You are on page 1of 2

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL
„LITERATURA ŞI CELELALTE ARTE”

CADRE DIDACTICE

Numele şi prenumele cadrului didactic: …………………...………………..............……………

Specialitatea: …………………………………………………………………………...............……

Instituţia: ………………………………………………..……………………………..............……

Adresa instituţiei: …………………………………………………………...………................……

Telefonul/faxul instituţiei ……………………………………………………….…..................……

Țara de proveniență ............................................................................................................................

Secțiunea ............................................................................................................................................

Titlul lucrării/ al creației originale ..…………………………………………….……....................

Mijloace necesare pentru prezentarea lucrării: .....………………………………...........………

E-mail personal: …………………………………………………………..……….............………

Telefonul/faxul personal (fix/mobil): .…………………………………...………...............……..


FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL
„LITERATURA ŞI CELELALTE ARTE”

ELEVI

Numele şi prenumele elevului/ al trupei de teatru/al redactorului-șef al revistei .............................

Profilul-Clasa:..…………………………………................................................................………….

Instituţia: ………………………………………………..……………………….................…………

Adresa instituţiei: …………………………………………………………...…….................….……

Telefonul/faxul instituţiei ………………………………………………………....................….……

Numele profesorului coordonator: ……………………………………………................…….…...

Țara de proveniență ............................................................................................................................

Secțiunea ............................................................................................................................................

Titlul lucrării/ al spectacolului/ al revistei.………………………………………................……..

Mijloace necesare pentru prezentarea lucrării: .....…………………………............……………

E-mail personal: …………………………………………………………..………..............……....

Telefonul/faxul personal (fix/mobil): .…………………………………...………...............……...