You are on page 1of 2

GLAGOLSKA VREMENA

1. Napiši prezent glagola prijeći za sva lica.

Jd. 1.______________________ mn. 1. _________________________

2.______________________ 2. _________________________
3. _____________________ 3. ________________________
2. Kako se tvori pluskvamperfekt?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________
3. Napiši perfekt glagola živjeti (za muški rod)!
Jd. 1.______________________ mn 1. _______________________________
1. _____________________ 2. _______________________________
2. _____________________ 3.________________________________

3. Sljedeće izjavne rečenice preoblikuj u upitne pomoću čestice li.

a) Pojeli smo kolač. ____________________________________________________


b) Slomila je nogu.______________________________________________________

4. Sljedeće rečenice prepiši u imperfektu.


a) Jura je pisao zadaću. ______________________________________
b) Mi smo bili prijatelji.____________________________________________

5. Napiši aorist glagola kupiti!


Jd. 1.______________________ mn 1. _______________________________
2._____________________ 2. _______________________________
3. _____________________ 3.________________________________

4. Podcrtaj glagol i napiši koje je prošlo vrijeme iskorišteno u rečenici!


a) Željka bijaše već legla. _________________________________
b) Popravih auto. _____________________________________
c) Gledali smo taj film. ______________________________________
d) Snijeg padaše cijelu noć._________________________________
e) Stiglo toplo ljeto. _________________________________

5. Napravi imperfekt glagola veseliti


Jd. 1.___________________________ mn 1.__________________________
2._________________________ 2.__________________________
3._________________________ 3.__________________________
6. Napravi aorist glagola htjeti!
Jd. 1.___________________________ mn 1.__________________________
2._________________________ 2.__________________________
3._________________________ 3.__________________________
6. Imenuj oblik u kojem se nalaze podcrtani glagoli.
Bio sam joj rekao, ali me nije htjela poslušati.
_______________, ____________________
Krenuh jako rano. __________________________
7. Napiši pluskvamperfekt glagola teći!
Jd. 1.__________/_______________ mn 1.__________________________
2._________________________ 2.__________________________
3.___________/______________ 3.__________/________________
8. Ispravi sljedeće pogrešno napisane rečenice!
Rijeke potekohu brzo. _____________________________________________________
On zakucaše na naša vrata ._____________________________________________
9. U rečenicama podcrtaj glagole i odredi mi glagolsko vrijeme .
Kosjenka bacaše svoje bisere, pa se brzo potrošiše.
Zamoli mamu da joj pokloni još koji biser.
Nije bila znala da bisera nema više.
Kosjenka se na Regoča ljuti jer je lijen.