You are on page 1of 1

CONTEXTUL ORGANIZATIEI

Nr cap
Denumire
Denumire
capitol
subcapitolDocumente Context Detalii documente Documente
Valorile organizatiei: SMART, Pozitia pe piata, Premii, Raportarea
AnalizalaSWOT
concurenta
intern Certificare peronal, Sisteme informationale,Structura organizatorica,
factor Contracte, Capabilitate
Intelegerea
Lista/ Factori care influenteaza capabilitatea de a realiza rezultate
importanta pentru noi
organizatiei
evidenta/ Clienti, Furnizori, Investitori, Mass-media, influenta asupra firmei
si a contextului in
registru
care activeaza extern Aspecte tehnologice, Aspecte economice, Concurenta,
Tendinta pietei,Legislatie,

toate partile
interesate Sondaje, Chestionare, Analize
Intelegerea (clienti, oferte, Contracte,
Lista/ Tabel: Partea interesata, necesitati, asteptari, relevanta
necesitatilor distribuitori, Comunicarea cu fz,
evidenta/ partii interesate,
Con si asteptarilor furnizori, consumatorii,
registru Program de management
text partilor interesate banci, Propuneri salariati
ul sindicate) Benchmarking
4
orga
niza
Interne,
tiei Domeniul de Informatie
Externe,
aplicare documentat Cerinte/clauze aplicabile sau neaplicabile in organizatie Cerinte aplicabile
toate partile
al SMC a
interesate Fisa procesului
Harta proceselor
Diagrama flux
INPUT, OUTPUT,INTERACTIUNE PROCESE,
Interne, Proceduri/instructiuni
INDICATORI DE PERFORMANTA,RESURSE,
Informatie Externe, Responsabilul de proces
RESPOSABILITATILE ,
SMC si procesele sale
documentat Matricea proceselor
RISCURILE SI OPORTUNITATILE, Metode de monitorizare
a toate partile Fisa de risc
, masurare,evaluare procese,
interesate Tabelul riscurilor
Oportunitati de imbunatatire procese
Planul de masuri