You are on page 1of 2

SUBIECTE PROPUSE LA DISCIPLINA: PLANUL DE AFACERI SI JOCURI DE

INTREPRINDERE

1. In ce consta modul de intocmire a documentatiei necesare infiintarii unei firme si ce


presupune inmatricularea societatilor comerciale – 2 pct;
2. Care sunt anexele cererii de inmatriculare: definitie, exemplifcare si enumerare altor
clauze facultative – 3 pct;
3. Planul de afacere: definitie, scop, etapele intocmirii unui plan de afacere – 2 pct;
4. Planul de afacere: perioada de timp prevazuta; obiectivele planului de afacere;
oportunitati de afaceri (lista cu domeniile in care se considera ca este oportun a se
demara o afacere); – 2 pct
5. Descrierea domeniului de activitate ales in vederea infiintarii unei firme – 2 pct;
6. Conform teoriei lui ADIZES, definiti fiecare etapa din ciclu de viata in care se afla o
societate comerciala– 2 pct;
7. Conform teoriei lui GREINER descrieti cele 5 faze din evolutia unei organizatii – 2 pct;
8. Graficul GANTT: definitie, pasii urmariti pentru construirea lui; definirea timpului
estimat si formula de calcul; definirea duratei pesimiste -2 pct.;
9. Organigrama: definitie, caracteristicile de baza ale organizatiei; componenta unei
organizatii, functiile celor 5 componente;
10. Tipuri de organizatii: definirea fiecarui tip de organizatie (configuratii) in fct de structura
- 3 pct.
11. Managementul resurselor umane: definitie, aspecte importante ale MRU, caracteristicile
si obiectivele ale MRU – prezentare graphic – 2 pct;
12. Atragerea fortei de munca: definitie, scopul si importanta procesului de recrutare;
definirea, scopul si importanta procesului de selectie si plasarea resurselor umane – 3
pct;
13. Dezvoltarea fortei de munca (training – dezvoltare, evaluare): definitie, scopul si
importanta instruirii; scopul si importanta evaluarii performantelor; componentele unui
sistem de evaluarea a performantelor – 3 pct;
14. Mentinerea fortei de munca (motivatia): definitie, avantajele cunoasterii motivatiei;
modalitati de abordare a motivarii – 2 pct;
15. Planificarea resurselor umane: definitie, scopul si importanta planificarii resurselor
umane, graphic – 2 pct;
16. Fazele procesului de planificare a resuselor umane – 3 pct;
17. Analiza muncii: definitie, metode de analiza a muncii, rezultatele analizei muncii, graphic
– 2 pct;
18. Managementul financiar: definitie, obiective, functiile, tipuri de organizare si atributele
managementului financiar – 3 pct;
19. Conceptul de finante ale organizatiei – 2 pct;
20. Mecanisme, fluxuri si cicluri financiare: noţiuni de bază privind capitalul, surplusul monetar şi
cererea de monedă – 2 pct;
21. Mediul decizional al managementului financiar: definitie, conceptul de investitii si
clasificarea lor, enumerare indicatori economici – 2 pct;
22. Fluxurile materiale si banesti ale organizatiei: definite, prezentare grafica -2 pct;
23. Decizii financiare in conditii de: certitutine, risc si incertitudine – 2 pct;
24. Principalele tipuri de categorii de riscuri asociate procesului decisional si surse de
dezechibrul finanaciar – 2 pct;
25. Strategii financiare pe termen lung şi scurt: definitie; scop si surse de finanatare si strategii
dinamice pentru cresterea valorii firmei: investitiile corporale si necorporale – 3 pct;
26. Accesarea surselor de finantare: definirea termenilor economici: capacitate de
autofinantare, Datoriile pe termen lung şi mediu (împrumuturi); scontul bancar al efectelor de
comerţ; scontul comercial – 2 pct;
27. Definirea termenilor ec.: Capitalul propriu; Creditul bancar; Garanţii; Fondul Naţional de
Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii – 2 pct;
28. Finanţări obţinute prin programe de promovare a IMM-urilor: definitie, scop, programe derulate
de la bugetul de stat; programul Phare, Sapard, Programele ANIMMC – 3 pct;
29. Fondurile structurale: definire, tipuri de fonduri: Fondul European de Dezvoltare Regionala
(FEDR, Fondul Social European (FSE), Fondul European pentru Orientare si Garantare in
Agricultura (FEOGA, Instrumentul Financiar pentru Orientare Piscicolă (IFOP) – 2 pct;
30. Fondurile de capital de risc, Leasingul - definitie, scop si caracteristici – 2 pct,
31. Credite de la furnizori şi de la client: definitie, avantaje si dezavantaje, factoring, scontarea,
prezentare graphic – 2 pct;
32. Programele de finanţare ale UE în România: definire program European, institutii de finantare,
egibilitate proiect, descriere grup tinta, plan de afacere pt proiect, Procesul monitorizării şi
evaluării proiectului – 3 pct;

33.
34.
35.
36.