You are on page 1of 3

Ime i prezime:________________ Razred:_______ Bodovi i ocjena: _____/________

Završni ispit znanja (6. razred) A

Pažljivo čitaj zadatke. Piši pisanim slovima poštujući pravopis. Uspješno rješavanje želi ti
tvoja profesorica.

1. Imenuj sve vrste riječi u rečenici. Naziv vrste napiši ispod riječi.

Dvije noći mjesec je pokazivao svoje lice, a Teo ne kreće na daleki put. /6

Dvije noći mjesec je pokazivao svoje lice

a Teo ne kreće na daleki

2. Prepiši iz teksta sve zamjenice na odgovarajuće mjesto u tablici.


Prije nekoliko dana rekao mu je Parana: „Krenut ćeš one večeri kad izađu pun mjesec i
njegova pratilja, sjajna zvijezda. Samo te noći bit će povoljne struje između otoka i naše priče.
Ne smiješ odustati, jer sebi nikad ne ćeš oprostiti što si potratio svoj život uzalud. Bit ću s
tobom u mislima.“ /8

osobne posvojne povratna povratno-posvojna pokazne


zamjenice zamjenice zamjenica zamjenica zamjenice

3. Iznad podcrtanih sklonidbenih riječi napiši početno slovo padeža.

Kornjača dopliva do jedrenjaka. Sad su njezine crne i žute šare na oklopu pred Teovim očima

blistale obasjane suncem. Kornjača odjednom izvuče glavu iz oklopa i jedva primjetno otvori

svoja usta. Teo joj pruži ribu i ona ju prihvati. „Bravo, ljepotice!“ ushićeno uzvikne Teo.
/10

4. Prepiši iz rečenica glagole i odredi kakvi su po predmetu radnje.

Sunce osvjetljuje nebo. Sviće. Teo se približava otoku. /3

glagol vrsta glagola preme predmetu radnje


5. Zadatak ima tri dijela.
● Prepiši u infinitivu glagole iz zadanih rečenica.
● Odredi vid glagolima.
● Napiši vidski par.

Tužna srca izvuče sidro. Približavao se kopnu. Još izdaleka primijeti da ga čekaju. /4

infinitiv glagolski vid vidski par

6. Odredi glagolski oblik podcrtanim glagolima.

U niskom letu faeton preletje jedrenjak, a orao se još jednom natisne za njim.Baš u trenutku
kad ga orao bijaše dostigao, faeton se spuštaše prema jedrenjaku. „Zgrabit će ga!“ pomislio je
Teo. Uzme veslo ne bi li njime pokušao otjerati orla. „Orle, odlazi!“ /10

glagol glagolski oblik


preletje
se natisne
bijaše dostigao
se spuštaše
zgrabit će
pomislio je
uzme
ne bi pokušao
otjerati
odlazi

7. Napiši u budućem vremenu zadanu rečenicu tako da upotrijebiš futur prvi i futur
drugi.
Ako ne uplaši pticu, možda opet sleti na jedrenjak.______________________________

_______________________________________________________________________ /1

8. U sljedećim rečenicama podcrtaj predikate i subjekte. Ispod svakog predikata napiši


je li imenski ili glagolski.

Mjesec je već odavno odskočio. Noć bijaše tajanstvena.

Riječi i slike bile su izgubljene zauvijek. Uporno je prekopavao po pamćenju.

Hrabrio je sam sebe. Nekoć davno orlovi su bili vile. /6


9. Napiši č ili ć tako da riječ bude pravilno napisana. /10

Teško je re___i koliko je uhva___enih riba Teo izvukao onoga jutra prije no što je ugledao

kornja___u kakvu prije nikada nije vidio. Dje___ak je bio silno iznenađen njezinom pojavom.

Pitao se bi li joj ikako mogao pomo___i. Najradije bi zapjevao od sre___e, ali nije znao

ho___e li se ona prestrašiti i pobje___i. Gledao je kako se lagano mi___e uz bok njegova

brodi___a.

10. Napiši ije ili je tako da riječ bude pravilno napisana. /10

Čim se pojavio m____sec, oko jedrenjaka je počela žuboriti voda. Naočigled se pretvarala

u r____ku. Zajedno s vodom nahrupi i v____tar koji podigne jedrenjak i gotovo ga razbije

o st____ne. Iako je struja pon____la brodić, Teo ipak zagospodari plovilom. U početku nije

ništa vidio jer m____sec još nije dovoljno osv____tlio prostor. Ni zv____zde nisu pomogle.

Osjećao se kao sl____pac. Desno i l____vo od brodića ipak razabere visoke hridi.

11. Zaokruži pogrešno napisane glagole i točno ih napiši na crtu. /10

Baš kad je prelijepa Wa bila u zagrljaju svog dragog, iznad sebe primjeti orla - svoju majku.

Htijela je bilo kamo pobječi ili ma gdje se sakrit, ali nije dospijela. Ogromnim kandžama orao

ih je zgrabijo. Neko je vrijeme s njima kružio nebi li smislio odgovarajuću kaznu. Napokon ih

baci u beskrajne dubine i pretvori u otoke. Wa je ronila suze sve dok njezini jecaji ni su doprli

do pingvina koji su tada još letili. „Mi bi mogli zajedničkim snagama primaknuti otoke“,

dogovoriše se pingvini.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________