You are on page 1of 15

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Guus Klip
HANZE HOGESCHOOL Groningen
Inleiding
Gedurende de gehele opleiding word je als student gestimuleerd om je als professional om
verscheidene fronten te ontwikkelen. Een allround sportkundige beheerst alle voorgelegde
competenties om niveau C. Afhankelijk van de ervaring en kennis van de student wordt er tijdens
stages en projecten op school specifiek aan tekortkomingen gewerkt.
Tijdens het zesde semester begint de student, over het algemeen en zo ook ik mijn geval, veel
competenties op C-niveau te krijgen. De overige B’tjes om het zo te zeggen, worden vervolgens
tijden semester zeven en acht, een voor een weggewerkt.

Persoonlijk profiel
Voortgang van de student wordt verwerkt in een persoonlijk profiel, een eigen portfolio waar naast
informatie over het opleidingstraject, ook persoonlijke drijfveren en toekomstvisies worden
beschreven. Mijn profiel is te vinden door op de volgende link te klikken: gjjk.weebly.com.
Dit product zal ook op deze pagina te vinden zijn. Mochten hier vragen over zijn, stuur mij dan een e-
mail: g.j.j.klip@st.hanze.nl

Kwaliteiten
Uiteraard is zelfreflectie voorwaardelijk voor het opstellen van een ontwikkelingsplan, realiseren wat
je sterke en zwakke punten is de rode draad. Naast zelfreflectie krijg je als student tijdens een hbo-
studie tientallen keren feedback van begeleiders of medestudenten. Onderstaande kwaliteiten zijn
opgesteld aan de hand van beid (niet te verwarren met de sportkunde competenties).

Sterk Zwak
Leergierig Overmoed
Betrouwbaar Motivatie bij voor mij minder interessante
onderwerpen
Relativeringsvermogen Eigenwijs
Zelfverzekerd Chaotisch
Discipline Langdradig
Technisch Soms té kritisch naar anderen of mezelf
Veelzijdig
Humoristisch
Zelfbewust
Analytisch
Verbale communicatie

SGM competenties
Doordat vanaf september de opleiding zowel van als inhoudelijk enigszins veranderd, moet deze
vertaalslag ook in dit plan gemaakt worden. De afgelopen vierjaar heb ik immers achttien-tal
vaardigheden gewerkt waarvan er een aantal van weg zullen vallen en een aantal bij komen.
In dit plan worden eerst de voortgang beschreven op de SGM-wijze, om vervolgens de koppeling te
maken naar Sportkunde.
Per competentie wordt er beschreven waar hoe en hoe vaak ik eraan gewerkt heb en op welk niveau
ik momenteel zit. Zoals eerder te lezen, gaat het om achttien verschillende punten.

1
Competentie Onderbouwing Niveau
 Ik heb tijdens het tweede jaar het vak
Healthcheck gevolgd waarbij ik `drie
verschillende cliënten heb getest op
gezondheidsbepalende tests zoals; rust-
hartslag, bloeddruk, buikomvang,
vetpercentage en BMI om vervolgens zowel
voedings- als beweegadvies te geven.
 In het tweede jaar heb ik een medestudent
begeleid in de aanloop naar een zogenaamde
run-bike-run, een alternatieve triatlon. Op basis
van de testresultaten van een CO2 sub-
maximaal test en een hardlooptest, heb ik
specifieke training- en voedingsschema’s
gemaakt.
 Ik heb in het tweede schooljaar TC3 gevold, de
officiële trainerscursus van de KNVB. In het
kader van dit traject heb ik een jaar lang
training gegeven bij twee verschillende elftallen
bij SJO-winsum (voorheen Viboa) waarbij ik
SGM1 Testen, adviseren, regelmatig conditieprogramma’s schreef op
begeleiden in het streven basis van verscheidene looptests.
naar gezondheidswinst d.m.v.  In het eerste jaar heb ik een blok lang C
sport- en stagegelopen bij sportschool RailAxion in
bewegingsprogramma’s Uithuizen. Tijdens deze periode heb ik
meerdere cliënten voorzien van
trainingsschema’s en heb informeer tips over
voerding bij serieuze krachttraining.
 Voor de Capita Selecta; Advanced Sport
coaching stond het thema van testen en meten
centraal. Dit programma heb ik met 9,5
afgerond.
 In het tweede schooljaar heb ik gedurende zes
maanden stagegelopen bij de gemeente de
Wolden in de provincie Drenthe (JOGG). Hier
heb ik gezamenlijk met drie andere
medestudenten meerdere interventies en
activiteiten op basisscholen georganiseerd met
gezondheidsbevordering als hoofdmotief.
 Tijdens de cursus Fitness A, heb ik op basis van
ervaring en hartslag data regelmatig specifieke
trainingsschema’s opgesteld voor mijn
medestudenten.

