You are on page 1of 144

2 Prezentarea generalã a sistemului

Întreruptoare automate, Întreruptoare - separatoare


LZM Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net

5
7

4 6
8

25 9
10

3
2

24

11

13 12

14

23

19
20 16
15
21
17

18
Prezentarea generalã a sistemului 3
Întreruptoare automate, Întreruptoare - separatoare
http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM
Unitãţi de bazã Funcţii adiţionale Accessorii de montare

Întreruptor automat 1 Contact auxiliar standard (HIN) 13 Borne pentru circuite de comandã 8
Curent nominal neîntrerupt pânã la 1600 A Comutã odatã cu contactele principale. Utilizat pentru pentru 2 terminale sus sau jos
semnalizare ºi interblocare.
Capacitate de comutare 16, 25, 36, 50 kA LZM1 a Pagina 23
la 415 V a Pagina 42
LZM2 a Pagina 27
Declanºatoare reglabile la suprasarcinã ºi la
scurtcircuit Contact auxiliar de indicare a stãrii de 13 LZM3 a Pagina 31
declanșare (HIA)
Selectivitate ajustabilã prin temporizare LZM4 a Pagina 39
Indicaþie generalã a stãrii de declanºare '+', realizatã
Protecþie la defecte de punere la pãmânt prin declanºator de tensiune, declanºator de Borne tip tunel pentru cabluri de Al și Cu 6
Protecþia sistemelor, cablurilor, motoarelor, supratensiune sau declanºator de scurtcircuit
Standard cu borne pentru circuite de comandã
generatoarelor a Pagina 42
Variante cu 3 ºi cu 4 poli, conformIEC/EN 60947 LZM1 a Pagina 21
Contacte auxiliare cu închidere anticipatã 24 LZM2 a Pagina 25
a Pagina 6
Pentru interblocare ºi deconectare sarcinã , de LZM3 a Pagina 31
Întreruptor - separator 1 asemenea pentru închiderea anticipatã a
declanºatorului de tensiune minimã la aplicaþii ca LZM4 a Pagina 37
Curent nominal neîntrerupt pânã la 1600 A întreruptor principal / cu funcþie de oprire de urgenþã
Întreruptor - separator acþionat de la distanþã cu a Pagina 42 Borne tip cadru 7
declanºator de tensiune minimã sau declanºator varianta standard pentru cadru de gabarit 1
de deschidere Declanșatoare de tensiune 24 asamblate în carcasa întreruptorului automat
Variante cu 3 ºi cu 4 poli, conform IEC/EN 60947 Declanºator de tensiune minimã LZM1 a Pagina 21
a Pagina 18 fãrã temporizare LZM2 a Pagina 25
cu temporizare la dezexcitare
LZM3 a Pagina 29
Declanºator de deschidere
a Pagina 44 Capac borne 4
Protecþie împotriva atingerii directe dacã se utilizeazã
Unitate de temporizare pentru declanșator de 25 papuci de cablu, bare sau borne tip tunel
tensiune minimã
LZM1 a Pagina 23
a Pagina 49
LZM2 a Pagina 27
Acţionare spate 14 LZM3 a Pagina 32
a Pagina 60 LZM4 a Pagina 39

Mâner rotativ pentru montare pe ușã 16, Capac borne, decupabil 3


Dispozitiv interblocabil cu deschiderea uºii 18 LZM1 a Pagina 23
a Pagina 54 LZM2 a Pagina 27
LZM3 a Pagina 32
Mâner rotativ întreruptor principal pentru 15
montaj lateral pe tabloul de distribuţie LZM4 a Pagina 39
a Pagina 58
Placã de fixare 10
Ax prelungitor 17 NZM1-XC35 pentru ºinã tip Omega de 35 mm
Poate fi tãiat la lungimea necesarã. NZM2-XC75 pentru ºinã tip Omega de 75 mm
a Pagina 54 a Pagina 61

Mâner rotativ 19 Borne pentru conectare pe spate 11


cu zãvorâre LZM1 a Pagina 21
a Pagina 56 LZM2 a Pagina 25
LZM3 a Pagina 31
Dispozitiv de acţionare de la distanţã 22
LZM4 a Pagina 37
Pentru comanda de la distanþã a întreruptoarelor
automate ºi a întreruptoarelor - separatoare Unităţi inserabile Plug-in și debroșabile 9
a Pagina 64 a Pagina 40
Dispozitiv de interblocare cu mâner basculant 23 Ramã izolantã 21
a Pagina 61 Pentru utilizare cu mâner basculant, acþionare rotativã
ºi dispozitiv de operare de la distanþã ieºind din
carcasã
a Pagina 61

Plãcuţã avertizoare externã / etichetã produs 20


a Pagina 60

Distanþier 12
a Pagina 61

Grad de protecţie IP2X 2


împotriva atingerii directe cu degetul
pentru borne tip cadru
LZM1 a Pagina 23
LZM2 a Pagina 27
LZM3 a Pagina 32

Grad de protecţie IP2X 5


împotriva atingerii directe cu degetul
pentru capotã
LZM1 a Pagina 23
LZM2 a Pagina 27
LZM3 a Pagina 32
4 Caracteristici tehnice Caracteristici tehnice 5
Întreruptoare automate, întreruptoare-separatoare, cu 3 / 4 poli Întreruptoare automate, întreruptoare-separatoare, cu 3 / 4 poli
LZM1, LZM2, LZM3, LZM4 Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM1, LZM2, LZM3, LZM4
Întreruptoare automate
Cu caracteristici de comutare principale conform IEC/EN 60204
ºi cu caracteristici de izolaþie conform IEC/EN 60947

Curent nominal neîntrerupt Iu = Curent nominal In Declanșatoare termice și electromagnetice Declanșatoare electronice
Declanºator ajustabil la suprasarcinã Ir Protecţia sistemului și a cablurilor Protecţia sistemelor, a cablurilor, selectivă și a generatoarelor
Declanºator ajustabil la scurtcircuit Ii
Declanºator temporizat la scurtcircuit Isd Iu Iu Ir Ii Iu Iu Ir Isd Ii
A A A A A A A A A

Temperatura mediului ambiant la 100% Iu 20 0.8 – 1 x In 350 0.5 – 1 x In 2 – 10 x Ir 2 – 12 x In


min./max. -25/+50 °C 25
32
40 8 – 10 x In
50 6 – 10 x In
63
80
100
125
160 160 LZM1: 8x In
200 6 – 10 x In
250
300 320
400 400
500
630
800
1000
1250
1600
Capacitate de comutare economicã LZME1-A…
400/415 V kA/cos v 18 0.25
Capacitate de comutare de bazã LZMB1-A… LZMB2-A…
400/415 V kA/cos v 25 0.25 25 0.25
Capacitate de comutare Confort LZMC1-A… LZMC2-A… LZMC3-A… LZMC3-…E…
400/415 V kA/cos v 36 0.25 36 0.25 36 0.25 36 0.25
Capacitate de comutare normalã LZMN3-A… LZMN3-…E… LZMN4-…E…
400/415 V kA/cos v 50 0.25 50 0.25 50 0.25

Notã Valorile stabilite pentru capacitatea de comutare reprezintã capacitatea nominalã ultimã de rupere la scurtcircuit (Icu)

Întreruptoare-separatoare
Cu caracteristici de comutare principale conform IEC/EN 60204
ºi cu caracteristici de izolaþie VDE 0113 conform IEC/EN 60947,
VDE 0660 fără declanșator la suprasarcină și la scurtcircuit

Curent nominal neîntrerupt Iu = Curent nominal In


63 – 160 160 – 250 400 – 630 630 – 1600
Tipul N poate fi acţionat prin decl. de tens. minimã/de LN1-… LN2-… LN3-… LN4-…
Capacitate de închidere nominalã la scurtcircuit Icm kA 2.8 5.5 25 53
Curent nominal de þinere de scurtã duratã Icw (1s-Ieff) kA 2 3.5 12 25
4 Caracteristici tehnice Caracteristici tehnice 5
Întreruptoare automate, întreruptoare-separatoare, cu 3 / 4 poli Întreruptoare automate, întreruptoare-separatoare, cu 3 / 4 poli
LZM1, LZM2, LZM3, LZM4 Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM1, LZM2, LZM3, LZM4
Întreruptoare automate
Cu caracteristici de comutare principale conform IEC/EN 60204
ºi cu caracteristici de izolaþie conform IEC/EN 60947

Curent nominal neîntrerupt Iu = Curent nominal In Declanșatoare termice și electromagnetice Declanșatoare electronice
Declanºator ajustabil la suprasarcinã Ir Protecţia sistemului și a cablurilor Protecţia sistemelor, a cablurilor, selectivă și a generatoarelor
Declanºator ajustabil la scurtcircuit Ii
Declanºator temporizat la scurtcircuit Isd Iu Iu Ir Ii Iu Iu Ir Isd Ii
A A A A A A A A A

Temperatura mediului ambiant la 100% Iu 20 0.8 – 1 x In 350 0.5 – 1 x In 2 – 10 x Ir 2 – 12 x In


min./max. -25/+50 °C 25
32
40 8 – 10 x In
50 6 – 10 x In
63
80
100
125
160 160 LZM1: 8x In
200 6 – 10 x In
250
300 320
400 400
500
630
800
1000
1250
1600
Capacitate de comutare economicã LZME1-A…
400/415 V kA/cos v 18 0.25
Capacitate de comutare de bazã LZMB1-A… LZMB2-A…
400/415 V kA/cos v 25 0.25 25 0.25
Capacitate de comutare Confort LZMC1-A… LZMC2-A… LZMC3-A… LZMC3-…E…
400/415 V kA/cos v 36 0.25 36 0.25 36 0.25 36 0.25
Capacitate de comutare normalã LZMN3-A… LZMN3-…E… LZMN4-…E…
400/415 V kA/cos v 50 0.25 50 0.25 50 0.25

Notã Valorile stabilite pentru capacitatea de comutare reprezintã capacitatea nominalã ultimã de rupere la scurtcircuit (Icu)

Întreruptoare-separatoare
Cu caracteristici de comutare principale conform IEC/EN 60204
ºi cu caracteristici de izolaþie VDE 0113 conform IEC/EN 60947,
VDE 0660 fără declanșator la suprasarcină și la scurtcircuit

Curent nominal neîntrerupt Iu = Curent nominal In


63 – 160 160 – 250 400 – 630 630 – 1600
Tipul N poate fi acţionat prin decl. de tens. minimã/de LN1-… LN2-… LN3-… LN4-…
Capacitate de închidere nominalã la scurtcircuit Icm kA 2.8 5.5 25 53
Curent nominal de þinere de scurtã duratã Icw (1s-Ieff) kA 2 3.5 12 25
6 Coduri de comandã Coduri de comandã 7
Întreruptoare automate, cu declanºatoare termice ºi electromagnetice, tripolare Întreruptoare automate, cu declanºatoare termice ºi electromagnetice, tripolare
LZM...1, LZM...2, LZM...3 Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM....1, LZM...2,LZM...3
Capacitate de comutare economicã Capacitate de comutare de bazã Capacitate de comutare Capacitate de comutare normalã
18 kA la 415 V 50/60 Hz 25 kA la 415 V 50/60 Hz <<confort>> 50 kA la 415 V 50/60 Hz
Curent nominal = Domeniu de reglaj Tip Tip Tip Tip Unitate de Indicaţii
curent nominal Cod comandã Cod comandã Cod comandã Cod comandã livrare
neîntrerupt
Declanºator de Declanºator de
suprasarcinã scurtcircuit
In = Iu Ir Ii
A A A
I

Protecţia sistemelor și a cablurilor


tripolare
Borne standard, ºuruburi pentru borne ca accesorii
20 15…20 350 LZME1-A20-I LZMB1-A20-I LZMC1-A20-I 1 buc. IEC/EN 60947-2
111808 111848 111888 Declanºator de suprasarcinã reglabil Ir
25 20…25 350 LZME1-A25-I LZMB1-A25-I LZMC1-A25-I • 0.8 – 1x In ( reglaj din fabricã la 0.8 x In)
111809 111849 111889 Declanºator de scurtcircuit reglabil Ii
• 6 – 10 x In ( reglaj din fabricã la 6 x In)
32 25…32 350 LZME1-A32-I LZMB1-A32-I LZMC1-A32-I – LZM...-A40-I: 8 – 10 x In ( reglaj din fabricã la 8 x In)
111810 111850 111890 Declanºator de scurtcircuit valoare fixã Ii
40 32…40 320…400 LZME1-A40-I LZMB1-A40-I LZMC1-A40-I • 350 A la In = 20 – 32 A
111811 111851 111891 • 1280 A la In = 160 A (LZM1)
50 40…50 300…500 LZME1-A50-I LZMB1-A50-I LZMC1-A50-I
111812 111852 111892
63 50…63 380…630 LZME1-A63-I LZMB1-A63-I LZMC1-A63-I
111813 111853 111893
80 63…80 480…800 LZME1-A80-I LZMB1-A80-I LZMC1-A80-I
111814 111854 111894
100 80…100 600…1000 LZME1-A100-I LZMB1-A100-I LZMC1-A100-I
111815 111855 111895
125 100…125 750…1250 LZME1-A125-I LZMB1-A125-I LZMC1-A125-I
111816 111856 111896
160 125…160 1280 LZME1-A160-I LZMB1-A160-I LZMC1-A160-I
111817 111857 111897
ªuruburi pentru borne standard, borne ca accesorii
160 125…160 960…1600 LZMB2-A160-I LZMC2-A160-I 1 buc.
111922 111938
200 160…200 1200…2000 LZMB2-A200-I LZMC2-A200-I
111923 111939
250 200…250 1500…2500 LZMB2-A250-I LZMC2-A250-I
111924 111940
300 240…300 1500…2500 LZMB2-A300-I LZMC2-A300-I
111925 111941
ªuruburi pentru borne standard, borne ca accesorii
320 250…320 1920…3200 LZMC3-A320-I LZMN3-A320-I 1 buc.
111954 111966
400 320…400 2400…4000 LZMC3-A400-I LZMN3-A400-I
111955 111967
500 400…500 3000…5000 LZMC3-A500-I LZMN3-A500-I
111956 111968

Indicaţii Indicaþii pentru borne a 21


6 Coduri de comandã Coduri de comandã 7
Întreruptoare automate, cu declanºatoare termice ºi electromagnetice, tripolare Întreruptoare automate, cu declanºatoare termice ºi electromagnetice, tripolare
LZM...1, LZM...2, LZM...3 Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM....1, LZM...2,LZM...3
Capacitate de comutare economicã Capacitate de comutare de bazã Capacitate de comutare Capacitate de comutare normalã
18 kA la 415 V 50/60 Hz 25 kA la 415 V 50/60 Hz <<confort>> 50 kA la 415 V 50/60 Hz
Curent nominal = Domeniu de reglaj Tip Tip Tip Tip Unitate de Indicaţii
curent nominal Cod comandã Cod comandã Cod comandã Cod comandã livrare
neîntrerupt
Declanºator de Declanºator de
suprasarcinã scurtcircuit
In = Iu Ir Ii
A A A
I

Protecţia sistemelor și a cablurilor


tripolare
Borne standard, ºuruburi pentru borne ca accesorii
20 15…20 350 LZME1-A20-I LZMB1-A20-I LZMC1-A20-I 1 buc. IEC/EN 60947-2
111808 111848 111888 Declanºator de suprasarcinã reglabil Ir
25 20…25 350 LZME1-A25-I LZMB1-A25-I LZMC1-A25-I • 0.8 – 1x In ( reglaj din fabricã la 0.8 x In)
111809 111849 111889 Declanºator de scurtcircuit reglabil Ii
• 6 – 10 x In ( reglaj din fabricã la 6 x In)
32 25…32 350 LZME1-A32-I LZMB1-A32-I LZMC1-A32-I – LZM...-A40-I: 8 – 10 x In ( reglaj din fabricã la 8 x In)
111810 111850 111890 Declanºator de scurtcircuit valoare fixã Ii
40 32…40 320…400 LZME1-A40-I LZMB1-A40-I LZMC1-A40-I • 350 A la In = 20 – 32 A
111811 111851 111891 • 1280 A la In = 160 A (LZM1)
50 40…50 300…500 LZME1-A50-I LZMB1-A50-I LZMC1-A50-I
111812 111852 111892
63 50…63 380…630 LZME1-A63-I LZMB1-A63-I LZMC1-A63-I
111813 111853 111893
80 63…80 480…800 LZME1-A80-I LZMB1-A80-I LZMC1-A80-I
111814 111854 111894
100 80…100 600…1000 LZME1-A100-I LZMB1-A100-I LZMC1-A100-I
111815 111855 111895
125 100…125 750…1250 LZME1-A125-I LZMB1-A125-I LZMC1-A125-I
111816 111856 111896
160 125…160 1280 LZME1-A160-I LZMB1-A160-I LZMC1-A160-I
111817 111857 111897
ªuruburi pentru borne standard, borne ca accesorii
160 125…160 960…1600 LZMB2-A160-I LZMC2-A160-I 1 buc.
111922 111938
200 160…200 1200…2000 LZMB2-A200-I LZMC2-A200-I
111923 111939
250 200…250 1500…2500 LZMB2-A250-I LZMC2-A250-I
111924 111940
300 240…300 1500…2500 LZMB2-A300-I LZMC2-A300-I
111925 111941
ªuruburi pentru borne standard, borne ca accesorii
320 250…320 1920…3200 LZMC3-A320-I LZMN3-A320-I 1 buc.
111954 111966
400 320…400 2400…4000 LZMC3-A400-I LZMN3-A400-I
111955 111967
500 400…500 3000…5000 LZMC3-A500-I LZMN3-A500-I
111956 111968

Indicaţii Indicaþii pentru borne a 21


8 Coduri de comandã Coduri de comandã 9
Întreruptoare automate, cu declanºator de suprasarcinã de valoare fixã, tripolare Întreruptoare automate, fixed Declanºator de suprasarcinã, tripolare
LZM...1, LZM...2 Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM...1, LZM...2
Capacitate de comutare economicã Capacitate de comutare de bazã Capacitate de comutare
18 kA la 415 V 50/60 Hz 25 kA la 415 V 50/60 Hz <<confort>>
Curent nominal = Domeniu de reglaj Tip Tip Tip Unitate de Indicaţii
curent nominal Cod comandã Cod comandã see Cod comandã see livrare
neîntrerupt list list
Declanºator de Declanºator de
suprasarcinã scurtcircuit
In = Iu Ir Ii
A A A
I

Protecţia sistemelor și a cablurilor


tripolare
Borne standard, ºuruburi pentru borne ca accesorii
20 15…20 350 LZME1-ASF20-I LZMB1-ASF20-I LZMC1-ASF20-I 1 buc. IEC/EN 60947-2
111678 111838 111878 Declanºator de suprasarcinã reglabil Ir
25 20…25 350 LZME1-ASF25-I LZMB1-ASF25-I LZMC1-ASF25-I • 0.8 – 1 x In (reglat din fabricã la 0.8 x In)
111679 111839 111879 Declanºator de scurtcircuit de valoare fixã Ii
• 10 x In
32 25…32 350 LZME1-ASF32-I LZMB1-ASF32-I LZMC1-ASF32-I • 350 A la In = 20/25/32 A (LZM1)
111800 111840 111880 • 1280 A la In = 160 A (LZM1)
40 32…40 400 LZME1-ASF40-I LZMB1-ASF40-I LZMC1-ASF40-I • 2500 A la In = 300 A (LZM2)
111801 111841 111881
50 40…50 500 LZME1-ASF50-I LZMB1-ASF50-I LZMC1-ASF50-I
111802 111842 111882
63 50…63 630 LZME1-ASF63-I LZMB1-ASF63-I LZMC1-ASF63-I
111803 111843 111883
80 63…80 800 LZME1-ASF80-I LZMB1-ASF80-I LZMC1-ASF80-I
111804 111844 111884
100 80…100 1000 LZME1-ASF100-I LZMB1-ASF100-I LZMC1-ASF100-I
111805 111845 111885
125 100…125 1250 LZME1-ASF125-I LZMB1-ASF125-I LZMC1-ASF125-I
111806 111846 111886
160 125…160 1280 LZME1-ASF160-I LZMB1-ASF160-I LZMC1-ASF160-I
111807 111847 111887
ªuruburi pentru borne standard, borne ca accesorii
160 125…160 1600 LZMB2-ASF160-I LZMC2-ASF160-I 1 buc.
111918 111934
200 160…200 2000 LZMB2-ASF200-I LZMC2-ASF200-I
111919 111935
250 200…250 2500 LZMB2-ASF250-I LZMC2-ASF250-I
111920 111936
300 240…300 2500 LZMB2-ASF300-I LZMC2-ASF300-I
111921 111937

Indicaţii Indicaþii pentru borne a 21


8 Coduri de comandã Coduri de comandã 9
Întreruptoare automate, cu declanºator de suprasarcinã de valoare fixã, tripolare Întreruptoare automate, fixed Declanºator de suprasarcinã, tripolare
LZM...1, LZM...2 Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM...1, LZM...2
Capacitate de comutare economicã Capacitate de comutare de bazã Capacitate de comutare
18 kA la 415 V 50/60 Hz 25 kA la 415 V 50/60 Hz <<confort>>
Curent nominal = Domeniu de reglaj Tip Tip Tip Unitate de Indicaţii
curent nominal Cod comandã Cod comandã see Cod comandã see livrare
neîntrerupt list list
Declanºator de Declanºator de
suprasarcinã scurtcircuit
In = Iu Ir Ii
A A A
I

Protecţia sistemelor și a cablurilor


tripolare
Borne standard, ºuruburi pentru borne ca accesorii
20 15…20 350 LZME1-ASF20-I LZMB1-ASF20-I LZMC1-ASF20-I 1 buc. IEC/EN 60947-2
111678 111838 111878 Declanºator de suprasarcinã reglabil Ir
25 20…25 350 LZME1-ASF25-I LZMB1-ASF25-I LZMC1-ASF25-I • 0.8 – 1 x In (reglat din fabricã la 0.8 x In)
111679 111839 111879 Declanºator de scurtcircuit de valoare fixã Ii
• 10 x In
32 25…32 350 LZME1-ASF32-I LZMB1-ASF32-I LZMC1-ASF32-I • 350 A la In = 20/25/32 A (LZM1)
111800 111840 111880 • 1280 A la In = 160 A (LZM1)
40 32…40 400 LZME1-ASF40-I LZMB1-ASF40-I LZMC1-ASF40-I • 2500 A la In = 300 A (LZM2)
111801 111841 111881
50 40…50 500 LZME1-ASF50-I LZMB1-ASF50-I LZMC1-ASF50-I
111802 111842 111882
63 50…63 630 LZME1-ASF63-I LZMB1-ASF63-I LZMC1-ASF63-I
111803 111843 111883
80 63…80 800 LZME1-ASF80-I LZMB1-ASF80-I LZMC1-ASF80-I
111804 111844 111884
100 80…100 1000 LZME1-ASF100-I LZMB1-ASF100-I LZMC1-ASF100-I
111805 111845 111885
125 100…125 1250 LZME1-ASF125-I LZMB1-ASF125-I LZMC1-ASF125-I
111806 111846 111886
160 125…160 1280 LZME1-ASF160-I LZMB1-ASF160-I LZMC1-ASF160-I
111807 111847 111887
ªuruburi pentru borne standard, borne ca accesorii
160 125…160 1600 LZMB2-ASF160-I LZMC2-ASF160-I 1 buc.
111918 111934
200 160…200 2000 LZMB2-ASF200-I LZMC2-ASF200-I
111919 111935
250 200…250 2500 LZMB2-ASF250-I LZMC2-ASF250-I
111920 111936
300 240…300 2500 LZMB2-ASF300-I LZMC2-ASF300-I
111921 111937

Indicaţii Indicaþii pentru borne a 21


10 Coduri de comandã Coduri de comandã 11
Întreruptoare automate,cu declanºatoare electronice, tripolare Întreruptoare automate, cu declanºatoare electronice, tripolare
LZM...2, LZM...3, LZM...4 Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM...2, LZM...3, LZM...4
Capacitate de comutare <<confort>> Capacitate de comutare normalã
36 kA la 415 V 50/60 Hz 50 kA la 415 V 50/60 Hz
Curent nominal = curent Domeniu de Tip Tip Unitate Indicaţii
nominal neîntrerupt reglaj Cod comandã Cod comandã de livrare
Declanºator de Declanºator de scurtcircuit
suprasarcinã
instantaneu cu temporizare
In = Iu Ir Ii Isd
A A A A
I I

Protecţia sistemelor și a cablurilor


tripolare
ªuruburi pentru borne standard, borne ca accesorii
630 315…630 1260…5040 LZMC3-AE630-I LZMN3-AE630-I 1 buc. IEC/EN 60947-2
111957 111969
800 400…800 1600…9600 LZMN4-AE800-I Declanºator de suprasarcinã reglabil Ir
111978 • 0.5 – 1 x In (reglaj din fabricã la 0.8 x In)
1000 500…1000 2000…12000 LZMN4-AE1000-I mãsurare valoare efectivã (R.m.s.) ºi “ memorie termicã”
111979
1250 630…1250 2500…15000 LZMN4-AE1250-I Declanºator de scurtcircuit reglabil Ii
111980 • LZM...3-AE250/400-I: 2 – 11 x In (reglaj din fabricã la 6 x In)
• LZM...3-AE630-I: 2 – 8 x In (reglaj din fabricã la 6 x In)
1600 800…1600 3200…19200 LZMN4-AE1600-I
• LZM...4-AE...-I: 2 – 12 x In (reglaj din fabricã la 6 x In)
111981

Protecţia sistemelor și a cablurilor, protecţie selectivă și a generatoarelor


tripolare
ªuruburi pentru borne standard, borne ca accesorii
160 LZMC2-VE160-I
111942
250 LZMC2-VE250-I
111943

400 LZMC3-VE400-I LZMN3-VE400-I 1 buc. IEC/EN 60947-2


111958 111970
630 315…630 1260…5040 472…4410 LZMC3-VE630-I LZMN3-VE630-I Declanºator de suprasarcinã reglabil Ir
111959 111971 • 0.5 – 1 x In (reglaj din fabricã la 0.8 x In)

mãsurare valoare efectivã (R.m.s.) ºi “ memorie termicã”

Temporizare reglabilã pentru depãºirea vârfurilor de curent tr


800 400…800 1600…9600 800…8000 LZMN4-VE800-I • 2 … 20 s pentru 6 x Ir , precum ºi pentru infinit (fãrã declanºator de suprasarcinã) (reglaj din fabricã la
111982 10 s)
1000 500…1000 2000…12000 1000…10000 LZMN4-VE1000-I
111983 Declanºator de scurtcircuit cu temporizare, reglabil Isd
1250 630…1250 2500…15000 1250…12500 LZMN4-VE1250-I • 2 – 10 x Ir (reglaj din fabricã la 6 x Ir)
111984 – LZM…3-VE630-I: 1.5 – 7 x Ir (reglaj din fabricã la 6 x Ir)
1600 800…1600 3200…19200 1600…16000 LZMN4-VE1600-I Timp de întârziere reglabil tsd
111985 • Trepte : 0, 20, 60, 100, 200, 300, 500, 750, 1000 ms (reglaj din fabricã la 0 ms)

Declanºator de scurtcircuit instantaneu reglabil Ii


• LZM2 cu valoare fixã 12 x In
• LZM…3-VE400-I: 2 – 11 x In (reglaj din fabricã la 6 x In)
• LZM…3-VE630-I: 2 – 8 x In (reglaj din fabricã la 6 x In)
• LZM…4-VE…-I: 2 – 12 x In (reglaj din fabricã la 12 x In)
Funcþia i2t =constant
• LZM3, LZM4 comutabile (reglaj din fabricã la OFF)

Indicaţii Indicaþii pentru borne a 29


10 Coduri de comandã Coduri de comandã 11
Întreruptoare automate,cu declanºatoare electronice, tripolare Întreruptoare automate, cu declanºatoare electronice, tripolare
LZM...2, LZM...3, LZM...4 Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM...2, LZM...3, LZM...4
Capacitate de comutare <<confort>> Capacitate de comutare normalã
36 kA la 415 V 50/60 Hz 50 kA la 415 V 50/60 Hz
Curent nominal = curent Domeniu de Tip Tip Unitate Indicaţii
nominal neîntrerupt reglaj Cod comandã Cod comandã de livrare
Declanºator de Declanºator de scurtcircuit
suprasarcinã
instantaneu cu temporizare
In = Iu Ir Ii Isd
A A A A
I I

Protecţia sistemelor și a cablurilor


tripolare
ªuruburi pentru borne standard, borne ca accesorii
630 315…630 1260…5040 LZMC3-AE630-I LZMN3-AE630-I 1 buc. IEC/EN 60947-2
111957 111969
800 400…800 1600…9600 LZMN4-AE800-I Declanºator de suprasarcinã reglabil Ir
111978 • 0.5 – 1 x In (reglaj din fabricã la 0.8 x In)
1000 500…1000 2000…12000 LZMN4-AE1000-I mãsurare valoare efectivã (R.m.s.) ºi “ memorie termicã”
111979
1250 630…1250 2500…15000 LZMN4-AE1250-I Declanºator de scurtcircuit reglabil Ii
111980 • LZM...3-AE250/400-I: 2 – 11 x In (reglaj din fabricã la 6 x In)
• LZM...3-AE630-I: 2 – 8 x In (reglaj din fabricã la 6 x In)
1600 800…1600 3200…19200 LZMN4-AE1600-I
• LZM...4-AE...-I: 2 – 12 x In (reglaj din fabricã la 6 x In)
111981

Protecţia sistemelor și a cablurilor, protecţie selectivă și a generatoarelor


tripolare
ªuruburi pentru borne standard, borne ca accesorii
160 LZMC2-VE160-I
111942
250 LZMC2-VE250-I
111943

400 LZMC3-VE400-I LZMN3-VE400-I 1 buc. IEC/EN 60947-2


111958 111970
630 315…630 1260…5040 472…4410 LZMC3-VE630-I LZMN3-VE630-I Declanºator de suprasarcinã reglabil Ir
111959 111971 • 0.5 – 1 x In (reglaj din fabricã la 0.8 x In)

mãsurare valoare efectivã (R.m.s.) ºi “ memorie termicã”

Temporizare reglabilã pentru depãºirea vârfurilor de curent tr


800 400…800 1600…9600 800…8000 LZMN4-VE800-I • 2 … 20 s pentru 6 x Ir , precum ºi pentru infinit (fãrã declanºator de suprasarcinã) (reglaj din fabricã la
111982 10 s)
1000 500…1000 2000…12000 1000…10000 LZMN4-VE1000-I
111983 Declanºator de scurtcircuit cu temporizare, reglabil Isd
1250 630…1250 2500…15000 1250…12500 LZMN4-VE1250-I • 2 – 10 x Ir (reglaj din fabricã la 6 x Ir)
111984 – LZM…3-VE630-I: 1.5 – 7 x Ir (reglaj din fabricã la 6 x Ir)
1600 800…1600 3200…19200 1600…16000 LZMN4-VE1600-I Timp de întârziere reglabil tsd
111985 • Trepte : 0, 20, 60, 100, 200, 300, 500, 750, 1000 ms (reglaj din fabricã la 0 ms)

Declanºator de scurtcircuit instantaneu reglabil Ii


• LZM2 cu valoare fixã 12 x In
• LZM…3-VE400-I: 2 – 11 x In (reglaj din fabricã la 6 x In)
• LZM…3-VE630-I: 2 – 8 x In (reglaj din fabricã la 6 x In)
• LZM…4-VE…-I: 2 – 12 x In (reglaj din fabricã la 12 x In)
Funcþia i2t =constant
• LZM3, LZM4 comutabile (reglaj din fabricã la OFF)

Indicaţii Indicaþii pentru borne a 29


12 Coduri de comandã Coduri de comandã 13
Întreruptoare automate, cu declanºatoare termice ºi electromagnetice, tetrapolare Întreruptoare automate, cu declanºatoare termice ºi electromagnetice, tetrapolare
LZM...1, LZM...2, LZM...3 Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM...1, LZM...2, LZM...3
Capacitate de comutare Capacitate de comutare de bazã Capacitate de comutare Capacitate de comutare normalã
economicã 25 kA la 415 V 50/60 Hz <<confort>> 50 kA la 415 V 50/60 Hz
18 kA la 415 V 50/60 Hz 36 kA la 415 V 50/60 Hz
Curent nominal = Domeniu de reglaj Tip Tip Tip Tip Unitate Indicaţii
curent nominal Cod comandã Cod comandã Cod comandã Cod comandã de livrare
neîntrerupt Declanºator Pentru Declanºator
de conductorul de scurtcircuit
suprasarcinã neutru
In = Iu Ir Ir Ii
A A A A
I

Protecţia sistemelor și a cablurilor


tetrapolare
Borne standard, ºuruburi pentru borne ca accesorii
20 15…20 15…20 350 LZME1-4-A20-I LZMB1-4-A20-I LZMC1-4-A20-I 1 buc. IEC/EN 60947-2
111828 111868 111908 buc.
25 20…25 20…25 350 LZME1-4-A25-I LZMB1-4-A25-I LZMC1-4-A25-I Declanºator de suprasarcinã reglabil Ir
111829 111869 111909 • 0.8 – 1 x In (reglaj din fabricã la 0.8 x In)
32 25…32 25…32 350 LZME1-4-A32-I LZMB1-4-A32-I LZMC1-4-A32-I Setarea protecþiei conductorului neutru este implementatã via setarea Ir a
111830 111870 111910 contactelor principale.
40 32…40 32…40 320…400 LZME1-4-A40-I LZMB1-4-A40-I LZMC1-4-A40-I
111831 111871 111911 Declanºator de scurtcircuit reglabil Ii
• 6 – 10 x In (reglaj din fabricã la 6 x In)
50 40…50 40…50 300…500 LZME1-4-A50-I LZMB1-4-A50-I LZMC1-4-A50-I
– LZM…-A40-I: 8 – 10 x In (reglaj din fabricã la 8 x In)
111832 111872 111912
63 50…63 50…63 380…630 LZME1-4-A63-I LZMB1-4-A63-I LZMC1-4-A63-I Declanºator de scurtcircuit de valoare fixã Ii
111833 111873 111913 • 350 A la In = 20 – 32 A
80 63…80 63…80 480…800 LZME1-4-A80-I LZMB1-4-A80-I LZMC1-4-A80-I • 1280 A la In = 160 A (LZM1)
111834 111874 111914
LZM..1-4-A…
100 80…100 80…100 600…1000 LZME1-4-A100-I LZMB1-4-A100-I LZMC1-4-A100-I • cu protecþie 100 % la suprasarcinã ºi la scurtcircuit pentru al 4-lea pol
111835 111875 111915 LZM..2-4-A…
125 100…125 100…125 750…1250 LZME1-4-A125-I LZMB1-4-A125-I LZMC1-4-A125-I • cu protecþie 60 % la suprasarcinã ºi la scurtcircuit pentru al 4-lea pol
111836 111876 111916
160 125…160 125…160 1280 LZME1-4-A160-I LZMB1-4-A160-I LZMC1-4-A160-I
111837 111877 111917
ªuruburi pentru borne standard, borne ca accesorii
160 125…160 80…100 960…1600 LZMB2-4-A160/100-I LZMC2-4-A160/100-I 1 buc.
111930 111948 buc.
200 160…200 100…125 1200…2000 LZMB2-4-A200/125-I LZMC2-4-A200/125-I
111931 111949
250 200…250 125…160 1500…2500 LZMB2-4-A250/160-I LZMC2-4-A250/160-I
111932 111950
300 240…300 160…200 1500…2500 LZMB2-4-A300/200-I LZMC2-4-A300/200-I
111933 111951
ªuruburi pentru borne standard, borne ca accesorii
320 250…320 200…250 1920…3200 LZMC3-4-A320/200-I LZMN3-4-A320/200-I 1 buc.
111960 111974 buc.
400 320…400 240…300 2400…4000 LZMC3-4-A400/250-I LZMN3-4-A400/250-I
111961 111975
500 400…500 250…320 3000…5000 LZMC3-4-A500/320-I LZMN3-4-A500/320-I
111962 111976

Indicaţii Indicaþii pentru borne a 21


12 Coduri de comandã Coduri de comandã 13
Întreruptoare automate, cu declanºatoare termice ºi electromagnetice, tetrapolare Întreruptoare automate, cu declanºatoare termice ºi electromagnetice, tetrapolare
LZM...1, LZM...2, LZM...3 Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM...1, LZM...2, LZM...3
Capacitate de comutare Capacitate de comutare de bazã Capacitate de comutare Capacitate de comutare normalã
economicã 25 kA la 415 V 50/60 Hz <<confort>> 50 kA la 415 V 50/60 Hz
18 kA la 415 V 50/60 Hz 36 kA la 415 V 50/60 Hz
Curent nominal = Domeniu de reglaj Tip Tip Tip Tip Unitate Indicaţii
curent nominal Cod comandã Cod comandã Cod comandã Cod comandã de livrare
neîntrerupt Declanºator Pentru Declanºator
de conductorul de scurtcircuit
suprasarcinã neutru
In = Iu Ir Ir Ii
A A A A
I

Protecţia sistemelor și a cablurilor


tetrapolare
Borne standard, ºuruburi pentru borne ca accesorii
20 15…20 15…20 350 LZME1-4-A20-I LZMB1-4-A20-I LZMC1-4-A20-I 1 buc. IEC/EN 60947-2
111828 111868 111908 buc.
25 20…25 20…25 350 LZME1-4-A25-I LZMB1-4-A25-I LZMC1-4-A25-I Declanºator de suprasarcinã reglabil Ir
111829 111869 111909 • 0.8 – 1 x In (reglaj din fabricã la 0.8 x In)
32 25…32 25…32 350 LZME1-4-A32-I LZMB1-4-A32-I LZMC1-4-A32-I Setarea protecþiei conductorului neutru este implementatã via setarea Ir a
111830 111870 111910 contactelor principale.
40 32…40 32…40 320…400 LZME1-4-A40-I LZMB1-4-A40-I LZMC1-4-A40-I
111831 111871 111911 Declanºator de scurtcircuit reglabil Ii
• 6 – 10 x In (reglaj din fabricã la 6 x In)
50 40…50 40…50 300…500 LZME1-4-A50-I LZMB1-4-A50-I LZMC1-4-A50-I
– LZM…-A40-I: 8 – 10 x In (reglaj din fabricã la 8 x In)
111832 111872 111912
63 50…63 50…63 380…630 LZME1-4-A63-I LZMB1-4-A63-I LZMC1-4-A63-I Declanºator de scurtcircuit de valoare fixã Ii
111833 111873 111913 • 350 A la In = 20 – 32 A
80 63…80 63…80 480…800 LZME1-4-A80-I LZMB1-4-A80-I LZMC1-4-A80-I • 1280 A la In = 160 A (LZM1)
111834 111874 111914
LZM..1-4-A…
100 80…100 80…100 600…1000 LZME1-4-A100-I LZMB1-4-A100-I LZMC1-4-A100-I • cu protecþie 100 % la suprasarcinã ºi la scurtcircuit pentru al 4-lea pol
111835 111875 111915 LZM..2-4-A…
125 100…125 100…125 750…1250 LZME1-4-A125-I LZMB1-4-A125-I LZMC1-4-A125-I • cu protecþie 60 % la suprasarcinã ºi la scurtcircuit pentru al 4-lea pol
111836 111876 111916
160 125…160 125…160 1280 LZME1-4-A160-I LZMB1-4-A160-I LZMC1-4-A160-I
111837 111877 111917
ªuruburi pentru borne standard, borne ca accesorii
160 125…160 80…100 960…1600 LZMB2-4-A160/100-I LZMC2-4-A160/100-I 1 buc.
111930 111948 buc.
200 160…200 100…125 1200…2000 LZMB2-4-A200/125-I LZMC2-4-A200/125-I
111931 111949
250 200…250 125…160 1500…2500 LZMB2-4-A250/160-I LZMC2-4-A250/160-I
111932 111950
300 240…300 160…200 1500…2500 LZMB2-4-A300/200-I LZMC2-4-A300/200-I
111933 111951
ªuruburi pentru borne standard, borne ca accesorii
320 250…320 200…250 1920…3200 LZMC3-4-A320/200-I LZMN3-4-A320/200-I 1 buc.
111960 111974 buc.
400 320…400 240…300 2400…4000 LZMC3-4-A400/250-I LZMN3-4-A400/250-I
111961 111975
500 400…500 250…320 3000…5000 LZMC3-4-A500/320-I LZMN3-4-A500/320-I
111962 111976

Indicaţii Indicaþii pentru borne a 21


14 Coduri de comandã Coduri de comandã 15
Întreruptoare automate, cu declanºatoare de suprasarcinã de valoare fixã, tetrapolare Întreruptoare automate, cu declanºatoare de suprasarcinã de valoare fixã, tetrapolare
LZM…1, LZM…2 Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM…1, LZM…2
Capacitate de comutare Capacitate de comutare de bazã Capacitate de comutare <<confort>>
economicã 25 kA la 415 V 50/60 Hz 36 kA la 415 V 50/60 Hz
18 kA la 415 V 50/60 Hz
Curent nominal = Domeniu de reglaj Tip Tip Tip Unitate Indicaţii
curent nominal Declanºator Pentru Declanºator Cod comandã Cod comandã Cod comandã de
neîntrerupt de conductorul de scurtcircuit livrare
suprasarcin neutru
ã
In = Iu Ir Ir Ii
A A A A
I

