You are on page 1of 1

DECALOGUL

Cele zece porunci, sau Decalogul sunt zece reguli religioase care au o
semnificație de bază în creștinism și iudaism.

 Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău. Să nu ai alţi dumnezei fără


de Mine

 Să nu-ţi faci chip cioplit şi nici vreo asemănare cu ceva din


câte sunt în cer, acolo sus, ori din câte sunt pe pământ, jos, şi
din câte sunt în apele de sub pământ! Să nu te închini lor şi
nici să nu le slujeşti.

 Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deşert.

 Adu-ţi aminte de ziua odihnei, ca să o sfinţeşti.

 Cinsteşte pe tatăl său şi pe mama ta.

 Să nu ucizi.

 Să nu te desfrânezi.

 Să nu furi.

 Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.

 Să nu râvneşti la nimic din câte sunt ale aproapelui tău.