You are on page 1of 2

Dosar nr.

3-155/18

HOTĂRÂRE

în numele Legii

(dispozitivul)

23 mai 2018 mun.


Chișinău

Judecătoria Chișinău (sediul central)

Instanţa compusă din:

Preşedintele ședinței, Judecător Ţurcanu Radu

Grefier Fionat Cristina

cu participarea reclamantului XXXXXXXXX, reprezentantului reclamantului,


avocații Caciuc Gheorghe, Băsîi Ion, în bază de mandat, reprezentantului ÎMSP
Spitalul Clinic Municipal nr. 1, Domnica Colța, în bază de procură, în lipsa copîrîtului
Primarului general al Municipiului Chișinău, Primăriei Municipiului Chișinău, legal
citați,

în sediul instanței, în ședință publică, a examinat cauza civilă la cererea de


chemare în judecată depusă de XXXXXXXXX către Primarului general al Municipiului
Chișinău, Primăria Municipiului Chișinău, ÎMSP Spitalul Clinic Municipal nr. 1,
privind anularea dispoziției cu privire la eliberarea din funcție, restabilirea în funcție,
încasarea salariului pentru lipsa forțată de la serviciu, a cheltuielilor de judecată și a
prejudiciul moral cauzat, și în temeiul art. 89,329 CM, art. 25,26 al Legii
Contenciosului Administrativ nr. 793/2000, art. 94, 98, 238-240, 256 CPC, instanţa
de judecată, -

hotărăşte:

Se admite parțial cererea de chemare în judecată depusă de XXXXXXXXX către


Primarului general al Municipiului Chișinău, Primăria Municipiului Chișinău, ÎMSP
Spitalul Clinic Municipal nr. 1, privind anularea dispoziției cu privire la eliberarea
din funcție, restabilirea în funcție, încasarea salariului pentru lipsa forțată de la
serviciu, a cheltuielilor de judecată și a prejudiciul moral cauzat.

Se anulează Dispoziția Primarului General al mun. Chișinău nr. 157/2-dc din 30


martie 2018, Cu privire la eliberarea din funcție a lui XXXXXXXXX, director IMSP
Spitalul Clinic Municipal nr. 1, ca fiind emisă cantar prevederilor legii și cu
încălcarea procedurii stabilite.

Se restabilește XXXXXXXXX în funcție de director al XXXXXXXXX nr. 1.

Se încasează de la IMSP Spitalul Clinic Municipal nr. 1 în beneficiul lui


XXXXXXXXX salariu pentru lipsa forțată de la muncă, în mărime nu mai mică de un
salariu mediu al salariatului pentru această perioadă.

Pretenția privind încasarea prejudiciul moral cauzat, și a cheltuielilor de


judecată, se respinge ca neîntemeiată.

În partea încasării unui salariu mediu pentru absenţă forţată de la lucru și


restabilirea în funcție, hotărârea se execută imediat.

Hotărârea cu drept de Apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 zile, de


la data pronunțării dispozitivului, prin intermediul judecătoriei Chișinău (sediul
central),

Preşedinte şedinţă,

Judecător Ţurcanu Radu