Protecţia sistemelor și a cablurilor


tetrapolare
Borne standard, ºuruburi pentru borne ca accesorii
20 15…20 15…20 350 LZME1-4-ASF20-I LZMB1-4-ASF20-I LZMC1-4-ASF20-I 1 buc. IEC/EN 60947-2
111818 111858 111898
25 20…25 20…25 350 LZME1-4-ASF25-I LZMB1-4-ASF25-I LZMC1-4-ASF25-I Declanºator de suprasarcinã reglabil Ir
111819 111859 111899 • 0.8 – 1 x In (reglaj din fabricã 0.8 x In)
32 25…32 25…32 350 LZME1-4-ASF32-I LZMB1-4-ASF32-I LZMC1-4-ASF32-I Setarea protecþiei conductorului neutru este implementatã via setarea Ir a
111820 111860 111900 contactelor principale.
40 32…40 32…40 400 LZME1-4-ASF40-I LZMB1-4-ASF40-I LZMC1-4-ASF40-I
111821 111861 111901 Declanºator de scurtcircuit de valoare fixã Ii
• 10 x In
50 40…50 40…50 500 LZME1-4-ASF50-I LZMB1-4-ASF50-I LZMC1-4-ASF50-I
• 350 A pentru In = 20/25/32 A (LZM1)
111822 111862 111902
• 1280 A pentru In = 160 A (LZM1)
63 50…63 50…63 630 LZME1-4-ASF63-I LZMB1-4-ASF63-I LZMC1-4-ASF63-I • 2500 A pentru In = 300 A (LZM2)
111823 111863 111903
80 63…80 63…80 800 LZME1-4-ASF80-I LZMB1-4-ASF80-I LZMC1-4-ASF80-I LZM..1-4-A…
111824 111864 111904 • cu protecþie 100 % la suprasarcinã ºi la scurtcircuit pentru al 4-lea pol
LZM..2-4-A…
100 80…100 80…100 1000 LZME1-4-ASF100-I LZMB1-4-ASF100-I LZMC1-4-ASF100-I • cu protecþie 60 % la suprasarcinã ºi la scurtcircuit pentru al 4-lea pol
111825 111865 111905
125 100…125 100…125 1250 LZME1-4-ASF125-I LZMB1-4-ASF125-I LZMC1-4-ASF125-I
111826 111866 111906
160 125…160 125…160 1280 LZME1-4-ASF160-I LZMB1-4-ASF160-I LZMC1-4-ASF160-I
111827 111867 111907
ªuruburi pentru borne standard, borne ca accesorii
160 125…160 80…100 1600 LZMB2-4-ASF160/100-I LZMC2-4-ASF160/100-I 1 buc.
111926 111944
200 160…200 100…125 2000 LZMB2-4-ASF200/125-I LZMC2-4-ASF200/125-I
111927 111945
250 200…250 125…160 2500 LZMB2-4-ASF250/160-I LZMC2-4-ASF250/160-I
111928 111946
300 240…300 160…200 2500 LZMB2-4-ASF300/200-I LZMC2-4-ASF300/200-I
111929 111947

Indicaţii Indicaþii pentru borne a 25


14 Coduri de comandã Coduri de comandã 15
Întreruptoare automate, cu declanºatoare de suprasarcinã de valoare fixã, tetrapolare Întreruptoare automate, cu declanºatoare de suprasarcinã de valoare fixã, tetrapolare
LZM…1, LZM…2 Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM…1, LZM…2
Capacitate de comutare Capacitate de comutare de bazã Capacitate de comutare <<confort>>
economicã 25 kA la 415 V 50/60 Hz 36 kA la 415 V 50/60 Hz
18 kA la 415 V 50/60 Hz
Curent nominal = Domeniu de reglaj Tip Tip Tip Unitate Indicaţii
curent nominal Declanºator Pentru Declanºator Cod comandã Cod comandã Cod comandã de
neîntrerupt de conductorul de scurtcircuit livrare
suprasarcin neutru
ã
In = Iu Ir Ir Ii
A A A A
I

Protecţia sistemelor și a cablurilor


tetrapolare
Borne standard, ºuruburi pentru borne ca accesorii
20 15…20 15…20 350 LZME1-4-ASF20-I LZMB1-4-ASF20-I LZMC1-4-ASF20-I 1 buc. IEC/EN 60947-2
111818 111858 111898
25 20…25 20…25 350 LZME1-4-ASF25-I LZMB1-4-ASF25-I LZMC1-4-ASF25-I Declanºator de suprasarcinã reglabil Ir
111819 111859 111899 • 0.8 – 1 x In (reglaj din fabricã 0.8 x In)
32 25…32 25…32 350 LZME1-4-ASF32-I LZMB1-4-ASF32-I LZMC1-4-ASF32-I Setarea protecþiei conductorului neutru este implementatã via setarea Ir a
111820 111860 111900 contactelor principale.
40 32…40 32…40 400 LZME1-4-ASF40-I LZMB1-4-ASF40-I LZMC1-4-ASF40-I
111821 111861 111901 Declanºator de scurtcircuit de valoare fixã Ii
• 10 x In
50 40…50 40…50 500 LZME1-4-ASF50-I LZMB1-4-ASF50-I LZMC1-4-ASF50-I
• 350 A pentru In = 20/25/32 A (LZM1)
111822 111862 111902
• 1280 A pentru In = 160 A (LZM1)
63 50…63 50…63 630 LZME1-4-ASF63-I LZMB1-4-ASF63-I LZMC1-4-ASF63-I • 2500 A pentru In = 300 A (LZM2)
111823 111863 111903
80 63…80 63…80 800 LZME1-4-ASF80-I LZMB1-4-ASF80-I LZMC1-4-ASF80-I LZM..1-4-A…
111824 111864 111904 • cu protecþie 100 % la suprasarcinã ºi la scurtcircuit pentru al 4-lea pol
LZM..2-4-A…
100 80…100 80…100 1000 LZME1-4-ASF100-I LZMB1-4-ASF100-I LZMC1-4-ASF100-I • cu protecþie 60 % la suprasarcinã ºi la scurtcircuit pentru al 4-lea pol
111825 111865 111905
125 100…125 100…125 1250 LZME1-4-ASF125-I LZMB1-4-ASF125-I LZMC1-4-ASF125-I
111826 111866 111906
160 125…160 125…160 1280 LZME1-4-ASF160-I LZMB1-4-ASF160-I LZMC1-4-ASF160-I
111827 111867 111907
ªuruburi pentru borne standard, borne ca accesorii
160 125…160 80…100 1600 LZMB2-4-ASF160/100-I LZMC2-4-ASF160/100-I 1 buc.
111926 111944
200 160…200 100…125 2000 LZMB2-4-ASF200/125-I LZMC2-4-ASF200/125-I
111927 111945
250 200…250 125…160 2500 LZMB2-4-ASF250/160-I LZMC2-4-ASF250/160-I
111928 111946
300 240…300 160…200 2500 LZMB2-4-ASF300/200-I LZMC2-4-ASF300/200-I
111929 111947

Indicaţii Indicaþii pentru borne a 25


16 Coduri de comandã Coduri de comandã 17
Întreruptoare automate, cu declanºatoare electronice, tetrapolare Întreruptoare automate , cu declanºatoare electronice, tetrapolare
LZM…2, LZM…3, LZM…4 Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM…2, LZM…3, LZM…4
Capacitate de comutare <<confort>> Capacitate de comutare normalã
36 kA la 415 V 50/60 Hz 50 kA la 415 V 50/60 Hz
Curent nominal = curent Domeniu de reglaj Tip Tip Unitate Indicaţii
nominal neîntrerupt Cod comandã Cod comandã de livrare
Declanºator de Declanºator de Declanºator de
suprasarcinã scurtcircuit scurtcircuit cu
instantaneu temporizare
In = Iu Ir Ii Isd
A A A A
I I

Protecţia sistemelor și a cablurilor


tetrapolare
ªuruburi pentru borne standard, borne ca accesorii
630 315…630 1260…5040 LZMC3-4-AE630/400-I LZMN3-4-AE630/400-I 1 buc. IEC/EN 60947-2
111963 111977 Declanºator de suprasarcinã reglabil Ir
• 0.5 – 1 x In (reglaj din fabricã la 0.8 x In)
Setarea protecþiei conductorului neutru este implementatã via setarea Ir a
contactelor principale..
Mãsurare valoare efectivã (rms) ºi “memorie termicã”

Declanºator de scurtcircuit reglabil Ii


800 400…800 1600…9600 LZMN4-4-AE800/500-I • LZM...3-AE630-I: 2 – 8 x In (reglaj din fabricã la 6 x In)
111986 • LZM...4-4-AE...-I: 2 – 12 x In (reglaj din fabricã la 6 x In)
1000 500…1000 2000…12000 LZMN4-4-AE1000/630-I
111987 LZM...-4-AE.../...-I
• cu protecþie 60 % la suprasarcinã ºi la scurtcircuit pentru al 4-lea pol
1250 630…1250 2500…15000 LZMN4-4-AE1250/800-I
111988
1600 800…1600 3200…19200 LZMN4-4-AE1600/1000-I
111989

Protecţia sistemelor și a cablurilor, protecţia selectivă și a generatoarelor


tetrapolare
ªuruburi pentru borne standard, borne ca accesorii
160 80…160 1920 160…1600 LZMC2-4-VE160/100-I 1 buc. IEC/EN 60947-2
111952 Declanºator de suprasarcinã reglabil Ir
250 125…250 3000 250…2500 LZMC2-4-VE250/160-I • 0.5 – 1 x In (reglaj din fabricã la 0.8 x In)
111953 Setarea protecþiei conductorului neutru este implementatã via setarea Ir a
contactelor principale..
Mãsurare valoare efectivã (rms) ºi “memorie termicã”
400 200…400 800…4400 400…4000 LZMC3-4-VE400/250-I LZMN3-4-VE400/250-I
111964 111972 Declanºator de scurtcircuit cu temporizare, reglabil Isd
• 2 – 10 x Ir (reglaj din fabricã la 6 x Ir)
630 315…630 1260…5040 472…4410 LZMC3-4-VE630/400-I LZMN3-4-VE630/400-I
– LZM…3-VE630-I: 1.5 – 7 x Ir (reglaj din fabricã la 6 x Ir)
111965 111973
Timp de întârziere reglabil tsd
• trepte : 0, 20, 60, 100, 200, 300, 500, 750, 1000 ms (reglaj din fabricã la 0 ms)
800 400…800 1600…9600 800…8000 LZMN4-4-VE800/500-I Declanºator de scurtcircuit reglabil Ii
111990 • LZM2: valoare fixatã 12 x In
1000 500…1000 2000…12000 1000…10000 LZMN4-4-VE1000/630-I • LZM...3-4-VE400-I: 2 – 11 x In (reglaj din fabricã la 6 x In)
111991 • LZM...3-4-VE630-I: 2 – 8 x In (reglaj din fabricã la 6 x In)
• LZM...4-4-VE...-I: 2 – 12 x In (reglaj din fabricã la 12 x In)
1250 630…1250 2500…15000 1250…12500 LZMN4-4-VE1250/800-I
111992 Funcþia i2t constant (reglaj din fabricã la OFF)
1600 800…1600 3200…19200 1600…16000 LZMN4-4-VE1600/1000-I • LZM2 poziþie fixã OFF
111993 • LZM3, LZM4 comutabile (reglaj din fabricã la OFF)

LZM...-4-AE.../...-I
• cu protecþie 60 % la suprasarcinã ºi la scurtcircuit pentru al 4-lea pol

Indicaţii Indicaþii pentru borne a 29


16 Coduri de comandã Coduri de comandã 17
Întreruptoare automate, cu declanºatoare electronice, tetrapolare Întreruptoare automate , cu declanºatoare electronice, tetrapolare
LZM…2, LZM…3, LZM…4 Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM…2, LZM…3, LZM…4
Capacitate de comutare <<confort>> Capacitate de comutare normalã
36 kA la 415 V 50/60 Hz 50 kA la 415 V 50/60 Hz
Curent nominal = curent Domeniu de reglaj Tip Tip Unitate Indicaţii
nominal neîntrerupt Cod comandã Cod comandã de livrare
Declanºator de Declanºator de Declanºator de
suprasarcinã scurtcircuit scurtcircuit cu
instantaneu temporizare
In = Iu Ir Ii Isd
A A A A
I I

Protecţia sistemelor și a cablurilor


tetrapolare
ªuruburi pentru borne standard, borne ca accesorii
630 315…630 1260…5040 LZMC3-4-AE630/400-I LZMN3-4-AE630/400-I 1 buc. IEC/EN 60947-2
111963 111977 Declanºator de suprasarcinã reglabil Ir
• 0.5 – 1 x In (reglaj din fabricã la 0.8 x In)
Setarea protecþiei conductorului neutru este implementatã via setarea Ir a
contactelor principale..
Mãsurare valoare efectivã (rms) ºi “memorie termicã”

Declanºator de scurtcircuit reglabil Ii


800 400…800 1600…9600 LZMN4-4-AE800/500-I • LZM...3-AE630-I: 2 – 8 x In (reglaj din fabricã la 6 x In)
111986 • LZM...4-4-AE...-I: 2 – 12 x In (reglaj din fabricã la 6 x In)
1000 500…1000 2000…12000 LZMN4-4-AE1000/630-I
111987 LZM...-4-AE.../...-I
• cu protecþie 60 % la suprasarcinã ºi la scurtcircuit pentru al 4-lea pol
1250 630…1250 2500…15000 LZMN4-4-AE1250/800-I
111988
1600 800…1600 3200…19200 LZMN4-4-AE1600/1000-I
111989

Protecţia sistemelor și a cablurilor, protecţia selectivă și a generatoarelor


tetrapolare
ªuruburi pentru borne standard, borne ca accesorii
160 80…160 1920 160…1600 LZMC2-4-VE160/100-I 1 buc. IEC/EN 60947-2
111952 Declanºator de suprasarcinã reglabil Ir
250 125…250 3000 250…2500 LZMC2-4-VE250/160-I • 0.5 – 1 x In (reglaj din fabricã la 0.8 x In)
111953 Setarea protecþiei conductorului neutru este implementatã via setarea Ir a
contactelor principale..
Mãsurare valoare efectivã (rms) ºi “memorie termicã”
400 200…400 800…4400 400…4000 LZMC3-4-VE400/250-I LZMN3-4-VE400/250-I
111964 111972 Declanºator de scurtcircuit cu temporizare, reglabil Isd
• 2 – 10 x Ir (reglaj din fabricã la 6 x Ir)
630 315…630 1260…5040 472…4410 LZMC3-4-VE630/400-I LZMN3-4-VE630/400-I
– LZM…3-VE630-I: 1.5 – 7 x Ir (reglaj din fabricã la 6 x Ir)
111965 111973
Timp de întârziere reglabil tsd
• trepte : 0, 20, 60, 100, 200, 300, 500, 750, 1000 ms (reglaj din fabricã la 0 ms)
800 400…800 1600…9600 800…8000 LZMN4-4-VE800/500-I Declanºator de scurtcircuit reglabil Ii
111990 • LZM2: valoare fixatã 12 x In
1000 500…1000 2000…12000 1000…10000 LZMN4-4-VE1000/630-I • LZM...3-4-VE400-I: 2 – 11 x In (reglaj din fabricã la 6 x In)
111991 • LZM...3-4-VE630-I: 2 – 8 x In (reglaj din fabricã la 6 x In)
• LZM...4-4-VE...-I: 2 – 12 x In (reglaj din fabricã la 12 x In)
1250 630…1250 2500…15000 1250…12500 LZMN4-4-VE1250/800-I
111992 Funcþia i2t constant (reglaj din fabricã la OFF)
1600 800…1600 3200…19200 1600…16000 LZMN4-4-VE1600/1000-I • LZM2 poziþie fixã OFF
111993 • LZM3, LZM4 comutabile (reglaj din fabricã la OFF)

LZM...-4-AE.../...-I
• cu protecþie 60 % la suprasarcinã ºi la scurtcircuit pentru al 4-lea pol

Indicaţii Indicaþii pentru borne a 29


18 Coduri de comandã
Întreruptoare-separatoare tripolare, tetrapolare
LN1…, LN2…, LN3…, LN4… Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net

3 poziţii de comutare I, +, 0;
pot fi acþionate de la distanþã prin declanºatoare de deschidere /
de tensiune minimã
tripolare tetrapolare
Curent nominal = Valoare max. Tip Tip Unitate
curent nominal siguranþã fuzibilã Cod comandã Cod comandã de livrare
neîntrerupt caracteristicã gL
In = Iu
A A gL

Întreruptoare-separatoare
Borne standard, ºuruburi pentru borne ca accesorii
63 125 LN1-63-I LN1-4-63-I 1 buc.
111994 111998
100 125 LN1-100-I LN1-4-100-I
111995 111999
125 125 LN1-125-I LN1-4-125-I
111996 112000
160 160 LN1-160-I LN1-4-160-I
111997 112001
ªuruburi pentru borne standard, borne ca accesorii
160 250 LN2-160-I LN2-4-160-I 1 buc.
112002 112005
200 250 LN2-200-I LN2-4-200-I
112003 112006
250 250 LN2-250-I LN2-4-250-I
112004 112007

400 630 LN3-400-I LN3-4-400-I


112008 112010
630 630 LN3-630-I LN3-4-630-I
112009 112011
800 1600 LN4-800-I LN4-4-800-I
112012 112016

1000 1600 LN4-1000-I LN4-4-1000-I


112013 112017
1250 1600 LN4-1250-I LN4-4-1250-I
112014 112018
1600 1600 LN4-1600-I LN4-4-1600-I
112015 112019

Indicaţii Caracteristici de întreruptor principal inclusiv acþionare pozitivã conform IEC/EN 60204 ºi VDE 0113
Caracteristici de izolaþie conform IEC/EN 60947-3 ºi VDE 0660
Protecþia împotriva atingerii accidentale conform cu IEC 100
Indicaþii pentru borne a 21
Note 19

http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB


20 Coduri de comandã Coduri de comandã 21
Moduri de conectare Moduri de conectare
LZM1 Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM1
Tip
Zona maximã de pentru utilizare cu Capacitate de conectare la borne Capacitate de conectare la borne Cod comandã când se Unitate Indicaţii
conectare cabluri comandã separat de livrare
Tipul conductorului AWG/kcmil benzi de Cu (numãr de bare de cupru
segmente x lãþime x lãþime x grosime
grosime segment )

mm2 mm mm

Borne tip cadru


Echipare standard
LZM1(-4) tripolare ºi cablu din cupru 1 x 10 – 701) 1 x 8 – 2/0 2 x 9 x 0.8 NZM1-XKC 1 buc. Conectare standard pentru toate întrerupt. LZM1 ºi LN1.
LN1(-4) tetrapolare 2 x 6 – 25 2x9–4 9 x 9 x 0.8 260015 Kit de conversie pentru întreruptoare automate cu
conectare prin ºuruburi.
10

NZM1-4-XKC 1 buc. Tipul conþine elemente pentru o parte a întreruptorului


12 267075 tripolar sau tetrapolar.
Echipate în interiorul carcasei întreruptorului.
Conectare prin șuruburi
LZM1(-4) tripolare ºi papuci de cablu din 1 x 10 – 70 1 x 8 – 2/0 min. 12 x 5 NZM1-XKS 1 buc. Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în partea de
LN1(-4) tetrapolare cupru 2 x 6 – 25 2x9–4 max. 16 x 5 260019 sus sau de jos a întreruptorului tripolar sau tetrapolar..
1 x 10 – 35 1x8–2 min. 12 x 5 NZM1-4-XKS 1 buc. Echipate în exteriorul carcasei întreruptorului.
papuci de cablu din 2 x 10 – 35 2x8–2 max. 16 x 5 266725 Montarea capacului NZM1(-4)-XKSA este obligatorie
o 6.5 aluminiu (inclus în livrare).
7

16

Borne tip tunel


LZM1(-4) tripolare ºi cablu din cupru 1 x 16 – 95 1 x 6 – 3/0 NZM1-XKA 1 buc. Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în partea de
LN1(-4) tetrapolare cablu din aluminiu – 266730 sus sau de jos a întreruptorului tripolar sau tetrapolar..
NZM1-4-XKA 1 buc. echipare standard cu borne pentru circuite de comandã de
14.5 266731 1 x 0.75 – 2.5 mm2 (18 – 14 AWG) sau
2 x 0.75 – 1.5 mm2 (18 – 14 AWG) conductoare din
cupru.
Echipate în exteriorul carcasei întreruptorului.
Utilizare cu manºoane pentru conductoare flexibile ºi
foarte flexibile. Secþiunea maximã specificatã se poate
utiliza numai pentru fire torsadate ºi fãrã manºoane
aderente.
Montarea capacului NZM1(-4)-XKSA este obligatorie
Conectare din spate
– LZM1(-4) tripolare ºi papuci de cablu din 1 x 2.5 – 25 F 12 x 5 NZM1-XKR 1 buc. Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în partea de
LN1(-4) tetrapolare cupru 2 x 2.5 – 25 F 16 x 5 266734 sus sau de jos a întreruptorului tripolar sau tetrapolar..
1 x 10 – 35 NZM1-4-XKR 1 buc.
papuci de cablu din 2 x 10 – 35 266737

Indicaţii 1) se pot conecta pânã la 240 mmB , funcþie de producãtorul cablului.


20 Coduri de comandã Coduri de comandã 21
Moduri de conectare Moduri de conectare
LZM1 Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM1
Tip
Zona maximã de pentru utilizare cu Capacitate de conectare la borne Capacitate de conectare la borne Cod comandã când se Unitate Indicaţii
conectare cabluri comandã separat de livrare
Tipul conductorului AWG/kcmil benzi de Cu (numãr de bare de cupru
segmente x lãþime x lãþime x grosime
grosime segment )

mm2 mm mm

Borne tip cadru


Echipare standard
LZM1(-4) tripolare ºi cablu din cupru 1 x 10 – 701) 1 x 8 – 2/0 2 x 9 x 0.8 NZM1-XKC 1 buc. Conectare standard pentru toate întrerupt. LZM1 ºi LN1.
LN1(-4) tetrapolare 2 x 6 – 25 2x9–4 9 x 9 x 0.8 260015 Kit de conversie pentru întreruptoare automate cu
conectare prin ºuruburi.
10

NZM1-4-XKC 1 buc. Tipul conþine elemente pentru o parte a întreruptorului


12 267075 tripolar sau tetrapolar.
Echipate în interiorul carcasei întreruptorului.
Conectare prin șuruburi
LZM1(-4) tripolare ºi papuci de cablu din 1 x 10 – 70 1 x 8 – 2/0 min. 12 x 5 NZM1-XKS 1 buc. Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în partea de
LN1(-4) tetrapolare cupru 2 x 6 – 25 2x9–4 max. 16 x 5 260019 sus sau de jos a întreruptorului tripolar sau tetrapolar..
1 x 10 – 35 1x8–2 min. 12 x 5 NZM1-4-XKS 1 buc. Echipate în exteriorul carcasei întreruptorului.
papuci de cablu din 2 x 10 – 35 2x8–2 max. 16 x 5 266725 Montarea capacului NZM1(-4)-XKSA este obligatorie
o 6.5 aluminiu (inclus în livrare).
7

16

Borne tip tunel


LZM1(-4) tripolare ºi cablu din cupru 1 x 16 – 95 1 x 6 – 3/0 NZM1-XKA 1 buc. Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în partea de
LN1(-4) tetrapolare cablu din aluminiu – 266730 sus sau de jos a întreruptorului tripolar sau tetrapolar..
NZM1-4-XKA 1 buc. echipare standard cu borne pentru circuite de comandã de
14.5 266731 1 x 0.75 – 2.5 mm2 (18 – 14 AWG) sau
2 x 0.75 – 1.5 mm2 (18 – 14 AWG) conductoare din
cupru.
Echipate în exteriorul carcasei întreruptorului.
Utilizare cu manºoane pentru conductoare flexibile ºi
foarte flexibile. Secþiunea maximã specificatã se poate
utiliza numai pentru fire torsadate ºi fãrã manºoane
aderente.
Montarea capacului NZM1(-4)-XKSA este obligatorie
Conectare din spate
– LZM1(-4) tripolare ºi papuci de cablu din 1 x 2.5 – 25 F 12 x 5 NZM1-XKR 1 buc. Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în partea de
LN1(-4) tetrapolare cupru 2 x 2.5 – 25 F 16 x 5 266734 sus sau de jos a întreruptorului tripolar sau tetrapolar..
1 x 10 – 35 NZM1-4-XKR 1 buc.
papuci de cablu din 2 x 10 – 35 266737

Indicaţii 1) se pot conecta pânã la 240 mmB , funcþie de producãtorul cablului.


22 Coduri de comandã Coduri de comandã 23
Moduri de conectare Moduri de conectare
LZM1 Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM1
Tip
Zona maximã de pentru utilizare cu Capacitate de conectare la borne Cod comandã când se Unitate Indicaţii
conectare cabluri comandã separat de livrare
Tipul conductorului AWG/kcmil

mm2

Borne pentru circuite de comandã


– LZM1(-4) tripolare ºi Borne cu ºurub 1 x 0.75 – 2.5 1 x 18 – 14 NZM1-XSTS 1 buc. Tipul conþine elemente pentru 2 borne localizate în partea de sus sau de jos a întreruptorului tripolar sau tetrapolar.
LN1(-4) tetrapolare 2 x 0.75 – 1.5 2 x 18 – 16 260150 Include în varianta standard borne tip tunel
Grad de protecþie IP1X
– Borne tip cadru NZM-XSTK 1 buc. NZM-XSTK nu se poate combina cu NZM1(-4)-XIPK. protecþie IP2X împotriva atingerii directe cu degetul.
266739 Înãlþime sau grosime a bornelor circuitelor de comandã:
NZM-XSTK = 2 mm
NZM-XSTS = 2 mm

Capace
– LZM1(-4) tripolare NZM1-XKSA 1 buc. Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în partea de sus sau de jos a întreruptorului tripolar sau tetrapolar.
LN1(-4) 260021 Protecþie împotriva atingerii directe dacã se utilizeazã papuci de cablu, bare sau cleme tip tunel .
– tetrapolare NZM1-4-XKSA 1 buc. Cuprins în kit-urile cu cleme tip tunel sau borne cu ºurub .
266741 Grad de protecþie IP1X pe partea de conectare când se utilizeazã conductor izolat.

Capace pentru borne, decupabile


pentru borne tip cadru
– LZM1 tripolare NZM1-XKSFA 1 buc. Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în partea de sus sau de jos a întreruptorului tripolar sau tetrapolar.
LN1 100780 Creºterea protecþiei împotriva atingerii directe (protecþie simplã împotriva atingerii cu degetul).
– LZM1-4 tetrapolare NZM1-4-XKSFA 1 buc.
LN1-4 100781

Protecţie IP2X împotriva atingerii directe cu degetul


pentru borne tip cadru
– LZM1 tripolare NZM1-XIPK 1 buc. Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în partea de sus sau de jos a întreruptorului tripolar sau tetrapolar.
LN1 266744 Creºterea protecþiei împotriva atingerii directe la IP2X.
– LZM1-4 tetrapolare NZM1-4-XIPK 1 buc. Protejeazã când se ajunge în zona de conectare a cablurilor cu cablurile legate la borne tip cadru.
LN1-4 266745 Nu se pot combina cu borne pentru circuite de comandã NZM-XSTK .

Pentru capac NZM1(-4)-XKSA


– LZM1 tripolare NZM1-XIPA 1 buc. Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în partea de sus sau de jos a întreruptorului tripolar sau tetrapolar.
LN1 266748 Creºterea protecþiei împotriva atingerii directe la IP2X.
– LZM1-4 tetrapolare NZM1-4-XIPA 1 buc.
LN1-4 266749
22 Coduri de comandã Coduri de comandã 23
Moduri de conectare Moduri de conectare
LZM1 Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM1
Tip
Zona maximã de pentru utilizare cu Capacitate de conectare la borne Cod comandã când se Unitate Indicaţii
conectare cabluri comandã separat de livrare
Tipul conductorului AWG/kcmil

mm2

Borne pentru circuite de comandã


– LZM1(-4) tripolare ºi Borne cu ºurub 1 x 0.75 – 2.5 1 x 18 – 14 NZM1-XSTS 1 buc. Tipul conþine elemente pentru 2 borne localizate în partea de sus sau de jos a întreruptorului tripolar sau tetrapolar.
LN1(-4) tetrapolare 2 x 0.75 – 1.5 2 x 18 – 16 260150 Include în varianta standard borne tip tunel
Grad de protecþie IP1X
– Borne tip cadru NZM-XSTK 1 buc. NZM-XSTK nu se poate combina cu NZM1(-4)-XIPK. protecþie IP2X împotriva atingerii directe cu degetul.
266739 Înãlþime sau grosime a bornelor circuitelor de comandã:
NZM-XSTK = 2 mm
NZM-XSTS = 2 mm

Capace
– LZM1(-4) tripolare NZM1-XKSA 1 buc. Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în partea de sus sau de jos a întreruptorului tripolar sau tetrapolar.
LN1(-4) 260021 Protecþie împotriva atingerii directe dacã se utilizeazã papuci de cablu, bare sau cleme tip tunel .
– tetrapolare NZM1-4-XKSA 1 buc. Cuprins în kit-urile cu cleme tip tunel sau borne cu ºurub .
266741 Grad de protecþie IP1X pe partea de conectare când se utilizeazã conductor izolat.

Capace pentru borne, decupabile


pentru borne tip cadru
– LZM1 tripolare NZM1-XKSFA 1 buc. Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în partea de sus sau de jos a întreruptorului tripolar sau tetrapolar.
LN1 100780 Creºterea protecþiei împotriva atingerii directe (protecþie simplã împotriva atingerii cu degetul).
– LZM1-4 tetrapolare NZM1-4-XKSFA 1 buc.
LN1-4 100781

Protecţie IP2X împotriva atingerii directe cu degetul


pentru borne tip cadru
– LZM1 tripolare NZM1-XIPK 1 buc. Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în partea de sus sau de jos a întreruptorului tripolar sau tetrapolar.
LN1 266744 Creºterea protecþiei împotriva atingerii directe la IP2X.
– LZM1-4 tetrapolare NZM1-4-XIPK 1 buc. Protejeazã când se ajunge în zona de conectare a cablurilor cu cablurile legate la borne tip cadru.
LN1-4 266745 Nu se pot combina cu borne pentru circuite de comandã NZM-XSTK .

Pentru capac NZM1(-4)-XKSA


– LZM1 tripolare NZM1-XIPA 1 buc. Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în partea de sus sau de jos a întreruptorului tripolar sau tetrapolar.
LN1 266748 Creºterea protecþiei împotriva atingerii directe la IP2X.
– LZM1-4 tetrapolare NZM1-4-XIPA 1 buc.
LN1-4 266749
24 Coduri de comandã Coduri de comandã 25
Moduri de conectare Moduri de conectare
LZM2 Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM2

Zona maximã de pentru utilizare cu Capacitatea de conectare a bornelor Capacitatea de conectare Tip Tip Unitate Indicaţii
conectare cabluri Tipul Capacitatea de AWG/kcmil benzi de cupru (numãr de Bare de cupru Cod comandã când se Cod comandã când se de
conductorului conectare a segmente x lãþime x lãþime x comandã cu unitatea de comandã separat livrare
bornelor grosime segment) grosime bazã

mm2 mm mm

Borne tip cadru


LZM2(-4) Tripolare conductoare din 1 x 4 – 185 1 x 11 – 350 f 2 x 9 x 0.8 +NZM2-160-XKCO NZM2-160-XKC 1 buc. Tipul ºi sufixul de tip conþin elemente pentru o parte a
LN2(-4) ºi cupru 2 x 4 – 70 2 x 12 – 2/0 262218 262240 întreruptorului situatã sus sau jos, pentru întreruptoare
tetrapolar cablu din cupru +NZM2-160-XKCU tripolare sau tetrapolare.
15

e 262223 Kit de conversie pentru întreruptor cu borne cu ºurub.


Echipate în interiorul carcasei întreruptorului
18 +NZM2-250-XKCO NZM2-250-XKC O = pentru echipare pe partea de sus
262242 262244 U = pentru echipare pe partea de jos
+NZM2-250-XKCU Ue f 525 V AC:
262243 • Utilizaþi capace NZM2(4)-XKSA.
+NZM2-4-160-XKCO NZM2-4-160-XKC Utilizare cu manºoane pentru conductoare flexibile ºi
266751 266755 foarte flexibile. Secþiunea maximã specificatã se poate
utiliza numai pentru fire flexibile ºi fãrã manºoane
+NZM2-4-160-XKCU aderente.
266753
+NZM2-4-250-XKCO NZM2-4-250-XKC
266752 266756
+NZM2-4-250-XKCU
266754
Borne cu șurub
Echipare standard
LZM2(-4) Tripolare papuci de cablu 1 x 4 – 185 1 x 11 – 3/0 f 2 x 16 x 0.8 f 16 x 5 NZM2-XKS 1 buc. Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în partea
LN2(-4) ºi din cupru 2 x 4 – 70 2 x 12 260030 de sus sau de jos a întreruptorului tripolar sau tetrapolar.
tetrapolar 1 x 10 – 50 1 x 8 – 1/0 Conectare standard pentru toate întreruptoarele
e papuc de cablu 2 x 10 – 50 2 x 8 – 1/0 automate LZM2.
o 8.5
din aluminiu Kit de conversie pentru întreruptor cu borne tip cadru.
8

24 NZM2-4-XKS 1 buc. Utilizaþi papuci de cablu speciali varianta îngustã, a 27


266750 Echipate în interiorul carcasei întreruptorului
Dacã se foloseºte magistrala de bare, este necesarã
izolarea (400 mm) de ex prin manºon ºi utilizarea unui
capac NZM2(-4)-XKSA .
Ue f 525 V AC:
• pentru toate celelalte materiale de conectare trebuie
utilizat capacul NZM2(-4)-XKSA .

Cleme tip tunel


LZM2(-4) Tripolare cablu din cupru 1 x 16 … 185 1 x 6 – 350 NZM2-XKA 1 buc. Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în partea
LN2(-4) ºi cablu din 1 x 16 … 185 – 271457 de sus sau de jos a întreruptorului tripolar sau tetrapolar.
tetrapolar aluminiu Standard cu borne ale circuitelor de comandã pentru
e conductoare din cupru
20.5 1 x 0.75 – 2.5 mm2 (18 – 14 AWG) sau
NZM2-4-XKA 1 buc. 2 x 0.75 – 1.5 mm2 (18 – 16 AWG) .
271458 Echipate în exteriorul carcasei întreruptorului
Utilizare cu manºoane pentru conductoare flexibile ºi
foarte flexibile. Secþiunea maximã specificatã se poate
utiliza numai pentru fire torsadate ºi fãrã manºoane
aderente.
Montarea capacului NZM2(-4)-XKSA este obligatorie
(inclus în livrare).

Conectare pe spate
Dacã se utilizeazã papucii de cablu fãrã capac NZM3(-4)-XKSA aceºtia trebuie izolaþi.
LZM2(-4) Tripolare papuci de cablu 1 x 4 – 185 f 2 x 16 x 0.8 f 16 x 5 +NZM2-XKRO NZM2-XKR 1 buc. Tipul ºi sufixul de tip conþin elemente pentru o parte a
LN2(-4) ºi din cupru 2 x 4 – 70 F 6 x 24 x 0.5 F 20 x 5 266763 266765 întreruptorului situatã sus sau jos, pentru întreruptoare
tetrapolar 1 x 10 – 50 +NZM2-XKRU NZM2-4-XKR tripolare sau tetrapolare.
e papuc de cablu 2 x 10 – 50 266764 266768 O = pentru echipare pe partea de sus
din aluminiu U = pentru echipare pe partea de jos
+NZM2-4-XKRO
266766
+NZM2-4-XKRU
266767
Indicaţii 1) se pot conecta conductori pânã la 240 mmB , funcþie de producãtorul acestora.
24 Coduri de comandã Coduri de comandã 25
Moduri de conectare Moduri de conectare
LZM2 Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM2

Zona maximã de pentru utilizare cu Capacitatea de conectare a bornelor Capacitatea de conectare Tip Tip Unitate Indicaţii
conectare cabluri Tipul Capacitatea de AWG/kcmil benzi de cupru (numãr de Bare de cupru Cod comandã când se Cod comandã când se de
conductorului conectare a segmente x lãþime x lãþime x comandã cu unitatea de comandã separat livrare
bornelor grosime segment) grosime bazã

mm2 mm mm

Borne tip cadru


LZM2(-4) Tripolare conductoare din 1 x 4 – 185 1 x 11 – 350 f 2 x 9 x 0.8 +NZM2-160-XKCO NZM2-160-XKC 1 buc. Tipul ºi sufixul de tip conþin elemente pentru o parte a
LN2(-4) ºi cupru 2 x 4 – 70 2 x 12 – 2/0 262218 262240 întreruptorului situatã sus sau jos, pentru întreruptoare
tetrapolar cablu din cupru +NZM2-160-XKCU tripolare sau tetrapolare.
15

e 262223 Kit de conversie pentru întreruptor cu borne cu ºurub.


Echipate în interiorul carcasei întreruptorului
18 +NZM2-250-XKCO NZM2-250-XKC O = pentru echipare pe partea de sus
262242 262244 U = pentru echipare pe partea de jos
+NZM2-250-XKCU Ue f 525 V AC:
262243 • Utilizaþi capace NZM2(4)-XKSA.
+NZM2-4-160-XKCO NZM2-4-160-XKC Utilizare cu manºoane pentru conductoare flexibile ºi
266751 266755 foarte flexibile. Secþiunea maximã specificatã se poate
utiliza numai pentru fire flexibile ºi fãrã manºoane
+NZM2-4-160-XKCU aderente.
266753
+NZM2-4-250-XKCO NZM2-4-250-XKC
266752 266756
+NZM2-4-250-XKCU
266754
Borne cu șurub
Echipare standard
LZM2(-4) Tripolare papuci de cablu 1 x 4 – 185 1 x 11 – 3/0 f 2 x 16 x 0.8 f 16 x 5 NZM2-XKS 1 buc. Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în partea
LN2(-4) ºi din cupru 2 x 4 – 70 2 x 12 260030 de sus sau de jos a întreruptorului tripolar sau tetrapolar.
tetrapolar 1 x 10 – 50 1 x 8 – 1/0 Conectare standard pentru toate întreruptoarele
e papuc de cablu 2 x 10 – 50 2 x 8 – 1/0 automate LZM2.
o 8.5
din aluminiu Kit de conversie pentru întreruptor cu borne tip cadru.
8

24 NZM2-4-XKS 1 buc. Utilizaþi papuci de cablu speciali varianta îngustã, a 27


266750 Echipate în interiorul carcasei întreruptorului
Dacã se foloseºte magistrala de bare, este necesarã
izolarea (400 mm) de ex prin manºon ºi utilizarea unui
capac NZM2(-4)-XKSA .
Ue f 525 V AC:
• pentru toate celelalte materiale de conectare trebuie
utilizat capacul NZM2(-4)-XKSA .

Cleme tip tunel


LZM2(-4) Tripolare cablu din cupru 1 x 16 … 185 1 x 6 – 350 NZM2-XKA 1 buc. Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în partea
LN2(-4) ºi cablu din 1 x 16 … 185 – 271457 de sus sau de jos a întreruptorului tripolar sau tetrapolar.
tetrapolar aluminiu Standard cu borne ale circuitelor de comandã pentru
e conductoare din cupru
20.5 1 x 0.75 – 2.5 mm2 (18 – 14 AWG) sau
NZM2-4-XKA 1 buc. 2 x 0.75 – 1.5 mm2 (18 – 16 AWG) .
271458 Echipate în exteriorul carcasei întreruptorului
Utilizare cu manºoane pentru conductoare flexibile ºi
foarte flexibile. Secþiunea maximã specificatã se poate
utiliza numai pentru fire torsadate ºi fãrã manºoane
aderente.
Montarea capacului NZM2(-4)-XKSA este obligatorie
(inclus în livrare).

Conectare pe spate
Dacã se utilizeazã papucii de cablu fãrã capac NZM3(-4)-XKSA aceºtia trebuie izolaþi.
LZM2(-4) Tripolare papuci de cablu 1 x 4 – 185 f 2 x 16 x 0.8 f 16 x 5 +NZM2-XKRO NZM2-XKR 1 buc. Tipul ºi sufixul de tip conþin elemente pentru o parte a
LN2(-4) ºi din cupru 2 x 4 – 70 F 6 x 24 x 0.5 F 20 x 5 266763 266765 întreruptorului situatã sus sau jos, pentru întreruptoare
tetrapolar 1 x 10 – 50 +NZM2-XKRU NZM2-4-XKR tripolare sau tetrapolare.
e papuc de cablu 2 x 10 – 50 266764 266768 O = pentru echipare pe partea de sus
din aluminiu U = pentru echipare pe partea de jos
+NZM2-4-XKRO
266766
+NZM2-4-XKRU
266767
Indicaţii 1) se pot conecta conductori pânã la 240 mmB , funcþie de producãtorul acestora.
26 Coduri de comandã Coduri de comandã 27
Moduri de conectare Moduri de conectare
LZM2 Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM2

Zona maximã de pentru utilizare cu Capacitatea de conectare a bornelor Tip Unitate Indicaţii
conectare cabluri Tipul conductorului Capacitatea de AWG/kcmil Copper busbar Cod comandã când se de
conectare a lãþime x comandã separat livrare
bornelor grosime
mm
mm2

Borne circuit de comandã


LZM2(-4) Tripolare ºi borne cu ºurub 1 x 0.75 – 2.5 1 x 18 – 14 NZM2-XSTS 1 buc. Tipul conþine elemente pentru 2 borne situate în partea de sus sau de jos a întreruptorului tripolar
LN2(-4) tetrapolare 2 x 0.75 – 1.5 2 x 18 – 16 260156 sau tetrapolar.
Include ca standard borne tip tunel
Grad de protecþie IP1X
NZM-XSTK nu se poate combina cu NZM2(-4)-XIPK IP2X protecþia împotriva atingerii directe cu
LZM2(-4) Tripolare ºi Borne tip cadru 1 x 0.75 – 2.5 1 x 18 – 14 NZM-XSTK 1 buc. degetul.
LN2(-4) tetrapolare 2 x 0.75 – 1.5 2 x 18 – 16 266739 Înãlþimea sau grosimea bornelor pentru circuite de comandã:
NZM-XSTK = 2 mm
NZM-XSTS = 2 mm
Capace
LZM2 cu 3 poli NZM2-XKSA 1 buc. Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în partea de sus sau de jos a întreruptorului tripolar
LN2 260038 sau tetrapolar.
LZM2-4 cu 4 poli NZM2-4-XKSA 1 buc. Protecþia împotriva atingerii directe când se folosesc papuci de cablu, bare de magistralã sau cleme
LN2-4 266770 tip tunel
Grad de protecþie IP1X pe partea de conectare când se utilizeazã material conductor izolat.