 In het tweede schooljaar heb ik gedurende zes


maanden stagegelopen bij de gemeente de
SGM2 Duurzaam veranderen
Wolden in de provincie Drenthe (JOGG). Hier
van gedrag binnen het
heb ik gezamenlijk met drie andere C
domein van sport- bewegen
medestudenten meerdere interventies en
en gezonde leefstijl
activiteiten op basisscholen georganiseerd met
gezondheidsbevordering als hoofdmotief.

2
 Tijdens de minor; training en coaching heb ik
meerdere malen geassisteerd bij testdagen.
Testdagen georganiseerd om binnen de
doelgroep de mensen met een onveilig of in elk
geval risicovol beweegpatroon te identificeren.
 Tijdens mijn stage bij Medisch Centrum Zuid,
lopend gedurende zowel de minor training
coaching als semester zes, ben ik samen met
een medestudent bezig geweest met de
ontwikkeling van een mobiele applicatie met
het uiteindelijke doel om postoperatieve VKB-
cliënten veiliger te laten bewegen.
 Ik heb tijdens het tweede jaar het vak
Healthcheck gevolgd waarbij ik `drie
verschillende cliënten heb getest op
gezondheidsbepalende tests zoals; rust-
hartslag, bloeddruk, buikomvang,
vetpercentage en BMI om vervolgens zowel
voedings- als beweegadvies te geven.
 Hoewel fictief heb ik gezamenlijk met vier
medestudenten tijdens het vak vitale stad
gewerkt aan een plan om de bevolking van
Belfast gezonder te maken. Het promoten van
een gezonde leefstijl door beleidsmatig
verstandige keuzes te maken.
 In het tweede jaar (the game) heb ik
gezamenlijk met vier medestudenten gewerkt
aan een sportstimuleringsplan voor een wijk in
de stad Assen. Deze adviezen zijn overgedragen
aan de gemeente.

 In het tweede schooljaar heb ik gedurende zes


maanden stagegelopen bij de gemeente de
Wolden in de provincie Drenthe (JOGG). Hier
heb ik gezamenlijk met drie andere
medestudenten meerdere interventies en
activiteiten op basisscholen georganiseerd met
gezondheidsbevordering als hoofdmotief.
SGM3 Planmatig  Hoewel fictief heb ik gezamenlijk met vier
ontwikkelen en medestudenten tijdens het vak vitale stad
implementeren van de gewerkt aan een plan om de bevolking van
C
strategie en het sport en Belfast gezonder te maken. Het promoten van
gezondheidsbeleid van de een gezonde leefstijl door beleidsmatig
sportorganisatie verstandige keuzes te maken.
 Tijdens mijn stage bij Medisch Centrum Zuid,
lopend gedurende zowel de minor training
coaching als semester zes, ben ik samen met
een medestudent bezig geweest met de
ontwikkeling van een mobiele applicatie met
het uiteindelijke doel om postoperatieve VKB-
cliënten veiliger te laten bewegen.

