You are on page 1of 1

2015/2016.

tanévtől érvényes
PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL alapképzési szak NAPPALI munkarendű MAGYAR nyelvű tanterv
SZÁMVITEL specializáció
1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam
A képzés alapvető blokkjai
1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév 7. félév**

Kredit
Előtanulmányi tárgyak Intézményi tantárgyfelelős
Tantárgy csoportok Óra Óra Óra Óra Óra Óra
Kr. Köv Kr. Köv Kr. Köv Kr. Köv Kr. Köv Kr. Köv
Tantárgyak ea gy ea gy ea gy ea gy ea gy ea gy gyakorlat

A. Általános alapozó modul

A.1. Módszertani alapozó modul 23

Gazdasági matematika 2-nek a


1. Gazdasági matematika 1-2. 2 2 4 GY 2 2 4 K 8 Dr. Zimányi Krisztina
Gazdasági matematika 1.
2. Operációkutatás* 0 2 3 GY 3 Dr. Molnár Sándor

Statisztika 2-nek a Statisztika 1. és a


3. Statisztika 1-2. 2 2 4 GY 2 2 4 K 8 Sándorné dr. Kriszt Éva
Gazdasági matematika 2.
4. Számítástechnika 2 2 4 GY 4 Dr. Tick Andrea

A.2. Elméleti-gazdaságtani alapozó modul 13

1. Közgazdaságtan 1-2. 2 2 5 GY 2 2 5 K 10 Közgazdaságtan 1. Dr. Solt Katalin

2. Pénzügyek 2 0 3 K 3 Dr. Harsányi Gergely

Kötelezően választható tantárgyak (Egy tárgy felvétele


2 0 3 K 3
kötelező)*

1. Környezetgazdaságtan 3 Dr. Németh Patrícia

2. Gazdaságpolitika 3 Dr. Antalóczy Katalin

3. Üzleti etika 3 Dr. Radácsi László

4. Integrációs ismeretek 3 Dr. Ferkelt Balázs

5. Nemzetközi gazdaságtan 3 Dr. Novák Tamás


A.3. Szabadon választható modul (Két tárgy felvétele
2 0 2 K 2 0 2 K 4
kötelező)
1. Gazdaságtörténet 2 Dr. Halász Imre

2. Gazdaságföldrajz 2 Dr. Hubai József

3. Regionális gazdaságtan 2 Dr. Antalóczy Katalin

4. Politológia 2 Dr. Király Gábor

5. Szociológia 2 Dr. Király Gábor

6. Üzleti esettanulmányok 2 Dr. Jäckel Katalin

7. Pszichológia 2 Dr. Gombás Judit


A modul összesen 6 6 13 8 8 19 4 2 7 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 43

B. Üzleti alapozó modul

B.1. Egységes üzleti alapozó modul 35

1. Gazdasági jog 1-2. 2 0 3 K 2 0 3 K 6 Gazdasági jog 2-nek a Gazdasági jog 1. Dr. Kondorosi Ferenc

2. Vállalati gazdaságtan 2 0 3 K 3 Dr. Forgács Anna

3. Menedzsment 2 0 3 K 3 Vállalati gazdaságtan Dr. Heidrich Balázs

4. Marketing 2 0 3 K 3 Dr. Jäckel Katalin

5. Adózás 1. 2 0 3 K 3 Dr. Kovácsné dr. Sipos Ágnes

6. Bevezetés a számvitelbe 2 2 5 GY 5 Dr. Siklósi Ágnes

7. Emberi erőforrás menedzsment 2 0 3 K 3 Dr. Csillag Sára

8. Válallati pénzügyek 1. 2 0 3 K 3 Pénzügyek Dr. Hamar Farkas

9. Üzleti kommunikáció 1 1 2 GY 2 Dr. Jusztin Márta

Business Communication/Üzleti kommunikáció angol


10. 2 Dr. Jusztin Márta
nyelven
Wirtschaftskommunikation/Üzleti kommunikáció német
11. 2 Dr. Jusztin Márta
nyelven
12. Gazdasági informatika alapjai 0 2 2 GY 2 Számítástechnika Dr. Bernát László

13. Kutatásmódszertan 1. 1 1 2 K 2 Dr. Majoros Pál

B.2. Idegen szaknyelvi modul 8

1. Üzleti idegennyelv 1-2. 0 4 4 GY 0 4 4 GY 8 Kovátsné dr. Loch Ágnes


B.3. Készségfejlesztő modul (Két tárgy felvétele
1 1 2 K 1 1 2 K 4
kötelező)

