You are on page 1of 8

LICEUL TEHNOLOGIC T.

VLADIMIRESCU

START ENGLISH

PROIECT DE PROGRAMĂ
PENTRU DISCIPLINA OPŢIONALĂ LIMBA
ENGLEZĂ

CLASA PREGĂTITOARE
AN ȘCOLAR 2018-2019

CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII


1
Argument

Cursul opţional de limbă engleză Start English a fost conceput pentru a veni în
sprijinul elevilor care doresc să-şi aprofundeze cunoştinţele de limbă engleză.
Luând în considerare vârsta elevilor şi caracteristicile lor psihologice, cursul conţine o
multitudine de cântece şi poezii adăugând activităţilor un element de distracţie care va
motiva mai mult elevii.
Prezentul opţional se adresează copiilor din clasa a pregătitoare şi urmează a fi
parcurs o dată pe săptămână pe durata anului şcolar 2017-2018. Cursul îşi propune să
familiarizeze copiii cu noţiuni şi structuri de bază ale limbii engleze, urmărind să le dezvolte
capacitatea de a exprima mesaje simple în această limbă, precum şi spiritul de observaţie,
gândirea reproductivă şi creativă.
Prin poveşti, jocuri, concursuri, poezii, cântece şi dialoguri minimale, elevii vor
dobândi o atitudine mai degajată şi mai sigură ca vorbitori în general şi ca vorbitori de limba
engleză în particular. Copiii sunt încurajaţi pe parcursul activităţilor pentru a li se dezvolta
încrederea în ei înşişi, respectându-se propriul ritm de învăţare.

2
Notă de prezentare

Programa școlară pentru disciplina opțională Let’s have fun with English reprezinta o ofertă
curriculară de disciplină opțională pentru învățământul primar, fiind recomandată pentru clasa
pregătitoare și proiectată pe un buget de o oră pe săptămână in anul școlar 2017-2018.

Programa școlară are următoarele componente:

1. Argument
2. Notă de prezentare
3. Competențe generale
4. Competențe specifice si activități de învățare
5. Valori și atitudini
6. Conținuturi
7. Sugestii metodologice
8. Modalitați de evaluare
9. Bibliografie

Competențele generale sunt urmărite pe întreg parcursul învățământului primar (aceste


competențe vizeaza receptarea și producerea de mesaje simple in situații uzuale, in contextele
la îndemăna elevilor).

Competențele specifice se formează se formează pe parcursul unui an de studiu, sunt deduse


din competențele generale și sunt etape în formarea acestora.

Conținuturile sunt mijloace prin care se urmărește formarea competențelor specifice și


implicit a competențelor generale propuse. Conținuturile sunt exprimate ca sugestii de
tematici, acte de vorbire care constituie baza de operare pentru dezvoltarea competențelor
specifice.

Valorile și atitudinile completează dimensiunea cognitivă a învățării cu cea afectiv atitudinală


și morală din perspectiva studierii acestei discipline, dar și a finalității educației.

Activitățile de învățare reprezintă exemple de antrenamente prin care se dezvoltă


competențele specifice.

Sugestiile metodologice au rolul de a orienta profesorul în organizarea demersului didactic


pentru a reuși să faciliteze dezvoltarea competențelor. Sugestiile metodologice cuprind
recomandări pentru proiectarea și realizarea activităților de predare-învățare-evaluare în
concordanță cu specificul disciplinei și cu statutul acesteia de curs opțional.

Programa a fost structurată pentru o oră/ săptămănă.

3
Competențe generale:

1. Receptarea de mesaje orale simple


2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală
3. Receptarea de mesaje scrise simple
4. Redactarea de mesaje simple în situaţii de comunicare uzuală

Valori și atitudini:

 atitudinea deschisă faţă de ceilalţi


 interesul faţă de ideile şi rezultatele muncii celorlalţi
 respectul faţă de ceilalţi
 promovarea creativităţii
 cooperare
 competitivitate

COMPETENŢE SPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salut şi - oferirea răspunsului familiar la salutul
la o întrebare/ instrucţiune scurtă şi uzual între prieteni („Bună!”, „Pa!”,
simplă rostită clar şi foarte rar, care formula „Ce mai faci?”)
este însoţită de gesturi de către - - realizarea unei comenzi didactice
interlocutor simple, amuzante; exemplu: „Vino aici!”,
„Mergi la fereastră!”, „Ridică-te/ stai jos!”,
„Arată-mi cartea/ jucăria!”, „Atinge-ţi
nasul!”(la fiecare comandă, profesorul
sprijină enunţul cu un gest care să
faciliteze înţelegerea – coborârea/
ridicarea braţului, a mâinii, folosirea unui
obiect)
- mimarea unei acţiuni - exemplu: „Eşti un
căţel - Mimează!”, „Eşti Donald Răţoiul -
Mimează!”, „Mimează o pasăre!”

