENIX FOODS S.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.FRESH AVOCADOS CAMET TRADING S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS PROCESADORA LARAN SAC NLRTM PALTA HASS PROCESADORA LARAN SAC NLRTM PALTA HASS CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S. NLRTM PALTA FRESCA ATLANTIC FRUITS PERU BRANCH S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.A.A.A.C.A.C.A. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S.A.A.A.A.A.A.C.A.A. NLRTM PALTA FRESCA PROCESADORA LARAN SAC NLRTM PALTA HASS CAMPOSOL S. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S.C.C. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S. NLRTM PALTAS FRESCAS PHOENIX FOODS S. NLRTM PALTAS FRESCAS PHOENIX FOODS S. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.C. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.C. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S.C.A. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S.A.C.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.C.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S. GBTIL PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C.A.A.C.A. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA DON RICARDO S.

A. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA HOJA REDONDA S. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.C. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA DON RICARDO S.A.A.C.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTA FRESCA CAMPOSOL S. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.C. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA PAMPA BAJA S. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C.A. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.A.TROPICAL FRUIT TRADING PERU SOCIEDAD ANONIMA NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.C. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.C.A.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA DON RICARDO S. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.C.A.C.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.C. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.

A.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.C.C.A.A. NLRTM PALTA FRESCA PROYECTOS TORINO S.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A.A.A.C.A.C.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA DON RICARDO S.C.A.C.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S.A.C.C. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S.A.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.C. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S.A.A.AGRICOLA CHAPI S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S.A.C.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA AVOCADO PACKING COMPANY S.A.A.C. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA PAMPA BAJA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S. 0000 PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A.C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S. NLRTM PALTAS FRESCAS AVOCADO PACKING COMPANY S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.

A.A.A.A.C.C.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.A.A.C. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA DON RICARDO S.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTA FRESCA ASICA FARMS S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.FRESH AVOCADOS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA CHAPI S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINCA PRODUCTOS PERUANOS DE EXP. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S.C.C. NLRTM PALTA FRESCA AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTAS FRESCAS . NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA DON RICARDO S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA DON RICARDO S.A.C.A.A. NLRTM PALTA FRESCA ATLANTIC FRUITS PERU BRANCH S. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.A.C.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A. SA NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.C.A.A.A.A.A.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C.A.C.C.C.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.C. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTAS FRESCAS ASICA FARMS S.C.A.A.C.

A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S.A. NLRTM PALTA FRESCA .A.A.FRESH AVOCADOS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.C.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA DON RICARDO S. USLGB PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS ATLANTIC FRUITS PERU BRANCH S.C.A.C.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.A. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA CHAPI S. NLRTM PALTA FRESCA AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.C. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S. CRHER PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.C. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S. NLRTM PALTA FRESCA .C. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.CAMET TRADING S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.C.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA PAMPA BAJA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.FRESH AVOCADOS CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C.A.A.A.A.C. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA CHAPI S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A.

NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S.C. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.C. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.A.A.C.A. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA DON RICARDO S.A.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S.A.A.C.A. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA CHAPI S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S. NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS ATLANTIC FRUITS PERU BRANCH S.A.A.C.A.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.A.A.C.A.C. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA DON RICARDO S.A.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S.C.A.A. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA PAMPA BAJA S.SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S.A.C. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S.C.C. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA DON RICARDO S.A.A.A.C. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A.C.A.

NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA DON RICARDO S.A. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA CHAPI S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A.A.C. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A.A. GBLGP PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA DON RICARDO S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA DON RICARDO S.A.C.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS . NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.C.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C.A. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.A. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA CHAPI S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A.

NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.A.A.A.A.A.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.AGRICOLA CHAPI S. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA CHAPI S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.C. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.C.A. ESALG PALTA FRESCA AGRICOLA DON RICARDO S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS ATLANTIC FRUITS PERU BRANCH S. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.C.A.A.A.A.C. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA DON RICARDO S. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA CHAPI S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.A.C.A. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S.A.C.C. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S.A. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA PAMPA BAJA S.C.

A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS .A.C.A.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S.C.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA CHAPI S.CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S.C.C.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA DON RICARDO S.C.A.C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.C. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA DON RICARDO S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA PAMPA BAJA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CHAPI S.A.C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA DON RICARDO S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.C.A.C.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA DON RICARDO S. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA PAMPA BAJA S.A.C.C.A.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA DON RICARDO S. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA DON RICARDO S.C. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CAMET TRADING S.A.C.A.C. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S. NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA DON RICARDO S. NLRTM PALTA FRESCA SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.C.C.C. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S.C. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA PAMPA BAJA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA DON RICARDO S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S. NLRTM PALTAS FRESCAS ATLANTIC FRUITS PERU BRANCH S.A.C.A. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA DON RICARDO S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.C.C. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CAMET TRADING S.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CHAPI S. NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA PAMPA BAJA S.

C. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.C.A.A.A.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA DON RICARDO S. NLRTM PALTAS FRESCAS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.A.C. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA CHAPI S. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.C.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA CHAPI S.FRESH AVOCADOS . NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA CHAPI S.A. NLRTM PALTA FRESCA . NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA DON RICARDO S.A.A. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. NLRTM PALTAS FRESCAS ASICA FARMS S.A. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.A.C.C.A. NLRTM PALTA HASS FRESCA CAMET TRADING S.C.A. NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA DON RICARDO S. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S. NLRTM PALTA FRESCA CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.C. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.C.A.C. NLRTM PALTA FRESCA PROCESADORA TORRE BLANCA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CHAPI S. NLRTM PALTAS FRESCAS CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.C. NLRTM PALTAS FRESCAS AGRICOLA CHAPI S.C.A.A.FRESH AVOCADOS AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.A.A.C.A.A.A. NLRTM PALTA FRESCA AGRICOLA CHAPI S.AGRICOLA CHAPI S.FRESH AVOCADOS AGRICOLA AYACUCHO S. NLRTM PALTA FRESCA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A. NLRTM PALTAS FRESCAS ATLANTIC FRUITS PERU BRANCH S.C.

S. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS MARCA VERDEFLOR. X 10 KG / PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE D VARIERDAD : FUERTE CAJAS DE 4. VARIEDAD: FUERTE USO: CONSUMO HUMANO RESTITUCION DE DERECHOS A MARCA VERDEFLOR.S.S. 104-95-EF) VARIEDAD: HASS 4. VARIEDAD FUERTE.S. EN CAJAS X 04KG. EN CAJAS X4KG.00 KG X CAJA SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D. CAJAS X 10KG . 104-95-EF) VARIEDAD : HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK EN CAJAS DRAWBACK EN CAJAS DE 4.10.00 Kg SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D. VARIEDAD HASS. EN CAJAS X 4KG. X 10 KG / PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║1 MARCA VERDEFLOR VARIEDAD HASS.00 KG X CAJA SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D. PARA CONSUMO HUMANO CODIG VARIEDAD : FUERTE SE ACOGE A DRAWBACK MARCA: S/M. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DE VARIEDAD HASS.11. MODELO: S/M VARIEDAD: FUERTE USO: CONSUMO HUMANO. VARIEDAD FUERTE.10KG.S.20KG.00 KG SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D.S. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS MARCA VERDEFLOR. VARIEDAD FUERTE. 104-95-EF) VARIEDAD FUERTE CAT I CONSUMO DOMESTICO SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD HASS CAT I CONSUMO DOMESTICO SE ACOGE A DRAWBACK MARCA VERDEFLOR.00 KG. 104-95-EF) MARCA VERDEFLOR VARIEDAD HASS. X 10 KG / PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║1 VARIEDAD: FUERTE SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS DS. EN CAJAS X 04KG.HASS DRAWBACK VARIEDAD : HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD : HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK EN CAJAS VARIEDAD FUERTE SE ACOGE A DRAWBACK .00 KG. C/U EN CAJAS DE 4 KG Y 10 KG/VARIEDAD: HASS DRAWBACK VARIEDAD HASS MARCA VERDEFLOR. EN CAJAS X 4KG. 104-95-EF) EN CAJAS SE ACOGE AL DRAWBACK VARIEDAD FUERTE. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCIO VARIEDAD HASS / VARIEDAD FUERTE MARCA VERDEFLOR. C/U EN CAJAS VARIEDAD FUERTE SE ACOGE A DRAWBACK EN CAJAS VARIEDAD HASS SE ACOGE A DRAWBACK MARCA: S/M. VARIEDAD FUERTE. X 10KG. / VARIEDAD: FUERTE .S.DESC_ADIC MARCA VERDEFLOR VARIEDAD HASS.104-95-EF MARCA VERDEFLOR VARIEDAD HASS. EN CAJAS X 4KG.10KG.10KG. 104-95-EF) VARIEDAD: FUERTE SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D. . EN CAJAS X 04KG . PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE FRESH AVOCADOS FORTE VARIETY MARCA:S/M. 104-95-EF) VARIEDAD: FUERTE 4. 104-95-EF) MARCA VERDEFLOR. VARIEDAD HASS. MODELO: S/M VARIEDAD: FUERTE USO: CONSUMO HUMANO.S. VARIEDAD HASS.S. PRESENTACION: CAJAS DE CARTON DE 4 KG. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS VARIEDAD HASS. CAJAS X 10KG . 104-95-EF) VARIEDAD: FUERTE SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D. PRESENTACION: CAJAS DE CARTON DE 4 KG. CAJAS X 4KG. X 10 KG / PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║1 VARIEDAD: FUERTE SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D. CAJAS X 10KG . CAJAS X 4KG CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DER VARIEDAD: FUERTE SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D. EN CAJAS X 04KG X 10KG. PARA CONSUMO HUMANO CODIG VARIEDAD : HASS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD: FUERTE SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D. CAJAS X 4KG. EN CAJAS X 4KG. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCE VARIEDAD: FUERTE CAJAS X 4. EN CAJAS X 04KG. EN CAJAS. CAJAS X 4KG. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIO EN CAJAS DRAWBACK EN CAJAS DRAWBACK VARIEDAD HASS / VARIEDAD FUERTE MARCA VERDEFLOR.

PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS USO CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D.00 KG X CAJA SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D. PRESENTACION: CAJAS DE CARTON DE 4 KG. 104-95-EF) VARIEDAD HASS EN CAJAS X 04 KG X 10KG . PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCEL VARIEDAD : HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD : HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK EN CAJAS DRAWBACK EN CAJAS VARIEDAD FUERTE SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD HASS EN CAJAS X 04 KG.PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELAR VARIEDAD HASS EN CAJAS X 04 KG. 104-95-EF) VARIEDAD HASS.S.S.PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS EN CAJAS VARIEDAD HASS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD : HASS SE ACOGE A DRAWBACK EN CAJAS / VARIEDAD : FUERTE SE ACOGE AL DRAWBACK VARIEDAD : HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD: FUERTE 4. X 10 KG.PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS VARIEDAD HASS EN CAJAS X 04 KG. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELA VARIEDAD: FUERTE SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D.S.S.00 KG X CAJA SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D. MODELO: S/M.S. PRESENTACION: CAJA X 4 KG RESTITUCION DE DER FRESH AVOCADOS MARCA: S/M. PRESENTACION: CAJA X 4 KG RESTITUCION DE DER VARIEDAD FUERTE EN CAJAS DE 4 KILOS C/U SE ACOGE AL DRAWBACK VARIEDAD FUERTE EN CAJAS DE 4 KILOS C/U SE ACOGE AL DRAWBACK EN CAJAS VARIEDAD FUERTE SE ACOGE A DRAWBACK EN CAJAS VARIEDAD HASS SE ACOGE A DRAWBACK EN CAJAS VARIEDAD FUERTE SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD: FUERTE SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D. 104-95-EF) VARIEDAD HASS EN CAJAS X 04 KG. VARIEDAD FUERTE EN CAJAS X 04 KG. VARIEDAD: FUERTE USO: CONSUMO HUMANO. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS MARCA: S/M MODELO: S/M VARIEDAD: FUERTE USO: CONSUMO HUMANO.HASS SE ACOGE AL DRAWBACK .S. PRESENTACION: CAJAS DE 4 K VARIEDAD: FUERTE / HASS SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D. 104-95-EF) VARIEDAD: HASS 4.EN CAJAS VARIEDAD HASS SE ACOGE A DRAWBACK EN CAJAS DRAWBACK VARIEDAD HASS / VARIEDAD FUERTE EN CAJAS X 04 KG . 104-95-EF) VARIEDAD: HASS EN CAJAS DRAWBACK VARIEDAD: FUERTE EN CAJAS DRAWBACK EN CAJAS / VARIEDAD : FUERTE . PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHO VARIEDAD HASS EN CAJAS X 04 KG . C/U EN CAJAS MARCA: S/M MODELO: S/M VARIEDAD: FUERTE USO: CONSUMO HUMANO. MODELO: S/M VARIEDAD: FUERTE USO: CONSUMO HUMANO. 10KG . 104-95-EF) EN CAJAS DRAWBACK VARIEDAD: FUERTE EN CAJAS DRAWBACK VARIEDAD: HASS EN CAJAS DRAWBACK VARIEDAD : FUERTE SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD : HASS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD FUERTE EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD FUERTE EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK MARCA: S/M.PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS VARIEDAD HASS EN CAJAS X 04 KG.

S. C/U FRESH AVOCADOS MARCA: S/M. MODELO: S/M. 104-95-EF) VARIEDAD: HASS 4. MODELO: S/M. PRESENTACION: CAJAS DE 4 K FRESH AVOCADOS MARCA: S/M. 10 VARIEDAD: HASS EN CAJAS DRAWBACK VARIEDAD: FUERTE EN CAJAS DRAWBACK EN CAJAS DRAWBACK EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK . 104-95-EF) VARIEDAD: FUERTE SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D.S.00 KG X CAJA SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELA VARIEDAD FUERTE EN CAJAS X 04 KG.S. 10 VARIEDAD : HASS USO : CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D. PRESENTACION: CAJAS DE 4 KG C VARIEDAD HASS EN CAJAS X 04 KG X 10 KG.00 KG X CAJA SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELA VARIEDAD HASS EN CAJAS X 04 KG X 10 KG.S. VARIEDAD: FUERTE USO: CONSUMO HUMANO. VARIEDAD HASS EN CAJAS X 04 KG. 10 VARIEDAD : HASS USO : CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D. MODELO: S/M.S. VARIEDAD: FUERTE USO: CONSUMO HUMANO.VARIEDAD FUERTE EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK EN CAJAS VARIEDAD FUERTE SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD: FUERTE SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D. (COD 13) DRAWBACK D. PRESENTACION: CAJAS DE CARTON DE 4 KG.S. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS VARIEDAD FUERTE EN CAJAS DE 4 KILOS C/U SE ACOGE AL DRAWBACK VARIEDAD FUERTE EN CAJAS DE 4 KILOS C/U SE ACOGE AL DRAWBACK VARIEDAD : FUERTE SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD FUERTE EN CAJAS DE 4 KILOS C/U MARCA: INCA AVOCADA SE ACOGE AL DRAWBACK VARIEDAD: FUERTE 4.S. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS VARIEDAD FUERTE.S. 104-95-EF) VARIEDAD : HASS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD : HASS SE ACOGE A DRAWBACK MARCA: S/M.S.S. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELAR VARIEDAD HASS EN CAJAS X 04KG X 10KG.S. 104-95-EF) VARIEDAD: FUERTE SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D. PRESENTACION: CAJAS DE 4 K FRESH AVOCADOS MARCA: S/M. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELAR VARIEDAD HASS EN CAJAS X 04KG X 10KG. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELAR VARIEDAD : HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD : FUERTE SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD : HASS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDADES: HASS Y FUERTE EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK EN CAJAS VARIEDAD FUERTE SE ACOGE A DRAWBACK EN CAJAS VARIEDAD FUERTE SE ACOGE A DRAWBACK EN CAJAS VARIEDAD FUERTE SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD : HASS USO : CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D. 104-95-EF) EN CAJAS VARIEDAD FUERTE SE ACOGE A DRAWBACK EN CAJAS VARIEDAD HASS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD : HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD HASS EN CAJAS X 04KG X 10KG. 104-95-EF) VARIEDAD: FUERTE SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D. 104-95 EF * VARIEDAD : HASS USO : CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D. 10 FRESH AVOCADOS * RESTITUCION DERECHOS ARANC. VARIEDAD: HASS USO: CONSUMO HUMANO. MODELO: S/M VARIEDAD: FUERTE USO: CONSUMO HUMANO.

PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELA VARIEDAD HASS.S. MODELO: S/M. MODELO: S/M VARIEDAD: FUERTE USO: CONSUMO HUMANO. X 10KG . X 10KG . EN CAJAS X 4KG.08 KG/VARIEDAD : FUERTE . EN CAJAS X 04KG X 10KG. X 10KG . PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELAR EN CAJAS VARIEDAD FUERTE SE ACOGE A DRAWBACK EN CAJAS VARIEDAD HASS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD: FUERTE SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELA VARIEDAD HASS. EN CAJAS X 04KG PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS VARIEDAD HASS. 104-95-EF) VARIEDAD : HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD : HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD FUERTE EN CAJAS DE 4 KILOS C/U SE ACOGE AL DRAWBACK VARIEDAD FUERTE EN CAJAS DE 4 KILOS C/U SE ACOGE AL DRAWBACK VARIEDAD FUERTE EN CAJAS DE 4 KILOS C/U SE ACOGE AL DRAWBACK VARIEDAD : HASS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD : HASS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD : FUERTE SE ACOGE A DRAWBACK FRESH AVOCADOS MARCA: S/M.HASS DRAWBACK VARIEDAD : HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD : HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD : HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD HASS. VARIEDAD: FUERTE USO: CONSUMO HUMANO. 104-95-EF) EN CAJAS VARIEDAD FUERTE SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD: FUERTE SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D. VARIEDAD: HASS USO: CONSUMO HUMANO. PRESENTACION: CAJAS DE 4 KG C FRESH AVOCADOS MARCA: S/M. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELA VARIEDAD HASS. EN CAJAS X 04KG. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELAR VARIEDAD FUERTE.00 KG X CAJA SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D. EN CAJAS X 04KG X 10KG.S. EN CAJAS X 04KG X 10KG.VARIEDAD FUERTE. 104-95-EF) VARIEDAD: FUERTE 4.00 KG X CAJA SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D. PRESENTACION: CAJAS DE 4 KG.S. EN CAJAS X 04KG. PRESENTACION: CAJAS DE 4 K FRESH AVOCADOS MARCA: S/M. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS VARIEDAD HASS. VARIEDAD: HASS USO: CONSUMO HUMANO. MODELO: S/M. EN CAJAS X 04KG. PRESENTACION: CAJAS DE 10 KG VARIEDAD : HASS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD : FUERTE SE ACOGE A DRAWBACK MARCA: S/M. C/U RESTITUCION EN CAJAS DE 4. MODELO: S/M.S. EN CAJAS X 04KG. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS AR VARIEDAD: FUERTE SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELAR VARIEDAD HASS. 104-95-EF) VARIEDAD: HASS 4. EN CAJAS X 04KG .S. X 10KG . 104-95-EF) MARCA: S/M MODELO: S/M VARIEDAD: FUERTE USO: CONSUMO HUMANO PRESENTACION: CAJA DE CARTON DE 4 KG C/U RES VARIEDAD : HASS EN CAJAS X 4KG FRESH AVOCADOS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD : HASS EN CAJAS X 10 KG FRESH AVOCADOS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD : HASS EN CAJAS X 4KG FRESH AVOCADOS SE ACOGE A DRAWBACK / EXP 118-3D6200-2016-051857-0 VARIEDAD : HASS EN CAJAS X 10 KG FRESH AVOCADOS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD : FUERTE EN CAJAS X 4 KG FRESH AVOCADOS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD : HASS EN CAJAS X 4KG FRESH AVOCADOS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD : HASS EN CAJAS X 10 KG FRESH AVOCADOS SE ACOGE A DRAWBACK . PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELA FRESH AVOCADO VARIEDAD HASS.

