You are on page 1of 20

Ažurirane informacije

za korisnike

Bosanski

Serija ClearVue
Sadržaj

Sadržaj
1 Prvo pročitajte ovo................................................................................................................................... 5
Služba za korisnike............................................................................................................................................ 6

2 Sigurnost.................................................................................................................................................. 7
Simboli.............................................................................................................................................................. 7
Povezani dokumenti sa smjernicama................................................................................................................ 8
Preciznost i nesigurnost akustičnog mjerenja................................................................................................... 9

3 Priprema sistema.................................................................................................................................... 11
Vanjski štampači............................................................................................................................................. 11
4535 618 79181_A/795 * OCT 2016

4 Funkcije snimanja................................................................................................................................... 13
Biometry Assist............................................................................................................................................... 13
Omogućavanje funkcije Biometry Assist u Postavkama................................................................................. 13
Korištenje funkcije Biometry Assist................................................................................................................. 14
Brze tipke funkcije Biometry Assist................................................................................................................. 15

5 Mjerenja i analiza................................................................................................................................... 17
Akušerski (OB) izračuni................................................................................................................................... 17

6 Specifikacije............................................................................................................................................ 19
Prikaz............................................................................................................................................................... 19
Električni parametri........................................................................................................................................ 19
Philips Healthcare

Serija ClearVue 3
4
Sadržaj

Serija ClearVue
Philips Healthcare 4535 618 79181_A/795 * OCT 2016
Prvo pročitajte ovo

1 Prvo pročitajte ovo


Ove ažurirane informacije za korisnike sadrže podatke o novim i ažuriranim karakteristikama
ultrazvučnih sistema ClearVue 350, ClearVue 550, ClearVue 650, i ClearVue 850. Sačuvajte ovo
ažuriranje uz sistem.
Ovaj dokument i informacije sadržane u njemu povjerljive su i vlasništvo kompanije Philips
Healthcare („Philips“) i ne smiju se reproducirati, umnožavati u cijelosti ili djelomično,
prilagođavati, preinačavati, otkrivati drugima ili distribuirati bez prethodne dozvole u pisanom
obliku pravnog odjela kompanije Philips. Ovaj dokument je namijenjen kupcima i za njega
dobijaju licencu u sklopu kupovine opreme kompanije Philips ili služi za ispunjavanje
regulatornih obaveza koje zahtijeva američka Agencija za hranu i lijekove (FDA) u skladu sa
Saveznim propisima (CFR) glava 21., odjeljak 1020.30 (i svim izmjenama i dopunama) i drugim
lokalnim regulatornim zahtjevima. Neovlaštenim osobama strogo je zabranjeno korištenje ovog
4535 618 79181_A/795 * OCT 2016

dokumenta.
Kompanija Philips pruža ovaj dokument bez bilo kakve implicitne ili izrečene garancije,
uključujući, bez ograničenja, implicitnu garanciju vezano za mogućnost prodaje ili prikladnost za
određenu namjenu.
Kompanija Philips vodila je računa o tačnosti ovog dokumenta. Međutim kompanija Philips ne
preuzima odgovornost za greške ili propuste te zadržava pravo mijenjanja svih proizvoda
navedenih u dokumentu radi poboljšanja pouzdanosti, funkcije ili dizajna, i to bez dodatnog
obavještavanja. Kompanija Philips može u bilo kojem trenutku izvršiti poboljšanja i promjene na
proizvodima ili programima opisanima u ovom dokumentu.
Neovlašteno kopiranje ovog dokumenta, osim što se time krše autorska prava, može smanjiti
mogućnost kompanije Philips da pruža tačne i ažurne informacije korisnicima.
„Active Array“, „Chroma“, „Color Power Angio“, „FloVue“, „High Q“, „QLAB“, „SonoCT“ i „XRES"
zaštitni su znakovi kompanije Koninklijke Philips N.V.
Nazivi proizvoda koji ne pripadaju kompaniji Philips mogu biti zaštitni znakovi njihovih
odgovarajućih vlasnika.
Philips Healthcare

Sklopljeno u SAD-u uz korištenje komponenti domaće ili inostrane proizvodnje ili izrađeno u Kini
uz korištenje komponenti domaće ili inostrane proizvodnje.

