You are on page 1of 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 2 (BAHASA MELAYU)

TEMA Kebudayaan kita

TAJUK Asal Usul Nama Baling, Kedah

KELAS 2 Baiduri

HARI Khamis (17.05.2018)

MASA 4.30– 5.30 (1 jam) tengah hari

KEHADIRAN /26
STANDARD 2.3 Membaca dan mengapresiasi karya sastera dan bukan sastera
KANDUNGAN
STANDARD 2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan menyatakan nilai daripada bahan sastera dan bahan
PEMBELAJARAN bukan sastera;
(i)cerita

OBJEKTIF Pada akhir pdpc, seharusnya murid-murid akan membaca,mengenal pasti dan sekurang-
kurangnya menyatakan dua daripada empat nilai daripada petikan teks cerita.

AKTIVITI
1. Guru mengedarkan satu sampul surat kepada setiap kumpulan.
SET INDUKSI 2. Dalam kumpulan mereka mencantum kad perkataan dan menjadikan tajuk
pelajaran.
3. Murid mengenal pasti tajuk pelajaran
4. Guru memperkenalkan tajuk pelajaran pada hari ini.
1. Murid membaca petikan teks cerita ‘Asal Usul Nama Baling, Kedah’ secara
LANGKAH 1 mentalis.
2. Murid yang dipanggil membaca perenggan satu demi satu secara mekanis.
3. Murid bersama guru membaca petikan secara mekanis
4. Murid dan guru bersoal jawab berkenaan petikan yang dibaca.
5. Guru sebagai fasilitator.

1. Murid dibahagi kepada beberapa kumpulan.


LANGKAH 2 2. Setiap kumpulan diberi kad ayat.
3. Dalam kumpulan murid membaca ayat itu dan mencari nilai yang sesuai.
4. Hasil murid dibentangkan.
5. Aktiviti ini dibimbingi oleh guru.

1. Murid yang dipangggil menyebut nilai yang dipelajari


PENTAKSIRAN 2. Pemulihan : Murid membuat latihan buku aktiviti
3. Pengayaan : Murid membuat latihan buku aktiviti
KESIMPULAN 1. Guru merumuskan pelajaran pada hari ini

PENGISIAN ILMU : Pendidikan Moral EMK Nilai Murni : Rajin


KURIKULUM KB : Menaakul PAK 21 : Aktiviti kumpulan

KBT BCB : Pembelajaran Konteksual –Mengenal pasti dan menghubungkait

SISTEM BAHASA Nilai murni

BBM Buku teks, sampul surat, kad ayat

IMPAK/ CATATAN Pada akhir pengajaran,