4
1.2 Recunoaşterea denumirilor unor - apucarea/ ridicarea unui obiect
obiecte din universul imediat, în (exemplu: carte, caiet, penar, creion,
mesaje articulate clar şi rar jucărie), pentru a indica înţelegerea
denumirii respective
- indicarea obiectului cu degetul (exemplu:
masă, banană, scaun)
- desenarea obiectelor; exemplu: „Am un
pisoi si o minge. Desenează-le!”

1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de - ascultarea unui cântec simplu pentru


sesizarea semnificaţiei globale a unor copii şi acompanierea cu o jucărie muzicală
filme şi a unor cântece pentru copii în - ascultarea şi mimarea unor cântece
limba modernă respectivă simple pentru copii

2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzualã


2.1 Reproducerea unor informaţii simple/ repetarea formulelor de salut; repetarea
cântece/poezii scurte şi simple cu sprijinul numerelor de la 1-10
profesorului - repetarea unei întrebări uzuale şi a
răspunsului la această întrebare.; exemplu:
„Ce este aceasta? O jucărie.”
- repetarea după profesor a unui cuvânt,
mesaj simplu individual/ în cor până la
reuşirea pronunţiei, intonaţiei corecte
- intonarea unor cântece însoţite de
mişcare, mimă sau acompaniament cu
jucării muzicale

2.2 Oferirea unor informaţii elementare, - răspuns la întrebări simple de


punctuale, despre sine (nume, gen, vârstă), identificare: „Eu sunt/ numele meu e...”
despre universul imediat, cu sprijin din (profesorul oferind sprijin prin completare
partea interlocutorului sau prin reluare cu pronunţie şi intonaţie
corecte mesajul respectiv)

2.3 Participarea la jocuri de comunicare în -jocuri de pronunţie după modele


care reproduce sau creează rime/ mesaje intonatorii amuzante;
scurte

5
3. Receptarea de mesaje scrise simple
-aducerea la şcoala a jucăriei preferate şi
3.1 Manifestarea curiozităţii pentru selectarea uneia dintre etichetele oferite de
decodarea unor mesaje scrise simple şi profesor pentru a indica denumirea
scurte din universul imediat acesteia în limba străină

4. Redactarea de mesaje simple în situaţii de comunicare uzuală


4.1 Participarea la proiecte de grup/ la -realizarea unor afişe pentru a marca
nivelul clasei în care elaborează cu sprijin sărbători în familie sau din spaţiul de
scurte mesaje scrise cultură respectiv - prin decuparea şi lipirea
numelui sărbătorii, a unor detalii verbale
scurte - exemplu: Aniversare (se pot lipi
etichete pe decoruri), Carnaval (etichete
pentru costumaţii), Crăciun (etichete
pentru cadouri)
- desenarea jucăriei preferate pe care
lipeşte o etichetă oferită de profesor cu
denumirea respectiva

Conținuturi

Vocabular:
 persoane
 şcoala, clasa
 familia
 viaţa de zi cu zi
 îmbrăcăminte
 zile festive
 culori
 jucării
 camere, locuinţa

6
 animale, insecte
 mesele zilei şi mâncăruri
 căutarea unor obiecte
 animale domestice/sălbatice
 părţile corpului
 vremea

Funcții comunicative:
 a saluta şi a răspunde la salut
 a face prezentări simple (nume, , vârsta, )
 a identifica elemente din universul familiar
 a mulţumi şi a răspunde la mulţumiri (Thank you, Welcome)
 a exprima ceea ce îţi place şi ceea ce nu îţi place
a da instrucţiuni
 a localiza (pe, sub, în, în faţă, în spatele)
 a cere si a oferi informaţii simple, uzuale
 a descrie simplu (o calitate: happy, sad, nice, good)

Sugestii de contexte:
 obiecte din clasă, şcoală, curte, de acasă
 dimensiuni (mic, mare, lung, scurt, înalt, scund)
 poziţii (pe, sub, în, în faţa, în spatele)
 personaje îndrăgite
 serbări şi sărbători
 concursuri

Sugestii metodologice:

Materiale didactice:

 Carte si caiet de activităţi, abţibilduri, figurine de carton


 Planşe cu povesti, postere tematice, cartonase cu imagini
 CD audio, CD cu cântece, DVD
 Creioane colorate

7
 Cretǎ acolo
 Foi de hârtie albă, colorată
 Lipici
 Foarfece

Modalități de evaluare:
 răspunsuri la întrebările profesorului
 dialoguri simple, pe perechi
 concursuri
 jocuri didactice

Bibliografie

1. Ansel Erocack, Linette. Our Discovery Island: Pupil’s Book+ Teacher’s Book.
Edinburgh: Pearson, 2011
2. Barraclough, Carolyn. Macmillan Children’s Dictionary. Oxford: Macmillan
Educational, 2001
3. Harmer, Jeremy. The Practice of English Language. Harlow: Pearson Education Ltd.,
2001
4. Graham, Carolyn. Children’s Picture Dictionary + CD. Hong Kong: Pearson Longman
Asia ELT, 2011
5. Slattery, Harry, Willis, J. English for primary teachers. Oxford: OUP, 2001