Capace, decupabile
LZM2 cu 3 poli NZM2-XKSFA 1 buc. Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în partea de sus sau de jos a întreruptorului tripolar
LN2 104640 sau tetrapolar.
Creºterea protecþiei împotriva atingerii directe (protecþie simplificatã împotriva atingerii cu
degetul).
LZM2-4 cu 4 poli NZM2-4-XKSFA 1 buc.
LN2-4 104641
Protecţie IP2X împotriva atingerii directe cu degetul
pentru borne tip cadru
LZM2 cu 3 poli NZM2-XIPK 1 buc. Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în partea de sus sau de jos a întreruptorului tripolar
LN2 266773 sau tetrapolar.
Creºterea protecþiei împotriva atingerii directe la IP2X.
LZM2-4 cu 4 poli NZM2-4-XIPK 1 buc. Protejeazã când se ajunge în zona de conectare a cablurilor cu cablurile legate la borne tip cadru.
LN2-4 266774 Cu 2 conductoare secþiune minimã 25 mm2.
Nu se pot combina cu borne pentru circuite de comandã NZM-XSTK.
pentru capace NZM2(-4)-XKSA or NZM2(-4)
LZM2 cu 3 poli NZM2-XIPA 1 buc. Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în partea de sus sau de jos a întreruptorului tripolar
LN2 266777 sau tetrapolar.
LZM2-4 cu 4 poli NZM2-4-XIPA 1 buc. Creºterea protecþiei împotriva atingerii directe la IP2X.
LN2-4 266778

Papuci de cablu din cupru


Dacã se utilizeazã papucii fãrã capacul NZM3(-4)-XKSA , aceºtia trebuie izolaþi.
95 mm2 LZM2(-4) Tripolare ºi KS95-NZM7 3 buc. Tipul conþine un papuc de cablu pentru întreruptor tripolar sau tetrapolar.
LN2(-4) tetrapolare 059775 Papuc de cablu special , varianta îngustã
120 mm2 KS120-NZM7
059776
150 mm2 KS150-NZM7
059777
185 mm2 NZM2-XKS185
260032
26 Coduri de comandã Coduri de comandã 27
Moduri de conectare Moduri de conectare
LZM2 Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM2

Zona maximã de pentru utilizare cu Capacitatea de conectare a bornelor Tip Unitate Indicaţii
conectare cabluri Tipul conductorului Capacitatea de AWG/kcmil Copper busbar Cod comandã când se de
conectare a lãþime x comandã separat livrare
bornelor grosime
mm
mm2

Borne circuit de comandã


LZM2(-4) Tripolare ºi borne cu ºurub 1 x 0.75 – 2.5 1 x 18 – 14 NZM2-XSTS 1 buc. Tipul conþine elemente pentru 2 borne situate în partea de sus sau de jos a întreruptorului tripolar
LN2(-4) tetrapolare 2 x 0.75 – 1.5 2 x 18 – 16 260156 sau tetrapolar.
Include ca standard borne tip tunel
Grad de protecþie IP1X
NZM-XSTK nu se poate combina cu NZM2(-4)-XIPK IP2X protecþia împotriva atingerii directe cu
LZM2(-4) Tripolare ºi Borne tip cadru 1 x 0.75 – 2.5 1 x 18 – 14 NZM-XSTK 1 buc. degetul.
LN2(-4) tetrapolare 2 x 0.75 – 1.5 2 x 18 – 16 266739 Înãlþimea sau grosimea bornelor pentru circuite de comandã:
NZM-XSTK = 2 mm
NZM-XSTS = 2 mm
Capace
LZM2 cu 3 poli NZM2-XKSA 1 buc. Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în partea de sus sau de jos a întreruptorului tripolar
LN2 260038 sau tetrapolar.
LZM2-4 cu 4 poli NZM2-4-XKSA 1 buc. Protecþia împotriva atingerii directe când se folosesc papuci de cablu, bare de magistralã sau cleme
LN2-4 266770 tip tunel
Grad de protecþie IP1X pe partea de conectare când se utilizeazã material conductor izolat.

Capace, decupabile
LZM2 cu 3 poli NZM2-XKSFA 1 buc. Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în partea de sus sau de jos a întreruptorului tripolar
LN2 104640 sau tetrapolar.
Creºterea protecþiei împotriva atingerii directe (protecþie simplificatã împotriva atingerii cu
degetul).
LZM2-4 cu 4 poli NZM2-4-XKSFA 1 buc.
LN2-4 104641
Protecţie IP2X împotriva atingerii directe cu degetul
pentru borne tip cadru
LZM2 cu 3 poli NZM2-XIPK 1 buc. Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în partea de sus sau de jos a întreruptorului tripolar
LN2 266773 sau tetrapolar.
Creºterea protecþiei împotriva atingerii directe la IP2X.
LZM2-4 cu 4 poli NZM2-4-XIPK 1 buc. Protejeazã când se ajunge în zona de conectare a cablurilor cu cablurile legate la borne tip cadru.
LN2-4 266774 Cu 2 conductoare secþiune minimã 25 mm2.
Nu se pot combina cu borne pentru circuite de comandã NZM-XSTK.
pentru capace NZM2(-4)-XKSA or NZM2(-4)
LZM2 cu 3 poli NZM2-XIPA 1 buc. Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în partea de sus sau de jos a întreruptorului tripolar
LN2 266777 sau tetrapolar.
LZM2-4 cu 4 poli NZM2-4-XIPA 1 buc. Creºterea protecþiei împotriva atingerii directe la IP2X.
LN2-4 266778

Papuci de cablu din cupru


Dacã se utilizeazã papucii fãrã capacul NZM3(-4)-XKSA , aceºtia trebuie izolaþi.
95 mm2 LZM2(-4) Tripolare ºi KS95-NZM7 3 buc. Tipul conþine un papuc de cablu pentru întreruptor tripolar sau tetrapolar.
LN2(-4) tetrapolare 059775 Papuc de cablu special , varianta îngustã
120 mm2 KS120-NZM7
059776
150 mm2 KS150-NZM7
059777
185 mm2 NZM2-XKS185
260032
28 Coduri de comandã Coduri de comandã 29
Moduri de conectare Moduri de conectare
LZM3 Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM3

Zona maximã de Curent pentru utilizare cu Capacitatea de conectare a Capacitatea de Tip Tip Unitate Indicaţii
conectare cabluri nominal1) bornelor conectare a bornelor Cod comandã Cod comandã de livrare
In Tipul de Capacitatea de AWG/kcmil Cu strip (number of Bare din cupru când se comandã când se comandã
conductor conectare a segments x lãþime x lãþime x cu unitatea de separat
bornelor segment grosime) grosime bazã
A mm2 mm mm

Borne tip cadru


max. 500 LZM3(-4) tripolare ºi conductoare 1 x 35 – 240 1 x 2 – 500 min. 6 x 16 x 0.8 +NZM3-XKCO NZM3-XKC 1 buc. Tipul ºi sufixul de tip conþin elemente pentru o
400 UL/CSA LN3(-4) tetrapolare din cupru 2 x 16 – 120 max. 20 x 24 x 0.5 262246 260042 parte a întreruptorului situatã sus sau jos, pentru
cablu de or +NZM3-XKCU întreruptoare tripolare sau tetrapolare
16

cupru max. 11 x 21 x 1 262245 Kit de conversie pentru întreruptor automat cu


borne cu ºurub.
630 1 x 35 – 240 1 x 2 – 500 min. 6 x 16 x 0.8 +NZM3-4-XKCO NZM3-4-XKC Echipate în interiorul carcasei întreruptorului
25
2 x 16 – 120 max. 20 x 24 x 0.5 266781 266783 O =pentru echipare pe partea de sus
or +NZM3-4-XKCU U =pentru echipare pe partea de jos
max. 11 x 21 x 1 266782 Ue f 525 V AC:
• Utilizaþi capacul NZM3(-4)-XKSA .
Utilizare cu manºoane pentru conductoare
flexibile ºi foarte flexibile, notaþi capacitatea max.
de conectare a bornelor când se folosesc
manºoane aderente.
Borne cu șurub
630 LZM3(-4) tripolare ºi papuci de 1 x 16 – 240 1 x 4 – 350 10 x 32 x 1.0 30 x 10 NZM3-XKS 1 buc. Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în
LN3(-4) tetrapolare cablu din 2 x 16 – 240 2 x 350 + 5 x 32 x 1.0 + 30 x 5 260039 partea de sus sau de jos a întreruptorului tripolar
15

max. 400 cupru 1 x 10 – 120 NZM3-4-XKS 1 buc. sau tetrapolar.


2 x 10 – 120 266780 Conectare standard pentru toate întreruptoarele
o 10.5 papuc de LZM3 ºi întreruptoarele-separatoare LN3 .
32 cablu din Kit de conversie pentru întreruptor automat cu
aluminiu borne tip cadru.
Utilizaþi papuci de cablu speciali , varianta îngustã,
a 32
Echipate în interiorul carcasei întreruptorului
Dacã se utilizeazã magistrale de bare este
necesarã izolarea (400 mm) de ex. folosind
manºoane cu contracþie la cald ºi un capac NZM3(-
4)-XKSA.
Ue f 525 V AC:
Pentru toate celelalte moduri de conectare trebuie
Piese de extindere pe lăţime a conexiunii
630 LZM3(-4) tripolare ºi papuci de 2 x 300 2 x 500 (2 x) 10 x 50 x 1.0 (2 x) 10 x 50 NZM3-XKV70 1 buc. Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în
LN3(-4) tetrapolare cablu din 100514 partea de sus sau de jos a întreruptorului tripolar
cupru NZM3-4-XKV70 1 buc. sau tetrapolar.
100515 Gãuri centrale, de ex. pentru pânã la 2 papuci de
papuc de cablu pe fazã.
cablu din Pot fi montate la întreruptoarele cu borne cu ºurub
aluminiu Cuprinde izolaþii de fazã.
Distanþa între axele polilor cu
NZM3(-4)-XKV70: 70 mm
Gãuri disponibile pentru cablu de comandã.
Se pot instala bornele NZM3(-4)-XK300 ºi NZM3(-
4)-XK22X21 .

Indicaţii 1) Datele
urmãtoare se referã la curentul nominal: valorile au fost determinate conform
IEC/EN 60947 (aparaturã de comutare standard) ºi în general raportate la secþiunea
maximã, fiind prezentate în scop orientativ.
28 Coduri de comandã Coduri de comandã 29
Moduri de conectare Moduri de conectare
LZM3 Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM3

Zona maximã de Curent pentru utilizare cu Capacitatea de conectare a Capacitatea de Tip Tip Unitate Indicaţii
conectare cabluri nominal1) bornelor conectare a bornelor Cod comandã Cod comandã de livrare
In Tipul de Capacitatea de AWG/kcmil Cu strip (number of Bare din cupru când se comandã când se comandã
conductor conectare a segments x lãþime x lãþime x cu unitatea de separat
bornelor segment grosime) grosime bazã
A mm2 mm mm

Borne tip cadru


max. 500 LZM3(-4) tripolare ºi conductoare 1 x 35 – 240 1 x 2 – 500 min. 6 x 16 x 0.8 +NZM3-XKCO NZM3-XKC 1 buc. Tipul ºi sufixul de tip conþin elemente pentru o
400 UL/CSA LN3(-4) tetrapolare din cupru 2 x 16 – 120 max. 20 x 24 x 0.5 262246 260042 parte a întreruptorului situatã sus sau jos, pentru
cablu de or +NZM3-XKCU întreruptoare tripolare sau tetrapolare
16

cupru max. 11 x 21 x 1 262245 Kit de conversie pentru întreruptor automat cu


borne cu ºurub.
630 1 x 35 – 240 1 x 2 – 500 min. 6 x 16 x 0.8 +NZM3-4-XKCO NZM3-4-XKC Echipate în interiorul carcasei întreruptorului
25
2 x 16 – 120 max. 20 x 24 x 0.5 266781 266783 O =pentru echipare pe partea de sus
or +NZM3-4-XKCU U =pentru echipare pe partea de jos
max. 11 x 21 x 1 266782 Ue f 525 V AC:
• Utilizaþi capacul NZM3(-4)-XKSA .
Utilizare cu manºoane pentru conductoare
flexibile ºi foarte flexibile, notaþi capacitatea max.
de conectare a bornelor când se folosesc
manºoane aderente.
Borne cu șurub
630 LZM3(-4) tripolare ºi papuci de 1 x 16 – 240 1 x 4 – 350 10 x 32 x 1.0 30 x 10 NZM3-XKS 1 buc. Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în
LN3(-4) tetrapolare cablu din 2 x 16 – 240 2 x 350 + 5 x 32 x 1.0 + 30 x 5 260039 partea de sus sau de jos a întreruptorului tripolar
15

max. 400 cupru 1 x 10 – 120 NZM3-4-XKS 1 buc. sau tetrapolar.


2 x 10 – 120 266780 Conectare standard pentru toate întreruptoarele
o 10.5 papuc de LZM3 ºi întreruptoarele-separatoare LN3 .
32 cablu din Kit de conversie pentru întreruptor automat cu
aluminiu borne tip cadru.
Utilizaþi papuci de cablu speciali , varianta îngustã,
a 32
Echipate în interiorul carcasei întreruptorului
Dacã se utilizeazã magistrale de bare este
necesarã izolarea (400 mm) de ex. folosind
manºoane cu contracþie la cald ºi un capac NZM3(-
4)-XKSA.
Ue f 525 V AC:
Pentru toate celelalte moduri de conectare trebuie
Piese de extindere pe lăţime a conexiunii
630 LZM3(-4) tripolare ºi papuci de 2 x 300 2 x 500 (2 x) 10 x 50 x 1.0 (2 x) 10 x 50 NZM3-XKV70 1 buc. Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în
LN3(-4) tetrapolare cablu din 100514 partea de sus sau de jos a întreruptorului tripolar
cupru NZM3-4-XKV70 1 buc. sau tetrapolar.
100515 Gãuri centrale, de ex. pentru pânã la 2 papuci de
papuc de cablu pe fazã.
cablu din Pot fi montate la întreruptoarele cu borne cu ºurub
aluminiu Cuprinde izolaþii de fazã.
Distanþa între axele polilor cu
NZM3(-4)-XKV70: 70 mm
Gãuri disponibile pentru cablu de comandã.
Se pot instala bornele NZM3(-4)-XK300 ºi NZM3(-
4)-XK22X21 .

Indicaţii 1) Datele
urmãtoare se referã la curentul nominal: valorile au fost determinate conform
IEC/EN 60947 (aparaturã de comutare standard) ºi în general raportate la secþiunea
maximã, fiind prezentate în scop orientativ.
30 Coduri de comandã Coduri de comandã 31
Moduri de conectare Moduri de conectare
LZM3 Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM3

Zona maximã Curent pentru utilizare cu Capacitatea de conectare a Capacitatea de Tip Tip Unitate Indicaţii
de conectare nominal1) bornelor conectare a bornelor Cod comandã Cod comandã de
Tipul de Capacitatea de AWG/kcmil Cu strip (number of Bare din când se comandã când se comandã
conductor conectare a segments x lãþime x cupru lãþime cu unitatea de separat
segment grosime) x grosime bazã
In
A mm2 mm mm

Piese pentru extinderea lăţimii de conectare


max. 500 LZM3, LN3 cu 3 poli cablu de 1 x 120 – 300 NZM3-XK300 1 buc. Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în
cupru 100782 partea de sus sau de jos a întreruptorului tripolar
LZM3-4, LN3-4 cu 4 poli NZM3-4-XK300 1 buc. sau tetrapolar.
100783 Numai în combinaþie cu piese de extindere pe
lãþime NZM3(-4)-XKV70.
630 LZM3, LN3 cu 3 poli (2 x) 11 x 21 x 1.0 NZM3-XK22X21 1 buc. Utilizare cu manºoane pentru conductoare flexibile
100784 ºi foarte flexibile.
LZM3-4, LN3-4 cu 4 poli (2 x) 11 x 21 x 1.0 NZM3-4- 1 buc. Standard cu borne pentru circuite de comandã
XK22X21 pentru conductoare din cupru
100785 1 x 0.75 – 2.5 mm2 sau 2 x 0.75 – 1.5 mm2
Borne tip tunel.
– max. 350 LZM3(-4) tripolare ºi conductoar 1 x 16 – 1852) 1 x 6 – 350 NZM3-XKA1 1 buc. Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în
LN3(-4) tetrapolare e din cupru – 271459 partea de sus sau de jos a întreruptorului tripolar
cablu de NZM3-4-XKA1 1 buc. sau tetrapolar.
cupru 271460 Standard cu borne ale circuitelor de comandã
Al pentru conductoare din cupru
conductors 1 x 0.75 – 2.5 mm2 (18 – 14 AWG) sau
20.5 Al cable 2 x 0.75 – 1.5 mm2 (18 – 16 AWG) .
Echipate în exteriorul carcasei întreruptorului
Utilizare cu manºoane pentru conductoare flexibile
– max. 630 1 x 50 – 240 1 x 0 – 500 NZM3-XKA2 1 buc. ºi foarte flexibile. Secþiunea maximã specificatã se
2 x 50 – 240 2 x 0 – 500 271461 poate utiliza numai pentru fire torsadate ºi fãrã
manºoane aderente.
NZM3-4-XKA2 1 buc. Montarea capacului NZM2(-4)-XKSA este
271462 obligatorie (inclus în livrare).

22.5

Legãturi spate
fãrã agrementare UL/CSA
max. 630 LZM3(-4) tripolare ºi Copper 1 x 16 – 240 +NZM3-XKRO NZM3-XKR 1 buc. Tipul ºi sufixul de tip conþin elemente pentru o
LN3(-4) tetrapolare cables 2 x 16 – 240 266790 266792 parte a întreruptorului situatã sus sau jos, pentru
cablu de +NZM3-XKRU NZM3-4-XKR 1 buc. întreruptoare tripolare sau tetrapolare.
cupru 266791 266795 O =pentru echipare pe partea de sus
U =pentru echipare pe partea de jos
+NZM3-4-XKRO
266793
+NZM3-4-XKRU
266794
max. 500 – – 1 x 10 – 120 min.6 x 16 x 0.8 Min. 20 x 5
2 x 10 – 120 Max. 10 x 32 x 1.0 Max. 30 x 10
Borne pentru circuite de comandã
– LZM3(-4) tripolare ºi Borne cu 1 x 0.75 – 2.5 1 x 18 – 14 NZM3/4-XSTS 1 buc. Tipul conþine elemente pentru 2 borne situate în
LN3(-4) tetrapolare ºurub 2 x 0.75 – 1.5 2 x 18 – 16 266797 partea de sus sau de jos a întreruptorului tripolar
sau tetrapolar.
Incluse ca standard cu borna tip tunel.
Grad de protecþie IP1X
– LZM3(-4) Bornã tip NZM-XSTK 1 buc. Înãlþime sau grosime a bornelor pentru circuite de
LN3(-4) cadru 266739 comandã
NZM-XSTS = 2 mm

Indicaţii 1) Datele urmãtoare se referã la curentul nominal: valorile au fost determinate conform IEC/EN
60947 (aparaturã de comutare standard) ºi în general raportate la secþiunea maximã, fiind
prezentate în scop orientativ.
Atenþie la standardele de proiectare care trebuie aplicate în fiecare caz.
30 Coduri de comandã Coduri de comandã 31
Moduri de conectare Moduri de conectare
LZM3 Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM3

Zona maximã Curent pentru utilizare cu Capacitatea de conectare a Capacitatea de Tip Tip Unitate Indicaţii
de conectare nominal1) bornelor conectare a bornelor Cod comandã Cod comandã de
Tipul de Capacitatea de AWG/kcmil Cu strip (number of Bare din când se comandã când se comandã
conductor conectare a segments x lãþime x cupru lãþime cu unitatea de separat
segment grosime) x grosime bazã
In
A mm2 mm mm

Piese pentru extinderea lăţimii de conectare


max. 500 LZM3, LN3 cu 3 poli cablu de 1 x 120 – 300 NZM3-XK300 1 buc. Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în
cupru 100782 partea de sus sau de jos a întreruptorului tripolar
LZM3-4, LN3-4 cu 4 poli NZM3-4-XK300 1 buc. sau tetrapolar.
100783 Numai în combinaþie cu piese de extindere pe
lãþime NZM3(-4)-XKV70.
630 LZM3, LN3 cu 3 poli (2 x) 11 x 21 x 1.0 NZM3-XK22X21 1 buc. Utilizare cu manºoane pentru conductoare flexibile
100784 ºi foarte flexibile.
LZM3-4, LN3-4 cu 4 poli (2 x) 11 x 21 x 1.0 NZM3-4- 1 buc. Standard cu borne pentru circuite de comandã
XK22X21 pentru conductoare din cupru
100785 1 x 0.75 – 2.5 mm2 sau 2 x 0.75 – 1.5 mm2
Borne tip tunel.
– max. 350 LZM3(-4) tripolare ºi conductoar 1 x 16 – 1852) 1 x 6 – 350 NZM3-XKA1 1 buc. Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în
LN3(-4) tetrapolare e din cupru – 271459 partea de sus sau de jos a întreruptorului tripolar
cablu de NZM3-4-XKA1 1 buc. sau tetrapolar.
cupru 271460 Standard cu borne ale circuitelor de comandã
Al pentru conductoare din cupru
conductors 1 x 0.75 – 2.5 mm2 (18 – 14 AWG) sau
20.5 Al cable 2 x 0.75 – 1.5 mm2 (18 – 16 AWG) .
Echipate în exteriorul carcasei întreruptorului
Utilizare cu manºoane pentru conductoare flexibile
– max. 630 1 x 50 – 240 1 x 0 – 500 NZM3-XKA2 1 buc. ºi foarte flexibile. Secþiunea maximã specificatã se
2 x 50 – 240 2 x 0 – 500 271461 poate utiliza numai pentru fire torsadate ºi fãrã
manºoane aderente.
NZM3-4-XKA2 1 buc. Montarea capacului NZM2(-4)-XKSA este
271462 obligatorie (inclus în livrare).

22.5

Legãturi spate
fãrã agrementare UL/CSA
max. 630 LZM3(-4) tripolare ºi Copper 1 x 16 – 240 +NZM3-XKRO NZM3-XKR 1 buc. Tipul ºi sufixul de tip conþin elemente pentru o
LN3(-4) tetrapolare cables 2 x 16 – 240 266790 266792 parte a întreruptorului situatã sus sau jos, pentru
cablu de +NZM3-XKRU NZM3-4-XKR 1 buc. întreruptoare tripolare sau tetrapolare.
cupru 266791 266795 O =pentru echipare pe partea de sus
U =pentru echipare pe partea de jos
+NZM3-4-XKRO
266793
+NZM3-4-XKRU
266794
max. 500 – – 1 x 10 – 120 min.6 x 16 x 0.8 Min. 20 x 5
2 x 10 – 120 Max. 10 x 32 x 1.0 Max. 30 x 10
Borne pentru circuite de comandã
– LZM3(-4) tripolare ºi Borne cu 1 x 0.75 – 2.5 1 x 18 – 14 NZM3/4-XSTS 1 buc. Tipul conþine elemente pentru 2 borne situate în
LN3(-4) tetrapolare ºurub 2 x 0.75 – 1.5 2 x 18 – 16 266797 partea de sus sau de jos a întreruptorului tripolar
sau tetrapolar.
Incluse ca standard cu borna tip tunel.
Grad de protecþie IP1X
– LZM3(-4) Bornã tip NZM-XSTK 1 buc. Înãlþime sau grosime a bornelor pentru circuite de
LN3(-4) cadru 266739 comandã
NZM-XSTS = 2 mm

Indicaţii 1) Datele urmãtoare se referã la curentul nominal: valorile au fost determinate conform IEC/EN
60947 (aparaturã de comutare standard) ºi în general raportate la secþiunea maximã, fiind
prezentate în scop orientativ.
Atenþie la standardele de proiectare care trebuie aplicate în fiecare caz.
32 Coduri de comandã Coduri de comandã 33
Moduri de conectare Moduri de conectare
LZM3 Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM3

Zona maximã de pentru utilizare cu Tip Unitate Indicaţii


conectare cabluri Cod comandã când se de livrare
comandã separat

Capace
– – LZM3(-4) cu 3 poli NZM3-XKSA 1 buc. Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în partea de sus sau de jos a întreruptorului tripolar sau tetrapolar.
LN3(-4) 260045 Izolaþie/protecþie împotriva atingerii directe când se utilizeazã papuci de cablu, bare sau borne tip tunel.
– – cu 4 poli NZM3-4-XKSA 1 buc. Incluse în setul cu borne tip tunel.
266801 Grad de protecþie IP1X pe partea conexiunii când se utilizeazã material conductor izolat.

Izolaţii între faze


– – LZM3(-4) cu 3 poli NZM3-XKP 1 buc. Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în partea de sus sau de jos a întreruptorului tripolar sau tetrapolar.
LN3(-4) 100512 Incluse în setul cu piese de extindere pe lãþime a conexiunii.
– – cu 4 poli NZM3-4-XKP 1 buc. Nu se pot combina cu borne tip tunel NZM3(-4)-XKA sau legãturi pe spate NZM3(-4)-XKR .
100513 Izolaþie de protecþie la conexiuni cu papuci de cablu, bare sau benzi liþate.

Capace, decupabile
– – LZM3(-4) cu 3 poli NZM3-XKSFA 1 buc. Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în partea de sus sau de jos a întreruptorului tripolar sau tetrapolar.
LN3(-4) 104642 Creºterea protecþiei împotriva atingerii directe (protecþie simplificatã împotriva atingerii directe cu degetul).
– – cu 4 poli NZM3-4-XKSFA 1 buc.
104643
Capace de protecţie IP2X împotriva atingerii directe cu degetul
– LZM3(-4) cu 3 poli NZM3-XIPK 1 buc. Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în partea de sus sau de jos a întreruptorului tripolar sau tetrapolar.
LN3(-4) 266804 Creºterea protecþiei împotriva atingerii directe la IP2X.
cu 4 poli NZM3-4-XIPK 1 buc. Protejeazã când se ajunge în zona de conectare a cablurilor cu cablurile legate la borne tip cadru.
266805 Cu 2 conductoare secþiune minimã de 70 mm2.
Nu se pot combina cu borne pentru circuite de comandã NZM-XSTK.

pentru capace NZM3(-4)-XKSA


– LZM3(-4), LN3(-4) cu 3 poli NZM3-XIPA 1 buc. Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în partea de sus sau de jos a întreruptorului tripolar sau tetrapolar.
266808 Creºterea protecþiei împotriva atingerii directe la IP2X.
– cu 4 poli NZM3-4-XIPA 1 buc.
266809

Papuc de cablu din cupru


dacã se utilizeazã papuci de cablu fãrã capac NZM3(-4)-XKSA , aceºtia trebuie sã fie izolaþi.
185 mm2 – LZM3(-4), LN3(-4) cu 3 ºi cu 4 poli NZM3-XKS185 3 buc. Tipul conþine un papuc de cablu pentru întreruptoare tripolare sau tetrapolare.
LZM4(-4), LN4(-4) 260040 Papuc de cablu special , varianta îngustã

900 mm2 – cu 3 ºi cu 4 poli NZM3-XKS240 3 buc.


260041
32 Coduri de comandã Coduri de comandã 33
Moduri de conectare Moduri de conectare
LZM3 Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM3

Zona maximã de pentru utilizare cu Tip Unitate Indicaţii


conectare cabluri Cod comandã când se de livrare
comandã separat

Capace
– – LZM3(-4) cu 3 poli NZM3-XKSA 1 buc. Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în partea de sus sau de jos a întreruptorului tripolar sau tetrapolar.
LN3(-4) 260045 Izolaþie/protecþie împotriva atingerii directe când se utilizeazã papuci de cablu, bare sau borne tip tunel.
– – cu 4 poli NZM3-4-XKSA 1 buc. Incluse în setul cu borne tip tunel.
266801 Grad de protecþie IP1X pe partea conexiunii când se utilizeazã material conductor izolat.

Izolaţii între faze


– – LZM3(-4) cu 3 poli NZM3-XKP 1 buc. Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în partea de sus sau de jos a întreruptorului tripolar sau tetrapolar.
LN3(-4) 100512 Incluse în setul cu piese de extindere pe lãþime a conexiunii.
– – cu 4 poli NZM3-4-XKP 1 buc. Nu se pot combina cu borne tip tunel NZM3(-4)-XKA sau legãturi pe spate NZM3(-4)-XKR .
100513 Izolaþie de protecþie la conexiuni cu papuci de cablu, bare sau benzi liþate.

Capace, decupabile
– – LZM3(-4) cu 3 poli NZM3-XKSFA 1 buc. Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în partea de sus sau de jos a întreruptorului tripolar sau tetrapolar.
LN3(-4) 104642 Creºterea protecþiei împotriva atingerii directe (protecþie simplificatã împotriva atingerii directe cu degetul).
– – cu 4 poli NZM3-4-XKSFA 1 buc.
104643
Capace de protecţie IP2X împotriva atingerii directe cu degetul
– LZM3(-4) cu 3 poli NZM3-XIPK 1 buc. Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în partea de sus sau de jos a întreruptorului tripolar sau tetrapolar.
LN3(-4) 266804 Creºterea protecþiei împotriva atingerii directe la IP2X.
cu 4 poli NZM3-4-XIPK 1 buc. Protejeazã când se ajunge în zona de conectare a cablurilor cu cablurile legate la borne tip cadru.
266805 Cu 2 conductoare secþiune minimã de 70 mm2.
Nu se pot combina cu borne pentru circuite de comandã NZM-XSTK.

pentru capace NZM3(-4)-XKSA


– LZM3(-4), LN3(-4) cu 3 poli NZM3-XIPA 1 buc. Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în partea de sus sau de jos a întreruptorului tripolar sau tetrapolar.
266808 Creºterea protecþiei împotriva atingerii directe la IP2X.
– cu 4 poli NZM3-4-XIPA 1 buc.
266809

Papuc de cablu din cupru


dacã se utilizeazã papuci de cablu fãrã capac NZM3(-4)-XKSA , aceºtia trebuie sã fie izolaþi.
185 mm2 – LZM3(-4), LN3(-4) cu 3 ºi cu 4 poli NZM3-XKS185 3 buc. Tipul conþine un papuc de cablu pentru întreruptoare tripolare sau tetrapolare.
LZM4(-4), LN4(-4) 260040 Papuc de cablu special , varianta îngustã

900 mm2 – cu 3 ºi cu 4 poli NZM3-XKS240 3 buc.


260041
34 Coduri de comandã Coduri de comandã 35
Moduri de conectare Moduri de conectare
LZM4 Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM4

Zona maximã de conectare cabluri Curent pentru utilizare cu Capacitatea de conectare a Capacitatea de conectare a Tip Unitate Indicaţii
nominal1) bornelor bornelor Cod comandã cînd de livrare
Tipul de Capacitatea AWG/kcmil Benzi de cupru (numãr de Bare din cupru lãþime se comandã
conductor de conectare a segmente x lãþime x x grosime separat
In grosime segment)

A mm2 mm mm

Conectare cu șurub
Echipare standard
2 gãuri max. 1250 LZM4(-4) tripolare ºi papuci de 1 x 120 – 185 1 x 250 – 350 (2 x) 10 x 50 x 1.0 (2 x) 50 x 10 off Douã gãuri echipate pentru ºuruburi M10 cu distanþa de 25 mm
LN4(-4) tetrapolare cablu din 4 x 50 – 185 4 x 0 – 350 între ele.

20
cupru Utilizaþi papuc de cablu special, varianta îngustã.
Ue f 525 V sau sectiunea > 185 mm2: este necesara utilizarea
o10.5 o10.5 1600 off
25
50

Eclise modulare
cu o max. 1250 LZM4, LN4 cu 3 poli papuci de 1 x 120 – 300 1 x 250 – 600 (2 x) 10 x 40 x 1.0 (2 x) 40 x 10 NZM4-XKM1 1 off Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în partea de sus sau
singura cablu din 2 x 95 – 300 2 x 000 – 600 (2 x) 10 x 50 x 1.0 (2 x) 50 x 10 266814 de jos a întreruptorului tripolar sau tetrapolar.
gaura LZM4-4 cu 4 poli cupru NZM4-4-XKM1 1 off pentru ºuruburi M10. Se pot lãrgi pentru ºuruburi M12 .
LN4-4 266815 Utilizaþi papuc de cablu special, varianta îngustã.
Pot fi montate pe întreruptoare cu borne cu ºuruburi
cu 2 max. 1400 LZM4, LN4 cu 3 poli papuci de 2 x 95 – 185 2 x 000 – 350 NZM4-XKM2 1 off Este necesarã izolarea prin capac NZM4(-4)-XKSA sau prin izolaþii
gãuri cablu din 4 x 35 – 185 4 x 2 – 350 266820 între faze NZM4(4)-XKP.
LZM4-4 cu 4 poli cupru 4 x 50 NZM4-4-XKM2 1 off
LN4-4 266821
cu 2 max. 1250 LZM4, LN4 cu 3 poli papuci de 2 x 95 – 300 2 x 000 – 600 NZM4-XKM2S- 1 off Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în partea de sus sau
gãuri cablu din 1250 de jos a întreruptorului tripolar sau tetrapolar.
cupru 284471 Este necesarã izolarea prin capac NZM4(-4)-XKSA sau prin izolaþii
LZM4-4 cu 4 poli NZM4-4-XKM2S- 1 off între faze NZM4(4)-XKP.
LN4-4 1250
284472
max. 1600 LZM4, LN4 cu 3 poli papuci de 2 x 95 – 300 2 x 000 – 500 NZM4-XKM2S- 1 off
cablu din 1600
cupru 284473
LZM4-4 cu 4 poli 2 x 95 – 300 2 x 000 – 500 NZM4-4-XKM2S- 1 off
LN4-4 1600
284474
Piese de extindere pe lăţime a conexiunii
max. 1600 LZM4, LN4 cu 3 poli papuci de 4 x 300 4 x 600 min. 10 x 50 x 1.0 max. (2 x) 80 x 10 NZM4-XKV95 1 off Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în partea de sus sau
cablu din 6 x 95 – 240 6 x 000 … 281591 de jos a întreruptorului tripolar sau tetrapolar.
cupru 500 NZM4-XKV110 1 off Cinci gãuri, de ex. pentru pânã la 9 papuci de cablu pe faza.
281593 Pot fi montate pe întreruptoare cu borne cu ºuruburi
Izolaþii între faze incluse.
LZM4-4 cu 4 poli NZM4-4-XKV95 1 off Distanþa între axele polilor cu NZM4(-4)-XKV95: 95 mm
LN4-4 281592 Condiþii de instalare pentru transformatoare de curent pânã la 130
NZM4-4-XKV120 1 off mm lãþime , pentru o lãþime a barelor de 80 mm.
281594 Distanþa între axele polilor cu NZM4-XKV110: 107.5 mm
Condiþii de instalare pentru transformatoare de curent pânã la 135
mm lãþime , pentru o lãþime a barelor de 80 mm.
Distanþa între axele polilor cu NZM4-4-XKV120: 122 mm
Condiþii de instalare pentru transformatoare de curent pânã la 164
mm lãþime , pentru o lãþime a barelor de 80 mm.
Sunt disponibile gãuri de 4 mm pentru borne ale circuitelor de

Indicaţii 1) Dateleurmãtoare se referã la curentul nominal: valorile au fost determinate conform IEC/EN 60947
(aparaturã de comutare standard) ºi în general raportate la secþiunea maximã, fiind prezentate în scop
orientativ.
34 Coduri de comandã Coduri de comandã 35
Moduri de conectare Moduri de conectare
LZM4 Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM4

Zona maximã de conectare cabluri Curent pentru utilizare cu Capacitatea de conectare a Capacitatea de conectare a Tip Unitate Indicaţii
nominal1) bornelor bornelor Cod comandã cînd de livrare
Tipul de Capacitatea AWG/kcmil Benzi de cupru (numãr de Bare din cupru lãþime se comandã
conductor de conectare a segmente x lãþime x x grosime separat
In grosime segment)

A mm2 mm mm

Conectare cu șurub
Echipare standard
2 gãuri max. 1250 LZM4(-4) tripolare ºi papuci de 1 x 120 – 185 1 x 250 – 350 (2 x) 10 x 50 x 1.0 (2 x) 50 x 10 off Douã gãuri echipate pentru ºuruburi M10 cu distanþa de 25 mm
LN4(-4) tetrapolare cablu din 4 x 50 – 185 4 x 0 – 350 între ele.

20
cupru Utilizaþi papuc de cablu special, varianta îngustã.
Ue f 525 V sau sectiunea > 185 mm2: este necesara utilizarea
o10.5 o10.5 1600 off
25
50

Eclise modulare
cu o max. 1250 LZM4, LN4 cu 3 poli papuci de 1 x 120 – 300 1 x 250 – 600 (2 x) 10 x 40 x 1.0 (2 x) 40 x 10 NZM4-XKM1 1 off Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în partea de sus sau
singura cablu din 2 x 95 – 300 2 x 000 – 600 (2 x) 10 x 50 x 1.0 (2 x) 50 x 10 266814 de jos a întreruptorului tripolar sau tetrapolar.
gaura LZM4-4 cu 4 poli cupru NZM4-4-XKM1 1 off pentru ºuruburi M10. Se pot lãrgi pentru ºuruburi M12 .
LN4-4 266815 Utilizaþi papuc de cablu special, varianta îngustã.
Pot fi montate pe întreruptoare cu borne cu ºuruburi
cu 2 max. 1400 LZM4, LN4 cu 3 poli papuci de 2 x 95 – 185 2 x 000 – 350 NZM4-XKM2 1 off Este necesarã izolarea prin capac NZM4(-4)-XKSA sau prin izolaþii
gãuri cablu din 4 x 35 – 185 4 x 2 – 350 266820 între faze NZM4(4)-XKP.
LZM4-4 cu 4 poli cupru 4 x 50 NZM4-4-XKM2 1 off
LN4-4 266821
cu 2 max. 1250 LZM4, LN4 cu 3 poli papuci de 2 x 95 – 300 2 x 000 – 600 NZM4-XKM2S- 1 off Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în partea de sus sau
gãuri cablu din 1250 de jos a întreruptorului tripolar sau tetrapolar.
cupru 284471 Este necesarã izolarea prin capac NZM4(-4)-XKSA sau prin izolaþii
LZM4-4 cu 4 poli NZM4-4-XKM2S- 1 off între faze NZM4(4)-XKP.
LN4-4 1250
284472
max. 1600 LZM4, LN4 cu 3 poli papuci de 2 x 95 – 300 2 x 000 – 500 NZM4-XKM2S- 1 off
cablu din 1600
cupru 284473
LZM4-4 cu 4 poli 2 x 95 – 300 2 x 000 – 500 NZM4-4-XKM2S- 1 off
LN4-4 1600
284474
Piese de extindere pe lăţime a conexiunii
max. 1600 LZM4, LN4 cu 3 poli papuci de 4 x 300 4 x 600 min. 10 x 50 x 1.0 max. (2 x) 80 x 10 NZM4-XKV95 1 off Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în partea de sus sau
cablu din 6 x 95 – 240 6 x 000 … 281591 de jos a întreruptorului tripolar sau tetrapolar.
cupru 500 NZM4-XKV110 1 off Cinci gãuri, de ex. pentru pânã la 9 papuci de cablu pe faza.
281593 Pot fi montate pe întreruptoare cu borne cu ºuruburi
Izolaþii între faze incluse.
LZM4-4 cu 4 poli NZM4-4-XKV95 1 off Distanþa între axele polilor cu NZM4(-4)-XKV95: 95 mm
LN4-4 281592 Condiþii de instalare pentru transformatoare de curent pânã la 130
NZM4-4-XKV120 1 off mm lãþime , pentru o lãþime a barelor de 80 mm.
281594 Distanþa între axele polilor cu NZM4-XKV110: 107.5 mm
Condiþii de instalare pentru transformatoare de curent pânã la 135
mm lãþime , pentru o lãþime a barelor de 80 mm.
Distanþa între axele polilor cu NZM4-4-XKV120: 122 mm
Condiþii de instalare pentru transformatoare de curent pânã la 164
mm lãþime , pentru o lãþime a barelor de 80 mm.
Sunt disponibile gãuri de 4 mm pentru borne ale circuitelor de

Indicaţii 1) Dateleurmãtoare se referã la curentul nominal: valorile au fost determinate conform IEC/EN 60947
(aparaturã de comutare standard) ºi în general raportate la secþiunea maximã, fiind prezentate în scop
orientativ.
36 Coduri de comandã Coduri de comandã 37
Moduri de conectare Moduri de conectare
LZM4 Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM4

Zona maximã de conectare cabluri Curent pentru Capacitatea Capacitatea de conectare a Tip Unitate Indicaţii
nominal1) utilizare cu de conectare bornelor Cod comandã cînd se de livrare
In Tipul de Capacitatea AWG/kcmil Benzi de cupru (numãr de Bare din cupru comandã separat
conductor de conectare a segments x lãþime x lãþime x grosime
bornelor grosime segment)
A mm
mm2 mm

Bornã pentru cablu plat


– max. 1100 LZM4, LN4 cu 3 poli min.6 x 16 x 0.8 NZM4-XKB 1 off Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în partea de sus sau
max. (2 x) 10 x 32 x 1.0 266829 de jos a întreruptorului tripolar sau tetrapolar
– LZM4-4 cu 4 poli min.6 x 16 x 0.8 NZM4-4-XKB 1 off Kit de conversie pentru întreruptoare cu borne cu ºurub.
LN4-4 max. (2 x) 10 x 32 x 1.0 266831 Este necesarã izolarea prin capac NZM4(-4)-XKSA sau prin izolaþii
separatoare de fazã NZM4(4)-XKP.
Cu întreruptorul montat pe eclise conductoare este necesara
utilizarea capacului NZM4(-4)-XKSA (element livrat).