Serija ClearVue 5
Prvo pročitajte ovo Služba za korisnike

Philips Ultrasound korporacija


22100 Bothell Everett Hwy
Bothell, WA 98021-8431
USA
Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd.
No. 258, Zhong Yuan Road
Suzhou Industrial Park
215024 Suzhou
Jiangsu Province
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Služba za korisnike

4535 618 79181_A/795 * OCT 2016


Predstavnici službe za korisnike dostupni su širom svijeta i mogu odgovoriti na vaša pitanja i
pružiti usluge održavanja i servisa. Ako vam je potrebna pomoć, obratite se lokalnom
predstavniku kompanije Philips. Možete se obratiti i sljedećoj filijali koja će vas uputiti na
predstavnika službe za korisnike ili idite na web lokaciju „Contact Us“ (Obratite nam se)
kompanije Philips Healthcare:
www.healthcare.philips.com/main/about/officelocator/index.wpd
Philips Ultrasound korporacija
22100 Bothell Everett Hwy, Bothell, WA 98021-8431, USA
800-722-9377

Philips Healthcare

6 Serija ClearVue
Simboli Sigurnost

2 Sigurnost
Pročitajte ove informacije prije korištenja ultrazvučnog sistema. Odnose se na ultrazvučni
sistem, sonde, uređaje za snimanje i svu dodatnu opremu. U ovom odjeljku su navedene samo
opće sigurnosne informacije. Sigurnosne informacije koje se odnose na određeni zadatak
navedene su u postupku za taj zadatak.
Ovaj uređaj smiju koristiti samo licencirani ljekari kvalifikovani za davanje uputstava za
korištenje uređaja, odnosno njegovo korištenje je dozvoljeno isključivo po nalogu takvih ljekara
i pod njihovim nadzorom.

UPOZORENJE
4535 618 79181_A/795 * OCT 2016

Upozorenja ističu informacije od ključne važnosti za vašu sigurnost, sigurnost operatera i


pacijenta.

OPREZ
Mjere opreza ističu načine na koje možete oštetiti proizvod i u skladu s time izgubiti
garanciju ili pravo na servis ili načine na koje možete izgubiti podatke o pacijentu ili
sistemske podatke.

Simboli
Međunarodna elektrotehnička komisija (IEC) utvrdila je skup simbola za označavanje
medicinske elektroničke opreme koji klasificiraju način priključivanja ili upozoravaju na
potencijalne opasnosti. Od tih simbola sljedeći se mogu naći na vašem proizvodu, njegovoj
dodatnoj opremi i ambalaži.
Philips Healthcare

Serija ClearVue 7
Sigurnost Povezani dokumenti sa smjernicama

Simbol Opis

Označava da je oprema unutar kućišta zaštićena od prodora čvrstih stranih


objekata koji imaju promjer 1,0 mm ili veći. Označava da je uređaj zaštićen od
učinaka uranjanja. Taj stepen zaštite može se odnositi na uređaje kojim se
upravlja nogama.

Ne odbacivati. Zbrinite u skladu s lokalnim, državnim ili saveznim zakonima.

Jedinstveni identifikator uređaja

Ispunjava sigurnosne zahtjeve navedene za opremu Klase II prema standardu

4535 618 79181_A/795 * OCT 2016


IEC 61140.

Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.

Povezani dokumenti sa smjernicama


Dodatne informacije o bioefektima ultrazvuka i povezanim temama potražite u sljedećim
publikacijama:
• „Bioeffects and Safety of Diagnostic Ultrasound“. AIUM Report, 28. januara 1993.
• „American Institute of Ultrasound in Medicine Bioeffects Consensus Report“. Journal of
Ultrasound in Medicine, Vol. 27, izdanje 4, april 2008.
• „Acoustic Output Measurement Standard for Diagnostic Ultrasound Equipment“. (AIUM,

Philips Healthcare
NEMA, 2004.)
• Treće izdanje dokumenta „AIUM brošura o sigurnosti medicinskog ultrazvuka“, 2014.
(Primjerak ovog dokumenta je priložen uz svaki sistem.)

8 Serija ClearVue
Preciznost i nesigurnost akustičnog mjerenja Sigurnost

• „Information for Manufacturers Seeking Marketing Clearance of Diagnostic Ultrasound


Systems and Transducers“. FDA, septembar 2008.
• „Standard for Real‑Time Display of Thermal and Mechanical Acoustic Output Indices on
Diagnostic Ultrasound Equipment“. (AIUM, NEMA, 2004.)
• WFUMB. „Symposium on Safety of Ultrasound in Medicine: Conclusions and
Recommendations on Thermal and Non‑Thermal Mechanisms for Biological Effects of
Ultrasound“. Ultrasound in Medicine and Biology, 1998.: Vol. 24, Dodatak 1.

