You are on page 1of 11

1/5/2011

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Curs 1: Noţiuni introductive

1.1 Conceptul de Management
„ to manage – a reuşi, a se descurca

„ management = coordonare

„ Management este:
– o ştiinţă (management de proiect etc.)
– un proces (procesul de coordonare a
întreprinderii
p X))
– o pesoană/un grup (managementul
întreprinderii X)

1

documentele SO (organigrama. coordonării şi controlului resurselor organizaţiei” (Richard L. grupului. ti t arii de control. organizării. individului etc.întemeietorul managementului ştiinţific) „ „Arta de a realiza lucrurile (obiectivele) prin alţi oameni”. cât mai bine şi cât mai ieftin” (Friederich Taylor . proiectului.regulamentul intern de funcţionare şi organizare) 2 .structura t t d organizare de i ((compartimente. (Mary Parker Follet) „ „Managementul presupune atingerea scopurilor organizaţionale g ţ printr-o conducere efectivă şşi eficentă ca p urmare a planificării. 1/5/2011 Definiţii „ „Arta de a şti precis ce trebuie să faci. autoritate) . Draft) Funcţiile managementului „ Planificarea sau prognoza – caracterizată prin: Scop: Definirea viitorului organizaţiei. .ceea ce Presupune: stabilirea de: obiective – strategii – plan de implementare „ Organizarea – caracterizată prin: Scop: Proiectarea şi menţinerea mediului intern adecvat desfăşurării eficente a activităţii sau altfel spus gruparea şi repartizarea activităţilor – ceea ce P Presupune: .

liber) în scopul obţinerii unor rezultate optime. existenţa i unor procese ded controll (f(feedback. „ Controlul Scop: Menţinerea cursului acţiunilor spre obiective stabilite – ceea ce P Presupune:. diagrame PERT) „ Comunicarea – caracterizată prin: Scop: asigurarea circulaţiei informaţiilor atât în interiorul cât şi în exteriorul organizaţiei. feedforward) . participativ. proiectului etc.acţiuni coercitive (redistribuire atribuţii. partenerii proiectului etc 3 . instruire personal) . motivarea. 1/5/2011 „ Conducerea personalului poate fi considerată ca o îmbinare între Alegerea şi încadrarea cu personal. – Presupune:.alegerea unor tehnici şi modalităţi de comunicare. diferite modele de comportament. stiluri de conducere (autocratic. Motivaţia şi Fundamentarea şi luarea deciziei – caracterizată prin: Scop: Influenţarea personalului pentru antrenarea la acţiune în vederea realizării obiectivelor stabilite – ceea ce Presupune: selectarea şi promovarea personalului. db k îîn timp i real.existenţa unor reţele informatice între membrii organizaţiei.tehnici de control (audit. . CPM -Metoda drumului critic.

produse hard care sunt tangibile: maşini.maşinile şi materialele (resursele materiale . 4 .servicii de piaţă .banii (resursele financiare – capital) Proces de conversie: succesiune de activităţi care transformă resursele l îîn rezultate lt t (produse-bunuri ( d b i şii servicii). Produsul . bunuri de larg consum . procese de conversie nerepetitive: . i ii) A. şi servicii publice etc.necesită realizarea unei structuri temporare numită PROIECT .servicii publice B. proceduri.produse soft care sunt realizări intelectuale: regulamente.materialele) .produse industriale . produse industriale.servicii interne . construcţii etc. . 1/5/2011 RESURSE → CONVERSIE → PRODUS Resurse: .servicii care sunt prestări ce au valoare pentru un client: servicii de piaţă.orice entitate care se obţine dintr-un proces de transformare. d i software ft etc.produse procesate care sunt materiale ce au suferit prelucrări: ulei. sevicii interne. . servicii.oamenii (resursele umane – munca) .prin proiect pot fi realizate produse. Rolul managerilor este de a concepe procesul de conversie şi de a urmări realizarea sa cu eficenţă. eficenţă pentru obţinerea produsului. Procese de conversie repetitive (în întreprinderi şi instituţii): a) procese de producţie care au ca rezultat: . brânză etc. lucrări tehnice. t .bunuri de consum b) procese de servire care au ca rezultat: .

Project (lb engleză) l ă) – “ceva “ ce vine i îînainte i t ca orice i altceva lt să fie făcut” „ Iniţial cuvântul proiect (“project”) însemna un plan „ După 1950 cuvântul “project” a capătat şi valenţa de realizare efectivă a planului „ Proiectul a reprezentat o inovare managerială Poziţionarea proiectului între produsele realizate 5 . 1/5/2011 1.2 Conceptul de Proiect „ Proiectum (lb. latină) – “a arunca ceva înainte” „ P j t (lb.

