You are on page 1of 4

PANSS

Datele obținute din procedura de evaluare sunt aplicate în cotarea PANSS. Fiecare dintre cei
30 de itemi este acompaniat de o definiție specifică, precum și de criterii specifice pentru
toate cele șapte puncte de cotare. Cele 7 puncte reprezintă niveluri mai ridicate ale
psihopatologiei, după cum urmează:

1- Absent
2- Minimal - denotă patologie subtilă sau extrema normalății;
3- Usor – indică simptome prezente, dar nu foarte pronunțate, care interfereză minimal
cu activitatea zilnică a persoanei;
4- Moderat – caracterizează un simptom care apare ocazional sau afectează moderat
activitatea zilnică a persoanei;
5- Moderat sever – indică manifestări marcate ale patologiei si care afectează puternic
funcționarea zilnică a persoanei, dar pot fi controlate voluntr;
6- Sever – patologie accentuată, simtomele apar frecvent, afectează puternic
funcționalitatea persoanei și solicită menținerea persoanei sub supraveghere
7- Extrem – manifestări interferează drastic cu funcționalitatea persoanei, solicită
supravegherea atentă a personei și asistență în diferite arii.

În cotare, practicianul trebuie să evalueze, în funcție de definiția dată itemului, dacă un item
este prezent. Dacă itemul este absent acesta este scorat 1, iar dacă este prezent trebuie
determinat gradul de severitate prin compararea cu criteriile specifice celor 7 puncte de
cotare. Este atribuit cel mai mare punct de cotare pentru care pacientul îndeplinește criteriul,
chiar dacă acesta îndeplinește și criteriile pentru punctul anterior. În evaluarea nivelului de
severitate se va aborda o perspectivă holistică pentru a decide care punct de cotare
caracterizează nivelul de funcționare al pacientului, chiar dacă acesta nu prezintă toate
elementele din descriere.

Fiecare item este evaluat prin consultatea definiției și criteriilor oferite de manual.

Instrucții de scorare

Scala PANSS este alcătuită din 3 subscale:

- Simptome pozitive (P1-P7)
- Simptome negative (N1-N7)
- Psihopatologie Generală (N1-N16)

Pentru fiecare scală se poate obține un subtotal prin însumarea scorurilor acordate la itemii
scalei.

Totalul general se obține prin însumarea celor 3 subtotaluri.

Se poate calcula un scor compus prin substragerea scorului total obținut la subscala
simptome negative din scorul total obținut la subscala simptome pozitive. Acest scor
reflectă gradul de predominanță a unuia dintre sindoame în comparație cu celălalt.

caracterizat prin perturbarea secvențialității către scop.salturi de idei. prin pasivitate. hipervigilență. tangențialitate. lagilitate excesivă a dispoziției P5 Grandoare 1 2 3 4 5 6 7 Opinie de sine exagerată. convingeri de superioritate nerealiste. incluzând sarcasm. de ex. N5 Dificultate în gândirea abstractă 1 2 3 4 5 6 7 Deficit în folosirea modului de gândire abstract-simbolic. asocieri îndepărtate. tactile. tendințe defensive sau deficit cognitiv. caracterizată prin reducerea expresiilor faciale. Pot fi auditive. putere și corectitudine morală. blocarea gândirii P3 Comportament halucinator 1 2 3 4 5 6 7 Percepții care nu sunt determinate de stimuli externi. Grilă de cotare P1 Deliruri 1 2 3 4 5 6 7 Credinț care sunt nefondate. N7 Gândire stereotipă 1 2 3 4 5 6 7 . faimă. avoluția. P6 Suspiciozitate/persecuție 1 2 3 4 5 6 7 Idei nerealiste sau exagerate de persecuție. Aceasta conduce implicarea redusă în interacțiunile sociale și neglijarea activităților vieții cotidiene. vizuale. N6 Lipsa de spontaneitate și fluiditate a gânirii 1 2 3 4 5 6 7 Reducerea fluxului normal de comunicare. reflectate în reticență. anergie. responsivitate crescută la stimuli. lipsa disponibilității. hipervigilență suspicioasă sau credința că alții îi doresc răul. Circumstanțialitate. generalizare și în procederea dincolo de gândirea concretă dsu egocentrică în cursul sarcinilor de rezolvare de probleme. a modulării emoțiilor și gesturilor de comunicare. avoliție. evidențiat de dificultăți în clasificare. apatie. asociat cu apatia. P4 Agitație (Excitație) 1 2 3 4 5 6 7 Hiperactivitate reflectată în comportament motor accelerat. comportament pasiv-agresiv. atitudine neicrezătoare. bogăție. N2 Retragere emoțională 1 2 3 4 5 6 7 Lipsă de interes. N3 Contact deficitar 1 2 3 4 5 6 7 Lipsa empatiei. implicare și investire afectivă în evenimentele zilnice. olfactiv. nerealiste si idiosincratice P2 Dezorganizare 1 2 3 4 5 6 7 Conceptuală Proces de gândire dezorganizat. P7 Ostilitate 1 2 3 4 5 6 7 Expresii verbale și non-verbale de mânie și de resentimente. abuzuri verbale și violență N1 Tocire afectivă 1 2 3 4 5 6 7 Responsivitate emoțională diminuată. incluzând deliruri privind capacități deosebite. interesului și implicării în timpul interviului N4 Pasiv/Apatic/Retragere socială 1 2 3 4 5 6 7 Diminuarea interesului și inițiativei față de interacțiunile sociale.