HASS SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DER VARIEDAD : HASS USO : CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D. MODELO: S/M VARIEDAD: FUERTE USO: CONSUMO HUMANO. MODELO: S/M VARIEDAD: HASS USO: CONSUMO HUMANO.S. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS VARIEDAD FUERTE. 104-95-EF) VARIEDAD: FUERTE 4.S.S.00 KG X CAJA SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELA VARIEDAD : HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD : HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD : HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK . EN CAJAS X 04KG. C/U RE MARCA: S/M. VARIEDAD: FUERTE USO: CONSUMO HUMANO. EN CAJAS X 04KG.S. X 10KG. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELA VARIEDAD HASS. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUC VARIEDAD FUERTE EN CAJAS DE 4 KILOS C/U MARCA: INCA AVOCADA SE ACOGE AL DRAWBACK VARIEDAD FUERTE EN CAJAS DE 4 KILOS C/U MARCA: INCA AVOCADA SE ACOGE AL DRAWBACK VARIEDAD: FUERTE SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D. X 10KG. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS VARIEDAD : FUERTE USO : CONSUMO HUMANO // VARIEDAD: FUERTE. PRESENTACION: CAJAS DE CARTON DE 10 KG C/U RE VARIEDAD HASS. MODELO: S/M VARIEDAD: HASS USO: CONSUMO HUMANO. EN CAJAS X 04KG. EN CAJAS X 04KG. PRESENTACION: CAJAS DE CARTON DE 4 KG. EN CAJAS X 04KG. PRESENTACION: CAJAS DE 4 KG FRESH AVOCADOS MARCA: S/M. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELA EN CAJAS VARIEDAD FUERTE SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK EN CAJAS VARIEDAD FUERTE Y HASS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD HASS EN CAJAS DRAWBACK MARCA: S/M MODELO: S/M VARIEDAD: FUERTE USO: CONSUMO HUMANO PRESENTACION: CAJA DE CARTON DE 4 KG C/U RES MARCA: S/M. . FUERTE SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERE EN CAJAS DE 4 KG. EN CAJAS X 04KG.S. 10 VARIEDAD : FUERTE USO : CONSUMO HUMANO / VARIEDAD: HASS. X 10KG. PRESENTACION: CAJAS DE 4 K VARIEDAD HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD HASS. / VARIEDAD: HASS SE ACOGE AL DRAWBACK EN CAJAS DRAWBACK VARIEDAD: HASS EN CAJAS DRAWBACK VARIEDAD: FUERTE EN CAJAS DRAWBACK EN CAJAS DRAWBACK EN CAJAS DRAWBACK EN CAJAS DRAWBACK VARIEDAD : HASS EN CAJAS X 4KG FRESH AVOCADOS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD : HASS EN CAJAS X 10 KG FRESH AVOCADOS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD : HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD : HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK FRESH AVOCADOS VARIETY STRONG EVERFRESH TECHNOLOGY EN CAJAS. MODELO: S/M. PRESENTACION: CAJAS DE 4 K FRESH AVOCADOS MARCA: S/M. X 10KG. 104-95-EF) VARIEDAD: HASS 4. EN CAJAS X 04KG.10 KG. 104-95-EF) FRESH AVOCADOS MARCA: S/M. MODELO: S/M. X 10KG. 104-95-EF) VARIEDAD: FUERTE SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELA VARIEDAD HASS. VARIEDAD: FUERTE USO: CONSUMO HUMANO.EN CAJAS VARIEDAD FUERTE SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD FUERTE.00 KG X CAJA SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELA VARIEDAD HASS.

104-95-EF) VARIEDAD: FUERTE 4.16 .F. EN CAJAS X 04KG. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS VARIEDAD FUIERTE. 10 VARIEDAD : HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK EN CAJAS DE 4KG/VARIEDAD FUERTE SE ACOGE AL DRAWBACK VARIEDAD: FUERTE EN CAJAS DRAWBACK VARIEDAD: HASS EN CAJAS DRAWBACK EN CAJAS .S.S.32 /CAT: 2 DRAWBACK VARIEDAD: HASS CAJAS POR 4KG MARCA DE CAJAS: ATLANTIC FRUITS SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS A EN CAJAS SE ACOGE AL DRAWBACK / / COLD TREATMENT VARIEDAD FUERTE EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK EN CAJAS VARIEDAD FUERTE SE ACOGE A DRAWBACK EN CAJAS VARIEDAD HASS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD HASS. 10 VARIEDAD : HASS USO : CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D. EN CAJAS X 04KG.S. EN CAJAS X 04KG.22 . EN CAJAS X 04KG.S. EN CAJAS X 04KG. X10KG .S. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELA VARIEDAD: RED GLOBE SE ACOGE AL DRAWBACK SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D.PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS VARIEDAD HASS.14 . 104-95-EF) VARIEDAD: FUERTE SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D. 10 EN CAJAS VARIEDAD FUERTE SE ACOGE A DRAWBACK EN CAJAS VARIEDAD HASS SE ACOGE A DRAWBACK EN CAJAS VARIEDAD HASS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD HASS. EN CAJAS X 04KG. X 10KG. 104-95-EF) VARIEDAD: FUERTE SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D.S.24 . CAJAS X 10 KGPARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARAN EN CAJAS DE 4KG/VARIEDAD FUERTE-HASS SE ACOGE AL DRAWBACK FRESH AVOCADO VARIEDAD HASS. EN CAJAS X 4KG. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCI VARIEDAD: FUERTE SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D. 104-95-EF) VARIEDAD: HASS 4.18 .S. 104-95-EF) EN CAJAS VARIEDAD FUERTE SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD HASS.VARIEDAD : FUERTE EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD : HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD : FUERTE EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD : HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD FUIERTE.20 .S. EN CAJAS X 04KG. DE 4 KG /SIZE: 12 .PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELAR .25 . VARIEDAD FUERTE.PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS VARIEDAD HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD : HASS EN CAJAS X 4KG FRESH AVOCADOS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD : HASS EN CAJAS X 10 KG FRESH AVOCADOS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD : FUERTE EN CAJAS X 4 KG FRESH AVOCADOS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD : HASS USO : CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D.S. 104-95-EF) VARIEDAD: FUERTE CAJAS POR 4KG SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D. 10 VARIEDAD : HASS USO : CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D.S. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS VARIEDAD HASS.S.00 KG X CAJA SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D.00 KG X CAJA SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D. 104-95 E.) VARIEDAD : HASS USO : CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D.