Bornã tip tunel


– max. 1400 LZM4, LN4 cu 3 poli conductoare 1 x 50 – 240 1 x 0 – 500 NZM4-XKA 1 off Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în partea de sus sau
din cupru 4 x 50 – 240 4 x 0 – 500 266836 de jos a întreruptorului tripolar sau tetrapolar
– LZM4-4 cu 4 poli cablu din 1 x 50 – 240 1 x 0 – 500 NZM4-4-XKA 1 off
LN4-4 cupru 4 x 50 – 240 4 x 0 – 500 266837 Echipare standard cu borne pentru circuite de comandã pentru
conductoare conductoare din cupru
din aluminiu 1 x 0.75 … 2.5 mm2 (18 … 14 AWG) sau
22.5 cablu din Al 2 x 0.75 … 1.5 mm2 (18 … 16 AWG) .
Pot fi montate pe întreruptoare cu borne cu ºuruburi
Utilizare cu manºoane pentru conductoare flexibile ºi foarte
flexibile. Secþiunea maximã specificatã se poate utiliza numai
pentru fire flexibile ºi fãrã manºoane aderente.
Piese pentru conectare pe spate
– max. 1250 LZM4(-4) tripolare ºi papuci de 1 x 120 – 185 (2 x) 10 x 50 x 1.0 (2 x) 50 x 10 NZM4-XKR 1 off Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în partea de sus sau
LN4(-4) tetrapolare cablu din 2 x 95 – 185 266842 de jos a întreruptorului tripolar sau tetrapolar
cupru 4 x 35 – 185 NZM4-4-XKR 1 off
1 x 185 266843 Pot fi echipate de asemenea cu:
2 x 70 – 185 eclise modulare NZM4...-XKM...sau piese de extindere a lãþimii
papuci de 4 x 50 – 185 conexiunii NZM4-...-XKV...
– 1600 – off

Indicaţii 1) Datele urmãtoare se referã la curentul nominal: valorile au fost determinate conform IEC/EN 60947 (aparaturã
de comutare standard) ºi în general raportate la secþiunea maximã, fiind prezentate în scop orientativ.
Atenþie la standardele de proiectare ce trebuie aplicate la fiecare caz în parte.
36 Coduri de comandã Coduri de comandã 37
Moduri de conectare Moduri de conectare
LZM4 Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM4

Zona maximã de conectare cabluri Curent pentru Capacitatea Capacitatea de conectare a Tip Unitate Indicaţii
nominal1) utilizare cu de conectare bornelor Cod comandã cînd se de livrare
In Tipul de Capacitatea AWG/kcmil Benzi de cupru (numãr de Bare din cupru comandã separat
conductor de conectare a segments x lãþime x lãþime x grosime
bornelor grosime segment)
A mm
mm2 mm

Bornã pentru cablu plat


– max. 1100 LZM4, LN4 cu 3 poli min.6 x 16 x 0.8 NZM4-XKB 1 off Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în partea de sus sau
max. (2 x) 10 x 32 x 1.0 266829 de jos a întreruptorului tripolar sau tetrapolar
– LZM4-4 cu 4 poli min.6 x 16 x 0.8 NZM4-4-XKB 1 off Kit de conversie pentru întreruptoare cu borne cu ºurub.
LN4-4 max. (2 x) 10 x 32 x 1.0 266831 Este necesarã izolarea prin capac NZM4(-4)-XKSA sau prin izolaþii
separatoare de fazã NZM4(4)-XKP.
Cu întreruptorul montat pe eclise conductoare este necesara
utilizarea capacului NZM4(-4)-XKSA (element livrat).

Bornã tip tunel


– max. 1400 LZM4, LN4 cu 3 poli conductoare 1 x 50 – 240 1 x 0 – 500 NZM4-XKA 1 off Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în partea de sus sau
din cupru 4 x 50 – 240 4 x 0 – 500 266836 de jos a întreruptorului tripolar sau tetrapolar
– LZM4-4 cu 4 poli cablu din 1 x 50 – 240 1 x 0 – 500 NZM4-4-XKA 1 off
LN4-4 cupru 4 x 50 – 240 4 x 0 – 500 266837 Echipare standard cu borne pentru circuite de comandã pentru
conductoare conductoare din cupru
din aluminiu 1 x 0.75 … 2.5 mm2 (18 … 14 AWG) sau
22.5 cablu din Al 2 x 0.75 … 1.5 mm2 (18 … 16 AWG) .
Pot fi montate pe întreruptoare cu borne cu ºuruburi
Utilizare cu manºoane pentru conductoare flexibile ºi foarte
flexibile. Secþiunea maximã specificatã se poate utiliza numai
pentru fire flexibile ºi fãrã manºoane aderente.
Piese pentru conectare pe spate
– max. 1250 LZM4(-4) tripolare ºi papuci de 1 x 120 – 185 (2 x) 10 x 50 x 1.0 (2 x) 50 x 10 NZM4-XKR 1 off Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în partea de sus sau
LN4(-4) tetrapolare cablu din 2 x 95 – 185 266842 de jos a întreruptorului tripolar sau tetrapolar
cupru 4 x 35 – 185 NZM4-4-XKR 1 off
1 x 185 266843 Pot fi echipate de asemenea cu:
2 x 70 – 185 eclise modulare NZM4...-XKM...sau piese de extindere a lãþimii
papuci de 4 x 50 – 185 conexiunii NZM4-...-XKV...
– 1600 – off

Indicaţii 1) Datele urmãtoare se referã la curentul nominal: valorile au fost determinate conform IEC/EN 60947 (aparaturã
de comutare standard) ºi în general raportate la secþiunea maximã, fiind prezentate în scop orientativ.
Atenþie la standardele de proiectare ce trebuie aplicate la fiecare caz în parte.
38 Coduri de comandã Coduri de comandã 39
Moduri de conectare Moduri de conectare
LZM4 Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM4

Zona maximã de conectare pentru utilizare cu Capacitatea de Tip Unitate Indicaţii


cabluri conectare a bornelor Cod comandã cînd se de livrare
Tipul de conductor Capacitatea de AWG/kcmil comandã separat
conectare a

mm2

Borne pentru circuite de comandã


– LZM3(-4) tripolare ºi conectare cu ºurub 1 x 0.75 – 2.5 1 x 18 – 14 NZM3/4-XSTS 1 off Tipul conþine elemente pentru 2 borne situate în partea de sus sau de jos a întreruptorului tripolar sau tetrapolar.
LN3(-4) tetrapolare 2 x 0.75 – 1.5 2 x 18 – 16 266797 Includ ca standard borne tip tunel
grad de protecþie IP1X
Înãlþime sau grosime a bornelor pentru circuite de comandã
NZM-XSTS = 2 mm

Capace
– LZM4 cu 3 poli NZM4-XKSA 1 off Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în partea de sus sau de jos a întreruptorului tripolar sau tetrapolar.
LN4 266846 Protecþie împotriva atingerii directe când se utilizeazã papuci de cablu, bare, borne pentru cablu plat sau tip tunel .
– LZM4-4 cu 4 poli NZM4-4-XKSA Kitul include eclise modulare, borne pentru benzi liþate împletite si borne tip tunel.
LN4-4 266847 Dacã se utilizeazã material conductor izolat grad de protecþie: IP1X.

Capace decupabile
– LZM4 cu 3 poli NZM4-XKSFA 1 off Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în partea de sus sau de jos a întreruptorului tripolar sau tetrapolar.
LN4 292193 Creºterea protecþiei împotriva atingerii directe (protecþie simplificatã împotriva atingerii directe cu degetul).
– LZM4-4 cu 4 poli NZM4-4-XKSFA
LN4-4 292194

Izolaţii între faze


– LZM4 cu 3 poli NZM4-XKP 1 off Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în partea de sus sau de jos a întreruptorului tripolar sau tetrapolar.
LN4 281595 Include piese pentru extinderea conexiunii pe lãþime .
Nu se pot combina cu borne tip tunel NZM4(-4)-XKA, conectare pe spate NZM4-XKR .
Izolatie de protecþie când se utilizeazã papuci de cablu, bare,eclise modulare sau borne pentru cablu plat.
– LZM4-4 cu 4 poli NZM4-4-XKP
LN4-4 281596

Papuc de cablu
185 mm2 LZM3(-4) cu 3 poli ºi cu 4 NZM3-XKS185 3 off Tipul conþine un papuc de cablu pentru întreruptoare tripolare sau tetrapolare.
LZM4(-4) poli 260040 Papuc de cablu special, varianta îngustã
900 mm2 LN3(-4) NZM3-XKS240
LN4(-4) 260041
38 Coduri de comandã Coduri de comandã 39
Moduri de conectare Moduri de conectare
LZM4 Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM4

Zona maximã de conectare pentru utilizare cu Capacitatea de Tip Unitate Indicaţii


cabluri conectare a bornelor Cod comandã cînd se de livrare
Tipul de conductor Capacitatea de AWG/kcmil comandã separat
conectare a

mm2

Borne pentru circuite de comandã


– LZM3(-4) tripolare ºi conectare cu ºurub 1 x 0.75 – 2.5 1 x 18 – 14 NZM3/4-XSTS 1 off Tipul conþine elemente pentru 2 borne situate în partea de sus sau de jos a întreruptorului tripolar sau tetrapolar.
LN3(-4) tetrapolare 2 x 0.75 – 1.5 2 x 18 – 16 266797 Includ ca standard borne tip tunel
grad de protecþie IP1X
Înãlþime sau grosime a bornelor pentru circuite de comandã
NZM-XSTS = 2 mm

Capace
– LZM4 cu 3 poli NZM4-XKSA 1 off Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în partea de sus sau de jos a întreruptorului tripolar sau tetrapolar.
LN4 266846 Protecþie împotriva atingerii directe când se utilizeazã papuci de cablu, bare, borne pentru cablu plat sau tip tunel .
– LZM4-4 cu 4 poli NZM4-4-XKSA Kitul include eclise modulare, borne pentru benzi liþate împletite si borne tip tunel.
LN4-4 266847 Dacã se utilizeazã material conductor izolat grad de protecþie: IP1X.

Capace decupabile
– LZM4 cu 3 poli NZM4-XKSFA 1 off Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în partea de sus sau de jos a întreruptorului tripolar sau tetrapolar.
LN4 292193 Creºterea protecþiei împotriva atingerii directe (protecþie simplificatã împotriva atingerii directe cu degetul).
– LZM4-4 cu 4 poli NZM4-4-XKSFA
LN4-4 292194

Izolaţii între faze


– LZM4 cu 3 poli NZM4-XKP 1 off Tipul conþine elemente pentru o bornã situatã în partea de sus sau de jos a întreruptorului tripolar sau tetrapolar.
LN4 281595 Include piese pentru extinderea conexiunii pe lãþime .
Nu se pot combina cu borne tip tunel NZM4(-4)-XKA, conectare pe spate NZM4-XKR .
Izolatie de protecþie când se utilizeazã papuci de cablu, bare,eclise modulare sau borne pentru cablu plat.
– LZM4-4 cu 4 poli NZM4-4-XKP
LN4-4 281596

Papuc de cablu
185 mm2 LZM3(-4) cu 3 poli ºi cu 4 NZM3-XKS185 3 off Tipul conþine un papuc de cablu pentru întreruptoare tripolare sau tetrapolare.
LZM4(-4) poli 260040 Papuc de cablu special, varianta îngustã
900 mm2 LN3(-4) NZM3-XKS240
LN4(-4) 260041
40 Coduri de comandã
Unitãþi cu prizã
NZM2-XSV… Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net

pentru Numãr de poli Tip Tip Unitate Indicaţii


utilizare cu Cod comandã Cod comandã de
când se comandã când se comandã livrare
cu unitatea de separat
bazã

Unităţi cu priză și debroșabile


Pentru întreruptoare automate LZM ºi întreruptoare-
separatoare LN
Elemente adaptoare cu prizã
Complet
Numai în combinaţie cu
Conectare standard prin ºuruburi, borne ca accesorii
LZM2 3 poli +NZM2-XSV 1 off Inmax. la:
LN2 266697 20 °C: 250 A
LZM2-4 4 poli +NZM2-4-XSV 40 °C: 230 A (LZM...2-...)
LN2-4 266698 Poziţia de montare: verticală,
90° dreapta, 90° stânga
Comandaţi priza pentru
contacte auxiliare separat !

Socluri
De ex. pentru sloturi rezervate
Înlocuirea întreruptorului automat cu modul debroºabil
Conectare standard prin ºuruburi, borne ca accesorii

LZM2 3 poli NZM2-XSVS 1 off


LN2 266699
LZM2-4 4 poli NZM2-4-XSVS
LN2-4 266700

Module debroºabile
Echipeazã soclurile de bazã
Numai în combinaţie cu
LZM2 3 poli +NZM2-XSVE 1 off
LN2 266701
LZM2-4 4 poli +NZM2-4-XSVE
LN2-4 266702

Prizã pentru contacte auxiliare


LZM2(-4) pt. contacte auxiliare , NZM2-XSVHI 1 off –
LN2(-4) decl. de deschidere/ 266705
tensiune minimã
LZM2(-4) pentru acţionare de la NZM2-XSVR –
LN2(-4) distanţă 266706
Coduri de comandã 41
Unitãþi debroºabile
http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB NZM3-XAV…
pentru Numãr de Tip Tip Unitate Indicaţii
utilizare cu poli Cod comandã când Cod comandã de
se comandã cu când se livrare
unitatea de bazã comandã
separat

Unitate debroșabilă
cu priză pentru circuite de comandă
Pentru întreruptoare automate LZM ºi întreruptoare-
separatoare LN
Unitate debroºabilã cu adaptor auxiliar cu prizã
Complet
Numai în combinatie cu întreruptorul automat
Conectare standard prin ºuruburi, borne ca accesorii
LZM3 3 poli +NZM3-XAV 1 off Inmax. at:
LN3 266707 20 °C: 605 A (LZM3), 1600 A
LZM3-4 4 poli +NZM3-4-XAV (LZM4)
LN3-4 266708 40 °C: 550 A (LZM3), 1500 A
(LZM4)
LZM4 3 poli +NZM4-XAV
LN4 266709 Poziþii de montare:
LZM4-4 4 poli +NZM4-4-XAV LZM3: verticalã, 90 ° stânga
LN4-4 266710 LZM4: verticalã

3 poziþii :
Conectat, testare, deconectat
Cele 3 poziþii sunt indicate
mecanic.

Soclu de bazã Suplimentar, contactele


De ex. auxiliare se folosesc pentru
pt. sloturi rezervate semnalizare la distanþã.
Înlocuirea întreruptorului cu cadrul de debroºare. Opþional un contact NI M22-
(C)K01 sau un contact ND M22-
Conectare standard prin ºuruburi, borne ca accesorii (C)K10 pe poziþie.
LZM3 3 poli NZM3-XAVS 1 off A se vedea gama de dispozitive
LN3 266711 de comandã RMQ-Titan
LZM3-4 4 poli NZM3-4-XAVS din Catalogul general
LN3-4 266712
Toate conexiunile contactelor
LZM4 3 poli NZM4-XAVS auxiliare (HIA, HIN, HIV) ºi ale
LN4 266713 declanºatoarelor de tensiune la
LZM4-4 4 poli NZM4-4-XAVS modulul cu priza pentru circuite
LN4-4 266714 de comandã sunt deja efectuate.

Cadru de debroºare
LZM3 3 poli +NZM3-XAVE 1 off
LN3 266715
LZM3-4 4 poli +NZM3-4-XAVE
LN3-4 266716
LZM4 3 poli +NZM4-XAVE
LN4 266717
LZM4-4 4 poli +NZM4-4-XAVE
LN4-4 266718
42 Coduri de comandã Coduri de comandã 43
Contacte auxiliare cu borne cu ºurub Contacte auxiliare cu borne cu ºurub
LZM, M22-… Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM, M22-…
pentru utilizare cu Contacte auxiliare: f =funcþie Simboliza Tip Tip Unitate de Indicaţii Indicaţii
de siguranþã, prin manevrã de re Cod comandã Cod livrare
deschidere pozitivã conform IEC/ contacte când se comandã comandã
EN 60947-5-1 separat când se
ND = Normal NI = Normal comandã
deschis închis separat

Contacte auxiliare
Contacte auxiliare standard (HIN)
Comuta odata cu contactele principale
Utilizate pentru funcþii de semnalizare ºi de interblocare
LZM1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4) 1 ND 1.X3 M22-K10 M22-CK10 20 buc. pentru unitate de livrare: Urmãtoarele tipuri de contacte pot fi înclichetate pe întreruptoare:
LN1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4) 216376 216384 M22-(C)K... : • LZM1- 1 contact auxiliar standard
1.X4 Unitate de livrare = 20 buc. • LZM2 - pânã la 2 contacte auxiliare standard M22-(C)K…
1 NI f 1.X1 M22-K01 M22-CK01 20 buc. • LZM3 and LZM4 - pânã la 3 contacte auxiliare standard M22-(C)K…
216378 216385 Orice combinatie de tipuri de contacte auxiliare este posibilã.
1.X2
Marcaj pe întreruptor: HIN
cu cablu de conectare LZM1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4) 1 ND 1 NI f 1.X3 1.X1 M22-CK11 20 buc.
de 3 m în locul LN1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4) 107940
bornelor cu ºurub. 1.X4 1.X2

2 ND 1.X3 1.X3 M22-CK20


107898
1.X4 1.X4

2 NI f 1.X1 1.X1 M22-CK02


107899
1.X2 1.X2

Contacte auxiliare cu închidere în avans


Pentru interblocare ºi circuite de delestare de sarcinã, de asemenea pentru închiderea în avans a declanºatorului de tensiune minimã
în aplicaþii ca întreruptor principal / oprire de urgenþã
cu borne cu LZM1(-4) 2 ND 3.13 3.23 NZM1-XHIV 1 buc. Nu se combinã cu declanºatorul de tensiune minimã NZM…-XU… sau
înclichetare pe partea LN1(-4) 259426 cu declanºatorul de deschidere NZM…-XA…
stângã a 3.14 3.24 Acþionare în avans cu întreruptorul conectat ºi deconectat (acþionare
întreruptorului. manualã):
approx. 20 ms

cu borne cu 2 ND 3.13 3.23 NZM1-XHIVR


înclichetare pe partea 292195
dreaptã a 3.14 3.24

întreruptorului.

cu cablu de 2 ND 3.13 3.23 NZM1-XHIVL


conectare de 3 m în 259432
locul bornelor cu 3.14 3.24

ºurub.

LZM2(-4), 3(-4) 2 ND 3.13 3.23 NZM2/3-XHIV


LN2(-4), 3(-4) 259430
3.14 3.24

LZM4(-4) 2 ND 3.13 3.23 NZM4-XHIV Nu se combinã cu declanºatorul de tensiune minimã NZM…-XU,


LN4(-4) 266172 declanºatorul de deschidere NZM…-XA… sau dispozitivul de acþionare de
3.14 3.24 la distanþa NZM…-XR…
Acþionare în avans cu întreruptorul conectat (acþionare manualã): approx.
90 ms

Contacte auxiliare pentru indicarea declanºãrii (HIA), (HIAFI)


Indicarea generala a declanºãrii '+', când se realizeaza prin declanºator voltmetric, declanºator de suprasarcina, declanºator de
scurtcircuit sau declanºator de curent rezidual.
LZM1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4) 1 ND 4.X3 M22-K10 M22-CK10 20 buc. pentru unitate de livrare: Urmãtoarele tipuri de contacte pot fi înclichetate pe întreruptoare:
LN1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4) 216376 216384 M22-(C)K... : • LZM1 - contact auxiliar pentru indicarea declanºãrii
4.X4 Unitate de livrare = 20 buc. • LZM2 - un contact auxiliar pentru indicarea declanºãrii M22-(C)K…
1 NI f 4.X1 M22-K01 M22-CK01 • LZM3 - un contact auxiliar pentru indicarea declanºãrii M22-(C)K…
216378 216385 • LZM4 - pânã la 2 contacte auxiliare pentru indicarea declanºãrii
4.X2
M22-(C)K…
cu cablu de LZM1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4) 1 ND 1 NI f 4.X3 4.X1 M22-CK11 Orice combinaþie de tipuri de contacte auxiliare este posibilã.
conectare de 3 m în LN1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4) 107940 Marcaj pe întreruptor: HIA
locul bornelor cu Etichetare pe blocul FI: HIAFI.
4.X4 4.X2
ºurub. 2 ND M22-CK20 Dacã se utilizeazã contactul auxiliar pentru indicarea declanºãrii în blocul
4.X3 4.X3

107898 de curent de defect, contactele NI lucreazã ca un contact ND , iar contactele


4.X4 4.X4 ND lucreazã ca un contact NI (conf. simbolizare circuit)
2 NI f 4.X1 4.X1 M22-CK02
107899
4.X2 4.X2
42 Coduri de comandã Coduri de comandã 43
Contacte auxiliare cu borne cu ºurub Contacte auxiliare cu borne cu ºurub
LZM, M22-… Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM, M22-…
pentru utilizare cu Contacte auxiliare: f =funcþie Simboliza Tip Tip Unitate de Indicaţii Indicaţii
de siguranþã, prin manevrã de re Cod comandã Cod livrare
deschidere pozitivã conform IEC/ contacte când se comandã comandã
EN 60947-5-1 separat când se
ND = Normal NI = Normal comandã
deschis închis separat

Contacte auxiliare
Contacte auxiliare standard (HIN)
Comuta odata cu contactele principale
Utilizate pentru funcþii de semnalizare ºi de interblocare
LZM1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4) 1 ND 1.X3 M22-K10 M22-CK10 20 buc. pentru unitate de livrare: Urmãtoarele tipuri de contacte pot fi înclichetate pe întreruptoare:
LN1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4) 216376 216384 M22-(C)K... : • LZM1- 1 contact auxiliar standard
1.X4 Unitate de livrare = 20 buc. • LZM2 - pânã la 2 contacte auxiliare standard M22-(C)K…
1 NI f 1.X1 M22-K01 M22-CK01 20 buc. • LZM3 and LZM4 - pânã la 3 contacte auxiliare standard M22-(C)K…
216378 216385 Orice combinatie de tipuri de contacte auxiliare este posibilã.
1.X2
Marcaj pe întreruptor: HIN
cu cablu de conectare LZM1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4) 1 ND 1 NI f 1.X3 1.X1 M22-CK11 20 buc.
de 3 m în locul LN1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4) 107940
bornelor cu ºurub. 1.X4 1.X2

2 ND 1.X3 1.X3 M22-CK20


107898
1.X4 1.X4

2 NI f 1.X1 1.X1 M22-CK02


107899
1.X2 1.X2

Contacte auxiliare cu închidere în avans


Pentru interblocare ºi circuite de delestare de sarcinã, de asemenea pentru închiderea în avans a declanºatorului de tensiune minimã
în aplicaþii ca întreruptor principal / oprire de urgenþã
cu borne cu LZM1(-4) 2 ND 3.13 3.23 NZM1-XHIV 1 buc. Nu se combinã cu declanºatorul de tensiune minimã NZM…-XU… sau
înclichetare pe partea LN1(-4) 259426 cu declanºatorul de deschidere NZM…-XA…
stângã a 3.14 3.24 Acþionare în avans cu întreruptorul conectat ºi deconectat (acþionare
întreruptorului. manualã):
approx. 20 ms

cu borne cu 2 ND 3.13 3.23 NZM1-XHIVR


înclichetare pe partea 292195
dreaptã a 3.14 3.24

întreruptorului.

cu cablu de 2 ND 3.13 3.23 NZM1-XHIVL


conectare de 3 m în 259432
locul bornelor cu 3.14 3.24

ºurub.

LZM2(-4), 3(-4) 2 ND 3.13 3.23 NZM2/3-XHIV


LN2(-4), 3(-4) 259430
3.14 3.24

LZM4(-4) 2 ND 3.13 3.23 NZM4-XHIV Nu se combinã cu declanºatorul de tensiune minimã NZM…-XU,


LN4(-4) 266172 declanºatorul de deschidere NZM…-XA… sau dispozitivul de acþionare de
3.14 3.24 la distanþa NZM…-XR…
Acþionare în avans cu întreruptorul conectat (acþionare manualã): approx.
90 ms

Contacte auxiliare pentru indicarea declanºãrii (HIA), (HIAFI)


Indicarea generala a declanºãrii '+', când se realizeaza prin declanºator voltmetric, declanºator de suprasarcina, declanºator de
scurtcircuit sau declanºator de curent rezidual.
LZM1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4) 1 ND 4.X3 M22-K10 M22-CK10 20 buc. pentru unitate de livrare: Urmãtoarele tipuri de contacte pot fi înclichetate pe întreruptoare:
LN1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4) 216376 216384 M22-(C)K... : • LZM1 - contact auxiliar pentru indicarea declanºãrii
4.X4 Unitate de livrare = 20 buc. • LZM2 - un contact auxiliar pentru indicarea declanºãrii M22-(C)K…
1 NI f 4.X1 M22-K01 M22-CK01 • LZM3 - un contact auxiliar pentru indicarea declanºãrii M22-(C)K…
216378 216385 • LZM4 - pânã la 2 contacte auxiliare pentru indicarea declanºãrii
4.X2
M22-(C)K…
cu cablu de LZM1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4) 1 ND 1 NI f 4.X3 4.X1 M22-CK11 Orice combinaþie de tipuri de contacte auxiliare este posibilã.
conectare de 3 m în LN1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4) 107940 Marcaj pe întreruptor: HIA
locul bornelor cu Etichetare pe blocul FI: HIAFI.
4.X4 4.X2
ºurub. 2 ND M22-CK20 Dacã se utilizeazã contactul auxiliar pentru indicarea declanºãrii în blocul
4.X3 4.X3

107898 de curent de defect, contactele NI lucreazã ca un contact ND , iar contactele


4.X4 4.X4 ND lucreazã ca un contact NI (conf. simbolizare circuit)
2 NI f 4.X1 4.X1 M22-CK02
107899
4.X2 4.X2
44 Coduri de comandã
Declanºatoare de tensiune minimã cu borne cu ºurub
LZM1 Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net

pentru Tensiune de comandã Tip Unitate Indicaţii


utilizare cu nominalã Cod comandã când se de livrare
Us comandã separat
V

Declanșatoare de tensiune minimă


Fãrã contact auxiliar
Deconectare instantanee a întreruptoarelor automate LZM sau a întreruptoarelor -
separatoare LN dacã tensiunea de comandã scade sub 35 – 70% US.
Pentru utilizare cu echipamente pentru oprire de urgenþã în combinaþie cu butoane
de oprire de urgenþã.
Cu bornã cu LZM1(-4) 24 V 50/60 Hz NZM1-XU24AC 1 buc. Dacã declanºatorul de
înclichetare pe LN1(-4) 259434 tensiune minimã este de-
partea stângã a 110 V – 130 V 50/60 Hz NZM1-XU110-130AC energizat , contactul
întreruptorului. 259440 accidental cu contactele
principale ale întreruptorului
208 V 240 V 50/60 Hz NZM1-XU208-240AC în timpul încercãrilor de
259442 conectare este evitat cu
380 V – 440 V 50/60 Hz NZM1-XU380-440AC siguranþã .
259444
Declanºatorul de tensiune
D1 480 V – 525 V 50/60 Hz NZM1-XU480-525AC
minimã nu poate fi instalat
259446
U< simultan cu contacte
D2 600 V 50/60 Hz NZM1-XU600AC auxiliare cu acþiune în avans
259448 NZM...-XHIV... sau cu
12 V DC NZM1-XU12DC declanºator de deschidere
259450 NZM...-XA... .
24 V DC NZM1-XU24DC
259452
110 V – 130 V DC NZM1-XU110-130DC
259458
220 V – 250 V DC NZM1-XU220-250DC
259460
Cu cablu de LZM1(-4) 24 V 50/60 Hz NZM1-XUL24AC 1 buc.
conectare de 3 LN1(-4) 259462
m lungime, în 110 V – 130 V 50/60 Hz NZM1-XUL110-130AC
locul bornei cu 259468
ºurub.
208 V 240 V 50/60 Hz NZM1-XUL208-240AC
259471
380 V – 440 V 50/60 Hz NZM1-XUL380-440AC
259473
D1 480 V – 525 V 50/60 Hz NZM1-XUL480-525AC
259475
U<
D2 600 V 50/60 Hz NZM1-XUL600AC
259477
12 V DC NZM1-XUL12DC
259479
24 V DC NZM1-XUL24DC
259481
110 V 130 V DC NZM1-XUL110-130DC
259487
220 V – 250 V DC NZM1-XUL220-250DC
259489
Coduri de comandã 45
Declanºatoare de tensiune minimã cu borne cu ºurub
http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM2/3…, LZM4
pentru utilizare cu Tensiune de comandã Tip Unitate Indicaţii
nominalã Cod comandã când se de livrare
Us comandã separat
V

Declanșatoare de tensiune minimă


Fãrã contact auxiliar
Deconectare instantanee a întreruptoarelor automate LZM sau a întreruptoarelor -
separatoare LN dacã tensiunea de comandã scade sub 35 – 70% US.
Pentru utilizare cu echipamente pentru oprire de urgenþã în combinaþie cu butoane
de oprire de urgenþã.
LZM2(-4), LN2(-4) 24 V 50/60 Hz NZM2/3-XU24AC 1 buc. Dacã declanºatorul de
LZM3(-4), LN3(-4) 259491 tensiune minimã este de-
110 V – 130 V 50/60 Hz NZM2/3-XU110-130AC energizat , contactul
259497 accidental cu contactele
principale ale întreruptorului
208 V 240 V 50/60 Hz NZM2/3-XU208-240AC în timpul încercãrilor de
259499 conectare este evitat cu
380 V – 440 V 50/60 Hz NZM2/3-XU380-440AC siguranþã.
259501
Declanºatorul de tensiune
480 V – 525 V 50/60 Hz NZM2/3-XU480-525AC
minimã nu poate fi instalat
259503
simultan cu contacte
D1 600 V 50/60 Hz NZM2/3-XU600AC auxiliare cu acþiune în avans
259505 NZM...-XHIV... sau cu
U<
12 V DC NZM2/3-XU12DC declanºator de deschidere
D2
259507 NZM...-XA... .
24 V DC NZM2/3-XU24DC
259509
110 V 130 V DC NZM2/3-XU110-130DC
259515
220 V – 250 V DC NZM2/3-XU220-250DC
259517
LZM4(-4) 24 V 50/60 Hz NZM4-XU24AC 1 buc.
LN4(-4) 266189
110 V – 130 V 50/60 Hz NZM4-XU110-130AC
266192
208 V – 240 V 50/60 Hz NZM4-XU208-240AC
266193
380 V – 440 V 50/60 Hz NZM4-XU380-440AC
266194
480 V – 525 V 50/60 Hz NZM4-XU480-525AC
266195
600 V 50/60 Hz NZM4-XU600AC
266196
D1 12 V DC NZM4-XU12DC
266203
U<
D2 24 V DC NZM4-XU24DC
266204
110 V – 130 V DC NZM4-XU110-130DC
266207
220 V – 250 V DC NZM4-XU220-250DC
266208
46 Coduri de comandã
Declanºatoare de tensiune minimã cu borne cu ºurub
LZM1, LZM2/3 Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net

pentru Tensiune de comandã Tip Unitate Indicaţii


utilizare cu nominalã Cod comandã , când se de livrare
Us comandã separat
V

Declanșatoare de tensiune minimă


Cu 2 contacte auxiliare cu închidere în avans
Pentru interblocare ºi circuite de delestare de sarcinã, de asemenea
pentruînchiderea în avans a declanºatorului de tensiune minimã în aplicaþii ca
întreruptor principal.
Cu bornã cu LZM1(-4) 24 V 50/60 Hz NZM1-XUHIV24AC 1 buc. Dacã declanºatorul de
înclichetare pe LN1(-4) 259531 tensiune minimã este de-
partea stângã 110 V – 130 V 50/60 Hz NZM1-XUHIV110-130AC energizat , contactul
a 259537 accidental cu contactele
întreruptorului principale ale întreruptorului
. 208 V – 240 V 50/60 Hz NZM1-XUHIV208-240AC în timpul încercãrilor de
259539 conectare este evitat cu
380 V – 440 V 50/60 Hz NZM1-XUHIV380-440AC siguranþã.
259541 Închidere în avans a
contactelor auxiliare la
480 V – 525 V 50/60 Hz NZM1-XUHIV480-525AC
conectare ºi la deconectare
259543
D1 3.13 (acþionare manualã):
12 V DC NZM1-XUHIV12DC aproximativ 20 ms.
259545 Declanºatorul de tensiune
24 V DC NZM1-XUHIV24DC minimã nu poate fi instalat
259547 simultan cu contacte auxiliare
D2 3.14 cu acþiune în avans NZM...-
110 V – 130 V DC NZM1-XUHIV110-130DC XHIV... sau cu declanºator de
259553 deschidere ZM...-XA... . .
220 V – 250 V DC NZM1-XUHIV220-250DC
259555
Cu cablu de LZM1(-4) 24 V 50/60 Hz NZM1-XUHIVL24AC 1 buc.
conectare de 3 LN1(-4) 259557
m lungime, în 110 V – 130 V 50/60 Hz NZM1-XUHIVL110-130AC
locul bornei cu 259563
ºurub.
208 V – 240 V 50/60 Hz NZM1-XUHIVL208-240AC
259565
380 V – 440 V 50/60 Hz NZM1-XUHIVL380-440AC
259567
D1 3.13 480 V – 525 V 50/60 Hz NZM1-XUHIVL480-525AC
259569
12 V DC NZM1-XUHIVL12DC
259571
3.14
24 V DC NZM1-XUHIVL24DC
D2
259573
110 V – 130 V DC NZM1-XUHIVL110-130DC
259579
220 V – 250 V DC NZM1-XUHIVL220-250DC
259581
LZM2(-4) 24 V 50/60 Hz NZM2/3-XUHIV24AC 1 buc. Dacã declanºatorul de
LZM3(-4) 259583 tensiune minimã este de-
LN2(-4) 110 V – 130 V 50/60 Hz NZM2/3-XUHIV110-130AC energizat , contactul
LN3(-4) 259589 accidental cu contactele
principale ale întreruptorului
208 V – 240 V 50/60 Hz NZM2/3-XUHIV208-240AC în timpul încercãrilor de
259591 conectare este evitat cu
380 V – 440 V 50/60 Hz NZM2/3-XUHIV380-440AC siguranþã.
259594 Închidere în avans a
contactelor auxiliare la
D1 3.13 480 V – 525 V 50/60 Hz NZM2/3-XUHIV480-525AC conectare ºi la deconectare
259598 (acþionare manualã):
12 V DC NZM2/3-XUHIV12DC aproximativ 20 ms.
259600 Nu se poate utiliza în
combinaþie cu dispozitivul de
3.14
24 V DC NZM2/3-XUHIV24DC acþionare de la distanþã
D2
259602 NZM...-XR... .
110 V – 130 V DC NZM2/3-XUHIV110-130DC Declanºatorul de tensiune
259608 minimã nu poate fi instalat
220 V – 250 V DC NZM2/3-XUHIV220-250DC simultan cu contacte auxiliare
259610 cu acþiune în avans NZM...-
Coduri de comandã 47
Declanºatoare de tensiune minimã cu borne cu ºurub
http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM4
pentru Tensiune de comandã Tip Unitate Indicaţii
utilizare cu nominalã Cod comandã , când se de livrare
Us comandã separat
V

Declanșatoare de tensiune minimă


Cu 2 contacte auxiliare cu închidere în avans
Pentru interblocare ºi circuite de delestare de sarcinã, de asemenea
pentruînchiderea în avans a declanºatorului de tensiune minimã în
aplicaþii ca întreruptor principal.
LZM4(-4) 24 V 50/60 Hz NZM4-XUHIV24AC 1 buc. Dacã declanºatorul de tensiune minimã
LN4(-4) 266217 este de-energizat , contactul accidental
110 V – 130 V 50/60 Hz NZM4-XUHIV110-130AC cu contactele principale ale
266220 întreruptorului în timpul încercãrilor de
conectare
208 V – 240 V 50/60 Hz NZM4-XUHIV208-240AC Închidere în avans a contactelor auxiliare
266221 la conectare (acþionare manualã):
380 V – 440 V 50/60 Hz NZM4-XUHIV380-440AC aproximativ 90 ms.
266222 Nu se poate utiliza în combinaþie cu
dispozitivul de acþionare de la distanþã
480 V – 525 V 50/60 Hz NZM4-XUHIV480-525AC
NZM...-XR... .
266223
Declanºatorul de tensiune minimã nu
D1 3.13 12 V DC NZM4-XUHIV12DC poate fi instalat simultan cu contacte
266231 auxiliare cu acþiune în avans NZM...-
24 V DC NZM4-XUHIV24DC XHIV... sau cu declanºator de deschidere
266232 ZM...-XA...

3.14
110 V – 130 V DC NZM4-XUHIV110-130DC
D2
266235
220 V – 250 V DC NZM4-XUHIV220-250DC
266236
48 Coduri de comandã
Declanºatoare de tensiune minimã cu borne cu ºurub
LZM1, LZM2/3…, LZM4 Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net

pentru utilizare cu Tensiune de comandã Tip Unitate


nominalã Cod comandã , când se comandã de livrare
Us separat
V

Declanșatoare de tensiune minimă


cu 2 contacte auxiliare separate cu închidere în avans
Conexiunile bobinei cablate la borne cu înclichetare, conexiunile contactelor auxiliare cablate cu
cablu mobil de 3m
LZM1(-4), LN1(-4) 24 V 50/60 Hz NZM1-XUHIV20KL24AC 1 buc.
D1 3.13 3.23
284388
110 V – 130 V 50/60 Hz NZM1-XUHIV20KL110-130AC
D2 3.14 3.24 284389
208 V – 240 V 50/60 Hz NZM1-XUHIV20KL208-240AC
284400
24 V DC NZM1-XUHIV20KL24DC
284387
Conexiunile bobinei cablate cu cablu mobil de 3 m lungime, conexiunile contactelor auxiliare
cablate la borne cu înclichetare
LZM1(-4), LN1(-4) 24 V 50/60 Hz NZM1-XUHIV20LK24AC 1 buc.
D1 3.13 3.23
284402
110 V – 130 V 50/60 Hz NZM1-XUHIV20LK110-130AC
D2 3.14 3.24 284403
208 V … 240 V 50/60 Hz NZM1-XUHIV20LK208-240AC
284404
24 V DC NZM1-XUHIV20LK24DC
284401
Conexiunile bobinei cablate cu cablu mobil de 3 m lungime, conexiunile contactelor auxiliare
cablate la borne cu înclichetare
LZM2(-4), LN2(-4) 24 V 50/60 Hz NZM2/3-XUHIV20LK24AC 1 buc.
D1 3.13 3.23
LZM3(-4), LN3(-4) 285291
110 V – 130 V 50/60 Hz NZM2/3-XUHIV20LK110-130AC
D2 3.14 3.24 284407
208 V – 240 V 50/60 Hz NZM2/3-XUHIV20LK208-240AC
284408
24 V DC NZM2/3-XUHIV20LK24DC
284405

Contactele 3.23 ºi 3.24 cu cabluri de conectare separate de 3 m lungime.


LZM4(-4), LN4(-4) 24 V 50/60 Hz NZM4-XUHIV2024AC 1 buc.
D1 3.13 3.23
266244
110 V – 130 V 50/60 Hz NZM4-XUHIV20110-130AC
D2 3.14 3.24 266247
208 V 240 V 50/60 Hz NZM4-XUHIV20208-240AC
266248
380 V – 440 V 50/60 Hz NZM4-XUHIV20380-440AC
266249
24 V DC NZM4-XUHIV2024DC
266258

Indicaţii Dacã declanºatorul de tensiune minimã este de-energizat , contactul accidental cu contactele principale ale întreruptorului în timpul
încercãrilor de conectare este evitat cu siguranþã .
Închidere în avans a contactelor auxiliare la conectare ºi la deconectare (acþionare manualã): aproximativ 20 ms.
Nu se poate utiliza în combinaþie cu dispozitivul de acþionare de la distanþã NZM...-XR... .
Declanºatorul de tensiune minimã nu poate fi instalat simultan cu contacte auxiliare cu acþiune în avans NZM...-XHIV... sau cu declanºator
de deschidere ZM...-XA... . release.
Coduri de comandã 49
Declanºatoare de tensiune minimã, temporizate la dezexcitare
http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM1, LZM2/3..., LZM4
pentru utilizare cu Tip Unitate Indicaţii
Cod comandã , când de livrare
se comandã separat

Declanșatoare de tensiune minimă, temporizate la


dezexcitare
Combinaþie de unitate separatã de temporizare ºi dispozitiv special
de declanºare.
Unitatea de temporizare
Dacã tensiunea scade sub valoarea setatã între 0.06 – 16 s nu se
produce deconectarea întreruptorului automat NZM sau a
întreruptorului-separator N.
LZM1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4) UVU-NZM 1 buc. Temporizare reglabilã 70 ms – 4 s.
LN1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4) 260154 Cu condensator suplimentar pânã la 16 s.
Necesitã dispozitiv special de declanºare.
50/60 Hz Nu poate fi instalat simultan cu NZM...-XHIV...
220 V – 240 V sau cu declanºator de deschidere NZM...-XA...
380 V – 440 V Unitate de temporizare pentru instalare
480 V – 550 V separatã
(Mod de fixare: ºinã tip omega sau cu ºuruburi).
DC/AC Pentru alte tensiuni de lucru utilizaþi
24 V transformator de comandã.