d cu alte lt proiecte.” „ Standardul francez X50 – 105: „Proiectul este un demers specific care permite structurarea metodică şi progresivă a realităţii ce va veni. având ca scop realizarea unui obiectiv sau a unui set de obiective precise. succesiunii indeplinirii sarcinilor. care este prevăzut a fi realizat într-o perioadă determinată şi în limitele resurselor alocate şi căruia îi este ataşat un set de reguli obiective şi activităţi. 6 . ‰ costurile sunt clar menţionate ţ iar resursele impuse. este destul de complex pentru putea fi divizat în sarcini care necesită coordonare şi control ai termenelor. o Interdependenţe. Fiecare proiect conţine elemente care îl fac unic. ‰ să aibă rezultate impuse.” „ PMBOK Guide: „ Un proiect este un efort temporar asumat pentru a realiza un produs. folosind resursele date. Proiectul interactionează cu operaţiunile curente ale organizaţiei i ţi i şi. formulate de client. cresc apoi rapid. „ Un proiect mai poate fi caracterizat prin: o Scop. „ Elementele caracteristice ale unui proiect sunt: o are un început şi un final bine definite. foarte adesea. evenimente şi sarcini. ‰ realizarea se face printr-o echipă constituită în mod special.” „ Standardul britanic BS6079: „Un proiect ar trebui să aibă următoarele trăsături: ‰ să fie nerepetitiv. Proiectul este definit şi executat pentru a da un răspuns la nevoile utilizatorului sau a unui client. Proiectul este o activitate cu un set bine precizat de obiective. Realizarea unui proiect presupune utilizarea unor resurse umane şi materiale utilizate deja in cadrul departamentelor funcţionale ale organizaţiei. o are ca scop o schimbare percepută ca durabilă de iniţiatorii săi. ating apogeul. o utilizează o serie de resurse. parametrii de siguranţă. o are un anumit grad de autonomie faţă de activităţile curente ale organizaţiei. un serviciu sau un rezultat unic” „ Proiectul se poate defini ca fiind o investiţie de resurse pe o perioadă determinată. o Ciclu de viaţă. 1/5/2011 Definiţii ale proiectului „ Comisia Europeană: „Un proiect reprezintă un grup de activităţi care trebuie realizate într-o secvenţă logică. În alţi termeni. Proiectele trec printr-o etapă lentă de iniţiere. pentru a atinge un set de obiective prestabilite. şi implică definirea unui obiectiv şi a unor activităţi de întreprins. p . încep declinul şi în final se incheie. ‰ să aibă o noutate din punct de vedere managerial. o calitate determinată. i t o Unicitate. ‰ să implice risc şi incertitudine.” „ Guvernul României: „Proiectul este un scop bine definit.i adesea. o implică un număr de activităţi. o Conflict. proiectul concurează proiecte sau acţiuni similare propuse sau derulate de alte organizaţii. un proiect este o idee de îmbunătaţire a unei stări de lucruri. costurilor şi performanţelor.

locale g .proiecte sociale .sunt predictibile .au siguranţă la îndeplinire .permit urmărirea fermă prin costuri 7 .regionale . Clasificarea proiectelor 1.organizaţionale .internaţionale 2.naţionale . nouă.proiecte culturale . care structurează metodic şi progresiv o realitate viitoare.proiecte economice: Proiecte de construcţii caracterizate prin: . După natura proiectelor: . Proiectul are drept scop orientarea resurselor pentru obţinerea unui produs printr-un proces nerepetitiv cu o eficienţă mai mare. ce nu are un echivalent exact. După amploarea obiectivelor: . 1/5/2011 Conceptele cheie: „ realizarea unui produs nou şi a unor lucrări cu caracter complex şi eterogen „ folosirea unei structuri temporare unice „ ordonarea activităţilor după un calendar optim care trebuie respectat „ utilizarea eficientă a resurselor Proiectul este o acţiune specifică.

au valori reduse .proiecte mari caracterizate prin: . au valoare ridicată .proiecte artistice . apelează la instrumente şi programe specifice . 1/5/2011 Proiecte de inginerie caracterizate prin: .apelează la noi concepte şi noi tehnologii .proiecte de management 3. urmărirea se realizează prin raportări . au termene cuprinse între 2 şi 3 ani . permit numai angajări full-time . au cerinţe tehnologice performante .sunt nesigure.proiectele mici caracterizate prin: .utilizează cunoştinţe tehnice. permit angajările part/full-time . permit o urmărire directă zilnică .proiecte medii caracterizate prin: . echipamente şi tehnologie .time .presupun multe schimbări ale ariilor de cuprindere şi ale obiectivelor bi ti l . au termene t lungi. au termene de maxim un an .realizează un studiu tehnic pentru un produs ce satisface o cerinţă de piaţă . au valoari medii . au cerinţe tehnologice medii . nepredictibile . au cerinţe tehnologice modeste sau medii . permit angajările part . După mărime: .nu au pregătire anterioară . urmărirea se realizează prin raportări de control 8 .rareori eşuează şi sunt abandonate Proiecte de cercetare – dezvoltare caracterizate prin: .proiecte ecologice . l i maii mult lt d de 3 3-5 5 anii .