3
 Tijdens het tweede schooljaar heb ik samen
met een medestudent het beleid van
voetbalvereniging Eenrum, gevestigd in dito,
onderzocht om vervolgens het bestuur te
voorzien van adviezen. Adviezen die een aantal
jaren na dato nog steeds zijn verweven in het
huidige beleid.
SGM4 Hanteren van  Tijdens mijn JOGG-stage in jaar twee, was ik
strategie en beleidscyclus werkzaam bij de gemeente de Wolden. Hoewel
pro-activiteit en eigen inbreng ten zeerste werd
gewaardeerd was er een strak beleidsplan om
de stagiaires de juiste richting te wijzen.
Gezamenlijk met drie andere medestudenten
meerdere heb ik interventies en activiteiten op
basisscholen georganiseerd met
gezondheidsbevordering als hoofdmotief.
 Tijdens het eerste jaar van mijn studie heb ik
gedurende zes maanden een stage gelopen bij
C
de Nassauschool te Groningen. In vergelijking
met stages later in de opleiding waren de
kantlijnen van het overkoepelende project
duidelijk zichtbaar in onze opdracht.
 Tijdens mijn stage bij fitnessbedrijf RainAxion te
Uithuizen, werd ik, gezamenlijk met mijn
compagnon van destijds, geacht om ons strak
aan bedrijfsbeleid te houden. De eigenaar van
de organisatie had een duidelijke visie waar
eenieder onder hem zich aan diende te
houden.
 Tot op heden waren de grotere projecten
waaraan ik heb deelgenomen in
groepsverband. Ik heb de taak van proces- en
productkwaliteit monitoring zeker tijdens zes a
zeven stages of projecten gemonitord. Dit ging
echter vrijwel altijd in samenwerking met één
of meerdere medestudenten.
SGM5 Bewaken van
 Om de ontwikkelingskosten van de mobiele B
kwaliteit
return to sports applicatie voor Medisch
Centrum Zuid te dekken, heb ik gezamenlijk
met medestudent; Andries-Erik van der West
gedurende semester zes een subsidieaanvraag
geschreven. Meer dan tijdens reguliere
studieopdrachten was het bewaken van de
kwaliteit hier van groots belang.
 Tijdens het vak POD heb ik een financiële
analyse gemaakt voor voetbalvereniging
SGM6 Managen van Eenrum. Dit deel van het verslag heeft de
B
financiën maximaal haalbare hoeveel punten gekregen.
 In leerjaar drie heb ik het tentamen Facilitair-,
kwaliteits- en financieel management behaald.

4
 Voor de SIA take-off subsidie aanvraag heb ik in
leerjaar drie een investeringsbegroting
gemaakt die vervolgens is goedgekeurd door
HanzeInvent.
 Tijdens mijn JOGG-stage in jaar twee, was ik
werkzaam bij de gemeente de Wolden. Hoewel
pro-activiteit en eigen inbreng ten zeerste werd
gewaardeerd was er een strak beleidsplan om
de stagiaires de juiste richting te wijzen.
Gezamenlijk met drie andere medestudenten
meerdere heb ik interventies en activiteiten op
basisscholen georganiseerd met
SGM7 Sportaccommodatie-
gezondheidsbevordering als hoofdmotief.
en facilitair management;
 Ik heb in het tweede schooljaar TC3 gevold, de C
toezicht houden, controleren
officiële trainerscursus van de KNVB. In het
en verantwoorden
kader van dit traject heb ik een jaar lang
training gegeven bij twee verschillende elftallen
bij SJO-winsum (voorheen Viboa). Doordat er
tijdens dit jaar veel aan de velden gedaan werd
moesten deze gereserveerd worden. Daarnaast
was ik verantwoordelijk voor noodzakelijke
materialen voor trainingen en wedstrijden.

 Ik heb tijdens de minor training en coaching


een community of practice gevolgd waarbij ik
regelmatig de voorzittersrol heb bekleed. De
taak van de voorzitter was om vooraf een
agenda op te stellen en daarnaast om de
vergadering in goede banen te leiden.
 Ik heb in het tweede schooljaar TC3 gevold, de
officiële trainerscursus van de KNVB. In het
kader van dit traject heb ik een jaar lang
SGM8 Leiding geven en training gegeven bij twee verschillende elftallen
C
managen bij SJO-winsum (voorheen Viboa).
 Ik heb in meerdere projecten; Caparis (leerjaar
1), Vitale stad (leerjaar 3) en the game (leerjaar
3) projectleider geweest.
 Voor Sport gezondheid en management en
werktuigbouwkunde heb ik vrede en veiligheid
gedaan. Tijdens de stages had ik hier regelmatig
de leiding over veertig a vijftig man. Je werd
immers opgeleid tot onderofficier binnen de
Nederlandse krijgsmacht.
 Tijdens mijn JOGG-stage in jaar twee, was ik
SGM9 Ontwerpen, werkzaam bij de gemeente de Wolden. Hoewel
organiseren en begeleiden pro-activiteit en eigen inbreng ten zeerste werd
van sport- en gewaardeerd was er een strak beleidsplan om
C
bewegingsactiveiten en de de stagiaires de juiste richting te wijzen.
werkzaamheden in de Gezamenlijk met drie andere medestudenten
bedrijfsvoering meerdere heb ik interventies en activiteiten op
basisscholen georganiseerd.

