You are on page 1of 1

Isang bata ang nagtanong sa Diyos, “Sabi nila

ipadadala nyo daw po ako sa mundo bukas, pero


paano po ako mabubuhay dun kung ganito pong
napakaliit ko at napakahina?”
“Hihntayin ka dun ng ANGHEL mo at siya na ang
bahala sa iyo.”
Muling nagtanong ang musmos, “Pero dito po sa langit
wala akong dapat gawin kundi umawit at ngumiti para
maging masaya.”
Tumugon ang Diyos, “Ang iyong ANGHEL ang aawit sa
iyo at ngingiti para sa iyo. At madarama mo ang
kanyang pagmamahal at magiging napakaligaya mo.”
Muli ay nagtanong ang paslit, “At papaano ko po
mauunawaan ang sinasabi ng mga tao sa akin kung
hindi ko po alam ang kanilang wika?”
Sumagot ang Diyos, “Ang iyong ANGHEL ang
magsasabi sa iyo ng pinakamagaganda at
pinakamatatamis na katagang maaari mong
madinig.”
“At ano po ang gagawin ko kung gusto ko po Kayong makausap?”
Ang sagot ng Diyos, “Pagdadaupin ng iyong ANGHEL ang iyong mga palad at tuturuan ka
niyang manalangin.”
“Sino po ang mangangalaga sa akin?”
Tumugon ang Diyos, “Ang ANGHEL mo ang magtatanggol sa iyo kahit mangahulugan pa iyon
ng pagbubuwis niya ng kanyang buhay.”
“Pero palagi po akong malulungkot kasi hindi ko na po Kayo makikita.”
Sumagot ang Diyos, “Ang iyong ANGHEL ang palaging magkukwento sa iyo tungkol sa Akin at
magtuturo sa iyo sa landas pabalik sa Akin kahit na palagi lang akong nasa tabi mo.”
Sa pagkakataong iyon ay nagkaroon ng labis na kapayapaan sa langit, subalit ang mga tinig
mula sa daigdig ay maririnig at dahil dito ay dali-daling nagtanong ang bata, “Panginoong
Diyos, kung aalis na po ako ngayon, pwede po bang sabihin Ninyo sa akin ang pangalan ng
aking ANGHEL?
"Tatawagin mo siyang 'NANAY'..."

HAPPY MOTHERS’ DAY sa aking MAHAL NA NANAY, MOMMY ZENY (CLARIDADES),


at sa lahat din ng mga DAKILANG NANAY na naging ANGHEL at TULAY SA DIYOS ng
kanilang mga ANAK!!