fantastice sau bizare. Acestea se pot întinde de la senzația vagă de rău la deliruri cerre de boală somatică catastrofală G2 Anxietate 1 2 3 4 5 6 7 Trăirea subiectivă de nervozitate. neajutorare. G14 Control deficitar al impulsurilor 1 2 3 4 5 6 7 Tulburarea reglării și controlului acțiunilor determinate de trebuințele interne. spontaneității și flexibilității gândirii. ilogice. fără vreo preocupare pentru . anxietății si ahitației. atitudine defensivă. Se evidențiază prin deficitul de recunoaștere a maladiei sau simptomelor psihiatrice trecute sau prezente. evidențiată de conținuturi ideatice ilogice. respingerea autorității. reflectată de încetinirea sau reducerea miscărilor și vorbirii. încăpățânare. negativism. G3 Idei de vinovăție 1 2 3 4 5 6 7 Sentimentul de remușcare sau auto-învinuire pentru greșlile trecute reale sau imaginare. G4 Tensiune 1 2 3 4 5 6 7 Manifestări somatice evidente ale fricii. de la cele îndepărtate sau atipice. mișcări și vorbire. comportamente. repetitive. G8 Necooperare 1 2 3 4 5 6 7 Refuz activ de a da curs voinței altor persoane semnificative. G10 Dezorientare 1 2 3 4 5 6 7 Lipsa de cunoaștere în privința relaței proprii cu mediul înconjurător. nemodulate. G6 Depresie 1 2 3 4 5 6 7 Sentimente de tristețe. absurde. diminuarea responsivității la stimuli și reduerea tonusului corporal. caracterizate de prezentarea stângace. descurajare. putând fi asociate cu neîncredere. distractibilitate prin stimuli interni și externi și dificultăți de orientare. menținerii și controlului coluntar asupra propriilor gânduri. transpirații profuze și neliniște G5 Manierisme și posturi 1 2 3 4 5 6 7 Mișcări sau posturi nenaturale. sau golite de sens G1 Preocupare somatică 1 2 3 4 5 6 7 Acuze somatice sau convingeri despre bolile și dinsfuncțiile somatice. care se poate datora confuziei sau retragerii G11 Deficit atențional 1 2 3 4 5 6 7 Deficit de focalizare voluntară a stării de veghe manifestată prin concentrare insuficientă. tremor. incluzând intervievatorul. G9 Conținut neobișnuit al gândirii 1 2 3 4 5 6 7 Gândire caracterizată de idei ciudate. ostilitate sau beligeranță. G7 Inhibiție motorie 1 2 3 4 5 6 7 Reducerea activității motorii. aprehensiune sau neliniște. susținere sau comutarea focalizării asupra unor stimuli noi. G13 Tulburarea voinței 1 2 3 4 5 6 7 Tulburare a inițierii. nenaturală. îngrijorare. incluzând persoane. decizii caracterizate de anticipare necorespunzătoare a consecințelor și planuri nereaaliste pe termen scurt și lung. la cele ce sunt distorsionate. timp. dezorganizată sau bizară. negarea nevoii de tratament și spitalizare. rigice. pesimism. Descreșterea fluidității. rezultând în descărcări bruște. de la preocuparea excesivă privind prezentul și viitorul la simțăminte de panică. cum ar fi rigiditate. arbitrarii sau eronat direcționate ale tensiunii și emoțiilor. G12 Absența criticii și a conștientizării 1 2 3 4 5 6 7 Alterarea recunoașterii sau înțelegerii propriei condiții psihiatrice si situației de viată. personalul spitalului sau familia. loc.

inadecvate și/sau dificil de controlat. consecințe G15 Preocupare 1 2 3 4 5 6 7 Absorbirea cu gânduri și sentimente generate intern și cu trăiri autiste în detrimentul orientării în realitate și al comportamentului adaptativ. insistând că nevoile îi trebuie satisfăcute imediat. G16 Eviare socială activă 1 2 3 4 5 6 7 Implicare socială diminuată asociată cu frica. . ostilitatea sau neîncredere nejustificate Mânie 1 2 3 4 5 6 7 Stare subiectivă de neplăcere și iritare direcționată către alții Dificultăți în amânarea gratificării 1 2 3 4 5 6 7 Revendicativ. si evident iritat dacă satisfacerea nevoilor sau dorințelor este întârziată Labilitate afectivă 1 2 3 4 5 6 7 Expresiile emoționale sunt instabile. fluctuante.