5
 Tijdens mijn stage bij Medisch Centrum Zuid,
lopend gedurende zowel de minor training
coaching als semester zes, ben ik samen met
een medestudent bezig geweest met de
ontwikkeling van een mobiele applicatie met
het uiteindelijke doel om postoperatieve VKB-
cliënten veiliger te laten bewegen.
 Ik heb in het tweede schooljaar TC3 gevold, de
officiële trainerscursus van de KNVB. In het
kader van dit traject heb ik een jaar lang
training gegeven bij twee verschillende elftallen
bij SJO-winsum (voorheen Viboa).

 Tijdens het eerste jaar heb ik gezamenlijk met


een medestudent een fictief ondernemingsplan
geschreven voor een high-end sportschool.
Innovatie was hierbij het sleutelwoord.
 Tijdens mijn stage bij Medisch Centrum Zuid,
SGM10 Ondernemen,
lopend gedurende zowel de minor training B
ontwikkelen en innoveren
coaching als semester zes, ben ik samen met
een medestudent bezig geweest met de
ontwikkeling van een mobiele applicatie met
het uiteindelijke doel om postoperatieve VKB-
cliënten veiliger te laten bewegen.
 Tijdens het derde schooljaar heb ik het
tentamen sportmarketing in eenmaal gehaald.
 Hoewel fictief heb ik gezamenlijk met vier
medestudenten tijdens het vak vitale stad
gewerkt aan een plan om de bevolking van
Belfast gezonder te maken. Het promoten van
een gezonde leefstijl door beleidsmatig
verstandige keuzes te maken.
 Tijdens mijn stage bij RailAxion heb ik samen
SGM11 Toepassen van
met een medestudent een wervingsplan C
sportmarketing & PR
geschreven voor de sportschool om van de
doelgroep 18-30 meer leden binnen te halen.
Vervolgens hebben we dit ook uitgevoerd.
 In het tweede jaar als stagiair van JOGG de
Wolden was ik de contactpersoon vanuit de
gemeente van regio Ruinerwold.
Werkzaamheden hielden hadden voornamelijk
te maken met PR en minder met
sportmarketing.
 Tijdens mijn stage bij Medisch Centrum Zuid,
lopend gedurende zowel de minor training
SGM12 Inspelen op coaching als semester zes, ben ik samen met
ontwikkelingen een medestudent bezig geweest met de B
(omgevingsbewustzijn) ontwikkeling van een mobiele applicatie met
het uiteindelijke doel om postoperatieve VKB-
cliënten veiliger te laten bewegen. Uit een

6
marktonderzoek bleek dat hier nog veel winst
valt te behalen.
 Hoewel fictief heb ik gezamenlijk met vier
medestudenten tijdens het vak vitale stad
gewerkt aan een plan om de bevolking van
Belfast gezonder te maken. Het was hierbij erg
belangrijk zowel huidige demografische als
maatschappelijke ontwikkelingen in kaart te
brengen.

 Tijdens semester zes heb ik het vak rapid


review gevolgd. De opdracht bij dit vak was om
een infographic te maken over een stage-
gerelateerd onderwerp. Dit vak heb ik de eerste
keer gehaald.
 Tijdens het tweede schooljaar heb ik samen
met een medestudent het beleid van
voetbalvereniging Eenrum, gevestigd in dito,
onderzocht om vervolgens het bestuur te
voorzien van adviezen. Adviezen die een aantal
SGM13 Onderzoeken en jaren na dato nog steeds zijn verweven in het
adviseren huidige beleid. C
 Ik heb tijdens het tweede jaar het vak
Healthcheck gevolgd waarbij ik `drie
verschillende cliënten heb getest op
gezondheidsbepalende tests zoals; rust-
hartslag, bloeddruk, buikomvang,
vetpercentage en BMI om vervolgens zowel
voedings- als beweegadvies te geven.
 Voor de Capita Selecta; Advanced Sport
coaching stond het thema van testen en meten
centraal. Dit programma heb ik met 9,5
afgerond.
 Ik heb mijn gehele leven veel verschillende
sporten met ontzettend veel verschillende
SGM 14 Ontwikkelen en
typen mensen. Van turners van defensie tot
borgen van sporteigenheid C
aan mijn eigen voetbal vrienden. Deze ervaring
(sportbewustzijn)
gebruik ik zeer regelmatig tijdens projecten en
stages die ik voor mijn studie doe/loop.
 Ik heb tijdens mijn stage ontzettend veel in
project verband gewerkt en altijd goede
feedback van mijn medestudenten en
SGM 15 Samenwerken en
begeleiders mogen ontvangen. De volgende C
samenwerkend leren
projecten zou ik hier graag als voorbeeld voor
willen noemen: JOGG-De Wolden/The
game/Vitale stad.
 Communicatie is iets waar ik de afgelopen twee
jaar hard aan heb gewerkt en ook veel stappen
SGM 16 Communicatie in vooruit gegaan. Doordat je tijdens SGM met C
ontzettend veel verschillende soorten mensen
samenwerkt, is het elke keer weer een