Preciznost i nesigurnost akustičnog mjerenja


Svi podaci u tabeli dobijeni su u istim radnim uslovima koji dovode do maksimalnih vrijednosti
indeksa u prvoj koloni tabele. Mjerna preciznost i nesigurnost u vezi sa snagom, pritiskom,
4535 618 79181_A/795 * OCT 2016

intenzitetom i središnjom frekvencijom navedene su u tabelama u nastavku.

NAPOMENA
U skladu s članom 6 stav 4 Standarda o prikazu izlaza, preciznost mjerenja sljedećih količina
određuje se ponavljanjem mjerenja i izražavanjem standardnog odstupanja u obliku postotka.

Preciznost akustičnog mjerenja


Količina Preciznost (postotak standardnog odstupanja)

Pr je umanjeni najviši trenutni negativni pritisak Pr: 5.4%


unutar ultrazvučne zrake (rarefactional pressure)
izmjeren u megapaskalima (MPa).

P je snaga ultrazvuka izražena u milivatima (mW). 6.2%


Philips Healthcare

Serija ClearVue 9
Sigurnost Preciznost i nesigurnost akustičnog mjerenja

Količina Preciznost (postotak standardnog odstupanja)

fawf je središnja frekvencija izražena u megahercima < 1%


(MHz) (definicija NEMA UD-2).

PII.3 je integral intenziteta prostorno najvišeg PII.3: 3.2%


impulsa sa umanjenim parametrima izraženo u
džulima po kvadratnom centimetru (J/cm2).

Nesigurnost akustičnog mjerenja


Količina Mjerna nesigurnost (postotak, vrijednost
pouzdanosti 95%)

Pr je umanjeni najviši trenutni negativni pritisak Pr: ±11.3%


unutar ultrazvučne zrake (rarefactional pressure)

4535 618 79181_A/795 * OCT 2016


izmjeren u megapaskalima (MPa).

P je snaga ultrazvuka izražena u milivatima (mW). ±10%

fawf je središnja frekvencija izražena u megahercima ±4.7%


(MHz) (definicija NEMA UD-2).

PII.3 je integral intenziteta prostorno najvišeg PII.3: +18% do -23%


impulsa sa umanjenim parametrima izraženo u
džulima po kvadratnom centimetru (J/cm2).

Philips Healthcare

10 Serija ClearVue
Vanjski štampači Priprema sistema

3 Priprema sistema
Informacije i postupci opisani u ovom odjeljku pomoći će vam da pripremite sistem za
upotrebu. Pripreme obuhvaćaju priključivanje vanjskih uređaja, postavljanje kretanja i provjeru
jesu li ispunjeni operativni zahtjevi sistema.

Vanjski štampači
Možete povezati sljedeće nove vanjske štampače na vaš sistem.
4535 618 79181_A/795 * OCT 2016
Philips Healthcare

Serija ClearVue 11
Priprema sistema Vanjski štampači

Podržani vanjski štampači


Vrsta štampača Proizvođači štampača i brojevi modela

Crno-bijeli štampači HP LaserJet Pro M225dw


izvještaja

Štampači izvještaja u boji Brother DCP-L2540DW


Brother DCP-L5600DN
Brother HL-2270DW
Brother HL-L2380DW
Brother HL-L5100DN
Brother HL-L5200DW

4535 618 79181_A/795 * OCT 2016


Brother HL-L6200DW
Brother HL-L8250CDN
Brother MFC-L5700DW
Epson WF-2660
Epson WorkForce Pro WP-4630
Epson WorkForce Pro WP-7620
Epson XP-620
Epson XP-820
HP LaserJet Enterprise M553n
HP LaserJet Pro 252dw
HP LaserJet Pro 452nw
HP Officejet X555

Philips Healthcare

12 Serija ClearVue
Biometry Assist Funkcije snimanja

4 Funkcije snimanja
Sistem nudi funkcije snimanja koje daju poboljšano snimanje i veću prilagodljivost pri snimanju
pacijenta.

Biometry Assist
Funkcija Biometry Assist omogućava poboljšani proces rada za brže kompletiranje nekih od
najčešćih mjerenja izvedenih pri ginekološkom pregledu abdomena, postavljanjem kaliper
kliješta ili elipse bliže anatomskoj granici tako da više odgovara stvarnoj vrijednosti mjerenja.
Funkcije Biometry Assist na zamrznutim 2D prikazima i uspravnom pregledu.
Biometry Assist je dostupan na ultražvučnom sistemu ClearVue 850. Za informacije o
4535 618 79181_A/795 * OCT 2016

dostupnosti funkcije Biometry Assist na drugim ultrazvučnim sistemima serije ClearVue,


kontaktirajte lokalnog zastupnika kompanije Philips.
Biometry Assist podržava sljedeća biometrijska mjerenja:
• AC
• BPD
• FL
• HC
• OFD
Možete podešavati kaliper kliješta ili elipsu prije prihvatanja izmjerene vrijednosti.
Ako niste odabrali Enable Biometry Assist u postavkama, ipak možete izvršiti prethodna
mjerenja.

