You are on page 1of 1

8

INSPECTORATUL ~COLAR JUDETEAN DOLJ MINISTERUL


Str. loan Maiorescu Nr. 6, 200760 Craiova, EDUCATIEI
'
Telefon 0251/420961;0351/407395 (407397) NATIONALE
Fax: 0251/421824, 0351/407396 '
E-mail: isjdoli@isjdo!Lro Web: www.isjdolj.ro

NOTANR.3/J'

CA.TRETOATE UNITA TILE DE INVATAMANT DIN CRAIOVA ~I JUDET

Va transmitem Regulamentul de organizare a concursului national ,,Creeaza-ti mediul" activitate


cuprinsa In Calendarul Activitatilor Educative, care se adreseaza elevilor din clasele IV - VII.

Etapa Judeteana se va organiza marti, 5 iunie 2018 ora 13° 0 la Palatul Copiilor Craiova

Proba de concurs pentru echipaj consta In realizarea unei machete a unui dispozitiv care poate
contribui la salvarea unei resurse naturale. Macheta trebuie sa fie lnsotita de o prezentare
powerpoint care sa ilustreze modalitatea de functionare a acesteia ~i modul In care contribuie la
conservarea resursei naturale.

CRITERII DE EVALUARE ARTISTICO-PLASTICA


1. Creativitatea - exprimare originala;
2. Originalitate;
3. Relevanta machetei;
4. Originalitate prezentarii;
5. Relationarea produsului cu subiectul dat $i relevanµ acestuia.

Produsul anterior mentionat va fi prezentat ~i In cadrul etapei nationale. Acesta va contribui In


proportie de 40% la evaluarea finala.
La etapa nationala. fiecare echipaj va prezenta portofoliul de documentare realizat pentru
lnscrierea la concurs. Pentru faza nationala, fiecare jude! va prezenta un tabel nominal cu
componenta echipajului, clasa, $COala, cadrul lnsotitor, localitatea, judetul.
Data ~i locul desfli$uriirii etapei nationale vor fi comunicate de catre Ministerul Educatiei
Nationale, Inspectoratelor ~colare Judetene $i, ulterior, echipajelor cii$tigatoare.
NOTA. Echipajul este format din 5 elevi ~i un cadru didactic inso!itor.

Inspector ~colar General,

Inspector ~colar,