7
uitdaging om een juiste rol binnen de groep
aan te meten. In het afgelopen jaar heb ik de
competentie communicatie bij Medisch
Centrum Zuid naar niveau C getild. De
uitstekende feedback van mijn begeleider dat
jaar zou ik hiervoor als bewijslast willen
aanleveren.
 In vergelijking met het eerste en tweede jaar
heb ik op het overgrootste deel van de
competenties enorme stappen gemaakt.
Hoewel ik in mijn optiek op de goede weg ben,
SGM 17 Reflecteren en leren B
ben ik naast zelfkritisch ook eigenwijs. Hierdoor
vind ik het soms moeilijk om feedback waar ik
wellicht niet geheel mee eens ben, aan te
nemen.
SGM 18 Zelfsturing en  Tijdens mijn stage bij Medisch Centrum Zuid,
redzaamheid lopend gedurende zowel de minor training
coaching als semester zes, ben ik samen met
een medestudent bezig geweest met de
ontwikkeling van een mobiele applicatie met
C
het uiteindelijke doel om postoperatieve VKB-
cliënten veiliger te laten bewegen. Dit gehele
jaar hebben wij ontzettend veel activiteiten
gedaan en voortgang geboekt. Zonder dat we
nauw begeleid werden.

8
Sportkunde vertaalsleutel
Zoals eerder vermeld, kan ik, doordat de inhoud van de opleiding enigszins veranderd, niet alle
bovenstaande competenties niet meer gebruiken. Vertaald vanuit mijn SGM ervaringen ziet mijn
sportkunde profiel er als volgt uit. Hierbij zijn de competenties die ik beheers groen gemaakt, die ik
nog niet beheers geel en de sportkunde specifieke rood. Let op: een rode kleur hoeft in dit geval niet
perse het ontbreken van de competentie te betekenen. Deze worden verder toegelicht.

Kerncompetentie Competenties Competenties Sport, Kerntaken Sport,


Sportkunde Gezondheid en Gezondheid en
Management Management
1 Professionele 1.1 Reflecteren en SGM 14 Kerntaak overstijgend
identiteit sportbewustzijn Ontwikkelen en borgen
van sporteigenheid
(sportbewustzijn)
1.2 Professionele SGM 17 Kerntaak overstijgend
attitude Reflecteren en leren

1.3 SGM 18 Kerntaak overstijgend


Loopbaanontwikkelin Zelfsturing en
g en beroepsvorming zelfwerkzaamheid
2 Handelt methodisch 2.1 Methodisch
en evidence informed handelen
2.2 Kenniswerker

3 Werkt samen in (o.a.) 3.1 Samenwerken SGM 15 Samenwerken en Kerntaak overstijgend


teams en netwerken samenwerkend leren
3.2 Netwerken SGM 15 Samenwerken en Kerntaak overstijgend
samenwerkend leren
3.3 Profileren

4 Communiceert 4.1 Empathisch SGM 16 Kerntaak overstijgend


optimaal communiceren Communiceren
4.2 Correct SGM 16 Kerntaak overstijgend
taalgebruik Communiceren
4.3
Communicatiemiddel
en en applicaties
5 Handelt adequaat in 5.1 Betrokkenheid en SGM 12 Kerntaak 5
een internationale en sensitiviteit Inspelen op
interculturele context ontwikkelingen
5.2 Interculturaliteit