Omogućavanje funkcije Biometry Assist u Postavkama


Philips Healthcare

1. Pritisnite Setup.
2. Kliknite karticu Meas & Calc.

Serija ClearVue 13
Funkcije snimanja Korištenje funkcije Biometry Assist

3. Odaberite aplikaciju OB i kliknite Configure.


4. Kliknite dugme Display.
5. Na opciji Biometry Assist, odaberite Enable Biometry Assist.
6. Kliknite OK, a zatim kliknite Close.

Korištenje funkcije Biometry Assist


1. Preuzmite 2D sliku koju želite izmjeriti, a zatim pritisnite Freeze.
2. Pritisnite Calc.
3. Pritisnite OB Assist da omogućite Biometry Assist, ako je potrebno.

4535 618 79181_A/795 * OCT 2016


NAPOMENA
Da odredite da li je funkcija Biometry Assist omogućena ili ne kada je sistem uključen, koristite
podešavanje Enable Biometry Assist u postavkama (pogledajte “Omogućavanje funkcije
Biometry Assist u Postavkama” na stranici 13). Ako koristite funkciju OB Assist da omogućite ili
onemogućite Biometry Assist tokom pregleda, sistem se vraća u podrazumjevano stanje
postavljeno u postavkama kada završite pregled ili ponovo pokrenete sistem.

4. Odaberite jedan od sljedećih izračuna:


• AC
• BPD
• FL
• HC
• OFD

Philips Healthcare
Mjerna kaliper kliješta se nalaze u željenom području.
5. Uradite jedno od sljedećeg:

14 Serija ClearVue
Brze tipke funkcije Biometry Assist Funkcije snimanja

• Da biste prihvatili mjerenje, pritisnite srednje dugme upravljačkog uređaja s kuglicom.


• Podesite kaliper kliješta a potom pritisnite srednje dugme upravljačkog uređaja.

Brze tipke funkcije Biometry Assist


Ova tema opisuje brze tipke (virtuelne tipke) u vezi sa ovim načinom rada. Neke od brzih tipki
su vidljive odmah a druge mogu biti vidljive samo kada su aktivne određene sonde ili
podešavanja. Neki sistemi prikazuju brze tipke na nekoliko strana.
Za korištenje funkcije brze tipke u najvišem redu ili za promjenu njenih postavki, pritisnite
odgovarajući točkić; ako je funkcija brze tipke u najnižem redu, okrenite točkić. Za prikaz
sljedeće stranice funkcija brzih tipki, pritisnite Next.
4535 618 79181_A/795 * OCT 2016

Naziv Opis

OB Assist Kontrola koja omogućava ili onemogućava funkciju


Biometry Assist tokom pregleda. Funkcija Biometry
Assist je omogućena po podrazumjevanim postavkama,
ako imate tu mogućnost. Kada u postavkama
onemogućite funkciju Biometry Assist, ostat će
onemogućena za sve buduće preglede. Ako koristite
funkciju OB Assist da omogućite ili onemogućite funkciju
Biometry Assist tokom pregleda, sistem se vraća na
podešavanje odabrano u postavkama kada završite
pregled ili ponovo pokrenete sistem.
Philips Healthcare

Serija ClearVue 15
Funkcije snimanja Brze tipke funkcije Biometry Assist

4535 618 79181_A/795 * OCT 2016


Philips Healthcare

16 Serija ClearVue
Akušerski (OB) izračuni Mjerenja i analiza

5 Mjerenja i analiza
Ultrazvučni sistem podržava niz metoda mjerenja i kvantifikacije. Osnovna mjerenja daju
veličinu, brzinu ili trajanje podataka snimka. Podaci mogu biti sadržani na 2D ultrazvučnom
snimku. Funkcija Biometry Assist poboljšava konkretna mjerenja u akušersko-kliničkoj aplikaciji
postavljajući ih na adekvatno mjesto na prikazu.