1. Üzleti etikett és protokoll 2 Lisányiné Dr.Beke Judit

2. Business etiquette and protocol 2 Lisányiné Dr.Beke Judit

3. Protokoll und Etikette für Wirtschaft 2 Lisányiné Dr.Beke Judit

4. Prezentációs- és íráskészség fejlesztése 2 Dr. Szőke Andrea

5. Presentation and writing skills 2 Dr. Szőke Andrea

6. Präsentation und schriftlicher Ausdruck 2 Dr. Szőke Andrea

7. Karrierépítés 2 Dr.Szászvári Karina

8. Career planning 2 Dr.Szászvári Karina

9. Karriereaufbau 2 Dr.Szászvári Karina

10. Gazdaságpszichológia 2 Dr. Thuma Orsolya

11. Tanulásmódszertan 2 Dr. Thuma Orsolya

12. Study techniques 2 Dr. Thuma Orsolya

13. Lernmethoden 2 Dr. Thuma Orsolya

14. Interkulturális kommunikáció (idegen nyelven) 2 Falkné dr. Bánó Klára

15. Szakkollégium/TDK 2 szakmai intézetveztők


B modul összesen 8 4 15 4 0 6 7 5 15 2 6 9 0 0 0 1 1 2 0 0 0 47
Általános és üzleti alapozó modul összesen 14 10 28 12 8 25 11 7 22 4 6 11 2 0 2 1 1 2 0 0 0 90
C. Pénzügy-számvitel alapképzési szak modulja

C.1. Alapképzési szak közös modulja 57

1. Pénzügy és számvitel szaknyelv 0 4 4 GY 4 Üzleti idegennyelv 1. Dr. Dósa Ildikó


Bevezetés a számvitelbe, Pénzügyi
2. Pénzügyi számvitel 1-2. 2 3 6 GY 2 2 5 K 11 számvitel 2-nek a a Pénzügyi számvitel Dr. Veress Attila
1.
3. Vezetői számvitel 2 2 4 GY 4 Pénzügyi számvitel 2. Dr. Szekeres Bernadett

4. Elemzés-ellenőrzés módszertan 1 1 3 K 3 Dr. Borzán Anita

5. Komplex elemzés 1 2 4 GY 4 Pénzügyi számvitel 2. Dr. Borzán Anita

6. Üzleti tervezés 1 2 4 GY 4 Dr. Borzán Anita

7. Adózás 2. 2 2 4 GY 4 Adózás 1. Dr. Kovácsné dr. Sipos Ágnes

8. Vállalati pénzügyek 2. 2 2 5 K 5 Válallati pénzügyek 1., Statisztika 2. Dr. Nagy Gyula

9. Banktan 3 0 4 K 4 Pénzügyek Dr. Pocsai Erzsébet

10. Közpénzügyi alapok 2 0 3 K 3 Pénzügyek Dr. Barati Izabella

11. Pénz- és tőkepiacok 1 1 3 K 3 Pénzügyek Dr. Harsányi Gergely

Gazdasági informatika alapjai, Pénzügyi


12. Pénzügyi és számviteli informatika 1-2. 1 2 4 GY 1 2 4 GY 8 és számviteli informatika 2-nek a Dr. Dobák Dóra
Pénzügyi és számviteli informatika 1.

C modul összesen 0 0 0 2 3 6 4 4 9 10 5 19 2 8 12 3 5 11 0 0 0 57

D. SZÁMVITEL specializáció modulja


D.1. Specializációk közös modulja 6

1. Kontrolling 1 1 2 K 2 Vezetői számvitel Dr. Veress Attila

2. Konszernszámvitel alapjai 1 1 2 K 2 Pénzügyi számvitel 2. Dr. Simon Szilvia

3. Közösségi (EU) pénzügyek 2 0 2 K 2 Dr. Zsugyel János


D.2. Specializáció kötelező modulja 18

1. Teljesítmény és erőforráselemzés 2 2 6 GY 6 Elemzés-ellenőrzés módszertan Dr. Simon Szilvia

2. Könyvvizsgálat alapjai 1 1 3 K 3 Pénzügyi számvitel 2. Madarasiné dr. Szirmai Andrea

3. Számviteli sajátosságok 1 1 3 GY 3 Vezetői számvitel Dr. Veress Attila

4. Nemzetközi számviteli ismeretek 1 1 3 GY 3 Pénzügyi számvitel 2. Madarasiné dr. Szirmai Andrea

5. Vállalkozás és üzletértékelés 1 1 3 K 3 Dr. Harsányi Gergely

D.3. Specializáció választható modulja (5. félévben


1 tárgy felvétele kötelező, 6. félévben 2 tárgy felvétele 1 1 3 K 2 2 6 K 9
kötelező)

1. Erasmus szakfelelős

2. Logisztika 3 Dr. Horváth Annamária

3. Nonprofit Számvitel 3 Pénzügyi számvitel 2. Dr. Kardos Barbara

4. Elemzési sajátosságok 3 Dr. Pucsek József

5. Számvitel és kontrolling számítógépes környezetben 3 Vezetői számvitel Dr. Korom Erik

6. Hitelintézeti számvitel 3 Dr. Veress Attila

Pénzügyi döntések üzleti szimulációs szoftver


7. 3 Dr. Sági Judit
alkalmazásával

8. Szakkollégium 3 szakmai intézetvezetők

Szakmai gyakorlat 30 30
D modul összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 5 5 15 6 6 16 0 0 30 63
Alapképzési szak és specializáció modul összesen 0 0 0 2 3 6 4 4 9 12 5 21 7 13 27 9 11 27 0 0 30 120

Kritérium tantárgy

Testnevelés 0 2 0 2
Összesen 14 12 28 14 13 31 15 11 31 16 11 32 9 13 29 10 12 29 0 0 30 210

Megjegyzés:
* A tantárgy páros és páratlan félévben is indítható
** A 7. félév szakmai gyakorlati félév

Budapest, 2015.