„ Anii 1950 .metoda probabilistică PERT ( “Program Evaluation and Review Technique”) către Booz-Allen & Hamilton pentru Marina Militară a Statelor Unite în cadrul proiectului Polaris (Polaris este o rachetă balistică cu lansare de pe submarin) „ 1957 .PMI crează „A Guide to the Project Management. precum şi motivarea tuturor celor implicaţi în activităţile şi procesele acestuia.ia naştere. tehnică de bază în Managementul de proiect. organizarea. monitorizarea. Body of Knowledge” – PMBOK Guide) 9 . Premisa acestui institut este aceea că tehnicile şi instrumentele utilizate de către managementul de proiect sunt aceleaşi indiferent de industria în cadrul căreia sunt utilizate „ 1967 . inginerie.întemeietorul managementului de proiect (supranumit şi părintele planificării şi a tehnicilor de control) .3 Management de proiect. în vederea îndeplinirii obiectivelor proiectului. apărare etc „ Henry Gantt .s-a înfiinţat. controlul şi raportarea tuturor aspectelor unui proiect.„Metoda drumului critic (CPM)” dezvoltată de către DuPont în colaborare cu Remington Rand Corboration pentru coordonarea proiectelor de întreţinere a uzinelor „ 1967 . Planul de management al proiectului este documentul care indică elementele necesare prin care trebuie să fie îndeplinite şi satisfăcute obiectivele etapelor proiectului pentru atingerea scopului final al acestuia. Asociaţia Internaţională pentru Managementul de proiect (The International Project Management Association . 1/5/2011 1. proiectele erau coordonate utilizându-se în principal Diagrame Gantt şi diverse tehnici şi instrumente informale). în SUA.informaţii din construcţii.IPMA) „ 1981. „ 1955 . Institutul Managementului de proiect (Project Management Institute . Cadru conceptual Managementul proiectului cuprinde planificarea. Repere istorice „ Disciplină multideterminată . a studiat ordinea operaţiilor în muncă fiind cunoscut pentru “diagramă Gantt”.începutul erei Managementului de proiect modern (înainte de anii 1950.PMI). în Europa.

modificarea nefavorabilă a cursului de schimb a monedei utilizate în cadrul proiectului) .problemele legate de aprovizionare .nepotrivirea culturală dintre obiectivele şi activităţile proiectului şi mediul în care se desfăşoară proiectul. prin orientarea spre rezultate. îmbunătăţirea coordonării interdepartamentale şi îmbunătăţirea moralului angajaţilor „ Dezavantaje: .planificarea defectuoasă a activităţilor din cadrul proiectului (sau a activităţilor de realizare a cererii de finanţare) . costuri mai mici. Factori interni: .evaluarea eronată a bazei de resurse disponibile pentru derularea proiectului .reacţia oamenilor afectaţi de proiect . apariţia unor dificultăţi în organizare.relaţii mai bune cu clienţii .factorii naturali (dezastre naturale) .control foarte bun asupra utilizării resurselor .ineficienţa organizatoric㠄 B. 1/5/2011 Cadrul conceptual Managementul proiectelor nu trebuie confundat cu managementul prin/pe proiecte .timpi reduşi de dezvoltare a organizaţiei. utilizarea incompletă a personalului în intervalul de timp dintre finalizarea unui proiect şi iniţierea urmatorului proiect Factori ale căror efecte trebuie evitate sau reduse la minim pentru reuşita unui proiect: „ A.influenţe economice externe (de exemplu.creşterea costurilor anumitor activităţi. calitate mai înaltă şi marje de profit mai mari .lipsa de vointă politică în implementarea unor măsuri de politică economică sau socială necesare pentru derularea în bune condiţii a proiectului .creşterea eficienţei activităţii în ansamblu.creşterea complexităţii organizaţiei . pentru a li se putea aplica aceleaşi tehnici. Managementul prin/pe proiecte are avantaje şi dezavantaje: „ Avantaje: .lipsa de resurse (fonduri sau personal calificat) . Factori externi: . care apare ca urmare a necunoaşterii specificului local 10 .tratează activităţile viitoare ale unei organizaţii ca pe nişte proiecte.tendinţe mai accentuate de încălcare a unor componente ale politicii firmei – cauză: gradul ridicat de autonomie a personalului implicat în proiecte .util atunci când resursele disponibile în activitatea unei organizaţii sunt restrânse .

facilitează accesul la informaţii de ultimă oră relevante pentru organizaţiile care utilizează - sau intentionează să-şi dezvolte .studii de piaţ㠄 instrumente şi tehnici specifice : .o organizare managerială bazată pe proiecte.bilanţ .) . realizarea şi evaluarea proiectelor.cont de profit şi pierderi . programe pentru planificarea.asociaţiile profesionale pentru managementul proiectului . evaluarea riscurilor aferente unui proiect etc. 1/5/2011 Instrumente şi tehnici utilizate de managementul de proiecte „ instrumente utilizate în mod curent pentru colectarea. 11 .metoda cadrului logic .sisteme informaţionale dedicate managementului proiectelor (utilizează lucrul în cadrul unor birouri virtuale.analize SWOT .alte evidenţe financiar-contabile ale organizaţiei .diagramele de tip Gantt sau de tip PERT .tehnologii care facilitează lucrul în echipe multidisciplinare (groupware) . sistematizarea şi analiza informaţiilor privind organizaţia solicitantă şi mediul economico-social în care aceasta funcţionează : .