You are on page 1of 1

Teme proiect

Logistica Afacerilor Industriale

1) Evolutia conceptului de logistica.


2) Interdependentele intre logistica, aprovizionare si logistica.
3) Logistica aprovizionarii – subsistem logistic al unei intreprinderi industriale.
4) Logistica productiei – subsistem logistic al unei intreprinderi industriale.
5) Logistica distributie – subsistem logistic al unei intreprinderi industriale.
6) Logistica retrodistributiei – subsistem logistic al unei intreprinderi industriale.
7) Organigrama departamentului logistic.
8) Criterii de masurare a performantei logistice (termen de livrare, increderea in
realizare livrarii, exactitatea livrarii din punct de vedere al calitatii si cantitatii,
flexibilitatea in livrare, etc.)
9) Just-in-Time.
10) Global Purchasing.
11) Distante, bariere, infrastructura, geografie si clima.
12) Conditiile de livrare INCOTERMS 2010.
13) Influenta politicului asupra economiei.
14) Riscurile asociate (naturale, politice, macroeconomice, sociale, socio-culturale,
tehnice).
15) Infrastructura rutiera.
16) Contractul de transport rutier international.
17) Infrastructura feroviara.
18) Contractul de transport feroviar international.
19) Infrastructura maritima (porturile, canalele).
20) Tipologia vaselor maritime.
21) Bill of Lading.
22) Infrastructura aeriana(aeroporturi)
23) Air Way Bill
24) Formarea preturilor in transportul rutier si feroviar.
25) Formarea preturilor in trnasportul maritim si aerian.
26) Riscul de transport si acoperirea acestuia.
27) Outsourcing versus logistica proprie.
28) Avantajele logistice ale amplasarii unei entitati industriale in alta tara.
29) Stocurile – tipologie.
30) Costurile generate de stocuri.
31) Evaluarea stocurilor (FIFO, LIFO, CMP, UCB)
32) Rolul si functiile depozitelor.
33) Tipologia si amplasare depozitelor.
34) Amplasarea marfurilor in depozite.
35) Paletizarea si containerizarea.