6 Handelt verantwoord 6.1 Ethiek


en toont betrokken 6.2 Burgerschap
burgerschap
7 Onderzoekt en 7.1 Vraagdiagnose SGM 13 Kerntaak 6
ontwerpt het sport- Onderzoeken en
beweegaanbod adviseren
SGM 2 Duurzaam
veranderen van gedrag

9
7.2 Meten en SGM 13 Kerntaak 1 en
ontwerpen Onderzoeken en kerntaak 6
adviseren
SGM 1
(Testen, adviseren,
begeleiden in het streven
naar gezondheidswinst)
i.m.v. sport- en
beweegprogramma’s
SGM 2 Duurzaam
veranderen van gedrag
7.3 Testen en creëren SGM 10 Kerntaak 5
van impact Ondernemen,
ontwikkelen en innoveren
SGM 2 Duurzaam
veranderen van gedrag
8 Organiseert, 8.1 Organiseren SGM 1 Kerntaak 1
positioneert en (Testen, adviseren,
begeleidt projecten en begeleiden in het streven
programma’s ter naar gezondheidswinst)
bevordering van sport i.m.v. sport- en
en bewegen beweegprogramma’s
8.2 Begeleiden en SGM 9 Kerntaak 4
stimuleren Ontwerpen, organiseren
en begeleiden van sport-
en bewegingsactiviteiten
8.3 Positioneren en SGM11 Kerntaak 5
marketen Toepassen van
sportmarketing en PR
9 Managet en leidt de 9.1 Managen SGM 8 Kerntaak 2, kerntaak 3
werkprocessen van Leiding geven en
een sport- en managen
beweegorganisatie en SGM5
is daarin ondernemend Bewaken van kwaliteit
SGM 6
Managen van financiën
9.2 Ondernemen SGM 10 Kerntaak 5
Ondernemen,
ontwikkelen en innoveren
9.3 Leidinggeven SGM8 Kerntaak 3
Leiding geven en
managen
10 Ontwikkelt, 10.1 Strategie en SGM 12 Kerntaak 2
evalueert en adviseert beleid Inspelen op
over strategie en ontwikkelingen
beleid omtrent sport SGM4
en bewegen Hanteren van strategie en
beleidscyclus

10
10.2 Adviseren en SGM3 Kerntaak 2
implementeren Planmatig ontwikkelen en
implementeren van
strategie en het sport en
gezondheidsbeleid van de
sportorganisatie
10.3 Monitoring en SGM5 Kerntaak 2
evalueren Bewaken van kwaliteit

Competentiescan
Aan de hand van mijn eerder gemaakte SGM-competentiescan plus de nieuwe sportkunde criteria,
ziet de competentiescan er als volgt uit.

Een groot gedeelte van de sportkunde competenties bezit ik inmiddels op niveau C. Dit heeft
uiteraard te maken met de grote overlap. Hoewel ik op dit moment officieel te boeken sta als een
derdejaars student, moet hierbij vermeld worden dat ik de minor training en coaching al heb
afgerond en ook deze periode aan mijn competenties heb kunnen werken.

11
Situatie semester 6

Niveau A Niveau B Niveau C


- 5,6,10,11,12,16,17 1,2,3,4,7,8,9,13,14,15,18

Gewenste situatie einde semester.


Aan het einde van het komende semester wil ik ca. driekwart van alle competenties op een C niveau
behaald hebben om de overige tijdens mijn afstudeerstage af te ronden.
Concreet wil ik de volgende competenties verbeteren.

Competentie Ontwikkelplan
SGM 5: Bewaken van kwaliteit Deze competentie komt regelmatig terug tijdens
mijn werkzaamheden bij Medisch Centrum Zuid.
Doordat de opdrachtgever ons (Andries-Erik v/d
West en ik), de opdrachtnemers veel vrijheid geeft,
is de oplever kwaliteit van de producten
afhankelijk van constante kwaliteitsscreening. Als
de uiteindelijke producten goed zijn, is dit het
bewijs dat wij ons werk goed hebben gedaan.
SGM 6: Managen van financiën Komt wederom terug tijdens stage en aansluitende
nevenactiviteiten. In hoeverre dit tijdens de
periode voor de zomervakantie terug zal komen is
afhankelijk van ontwikkelingen omtrent de SIA
subsidieaanvraag.
SGM 10: Ondernemen en Innoveren. Aan competentie 10 ga ik naast mijn stage ook
gezamenlijk met Erwin de Beer, coördinator HiLab
en tevens mijn ondernemingsbegeleider, aan
werken. Ook ga ik bij Reitse Sybesma de Capita
Selecta: van idee tot KvK volgen waar dit bij aan
bod zal komen.
SGM 16: Communicatie Het wel of niet slagen van wél of niet slagen van
het gehele project hangt voor een erg groot deel af
van communicatie. Hoewel dit het eerste half jaar
erg goed ging, zal deze trend zich door moeten
zetten om ook aan het einde met dit semester
flinke voortgang te boeken.

