You are on page 1of 10

Sadržaj

1. Uvod .................................................................................................................................... 1

2. Održavanje i otklanjanje grešaka ........................................................................................ 2

2.1. Procesor ....................................................................................................................... 3

2.2. Optički pogon .............................................................................................................. 4

2.3. Napajanje ..................................................................................................................... 4

2.4. Kučište ......................................................................................................................... 4

2.5. Kartice ......................................................................................................................... 5

2.6. Brzo otklanjanje kvarova ............................................................................................. 5

3. Dijagnostički alati integrirani u operacijski sustav ............................................................. 6

3.1. Device manager ........................................................................................................... 6

3.2. Scan disk ...................................................................................................................... 6

3.3. Disc defragmenter ........................................................................................................ 6

3.4. Preglednik sustavnih informacija ................................................................................ 7

3.5. Event viewer ................................................................................................................ 7

4. Zaključak ............................................................................................................................. 8

5. Literatura ............................................................................................................................. 9

Sadržaj slika

Slika 1: Izgled ventilatora procesora kojeg je potrebno očistiti ................................................. 3


Slika 2: Postupak čišćenja napajnja ........................................................................................... 4
Slika 3: Postupak defragmentacije pomoću programa Disc defragmenter ................................ 7
1. Uvod

Promatrajući mehaničke, električke i računalne sustave oko sebe, primjećujemo da oni


izvršavaju određenu funkciju kroz određeno vremensko razdoblje. Nerijetko se i uvjerimo da
se sustavi kvare, odnosno ne izvršavaju funkciju ili je ne izvršavaju na zadovoljavajući način.
Održavanje je skup akcija s ciljem da se sustav zadrži, ili vrati, u stanje u kojem izvršava
zadanu funkciju. Dijagnostika je zaključivanje o mogućim greškama na temelju promatranja.

1
2. Održavanje i otklanjanje grešaka

Najčešći uvjeti rada računala u industrijskim pogonima i postrojenjima najčešće nisu onakvi
kakve je zamislio sam proizvođač računala, tj. samih komponenti. Najveći neprijatelj
komponenata, a time i samog računala su:

 vlaga
 prašina,
 vibracije
 varijacija napona zbog velikih potrošača električne energije
 rad na visokim/niskim temperaturama

Ako je u postrojenju sama radna temperatura veća od prosjeka i još ako neka komponenta ima
rizičan stupanj pregrijavanja vrlo je vjerojatno da će računalo ubrzo izgubiti radnu
sposobnost, najprije performanse rada, a u krajnjem slučaju konačni zastoj rada računala te
time zastoj postrojenja. Samim time pogon ne može proizvoditi i nalazi se u gubitku, a i sama
zamjena komponenata i time financijska potreba je veća nego da se je računalo bilo
podvrgnuto preventivnom pregledu i da su se otklonile greške

Zastojem računala proizvodnja trpi, a k tome povećavaju se i troškovi održavanja, jer tu


komponentu, odnosno komponente, više ne treba samo pregledati nego i zamijeniti.

Prašina je najveći uzrok kvarova. Nakon što se stvori sloj prašine na nekoj od komponenata,
sam sloj se ponaša kao izolator i samim time se povećava radna temperatura komponente.
Kao krajnji rezultat dolazi do prestanak rada nekih od važnijih komponenata kao što su:

 napajanje
 procesor
 chipset

2
2.1. Procesor

Da bi on uvijek bio u najboljoj formi mora biti hladan. A da bi to bio mora biti i čist od
prašine. Prašina se skuplja svugdje i gotovo ju je nemoguće spriječiti da se skuplja. Ventilator
je najveći sakupljač prašine i njega moramo odvojiti od baze da bi ga propisno očetkali
kistom. Većina prašine će tako otići, a tek kod jačih zaprljanja će se isti trebati rastaviti,
očistiti i ponovno nauljiti finim strojnim uljem. Baza se također može očistiti sa kistom
između tzv. peraja. Tu kist pokazuje najbolje rezultate. Sam procesor se čisti na sličan način.
Višak paste se očisti WC papirom a fina obrada se vrši sa gumicom za brisanje olovke. Postoji
metoda uz aceton i alkohol ali se nije pokazala toliko učinkovitom. Kada ga riješite na ovaj
način, možete ga prodati kao nov procesor jer nema ni najmanjeg traga paste.. Ja jednostavno
pastu stavim na sredinu procesora, u kapljicu, i preko toga cooler. On sam razmaže pastu
tamo gdje je potrebno. Treba pripaziti na nožice procesora kod čišćenja gumicom. Lako se
svijaju a teško ispravljaju. Najbolje je ga ne vaditi iz socketa.

Slika 1: Izgled ventilatora procesora kojeg je potrebno očistiti

3
2.2. Optički pogon

Prednju masku doista nije teško očistiti . No unutrašnjost je malo zahtjevnija. Valja ga otvoriti
i izbaciti prašinu iz njega. U nedostatku kompresora, dobro je valja iščetkati uz pomoć kista.
Nakon čišćenja prašine obavezno je očistiti i leću. I najmanja nečistoća onemogućuje
normalan rad. U tu svrhu je najbolje koristiti štapić za uši (malo bolje kvalitete) i to suhi. Bilo
koje sredstvo bi je zamastilo, a alkohol je nepotreban jer bi optički uređaj davno prestao raditi
da je toliko onečišćenje leče.

