You are on page 1of 1

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN PUTRI

Jalan Sri Putri 1/16, Taman Putri
Tel: 07-6626472
81000 KULAI Faks: 07-6634473
JOHOR E-mel: smktmnputri@gmail.com
_____________________________________________________________________________________________

Ruj. Kami: JEA8011/100-18/3(01)
Tarikh : 13 Mei 2018
Kepada
Ibu bapa dan Penjaga
Pelajar SMK Taman Putri

Tuan,

JADUAL WAKTU PERSEKOLAHAN BULAN RAMADHAN 2018

Sukacitanya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Untuk makluman tuan sesi persekolahan bulan ramadhan bagi sesi pagi dan petang adalah seperti
berikut :
7.20 – 7.50

8.20 – 8.50

9.20 – 9.50

9.50 – 10.10

9.50 – 10.15

10.35 – 11.00

11.25 – 11.50

12.35 – 1.05

1.05 - 1.30
7.50 – 8.20

8.50 – 9.20

10.15 – 10.35

11.00 – 11.25

11.50 – 12.15

12.15 – 12.35
7.10 – 7.20

Sesi
pagi

Hari

Ahad – P 1 2 3 4 5 R 6 R 7 8 9 10 11 12 13
Khamis
12.35 – 1.05

1.05 – 1.35

2.05 – -2.35

3.00 – 3.25

3.50 – 4.15

4.40 – 5.05
11.30 - 12.05

1.35 – 2.05

2.35 – 3.00

3.25 – 3.50

4.15 – 4.40

5.05 – 5.30
12.05 – 12.35

Sesi
Petang

Hari

Ahad – P 0 1 2 3 4 R 5 6 7 8 9 10
Khamis

4. Tuan diminta untuk menguruskan pengangkutan anak tuan pergi dan balik sekolah mengikut waktu
yang telah ditetapkan. Kerjasama dan keprihatinan tuan kami dahului dengan ucapan terima kasih

Sekian, terima kasih.

” BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,