12
Doelen Competenties Vereiste acties
Voldoen aan toelatingseisen BW SGM4, SGM5, Toelatingscommissie mailen en
(begin) SGM13,SGM16,SGM17 concrete criteria opstellen.
Vervolgens naast het reguliere
programma bijscholen.
Beter worden in testen/meten SGM1, SGM5, SGM13 Extra tijd investeren om te testen bij
bijvoorbeeld de RBR.
Onderzoek vaardigheden verder SGM13 Uitdagende onderzoeksvraag
vorderen beantwoorden tijdens stage.
Geheel functionerende app aan SGM4, SGM5, SGM6, Hard werken aan de onderdelen
het einde van het semester. SGM10, SGM11, waar we zelf kennis van hebben en
SGM13, SGM15, de taken uithanden waarbij we dit
SGM16,SGM17,SGM18 niet hebben.

Tijdsinvestering Benodigdheden
30 min per dag Discipline, consequent oefenen met stof.
24 uur Zoveel mogelijke testmomenten om bij te
assisteren.
5 uur per week Veel oefenen, fouten maken.
30 uur per week Ambitieuze visie, investeerders.

13
Ontwikkelingsplan afstudeertraject
Onderstaand het overzicht van de sportkunde competenties die ik nog niet op niveau C heb of al wel
maar waar eerder nog geen toelichting over gegeven is. Daarnaast een toelichting van de stappen die
noodzakelijk zijn om genoeg progressie tijdens het afstuderen te boeken.

Competentie Huidig niveau Toelichting


Tijdens het afstuderen zal ik voor het derde
halfjaar oprij erg veel zelfredzaamheid moeten
1.2 Professionele attitude
B tonen. Of ik mijn onderzoek nou bij eigen
(SGM 17)
bedrijf ga doen of intern bij Medisch Centrum
Zuid, maakt dan niet zo heel veel meer uit.
Door vakken te volgen als Rapid Review en
2.1 Methodisch handelen C sportonderzoek heb ik geleerd structureel en
evidence based te werken.
Door vakken te volgen als Rapid Review en
2.2 Kenniswerker C sportonderzoek heb ik geleerd structureel en
evidence based te werken.
Mocht ik toch de keuze maken de
ondernemerskant op te gaan, is je netwerk het
belangrijkste dat er is. Hoewel ik daar in
3.3 Profileren B semester 6 al veel mee bezig ben geweest, valt
hier nog veel winst te behalen. Dit ga ik doen
door gezamenlijk met Erwin de Beer deel te
nemen aan ondernemersactiviteiten.
Bij het ontwikkelen van een mobiele applicatie
is het erg belangrijk om op de hoogte te zijn van
5.1 Betrokkenheid en
alle recentelijke ontwikkelingen in het
sensitiviteit
B werkveld. Ik ga daarom voordat de Take-off
(SGM 12-
subsidie wordt aangevraagd een grootschalig
Inspelen op ontwikkelingen)
marktonderzoek uitvoeren onder verschillende
fysiopraktijken.
Ethiek en fatsoen richting andere culturen heb
ik gelukkig niet tijdens mijn studie hoeven leren.
5.2 Interculturaliteit/6.1
C Ik heb altijd met ontzettend leuk samengewerkt
Ethiek/6.2 Burgerschap
met mensen van alle kleuren, grootten en
geaardheden.
9.1 Managen Opdrachtgever zijn en sturen geven aan de
(SGM5 B programmeurs die voor de applicatie bezig zijn.
Bewaken van kwaliteit)
10.2 Adviseren en Prototype testen in de praktijk van Medisch
B
implementeren Centrum Zuid.

14