2.3. Napajanje

Obavezno je čišćenje napajanja. Veća količina prašine, koja se lako skuplja, pretjerano
zagrijava napajanje. Pregrijano napajanje brzo postane pregoreno napajanje, a sreća je da
ostane samo na tome. Stvar se povremeno očisti kistom i time mu se značajno povećava
životni vijek.

Slika 2: Postupak čišćenja napajnja

2.4. Kučište
Obavezno jednom do dva puta mjesećno ispuhat i kistom očistiti.

4
2.5. Kartice

Bilo koja kartica u računalu ima neke pinove za spajanje na matičnu ploču. Ti pinovi vrlo
brzo postanu prljavi i često gube kontakt. Trebalo bi pri svakom vañenju odreñene
komponente pinove dobro obrisati gumicom za olovku. Osobito to važi za memoriju. Prljavi
pinovi su česti uzrok neispravnosti memorija.

2.6. Brzo otklanjanje kvarova

Ako računalo ne reagira na tipku paljenja potrebno je učiniti sljedeće stvari:

 Provjeriti da li je u zidnoj utičnici odgovarajući napon


 Provjeriti kabel napajanja, kabeli loše kvalitete znaju gubiti kontakt
 Testirati napajanje
 Provjeriti da li je sklopka paljenja ispravna odnosno dobro spojena

Ako se računalo i dalje ne pokreće potrebno je zamijeniti napajanje.

Ako lampica napajanja svijetli, a računalo se ne pali tada je potrebno učiniti sljedeće stvari:

 Provjeriti ispravnost napajanja


 Provjeriti napon kod napajanja
 Provjeriti procesor
 Provjeriti kartice za proširenje
 Provjeriti grafičku karticu
 Provjeriti da li je matična ploča dobro spojena

5
Lampica napajanja svijetli, ali se pri pokretanju čuju zvučni signali i nema slike na monitoru

Za razliku od slučaja dok se računalo ne pokreće u ovom slučaju postoji način brzog izoliranja
kvara. Računalo tokom POST-a (Power On Self Test) testira sve komponente koje su bitne za
rad i ako naiđe na neku koja ne radi obavijestiti će nas zvućnim signalom. Error poruka nije
prikazana jer nije inicijalizirana grafička kartica. Ti signali su specifićni i razlićiti za svaki
kvar tako da se brzo može pronaći i otkloniti kvar. Značenje pojedinih signala ovisi o tipu
BIOS-a koji se nalazi na matičnoj ploči.

3. Dijagnostički alati integrirani u operacijski sustav

Pod alatima za dijagnostiku koji su dio operacijskog sustava prije svega msilimo na one koji
dolaze u instalacijskome paketu Microsoft Windowsa. Windows svojim stranicama nudi i
dodatne alate, a većina ih se može besplatno koristiti.

3.1. Device manager

To je program koji služi za upravljanje hardverom i pogonskim programima. Daje pregled


svih hardveskih komponenata računala i omogućuje prikaz svih resursa koje je operacijski
sustav didijelio komponenti.

3.2. Scan disk

Služi za provjeru ispravnosti tvrdog diska te u slučaju kada se sumnja da se radi o kvaru na
njemu, radi diferencijalne dijagnostike će se izvršiti provjeru sa Scan disk-om.

3.3. Disc defragmenter

Kako se tokom vremena upisuju novi podaci te se brišu i modificiraju postojeći, datotekama
se mijenja veličina i sama lokacija na disku. Ako se povećava veličina datoteke, a ne postoji
slobodan prostor odmah pokraj iste lokacije na dsiku datotečni sustav će njezin novi dio
pohraniti ondje gdje nađe slobodnog prostora te označiti promjene u strukturi podataka.

6
Fragmentacija podataka je uobičaena i neviddljiva korisnicima i aplikacijama koji koriste
dokumente. Svaki proces defragmentacije neće pretjerano opterećivati sustav.

Slika 3: Postupak defragmentacije pomoću programa Disc defragmenter

3.4. Preglednik sustavnih informacija

Prikazuje detalje o računalnim komponentama, računalnim resursima, softveru te


upravljačkim programima.

3.5. Event viewer

Program koji omogućuje pregled i upravljanje zapisnicima događaja. Zapisnici događaju su


posebne datoteke u koje se zapisuje svaki događaj izvršen na tom računalu

7
4. Zaključak

U ovom radu opisan je postupak održavanja računala koja se nalaze u nesvakidašnjem radnom
okuženju u kojima uvjeti nisu kao kod kućnih korisnika. Spomenutom dijagnostikom i
pravilnim održavanjem produžuje se životni vijek komponenti. Konkretno u ovom primjeru
kod rashladnih sistema produžuje se životni vijek samih hladnjaka, a time i računala.

8
5. Literatura

1. V. Kondić, M. Horvat, D. Lacković, Dijsgnostika i održavanje računalnog hlađenja,


stručni članak
2. D. Milišić, L. Tičinović, Skripta za tečaj informatike i računalstva
3. http://www.ss-strukovna-vvlatkovica-
zd.skole.hr/images/pages/Nastavni_materijali/Spahic/DIOU/diou-1-uvod.pdf
4. http://www.ss-strukovna-vvlatkovica-
zd.skole.hr/images/pages/Nastavni_materijali/Spahic/DIOU/OtkrivanjeKvarovaPC-
a.pdf
5. M. Leipold, Bilježnica iz predmeta Dijagnostika i održavanje uređaja