You are on page 1of 5

Sadržaj

:

1. UVOD ............................................................................................................................................. 1
2. Historija ........................................................................................................................................... 1
3. Arhitektura....................................................................................................................................... 2
4. Softver ............................................................................................... Error! Bookmark not defined.
5. Zaključak ........................................................................................... Error! Bookmark not defined.

ostali u drugim Xerox ustanovama. koji su bili odgovorni za redizajn Altove elektronike. te Bob Nishimura kao industrijskog dizajnera. U narednih 10 godina nastavila se proizvodnja i proizvedeno je približno 2000 jedinica. El Segundo. Industrijski dizajn i proizvodnju vodio je tim ''Grupe specijalnih programa'' uključujući Douga Stewarta kao program menadžera. Za razliku od pronalazaka za koje se tačno zna ko ih je i kada izumio. nije bio baziran na mikroprocesoru. Bio je prvi kompjuter koji ima desktop. Nekoliko Xerox Alto kućišta 1|Page . s obzirom na veliki uspjeh postignutt u prvoj seriji. odnosno elektronskih komponenti uslovio je razvoj računara. pogotovo na Apple-ov Macintosh i prve Sun jedinice. Historija U decembru 1972. Pojavom računara ubrzan je tehnološki i informativni razvoj civilizacije. Alto je značajno uticao na dizajn PC računara u narednim desetljećima. kao i Abbey Silverstone uiz Xerox. i na nekoliko univerziteta dugo godina. koji je razvijen od strane Xerox PARC. El Segundo. Xerox Alto nije bio komercijalni proizvod. u saradnji sa John Ellenby u Xerox PARC i Doug Stewart Xerox. bio je skup i. Dugi niz godina veliki broj naučnika se bavio ovom problematikom pokušavajući napraviti mašinu sposobnu da izvodi jednostavnije ili složenije računske operacije. Početnih 30 jedinica je proizveo Xerox. za računar se teško može imenovati samo jedna osoba kao pronalazač. 1. Međutim. dok je primarni dizajn uradio Chuch Tucker. El Segundo (grupa specijalnih programa). u prvom redu elektronike. razvijen od strane Douglas Englebarta. 2. UVOD Razvoj nauke i tehnike. ali napravljeno je nekoliko hiljada jedinica koje su se intenzivno koristile u PARC. godine. koji je bio inspirisan online sistemima (NLS). Nakon Douglas Engelbartovog online sistema (NLS) i nekoliko drugih inovacija u korisničkom interfejsu tog vremena. Abbey Silverstone kao operativca. prvi komercijaliziran na narednoj verziji Xerox Star. 1. i jedan od prvih računara koji je imao grafički korisnički interfejs sa mišem. za razliku od modernih PC računara. naučnik Butler Lampson osmislio je Alto. marta 1973 godine pojavio se prvi osobni računar Xerox Alto.

Slika 1 Xerox Alto računar Ethernet je slično bio podržan minimalnim hardverom sa shift registrom koji se ponašao dvosmjerno da bi serijalizirao izlazne riječi i deserijalizirao ulazne riječi. Na primjer. i ostale ulazno-izlazne funkcije. aktivnosti na disku i osvježavanje. mikrokod je pomicao osvježavanje podataka sa displeja iz glavne memorije u shift registar koji ih je serializirao u prikaz sa pikselima. Njegova brzina je bila ograničena na 3 Mb/s jer mikrokodna mašina nije mogla ići brže i uz to podržavati video-prikaz. 3.se sada prikazuju u Muzeju historije računara u Mountain View California. Tucker je dobio Turing Award nagradu od strane Asocijacije za kompjutersku mašineriju 9. Arhitektura Opis arhitekture dat u nastavku je primarno baziran na priručniku za Alto iz 1976. Tucker. a uključeni sistem se prikazuje Muzeju živih računara u Siettlu u Washingtonu. Emulator zadataka je izvršavao normalni instrukcijski set. sa fiksnim prioritetom. Kay. marta 2010. objavljenog od strane Xerox PARC. radije nego slijeva na desno. Također. Za svoj pionirski dizajn i realizaciju Alta. disk. mrežu. Kod prvih miševa dugmad su predstavljale tri uske trake poredane od vrha ka dnu. Charles P. u dokumentaciji su tipke bile nazvane po svojim bojama. ali za razliku od novih računara mašina za mikrokodiranje nije bila skrivena za programera u slojevitom dizajnu. Taylor su dobili nagradu Charles Stark Draper nagradu za svoj doprinos Altu. Ostali zadaci su opsluživali displej. Pokret je bio 2|Page . gdje su pisane većine aplikacija. Alto je imao mikokodirani dizajn. Butler Lampson i Robert W. Allan C. osvježavanje memorije. koji su odgovarali jedinicama i nulama iz memorijskih podataka. bitmap kontroler displeja je bio više nego samo 16-bitni shift registar.

Alto je također mogao kontrolisati drajvove eksternog diska da bi se ponašao kao file server. a zatim infra-red da izbroje rotacije točkova unutar miša. Ovo su bili foto-mehanički miševi-prvo koristeći bijelo svijetlo. Ovakvi miševi su ubrzo zamijenjeni mišem na principu kuglice koji je razvijen od strane Bill English-a. printer i paralelni port iako su oni bili rijetki. Slika 2 Prvi miš Slika 3 Tastatura sa kasnijom verzijom miša i tastaturom za akorde Za Alto je bilo razvijeno još nekoliko ulazno-izlaznih uređaja uključujući TV-kameru.detektovan od strane dva točka postavljena okomito jedan na drugog. Ovo je također bila njegova česta primjena. 3|Page .

4|Page .