Dispozitivul special de declanºare


pentru combinare cu unitate separatã de temporizare
Fãrã contacte auxiliare
NZM1-X… cu cablu de conectare separat de 3 m lungime în loc de
borne cu ºurub, NZM2, 3 , 4 cu borne cu ºurub
D1 LZM1(-4), LN1(-4) NZM1-XUVL 1 buc. Necesitã unitate de temporizare suplimentarã
271607 UVU-NZM .
U
LZM2(-4), LN2(-4) NZM2/3-XUV Nu poate fi instalat simultan cu contacte
D2
LZM3(-4), LN3(-4) 259527 auxiliare separate cu închidere în avans NZM...-
XHIV sau cu declanºator de deschidere NZM...-
LZM4(-4), LN4(-4) NZM4-XUV XA... .
266588
Cu 2 contacte auxiliare cu închidere în avans
NZM1-X… cu cablu de conectare separat de 3 m lungime în loc
de borne cu ºurub, NZM2, 3 , 4 cu borne cu ºurub
D1 3.13 LZM1(-4), LN1(-4) NZM1-XUVHIVL 1 buc. Nu poate fi utilizat în combinaþie cu
271608 dispozitiv de acþionare de la distanþã NZM...-
LZM2(-4), LN2(-4) NZM2/3-XUVHIV XR...
LZM3(-4), LN3(-4) 259684 Necesitã unitate de temporizare suplimentarã
U
UVU-NZM.
D2 3.14 LZM4(-4), LN4(-4) NZM4-XUVHIV Nu poate fi instalat simultan cu contacte
266596 auxiliare separate cu închidere în avans NZM...-
XHIV sau cu declanºator de deschidere NZM...-
XA... .
LZM1, 2, 3: Închiderea în avans a contactelor
auxiliare la conectare ºi la deconectare
(acþionare manualã): aprox. 20 ms.
LZM4: Închiderea în avans a contactelor
auxiliare la conectare (acþionare manualã):
aprox. 90 ms.
Cu 2 contacte auxiliare cu închidere în avans care lucreazã separat
NZM1-X… cu cablu de conectare separat de 3 m lungime în loc
de borne cu ºurub, NZM2,(3)(4)-X cu borne cu ºurub , contactele
3.23 ºi 3.24 cu cablu de conectare separat de 3 m lungime.
LZM1(-4), LN1(-4) NZM1-XUVHIV20L 1 buc. Nu poate fi utilizat în combinaþie cu .
D1 3.13 3.23 271609 dispozitiv de acþionare de la distanþã NZM...-
LZM2(-4), LN2(-4) NZM2/3-XUVHIV20 XR...
D2 3.14 3.24 LZM3(-4), LN3(-4) 259688 Necesitã unitate de temporizare suplimentarã
UVU-NZM.
LZM4(-4), LN4(-4) NZM4-XUVHIV20 Nu poate fi instalat simultan cu contacte
266604 auxiliare separate cu închidere în avans NZM...-
XHIVsau cu declanºator de deschidere NZM...-
XA... .
LZM1, 2, 3: Închiderea în avans a contactelor
auxiliare la conectare ºi la deconectare
(acþionare manualã): aprox. 20 ms.
LZM4: Închiderea în avans a contactelor
auxiliare la conectare (acþionare manualã):
aprox. 90 ms.
50 Coduri de comandã
Declanºatoare de deschidere cu borne cu ºurub
LZM1, LZM2/3, LZM4 Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net

pentru Tensiune de comandã Tip Unitate Indicaţii


utilizare cu nominalã Cod comandã , când se de
comandã separat livrare
Us
V

Declanșatoare de deschidere
Fãrã contact auxiliar
Întreruptoarele sunt declanºate prin aplicarea unui impuls de tensiune sau prin
aplicarea continuã a tensiunii.
Cu bornã cu LZM1(-4) 12 V AC/DC NZM1-XA12AC/DC 1 buc. Dacã declanºatorul de
înclichetare pe LN1(-4) 259706 tensiune minimã este de-
partea stângã a 24 V AC/DC NZM1-XA24AC/DC energizat , contactul
întreruptorului. 259708 accidental cu contactele
principale ale
110 V – 130 V AC/DC NZM1-XA110-130AC/DC întreruptorului în timpul
259724 încercãrilor de conectare
este evitat cu siguranþã .
C1 208 V – 250 V AC/DC NZM1-XA208-250AC/DC Declanºatorul de deschidere
259726 nu poate fi instalat simultan
C2 380 V – 440 V AC/DC NZM1-XA380-440AC/DC cu contacte auxiliare cu
259728 acþiune în avans NZM...-
XHIV... sau cu declanºator
Cu cablu de LZM1(-4) 12 V AC/DC NZM1-XAL12AC/DC 1 buc. de tensiune minimã NZM...-
conectare de 3 m LN1(-4) 259734 XU... .
lungime, în locul 24 V AC/DC NZM1-XAL24AC/DC
bornei cu ºurub. 259736
110 V – 130 V AC/DC NZM1-XAL110-130AC/DC
259742

C1 208 V – 250 V AC/DC NZM1-XAL208-250AC/DC


259744
C2 380 V – 440 V AC/DC NZM1-XAL380-440AC/DC
259746
Fãrã contact auxiliar
Întreruptoarele sunt declanºate prin aplicarea unui impuls de tensiune sau prin
aplicarea continuã a tensiunii.
LZM2(-4) 12 V AC/DC NZM2/3-XA12AC/DC 1 buc. Dacã declanºatorul de
LZM3(-4) 259752 tensiune minimã este de-
LN2(-4) 24 V AC/DC NZM2/3-XA24AC/DC energizat , contactul
LN3(-4) 259754 accidental cu contactele
principale ale
110 V – 130 V AC/DC NZM2/3-XA110-130AC/DC întreruptorului în timpul
259760 încercãrilor de conectare
208 V – 250 V AC/DC NZM2/3-XA208-250AC/DC este evitat cu siguranþã.
259763
Declanºatorul de deschidere
C1 380 V – 440 V AC/DC NZM2/3-XA380-440AC/DC nu poate fi instalat simultan
259766 cu contacte auxiliare cu
C2
acþiune în avans NZM...-
XHIV... sau cu declanºator
LZM4(-4) 12 V AC/DC NZM4-XA12AC/DC 1 buc. de tensiune minimã NZM...-
LN4(-4) 266446 XU... .
24 V AC/DC NZM4-XA24AC/DC
266447
110 V – 130 V AC/DC NZM4-XA110-130AC/DC
266450
208 V – 250 V AC/DC NZM4-XA208-250AC/DC
266451

C1 380 V – 440 V AC/DC NZM4-XA380-440AC/DC


266452
C2
Coduri de comandã 51
Declanºatoare de deschidere cu borne cu ºurub
http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM...-X...
pentru Tip Unitate Indicaţii
utilizare cu Cod comandã , de livrare
când se
comandã
separat

Declanșatoare de deschidere
Baterie de condensatoare 230 V 50/60 Hz
în combinaþie cu declanºator de deschidere
NZM...-XA2082-50AC/DC
Carcasa: grad de protecþie IP20
LZM1(-4) NZM-XCM 1 buc. Permite utilizarea sigurã a întreruptoarelor automate ca întreruptoare
LZM2(-4) 229413 pentru reþea buclatã în domeniul de la 0 … 110 % Un cu timp constant
LZM3(-4) la deconectare, de 40 ms.
LZM4(-4) Dacã lipseºte tensiunea reþelei, bateria de condensatoare furnizeazã
LN1(-4) energia pentru acþionarea declanºatorului de deschidere timp de minim 12
LN2(-4) ore .
LN3(-4) Configuraþia bateriei de condensatoare este obligatorie independent
LN4(-4) detipul întreruptorului automat.
Conectaþi NZM-XCM pe partea de alimentare de la reþea.

Indicaþie de proiectare:
Conectaþi un contact auxiliar standard ND în serie cu declanºatorul de
deschidere!

pentru Tensiune de Tip Unitate Indicaţii


utilizare cu comandã Cod comandã , când se de
nominalã comandã separat livrare

Us
V

Declanșatoare de deschidere
Fãrã contacte auxiliare
Pentru întreruptoare automate de reþea buclatã
Pentru acþionare intermitentã
Timp de conectare maxim = 1 s
Domeniul de funcþionare 10 – 110 % Us
C1 LZM3(-4) 230 V AC NZM3-XA-230AC-MNS 1 buc. Nu poate fi instalat simultan cu contacte auxiliare cu
LN3(-4) 274097 acþiune în avans NZM...-XHIV... sau cu declanºator
de tensiune minimã NZM...-XU...
C2

Acþionarea intermitentã este garantatã prin


conectarea în serie a unui contact de închidere M22-
(C)K10 .
Timpul maxim de operare a declanºatorului de
deschidere pentru întreruptor de reþea buclatã este
C1 LZM4(-4) 230 V AC NZM4-XA-230AC-MNS 1 buc. de 1 s.
LN4(-4) 274138
C2
L1 (L+)

a
-S11
0

1.13
Q M22-...K10
HIN 1.14

C1
-Q1 NZM...-XA...-MNS
C2

N (L-, L2)

a Contact de releu de putere inversã


-S11 deconectare de la distanþã
Q Contact auxiliar standard
-Q1 Declanºator de deschidere
52 Coduri de comandã
Declanºatoare de deschidere cu borne cu ºurub
LZM1, LZM2/3, LZM4 Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net

pentru Tensiune de comandã Tip Unitate Indicaţii


utilizare cu nominalã Cod comandã, când se comandã de
Us separat livrare

Declanșatoare de deschidere
Cu contacte auxiliare cu închidere în avans
Nu se combinã cu dispozitiv de acþionare de la distanþã.
Cu bornã cu LZM1(-4) 12 V AC/DC NZM1-XAHIV12AC/DC 1 buc. Dacã declanºatorul de
înclichetare LN1(-4) 259772 tensiune minimã este de-
pe partea 24 V AC/DC NZM1-XAHIV24AC/DC energizat , contactul
stângã a 259774 accidental cu contactele
întreruptorulu principale ale întreruptorului
i. 110 V – 130 V AC/DC NZM1-XAHIV110-130AC/DC în timpul încercãrilor de
259780 conectare este evitat cu
siguranþã .
Închiderea în avans a
C1 3.13 208 V – 250 V AC/DC NZM1-XAHIV208-250AC/DC contactelor auxiliare la
259782 conectare ºi la deconectare
C2 3.14 380 V – 440 V AC/DC NZM1-XAHIV380-440AC/DC (acþionare manualã) :
259784 aprox.. 20 ms.
Declanºatorul de deschidere
Cu cablu de LZM1(-4) 12 V AC/DC NZM1-XAHIVL12AC/DC 1 buc. nu poate fi instalat simultan
conectare de LN1(-4) 259790 cu contacte auxiliare cu
3 m lungime, 24 V AC/DC NZM1-XAHIVL24AC/DC acþiune în avans NZM...-
în locul bornei 259792 XHIV... sau cu declanºator
cu ºurub. de tensiune minimã NZM...-
110 V – 130 V AC/DC NZM1-XAHIVL110-130AC/DC
XU... .
259798

C1 3.13 208 V – 250 V AC/DC NZM1-XAHIVL208-250AC/DC


259800
C2 3.14 380 V – 440 V AC/DC NZM1-XAHIVL380-440AC/DC
259802
Cu contacte auxiliare cu închidere în avans
LZM2(-4) 12 V AC/DC NZM2/3-XAHIV12AC/DC 1 buc. Dacã declanºatorul de
LZM3(-4) 259808 tensiune minimã este de-
LN2(-4) 24 V AC/DC NZM2/3-XAHIV24AC/DC energizat , contactul
LN3(-4) 259810 accidental cu contactele
principale ale întreruptorului
110 V – 130 V AC/DC NZM2/3-XAHIV110-130AC/DC în timpul încercãrilor de
259816 conectare este evitat cu
208 V – 250 V AC/DC NZM2/3-XAHIV208-250AC/DC siguranþã .
259818 Închiderea în avans a
contactelor auxiliare la
C1 3.13 380 V – 440 V AC/DC NZM2/3-XAHIV380-440AC/DC conectare ºi la deconectare
259820 (acþionare manualã) :
C2 3.14
aprox.. 20 ms.
Nu se poate utiliza în
LZM4(-4) 12 V AC/DC NZM4-XAHIV12AC/DC 1 buc. combinaþie cu dispozitivul
LN4(-4) 266470 de acþionare de la distanþã
24 V AC/DC NZM4-XAHIV24AC/DC NZM...-XR... .
266471 Declanºatorul de deschidere
nu poate fi instalat simultan
110 V – 130 V AC/DC NZM4-XAHIV110-130AC/DC cu contacte auxiliare cu
266474 acþiune în avans NZM...-
208 V – 250 V AC/DC NZM4-XAHIV208-250AC/DC XHIV... sau cu declanºator
266475 de tensiune minimã NZM...-
XU... .

C1 3.13 380 V – 440 V AC/DC NZM4-XAHIV380-440AC/DC


266476
C2 3.14
Coduri de comandã 53
Declanºatoare de deschidere cu borne cu ºurub
http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB NZM...-XAHIV-...
pentru Tensiune de Tip Unitate
utilizare cu comandã nominalã Cod comandã, când se de livrare
Us comandã separat
V

Declanșatoare de deschidere
Pentru întreruptoare automate de reþea buclatã
Pentru acþionare intermitentã
Timp de conectare maxim = 1 s
Domeniul de funcþionare 10 – 110 % Us
C1 3.13 Cu contacte auxiliare cu LZM3(-4) 230 V AC NZM3-XAHIV-230AC-MNS 1 buc.
închidere în avans LN3(-4) 274141
C2 3.14

C1 3.13 230 V AC NZM4-XAHIV-230AC-MNS 1 buc.


274143
C2 3.14

Indicaţii Nu poate fi instalat simultan cu contacte auxiliare cu acþiune în avans NZM...-XHIV... sau cu declanºator de tensiune minimã NZM...-XU...
Nu se poate utiliza în combinaþie cu dispozitivul de acþionare de la distanþã NZM...-XR... .

IAcþionarea intermitentã este garantatã de conectarea în serie a un ui contact ND tip M22-(C)K10 (contact auxiliar standard).
Timpul maxim de operare a declanºatorului de deschidere pentru întreruptor de reþea buclatã este de 1 s.
LZM3: Închiderea în avans a contactelor auxiliare la conectare ºi la deconectare (acþionare manualã) : aprox.. 20 ms.
LZM4: Închiderea în avans a contactelor auxiliare la conectare (acþionare manualã): aprox. 90 ms.
54 Coduri de comandã Coduri de comandã 55
Mânere rotative pentru acþionare de pe uºã Mânere rotative pentru acþionare de pe uºã
LZM1, LZM2, LZM3, LZM4 Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM1, LZM2, LZM3, LZM4
For a max. shaft length of 60 mm Varianta foarte îngustã
pentru utilizare cu Tip Unitate Indicaţii Tip Unitate Indicaţii Tip Unitate Indicaþii
Cod comandã de livrare Cod comandã de livrare Cod comandã de livrare

Mânere rotative pentru acţionare de pe ușă


Complet de livrare inclusiv acþionarea rotativã ºi piesele de cuplare
Pentru tipurile NZM...-XT(V)D(V)(R)(-60) este necesar un ax prelungitor suplimentar.
Grad de protecþie IP66
Standard, negru/gri
Poate fi blocat pe poziþia 0 LZM1(-4), LN1(-4) NZM1-XTVD 1 buc. Interblocaj cu uºa NZM1-XTVD-60 1 buc. Interblocaj cu uºa NZM1-XTVD-0 1 buc. Interblocaj cu uºa
, utilizând pânã la 3 lacãte 260166 • nu poate fi acþionat în 271504 • nu poate fi acþionat în 279392 • nu poate fi acþionat în poziþiile
montate pe mâner. LZM2(-4), LN2(-4) NZM2-XTVD poziþiile OFF ºi ON blocate NZM2-XTVD-60 poziþiile OFF ºi ON blocate NZM2-XTVD-0 OFF ºi ON blocate
Interblocaj cu uºa 260168 • se poate modifica astfel 271505 • se poate modifica astfel încât 279393 • se poate modifica astfel încât
încât poate fi acþionat din poate fi acþionat din exterior poate fi acþionat din exterior cu
LZM3(-4), LN3(-4) NZM3-XTVD exterior cu o ºurubelniþã, NZM3-XTVD-60 cu o ºurubelniþã, dacã se aflã NZM3-XTVD-0 o ºurubelniþã, dacã se aflã în
260170 dacã se aflã în stare 271506 în stare neblocatã pe poziþia 279394 stare neblocatã pe poziþia ON.
LZM4(-4), LN4(-4) NZM4-XTVD neblocatã pe poziþia ON. NZM4-XTVD-60 ON. NZM4-XTVD-0 • uºa poate fi deschisã în poziþia
266614 • uºa poate fi deschisã în 271507 • uºa poate fi deschisã în poziþia 279395 OFF a mânerului
poziþia OFF a mânerului OFF a mânerului NZM...-XTVD(V)-0
Poate fi blocat pe mânerul LZM1(-4), LN1(-4) NZM1-XTVDV NZM...-XTVD(V) NZM1-XTVDV-60 NZM...-XTVD(V)-60 NZM1-XTVDV-0 • pt. echipare în varianta foarte
întreruptorului , utilizând 260172 • plãcuþele avertizoare / 271508 • pentru lungimea maximã a 279396 îngustã
pânã la 3 lacãte. indicatoare pot fi fixate din axului de 60 mm • cu ax de prelungire special scurt
LZM2(-4), LN2(-4) NZM2-XTVDV exterior prin înclichetare NZM2-XTVDV-60 • fãrã suport pentru ax NZM2-XTVDV-0 • Nu se poate combina cu mânerul
Poate fi blocat pe poziþia 0 260174 271509 279397
pe mâner., de asemenea • Nu se poate combina cu suplimentar NZM...-XDZ
prin modificare adecvatã, LZM3(-4), LN3(-4) NZM3-XTVDV NZM3-XTVDV-60 mânerul suplimentar NZM...- NZM3-XTVDV-0 • plãcuþele avertizoare /
pe poziþia I. Interblocaj cu 260176 271510 XDZ 279398 indicatoare pot fi fixate din
uºa. Poate fi blocat pe LZM4(-4), LN4(-4) NZM4-XTVDV NZM4-XTVDV-60 • plãcuþele avertizoare / NZM4-XTVDV-0 exterior prin înclichetare
poziþia 0 266616 271511 indicatoare pot fi fixate din 279399
exterior prin înclichetare
Roºu-galben pentru orire de urgenþã
Poate fi blocat pe mânerul LZM1(-4), LN1(-4) NZM1-XTVDVR 1 buc. Interblocaj cu uºa NZM1-XTVDVR-60 1 buc. Interblocaj cu uºa NZM1-XTVDVR-0 1 buc. Interblocaj cu uºa
întreruptorului , utilizând 260178 • nu poate fi acþionat în 271512 • nu poate fi acþionat în poziþia 279400 • nu poate fi acþionat în poziþia
pânã la 3 lacãte. Poate fi poziþia OFF blocatã. OFF blocatã. OFF blocatã.
blocat pe poziþia 0 pe • se poate modifica astfel • se poate modifica astfel încât • se poate modifica astfel încât
mâner. Interblocaj cu uºa. încât poate fi acþionat din poate fi acþionat din exterior poate fi acþionat din exterior cu
Poate fi blocat pe poziþia 0 LZM2(-4), LN2(-4) NZM2-XTVDVR exterior cu o ºurubelniþã, NZM2-XTVDVR-60 cu o ºurubelniþã, dacã se aflã NZM2-XTVDVR-0 o ºurubelniþã, dacã se aflã în
260180 dacã se aflã în stare 271513 în stare neblocatã pe poziþia 279401 stare neblocatã pe poziþia ON.
LZM3(-4), LN3(-4) NZM3-XTVDVR neblocatã pe poziþia ON. NZM3-XTVDVR-60 ON. NZM3-XTVDVR-0 • uºa poate fi deschisã în poziþia
260182 • uºa poate fi deschisã în 271514 • uºa poate fi deschisã în poziþia 279402 OFF a mânerului
poziþia OFF a mânerului OFF a mânerului NZM...-XTVDVR-0
LZM4(-4), LN4(-4) NZM4-XTVDVR NZM...-XTVDVR NZM4-XTVDVR-60 NZM...-XTVDVR-60 NZM4-XTVDVR-0 • For echipare în varianta foarte
266618 • plãcuþele avertizoare / 271515 • pentru lungimea maximã a 279403 îngustã
indicatoare pot fi fixate din axului de 60 mm • cu ax de prelungire special scurt
exterior prin înclichetare • fãrã suport pentru ax • Nu se poate combina cu mânerul
• Nu se poate combina cu suplimentar NZM...-XDZ
mânerul suplimentar NZM...- • plãcuþele avertizoare /
XDZ indicatoare pot fi fixate din
• plãcuþele avertizoare / exterior prin înclichetare
indicatoare pot fi fixate din
Ax de prelungire
Adâncime maximã de LZM1(-4), LN1(-4) NZM1/2-XV4 1 buc. Se poate tãia la lungimea
montaj: 400 mm LZM2(-4), LN2(-4) 261232 doritã
LZM3(-4), LN3(-4) NZM3/4-XV4
LZM4(-4), LN4(-4) 261234
Adâncime maximã de LZM1(-4), LN1(-4) NZM1/2-XV6
montaj: 600 mm LZM2(-4), LN2(-4) 260191
LZM3(-4), LN3(-4) NZM3/4-XV6
LZM4(-4), LN4(-4) 260193

Indicaţii Întreruptorul automat poate fi instalat ºi în poziþie rabatatã cu 90 ° stânga/dreapta, mânerul rãmânând în aceeaºi poziþie.
54 Coduri de comandã Coduri de comandã 55
Mânere rotative pentru acþionare de pe uºã Mânere rotative pentru acþionare de pe uºã
LZM1, LZM2, LZM3, LZM4 Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM1, LZM2, LZM3, LZM4
For a max. shaft length of 60 mm Varianta foarte îngustã
pentru utilizare cu Tip Unitate Indicaţii Tip Unitate Indicaţii Tip Unitate Indicaþii
Cod comandã de livrare Cod comandã de livrare Cod comandã de livrare

Mânere rotative pentru acţionare de pe ușă


Complet de livrare inclusiv acþionarea rotativã ºi piesele de cuplare
Pentru tipurile NZM...-XT(V)D(V)(R)(-60) este necesar un ax prelungitor suplimentar.
Grad de protecþie IP66
Standard, negru/gri
Poate fi blocat pe poziþia 0 LZM1(-4), LN1(-4) NZM1-XTVD 1 buc. Interblocaj cu uºa NZM1-XTVD-60 1 buc. Interblocaj cu uºa NZM1-XTVD-0 1 buc. Interblocaj cu uºa
, utilizând pânã la 3 lacãte 260166 • nu poate fi acþionat în 271504 • nu poate fi acþionat în 279392 • nu poate fi acþionat în poziþiile
montate pe mâner. LZM2(-4), LN2(-4) NZM2-XTVD poziþiile OFF ºi ON blocate NZM2-XTVD-60 poziþiile OFF ºi ON blocate NZM2-XTVD-0 OFF ºi ON blocate
Interblocaj cu uºa 260168 • se poate modifica astfel 271505 • se poate modifica astfel încât 279393 • se poate modifica astfel încât
încât poate fi acþionat din poate fi acþionat din exterior poate fi acþionat din exterior cu
LZM3(-4), LN3(-4) NZM3-XTVD exterior cu o ºurubelniþã, NZM3-XTVD-60 cu o ºurubelniþã, dacã se aflã NZM3-XTVD-0 o ºurubelniþã, dacã se aflã în
260170 dacã se aflã în stare 271506 în stare neblocatã pe poziþia 279394 stare neblocatã pe poziþia ON.
LZM4(-4), LN4(-4) NZM4-XTVD neblocatã pe poziþia ON. NZM4-XTVD-60 ON. NZM4-XTVD-0 • uºa poate fi deschisã în poziþia
266614 • uºa poate fi deschisã în 271507 • uºa poate fi deschisã în poziþia 279395 OFF a mânerului
poziþia OFF a mânerului OFF a mânerului NZM...-XTVD(V)-0
Poate fi blocat pe mânerul LZM1(-4), LN1(-4) NZM1-XTVDV NZM...-XTVD(V) NZM1-XTVDV-60 NZM...-XTVD(V)-60 NZM1-XTVDV-0 • pt. echipare în varianta foarte
întreruptorului , utilizând 260172 • plãcuþele avertizoare / 271508 • pentru lungimea maximã a 279396 îngustã
pânã la 3 lacãte. indicatoare pot fi fixate din axului de 60 mm • cu ax de prelungire special scurt
LZM2(-4), LN2(-4) NZM2-XTVDV exterior prin înclichetare NZM2-XTVDV-60 • fãrã suport pentru ax NZM2-XTVDV-0 • Nu se poate combina cu mânerul
Poate fi blocat pe poziþia 0 260174 271509 279397
pe mâner., de asemenea • Nu se poate combina cu suplimentar NZM...-XDZ
prin modificare adecvatã, LZM3(-4), LN3(-4) NZM3-XTVDV NZM3-XTVDV-60 mânerul suplimentar NZM...- NZM3-XTVDV-0 • plãcuþele avertizoare /
pe poziþia I. Interblocaj cu 260176 271510 XDZ 279398 indicatoare pot fi fixate din
uºa. Poate fi blocat pe LZM4(-4), LN4(-4) NZM4-XTVDV NZM4-XTVDV-60 • plãcuþele avertizoare / NZM4-XTVDV-0 exterior prin înclichetare
poziþia 0 266616 271511 indicatoare pot fi fixate din 279399
exterior prin înclichetare
Roºu-galben pentru orire de urgenþã
Poate fi blocat pe mânerul LZM1(-4), LN1(-4) NZM1-XTVDVR 1 buc. Interblocaj cu uºa NZM1-XTVDVR-60 1 buc. Interblocaj cu uºa NZM1-XTVDVR-0 1 buc. Interblocaj cu uºa
întreruptorului , utilizând 260178 • nu poate fi acþionat în 271512 • nu poate fi acþionat în poziþia 279400 • nu poate fi acþionat în poziþia
pânã la 3 lacãte. Poate fi poziþia OFF blocatã. OFF blocatã. OFF blocatã.
blocat pe poziþia 0 pe • se poate modifica astfel • se poate modifica astfel încât • se poate modifica astfel încât
mâner. Interblocaj cu uºa. încât poate fi acþionat din poate fi acþionat din exterior poate fi acþionat din exterior cu
Poate fi blocat pe poziþia 0 LZM2(-4), LN2(-4) NZM2-XTVDVR exterior cu o ºurubelniþã, NZM2-XTVDVR-60 cu o ºurubelniþã, dacã se aflã NZM2-XTVDVR-0 o ºurubelniþã, dacã se aflã în
260180 dacã se aflã în stare 271513 în stare neblocatã pe poziþia 279401 stare neblocatã pe poziþia ON.
LZM3(-4), LN3(-4) NZM3-XTVDVR neblocatã pe poziþia ON. NZM3-XTVDVR-60 ON. NZM3-XTVDVR-0 • uºa poate fi deschisã în poziþia
260182 • uºa poate fi deschisã în 271514 • uºa poate fi deschisã în poziþia 279402 OFF a mânerului
poziþia OFF a mânerului OFF a mânerului NZM...-XTVDVR-0
LZM4(-4), LN4(-4) NZM4-XTVDVR NZM...-XTVDVR NZM4-XTVDVR-60 NZM...-XTVDVR-60 NZM4-XTVDVR-0 • For echipare în varianta foarte
266618 • plãcuþele avertizoare / 271515 • pentru lungimea maximã a 279403 îngustã
indicatoare pot fi fixate din axului de 60 mm • cu ax de prelungire special scurt
exterior prin înclichetare • fãrã suport pentru ax • Nu se poate combina cu mânerul
• Nu se poate combina cu suplimentar NZM...-XDZ
mânerul suplimentar NZM...- • plãcuþele avertizoare /
XDZ indicatoare pot fi fixate din
• plãcuþele avertizoare / exterior prin înclichetare
indicatoare pot fi fixate din
Ax de prelungire
Adâncime maximã de LZM1(-4), LN1(-4) NZM1/2-XV4 1 buc. Se poate tãia la lungimea
montaj: 400 mm LZM2(-4), LN2(-4) 261232 doritã
LZM3(-4), LN3(-4) NZM3/4-XV4
LZM4(-4), LN4(-4) 261234
Adâncime maximã de LZM1(-4), LN1(-4) NZM1/2-XV6
montaj: 600 mm LZM2(-4), LN2(-4) 260191
LZM3(-4), LN3(-4) NZM3/4-XV6
LZM4(-4), LN4(-4) 260193

Indicaţii Întreruptorul automat poate fi instalat ºi în poziþie rabatatã cu 90 ° stânga/dreapta, mânerul rãmânând în aceeaºi poziþie.
56 Coduri de comandã
Mânere rotative
NZM…-XDV… Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net

pentru utilizare cu Tip Unitate Indicaţii


Cod comandã , de
când se comandã livrare
separat

Mânere rotative pe întreruptorul automat


Set complet cu acþionare rotativã
Standard, negru/gri
Poate fi blocat pe poziþia 0 LZM1(-4), LN1(-4) NZM1-XDV 1 buc. NZM1(2)(3)-X…: Se poate combina de
pe întreruptor , utilizând 260125 asemenea cu medii izolante.
pânã la 3 lacãte. Dispozitivul MODAN pentru detecþia
LZM2(-4), LN2(-4) NZM2-XDV poziþiei mânerului prin declanºator se
260127 poate monta ulterior.

LZM3(-4), LN3(-4) NZM3-XDV


260129
LZM4(-4), LN4(-4) NZM4-XDV
266608

Poate fi blocat pe poziþia 0 LZM1(-4), LN1(-4) NZM1-XDVG 1 buc. Se poate combina de asemenea cu
, utilizând pânã la 3 lacãte 285247 medii izolante.
montate pe mâner.
LZM2(-4), LN2(-4) NZM2-XDVG
285248

Roºu-galben pentru oprire de urgenþã


Poate fi blocat pe poziþia 0 LZM1(-4), LN1(-4) NZM1-XDVR 1 buc. NZM1(2)(3)-X…: Se poate combina de
pe întreruptor , utilizând 260135 asemenea cu medii izolante.
pânã la 3 lacãte. Dispozitivul MODAN pentru detecþia
LZM2(-4), LN2(-4) NZM2-XDVR poziþiei mânerului prin declanºator se
260137 poate monta ulterior.

LZM3(-4), LN3(-4) NZM3-XDVR


260140
LZM4(-4), LN4(-4) NZM4-XDVR
266610

Poate fi blocat pe poziþia 0 LZM1(-4), LN1(-4) NZM1-XDVGR Se poate combina de asemenea cu


, utilizând pânã la 3 lacãte 285249 medii izolante.
montate pe mâner.
LZM2(-4), LN2(-4) NZM2-XDVGR
285280

Indicaţii Întreruptorul automat poate fi instalat ºi în poziþie rabatatã cu 90 ° stânga/dreapta, mânerul rãmânând în aceeaºi poziþie. .
Coduri de comandã 57
Mânere rotative interblocabile cu uºa
http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB NZM...-XDTV...
pentru utilizare cu Tip Unitate Indicaţii
Cod comandã , de
când se comandã livrare
separat

Mânere rotative pe întreruptor interblocabile cu ușa


Set complet cu acþionare rotativã ºi medii de izolare
Standard, negru/gri
Poate fi blocat pe LZM1(-4), LN1(-4) NZM1-XDTV 1 buc. Interblocaj cu uºa
poziþia 0 , utilizând pânã 260131 • pe poziþia ON pot fi acþionate din exterior
la 3 lacãte montate pe cu un pin de 1mm
mâner, pot fi modificate • pe poziþiile blocate OFF ºi ON nu pot fi
pentru poziþia I . De acþionate
asemenea pot fi LZM2(-4), LN2(-4) NZM2-XDTV • uºa poate fi deschisã pe poziþia OFF
interblocabile cu uºa, de 260133 • poate fi conectat ( ON ) numai dacã uºa
ex. pentru service / este închisã
distribuþie tablouri de
Roºu-galben pentru oprire de urgenþã

Poate fi blocat pe LZM1(-4), LN1(-4) NZM1-XDTVR 1 buc.


poziþia 0 , utilizând pânã 260142
la 3 lacãte montate pe
mâner. De asemenea LZM2(-4), LN2(-4) NZM2-XDTVR
pot fi interblocabile cu 260144
uºa, de ex. pentru
service / distribuþie

Mânere rotative
Diferite de mânerele normale IEC : deschiderea uºii este posibilã numai prin
rotaþie activã în jurul poziþiei 0.
Set complet cu acþionare rotativã ºi medii de izolaþie
Standard, negru/gri
Poate fi blocat pe LZM1(-4), LN1(-4) NZM1-XDTV-NA 1 buc. Interblocaj cu uºa
poziþia 0 , utilizând pânã 271453 • pe poziþia ON pot fi acþionate din exterior
la 3 lacãte montate pe cu un pin de 1mm
mâner. De asemenea LZM2(-4), LN2(-4) NZM2-XDTV-NA • pe poziþiile blocate OFF ºi ON nu pot fi
pot fi interblocabile cu 271454 acþionate
uºa, de ex. pentru • deschiderea uºii este posibilã numai prin
service /distribuþie rotaþie activã în jurul poziþiei 0.
tablouri de comandã pt. • poate fi conectat ( ON ) numai dacã uºa
motoare . este închisã
• nu se poate combina cu interblocaj
Roºu-galben pentru oprire de urgenþã mecanic
Poate fi blocat pe LZM1(-4), LN1(-4) NZM1-XDTVR-NA
poziþia 0 , utilizând pânã 271455
la 3 lacãte montate pe
mâner. De asemenea LZM2(-4), LN2(-4) NZM2-XDTVR-NA
pot fi interblocabile cu 271456
uºa, de ex. pentru
service / distribuþie
tablouri de comandã pt.
motoare .

Indicaţii Întreruptorul automat poate fi instalat ºi în poziþie rabatatã cu 90 ° stânga/dreapta, mânerul rãmânând în aceeaºi poziþie. .
58 Coduri de comandã
Set de piese (kit de asamblare) pentru întreruptor principal
NZM...-XHB..., NZM...-XS... Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net

Tip pentru utilizare cu Tip Unitate de


Cod comandã , când se livrare
comandã separat

Set de piese (kit de asamblare) pentru întreruptor principal


Echipament livrat:
• mâner rotativ cu montare pe uºã
• ax de prelungire NZM...-XV4
• plãcuþã avertizoare / indicatoare externã în germanã/ englezã
• avertizor negru ºi galben
• Pentru creºterea protecþiei împotriva atingerii directe pe partea accesibilã, se poate comanda protecþie de grad IP2X împotriva
atingerii cu degetul a 23
Se pot monta prin înclichetare ºi alte plãcuþe de avertizare / indicatoare externe.
Mâner rotativ negru pentru montare pe uºã
Poate fi blocat pe poziþia 0 , utilizând pânã LZM1(-4), LN1(-4) NZM1-XHB 1 buc.
la 3 lacãte montate pe mâner, can also be 266626
modified for the I position. interblocabile cu LZM2(-4), LN2(-4) NZM2-XHB
uºa. 266627
LZM3(-4), LN3(-4) NZM3-XHB
266628
LZM4(-4), LN4(-4) NZM4-XHB
271779
Mâner rotativ roºu pentru montare pe uºã, utilizate la întreruptoare pentru oprire de urgenþã , conform IEC/EN 602041
Poate fi blocat pe poziþia 0 , utilizând pânã LZM1(-4), LN1(-4) NZM1-XHBR
la 3 lacãte montate pe mâner. Interblocare 266632
cu uºa ca funcþie suplimentarã, facilitate de LZM2(-4), LN2(-4) NZM2-XHBR
interblocare pe întreruptor în poziþia 0 . 266633
LZM3(-4), LN3(-4) NZM3-XHBR
266634
LZM4(-4), LN4(-4) NZM4-XHBR
271842
Set de piese (kit de asamblare) pentru întreruptor principal pentru montare pe lateralul tabloului
Acţionarea întreruptorului de pe peretele lateral al tabloului de comandă
Montare întreruptor pe placă de fixare
Echipament livrat:
• mâner rotativ pentru montare pe uºã
• ax de prelungire NZM...-XV4
• plãcuþã avertizoare / indicatoare externã în germanã/ englezã
• avertizor negru ºi galben
• Pentru creºterea protecþiei împotriva atingerii directe pe partea accesibilã, se poate comanda protecþie de grad IP2X împotriva
atingerii cu degetul a 23
Se pot monta prin înclichetare ºi alte plãcuþe de avertizare / indicatoare externe.
Standard, negru/gri
Poate fi blocat pe poziþia 0 , utilizând pânã pentru acþionare din LZM1(-4), LN1(-4) NZM1-XS-L 1 buc.
la 3 lacãte montate pe mâner, can also be partea stângã 266641
modified for the I position. LZM2(-4), LN2(-4) NZM2-XS-L
266642
LZM3(-4), LN3(-4) NZM3-XS-L
266643
LZM4(-4), LN4(-4) NZM4-XS-L
289806
pentru acþionare din LZM1(-4), LN1(-4) NZM1-XS-R
partea dreaptã 266644
LZM2(-4), LN2(-4) NZM2-XS-R
266645
LZM3(-4), LN3(-4) NZM3-XS-R
266646
LZM4(-4), LN4(-4) NZM4-XS-R
289807
Roºu-galben pentru oprire de urgenþã
Poate fi blocat pe poziþia 0 , utilizând pânã pentru acþionare din LZM1(-4), LN1(-4) NZM1-XSR-L
la 3 lacãte montate pe mâner. partea stângã 266653
LZM2(-4), LN2(-4) NZM2-XSR-L
266654
LZM3(-4), LN3(-4) NZM3-XSR-L
266655
LZM4(-4), LN4(-4) NZM4-XSR-L
289808
pentru acþionare din LZM1(-4), LN1(-4) NZM1-XSR-R
partea dreaptã 266656
LZM2(-4), LN2(-4) NZM2-XSR-R
266657
LZM3(-4), LN3(-4) NZM3-XSR-R
266658
LZM4(-4), LN4(-4) NZM4-XSR-R
289809
Coduri de comandã 59
Set de piese (kit de asamblare) pentru întreruptor principal
http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB NZM...XS(R)M...
Tip pentru utilizare cu Tip Unitate
Cod comandã , de
când se comandã livrare
separat

Set de piese (kit de asamblare) pentru întreruptor principal cu montare pe panou lateral prin placă de fixare
Pentru montare directã a întreruptorului ºi a mânerului pe peretele lateral al dulapului de comandã
Echipament livrat:
• mâner rotativ pentru montaj pe uºã
• placã de fixare
• ax de prelungire special scurt
• plãcuþã avertizoare / indicatoare externã în germanã/ englezã
• avertizor negru ºi galben
• pentru creºterea protecþiei împotriva atingerii directe pe partea accesibilã, se poate comanda protecþie de grad IP2X
împotriva atingerii cu degetul a 23
Se pot monta prin înclichetare ºi alte plãcuþe de avertizare / indicatoare externe.
Standard, negru/gri
Pot fi blocate în poziþia 0, prin modificare adecvatã pentru acþionare LZM1(-4), LN1(-4) NZM1-XSM-L 1 buc.
de asemenea în poziþia I. Distanþa minimã între din partea stângã 266663
lateralele carcasei tabloului de comandã ºi pentru acþionare LZM2(-4), LN2(-4) NZM2-XSM-L
întreruptorul automat este determinatã de placa de din partea stângã 266664
fixare. Nu se pot face prelungiri.
pentru acþionare LZM1(-4), LN1(-4) NZM1-XSM-R
din partea dreaptã 266665
pentru acþionare LZM2(-4), LN2(-4) NZM2-XSM-R
din partea dreaptã 266666
Roºu-galben pentru oprire de urgenþã
Pot fi blocate în poziþia 0 pe mâner. Distanþa pentru acþionare LZM1(-4), LN1(-4) NZM1-XSRM-L 1 buc.
minimã între lateralele carcasei tabloului de din partea stângã 266671
comandã ºi întreruptorul automat este determinatã pentru acþionare LZM2(-4), LN2(-4) NZM2-XSRM-L
de placa de fixare. Nu se pot face prelungiri. din partea stângã 266672
pentru acþionare LZM1(-4), LN1(-4) NZM1-XSRM-R
din partea dreaptã 266673
pentru acþionare LZM2(-4), LN2(-4) NZM2-XSRM-R
din partea dreaptã 266674
Plăcuţă suplimentară
Se adaugă la placa de fixare dacă se utilizează borne pt. conductorul neutru N sau de protecţie PE: K25, K50,
LZM1(-4), LN1(-4) NZM1/2-XZB 1 buc.
LZM2(-4), LN2(-4) 266676

Dispunerea bornelor suplimentare pentru acþionare prin peretele lateral cu placã de fixare
NZM1-XS(R)M-…, NZM2-XS(R)M-…
Borne suplimentare K25, K50, K95, K150 a 66

Acþionare:
3 poli 4 poli
pentru acþionare din partea dreaptã pentru acþionare din partea stângã pentru acþionare din partea dreaptã pentru acþionare din partea stângã
MII MI MI MII
MI MII

Zone de montare MI MII


Variante opþionale V1 V2 V3 V4 V1 V2
Numãr maxim de borne suplimentare K25 2x – – – – –
K50 – 2x – – – –
K95 – – 1x – 1x –
K150 – – – 1x – 1x

Exemplu: În zona de montare MI, varianta opþionalã 1 permite montarea bornei suplimentare K25 de douã ori.
60 Coduri de comandã
Accesorii
NZM...-XRAV..., ZFS..., BPF-... Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net

pentru utilizare cu Tip Unitate Indicaţii


Cod comandã, de livrare
când se comandã
separat

Acţionare pe spate
Pentru conectarea directã pe spate a întreruptorului cu partea panoului
de comandã sau cu uºa dulapului. Acþionarea întreruptorului se face prin
spate de pe placa lateralã sau de pe uºa dulapului.
Pentru întreruptoare cu manetã basculantã.
Pentru creºterea protecþiei împotriva atingerii directe pe partea de acces,
se poate comanda protecþia IP2X împotriva atingerii cu degetul a 21
Grad de protecþie IP66, UL/CSA Tip 4X
Standard, negru/gri
poate fi blocat pe LZM1, LN1 NZM1-XRAV 1 buc. Plãcuþa avertizoare externã poate fi fixatã
poziþia 0 prin 107245 prin înclichetare
mâner, utilizând LZM2, LN2 NZM2-XRAV
pânã la 3 lacãte 107247
.

