You are on page 1of 1

Data finalizării: va fi stabilită de studenți

Va cuprinde:

· Cel puțin 2 eseuri de cinci paragrafe

Eseurile de cinci paragrafe vor fi realizate pe baza Bibliografiei pentru portofoliu și vor fi
redactate potrivit Ghidului din prezentul Syllabus.

Bibliografie pentru portofoliu:

- CHADWICK, Henry 1998. Augustin (trad. rom.), București: Humanitas,


- KENNY, Anthony 2006. Toma d’Aquino (trad. rom.). București: Humanitas
- LIBERA, Alain De 2000. Gândirea Evului Mediu, Timisoara: Amarcord, 2000.