You are on page 1of 5

PROIECT DIDACTIC

Data: 3. 10.2017
Grădinița
Nivelul I - Grupa Mijlocie
Educatoare:
Tema anuală de învaţare: „ Cine sunt/suntem?
Subtema: „Eu și familia mea”
Tema zilei: „Tablou de familie”
Forma de realizare: Activitate cu conţinut integrat (ADP+ALA+ADE)
Tipul activitaţii: Consolidarea cunoștințelor
Scopul activității:
- Dezvoltarea capacităţii de memorare a unui text prin intermediul unei recitării model;
- Dezvoltarea şi consolidarea deprinderii de a recita corect şi expresiv;
- Redarea temei plastice pornind de la propria imagine a familiei.
Domeniul limbă şi comunicare: „Familia mea”, de Elena Podoleanu- memorizare
Domeniul estetic şi creatiV: „Familia mea”- pictură
Obiective operaționale:
- să reproducă parţial / total poezia propusă ;
- să recite textul poeziei în mod corect şi expresiv ;
- să redea tema plastică pe baza modelului realizat de educatoare;
- să folosească elemente de limbaj plastic (punctul) în realizarea compoziţiei plastice;
-să finalizeze tema plastică propusă;
-să-si organizeze corespunzător spațiul de lucru;
-să denumească corect materialele și uneltele de lucru puse la dispoziție

ALA 1– comportamente urmărite:
- Joc de rol: „de-a familia”
- să numească cel puțin doi membri ai familie sale;
- să ilustreze tipul de activitate realizat de fiecare membru în parte;
Construcții: „Casa mea”
- să utilizeze piesele lego în mod corect;
-să realizeze o construcție având ca model casa/blocul;
ALA 2
Joc de atenție - „Găsește-ți familia”
- să recunoască sunetele realizate de participanții la joc;
- să asocieze sunetele cu familia animalului căruia acesta îi aparține.

1

individual Durata: O zi Material bibliografic:  Ministerul Educatiei.  Ileana Gurlui. Bucuresti. jocul. grupe. demonstraţia. aprecieri verbale. acuarele. foi de desen. conversația. explicația. Cercetarii si Tineretului. observația. Livia Andreescu.2008. descoperirea. recipiente pentru apă. Strategii didactice Metode și procedee: expunerea.  Revista Naţionala de Profil Psihopedagogic pentru cadrele didactice din învățământul preșcolar și primar.Forma de organizare: Frontal. globale și individuale. turul galeriei. Editura Carminis. Editura Arlequin. Curriculum pentru învățământul preșcolar. 2013. 2014. 2 . Activități integrate în grădiniță – Ghid metodic. Pitești. frontal. Resurse temporale: 1 zi Forma de organizare: individual. Resurse materiale: planșe imagini – familia mea. cooperarea. Forme și tehnici de evaluare: observarea comportamentului copiilor. chestionare orală.

vom reactualiza cunoștințelor cunoștintele despre familie și activitățile . Evenimentul Strategii didactice crt. Moment Crearea condițiilor necesare bunei desfășurări organizatoric a activității.frontal familiei.explicația . (Mama) 3.care ne vorbeşte despre familia noastră și a obiectivelor . Actualizarea Printr-o scurtă conversație. DEMERS DIDACTIC Nr. didactic Conținut științific Metode și Materiale Forme de Evaluare procedee didactice organizare 1.frontal și membrii componenți ai acesteia. 2. Aerisirea sălii de grupă.. ne răsfață . 4.aprecieri globale învățate anterior desfășurate de fiecare copil în parte în cadrul conversația . Captarea Se realizează cu ajutorul unor ghicitori despre . copii.. Pregătirea materialelor didactice necesare desfășurării activității.expunerea activitate Zi de zi ne dă povață -conversația Desigur v-ați dat seama Nu e alta decât. Astăzi. .conversația 3 . .frontal interesului pentru -ghicitori Ne iubește.stimularea atenției familie. vom învăţa o poezie scrisă special Anunțarea temei pentru voi.

.frontal Podoleanu mimica şi Bine e la noi acasă. Ascultăm şi de bunici . in grupuri mici. ne respectăm Părinţii ni-i ajutăm. 4. Ştergem praful. 1. -recită poezii Cu ajutorul imaginilor şi a obiectelor învăţate anterior 6. Ne iubim. de Elena . respectarea intonaţiei 5.ascultarea -îşi însuşesc Se recită textul .Analiza textului . ne educă și ne protejează. expresivitatea redării Că avem viaţă frumoasă. reprezentativă pentru „Familia mea”.imagine cu familii poeziei necunoscute.Învăţarea poeziei expresivităţii Copiii vor învăţa poezia individual. până la însuşirea conţinutului. Fixarea noului . familia este cea care ne ajută.descoperind o imagine activă cuvintele noi. Planșe conţinut reprezentative copiii recită frontal întreaga poezie. de Elena . „Familia . Tata la lucru porneşte.recită poezia cu De când suntem foarte mici.repetă titlul poeziei Podoleanu -participă la Prezentarea 2.ascultă recitarea model Noi copii cei mai mici Facem ce putem pe-aici.frontal despre iarnă mea” 4 . pentru a se urmări pronunţia. ne textul -conversația și dirijarea îngrijește.desprind mesajul Sunt identificate și explicate cuvintele și expresiile .Familiarizarea cu textul poeziei familiarizarea cu noului conținut Dragi copii. poeziei Mama spală şi găteşte. Poezia se numeşte „Familia mea”. învățării 3. fidelitatea reproducerii. aspirăm Lucrurile aşezăm.La final vor recita în perechi. cu ajutorul Individual educatoarei. gradul de expresivitate şi de inţelegere a poeziei.Recitarea model . grupaţi după diferite criteria.Anunţarea titlului poeziei 5.

Voi urmări întreaga activitate a copiilor. Se va realiza Turul galeriei.aprecieri globale Cu ajutorul tranziţiei „Spune ce face mama!” (joc mim). -exerciţiul m-am gândit le pregătim părinților o surpriză realizându-le un tablou de familie pictat chiar de .” -demonstraţia Dragii mei. .individual 5 . deoarece ne iubim foarte mult familia.ascultarea sarcinile de lucru Degetele sunt petale/ Se deschid ca la o floare/ activă Lebedele-n jur privesc/Mainile mi le rotesc/ Morisca o invartesc si la lucru eu pornesc. Le voi prezenta planşa model şi voi face o demonstraţie. se va face 7.Copiii recompense „Bravo.toţi copiii participă noi.ascultă cu atenţie . Turul galeriei 8. . -aprecieri individuale Încheierea Voi face aprecieri colective şi individuale cu privire la -conversaţia -frontal şi colective:”Bine!” activităţii modul în care s-au desfăşurat toate activităţile. dragii mei!” vor fi recompensaţi cu feţe zâmbitoare.jocul performanţei copiilor. Obţinerea trecerea de la activitatea mamei la activitățile . printre care și pictura. .frontal Exerciții de încălzire a mâinilor și a degetelor: Umerii ii vom misca/ Spatele vom indrepta/ ..