You are on page 1of 1

BK03

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING


SMK KING EDWARD VII, TAIPING

BORANG KHIDMAT BIMBINGAN / KAUNSELING INDIVIDU

………………………………………………..
………………………………………………..
(Guru Bimbingan dan Kaunseling Sepenuh Masa)

Saya ingin mendapatkan khidmat bimbingan / kaunseling pada :

TARIKH : ………………………………. MASA : ……………………………..

Perkara yang ingin saya bincangkan :

DISIPLIN KERJAYA

KELUARGA SOSIAL

PERIBADI REMAJA

PELAJARAN LAIN – LAIN

Khidmat yang diberikan amat dihargai.

Sekian, terima kasih.

Yang benar, Tarikh : ……………………

…………………………………………….
( Nama : ………………………………………………………………….)
Tingkatan : ……………………………….