You are on page 1of 4

Διαγώνισμα στο 1ο Κεφάλαιο 1

Γ’ Λυκείου - Γενικής

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΘΕΜΑ Α

Α1. Έστω μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού A . Πότε λέμε ότι η συνάρτηση f
παρουσιάζει τοπικό μέγιστο στο ‫ݔ‬ଵ ∈ A ; Μονάδες 5

Α2. Έστω μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού Α . Πότε λέμε ότι η συνάρτηση
f παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο στο ‫ݔ‬଴ ∈ Α ; Μονάδες 5

Α3. Τι ονομάζεται παράγωγος μιας συνάρτησης f στο σημείο ‫ݔ‬଴ του πεδίου ορισμού της;
Μονάδες 5

Α4. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας,
δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση
είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α) Έστω μια συνάρτηση f παραγωγίσιμη στο σημείο ‫ݔ‬଴ . Ο συντελεστής


διεύθυνσης της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της f στο σημείο της
൫‫ݔ‬଴ , ݂ሺ‫ݔ‬଴ ሻ൯, f x είναι ݂ ᇱ ሺ‫ݔ‬଴ ሻ Μονάδες 2

ଵ ଵ
β) Για τη συνάρτηση ݂ሺ‫ ݔ‬ሻ = , ‫ ≠ ݔ‬0 ισχύει ότι ݂ ᇱ ሺ‫ ݔ‬ሻ = . Μονάδες 2
௫ ௫మ

γ) Για το γινόμενο δύο παραγωγίσιμων συναρτήσεων f , g ισχύει ότι


(f (x) g(x))′ = f ′(x) g(x)+f (x) g′(x) Μονάδες 2

ߜ) lim ൫ߪ߭ߥ ሺ‫ ݔ‬ሻ൯ = ߪ߭ߥ ሺ‫ݔ‬଴ ሻ પેૅά઼ઽ૊ ૛


௫→௫బ

ε) (c f(x))′ = c f′(x) Μονάδες 2

Υπεύθυνη Καθηγήτρια : Μαρία Καλογιάννη


Διαγώνισμα στο 1ο Κεφάλαιο 2
Γ’ Λυκείου - Γενικής

Θέμα Β


. Δίνεται η συνάρτηση  1, ∈ .
 ଶ 1
i. Έστω ଵ 1 ଶ 0 , να υπολογίσετε τα ఐ για ! 1,2. Μονάδες 3

ii. Να υπολογίσετε το όριο: Μονάδες 6


 

lim
→  1
iii. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης (ε) της γραφικής παράστασης της f, η
οποία σχηματίζει με τον άξονα x x ′ γωνία 45௢ . Μονάδες 4

Υπεύθυνη Καθηγήτρια : Μαρία Καλογιάννη


Διαγώνισμα στο 1ο Κεφάλαιο 3
Γ’ Λυκείου - Γενικής

Θέμα Γ
1) Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της ταυτοτικής συνάρτησης f (x)=x είναι f ′(x)=1,
για κάθε x∈
. Μονάδες 7

2)

3)

4) Υπολόγισε το όριο:

Μονάδες 5

Υπεύθυνη Καθηγήτρια : Μαρία Καλογιάννη


Διαγώνισμα στο 1ο Κεφάλαιο 4
Γ’ Λυκείου - Γενικής

Θέμα Δ.

Δ3. Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιμες στο , να αποδείξετε ότι


(f (x) + g(x))′ = f ′(x)+ g′(x), x∈ Μονάδες 7

Δ4. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας,
δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση
είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

i. Η παράγωγος της f στο εκφράζει το ρυθμό μεταβολής του y = f (x) ως


προς x , όταν x = Μονάδες 2

ii. lim→బ   Μονάδες 2

iii. (συνx)΄=ημx, x∈ Μονάδες 2

Υπεύθυνη Καθηγήτρια : Μαρία Καλογιάννη