You are on page 1of 1

Impresia Clinică Globală

1.Severitatea bolii

Având în vedere experiența dumneavoastră clinică cu această populație particulară, cât de bolnav
mintal este pacintul în acest moment?

0 = neevaluat 4 = moderat

1 = normal 5 = marcat/ semnificativ

2= la limita 6 =sever
3= ușor 7 = extrem

2.Îmbunătățirea globală: Dacă rata totală a îmbunătățirii se datorează în totalitate tratamentului
farmacologic.

Comparativ cu ultima evaluare, cât de mult a evoluat starea pacientului?

0 = neevaluat 4 = nici o schimbare

1 = îmbunătățire majoră 5 = usoară înrăutățire

2 = îmbunătățir semnificative 6 =înrăutățire semnificativă

3 = ușoroară îmbunătățire 7 = înrăutățire majoră

3.Indicele de eficacitate: Evaluați acest item doar pe baza efectului medicației. Selectați termenii
care descriu cel mai bine gradul efectului terapeutic și al efectelor secundare și înregistrați numărul în
caseta unde se intersectează cele două elemente. EXEMPLU: Efectul terapeutic este evaluat ca
"moderat", iar efectele secundare sunt evaluate "Nu interfera semnificativ cu funcționarea
pacientului".

Efectul terapeutic Efecte secundare
Marcat Nici unul Nu inteferează Interferează Depășește
semnificativ cu semnificativ cu efectul
funcționarea funcționarea terapeutic
pacientului pacientului
Moderat Îmbunătățiri 01 02 03 04
semnificative- remisie
completă sau aproape
completă a simptomelor
Minimal Îmbunătățiri importante – 05 06 07 08
remisie parțială a
simptomelor
Neschimbat Îmbunătățiri ușoare dar 09 10 11 12
sau înrăutățit care nu schimbă statusul
pacientului
Neevaluat
anterior