You are on page 1of 28

KONSTRUKCIJA PERSPEKTIVE POMOĆU UPROŠTENE KONTURE OBJEKTA

PERSPEKTIVA SA NEGATIVNIM KORDINATAMA


NANOŠENJE MJERNIH VRIJEDNOSTI NA NEGATIVNE ODSJEČKE
KOORDINATNIH OSA X I Y
NANOŠENJE VISINA NA PERSPEKTIVU SA UPROSTENOM KONTUROM OBJEKTA
DETALJ PERSPEKTIVE SA UPROŠTENOM KONTUROM OBJEKTA
PRENOŠENJE VISINA KOD KOMPLEKSNIH TLOCRTNIH FORMI
PRENOŠENJE VISINA KOD KOMPLEKSNIH FORMI
KONSTRUKCIJA PERSPEKTIVE METODOM KOORDINATNOG SISTEMA
KONSTRUKCIJA PERSPEKTIVE METODOM KOORDINATNOG SISTEMA
NAGNUTE RAVNI I PRAVCI U PERSPEKTIVI S UGLA
NAGNUTE RAVNI I PRAVCI U PERSPEKTIVI S UGLA
CRTANJE ARHITEKTONSKIH OBJEKATA SA SLOŽENIM KROVNIM POVRŠINAMA
SLOŽENI KROVOVI
NEDOGLEDI I NEDOGLEDNICE KROVNIH RAVNI I NJIHOVIH PRESJEČNICA
PRIMJER KONSTRUKCIJE PERSPEKTIVE OBJEKTA SA SLOŽENIM KROVOM
(KONSTRUKCIJA SA SPUŠTENOM OSNOVOM)
KONSTRUKCIJA ZAKOŠENE PERSPEKTIVE S TRI GLAVNA NEDOGLEDA
KONSTRUKCIJA ZAKOŠENE PERSPEKTIVE S TRI GLAVNA NEDOGLEDA
VJEŠTAČKO SVJETLO – CENTRALNO OSVJETLENJE
KONSTRUKCIJA SJENE SA CENTRALNIM OSVJETLJENJEM
SJENA PROIZVOLJNO NAGNUTOG PRAVCA
FRONTALNO BOČNO SVJETLO
KONSTRUKCIJA BČENE SJENE ZA FRONTALNO SVJETLO
SJENA U PERSPEKTIVI SA UGLA
KONSTRUKCIJA SJENE PO NAGNUTOJ RAVNI
KONSTRUKCIJA SJENE ZA DATI PRIMJER
BAČENA SJENA NA POLOŽAJ SVJETLOSNOG IZVORA IZMEĐU NEDOGLEDA
DETALJ SJENA ISTAKNUTIH DIJELOVA OBJEKTA
KONSTRUKCIJA SJENE NA UNUTARNJOJ POVRŠI CILINDRIČNOG LUKA