Roºu-galben pentru oprire de urgenþã


poate fi blocat pe LZM1, LN1 NZM1-XRAVR 1 buc.
poziþia 0 prin 107249
mâner, utilizând LZM2, LN2 NZM2-XRAVR
pânã la 3 lacãte 107261
.

Plãcuþã avertizoarer / indicatoare externã

Germanã/Englezã LZM1(-4), LN1(-4) ZFS61/62-NZM7 1 buc. O plãcuþã avertizoare externã /plãcuþã


LZM2(-4), LN2(-4) 272525 indicatoare cu inscripþionare bilingvã în
Germanã LZM3(-4), LN3(-4) ZFS61-NZM7 germanã / englezã este inclusã în kitul de
LZM4(-4), LN4(-4) 051089 asamblare pentru întreruptor principal.
Englezã ZFS62-NZM7
065957
Francezã ZFS63-NZM7
065958
Blanc (pentru inscripþionare prin ZFS60-NZM7
gravare sau tipãrire) 065896
Alte limbi ZFS*-NZM7 Plãcuþele avertizoare externer sunt disponi-
999978 bile inscripþionate în urmãtoarele limbi:
64 Bulgarã 73 Românã
65 Danezã 74 Rusã
66 Finlandezã 75 Suedezã
67 Olandezã 76 Sîrbo-croatã
68 Italianã 77 Spaniolã
69 Greacã 78 Cehã
70 Norvegianã 79 Turcã
71 Polonezã 80 Maghiarã
72 Portughezã 81 Afrikaans
Pentru a obþine codul de comandã, inseraþi
codul limbii dorite în locul asteriscului(*)
din codul tipului.
Exemplu de comandã
Placã avertizoare externã în finlandezã:
ZFS66-NZM7
Simbol de avertizare Pericol
Inclusiv marcaj borne pentru întreruptor principal
mic U X L1 T1 N PEN
V Y L2 T2
LZM1(-4), LN1(-4) BPF-NZM7 10 buc. Inclus în kitul de asamblare standard pentru
W Z L3 T3 PE LZM2(-4), LN2(-4) 217294 întreruptor principal

mare U X
V Y
L1 T1 N PEN
L2 T2
LZM3(-4), LN3(-4) BPF-NZM10 10 buc.
W Z L3 T3 PE LZM4(-4), LN4(-4) 231363
Coduri de comandã 61
Accesorii
http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB NZM...-XDZ, NZM...-XBR, NZM...-X...

pentrz utilizare cu Tip Unitate Indicaţii


Cod comandã, când se de livrare
comandã separat

Mâner suplimentar
permite comutarea când uºa dulapului este deschisã
LZM1(-4), LN1(-4) NZM1/2-XDZ 1 buc. Fixare prin împingere pe axul de prelungire
LZM2(-4), LN2(-4) 266621 necesitã o lungime liberã a axului de 100
mm .
LZM3(-4), LN3(-4) NZM3/4-XDZ 1 buc. Nu se poate combina cu mînere rotative
LZM4(-4), LN4(-4) 266622 pentru acþionare de pe uºã NZM...-XT...-60
nici cu NZM...-XT...-0.
Rame izolante
pentru manetã basculantã,mâner rotativ cu acþionare rotativã ºi
dispozitiv de acþionare la distanþã.
Grad de protecþie IP40
LZM1(-4), LN1(-4) NZM1-XBR 1 buc. Pentru decupãri pe uºã ºi carcase din
260195 materiale de grosime între 1.5 – 5 mm.
Plãcuþa avertizoare / indicatoare externã
poate fi fixatã prin înclichetare
LZM2(-4), LN2(-4) NZM2-XBR NZM4-XBR nu se poate combina cu
260197 mânere cu dispozitiv de acþionare rotativ.
LZM3(-4), LN3(-4) NZM3-XBR
284645
LZM4(-4), LN4(-4) NZM4-XBR
284646
Dispozitiv de interblocare cu manetă basculantă
Se poate bloca în poziþia OFF utilizând pânã la 3 lacãte (grosime colier
4 – 8 mm)
LZM1(-4), LN1(-4) NZM1-XKAV 1 buc. Nu se poate combina cu rame izolante.
260199
LZM2(-4), LN2(-4) NZM2/3-XKAV 1 buc.
LZM3(-4), LN3(-4) 260201

Distanţiere
permit adaptarea rapidã ºi economicã a diferitelor gabarite cu / fãrã
mâner rotativ la aceeaºi suprafaþã frontalã
LZM1(-4), LN1(-4) NZM1/2-XAB 1 set Adâncime 17.5 mm,filet M4
LZM2(-4), LN2(-4) 260203 Tipul conþine 4 buc. distanþieri
Capacitate maximã componente :
LZM1: 4 unitãþi pe ºurub de fixare,
LZM2: 2 unitãþi pe ºurub de fixare
2 (LZM1) sau 4 (LZM2) ºuruburi de fixare
conþinute pentru un întreruptor automat
LZM3(-4), LN3(-4) NZM3-XAB 1 set Adâncime 17.5 mm, filet M5
LZM4(-4), LN4(-4) 260211 Un set conþine 4 distanþieri
LZM3, LZM4: 1 pe ºurub de fixare
4 ºuruburi de fixare incluse pe un
întreruptor
Placă de fixare
permite fixarea întreruptorului prin înclichetare pe ºinã profil DIN
LZM1(-4), LN1(-4) NZM1-XC35 1 buc. Pentru ºinã profil Omega de 35 mm
260213

LZM2, LN2 NZM2-XC75 1 buc. Pentru ºinã profil Omega de 75 mm


260215 Nu se pretezã pentru întreruptoare cu
dispozitiv de acþionare de la distanþã .
62 Coduri de comandã
Interblocãri mecanice
NZM...XMV(R)(L), NZM-XBZ... Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net

pentru utilizare cu Tip Unitate Indicaţii


Cod comandã , de livrare
când se comandã
separat

Interblocare mecanică a mânerelor rotative(pentru acţionare de


pe ușă)
LZM1(-4), LN1(-4) NZM1-XMV 1 buc. Suplimentar sunt necesare mânere rotative
281581 pe întreruptor sau mânere rotative pentru
acþionare de pe uºa dulapului.
Nu se pot combina cu mecanisme de
conectare în paralel, dispozitive de acþionare
din lateral ºi de acþionare de la distanþã sau
LZM2(-4), LN2(-4) NZM2-XMV rame izolante NZM4-XBR .
281582 Pentru a realiza o interblocare mecanicã sunt
necesare cel puþin 2 module de interblocare.
Combinaþii posibile ºi variante de
interblocare a Proiectare
Comandaþi separat cablurile Bowden .
LZM3(-4), LN3(-4) NZM3-XMV
281583
LZM4(-4), LN4(-4) NZM4-XMV
281584

Cabluri Bowden
Pentru interblocare mecanică a mânerelor rotative(pentru
acţionare de pe ușă)

LZM1(-4), LN1(-4) NZM-XBZ225 1 buc.


LZM2(-4), LN2(-4) 281585
LZM3(-4), LN3(-4) NZM-XBZ600
LZM4(-4), LN4(-4) 281586
NZM-XBZ1000
281587
Interblocare mecanică pentru dispozitive de acţionare de la
Pentru 2 întreruptoare de acelaºi gabarit sau de gabarite apropiate .
Montare alãturatã.

LZM2(-4), LN2(-4) NZM2-XMVR 1 buc. Tipul conþine piese pentru ambele


+LZM2(-4), LN2(-4) 104543 întreruptoare.
LZM2(-4), LN2(-4) NZM2/3-XMVR Dispozitivul de acþionare de la distanþã este
+LZM3(-4), LN3(-4) 104544 de asemenea necesar.
Distanþa maximã de comutare
LZM3(-4), LN3(-4) NZM3-XMVR a Proiectare
+LZM3(-4), LN3(-4) 104545 Nu se pot combina cu mânere rotative,
LZM3(-4), LN3(-4) NZM3/4-XMVR mânere cu acþionare de pe uºa dulapului ºi
+LZM4(-4), LN4(-4) 104546 contacte auxiliare cu închidere în avans.
LZM4(-4), LN4(-4) NZM4-XMVR
+LZM4(-4), LN4(-4) 104547

Pentru 2 întreruptoare de acelaºi gabarit sau de gabarite diferite cu


operare în opoziþie. Cablu Bowden extralung pentru montarea
ãntreruptoarelor unul deasupra celulilalt sau în incinte alãturate.

LZM2(-4), LN2(-4) NZM2-XMVRL 1 buc. Tipul conþine piese pentru ambele


+LZM2(-4), LN2(-4) 104548 întreruptoare.
LZM2(-4), LN2(-4) NZM2/3-XMVRL Dispozitivul de acþionare de la distanþã este
+LZM3(-4), LN3(-4) 104549 de asemenea necesar.
Distanþa maximã de comutare
LZM3(-4), LN3(-4) NZM3-XMVRL a Proiectare
+LZM3(-4), LN3(-4) 104550 Nu se pot combina cu mânere rotative,
LZM3(-4), LN3(-4) NZM3/4-XMVRL mânere cu acþionare de pe uºa dulapului ºi
+LZM4(-4), LN4(-4) 104551 contacte auxiliare cu închidere în avans.
LZM4(-4), LN4(-4) NZM4-XMVRL
+LZM4(-4), LN4(-4) 104552
Coduri de comandã 63
Adaptoare multifuncþionale
http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB NZM...-XAD..., NZM...-XKR...
pentru utilizare cu Curent nominal Tip Unitate Indicaţii
Cod comandã , de livrare
când se
comandã
Ie separat
A

Adaptoare de componente pentru întreruptoare automate și


întreruptare-separatoare pentru sistem de bare de 60 mm
Pentru instalare pe bare plate din cupru 12 … 30 x 5 … 10, cu
profile dublu T ºi triplu T
Tensiune nominalã de lucru Ue: 690 V
• fãrã halogeni
• rezistenþã la temperaturã pânã la 120 °C
• cu autostingere , conform UL 94
• agrementate pentru circuite de alimentare pe distribuþie
conform UL508A pânã la 600 V
• 3 poli
LZM1, LN1 160 NZM1-XAD160 1 buc. Pentru întreruptoare cu borne tip cadru în varianta
104554 standard de conectare
Conectarea la sistem este posibilã la partea superioarã
prin intermediul cablului de conectare livrat
În combinaþie cu protecþia IP2X împotriva atingerii
directe cu degetul
Este posibilã creºterea protecþiei împotriva
LZM2, LN2 250 NZM2-XAD250 Conectarea la sistem este posibilã la partea superioarã
104555 sau la cea inferioarã prin intermediul conectãrii pe spate
(+)NZM2-XKR4…
Montare prin înclichetare sau cu fixare prin ºuruburi.

LZM3, LN3 550 NZM3-XAD550 Conectarea la sistem este posibilã la partea superioarã
104556 prin intermediul conectãrii pe spate (+)NZM3-XK13…
Montare prin înclichetare sau cu fixare prin ºuruburi.

pentru Curent nominal Tip suplimentar ( sufix) Tip Unitate


utilizare cu Cod comandã , cînd se Cod comandã , când se de livrare
comandã cu unitatea de bazã comandã separat

Ie
A

Conectare pe spate pentru adaptoare de componente


Pentru adaptoare de componente la LZM2, LZM3

LZM2, LN2 250 +NZM2-XKR4O NZM2-XKR4 1 buc.


281664 281666
LZM2, LN2 250 +NZM2-XKR4U NZM3-XKR13
281665 281668
LZM3, LN3 550 +NZM3-XKR13O
281667

Indicaţii Tipul ºi tipul suplimentar includ pãrþi pentru o parte a întreruptorului superioarã sau inferioarã (la LZM3 numai partea superioarã). Necesare
pentru adaptor de componente ºi întreruptoare cu conectare pe spate,a se vedea de exemplu adaptoarele de componente 104555 ºi 104556.
O = pentru fixare pe partea superioarã
U = pentru fixare pe partea inferioarã
64 Coduri de comandã Coduri de comandã 65
Accesorii Accesorii
LZM2, LZM3, LZM4 Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM2, LZM3, LZM4
pentru utilizare cu Tensiune de comandã nominalã Tip Unitate
Cod comandã, când se de livrare Indicaţii
comandã separat
Us
V

Dispozitiv de acţionare de la distanţă


Pentru comutarea de la distanþã a întreruptoarelor automate ºi a întreruptoarelor -separatoare.
Conectare (ON) ºi deconectare( OFF) ºi resetare prin intermediul a 2-fire sau a 3-fire de comandã.
Poate fi sincronizat.
Este posibilã comutarea localã , manual.
Poate fi blocat în poziþia 0 a dispozitivului de acþionare de la distanþã cu pânã la 3 lacãte (grosime colier :
LZM2(-4), LN2(-4) 110 – 130 V 50/60 Hz NZM2-XR110-130AC 1 off
un contact auxiliar standard (HIN) este prevãzut pentru determinarea poziþiei întreruptorului
259830
dacã se instaleazã dispozitivele de acþionare de la distanþã NZM2-XR… ºi NZM3-XR… pe întreruptoare cu 4 poli, este necesar un capac suplimentar4 poli NZM2-
208 – 240 V 50/60 Hz NZM2-XR208-240AC XAVPR sau NZM3-XAVPR .
259832
Comandã cu 3 fire
380 – 440 V 50/60 Hz NZM2-XR380-440AC1)
259834 L1 Borna 70/71:
(L1+)
24 – 30 V DC NZM2-XR24-30DC 0 I La proiectare trebuie avute în vedere:
H1
259836 Tot curentul curge prin contact în timpul închiderii ºi al ruperii!
110 – 130 V DC NZM2-XR110-130DC 70 71 72 Elementele de contact din seria RMQ pot fi utilizate pentru dispozitivele de acþionare de la distanþã NZM2(3,4)-XR… .
259840 75
74
220 – 250 V DC NZM2-XR220-250DC N
259842 (L1–, L2)

LZM3(-4), LN3(-4) 110 – 130 V 50/60 Hz NZM3-XR110-130AC


259848
Comandã cu 2 fire
208 – 240 V 50/60 Hz NZM3-XR208-240AC
259850 L1 Borna 75:
(L1+) 0 I
380 – 440 V 50/60 Hz NZM3-XR380-440AC1) S Semnal”pregãtit pentru operare” dacã capaculeste închis, dar nu este blocat.
H1
259852 AC-15: 400 V; 2 A
24 – 30 V DC NZM3-XR24-30DC 70 71 72 DC-13: 220 V; 0.2 A
259854 75
74
110 – 130 V DC NZM3-XR110-130DC N
259858 (L1–, L2)
220 – 250 V DC NZM3-XR220-250DC Comandã cu 3 fire cu resetare automatãîn poziþia 0 dupã ce întreruptorul a declanºat
259860 L1
(L1+)
LZM4(-4), LN4(-4) 110 – 130 V 50/60 Hz NZM4-XR110-130AC 0 I
266684 HIA H1

208 – 240 V 50/60 Hz NZM4-XR208-240AC 70 71 72


266685 75
380 – 440 V 50/60 Hz NZM4-XR380-440AC1) 74
N
266686 (L1–, L2)
24 – 30 V DC NZM4-XR24-30DC
266691 Ciclu de comutare:
110 – 130 V DC NZM4-XR110-130DC NZM2-XR
266693 60 ms t>3s 60 ms
220 – 250 V DC NZM4-XR220-250DC r r r r
266694 OFF ON ON OFF OFF ON

Capac pentru al 4-lea pol NZM3-XR


capac suplimentar pentru montarea NZM2-XR... ºi NZM3-XR... pe un întreruptor cu 4 poli.
80 ms t>3s 80 ms
LZM2-4, LN2-4 NZM2-XAVPR 1 off r r r r
266677 OFF ON ON OFF OFF ON
LZM3-4, LN3-4 NZM3-XAVPR 1 off
266678 NZM4-XR
Bornã cu autostrângere cu arc 100 ms t>3s 100 ms
Borne cu autostrângere pentru circuite de comandã r r r r
OFF ON ON OFF OFF ON
NZM...-XR... NZM-XRC 1 off
266696 Intervalul de timp între OFF ºi ON este de 3 secunde.
Comenzile de conectare recepþionate în acest interval de timp sunt ignorate în primele 3 secunde dupã deconectare.

Capac de protecþie pentru decupare uºã


Capac de protecþie transparent pentru creºterea gradului de protecþie la IP54
– RTR-NZM10 1 off Comutarea prin comandã electricã de la distanþã ºi declanºarea manualã (prin apãsare = push to trip) rãmân posibile.
034825
64 Coduri de comandã Coduri de comandã 65
Accesorii Accesorii
LZM2, LZM3, LZM4 Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM2, LZM3, LZM4
pentru utilizare cu Tensiune de comandã nominalã Tip Unitate
Cod comandã, când se de livrare Indicaţii
comandã separat
Us
V

Dispozitiv de acţionare de la distanţă


Pentru comutarea de la distanþã a întreruptoarelor automate ºi a întreruptoarelor -separatoare.
Conectare (ON) ºi deconectare( OFF) ºi resetare prin intermediul a 2-fire sau a 3-fire de comandã.
Poate fi sincronizat.
Este posibilã comutarea localã , manual.
Poate fi blocat în poziþia 0 a dispozitivului de acþionare de la distanþã cu pânã la 3 lacãte (grosime colier :
LZM2(-4), LN2(-4) 110 – 130 V 50/60 Hz NZM2-XR110-130AC 1 off
un contact auxiliar standard (HIN) este prevãzut pentru determinarea poziþiei întreruptorului
259830
dacã se instaleazã dispozitivele de acþionare de la distanþã NZM2-XR… ºi NZM3-XR… pe întreruptoare cu 4 poli, este necesar un capac suplimentar4 poli NZM2-
208 – 240 V 50/60 Hz NZM2-XR208-240AC XAVPR sau NZM3-XAVPR .
259832
Comandã cu 3 fire
380 – 440 V 50/60 Hz NZM2-XR380-440AC1)
259834 L1 Borna 70/71:
(L1+)
24 – 30 V DC NZM2-XR24-30DC 0 I La proiectare trebuie avute în vedere:
H1
259836 Tot curentul curge prin contact în timpul închiderii ºi al ruperii!
110 – 130 V DC NZM2-XR110-130DC 70 71 72 Elementele de contact din seria RMQ pot fi utilizate pentru dispozitivele de acþionare de la distanþã NZM2(3,4)-XR… .
259840 75
74
220 – 250 V DC NZM2-XR220-250DC N
259842 (L1–, L2)

LZM3(-4), LN3(-4) 110 – 130 V 50/60 Hz NZM3-XR110-130AC


259848
Comandã cu 2 fire
208 – 240 V 50/60 Hz NZM3-XR208-240AC
259850 L1 Borna 75:
(L1+) 0 I
380 – 440 V 50/60 Hz NZM3-XR380-440AC1) S Semnal”pregãtit pentru operare” dacã capaculeste închis, dar nu este blocat.
H1
259852 AC-15: 400 V; 2 A
24 – 30 V DC NZM3-XR24-30DC 70 71 72 DC-13: 220 V; 0.2 A
259854 75
74
110 – 130 V DC NZM3-XR110-130DC N
259858 (L1–, L2)
220 – 250 V DC NZM3-XR220-250DC Comandã cu 3 fire cu resetare automatãîn poziþia 0 dupã ce întreruptorul a declanºat
259860 L1
(L1+)
LZM4(-4), LN4(-4) 110 – 130 V 50/60 Hz NZM4-XR110-130AC 0 I
266684 HIA H1

208 – 240 V 50/60 Hz NZM4-XR208-240AC 70 71 72


266685 75
380 – 440 V 50/60 Hz NZM4-XR380-440AC1) 74
N
266686 (L1–, L2)
24 – 30 V DC NZM4-XR24-30DC
266691 Ciclu de comutare:
110 – 130 V DC NZM4-XR110-130DC NZM2-XR
266693 60 ms t>3s 60 ms
220 – 250 V DC NZM4-XR220-250DC r r r r
266694 OFF ON ON OFF OFF ON

Capac pentru al 4-lea pol NZM3-XR


capac suplimentar pentru montarea NZM2-XR... ºi NZM3-XR... pe un întreruptor cu 4 poli.
80 ms t>3s 80 ms
LZM2-4, LN2-4 NZM2-XAVPR 1 off r r r r
266677 OFF ON ON OFF OFF ON
LZM3-4, LN3-4 NZM3-XAVPR 1 off
266678 NZM4-XR
Bornã cu autostrângere cu arc 100 ms t>3s 100 ms
Borne cu autostrângere pentru circuite de comandã r r r r
OFF ON ON OFF OFF ON
NZM...-XR... NZM-XRC 1 off
266696 Intervalul de timp între OFF ºi ON este de 3 secunde.
Comenzile de conectare recepþionate în acest interval de timp sunt ignorate în primele 3 secunde dupã deconectare.

Capac de protecþie pentru decupare uºã


Capac de protecþie transparent pentru creºterea gradului de protecþie la IP54
– RTR-NZM10 1 off Comutarea prin comandã electricã de la distanþã ºi declanºarea manualã (prin apãsare = push to trip) rãmân posibile.
034825
66 Coduri de comandã Coduri de comandã 67
Carcase izolante Carcase izolante
NZM...-XCI... Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB NZM...-XCI...

Curent nominal Pentru utilizare cu Tip Unitate Descriere carcasã Borne pentru echiparea întreruptoarelor tripolare: pentru al Indicaţii
neîntrerupt Cod comandã, când se de livrare izolantã 4-lea ºi al 5-lea conductor (N, PE ), iar la întreruptoarele
max. comandã separat tetrapolare: pentru al 5-lea conductor (PE )
Iu
A

Carcase izolante
Mâner rotativ pentru acþionare de pe uºã
Set complet inclusiv toate piesele funcþionale necesare
Grad de protecþie IP65
fãrã agrementare UL/CSA
Standard, negru/gri
Poate fi blocat în poziþia 0 pe mâner F 63 A NZM1, LN1 NZM1-XCI23-TVD 1 buc. CI23-150 K10/1, K25/1 Se preteazã pentru instalarea întreruptoarelor automate ºi a întreruptoarelor-
utilizând pânã la 3 lacãte. Suplimentar 271522 separatoare. Carcasã pentru montare separatã cu intrare cabluri pe sus sau pe
interblocare cu capacul. F 125 A NZM1(-4), LN1(-4) NZM1-XCI43-TVD CI43-150 K10/1, K25/1, K50/1, K95/1N/BR jos.
271523 Include benzi de fixare pentru montare pe perete.
Rezistã la scurtcircuit pentru 415 V 50/60 Hz pânã la 10 kA.
F 160 A NZM1(-4), LN1(-4) NZM1-XCI43/2-TVD CI43-200 K10/1, K25/1, K50/1, K95/1N/BR
104645 NU se pot utiliza în combinaþie cu dispozitive de acþionare de la distanþã NZM…-
F 200 A NZM2(-4), LN2(-4) NZM2-XCI43-TVD CI43-200 K10/1, K25/1, K50/1, K95/1N/BR, K150/1/BR, K240/1/BR XR… ,
271524 unitãþi cu prizã NZM…-XSV sau unitãþi debroºabile NZM…-XAV .
F 250 A NZM2(-4), LN2(-4) NZM2-XCI45-TVD CI45-200 K10/1, K25/1, K50/1, K95/1N/BR, K150/1/BR, K240/1/BR Bornele suplimentare izolate pentru al 4-lea sau al 5-lea pol trebuie comandate
280418 separat.
F 400 A NZM3(-4), LN3(-4) NZM3-XCI48-TVD CI48-250 K95/1N/BR, K150/1/BR, K240/1/BR, K2X240/1/BR Carcasã CI23 cu flanºe
271525 CI43, CI45 ºi CI48 cu plãci prevãzute cu presetupã.
Roºu-galben pentru oprire de urgenþã Numai pentru întreruptoare cu borne cu strângere tip tunel pentru
Poate fi blocat pe mâner ºi pe întreruptor F 63 A NZM1, LN1 NZM1-XCI23-TVDVR 1 buc. CI23-150 K10/1, K25/1 conectare directă a cablurilor.
utilizând pânã la 3 lacãte în fiecare parte. 271527
Poate fi blocat în poziþia 0 pe mâner. F 125 A NZM1(-4), LN1(-4) NZM1-XCI43-TVDVR CI43-150 K10/1, K25/1, K50/1, K95/1N/BR
Suplimentar interblocare cu capacul, 271528
posibilitate de blocare pe întreruptor în
poziþia 0 . F 160 A NZM1(-4), LN1(-4) NZM1-XCI43/2-TVDVR CI43-200 K10/1, K25/1, K50/1, K95/1N/BR
104646
F 200 A NZM2(-4), LN2(-4) NZM2-XCI43-TVDVR CI43-200 K10/1, K25/1, K50/1, K95/1N/BR, K150/1/BR, K240/1/BR
271529
F 250 A NZM2(-4), LN2(-4) NZM2-XCI45-TVDVR CI45-200 K10/1, K25/1, K50/1, K95/1N/BR, K150/1/BR, K240/1/BR
279356
F 400 A NZM3(-4), LN3(-4) NZM3-XCI48-TVDVR CI48-250 K95/1N/BR, K150/1/BR, K240/1/BR, K2X240/1/BR
271530

Curent Capacitate de conectare a bornelor Tip Unitate


nominal Cod comandã, când se de livrare
neîntrerupt comandã separat
Iu
A mm2

Borne suplimentare izolate


Pentru realizare bucle pentru conductor neutru ºi de protecþie
1 pol
32 conductor flexibil, 1 x (1.5 – 6) K10/1 10 buc.
093827
63 conductor flexibil, 1 x (6 – 16), liþat, 1 x (16 – 25 ) K25/1
096200
100 conductor flexibil, 1 x (10 – 35), liþat, 1 x (16 – 50) K50/1
098573
160 liþat, 1 x (16 – 95) K95/1N/BR 1 buc.
012336
250 liþat, 1 x (35 – 150), 2 x (16 – 70) K150/1/BR
014709
400 liþat, 1 x (50 – 240), 2 x (25 – 120) K240/1/BR
017082
630 liþat, 1 x (240 – 300), 2 x (50 – 240) K2X240/1/BR
019455
66 Coduri de comandã Coduri de comandã 67
Carcase izolante Carcase izolante
NZM...-XCI... Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB NZM...-XCI...

Curent nominal Pentru utilizare cu Tip Unitate Descriere carcasã Borne pentru echiparea întreruptoarelor tripolare: pentru al Indicaţii
neîntrerupt Cod comandã, când se de livrare izolantã 4-lea ºi al 5-lea conductor (N, PE ), iar la întreruptoarele
max. comandã separat tetrapolare: pentru al 5-lea conductor (PE )
Iu
A

Carcase izolante
Mâner rotativ pentru acþionare de pe uºã
Set complet inclusiv toate piesele funcþionale necesare
Grad de protecþie IP65
fãrã agrementare UL/CSA
Standard, negru/gri
Poate fi blocat în poziþia 0 pe mâner F 63 A NZM1, LN1 NZM1-XCI23-TVD 1 buc. CI23-150 K10/1, K25/1 Se preteazã pentru instalarea întreruptoarelor automate ºi a întreruptoarelor-
utilizând pânã la 3 lacãte. Suplimentar 271522 separatoare. Carcasã pentru montare separatã cu intrare cabluri pe sus sau pe
interblocare cu capacul. F 125 A NZM1(-4), LN1(-4) NZM1-XCI43-TVD CI43-150 K10/1, K25/1, K50/1, K95/1N/BR jos.
271523 Include benzi de fixare pentru montare pe perete.
Rezistã la scurtcircuit pentru 415 V 50/60 Hz pânã la 10 kA.
F 160 A NZM1(-4), LN1(-4) NZM1-XCI43/2-TVD CI43-200 K10/1, K25/1, K50/1, K95/1N/BR
104645 NU se pot utiliza în combinaþie cu dispozitive de acþionare de la distanþã NZM…-
F 200 A NZM2(-4), LN2(-4) NZM2-XCI43-TVD CI43-200 K10/1, K25/1, K50/1, K95/1N/BR, K150/1/BR, K240/1/BR XR… ,
271524 unitãþi cu prizã NZM…-XSV sau unitãþi debroºabile NZM…-XAV .
F 250 A NZM2(-4), LN2(-4) NZM2-XCI45-TVD CI45-200 K10/1, K25/1, K50/1, K95/1N/BR, K150/1/BR, K240/1/BR Bornele suplimentare izolate pentru al 4-lea sau al 5-lea pol trebuie comandate
280418 separat.
F 400 A NZM3(-4), LN3(-4) NZM3-XCI48-TVD CI48-250 K95/1N/BR, K150/1/BR, K240/1/BR, K2X240/1/BR Carcasã CI23 cu flanºe
271525 CI43, CI45 ºi CI48 cu plãci prevãzute cu presetupã.
Roºu-galben pentru oprire de urgenþã Numai pentru întreruptoare cu borne cu strângere tip tunel pentru
Poate fi blocat pe mâner ºi pe întreruptor F 63 A NZM1, LN1 NZM1-XCI23-TVDVR 1 buc. CI23-150 K10/1, K25/1 conectare directă a cablurilor.
utilizând pânã la 3 lacãte în fiecare parte. 271527
Poate fi blocat în poziþia 0 pe mâner. F 125 A NZM1(-4), LN1(-4) NZM1-XCI43-TVDVR CI43-150 K10/1, K25/1, K50/1, K95/1N/BR
Suplimentar interblocare cu capacul, 271528
posibilitate de blocare pe întreruptor în
poziþia 0 . F 160 A NZM1(-4), LN1(-4) NZM1-XCI43/2-TVDVR CI43-200 K10/1, K25/1, K50/1, K95/1N/BR
104646
F 200 A NZM2(-4), LN2(-4) NZM2-XCI43-TVDVR CI43-200 K10/1, K25/1, K50/1, K95/1N/BR, K150/1/BR, K240/1/BR
271529
F 250 A NZM2(-4), LN2(-4) NZM2-XCI45-TVDVR CI45-200 K10/1, K25/1, K50/1, K95/1N/BR, K150/1/BR, K240/1/BR
279356
F 400 A NZM3(-4), LN3(-4) NZM3-XCI48-TVDVR CI48-250 K95/1N/BR, K150/1/BR, K240/1/BR, K2X240/1/BR
271530

Curent Capacitate de conectare a bornelor Tip Unitate


nominal Cod comandã, când se de livrare
neîntrerupt comandã separat
Iu
A mm2

Borne suplimentare izolate


Pentru realizare bucle pentru conductor neutru ºi de protecþie
1 pol
32 conductor flexibil, 1 x (1.5 – 6) K10/1 10 buc.
093827
63 conductor flexibil, 1 x (6 – 16), liþat, 1 x (16 – 25 ) K25/1
096200
100 conductor flexibil, 1 x (10 – 35), liþat, 1 x (16 – 50) K50/1
098573
160 liþat, 1 x (16 – 95) K95/1N/BR 1 buc.
012336
250 liþat, 1 x (35 – 150), 2 x (16 – 70) K150/1/BR
014709
400 liþat, 1 x (50 – 240), 2 x (25 – 120) K240/1/BR
017082
630 liþat, 1 x (240 – 300), 2 x (50 – 240) K2X240/1/BR
019455
68 Coduri de comandã
Protecþii la curent diferenþial rezidual cu rãspuns în frecvenþã
NZM...XFI... Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net

pentru utilizare cu Tip Unitate Indicaţii


Cod comandã , de
când se comandã livrare
separat

Relee pentru defecte de punere la pământ


Se pot utiliza în sisteme trifazate ºi monofazate
Sensibile la pulsuri de curent , pe baza principiului bobinelor de
egalizare
Pentru întreruptoare automate tripolare ºi tetrapolare LZM1(-4) ºi întreruptoare-
separatoare LN1(-4) ,funcþie de tensiunea reþelei Ue = 200 … 415 V 50/60 Hz,
Curent nominal de defect NZM1 3 poli NZM1-XFI30R 1 buc. IEC/EN 60947-2
IDn = 0.03 A LN1 104603 pentru Idn = 0.03 A: temporizare tv de
NZM1-4 4 poli NZM1-4-XFI30R obicei fixatã la 10 ms.
LN1-4 104606 Mesaj de alarmã > 30 % Idn via LED
galben.
Curent nominal de defect NZM1 3 poli NZM1-XFI300R Indicarea declanºãrii max. 2 contacte
IDn = 0.3 A LN1 104604 auxiliare (HIAFI) pot fi montate de
NZM1-4 4 poli NZM1-4-XFI300R utilizator: ND = M22-K01, NI = M22-
LN1-4 104607 K10 se reseteazã via maneta
Curent nominal de defect NZM1 3 poli NZM1-XFIR basculantã.
IDn = 0.03 – 0.1 – 0.3 – 0.5 – 1 – 3 A, LN1 104605 Dacã se utilizeazã contactul auxiliar din
temporizare blocul de curent de defect, contactele
NZM1-4 4 poli NZM1-4-XFIR NI lucreazã ca un contact ND ºi
tv = 10 – 60 – 150 – 300 – 450 ms. LN1-4 104608 contactele NI lucreazã ca un contact ND
(a se vedea marcarea HIAFI).
Montare la partea inferioarã pânã la 100 A Nu se utilizeazã în combinaþie cu
Curent nominal de defect NZM1 3 poli NZM1-XFI30U1) carcasã izolantã sau kit de asamblare
IDn = 0.03 A LN1 104609 pentru întreruptor principal cu montare
NZM1-4 4 poli NZM1-4-XFI30U pe lateralul dulapului prin consolã de
LN1-4 104612 fixare
NZM1-XFI…U Nu se utilizeazã în
Curent nominal de defect NZM1 3 poli NZM1-XFI300U combinaþie cu declanºator de
IDn = 0.3 A LN1 104610 deschidere sau de tensiune minimã.
NZM1-4 4 poli NZM1-4-XFI300U Capacitatea nominalã ultimã de rupere
LN1-4 104613 la scurtcircuit este determinatã de
Curent nominal de defect NZM1 3 poli NZM1-XFIU echiparea cu LZM1, LN1.
IDn = 0.03 – 0.1 – 0.3 – 0.5 – 1 – 3 A, LN1 104611 În cazul întreruptorului-separator se
temporizare utilizeazã siguranþã fuzibilã a Date
NZM1-4 4 poli NZM1-4-XFIU tehnice
tv = 10 – 60 – 150 – 300 – 450 ms. LN1-4 104614
Sensibile la pulsuri de curent , pe baza principiului bobinelor de
egalizare
Pentru întreruptoare automate tetrapolare LZM2-4 ºi întreruptoare-separatoare IEC/EN 60947-2
LN2-4 independent de tensiunea reþelei Ue = 280 – 690 V 50/60 Hz Contactele auxiliare (1 ND, 1NI
Montare la partea inferioarã pânã la 250 A integrate) se reseteazã via buton de
Curent nominal de defect NZM2-4 4 poli NZM2-4-XFI30 1 buc. reset .
IDn = 0.03 A LN2-4 292343 Nu se utilizeazã în combinaþie cu unitãþi
cu prizã, carcasã izolantã sau kit de
Curent nominal de defect NZM2-4 4 poli NZM2-4-XFI 1 buc. asamblare pentru întreruptor principal
IDn 0.1 - 0.3 - 1 - 3 A, LN2-4 292344 cu montare pe lateralul dulapului prin
temporizare consolã de fixare
tv = 60 - 150 - 300 - 450 ms Capacitatea nominalã ultimã de rupere
la scurtcircuit este determinatã de
echiparea cu LZM2.
În cazul întreruptorului-separator se
utilizeazã siguranþã fuzibilã a Date
tehnice
Sensibile la c.a /c.c. , pe baza principiului bobinelor de
egalizare (în gama 0 – 100 kHz)

entru întreruptoare automate tetrapolare LZM2-4 ºi întreruptoare-separatoare IEC/EN 60947-2


LN2-4 sursã internã de alimentare Ue = 50 … 400 V, Observaþi cã nivelul de rãspuns depinde
Montare la partea inferioarã pânã la 250 A de frecvenþã!
Curent nominal de defect NZM2-4 4 poli NZM2-4-XFIA30 1 buc. A se vedea curba caracteristicã
IDn = 0.03 A LN2-4 292345 “rãspuns cu frecvenþa”
IEC/EN 60947-2
Curent nominal de defect NZM2-4 4 poli NZM2-4-XFIA 1 buc. Contactele auxiliare (1 ND, 1NI
IDn 0.1 - 0.3 - 1 A, LN2-4 292346 integrate) se reseteazã via buton de
temporizare reset .
tv = 60 - 150 - 300 - 450 ms Nu se utilizeazã în combinaþie cu unitãþi
cu prizã, carcasã izolantã sau kit de
asamblare pentru întreruptor principal
cu montare pe lateralul dulapului prin
consolã de fixare
Capacitatea nominalã ultimã de rupere
la scurtcircuit este determinatã de
echiparea cu LZM2.
În cazul întreruptorului-separator se
utilizeazã siguranþã fuzibilã a Date
tehnice
Notes 1) se preteazã pentru utilizare în sisteme trifazate
Coduri de comandã 69
Protecþii la curent diferenþial rezidual cu rãspuns în frecvenþã
http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB NZM3, NZM4, PFR-...
Pentru utilizare Tip Unitate Indicaţii
cu Cod comandã de livrare
când se comandã
cu unitatea de
bazã

Declanșator de defect de punere la pământ, 3-poli, 4-poli


Nu este dependent de tensiunea reþelei sau de comandã LZM3 +NZM3-XT 1 buc. Se utilizeazã numai în combinaþie cu
Ig = 0.35 – 0.4 – 0.5 – 0.6 – 0.7 – 0.8 – 0.9 – 1.0 x In LN3 260756 întreruptoare automate cu declanºatoare
tg = 0 – 20 – 60 – 100 – 200 – 300 – 500 – 750 – 1000 ms LZM3-4 +NZM3-4-XT electronice
LN3-4 260757
LZM4 +NZM4-XT
LN4 266721
LZM4-4 +NZM4-4-XT
LN4-4 266722

Descriere Tip Unitate Indicaţii


Cod comandã de livrare

Releu de curent rezidual


Sensibil la pulsuri de curent
Tensiune de comandã nominalã: Us = 230 V AC (50/60Hz)
Contact auxiliar integrat (1 Î/D)
Transformatorul tip inel trebuie comandat separat
Curent nominal de defect IdN = 0.03 A PFR-003 1 buc.
285555
Curent nominal de defect IdN = 0.3 A PFR-03
285556
Curent nominal de defect IdN = 0.03 – 5 A PFR-5 Curent de defect reglabil
Curent de defect ºi temporizare , reglabile 285557 : 0.03, 0.1, 0.3, 0.5, 1, 3, 5 A
Atenþionare prealabilã curent de defect prin Temporizare reglabilã
pâlpâire, LED roºu : 0.02, 0.1, 0.3, 0.5, 1, 3, 5 A

Transformator tip inel ( toroidal)


Tensiune nominalã de comandã: 690 V (50/60 Hz)
Diametru interior: 20 mm PFR-W-20 1 buc. incl. clip de fixare pentru ºinã tip DIN
285558
Diametru interior: 30 mm PFR-W-30
285559

Diametru interior: 35 mm PFR-W-35 incl. fixare prin ºurub


285600 Alternativã: clip de fixare pentru ºinã tip
Diametru interior: 70 mm PFR-W-70 DIN
285601 Indicaţie de proiectare:
Diametru interior: 105 mm PFR-W-105 diametrul transformatorului de curent
285602 trebuie ales de 1.5 ori mai mare decât
diametrul de înfãºurare a conductorului
Diametru interior: 140 mm PFR-W-140 ce îl parcurge.
285603
Diametru interior: 210 mm PFR-W-210
285604
Ecranare magnetică
PFR-W-35 PFR-WMA-35 1 buc. Necesar pentru un circuit de sarcinã cu
286001 curenþi mari la anclanºare > 4 x In, cum
ar fi de exemplu motoare sau ...(? lipsa
PFR-W-70 PFR-WMA-70 text)
286002
PFR-W-105 PFR-WMA-105
286003
PFR-W-140 PFR-WMA-140
286004
PFR-W-210 PFR-WMA-210
286005
Clip de fixare
pentru fixare pe ºinã tip DIN a transformatorului PFR-WC 1 buc. 1 set = 2 piese
de curent PFR-W-35 ºi a tuturor celorlate tipuri 286006
mai mari
70 Proiectare Proiectare 71
Selectivitate: întreruptor automat de intrare, întreruptor automat de ieºire Selectivitate: întreruptor automat de intrare, întreruptor automat de ieºire
LZM, FAZ-B(C), PKZ Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM, FAZ-B(C), PKZ
Selectivitate 415 V AC
Întrerupt între întreruptoarele automate permite deconectarea separatã a secþiunilor din sistem în care apar defecte.
1 or
automat Selectivitate (discriminare) existã între întreruptorul automat de intrare 1 ºi întreruptorul automat de ieºire 2 , dacã
2 3 4 de la un scurtcircuit în poziþia 2 declanºeazã numai întreruptorul automat 2.
intrare Secþiunile de sistem 3 ºi 4 continuã sã funcþioneze normal.
Întreruptor automat de intrare (S1) Întreruptor automat de intrare (S1) Întreruptor automat de intrare (S1)
LZM...1-A... LZM...2-A... LZM...3-AE... LZM...3-VE... LZM...4-AE... LZM...4-VE...