10.10. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS VARIEDAD HASS. VARIEDAD: FUERTE USO: CONSUMO HUMANO. EN CAJAS X04KG . EN CAJAS X 04KG. EN CAJAS X10KG. 104-95-EF) VARIEDAD: FUERTE CAJAS X 4 KILOS SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELAR EN CAJAS / VARIEDAD: FUERTE DRAWBACK VARIEDAD : HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD : HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD : HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD : HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD : HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD : HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD HASS.00 KG. EN CAJAS X 04KG. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RE VARIEDAD: FUERTE CAJA X 4 KILOS SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D. EN CAJAS X 04KG. MODELO: S/M.HASS DRAWBACK EN CAJAS DE 4. 104-95-EF) VARIEDAD: FUERTE CAJA X 4 KILOS SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D.S. / VARIEDAD: FUERTE . EN CAJAS X04KG X 10KG.S.S. MODELO: S/M VARIEDAD: FUERTE USO: CONSUMO HUMANO. EN CAJAS X 4KG. EN CAJAS X04KG . X10KG. / VARIEDAD: HASS DRAWBACK VARIEDAD FUERTE EN CAJAS DE 4 KILOS C/U SE ACOGE AL DRAWBACK VARIEDAD HASS EN CAJAS DE 4 KILOS C/U SE ACOGE AL DRAWBACK FRESH AVOCADOS MARCA: S/M.VARIEDAD HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD HASS. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS VARIEDAD HASS.00 KG. EN CAJAS X04KG. EN CAJAS X 04KG. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS EN CAJAS VARIEDAD HASS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD HASS. X 10KG. 104-95-EF) VARIEDAD: FUERTE SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS VARIEDAD HASS. EN CAJAS X04KG X10KG.FUERTE DRAWBACK EN CAJAS DE 4. . PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELAR VARIEDAD HASS. VARIEDAD FUERTE.S. PRESENTACION: CAJA X 4 KG RESTITUCION DE DER FRESH AVOCADOS MARCA: S/M. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELAR . X10KG. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS VARIEDAD HASS. . EN CAJAS X04KG X10KG. EN CAJAS X 04KG.00 KG. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS VARIEDAD HASS. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELAR VARIEDAD HASS. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS EN CAJAS / VARIEDAD: HASS . 104-95-EF) MARCA: S/M MODELO: S/M VARIEDAD: FUERTE USO: CONSUMO HUMANO PRESENTACION: CAJA DE CARTON DE 4 KG C/U RES MARCA: S/M MODELO: S/M VARIEDAD: HASS USO: CONSUMO HUMANO PRESENTACION: CAJA DE CARTON DE 4 KG C/U RESTI MARCA: S/M MODELO: S/M VARIEDAD: HASS USO: CONSUMO HUMANO PRESENTACION: CAJA DE CARTON DE 10 KG C/U REST VARIEDAD FUERTE. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELAR VARIEDAD HASS. PRESENTACION: CAJAS DE 4 K VARIEDAD FUERTE EN CAJAS DE 4 KILOS C/U SE ACOGE AL DRAWBACK EN CAJAS/VARIEDAD: HASS DRAWBACK EN CAJAS/VARIEDAD: HASS DRAWBACK VARIEDAD : HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD : HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD : FUERTE EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK FRESH AVOCADO VARIEDAD HASS. PRESENTACION: CAJAS DE 4 KG MARCA: S/M MODELO: S/M VARIEDAD: FUERTE USO: CONSUMO HUMANO.00 KG.

10 VARIEDAD : HASS USO : CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D.PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS AR FRESH AVOCADO VARIEDAD HASS. DRAWBACK EN CAJAS DE 10 KG /VARIEDAD: HASS/CAL: 26 AL 30 .S. VARIEDAD FUERTE.S.104-95-EF) VARIEDAD : HASS USO : CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D.PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCIO FRESH AVOCADO VARIEDAD HASS. 10 VARIEDAD : HASS USO : CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D.26 AL 28 DRAWBACK VARIEDAD HASS EN CAJAS VARIEDAD HASS SE ACOGE A DRAWBACK EN CAJAS VARIEDAD FUERTE Y HASS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD FUERTE EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD: HASS EN CAJAS DRAWBACK . CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D.S.32 SE ACOGE AL DRAWBACK EN CAJAS DE 10 KG. VARIEDAD: FUERTE CAJA POR 4KG SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D. EN CAJAS X 4KG.S.S. 10 EN CAJAS VARIEDAD HASS SE ACOGE A DRAWBACK EN CAJAS VARIEDAD HASS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD : HASS USO : CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D. DRAWBACK EN CAJAS .S. EN CAJAS X04KG X10KG. EN CAJAS X04KG X10KG. 104-95-EF) VARIEDAD: FUERTE CAJA POR 4KG CAJA POR 10 KG SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D.S.PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS AR EN CAJAS DE 4 KG /VARIEDAD: ZUTANO DRAWBACK VARIEDAD: FUERTE CAJAS POR 4KG SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D. 104-95-EF) SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS D. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELAR VARIEDAD HASS.PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCIO EN CAJAS VARIEDAD FUERTE Y HASS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD FUERTE EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK FRESH AVOCADOES PRESENTACION: EN CAJAS CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS VARIEDAD: HASS EN CAJAS DRAWBACK VARIEDAD HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK EN CAJAS DRAWBACK EN CAJAS . 10 VARIEDAD : HASS USO . PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELAR VARIEDAD HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK FRESH AVOCADO VARIEDAD HASS.S.S.S.22 . EN CAJAS X 4KG. 104-95-EF) VARIEDAD: FUERTE CAJA POR 4KG SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D. EN CAJAS X 4KG. EN CAJAS X 4KG. 104-95-EF) VARIEDAD: HASS EN CAJAS DRAWBACK VARIEDAD: HASS CAJA POR 4KG CAJA POR 10 KG SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D. VARIEDAD FUERTE.24 . / VARIEDAD: HASS SE ACOGE AL DRAWBACK EN CAJAS DE 4 Y 10 KG /VARIEDAD: HASS /CAT: 1/CAL: 20 .VARIEDAD : HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK FRESH AVOCADO VARIEDAD HASS.S 104-95 EF SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS D. 10 VARIEDAD HASS. VARIEDAD: HASS CAJA POR 4KG SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D.S.S 104-95 EF EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D.

PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS VARIEDAD HASS. EN CAJAS. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS EN CAJAS DRAWBACK EN CAJAS DE 4 KG.10. / VARIEDAD: ZUTANO DRAWBACK MARCA: S/M. MODELO: S/M VARIEDAD: HASS USO: CONSUMO HUMANO.00 KG. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS MARCA:S/M. / VARIEDAD: HASS DRAWBACK VARIEDAD HASS. / VARIEDAD: HASS DRAWBACK EN CAJAS/VARIEDAD: HASS DRAWBACK FRESH AVOCADO VARIEDAD HASS.10. VARIEDAD: FUERTE MARCA: GENERICA Y MIRITA SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS D EN CAJAS DRAWBACK EN CAJAS DE 4. / VARIEDAD: HASS DRAWBACK EN CAJAS DE 4 KG.S. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS VARIEDAD HASS. . PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS EN CAJAS DE 4. EN CAJAS X04KG X10KG.00 KG.SEMPER .GENERICAS. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELAR VARIEDAD HASS. C/U EN CAJAS DE 4 KG. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELAR VARIEDAD FUERTE. 104-95-EF) .VARIEDAD HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD:HASS CONSUMO HUMANO VARIEDAD HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD FUERTE EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD FUERTE EN CAJAS DE 4 KILOS C/U SE ACOGE AL DRAWBACK EN CAJAS DE 4 KG. EN CAJAS X 10KG. EN CAJAS X04KG. EN CAJAS X04KG X10KG. EN CAJAS X 04KG. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELAR VARIEDAD HASS EN CAJAS DE 4 KILOS C/U SE ACOGE AL DRAWBACK VARIEDAD FUERTE EN CAJAS DE 4 KILOS C/U SE ACOGE AL DRAWBACK VARIEDAD HASS EN CAJAS DE 10 KILOS C/U SE ACOGE AL DRAWBACK VARIEDAD : HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD : HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD : HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD HASS.00 KG. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCE VARIEDAD HASS. EN CAJAS X04KG X10KG. C/U EN CAJAS/VARIEDAD: HASS DRAWBACK EN CAJAS/VARIEDAD: HASS DRAWBACK MARCA: S/M. EN CAJAS X 04KG. PRESENTACION: CAJAS DE CARTON DE 4 KG.00 KG. MODELO: S/M VARIEDAD: FUERTE USO: CONSUMO HUMANO. / VARIEDAD: HASS / MARCA: MAMA RICA .HASS / MARCA: MAMA RICA DRAWBACK EN CAJAS DE 4. PRESENTACION: CAJAS DE 4 KG Y 10 KG C/U RESTITU VARIEDAD HASS. / VARIEDAD: FUERTE . MODELO: S/M VARIEDAD: FUERTE USO: CONSUMO HUMANO. DRAWBACK VARIEDAD HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD FUERTE EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK EN CAJAS DE 4. .0 KG. EN CAJAS X04KG. PRESENTACION: CAJAS DE CARTON DE 4 KG. / VARIEDAD: ZUTANO DRAWBACK VARIEDAD:HASS CAJA POR 4KG SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D.0 KG.