Akušerski (OB) izračuni


Klinički izračuni se obično zasnivaju na istraživanjima velikog broja pacijenata. Izvedene formule
imaju neke nepouzdanosti ili nepreciznosti na osnovu koeficijenta korelacije za uključeno
istraživanje. U mnogim slučajima, ove nepouzdanosti su veće od netačnosti ultrazvučnog
4535 618 79181_A/795 * OCT 2016

sistema mjerenja. Doktori uvijek trebaju biti upoznati sa kliničkim referencama datim za svaki
izračun prije upotrebe mjernog sistema i analize podataka kako bi napravili kliničku odluku.
Akušerski (OB) paket sadrži mogućnost dodavanja podataka o pacijentu specifičnom za
istraživanje putem prikaza Patient Identification. Taj prikaz se koristi za prepoznavanje
posebnim dijelova istraživanja i historije pacijenta.
Akušerski (OB) proračuni sadrže nekoliko označenih izračuna za određivanje gestacijske dobi,
procijenjene težine fetusa i različitih indeksa i omjera. Oznake mjerenja i izračuna se odnose na
prvi trimestar ili na drugi i treći trimestar.
Možete procijeniti rast fetusa koristeći grafikone rasta fetusa.
Sistem izračunava prosječnu ultrazvučnu dob (AUA) vašeg mjerenja fetusa odabranog za AUA
jednačinu. Gestacijska dob (GA) je također izračunata prema posljednjem menstrualnom
ciklusu (LMP).

NAPOMENA
Možete dodavati, uklanjati i uređivati predefinisana mjerenja i izračune, i kreirati prilagođene
Philips Healthcare

mjere i izračune u Meas & Calc postavkama. Možete napraviti svoje tabele i jednačine za rast
fetusa, težinu, dob i omjere.

Serija ClearVue 17
Mjerenja i analiza Akušerski (OB) izračuni

Brzo pokretanje

Možete brzo pristupiti redovnim OB mjerenjima uz pomoć tipke za brzo pokretanje: . Kad
pritisnete , na meniju za brze tipke pojavljuju se sljedeća mjerenja. Završite mjerenje
pritiskom na odgovarajuću brzu tipku.
• AC
• Auto AFI
• BPD
• CRL
• Fetal HR
• FL

4535 618 79181_A/795 * OCT 2016


• GSD
• HC
• MSD
• OFD
Sva mjerenja s brzim pokretanjem (osim Fetal HR) raspoloživa su u 2D na zamrznutim slikama.
Fetal HR raspoloživ je kod Doppler crteža ili cteža u M-režimu kad je slika zamrznuta. Ako pri
uključenoj funkciji Biometry Assist zaberete podržana mjerenja, Biometry Assist će pozicionirati
kaliper kliješta malo pogodnije kada odaberete mjerenje (pogledajte “Biometry Assist” na
stranici 13). Brzo pokretanje nije raspoloživo kad je u toku mjerenje, kad je aktivan meni za
mjerenja ili kad je aktivan protokol za pregled.
Dodatno, za višestruke gestacije, možete koristiti opciju Fetus da odaberete fetus za mjerenje
tokom pregleda.

Philips Healthcare

18 Serija ClearVue
Prikaz Specifikacije

6 Specifikacije
Kompanija Philips zadržava pravo na promjenu specifikacija navedenih u ovom dokumentu ili na
prekid proizvodnje u svakom trenutku i bez prethodnog obavještavanja. Trenutne specifikacije
isporučuju se sa svakim kupljenim sistemom ili se mogu dobiti od predstavnika kompanije
Philips.

Prikaz
Nijanse sive
256 u načinima rada 2D, M i Doppler
4535 618 79181_A/795 * OCT 2016

Električni parametri
• AC 100-240 V ± 10%
• 50 ili 60 Hz
• 450 VA
Philips Healthcare

Serija ClearVue 19
Philips Healthcare dio je kompanije Royal Philips

www.philips.com/healthcare
healthcare@philips.com

Adresa proizvođača
Philips Ultrasound, Inc.
22100 Bothell Everett Hwy
Bothell, WA 98021-8431
USA

EC REP

Philips Medical Systems Nederland B.V.


Veenpluis 4-6
5684 PC Best
The Netherlands

0086

© 2016 Koninklijke Philips N.V.


Sva prava su zadržana. Reprodukcija ili prijenos, u cijelosti ili djelimično, u bilo kom obliku i bilo kojim sredstvima, elektronički, mehanički ili na drugi
način, zabranjeni su bez prethodne pismene dozvole vlasnika autorskih prava.

Objavljeno u SAD
4535 618 79181_A/795 * OCT 2016 - bs-Latn-BA