Icu [kA] 18(25)(36) 25(36) 36(50) 36(50) 50 50


In [A] 20...40 50 63 80 100 125 160 160 200 250 300 630 400 630 800 1000 1250 1600 800 1000 1250 1600
Întreruptor automat de In Icu(415V) Prag de selectivitate Is [kA] pentru selectivitate între S2 ºi S1, declanºatoarele de suprasarcinã ºi de scurtcircuit setate Prag de selectivitate Is [kA] pentru selectivitate între S2 ºi S1, declanºatoarele de suprasarcinã ºi de scurtcircuit setate la valoare
ieºire (S2) [A] [kA] la valoare max. max.
FAZ–B(C) 0.5 15 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
1 15 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
2 15 2 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
3 15 1.2 2 3 3 10 T T T T T T T T T T T T T T T T T
4 15 1.2 2 3 3 8 T T T T T T T T T T T T T T T T T
6 15 1.2 2 2.5 3 5 10 10 T T T T T T T T T T T T T T T
10 15 1.2 1.5 2 2 4 10 10 10 10 10 10 T T T T T T T T T T T
13 15 1 1.5 2 2 4 10 10 10 10 10 10 T T T T T T T T T T T
16 15 1 1.2 1.5 2 3 8 8 10 10 10 10 T T T T T T T T T T T
20 15 0.8 1.2 1.5 1.5 3 8 8 10 10 10 10 T T T T T T T T T T T
25 15 0.7 1.2 1.5 1.5 3 7 7 10 10 10 10 T T T T T T T T T T T
32 15 – 1.2 1 1.5 2 6 6 8 8 10 10 T T T T T T T T T T T
40 15 – – 1 1.5 2 5 5 7 7 10 10 T T T T T T T T T T T
50 15 – – – 1.2 1.5 4 4 6 6 10 10 T T T T T T T T T T T
63 15 – – – – 1.5 3 3 6 6 10 10 T T T T T T T T T T T
PKZM0-... 0.16 100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
0.25 100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
0.4 100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
0.63 100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
1 100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
1.6 100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
2.5 100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
4 100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
6.3 100 4 5 5 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
10 100 3 4 5 6 25 T T T T T T T T T T T T T T T T T
12 50 3 4 5 6 25 T T T T T T T T T T T T T T T T T
16 50 1.5 1.5 2 3 5 7 T T T T T T T T T T T T T T T T
20 50 0.8 1.5 1.5 2 3 5 T T T T T T T T T T T T T T T T
25 50 – 1 1.5 1.5 2.5 4 T T T T T T T T T T T T T T T T
32 50 – – 1 1 2 3.5 T T T T T T T T T T T T T T T T
PKZ2/ZM-... 0.6 100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
1.0 100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
1.6 100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
2.4 100 1.2 2 2.5 10 T T T T T T T T T T T T T T T T T T
4 100 1 1.5 2 2.5 2.5 4 10 10 10 T T T T T T T T T T T T T
6 100 0.6 0.8 1 1.2 2 3 8 8 8 10 10 T T T T T T T T T T T
10 100 0.5 0.7 0.8 1 1.2 2 4 4 4 5 5 T 13 T T T T T T T T T
16 100 0.5 0.6 0.7 0.8 1.2 1.5 3 3 3 4 4 T 7 T T T T T T T T T
25 30 – 0.6 0.7 0.7 1.2 1.5 2 2 2 3 3 20 5 20 T T T T T T T T
32 30 – – 0.6 0.7 1.2 1.5 2 2 2 3 3 15 3.5 15 T T T T T T T T
40 30 – – 0.6 0.7 1 1.5 2 2 2 2 2 15 3.5 15 T T T T T T T T
PKZM4 16 100 0.5 0.8 0.8 0.8 2 5 5 5 5 5 5 45 16 45 T T T T T T T T
25 100 – 0.7 0.8 0.8 1.5 5 5 5 5 5 5 25 10 25 42 T T T 42 T T T
32 50 – – 0.8 0.8 1.5 4 4 4 4 4 4 18 8 18 30 45 T T 30 45 T T
40 50 – – – 0.8 1.5 3 3 3 3 3 3 18 8 18 30 45 T T 30 45 T T
50 50 – – – – 1 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 18 8 18 30 45 T T 30 45 T T
58 50 – – – – – 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 15 6.5 15 25 40 T T 25 40 T T
63 50 – – – – – 2 2 2 2 2 2 15 6.5 15 25 40 T T 25 40 T T
Indicaþii T: Selectivitate totalã (completã)
70 Proiectare Proiectare 71
Selectivitate: întreruptor automat de intrare, întreruptor automat de ieºire Selectivitate: întreruptor automat de intrare, întreruptor automat de ieºire
LZM, FAZ-B(C), PKZ Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM, FAZ-B(C), PKZ
Selectivitate 415 V AC
Întrerupt între întreruptoarele automate permite deconectarea separatã a secþiunilor din sistem în care apar defecte.
1 or
automat Selectivitate (discriminare) existã între întreruptorul automat de intrare 1 ºi întreruptorul automat de ieºire 2 , dacã
2 3 4 de la un scurtcircuit în poziþia 2 declanºeazã numai întreruptorul automat 2.
intrare Secþiunile de sistem 3 ºi 4 continuã sã funcþioneze normal.
Întreruptor automat de intrare (S1) Întreruptor automat de intrare (S1) Întreruptor automat de intrare (S1)
LZM...1-A... LZM...2-A... LZM...3-AE... LZM...3-VE... LZM...4-AE... LZM...4-VE...

Icu [kA] 18(25)(36) 25(36) 36(50) 36(50) 50 50


In [A] 20...40 50 63 80 100 125 160 160 200 250 300 630 400 630 800 1000 1250 1600 800 1000 1250 1600
Întreruptor automat de In Icu(415V) Prag de selectivitate Is [kA] pentru selectivitate între S2 ºi S1, declanºatoarele de suprasarcinã ºi de scurtcircuit setate Prag de selectivitate Is [kA] pentru selectivitate între S2 ºi S1, declanºatoarele de suprasarcinã ºi de scurtcircuit setate la valoare
ieºire (S2) [A] [kA] la valoare max. max.
FAZ–B(C) 0.5 15 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
1 15 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
2 15 2 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
3 15 1.2 2 3 3 10 T T T T T T T T T T T T T T T T T
4 15 1.2 2 3 3 8 T T T T T T T T T T T T T T T T T
6 15 1.2 2 2.5 3 5 10 10 T T T T T T T T T T T T T T T
10 15 1.2 1.5 2 2 4 10 10 10 10 10 10 T T T T T T T T T T T
13 15 1 1.5 2 2 4 10 10 10 10 10 10 T T T T T T T T T T T
16 15 1 1.2 1.5 2 3 8 8 10 10 10 10 T T T T T T T T T T T
20 15 0.8 1.2 1.5 1.5 3 8 8 10 10 10 10 T T T T T T T T T T T
25 15 0.7 1.2 1.5 1.5 3 7 7 10 10 10 10 T T T T T T T T T T T
32 15 – 1.2 1 1.5 2 6 6 8 8 10 10 T T T T T T T T T T T
40 15 – – 1 1.5 2 5 5 7 7 10 10 T T T T T T T T T T T
50 15 – – – 1.2 1.5 4 4 6 6 10 10 T T T T T T T T T T T
63 15 – – – – 1.5 3 3 6 6 10 10 T T T T T T T T T T T
PKZM0-... 0.16 100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
0.25 100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
0.4 100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
0.63 100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
1 100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
1.6 100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
2.5 100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
4 100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
6.3 100 4 5 5 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
10 100 3 4 5 6 25 T T T T T T T T T T T T T T T T T
12 50 3 4 5 6 25 T T T T T T T T T T T T T T T T T
16 50 1.5 1.5 2 3 5 7 T T T T T T T T T T T T T T T T
20 50 0.8 1.5 1.5 2 3 5 T T T T T T T T T T T T T T T T
25 50 – 1 1.5 1.5 2.5 4 T T T T T T T T T T T T T T T T
32 50 – – 1 1 2 3.5 T T T T T T T T T T T T T T T T
PKZ2/ZM-... 0.6 100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
1.0 100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
1.6 100 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
2.4 100 1.2 2 2.5 10 T T T T T T T T T T T T T T T T T T
4 100 1 1.5 2 2.5 2.5 4 10 10 10 T T T T T T T T T T T T T
6 100 0.6 0.8 1 1.2 2 3 8 8 8 10 10 T T T T T T T T T T T
10 100 0.5 0.7 0.8 1 1.2 2 4 4 4 5 5 T 13 T T T T T T T T T
16 100 0.5 0.6 0.7 0.8 1.2 1.5 3 3 3 4 4 T 7 T T T T T T T T T
25 30 – 0.6 0.7 0.7 1.2 1.5 2 2 2 3 3 20 5 20 T T T T T T T T
32 30 – – 0.6 0.7 1.2 1.5 2 2 2 3 3 15 3.5 15 T T T T T T T T
40 30 – – 0.6 0.7 1 1.5 2 2 2 2 2 15 3.5 15 T T T T T T T T
PKZM4 16 100 0.5 0.8 0.8 0.8 2 5 5 5 5 5 5 45 16 45 T T T T T T T T
25 100 – 0.7 0.8 0.8 1.5 5 5 5 5 5 5 25 10 25 42 T T T 42 T T T
32 50 – – 0.8 0.8 1.5 4 4 4 4 4 4 18 8 18 30 45 T T 30 45 T T
40 50 – – – 0.8 1.5 3 3 3 3 3 3 18 8 18 30 45 T T 30 45 T T
50 50 – – – – 1 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 18 8 18 30 45 T T 30 45 T T
58 50 – – – – – 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 15 6.5 15 25 40 T T 25 40 T T
63 50 – – – – – 2 2 2 2 2 2 15 6.5 15 25 40 T T 25 40 T T
Indicaþii T: Selectivitate totalã (completã)
72 Proiectare Proiectare 73
Selectivitate: întreruptor automat de intrare, întreruptor automat de ieºire Selectivitate: întreruptor automat de intrare, întreruptor automat de ieºire
LZM Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM
Selectivitate 415 V AC
Întreruptor Selectivitate (discriminare) existã între întreruptorul automat de intrare 1 ºi întreruptorul automat de ieºire 2 , dacã
1 automat de intrare la un scurtcircuit în poziþia 2 declanºeazã numai întreruptorul automat 2.
Secþiunile de sistem 3 ºi 4 continuã sã funcþioneze normal..
2 3 4 Întreruptor automat
de ieºire
Întreruptor automat de intrare (S1) Întreruptor automat de intrare (S1)
LZM...1-A... LZM...2-A... LZM...3-AE... LZM...3-VE... LZM...4-AE... LZM...4-VE...

Icu[kA] 18(25)(36) 25(36) 36(50) 36(50) 50 50


In[A] 20...40 50 63 80 100 125 160 160 200 250 300 630 400 630 800 1000 1250 1600 800 1000 1250 1600
Întreruptor automat de In Icu(415V) Curent de scurtcircuit prezumat (kA). Setaþi declanºatoarele de suprasarcinã ºi de scurtcircuit ale întreruptorului Curent de scurtcircuit prezumat (kA). Setaþi declanºatoarele de suprasarcinã ºi de scurtcircuit ale întreruptorului automat de intrare
ieºire (S2) [A] [kA] automat de intrare la valoare max. la valoare max.
LZM...1-A... 20...40 25...100 – – 0.5 0.7 0.8 1.5 1.5 1.5 2 3 3 20 25 25 T T T T T T T T
50 25...100 – – – 0.6 0.8 1.5 1.5 1.5 2 3 3 20 25 25 T T T T T T T T
63 25...100 – – – – 0.8 1.5 1.5 1.5 2 3 3 15 20 20 T T T T T T T T
80 25...100 – – – – – 1.5 1.5 1.5 2 3 3 15 20 20 T T T T T T T T
100 25...100 – – – – – – 1.5 1.5 2 3 3 15 20 20 T T T T T T T T
125 25...100 – – – – – – – – 2 3 3 15 20 20 T T T T T T T T
160 25...100 – – – – – – – – 2 3 3 15 20 20 T T T T T T T T
LZM...2-A... 160 25...150 – – – – – – – – – 2 2 10 15 15 T T T T T T T T
200 25...150 – – – – – – – – – – – 10 15 15 T T T T T T T T
250 25...150 – – – – – – – – – – – 10 15 15 T T T T T T T T
LZM...3-AE... 400 50...150 – – – – – – – – – – – 7.5 – 12 T T T T T T T T
630 50...150 – – – – – – – – – – – – – – T T T T T T T T
LZM...3-VE... 400 50...150 – – – – – – – – – – – 4 – 12 T T T T T T T T
630 50...150 – – – – – – – – – – – – – – T T T T T T T T
LZM...4-AE... 800 50...100 – – – – – – – – – – – – – – – – 20 20 – – 20 20
1000 50...100 – – – – – – – – – – – – – – – – 20 20 – – 20 20
1250 50...100 – – – – – – – – – – – – – – – – – 20 – – – 20
1600 50...100 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
LZM...4-VE... 800 50...100 – – – – – – – – – – – – – – – – 20 20 – – 20 20
1000 50...100 – – – – – – – – – – – – – – – – 20 20 – – 20 20
1250 50...100 – – – – – – – – – – – – – – – – – 20 – – – 20
1600 50...100 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Indicaþii T: Selectivitate totalã
72 Proiectare Proiectare 73
Selectivitate: întreruptor automat de intrare, întreruptor automat de ieºire Selectivitate: întreruptor automat de intrare, întreruptor automat de ieºire
LZM Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM
Selectivitate 415 V AC
Întreruptor Selectivitate (discriminare) existã între întreruptorul automat de intrare 1 ºi întreruptorul automat de ieºire 2 , dacã
1 automat de intrare la un scurtcircuit în poziþia 2 declanºeazã numai întreruptorul automat 2.
Secþiunile de sistem 3 ºi 4 continuã sã funcþioneze normal..
2 3 4 Întreruptor automat
de ieºire
Întreruptor automat de intrare (S1) Întreruptor automat de intrare (S1)
LZM...1-A... LZM...2-A... LZM...3-AE... LZM...3-VE... LZM...4-AE... LZM...4-VE...

Icu[kA] 18(25)(36) 25(36) 36(50) 36(50) 50 50


In[A] 20...40 50 63 80 100 125 160 160 200 250 300 630 400 630 800 1000 1250 1600 800 1000 1250 1600
Întreruptor automat de In Icu(415V) Curent de scurtcircuit prezumat (kA). Setaþi declanºatoarele de suprasarcinã ºi de scurtcircuit ale întreruptorului Curent de scurtcircuit prezumat (kA). Setaþi declanºatoarele de suprasarcinã ºi de scurtcircuit ale întreruptorului automat de intrare
ieºire (S2) [A] [kA] automat de intrare la valoare max. la valoare max.
LZM...1-A... 20...40 25...100 – – 0.5 0.7 0.8 1.5 1.5 1.5 2 3 3 20 25 25 T T T T T T T T
50 25...100 – – – 0.6 0.8 1.5 1.5 1.5 2 3 3 20 25 25 T T T T T T T T
63 25...100 – – – – 0.8 1.5 1.5 1.5 2 3 3 15 20 20 T T T T T T T T
80 25...100 – – – – – 1.5 1.5 1.5 2 3 3 15 20 20 T T T T T T T T
100 25...100 – – – – – – 1.5 1.5 2 3 3 15 20 20 T T T T T T T T
125 25...100 – – – – – – – – 2 3 3 15 20 20 T T T T T T T T
160 25...100 – – – – – – – – 2 3 3 15 20 20 T T T T T T T T
LZM...2-A... 160 25...150 – – – – – – – – – 2 2 10 15 15 T T T T T T T T
200 25...150 – – – – – – – – – – – 10 15 15 T T T T T T T T
250 25...150 – – – – – – – – – – – 10 15 15 T T T T T T T T
LZM...3-AE... 400 50...150 – – – – – – – – – – – 7.5 – 12 T T T T T T T T
630 50...150 – – – – – – – – – – – – – – T T T T T T T T
LZM...3-VE... 400 50...150 – – – – – – – – – – – 4 – 12 T T T T T T T T
630 50...150 – – – – – – – – – – – – – – T T T T T T T T
LZM...4-AE... 800 50...100 – – – – – – – – – – – – – – – – 20 20 – – 20 20
1000 50...100 – – – – – – – – – – – – – – – – 20 20 – – 20 20
1250 50...100 – – – – – – – – – – – – – – – – – 20 – – – 20
1600 50...100 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
LZM...4-VE... 800 50...100 – – – – – – – – – – – – – – – – 20 20 – – 20 20
1000 50...100 – – – – – – – – – – – – – – – – 20 20 – – 20 20
1250 50...100 – – – – – – – – – – – – – – – – – 20 – – – 20
1600 50...100 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Indicaþii T: Selectivitate totalã
74 Proiectare
MCB, Protecþie de rezervã
LZM1, LZM2, LZM3 Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net
Protecþia cablurilor izolate cu PVC împotriva supraîncãlzirii termice la scurtcircuite
În conformitate cu VDE 0100 Partea 430 cablurile ºi Protecþia la scurtcircuit este realizatã prin T abelele indicã secþiunea minimã a conductorului
conductoarele trebuie protejate la scurtcircuit ºi la declanºatoare instantanee reglabile , care determinã protejatã de întreruptorul automat în caz de
suprasarcinã. Protecþia la suprasarcinã se obþine deschiderea contactelor principale în mai puþin de scuretcircuit. (tensiunea de lucru UN = 415 V)
utilizând întreruptoare automate LZM cu 25 ms. Timpul total de deschidere la scurtcircuit
declanºatoare de suprasarcinã temporizate, reglabile limiteazã creºterea temperaturii cablului la minim.
funcþie de curent.

Secþiunea minimã protejatã mm2 cupru


LZM...1(-4)-...20 6
LZM...1(-4)-...25 … 160 10
LZM...2(-4)-...20 … 300 10
LZM...3(-4)-...250 … 630 16
LZM...4(-4)-...630 … 1600 95

Protecþie de rezervã
între întreruptorul automat de intrare LZM(N)(S) ºi întreruptorul automat de ieºire LZM(E)(B)(C)(N)
Întreruptorul automat de intrare a
LZM1 LZM2 LZM3
In pânã la 160 A pânã la 300 A pânã la 630
Icu(415 V) 25 kA 36 kA 25 kA 36 kA 50 kA
a Întreruptorul automat de ieºire b
Icu(415 V) In
LZME1 16 kA pânã la 160 A 25 36 25 36 50
LZMB1 25 kA pânã la 160 A 25 36 25 36 50
b LZMC1 36 kA pânã la 160 A – 36 36 50
LZMB2 25 kA pânã la 300 A 25 36 25 36 50
LZMC2 36 kA pânã la 300 A – 36 – 36 50
LZMC3 36 kA pânã la 630 A – – – – 50
LZMN3 50 kA pânã la 630 A – – – – 50

Dacã curentul de defect prezumat în punctul de Tabelul indicã care întreruptor automat cu limitare de Limita de selectivitate este determinatã de curentul de
instalare al întreruptorului automat este foarte ridicat, curent LZMN trebuie utilizat în combinaþie cu rãspuns al declanºatorului instantaneu de scurtcircuit
este convenþionalã utilizarea întreruptoarelor automate LZMB(C) pentru a realiza protecþia locaþiilor din reþea al întreruptorului automat de intrare din amonte . În
LZMN cu limitare de curent. Un preþ atractiv prezintã care necesitã mare capacitate de rupere la scurtcircuit multe aplicaþii aceasta este suficient.
alternativa echipãrii cu un întreruptor automat LZMN cu .
limitare de curent în amonte de întreruptorul automat
standard LZMB(C) , dacã nivelul curentului de defect
este prea mare pentru LZMB(C) .

între întreruptorul automat de intrare LZM...1-A... ºi întreruptorul automat de ieºire FAZ-B(C)/PLSM-B(C)...


Icc Într. automat de ieºire Într. automat de ieºire
LZM(B)(C)2-A... LZMC(N)1-A...
LZM...
FAZ-B(C)...
PLSM 0,5 – 16 25 kA 30 kA
20 – 40 20 kA 20 kA
50, 63 15 kA 15 kA
PLSM-B(C)...(/...)
0,5 – 16 25 kA 30 kA
20 – 40 20 kA 20 kA
50, 63 15 kA 15 kA

între întreruptorul automat de intrare LZM...2-A... ºi întreruptorul automat de ieºire FAZ-B(C)/PLSM-B(C)...


Icc Întreruptorul automat Întreruptorul automat de intrare
de ieºire LZMB(C)2-A... LZMN2-A...
LZM...
FAZ-B(C)...
PLSM 0,5 – 10 25 kA 50 kA
13 – 32 25 kA 30 kA
40 – 63 20 kA 20 kA
PLSM-B(C)...(/...)
0,5 – 10 25 kA 50 kA
13 – 32 25 kA 30 kA
40 – 63 20 kA 20 kA
Proiectare 75
Direcþia de suflaj , Distanþe minime de izolare, Papuci de cablu tubulari
http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM1, LZM2, LZM3, LZM4
Direcþia de suflaj
Sus, faþã Jos, spate

LZM1 X –
LZM21) X X
LZM3 X X
LZM4 X –
1) LZM2E(B)(C) – A … ca LZM1

Distanþe minime de izolare


între 2 întreruptoare montate alãturat
Distanþe minime a in mm
c

LZM1 LZM2 LZM3 LZM4


LZM1 0 5 5 15
LZM2 5 5 5 15
LZM3 5 5 5 15
d

LZM4 15 15 15 15
b a b
între întreruptor ºi alte componente
Distanþe minime de izolare in mm
b c d
F 690 V 1000 V F 690 V 1000 V F 690 V 1000 V
LZM1 0 – 60 – 0 –
LZM21) 5 5 35 35 35 35
LZM3 5 5 60 60 60 60
LZM4 15 15 100 200 0 0

1) LZM2B(C) – A … C= 60 mm, d = 0 mm

Dimensiuni
Pentru presarea papucilor de cablu sunt necesare instrumente de presare K22, HK60/22 sau EK22
de la compania Klauke cu urmãtoarele inserturi de presare:
R22/95 pentru 95 mm2
h

R22/120 pentru 120 mm2


R22/150 pentru 150 mm2
i

R22/185 pentru 185 mm2


g
R22/240 pentru 240 mm2

d e
b

c
f

Papuc de cablu pentru Secþiune ªurub bornã Dimensiuni in mm


utilizare cu nominalã
mm2 o a b c d e f g h i
KS95-NZM7 LZM2 95 M8 53+2 23g0.5 18g0.2 10g1 19 8,5 25 13,5 4,4
KS120-NZM7 LZM2 120 M8 56+2 23g0.5 19.5g0.2 10g1 19 8,5 26 15 4,4
KS150-NZM7 LZM2 150 M8 61+2 23g0.5 21g0.2 10g1 19 8,5 30 16,5 4,4
NZM2-XKS185 LZM2 185 M8 65g1.5 22g1 24g0.3 9+1
–0,5 19+2,5
–0,5 8.5+0,05
–0,1 30g2 19g0.4 7
NZM3-XKS185 LZM3, LZM4 185 M10 65 24,5 24 11,5 18 10,5 30 19 7.0g0.8
NZM3-XKS240 LZM3, LZM4 240 M10 72 31 26 11,5 19 10,5 35 21 5.0g0.8
76 Proiectare
Contacte auxiliare, Contacte auxiliare de indicare a declanºãrii
LZM1, LZM2, LZM3, LZM4 Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net
Front Decupare
Decupare a Decupare b
manetã mâner rotativ,
basculantã acþionare de la distanþã

Y Y

X X X

e
e
f f

c
d

Distanþa de la placa de montare ºi Decupare a Decupare b


decuparea de pe uºa dulapului
c d e f e f
mm mm mm mm mm mm
LZM1 68 73 40 23 46 91
LZM2 103 108 79 36 96 101
LZM3 120.5 125.5 79 36 96 136
LZM4 138 146 101 105 118 204

Contact auxiliar standard Contact auxiliar cu închidere în avans (HIV) Contact auxiliar de indicare a
(HIN) declanºãrii(HIA)
I LZM 1, 2, 3 LZM 4 I
+ I I +
L1L2L3 + + L1L2L3
L1L2L3 L1L2L3
HIN HIA
HIV HIV
I I
+ I I +
L1L2L3 + + L1L2L3
L1L2L3 L1L2L3
HIN HIA
HIV HIV

+ I + I
+ + I + I +
L1L2L3 + + L1L2L3
L1L2L3 L1L2L3
HIN HIA
HIV HIV

0lI Conectare Q Contact închis


q Contact deschis
0mI Deconectare

+mI Declanºare

Indicaþii Dacã sunt necesare contacte cu închidere în avans în combinaþie cu declanºatoare de deschidere sau de tensiune minimã,
vã rugãm sã selectaþi tipul de combinaþie din secþiunea “Declanºator” .
Proiectare 77
Interblocare mecanicã pentru mânere rotative (acþionate de pe uºã)
http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM, NZM…-XBZ-…

Variante de interblocare și opţiuni de combinare


A B
OFF OFF
A B ON/TRIP ON

ON ON/TRIP

A B C
OFF OFF OFF
A B C ON ON/TRIP ON

ON/TRIP ON ON/TRIP

A B C
OFF OFF OFF
ON/TRIP ON ON
A B C
ON ON/TRIP ON

ON ON ON/TRIP

A B C D
OFF OFF OFF OFF
ON/TRIP ON ON/TRIP ON
A B C D
ON ON/TRIP ON ON/TRIP

x4P x4P
= Distanþa între întreruptoare cu 4 poli
x3P x3P = Distanþa între întreruptoare cu 3 poli

NZM-XBZ225 întreruptor dreapta


max. Distanţa între LZM1 LZM2 LZM3 LZM4
X3P X4P X3P X4P X3P X4P X3P X4P
întreruptor stânga mm mm mm mm mm mm mm mm
LZM1 3/4 poli 135 105 120 85 135 90 125 80
LZM2 3/4 poli 135 105 120 85 135 90 125 80
LZM3 3/4 poli 90 75 75 35 85 40 80 45
LZM4 3/4 poli 50 35 40 15 25 – 15 –

NZM-XBZ600 întreruptor dreapta


Distanţa max.între LZM1 LZM2 LZM3 LZM4
X3P X4P X3P X4P X3P X4P X3P X4P
întreruptor stânga mm mm mm mm mm mm mm mm
LZM1 3/4 poli 510 480 495 460 510 465 475 405
LZM2 3/4 poli 510 480 495 460 510 465 475 405
LZM3 3/4 poli 460 430 450 410 460 415 460 390
LZM4 3/4 poli 400 370 380 340 400 375 390 320

NZM-XBZ1000 întreruptor dreapta


Distanţa max.între LZM1 LZM2 LZM3 LZM4
X3P X4P X3P X4P X3P X4P X3P X4P
întreruptor stânga mm mm mm mm mm mm mm mm
LZM1 3/4 poli 910 880 895 860 910 865 865 795
LZM2 3/4 poli 910 880 895 860 910 865 865 795
LZM3 3/4 poli 820 790 850 810 860 815 860 790
LZM4 3/4 poli 750 720 730 700 800 775 790 720
78 Proiectare
Interblocare mecanicã pentru acþionare de la distanþã, releu de curent rezidual
NZM…-XMVR(L) Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net
Interblocare mecanicã XMVR
(Montare alãturatã)
NZM...-XMVR
distanţa max. între întreruptoare întreruptor dreapta
LZM2 LZM3 LZM4
X3p X4p X3p X4p X3p X4p
întreruptor stânga mm mm mm mm mm mm
LZM2 3/4 poli 130 95 95 50 – –
LZM3 3/4 poli – – 135 90 155 85
LZM4 3/4 poli – – – – 120 50

x4P

3P

X3p = distanþa max. între întreruptoare cu 3 poli


X4p = distanþa max. între întreruptoare cu 4 poli

Interblocare mecanicã XMVRL


Montare în cutii alãturate
NZM...-XMVRL
distanţa max. între întreruptoare întreruptor dreapta
LZM2 LZM3 LZM4
X3p X4p X3p X4p X3p X4p
întreruptor stânga mm mm mm mm mm mm
LZM2 3/4 poli 350 315 420 385 – –
LZM3 3/4 poli – – 400 365 460 390
LZM4 3/4 poli – – – – 420 350

Interblocare mecanicã XMVRL


(Montare suprapusã)
NZM…-XMVRL
distanþa max. între Întreruptor
întreruptoare sus
LZM2 LZM3 LZM4
3/4 poli 3/4 poli 3/4 poli
Y Y Y
Întreruptor jos mm mm mm
LZM2 3/4 poli 220 225 –
LZM3 3/4 poli – 220 230
LZM4 3/4 poli – – 230

Y = distanþa max. între întreruptoare

Transformator (toroidal ) tip inel


Curent nominal maxim [A] Diametru
Putere de Motor/ Transformator tip Circumferinþã
distribuþie condensator PFR-W-… max. conductor
d1 (mm)
d2
50 50 20 13 d2
150 100 30 20 d1 f 1.5 x d2
150 100 35 23
400 200 70 47
600 250 105 70
1200 630 140 93
1800 800 210 140
Proiectare 79

http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM1, LZM2


Gabarite 1, 2: Caracteristici de declanºare
Protecþia sistemului ºi a liniilor cu LZM1
2.5 h 8000 LZM1(-4)-A...
6000
Tripping time [s]

4000

2000

1000
800
(10 min) 600
400

200

100
80
(1 min) 60
Tolerance tr [s]

40

20

10
8
6
4

1 Setting range
0.8
0.6
0.4
Ii = 6 10x In
0.2

0.1
0.08
0.06
0.04

0.02

0.01
0.008
0.006
0.004

0.002

0.001
1 2 3 4 5 6 7 8 910 15 20 30 40 50 60 70 80 100
x Ir

Protecþia sistemului ºi a liniilor cu LZM2 Protecþia sistemului , a cablurilor , protecþia selectivã ºi a generatoarelor cu LZM2
2.5 h 8000 2.5 h 8000 LZM2(-4)-VE...
LZM2(-4)-A...
6000 6000
Characteristics for Ir = 1,0 x In
Tripping time [s]

Tripping time [s]

4000 4000

2000 2000

1000 1000
800 800
(10 min) 600 (10 min) 600
400 400

200 200

100 100
80 80
(1 min) 60 (1 min) 60
40
Tolerance tr [s]

40 tr [s]
20 20
20 17
14
10 10 10
8 8 8
6 6 6
4 4 4

2 2 2
tsd [ms]
1 Setting range 1 1000
0.8 0.8 750
0.6 0.6 500
0.4 0.4
300
Ii = 6 10x In 200
0.2 0.2
100
0.1 0.1
0.08 60
0.08
0.06 0.06 20
0.04 0.04 Isd = 2 3 4 5 6 7 8 9 10 x Ir
0
0.02 0.02 Ii = 12 x In

0.01 0.01
0.008 0.008
0.006 0.006
0.004 0.004

0.002 0.002

0.001 0.001
1 2 3 4 5 6 7 8 910 15 20 30 40 50 60 70 80 100 1 2 3 4 5 6 7 8 910 15 20 30 40 50 60 70 80 100
x Ir x Ir
80 Proiectare
Gabaritul 3: Caracteristici de declanºare
LZM3 Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net
Protecþia sistemului ºi a liniilor cu LZM3 Protecþia sistemului , a cablurilor , protecþia selectivã ºi a generatoarelor cu LZM3
2.5 h 8000 2.5 h 8000 LZM3(-4)-VE...
LZM3(-4)-AE...
6000 6000
Characteristics for Ir = 1,0 x In Characteristics for Ir = 1,0 x In

Tripping time [s]


4000
Tripping time [s]

4000

2000 2000

1000 1000
800 800
(10 min) 600 (10 min) 600
400 400

200 200

100 100
80 80
(1 min) 60 (1 min) 60
40 40
tr [s]
20 20
20 17
14
10 10 10
8 8 8
6 6 6
4 4 4

2 2 2
tsd [ms]
1 1 1000
0.8 0.8 750
0.6 0.6 500 without “I2t = constant” function
0.4 0.4 300
Ii = 2 2.5 3 3.5 4 5 6 7 8 x In 630 A 0.2
200
0.2 Isd = 1.5 2 2.5 3 3.5 4 5 6 7 x Ir 630 A
100
0.1 0.1
0.08 60
0.08
0.06 0.06 20
0.04 0.04
0
0.02 0.02 Isd = 2 3 4 5 6 7 8 9 10 x Ir 400 A

0.01 0.01
0.008 0.008
0.006 0.006 Ii = 2 2.5 3 3.5 4 5 6 7 8 x In 630 A
0.004 0.004
Ii = 2 3 4 5 6 7 8 9 11x In 400 A
0.002 0.002

0.001 0.001
1 2 3 4 5 6 7 8 910 15 20 30 40 50 60 70 80 100 1 2 3 4 5 6 7 8 910 15 20 30 40 50 60 70 80 100

x Ir x Ir

Protecþia sistemului , a cablurilor , protecþia selectivã ºi a generatoarelor cu LZM3


2.5 h 8000
LZM3(-4)-VE...
6000
Tripping time [s]

4000 Characteristics for Ir = 1,0 x In

2000

1000
800
(10 min) 600
400

200

100
80
(1 min) 60
40
tr [s]
20 20
17
14
10 10
8 8
6 6
4 4

2 2

1
0.8
0.6 0
00 I2t = constant
0.4
......1
20..
0.2 =
s]
[m
0.1 t sd
0.08
0.06 Isd = 1.5 2 2.5 3 3.54 5 6 7 x Ir 630 A
0.04 Isd = 2 3 4 5 6 7 8 910 x Ir 400 A
0.02

0.01
0.008
0.006
0.004 Ii = 2 2.5 3 3.5 4 5 6 7 8 x In 630 A

Ii = 2 3 4 5 6 7 8 9 11 x In 400 A
0.002

0.001
1 2 3 4 5 6 7 8 910 15 20 30 40 50 60 70 80 100
x Ir
Proiectare 81
Gabaritul 4: Caracteristici de declanºare
http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM4

Circuit-breakers, switch-disconnectors
Protecþia sistemului , a cablurilor , protecþia selectivã ºi a generatoarelor cu LZM4 Protecþia sistemului ºi a liniilor cu LZM4
2.5 h 8000 LZM4(-4)-VE... 2.5 h 8000 LZM4(-4)-AE...
6000 6000
4000 Characteristics for Ir = 1,0 x In 4000 Characteristics for Ir = 1,0 x In
Tripping time [s]

Tripping time [s]


2000 2000

1000 1000
800 800
(10 min) 600 (10 min) 600
400 400

200 200

100 100
80 80
(1 min) 60 (1 min) 60
40 40
tr [s]
20 20 20
17
14
10 10 10
8 8 8
6 6 6
4 4 4

2 2 2

1 1
0.8 0.8
0.6 0.6
00
0 I2t = constant
0.4 ..1 0.4
......
....
0.2 20 0.2
s ]=
0.1 [m 0.1 Ii = 2 3 4 5 6 7 8 10 12x In
t sd
0.08 0.08
0.06 0.06
0.04 0.04
Isd = 2 3 4 5 6 7 8 9 10 x Ir
0.02 0.02

0.01 Ii = 2 3 4 5 6 7 8 10 12 x In 0.01
0.008 0.008
0.006 0.006
0.004 0.004

0.002 0.002

0.001 0.001
1 2 3 4 5 6 7 8 910 15 20 30 40 50 60 70 80 100 1 2 3 4 5 6 7 8 910 15 20 30 40 50 60 70 80 100
x Ir x Ir

Protecþia sistemului , a cablurilor , protecþia selectivã ºi a generatoarelor cu LZM4


2.5 h 8000 LZM4(-4)-VE...
6000
4000 Characteristics for Ir = 1,0 x In
Tripping time [s]

2000

1000
800
(10 min) 600
400

200

100
80
(1 min) 60
40
tr [s]
20 20
17
14
10 10
8 8
6 6
4 4

2 2
tsd [ms]
1 1000
0.8 750
0.6 500
without “I2t = constant” function
0.4 300
200
0.2
100
0.1 60
0.08 20
0.06 0
0.04
Isd = 2 3 4 5 6 7 8 9 10 x Ir
0.02

0.01 Ii = 2 3 4 5 6 7 8 10 12 x In
0.008
0.006
0.004

0.002

0.001
1 2 3 4 5 6 7 8 910 15 20 30 40 50 60 70 80 100
x Ir
82 Proiectare
Gabarit 1, 2, 3: Curbe caracteristice de limitare
LZM1, LZM2, LZM3 Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net
Curent de limtare xD
ÎD 200 LZMB1(-4)-A(S)15...160 ÎD 200 LZMC1-A20...160
[kA] [kA]

100 100
80 80
60 60

c
Ic

Ic
2x

2x
40 40

20 20
415 V
415 V+440 V 440 V
10 10
525 V
8 8
6 6
690 V
4 4
3 3

1 1
1 2 3 4 5 6 8 10 15 20 30 40 5060 80100 150 1 2 3 4 5 6 8 10 15 20 30 40 5060 80100 150
Icc rms [kA] Icc rms [kA]

ÎD 200 LZMB2(-4)-A(S)1,6...300 ÎD 200 LZMC2-A160...300


[kA] [kA]

100 100
80 80
60 60
c

c
Ic

Ic
2x

2x
40 40

20 20

10 10
8 8
6 6

4 4
3 3

1 1
1 2 3 4 5 6 8 10 15 20 30 40 5060 80100 150 1 2 3 4 5 6 8 10 15 20 30 40 5060 80100 150
Icc rms [kA] Icc rms [kA]

ÎD 200 LZMN2(-4)-A(S,VE)1,6...250 ÎD 200 LZMC3/N3(-4)-AE(VE)400...630


[kA] [kA]

100 100
80 80
60 60

40 40
c

c
Ic

Ic
2x

2x

20 20

10 10
8 8
6 6

4 4
3 3

1 1
1 2 3 4 5 6 8 10 15 20 30 40 5060 80100 150 1 2 3 4 5 6 8 10 15 20 30 40 5060 80100 150
Icc rms [kA] Icc rms [kA]
Proiectare 83
Gabarite 1, 2, 3: Curbe caracteristice de limitare
http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM1, LZM2, LZM3
Energia limitatã J
7 7
Zy 10 Zy 10
8 LZMB1(-4)-A(S)15...160 8 LZMC1-A20...160
[A2 s] 6 [A2 s] 6

4 4

a a
2 2

106 106
8 8
6 6 415 V
4 4

415 V
2 2

105 105
8 8
6 6
4 4

2 2

104 104
1 2 3 4 5 6 8 10 15 20 30 40 5060 80100 150 1 2 3 4 5 6 8 10 15 20 30 40 5060 80100 150
Icc rms [kA] Icc rms [kA]

7 7
Zy 10 Zy 10
8 LZMB2(-4)-A(S)160...250 8 LZMC2-A160...250
[A2 s] 6 [A2 s] 6

4 4

a a
2 2

106 106
8 8
6 6
4 4

2 2

105 105
8 8
6 6
4 4

2 2

104 104
1 2 3 4 5 6 8 10 15 20 30 40 5060 80100 150 1 2 3 4 5 6 8 10 15 20 30 40 5060 80100 150
Icc rms [kA] Icc rms [kA]

7
Zy 10
8 LZMN3(-4)-AE(VE)400...630
[A2 s] 6

a
2

106
8
6
4

105
8
6
4

104
1 2 3 4 5 6 8 10 15 20 30 40 5060 80100 150
Icc rms [kA]

a prima semialternanþã
84 Proiectare
Gabarit 2: rãspuns în frecvenþã la curent diferenþial rezidual
NZM2-4-XFIA Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net
Rãspuns în frecvenþã
NZM2-4-XFIA30 NZM2-4-XFIA
30 mA 100 mA
IDn 10000 IDn 10000
[mA] [mA]

1000 1000

100 100

10 10
1 10 100 1000 10000 100000 1 10 100 1000 10000 100000
f [Hz] f [Hz]

NZM2-4-XFIA
300 mA 1000 mA
IDn 10000 IDn 100000
[mA] [mA]

1000 10000

100 1000

10 100
1 10 100 1000 10000 100000 1 10 100 1000 10000 100000
f [Hz] f [Hz]
Note 85

http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB


86 Date tehnice Date tehnice 87
Întreruptoare automate Întreruptoare automate
LZM…1-I, LZM…2-I, LZM…3-I, LZM…4-I Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM…1-I, LZM…2-I, LZM…3-I, LZM…4-I
Curent nominal neîntrerupt Curent nominal neîntrerupt Curent nominal neîntrerupt Curent nominal neîntrerupt
max. 160 A max. 300 A max. 630 A max. 1600 A
LZME1 LZMB1 LZMC1 LZMB2 LZMC2 LZMC3 LZMN3 LZMN4