S. EN CAJAS X04KG X10KG.S.S. 104-95-EF) VARIEDAD: HASS SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D.S. C/U EN CAJAS VARIEDAD FUERTE SE ACOGE A DRAWBACK EN CAJAS VARIEDAD HASS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD HASS.S 104-95 EF SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS D.S. 104-95-EF) VARIEDAD: HASS CAJA POR 4KG SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D.S.S. 104 . 104-95-EF) VARIEDAD: HASS SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D.S 104-95 EF EN CAJAS SE ACOGE AL DRAWBACK MARCA: S/M. 104-95-EF) VARIEDAD: FUERTE CAJA POR 4KG SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D.10 KG. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELAR VARIEDAD HASS. 104-95-EF) VARIEDAD: FUERTE SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELAR VARIEDAD : HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD : HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD : HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK EN CAJAS DRAWBACK FRESH AVOCADO VARIEDAD FUERTE. 104-95-EF) VARIEDAD: FUERTE CAJA POR 4KG SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D.PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS EN CAJAS RESTITUCION DERECHOS ARANCELARIOS D.S.S. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELAR VARIEDAD HASS. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELAR VARIEDAD HASS. PRESENTACION: CAJAS DE CARTON DE 4 KG. PRESENTACION: CAJAS DE CARTON DE 10 KG. MODELO: S/M VARIEDAD: HASS USO: CONSUMO HUMANO.S. EN CAJAS X04KG .S 104-95 EF EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK EN CAJAS SE ACOGE AL DRAWBACK VARIEDAD: HASS USO: CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D. 104-95-EF) EN CAJAS DE 4 KG.S. C/U R MARCA: S/M. 104-95-EF) VARIEDAD: HASS SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D.S 104-95 EF VARIEDAD : HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK MUESTRA DE PALTA X 4. VARIEDAD: FUERTE SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D.0 KG.S. 104-95-EF) VARIEDAD: FUERTE CAJA POR 4KG SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D. MODELO: S/M VARIEDAD: FUERTE USO: CONSUMO HUMANO. EN CAJAS X04KG X10KG . 104-95-EF) VARIEDAD: FUERTE SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D. 104-95-EF) VARIEDAD: FUERTE CAJAS POR 4KG SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D.S./VARIEDAD: HASS DRAWBACK SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS D. EN CAJAS X04KG X10KG. PRESENTACION: CAJAS DE CARTON DE 4 KG C/U RES MARCA: S/M. MODELO: S/M VARIEDAD: HASS USO: CONSUMO HUMANO.S 104-95 EF SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS D.VARIEDAD: FUERTE CAJA POR 4KG SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D.S. EN CAJAS X 4KG. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS VARIEDAD HASS.S. 104-95-EF) VARIEDAD : HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK EN CAJAS DRAWBACK EN CAJAS DRAWBACK EN CAJAS DRAWBACK SE ACOGE A RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS D.104- VARIEDAD: HASS USO: CONSUMO HUMANO SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D. EN CAJAS X04KG X10KG. . 104-95-EF) VARIEDAD: FUERTE CAJA POR 4KG SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D.

PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELAR USO : CONSUMO HUMANO NOS ACOAGEMOS A LA RESTITUCIO DE DERECHOS ARANCELARIOS* EN CAJAS DRAWBACK EN CAJAS/VARIEDAD: HASS DRAWBACK VARIEDAD HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD: FUERTE SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D.S. MODELO: S/M VARIEDAD: FUERTE USO: CONSUMO HUMANO. 118-3D6200-2016-051855-8 SE ACOGE A DRAWBACK USO : CONSUMO HUMANO NOS ACOAGEMOS A LA RESTITUCIO DE DERECHOS ARANCELARIOS* VARIEDAD: HASS EN CAJAS DRAWBACK VARIEDAD: ZUTANO EN CAJAS DRAWBACK EN CAJAS DRAWBACK EN CAJAS DRAWBACK EN CAJAS DRAWBACK EN CAJAS DRAWBACK EN CAJAS DRAWBACK MARCA: S/M. VARIEDAD HASS CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS ANCELARIOS D. 104-95-EF) VARIEDAD: HASS SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D. PRESENTACION: CAJAS DE 4 KG C FRESH AVOCADOS MARCA: S/M MODELO: S/M VARIEDAD: HASS USO: CONSUMO HUMANO PRESENTACION: CAJA DE CARTON FRESH AVOCADOS MARCA: S/M. . PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELAR VARIEDAD HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK EN CAJAS DRAWBACK EN CAJAS DRAWBACK VARIEDAD HASS. MODELO: S/M VARIEDAD: HASS USO: CONSUMO HUMANO.S. 104-95-EF) VARIEDAD: HASS SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS VARIEDAD HASS. DRAWBACK FRESH AVOCADOS MARCA: S/M.S.S.S. MODELO: S/M VARIEDAD: FUERTE USO: CONSUMO HUMANO. EN CAJAS X04KG X10KG. PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELAR VARIEDAD HASS. 104-95-EF) VARIEDAD: FUERTE CAJAS X 4KG . C/U VARIEDAD : HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD : HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK EN CAJAS .S.VARIEDAD : HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK CONSUMO HUMANO. EN CAJAS X04KG X10KG. 104-95-E VARIEDAD : HASS EN CAJAS X 10 KG Y 4 KG FRESH AVOCADOS EXP. PRESENTACION: CAJAS DE CARTON DE 4 KG. CAJAS X 10 KG SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D. PRESENTACION: CAJAS DE 4 KG VARIEDAD HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD FUERTE EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD: HASS EN CAJAS DRAWBACK VARIEDAD HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD HASS EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD FUERTE EN CAJAS SE ACOGE A DRAWBACK VARIEDAD HASS. 104-95-EF) VARIEDAD: HASS SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D. EN CAJAS X04KG. EN CAJAS X04KG X10KG.

S 104-95 EF CODIGO N║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS CODIGO N║13 RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS VARIEDAD HASS / FUERTE.S. PRESENTACION: CAJAS DE CARTON DE 4 KG.S.00 KG X CAJA SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D. DRAWBACK. VARIEDAD: FUERTE SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS (D.1 KG Y 10. C/U RESTITUCION MARCA:S/M.PARA CONSUMO HUMANO CODIGO N ║13 RESTITUCION DE DERECHOS AR MARCA:S/M. 104-95-EF) VARIEDAD: FUERTE SE ACOGE AL REGIMEN DE RESTITUCION DE DERECHOS A