Generalităţi
Standarde IEC/EN 60947 IEC/EN 60947
Protecþia împotriva atingerii directe Protejate împotriva atingerii cu degetul ºi cu dosul mâinii conform VDE 0106 Protejate împotriva atingerii cu degetul ºi cu dosul mâinii conform VDE 0106 Partea 100
Partea 100
Protecþia climaticã Cãldurã umedã, constantã, conform IEC 60068-2-78 Cãldurã umedã, constantã, conform IEC 60068-2-78
Cãldurã umedã, ciclicã, conform IEC 60068-2-30 Cãldurã umedã, ciclicã, conform IEC 60068-2-30
Temperatura mediului ambiant
depozitare °C –25…+70 –25…+70
funcþionare °C –25…+70 –25…+70
Rezistenþa la ºocuri mecanice (IEC/EN 60068-2-27) 20 (impuls semisinusoidal 20 ms) 20 (impuls semisinusoidal 20 ms)
Tensiunea de izolare sigurã conform VDE 0106 Partea 101 ºi Partea 101/A1
între contactele auxiliare ºi contactele principale V AC 500 500
între contactele auxiliare V AC 300 300
Poziþia de montare LZM1, LN1: Verticalã ºi rotitã cu 90° LZM2, LN2: Verticalã ºi rotitã cu 90° în toate direcþiile
cu declanºator de curent rezidual, cu adaptor cu prizã cu unitate debroºabilã, cu unitate debroºabilã,
LZM1, LN1: Verticalã ºi rotitã cu 90° în toate direcþiile LZM2, LN2: Verticalã ºi rotitã cu 90° dreapta / stânga LZM3, LN3: Verticalã , rotitã cu 90° stânga LZM4, LN4: verticalã
with residual current release, cu dispozitiv de comandã de la distanþã, cu dispozitiv de comandã de la distanþã,
LZM2: Verticalã ºi rotitã cu 90° în toate direcþiile LZM3, LN3: Verticalã ºi rotitã cu 90° în toate direcþiile LZM4, LN4: Verticalã ºi rotitã cu 90° în toate
di þiil
Direcþia sursei de intrare la cerere la cerere
Grad de protecþie
Dispozitiv în zona de operare: IP20 (Grad de protecþie de bazã) în zona de operare: IP20 (Grad de protecþie de bazã)
Carcase cu rame izolatoare: IP40, cu mâner rotativ acþionat de pe uºa dulapului: IP66 cu rame izolatoare: IP40, cu mâner rotativ acþionat de pe uºa dulapului: IP66

Borne Bornã tip tunel: IP10 Bornã tip tunel: IP10


izolaþii între faze ºi bornã tip bandã: IP00 izolaþii între faze ºi bornã tip bandã: IP00
Întreruptoare automate
Tensiunea nominalã de þinere la impuls Uimp
Contacte principale V 6000 6000 6000 8000 8000 8000 8000 8000
Contacte auxiliare V 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Tensiunea nominalã de lucru Ue V AC 415 415 415 415 415 415 415 415
Categorie de supratensiune/ grad de poluare III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3
Tensiune nominalã de izolare Ui V 690 690 690 690 690 690 1000 1000
86 Date tehnice Date tehnice 87
Întreruptoare automate Întreruptoare automate
LZM…1-I, LZM…2-I, LZM…3-I, LZM…4-I Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM…1-I, LZM…2-I, LZM…3-I, LZM…4-I
Curent nominal neîntrerupt Curent nominal neîntrerupt Curent nominal neîntrerupt Curent nominal neîntrerupt
max. 160 A max. 300 A max. 630 A max. 1600 A
LZME1 LZMB1 LZMC1 LZMB2 LZMC2 LZMC3 LZMN3 LZMN4

Generalităţi
Standarde IEC/EN 60947 IEC/EN 60947
Protecþia împotriva atingerii directe Protejate împotriva atingerii cu degetul ºi cu dosul mâinii conform VDE 0106 Protejate împotriva atingerii cu degetul ºi cu dosul mâinii conform VDE 0106 Partea 100
Partea 100
Protecþia climaticã Cãldurã umedã, constantã, conform IEC 60068-2-78 Cãldurã umedã, constantã, conform IEC 60068-2-78
Cãldurã umedã, ciclicã, conform IEC 60068-2-30 Cãldurã umedã, ciclicã, conform IEC 60068-2-30
Temperatura mediului ambiant
depozitare °C –25…+70 –25…+70
funcþionare °C –25…+70 –25…+70
Rezistenþa la ºocuri mecanice (IEC/EN 60068-2-27) 20 (impuls semisinusoidal 20 ms) 20 (impuls semisinusoidal 20 ms)
Tensiunea de izolare sigurã conform VDE 0106 Partea 101 ºi Partea 101/A1
între contactele auxiliare ºi contactele principale V AC 500 500
între contactele auxiliare V AC 300 300
Poziþia de montare LZM1, LN1: Verticalã ºi rotitã cu 90° LZM2, LN2: Verticalã ºi rotitã cu 90° în toate direcþiile
cu declanºator de curent rezidual, cu adaptor cu prizã cu unitate debroºabilã, cu unitate debroºabilã,
LZM1, LN1: Verticalã ºi rotitã cu 90° în toate direcþiile LZM2, LN2: Verticalã ºi rotitã cu 90° dreapta / stânga LZM3, LN3: Verticalã , rotitã cu 90° stânga LZM4, LN4: verticalã
with residual current release, cu dispozitiv de comandã de la distanþã, cu dispozitiv de comandã de la distanþã,
LZM2: Verticalã ºi rotitã cu 90° în toate direcþiile LZM3, LN3: Verticalã ºi rotitã cu 90° în toate direcþiile LZM4, LN4: Verticalã ºi rotitã cu 90° în toate
di þiil
Direcþia sursei de intrare la cerere la cerere
Grad de protecþie
Dispozitiv în zona de operare: IP20 (Grad de protecþie de bazã) în zona de operare: IP20 (Grad de protecþie de bazã)
Carcase cu rame izolatoare: IP40, cu mâner rotativ acþionat de pe uºa dulapului: IP66 cu rame izolatoare: IP40, cu mâner rotativ acþionat de pe uºa dulapului: IP66

Borne Bornã tip tunel: IP10 Bornã tip tunel: IP10


izolaþii între faze ºi bornã tip bandã: IP00 izolaþii între faze ºi bornã tip bandã: IP00
Întreruptoare automate
Tensiunea nominalã de þinere la impuls Uimp
Contacte principale V 6000 6000 6000 8000 8000 8000 8000 8000
Contacte auxiliare V 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Tensiunea nominalã de lucru Ue V AC 415 415 415 415 415 415 415 415
Categorie de supratensiune/ grad de poluare III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3
Tensiune nominalã de izolare Ui V 690 690 690 690 690 690 1000 1000
88 Date tehnice Date tehnice 89
Întreruptoare automate Întreruptoare automate
LZM…1-I, LZM…2-I, LZM…3-I, LZM…4-I Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM…1-I, LZM…2-I, LZM…3-I, LZM…4-I
Curent nominal neîntrerupt max. 160 A Curent nominal neîntrerupt max. 300 A Curent nominal neîntrerupt max. 630 A Curent nominal neîntrerupt max. 1600 A
LZME1 LZMB1 LZMC1 LZMB2 LZMC2 LZMC3 LZMN3 LZMN4
Capacitatea de comutare
Capacitatea nominalã de închidere la scurtcircuit
240 V Icm kA 50 63 121 63 121 121 187 105
400/415 V Icm kA 36 53 76 53 76 76 105 105
Capacitatea nominalã de rupere la scurtcircuit Icn
Icu conform IEC/EN 60947 secvenþa de 240 V 50/60 Hz Icu kA 25 30 55 30 55 55 85 50
operare 400/415 V 50/60 Hz Icu kA 18 25 36 25 36 36 50 50
D-t-ÎD
Ics conform IEC/EN 60947 secvenþa de 240 V 50/60 Hz Icu kA 12.5 15 27.5 15 27.5 27.5 42.5 25
operare 400/415 V 50/60 Hz Icu kA 9 12.5 18 12.5 18 18 25 25
D-t-ÎD-t-ÎD
Valoare max.a sig. fuzibile cu MPR de j.t. 1) A gG/gL LZM.1-…20…100: 200 355 355 LZM.3-…250, 400: 400
LZM.1-…125, 160: 315 LZM.3-…500, 630: 630
Categoria de utilizare conform IEC/EN 60947-2 A A A A A A A B
Curent nominal admisibil de scurtã duratã
t = 0.3 s Icw kA – – – – 1.9 3.3 3.3 19.2
t=1s Icw kA – – – – 1.9 3.3 3.3 19.2
Capacitatea nominalã de închidere ºi de rupere
Curent nominal de lucru AC-1 400/415 V 50/60 Hz Ie A 160 160 160 300 300 630 630 1600
Duratã de viaþã, mecanicã comutãri 10000 10000 10000 10000 10000 7500 7500 5000
Frecvenþa maximã de comutare com./h 30 30 30 30 30 30 30 30
Duratã de viaþã, electricã
AC-1 400/415 V 50/60 Hz comutãri 5000 5000 5000 5000 5000 2500 2500 1500
Pierderi prin efect Joule pe pol la Iu2) W 16.7 16.7 16.7 19 19 40 40 97
Timp de întârziere total la scurtcircuit ms < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 25
Indicaţii 1) Valoare maximã a sig. fuzibile de rezervã, dacã curenþii de scurtcircuit prezumaþi la locul de instalare depãºesc capacitatea de comutare a înt-
2) pentru pierderile prin efect Joule pe pol valoarea se referã la curentul nominal maxim corespunzãtor gabaritului respectiv.
88 Date tehnice Date tehnice 89
Întreruptoare automate Întreruptoare automate
LZM…1-I, LZM…2-I, LZM…3-I, LZM…4-I Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM…1-I, LZM…2-I, LZM…3-I, LZM…4-I
Curent nominal neîntrerupt max. 160 A Curent nominal neîntrerupt max. 300 A Curent nominal neîntrerupt max. 630 A Curent nominal neîntrerupt max. 1600 A
LZME1 LZMB1 LZMC1 LZMB2 LZMC2 LZMC3 LZMN3 LZMN4
Capacitatea de comutare
Capacitatea nominalã de închidere la scurtcircuit
240 V Icm kA 50 63 121 63 121 121 187 105
400/415 V Icm kA 36 53 76 53 76 76 105 105
Capacitatea nominalã de rupere la scurtcircuit Icn
Icu conform IEC/EN 60947 secvenþa de 240 V 50/60 Hz Icu kA 25 30 55 30 55 55 85 50
operare 400/415 V 50/60 Hz Icu kA 18 25 36 25 36 36 50 50
D-t-ÎD
Ics conform IEC/EN 60947 secvenþa de 240 V 50/60 Hz Icu kA 12.5 15 27.5 15 27.5 27.5 42.5 25
operare 400/415 V 50/60 Hz Icu kA 9 12.5 18 12.5 18 18 25 25
D-t-ÎD-t-ÎD
Valoare max.a sig. fuzibile cu MPR de j.t. 1) A gG/gL LZM.1-…20…100: 200 355 355 LZM.3-…250, 400: 400
LZM.1-…125, 160: 315 LZM.3-…500, 630: 630
Categoria de utilizare conform IEC/EN 60947-2 A A A A A A A B
Curent nominal admisibil de scurtã duratã
t = 0.3 s Icw kA – – – – 1.9 3.3 3.3 19.2
t=1s Icw kA – – – – 1.9 3.3 3.3 19.2
Capacitatea nominalã de închidere ºi de rupere
Curent nominal de lucru AC-1 400/415 V 50/60 Hz Ie A 160 160 160 300 300 630 630 1600
Duratã de viaþã, mecanicã comutãri 10000 10000 10000 10000 10000 7500 7500 5000
Frecvenþa maximã de comutare com./h 30 30 30 30 30 30 30 30
Duratã de viaþã, electricã
AC-1 400/415 V 50/60 Hz comutãri 5000 5000 5000 5000 5000 2500 2500 1500
Pierderi prin efect Joule pe pol la Iu2) W 16.7 16.7 16.7 19 19 40 40 97
Timp de întârziere total la scurtcircuit ms < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 25
Indicaţii 1) Valoare maximã a sig. fuzibile de rezervã, dacã curenþii de scurtcircuit prezumaþi la locul de instalare depãºesc capacitatea de comutare a înt-
2) pentru pierderile prin efect Joule pe pol valoarea se referã la curentul nominal maxim corespunzãtor gabaritului respectiv.
90 Date tehnice
Întreruptoare separatoare
LN… Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net

LN1(-4) LN2(-4) LN3(-4) LN4(-4)


max. 160 A max. 250 A max. 630 A max. 1600 A

Întreruptoare separatoare
Tensiune nominalã de þinere la impuls Uimp
Contacte principale V 6000 8000 8000 8000
Contacte auxiliare V 6000 6000 6000 6000
Tensiune nominalã de lucru Ue V AC 690 690 690 690
Curent nominal neîntrerupt max.
IEC/EN 60947-2 anexa L Iu A 160 250 630 1600
Date tehnice, divergente faţă de Iu A 125 160 550 1200
produsele pentru piaţa IEC UL489,
CSA 22.2 No. 5.1
Categorie de supratensiune / grad de III/3 III/3 III/3 III/3
poluare
Tensiune nominalã de izolare Ui V AC 690 690 1000 1000
Pentru utilizare în reþele electrice de forþã V 690 690 690 525
ºi IT
Capacitate de comutare
Capacitate nominalã de închidere la Icm kA 2.8 5.5 25 53
scurtcircuit
Curent nominal admisibil de scurtã duratã
t = 0.3 s Icw kA 2 3.51) 12 25
t=1s Icw kA 2 3.51) 12 25
Curent nominal de scurtcircuit condiþionat
cu sig. fuzibilã în amonte A gG/gL PN1(N1)63…125: 125 PN2(N2)-160…250: PN3(N3)-400…630: N4-630…1600:
PN1(N1)-160: 160 250 630 2 x 800
400 … 415 V kA 100 100 100 100
cu sig. fuzibilã în aval A gG/gL LN1-63…125: 125 LN2-160…250: LN3-400…630: LN4-630…1600:
LN1-160: 160 250 630 2 x 800
400 … 415 V kA 100 100 100 100
Capacitate nom. de închidere ºi de rupere
Curent nominal de lucru, AC-22/23A
415 V Ie A 160 250 630 1600
Duratã de viaþã, mecanicã Comu 10000 10000 7500 5000
tãri
Frecvenþa maximã de comutare com./h 120 120 60 60
Duratã de viaþã, electricã conform IEC/EN
60947-4-1 secþiunea B
AC-1
400/415 V Comu 5000 5000 2500 1500
tãri
AC-3
400/415 V Comu 3000 3000 1000 750
tãri
Pierderi prin efect Joule pe pol la Iu2) W 12.7 16 40 97
Indicaţii 1) Curentul admisibil de scurtã duratã pentru PN2/N2 în combinaþie cu declanºatorul de curent diferenþial rezidual NZM2-4-
XFI... Icw = 1.5 kA
2) pentru pierderile prin efect Joule pe pol valoarea se referã la curentul nominal maxim corespunzãtor gabaritului respectiv.
Date tehnice 91
Influenþa temperaturii
http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB
Valori de răspuns ale declanșatorului de suprasarcină la temperaturi diferite de
cea de referinţă
Tip echipament Tip declanºator Coeficient de compensare cu temperatura
20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 65 °C 70 °C
Declanșatoare termice și electromagnetice (TM)
Protecþia sistemului Protecþia sistemelor ( temperatura de referinþã 40 °C)
LZM...1(-4)-A15…80 TM 1.14 1.07 1 0.93 0.86 0.83 0.79
LZM...1(-4)-A90…125 TM 1.14 1.07 1 0.93 0.86 0.83 0.79
LZM...1(-4)-A160 TM 1.08 1.04 1 0.96 0.92 0.90 0.88
LZM...2(-4)-A125…200 TM 1.04 1.02 1 0.98 0.96 0.95 0.94
LZM...2(-4)-A250/300 TM 1.04 1.02 1 0.98 0.96 0.95 0.94
LZM...2(-4)-A125…200 + XSV TM cu XSV 1.04 1.02 1 0.98 0.96 0.95 0.94
LZM...2(-4)-A250/300 + XSV TM cu XSV 1.04 1.02 1 0.98 0.96 0.95 0.94

Indicaţii Dacã temperatura diferã de temperatura de referinþã, apare o uþoarã schimbare a proprietãþilor protecþiei de suprasarcinã. Pentru a determina timpul de
declanºare utilizând curbele de declanºare trebuie luat în consideraþie coeficientul de compensare cu temperatura conform tabelului.
Exemplu: Un LZM1-A100 este calibrat pentru o temperaturã de referinþã de 40 °C.
ce vse întâmplã dacã acesta funcþioneazã la o temperaturã a mediului ambiant de 60 °C?
La 60 °C, coeficientul de compensare cu temperatura de 0.86 implicã o reducere a curentului de lucru la valoarea Ir = 100 A x 0.86 = 86 A.
Cu alte cuvinte la o temperaturã de 60 °C , LZM1-A100 declanºeazã ca ºi când ar fi setat la 86 A.

Reducerea curentului nominal de lucru (derating) în condiţii particulare de mediu


ambiant (conform IEC 947)
Tip echipament Tip declanºator Coeficient de reducere
20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 65 °C 70 °C
Declanșatoare termice și electromagnetice (TM)
Protecþia sistemului Protecþia sistemelor ( temperatura de referinþã 40 °C)
LZM...1(-4)-A15…80 TM 1 1 1 1 1 1 1
LZM...1(-4)-A90…125 TM 1 1 1 1 0.86 0.83 0.8
LZM...1(-4)-A160 TM 1 1 1 0.95 0.9 0.85 0.8
LZM...2(-4)-A15…200 TM 1 1 1 1 1 1 1
LZM...2(-4)-A250 TM 1 1 1 1 0.9 0.85 0.8
LZM...2(-4)-A20…200 + XSV TM cu XSV 1 1 1 1 1 1 1
LZM...2(-4)-A250 + XSV TM cu XSV 1 0.97 0.92 0.87 0.81 – –

Indicaþii Coeficientul de reducere trebuie considerat în conformitate cu tabelul urmãtor pentru a se determina curentul maxim de încãrcare admisibil la diferite
valori ale temperaturii mediului ambiant .
Exemplu: Un LZM2-A250 trebuie sã funcþioneze la o temperaturã ambiantã de 65 °C.
Cât de mare poate fi curentul nominal de lucru admis Ie?
La 65 °C coeficientul de reducere este 0.85, deci avem Ie = 250 A x 0.85 = 212.5 A.
LZM2-A250 poate funcþiona la temperatura mediului ambiant de 65 °C cu maxim Ie = 212.5 A.

Tip Masa Tip Masa


kg kg
Întreruptor automat Elemente adaptoare cu prizã
LZM...1-... 1.046 +NZM2-XSV 4.7
LZM...1-4-... 1.325 +NZM2-4-XSV 5.9
LZM...2-... 2.345 Unitate debroºabilã
LZM...2-4-... 3.5 +NZM3-XAV 21
LZM...3-... 6.34 +NZM3-4-XAV 27
LZM...3-4-... 8.4 +NZM4-XAV 52
LZM...4-... 21 +NZM4-4-XAV 65
LZM...4-4-... 27
92 Date tehnice
Influenþa temperaturii
Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net
Reducerea curentului nominal de lucru (derating) în condiţii particulare de mediu
ambiant (conform IEC 947)
Tip echipament Tip declanºator Coeficient de reducere
20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 65 °C 70 °C
Electronic release (E)
Protecþia sistemului
LZM...3(-4)-AE630 E 1 1 1 1 0.9 0.85 0.8
LZM...3(-4)-AE630 + XAV E cu XAV 0.96 0.92 0.87 0.83 0.78 0.75 0.73
LZM...4(-4)-AE800...1250 E 1 1 1 1 1 1 1
LZM...4(-4)-AE1600 E 1 1 1 1 0.87 0.85 0.82
LZM...4(-4)-AE800...1250 + XAV E cu XAV 1 1 1 1 1 1 1
LZM...4(-4)-AE1600 + XAV E cu XAV 1 0.98 0.93 0.89 0.85 0.83 0.8
Protecþia sistemelor, a cablurilor, protecþia selectivã ºi a generatoarelor
LZM...3(-4)-VE400 E 1 1 1 1 1 1 1
LZM...3(-4)-VE630 E 1 1 1 1 0.9 0.85 0.8
LZM...3(-4)-VE400 + XAV E cu XAV 1 1 1 1 1 1 1
LZM...3(-4)-VE630 + XAV E cu XAV 0.96 0.92 0.87 0.83 0.78 0.75 0.73
LZM...4(-4)-VE800...1250 E 1 1 1 1 1 1 1
LZM...4(-4)-VE1600 E 1 1 1 1 0.87 0.85 0.82
LZM...4(-4)-VE800...1250 + XAV E cu XAV 1 1 1 1 1 1 1
LZM...4(-4)-VE1600 + XAV E cu XAV 1 0.98 0.93 0.89 0.85 0.83 0.8

Indicaţii Coeficientul de reducere trebuie considerat în conformitate cu tabelul urmãtor pentru a se determina curentul maxim de încãrcare admisibil la diferite valori
ale temperaturii mediului ambiant .
Exemplu: Un LZM3-VE630 trebuie sã funcþioneze la o temperaturã ambiantã de 65 °C.
Cât de mare poate fi curentul nominal de lucru admis Ie?
La 65 °C coeficientul de reducere este 0.85, deci avem Ie = 630 A x 0.85 = 535.5 A.
LZM3-VE630 poate funcþiona la temperatura mediului ambiant de 65 °C cu maxim Ie = 535.5 A.
Date tehnice 93
Pierderi efective de putere
http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM1, LZM2

LZM până la 250 A c u declanșatoare termice și electromagnetice (cu 3 și cu 4


Montare fixã Montare fixã
LZM1- LZM2-
A... A...
In [A] P R P R
[W] [µOhm] [W] [µOhm]
20 9.8 8180 5.1 4250
25 8.8 4680 8 4250
26 – – – –
30 – – – –
32 9.1 3030 10 3140
33 – – – –
35 – – – –
40 11 2220 13 2800
45 – – – –
50 13.5 1760 18 2270
60 – – – –
63 14 1190 20 1700
70 – – – –
80 15.5 850 22 1070
90 – – – –
100 24 730 28 855
110 – – – –
125 38 570 29 589
150 – – – –
160 50 460 40 427
175 – – – –
200 – – 48 332
225 – – – –
250 – – 57 310
Indicaţii: Valorile din tabel se aplicã la echiapemente cu 3 ºi cu 4 poli cu montare fixã ºi distribuþie echilibratã a sarcinii.
La echipamentele tetrapolare curentul în conductorul neutru (N) este egal cu zero.
Sarcina rezistivã totalã este valoarea mãsuratã pentru un întreruptor tripolar sau tetrapolar.
Cãldura disipatã totalã este valoarea mãsuratã la In, 50/60Hz pentru un întreruptor tripolar sau tetrapolar.
Cãldura disipatã se poate calcula cu formula: P = 3 x R x I²

LZM până la 1600 A cu declanșator electronic (cu 3 și cu 4 poli)


Montare fixã suplimentar Montare fixã suplimentar Montare fixã suplimentar
LZM2- unităţi cu priză LZM3 unităţi debroșabile LZM4 unităţi debroșabile
R R R R R R
[µOhm] [µOhm] [µOhm] [µOhm] [µOhm] [µOhm]
275 100 100 70 37 10
Indicaţii: Valorile din tabel se aplicã la echiapemente cu 3 ºi cu 4 poli cu distribuþie echilibratã a sarcinii.
La echipamentele tetrapolare curentul în conductorul neutru (N) este egal cu zero.
Sarcina totalã rezistivã este valoarea mãsuratã pentru un întreruptor tripolar sau tetrapolar
(independent de In ºi de tipul declanºatorului).
Sarcina rezistivã totalã pentru unitate cu prizã sau debroºabilã rezultã din :
valoarea rezistivã pentru montare fixã + valoarea rezistivã pentru unitate cu prizã sau debroºabilã.
Cãldura disipatã se poate calcula cu formula: P = 3 x R x I²
94 Date tehnice Date tehnice 95
Capacitatea de conectare a bornelor Capacitatea de conectare a bornelor
LZM… Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM…
LZM1 In1) LZM2 In1) LZM3 In1) LZM4 In1)
160 A A 300 A A 630 A A 1600 A A

Capacitatea de conectare a bornelor


Echipament standard Bornã tip cadru Bornã cu ºurub Bornã cu ºurub Bornã cu ºurub
Accesorii Conectare prin ºurub Bornã tip cadru Bornã tip cadru Bornã tip tunel
Bornã tip tunel Bornã tip tunel Bornã tip tunel Conectare pe spate
Conectare pe spate Conectare pe spate Conectare pe spate Bornã pentru bandã
Putere nominalã a bobinei
Bornã tip cadru Masiv mm2 1 x (10 – 16) 160 1 x (4 – 16) 250 2 x 16 500
2 x (6 – 16) 2 x (4 – 16)
Liþat mm2 1 x (25 – 70) 1 x (25 – 185) 250 1 x (35 – 240)
2 x 25 2 x (25 – 70) 2 x (25 – 120)
Bornã tip tunel Masiv mm2 1 x 16 160 1 x 16 250
Liþat cu 1 singurã gaurã mm2 1 x (25 – 95) 1 x (25 – 185) 1 x (25 – 185) 350
echipatã cu 2 gãuri mm2 – – – – 1 x (50 – 240) 630 – –
2 x (50 – 240) 2 x 185
4 gãuri mm2 – – – – – – 4 x (50 – 240) 1400
Bornã cu bolþ ºi conectare pe spate
Direct pe întrerupãtor Masiv mm2 1 x (10 – 16) 160 1 x (4 – 16) 250 1 x 16 630
2 x (6 – 16) 2 x (4 – 16) 2 x 16 2 x 185
Liþat mm2 1 x (25 – 70)3) 1 x (25 – 185) 1 x (25 – 240) 1 x (120 … 185) 1250
2 x 25 2 x (25 – 70) 2 x (25 – 240) 4 x (50 … 185)
Eclise modulare 1 singurã min. mm2 – – – – – – 1 x (120 – 300) 1000
gaurã max. mm2 – – – – – – 2 x (95 – 300)
Eclise modulare 2 gãuri min. mm2 – – – – – – 2 x (95 – 185) 1400
max. mm2 – – – – – – 4 x (35 – 185)
Piese de extindere pe lãþime a conexiunii mm2 2 x 300 630 4 x 300 1600
2 x 185 6 x (95 – 240) 4 x 240
Conductoare de aluminiu, cabluri de aluminiu
Bornã tip tunel Masiv mm2 1 x 16 160 1 x 16 250 1 x 16 350 – –
Liþat cu 1 singurã gaurã mm2 1 x (25 – 95) 1 x (25 – 185)2) 1 x (25 – 185)2) – –
echipatã cu 2 gãuri mm2 – – – – 1 x (50 – 240) 630 – –
2 x (50 – 240)
4 gãuri mm2 – – – – – – 4 x (50 – 240) 1400
Bornã cu bolþ ºi conectare pe spate
Direct pe întrerupãtor Masiv mm2 1 x (10 – 16) 160 1 x (10 – 16) 250 1 x 16 400 – –
2 x (10 – 16) 2 x (10 – 16) 2 x (10 – 16)
Liþat mm2 1 x (25 – 35) 1 x (25 – 50) 1 x (25 – 120) – –
2 x (25 – 35) 2 x (25 – 50) 2 x (25 – 120)
Eclise modulare 1 singurã min. mm2 – – – – – – 1 x (185 – 240) rugãm întrebaþi
gaurã
1 singurã max. mm2 – – – – – – 2 x (70 – 185) rugãm întrebaþi
gaurã
Eclise modulare 2 gãuri mm2 – – – – – – 4 x 50 –
Piese de extindere pe lãþime a conexiunii mm2 2 x 240 rugãm întrebaþi
6 x (70 – 240)
Benzi de cupru (numãr de segmente x lãþime x grosime segment)
Bornã tip cadru min. mm 2 x 9 x 0.8 160 2 x 9 x 0.8 250 6 x 16 x 0.8 630 – –
max. mm 9 x 9 x 0.8 10 x 16 x 0.8 10 x 24 x 1.0 – –
+ 5 x 24 x 1.0
(2 x) 8 x 24 x 1.0
Bornã pentru conductor plat min. mm 6 x 16 x 0.8 1100
max. mm (2 x) 10 x 32 x 1.0
Eclise modulare 1 singurã mm – – – – – – (2 x) 10 x 50 x 1.0 1250
gaurã (2 x ) 10 x 40 x 1.0
Bornã cu bolþ ºi conectare pe spate
Bandã platã din cupru, cu gãuri min. mm 2 x 16 x 0.8 250 6 x 16 x 0.8 630 (2 x) 10 x 50 x 1.0 1600
Bandã platã din cupru, cu gãuri max. mm 10 x 16 x 0.8 10 x 32 x 1.0 + 5 (2 x) 10 x 50 x 1.0
x 32 x 1.0
Piese de extindere pe lãþime a conexiunii mm2 – – – – (2 x) 10 x 50 x 1.0 (2 x) 10 x 80 x 1.0 1600
2 x (10 x 50 x 1.0)
Bare din cupru (lãþime x grosime)
Bornã cu bolþ ºi conectare pe spate
Conectare prin ºurub M6 M8 M10 M10
Direct pe întrerupãtor min. mm 12 x 5 160 16 x 5 250 20 x 5 630 25 x 5 1600
max. mm 16 x 5 20 x 5 30 x 10 2 x (50 x 10) 2000
+30 x 5 2 x (80x 10)
Eclise modulare 1 singurã min. mm – – – – – – 25 x 5 1250
gaurã max. mm – – – – – – 2 x (50 x 10) 2 x (40 x 10)
Eclise modulare 2 gãuri mm – – – – – – 2 x (50 x 10) 1500
Piese de extindere pe lãþime a conexiunii min. mm – – – – – 630 60 x 10 1600
max. mm – – – – 2 x (10 x 50) 10 x 40 2 x (80 x 10) 2 x (50 x 10)

Indicaţii 1) Curenþii nominali In s-au determinat conform IEC/EN 60947 (aparaturã de comutare standard) ºi în general raportate la secþiunea
maximã, fiind prezentate în scop orientativ. Atenţie la standardele de proiectare ce trebuie aplicate la fiecare caz în parte.
1) funcþie de producãtorul de cabluri se pot conecta pânã la 240 mm2 .
2) funcþie de producãtorul de cabluri se pot conecta pânã la 95 mm2 .
94 Date tehnice Date tehnice 95
Capacitatea de conectare a bornelor Capacitatea de conectare a bornelor
LZM… Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net http://catalog.moeller.net Moeller SK1230-1177GB LZM…
LZM1 In1) LZM2 In1) LZM3 In1) LZM4 In1)
160 A A 300 A A 630 A A 1600 A A

Capacitatea de conectare a bornelor


Echipament standard Bornã tip cadru Bornã cu ºurub Bornã cu ºurub Bornã cu ºurub
Accesorii Conectare prin ºurub Bornã tip cadru Bornã tip cadru Bornã tip tunel
Bornã tip tunel Bornã tip tunel Bornã tip tunel Conectare pe spate
Conectare pe spate Conectare pe spate Conectare pe spate Bornã pentru bandã
Putere nominalã a bobinei
Bornã tip cadru Masiv mm2 1 x (10 – 16) 160 1 x (4 – 16) 250 2 x 16 500
2 x (6 – 16) 2 x (4 – 16)
Liþat mm2 1 x (25 – 70) 1 x (25 – 185) 250 1 x (35 – 240)
2 x 25 2 x (25 – 70) 2 x (25 – 120)
Bornã tip tunel Masiv mm2 1 x 16 160 1 x 16 250
Liþat cu 1 singurã gaurã mm2 1 x (25 – 95) 1 x (25 – 185) 1 x (25 – 185) 350
echipatã cu 2 gãuri mm2 – – – – 1 x (50 – 240) 630 – –
2 x (50 – 240) 2 x 185
4 gãuri mm2 – – – – – – 4 x (50 – 240) 1400
Bornã cu bolþ ºi conectare pe spate
Direct pe întrerupãtor Masiv mm2 1 x (10 – 16) 160 1 x (4 – 16) 250 1 x 16 630
2 x (6 – 16) 2 x (4 – 16) 2 x 16 2 x 185
Liþat mm2 1 x (25 – 70)3) 1 x (25 – 185) 1 x (25 – 240) 1 x (120 … 185) 1250
2 x 25 2 x (25 – 70) 2 x (25 – 240) 4 x (50 … 185)
Eclise modulare 1 singurã min. mm2 – – – – – – 1 x (120 – 300) 1000
gaurã max. mm2 – – – – – – 2 x (95 – 300)
Eclise modulare 2 gãuri min. mm2 – – – – – – 2 x (95 – 185) 1400
max. mm2 – – – – – – 4 x (35 – 185)
Piese de extindere pe lãþime a conexiunii mm2 2 x 300 630 4 x 300 1600
2 x 185 6 x (95 – 240) 4 x 240
Conductoare de aluminiu, cabluri de aluminiu
Bornã tip tunel Masiv mm2 1 x 16 160 1 x 16 250 1 x 16 350 – –
Liþat cu 1 singurã gaurã mm2 1 x (25 – 95) 1 x (25 – 185)2) 1 x (25 – 185)2) – –
echipatã cu 2 gãuri mm2 – – – – 1 x (50 – 240) 630 – –
2 x (50 – 240)
4 gãuri mm2 – – – – – – 4 x (50 – 240) 1400
Bornã cu bolþ ºi conectare pe spate
Direct pe întrerupãtor Masiv mm2 1 x (10 – 16) 160 1 x (10 – 16) 250 1 x 16 400 – –
2 x (10 – 16) 2 x (10 – 16) 2 x (10 – 16)
Liþat mm2 1 x (25 – 35) 1 x (25 – 50) 1 x (25 – 120) – –
2 x (25 – 35) 2 x (25 – 50) 2 x (25 – 120)
Eclise modulare 1 singurã min. mm2 – – – – – – 1 x (185 – 240) rugãm întrebaþi
gaurã
1 singurã max. mm2 – – – – – – 2 x (70 – 185) rugãm întrebaþi
gaurã
Eclise modulare 2 gãuri mm2 – – – – – – 4 x 50 –
Piese de extindere pe lãþime a conexiunii mm2 2 x 240 rugãm întrebaþi
6 x (70 – 240)
Benzi de cupru (numãr de segmente x lãþime x grosime segment)
Bornã tip cadru min. mm 2 x 9 x 0.8 160 2 x 9 x 0.8 250 6 x 16 x 0.8 630 – –
max. mm 9 x 9 x 0.8 10 x 16 x 0.8 10 x 24 x 1.0 – –
+ 5 x 24 x 1.0
(2 x) 8 x 24 x 1.0
Bornã pentru conductor plat min. mm 6 x 16 x 0.8 1100
max. mm (2 x) 10 x 32 x 1.0
Eclise modulare 1 singurã mm – – – – – – (2 x) 10 x 50 x 1.0 1250
gaurã (2 x ) 10 x 40 x 1.0
Bornã cu bolþ ºi conectare pe spate
Bandã platã din cupru, cu gãuri min. mm 2 x 16 x 0.8 250 6 x 16 x 0.8 630 (2 x) 10 x 50 x 1.0 1600
Bandã platã din cupru, cu gãuri max. mm 10 x 16 x 0.8 10 x 32 x 1.0 + 5 (2 x) 10 x 50 x 1.0
x 32 x 1.0
Piese de extindere pe lãþime a conexiunii mm2 – – – – (2 x) 10 x 50 x 1.0 (2 x) 10 x 80 x 1.0 1600
2 x (10 x 50 x 1.0)
Bare din cupru (lãþime x grosime)
Bornã cu bolþ ºi conectare pe spate
Conectare prin ºurub M6 M8 M10 M10
Direct pe întrerupãtor min. mm 12 x 5 160 16 x 5 250 20 x 5 630 25 x 5 1600
max. mm 16 x 5 20 x 5 30 x 10 2 x (50 x 10) 2000
+30 x 5 2 x (80x 10)
Eclise modulare 1 singurã min. mm – – – – – – 25 x 5 1250
gaurã max. mm – – – – – – 2 x (50 x 10) 2 x (40 x 10)
Eclise modulare 2 gãuri mm – – – – – – 2 x (50 x 10) 1500
Piese de extindere pe lãþime a conexiunii min. mm – – – – – 630 60 x 10 1600
max. mm – – – – 2 x (10 x 50) 10 x 40 2 x (80 x 10) 2 x (50 x 10)

Indicaţii 1) Curenþii nominali In s-au determinat conform IEC/EN 60947 (aparaturã de comutare standard) ºi în general raportate la secþiunea
maximã, fiind prezentate în scop orientativ. Atenţie la standardele de proiectare ce trebuie aplicate la fiecare caz în parte.
1) funcþie de producãtorul de cabluri se pot conecta pânã la 240 mm2 .
2) funcþie de producãtorul de cabluri se pot conecta pânã la 95 mm2 .
96 Date tehnice
Contacte auxiliare
M22-K…, XHI(V) Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net

at AC = 50/60 Hz M22-K… NZM-XHIV NZM-XHI

Contacte auxiliare
Tensiune nominalã de lucru
AC Ue V AC 500 500 500
DC Ue V DC 220 220 220
Curent termic convenþional Ith = Ie A 4 4 4
Curent nominal de lucru
AC–15 115 V Ie A 4 4 4
230 V Ie A 4 4 4
400 V Ie A 2 2 2
500 V Ie A 1 1 1
DC-13 24 V Ie A 3 3 3
42 V Ie A 1.7 1.5 –
60 V Ie A 1.2 0.8 1.2
110 V Ie A 0.8 0.5 0.5
220 V Ie A 0.3 0.2 0.2
Protecþia la scurtcircuit
Val.max. sig.fuzibilã A gG/gL 10 10 10
Val. max. întreruptor automat miniaturã A PKZM0-10/FAZ-B6 FAZ-B6 FAZ-B6
Timp de închidere în avans comparativ cu contactele ms LZM1, LN1: aprox. 20
principale în timpul conectãrii ºi al deconectãrii LZM2, LN2: aprox. 20
(timpi de comutare la acþionare manualã) LZM3, LN3: aprox. 20
LZM4, LN4: aprox. 90
Cu LZM4/N4, contactele HIV
nu prezintã deschidere în
avans.
Capacitate de conectare borne
Conductor masiv sau flexibil cu manºon mm2 1 x (0.75 – 2.5) 1 x (0.75 – 2.5) 1 x (0.75 – 2.5)
2 x (0.75 – 2.5) 2 x (0.75 – 2.5) 2 x (0.75 – 2.5)
AWG 1 x (18 – 14) 1 x (18 – 14) 1 x (18 – 14)
2 x (18 – 14) 2 x (18 – 14) 2 x (18 – 14)
Date tehnice
Echiparea cu contacte auxiliare, diferenþe de timp
LZM…

Echipare maximă și poziţia accesoriilor interne


c b a
-XHIV(2S) HIA HIN Contacte per slot cu
sau -XA HIA și HIN
sau -XU

LZM1, LN1 1 1 1 1 ND
a LZM2, LN2 1 1 2 1 NI
b LZM3, LN3 1 1 3 2 ND
c LZM4, LN4 1 2 3 2 NI
ND = contact normal deschis
NI = contact normal închis

Diferenţe de timp ON-OFF

Contact principal

Contact auxiliar, cu închidere în avans


a b

Contact auxiliar , normal (HIN)


a b

Diferenţa de timp a (ms) Diferenţa de timp b (ms)


Acţionare manuală Acţionare cu motor Acţionare manuală Acţionare cu motor
HIV HIN HIV HIN HIV HIN HIV HIN
K10 K01 K10 K01 K10 K01 K10 K01

LZM1 202) 0 2.5 – – – 202) 0 2.5 – – –

LZM2 202) 3.5 6.5 Nu este 2.5 4.5 202) 3 4.5 Nu este 3 4
permisã permisã
LZM3 202) 4 8 Nu este 2 4 202) 3.5 8 Nu este 3 6.5
permisã permisã
LZM4 902) 7 11 Nu este la cerere la cerere 01)2) 12 15 Nu este la cerere la cerere
permisã permisã

Indicaţii 1) Cu LZM4/N4 contactele HIV nu au deschidere în avans.


2) Valoare minimã, cînd este dependentã de viteza de comutare
98 Date tehnice
Declanºatoare de tensiune minimã, Declanºatoare de deschidere
NZM…-XU, NZM…-XA… Moeller SK1230-1177GB http://catalog.moeller.net

NZM1(2/3)-XU... NZM4-XU…

Declanșator de tensiune minimă


Tensiune nominalã de comandã
tensiunea alternativã la 50/60 Hz Us V AC 24…600 24…600
DC Us V DC 12…250 12…250
Domeniul de funcþionare
tensiunea de cãdere x Us 0.35 – 0.7 0.35 – 0.7
tensiunea de acþionare x Us 0.85 – 1.1 0.85 – 1.1
Puterea consumatã
AC
pentru acþionare AC VA 1.5 3.6
pentru reþinere AC VA 1.5 3.6
DC
pentru acþionare DC W 0.8 2.5
pentru reþinere DC W 0.8 2.5
Timp de întârziere max. la deschidere ms 19 23
(timp de rãspuns pânã când se deschide circuitul principal)
Timp de comandã minim ms 10 – 15 10 … 15
Capacitate de conectare a bornelor
Conductor masiv sau flexibil cu manºon mm2 1 x (0.75 … 2.5) 1 x (0.75 … 2.5)
2 x (0.75 … 2.5) 2 x (0.75 … 2.5)
AWG 1 x (18 … 14) 1 x (18 … 14)